Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä"

Transkriptio

1 Eu roo pan Tie de Teknologia ja 5/2006 Lähtölaukaus 7. puiteohjelmaan Palveluja parempaan arkeen Ubiikki yhteiskunta on askeleen päässä Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä

2 Pk-yrityksille kotipesä Kehittymään pyrkivien pienten ja keskisuurten yritysten tulisi löytää oma pesänsä 7. puiteohjelmasta. Monen tutkijan high tech -yrityksille soveltuvat kuitenkin toisenlaiset ohjelmaosiot kuin yhden insinöörin yritykselle Liikkuu ajatusten voimalla Olisiko kätevää siirtää tietokoneen hiirtä ajatuksen voimalla? Tutkija Laura Kauhanen testaa keksintöä kollegallaan Pasi Jylängillä EUREKAn mallille seuraajia Ilman eurooppalaista yhteistyöverkostoa moni menestystarina jäisi syntymättä. Esimerkiksi eurooppalaiset mikropiirien valmistajat ovat yltäneet EUREKAn ansiosta maailman parhaimpien joukkoon vuosikerta (5 numeroa vuodessa) Julkaisija: Tekes Toimituksen osoite: Tekes, PL 69, HELSINKI, fax /eu Päätoimittaja: Mai Tolonen p Toimituspäällikkö: Marie Mäkinen Toimitussihteeri: Terhi Hakala / Unionimedia Oy Toimituskunta: Eeva Ahola, Eija Auranen, Maija Hakkarainen, Heikki Hannula, Marjatta Hurme, Kimmo Kanto, Mikko Pitkänen, Håkan Sandell, Pauli Stigell, Karin Wikman, Erja Ämmälahti Ulkoasu: Tomi Westerholm / Unionimedia Oy, Helsinki Kansikuva: Tekes Tilaukset: Lehden fax-numeroon tai säh kö pos ti osoit tee seen Painopaikka: Forssan kirjapaino ISSN Lehden aineisto on vapaasti lainattavissa, lähde mainittava. Euroopan tiede ja teknologia -lehti kertoo eurooppalaisesta tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä ja eu roop pa lai ses ta tut ki mus po litii kas ta. Seuraamme erityisesti EU:n tut ki muk sen puiteohjelmaa, EUREKA-aloitetta, COSTia ja Euroopan avaruusjärjestö ESAn toi min taa. Lehden sivuilta voit lukea suomalaisten kokemuksia kansainvälisistä t&k-hankkeista sekä ihmisistä EU:n tut ki mus po li tii kan taustalla. 2 Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

3 5/2006 Tiede ja teknologia Ajankohtaista 3 Palveluja ja teknologiaa parempaan arkeen ja asumiseen 6 Immateriaalioikeudet tienristeyksessä 8 Ubiikki tietoyhteiskunta tulee 9 Puiteohjelma Seitsemäs puiteohjelma starttaa 10 Pk-yrityksille oma kotipesä 11 Uudesta CIP-ohjelmasta apua innovatiivisille yrityksille 12 Komissaari kannustaa tutkijoita sinnikkyyteen 14 Huippuosaamisen verkostoissa viritellään projekti-ideoita 15 Liikkuu ajatusten voimalla 16 Telakat hakevat vauhtia yhteistyöstä 18 Rysänperä 19 Avaruustoiminta Huippuluokan kaukokartoitusta 20 Mittauksia maasta korkeuksiin 22 Polaarivuosi 24 Avaruusalalle oma teknologiayhteisö 25 Verkostot ja ihmiset EUREKAn mallille seuraajia 26 COST: Tulevaisuudesta kilpailuvaltti 28 Tekniikka ja natiivit helpottavat kääntäjän arkea 30 Näkökulma: Partnerius standardi, epävarma vai kohtalokas peli? 31 Pääkirjoitus Kari Tilli Suomi kiirehtii ICT-sektorin yhteistyöaloitteita Professori Pekka Himanen vertasi äskettäin Suomen Kuvalehden haastattelussa Suomea lässähtäneeseen huippuurheilijaan, joka mietiskelee, miten saisi takaisin kadotetun kuntonsa tekemättä mitään muuta kuin aina vain uusia skenaarioita. Himanen piiskaa Eurooppaa pikaisiin toimenpiteisiin kilpailukyvyn, luovuuden ja innovaatioiden kehittämiseksi. Suomella on EU-puheenjohtajuuskaudellaan mahdollisuus edistää Euroopan kilpailukykyä ja uusiutumista. Marraskuussa Helsingissä pidettävä IST2006-konferenssi käynnistää tieto- ja viestintäsektorin tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelun seitsemännen puiteohjelman ensimmäisiä hakuja varten. Valmistelutyötä on jo tehty Helsingissä esillä olevissa teknologiayhteisöissä. Näistä Suomen kannalta keskeisin on Artemis, johon Suomi on vahvasti sitoutunut, ja jonka käynnistämistä pääministeri Matti Vanhanen on kiirehtinyt EU-foorumeilla. Artemis on IST2006-konferenssissa myös epävirallisten keskustelujen kohteena. Tekes on kutsunut komission kanssa ICT-asioista vastaavia EU-jäsenmaiden päättäjiä epäviralliseen National IST Directors Forum -kokoukseen. Tavoitteena on nopeuttaa Artemisja Eniac- yhteisöaloitteiden toimintatapojen määrittelyä sekä etsiä mahdollisia uusia yhteistyöaiheita täydentämään puiteohjelman ja EUREKAn klustereiden muodostamaa kokonaisuutta. EU:n rahoittaman CISTRANA-projektin mukaan jäsenmaat ovat halukkaita lisäämään kansallisten ohjelmien välistä yhteistyötä. Kokouksessa määritellään uusia aiheita yhteistyön käynnistämiseksi. Suomalaisten osallistuminen kuudennen puiteohjelman IST-ohjelmaan ja EUREKAn ICT-sektorin klustereihin on ollut hyvällä tasolla. Tekesin tavoitteena on lisätä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista yhteistyöhön. Uskomme, että seitsemäs puiteohjelma pk-sektorin uusine kannusteineen, teknologiayhteisöt ja EUREKA sekä IST2006-konferenssi tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia uusien asiakassuhteiden ja verkostojen rakentamiseen. Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

4 Ajankohtaista Tekes Juho Rissanen Kiina EU-vuosi täydessä vauhdissa Kiinan ja Euroopan unionin tieteen ja teknologian teemavuosi avattiin Brysselissä tämän vuoden lokakuussa. Teemavuotta värittää liuta tapahtumia, joiden tavoitteena on kannustaa eurooppalaisia ja kiinalaisia ideoiden, osaajien ja resurssien vaihtoon sekä käymään keskustelua tiede- ja teknologiastrategioista. Yhteistyötä halutaan lisätä terveydenhuollon, energia- ja ympäristöntutkimuksen sekä elintarvike- ja biotieteiden aloilla. Kiinan ja EU:n yhteisiä haasteita on muun muassa löytää korvaavia ratkaisuja hupeneville energiavarastoille, hillitä ilmastonmuutosta ja erilaisten tautien kuten lintuinfluenssan leviämistä. Ovet avoinna joulu-tammikuussa EU-, EUREKA- ja COST-hankkeista kiinnostuneille on ollut tarjolla kerran kuussa avoimien ovien päiviä Tekesissä. Tunnin mittaiset vastaanottoajat asiantuntijoiden kanssa ovat osoittautuneet suosituiksi ja käytäntöä jatketaan myös ensi vuonna. Sovi kahdenkeskinen tai pienryhmätapaaminen Suomen EU-T&K-sihteeristön, EU- REKAn tai COSTin edustajan kanssa Tekesiin. Tapaamisessa voidaan käydä läpi kansainvälisiä hankeideoita ja kertoa eri yhteistyömuotojen tavoitteista ja projektien kasaamisesta. Kerro varauksen yhteydessä toiveistasi tapaamista varten ja teitä kiinnostavasta ohjelmasta tai tutkimusalueesta. Ovet ovat avoinna jälleen 13. joulukuuta 2006, 17. tammikuuta sekä 24. tammikuuta 2007 klo Lisätietoja ja ajanvarauspyynnöt Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

5 ERC julkaisi ensimmäisen haun suunnitelman Merkittävimmät tutkimusinfrastruktuurihankkeet listattu Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on julkaissut ensimmäisen työohjelmaversion vuoden 2007 hauista ja rahoitussuunnitelmista. Rahoitusta huippututkimukselle Euroopassa myönnetään seitsemännen puiteohjelman Ideat-ohjelmasta. ERC:n tehtävänä on miettiä, miten ohjelmaa pyöritetään ja rahoitettavat hankkeet valitaan. ERC kohdentaa ensimmäisen haun tutkijoille, jotka ovat väitelleet tohtoriksi yli kaksi, mutta alle kahdeksan vuotta ennen haun määräaikaa. Ylärajan osalta on mahdollista tapauskohtaisesti joustaa kymmeneen vuoteen. Itsenäiselle tutkijanuralle tähtäävän huippututkijan vuosittaisen starttirahoituksen suuruus vaihtelee :sta euroon. Rahoitusta on mahdollista hakea kerrallaan viideksi vuodeksi. Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi ESFRI julkisti lokakuussa historian ensimmäisen tutkimusinfrastruktuurien kehittämissuunnitelman Euroopalle. Tiekartaksi kutsuttuun suunnitelmaan sisältyy 35 eri vaiheessa olevaa, keskeisintä hanketta seuraavilta aloilta: ympäristötieteet, energia, materiaalitieteet, astrofysiikka, astronomia, hiukkas- ja ydinfysiikka, biolääketiede ja muut biotieteet, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet sekä laskenta ja tiedonkäsittely. Suunnitelma sisältää muun muassa biopankit, ikääntyvän väestön tutkimusaineistot, Aurora Borealis -tutkimusjäänmurtajan sekä EELT-teleskoopin (European Extremely Large Telescope). Myös suomalaistutkijat voivat hyödyntää näitä eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja. Tiekartan julkistamisen myötä Suomessa tullaan arvioimaan, mihin eurooppalaisiin hankkeisiin Suomen olisi syytä sitoutua pitkäjänteisesti ja mitä kansallisia tutkimuksen infrastruktuurihankkeita tulisi priorisoida. Tiekartassa on esitetty myös arviot eri hankkeiden budjeteista. Tutkimusinfrastruktuurit ovat suuria laitteistoja, tutkimusvälineistöjä, tietokantoja ja verkostoja. Tiekartan laatiminen kesti kaksi vuotta ja työhön osallistui yli tuhat asiantuntijaa eri tieteen ja teknologian aloilta Euroopasta ja muualta maailmasta. Työssä on ollut mukana myös suomalaisia asiantuntijoita. index_en.cfm?p=3_library Euroopan komissio ERAWATCH kurkistaa eurooppalaisiin innovaatioympäristöihin Tutkimus- ja tiedepolitiikan parissa työskentelevät voivat tutustua eurooppalaisiin tutkimusmaisemiin syksyllä Internetiin avatun ERAWATCH-sivuston kautta. Sivut tarjoavat tietoa eri maiden tutkimuspolitiikoista ja innovaatiojärjestelmistä, tutkimus- ja teknologiaohjelmista ja tutkimusta rahoittavista organisaatioista. Lisäksi löytyy linkkejä uutisiin, dokumentteihin ja julkaisuihin tutkimuksen tilasta ja indikaattoreista. Palvelun takana ovat Euroopan komission tutkimuksen ja yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre, JRC) pääosastot, yhteistyössä Cordiksen kanssa. Tällä hetkellä ERAWATCH-palvelussa voi tutustua 37 eri maan järjestelmiin. Innovaatioita asiantuntijavoimin Euroopan komissio kokosi asiantuntijaryhmän innovaatioiden ja palveluiden tiimoilta. Yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston kokoaman asiantuntijaryhmän tehtävänä on arvioida, tukevatko nykyiset innovaatiopolitiikat palvelumarkkinoita. Ryhmä antaa komissiolle toimenpide-ehdotuksia palveluinnovaatioiden kehittämiseksi. Suomalaisväriä ryhmässä edustaa Tiina Tanninen-Ahonen Tekesistä. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii professori Jeremy Howels Manchesterin yliopistosta. Arvioinnin ja kehittämistoiminnan lähtökohtana on komission äskettäin julkaisema raportti Putting knowledge into practice: a broad-based innovation strategy for the EU. Raportti tarkastelee, miten yliopistot, yrittäjyyssektori ja rahoitus voitaisiin paremmin linkittää toisiinsa, jotta palvelusektorilla nähtäisiin yhä enemmän innovaatio-käynnistyksiä. Ryhmän raportti valmistuu joulukuussa 2006, jonka jälkeen järjestetään yleisölle avoin konsultaatio. Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006 5

6 Tiede ja teknologia Rahoitusta saatavilla Rahoitusta on mahdollista saada kansallisiin AALhankkeisiin, joissa on terveydenhuollon näkökulma. Viisivuotisen FinnWell-ohjelman tavoitteena on parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta sekä edistää alan yritystoimintaa ja vientiä. Ajatuksena on, että teknologia parantaa terveyspalvelujen laatua ja tuottavuutta vain jos samanaikaisesti kehitetään uusia toimintatapoja yhtä innovatiivisesti kuin itse tuotteita. FinnWell on yksi Tekesin kaikkien aikojen laajimmista teknologiaohjelmista. Kokonaislaajuudeltaan 150 miljoonan euron ohjelmasta Tekesin osuus on noin puolet ja osallistujien osuus puolet. Ohjelmassa rahoitetaan kolmenlaisia projekteja: hoidon ja diagnostiikan teknologioiden kehittäminen hoitoa, seurantaa tai sairauksien ennaltaehkäisyä tukevien tietoteknisten tuotteiden ja järjestelmien kehittäminen terveydenhuollon toimintaprosessien kehittäminen. Muita toimijoita AAL-alueella Suomessa ovat muun muassa Suomen Akatemia, joka on rahoittanut ikääntymisen tutkimusta. Myös Sitra, Kela ja Stakes sekä sosiaali- ja terveysministeriö pyrkivät löytämään ratkaisuja AAL-teeman kysymyksiin. ICT-ohjelmassa AAL:n liittyviä hakuja IST2006-konferenssissa Helsingissä käydään läpi työohjelmaa aihealueittain ja kerrataan hakumenettelyä. Ensimmäinen haku avautuu tammikuussa 2007 ja päättyy huhtikuussa Toinen haku avautuu touko-kesäkuussa 2007 ja päättyy syys-lokakuussa ICT-alueelta rahoitusta on tulossa eurooppalaisiin tutkimuksellisiin AAL-hankkeisiin. AAL:n tavoitteisiin istuvia aihekokonaisuuksia ovat ICT for Independent Living and Inclusion ja Towards sustainable and personalised healthcare. ICT-työohjelmaluonnos on jo saatavilla. AAL169 kansainvälinen ohjelmayhteistyö Kansainvälisissä AAL-hankkeissa lähestymistapa on teknologiaa soveltava ja painopiste teknologian mahdollistamien palveluiden kehittämisessä ja pilotoinnissa. Tämä on uusi ohjelmayhteistyön muoto, jota suunnitellaan toteutettavaksi rinnan seitsemännen puiteohjelman kanssa. Siinä hankkeet arvioidaan ja valitaan Euroopan tasolla, mutta rahoituksessa asioidaan Tekesin kanssa. Toteutuminen varmistuu kevään 2007 kuluessa. /ohjelmat/fi nnwell 6 Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006 Palveluja ja teknologiaa Parempaan Palvelukeskuksen päivystävä hoitaja saa hälytyksen: ikääntyneen asiakkaan hyvinvointiranneke on havainnut kantajansa tilassa muutoksen, joka saattaa olla merkki avuntarpeesta. Aikaisemmin vanhus tarttui hädän hetkellä turvapuhelimeen, mutta nykyään hän selviää itsenäisesti älykkään ja oppivan laitteen ja kotikunnan häntä varten räätälöimien palveluiden turvin. Ikääntyneet eivät ole ainoa kuluttajaryhmä, joka tarvitsee tukea ja turvaa arjessa pärjäämiseen. Palveluja vapaa-ajan ja asumisen helpottamiseksi voivat käyttää myös muut kuin seniorikansalaiset, vaikka seniorien osuus väestöstä kasvaakin jatkuvasti. Harrastustoimintaa, yhteiskunnallista vaikuttamista tai arjen askareista selviämistä varten pyritään kehittämään uusia palveluja ja teknologisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan ylläpitää ihmisen aktiivisuutta omassa elinympäristössään. Tavoitetilaa kutsutaan nimellä Ambient Assisted Living eli AAL. Ambient Assisted Living on vaikeasti suomennettava käsite. Teknologia-asiantuntija Pekka Kahri Tekesistä yrittää havainnollistaa termiä: AAL on kehyskäsite, joka kos- Euroopan komissio

7 Tekes Teknologia ei korvaa inhimillistä apua Oikealla asialla ollaan, toteaa sosiaaligerontologian professori Antti Karisto Helsingin yliopistosta kuullessaan Tekesin AAL-hankkeesta. Suomessa vallitsee pitkälle menevä konsensus siitä, että ihmisten pitäisi pystyä asumaan mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa kodissaan. Tätä pyrkimystä tulee tukea. Ikääntyvien ihmisten tarpeet eivät aikaisemmin ole juuri olleet esillä asumista ja asuinympäristöjä suunniteltaessa. Esimerkiksi lähiöt rakennettiin lähinnä nuorille lapsiperheille ajattelematta sitä, että siellä pitäisi viihtyä ja tulla toimeen vielä vanhanakin. Väestöllinen muutos on niin raju, että on korkea aika miettiä, millaista on ikäystävällinen asuminen, Karisto pohtii. Professorin mukaan turvarannekkeet ja valvontakamerat eivät korvaa inhimillistä kanssakäymistä ja apua. Teknologiaa toki tarvitaan, eikä sen käytön tarvitse merkitä vanhuuden epäinhimillistämistä. Silmälasitkin ovat teknologinen apuväline, samoin hissi. Kumpaakaan ei pidetä mitenkään kummitusmaisena. Nyt pitää miettiä, millaisia ovat ne hisseihin ja silmälaseihin verrattavissa olevat nykykeksinnöt, joiden avulla arkielämää voidaan helpottaa. Vanhan ihmisen toimintakyvyssä ei ole kyse vain fyysisestä ja kognitiivisesta kapasiteetista vaan monimuotoisen toimintaympäristön antamista mahdollisuuksista ja asettamista rajoista. Koti ja lähiympäristö ovat syvästi henkilökohtaista tilaa, joten niihin tulee kajota pieteetillä, Antti Karisto painottaa. arkeen ja asumiseen kettaa laajaa aluetta. Lähtökohtana on, miten tieto- ja viestintäteknologioiden ja niitä uudella tavalla hyödyntävien palvelujen avulla voidaan tukea ikääntyvän väestön itsenäistä suoriutumista. AAL liittyy asumiseen ja siihen, miten ympäristö, rakennukset, kodit ja erilaiset palvelut tukevat kansalaista. Se liittyy myös terveydenhuoltoon ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tavoitteena on pidentää aikaa, jonka ihminen voi asua ja elää siinä ympäristössä jossa haluaa. Kotona ihmiset kokevat, että elämänlaatu pysyy korkeana. Palvelujen tuominen kotiin on taloudellisesti kannattavinta. Laitoksissa kustannukset saattavat moninkertaistua ja hoito- henkilökunnan resurssit tulevat usein vastaan, Kahri pohtii. Vanhuksissa vara parempi Arkeen ja asumiseen liittyvien palvelujen tavoitteena on esimerkiksi ennakoida ja seurata tehokkaammin kansansairauksien kuten diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien tai dementian kehittymistä. Suurimmat haasteet liittyvät olemassa olevien teknologioiden käyttöönottoon ja palvelujen kehittämiseen yli organisaatiorajojen ja hoitokustannusten säästöön. AAL ei saisi tarjota pelkkiä teknisiä ratkaisuja vaan laajemmin palveluja eri kuluttajaryhmille. Kahri kannustaa niin kuntia, yhteisöjä kuin yrityksiä miettimään, miten ne voisivat yhteistyössä monipuolistaa ja uudistaa palvelujaan. Ikääntyvässä väestössä on potentiaalia. Ihmiset tarvitsevat erilaisia tuotteita ja palveluja eri elämänvaiheissa. Vastuu omasta hyvinvoinnista on siirtymässä enemmän yksilölle itselleen. Kahrin mukaan suomalaiset ovat hyvinvointiteknologioiden edelläkävijöitä ja myös palvelujen innovatiivisessa kehittämisessä ollaan varsin pitkällä. Myös Japanissa ja monissa Keski-Euroopan maissa nähdään AAL tärkeänä väestön ikääntymisen vuoksi. Maija Hakkarainen Teknologian käytön ei tarvitse merkitä vanhuuden epäinhimillistämistä. Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

8 Tiede ja teknologia Immateriaalioikeudet tienristeyksessä Aineettomat eli immateriaalioikeudet (Intellectual Property Rights eli IPR) ovat viime vuosina tulleet keskeiseen asemaan liiketoiminnassa. Patentti- ja tavaramerkkiasiat eivät enää ole tutkimustoiminnan taustalla vaikuttavia teknisiä seikkoja vaan strategisesti merkittävä osa toimintakokonaisuutta. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden IPR at the Crossroads -konferenssissa syyskuussa keskusteltiin nykypäivän IPR:ien suojelemisesta ja tilasta Euroopassa. Puhujina ja osallistujina oli alan keskeisiä vaikuttajia erilaisista organisaatioista komissiosta, yrityksistä, yliopistoista ja alan järjestöistä. Komission yritysosaston IPR-yksikön päällikkö Erik Nooteboom viittasi esityksessään komission teettämään selvitykseen patentin taloudellisesta arvosta. Selvityksen mukaan patentin arvo ei ole sama kuin patentoidun keksinnön. Tämä johtuu kerrannaisvaikutuksista, jotka patentin ympärille muodostettu liiketoiminta voi saavuttaa. Kun patentoitu keksintö kaupallistetaan, sen liiketoiminnallinen arvo on suurempi kuin pelkän teknisen ongelmanratkaisun. Tässä on myös keksinnön ja innovaation ero. Pienille yrityksille yksittäinen patentti on selvitysten mukaan merkitsevämpi kuin suurille yrityksille. Mielenkiintoista oli, että pienet yritykset lisensioivat patenttejaan huomattavasti enemmän kuin suuret yritykset, jotka hyödyntävät pääosin itse patenttinsa. Nukkuvat patentit liikenteeseen Kaikkea keksittyä ei kuitenkaan hyödynnetä, sillä lähes 36 prosenttia patenteista jätetään hyödyntämättä oman toiminnan tai lisensioinnin kautta. Pienet yritykset käyttävät patenttejaan aktiivisemmin kuin suuret. Se johtuu siitä, että pienten yritysten patentit yleensä liittyvät niiden ydinliiketoimintaan, kun taas suuret yritykset patentoivat paljon myös varmuuden vuoksi. Käyttämättömien eli nukkuvien patenttien herättäminen ja lisensointi aloittavien yritysten voimavaraksi voisi olla yksi ratkaisu Euroopan kilpailukyvyn nostamiseksi. Nooteboomin mukaan patenttien hyödyntämismahdollisuuksia ja lisensointimarkkinoita tulee edelleen parantaa Euroopassa myös poliittisin toimenpitein, jotta patenttien taloudellisista mahdollisuuksista saadaan paras hyöty. Professori Ove Granstrand Kalmersin yliopistosta hahmottaa ajankuvan osuvasti todeten, että olennaisinta ei ole eri liiketoiminta-alueiden jaottelu vaan toimintojen sulauttaminen. Yrityksen johtoportaan, insinöörien, IPR-osaston ja teknologiayksikön tulisi toimia sulautetusti siten, että ne tukevat toisiaan. Tulevaisuuden IPR-strategiassa ei ole kyse siitä, mitä yrityksen IPRosasto tekee, vaan mitkä ovat yrityksen keinot liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten IPR:ien hallinta saadaan kiinteäksi osaksi hallintoa ja tuotekehitystä. Aineettomien oikeuksien hallinta on aivan yhtä tärkeää ellei tärkeämpää kuin kiinteän omaisuuden. Avoimen patenttikonsultaation tulokset vuoden lopulla Komissiossa työskennellään parhaillaan alkuvuonna 2006 tehdyn avoimen patenttikonsultaation pohjalta. Konsultaatiolla pyydettiin kaikkien toimijoiden kommentteja eurooppalaisen patenttijärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta. Tavoitteena on varmistaa, että tulevat patenttijärjestelmän uudistukset vastaavat toimijoiden tarpeita ja vaatimuksia. Saatujen yli vastauksen perusteella patenttijärjestelmältä edellytetään laadukkuutta, oikeusvarmuutta, kustannustehokkuutta ja kannustavuutta. Sekä yhteisöpatenttia että yhteistä eurooppalaista patenttituomioistuinta pidetään tavoiteltavina, mutta päämääränä tulee olla yksinkertainen järjestelmä, ei lisää byrokratiaa eikä etenkään lisää kustannuksia. Komission IPR-yksikön varajohtaja Miriam Söderholm lupaa, että poliittiset suositukset patenttijärjestelmän tulevaisuudesta ovat valmiit vuoden 2006 loppuun mennessä. Maija Lönnqvist Mikko Pitkänen Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

9 Risto Silvola, Tulli Yksittäisten matkatavaroiden löytyminen lentokentältä helpottuu uudella RFID-tekniikalla. Ubiikki tietoyhteiskunta tulee Euroopan komissio Suomen EU-puheenjohtajuuskauden i2010 -seminaarissa mietittiin, kuinka Eurooppa suuntaa kohti uudenlaista tietoyhteiskuntaa. Tarvittava teknologia on olemassa, kyse on vain hallitusta toimeenpanosta. Komissaari Viviane Reding puhui uuden tietoyhteiskunnan mahdollisuuksista i2010-seminaarissa. Liikenne- ja viestintäministeriön, Euroopan komission ja Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto Enisan järjestämässä konferenssissa tarkasteltiin uuden tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskunnalliselle päätöksenteolle, liiketoiminnalle ja kansalaisille. Ubiikilla yhteiskunnalla eli uudella arjen tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan tietoyhteiskunnan seuraavaa vaihetta, jossa toimintatavat perustuvat aina ja kaikkialla käytettävissä oleviin tieto- ja viestintäpalveluihin. Ihmiset eivät osta teknologiaa sen itsensä vuoksi. Olemme todella onnistuneet, kun teknologiaa ei edes huomaa, komissaari Viviane Reding totesi. Parhaillaan pohditaan kuumeisesti olemassa olevan uuden tekniikan vaikutuksia muun muassa tietoturvaan, sähköisiin palveluihin ja viestintäverkkoihin. Tavaroiden Internet Yksi päivän puheenaihe oli RFID-tekniikka. Lyhenne tulee sanoista Radio Frequency Identification Device, ja se tarkoittaa radioaalloilla tapahtuvaa laitteen tunnistamista. RFID mahdollistaa tavaroiden Internetin, jossa tuotteet ja esineet voidaan paikantaa fyysisessä ympäristössään. Uusi tekniikka luo mielenkiintoisia tulevaisuudennäkymiä. Tutkimusten mukaan viisi prosenttia lentokoneiden myöhästelystä johtuu siitä, että laukkunsa jo ruumaan lähettänyt matkustaja ei ilmestykään koneeseen ja lastia joudutaan purkamaan. Parhaillaan tutkitaan, miten laukku ja matkustaja merkitään RFID-tekniikalla siten, että molemmat löytyvät hetkessä suurelta lentokentältä. Näin säästyy aikaa ja rahaa sekä matkustajilta että lentoyhtiöiltä. Ubiikki tietoyhteiskunta tuo mukanaan myös haasteita. Turvallisuudesta, käyttäjäystävällisyydestä, yksityisyydestä ja omistusoikeuksista herää todennäköisesti monenlaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Jos esineitä seurataan niiden radioaalloilla ilmoitettavan identiteetin perusteella, miksei myös ihmisiä voisi laittaa kartalle samalla teknologialla? Harry Potterin seikkailuista tuttu kelmien kartta on vain askeleen päässä arkielämästämme. Siihen tarvittava tekniikka on jo olemassa. Mikko Pitkänen i2010 European Information Society for Growth and Employment society/eeurope/i2010/index_en.htm Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

10 Uutiset Puiteohjelma Juha Saari / Kuvakori. puiteohjelma starttaa Euroopan komissio on valmistellut ensimmäisten hakujen sisältöjä eli työohjelmia kesästä asti. Lopulliset versiot ovat valmiina vuoden loppuun mennessä. Tutustu työohjelmiin ja otsikoihin nyt, sillä hakemuksen valmisteluaikaa on vain muutama kuukausi haun avauduttua. Lähes kaikki seitsemännen puiteohjelman erityisohjelmat avaavat hakunsa ensi vuoden alussa. Ensimmäiset määräpäivät ovat keväällä, joten viimeistään nyt projekti-ideat ja hankekokoonpanot tulisi virittää valmiiksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät seitsemännestä puiteohjelmasta ja sen osallistumissäännöistä tämän vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisten hakujen työohjelmia on luonnosteltu jo kesästä asti, jotta hakujulistukset ja lopulliset työohjelmat sisältökuvauksineen ja aikatauluineen saadaan nopeasti julkaistua Cordiksen www-sivuilla. Työohjelmat viittä vaille valmiit Seitsemännen puiteohjelman eri osioiden työohjelmia on kierrätetty ympäri Eurooppaa ja monet asiasta kiinnostuneet ovat onnistuneet saamaansa käsiinsä luonnoksen. Työohjelmien eri versioiden välillä voi olla suuriakin eroja, joten hakijan kannattaa ehdottomasti hankkia itselleen lopullinen versio Cordiksesta. Monet työohjelmista kattavat vain vuoden 2007 hakutiedot, jotkut taas sisältävät kahden vuoden hakusuunnitelmat. Työohjelmien lopussa on listattu hakuaikataulut sekä aihealuekohtaiset budjetit. Tarkista kuitenkin aina haun omalta sivulta todellinen määräpäivä ja kellonaika. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei arvioida. Arviointi on paras oppi Seitsemännessä puiteohjelmassa jatkuvat monet jo edelliseltä ohjelmakaudelta tutuiksi tulleet teemat. Hankemuotoja komissio viilaa niin, että tutkimusprojekteja voidaan toteuttaa joko pidemmän tai lyhyemmän mittakaavan hankkeina. Aikaisemmin hakijat tunnistivat nämä projektit lyhenteillä IP ja STREP. Pienemmät hankemuodot yhdistetään, ja niitä kutsutaan koordinointi- ja tukitoimiksi. Huippuosaamisen verkostot säilyvät ennallaan, mutta niidenkin rahoituslaskentaa pyritään yksinkertaistamaan. Paras tapa päästä jyvälle puiteohjelmamaailmasta on ilmoittautua hakemusten arvioijaksi komissioon. Komissio etsii jatkuvasti uusia nimiä etenkin yritysmaailman edustajat ja naiset ovat kysyttyjä arvioijia. Arviointi Brysselissä vie tavallisesti viikon verran, joissakin ohjelmissa hakemuksia voi lukea myös osittain kotoa käsin. Arvioijaehdokkaan kannattaa varautua myös lyhyeen ennakkovaroitukseen arviointien alkamisesta. Maija Hakkarainen 10 Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

11 Pk-yrityksille oma kotipesä Miksi seitsemännessä puiteohjelmissa painotetaan pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia? Entä miksi pk-yrityksille on olemassa omia sääntöjä ja ohjelmaosioita? Syy pk-yritysten erityisasemaan on niiden suuri merkitys Euroopan kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Lähes 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on pkyrityksiä. Kaksi kolmasosaa Euroopan yksityisen sektorin työpaikoista on pk-yrityksissä, ja 67 prosenttia bruttokansantuotteesta syntyy pk-yrityksissä. Pk-yritykset ovat avainasemassa, kun uutta tietoa muokataan uusiksi tuotteiksi, palveluiksi tai prosesseiksi. Euroopan 23 miljoonaa pk-yritystä ovat kuitenkin kovin erilaisia. Joukkoon mahtuu perinteisiä käsityöpajoja ja palveluyrityksiä, mutta myös kasvuyrityksiä ja high tech -yrityksiä. Pk-yritysten, jotka pyrkivät kasvamaan, innovoimaan ja kehittymään, tulisi jatkossa löytää oma kotipesänsä puiteohjelmasta. Monen tutkijan high tech -yrityksille soveltuvat kuitenkin toisenlaiset ohjelmaosiot kuin yhden insinöörin yritykselle. Yhteistyöosio high tech -yrityksille Yhteistyöosio jakautuu kymmeneen teemaan, joiden tutkimusaiheet on ennalta määritelty niin sanotuissa työohjelmissa. Näihin tutkimushankkeisiin halutaan mukaan etenkin high tech -yrityksiä. Osallistumalla isoon hankkeeseen myös pk-yritys pääsee verkottumaan alansa parhaiden kanssa. Useilla teema-alueilla (muun muassa terveys, nanomateriaalit ja -prosessit, ympäristö, energia) on lisäksi määritelty omia otsikoita ja tutkimusaiheita pk-yritysten vetämille pienemmille projekteille. Komission rahoitus pk-yrityksille on 75 prosenttia. Ideat-osio alan parhaille Alansa parhaat pk-yritykset voivat hakea rahoitusta perustutkimuksellisiin hankkeisiin Ideat-osiosta. Hankkeen tieteellinen laatu on ainoa arviointikriteeri. Komission rahoitus on sata prosenttia. Ihmiset-osiosta työvoimaa Ihmiset-osio (Marie Curie) rahoittaa tutkijavaihtoa yritys- ja tutkimusmaailman välillä. Yritys voi palkata komission rahoituksella ulkomaalaisen tutkijan määräajaksi tai jatkokouluttaa henkilöstöään ulkomaisessa yliopistossa. Valmiudet-osiosta tutkimuspalveluita Erityiset pk-yritysohjelmat jatkuvat. CRAFT kulkee vastedes nimellä Tutkimus pk-yritysten tueksi ja kollektiivinen tutkimus nimellä Tutkimus pk-yritysjärjestöjen tueksi. Tärkein ero yhteistyö-osion hankkeisiin on se, että otsikoita ei ole määrätty ennalta ja tutkimustyö tulee ulkoistaa tutkimuspalveluja tarjoavalle taholle. Toisin sanoen ryhmä pk-yrityksiä tai teollisuusliitto ostaa tarvitsemansa tutkimustyön komission rahoituksen turvin. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksille, joilla ei ole riittävästi omia tutkijaresursseja, mutta myös high tech -yritykset voivat ostaa täydentäviä tutkimuspalveluja. Työn teettäjällä on oikeus tuloksiin. Puiteohjelmasta löytyy monia mahdollisuuksia pk-yrityksille. Tekes kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan kansainväliseen t&k-yhteistyöhön. Apupalveluja esimerkiksi hakemuksen kirjoittamiseen voi ostaa Tekesin valmistelurahoituksen avulla. Futureimagebank Euroopan Tiede ja Teknologia 5/

12 Puiteohjelma Mikä muuttuu? Merkittävin uudistus ja kannuste pkosallistujille on, että komissio kattaa jatkossa 75 prosenttia pk-osallistujan t&k-kustannuksista. Vaikka suurin hyöty kansainvälisestä t&k-projektista ei yleensä ole raha vaan syntynyt verkosto ja esimerkiksi uudet markkinat, korkeampi rahoitusosuus voi kuitenkin madaltaa pk-yrityksen osallistumiskynnystä. Toinen tärkeä uudistus on yhteisvastuusta luopuminen. Osallistujat eivät enää jatkossa ole vastuussa toistensa tekemisistä tai tekemättä jättämisistä, vaan mahdolliset konkursseista tai muista ongelmista aiheutuneet tappiot korvataan yhteisestä riskirahastosta. Jatkossa pk-yrityksiltä ei siksi tarvitse vaatia erillisiä pankkitakuita. Puiteohjelman rinnalla käynnistyy myös uusi CIP-ohjelma (Competitiveness and Innovation Framework Programme). Puiteohjelman t&k-toimia voidaan yrittää kaupallistaa ja demonstroida CIP-ohjelman avulla. Uudesta CIP-ohjelmasta Euroopan komission kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma on räätälöity pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun ja menestykseen. Karin Wikman kv_valmraha.html puiteohjelma.html Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma EIP kahmaisee kolmeen lohkoon jaetusta CIP-ohjelmasta (Competitiveness and Innovation Framework Programme) suurimman osan, noin 60 prosenttia. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma eli IEE sekä tiedon ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma ICT jakavat loppuosan budjetista. Komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosastolla Antti Karhunen valmistelee parhaillaan kollegojensa kanssa innovoinnin ohjelman ensi vuoden työohjelmaa. Karhunen työskentelee ohjelmasta vastaavan yksikön apulaispäällikkönä. Karhunen uskoo, että EIP-ohjelman toimeenpano voi alkaa jakaa jo tam- mikuussa. Hän kuitenkin toppuuttelee yrittäjiä. Pk-yritysten ei kannata alkaa soitella suoraan komissioon, sillä tavoitteena on parantaa yritysten toimintaympäristöä eikä jakaa varoja suoraan yrittäjille. Karhusen mukaan varat jaetaan suoraan komission budjetista. Päätökset tuen saajista eivät ole sidottu hakijan jäsenmaihin ja niiden kokoon. Hankkeiden laatu ratkaisee. CIPin kokonaispotti on 3,6 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. Rahamäärää voisi verrata kahvikupilliseen vettä kylpyammeessa, sillä eurooppalaiset rakennerahastot saavat samana aikana jäsenvaltioiden kautta eri kohteisiin noin 360 miljardia ja pelkästään tieteeseen ja tutkimukseen 12 Euroopan Tiede ja Teknologia 5/2006

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Kohti digitaalista vallankumousta

Kohti digitaalista vallankumousta Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2014 Tekesiltä uutta ohjelmaa Kohti digitaalista vallankumousta Logistiikka mutkistuu, syvenee ja laajenee SIVU 12 Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2012 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä SIVU 28 Teema Tunteesta tuohta SIVU14 14 Sisältö Inhimillisyyden

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi 10 Mobiili mullistaa kaupan 18 Venäjä vauhdittaa Reiman kasvua 24 Antti Herlinistä vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot