SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Innovative Manufacture Innovativ Produktion

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Innovative Manufacture Innovativ Produktion 2005 2009"

Transkriptio

1 SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Innovative Manufacture Innovativ Produktion Reijo Tuokko, Prof. Ohjelmapäällikkö Program Manager Teknologiakeskus Hermia Oy Technology Centre Hermia Ltd. SISU pähkinänkuoressa SISU 2010 teknologiaohjelman avulla kehitetään uutta suomalaista tuotantoajattelua ja siihen liittyvää perusosaamista. Ohjelmassa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia tuotantomenetelmiä, valmistustekniikoita ja tuotantolaitteita tulevaisuuden tuotetehtaan kappaletavaroiden valmistukseen. 1

2 SISU teknologiaohjelman kohderyhmä Teknologiateollisuuden kappaletavaroita valmistava teollisuus Tehdastason investointihyödykkeitä tuottavat kone- ja laitevalmistajat Alan tutkimuslaitokset Pääkohderyhmänä on kone- ja metallituoteteollisuus mutta ohjelma on avoin myös muille kappaletavaratuotteiden valmistus- ja tuotantotekniikkaa kehittäville tai käyttäville toimijoille, esim. sähkö- ja elektroniikka-, puutuote-, sekä osittain myös lääke- ja elintarviketoimialalla Tulevaisuuden tuotantoajattelu Perusasioiden kuntoon laittaminen Henkilötyön ja pääomankäytön tuottavuuden parantaminen on edellytyksenä merkittävien osaamis- ja teknologiahyppäysten tekemiseksi Merkittävä ajattelutavan muutos ja teknologiahyppäys Kokonaisuuden hallinta Mallinnus ja simulointi Joustava, nopea ja kustannusoptimoitu asiakastarpeiden toteutus Verkoston hallinta ja ohjaus Teknologiatason merkittävä nostaminen Muunneltavuus (nopea ja joustava asiakastarpeiden toteutus) Itseoppivuus (ihmisen aiheuttamien virhemahdollisuuksien poistaminen) Uusien valmistustekniikoiden hyödyntäminen Integraatioaste Tietojärjestelmien kehitys ja hyödyntäminen Lähde: SWOT Consulting, SISU-esiselvitys 2

3 SISU Missio SISU 2010 teknologiaohjelman avulla luodaan teknologiset edellytykset suomalaisen kappaletavaratuotannon kansainväliselle kilpailuedulle. Strategia SISU 2010-ohjelman missio toteutetaan käyttämällä seuraavia keinoja: 1. Kehitämme ja otamme käyttöön uusia tuotantomenetelmiä, valmistustekniikoita ja tuotantolaitteita tulevaisuuden tuotetehtaan kappaletavaroiden valmistukseen niin, että ne mahdollistavat yrityksille aina kilpailukykyisimmät liiketoimintamallit 2. Vahvistamme merkittävästi Suomen tulevaisuuden ja työllisyyden kannalta tärkeiden valmistavan teollisuuden liiketoiminta-alueiden kilpailukykyä edesauttamalla tuotanto- ja valmistusteknologioiden ja uusien toimintamallien kehittämistä ja edistämällä alan tutkimustoimintaa 3. Tehostamme teknologiansiirtoa vahvistamalla elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä, painottaen kansainvälistä teknologiayhteistyötä sekä sen eri muotojen kehittämistä ja hyödyntämistä 4. Kannustamme yrityksiä omaksumaan ja kehittämään uutta teknologiaa ja uusia toimintamalleja. Toimenpiteet pyrimme kohdistamaan erityisesti kasvukykyisiin ja teknologiamurroksessa oleviin yrityksiin 3

4 Tavoitteet Teknologiaohjelma parantaa suomalaisen valmistavan kappaletavarateollisuuden kykyä tuottaa kilpailukykyisesti massaräätälöityjä (pienet ja keskisuuret volyymit) tuotteita ja palveluita kasvaville markkinoille Suomi nousee kansainvälisesti mitattuna huippuluokkaan tuotantoautomaation kehittäjänä ja toimittajana Ohjelmaan osallistuvien yritysten räätälöintikyky, toimitusnopeus ja -varmuus, joustavuus sekä kustannustehokkuus paranevat merkittävästi, mikä näkyy lisääntyneenä liikevaihtona ja vientinä sekä parantuneena kannattavuutena Ohjelman tutkimushankkeet ovat kansainvälisesti arvioiden korkealuokkaisia ja ne tuottavat uusia teknologioita ja toimintamalleja teollisuuden hyödynnettäväksi Kansainvälinen tutkijanvaihto ja tutkimusyhteistyö lisääntyvät selvästi Ohjelman Budjetti Rahoituslähde Yhteensä Tekes Tutkimushankkeet Yrityshankkeet Ostopalvelut Yritykset Tutk.laitokset 6,2 2,0 4,0 0,2 6,0 0,3 10,3 2,0 8,0 0,3 11,0 0,4 11,3 3,0 8,0 0,3 11,0 0,6 11,3 3,0 8,0 0,3 11,0 0,6 6,3 2,0 4,0 0,3 6,0 0,4 45,4 11,5 32,0 1,4 45,0 2,3 Yhteensä 12,5 21,7 22,9 22,9 12,7 92,7 4

5 Teknologiakeskus Hermia Oy vastaa ohjelman käytännön toteutuksesta ohjelman johtoryhmän tukemana ja yhteistyössä Tekesin vastuuhenkilöiden kanssa Näin SISU-teknologiaohjelma toimii SISU-johtoryhmä Tekes valmistelu koordinointi päätöksenteko THOY Avustusta Synergiaa Verkottumista Osarahoitusta Avustusta Lainaa Pääomalainaa Yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten projektit Yritysten tutkimus- ja kehitysprojektit SISU tarjoaa mm. yhteistyö- ja verkottumismahdollisuuksia, myös kansainvälisesti ajankohtaista tietoa tuotannon kehittämisestä rahoitusta haastaviin tuotannon tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Johtoryhmä Stig Gustavsson, puh.joht. KCI Konecranes International Oyj Timo Parmasuo, varapuh.joht. Meconet Oy Teijo Fabritius Proventia Group Oy Pekka Heikonen Pemamek Oy Sinikka Markkula ABB Oy Drives Karri Mikkonen Appcom Oy Juha Korkeila Tekes Reijo Tuokko, siht. Teknologiakeskus Hermia Oy 5

6 SISU 2010 ohjelman sisältö Kehitettävät teknologiat Teemat Uudet valmistusmenetelmät ja -tekniikat Joustavat tuotantoratkaisut Tehdastason kehittyvät tieto- ja viestintäliikenneteknologiat ja niihin liittyvä logistinen informaatio Edistyksellisten tuotanto- ja valmistusteknologioiden kehittäminen Huomisen tuotantojärjestelmät Itseohjautuvuus tuotannossa Joustavat tuotantoratkaisut Joustavilla tuotantoratkaisuilla pyritään toteuttamaan nopeaa, joustavaa ja kustannusoptimoivaa asiakastarpeiden toteuttamista mm. seuraavilla tavoilla: - modulaaristen tuotteiden uudet kokoonpanomenetelmät ja tekniikat, tehdastason tai valmistuksen toimintaprosessien simuloinnit, ohjaustavat ja uuden tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen - tuottavuuden parantamiseen panostetaan esimerkiksi työkalu- ja työvälineteknologian kehittämisen kautta, kokoonpanon apulaitteiden ja yleensäkin automaatioasteen noston avulla sekä teknologia- ja menetelmävertailujen keinoin 6

7 Edistykselliset tuotanto- ja valmistusteknologiat Edistyksellisten tuotanto- ja valmistusteknologioiden kehittämisellä ja hyödyntämisellä tavoitellaan mm. - kehittämis- ja teknologiasiirtohankkeiden yhteydessä tapahtuvaa kone- ja laiterakennuksen sekä tuotannon kehittämistoimintaa, joihin liittyy mm. seuraavia sisältöjä: uudet laser-, liitosteknologia-, mobilerobotiikka-, ohjaus-, materiaali- sekä konenäkösovellukset ja -teknologiat Itseohjautuvuus ja autonominen tuotanto Haasteellisimmassa Itseohjautuvuus tuotannossa korissa kehitetään tehdastason autonomiaa mm. - sulautettua diagnostiikkaa, virtuaaliyritysten tehdastuotannon simulointia ja mallinnusta, - itsekokoonpantavuutta, - oppivia valmistusmenetelmiä ja tekniikoita, - tuotannon uusia käyttöliittymiä, - piirrepohjaisia ohjauksia ja aistien laajaa hyödyntämistä - itseorkestrointi 7

8 Ohjelman projektityypit Suorat yritysten t&k-hankkeet yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua tukevat hankkeet valmistusteknologista tutkimusta ja tuotekehitystä ja niihin tarvittaessa liitettyjen palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämistä Suorat tutkimushankkeet pitkän tähtäimen laajat tutkimushankkeet, joiden tunnuspiirteitä ovat laaja verkottuminen niin yritysten kuin tutkimuslaitosten kesken, korkea kansainvälinen taso ja pyrkimys tutkimuskokonaisuuksien hallintaan yrityshankkeita tukevat hankkeet, jotka liittyvät teknologiatiekarttojen toteuttamiseen ja joilla olennaisesti voidaan vaikuttaa kustannustehokkuuden parantamiseen Ohjelman projektityypit Kaupallistamis- ja juurruttamishankkeet yritysten pilotointi- ja demonstrointihankkeet, joissa toimitaan yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa tavoitteena teknologian kaupallistaminen ja vientireferenssien synnyttäminen Selvityshankkeet selvitykset, jotka auttavat muodostamaan kokonaiskuvaa ohjelman teknologisista mahdollisuuksista, eri teknologioiden kustannuskilpailukyvystä, niiden markkinoiden kehittymisestä sekä suomalaisten mahdollisuuksista markkinoilla 8

9 Hyväksytyt yritysprojektit 12/2005 Robotisoitu särmäyspuristinsolu (Coastone Oy) Ilmailu- ja avaruusteknologian valmistuksen siirtäminen Suomeen (Oulun Hienomekaniikka Oy) Kokoonpanon automatisointi (Ekopatter Oy) System för productidentifiering och productionsstyrning (Oy Norcar - BSB Ab) Finn-Power Manufacturing software Suite (Finn-Power Oy) Mittalaiteprojekti (Saides Oy) Kehittyneen kokoonpanon ohjaus (Sisu Diesel Oy) Sisu-erikoisauto - 1 vaihe (Sisu Auto Trucks Oy) Hydraulituoteportfolion kehittäminen (Nurmi Hydraulics Oy) Hyväksytyt tutkimusprojektit 12/2005 Tulevaisuuden automaatiosaarekkeet (VTT) Robotisoidun tuotantosolun joustavuuden ja tehokkuuden merkittävä lisääminen Oppiva reaaliaikainen analysointi- ja säätöjärjestelmä sorvaukseen (LTY) Kehittää NC-sorviin reaaliajassa toimiva automaattinen analysointi- ja säätöjärjestelmä, joka säätää prosessin toimimaan kokonaistehokkaimmalla tavalla (Lastuvirran optimointi) Rapid Economic Production of Special Products (VTT) Uusien tuotantomenetelmien kehittäminen massaräätälöityjen tuotteiden valmistamiseksi Itseoppivat ja joustavat tuotantojärjestelmät puutuoteteollisuudessa (VTT) Tuotteen läpimenoajan lyhentäminen ( tukista tuotteeksi ) ja varastojen kiertonopeuden kasvattaminen 10-kertaiseksi Numeerisen painomuovauksen menetelmäkehitys (TKK) Kehittää painomuovauksen materiaalimalli, jonka avulla painomuovausprosessia voidaan simuloida ja sitä kautta kehittää muovausprosessia FMS 2010 (TTY) Kehittää tulevaisuuden FM-järjestelmäkonsepti osa-alueineen 9

10 Uusi kohdennettu aiehaku uusille tutkimusprojekteille Tutkimushankkeiden tavoitteena tulee olla kehittää valmiuksia parantaa suomalaisen valmistavan kappaletavarateollisuuden kykyä tuottaa kilpailukykyisesti massaräätälöityjä tuotteita ja palveluita sekä parantaa räätälöintikykyä, toimitusnopeutta ja -varmuutta, joustavuutta sekä kustannustehokkuutta. Valmistavan teollisuuden ohella tutkimustulosten hyödyntäjinä voivat olla valmistavalle teollisuudelle investointihyödykkeitä, teknologiaa ja palveluja tuottavat kone- ja laitevalmistajat sekä suunnitteluyritykset ja teknologian ja palvelujen tuottajat. Tällä hakukierroksella haetaan tutkimushankkeita seuraavilta alueilta: Tuotannon ja tuotantojärjestelmän muunneltavuutta, adaptiivisuutta, itseohjautuvuutta ja autonomiaa tehdastasolla tukevat ICT- ja muut teknologiat Kokoonpanon ja erityisesti keskiraskaan ja raskaan kokoonpanon kokonaisvaltaista kehittämistä tukevat uudet edistykselliset teknologiat ja niiden soveltaminen. Kysymykseen tulevat myös tutkimushankkeet, joissa kehitetään ja sovelletaan tekniikoita, joilla tuotantoa saadaan tehostettua rikkomalla perinteistä jakoa osavalmistukseen ja kokoonpanoon. Ohjelman kansainvälisyys EU-tason yhteistyö Manufuture 2020 ERA-NET ja erityisesti etranet (robotiikka ja automaatio) Muiden verkostojen ja kv. kontaktien tehokas hyödyntäminen Pyritään lisäämään suomalaisten tahojen koordinoimia EU-hankkeita ja suomalaisten yritysten osallistumista muiden maiden vetämiin EU-hankkeisiin. Pk-yritykset voivat hyödyntää EU-hankkeita mm. pyrkiessään uusille markkina-alueille Euroopassa. Edistetään eri laitosten välistä moniteknologista yhteistyötä ja tutkimushankkeissa toteutettavaa kansainvälistä tutkijanvaihtoa (erityisesti Saksa, Etelä- Korea, USA ja Japani). 10

11 Kansainvälisyys Japani Asiantuntijavierailu EU USA Asiantuntijavierailu /2006 Saksa Asiantuntijavierailu Forschung für die Produktion von morgen 11/2006 Joint Workshop Etelä-Korea Teknologia-selvitys (Finpro) Asiantuntijavierailu 4/2006 Yhteystiedot Tekes Ohjelmavastaava Juha Korkeila Teknologiakeskus Hermia Oy (Ohjelmapalvelut): Reijo Tuokko, Prof., Ohjelmapäällikkö Matti Majuri, Ohjelmasuunnittelija Johanna Salomaa-Valkamo, Tiedotus 11

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne 1 ESIPUHE Suomen, kuten muidenkin läntisten teollisuusmaiden, ns. valmistava teollisuus

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

Ohutlevyteollisuuden kehittämistarpeiden kartoitus

Ohutlevyteollisuuden kehittämistarpeiden kartoitus Ohutlevyteollisuuden kehittämistarpeiden kartoitus Mikael Ollikainen, Juha Varis Teknologiakatsaus 159/2004 Ohutlevyteollisuuden kehittämistarpeiden kartoitus Mikael Ollikainen Juha Varis Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Kone- ja laiteteollisuus

Kone- ja laiteteollisuus Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Loppuraportti 12 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Helsinki

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot