KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Satakunnan osuuskauppa / S market Asemakatu Asemakaavan muutoksen selostus 2. Kaupunginosa (Käpylä) korttelin 181 osa sekä rautatie ja katualue YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ,

2 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA/S MARKET ASEMAKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 180 ja korttelin 181 osan (Kankaanpään kylän (406) tilat 12:202, 39:0 ja 12:66 sekä määräalat 13:223 M603, 12:179 M601 ja 12:179 M602 sekä tontti 6) sekä Risteenkadun, ET alueen ( ) ja rautatiealueen asemakaavan muutos. 1.2 Kaava alueen sijainti Asemakaavan muutoksella muodostuu Kankaanpään 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 181 osa, katu ja rautatiealue. Asemakaavan tunnus: Asemakaavan päiväys: Kaavan laatija: Kaupunginarkkitehti Maija Anttila Kankaanpään kaupunki, Ympäristökeskus, Suunnittelutoimisto PL 36, Kankaanpää, Puh. (02) , (044) Sähköposti: Vireille tulosta ilmoitettu: Ympäristölautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: Suunnittelualue sijaitsee Käpylän alueella, Laviantien, Pori Parkano rautatien, Asemakadun ja naapurikiinteistöjen rajaamalla alueella. Alueen sijainti on esitetty osoitekartalla. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava alueesta käytetään nimitystä Satakunnan Osuuskauppa/ S market Asemakatu asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kerrosalaltaan noin 6500 m 2 :n suuruisen liikerakennuksen rakentaminen alueelle. Kuva 1. Kaavamuutosalue osoitekartalla.

3 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteutus LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Kaupalliset vaikutukset Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 19

4 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma, (ilman liitteitä) Liite 2 Ote ajantasa asemakaavasta Liite 3 Asemakaavakartta Liite 4 Asemakaavamääräykset ja merkinnät Liite 5 Havainnekuva Liite 6 Kankaanpään S marketin asemapiirros Liite 7 Kankaanpään S marketin liikenneselvitys Liite 8 Kankaanpään kaupungin Käpylän alueen kauppapaikkaselvitys Liite 9 Asemakaavan seurantalomakkeet Liite 10 Satakuntaliitto, lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta SL:98/2011, Liite 11 Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta Drnro VARELY/384/07.01/2011 Liite 12 Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES), lausunto ja lausunto 11916/36/2010, Kansikuva: Ilmakuva suunnittelualueelta, Lentokuva Vallas 2008 Kaava: Marjo Lahtinen Havainnekuva: Arknordman Valokuvat: Marja Vaajasaari 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Viljanen K M (2009). Kauppa Satakunnassa. Satakuntaliitto, Sarja A:292. Satakuntaliitto 2009 Santasalo Ky, Kankaanpään keskustan kauppavisiot, Gaia Consulting Oy. Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, Satakunnan osuuskauppa ja Kankaanpään Ykköskulma Oy. Kankaanpään keskustan osayleiskaavaluonnosta koskeva huomautus. Kirje, päivätty Kiinteistö Oy Kankaanpään Ykköskulma / Satakunnan Osuuskauppa. Kirje päivätty Satakunnan Osuuskauppa. S Market Kankaanpää Laviantie, Tontin käyttö, luonnokset, Yleiskaavatoimikunnan kokouksen kanta Satakunnan osuuskauppa ja Kankaanpään Ykköskulma Oy:n huomautukseen ( ). Ramboll Finland Oy. Asemakatu, Kankaanpää, luonnos, Ramboll Finland Oy. Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpään S Marketin liikenneselvitys, Santasalo. Kankaanpään kaupunki / Satakunnan Osuuskauppa. Kankaanpään kaupungin Käpylän alueen kauppapaikkaselvitys. Lausunto S market Asemakadun asemakaavan muutosta varten, Santasalo. Kankaanpään kaupunki. Kankaanpään keskustan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos, Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot. OIVA Ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille Geologian tutkimuskeskuksen Maaperäaineisto 1:20 000,

5 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan Satakunnan Osuuskaupan/ KOY Kankaanpään Ykköskulma Oy:n aloitteesta. Hankkeen aloituspäätös tehtiin kaupunginhallituksessa (ympäristölautakunnan esitys ). Hakijan omistamien alueiden lisäksi kaavamuutoksen suunnittelualueeseen sisällytettiin yksityisessä omistuksessa oleva tila , ja korttelin 181 tontti 6 sekä Risteenkatu, joka on rakennetulta osaltaan kaupungin omistuksessa. Kaavahanketta on viety eteenpäin hankekaavoituksena yhteistyössä hakijatahon ja naapurikiinteistön kanssa tavoitteena toteuttaa alueelle Satakunnan Osuuskaupan kerrosalaltaan noin 6500 m 2 :n suuruinen liikerakennus. Asemakaavan muutoksen MRL 63 mukainen osallistumis ja arviointisuunnitelma ( ) esiteltiin ympäristölautakunnalle ja suunnittelualueen rajauksen muuttamisen jälkeen täydennettynä uudelleen Asemakaavaluonnos hyväksyttiin ympäristölautakunnassa asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen, josta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään seudussa ja kaupungin kotisivuilla internetissä. Laatimisvaiheen valmisteluasiakirjat pidettiin nähtävillä ajalla (MRL 62 ). Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kuulemiskirjeet osallisille lähetettiin Suunnittelualueen rajaus on esitetty ajantasa asemakaavassa, liitteessä 2. Kaavahankkeen osallisille järjestettiin kaupungintalolla kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus, jossa oli 18 osallistujaa. Asemakaavan muutosehdotus valmistui hyväksymiskäsittelyyn huhtikuussa Taulukko 2.1 Kaavoitusprosessin käsittelyvaiheet Ympäristölautakunta, kaavoituksen aloituspäätös Kaupunginhallitus, kaavoituksen aloituspäätös Ympäristölautakunta, osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS), Ympäristölautakunta, OAS, ja asemakaavaluonnos Kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus osallisille Kuulemiskirjeet osallisille ja yhteistyötahoille Ilmoitus vireille tulosta, kuulutus Kankaanpää seudussa, kotisivuilla internetissä Osallistumis ja arviointisuunnitelman ja valmisteluaineiston nähtävillä olo Neuvottelu liikennejärjestelyistä Varsinais Suomen ELY keskuksessa Kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus kaupungintalolla Ympäristölautakunta, Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

6 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja 2 kirjallista, alueen liikennejärjestelyjä koskevaa huomautusta. Palautteen jälkeen: hankkeen kaupallisista vaikutuksista teetettiin Varsinais Suomen ELY keskuksen ja Satakuntaliiton edellyttämä arviointi Santasalolla (liite 8), liikenneselvitystä täydennettiin uudella liikennelaskennalla ja laatimalla uudet liikenteen toimivuuden herkkyystarkastelut (liikenneselvitys liitteenä 7) liikennejärjestelyitä koskien järjestettiin Varsinais Suomen ELY keskuksen/ Infra ja liikenne vastuualueen, kaupungin edustajien ja liikennekonsultin kesken neuvottelutilaisuus Turussa ja kaupungintalolla kaupungin edustajien, tilaajan liikennesuunnittelijan ja arkkitehdin kesken. Kaavaehdotuksesta ei saatu huomautuksia, kirjallisia lausuntoja saatiin kolme (liitteet 10, 11 ja 12). 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutos mahdollistaa kerrosalaltaan noin 6500 m 2 :n suuruisen liikerakennuksen rakentamisen alueelle, sillä Risteenkatu poistetaan ja Satakunnan osuuskaupan omistamat maa alueet yhdistetään. Asemakadun uusille liittymäjärjestelyille osoitetaan tilavaraus. 2.3 Asemakaavan toteutus Kaava alue on yksityisessä omistuksessa ja kaavan toteuttamisaikataulu etenee maanomistajan rakentamistarpeiden mukaan. Kaava aluetta ympäröivän alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Liikerakennushankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin runkoviemärin siirtoa rasitteen mukaiseen paikkaan, mikä toteutetaan Satakunnan osuuskaupan hankkeeseen liittyen. Asemakadun uusien liikennejärjestelyiden toteuttaminen tehdään Kankaanpään kaupungin ja Satakunnan osuuskaupan yhteishankkeena siten, että kaupunki vastaa toteutuksesta Asemakadun ja Keskuskadun kiertoliittymän osalta ja Satakunnan osuuskauppa Asemakadun ja tonttiliittymien kiertoliittymän osalta. Kuva 2. Hakijan esittämä asemapiirros.

7 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Käpylän kaupunginosassa, Laviantien (kantatie 44), Pori Parkanorautatien, Asemakadun ja naapurikiinteistöjen rajaamalla alueella. Kaava alue sijoittuu kaupungin pohjoiseen keskustaan ns. Hallikaupungin alueelle, josta on matkaa kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevalle kauppatorille noin 1,4 km. Kaavamuutosalueen pinta ala on noin 3,7 ha. Kaava alue on asemakaavoitettua aluetta. Alueen rakennuskanta koostuu päivittäis ja erikoistavaran liikerakennuksista sekä varastohalleista. Tontin pohjoisosassa on kiviveistämö ja Vatajankosken muuntamorakennus. Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta (Lentokuva Vallas 2008) Luonnonympäristö Kaavan muutosalue on nykyisen ja suunnitellun liikerakennusten tonteilla maastoltaan tasaista rakennusalueen pohjoisosaa lukuun ottamatta, josta on kulkutie rakennuspaikalla sijaitsevan nykyisen rakennuksen kellaritiloihin. Maanpinnan korkeus tonteilla 7 ja 8 vaihtelee noin tasovälillä +81, Alueen luoteiskulman tontti 9 on ympäröivää aluetta noin 1 5 m alempana pihan ollessa noin tasossa +78, Kaavan muutosalue on pääosin teollisuus, liike ja varastorakennusten asfaltoitua ja sorapintaista piha aluetta. Alueen pohjoiskulmassa on puustoltaan mänty ja kuusivaltaista metsikköä. Pinta ja pohjavesisuhteet Kaava alue kuuluu Karvianjoen vesistöalueeseen kuuluvaan Pitäjänojan valuma alueeseen, joka on kooltaan n. 28,7 km 2. Pinta ja pohjavesivalunnan päävirtaussuunta alueelta on likimain kaakkois /itäsuunnasta länsi /luoteissuuntaan. Valuma alueen purkautumispaikka on rautatien pohjoispuolella, suunnittelualueelta luoteeseen. Pohjavedenpinnan alueella arvioidaan olevan niin syvällä, että se ei vaikeuta rakentamista. Kaava alueesta lounaaseen sijaitseva tekojärvi on Ruoko ojan välityksellä yhteydessä Ruokojärveen, jonka vesipinta noin +76,2 eli noin 5,5 9 m alempana kuin maanpinta rakennusalueella. Tutkimusalue sijoittuu hiekkavaltaiseen harjumuodostumaan, jossa kalliopintaa peittävät paksut ir

8 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos tomaakerrokset. Alueen maaperä koostuu kerrallisista, rakeisuudeltaan ja tiiveydeltään vaihtelevista hiekkakerrostumista, joissa voi esiintyä myös silttisiä välikerroksia. Hiekkakerrostumien alapuolella esiintyy peruskalliota peittävä moreenikerrostuma. Kuva 4. Alueen maaperäkartta (GTK, maaperä aineistot). Alue ei ole luonnonsuojelu eikä Natura aluetta eikä sillä esiinny luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, jotka tulisi huomioida kaavasuunnittelussa Rakennettu ympäristö Kaava alueella tilan 39:0 alueella, tulevan liikerakennuksen rakennusalueella sijaitsee entinen tiilijulkisivuinen kenkätehdasrakennus, jossa on nykyisin varasto, tuotanto liike ja asuintiloja. Rakennuksen ensimmäinen osa 1807 kerrosala m 2, silloinen Halmeen kenkätehdas on valmistunut Rakennuksen eteläpäässä on neljä pienehköä asuin tai toimistotilaksi soveltuvaa huoneistoa. Tehdasrakennusta laajennettiin 1970 itään 307 kerroala m 2 :llä. Kuva 5. Entinen kenkätehdasrakennus, jossa on nykyisin varasto ja myymälätiloja sekä rakennuksen matalammassa osassa asuintiloja. Agrimarketin varastokäytössä oleva hallirakennus (alhaalla oikealla).

9 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Alueen itärajan tuntumassa on kenkätehtaan käyttöön 1960 luvun lopulla rakennettu 390 m 2 :n suuruinen varastorakennus, joka toimii nykyisin rakennustarvikevarastona. Keskuskadun ja Laviantien kulmassa on 1984 rakennettu liikerakennus ja 1987 rakennettu varastorakennus. Keskuskatu 1 rakennuksissa on Agrimarketin myymälä ja varastotiloja sekä ravintolatiloja ja autokorjaamo. Piha alueella Asemakadun varressa on ABC ketjun polttoaineenjakelupiste. Aikaisemmin tontilla on ollut Teboil huoltamo. Käynti kiinteistölle on nykytilanteessa suoraan Asemakadun länsipäästä ja Risteenkadulta. Keskuskatu 3:ssa kaava alueen itäosassa (korttelin 181 tontti 6) sijaitsee vuonna 2007 rakennettu liikerakennus, jossa toimii Halpa Hallin myymälä. Käynti kiinteistöille on Risteenkadulta. Kaava alueen itäpuoleisella naapuritontilla on Satakunnan koulutuskuntayhtymän Aikuiskoulutuskeskuksen rakennuksia ja kaupungin varasto ym. tiloja. Halpa hallin itäpuolella toimii Kaupungin päiväkoti. Kuva 6. Keskuskadun varressa oleva nykyinen Halpa Hallin suurmyymälärakennus ja sen vieressä Sataedun aikuiskoulutuskeskuksen rakennus, jossa on opetustiloja, sekä nykyinen polttoaineen jakelupiste. Suunnittelualueen pohjoisosassa (rnro 12:66), korkeusasemaltaan ympäröivää kaava aluetta alempana sijaitsee, Kankaanpään Kivi Oy:n kiviveistämö. Kiinteistön alueella on useita varasto ja tuotantotiloja käsittäviä rakennuksia. Kulku tontille on nykytilanteessa Laviantieltä (kantatie 44). Tontin pohjoisosan metsäsaarekkeessa (poistuvan kaavan ET alueella) on Vatajankosken sähkö Oy:n muuntamorakennus. Nykytilanteessa muuntamolle on ajoyhteys Laviantieltä rautatiealueen kautta. Poistuva Risteenkatu on rakennettu ja päällystetty alkupäästään n. 65 m:n matkalta Maanomistus Suunnittelualue on Risteenkadun katualuetta lukuun ottamatta yksityisessä omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttö tavoitteista ja ne tulivat voimaan Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan valtioneuvoston päätöksellä Seutukaava ja maakuntakaava Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu , lainvoimainen Suunnittelualue on seutukaavassa taajamatoimintojen aluetta (A 10).

10 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 7. Ote Satakunnan seutukaava5. Kuva 8. Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta v Satakunnan maakuntakaavaehdotuksessa alue kuuluu maakunnalliseen kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (kk 2) keskustatoimintojen alueeseen (kaavamerkintä C). Maakuntakaavaehdotus on hyväksytty Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa ja on hyväksyttävänä Ympäristöministeriössä. Kaava alue sijaitsee kahden Seveso laitoksen (T/kem) maakuntakaavaehdotuksen mukaisella vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeen sisäpuolella (konsultointivyöhyke, kaavamerkintä sv1). Kaava alue on kokonaan rautatien pohjoispuolella sijaitsevan Rautaruukin tuotantolaitoksen ja osittain SPU Systems Oy:n tuotantolaitoksen konsultointivyöhykkeen sisäpuolella. Kaava alue kuuluu kokonaisuudessaan merkittävään matkailun ja virkistyskäytön kehittämisvyöhykkeeseen (mv1). Yleiskaava Kankaanpää, Taajamien osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton). Kaupunginvaltuusto Kaava alue on Palvelujen ja hallinnon aluetta (Kaavamerkintä P). Kankaanpään keskustan osayleiskaava on valmisteilla ja kaavaluonnos on hyväksytty Ympäristölautakunnassa Kaavaluonnoksessa kaava alue on osittain Palvelujen ja hallinnon aluetta (P) ja osittain Kaupallisten palvelujen aluetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM).

11 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 9. Ote taajamien osayleiskaavasta vuodelta Kuva 10. Ote Keskustan osayleiskaavaluonnoksesta v Asemakaava Asemakaava , vahvistettu kaupunginvaltuustossa (kuva 11) 2. kaupungin osa (Käpylä), kortteleita , erityisaluetta sekä katu ja rautatiealuetta, 3. kaupunginosan (Myllymäki) liikenne ja rautatiealuetta, 11. kaupunginosan (Lorvikylä) rautatiealuetta sekä 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) rautatiealuetta koskeva asemakaava. Asemakaava on laadittu tilanteessa, jolloin Risteenkatuun rajoittuvilla kiinteistöillä oli eri omistajat. Suunnittelualue on asemakaavassa Liikerakennusten sekä teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta (KTV 1) sekä Liikerakennusten korttelialuetta (KL 6), johon saa rakentaa liiketiloja, niiden toimintaa palvelevia tiloja sekä polttoaineen jakelupisteen, sekä Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET) ja rautatiealuetta (LR). Asemakaava , vahvistettu kaupunginvaltuustossa (kuva 12) 2. kaupungin osan (Käpylä), korttelin 181 osa. Suunnittelualue on asemakaavassa Liikerakennusten korttelialuetta (KL 9). Ote ajantasa asemakaavasta on liitteessä 2.

12 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 11. Alueen asemakaava ja kaavan havainnekuva vuodelta Kuva 12. Alueen asemakaava vuodelta Tonttijako ja rekisteri Kiinteistöt on merkitty valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään (KTJ): kiinteistö tonttina ja muut kiinteistöt tiloina. Pohjakartta Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta. Rakennuskiellot Ei ole. Suojelupäätökset Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alue ei ole luonnonsuojelu, Natura aluetta eikä sillä sijaitse luonnonsuojelu eikä Natura kohteita, Luonnonsuojelulain 29 mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Metsälain 10 mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä Vesilain 1961/264 15a ja 17 a tarkoittamia suojeltavia kohteita.

13 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualuetta ympäröivät alueet ovat asemakaavoitettua aluetta (kuva 13). Lorvikylän asemakaava 46 rautatien pohjoispuolella on vuodelta 1990, Myllymäen asemakaava 19 alueen länsipuolella on vuodelta Alueen eteläpuolella Käpylän/Myllymäen asemakaava 5132 on vuodelta 2003, Käpylän asemakaava 10.1 vuodelta 1978 ja Käpylän asemakaava 47 on vuodelta Kuva 13. Suunnittelualueen ympäristön kaavoitustilanne. Kuvassa sininen, rasteroitu alue on asemakaavoitettua aluetta ja vihreä alue on vanhaa keskustan rakennuskaavoitettua aluetta (R1), joka on rakennuskiellossa. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit Kankaanpään ja Kankaanpään seutukunnan kaupallisia kehitysnäkymiä on selvitetty yleispiirteisesti laaja alaisemmin osayleiskaavan ja maakuntakaavan laatimistöiden yhteydessä (Santasalo (2009), Kankaanpään keskustan kauppavisiot ja Viljanen K M (2009). Kauppa Satakunnassa). Hakijatahon toimeksiannosta on kaavoitusprosessiin liittyen laadittu liikennelaskentoihin (keskiviikkona ja perjantaina ) perustuva liikenneselvitys Asemakadun Laviantien ja Keskuskadun väliseltä osuudelta ja alustava liikennejärjestelyiden yleissuunnitelma. Liikenneselvityksen perusteella suunnittelualueen liittymät toimivat nykytilanteessa hyvin. Kaavahankkeen toteutuminen aiheuttaa liikennemäärien lisääntymistä ja edellyttää muutoksia Asemakadun liittymäjärjestelyissä. Päivitetty muistio liikenneselvityksestä on liitteenä 7. Ramboll Finland Oy. Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpään S Marketin liikenneselvitys,

14 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan Satakunnan Osuuskaupan/ KOY Kankaanpään Ykköskulma Oy:n aloitteesta. Kiinteistö Oy Kankaanpään Ykköskulma / Satakunnan osuuskauppa on päivätyllä kirjeellään anonut omistamiensa tilojen ja sekä jälkimmäiseen tilaan rajoittuvien määräalojen M603 ja M601 ja M602 yhdistämistä yhdeksi tontiksi ja asemakaavan muuttamista uutta tilannetta vastaavaksi. Määräalojen osalta lainhuudatus oli kaavoituksen alkaessa vireillä. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus on Ympäristölautakunnan esityksestä ( ) päättänyt sisällyttää hankkeen kaavoitusohjelmaan ja käynnistää kaavoitustyön. Lisäksi kaavamuutoksen suunnittelualueeseen sisällytetään yksityisessä omistuksessa oleva tila , ja korttelin 181 tontti 6 sekä Risteenkatu, joka on rakennetulta osaltaan kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen rajaus on esitetty ajantasa asemakaavassa, liitteessä 2. Kaavamuutos on valmisteltu Kankaanpään kaupungin Ympäristökeskuksen suunnittelutoimistossa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on liitteenä 1. Kaupungin keskusta alueelle kohdistuvana kaavahankkeen voidaan katsoa koskevan kaikkia kaupunkilaisia ja paikallisia yrityksiä. Osallisia ovat suunnittelualueen ja sen naapuruston maanomistajat. Suunnittelun viranomais ja yhteistyötahoja ovat: Varsinais Suomen Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY keskus), Satakuntaliitto, Liikennevirasto, Satakunnan Pelastuslaitos ja Pohjois Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) terveys ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Muita yhteistyötahoja ovat: kaupungin eri palvelukeskukset (rakennusvalvonta, mittaustoimi, kaupungin tekninen keskus), energia ja puhelinyhtiöt Vatajankosken sähkö Oy ja Kankaanpään yrittäjät ry Vireilletulo Hankkeen vireilläolosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään seudussa ja kaupungin kotisivuilla internetissä sekä päivätyllä kirjeellä osallisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutoksen MRL 63 mukainen osallistumis ja arviointisuunnitelma ( ) esiteltiin ympäristölautakunnalle Tämän jälkeen suunnittelualueen rajausta muutettiin ja Ympäristölautakunta hyväksyi osallistumis ja arviointisuunnitelman ( ) sekä asemakaavaluonnoksen asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen, josta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään seudussa ja kaupungin kotisivuilla internetissä. Laatimisvaiheen valmisteluasiakirjat pidettiin nähtävillä ajalla (MRL 62 ). Viranomaisille tarjottiin lausunnonanto

15 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos mahdollisuus ja kuulemiskirjeet, osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin osallisille Kaavahankkeen osallisille järjestettiin kaupungintalolla kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus, jossa oli 18 osallistujaa. Kutsut tilaisuuteen lähetettiin sähköpostilla/kirjeellä Viranomaisten ennakkolausunnot ja kaavaluonnoksesta saatu palaute. Kaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja 2 kirjallista, alueen liikennejärjestelyjä koskevaa huomautusta. Varsinais Suomen ELY keskus/raimo Järvinen, liikenne ja infrastruktuuri (sähköposti ), Kiviveistämön tontille ei sallita liittymää kantatie 44:ltä, liikennejärjestelyistä tulee tehdä toimivuustarkastelu. Liikennevirasto (sähköpostit , ), ajoyhteyden osoittamiselle (koskien liikennöintiä suunnittelualueen pohjoisosassa olevalle liikennealueeseen rajoittuvalle kiinteistölle rno 12:66) ei ole estettä, mutta kaavaan tulee merkitä tien ja radan väliin kaide tai aita ainakin tasaiselle osuudelle, vaikka kyseessä on liikenteeltä suljettu rataosuus. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö, , ei ole huomautettavaa valmistelusta ja toteaa että sen ylläpitämän toiminnan kannalta on vain eduksi, jos lähialueen liiketoiminnat vilkastuvat. Varsinais Suomen ELY keskus/ Esa Hoffren, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue/alueidenkäytön yksikkö (sähköposti ), on kannanotossaan ja neuvotteluissa Hoffren/Anttila edellyttänyt, että hankkeen kaupallisista vaikutuksista tehdään laajuudeltaan yleiskaavatasoinen arviointi. Varsinais Suomen ELY keskus/raimo Järvinen, liikenne ja infrastruktuuri (sähköposti ), on kannanotossaan edellyttänyt esitettyjen liikenneratkaisujen tutkimista herkkyystarkasteluissa käytettyä 20 % kasvua hieman suuremmilla liikenteen kasvuilla ja tarvittaessa tulee tutkia myös Laviantie/Asemakadun liittymän parantamismahdollisuuksia. Alueen turvallisuusratkaisuihin (saarekkeet ym.) on kiinnitetty huomioita. PoSa:n Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo(lausunto nro 4, ), on lausunnossaan todennut, että PoSa:n ympäristöpalvelulla ei huomautettavaa asemakaavanmuutoksesta ja kaavamuutoksen hyväksymistä puolletaan. Reijo Hietanen Oy/Hietanen Reijo, , vastustaa esitettyä suunnitelmaa. Liikennöinnin osalta Ramboll:in suunnitelmassa esitetty kulkuyhteys Asemakadulta Lidl:in kanssa olevan yhteisliittymän kautta vaikeuttaa ajoneuvojen kulkua Neste huoltoasemalle (raskas kalusto). Liikennemäärät ovat laskettua suurempia ja ruuhkia on jo nykyisellään. Esittää kiertoliittymän paikaksi Asemakadun ja Laviantien risteystä. Kaavan muutosalueen ympäristössä Käpylän ja Koskenojan kaupunginosissa toimivat yritykset: Huolto E. Autio Oy/Erkki Autio, Autoluojus Oy/Ismo Luojus, Tarvikepiste Oy/Marja Hakala, Kankaanpään Autotalo Oy/Mikko Servo, Rauta Väisänen Oy /Petri Väisäsen plsta Marika Väisänen, Suomen Imurikeskus Oy/Kari Ekholm, KMT Group Oy /Matti Pekka Korkeala, Pentti Korpela Oy /Pentti Korpela, ja Eurohamsteri Oy/Vesa Kyösti, ), eivät vastusta S marketin rakentamishanketta, mutta epäilevät liikennejärjestelyiden toimivuutta etenkin raskaanliikenteen osalta. Kiertoliittymät hankalia raskaalle liikenteelle, toisaalta Laviantien valoristeys voi ruuhkauttaa Asemakadun liikenteen. Satakunnan pelastuslaitos, Lausunto 105, , sammutusvedensaantia varten tulee kaava alueelle sijoittaa palovesiasema. Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta ( ) on antanut lausunnon, jonka mukaan ei

16 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos ole huomautettavaa osallistumis ja arviointisuunnitelmaan eikä kaavaluonnokseen. Satakuntaliitto , vähittäiskaupan suurmyymälän rakentamisen vaikutukset tulee arvioida, miten se mitoitukseltaan täydentää keskustan palvelujen tarjontaa ja miten se vaikuttaa seudun palveluverkkoon ja palvelujen saatavuuteen. Kaavahankkeesta saadun palautteen jälkeen: hankkeen kaupallisista vaikutuksista teetettiin arviointi: Santasalo, Kankaanpään kaupungin Käpylän alueen kauppapaikkaselvitys, (liite 8). Liikenneselvitystä täydennettiin järjestämällä uusi liikennelaskenta perjantain ja laatimalla uudet liikenteen toimivuuden herkkyystarkastelut (Ramboll Finland Oy. Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpään S Marketin liikenneselvitys, , liitteenä 7). Liikennejärjestelyitä koskien järjestettiin Varsinais Suomen ELY keskuksen/ Infra ja liikenne vastuualueen, kaupungin edustajien ja liikennekonsultin kesken neuvottelutilaisuus Turussa ja kaupungintalolla kaupungin edustajien, tilaajan liikennesuunnittelijan ja arkkitehdin kesken. Osallisille järjestettiin kaupungintalolla kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus, jossa oli 22 osallistujaa. Kutsut tilaisuuteen lähetettiin sähköpostilla/kirjeellä Tilaisuudessa esiteltiin liikenneselvityksen tulokset, liikennejärjestelyiden suunnitelmaluonnos sekä kaupallisten vaikutusten arviointi. Keskusteluissa painottui raskaan liikenteen kulkeminen kiertoliittymissä ja kiertoliittymien mitoitukseen liittyvät asia. Todettiin, ett mitoitukseen liittyvät asiat tarkistetaan katusuunnitelman laadinnan yhteydessä. Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta saatu palaute ja kaupungin vastineet on käsitelty Ympäristölautakunnan kokouksessa Kaavaehdotuksesta ei saatu huomautuksia, kirjallisia lausuntoja saatiin kolme (liitteet 10, 11 ja 12). Satakuntaliiton lausunnon perusteella pyydettiin vielä Turvallisuus ja kemikaaliviraston (TUKES) lausunto. TUKES:lla ei ollut lausunnossaan huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta. VARELY lausunnon perusteella kaavamerkinnän KM ilmaus päivittäistavarakaupan suurmyymälä muutettiin viralliseen muotoon vähittäiskaupan suurmyymälä, joka paremmin kuvaa alueelle sijoittuvien myymälöiden tarjontaa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on tiivis, optimoitu kaupunkirakenne ja riittävä palvelutarjonta kaupungin keskustassa. Kaupan suuryksikön sijoittuminen kaupungin keskustan pohjoisosaan lisää pohjoisen keskusta alueen ns. hallikaupungin palvelutarjontaa. Kaupungin tavoitteena on palvelutarjontaa lisäämällä kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta. Kaavahanke sijoittuu Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen mukaiselle keskustatoimintojen alueelle, joten kaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle ei ole maakuntakaavaehdotuksen vastainen.

17 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 14. Laviantien kevyenliikenteen väylä ja alikulkukäytävä sekä suunnittelualuetta Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on hakijan osalta mahdollistaa noin 6500 m 2 :n liikekeskuksen rakentaminen alueelle. Liikekeskukseen on tarkoitus sijoittaa Satakunnan osuuskaupan S market, ravintola ja vuokraliiketiloja sekä polttoaineen jakelupiste. Liikennöinti tonteille tapahtuu nykyään Asemakatuun Risteenkadun kautta. Liiketonttien (S market/ Halpahalli) liikennöinti on suunniteltu hoidettavaksi alueen sisäisin järjestelyin ja Risteenkatu poistetaan. Asemakadun liittymäjärjestelyistä on kaavoitusprosessiin liittyen laadittu yleissuunnitelma Ramboll Finland Oy. Asemakatu, Kankaanpää, luonnos, Yleissuunnitelman mukaan Asemakadun/liiketonttien (poistuva Risteenkatu) ja Asemakadun/Keskuskadun liittymiin suunnitellaan kiertoliittymät. Risteenkatu poistetaan ja kulku korttelin tonteille 7 9 ja muuntamolle järjestetään tonttien sisäisin liikennejärjestelyin. Kuva 15. Asemakadulle suunnitellut kiertoliittymät ja näkymä Risteenkadulta etelään. 4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavahankkeen käsittelyvaiheita on kuvattu edellä kohdassa 4.3 ja taulukossa 2.1. Asemakaavan muutosehdotus valmistui hyväksymiskäsittelyyn huhtikuussa ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava alueen kokonaispinta ala on noin 3,66 ha, josta liikerakennusten korttelialuetta on yhteensä noin 3,45 ha ja liikennealueita 0,21 ha.

18 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Palvelut Alueella on 3 tonttia, joiden rakennusalueet sijoittuvat tonteilla 8 ja 9 tonttien Laviantien puoleiseen reunaan ja tontilla 7 Asemakadun varteen. Tonttien yhteenlaskettu kerrosala on m 2 ja tehokkuusluku e=0,30. Asemakaavakartta on liitteenä 3. Hankkeen toteutuminen täydentää kaupungin pohjoisen keskustan nykyistä palvelutarjontaa. Kaavaalueella tontilla 7 sijaitsee vuonna 2007 rakennettu suurmyymälärakennus, jonka valikoimiin kuuluu päivittäis ja erikoistavaratarjontaa. Alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Lisäksi kaava alueelle on nykytilanteen mukaisesti osoitettu alue polttoaineenjakelupisteelle. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet KM 2 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tuleva liikekeskus sijaitsee kaupungin sisääntuloväylän varressa näkyvällä paikalla, joten hankkeen toteutuksen on edellytetty sopivan Kankaanpään kaupungin taide ja tiilikaupungin imagoon. Tämä on kaavamääräyksissä huomioitu edellyttämällä rakennusten julkisivujen materiaalina käytettäväksi punatiiltä ja lasia sekä pitkät julkisivuosuudet on edellytetty jäsennettäväksi erkkerein. Paikoitusalueet tulee rajata ja jäsentää istutuksin sekä aluevalaistuksen keinoin. Asemakadun ja Toimenkujan varteen tulee istuttaa puurivit. Autopaikkoja on edellytetty rakennettavaksi vähintään 1 autopaikka / 30 kerrosala m Muut alueet Suunnittelualueen pohjoisosassa olevalle muuntamolle ja suunnittelualueen luoteiskulmassa olevalle tontille 9 (nykyinen kiviveistämö) järjestetään kulku liiketonttien 7 ja 8 kautta. Kaava alueen pohjoisreunalla rautatiealueelle on osoitettu ajoyhteys tontille 9, koska Varsinais Suomen ELY keskus ei salli nykyistä tonttiliittymää kantatie 44 (Laviantielle). Ajotien ja rata alueen väli tulee Liikenneviraston lausunnon mukaisesti aidata. Nykytilanteessa rata on liikennöimätön. Kulkuoikeusrasitteet ja aitausvelvoite on merkitty kaavaan. Kevyenliikenteen turvallisuus on pyritty huomioimaan alueen sisäisillä jalankululle varatuilla kaavamerkinnöillä (jk). Muuntamoalueen kaavamerkintä (ET) on kaavamuutoksessa poistettu ja korvattu rasitejärjestelyllä sekä muuntamon suojavyöhykemerkinnällä (msv), koska muuntamon hoito ja huoltotyöt eivät edellytä nykyisen laajuista aluevarausta ja suojavyöhyke mahdollistaa ympäröivän alueen tehokkaamman maankäytön. Kaupungin vesijohto ja viemärilinjojen osalta kaavaan on merkitty johtorasitteet. Alueelle laaditaan uusi sitova tonttijako. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa on todettu, ettei kaavan toteuttaminen aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. Kyseessä on ympäröivään maankäyttöön sopiva täydennysrakentaminen. Asemakaava on valtakunnallisten alueiden käytön tavoitteiden (VAT), Satakunnan seutukaavan, maakuntakaavaehdotuksen ja

19 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Kaavan toteutuminen tuo keskustaan lisää palvelutarjontaa Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää vähäisinä ottaen huomioon alueen nykyinen ja poistuvassa asemakaavassa osoitettu maankäyttö. Luonnon ja luonnonympäristön kannalta alueen tuleva maankäytön aiheuttamat muutokset poistuvaan asemakaavan verrattuna ovat kaavamerkintöjen ja määräysten osalta vähäisiä Kaupalliset vaikutukset Kaavoitusprosessin yhteydessä laaditun kaupallisten vaikutusten arvioinnin perusteella (Santasalo 2011)) hankkeen toteutuminen (liite 8): vahvistaa pohjoisen keskustan palveluvarustusta, tarjonnan muutos toimintarakenteeseen ei ole suuri. S marketin siirrolla ei arvioida olevan suurta merkitystä muiden keskustan tai asuinalueiden päivittäistavarakauppojen toimintaedellytyksiin, tarjonnan nettolisäyksen kaupungissa ollessa kokonaisuudessaan pientä ja ostovoiman ollessa kasvussa. liikekeskuksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ydinkeskustan erikoiskauppaan eikä kyläkauppojen toimintaedellytyksiin. Kaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyn aikana valmistui myös VARELY keskuksen edellyttämä yleiskaavatasoinen palveluverkkoselvitys luonnosvaiheeseen. Tuomas Santasalo Ky:n laatima selvitys palvelee keskustan yleiskaavan valmistelua ja täydentää kaava asiakirjoihin liittyvää Käpylän alueen kauppapaikkaselvitystä. Alustavien johtopäätösten mukaan Satakunnan Osuuskaupan hanke ei yksittäisenä hankkeena ole ristiriidassa kaupungin palveluverkon yleiskaavallisten kehittämistavoitteiden kanssa Muut vaikutukset Liikennöinti tonteille tapahtuu nykyään Risteenkadulta, joka liittyy Asemakatuun. Liiketonttien (Smarket/ Halpahalli) liikennöinti on suunniteltu hoidettavaksi alueen sisäisin järjestelyin ja Risteenkatu poistetaan. Hakijatahon toimeksiannosta on kaavoitusprosessiin liittyen 2011 laadittu liikennelaskentoihin perustuva liikenneselvitys (Ramboll Finland Oy (2011)). Kaavoitusprossessiin liittyen on laadittu alustava liikennejärjestelyiden yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy (2011)), jossa Asemakadulle on esitetty rakennettavaksi kaksi kiertoliittymää. Suunnitelman perusteella kaavaan on tehty kiertoliittymien edellyttämät tilavaraukset. Asemakadun liikennejärjestelyistä tehdään katusuunnitelmat, joiden laatimisen yhteydessä kiertoliittymien ja liikenneväyline mitoitukset tarkistetaan huomioiden myös raskas liikenne. Asemakatu on osa kaupungin pääsisääntuloväylää, jota myös liikekiinteistöjen tavaratoimitusliikenne käyttää. Lisäksi Asemakadun varressa on kaksi myös raskaan liikenteen käyttämää huoltoasemaa (nykyinen Neste ja St1). 5.4 Ympäristön häiriötekijät Ympäristössä ei ole erityisiä kaavoitukseen vaikuttavia häiriötekijöitä, jotka pitäisi huomioida suunnittelussa. Kaava alue sijaitsee maakuntakaavaehdotuksen vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä, (konsultointivyöhyke, kaavamerkintä sv1). Alueen läheisyydessä sijaitsevat kaksi Seveso laitosta (T/kem): Rautaruukin ja SPU Systems Oy:n tuotantolaitokset, eivät osayleiskaavatyön yhteydessä laaditun selvityksen perusteella edellytä erityisiä kaavamääräyksiä (Gaia Consulting Oy (2010)). Vaarallisten aineiden kuljetukset tulee liikennemerkein ohjata pois Asemakadulta.

20 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kaavamerkinnät ja määräykset 5.6 Nimistö Kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteessä 4. Risteenkatu ja kortteli 180 poistuvat ja korttelin 181 tonttinumerointi muuttuu. Muilta osin alueen nimistö säilyy ennallaan. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavan havainnekuva suunnittelualueelta liitteenä Toteuttaminen ja ajoitus Kaava alue on yksityisessä omistuksessa ja kaavan toteuttamisaikataulu etenee maanomistajan rakentamistarpeiden mukaan. Kaava aluetta ympäröivän alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Liikerakennushankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin runkoviemärin siirtoa rasitteen mukaiseen paikkaan, mikä toteutetaan Satakunnan osuuskaupan hankkeeseen liittyen. Asemakadun uusien liikennejärjestelyiden toteuttaminen tehdään Kankaanpään kaupungin ja Satakunnan osuuskaupan yhteishankkeena siten, että kaupunki vastaa toteutuksesta Asemakadun ja Keskuskadun kiertoliittymän osalta ja Satakunnan osuuskauppa Asemakadun ja tonttiliittymien kiertoliittymän osalta. Alueelle on laadittu uusi sitova tonttijako asemakaavan muutoksen yhteydessä koko korttelin 181 alueelle. Asemakaavan seurantalomakkeet ovat liitteenä 9. Kankaanpäässä huhtikuun 26. päivänä 2011, muutos Maija Anttila, kaupunginarkkitehti

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot