KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Satakunnan osuuskauppa / S market Asemakatu Asemakaavan muutoksen selostus 2. Kaupunginosa (Käpylä) korttelin 181 osa sekä rautatie ja katualue YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ,

2 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA/S MARKET ASEMAKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 180 ja korttelin 181 osan (Kankaanpään kylän (406) tilat 12:202, 39:0 ja 12:66 sekä määräalat 13:223 M603, 12:179 M601 ja 12:179 M602 sekä tontti 6) sekä Risteenkadun, ET alueen ( ) ja rautatiealueen asemakaavan muutos. 1.2 Kaava alueen sijainti Asemakaavan muutoksella muodostuu Kankaanpään 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 181 osa, katu ja rautatiealue. Asemakaavan tunnus: Asemakaavan päiväys: Kaavan laatija: Kaupunginarkkitehti Maija Anttila Kankaanpään kaupunki, Ympäristökeskus, Suunnittelutoimisto PL 36, Kankaanpää, Puh. (02) , (044) Sähköposti: Vireille tulosta ilmoitettu: Ympäristölautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: Suunnittelualue sijaitsee Käpylän alueella, Laviantien, Pori Parkano rautatien, Asemakadun ja naapurikiinteistöjen rajaamalla alueella. Alueen sijainti on esitetty osoitekartalla. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava alueesta käytetään nimitystä Satakunnan Osuuskauppa/ S market Asemakatu asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kerrosalaltaan noin 6500 m 2 :n suuruisen liikerakennuksen rakentaminen alueelle. Kuva 1. Kaavamuutosalue osoitekartalla.

3 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteutus LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Kaupalliset vaikutukset Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 19

4 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma, (ilman liitteitä) Liite 2 Ote ajantasa asemakaavasta Liite 3 Asemakaavakartta Liite 4 Asemakaavamääräykset ja merkinnät Liite 5 Havainnekuva Liite 6 Kankaanpään S marketin asemapiirros Liite 7 Kankaanpään S marketin liikenneselvitys Liite 8 Kankaanpään kaupungin Käpylän alueen kauppapaikkaselvitys Liite 9 Asemakaavan seurantalomakkeet Liite 10 Satakuntaliitto, lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta SL:98/2011, Liite 11 Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta Drnro VARELY/384/07.01/2011 Liite 12 Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES), lausunto ja lausunto 11916/36/2010, Kansikuva: Ilmakuva suunnittelualueelta, Lentokuva Vallas 2008 Kaava: Marjo Lahtinen Havainnekuva: Arknordman Valokuvat: Marja Vaajasaari 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Viljanen K M (2009). Kauppa Satakunnassa. Satakuntaliitto, Sarja A:292. Satakuntaliitto 2009 Santasalo Ky, Kankaanpään keskustan kauppavisiot, Gaia Consulting Oy. Kankaanpään keskustan Seveso laitosten konsultointivyöhykkeiden riskikartoitus sekä keskustan VAK kuljetuskeskittymien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, Satakunnan osuuskauppa ja Kankaanpään Ykköskulma Oy. Kankaanpään keskustan osayleiskaavaluonnosta koskeva huomautus. Kirje, päivätty Kiinteistö Oy Kankaanpään Ykköskulma / Satakunnan Osuuskauppa. Kirje päivätty Satakunnan Osuuskauppa. S Market Kankaanpää Laviantie, Tontin käyttö, luonnokset, Yleiskaavatoimikunnan kokouksen kanta Satakunnan osuuskauppa ja Kankaanpään Ykköskulma Oy:n huomautukseen ( ). Ramboll Finland Oy. Asemakatu, Kankaanpää, luonnos, Ramboll Finland Oy. Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpään S Marketin liikenneselvitys, Santasalo. Kankaanpään kaupunki / Satakunnan Osuuskauppa. Kankaanpään kaupungin Käpylän alueen kauppapaikkaselvitys. Lausunto S market Asemakadun asemakaavan muutosta varten, Santasalo. Kankaanpään kaupunki. Kankaanpään keskustan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos, Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot. OIVA Ympäristö ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille Geologian tutkimuskeskuksen Maaperäaineisto 1:20 000,

5 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan Satakunnan Osuuskaupan/ KOY Kankaanpään Ykköskulma Oy:n aloitteesta. Hankkeen aloituspäätös tehtiin kaupunginhallituksessa (ympäristölautakunnan esitys ). Hakijan omistamien alueiden lisäksi kaavamuutoksen suunnittelualueeseen sisällytettiin yksityisessä omistuksessa oleva tila , ja korttelin 181 tontti 6 sekä Risteenkatu, joka on rakennetulta osaltaan kaupungin omistuksessa. Kaavahanketta on viety eteenpäin hankekaavoituksena yhteistyössä hakijatahon ja naapurikiinteistön kanssa tavoitteena toteuttaa alueelle Satakunnan Osuuskaupan kerrosalaltaan noin 6500 m 2 :n suuruinen liikerakennus. Asemakaavan muutoksen MRL 63 mukainen osallistumis ja arviointisuunnitelma ( ) esiteltiin ympäristölautakunnalle ja suunnittelualueen rajauksen muuttamisen jälkeen täydennettynä uudelleen Asemakaavaluonnos hyväksyttiin ympäristölautakunnassa asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen, josta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään seudussa ja kaupungin kotisivuilla internetissä. Laatimisvaiheen valmisteluasiakirjat pidettiin nähtävillä ajalla (MRL 62 ). Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kuulemiskirjeet osallisille lähetettiin Suunnittelualueen rajaus on esitetty ajantasa asemakaavassa, liitteessä 2. Kaavahankkeen osallisille järjestettiin kaupungintalolla kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus, jossa oli 18 osallistujaa. Asemakaavan muutosehdotus valmistui hyväksymiskäsittelyyn huhtikuussa Taulukko 2.1 Kaavoitusprosessin käsittelyvaiheet Ympäristölautakunta, kaavoituksen aloituspäätös Kaupunginhallitus, kaavoituksen aloituspäätös Ympäristölautakunta, osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS), Ympäristölautakunta, OAS, ja asemakaavaluonnos Kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus osallisille Kuulemiskirjeet osallisille ja yhteistyötahoille Ilmoitus vireille tulosta, kuulutus Kankaanpää seudussa, kotisivuilla internetissä Osallistumis ja arviointisuunnitelman ja valmisteluaineiston nähtävillä olo Neuvottelu liikennejärjestelyistä Varsinais Suomen ELY keskuksessa Kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus kaupungintalolla Ympäristölautakunta, Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

6 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja 2 kirjallista, alueen liikennejärjestelyjä koskevaa huomautusta. Palautteen jälkeen: hankkeen kaupallisista vaikutuksista teetettiin Varsinais Suomen ELY keskuksen ja Satakuntaliiton edellyttämä arviointi Santasalolla (liite 8), liikenneselvitystä täydennettiin uudella liikennelaskennalla ja laatimalla uudet liikenteen toimivuuden herkkyystarkastelut (liikenneselvitys liitteenä 7) liikennejärjestelyitä koskien järjestettiin Varsinais Suomen ELY keskuksen/ Infra ja liikenne vastuualueen, kaupungin edustajien ja liikennekonsultin kesken neuvottelutilaisuus Turussa ja kaupungintalolla kaupungin edustajien, tilaajan liikennesuunnittelijan ja arkkitehdin kesken. Kaavaehdotuksesta ei saatu huomautuksia, kirjallisia lausuntoja saatiin kolme (liitteet 10, 11 ja 12). 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutos mahdollistaa kerrosalaltaan noin 6500 m 2 :n suuruisen liikerakennuksen rakentamisen alueelle, sillä Risteenkatu poistetaan ja Satakunnan osuuskaupan omistamat maa alueet yhdistetään. Asemakadun uusille liittymäjärjestelyille osoitetaan tilavaraus. 2.3 Asemakaavan toteutus Kaava alue on yksityisessä omistuksessa ja kaavan toteuttamisaikataulu etenee maanomistajan rakentamistarpeiden mukaan. Kaava aluetta ympäröivän alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Liikerakennushankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin runkoviemärin siirtoa rasitteen mukaiseen paikkaan, mikä toteutetaan Satakunnan osuuskaupan hankkeeseen liittyen. Asemakadun uusien liikennejärjestelyiden toteuttaminen tehdään Kankaanpään kaupungin ja Satakunnan osuuskaupan yhteishankkeena siten, että kaupunki vastaa toteutuksesta Asemakadun ja Keskuskadun kiertoliittymän osalta ja Satakunnan osuuskauppa Asemakadun ja tonttiliittymien kiertoliittymän osalta. Kuva 2. Hakijan esittämä asemapiirros.

7 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Käpylän kaupunginosassa, Laviantien (kantatie 44), Pori Parkanorautatien, Asemakadun ja naapurikiinteistöjen rajaamalla alueella. Kaava alue sijoittuu kaupungin pohjoiseen keskustaan ns. Hallikaupungin alueelle, josta on matkaa kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevalle kauppatorille noin 1,4 km. Kaavamuutosalueen pinta ala on noin 3,7 ha. Kaava alue on asemakaavoitettua aluetta. Alueen rakennuskanta koostuu päivittäis ja erikoistavaran liikerakennuksista sekä varastohalleista. Tontin pohjoisosassa on kiviveistämö ja Vatajankosken muuntamorakennus. Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta (Lentokuva Vallas 2008) Luonnonympäristö Kaavan muutosalue on nykyisen ja suunnitellun liikerakennusten tonteilla maastoltaan tasaista rakennusalueen pohjoisosaa lukuun ottamatta, josta on kulkutie rakennuspaikalla sijaitsevan nykyisen rakennuksen kellaritiloihin. Maanpinnan korkeus tonteilla 7 ja 8 vaihtelee noin tasovälillä +81, Alueen luoteiskulman tontti 9 on ympäröivää aluetta noin 1 5 m alempana pihan ollessa noin tasossa +78, Kaavan muutosalue on pääosin teollisuus, liike ja varastorakennusten asfaltoitua ja sorapintaista piha aluetta. Alueen pohjoiskulmassa on puustoltaan mänty ja kuusivaltaista metsikköä. Pinta ja pohjavesisuhteet Kaava alue kuuluu Karvianjoen vesistöalueeseen kuuluvaan Pitäjänojan valuma alueeseen, joka on kooltaan n. 28,7 km 2. Pinta ja pohjavesivalunnan päävirtaussuunta alueelta on likimain kaakkois /itäsuunnasta länsi /luoteissuuntaan. Valuma alueen purkautumispaikka on rautatien pohjoispuolella, suunnittelualueelta luoteeseen. Pohjavedenpinnan alueella arvioidaan olevan niin syvällä, että se ei vaikeuta rakentamista. Kaava alueesta lounaaseen sijaitseva tekojärvi on Ruoko ojan välityksellä yhteydessä Ruokojärveen, jonka vesipinta noin +76,2 eli noin 5,5 9 m alempana kuin maanpinta rakennusalueella. Tutkimusalue sijoittuu hiekkavaltaiseen harjumuodostumaan, jossa kalliopintaa peittävät paksut ir

8 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos tomaakerrokset. Alueen maaperä koostuu kerrallisista, rakeisuudeltaan ja tiiveydeltään vaihtelevista hiekkakerrostumista, joissa voi esiintyä myös silttisiä välikerroksia. Hiekkakerrostumien alapuolella esiintyy peruskalliota peittävä moreenikerrostuma. Kuva 4. Alueen maaperäkartta (GTK, maaperä aineistot). Alue ei ole luonnonsuojelu eikä Natura aluetta eikä sillä esiinny luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, jotka tulisi huomioida kaavasuunnittelussa Rakennettu ympäristö Kaava alueella tilan 39:0 alueella, tulevan liikerakennuksen rakennusalueella sijaitsee entinen tiilijulkisivuinen kenkätehdasrakennus, jossa on nykyisin varasto, tuotanto liike ja asuintiloja. Rakennuksen ensimmäinen osa 1807 kerrosala m 2, silloinen Halmeen kenkätehdas on valmistunut Rakennuksen eteläpäässä on neljä pienehköä asuin tai toimistotilaksi soveltuvaa huoneistoa. Tehdasrakennusta laajennettiin 1970 itään 307 kerroala m 2 :llä. Kuva 5. Entinen kenkätehdasrakennus, jossa on nykyisin varasto ja myymälätiloja sekä rakennuksen matalammassa osassa asuintiloja. Agrimarketin varastokäytössä oleva hallirakennus (alhaalla oikealla).

9 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Alueen itärajan tuntumassa on kenkätehtaan käyttöön 1960 luvun lopulla rakennettu 390 m 2 :n suuruinen varastorakennus, joka toimii nykyisin rakennustarvikevarastona. Keskuskadun ja Laviantien kulmassa on 1984 rakennettu liikerakennus ja 1987 rakennettu varastorakennus. Keskuskatu 1 rakennuksissa on Agrimarketin myymälä ja varastotiloja sekä ravintolatiloja ja autokorjaamo. Piha alueella Asemakadun varressa on ABC ketjun polttoaineenjakelupiste. Aikaisemmin tontilla on ollut Teboil huoltamo. Käynti kiinteistölle on nykytilanteessa suoraan Asemakadun länsipäästä ja Risteenkadulta. Keskuskatu 3:ssa kaava alueen itäosassa (korttelin 181 tontti 6) sijaitsee vuonna 2007 rakennettu liikerakennus, jossa toimii Halpa Hallin myymälä. Käynti kiinteistöille on Risteenkadulta. Kaava alueen itäpuoleisella naapuritontilla on Satakunnan koulutuskuntayhtymän Aikuiskoulutuskeskuksen rakennuksia ja kaupungin varasto ym. tiloja. Halpa hallin itäpuolella toimii Kaupungin päiväkoti. Kuva 6. Keskuskadun varressa oleva nykyinen Halpa Hallin suurmyymälärakennus ja sen vieressä Sataedun aikuiskoulutuskeskuksen rakennus, jossa on opetustiloja, sekä nykyinen polttoaineen jakelupiste. Suunnittelualueen pohjoisosassa (rnro 12:66), korkeusasemaltaan ympäröivää kaava aluetta alempana sijaitsee, Kankaanpään Kivi Oy:n kiviveistämö. Kiinteistön alueella on useita varasto ja tuotantotiloja käsittäviä rakennuksia. Kulku tontille on nykytilanteessa Laviantieltä (kantatie 44). Tontin pohjoisosan metsäsaarekkeessa (poistuvan kaavan ET alueella) on Vatajankosken sähkö Oy:n muuntamorakennus. Nykytilanteessa muuntamolle on ajoyhteys Laviantieltä rautatiealueen kautta. Poistuva Risteenkatu on rakennettu ja päällystetty alkupäästään n. 65 m:n matkalta Maanomistus Suunnittelualue on Risteenkadun katualuetta lukuun ottamatta yksityisessä omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttö tavoitteista ja ne tulivat voimaan Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan valtioneuvoston päätöksellä Seutukaava ja maakuntakaava Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu , lainvoimainen Suunnittelualue on seutukaavassa taajamatoimintojen aluetta (A 10).

10 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 7. Ote Satakunnan seutukaava5. Kuva 8. Ote Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta v Satakunnan maakuntakaavaehdotuksessa alue kuuluu maakunnalliseen kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (kk 2) keskustatoimintojen alueeseen (kaavamerkintä C). Maakuntakaavaehdotus on hyväksytty Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa ja on hyväksyttävänä Ympäristöministeriössä. Kaava alue sijaitsee kahden Seveso laitoksen (T/kem) maakuntakaavaehdotuksen mukaisella vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeen sisäpuolella (konsultointivyöhyke, kaavamerkintä sv1). Kaava alue on kokonaan rautatien pohjoispuolella sijaitsevan Rautaruukin tuotantolaitoksen ja osittain SPU Systems Oy:n tuotantolaitoksen konsultointivyöhykkeen sisäpuolella. Kaava alue kuuluu kokonaisuudessaan merkittävään matkailun ja virkistyskäytön kehittämisvyöhykkeeseen (mv1). Yleiskaava Kankaanpää, Taajamien osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton). Kaupunginvaltuusto Kaava alue on Palvelujen ja hallinnon aluetta (Kaavamerkintä P). Kankaanpään keskustan osayleiskaava on valmisteilla ja kaavaluonnos on hyväksytty Ympäristölautakunnassa Kaavaluonnoksessa kaava alue on osittain Palvelujen ja hallinnon aluetta (P) ja osittain Kaupallisten palvelujen aluetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM).

11 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 9. Ote taajamien osayleiskaavasta vuodelta Kuva 10. Ote Keskustan osayleiskaavaluonnoksesta v Asemakaava Asemakaava , vahvistettu kaupunginvaltuustossa (kuva 11) 2. kaupungin osa (Käpylä), kortteleita , erityisaluetta sekä katu ja rautatiealuetta, 3. kaupunginosan (Myllymäki) liikenne ja rautatiealuetta, 11. kaupunginosan (Lorvikylä) rautatiealuetta sekä 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) rautatiealuetta koskeva asemakaava. Asemakaava on laadittu tilanteessa, jolloin Risteenkatuun rajoittuvilla kiinteistöillä oli eri omistajat. Suunnittelualue on asemakaavassa Liikerakennusten sekä teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta (KTV 1) sekä Liikerakennusten korttelialuetta (KL 6), johon saa rakentaa liiketiloja, niiden toimintaa palvelevia tiloja sekä polttoaineen jakelupisteen, sekä Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET) ja rautatiealuetta (LR). Asemakaava , vahvistettu kaupunginvaltuustossa (kuva 12) 2. kaupungin osan (Käpylä), korttelin 181 osa. Suunnittelualue on asemakaavassa Liikerakennusten korttelialuetta (KL 9). Ote ajantasa asemakaavasta on liitteessä 2.

12 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 11. Alueen asemakaava ja kaavan havainnekuva vuodelta Kuva 12. Alueen asemakaava vuodelta Tonttijako ja rekisteri Kiinteistöt on merkitty valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään (KTJ): kiinteistö tonttina ja muut kiinteistöt tiloina. Pohjakartta Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta. Rakennuskiellot Ei ole. Suojelupäätökset Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alue ei ole luonnonsuojelu, Natura aluetta eikä sillä sijaitse luonnonsuojelu eikä Natura kohteita, Luonnonsuojelulain 29 mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Metsälain 10 mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä Vesilain 1961/264 15a ja 17 a tarkoittamia suojeltavia kohteita.

13 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualuetta ympäröivät alueet ovat asemakaavoitettua aluetta (kuva 13). Lorvikylän asemakaava 46 rautatien pohjoispuolella on vuodelta 1990, Myllymäen asemakaava 19 alueen länsipuolella on vuodelta Alueen eteläpuolella Käpylän/Myllymäen asemakaava 5132 on vuodelta 2003, Käpylän asemakaava 10.1 vuodelta 1978 ja Käpylän asemakaava 47 on vuodelta Kuva 13. Suunnittelualueen ympäristön kaavoitustilanne. Kuvassa sininen, rasteroitu alue on asemakaavoitettua aluetta ja vihreä alue on vanhaa keskustan rakennuskaavoitettua aluetta (R1), joka on rakennuskiellossa. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit Kankaanpään ja Kankaanpään seutukunnan kaupallisia kehitysnäkymiä on selvitetty yleispiirteisesti laaja alaisemmin osayleiskaavan ja maakuntakaavan laatimistöiden yhteydessä (Santasalo (2009), Kankaanpään keskustan kauppavisiot ja Viljanen K M (2009). Kauppa Satakunnassa). Hakijatahon toimeksiannosta on kaavoitusprosessiin liittyen laadittu liikennelaskentoihin (keskiviikkona ja perjantaina ) perustuva liikenneselvitys Asemakadun Laviantien ja Keskuskadun väliseltä osuudelta ja alustava liikennejärjestelyiden yleissuunnitelma. Liikenneselvityksen perusteella suunnittelualueen liittymät toimivat nykytilanteessa hyvin. Kaavahankkeen toteutuminen aiheuttaa liikennemäärien lisääntymistä ja edellyttää muutoksia Asemakadun liittymäjärjestelyissä. Päivitetty muistio liikenneselvityksestä on liitteenä 7. Ramboll Finland Oy. Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpään S Marketin liikenneselvitys,

14 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan Satakunnan Osuuskaupan/ KOY Kankaanpään Ykköskulma Oy:n aloitteesta. Kiinteistö Oy Kankaanpään Ykköskulma / Satakunnan osuuskauppa on päivätyllä kirjeellään anonut omistamiensa tilojen ja sekä jälkimmäiseen tilaan rajoittuvien määräalojen M603 ja M601 ja M602 yhdistämistä yhdeksi tontiksi ja asemakaavan muuttamista uutta tilannetta vastaavaksi. Määräalojen osalta lainhuudatus oli kaavoituksen alkaessa vireillä. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus on Ympäristölautakunnan esityksestä ( ) päättänyt sisällyttää hankkeen kaavoitusohjelmaan ja käynnistää kaavoitustyön. Lisäksi kaavamuutoksen suunnittelualueeseen sisällytetään yksityisessä omistuksessa oleva tila , ja korttelin 181 tontti 6 sekä Risteenkatu, joka on rakennetulta osaltaan kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen rajaus on esitetty ajantasa asemakaavassa, liitteessä 2. Kaavamuutos on valmisteltu Kankaanpään kaupungin Ympäristökeskuksen suunnittelutoimistossa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on liitteenä 1. Kaupungin keskusta alueelle kohdistuvana kaavahankkeen voidaan katsoa koskevan kaikkia kaupunkilaisia ja paikallisia yrityksiä. Osallisia ovat suunnittelualueen ja sen naapuruston maanomistajat. Suunnittelun viranomais ja yhteistyötahoja ovat: Varsinais Suomen Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY keskus), Satakuntaliitto, Liikennevirasto, Satakunnan Pelastuslaitos ja Pohjois Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) terveys ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Muita yhteistyötahoja ovat: kaupungin eri palvelukeskukset (rakennusvalvonta, mittaustoimi, kaupungin tekninen keskus), energia ja puhelinyhtiöt Vatajankosken sähkö Oy ja Kankaanpään yrittäjät ry Vireilletulo Hankkeen vireilläolosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään seudussa ja kaupungin kotisivuilla internetissä sekä päivätyllä kirjeellä osallisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutoksen MRL 63 mukainen osallistumis ja arviointisuunnitelma ( ) esiteltiin ympäristölautakunnalle Tämän jälkeen suunnittelualueen rajausta muutettiin ja Ympäristölautakunta hyväksyi osallistumis ja arviointisuunnitelman ( ) sekä asemakaavaluonnoksen asetettavaksi laatimisvaiheen kuulemiseen, josta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään seudussa ja kaupungin kotisivuilla internetissä. Laatimisvaiheen valmisteluasiakirjat pidettiin nähtävillä ajalla (MRL 62 ). Viranomaisille tarjottiin lausunnonanto

15 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos mahdollisuus ja kuulemiskirjeet, osallistumis ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin osallisille Kaavahankkeen osallisille järjestettiin kaupungintalolla kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus, jossa oli 18 osallistujaa. Kutsut tilaisuuteen lähetettiin sähköpostilla/kirjeellä Viranomaisten ennakkolausunnot ja kaavaluonnoksesta saatu palaute. Kaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja 2 kirjallista, alueen liikennejärjestelyjä koskevaa huomautusta. Varsinais Suomen ELY keskus/raimo Järvinen, liikenne ja infrastruktuuri (sähköposti ), Kiviveistämön tontille ei sallita liittymää kantatie 44:ltä, liikennejärjestelyistä tulee tehdä toimivuustarkastelu. Liikennevirasto (sähköpostit , ), ajoyhteyden osoittamiselle (koskien liikennöintiä suunnittelualueen pohjoisosassa olevalle liikennealueeseen rajoittuvalle kiinteistölle rno 12:66) ei ole estettä, mutta kaavaan tulee merkitä tien ja radan väliin kaide tai aita ainakin tasaiselle osuudelle, vaikka kyseessä on liikenteeltä suljettu rataosuus. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö, , ei ole huomautettavaa valmistelusta ja toteaa että sen ylläpitämän toiminnan kannalta on vain eduksi, jos lähialueen liiketoiminnat vilkastuvat. Varsinais Suomen ELY keskus/ Esa Hoffren, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue/alueidenkäytön yksikkö (sähköposti ), on kannanotossaan ja neuvotteluissa Hoffren/Anttila edellyttänyt, että hankkeen kaupallisista vaikutuksista tehdään laajuudeltaan yleiskaavatasoinen arviointi. Varsinais Suomen ELY keskus/raimo Järvinen, liikenne ja infrastruktuuri (sähköposti ), on kannanotossaan edellyttänyt esitettyjen liikenneratkaisujen tutkimista herkkyystarkasteluissa käytettyä 20 % kasvua hieman suuremmilla liikenteen kasvuilla ja tarvittaessa tulee tutkia myös Laviantie/Asemakadun liittymän parantamismahdollisuuksia. Alueen turvallisuusratkaisuihin (saarekkeet ym.) on kiinnitetty huomioita. PoSa:n Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo(lausunto nro 4, ), on lausunnossaan todennut, että PoSa:n ympäristöpalvelulla ei huomautettavaa asemakaavanmuutoksesta ja kaavamuutoksen hyväksymistä puolletaan. Reijo Hietanen Oy/Hietanen Reijo, , vastustaa esitettyä suunnitelmaa. Liikennöinnin osalta Ramboll:in suunnitelmassa esitetty kulkuyhteys Asemakadulta Lidl:in kanssa olevan yhteisliittymän kautta vaikeuttaa ajoneuvojen kulkua Neste huoltoasemalle (raskas kalusto). Liikennemäärät ovat laskettua suurempia ja ruuhkia on jo nykyisellään. Esittää kiertoliittymän paikaksi Asemakadun ja Laviantien risteystä. Kaavan muutosalueen ympäristössä Käpylän ja Koskenojan kaupunginosissa toimivat yritykset: Huolto E. Autio Oy/Erkki Autio, Autoluojus Oy/Ismo Luojus, Tarvikepiste Oy/Marja Hakala, Kankaanpään Autotalo Oy/Mikko Servo, Rauta Väisänen Oy /Petri Väisäsen plsta Marika Väisänen, Suomen Imurikeskus Oy/Kari Ekholm, KMT Group Oy /Matti Pekka Korkeala, Pentti Korpela Oy /Pentti Korpela, ja Eurohamsteri Oy/Vesa Kyösti, ), eivät vastusta S marketin rakentamishanketta, mutta epäilevät liikennejärjestelyiden toimivuutta etenkin raskaanliikenteen osalta. Kiertoliittymät hankalia raskaalle liikenteelle, toisaalta Laviantien valoristeys voi ruuhkauttaa Asemakadun liikenteen. Satakunnan pelastuslaitos, Lausunto 105, , sammutusvedensaantia varten tulee kaava alueelle sijoittaa palovesiasema. Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta ( ) on antanut lausunnon, jonka mukaan ei

16 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos ole huomautettavaa osallistumis ja arviointisuunnitelmaan eikä kaavaluonnokseen. Satakuntaliitto , vähittäiskaupan suurmyymälän rakentamisen vaikutukset tulee arvioida, miten se mitoitukseltaan täydentää keskustan palvelujen tarjontaa ja miten se vaikuttaa seudun palveluverkkoon ja palvelujen saatavuuteen. Kaavahankkeesta saadun palautteen jälkeen: hankkeen kaupallisista vaikutuksista teetettiin arviointi: Santasalo, Kankaanpään kaupungin Käpylän alueen kauppapaikkaselvitys, (liite 8). Liikenneselvitystä täydennettiin järjestämällä uusi liikennelaskenta perjantain ja laatimalla uudet liikenteen toimivuuden herkkyystarkastelut (Ramboll Finland Oy. Satakunnan Osuuskauppa, Kankaanpään S Marketin liikenneselvitys, , liitteenä 7). Liikennejärjestelyitä koskien järjestettiin Varsinais Suomen ELY keskuksen/ Infra ja liikenne vastuualueen, kaupungin edustajien ja liikennekonsultin kesken neuvottelutilaisuus Turussa ja kaupungintalolla kaupungin edustajien, tilaajan liikennesuunnittelijan ja arkkitehdin kesken. Osallisille järjestettiin kaupungintalolla kaavahankkeen esittely ja kuulemistilaisuus, jossa oli 22 osallistujaa. Kutsut tilaisuuteen lähetettiin sähköpostilla/kirjeellä Tilaisuudessa esiteltiin liikenneselvityksen tulokset, liikennejärjestelyiden suunnitelmaluonnos sekä kaupallisten vaikutusten arviointi. Keskusteluissa painottui raskaan liikenteen kulkeminen kiertoliittymissä ja kiertoliittymien mitoitukseen liittyvät asia. Todettiin, ett mitoitukseen liittyvät asiat tarkistetaan katusuunnitelman laadinnan yhteydessä. Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta saatu palaute ja kaupungin vastineet on käsitelty Ympäristölautakunnan kokouksessa Kaavaehdotuksesta ei saatu huomautuksia, kirjallisia lausuntoja saatiin kolme (liitteet 10, 11 ja 12). Satakuntaliiton lausunnon perusteella pyydettiin vielä Turvallisuus ja kemikaaliviraston (TUKES) lausunto. TUKES:lla ei ollut lausunnossaan huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta. VARELY lausunnon perusteella kaavamerkinnän KM ilmaus päivittäistavarakaupan suurmyymälä muutettiin viralliseen muotoon vähittäiskaupan suurmyymälä, joka paremmin kuvaa alueelle sijoittuvien myymälöiden tarjontaa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on tiivis, optimoitu kaupunkirakenne ja riittävä palvelutarjonta kaupungin keskustassa. Kaupan suuryksikön sijoittuminen kaupungin keskustan pohjoisosaan lisää pohjoisen keskusta alueen ns. hallikaupungin palvelutarjontaa. Kaupungin tavoitteena on palvelutarjontaa lisäämällä kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta. Kaavahanke sijoittuu Satakunnan maakuntakaavaehdotuksen mukaiselle keskustatoimintojen alueelle, joten kaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle ei ole maakuntakaavaehdotuksen vastainen.

17 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kuva 14. Laviantien kevyenliikenteen väylä ja alikulkukäytävä sekä suunnittelualuetta Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on hakijan osalta mahdollistaa noin 6500 m 2 :n liikekeskuksen rakentaminen alueelle. Liikekeskukseen on tarkoitus sijoittaa Satakunnan osuuskaupan S market, ravintola ja vuokraliiketiloja sekä polttoaineen jakelupiste. Liikennöinti tonteille tapahtuu nykyään Asemakatuun Risteenkadun kautta. Liiketonttien (S market/ Halpahalli) liikennöinti on suunniteltu hoidettavaksi alueen sisäisin järjestelyin ja Risteenkatu poistetaan. Asemakadun liittymäjärjestelyistä on kaavoitusprosessiin liittyen laadittu yleissuunnitelma Ramboll Finland Oy. Asemakatu, Kankaanpää, luonnos, Yleissuunnitelman mukaan Asemakadun/liiketonttien (poistuva Risteenkatu) ja Asemakadun/Keskuskadun liittymiin suunnitellaan kiertoliittymät. Risteenkatu poistetaan ja kulku korttelin tonteille 7 9 ja muuntamolle järjestetään tonttien sisäisin liikennejärjestelyin. Kuva 15. Asemakadulle suunnitellut kiertoliittymät ja näkymä Risteenkadulta etelään. 4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavahankkeen käsittelyvaiheita on kuvattu edellä kohdassa 4.3 ja taulukossa 2.1. Asemakaavan muutosehdotus valmistui hyväksymiskäsittelyyn huhtikuussa ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava alueen kokonaispinta ala on noin 3,66 ha, josta liikerakennusten korttelialuetta on yhteensä noin 3,45 ha ja liikennealueita 0,21 ha.

18 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Palvelut Alueella on 3 tonttia, joiden rakennusalueet sijoittuvat tonteilla 8 ja 9 tonttien Laviantien puoleiseen reunaan ja tontilla 7 Asemakadun varteen. Tonttien yhteenlaskettu kerrosala on m 2 ja tehokkuusluku e=0,30. Asemakaavakartta on liitteenä 3. Hankkeen toteutuminen täydentää kaupungin pohjoisen keskustan nykyistä palvelutarjontaa. Kaavaalueella tontilla 7 sijaitsee vuonna 2007 rakennettu suurmyymälärakennus, jonka valikoimiin kuuluu päivittäis ja erikoistavaratarjontaa. Alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Lisäksi kaava alueelle on nykytilanteen mukaisesti osoitettu alue polttoaineenjakelupisteelle. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet KM 2 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tuleva liikekeskus sijaitsee kaupungin sisääntuloväylän varressa näkyvällä paikalla, joten hankkeen toteutuksen on edellytetty sopivan Kankaanpään kaupungin taide ja tiilikaupungin imagoon. Tämä on kaavamääräyksissä huomioitu edellyttämällä rakennusten julkisivujen materiaalina käytettäväksi punatiiltä ja lasia sekä pitkät julkisivuosuudet on edellytetty jäsennettäväksi erkkerein. Paikoitusalueet tulee rajata ja jäsentää istutuksin sekä aluevalaistuksen keinoin. Asemakadun ja Toimenkujan varteen tulee istuttaa puurivit. Autopaikkoja on edellytetty rakennettavaksi vähintään 1 autopaikka / 30 kerrosala m Muut alueet Suunnittelualueen pohjoisosassa olevalle muuntamolle ja suunnittelualueen luoteiskulmassa olevalle tontille 9 (nykyinen kiviveistämö) järjestetään kulku liiketonttien 7 ja 8 kautta. Kaava alueen pohjoisreunalla rautatiealueelle on osoitettu ajoyhteys tontille 9, koska Varsinais Suomen ELY keskus ei salli nykyistä tonttiliittymää kantatie 44 (Laviantielle). Ajotien ja rata alueen väli tulee Liikenneviraston lausunnon mukaisesti aidata. Nykytilanteessa rata on liikennöimätön. Kulkuoikeusrasitteet ja aitausvelvoite on merkitty kaavaan. Kevyenliikenteen turvallisuus on pyritty huomioimaan alueen sisäisillä jalankululle varatuilla kaavamerkinnöillä (jk). Muuntamoalueen kaavamerkintä (ET) on kaavamuutoksessa poistettu ja korvattu rasitejärjestelyllä sekä muuntamon suojavyöhykemerkinnällä (msv), koska muuntamon hoito ja huoltotyöt eivät edellytä nykyisen laajuista aluevarausta ja suojavyöhyke mahdollistaa ympäröivän alueen tehokkaamman maankäytön. Kaupungin vesijohto ja viemärilinjojen osalta kaavaan on merkitty johtorasitteet. Alueelle laaditaan uusi sitova tonttijako. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa on todettu, ettei kaavan toteuttaminen aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. Kyseessä on ympäröivään maankäyttöön sopiva täydennysrakentaminen. Asemakaava on valtakunnallisten alueiden käytön tavoitteiden (VAT), Satakunnan seutukaavan, maakuntakaavaehdotuksen ja

19 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Kaavan toteutuminen tuo keskustaan lisää palvelutarjontaa Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää vähäisinä ottaen huomioon alueen nykyinen ja poistuvassa asemakaavassa osoitettu maankäyttö. Luonnon ja luonnonympäristön kannalta alueen tuleva maankäytön aiheuttamat muutokset poistuvaan asemakaavan verrattuna ovat kaavamerkintöjen ja määräysten osalta vähäisiä Kaupalliset vaikutukset Kaavoitusprosessin yhteydessä laaditun kaupallisten vaikutusten arvioinnin perusteella (Santasalo 2011)) hankkeen toteutuminen (liite 8): vahvistaa pohjoisen keskustan palveluvarustusta, tarjonnan muutos toimintarakenteeseen ei ole suuri. S marketin siirrolla ei arvioida olevan suurta merkitystä muiden keskustan tai asuinalueiden päivittäistavarakauppojen toimintaedellytyksiin, tarjonnan nettolisäyksen kaupungissa ollessa kokonaisuudessaan pientä ja ostovoiman ollessa kasvussa. liikekeskuksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ydinkeskustan erikoiskauppaan eikä kyläkauppojen toimintaedellytyksiin. Kaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyn aikana valmistui myös VARELY keskuksen edellyttämä yleiskaavatasoinen palveluverkkoselvitys luonnosvaiheeseen. Tuomas Santasalo Ky:n laatima selvitys palvelee keskustan yleiskaavan valmistelua ja täydentää kaava asiakirjoihin liittyvää Käpylän alueen kauppapaikkaselvitystä. Alustavien johtopäätösten mukaan Satakunnan Osuuskaupan hanke ei yksittäisenä hankkeena ole ristiriidassa kaupungin palveluverkon yleiskaavallisten kehittämistavoitteiden kanssa Muut vaikutukset Liikennöinti tonteille tapahtuu nykyään Risteenkadulta, joka liittyy Asemakatuun. Liiketonttien (Smarket/ Halpahalli) liikennöinti on suunniteltu hoidettavaksi alueen sisäisin järjestelyin ja Risteenkatu poistetaan. Hakijatahon toimeksiannosta on kaavoitusprosessiin liittyen 2011 laadittu liikennelaskentoihin perustuva liikenneselvitys (Ramboll Finland Oy (2011)). Kaavoitusprossessiin liittyen on laadittu alustava liikennejärjestelyiden yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy (2011)), jossa Asemakadulle on esitetty rakennettavaksi kaksi kiertoliittymää. Suunnitelman perusteella kaavaan on tehty kiertoliittymien edellyttämät tilavaraukset. Asemakadun liikennejärjestelyistä tehdään katusuunnitelmat, joiden laatimisen yhteydessä kiertoliittymien ja liikenneväyline mitoitukset tarkistetaan huomioiden myös raskas liikenne. Asemakatu on osa kaupungin pääsisääntuloväylää, jota myös liikekiinteistöjen tavaratoimitusliikenne käyttää. Lisäksi Asemakadun varressa on kaksi myös raskaan liikenteen käyttämää huoltoasemaa (nykyinen Neste ja St1). 5.4 Ympäristön häiriötekijät Ympäristössä ei ole erityisiä kaavoitukseen vaikuttavia häiriötekijöitä, jotka pitäisi huomioida suunnittelussa. Kaava alue sijaitsee maakuntakaavaehdotuksen vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä, (konsultointivyöhyke, kaavamerkintä sv1). Alueen läheisyydessä sijaitsevat kaksi Seveso laitosta (T/kem): Rautaruukin ja SPU Systems Oy:n tuotantolaitokset, eivät osayleiskaavatyön yhteydessä laaditun selvityksen perusteella edellytä erityisiä kaavamääräyksiä (Gaia Consulting Oy (2010)). Vaarallisten aineiden kuljetukset tulee liikennemerkein ohjata pois Asemakadulta.

20 Kankaanpään kaupunki/ympäristökeskus Asemakaavan muutoksen selostus , muutos Kaavamerkinnät ja määräykset 5.6 Nimistö Kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteessä 4. Risteenkatu ja kortteli 180 poistuvat ja korttelin 181 tonttinumerointi muuttuu. Muilta osin alueen nimistö säilyy ennallaan. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavan havainnekuva suunnittelualueelta liitteenä Toteuttaminen ja ajoitus Kaava alue on yksityisessä omistuksessa ja kaavan toteuttamisaikataulu etenee maanomistajan rakentamistarpeiden mukaan. Kaava aluetta ympäröivän alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Liikerakennushankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin runkoviemärin siirtoa rasitteen mukaiseen paikkaan, mikä toteutetaan Satakunnan osuuskaupan hankkeeseen liittyen. Asemakadun uusien liikennejärjestelyiden toteuttaminen tehdään Kankaanpään kaupungin ja Satakunnan osuuskaupan yhteishankkeena siten, että kaupunki vastaa toteutuksesta Asemakadun ja Keskuskadun kiertoliittymän osalta ja Satakunnan osuuskauppa Asemakadun ja tonttiliittymien kiertoliittymän osalta. Alueelle on laadittu uusi sitova tonttijako asemakaavan muutoksen yhteydessä koko korttelin 181 alueelle. Asemakaavan seurantalomakkeet ovat liitteenä 9. Kankaanpäässä huhtikuun 26. päivänä 2011, muutos Maija Anttila, kaupunginarkkitehti

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 21.9.2010 ASEMAKAAVA 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 743 osan asemakaavan muutos (Kelankaari) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI JA REKISTERI

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot