KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1

2 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia. Lisäksi on laadittu MRL 63 mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmat lähiaikoina vireille tulevista kaavoista. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös niiden kaavojen vireille tulosta ( MRL 63 2 mom.), joille on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoituskatsaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä ma-pe ja Uudenkaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla III krs, osoite Välskärintie 2C, Uusikaupunki sekä Yhteispalvelupiste Passarissa, osoite Rauhankatu 10, Uusikaupunki. Mielipiteitä voi jättää kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosastolle. Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus Uudenkaupungin Sanomat Vakka-Suomen Sanomat Aluesanomat Ilmoitustaulu Kaupunkisuunnittelu Yhteispalvelupiste Arkisto

3 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS Maakuntakaava Varsinais-Suomen Liitto valmistelee luonnosvaihe nähtävillä yleisötilaisuus ehdotus nähtäville Yleiskaava. - Kalannin alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava Asemakaavat... - Uudenkaupungin kaatopaikka-alue - Salmi / Patterinpelto 1:179 ja Salmi 1:163 Siirtolapuutarha - Salmi / Koivula 1:212 Lämpökeskus kaava vireillä - Hiun alue, rajoittuen Hiujärventie Hiuntie ent. kunnanraja - Pyhämaan hautausmaa - Lokalahti, Marttila, 510 Mattila 1:21 Palomäentie, (teollisuusalue) Y-tien risteys Asemakaavan muutokset Pohjoistullikatu Vuorikatu Alinenkatu Koulukatu 3 (Kalannin sp:n kiinteistö) Alinenkatu 22, As Oy Eilankulma keskeytetty Nordströminkatu Alinenkatu Ylinenkatu Uuwin ranta Blasieholmankatu Tammitie 8 Hakametsän koulu ym alueet Suukarintie ja 9 Satamantie Kalasatamantie Männäistentie 2 A Telakka-alue - 8 Uki 1:10 Uudenkaupungin hautausmaa - Sorvakko, Vanha Sairaala - Sorvakko, Ent. Sähkölaitos - Sorvakko, Tanelintie - Sorvakko, Uusikaupunki I 1:10 Nupumäki - Sanno, Poraajantie 6 (Talouspörssi) keskeytetty - Männäinen, osa Pruukintie 7 (Vahterus Oy) - Lokala, 508 Kuusela 3:47 Tuppiluodontie 2, Lokalahti - Rauvola, Marintie, Lokalahti rajoittuen Tuppiluodontie-Varanpääntie-urheilukenttä - Lokalahden kirkonseudun tiealueet Keskusta, Lokalahti

4 Ranta-asemakaavat ja - muutokset - Huuaskari RN: 2:41 - Vanhakartano, 467 Maahaaro 1:12 - Vanhakartano, 467 Koivisto 1:25 - Kaupungin omistamat lähisaaret, Uusikaupunki,- Uusikaupunki I 1:10 - Leppäinen Toivola ja Jaaninranta muutos/laaj. - Oksalanpää, 435 nk. Vähä-Ytterin kaava - Pyhämaan kylän yht.alueet, Pitkäluoto, 487-2:42, Pyhämaa, :1-876:3 - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkolma muutos - Iso Koiluoto Kutkumaa - Lokalahti Kuliluoto - Pyhämaa Lintuluoto Kuivirauman kylä tilat 3:35, 4:73, 4:75, 4:76 - Vanhakartano Kanko 1:191 - Leppäinen Tahdombaikk 3:130 muutos - Kukkainen Kuolinkari 1:41 muutos - Lokalahden Pitkäluoto Koivula 1:63 muutos - Vohdensaari, 472 Karhuluoto tilat 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 - Muntila Tirkkala Apali-Peteinen Ranta-asemakaavojen ja muutosten laatijat. - Huuaskari RN:o 2:41 kunta - Vanhakartano Maahaaron tila kunta - Vanhakartano Koiviston saari kunta - Vohdensaari, 472 Karhuluoto kunta - Kaupungin omistamat lähisaaret kunta - Leppäinen Toivola ja Jaaninranta E. Katina - Oksalanpää /Vähä-Ytteri J. Erjanti - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkolma J. Erjanti - Lokalahti Kuliluodon saari J. Erjanti - Iso-Koiluto Kutkumaa AIR-IX - Pyhämaa Lintuluoto T. Peltola - Vanhakartano Kanko 1:191 T. Peltola - Leppäinen Tahdombaikk 3:130 T. Peltola - Kukkainen Kuolinkari 1:41 T. Peltola - Lokalahden Pitkäluoto Koivula 1:63 T. Peltola - Pyhämaan kylän yht.alueet T. Peltola - Muntila Tirkkala, Peteinen-Apali Pori Arker

5 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto KAAVOITUSKATSAUS 2009 / KAAVOITUSOHJELMA Osasto julkaisee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kootusti vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoista ja kaavoituksen kohteista. Vuoden 2009 kaavoituskatsauksen tiedot vastaavat joulukuun 2008 tilannetta. Uusien kaavahankkeiden käynnistämisestä tiedotetaan yleensä vielä erikseen kaavoituksen alkaessa. Tässä yhteydessä kerrotaan myöskin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista. Kaavoituksen alkaessa laadittavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavoituksen kohde. Siinä kerrotaan, miksi kaavoitukseen on ryhdytty ja mihin kaavoitus vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo myös, miten kaavan valmistelua voi seurata ja osallistua sen valmisteluun, mitä tilaisuuksia järjestetään ja miten niistä tiedotetaan. Siinä kerrotaan myös miten mielipiteen voi esittää suunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on aina nähtävissä kaupunkisuunnittelussa. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat. Osallisia ovat kaikki muutkin, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Kaikilla heillä on oikeus saada tietoa ja osallistua kaavan valmisteluun. Ennen hyväksymispäätöksen tekoa kaavat asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä niillä tavoilla, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tiedotettu. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää kaavasta kirjallinen muistutus, johon voi pyytää myöskin perusteltua kirjallista vastausta. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla. Pyydettäessä kaupunki lähettää osallisille tiedon päätöksestä. Kunnan jäsen voi hakea kaavan hyväksymispäätökseen muutosta, jos kaava ei vastaa laissa esitettyjä sisältövaatimuksia tai menettelytapa on ollut virheellinen. Valitus tehdään Turun hallintooikeuteen(tho) ja mahdollinen jatkovalitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.(kho) (kts. sivu asemakaavan kulku) Kaupunkilaisten osallistuminen ja tiedon saanti ei ole sidoksissa pelkästään vireillä oleviin kaavahankkeisiin vaan kaikista Uudenkaupungin kaupungin kaavoista ja kaava-asioista saa lisätietoja kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolta, Välskärintie 2 C, kaupungintalon III kerros, puhelin vaihde Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin

6 ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille elinkeinoelämälle sekä hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista ja hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme myös kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosaston henkilöstö Osaston esimies Leena Arvela-Hellén kaupunginarkkitehti Mika Sahlström Leena Vilen Helena Lindström Kirsi Konttinen Outi Lehtinen kaavoitusarkkitehti suunnitteluavustaja suunnitteluinsinööri suunnitteluavustaja paikkatietoasiantuntija Matti Yli-Laurila kaupungingeodeetti Leena Viljanen kiinteistöinsinööri Ari Holvitie maanmittausteknikko Sari Kälkäinen kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Isoheiko kartanpiirtäjä Sari Rosendal kartanpiirtäjä Anita Vornanen kanslisti Saila Wilenius kanslisti Kirsi Lehto Petri Nurmi Tapani Heikkilä (Reijo Isoluoto karttakuvaaja kartoittaja mittaustyönjohtaja vanhempi mittamies)

7 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSOHJELMA Maakuntakaava Varsinais-Suomen liitto laatii koko Vakka-Suomen alueelle. Yleiskaava Koko entisen Kalannin alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava Ranta-asemakaavat ja -muutokset Huuaskari RN:o 2:41 ranta-asemakaava Vanhakartano Maahaaron tila Vanhakartano Koiviston saari Vohdensaari Karhuluoto Kaupungin omistamat lähisaaret Uudet asemakaavat Kaatopaikka-alueen asemakaava Pyhämaan hautausmaa Siirtolapuutarha (Salmen kaup.osa) Salmi Patterinpelto 1:179 ja Salmi 1:163 Lämpökeskus Salmi Koivula 1:212 vireillä Hiun alue, rajoittuen Hiujärventie Hiuntie ent. kunnanraja Lokalahti, Marttila, 510 Marttila 1:21 Sorvakko, Uusikaupunki - Uusikaupunki I 1:10 Nupumäki Asemakaavan muutokset Pohjoistullikatu Vuorikatu Alinenkatu Kalannin sp kiinteistö (Koulukatu 3) Alinenkatu 22, As Oy Eilankulma keskeytetty Nordströminkatu Alinenkatu Ylinenkatu Uuwin ranta Blasieholmankatu Tammitie 8-9 Hakametsän koulu 5-1 ym alueet Suukarintie ja 9 Satamantie Kalasatamantie 2-4

8 Männäistentie 2 A 7-1 Telakka-alue 8 Uki 1:10 Uudenkaupungin hautausmaa Sorvakko, Vanha Sairaala Sorvakko, Entisen sähkölaitoksen kortteli Sorvakko, Tanelintie Sanno 18, Talouspörssin alue Poraajantie 6 keskeytetty Männäinen, 201 osa korttelista 192 Pruukintie 7 (Vahterus Oy) Kalanti Lokala, 508 Kuusela 3:47 ym. alueet Tuppiluodontie 2, Lokalahti Rauvola, Marintie Lokalahti Lokalahden kirkonseudun tiealueet Keskusta, Lokalahti

9 VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄN ASEMAKAAVAN KULKU MITÄ KAUPUNKI TEKEE MITÄ OSALLINEN VOI TEHDÄ KAAVAN VIREILLE TULO Vireille tulosta tiedotetaan kaavoituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse. Kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi tehdä aloitteen tai anomuksen kaupunginhallitukselle. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Suunnitelmasta tiedotetaan vireille tulosta ilmoittamisen yhteydessä kaavoituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse. OAS on nähtävillä kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla ja yhteispalvelupiste Passarissa. t. KAAVALUONNOS Vuorovaikutteisuus, osallistuminen ja mielipiteiden keruu pyritään painottamaan luonnoksen valmisteluvaiheeseen. Luonnosvaiheessa tutkitaan kaavallisia perusajatuksia ja eri vaihtoehtoja luonnosmaisella tavalla. Kaupunkisuunnitteluun voi tehdä ehdotuksen OAS:n kehittämisestä. Lounais-Suomen ympäristökeskukselle voi tehdä esityksen neuvottelun järjestämisestä OAS:n riittävyydestä. Luonnosvaiheen osallistuminen ja vuorovaikutus toteutetaan kussakin osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa kuvaillulla tavalla (asukas- tai esittelytilaisuudet, kyselyt, nähtävänä olevaan aineistoon tutustuminen, keskustelut kaavan valmistelijan kanssa tms.) Mielipiteitä voi jättää kirjallisesti tai suullisesti. Teknisen lautakunnan luonnoskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. KAAVAEHDOTUS Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto tarkentaa saadun palautteen perusteella kaavan yksityiskohtaiseksi kaavaehdotukseksi,josta pyydetään tarvittaessa viranomaislausunnot. Osasto arvioi lausuntojen sisällön ja tekee kaavaehdotukseen tarvittavat tarkistukset.

10 Teknisen lautakunnan ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE Kaavaehdotukset asetetaan nähtäville vuorokauden ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuuluttamalla tai kirjeitse tai suoraan niille osallisille, jotka sitä ovat kirjallisesti pyytäneet. Kaavaehdotus on nähtävillä kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla ja yhteispalvelupiste Passarissa. Kaavaehdotuksesta voi jättää kaupunginhallitukselle osoitetun muistutuksen. Samalla voi punkia pyytää ilmoittamaan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sekä tieto tulevasta valtuuston kaavan hyväksymispäätöksestä. MUISTUTUSTEN KÄSITTELY Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto arvioi muistutusten sisällön ja tekee kaavaan mahdolliset muutokset. Mikäli muutokset ovat oleellisia palautuu kaavaehdotus uudelleen lautakunnan ehdotuskäsittelyvaiheeseen. Kaupunginhallituksen ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. Kaupunginvaltuuston ehdotuskäsittely Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä 30 vrk:n kuluessa kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeuden päätöksestä voi tehdä 30 vrk:n kuluessa jatkovalituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KAAVAN VOIMAANTULO Kaavan voimaantulosta kuulutetaan ja ilmoitetaan sitä pyytäneille sekä muistuttajille ja valittajille.

11 Kaavoituskäsitteitä: Maakuntakaava ohjaa kunnallista yleiskaavoitusta valtakunnallisesti ja seudulliset tavoitteet huomioon ottaen. Vakka-Suomen maakuntakaavan laatiminen on vireillä. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitykset annettu marraskuussa Luonnosvaiheen nähtävilläoloaika oli Yleisötilaisuus Kaava vahvistunee vuoden 2009 lopulla. Yleiskaava ja osayleiskaava ovat yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, joilla ohjataan kunnallista asemakaavoitusta. Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. Maankäyttösopimus voidaan tehdä kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä (MRL 11 ja 12a luku, alkaen). Sopimuksen keskeisenä sisältönä on kaavan toteuttamisen aikataulusta, yhteistyöstä sekä kustannusvastuista sopiminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kunkin kaavoitushankkeen sekä myös katu-, liikenneja maisemasuunnitelman alkuvaiheessa. OAS:ssa kerrotaan, miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan/suunnitelman eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti myös hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja harkinnassa olevista vaihtoehdoista. Samalla määritellään myös osalliset. Osalliset on Maankäyttö- ja rakennuslaissa oleva käsite, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joiden oloihin kaavoituksella vaikutetaan, ja joihin kaavoittajan on oltava vuorovaikutuksessa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kaavoittajan tulee varmistaa, että osallisten piiri on kaavan vaikutuksiin nähden kattava. Osallisia ovat: kaavoitettavan alueen maanomistajat, ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa mainittavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja on ilmoitus asemakaavan tai asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Kaavoituskatsaukseen kootaan Uudessakaupungissa lisäksi tietoa myös jo vireillä olevista merkittävistä kaavoista. Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen erillisiä vireille tulokuulutuksia.

12 Merkkien selitykset: OAS U UT Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmis ja nähtävänä kaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla, os. Välskärintie 2 C Uusikaupunki Uusi asemakaava tai asemakaavamuutos Uudelleen valmisteluun tullut yleis-, asema- tai ranta-asemakaava MAAKUNTAKAAVA Varsinais-Suomen Liitto valmistelee kaavaa. Lisätietoja p tai sivuilta YLEISKAAVA ENT. KALANNIN KUNNAN ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA OAS UT Yleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä. Outi Talvia ja Leena Lehtomaa ovat tehneet luontokohteiden inventoinnin. Maisema- ja rakennuskannaninventoinnit on tehty yhdessä Turun maakuntamuseon kanssa. (H. Kuitunen, E. Hagelberg, K. Lehtonen) Muinaismuistot tiedostoksi on koonnut Turun maakuntamuseosta H. Brusila. liite 1 ASEMAKAAVAT UUDENKAUPUNGIN MUNAISTENMETSÄ, KAATOPAIKKA OAS UT Kaavoituksen keskeinen syy on kaatopaikka-alueen kehittäminen. Valtioneuvosto on antanut päätöksessään ohjeita kaatopaikkojen kehittämiseen, jossa tulee huomioida alueen ympäristövaikutukset, suoja-alueet sekä rakenteet ja toiminta. liite 2 kohde 20 SALMI, 453 OSAA TILOISTA PATTERINPELTO 1:179 JA OSAA SALMI 1:163, SIIRTOLAPUUTARHA OAS UT Siirtolapuutarhan kaavoitus syntyi valtuustoaloitteen pohjalta. Alue on tällä hetkellä kaavoittamatonta aluetta. Yleiskaavassa alue on varattu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Uudessakaupungissa on kaavoitettu 90-luvun alkupuolella siirtolapuutarha-alue Sorvakkoon, mutta se on todettu aika ahtaaksi ja ulkoilualuetta liikaa kaventavaksi. On todennäköistä, että kaava tullaan muuttamaan tulevaisuudessa. Nyt kaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta voidaan tarvittaessa myös laajentaa ja se sijoittuu hyvin suurten asuinalueiden Salmen ja Hakametsän läheisyyteen. Lisäksi lähellä on Käätyjärvi ja sen ympäristö. Käätyjärven ympäristöön on kaavailtu perhepuiston rakentamista. Toiminta tukisi myös siirtolapuutarha ajatusta. Lisäksi alueelta on yhteydet Lasamäkeen ja Kasarminlahdelle, tosin rautatien ylitys haittaa yhteyttä. Alueen läheisyydessä kulkee myös golf-kentälle vedetty raakavesilinja, jota voidaan hyödyntää puutarhojen kastelussa. Tarkoituksena on kaavoittaa alue siten, että se mahdollistaa n. 20 m 2-40 m 2 rakennuksen tai rakennuksien rakentumisen rakennuspaikoille. Lisäksi rakennuspaikoilla olisi pienet puutarhapalstat. Alueesta tulee siirtolapuutarhayhdistyksen sääntöjen mukainen. Uuteenkaupunkiin on perustettu siirtolapuutarhayhdistys, joka valvoo rakentamista ja organisoi sitä. Rakennukset tulisi suunnitella yhdenmukaisina. liite 2 kohde 22 SALMI, 453 OSA TILASTA KOIVULA 1:212 OAS UT VS Lämpö Oy on pyytänyt kaupunkia kaavoittamaan 2-3 ha:n suuruisen alueen kaupungin itälaidalta läheltä autotehdasta lämpövoimalaitosta varten. Tarkoituksena on rakentaa alueelle kaukolämmölle voimalaitos, joka tuottaa osan kaukolämpöverkkoon johdetusta lämmöstä. Alueen halki kulkee korkeajännite linjat. Alue on yleiskaavassa varattu osoittain T-alueeksi eli teollisuusalueeksi. Alueen suunnittelussa tulee ottaa

13 huomioon yleiskaavassa esitety tievaraus Lorivotien- jatkeelta Raumantielle. Lisäksi huomioon tulee ottaa suojaetäisyyden voimalinjoihin. Tarkoituksena on, että VS Lämpö Oy on tettänyt alustavan suunnitelman rakentamisesta ja sen vaatimasta tilasta sekä liikennejärjestelyistä. Tämän suunnitelman pohjalta tehdään kaavoitus. liite 2 kohde 21 HIUN ALUE UT Alue rajoittuu Hiujärventie hiuntie ent. Kunnanraja.Yleiskaavan mukaista laajahkoa pientalovaltaista asuinaluetta suunnitellaan. liite 2 kohde 23 NUPUMÄKI (Sorvakko) U Alueelle tullaan kaavoittamaan pientaloasutuskortteleita. liite 2 kohde 26 PYHÄMAAN HAUTAUSMAA OAS UT Suunnitelma on Pyhämaan Pyhän Ristin hautausmaan alueen asemakaava. Kaavoitettavaksi tarkoitettu alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaan keskustassa. Alueella sijaitsee Uhrikirkko, joka on rakennettu 1600-luvulla ja uusi kirkko joka valmistui n Kaavoituksen keskeinen syy on hautausmaa alueen kehittäminen ja laajentaminen. liite 4 LOKALAHTI MARTTILA, 510 MATTILA 1:21 UT Kaavoitettavaksi aiottu alue sijaitsee Y-tien läheisyydessä Palomäentien varrella. Lokalahden kirkonkylän yleiskaavan mukaista ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten aluetta suunnitellaan. liite 6 ASEMAKAAVAMUUTOKSET I POHJOISTULLIKATU 11 OAS UT Tontti on Vakka-Suomen Puhelin Oy:n omistuksessa. Omistaja esittää kaavamuutosta, joka sallisi normaaliin kerrosalaan kuuluvien tilojen sijoittamisen maanalaiseen tilaan. liite 2 kohde 1 I VUORIKATU 15 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin-, liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tontti on ollut kaupungin omistuksessa ja se on nyt myyty yksityiselle henkilölle, jonka tarkoituksena on korjata rakennus asumiskäyttöön. Rauhankadun suuntaisena oleva rakennus on merkitty nykyisessä kaavassa sr-merkinnällä kokonaan. Suojelumääräystä ei ole tarkoitus poistaa. Kaava sallii pihalla olevan talousrakennuksen uudisrakentamisen, jolle rakennusoikeutta on merkitty 150 m 2 ja kerrosluvuksi I. liite 2 kohde 2 II 2 3 ALINENKATU 28 UT Tontille laadittavan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on uudistaa kaava tulevaa käyttöä vastaavaksi. Suojeltavaksi merkityt rakennukset eivät tule poistumaan. liite 2 kohde 3 II 2 11 KOULUKATU 3 OAS UT Suunnitelma on ns. Kalannin Säästöpankin tontin asemakaavan muutos. Alueella on vahvistunut asemakaava, jossa alue on asuin-, liike- ja toimisto-rakennusten korttelialuetta. Alueella sijaitsee IV kerroksinen asuin- ja liiketalo. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat liikehuoneistot. Kaavan tarkoituksena on saada lisärakentamista, sekä parantaa kaupunkikuvallista ilmettä. Tontille suunnitellaan rakennettavaksi katutasossa liiketilojen laajennusta Alisenkadun puolelle, yhteensä 160 m 2 sekä yhden lisäkerroksen rakentamista 460 m 2. Nykyisen III-kerroksisen asuintalon osasta tulisi IV-kerroksinen. Kaava tullaan valmistelemaan yhdessä rakennussuunnittelun kanssa. liite 2 kohde 4

14 III 1 5 ALINENKATU 22 OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä asumista keskustan alueella. Tavoitteena on myös mahdollistaa hissien rakentaminen lisäkerroksen rakentamisella. Kaavamuutoksella mahdollistettaisiin myös autokatoksen rakentaminen kiinteistön piha-alueelle. Kaupungin ydinkeskustassa tarvitaan lisää asuntoja. Kaavan tarkoituksena on saada ratkaisu tähän ongelmaan. liite 2 kohde 5 III 2 3 NORDSTRÖMINKATU 4 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty kerrostalorakennusten korttelialueeksi (Ak), jolloin Alisenkadun varteen voidaan rakentaa kolmikerroksinen kerrostalo ja Nordströminkadun suuntaiselle rakennusalalle on merkitty autokatos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL), ja samalla kulttuurihistorialliset rakennukset merkitään sr-merkinnällä. Museovirasto oli jo vuonna 1985, jolloin muutettiin liikekeskustan asemakaava, sitä mieltä että rakennukset tulisi merkitä sr-merkinnällä. liite 2 kohde 6 III 5 7 ALINENKATU 13 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti III-5-7 on merkitty kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennukset on merkitty nykyisessä kaavassa sk-merkinnällä joka tarkoittaa kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun lain nojalla suojeltu rakennus. Suojelumääräystä ei ole tarkoitus poistaa. liite 2 kohde 7 III 9 10 YLINENKATU 3 UT Kaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa nykyinen tontti kahtia ja sen myötä rakennusalojen ja oikeuden uudelleen järjestäminen. liite 2 kohde 8 IV 5 ALINENKATU 1 UUWINRANTA OAS UT Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu Siinä on rakennusoikeus neljälle uudelle kerrostalolle, joista on rakennettu yksi Alisenkadun ja Vakka-Suomenkadun kulmaukseen. Rakennusoikeus on kaiken kaikkiaan 7700 kerrosneliömetriä. Maanomistajan toimesta suunnitellaan rakennusoikeuden pienentämistä. Vaihtoehtoja nykyiselle kaavoitukselle ovat rakennusten määrän ja/tai kerrosalan muutokset. liite 2 kohde 9 IV BLASIEHOLMANKATU 1-3 OAS UT Alue on kaupungin omistuksessa. Voimassa oleva kaava on vahvistettu ja se on kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Alueen kerrosala on 3000 ja kerrosluku on 3. Kaavaa tullaan muuttamaan kerrostaloalueeksi, koska tämän hetkisen tilanteen mukaan kaupungissa on keskustan kerrostaloasunnoista puutetta. liite 2 kohde 10 IV 17 TAMMITIE 8 HAKAMETSÄN KOULU OAS UT Asemakaava muutetaan nykytilannetta vastaavaksi. Voimassa oleva kaava on vahvistettu ja se on liike- ja toimistorakennusten (K) sekä opetustoimintaa, sosiaalitointa ja terveyden-huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOS). liite 2 kohde 11 V 1 SUUKARINTIE 6-10 UT Asemakaavaa muutetaan tontti- ja liikennejärjestelyjen vuoksi nykytilannetta vastaavaksi. liite 2 kohde 12 V 8 ja 9 SATAMANTIE 1-7 U Alue on tällä hetkellä kaavoitettuna teollisuus- ja liikerakennusten sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialuetta. Asemakaava tullaan muuttamaan satama-aluetta palvelevaa liiketoimintaa varten, jossa sallitaan satamaa palvelevien toimisto-, huolto ja vaeastotilojen rakentaminen. liite 2 kohde 25 V 21 KALASATAMANTIE 2-4 OAS UT Tontit on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-7). Kaavamuutoksella tonttijako tulee muuttumaan alueella. Suunnitellun tonttijaonmuutoksen mukaan nykyisen

15 tontin 9 alue laajenee. Laajennusalueella sijaitsee teollisuusrakennus. Muutettavan kaavan tehokkuusluku (0,5) ei riitä tontin tehokkuudeksi. Tehokkuusluku on nostettava 0.6:ksi. liite 2 kohde 13 VI 25 1 MÄNNÄISTENTIE 2 A U Nykyisessä kaavassa tontti on merkitty sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YS. Tontilla sijaitsi päiväkotirakennus, joka purettiin vuonna Yleisten rakennusten merkinnällä olevaa tonttitarvetta ei tässä vaiheessa ole tällä alueella. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle omakotitalojen rakentaminen (AO). Näin saadaan muutama uusi omakotitontti suhteellisen lähelle kaupungin keskustaa. liite 2 kohde 24 VII 1 TELAKKA-ALUE OAS UT Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta ja järjestää muutkin ympäröivät alueet paremmin. Tällä hetkellä paikoitusalueella ei ole rakennusoikeutta. Lisäksi kaavoitus mahdollistaa alueella suoritettavat uudet tontin muodostamis- sekä mittaustoimenpiteet ja vuokrasopimusten oikein kohdentamiset. liite 2 kohde 14 VIII UKI 1:10 HAUTAUSMAA OAS UT Kaavoituksen keskeinen syy on hautausmaa alueen kehittäminen ja uuden laajennusalueen toteuttaminen kaavassa. Kaavamuutoksessa tullaan huomioimaan riittävät suojaetäisyydet ympäröiviin alueisiin ja rakenteisiin, jotta hautausmaa säilyy edelleen hiljaisena puistoalueena. liite 2 kohde 15 SORVAKKO, VANHA SAIRAALA UT Asemakaavalla muutetaan tontti käyttötarkoitusta vastaavaksi. Tontilla sijaitsee nykyisin hoitokoti. liite 2 kohde 16 SORVAKKO, SAIRAALAKATU OAS UT Tarkoitus on kaavamuutoksen myötä mahdollistaa keskeisesti sijoittuvan tontin monipuolisemmat käyttömahdollisuudet. Alueelle on myös mahdollista kaavoittaa uutta rakennusoikeutta tai kohdentaa olemassa oleva rakennusoikeus uudelleen. Suunnittelun alkuvaiheessa tullaan laatimaan rakennusten kuntoarvio. Tavoitteena on kaavoittaa alue niin, että osa rakennuksista mahdollisesti suojellaan. liite 2 kohde 17 SORVAKKO, TANELINTIE UT Kortteli on voimassa olevassa kaavassa kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Korttelin käyttötarkoitus tullaan muuttamaan asuinkortteliksi. liite 2 kohde 18 SANNO, PORAAJANTIEN OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan liikerakennuksen laajentaminen, sekä uusien yrittäjien tuleminen alueelle. liite 2 kohde 19 MÄNNÄINEN, OSA PRUUKINTIE 7 OAS UT Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tuotantotilojen laajennus. Kaava antaisi myös vanhojen tilojen kehittämiselle nykyistä paremmat mahdollisuudet. Alueen ilmeen säilyttäminen on ehdottoman tärkeää, ja uudisrakennukset tulee suunnitella siten, että ne soveltuvat alueelle. liite 3 LOKALA, 508 KUUSELA 3:47 YM. ALUEET TUPPILUODONTIE OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on vanhojen rakennuskaavojen (nyk. asemakaavojen) ylimitoitettujen liikennealueiden kaventaminen paremmin tarpeita vastaaviksi. Tutkitaan vaihtoehtoja kevyen liikenteen yhteyden järjestämiseksi Lokalahden kirkolta urheilukentälle. Liikenneturvallisuuden vaatimukset otetaan huomioon, kuitenkin niin, että liikenneympäristö pyritään säilyttämään kylämäisenä ja liikennealue visuaalisesti mahdollisimman kapeana. liite 5 RAUVOLA, UT Alueen asemakaavaa muutetaan rivitalotonteista omakotitonteiksi. liite 5

16 LOKALAHDEN KIRKONSEUDUN TIEALUE UT Alueen asemakaavaa muutetaan tiesuunnitelman mukaisesti. liite 5 RANTAKAAVAT JA RANTAKAAVAMUUTOKSET LEPPÄINEN - HUUVASKARI 2:41 OAS UT Tilalle tullaan kaavoittamaan 1 loma-asuntokortteli (RA) ja muu tilasta jää maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueelle tehdään luontoselvitys, jossa katsotaan alueen luontotyyppejä. liite 7 kohde 1 VANHAKARTANO MAAHAARO 1:12 UT Kaupungin omistama maa-alue, jonka käyttöä yleiskaavan pohjalta tullaan tarkistamaan. liite 7 kohde 2 VANHAKARTANO KOIVISTO 1:25 UT Kaupungin omistama Koiviston saari, jota on pidetty lomakylänä. Alueelle tullaan laatimaan kalastajakylätyyppinen ranta-asemakaava. liite 7 kohde 3 VOHDENSAARI KARHULUOTO 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 U Kaupungin sekä yksityisen omistama alue, jossa sijaitsee kaupungin uimaranta-alue. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, jota kaavan yhteydessä tarkistetaan. liite 7 kohde 4 KAUPUNGIN OMISTAMAT LÄHISAARET U Tutkitaan mahdollisten saarten kaavoitusta. liite 8 Lisäksi kaupungissa on vireillä tai tulee käsittelyyn seuraavat ranta-asemakaavat ja muutokset, jotka ovat yksityisten maanomistajien laatimia. Näistä lisätietoja saa kaupungin virastotalolta, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto III krs, Välskärintie 2 C Uusikaupunki tai kts kohta YHTEYSTIEDOT. - Tirkkla-Muntila, Apali-Peteinen liite 7 kohde 5 - Leppäinen, Toivola Jaaninranta liite 7 kohde 6 - Oksalanpää Vähä-Ytteri liite 7 kohde 7 - Pyhämaan kylän yhteiset alueet liite 7 kohde 8 - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkholma liite 7 kohde 9 - Iso-Koiluoto Kutkumaa liite 7 kohde 10 - Kuliluodon saari liite 7 kohde 11 - Pyhämaan Lintuluoto liite 7 kohde 12 - Vanhakartano Kanko liite 7 kohde 13 - Leppäinen Tahdombaikk liite 7 kohde 14 - Kukkainen Kuolinkari liite 7 kohde 15 - Lokalahden Pitkäluoto-Koivula liite 7 kohde 16

17 TIEDOTTAMINEN Kaavoituksen suunnitteluprosessiin liittyvät ilmoitukset tullaan julkaisemaan Uudenkaupungin Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa ja Aluesanomissa, Uudenkaupungin kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Välskärintie 2, sekä yhteispalvelupiste Passarin ilmoitustaululla osoitteessa Rauhankatu 10. Mahdollisista kuulemistilaisuuksista tullaan myös ilmoittamaan kyseisillä tavoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituskatsaus sekä kaavaehdotus ovat nähtävissä kaupunkisuunnitteluosastolla sekä yhteispalvelupiste Passarissa. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaavoituksen valmistelu Maanomistaja tai kunta tekee aloitteen kaavan laatimisesta tai kaavamuutoksesta. Kaavan valmisteluvaiheessa osallisilla on mahdollisuus kirjallisesti tai suullisesti arvioida kaavan vaikutuksia sekä esittää mielipiteensä siitä. Osalliset voivat ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa esittää ympäristökeskukselle neuvottelua siitä, onko tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma riittävä. Jos keskus pitää suunnitelmaa puutteellisena, on sen järjestettävä asiasta neuvottelu kunnan kanssa. Kaavaehdotuksen valmistelu Kunnan kaavoitustoimi valmistelee kaavaehdotuksen, joka on julkisesti nähtävillä 30 vrk:tta tai 14 vrk:tta Nähtäville asettamisesta tiedotetaan erikseen. Kunnan jäsenet tai osalliset voivat tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen sen nähtävilläoloaikana. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavapäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lounais-Suomen ympäristökeskus voi tehdä kunnan kaavapäätöksestä oikaisukehotuksen tai valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja KHO:een. Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Kaava tulee voimaan, kun kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja siitä on asianmukaisesti ilmoitettu. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUSTANNUSTEN PERIMINEN MRL:n 59 :n mukaan, jos kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Kustannukset määritellään ympäristö- ja lupalautakunnan päättämän taksan mukaan. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Välskärintie 2 c, Uusikaupunki puh: tai fax sähköposti: Kaavoitusarkkitehti Suunnitteluavustaja Mika Sahlström Leena Vilen Välskärintie 2 c, Uusikaupunki Välskärintie 2 c, Uusikaupunki puh: puh: tai sähköposti: sähköposti:

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS 204 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012

KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot