KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1

2 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia. Lisäksi on laadittu MRL 63 mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmat lähiaikoina vireille tulevista kaavoista. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös niiden kaavojen vireille tulosta ( MRL 63 2 mom.), joille on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoituskatsaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä ma-pe ja Uudenkaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla III krs, osoite Välskärintie 2C, Uusikaupunki sekä Yhteispalvelupiste Passarissa, osoite Rauhankatu 10, Uusikaupunki. Mielipiteitä voi jättää kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosastolle. Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus Uudenkaupungin Sanomat Vakka-Suomen Sanomat Aluesanomat Ilmoitustaulu Kaupunkisuunnittelu Yhteispalvelupiste Arkisto

3 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS Maakuntakaava Varsinais-Suomen Liitto valmistelee luonnosvaihe nähtävillä yleisötilaisuus ehdotus nähtäville Yleiskaava. - Kalannin alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava Asemakaavat... - Uudenkaupungin kaatopaikka-alue - Salmi / Patterinpelto 1:179 ja Salmi 1:163 Siirtolapuutarha - Salmi / Koivula 1:212 Lämpökeskus kaava vireillä - Hiun alue, rajoittuen Hiujärventie Hiuntie ent. kunnanraja - Pyhämaan hautausmaa - Lokalahti, Marttila, 510 Mattila 1:21 Palomäentie, (teollisuusalue) Y-tien risteys Asemakaavan muutokset Pohjoistullikatu Vuorikatu Alinenkatu Koulukatu 3 (Kalannin sp:n kiinteistö) Alinenkatu 22, As Oy Eilankulma keskeytetty Nordströminkatu Alinenkatu Ylinenkatu Uuwin ranta Blasieholmankatu Tammitie 8 Hakametsän koulu ym alueet Suukarintie ja 9 Satamantie Kalasatamantie Männäistentie 2 A Telakka-alue - 8 Uki 1:10 Uudenkaupungin hautausmaa - Sorvakko, Vanha Sairaala - Sorvakko, Ent. Sähkölaitos - Sorvakko, Tanelintie - Sorvakko, Uusikaupunki I 1:10 Nupumäki - Sanno, Poraajantie 6 (Talouspörssi) keskeytetty - Männäinen, osa Pruukintie 7 (Vahterus Oy) - Lokala, 508 Kuusela 3:47 Tuppiluodontie 2, Lokalahti - Rauvola, Marintie, Lokalahti rajoittuen Tuppiluodontie-Varanpääntie-urheilukenttä - Lokalahden kirkonseudun tiealueet Keskusta, Lokalahti

4 Ranta-asemakaavat ja - muutokset - Huuaskari RN: 2:41 - Vanhakartano, 467 Maahaaro 1:12 - Vanhakartano, 467 Koivisto 1:25 - Kaupungin omistamat lähisaaret, Uusikaupunki,- Uusikaupunki I 1:10 - Leppäinen Toivola ja Jaaninranta muutos/laaj. - Oksalanpää, 435 nk. Vähä-Ytterin kaava - Pyhämaan kylän yht.alueet, Pitkäluoto, 487-2:42, Pyhämaa, :1-876:3 - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkolma muutos - Iso Koiluoto Kutkumaa - Lokalahti Kuliluoto - Pyhämaa Lintuluoto Kuivirauman kylä tilat 3:35, 4:73, 4:75, 4:76 - Vanhakartano Kanko 1:191 - Leppäinen Tahdombaikk 3:130 muutos - Kukkainen Kuolinkari 1:41 muutos - Lokalahden Pitkäluoto Koivula 1:63 muutos - Vohdensaari, 472 Karhuluoto tilat 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 - Muntila Tirkkala Apali-Peteinen Ranta-asemakaavojen ja muutosten laatijat. - Huuaskari RN:o 2:41 kunta - Vanhakartano Maahaaron tila kunta - Vanhakartano Koiviston saari kunta - Vohdensaari, 472 Karhuluoto kunta - Kaupungin omistamat lähisaaret kunta - Leppäinen Toivola ja Jaaninranta E. Katina - Oksalanpää /Vähä-Ytteri J. Erjanti - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkolma J. Erjanti - Lokalahti Kuliluodon saari J. Erjanti - Iso-Koiluto Kutkumaa AIR-IX - Pyhämaa Lintuluoto T. Peltola - Vanhakartano Kanko 1:191 T. Peltola - Leppäinen Tahdombaikk 3:130 T. Peltola - Kukkainen Kuolinkari 1:41 T. Peltola - Lokalahden Pitkäluoto Koivula 1:63 T. Peltola - Pyhämaan kylän yht.alueet T. Peltola - Muntila Tirkkala, Peteinen-Apali Pori Arker

5 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto KAAVOITUSKATSAUS 2009 / KAAVOITUSOHJELMA Osasto julkaisee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kootusti vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoista ja kaavoituksen kohteista. Vuoden 2009 kaavoituskatsauksen tiedot vastaavat joulukuun 2008 tilannetta. Uusien kaavahankkeiden käynnistämisestä tiedotetaan yleensä vielä erikseen kaavoituksen alkaessa. Tässä yhteydessä kerrotaan myöskin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista. Kaavoituksen alkaessa laadittavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavoituksen kohde. Siinä kerrotaan, miksi kaavoitukseen on ryhdytty ja mihin kaavoitus vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo myös, miten kaavan valmistelua voi seurata ja osallistua sen valmisteluun, mitä tilaisuuksia järjestetään ja miten niistä tiedotetaan. Siinä kerrotaan myös miten mielipiteen voi esittää suunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on aina nähtävissä kaupunkisuunnittelussa. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat. Osallisia ovat kaikki muutkin, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Kaikilla heillä on oikeus saada tietoa ja osallistua kaavan valmisteluun. Ennen hyväksymispäätöksen tekoa kaavat asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä niillä tavoilla, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tiedotettu. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää kaavasta kirjallinen muistutus, johon voi pyytää myöskin perusteltua kirjallista vastausta. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla. Pyydettäessä kaupunki lähettää osallisille tiedon päätöksestä. Kunnan jäsen voi hakea kaavan hyväksymispäätökseen muutosta, jos kaava ei vastaa laissa esitettyjä sisältövaatimuksia tai menettelytapa on ollut virheellinen. Valitus tehdään Turun hallintooikeuteen(tho) ja mahdollinen jatkovalitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.(kho) (kts. sivu asemakaavan kulku) Kaupunkilaisten osallistuminen ja tiedon saanti ei ole sidoksissa pelkästään vireillä oleviin kaavahankkeisiin vaan kaikista Uudenkaupungin kaupungin kaavoista ja kaava-asioista saa lisätietoja kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolta, Välskärintie 2 C, kaupungintalon III kerros, puhelin vaihde Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin

6 ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille elinkeinoelämälle sekä hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista ja hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme myös kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosaston henkilöstö Osaston esimies Leena Arvela-Hellén kaupunginarkkitehti Mika Sahlström Leena Vilen Helena Lindström Kirsi Konttinen Outi Lehtinen kaavoitusarkkitehti suunnitteluavustaja suunnitteluinsinööri suunnitteluavustaja paikkatietoasiantuntija Matti Yli-Laurila kaupungingeodeetti Leena Viljanen kiinteistöinsinööri Ari Holvitie maanmittausteknikko Sari Kälkäinen kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Isoheiko kartanpiirtäjä Sari Rosendal kartanpiirtäjä Anita Vornanen kanslisti Saila Wilenius kanslisti Kirsi Lehto Petri Nurmi Tapani Heikkilä (Reijo Isoluoto karttakuvaaja kartoittaja mittaustyönjohtaja vanhempi mittamies)

7 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSOHJELMA Maakuntakaava Varsinais-Suomen liitto laatii koko Vakka-Suomen alueelle. Yleiskaava Koko entisen Kalannin alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava Ranta-asemakaavat ja -muutokset Huuaskari RN:o 2:41 ranta-asemakaava Vanhakartano Maahaaron tila Vanhakartano Koiviston saari Vohdensaari Karhuluoto Kaupungin omistamat lähisaaret Uudet asemakaavat Kaatopaikka-alueen asemakaava Pyhämaan hautausmaa Siirtolapuutarha (Salmen kaup.osa) Salmi Patterinpelto 1:179 ja Salmi 1:163 Lämpökeskus Salmi Koivula 1:212 vireillä Hiun alue, rajoittuen Hiujärventie Hiuntie ent. kunnanraja Lokalahti, Marttila, 510 Marttila 1:21 Sorvakko, Uusikaupunki - Uusikaupunki I 1:10 Nupumäki Asemakaavan muutokset Pohjoistullikatu Vuorikatu Alinenkatu Kalannin sp kiinteistö (Koulukatu 3) Alinenkatu 22, As Oy Eilankulma keskeytetty Nordströminkatu Alinenkatu Ylinenkatu Uuwin ranta Blasieholmankatu Tammitie 8-9 Hakametsän koulu 5-1 ym alueet Suukarintie ja 9 Satamantie Kalasatamantie 2-4

8 Männäistentie 2 A 7-1 Telakka-alue 8 Uki 1:10 Uudenkaupungin hautausmaa Sorvakko, Vanha Sairaala Sorvakko, Entisen sähkölaitoksen kortteli Sorvakko, Tanelintie Sanno 18, Talouspörssin alue Poraajantie 6 keskeytetty Männäinen, 201 osa korttelista 192 Pruukintie 7 (Vahterus Oy) Kalanti Lokala, 508 Kuusela 3:47 ym. alueet Tuppiluodontie 2, Lokalahti Rauvola, Marintie Lokalahti Lokalahden kirkonseudun tiealueet Keskusta, Lokalahti

9 VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄN ASEMAKAAVAN KULKU MITÄ KAUPUNKI TEKEE MITÄ OSALLINEN VOI TEHDÄ KAAVAN VIREILLE TULO Vireille tulosta tiedotetaan kaavoituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse. Kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi tehdä aloitteen tai anomuksen kaupunginhallitukselle. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Suunnitelmasta tiedotetaan vireille tulosta ilmoittamisen yhteydessä kaavoituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse. OAS on nähtävillä kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla ja yhteispalvelupiste Passarissa. t. KAAVALUONNOS Vuorovaikutteisuus, osallistuminen ja mielipiteiden keruu pyritään painottamaan luonnoksen valmisteluvaiheeseen. Luonnosvaiheessa tutkitaan kaavallisia perusajatuksia ja eri vaihtoehtoja luonnosmaisella tavalla. Kaupunkisuunnitteluun voi tehdä ehdotuksen OAS:n kehittämisestä. Lounais-Suomen ympäristökeskukselle voi tehdä esityksen neuvottelun järjestämisestä OAS:n riittävyydestä. Luonnosvaiheen osallistuminen ja vuorovaikutus toteutetaan kussakin osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa kuvaillulla tavalla (asukas- tai esittelytilaisuudet, kyselyt, nähtävänä olevaan aineistoon tutustuminen, keskustelut kaavan valmistelijan kanssa tms.) Mielipiteitä voi jättää kirjallisesti tai suullisesti. Teknisen lautakunnan luonnoskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. KAAVAEHDOTUS Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto tarkentaa saadun palautteen perusteella kaavan yksityiskohtaiseksi kaavaehdotukseksi,josta pyydetään tarvittaessa viranomaislausunnot. Osasto arvioi lausuntojen sisällön ja tekee kaavaehdotukseen tarvittavat tarkistukset.

10 Teknisen lautakunnan ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE Kaavaehdotukset asetetaan nähtäville vuorokauden ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuuluttamalla tai kirjeitse tai suoraan niille osallisille, jotka sitä ovat kirjallisesti pyytäneet. Kaavaehdotus on nähtävillä kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla ja yhteispalvelupiste Passarissa. Kaavaehdotuksesta voi jättää kaupunginhallitukselle osoitetun muistutuksen. Samalla voi punkia pyytää ilmoittamaan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sekä tieto tulevasta valtuuston kaavan hyväksymispäätöksestä. MUISTUTUSTEN KÄSITTELY Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto arvioi muistutusten sisällön ja tekee kaavaan mahdolliset muutokset. Mikäli muutokset ovat oleellisia palautuu kaavaehdotus uudelleen lautakunnan ehdotuskäsittelyvaiheeseen. Kaupunginhallituksen ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. Kaupunginvaltuuston ehdotuskäsittely Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä 30 vrk:n kuluessa kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeuden päätöksestä voi tehdä 30 vrk:n kuluessa jatkovalituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KAAVAN VOIMAANTULO Kaavan voimaantulosta kuulutetaan ja ilmoitetaan sitä pyytäneille sekä muistuttajille ja valittajille.

11 Kaavoituskäsitteitä: Maakuntakaava ohjaa kunnallista yleiskaavoitusta valtakunnallisesti ja seudulliset tavoitteet huomioon ottaen. Vakka-Suomen maakuntakaavan laatiminen on vireillä. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitykset annettu marraskuussa Luonnosvaiheen nähtävilläoloaika oli Yleisötilaisuus Kaava vahvistunee vuoden 2009 lopulla. Yleiskaava ja osayleiskaava ovat yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, joilla ohjataan kunnallista asemakaavoitusta. Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. Maankäyttösopimus voidaan tehdä kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä (MRL 11 ja 12a luku, alkaen). Sopimuksen keskeisenä sisältönä on kaavan toteuttamisen aikataulusta, yhteistyöstä sekä kustannusvastuista sopiminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kunkin kaavoitushankkeen sekä myös katu-, liikenneja maisemasuunnitelman alkuvaiheessa. OAS:ssa kerrotaan, miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan/suunnitelman eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti myös hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja harkinnassa olevista vaihtoehdoista. Samalla määritellään myös osalliset. Osalliset on Maankäyttö- ja rakennuslaissa oleva käsite, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joiden oloihin kaavoituksella vaikutetaan, ja joihin kaavoittajan on oltava vuorovaikutuksessa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kaavoittajan tulee varmistaa, että osallisten piiri on kaavan vaikutuksiin nähden kattava. Osallisia ovat: kaavoitettavan alueen maanomistajat, ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa mainittavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja on ilmoitus asemakaavan tai asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Kaavoituskatsaukseen kootaan Uudessakaupungissa lisäksi tietoa myös jo vireillä olevista merkittävistä kaavoista. Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen erillisiä vireille tulokuulutuksia.

12 Merkkien selitykset: OAS U UT Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmis ja nähtävänä kaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla, os. Välskärintie 2 C Uusikaupunki Uusi asemakaava tai asemakaavamuutos Uudelleen valmisteluun tullut yleis-, asema- tai ranta-asemakaava MAAKUNTAKAAVA Varsinais-Suomen Liitto valmistelee kaavaa. Lisätietoja p tai sivuilta YLEISKAAVA ENT. KALANNIN KUNNAN ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA OAS UT Yleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä. Outi Talvia ja Leena Lehtomaa ovat tehneet luontokohteiden inventoinnin. Maisema- ja rakennuskannaninventoinnit on tehty yhdessä Turun maakuntamuseon kanssa. (H. Kuitunen, E. Hagelberg, K. Lehtonen) Muinaismuistot tiedostoksi on koonnut Turun maakuntamuseosta H. Brusila. liite 1 ASEMAKAAVAT UUDENKAUPUNGIN MUNAISTENMETSÄ, KAATOPAIKKA OAS UT Kaavoituksen keskeinen syy on kaatopaikka-alueen kehittäminen. Valtioneuvosto on antanut päätöksessään ohjeita kaatopaikkojen kehittämiseen, jossa tulee huomioida alueen ympäristövaikutukset, suoja-alueet sekä rakenteet ja toiminta. liite 2 kohde 20 SALMI, 453 OSAA TILOISTA PATTERINPELTO 1:179 JA OSAA SALMI 1:163, SIIRTOLAPUUTARHA OAS UT Siirtolapuutarhan kaavoitus syntyi valtuustoaloitteen pohjalta. Alue on tällä hetkellä kaavoittamatonta aluetta. Yleiskaavassa alue on varattu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Uudessakaupungissa on kaavoitettu 90-luvun alkupuolella siirtolapuutarha-alue Sorvakkoon, mutta se on todettu aika ahtaaksi ja ulkoilualuetta liikaa kaventavaksi. On todennäköistä, että kaava tullaan muuttamaan tulevaisuudessa. Nyt kaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta voidaan tarvittaessa myös laajentaa ja se sijoittuu hyvin suurten asuinalueiden Salmen ja Hakametsän läheisyyteen. Lisäksi lähellä on Käätyjärvi ja sen ympäristö. Käätyjärven ympäristöön on kaavailtu perhepuiston rakentamista. Toiminta tukisi myös siirtolapuutarha ajatusta. Lisäksi alueelta on yhteydet Lasamäkeen ja Kasarminlahdelle, tosin rautatien ylitys haittaa yhteyttä. Alueen läheisyydessä kulkee myös golf-kentälle vedetty raakavesilinja, jota voidaan hyödyntää puutarhojen kastelussa. Tarkoituksena on kaavoittaa alue siten, että se mahdollistaa n. 20 m 2-40 m 2 rakennuksen tai rakennuksien rakentumisen rakennuspaikoille. Lisäksi rakennuspaikoilla olisi pienet puutarhapalstat. Alueesta tulee siirtolapuutarhayhdistyksen sääntöjen mukainen. Uuteenkaupunkiin on perustettu siirtolapuutarhayhdistys, joka valvoo rakentamista ja organisoi sitä. Rakennukset tulisi suunnitella yhdenmukaisina. liite 2 kohde 22 SALMI, 453 OSA TILASTA KOIVULA 1:212 OAS UT VS Lämpö Oy on pyytänyt kaupunkia kaavoittamaan 2-3 ha:n suuruisen alueen kaupungin itälaidalta läheltä autotehdasta lämpövoimalaitosta varten. Tarkoituksena on rakentaa alueelle kaukolämmölle voimalaitos, joka tuottaa osan kaukolämpöverkkoon johdetusta lämmöstä. Alueen halki kulkee korkeajännite linjat. Alue on yleiskaavassa varattu osoittain T-alueeksi eli teollisuusalueeksi. Alueen suunnittelussa tulee ottaa

13 huomioon yleiskaavassa esitety tievaraus Lorivotien- jatkeelta Raumantielle. Lisäksi huomioon tulee ottaa suojaetäisyyden voimalinjoihin. Tarkoituksena on, että VS Lämpö Oy on tettänyt alustavan suunnitelman rakentamisesta ja sen vaatimasta tilasta sekä liikennejärjestelyistä. Tämän suunnitelman pohjalta tehdään kaavoitus. liite 2 kohde 21 HIUN ALUE UT Alue rajoittuu Hiujärventie hiuntie ent. Kunnanraja.Yleiskaavan mukaista laajahkoa pientalovaltaista asuinaluetta suunnitellaan. liite 2 kohde 23 NUPUMÄKI (Sorvakko) U Alueelle tullaan kaavoittamaan pientaloasutuskortteleita. liite 2 kohde 26 PYHÄMAAN HAUTAUSMAA OAS UT Suunnitelma on Pyhämaan Pyhän Ristin hautausmaan alueen asemakaava. Kaavoitettavaksi tarkoitettu alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaan keskustassa. Alueella sijaitsee Uhrikirkko, joka on rakennettu 1600-luvulla ja uusi kirkko joka valmistui n Kaavoituksen keskeinen syy on hautausmaa alueen kehittäminen ja laajentaminen. liite 4 LOKALAHTI MARTTILA, 510 MATTILA 1:21 UT Kaavoitettavaksi aiottu alue sijaitsee Y-tien läheisyydessä Palomäentien varrella. Lokalahden kirkonkylän yleiskaavan mukaista ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten aluetta suunnitellaan. liite 6 ASEMAKAAVAMUUTOKSET I POHJOISTULLIKATU 11 OAS UT Tontti on Vakka-Suomen Puhelin Oy:n omistuksessa. Omistaja esittää kaavamuutosta, joka sallisi normaaliin kerrosalaan kuuluvien tilojen sijoittamisen maanalaiseen tilaan. liite 2 kohde 1 I VUORIKATU 15 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin-, liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tontti on ollut kaupungin omistuksessa ja se on nyt myyty yksityiselle henkilölle, jonka tarkoituksena on korjata rakennus asumiskäyttöön. Rauhankadun suuntaisena oleva rakennus on merkitty nykyisessä kaavassa sr-merkinnällä kokonaan. Suojelumääräystä ei ole tarkoitus poistaa. Kaava sallii pihalla olevan talousrakennuksen uudisrakentamisen, jolle rakennusoikeutta on merkitty 150 m 2 ja kerrosluvuksi I. liite 2 kohde 2 II 2 3 ALINENKATU 28 UT Tontille laadittavan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on uudistaa kaava tulevaa käyttöä vastaavaksi. Suojeltavaksi merkityt rakennukset eivät tule poistumaan. liite 2 kohde 3 II 2 11 KOULUKATU 3 OAS UT Suunnitelma on ns. Kalannin Säästöpankin tontin asemakaavan muutos. Alueella on vahvistunut asemakaava, jossa alue on asuin-, liike- ja toimisto-rakennusten korttelialuetta. Alueella sijaitsee IV kerroksinen asuin- ja liiketalo. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat liikehuoneistot. Kaavan tarkoituksena on saada lisärakentamista, sekä parantaa kaupunkikuvallista ilmettä. Tontille suunnitellaan rakennettavaksi katutasossa liiketilojen laajennusta Alisenkadun puolelle, yhteensä 160 m 2 sekä yhden lisäkerroksen rakentamista 460 m 2. Nykyisen III-kerroksisen asuintalon osasta tulisi IV-kerroksinen. Kaava tullaan valmistelemaan yhdessä rakennussuunnittelun kanssa. liite 2 kohde 4

14 III 1 5 ALINENKATU 22 OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä asumista keskustan alueella. Tavoitteena on myös mahdollistaa hissien rakentaminen lisäkerroksen rakentamisella. Kaavamuutoksella mahdollistettaisiin myös autokatoksen rakentaminen kiinteistön piha-alueelle. Kaupungin ydinkeskustassa tarvitaan lisää asuntoja. Kaavan tarkoituksena on saada ratkaisu tähän ongelmaan. liite 2 kohde 5 III 2 3 NORDSTRÖMINKATU 4 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty kerrostalorakennusten korttelialueeksi (Ak), jolloin Alisenkadun varteen voidaan rakentaa kolmikerroksinen kerrostalo ja Nordströminkadun suuntaiselle rakennusalalle on merkitty autokatos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL), ja samalla kulttuurihistorialliset rakennukset merkitään sr-merkinnällä. Museovirasto oli jo vuonna 1985, jolloin muutettiin liikekeskustan asemakaava, sitä mieltä että rakennukset tulisi merkitä sr-merkinnällä. liite 2 kohde 6 III 5 7 ALINENKATU 13 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti III-5-7 on merkitty kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennukset on merkitty nykyisessä kaavassa sk-merkinnällä joka tarkoittaa kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun lain nojalla suojeltu rakennus. Suojelumääräystä ei ole tarkoitus poistaa. liite 2 kohde 7 III 9 10 YLINENKATU 3 UT Kaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa nykyinen tontti kahtia ja sen myötä rakennusalojen ja oikeuden uudelleen järjestäminen. liite 2 kohde 8 IV 5 ALINENKATU 1 UUWINRANTA OAS UT Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu Siinä on rakennusoikeus neljälle uudelle kerrostalolle, joista on rakennettu yksi Alisenkadun ja Vakka-Suomenkadun kulmaukseen. Rakennusoikeus on kaiken kaikkiaan 7700 kerrosneliömetriä. Maanomistajan toimesta suunnitellaan rakennusoikeuden pienentämistä. Vaihtoehtoja nykyiselle kaavoitukselle ovat rakennusten määrän ja/tai kerrosalan muutokset. liite 2 kohde 9 IV BLASIEHOLMANKATU 1-3 OAS UT Alue on kaupungin omistuksessa. Voimassa oleva kaava on vahvistettu ja se on kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Alueen kerrosala on 3000 ja kerrosluku on 3. Kaavaa tullaan muuttamaan kerrostaloalueeksi, koska tämän hetkisen tilanteen mukaan kaupungissa on keskustan kerrostaloasunnoista puutetta. liite 2 kohde 10 IV 17 TAMMITIE 8 HAKAMETSÄN KOULU OAS UT Asemakaava muutetaan nykytilannetta vastaavaksi. Voimassa oleva kaava on vahvistettu ja se on liike- ja toimistorakennusten (K) sekä opetustoimintaa, sosiaalitointa ja terveyden-huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOS). liite 2 kohde 11 V 1 SUUKARINTIE 6-10 UT Asemakaavaa muutetaan tontti- ja liikennejärjestelyjen vuoksi nykytilannetta vastaavaksi. liite 2 kohde 12 V 8 ja 9 SATAMANTIE 1-7 U Alue on tällä hetkellä kaavoitettuna teollisuus- ja liikerakennusten sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialuetta. Asemakaava tullaan muuttamaan satama-aluetta palvelevaa liiketoimintaa varten, jossa sallitaan satamaa palvelevien toimisto-, huolto ja vaeastotilojen rakentaminen. liite 2 kohde 25 V 21 KALASATAMANTIE 2-4 OAS UT Tontit on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-7). Kaavamuutoksella tonttijako tulee muuttumaan alueella. Suunnitellun tonttijaonmuutoksen mukaan nykyisen

15 tontin 9 alue laajenee. Laajennusalueella sijaitsee teollisuusrakennus. Muutettavan kaavan tehokkuusluku (0,5) ei riitä tontin tehokkuudeksi. Tehokkuusluku on nostettava 0.6:ksi. liite 2 kohde 13 VI 25 1 MÄNNÄISTENTIE 2 A U Nykyisessä kaavassa tontti on merkitty sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YS. Tontilla sijaitsi päiväkotirakennus, joka purettiin vuonna Yleisten rakennusten merkinnällä olevaa tonttitarvetta ei tässä vaiheessa ole tällä alueella. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle omakotitalojen rakentaminen (AO). Näin saadaan muutama uusi omakotitontti suhteellisen lähelle kaupungin keskustaa. liite 2 kohde 24 VII 1 TELAKKA-ALUE OAS UT Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta ja järjestää muutkin ympäröivät alueet paremmin. Tällä hetkellä paikoitusalueella ei ole rakennusoikeutta. Lisäksi kaavoitus mahdollistaa alueella suoritettavat uudet tontin muodostamis- sekä mittaustoimenpiteet ja vuokrasopimusten oikein kohdentamiset. liite 2 kohde 14 VIII UKI 1:10 HAUTAUSMAA OAS UT Kaavoituksen keskeinen syy on hautausmaa alueen kehittäminen ja uuden laajennusalueen toteuttaminen kaavassa. Kaavamuutoksessa tullaan huomioimaan riittävät suojaetäisyydet ympäröiviin alueisiin ja rakenteisiin, jotta hautausmaa säilyy edelleen hiljaisena puistoalueena. liite 2 kohde 15 SORVAKKO, VANHA SAIRAALA UT Asemakaavalla muutetaan tontti käyttötarkoitusta vastaavaksi. Tontilla sijaitsee nykyisin hoitokoti. liite 2 kohde 16 SORVAKKO, SAIRAALAKATU OAS UT Tarkoitus on kaavamuutoksen myötä mahdollistaa keskeisesti sijoittuvan tontin monipuolisemmat käyttömahdollisuudet. Alueelle on myös mahdollista kaavoittaa uutta rakennusoikeutta tai kohdentaa olemassa oleva rakennusoikeus uudelleen. Suunnittelun alkuvaiheessa tullaan laatimaan rakennusten kuntoarvio. Tavoitteena on kaavoittaa alue niin, että osa rakennuksista mahdollisesti suojellaan. liite 2 kohde 17 SORVAKKO, TANELINTIE UT Kortteli on voimassa olevassa kaavassa kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Korttelin käyttötarkoitus tullaan muuttamaan asuinkortteliksi. liite 2 kohde 18 SANNO, PORAAJANTIEN OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan liikerakennuksen laajentaminen, sekä uusien yrittäjien tuleminen alueelle. liite 2 kohde 19 MÄNNÄINEN, OSA PRUUKINTIE 7 OAS UT Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tuotantotilojen laajennus. Kaava antaisi myös vanhojen tilojen kehittämiselle nykyistä paremmat mahdollisuudet. Alueen ilmeen säilyttäminen on ehdottoman tärkeää, ja uudisrakennukset tulee suunnitella siten, että ne soveltuvat alueelle. liite 3 LOKALA, 508 KUUSELA 3:47 YM. ALUEET TUPPILUODONTIE OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on vanhojen rakennuskaavojen (nyk. asemakaavojen) ylimitoitettujen liikennealueiden kaventaminen paremmin tarpeita vastaaviksi. Tutkitaan vaihtoehtoja kevyen liikenteen yhteyden järjestämiseksi Lokalahden kirkolta urheilukentälle. Liikenneturvallisuuden vaatimukset otetaan huomioon, kuitenkin niin, että liikenneympäristö pyritään säilyttämään kylämäisenä ja liikennealue visuaalisesti mahdollisimman kapeana. liite 5 RAUVOLA, UT Alueen asemakaavaa muutetaan rivitalotonteista omakotitonteiksi. liite 5

16 LOKALAHDEN KIRKONSEUDUN TIEALUE UT Alueen asemakaavaa muutetaan tiesuunnitelman mukaisesti. liite 5 RANTAKAAVAT JA RANTAKAAVAMUUTOKSET LEPPÄINEN - HUUVASKARI 2:41 OAS UT Tilalle tullaan kaavoittamaan 1 loma-asuntokortteli (RA) ja muu tilasta jää maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueelle tehdään luontoselvitys, jossa katsotaan alueen luontotyyppejä. liite 7 kohde 1 VANHAKARTANO MAAHAARO 1:12 UT Kaupungin omistama maa-alue, jonka käyttöä yleiskaavan pohjalta tullaan tarkistamaan. liite 7 kohde 2 VANHAKARTANO KOIVISTO 1:25 UT Kaupungin omistama Koiviston saari, jota on pidetty lomakylänä. Alueelle tullaan laatimaan kalastajakylätyyppinen ranta-asemakaava. liite 7 kohde 3 VOHDENSAARI KARHULUOTO 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 U Kaupungin sekä yksityisen omistama alue, jossa sijaitsee kaupungin uimaranta-alue. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, jota kaavan yhteydessä tarkistetaan. liite 7 kohde 4 KAUPUNGIN OMISTAMAT LÄHISAARET U Tutkitaan mahdollisten saarten kaavoitusta. liite 8 Lisäksi kaupungissa on vireillä tai tulee käsittelyyn seuraavat ranta-asemakaavat ja muutokset, jotka ovat yksityisten maanomistajien laatimia. Näistä lisätietoja saa kaupungin virastotalolta, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto III krs, Välskärintie 2 C Uusikaupunki tai kts kohta YHTEYSTIEDOT. - Tirkkla-Muntila, Apali-Peteinen liite 7 kohde 5 - Leppäinen, Toivola Jaaninranta liite 7 kohde 6 - Oksalanpää Vähä-Ytteri liite 7 kohde 7 - Pyhämaan kylän yhteiset alueet liite 7 kohde 8 - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkholma liite 7 kohde 9 - Iso-Koiluoto Kutkumaa liite 7 kohde 10 - Kuliluodon saari liite 7 kohde 11 - Pyhämaan Lintuluoto liite 7 kohde 12 - Vanhakartano Kanko liite 7 kohde 13 - Leppäinen Tahdombaikk liite 7 kohde 14 - Kukkainen Kuolinkari liite 7 kohde 15 - Lokalahden Pitkäluoto-Koivula liite 7 kohde 16

17 TIEDOTTAMINEN Kaavoituksen suunnitteluprosessiin liittyvät ilmoitukset tullaan julkaisemaan Uudenkaupungin Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa ja Aluesanomissa, Uudenkaupungin kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Välskärintie 2, sekä yhteispalvelupiste Passarin ilmoitustaululla osoitteessa Rauhankatu 10. Mahdollisista kuulemistilaisuuksista tullaan myös ilmoittamaan kyseisillä tavoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituskatsaus sekä kaavaehdotus ovat nähtävissä kaupunkisuunnitteluosastolla sekä yhteispalvelupiste Passarissa. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaavoituksen valmistelu Maanomistaja tai kunta tekee aloitteen kaavan laatimisesta tai kaavamuutoksesta. Kaavan valmisteluvaiheessa osallisilla on mahdollisuus kirjallisesti tai suullisesti arvioida kaavan vaikutuksia sekä esittää mielipiteensä siitä. Osalliset voivat ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa esittää ympäristökeskukselle neuvottelua siitä, onko tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma riittävä. Jos keskus pitää suunnitelmaa puutteellisena, on sen järjestettävä asiasta neuvottelu kunnan kanssa. Kaavaehdotuksen valmistelu Kunnan kaavoitustoimi valmistelee kaavaehdotuksen, joka on julkisesti nähtävillä 30 vrk:tta tai 14 vrk:tta Nähtäville asettamisesta tiedotetaan erikseen. Kunnan jäsenet tai osalliset voivat tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen sen nähtävilläoloaikana. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavapäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lounais-Suomen ympäristökeskus voi tehdä kunnan kaavapäätöksestä oikaisukehotuksen tai valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja KHO:een. Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Kaava tulee voimaan, kun kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja siitä on asianmukaisesti ilmoitettu. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUSTANNUSTEN PERIMINEN MRL:n 59 :n mukaan, jos kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Kustannukset määritellään ympäristö- ja lupalautakunnan päättämän taksan mukaan. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Välskärintie 2 c, Uusikaupunki puh: tai fax sähköposti: Kaavoitusarkkitehti Suunnitteluavustaja Mika Sahlström Leena Vilen Välskärintie 2 c, Uusikaupunki Välskärintie 2 c, Uusikaupunki puh: puh: tai sähköposti: sähköposti:

18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. Palautetta suunnitelmasta voi antaa kaupunkisuunnitteluosastolle joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostilla.

19

20

Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2012

Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2012 Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2012 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupungin maankäyttöpalvelut on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupungin kaupunkisuunnittelu on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 619/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditaan asemakaavan muuttamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallisten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2013 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupungin maankäyttöpalvelut on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2010

Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2010 Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2010 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2010 2014 Maakuntakaava Varsinais-Suomen Liitto valmistelee luonnosvaihe

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 18.10.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAKAHARJULAN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 10.2.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 25.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 15.5.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Salonkatu IV, kaava nro 448 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2666 - D/3466/10.02.03.00.04/2015 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2666, Ajokatu 197 (Sulonkuja 4) ALOITE/HAKIJA Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 25.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANTA, KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.11.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 JA 9029 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

KOLARI ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 57 RAKENNUSPAIKAT 1,2 JA 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 57 RAKENNUSPAIKAT 1,2 JA 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 57 RAKENNUSPAIKAT 1,2 JA 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.10.2010 Seitap Oy 2010 Seitap

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot