KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1

2 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia. Lisäksi on laadittu MRL 63 mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmat lähiaikoina vireille tulevista kaavoista. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ilmoitetaan myös niiden kaavojen vireille tulosta ( MRL 63 2 mom.), joille on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoituskatsaus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä ma-pe ja Uudenkaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla III krs, osoite Välskärintie 2C, Uusikaupunki sekä Yhteispalvelupiste Passarissa, osoite Rauhankatu 10, Uusikaupunki. Mielipiteitä voi jättää kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosastolle. Uudessakaupungissa Kaupunginhallitus Uudenkaupungin Sanomat Vakka-Suomen Sanomat Aluesanomat Ilmoitustaulu Kaupunkisuunnittelu Yhteispalvelupiste Arkisto

3 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS Maakuntakaava Varsinais-Suomen Liitto valmistelee luonnosvaihe nähtävillä yleisötilaisuus ehdotus nähtäville Yleiskaava. - Kalannin alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava Asemakaavat... - Uudenkaupungin kaatopaikka-alue - Salmi / Patterinpelto 1:179 ja Salmi 1:163 Siirtolapuutarha - Salmi / Koivula 1:212 Lämpökeskus kaava vireillä - Hiun alue, rajoittuen Hiujärventie Hiuntie ent. kunnanraja - Pyhämaan hautausmaa - Lokalahti, Marttila, 510 Mattila 1:21 Palomäentie, (teollisuusalue) Y-tien risteys Asemakaavan muutokset Pohjoistullikatu Vuorikatu Alinenkatu Koulukatu 3 (Kalannin sp:n kiinteistö) Alinenkatu 22, As Oy Eilankulma keskeytetty Nordströminkatu Alinenkatu Ylinenkatu Uuwin ranta Blasieholmankatu Tammitie 8 Hakametsän koulu ym alueet Suukarintie ja 9 Satamantie Kalasatamantie Männäistentie 2 A Telakka-alue - 8 Uki 1:10 Uudenkaupungin hautausmaa - Sorvakko, Vanha Sairaala - Sorvakko, Ent. Sähkölaitos - Sorvakko, Tanelintie - Sorvakko, Uusikaupunki I 1:10 Nupumäki - Sanno, Poraajantie 6 (Talouspörssi) keskeytetty - Männäinen, osa Pruukintie 7 (Vahterus Oy) - Lokala, 508 Kuusela 3:47 Tuppiluodontie 2, Lokalahti - Rauvola, Marintie, Lokalahti rajoittuen Tuppiluodontie-Varanpääntie-urheilukenttä - Lokalahden kirkonseudun tiealueet Keskusta, Lokalahti

4 Ranta-asemakaavat ja - muutokset - Huuaskari RN: 2:41 - Vanhakartano, 467 Maahaaro 1:12 - Vanhakartano, 467 Koivisto 1:25 - Kaupungin omistamat lähisaaret, Uusikaupunki,- Uusikaupunki I 1:10 - Leppäinen Toivola ja Jaaninranta muutos/laaj. - Oksalanpää, 435 nk. Vähä-Ytterin kaava - Pyhämaan kylän yht.alueet, Pitkäluoto, 487-2:42, Pyhämaa, :1-876:3 - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkolma muutos - Iso Koiluoto Kutkumaa - Lokalahti Kuliluoto - Pyhämaa Lintuluoto Kuivirauman kylä tilat 3:35, 4:73, 4:75, 4:76 - Vanhakartano Kanko 1:191 - Leppäinen Tahdombaikk 3:130 muutos - Kukkainen Kuolinkari 1:41 muutos - Lokalahden Pitkäluoto Koivula 1:63 muutos - Vohdensaari, 472 Karhuluoto tilat 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 - Muntila Tirkkala Apali-Peteinen Ranta-asemakaavojen ja muutosten laatijat. - Huuaskari RN:o 2:41 kunta - Vanhakartano Maahaaron tila kunta - Vanhakartano Koiviston saari kunta - Vohdensaari, 472 Karhuluoto kunta - Kaupungin omistamat lähisaaret kunta - Leppäinen Toivola ja Jaaninranta E. Katina - Oksalanpää /Vähä-Ytteri J. Erjanti - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkolma J. Erjanti - Lokalahti Kuliluodon saari J. Erjanti - Iso-Koiluto Kutkumaa AIR-IX - Pyhämaa Lintuluoto T. Peltola - Vanhakartano Kanko 1:191 T. Peltola - Leppäinen Tahdombaikk 3:130 T. Peltola - Kukkainen Kuolinkari 1:41 T. Peltola - Lokalahden Pitkäluoto Koivula 1:63 T. Peltola - Pyhämaan kylän yht.alueet T. Peltola - Muntila Tirkkala, Peteinen-Apali Pori Arker

5 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto KAAVOITUSKATSAUS 2009 / KAAVOITUSOHJELMA Osasto julkaisee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kootusti vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoista ja kaavoituksen kohteista. Vuoden 2009 kaavoituskatsauksen tiedot vastaavat joulukuun 2008 tilannetta. Uusien kaavahankkeiden käynnistämisestä tiedotetaan yleensä vielä erikseen kaavoituksen alkaessa. Tässä yhteydessä kerrotaan myöskin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista. Kaavoituksen alkaessa laadittavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavoituksen kohde. Siinä kerrotaan, miksi kaavoitukseen on ryhdytty ja mihin kaavoitus vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo myös, miten kaavan valmistelua voi seurata ja osallistua sen valmisteluun, mitä tilaisuuksia järjestetään ja miten niistä tiedotetaan. Siinä kerrotaan myös miten mielipiteen voi esittää suunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on aina nähtävissä kaupunkisuunnittelussa. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat. Osallisia ovat kaikki muutkin, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Kaikilla heillä on oikeus saada tietoa ja osallistua kaavan valmisteluun. Ennen hyväksymispäätöksen tekoa kaavat asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä niillä tavoilla, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tiedotettu. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää kaavasta kirjallinen muistutus, johon voi pyytää myöskin perusteltua kirjallista vastausta. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla. Pyydettäessä kaupunki lähettää osallisille tiedon päätöksestä. Kunnan jäsen voi hakea kaavan hyväksymispäätökseen muutosta, jos kaava ei vastaa laissa esitettyjä sisältövaatimuksia tai menettelytapa on ollut virheellinen. Valitus tehdään Turun hallintooikeuteen(tho) ja mahdollinen jatkovalitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.(kho) (kts. sivu asemakaavan kulku) Kaupunkilaisten osallistuminen ja tiedon saanti ei ole sidoksissa pelkästään vireillä oleviin kaavahankkeisiin vaan kaikista Uudenkaupungin kaupungin kaavoista ja kaava-asioista saa lisätietoja kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolta, Välskärintie 2 C, kaupungintalon III kerros, puhelin vaihde Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin

6 ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille elinkeinoelämälle sekä hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista ja hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme myös kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosaston henkilöstö Osaston esimies Leena Arvela-Hellén kaupunginarkkitehti Mika Sahlström Leena Vilen Helena Lindström Kirsi Konttinen Outi Lehtinen kaavoitusarkkitehti suunnitteluavustaja suunnitteluinsinööri suunnitteluavustaja paikkatietoasiantuntija Matti Yli-Laurila kaupungingeodeetti Leena Viljanen kiinteistöinsinööri Ari Holvitie maanmittausteknikko Sari Kälkäinen kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Isoheiko kartanpiirtäjä Sari Rosendal kartanpiirtäjä Anita Vornanen kanslisti Saila Wilenius kanslisti Kirsi Lehto Petri Nurmi Tapani Heikkilä (Reijo Isoluoto karttakuvaaja kartoittaja mittaustyönjohtaja vanhempi mittamies)

7 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSOHJELMA Maakuntakaava Varsinais-Suomen liitto laatii koko Vakka-Suomen alueelle. Yleiskaava Koko entisen Kalannin alueen oikeusvaikutteinen yleiskaava Ranta-asemakaavat ja -muutokset Huuaskari RN:o 2:41 ranta-asemakaava Vanhakartano Maahaaron tila Vanhakartano Koiviston saari Vohdensaari Karhuluoto Kaupungin omistamat lähisaaret Uudet asemakaavat Kaatopaikka-alueen asemakaava Pyhämaan hautausmaa Siirtolapuutarha (Salmen kaup.osa) Salmi Patterinpelto 1:179 ja Salmi 1:163 Lämpökeskus Salmi Koivula 1:212 vireillä Hiun alue, rajoittuen Hiujärventie Hiuntie ent. kunnanraja Lokalahti, Marttila, 510 Marttila 1:21 Sorvakko, Uusikaupunki - Uusikaupunki I 1:10 Nupumäki Asemakaavan muutokset Pohjoistullikatu Vuorikatu Alinenkatu Kalannin sp kiinteistö (Koulukatu 3) Alinenkatu 22, As Oy Eilankulma keskeytetty Nordströminkatu Alinenkatu Ylinenkatu Uuwin ranta Blasieholmankatu Tammitie 8-9 Hakametsän koulu 5-1 ym alueet Suukarintie ja 9 Satamantie Kalasatamantie 2-4

8 Männäistentie 2 A 7-1 Telakka-alue 8 Uki 1:10 Uudenkaupungin hautausmaa Sorvakko, Vanha Sairaala Sorvakko, Entisen sähkölaitoksen kortteli Sorvakko, Tanelintie Sanno 18, Talouspörssin alue Poraajantie 6 keskeytetty Männäinen, 201 osa korttelista 192 Pruukintie 7 (Vahterus Oy) Kalanti Lokala, 508 Kuusela 3:47 ym. alueet Tuppiluodontie 2, Lokalahti Rauvola, Marintie Lokalahti Lokalahden kirkonseudun tiealueet Keskusta, Lokalahti

9 VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄN ASEMAKAAVAN KULKU MITÄ KAUPUNKI TEKEE MITÄ OSALLINEN VOI TEHDÄ KAAVAN VIREILLE TULO Vireille tulosta tiedotetaan kaavoituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse. Kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi tehdä aloitteen tai anomuksen kaupunginhallitukselle. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Suunnitelmasta tiedotetaan vireille tulosta ilmoittamisen yhteydessä kaavoituskatsauksessa, kuulutuksella tai kirjeitse. OAS on nähtävillä kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla ja yhteispalvelupiste Passarissa. t. KAAVALUONNOS Vuorovaikutteisuus, osallistuminen ja mielipiteiden keruu pyritään painottamaan luonnoksen valmisteluvaiheeseen. Luonnosvaiheessa tutkitaan kaavallisia perusajatuksia ja eri vaihtoehtoja luonnosmaisella tavalla. Kaupunkisuunnitteluun voi tehdä ehdotuksen OAS:n kehittämisestä. Lounais-Suomen ympäristökeskukselle voi tehdä esityksen neuvottelun järjestämisestä OAS:n riittävyydestä. Luonnosvaiheen osallistuminen ja vuorovaikutus toteutetaan kussakin osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa kuvaillulla tavalla (asukas- tai esittelytilaisuudet, kyselyt, nähtävänä olevaan aineistoon tutustuminen, keskustelut kaavan valmistelijan kanssa tms.) Mielipiteitä voi jättää kirjallisesti tai suullisesti. Teknisen lautakunnan luonnoskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. KAAVAEHDOTUS Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto tarkentaa saadun palautteen perusteella kaavan yksityiskohtaiseksi kaavaehdotukseksi,josta pyydetään tarvittaessa viranomaislausunnot. Osasto arvioi lausuntojen sisällön ja tekee kaavaehdotukseen tarvittavat tarkistukset.

10 Teknisen lautakunnan ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE Kaavaehdotukset asetetaan nähtäville vuorokauden ajaksi. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuuluttamalla tai kirjeitse tai suoraan niille osallisille, jotka sitä ovat kirjallisesti pyytäneet. Kaavaehdotus on nähtävillä kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla ja yhteispalvelupiste Passarissa. Kaavaehdotuksesta voi jättää kaupunginhallitukselle osoitetun muistutuksen. Samalla voi punkia pyytää ilmoittamaan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sekä tieto tulevasta valtuuston kaavan hyväksymispäätöksestä. MUISTUTUSTEN KÄSITTELY Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto arvioi muistutusten sisällön ja tekee kaavaan mahdolliset muutokset. Mikäli muutokset ovat oleellisia palautuu kaavaehdotus uudelleen lautakunnan ehdotuskäsittelyvaiheeseen. Kaupunginhallituksen ehdotuskäsittely Osallisen kannattaa seurata päätöksentekoa tiedotusvälineistä, kaupungin ilmoitustaululta jne. Kaupunginvaltuuston ehdotuskäsittely Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä 30 vrk:n kuluessa kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeuden päätöksestä voi tehdä 30 vrk:n kuluessa jatkovalituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KAAVAN VOIMAANTULO Kaavan voimaantulosta kuulutetaan ja ilmoitetaan sitä pyytäneille sekä muistuttajille ja valittajille.

11 Kaavoituskäsitteitä: Maakuntakaava ohjaa kunnallista yleiskaavoitusta valtakunnallisesti ja seudulliset tavoitteet huomioon ottaen. Vakka-Suomen maakuntakaavan laatiminen on vireillä. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitykset annettu marraskuussa Luonnosvaiheen nähtävilläoloaika oli Yleisötilaisuus Kaava vahvistunee vuoden 2009 lopulla. Yleiskaava ja osayleiskaava ovat yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmia, joilla ohjataan kunnallista asemakaavoitusta. Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. Maankäyttösopimus voidaan tehdä kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä (MRL 11 ja 12a luku, alkaen). Sopimuksen keskeisenä sisältönä on kaavan toteuttamisen aikataulusta, yhteistyöstä sekä kustannusvastuista sopiminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kunkin kaavoitushankkeen sekä myös katu-, liikenneja maisemasuunnitelman alkuvaiheessa. OAS:ssa kerrotaan, miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan/suunnitelman eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti myös hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja harkinnassa olevista vaihtoehdoista. Samalla määritellään myös osalliset. Osalliset on Maankäyttö- ja rakennuslaissa oleva käsite, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joiden oloihin kaavoituksella vaikutetaan, ja joihin kaavoittajan on oltava vuorovaikutuksessa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kaavoittajan tulee varmistaa, että osallisten piiri on kaavan vaikutuksiin nähden kattava. Osallisia ovat: kaavoitettavan alueen maanomistajat, ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa mainittavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja on ilmoitus asemakaavan tai asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Kaavoituskatsaukseen kootaan Uudessakaupungissa lisäksi tietoa myös jo vireillä olevista merkittävistä kaavoista. Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen erillisiä vireille tulokuulutuksia.

12 Merkkien selitykset: OAS U UT Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmis ja nähtävänä kaupungin virastotalolla kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolla, os. Välskärintie 2 C Uusikaupunki Uusi asemakaava tai asemakaavamuutos Uudelleen valmisteluun tullut yleis-, asema- tai ranta-asemakaava MAAKUNTAKAAVA Varsinais-Suomen Liitto valmistelee kaavaa. Lisätietoja p tai sivuilta YLEISKAAVA ENT. KALANNIN KUNNAN ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA OAS UT Yleiskaavatyö on käynnistynyt perusselvityksillä. Outi Talvia ja Leena Lehtomaa ovat tehneet luontokohteiden inventoinnin. Maisema- ja rakennuskannaninventoinnit on tehty yhdessä Turun maakuntamuseon kanssa. (H. Kuitunen, E. Hagelberg, K. Lehtonen) Muinaismuistot tiedostoksi on koonnut Turun maakuntamuseosta H. Brusila. liite 1 ASEMAKAAVAT UUDENKAUPUNGIN MUNAISTENMETSÄ, KAATOPAIKKA OAS UT Kaavoituksen keskeinen syy on kaatopaikka-alueen kehittäminen. Valtioneuvosto on antanut päätöksessään ohjeita kaatopaikkojen kehittämiseen, jossa tulee huomioida alueen ympäristövaikutukset, suoja-alueet sekä rakenteet ja toiminta. liite 2 kohde 20 SALMI, 453 OSAA TILOISTA PATTERINPELTO 1:179 JA OSAA SALMI 1:163, SIIRTOLAPUUTARHA OAS UT Siirtolapuutarhan kaavoitus syntyi valtuustoaloitteen pohjalta. Alue on tällä hetkellä kaavoittamatonta aluetta. Yleiskaavassa alue on varattu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Uudessakaupungissa on kaavoitettu 90-luvun alkupuolella siirtolapuutarha-alue Sorvakkoon, mutta se on todettu aika ahtaaksi ja ulkoilualuetta liikaa kaventavaksi. On todennäköistä, että kaava tullaan muuttamaan tulevaisuudessa. Nyt kaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta voidaan tarvittaessa myös laajentaa ja se sijoittuu hyvin suurten asuinalueiden Salmen ja Hakametsän läheisyyteen. Lisäksi lähellä on Käätyjärvi ja sen ympäristö. Käätyjärven ympäristöön on kaavailtu perhepuiston rakentamista. Toiminta tukisi myös siirtolapuutarha ajatusta. Lisäksi alueelta on yhteydet Lasamäkeen ja Kasarminlahdelle, tosin rautatien ylitys haittaa yhteyttä. Alueen läheisyydessä kulkee myös golf-kentälle vedetty raakavesilinja, jota voidaan hyödyntää puutarhojen kastelussa. Tarkoituksena on kaavoittaa alue siten, että se mahdollistaa n. 20 m 2-40 m 2 rakennuksen tai rakennuksien rakentumisen rakennuspaikoille. Lisäksi rakennuspaikoilla olisi pienet puutarhapalstat. Alueesta tulee siirtolapuutarhayhdistyksen sääntöjen mukainen. Uuteenkaupunkiin on perustettu siirtolapuutarhayhdistys, joka valvoo rakentamista ja organisoi sitä. Rakennukset tulisi suunnitella yhdenmukaisina. liite 2 kohde 22 SALMI, 453 OSA TILASTA KOIVULA 1:212 OAS UT VS Lämpö Oy on pyytänyt kaupunkia kaavoittamaan 2-3 ha:n suuruisen alueen kaupungin itälaidalta läheltä autotehdasta lämpövoimalaitosta varten. Tarkoituksena on rakentaa alueelle kaukolämmölle voimalaitos, joka tuottaa osan kaukolämpöverkkoon johdetusta lämmöstä. Alueen halki kulkee korkeajännite linjat. Alue on yleiskaavassa varattu osoittain T-alueeksi eli teollisuusalueeksi. Alueen suunnittelussa tulee ottaa

13 huomioon yleiskaavassa esitety tievaraus Lorivotien- jatkeelta Raumantielle. Lisäksi huomioon tulee ottaa suojaetäisyyden voimalinjoihin. Tarkoituksena on, että VS Lämpö Oy on tettänyt alustavan suunnitelman rakentamisesta ja sen vaatimasta tilasta sekä liikennejärjestelyistä. Tämän suunnitelman pohjalta tehdään kaavoitus. liite 2 kohde 21 HIUN ALUE UT Alue rajoittuu Hiujärventie hiuntie ent. Kunnanraja.Yleiskaavan mukaista laajahkoa pientalovaltaista asuinaluetta suunnitellaan. liite 2 kohde 23 NUPUMÄKI (Sorvakko) U Alueelle tullaan kaavoittamaan pientaloasutuskortteleita. liite 2 kohde 26 PYHÄMAAN HAUTAUSMAA OAS UT Suunnitelma on Pyhämaan Pyhän Ristin hautausmaan alueen asemakaava. Kaavoitettavaksi tarkoitettu alue sijaitsee Uudenkaupungin Pyhämaan keskustassa. Alueella sijaitsee Uhrikirkko, joka on rakennettu 1600-luvulla ja uusi kirkko joka valmistui n Kaavoituksen keskeinen syy on hautausmaa alueen kehittäminen ja laajentaminen. liite 4 LOKALAHTI MARTTILA, 510 MATTILA 1:21 UT Kaavoitettavaksi aiottu alue sijaitsee Y-tien läheisyydessä Palomäentien varrella. Lokalahden kirkonkylän yleiskaavan mukaista ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten aluetta suunnitellaan. liite 6 ASEMAKAAVAMUUTOKSET I POHJOISTULLIKATU 11 OAS UT Tontti on Vakka-Suomen Puhelin Oy:n omistuksessa. Omistaja esittää kaavamuutosta, joka sallisi normaaliin kerrosalaan kuuluvien tilojen sijoittamisen maanalaiseen tilaan. liite 2 kohde 1 I VUORIKATU 15 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin-, liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tontti on ollut kaupungin omistuksessa ja se on nyt myyty yksityiselle henkilölle, jonka tarkoituksena on korjata rakennus asumiskäyttöön. Rauhankadun suuntaisena oleva rakennus on merkitty nykyisessä kaavassa sr-merkinnällä kokonaan. Suojelumääräystä ei ole tarkoitus poistaa. Kaava sallii pihalla olevan talousrakennuksen uudisrakentamisen, jolle rakennusoikeutta on merkitty 150 m 2 ja kerrosluvuksi I. liite 2 kohde 2 II 2 3 ALINENKATU 28 UT Tontille laadittavan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on uudistaa kaava tulevaa käyttöä vastaavaksi. Suojeltavaksi merkityt rakennukset eivät tule poistumaan. liite 2 kohde 3 II 2 11 KOULUKATU 3 OAS UT Suunnitelma on ns. Kalannin Säästöpankin tontin asemakaavan muutos. Alueella on vahvistunut asemakaava, jossa alue on asuin-, liike- ja toimisto-rakennusten korttelialuetta. Alueella sijaitsee IV kerroksinen asuin- ja liiketalo. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat liikehuoneistot. Kaavan tarkoituksena on saada lisärakentamista, sekä parantaa kaupunkikuvallista ilmettä. Tontille suunnitellaan rakennettavaksi katutasossa liiketilojen laajennusta Alisenkadun puolelle, yhteensä 160 m 2 sekä yhden lisäkerroksen rakentamista 460 m 2. Nykyisen III-kerroksisen asuintalon osasta tulisi IV-kerroksinen. Kaava tullaan valmistelemaan yhdessä rakennussuunnittelun kanssa. liite 2 kohde 4

14 III 1 5 ALINENKATU 22 OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä asumista keskustan alueella. Tavoitteena on myös mahdollistaa hissien rakentaminen lisäkerroksen rakentamisella. Kaavamuutoksella mahdollistettaisiin myös autokatoksen rakentaminen kiinteistön piha-alueelle. Kaupungin ydinkeskustassa tarvitaan lisää asuntoja. Kaavan tarkoituksena on saada ratkaisu tähän ongelmaan. liite 2 kohde 5 III 2 3 NORDSTRÖMINKATU 4 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty kerrostalorakennusten korttelialueeksi (Ak), jolloin Alisenkadun varteen voidaan rakentaa kolmikerroksinen kerrostalo ja Nordströminkadun suuntaiselle rakennusalalle on merkitty autokatos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL), ja samalla kulttuurihistorialliset rakennukset merkitään sr-merkinnällä. Museovirasto oli jo vuonna 1985, jolloin muutettiin liikekeskustan asemakaava, sitä mieltä että rakennukset tulisi merkitä sr-merkinnällä. liite 2 kohde 6 III 5 7 ALINENKATU 13 OAS UT Nykyisessä asemakaavassa tontti III-5-7 on merkitty kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontti asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennukset on merkitty nykyisessä kaavassa sk-merkinnällä joka tarkoittaa kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun lain nojalla suojeltu rakennus. Suojelumääräystä ei ole tarkoitus poistaa. liite 2 kohde 7 III 9 10 YLINENKATU 3 UT Kaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa nykyinen tontti kahtia ja sen myötä rakennusalojen ja oikeuden uudelleen järjestäminen. liite 2 kohde 8 IV 5 ALINENKATU 1 UUWINRANTA OAS UT Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu Siinä on rakennusoikeus neljälle uudelle kerrostalolle, joista on rakennettu yksi Alisenkadun ja Vakka-Suomenkadun kulmaukseen. Rakennusoikeus on kaiken kaikkiaan 7700 kerrosneliömetriä. Maanomistajan toimesta suunnitellaan rakennusoikeuden pienentämistä. Vaihtoehtoja nykyiselle kaavoitukselle ovat rakennusten määrän ja/tai kerrosalan muutokset. liite 2 kohde 9 IV BLASIEHOLMANKATU 1-3 OAS UT Alue on kaupungin omistuksessa. Voimassa oleva kaava on vahvistettu ja se on kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Alueen kerrosala on 3000 ja kerrosluku on 3. Kaavaa tullaan muuttamaan kerrostaloalueeksi, koska tämän hetkisen tilanteen mukaan kaupungissa on keskustan kerrostaloasunnoista puutetta. liite 2 kohde 10 IV 17 TAMMITIE 8 HAKAMETSÄN KOULU OAS UT Asemakaava muutetaan nykytilannetta vastaavaksi. Voimassa oleva kaava on vahvistettu ja se on liike- ja toimistorakennusten (K) sekä opetustoimintaa, sosiaalitointa ja terveyden-huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOS). liite 2 kohde 11 V 1 SUUKARINTIE 6-10 UT Asemakaavaa muutetaan tontti- ja liikennejärjestelyjen vuoksi nykytilannetta vastaavaksi. liite 2 kohde 12 V 8 ja 9 SATAMANTIE 1-7 U Alue on tällä hetkellä kaavoitettuna teollisuus- ja liikerakennusten sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialuetta. Asemakaava tullaan muuttamaan satama-aluetta palvelevaa liiketoimintaa varten, jossa sallitaan satamaa palvelevien toimisto-, huolto ja vaeastotilojen rakentaminen. liite 2 kohde 25 V 21 KALASATAMANTIE 2-4 OAS UT Tontit on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-7). Kaavamuutoksella tonttijako tulee muuttumaan alueella. Suunnitellun tonttijaonmuutoksen mukaan nykyisen

15 tontin 9 alue laajenee. Laajennusalueella sijaitsee teollisuusrakennus. Muutettavan kaavan tehokkuusluku (0,5) ei riitä tontin tehokkuudeksi. Tehokkuusluku on nostettava 0.6:ksi. liite 2 kohde 13 VI 25 1 MÄNNÄISTENTIE 2 A U Nykyisessä kaavassa tontti on merkitty sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YS. Tontilla sijaitsi päiväkotirakennus, joka purettiin vuonna Yleisten rakennusten merkinnällä olevaa tonttitarvetta ei tässä vaiheessa ole tällä alueella. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle omakotitalojen rakentaminen (AO). Näin saadaan muutama uusi omakotitontti suhteellisen lähelle kaupungin keskustaa. liite 2 kohde 24 VII 1 TELAKKA-ALUE OAS UT Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta ja järjestää muutkin ympäröivät alueet paremmin. Tällä hetkellä paikoitusalueella ei ole rakennusoikeutta. Lisäksi kaavoitus mahdollistaa alueella suoritettavat uudet tontin muodostamis- sekä mittaustoimenpiteet ja vuokrasopimusten oikein kohdentamiset. liite 2 kohde 14 VIII UKI 1:10 HAUTAUSMAA OAS UT Kaavoituksen keskeinen syy on hautausmaa alueen kehittäminen ja uuden laajennusalueen toteuttaminen kaavassa. Kaavamuutoksessa tullaan huomioimaan riittävät suojaetäisyydet ympäröiviin alueisiin ja rakenteisiin, jotta hautausmaa säilyy edelleen hiljaisena puistoalueena. liite 2 kohde 15 SORVAKKO, VANHA SAIRAALA UT Asemakaavalla muutetaan tontti käyttötarkoitusta vastaavaksi. Tontilla sijaitsee nykyisin hoitokoti. liite 2 kohde 16 SORVAKKO, SAIRAALAKATU OAS UT Tarkoitus on kaavamuutoksen myötä mahdollistaa keskeisesti sijoittuvan tontin monipuolisemmat käyttömahdollisuudet. Alueelle on myös mahdollista kaavoittaa uutta rakennusoikeutta tai kohdentaa olemassa oleva rakennusoikeus uudelleen. Suunnittelun alkuvaiheessa tullaan laatimaan rakennusten kuntoarvio. Tavoitteena on kaavoittaa alue niin, että osa rakennuksista mahdollisesti suojellaan. liite 2 kohde 17 SORVAKKO, TANELINTIE UT Kortteli on voimassa olevassa kaavassa kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Korttelin käyttötarkoitus tullaan muuttamaan asuinkortteliksi. liite 2 kohde 18 SANNO, PORAAJANTIEN OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan liikerakennuksen laajentaminen, sekä uusien yrittäjien tuleminen alueelle. liite 2 kohde 19 MÄNNÄINEN, OSA PRUUKINTIE 7 OAS UT Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tuotantotilojen laajennus. Kaava antaisi myös vanhojen tilojen kehittämiselle nykyistä paremmat mahdollisuudet. Alueen ilmeen säilyttäminen on ehdottoman tärkeää, ja uudisrakennukset tulee suunnitella siten, että ne soveltuvat alueelle. liite 3 LOKALA, 508 KUUSELA 3:47 YM. ALUEET TUPPILUODONTIE OAS UT Kaavamuutoksen tavoitteena on vanhojen rakennuskaavojen (nyk. asemakaavojen) ylimitoitettujen liikennealueiden kaventaminen paremmin tarpeita vastaaviksi. Tutkitaan vaihtoehtoja kevyen liikenteen yhteyden järjestämiseksi Lokalahden kirkolta urheilukentälle. Liikenneturvallisuuden vaatimukset otetaan huomioon, kuitenkin niin, että liikenneympäristö pyritään säilyttämään kylämäisenä ja liikennealue visuaalisesti mahdollisimman kapeana. liite 5 RAUVOLA, UT Alueen asemakaavaa muutetaan rivitalotonteista omakotitonteiksi. liite 5

16 LOKALAHDEN KIRKONSEUDUN TIEALUE UT Alueen asemakaavaa muutetaan tiesuunnitelman mukaisesti. liite 5 RANTAKAAVAT JA RANTAKAAVAMUUTOKSET LEPPÄINEN - HUUVASKARI 2:41 OAS UT Tilalle tullaan kaavoittamaan 1 loma-asuntokortteli (RA) ja muu tilasta jää maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueelle tehdään luontoselvitys, jossa katsotaan alueen luontotyyppejä. liite 7 kohde 1 VANHAKARTANO MAAHAARO 1:12 UT Kaupungin omistama maa-alue, jonka käyttöä yleiskaavan pohjalta tullaan tarkistamaan. liite 7 kohde 2 VANHAKARTANO KOIVISTO 1:25 UT Kaupungin omistama Koiviston saari, jota on pidetty lomakylänä. Alueelle tullaan laatimaan kalastajakylätyyppinen ranta-asemakaava. liite 7 kohde 3 VOHDENSAARI KARHULUOTO 1:38, 1:44, 1:47 ja 1:59 U Kaupungin sekä yksityisen omistama alue, jossa sijaitsee kaupungin uimaranta-alue. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, jota kaavan yhteydessä tarkistetaan. liite 7 kohde 4 KAUPUNGIN OMISTAMAT LÄHISAARET U Tutkitaan mahdollisten saarten kaavoitusta. liite 8 Lisäksi kaupungissa on vireillä tai tulee käsittelyyn seuraavat ranta-asemakaavat ja muutokset, jotka ovat yksityisten maanomistajien laatimia. Näistä lisätietoja saa kaupungin virastotalolta, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto III krs, Välskärintie 2 C Uusikaupunki tai kts kohta YHTEYSTIEDOT. - Tirkkla-Muntila, Apali-Peteinen liite 7 kohde 5 - Leppäinen, Toivola Jaaninranta liite 7 kohde 6 - Oksalanpää Vähä-Ytteri liite 7 kohde 7 - Pyhämaan kylän yhteiset alueet liite 7 kohde 8 - Iso-Pirkholma Vähä-Pirkholma liite 7 kohde 9 - Iso-Koiluoto Kutkumaa liite 7 kohde 10 - Kuliluodon saari liite 7 kohde 11 - Pyhämaan Lintuluoto liite 7 kohde 12 - Vanhakartano Kanko liite 7 kohde 13 - Leppäinen Tahdombaikk liite 7 kohde 14 - Kukkainen Kuolinkari liite 7 kohde 15 - Lokalahden Pitkäluoto-Koivula liite 7 kohde 16

17 TIEDOTTAMINEN Kaavoituksen suunnitteluprosessiin liittyvät ilmoitukset tullaan julkaisemaan Uudenkaupungin Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa ja Aluesanomissa, Uudenkaupungin kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Välskärintie 2, sekä yhteispalvelupiste Passarin ilmoitustaululla osoitteessa Rauhankatu 10. Mahdollisista kuulemistilaisuuksista tullaan myös ilmoittamaan kyseisillä tavoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituskatsaus sekä kaavaehdotus ovat nähtävissä kaupunkisuunnitteluosastolla sekä yhteispalvelupiste Passarissa. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaavoituksen valmistelu Maanomistaja tai kunta tekee aloitteen kaavan laatimisesta tai kaavamuutoksesta. Kaavan valmisteluvaiheessa osallisilla on mahdollisuus kirjallisesti tai suullisesti arvioida kaavan vaikutuksia sekä esittää mielipiteensä siitä. Osalliset voivat ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa esittää ympäristökeskukselle neuvottelua siitä, onko tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma riittävä. Jos keskus pitää suunnitelmaa puutteellisena, on sen järjestettävä asiasta neuvottelu kunnan kanssa. Kaavaehdotuksen valmistelu Kunnan kaavoitustoimi valmistelee kaavaehdotuksen, joka on julkisesti nähtävillä 30 vrk:tta tai 14 vrk:tta Nähtäville asettamisesta tiedotetaan erikseen. Kunnan jäsenet tai osalliset voivat tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksesta kirjallisen muistutuksen sen nähtävilläoloaikana. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavapäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lounais-Suomen ympäristökeskus voi tehdä kunnan kaavapäätöksestä oikaisukehotuksen tai valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja KHO:een. Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Kaava tulee voimaan, kun kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja siitä on asianmukaisesti ilmoitettu. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUSTANNUSTEN PERIMINEN MRL:n 59 :n mukaan, jos kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Kustannukset määritellään ympäristö- ja lupalautakunnan päättämän taksan mukaan. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Välskärintie 2 c, Uusikaupunki puh: tai fax sähköposti: Kaavoitusarkkitehti Suunnitteluavustaja Mika Sahlström Leena Vilen Välskärintie 2 c, Uusikaupunki Välskärintie 2 c, Uusikaupunki puh: puh: tai sähköposti: sähköposti:

18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. Palautetta suunnitelmasta voi antaa kaupunkisuunnitteluosastolle joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostilla.

19

20

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupungin kaupunkisuunnittelu on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTAAJAMAN LÄNSIOSIEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ORAVIN-JOUTENVEDEN

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2010

Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2010 Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2010 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2010 2014 Maakuntakaava Varsinais-Suomen Liitto valmistelee luonnosvaihe

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot