Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43."

Transkriptio

1

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan korttelin 6039 osaa ja korttelia 6040 sekä virkistys-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 6039 (kauppakeskuksen laajennus) ja 6040 (nykytilan mukainen käyttötarkoitus) sekä virkistys- ja katualueita. Kaava-alueen sijainti sekä kaavan nimi ja tarkoitus Myllyn liikealue-niminen suunnittelualue sijaitsee Ohikulkutien varrella noin 2 km Raision torilta itään. Alueeseen kuuluu Kauppakeskus Mylly, osa viereistä pienteollisuusaluetta sekä ne katu- ja liikennealueet, joihin kohdistuu parantamistoimenpiteitä. Alueeseen kuuluu lisäksi kauppakeskuksen viereinen liiketontti, jossa toimii nykyisin Plantagen (kasvien ja puutarhatuotteiden) myymälä. Liite 1: Kaava-alueen sijainti Turun kaupunkiseudulla Kauppakeskus Myllyä on tarkoitus laajentaa kahdessa vaiheessa rakennetussa ympäristössä, hyvien liikenneyhteyksien varrella ja olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen. 2 TIIVISTELMÄ Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen Kauppakeskus Mylly tavoittelee liiketilojen laajennusta vuosina 2013 ja V avatun kauppakeskuksen tavoitteena on kehittää laajennuksella toimintaansa ottaen samalla huomioon pitkän ajan ostovoiman kasvuennusteen Turun kaupunkiseudulla. Kauppakeskuksen laajennuksesta huolimatta osa kasvusta jää käytettäväksi kaupunkikeskustojen kaupalliseen parantamiseen. Liiketiloja on laajennetussa kauppakeskuksessa kaikkiaan k-m 2. Tämän lisäksi on rakennuksen sisällä kävelykatuja ja aulatiloja m 2. Liiketilojen laajennusta on nykytilaan verrattuna n k-m 2 ja kävely- ja aulatilojen lisäystä vastaavasti m 2. Autopaikat, kpl sijoittuvat tontille kolmeen maanpäälliseen tasoon sekä osittain maan alle. Autopaikkoja tulee lisää 1175 ap. Laajennus sijoittuu kauppakeskuksen tontille sekä sen eteläpuoliselle tuotantoalueelle. Tuotantoalueen itäisin tontti (6039-3) jää nykyiseen käyttöönsä. Kauppakeskustontin pinta-ala on n. 14 ha. Työpaikkoja laajennetussa kauppakeskuksessa arvioidaan olevan n.1500, joista puolet on kokopäiväisiä. Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. Laajennuksen toteuttaminen edellyttää liikenteellisiä parannustoimenpiteitä Ohikulkutien eritasoliittymissä, kauppakeskusalueen molemmissa päissä sekä kulkuyhteyksien uudelleen järjestelyjä lähialueilla. Keskitieltä poistetaan 1

3 suora yhteys kauppakeskukseen, mikä lisää liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä Pasalan omakotialueella. Liikenteen ja kunnallistekniikan kustannuksiksi on arvioitu yhteensä n. 6 milj.. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus, jossa sovitaan kustannusten jakautuminen ja toteuttamisen ajoitus. Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginhallituksen päätös kauppakeskusalueen ja sen ympäristön asemakaavan muutoksesta Kauppakeskus Myllyn aloitteesta. Kaavan vireille tulo (Rannikkoseutu-lehti, internet) Syksyllä 2007 käynnistyivät suunnitteluun liittyvät työryhmät. Osassa kokouksissa olivat mukana kauppakeskuksen länsipuolen yrittäjät. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosaineisto tiedoksi tekniselle lautakunnalle , laatijoina Ramboll Oy /RA M. Kautto ja RA (AMK) P. Pellikka ja Raision kaavoituspalvelut/ kaav.pääll.s. Salmi, arkkit. SAFA ja suunn. avustaja M. Koskinen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto julkisesti nähtävillä teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä ja internetissä Esittely- ja keskustelutilaisuus Kuloisten koululla Viranomaisneuvottelu Raision kaupungintalolla Läsnä edustajat Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, Turun tiepiiristä ja Varsinais-Suomen liitosta. Liikenneselvitys , Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi Maankäyttösopimusneuvotteluja , , , ja Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa , laatijoina, vs.kaav.pääll.k. Äijö, arkkit. SAFA, tstorkkit. O. Arvola sekä suunn.avustaja M. Koskinen. Kaavaehdotus selostuksineen julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta lausuntopyynnöt viranomaisille; kaksi muistutusta sekä lausunnot L-S ympäristökeskukselta, V-S liitolta, Turun tiepiiriltä sekä Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä. Neuvottelu L-S ympäristökeskuksen ja tiepiirin edustajien kanssa ja neuvottelu V-S liiton edustajan kanssa Meluselvitys , Kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi, päivitys Tarkistukset kaavakarttaan ja selostukseen Viranomaisneuvottelu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa Tarkistettu ja täydennetty asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa , laatijoina kaav. pääll. S. Salmi, arkkit. SAFA ja suunn. avustaja M. Koskinen , kaupunginhallitus, hyväksyminen; maankäyttösopimukset , kaupunginvaltuusto, hyväksyminen 2

4 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot 1 2 Tiivistelmä 3 Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista - Alueen yleiskuvaus - Väestö ja asuminen - Työpaikat ja palvelut - Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva - Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt - Sosiaalinen ympäristö - Liikenne 3.2 Maanomistus, pohjakartta 3.3 Suunnittelutilanne, rakentamisen ohjaaminen - Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Maakuntakaava - Raision yleiskaava Keskikaupungin osayleiskaavoitus - Asemakaava - Rakennusjärjestys 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja suunnittelua koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Osalliset - Mielipiteet vastineineen - Viranomaisneuvottelu Muistutukset vastineineen - Lausunnot vastineineen 4.3 Asemakaavan tavoitteet 5 Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne ja ominaisuudet - Kauppakeskuksen laajennus eheytyvässä kaupunkirakenteessa - Kokonaisrakenne, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset yleisominaisuudet - Laajennusvaiheet vv ja Korttelialueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet - Liikennejärjestelyt 5.2 Aluevaraukset sekä kaavamerkinnät ja määräykset - KM-4 - K-30 - Lähivirkistysalueet - Liikennealueet - Pysäköinti - Erityismerkinnät 5.3 Kaavan vaikutukset, erillisselvitykset - Vaikutukset, jos laajennusta ei tehdä - Vaikutukset rakennettuun ympäristöön - Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön - Vaikutukset luonnonympäristöön - Vaikutukset talouteen - Vaikutukset elinoloihin ja turvallisuuteen 5.4 Nimistö 6 Asemakaavan toteuttaminen 27 - Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat - Maankäyttösopimus - Rakentamisen aikataulu ja kustannukset - Liikenteen järjestelyt 3

5 Liitteet: Liite 1 Kaava-alueen sijainti Turun kaupunkiseudulla Liite 2 Rakennettu ympäristö ja maanomistus Liite 3 Raision päivittäistavarakaupat sekä kevyen liikenteen reitit 2010 Liite 4 Keskimääräinen vuorokausiliikenne nykyisin ja ennuste vuodelle 2030, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 5 Julkisen liikenteen reitit ja julkiset palvelut, 2010 Liite 6 Maakuntakaava, ote Liite 7 Raision yleiskaava 2020, ote Liite 8 Voimassa oleva asemakaava, ote Liite 9 Mielipiteen ilmaisijat ja muistuttajat kaavakartalla Liite 10 Havainnekuva Liite 11 Massoittelukuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 a Laajennusvaihe 1, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 b Laajennusvaihe 2, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 13 Sisäkuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 14 Liikenteen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 15 Kaupallisten ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätökset, Entrecon Oy, Liite 16 Meluselvitys /päivä- ja yöajan melutasot, Ramboll Finland, 2010 Liite 17 Asemakaavan seurantalomake 4

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Kuloisten kaupunginosassa, noin 2 km:n etäisyydellä Raision torilta itään päin. Alue rajautuu lännessä Haunistentien- Vesilaitoksentien eritasoliittymään ja Raisionjoen ylittävään siltaan, idässä Allastien-Kuloistentien eritasoliittymään ja kauppakeskuksen itäpuolen yrityskortteliin, etelässä Sarkamaantiehen ja teollisuustonttiin sekä virkistysalueeseen ja pohjoisessa Ohikulkutiehen eli E 18 -tiehen. Suunnittelualue on 2000-luvulla toteutunutta, tiiviisti rakennettua kauppakeskusaluetta. Väestö ja asuminen Raisiossa oli v n asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan v kaupungin väkiluku olisi hieman yli asukasta. N. 9 %:n väestökasvua ennustaan myös Turun n asukkaan kaupunkiseudulle vuoteen 2030 mentäessä. Vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa lähivuosikymmeninä. Tilanne kuitenkin tasoittunee tätä pitemmälle aikavälille mentäessä. Suunnittelualueella ei ole asukkaita, mutta aivan alueen eteläpuolella on runsaasti pientaloasutusta, n asukasta. Muuten Ohikulkutien ympäristössä on varsin vähän asutusta. Työpaikat ja palvelut Vuonna 2010 Raision työpaikkojen määrän arvioidaan olevan ja vuonna 2030 n työpaikkaa. Ohikulkutien varteen on syntynyt merkittävä työpaikkakeskittymä. Kauppakeskus Myllyssä on nyt n. 900 työpaikkaa, joista suunnilleen puolet on osa-aikaisia. Päivittäistavarakaupat ovat Raisiossa keskittyneet ydinkeskustaan ja sen lähituntumaan. Kauppakeskus Myllyssä on suuri päivittäistavarakaupan myymälä Prisma. Muualla kaupunkialueella on viisi pienempää päivittäistavarakauppaa. Raision ydinkeskustasta on mm. vaatteiden, kenkien ja muiden asusteiden osuus vähentynyt kaupan sisällöllisten muutosten myötä. Julkiset palvelut sijaitsevat pääasiassa ns. Keskikaupunkialueella, n. parin kilometrin säteellä torista. Pienempiä keskittymiä on pohjoisen, läntisen ja eteläisen asutuksen yhteydessä. Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Ohikulkutien liikealueiden rakentamisen tuloksena kauppakeskusalue on sijoittunut yhä tiiviimmin rakennetun alueen sisälle. Se sijaitsee jalankulku- ja pyöräilyetäisyydellä Raision ydinkeskustasta katsottuna. Alueelle ohjautuu myös monia julkisen liikenteen vuoroja. Pääosa asiointiliikenteestä tapahtuu kuitenkin henkilöautolla. 5

7 Alueen liikennettä palvelee Ohikulkutie eritasoliittymineen ja rinnakkaiskatuineen. Alue on kaupunkikuvallisesti merkittävä, sillä sille avautuu näkymiä Ohikulkutieltä. Raision ydinkeskusta sekä kauppakeskusalue täydentävät parhaimmillaan toisiaan erilaisina palvelukokonaisuuksina. Suunnittelualueella on huomattava määrä kaupallisia palveluja: mm. lähes sata liikettä sisältävä Kauppakeskus Mylly, Plantagen, katsastusasema, autonpesuasema ja kaksi polttoaineenjakeluasemaa. Läheisellä Kuloisten asuinalueella toimivat Kuloisten koulu ja päiväkoti. Lähivirkistysalueena toimiva Pirttimäenpuisto sijaitsee alueen länsipuolella. Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt Rakennettu ympäristö, häiriöt Ohikulkutien varret koostuvat suurimassaisista liikerakennuksista, jotka reunustavat tiiviisti tieympäristöä varsin matalina, 1-3-kerroksisina rakennuksina. Syntyvän kaupunkikuvallisen vaikutelman keventämiseksi on tavoitteena ollut julkisivujen lasisuus ja läpinäkyvyys Ohikulkutielle päin. Mainostorneille on annettu pylonimaiset muodot lukuun ottamatta maanmerkinomaisia torneja, kuten Myllyn mainostorni. Se kohoaa ympäristöään korkeammalle. Alueen maisema- ja kaupunkikuvalla on huomattava merkitys kaupungin imagolle. Liikealueita jäsentää kaupunkiseudullisesti merkittävä, virkistystä ja ulkoilua palveleva, luonnontilainen metsävyöhyke sekä länsipuolen Raisionjokilaakso. Katu- ja tieverkko on pääosin rakennettu. Alue on kytketty teknisen huollon verkostoon. Turun ja Raision välinen yhdysvesijohto sijaitsee Ohikulkutien pohjoispuolella. Raisio kuuluu Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueeseen. Kiinteistöt on liitetty kaukolämpöverkkoon. Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita. Lähimmät muinaismuistokohteet sijaitsevat Raisionjokilaaksossa ja keskustassa. Lähin vanhaa rakennuskantaa edustava kohde on Mahittulassa suunnittelualueen luoteispuolella. Ohikulkutien liikenne tuottaa mm. melua, pölyä ja ilmansaasteita. Ongelmallisimmassa paikassa melun leviämisen suhteen sijaitsee suunnittelualueeen länsiosassa oleva omakotitalo. Luonnonolot ja suojelu Alueen länsiosassa sijaitsee metsäpeitteinen kallio, Pirttimäenpuisto. Maaperä on pääosin savikkoa ja alueen länsiosassa kalliota. Pinnanmuodoiltaan alue on varsin tasaista. Suunnittelualueen korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen länsiosissa Pirttimäenpuistossa likimäärin +28 m:n korkeudella. Ohikulkutien korkeusasema Myllyn alueen kohdalla on n. +21 m ja kauppakeskusalueen korkeusasema n. +20 m. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä alueella ole vesistöjä. 6

8 Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita, luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia kohteita eikä metsä- tai vesilain kohteita. Sosiaalinen ympäristö Alueen yritykset muodostavat merkittävän työ- ja asiointiympäristön Raisiossa ja Turun kaupunkiseudulla sekä laajemminkin. Alue on merkittävä ostos- ja ajanviettopaikka. Yritykset järjestävät myös erilaisia tapahtumia, mm. Myllyn pyöräilytapahtuma. Suunnittelualueen välittömässä tuntumassa Sarkamaantien eteläpuolella ja Keskitiellä on Kuloisten asuinalueen pientaloja. Liikealue sijoittuu niiden pohjoispuolelle, ei siis päänäköalojen suuntaan. Liikenne Vuonna 2006 Ohikulkutien (kt 40) keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli tierekisterin mukaan ajon./vrk. Ohikulkutien liikennemäärät olivat suurimmillaan arkipäivän iltahuipputunnin aikana. Haunistentien KVL oli 5587 ajon./vrk Tieliikelaitosten laskentojen mukaan (v.2006). Haunisten-Kuninkojan kaupallinen alue tuottaa eniten liikennettä lauantain huipputuntina puolenpäivän jälkeen. Kauppakeskus Myllyn asiakkaista pääosa tulee henkilöautolla ja n. 10 % linja-autolla tai kävellen/pyöräillen. Henkilöautolla tulevista asiakkaista % tulee Turusta ja n. 20 % Raisiosta eli siis n. puolet näistä asiakkaista tulee lähietäisyydeltä, alle 10 km:n etäisyydeltä. Turun ja Raision alueiden linja-autoliikenneyhteyksiä sijoittuu mm. kauppakeskus Myllyn pysäköintihallin sivulle ja Pasalan pientaloalueen halki kulkevalle Keskitielle. Alueelle johtavat kevyen liikenteen reitit Raision keskustasta Ohikulkutien vartta pitkin sekä asunto-, palvelu- ja liikealueita yhdistäen. 3.2 Maanomistus, pohjakartta Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Sarkamaantien varren tuotantorakennusten tontit ja yleiset alueet ovat kaupungin omistuksessa. Ohikulkutie on valtion omistuksessa. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Liite 2: Rakennettu ympäristö ja maanomistus Liite 3: Raision päivittäistavarakaupat sekä kevyen liikenteen reitit 2010 Liite 4: Keskimääräinen vuorokausiliikenne nykyisin ja ennuste vuodelle 2030, Ramboll Finland Oy, 2008 Liite 5: Julkisen liikenteen reitit ja julkiset palvelut

9 3.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita. Näitä aikaisemmat tavoitteet olivat vuodelta Alueiden käytön tavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, toimivat yhteysverkot ja energianhuolto. Erityistä painoarvoa on nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Tavoitteissa todetaan mm.seuraavaa: - "Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia" - "Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan." - "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle." -"Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina." Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Alueelle on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö (km). Paikalla toimii kauppakeskus Mylly. Sarkamaantien eteläpuolelle on osoitettu taajamatoimintojen alue (A). Ohikulkutie on osoitettu merkinnällä Kaksiajoratainen valta- tai kantatie. Ohikulkutien ja Haunistentien risteys sekä Ohikulkutien ja Allastien risteys on merkitty eritasoliittymiksi. Ohikulkutien molemmin puolin on osoitettu työpaikka-alueita (TP). Liite 6: Maakuntakaava, ote Raision yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raision oikeusvaikutteisen yleiskaavan vuodelle Ohikulkutien eteläpuolelle on osoitettu kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueella toimii Kauppakeskus Mylly. Sen viereisille alueille on osoitettu PKA -merkintä: Vuonna 2002 rakentamaton tai saman vuoden käytöstä olennaisesti muuttuva yksityisten ja julkisten palvelujen, tutkimuksen, tuotekehittelyn ja -valmistuksen alue. 8

10 Nämä kaikki alueet ovat jo rakennettuja. Yleiskaavan mitoituksessa on varauduttu kauppakeskuksen laajentumiseen korttelialueellaan. Laajennuksen suuruudesta ei ollut yleiskaavan laadintavaiheessa tietoa. Sen arvioitiin olevan korttelialueen kokonaisrakennusoikeuden suuruinen. Yleiskaavassa on Ohikulkutien pohjoispuolelle merkitty yksityisten ja julkisten palvelujen, tutkimuksen, tuotekehittelyn ja -valmistuksen alue (PKA). Ohikulkutien pohjoispuolella on lisäksi merkintä maanalaisesta vesijohtolinjasta (V). Alueet on rakennettu. Ohikulkutie on yleiskaavassa merkitty kantatieksi (kt). Alueen koillisosan eritasoliittymästä erkaneva Kuloistentie ja eteläosan Sarkamaantie on merkitty kokoojakaduksi (kk). Alueen länsipuolinen eritasoliittymä Vesilaitoksentien ja Haunistentien kohdalla on osoitettu eritasoliittymäksi, jonka välittämän liikenteen tulee sopeutua väylien viereisten alueiden toimintoihin ja kaupunkikuvaan, ja jonka varsien maankäyttöä tehostetaan julkista liikennettä hyödyntäen. Väylien varsilla on kaupunkikuvallista eheyttämistarvetta. Liite 7: Raision yleiskaava 2020, ote Keskikaupungin osayleiskaavoitus Raision keskustan sekä sen ympärillä olevan keskikaupunkialueen kehittämiseksi laaditaan osayleiskaava. Sen lähtökohdat perustuvat käytyyn suunnittelukilpailuun vv Osayleiskaavatyö alkaa v ja se ulottuu alueeltaan kauppakeskusalueeseen. Osayleiskaavan yhteydessä selvitetään kaupallisen keskustan kehittämismahdollisuuksia ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat muutoksineen ovat valmistuneet vuosina 1984, 1989 ja Viimeksi valmistuneeseen asemakaavaan sisältyi kauppakeskus, jonka toiminta käynnistyi 1990-luvun taloudellisesti vaikeiden aikojen takia vasta n. 10 vuoden viiveellä asemakaavan vahvistamisesta. Asemakaavoissa suunnittelualueella ovat seuraavat merkinnät: KL-16 Liikerakennusten korttelialue (Kauppakeskus Mylly ym.) AL-16 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (Plantagen ym.) TY-5 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (Eteläpuolen yritykset) LT Yleisen tien alue (Ohikulkutie) VL Lähivirkistysalue Liite 8: Voimassa oleva asemakaava, ote Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan

11 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja suunnittelua koskevat päätökset Asemakaavan muutos laaditaan Kauppakeskus Myllyn aloitteesta. Tästä Raision kaupunginhallitus teki päätöksen Kohde ei sisältynyt vuoden 2007 kaavoitusohjelmaan, vaan sen vireille tulosta ilmoitettiin erillisellä kuulutuksella Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka saatettiin teknisen lautakunnan tietoon Osalliset Maanomistajat ja asukkaat, yritykset, työntekijät ja asiakkaat Rajanaapurit Valtion viranomaiset: - Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Turun tiepiiri, vuoden 2010 alusta: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) Maakunnan viranomaiset: - Varsinais-Suomen liitto Kaupungin hallintokunnat ja viranomaiset: - Rakennusvalvonta, kunnallistekniikka, ympäristönsuojelu, aluepelastuslaitos, vesihuoltolaitos Fortum Oy ja muut tekniset toimijat Yhdistykset ja järjestöt: - Pasalan ja ympäristön omakotiyhdistys ry Luonnosvaiheen kuuleminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto oli vuoden 2007 lopulla osallisten arvioitavana. Luonnosaineistoon kuului Ohikulkutien molempia puolia koskeva ja vähäisesti nykyisten liiketonttien rajauksia muuttava liikenteen suunnitelma sekä kauppakeskusrakennuksen laajennus havainnekuvana. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Kuloisten koululla Luonnosaineistosta saatiin kolme mielipidettä. Mielipiteet vastineineen A. Kauppakeskuksen eteläpuolen teollisuusalueen yritys Kauppakeskuksen rakennusoikeuden lisääminen on tarpeetonta. Maanalaiset tilat ovat vaarallisia luonnolle ja ympäristölle. Liikenteen ohjaaminen kokonaan Sarkamaankadulle on teollisuusyrityksen edun vastaista. 10

12 Jos Kauppakeskus epäonnistuu samoin kuin muutkin Ohikulkutien rakennetut ja rakenteilla olevat yritykset, kustannukset tulevat yhteiskunnan maksettaviksi. Vastine Laajennukset perustuvat kauppakeskuksen kehittämistavoitteisiin sekä niiden vaikutuksia kuvaaviin selvityksiin. Maanalaisen tilan tarpeellisuutta on selvitetty kaavan ehdotusvaiheen jälkeen. Maanalaista tilaa on supistettu. Liikenteen järjestelyt eivät heikennä teollisuusyrityksen saavutettavuutta. Yritystoiminta tavoittelee onnistumista. Myös se, ettei luotaisi minkäänlaisia kehittämismahdollisuuksia elinkeinoelämälle, aiheuttaa moninaisia kustannuksia. B. Kauppakeskuksen lounaispuolen yritys Katsastusaseman näkyvyys heikkenee kauppakeskuksen laajentamisen myötä. Sen korvaamiseksi on saatava uusi paikka pylonille sekä riittävät ajoopasteet. Liikennejärjestelyjen on oltava toimivia ja asiakkaille taattava esteetön liikennöinti. Rakennusaikaiset liikennejärjestelyt eivät saa haitata liikennettä katsastusasemalle. Luonnokseen on merkitty kevyen liikenteen väylä hallin seinän viereen. Alue on 4 m:n matkalta vuokrattu kaupungilta. Ko. linjausta on siirrettävä. Vastine Näkyvyyttä on mahdollista parantaa pylonin uudella sijoituksella sekä opasteilla, mikäli tarvetta syntyy. Liikennejärjestelyjen toimivuus on ollut suunnittelutyössä tärkeänä tavoitteena. Katurakentaminen toteutetaan vaiheissaan niin, että asiakasliikenne toimii myös kyseiselle yritykselle. Yrityksen tonttia on kaavan ehdotusvaiheessa laajennettu niin, että pihaalueelle jää enemmän tilaa. Kevyen liikenteen yhteys kuitenkin tarvitaan. C.Kauppakeskuksen eteläpuolisen pientaloalueen asukas Soinintien varteen on rakennettava kevyen liikenteen väylä. "Uudelle" Sarkamaantielle on toteutettava hidasteet ajonopeuksien vähentämiseksi. Keskitien kumpaankin päähän tulee asettaa kieltomerkit estämään läpiajoja. Keskitien ja "vanhan" Sarkamaantien liittymään pitäisi sijoittaa esim. pihakatu-merkki ja kielto läpiajosta. Peltopohjankadun "jatkeeksi" pitäisi rakentaa suojatie Sarkamaantien yli, mahdollisesti Myllyn uudelle sisäänkäynnille. Vastine Mielipiteen esitykset selkeyttävät liikenneoloja ja lisäävät liikenneturvallisuutta. Ratkaisumahdollisuudet tehtyihin esityksiin liittyvät kuitenkin pääasiassa kaavasuunnittelun jälkeiseen, katujen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Niitä tulee tarkastella uudelleen katupiirustusten nähtävilläolon yhteydessä. 11

13 Viranomaisneuvottelu Suunnittelua esiteltiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Turun tiepiirin ja Varsinais-Suomen liiton edustajille. Samassa yhteydessä esiteltiin kaavoituksen perustaksi laadittuja selvityksiä kaupan vaikutuksista sekä liikenteen uusista järjestelyistä. Neuvottelussa ei tullut esille uusia selvitystarpeita. Ehdotusvaiheen nähtävilläolo sekä muistutukset ja lausunnot vastineineen Kaava-aineiston nähtävilläolon aikana tehtiin kaksi muistutusta. Lausunnot saatiin valtion ja maakunnan viranomaisilta, joiden kanssa lausuntojen sisällöstä keskusteltiin kahdessa neuvottelussa ja Neuvottelut ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, tiehallinnon sekä Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa käytiin neuvottelut kaava-aineiston sisällöstä saatujen lausuntojen perusteella. Neuvotteluissa kävi ilmi, ettei kaavaehdotusta selvityksineen voida hyväksyä esitetyssä muodossaan. Muistutukset vastineineen 1 Muistutus Kauppakeskus Myllyn eteläpuolella toimivan teollisuusyrityksen jättämässä muistutuksessa edellytetään, että - Yrityksen hallitsema tontti poistetaan kokonaisuudessaan kaava-alueesta ja sen osalta voimassa oleva asemakaava jätetään voimaan nykyisessä muodossaan. - Sarkamaantietä ei katkaista nykyisen Soininkadun ja Sarkamaantien risteyksessä. - Myös muu kuin joukkoliikenne sallitaan Myllyn editse Ohikulkutien puolelta. - Kauppakeskuksen rakennusala sijoitetaan vähintään 8 m etäisyydelle yrityksen hallitseman tontin rajasta ja suurin sallittu kerrosluku palautetaan kaavaluonnoksen mukaiseksi eli osin yksikerroksiseksi. - Kauppakeskuksen maanalaisen pysäköintihallin sijainti ja laajuus palautetaan kaavaluonnoksen mukaiseksi. Vastine Yrityksen hallitsema tontti otettiin mukaan kaava-alueeseen siksi, että haluttiin antaa mahdollisuus laajentaa tontin käyttötarkoitusta työpaikkaalueena teollisuustontista (TY) liikerakennustontiksi (KL), jossa myös tuotantotoiminta on sallittua. Yrityksen hallitsema tontti poistetaan muistutuksen perusteella kaava-alueesta, jolloin kyseiselle tontille jää voimaan nykyinen asemakaava merkintöineen ja määräyksineen. Sarkamaantien katkaiseminen nykyisen Soinintien ja Sarkamaantien risteyksessä erottaa liikekeskuksen asiakasliikenteen ja omakotialueen asukasliikenteen toisistaan. Ratkaisu lisää alueen liikenneturvallisuutta ja vähentää huomattavasti liikekeskuksen asiakasliikenteen aiheuttamia haittoja, ei pelkästään Sarkamaantien varren asuinkortteleille, vaan koko Pasalan asuinalueelle. Liikenneratkaisulla saadaan myös alueen yritysten 12

14 liikenne ohjatuksi hyvin saavutettavalle kadulle. Liikenneratkaisua ei ole perusteltua muuttaa. Myllyn tontilla, Ohikulkutien puolella kulkevalla väylällä on joukkoliikenne mahdollista, kuten nykyisinkin. Se ei estä asiakasliikennettä paikoitustasoille. Kauppakeskuksen laajennuksen rakennusalan rajaa siirretään kaksi metriä etäämmälle muistuttajan hallitseman, kaupungin vuokratontin rajasta. Rakennusalojen väliin jää nyt 10 metriä tilaa. Kaavaselostusta täydennetään rakentamisen vaiheita havainnollistavilla massoittelukuvilla. Kerroskorkeusmerkintöjen muuttuminen johtuu kaavoituksen rinnalla etenevän rakennussuunnittelun tarkentumisesta. Rakentamisen massoittelussa on luonnosvaihetta laajemmin otettu huomioon asutuksen suuntaan toteutettava vihervyöhyke. Rakennuksen ominaisuudet tarkentuvat lopullisesti vasta rakennuslupavaiheessa. Kauppakeskusta ei esitetä korkeampana kuin se on jo voimassa olevassa kaavassakin eli enintään III-kerroksisena. Rakennuksen korkeutta ei ole aikaisemminkaan metrimääräisesti säädelty, vaan kaavamääräyksessä mainitaan vain kerrosluku. Voimassa olevan kaavakin mukaan rakennettaessa voidaan saada sama korkeusvaikutelma kuin tällä uudella kaavalla. Muistuttajan hallitsemaan tonttiin rajoittuvalle tontille voidaan nyt rakentaa pienteollisuusrakennus 4 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Kaavalla on säädelty vain kerrosluku, mutta rakentamiskorkeutta ei ole määritelty metreinä. Muistuttajan epäilemää rakennusten painumista maanalaisen tilan rakentamisvaiheessa selvitetään rakennusluvan yhteydessä, mutta kaavamääräystä (KM-4) tarkennetaan sitä ennen seuraavasti: "Maanalaiset tilat toteutetaan niin, ettei niistä synny rakenteellista haittaa viereisille rakennuksille tai rakenteille." Kauppakeskuksen maanalainen pysäköintihalli osoitetaan vain yhteen maanalaiseen kerrokseen ja nähtävillä ollutta ehdotusta suppeampana pinta-alaltaan. Tällöin muistutuksen näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. 2 Muistutus Haunistentien kiertoliittymän läheisyydessä asuvien yksityishenkilöiden tekemässä muistutuksessa kannetaan huolta meluvaikutuksista. Muistuttajien mukaan liikenneympyrää tulisi siirtää Ohikulkutielle päin niin paljon kuin mahdollista. Liikennealueen ja asuinkiinteistöjen väliin tarvitaan meluesteet maisemoinnin lisäksi. Lisäksi muistuttajat haluavat alueella tehtävän melumittauksia. Vastine Vuonna 1992 vahvistettuun asemakaavaan sisältyi mm. kauppakeskusalue sekä Haunistentien kiertoliittymän eteläpuolista puistoaluetta (Pirttimäenpuistoa) nykyistä laajemmin. Maanomistajien esityksestä asemakaavaa muutettiin v. 1998, ja omakotitonttialuetta laajennettiin kyseiselle puistoalueelle. Suurin meluongelma on kyseisellä, asemakaavan aikaisemmalla muutosalueella, jolle on rakennettu omakotitalo. 13

15 Nykyisen yksiajorataisen kiertoliittymän välityskykyä parannetaan muuttamalla se kaksiajorataiseksi kiertoliittymäksi, joka sijoittuu niin lähelle Ohikulkutietä kuin on mahdollista. Liikennealue kiertoliittymän kohdalla laajenee osin nykyiselle puistoalueelle, johon tuleva kallioleikkaus estää rengasäänien kulkeutumisen ylös asuinalueelle tehokkaammin kuin nykytilanteessa. Kaavaehdotuksessa olevalle "mais-1" -merkinnällä osoitetulle alueelle tehdään maisemoinnin lisäksi myös muita melun leviämistä estäviä toimenpiteitä. Se vaatii tarkempaa suunnittelua katurakentamiseen liittyen. Kaava-alueelta on teetetty laskennallinen ympäristömeluselvitys melumallinnuksena tieliikenteen osalta (Ramboll Finland Oy ). Selvityksen mukaan kiertoliittymää lähinnä olevalla kiinteistöllä meluarvot ylittävät ohjearvot jo nykytilanteessa, joten jo nykytilanne edellyttäisi edellä mainittua maisemointia ja melun leviämisen estäviä rakenteita. Näitä on mahdollista tehdä myös omakotikiinteistöllä. Liite 9: Mielipiteen ilmaisijat (A-C) ja muistuttajat (1-2) kaavakartalla Lausunnot vastineineen Lounais-Suomen ympäristökeskus - Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden mukaan "uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista." - Laajennus leikkaisi ostovoiman kasvua lähialueen kuntakeskuksissa. - Oleellista ovat vaikutukset henkilöautolla tehtävään ostosliikenteeseen ja liikennesuoritteeseen. - Vaikutusten tarkastelussa oleellista ovat muutokset seudulliseen palveluverkkoon ja vaikutukset keskustoihin. Mylly on vahvin keskustojen ulkopuolella oleva kaupan keskittymä Turun kaupunkiseudulla. - Hankkeella ei tule luoda uhkaa kestävästi sijoittuneelle kaupan tarjonnalle Turun ja muiden kuntien keskustoissa. Henkilöauton käyttöön perustuva kauppakeskuksen huomattava, liikennettä lisäävä laajennus saattaa vaikuttaa muidenkin palvelujen saavutettavuuteen. - Asemakaavan arvioidut vaikutukset eivät tue ehdotetun suuruista laajennusta. Kaava ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukainen eikä kaavaa voi esitetyssä muodossa hyväksyä. - Kaavoituksessa voidaan selvittää, onko vaikutuksia mahdollista rajoittaa pienentämällä laajennusta ja antamalla kaupan laatua koskevia asemakaavamääräyksiä siten, että kielteiset vaikutukset keskustahakuiseen kauppaan ja palveluihin vähenevät. Vastine - Kauppakeskus on aloittanut toimintansa jo v Kyseessä on rakennetun alueen täydentäminen hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kauppakeskus sijaitsee n. parin kilometrin etäisyydellä Raision keskustasta. 14

16 Ohikulkutien varren liikerakentamisen seurauksena kauppakeskus on entisistä tiiviimpi osa olevaa yhdyskuntarakennetta. - Raision Keskikaupunkialueelle laaditaan lähivuosina osayleiskaava, jonka tavoitteena on parantaa keskustan toimivuutta palvelujen alueena sekä lisätä alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Merkittävänä tavoitteena on myös raskaan liikenteen haittojen poistaminen Keskikaupunkialueelta. - Kaupan vaikutusten selvitys on päivitetty vastaamaan nykytilannetta sekä sen perusteella tehtäviä ennusteita. Selvityksen mukaan kauppakeskuksen laajentumisesta huolimatta ostovoiman tulevasta kasvusta jää merkittävä osa käytettäväksi Turun ja Raision keskustojen kaupalliseen kehittämiseen. - Yli puolet kauppakeskuksen asiakkaista tulee Turusta tai Raisiosta, siis lähietäisyydeltä. Toisaalta kaupunkiseudulla ei ole käytännössä osoitettavissa vaihtoehtoista toimintatapaa, jossa laajeneva ostoskäyttäytyminen voisi kohdistua esim. joukkoliikennepainotteisesti kuntakeskustoihin. - Kauppakeskuksen laajennustarve ajoittuu kahteen vaiheeseen, joista toinen ulottuu vuoteen Kauppakeskus tarvitsee kehityssuunnittelunsa tueksi kaavaehdotuksen mukaisen laajennuskokonaisuuden. Keskeinen osa laajennustarpeesta syntyy nykyisten toimijoiden laajennuksista. Kaavassa on jo määritelty rakennuksen osa, johon päivittäistavarakauppa sijoittuu. Se sijaitsee nykyisen Prisman kohdalla. Muiden laadullisten asemakaavamääräysten antaminen on muuntuvassa kaupan kokonaisuudessa vaikeaa, koska kyseessä on jo lähtökohtaisesti vähittäiskaupan suuryksikkö. - Kaavaselostusta on täydennetty kuvaamalla asiointimatkoja Turun kaupunkiseudulla, palvelukokonaisuutta Raisiossa sekä julkisen ja kevyen liikenteen reittejä. Selostuksessa kuvataan myös aikaisempaa laajemmin liittymien ym. parantamistoimenpiteitä Myllyn laajennukseen kytkeytyen. - Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden tarkistamista koskenut valtioneuvoston päätös on otettu huomioon ratkaisun perusteluissa. Selostuksessa kuvataan tarkemmin asiakasnäkökulmaa palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta. - Kaavaselostus on päivitetty ja siihen on lisätty tarvittavat teksti- ja kuvatäydennykset. Varsinais-Suomen liitto - Asemakaavan muutosehdotus on maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. - Talouden näkymät ja mahdollisuudet ostovoiman kasvuun oletetulla tavalla ovat huomattavasti heikentyneet viime vuosina. - Turun kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen rakennemalli, jossa mm. palveluverkon kehittämistarpeet tutkitaan. - Kaupan palveluiden tasapainoinen kehittäminen edellyttää panostusta Turun keskustan ja Skanssi-Kaarina suunnan monipuoliseen kehittämiseen. - Myllyn laajentamistoimenpiteillä ei pidä näitä mahdollisuuksia tässä vaiheessa uhata. Vastine: Kauppakeskus Mylly sijaitsee sekä maakuntakaavassa että Raision yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksikön alueella. Yleiskaavan mitoituksessa on kauppakeskuksen laajennukseen jo varauduttu korttelin 15

17 nykyisen rakennusoikeuden verran. Tämä merkitsi pienteollisuuden vaihtumista kauppakeskukseksi. Kauppakeskus on asemakaavan ehdotusvaiheen jälkeen ilmoittanut, että laajennukseen käytetään kaksi vaihetta, joista viimeisin ulottuu yleiskaavan tavoitevuotta 2020 pitemmälle. Maakuntakaavassa ei ole ilmoitettu mitoitusta, eikä maakuntakaava ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Skanssin kehitystavoitteet eivät voi olla esteenä Kauppakeskus Myllyn kehittämiselle. Turun keskustan itäpuolella on nykyisin huomattava määrä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joilla on vaikutusta palvelukokonaisuuteen. Tämä heikentää Skanssin kaupallisia tavoitteita ja mahdollisesti vaikeuttaa myös Turun keskustan kehittämistä. Tiehallinto / Turun tiepiiri - Kaupan laajennushankkeet ovat kovin suuria. - Aiheuttamisperusteella vastuu kauppakeskuksen toimivien liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta on Raision kaupungilla. - Liikenteelliset vaikutukset kantatielle ovat niin suuret, että järjestelyistä on laadittava maantielain mukainen tiesuunnitelma. Sen yhteydessä päätetään kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen hallinnollisesta luokasta ja kunnossapitovastuista. - Kiertoliittymät tulevat olemaan osa kaupungin katuverkkoa. Tiepiiri esittää tästä syystä tarkennusta liikennealueeseen asemakaavakartalla. - Haunisten eritasoliittymän Piikkiön suuntaan lähtevän rampin tulee kokonaisuudessaan mahtua liikennealueelle (LT). - Myös Allastien eritasoliittymän liikennejärjestelyjä joudutaan parantamaan, mikäli alue ei sisälly asemakaavaehdotukseen. Ohikulkutielle aiheutuvat liikennehäiriöt tulee rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Vastine - Liikennealuetta tarkistetaan tiepiirin esittämällä tavalla Haunistentien ja Vesilaitoksentien kiertoliittymien kohdissa, ts. katualuetta laajennetaan näillä alueilla. - Piikkiön suuntaan johtava ramppi sijoittuu liikennealueelle, koska se rakennetaan osaltaan uuteen paikkaan. - Kaava-aineistoa on päivitetty ja tarkennettu liikenteen osalta kauppakeskuksen laajennuksen toteuttamisvaiheisiin kytkeytyen. Fortum Sähkönsiirto Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen Viranomaisneuvottelu Neuvotteluun osallistuivat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (aikaisemmin L-S ympäristökeskuksen ja tiehallinnon) edustajat, Varsinais-Suomen liiton edustajat sekä neuvottelun alkuosaan myös kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja. 16

18 Neuvottelun tuloksena todettiin, että kaupallinen selvitys on tarkistetussa muodossaan riittävä. Lisäksi todettiin, että hanketta ei voi kaavoituksessa pilkkoa eri vaiheisiin. Ostovoiman kehitys on uudelleen arvioitu, eikä selvityksessä ole enää samanlaista ristiriitaa kuin aikaisemmassa lausunnonantovaiheessa. Ostovoiman arvioituun kasvuun verraten tällä laajennuksella ei ole kestävää kehitystä estävää vaikutusta. Hankkeella ei myöskään ole merkittävää, suoraa vaikutusta kuntakeskuksiin. Kuntakeskusten tulee aktiivisesti kehittää toimintaympäristöään kauppakeskus Myllyn laajennuksesta riippumatta. Kaava-aineistoon tehtyjen tarkistusten ja täydennysten katsottiin olevan sellaisia, että kenenkään oikeuksia ei heikennetty. Kaava-aineistoa ei siten ole tarpeen asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus voidaan viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun toiminnalliset lähtökohdat nojautuvat kauppakeskus Myllyn pitkän aikavälin tavoitteisiin uudistaa toimitilojaan tarjoamalla mahdollisuudet myös toimintojen täydentämiseen ja uudenlaiseen painottumiseen. Kaavahankkeen lähtökohtana on mahdollistaa Kauppakeskus Myllyn laajentuminen liiketiloiltaan n k-m 2 :llä ja sisäisiltä kävely- ja aulatiloiltaan n m 2 :llä. Laajennuksen yhteydessä on tarkoitus purkaa n k-m 2 kauppakeskuksen yksikerroksisesta osasta. Laajennus tulee sijoittumaan kauppakeskuksen omalle tontille ja osittain sen eteläpuoliselle tuotantoalueelle. Tuotantoalueen itäisin tontti jää nykyiseen käyttöön. Kauppakeskuksen toteutunut rakennusoikeus on k-m 2. Tämän lisäksi kiinteistöön kuuluu rakennuksen sisäistä kävely- ja aukiotilaa k-m 2, jota ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaan laskettu rakennusoikeuteen. Tämä perustui silloiseen rakennuslakiin. Tavoitellussa laajuudessa kauppakeskus on kooltaan k-m 2, jonka lisäksi on rakennuksen sisäistä kävelykatu- ja aukiotilaa kaikkiaan m 2. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on liittää laajennus hillitysti jo toteutuneeseen rakennusmassaan korkeusasemiltaan ja materiaaleiltaan, säilyttää julkisivun läpikuultavuus Ohikulkutien suuntaan sekä parantaa julkisivuja etelään päin, pientaloasutuksen suuntaan. Muutos edellyttää onnistuakseen sujuvaa ja monipuolista liikennekokonaisuutta ja ennen kaikkea eritasoliittymien välityskyvyn parantamista.tavoitteena on säilyttää kauppakeskuksen ja sen viereisten yritysalueiden paikoituksen hyvä saavutettavuus kulkuyhteyksineen sekä kytkeä rakennushankkeet ongelmitta Ohikulkutien liikenteelliseen kokonaisuuteen. Tavoitteena on myös vähentää liikenteen häiriöitä kauppakeskuksen eteläpuoliselle pientaloalueelle. Kauppakeskuksen laajentamisen rinnalla parannetaan Raision keskustan kaupallista kokonaisuutta ja lisätään palveluvalikoimaa sekä asumismahdollisuuksia. 17

19 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja ominaisuudet Kauppakeskuksen laajennus eheytyvässä kaupunkirakenteessa Kauppakeskuksen sijaintipaikka sisältyy maakuntakaavaan sekä Raision oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Laajennus kohdistuu rakennetulle ja jo asemakaavoitetulle alueelle, jonka liikennejärjestelyt sekä tekninen huolto ovat laajalti jo toteutetut. Vaikkakin myynti nojautuu pääosaltaan henkilöautolla liikkuviin asiakkaisiin, yli puolet asiakkaista tulee Turusta sekä sen läntistä naapurikunnista, ts. varsin lyhyiden ajomatkojen alueelta. Myös julkista liikennettä käyttäviin sekä kävellen tai polkupyörällä asioiviin asiakkaisiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Kävelyn ja polkupyöräilyn turvallisuus sisältyvät liikenteen suunnitelmiin. Alueen kautta kulkee lukuisa määrä linja-autoyhteyksiä. Kokonaismitoitus, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset yleisominaisuudet Koko suunnittelualue on kooltaan n. 27,7 ha, ja rakennusoikeus on kaikkiaan k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. Kauppakeskus Myllyn on tarkoitus laajentua kahdessa vaiheessa vv Tavoitellussa laajuudessa kauppakeskuksessa on liiketiloja k- m 2, jonka lisäksi on rakennuksen sisäistä katu- ja aukiotilaa kaikkiaan m 2. Kauppakeskuksen toteutunut rakennusoikeus on k-m 2. Sen lisäksi on rakennuksen sisäistä katu- ja aukiotilaa m 2. Laajennuksen yhteydessä on tarkoitus purkaa yksikerroksista liiketilaa n k-m 2. Palvelujen ominaisuuksia on kaavaehdotuksessa säädelty osoittamalla päivittäistavarakaupan suuryksikön tilat kauppakeskuksessa rakennusaloin nykyiseen paikkaan, jossa toimii Prisma hiljattain laajennettuna. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kauppakeskuksen länsipäädyn korottaminen kaksikerroksiseksi sekä pysäköintilaitoksen laajentaminen maan päällä ja osittain myös maan alle. Muutos täydentää olevaa kaupunkikuvallista pääperiaatetta ja parantaa julkisivuja pientaloasutuksen suuntaan. Kaavamuutoksella osoitetaan uusia järjestelyjä katualueilla kauppakeskuksen ja sen viereisten yritysalueiden saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamiseksi. Suurimmat muutokset ovat eritasoliittymissä. Samalla on vähennetty liikenteen häiriöitä kauppakeskuksen lähistön pientaloasutukselle. Kaava-alueen pinta-ala on 27,67 ha, joka jakautuu seuraavasti: korttelialueet (KM,K ) yhteensä 16,36 ha katualueet 3,54 ha liikennealueet (LT) 7,61 ha lähivirkistysalueet (VL) yhteensä 0,16 ha 18

20 Laajennusvaiheet vv ja 2021 Ensimmäisen, v toteutuvan laajennuksen suuruus on k-m 2. Sisäiset kävelykadut ja aulatilat laajenevat tämän lisäksi 6500 m 2 :llä. Autopaikkoja tulee lisää 595 ap. Pysäköintikerrosten laajennukseen tulee lisää 700 ap maanpäällisiin kerroksiin ja 200 ap maan alle. Samalla piha-alueelta poistuu 305 ap. Kokonaisrakennusoikeus on ensimmäisen laajennuksen jälkeen n k-m 2 ja autopaikkamäärä 3065 ap. Toisen, v toteutuvan laajennuksen suuruus on k-m 2. Sen yhteydessä kävelyalueet sekä aulatilat laajenevat m 2. Autopaikkoja tulee lisää 580 ap. Pysäköintikerrosten autopaikat lisääntyvät 1000 ap:lla ja samalla piha-alueen paikat vähenevät 420 ap:lla. Autopaikkoja on yhteensä n ap. Nykyisin autopaikkoja on kauppakeskuksen alueella Määrään on tulossa lisäystä 1175 ap. Korttelialueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet Kauppakeskustontin ( KM-4) pinta-ala on 13,99 ha ja rakennusoikeus k-m 2, jonka lisäksi tontilla on rakennuksen sisäisiä jalankulkualueita ja aukioita yhteensä m 2. Tontin kaakkoispuolella on huoltoasematontti , jolla on rakennusoikeutta nykyisen verran eli 630 k-m 2 sekä autonpesutontti , jolla on rakennusoikeutta 1470 k-m 2. Länsiosan liiketonttien ja (K-30) (nyk. Plantagen ja katsastusasema) pinta-ala on 2,36 ha ja rakennusoikeus k-m 2, josta katsastusaseman osuus on 500 k-m 2. Liite 10: Havainnekuva Liite 11: Massoittelukuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 a:laajennusvaihe 1, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 12 b: Laajennusvaihe 2, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liite 13: Sisäkuva, Schauman Arkkitehdit Oy, 2010 Liikennejärjestelyt Liikennemäärät ovat Ohikulkutiellä Kauppakeskus Myllyn kohdalla nykyisellään yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ennusteen mukaan liikennemäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä Ohikulkutiellä selvästi yli ajoneuvoon vuorokaudessa. Kauppakeskuksen laajentamisen edellyttämiä liikenteellisiä toimenpiteitä on selvitetty käyttämällä konsulttina Ramboll Finland Oy:ta. Selvitys on "Haunisten-Kuninkojan kaupallisen alueen laajennus, ". Keskeiset parantamiskohteet ovat lähiliittymät, erityisesti Haunistentien ja Allastien eritasoliittymien ramppiliittymät. Kauempana sijaitsevissa liittymissä (mm. vt 8 ja Kuninkojan etl:t, Raisiontien liittymät) liikenne on jo jakautunut useille eri reiteille. Liikennemäärien kasvua on selvitetty vuoteen 2030 asti. (Kts. liite 4) 19

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.10.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 20.6.2017 TORNIPUISTO OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot