Laivanrakentaja Aabraham Sirkiä ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laivanrakentaja Aabraham Sirkiä (1870 1948)"

Transkriptio

1 Laivanrakentaja Aabraham Sirkiä ( ) Ihmiskunta lienee harjoittanut vesillä liikkumista jo ammoisista ajoista. Varhaisimpia tietoja löytyy egyptiläisten Niilillä harjoittamasta liikenteestä. Myös kiinalaisten tiedetään harjoittaneen kaupankäyntiin ja valloituksiin tarkoitettua merenkulkua. Viikinkien harjoittamasta merenkulusta löytyy jatkuvasti uutta tietoa. Jo nyt tiedetään, että ennen 1000 lukua viikingit olivat käyneet Venäjän jokien kautta Kaspianmerellä sekä Välimeren kautta Mustallamerellä. He olivat myös Islannin ja Grönlannin kautta vierailleet Pohjois-Amerikassa, siis huomattavasti ennen Kolumbusta. Itämeren maiden ja Suomen meriliikenteeseen on voimakkaasti vaikuttanut Hansaliitto. Liiton toiminnasta löytyy merkkejä mm. Koivistolta 1270-luvulta. Mahtavimmillaan liitto oli 1300-luvulla ja 1400-luvun alussa. Tärkeimmät hansakaupungit olivat Lyypekki, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Lüneburg, Bremen, Hampuri ja Köln. Kauppakonttoreita oli lisäksi mm. Lontoossa, Bruggessa, Bergenissä ja Novgorodissa. Itämeren piirissä tärkein hansakaupunki oli Tallinna. Suomessa Hansaliiton kauppakeskuksia olivat Turku ja Koroinen. Kustaa Vaasa ja Iivana Julma kielsivät aikanaan hansakaupan. Kustaa Vaasan tarkoituksena oli tehdä Viipurista Itä-Suomen kauppakeskus. Hänen aikanaan kinastelivat kaupunkien porvarit ja talonpoikaislaivurit merenkäyntioikeuksistaan sallittiin talonpoikaispurjehdus laajennettiin purjehdusoikeuksia kaikkiin Itämeren satamiin. Laivat Laivojen yleisinä rakennusaineina on varhaisina vaiheina käytetty puuta. Mänty, kuusi, tammi ja setri ovat olleet käytettyjä puulajeja. Laivojen liikuttelussa lienee käytetyn ihmisvoimia. Suurissa kaleerilaivoissa saattoi olla satoja soutajia. Nk. triereissä 300-luvulla ekr. soutajat istuivat kolmessa eri tasossa laivan molemmilla sivuilla. Aluksi purjeita käytettiin soutajien apuna, mutta myöhemmin ne korvasivat soutajat täysin. Yhdellä raakapuulla varustettu purje lienee vanhimpia malleja. Tätä purjetyyppiä käyttivät mm. viikingit. Kolmikulmaista latinalaispurjetta käytettiin mm. Afrikan ja Kiinan välisessä liikenteessä. Näitä Dhow- laivoja rakennettaneen vieläkin. Kiinassa yleinen purje on ollut dzonkki. Myöhemmin aina nykypäiviin saakka takilointi on muodostunut kahveli- tai raakapurjeista sekä niiden yhdistelmistä. Mastojen lukumäärä on ollut 1 7 kpl. 1

2 Karjalan kannaksen purjelaivoista tiedetään, että 1877 Koivistolla ja Johanneksessa oli 134, Uudellakirkolla ja Kuolemajärvellä 69, Viipurissa 25, Säkkijärvellä 18 ja Lavansaaressa 43 laivaa. 1-mastoinen laiva lienee alussa ollut yleinen. Maailmalla tätä kutsuttiin kutteriksi. Suomessa Jandikai, 2 mastoinen kaljaasi lienee ollut 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Merenkulkuliikenteen alussa se oli lukuisasti käytössä myös muualla Euroopassa. Englannissa se tunnettiin kitsi nimisenä. Molemmat laivatyypit oli varustettu kahvelipurjein. Kannakselaisten laivojen tärkein kohdesatama oli Pietari. Tiedetään kyllä, että purjehduksia olisi ulotettu aina Tukholmaan saakka, mutta Pietari oli tärkein. Kauppatavaroina oli tuonnissa liha, suola, sokeri ja ryynit, viennissä puutavara, kivet, vuodat, turkikset ja tali. Kannakselaisten laivojen omistajina esiintyivät sellaiset nimet kuin Lenkkerit, Haloset, Peusat, Tähkäpäät, Rangit, Pörit, Turtiaiset, Sirkiät, Rehmoset, Sudet, Uutut, Anttalaiset, Juustit, Kyynäräiset, Rumpuset, Rokat, Nikkaset, Juvat, Mellaset ym. 2

3 Laivanrakennus Karjalan kannaksella Ehkä merkittävin laivanrakennuspaikka kannakselaisittain oli Koivisto, vaikka sen lisäksi oli useita muitakin varvia eli telakkapaikkakuntaa. Niitä olivat mm. Lautaranta, Muurila, Seivästö, Junnola ja Ino. Tunnettuja laivanrakennusmestareita olivat Aabraham Sirkiä, Niklas Hietanen, Nikodeemus Hyvönen, Taavetti Muurinen, Kaapre Riski, Pärttyli Matikka, Matti Lipponen, Aug. Hilska, Matti Seppä, Gabriel Rusi jne. Laivanrakennus oli ehkä kiihkeimmillään ensimmäisen maailmansodan aattovuosina, jolloin esim oli Seivästön rannan telakoilla samanaikaisesti rakenteilla 14 alusta. Viimeisin tiedossa oleva laiva oli Lautarannassa 1921 Aug. Hilskan toimesta rakennettu Vesa. Laivanrakennuksessa tarvittu puutavara saatiin yleensä omista metsistä. Tärkeä varustelutarpeiden toimittaja oli Starckjohann Viipurista. Se toimitti metalliosat, köydet, takilatarpeet, purjekankaat ym. Lisäksi oli muita pienempiä alihankkijoita. Starckjohannin toimitukset tapahtuivat velaksi, mutta ei ole tiedossa, että olisi tullut luottotappioita. Itse laivanrakennus aloitettiin talvella kaatamalla tarpeellinen puutavara. Se kuljetettiin jo talvella aiotulle rakennuspaikalle. Puut kaadettiin juurineen, jolloin juurakko-osaa saattoi käyttää hyväkseen. Laivan köli tehtiin kahdesta rungosta, jotka liitettiin yhteen, latvapuolet vastakkain. Juurekset jäivät näin kölin päihin. 3

4 Kun siihen aikaan ei käytetty piirustuksia, jäi laivan muotoilu mestarin osaamisesta kiinni. Muodossa oleellisinta oli tukikaarien muotoilu ja rakentaminen. Kaarien muotoilutapoja tunnettiin kolme. Vanhimmassa tavassa mestari käytti pitkää notkeaa sileäksi vuoltua katajan kaarta piirroitukseen. Muoto määriteltiin lavalla, josta se mittaamalla siirrettiin kaariin. Toisessa tavassa käytettiin hyväksi laivanpuolikasmallia ja lyijytankoa. Lyijytanko taivutettiin ao. kaaren kohdalla mallin ympäri ja saatu muoto taltioitiin ja suurennettiin kaaren mittasuhteisiin. Kun malli rakennettiin niin että siinä ¼ vastaa luonnollista mittaa 12 niin mittasuhteeksi muodostui 1:48. Kolmannessa tavassa käytettiin myös laivanpuolikasmallia, joka oli koottu puutapein ¼ laudoista. Mittoja otettaessa malli purettiin ja mitattiin kaaripaikat. Kaarien valmistuksen jälkeen ne kiinnitettiin köliin. Aabraham Sirkiän mukaan noudatettiin alun perin amerikkalaista patenttitekoa, mutta ei tiedetty, kuka oli tavan Suomeen tuonut. Kun laivan puurunko oli valmistunut, niin sen jälkeen rivimiehet nk. kanapaatsikat rivisivät laivan vesitiiviiksi tervatuilla liinatappuroilla. Sen jälkeen laiva tervattiin ja laskettiin vesille. Laivan mastojen pystytys ja takilointi tehtiin sen jälkeen. Laivan vesillelasku oli aina juhlatilaisuus. Siinä tarvittiin sekä viinaa että laulumiehiä. Jos viina ei riittänyt, laiva saattoi jäädä viinamäelle. Työ jo taiskii jäähä tähä, ko isännäl ol viinaa vähä. 4

5 Laulajista monet olivat kaupanteossaan oppineet ns. halkovenättä, joka ei aina ollut ymmärrettävää eikä edes käännöskelpoista. Tunnettuja laulumiehiä olivat mm. seivästöläiset Tiitus Muurinen, Samuli Lempiäinen, Paavo Muurinen ja Simo Paakki. Vesillelaskun jälkeen veisattiin virsi ja riennettiin juhlataloon syömään ja seurustelemaan. Lopuksi vietettiin reippaat talkootanssit. Aabraham Sirkiä Aabraham Sirkiä syntyi Kuolemajärven pitäjän Karjalaisten kylässä 1870 äitinsä perintötalossa. Ensimmäiset ansiotulonsa hän sai paimentamalla lehmiä 10 vuoden ikäisenä. Omien lehmien ohella hän suostui paimentamaan myös kahden naapurin karjaa. Naapurityönantajat olivat Leppäsen Helena ja Renki-Juuso Ieva. Kesän jälkeen Martin päivänä isännät maksoivat palkkaa ruplan lehmää kohti. Niin tulivat tienatuiksi ensimmäiset rahat. Hänen ollessaan 14 vuoden ikäinen ei Kuolemajärven kunnassa ollut mitään kouluja. Sen sijaan naapurikylässä Uudenkirkon Tarkkalassa toimi kiertokoulu. Aabrahamin vanhemmat opettivat hänelle lukutaidon, kirjoittaa ei silloin kylässä osannut kukaan. Niinpä hän kysyi vanhemmiltaan lupaa päästä Tarkkalan kouluun. Tarkkalan koulun opettaja tarvitsi naapuripitäjäläisen takia luvan rovastilta, joka sen myönsikin. Puolentoista viikon kuluttua opiskelun alkamisesta tuli Uudenkirkon pastori tarkastuskäynnille ja ihmetteli pojan kirjoitustaitoa kivitaululle. Tähän puolentoista viikon jaksoon mahtui Aabraham Sirkiän koko koulunkäynti. Kotioloissa hän teki pikkurysiä ja kävi ongella pitäen näin perheen kaloissa. Kahden vuoden kuluttua hän suoritti rippikoulun, joka sujui helposti. Rippikoulua käydessään hän oli 16 vuotias. Häntä tuli tapaamaan vanha laivanrakentajanaapuri, joka halusi häntä laittamaan Uudenkirkon miehen laivaa. Isä antoi Aabrahamille luvan ja sovittiin 75 kopeekan päiväpalkasta. Tässä korjaustyössä Aabraham oppi käyttämään välineitä ja tietämään mitä laivan kunnostukseen kuuluu. Sitten laivanrakentaja tuli taas pyytämään häntä työhön. Siihen osallistuisi Koivistolta tuleva mestari, joka opettaisi pojalle laivanrakennuksen, jos hän niin haluaisi. Aabraham suostui pyyntöön. Pääsiäisenä aloitettu laiva valmistui marraskuun viimeisenä päivänä. Mestarin opit selvittivät laivanrakennuksessa tarvittavat tiedot perin pohjin. Aabraham Sirkiä maksoi oppirahoja 10 ruplaa ja 2 litraa konjakkia. Tämän jälkeen riitti rakennustöitä niin, että kotitöihin ei ollut aikaa. Piti palkata vieraita kotitöihin. Hänen laivanrakennuskautensa kesti aina vuoteen 1914 asti. Tänä aikana rakennettiin kaikkiaan 18 laivaa. Lautaranta lienee ollut hänen lähin rakennuspaikkansa. Lautaranta oli myös merkittävä kauppapaikka, sillä siellä sijaitsivat kauppias Paavo Halosen liiketilat ja varastot. Paavo Halonen taas harrasti merkittävää liiketoimintaa Venäjän suuntaan. Liiketilojen raunioita saattaa löytää vieläkin. Lautarannan saari niemineen muodosti suojaisan sataman. Kun siellä eräs suojaisa ja jyrkkä niemen osa oli suojan puolella, niin sinne syntyi oiva laivanrakennuspaikka. Tätä vanhaa osaa nimitettiin riviksi. Suojaisuutensa vuoksi tätä rantaa käyttivät hyväkseen myös kalastajat. 5

6 Kuvissa on ylhäällä Aabraham Sirkiä kotipihallaan mukanaan lapsenlapset, serkukset Yrjö Sirkiä ja Liisa Sirkiä, vuosi Alakuvassa Liisa Tiitto s. Sirkiä ja Yrjö Sirkiä, serkukset samassa paikassa Tavallisesti riviltä löytyivät Salomon Kukon kolme isoa soutuvenettä, Taavetti Taurenin moottorivene ja Aabraham Sirkiän perheen soutuvene, joka poikkesi malliltaan muista pulleahkon rakenteensa vuoksi. Riviä käyttivät satamanaan myös satunnaiset vierailijat. Hienoin moottorivene siellä vierailleista lienee 6

7 viipurilaisen liikemiehen Gourewitchin omistama. Muistona noista ajoista riviltä löytyi mieskiertoinen vintturi, jolla voitiin hinata maalle suurehkojakin aluksia. 7

8 Aabraham Sirkiän lisäksi riviä käyttivät laivanrakennuspaikkana lukuista muutkin laivanrakennusmestarit. Tiedossa ovat seuraavat laivat, rakennusvuodet ja rakentajat: Matilda 1898 Gabriel Rusi Muurila 1900 Gabriel Rusi Lilli 1905 Pärtty Matikka Lilli 1909 Matti Seppä Alku 1912 T. Leppänen Aamurusko 1912 Aabraham Sirkiä Elmo 1913 Aabraham Sirkiä Joutsen 1913 Niklas Hyvönen Uimari 1913 T. Muurinen Reima 1914 J. Tuhkanen Helle 1915 Aabraham Sirkiä Aino 1916 Pärtty Matikka Vesa 1921 Aug. Hilska Kannaksen vaurauteen eri kaupankäynneillä niin maateillä, rautateillä kuin meritsekin on ollut merkittävä vaikutus jälkeen on tämän kaupankäynnin vaikenemisen vaikutus ollut huomattava. Kerrotaan, että tukkukauppias Juho Peussa toimitti junakaupalla tavaraa Venäjälle aina Siperiaa myöten. Maitse kuljetettiin tavaraa myös hevoskyydillä Pietariin. Suomen kansainvälinen merenkulku purjein jatkui vielä höyrylaivojen liikenteeseen tulonkin jälkeen aina 1930-luvulle saakka. Sitä harrasti merkittävästi ahvenanmaalainen laivanvarustaja Gustav Eriksson. Muistomerkkeinä suomalaisesta merenkulusta purjelaivakaudelta voidaan löytää esim. Sigyn ja Suomen Joutsen Aurajoelta Turusta, Pommern Maarianhaminassa. Mieltä lämmittävää on löytää Saksasta Münchenin Deutsches Museumista suomalaisen laivan Herzogin Cesilien pienoismalli. Tämä laiva oli merkittävä sen takia, että se voitti aikoinaan suomalaisella miehistöllä varustettuna Euroopan - Australian välisen vehnäpurjehduksen. Hyvinkäällä Heimo Rumpunen 8

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR 1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR SISÄLLYS HEIJASTUKSIA KUVASTIMESSA, MÄKISEN KUVASTIN OY 60 VUOTTA 1. PEILI SUOMESSA 2. KAARLO JA MARTTA MÄKINEN MÄKISEN KUVASTIN OY:N PERUSTAJAT 3. YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Alkajaisiksi. R AUHALLISTA JOULUA ja H YVÄÄ U UTTA VUOTTA. J o h t o k u n t a

Alkajaisiksi. R AUHALLISTA JOULUA ja H YVÄÄ U UTTA VUOTTA. J o h t o k u n t a Alkajaisiksi Pitkäpaasi-Seuran säännöissä sanotaan, että seura toteuttaa tarkoitustaan mm. harjoittamalla julkaisutoimintaa. Seuran perustamisvaiheen aikoina tuotiin useammalta taholta esille toivomus

Lisätiedot

HAVUHUUPON SUKUKIRJA

HAVUHUUPON SUKUKIRJA HAVUHUUPON SUKUKIRJA eli sukuselvitys joutsalaisesta Mäkinen -Wasenius suvusta Seppo Tamminen 1 Tämä sukukirja on riisuttu e-versio Havuhuupon painetusta sukukirjasta, josta on poistettu kaikki kaaviot

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Vilhelmiina ja Vilhelm Inkisen perhe v. 1920 Kuolemajärven Karjalaisten kylästä. Vanhempien kera kuvassa ovat lapset vas. Tyyne, Väinö äidin

Lisätiedot

Inkoon kulttuuripolku

Inkoon kulttuuripolku Inkoon kulttuuripolku Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura ry 2010 Inari Grönholm, Liisa Piironen, Liisa Tarjanne tekstit Bo Grönholm Visuaalinen suunnitelu KIITOKSET: Kerstin Karlberg, Nils Kevin,

Lisätiedot

Leinosten sukulehti 1-2011. www.leinoset.fi

Leinosten sukulehti 1-2011. www.leinoset.fi Leinosten sukulehti 1-2011 Jokelan väki ja kesävieraat ohranleikkuussa Temmeksen pappilassa vuonna 1960. Vasemmalta: Ilkka, Pertti, Kalle nuorempi, Veikko, Eeva, Lauri, Lea ja Kalle Honka. Sisäsivuilla

Lisätiedot

- 1 - Marineri 1/2011 20v.

- 1 - Marineri 1/2011 20v. - 1 - Marineri 1/2011 20v. Marinerit ry - 2 - Perustamisvuosi: 1989 Yhdistysrekisterinumero: 153.691 DSC-ryhmäkutsunumero: 0 230 99720 Pankkiyhteydet: Ålandsbanken Tapiola 6601003859485 Jäsenmäärä 41 Venemäärä

Lisätiedot

AAMULEHTI 9.2.1911 Hämeen-Satakunnan maalaiskuntia

AAMULEHTI 9.2.1911 Hämeen-Satakunnan maalaiskuntia AAMULEHTI 9.2.1911 Hämeen-Satakunnan maalaiskuntia 1 PIIRTEITÄ LEMPÄÄLÄN PITÄJÄSTÄ [Kirjoittanut Fabian Kalervo] 1. Lempäälä kuuluu Hämeen lääniin ja Pirkkalan kihlakuntaan, jonka nykyinen tuomari asuu

Lisätiedot

Suvun kokoontumiset Ikaalisissa

Suvun kokoontumiset Ikaalisissa Jäsenlehti 1-2/2004 Suvun kokoontumiset Ikaalisissa * Sukujuhla 1998 Reserviupseerien majalla * Sukujuhla 1999 Kilvakkalan koululla * Sukujuhla 2000 Ikaalisten kylpylässä * Sukujuhla 2001 Luomajärven hevoskievarissa

Lisätiedot

Vanha-Moisiosta uuteen aikaan

Vanha-Moisiosta uuteen aikaan Nro 10 Lokakuu 2011 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Vanha-Moisiosta uuteen aikaan Koivisto-seuran jäsenistö on suhteellisen tyytyväistä toimintaan. Hieno, seuraa eheyttäväkin toimintajakso

Lisätiedot

AIKAMATKA KAUPUNKIIN SUUNNISTUS PORIN KAUPUNGIN HISTORIAAN Kaupunkisuunnistuksessa tutustutaan Porin historiaan tarinoiden, esimerkkien ja valokuvien avulla. Oppainamme toimivat 11-12-vuotiaat tavalliset

Lisätiedot

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori WÄHÄLASTEN UUSIKAUPUNKI - OPETTAJAN MATERIAALI SISÄLLYSLUETTELO 1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa 2. LÖYSIN KYMMENEN PENNIÄ! 8 Kaupunginlahti 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ

Lisätiedot

Raamin rytkettä ja sirkkelin suihketta Asemankylällä

Raamin rytkettä ja sirkkelin suihketta Asemankylällä Hankasalmen saha 90 vuotta Hankasalmen saha 90 vuotta Raamin rytkettä ja sirkkelin suihketta Asemankylällä...Hankasalmen sahan hankkiminen vuonna 1962 antoi varsinaisen sysäyksen Vapon sahateollisuuden

Lisätiedot

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Tuure Liski Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Pohja 1982 1 Oi ranta elämää ihanampi, oi meri! minä onnekas pian kotitienoilla astelen taas! Oi päivän kirkkautta! näillä main minä ennen aina

Lisätiedot

Juho Lallukan elämäntarina

Juho Lallukan elämäntarina Lähde: Juho Lallukka -karjalainen elämäntarina ja Lallukan suku -kirjat 1(10) Sukujuuret Räisälässä Juho Lallukan elämäntarina Räisälän Humalaisten kylässä asui 1600-luvun jälkipuoliskolla Kymäläisiä,

Lisätiedot

Denise Bellon (1902-1999) oli kuuluisa ranskalainen naisvalokuvaaja,

Denise Bellon (1902-1999) oli kuuluisa ranskalainen naisvalokuvaaja, Vasemmalla koivupinot suksia varten ja oikealla naiset puleeraamassa eli kiillottamassa suksia 1939. (Denise Bellon) Denise Bellon (1902-1999) oli kuuluisa ranskalainen naisvalokuvaaja, joka kiersi vuonna

Lisätiedot

LEHDEN JULKAISIJA: WIRMO-SEURA

LEHDEN JULKAISIJA: WIRMO-SEURA KOTISEUTUJULKAISU 2002 Wirmo-seuran johtokunta: Vas. Juhani Heino vpj., Matti Alistalo, Marja-Lea Visasalo, Annikki Valtanen, Terttu Kallio, Raimo Samsten, Marja Virpi pj., Jukka Marttila ja Eeva Rintama

Lisätiedot

Joensuun ortodoksisen kirkon historiaa Henkilöitä kirkon rakentamisessa Heikki Tarma 2012

Joensuun ortodoksisen kirkon historiaa Henkilöitä kirkon rakentamisessa Heikki Tarma 2012 1 Joensuun ortodoksisen kirkon historiaa Henkilöitä kirkon rakentamisessa Heikki Tarma 2012 Arvoisat isät ja kunnioitettavat kuulijat. Juuri päättyneessä liturgiassa rukoilimme kirkonrakentajien ja kirkon

Lisätiedot

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Anu Talka VIIPURIN LÄÄNIN SYRJÄKULMASTA ETELÄ-KARJALAKSI le kutsutaan Suomen historiassa keskiajaksi. Ihmiset olivat tuolloin ja pitkään sen jälkeen ensisijassa perheensä

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 1 2012 Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET Näkymät luontopolulta Knaapinkoskelta ja museolta. Kuvat Juha Vuorela.

Lisätiedot

KURESAAREN KAUPUNKIKIERROS

KURESAAREN KAUPUNKIKIERROS 1 KURESAAREN KAUPUNKIKIERROS Kuresaaren kaupunkikierros järjestettiin 26.6.2012 klo 10.00 alken. Kokoontuminen oli Vanalinna Kohvikissa klo 10.00. Mukaan oli tullut 10 henkilöä ja oppaanamme toimi Maria

Lisätiedot

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA i VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA koonnut: opettaja Olavi J. Vilppula Tutkielma kansantietoudessa jatkotutkintoa varten Kasvatusopillisessa Korkeakoulussa ii Valkjärvi Lähteet: Karjalan kartat/

Lisätiedot

Lentäjä, isänsä poika ja kirkon kunnostaja Sergey Mikhalshenko

Lentäjä, isänsä poika ja kirkon kunnostaja Sergey Mikhalshenko Nro 10 Lokakuu 2013 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Tiijjät sie? Kaikil meilhä o arpii, jotkut suurempii, toiset pienempii, jotkut sisäsiiki, mitä sit saahaa kantaa läpi elämänkii.

Lisätiedot

Nro 3/2010 syyskuu. syyskuu syyskuu

Nro 3/2010 syyskuu. syyskuu syyskuu 1886 perustettu 1886 imme retken Pyhän Olavin kirkkoon. Nähtävänä oli mm. taidetta; kuvassa -Hellman Keväällä ihailee taiteilija, teimme retken KTM, Pyhän mv, Osmo Olavin Rauhalan kirkkoon. maalausta.

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI SISÄLLYSLUETTELO Osa 1 1. Historiikin

Lisätiedot

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT Aurajoen myllyjen arkea aikalaisten kokemana 2003 MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT JULKAISIJA Aurajokisäätiö KIRJOITTAJAT Hannele Salenius, Timo J. Virtanen, Martti

Lisätiedot

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 VATAS-POSTI Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 2 Frida (4½ v): Kuvassa on Mikko ja Sisko Vatasen talo Tohmajärvellä, jossa kävimme sukukokouksen yhteydessä. Kuvassa on sateenkaari, kukkia

Lisätiedot

Inkerin kulttuuriseura Inkerin kulttuurin edistäjä ja elvyttäjä vuodesta 1993 Inkerin kulttuuriseuran jäsenlehti 1/2012

Inkerin kulttuuriseura Inkerin kulttuurin edistäjä ja elvyttäjä vuodesta 1993 Inkerin kulttuuriseuran jäsenlehti 1/2012 Inkerin kulttuuriseura Inkerin kulttuurin edistäjä ja elvyttäjä vuodesta 1993 Inkerin kulttuuriseuran jäsenlehti 1/2012 PUTRONNIEMEN KESÄ PÄÄTTYI KORPIMESSUUN s. 4 1 VATJALAISNÄYTTELY AVATTIIN NARVASSA

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ. Maanviljelys

ELINKEINOELÄMÄ. Maanviljelys 234 ELINKEINOELÄMÄ Maanviljelys Kun vuoden 1826 asetus teki lahjoitusmaatalonpojista lampuoteja, joiden hoville suoritettavien verojen ja päivätöiden määrän tiluksen omistaja saattoi harkintansa mukaan

Lisätiedot

Kyläesittelyt käynnissä Pyhäjärvi-Seuran kokouksissa. Esikoiskirjailija ahersi runoja ja novellikokoelman. Evakkoaikojen muistoja

Kyläesittelyt käynnissä Pyhäjärvi-Seuran kokouksissa. Esikoiskirjailija ahersi runoja ja novellikokoelman. Evakkoaikojen muistoja Tiistai 21. tammikuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 1 59. vuosikerta Esikoiskirjailija ahersi runoja ja novellikokoelman Evakkoaikojen muistoja Äitinsä puolelta Pyhäjärvi-juurinen

Lisätiedot