H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ"

Transkriptio

1 H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön paha? Yrityksen rahoitustilanne vaatii nyt huomiota

2 Viime kuukausien aikana ei ole voinut välttyä yt-neuvotteluita koskevilta uutisilta. Ilmoituksia yritysten aloittamista neuvotteluista henkilöstön vähentämiseksi tai lomauttamiseksi on julkistettu lähes päivittäin. Mutta täyttyvätkö lain vaatimat muotosäännökset ja pyrkimys kaikkien osapuolien kannalta asiallisimpaan lopputulokseen? TIMO HUHTALA Neuvotteluvelvoitteen laiminlyönti voi tulla kalliiksi Yhteistoimintavelvoite on säännelty laissa yhteistoiminnasta yrityksissä. Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan Lainmuutos laajensi yhteistoimintavelvoitteen soveltamisalaa siten, että pääsääntöisesti lakia sovelletaan yrityksiin, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalaissa on säännökset menettelystä neuvotteluiden käynnistämiseksi sekä neuvotteluiden kuluessa, neuvotteluissa työntekijäpuolelle annettavista tiedoista, sekä neuvotteluiden vähimmäiskestosta. Työnantajan tulee huomioida nämä, kun ollaan suunnittelemassa työvoiman vähennyksiä. Mikäli neuvotteluvelvoite laiminlyödään työvoimaa vähennettäessä, voidaan työnantaja määrätä maksamaan yksittäiselle työntekijälle jopa euron suuruinen hyvitysmaksu. On hyvä muistaa, että hyvitysmaksu voidaan määrätä, vaikka irtisanominen tai lomauttaminen sinänsä olisikin ollut perusteltu. Se tuomitaan silloin erillisenä korvauksena, mikäli perustetta työsuhteen päättämiselle ei ole ollut. Tiettyjen yhteistoimintavelvoitteiden tahallisesta tai huolimattomasta rikkomisesta on säädetty myös sakkorangaistus. Yt-velvoite tulisi täyttää myös hyvinä aikoina Neuvotteluvelvoite ei kuitenkaan tarkoita sitä, että käsiteltävistä asioista tulisi saavuttaa henkilöstön kanssa yksimielisyys tai kompromissi. Työnantajalla on aina oikeus neuvotteluiden jälkeen päättää toimenpiteistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Usein yhteistoimintavelvoite mielletään ainoastaan neuvotteluiksi, jotka tietyn kokoisessa yrityksessä on käytävä työnantajan harkitessa irtisanomisia tai lomautuksia. Harvemmin mielletään, että velvoite itse asiassa koskee paljon muutakin kuin työvoiman vähentämistä. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on esimerkiksi säännöllisesti annettava henkilöstölle (sen edustajille) tietoja muun muassa yrityksen taloudellisesta asemasta, henkilöstökustannuksista ja -määristä sekä tietyntyyppisen alihankinnan käyttämisestä. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä muun muassa vuokratyövoiman käyttö, työhönottoon liittyvät periaatteet, vuosittainen henkilöstösuunnitelma sekä yritystoiminnan muutokset, joilla voi olla henkilöstövaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen osan lopettaminen, kone- ja laitehankinnat sekä työn järjestelyt. Säännöllinen vuorovaikutus on voimavara huonoina aikoina Yhteistoimintavelvoitetta karsastetaan usein niin PK- kuin suuremmissakin yrityksissä. Menettely koetaan aikaa vieväksi ja hankalaksi, joskus jopa turhaksi tai ainakin päätöksentekoa jarruttavaksi prosessiksi. Lain mukaan neuvotteluvelvoite on kuitenkin täytettävä, seuraamuksen uhalla. Vaikeatkin päätökset voidaan työntekijöiden piirissä hyväksyä helpommin tilanteessa, jossa he ovat säännöllisesti saaneet tietoa yrityksen toiminnasta ja sen kehityksestä. Kyse on tietojen vaihdosta ja vuorovaikutuksesta yrityksen tärkeimmän voimavaran eli henkilöstön kanssa. Tämä korostuu työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa. Mikäli henkilöstö kokee saaneensa perusteelliset tiedot ja selvitykset syistä, joiden vuoksi vähennyksiin joudutaan, voidaan monta turhaa riitaa välttää. Henkilöstön on myös tärkeä päästä ilmaisemaan mielipiteitään suunnitelmista. Lain vaatimukset eivät ole ylivoimaisia täyttää. Pienellä organisoinnilla yhteistoimintalain vaatimukset ovat täytettävissä kohtuullisella vaivalla. Yhteistoimintalaki asettaa minimivaatimukset yhteistoiminnalle sekä siihen liittyville neuvotteluille. Työnantajan kannattaa kuitenkin panostaa myös itse neuvotteluiden sisältöön. Tämä helpottaa tulevia vaikeita päätöksiä ja on myös eräänlaista riskienhallintaa. Parhaassa tapauksessa neuvotteluissa saatetaan löytää yrityksen ongelmaan ratkaisu, jota ei osattu ajatellakaan. Tiedossamme on useita tapauksia, jossa neuvotteluissa on tullut esiin ajatuksia, joiden avulla kriisitilanne on pystytty kääntämään jopa yrityksen kilpailueduksi. Kyse on myös yrityksen imagon vaalimisesta. Yt-neuvotteluita suunniteltaessa kannattaa turvautua sellaiseen asiantuntijaan, jolla on kokemusta neuvotteluiden järjestämisestä. Näin varmistetaan se, että lain vaatimat muotosäännökset tulee täytettyä ja päästään asiallisestikin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 2 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 3

3 PK yrityksen hallitus Perinteinen tapa järjestää PK-yrityksen hallitustyö on se, että kokous pidetään kerran vuodessa, kun tilinpäätös valmistuu. Hallitukseen kuuluu yrittäjä, mahdollisesti myös puoliso tai muita perheen jäseniä. Kokouksessa todetaan tilinpäätöksen sisältö pääpiirteissään. Seuraavaksi joko yrittäjä itse tai kirjanpitäjä laatii pöytäkirjan, jotta osakeyhtiölain muotovaatimukset tulee hoidettua. Hallitus kutsutaan koolle taas vuoden päästä, ellei sitä ennen pankki vaadi pöytäkirjaa esim. laina- ja vakuuspäätöksiin liittyen. Tämä käytännönläheinen näkökulma toimii pienissä yrityksissä. Usein vain yrityksen kasvaessa hallitustyö jää entiselle mallilleen vai pitäisikö valitettavasti sanoa tasolleen. Se on sääli, koska oikein järjestettynä hallitus voisi olla monille yrityksille hyvä voimavara sekä yrittäjälle arvokas sparraaja ja tuki. Yrittäjä on haasteidensa ja ongelmiensa kanssa yleensä aika yksin. Erityisesti ongelmatilanteissa ja kasvuvaiheessa toimiva hallitus voisi auttaa yrittäjää viemään yrityksensä hallitusti oikeaan suuntaan. Ehkä me yrittäjät pelkäämme sitä, että emme enää päätäkään kaikesta itse. Voisimmeko myöntää itsellemme, että emme tiedä kaikkea kaikesta, emmekä ehdi tai pysty sellaista tietoa myöskään yksin hankkimaan ja ylläpitämään? Hyvä hallintotapa Oikea ajattelutapa lähtee mielestäni siitä, että jokainen tehköön sitä mitä parhaiten osaa ja mikä eniten kiinnostaa. Yksikään yrittäjä ei ole yleensä yhtä aikaa erinomainen organisaattori, tuotantopäällikkö, keksijä, talousihminen, liikejuristi, markkinointihirmu ja ihmissuhdetaituri. Yrityksen pitää olla varsin suuri, jotta sillä on varaa pitää em. erityisosaajia palkkalistoillaan. Tavalliselle PK-yritykselle se ei ole realismia. Hyvä hallintotapa edellyttää oikeaa työnjakoa ja roolijakoa eri toimijoiden kesken. Näitä toimijoita osakeyhtiössä ovat osakkeenomistajat, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksen kaksi keskeistä tehtävää ovat yhtiön strategiasta päättäminen sekä (toimitusjohtajan) valvonta, pääpaino kuitenkin tulevaisuudessa. Hallituksen tehtävänä on ajaa kaikkien osakkeenomistajien etua tasapuolisesti. Hyvä hallintotapa edellyttää käytännössä hallituksen työjärjestystä, jotta kaikki oleelliset asiat tulevat systemaattisesti hoidettua. 4 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY Hallituksen muodostaminen Hyvä hallintotapa edellyttää, että hallitus muodostetaan nimenomaan yhtiön etua silmällä pitäen. Jotta hallitus voi suorittaa tehtävänsä odotetulla tavalla, jäsenillä pitää olla sopivia ominaisuuksia. Hallituksesta pitäisi löytyä mm. seuraavanlaisia ominaisuuksia: - täydentää yhtiössä/hallituksessa jo olevaa osaamista/kokemusta toimialatuntemus strategia juridiikka (myös yritysjärjestelyt) - riippumattomuus (jotta nimenomaan yhtiön etu päällimmäisenä) - kyky kyseenalaistaa (ulkopuolisin silmin) - keskittyy tulevaisuuteen Harvoin nämä kaikki ominaisuudet löytyvät yhtiön osakkaista tai henkilökunnasta. Silloin pitäisi rohkeasti harkita ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Ensimmäiseksi vain pitää huolellisesti pohtia mikä on yrityksen tarve eli millaista profiilia uusilta jäseniltä haetaan. Uusi jäsen voi löytyä yhtiön sidosryhmistä tai tuttavapiiristä. Ellei näin ole, voimme vaikka yhdessä pohdiskella hallituksen kokoonpanoa, henkilöitä, osaamista ja profiilikysymyksiä. Kun sopiva uusi jäsen löytyy, kannattaa osapuolten aina sopia kirjallisesti hallitustyön ehdoista vähän kuin työsopimusta tehtäessä. Muistaa kannattaa myös se, että yhtiökokous lopulta valitsee hallituksen jäsenet. Meiltä löytyy osaamista ja kokemusta Ryhmästämme löytyy mittavasti kokemusta erilaisten ja -kokoisten yhtiöiden hallituksessa toimimisesta joko puheenjohtajan, jäsenen tai asiantuntijan roolissa. Tämä kokemus on joustavasti käytössänne niin halutessanne kaikissa hallitustyöhön liittyvissä kysymyksissä, koskivat ne sitten oikeudellisia asioita tai hallitustyötä yleensä. Ryhmässämme on myös neljä kauppakamarin järjestämän erityisen HHJ kurssin (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) jo suorittanutta henkilöä. Yrittäjäterveisin, Timo Heikkilä asianajaja, HHJ Vapaa-ajan kiinteistö Hollolassa Vesijärven kupeessa. Oma ranta, tie perille, sähköt. Kiinteistö sisältää kaksi majoittumisen perustarpeet täyttävää mökkirakennusta, joissa mahdollisuus ympärivuotiseen asumiseen. Tontilla on rakennusoikeus lomaasunnolle, vierasmajalle, saunalle ja talousrakennukselle ilman asemakaavaa tai poikkeamispäätöksen hakemista. Hintapyyntö Lisätietoja pesänjakaja Ari Mertala puh. (09) tai HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 5

4 Varsin synkän taloustilanteen vaikutukset kohdistuvat hieman eri tavoin ja eri mekanismeilla eri yrityksiin. Lähes kaikkien yritysten taloudellinen tilanne tulee kuitenkin jatkossa todennäköisesti kiristymään, vaikka tilanne vielä näyttääkin hämmästyttävän rauhalliselta. Lähes viikottaisissa eri pankkiryhmien kanssa käymissäni keskusteluissa on ihmetelty, miksi taloushistorian synkin putoaminen ei vielä näy pankkien tiskeillä. Tähän saattaa olla useampiakin syitä. Ensinnäkin takanamme on lähes 15 vuotta jatkunut kasvun kausi, jonka myötä yritysten omavaraisuus ja likviditeetti olivat lähtötilanteessa poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Noususuhdanteen nopea taittuminen johti myös tilanteeseen, jossa varastot täyttyivät. Saattaakin olla, että vähentynyt kysyntä tyydytetään nyt varastoja pienentämällä, eikä tilalle hankita uutta vaihto-omaisuutta, raaka-aineita, komponentteja yms. Alhainenkin liikevaihto vahvistaa näin täysimääräisesti kassaa, joten rahat näyttävät riittävän juokseviin menoihin. Näin ei kuitenkaan voine jatkua enää pitkään. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys varautuu tulevaan likviditeettipulaan, sitä useammasta vaihtoehdosta se voi valita. Siinä vaiheessa, kun ulkopuoliset tarttuvat asiaan, ei hyviä vaihtoehtoja useinkaan ole enää tarjolla. Kassavirran riittävyyden varmistaminen onkin laskusuhdanteessa ehkä yritysjohdon keskeisimpiä haasteita eikä käsillä oleva finanssikriisi ole omiaan helpottamaan tehtävää. Nyt onkin tärkeää varautua tuleviin tilanteiseen optimoimalla yrityksen rahoitusasemaa jo hyvissä ajoin. Taloudellinen tilanne Yrityksen tilanteen purkamisessa lähdetään liikkeelle sen taloudellisen aseman kartoittamisesta. Tämä tapahtuu parhaiten syöttämällä toteutuneitten vuosien tilinpäätökset analyysiohjelmistoon, jonka avulla saadaan nopeasti läpileikkaus yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kassavirroista ja taseasemasta. Toimialavertailun kautta saadaan hyvä kuva yrityksen tilanteesta suhteessa muihin saman alan toimijoihin. Tarkastelussa keskitytään erityisesti kannattavuuden ja kassavirtojen analysointiin, jotka ovat rahoitussuunnittelussa keskeisellä sijalla. Liiketoiminnallinen tilanne Tässä osiossa pyritään selvittämään, mistä yrityksen ongelmat pohjimmil- taan johtuvat ja mitä toimenpiteitä niitten korjaamiseksi mahdollisesti on jo tehty. Usein yrityksen johdolla on pohdinnassa myös muita korjaavia toimenpiteitä. Ne kirjataan tässä vaiheessa ylös, mutta niiden toteuttaminen pysäytetään odottamaan selvityksen valmistumista. Tulevaisuuden näkymät Rahoituksen uudelleenjärjestelyssä rahoittajien päätökset nojaavat vahvasti yrityksen tulevaisuuden näkymiin, sillä lainojen lyhennyksiin ja korkoihin tarvittavien varojen pitää kertyä yrityksen tulevaisuuden kassavirroista. Analyysissä lähdetään liikkeelle toimialan yleisistä näkymistä, joista siirrytään yrityksen tilanteeseen, sen markkinatilanteeseen ja asiakaskunnan näkymiin. Samassa yhteydessä pohditaan myös kustannusrakenteen tarjoamia korjausmahdollisuuksia. Yrityksen johdon kanssa laaditaan tämän jälkeen yritykselle ennusteet. Niissä huomioidaan mahdolliset korjaustoimenpiteet, kustannussäästöt ja muut rakenteelliset muutokset, joilla toimintaa on tarkoitus sopeuttaa alhaisemman liikevaihdon ja kannattavuuden tasolle. Nämä tiedot syötetään simulointiohjelmistoon, jonka avulla tuotetaan tulevien vuosien ennustetut tuloslaskelmat, taseet ja kassavirrat. Kun ennusteisiin liitetään lainojen korkojen lisäksi myös niiden lyhennykset, voidaan testata myös yrityksen kyky selviytyä nykyisistä rahoituskuluistaan eli sen nykyisen rahoitusrakenteen toimivuus. Nykyinen rahoitusasema Yrityksen rahoitusasema on noususuhdanteessa usein syntynyt varsin sattumanvaraisesti. Se on tapahtunut yksittäisten investointien tai käyttöpääomatarpeiden kattamiseksi ilman sen tarkempaa kokonaissuunnitelmaa. Onkin varsin todennäköistä, että näin syntynyt rahoitusrakenne ei tule toimimaan parhaalla tavalla tyystin toisenlaisessa taloudellisessa ympäristössä. Nykyisen rahoitusaseman analyysissä käydään rahoittajakohtaisesti läpi yrityksen vastuusalkun ehdot (määrät, maturiteetit, marginaalit jne.) sekä rahoittajakohtainen vakuussalkku. Tämä sisältää usein erilaisia kovenantteja (erityisehtoja), osakkaan antamia pantteja yms. erityiselementtejä, joista yrittäjä ei välttämättä ole selvillä tai joitten merkitystä hän ei ehkä ole täysin ymmärtänyt. Tarkastelussa pyritään muun ohella selvittämään myös eri rahoittajien mahdollinen olemassa oleva liikkumavara. Rahoitusesitys Edellä pääkohdittain kuvatun analyysin pohjalta laaditaan rahoittajille perusteltu kirjallinen aineisto. Se sisältää yksityiskohtaisen rahoitusesityksen lisäksi tarvittavan liiteaineiston, kuten ennusteet ja kassavirtalaskelmat. Ratkaisu voi sisältää esimerkiksi omaisuuden realisointeja, rahoitusyhtiöjärjestelyjä, lyhennysvapaita vuosia tai muita konkreettisia toimenpiteitä. Myös kokonaan uusia rahoituslähteitä, kuten Finnvera Oyj:n suhdannelaina- ja takaus, saattaa olla tarjolla. Rahoittajat saavat esityksestä luottovalmistelussaan tarvitsemansa tiedot sekä valmiiksi pohditun ja perustellun ratkaisumallin, jonka toimivuus on testattu ennusteilla ja kassavirtasimulaatioilla. Tämä vähentää merkittävästi rahoittajan valmistelutyön määrää ja nopeuttaa myös rahoituspäätöksen tekoa. Ongelmien lykkäämisen negatiivisia vaikutuksia ei voi liikaa korostaa. Se, joka pyrkii ajoissa korjaamaan tilannettaan, saa yleensä myös asiansa hoidettua. Voin kokemuksesta kertoa, että rahoittajanne arvostaa saamaansa etukäteisinfoa, olipa se sisällöltään miten ikävää tahansa. Se kertoo, että asiakas kantaa vastuuta saamistaan lainoista ja pyrkii hoitamaan niitä parhaansa mukaan. Samalla se antaa rahoittajalle mahdollisuuden valmistella ajoissa omaa päätösorganisaatiotaan mahdollisesti lähestyvän ikävänkin tilanteen varalta. Lopuksi on syytä todeta, että neuvotteluissa sovitut toimenpiteet pitää toteuttaa tinkimättä. Mikäli ratkaisu edellyttää myös pankin vastaantuloa, odotetaan yleensä myös yrityksen omistajien sitoutuvan järjestelyyn jollakin tavalla. Lisäksi rahoittaja liittää niissä tapauksissa yleensä luottoihin erityisehtoja, jotka antavat sille mahdollisuuden puhaltaa tilanne poikki, jos asiat eivät mene sovitulla tavalla. Kun asiakkaan toiminta on suunnitelmallista ja vastuullista, on rahoituksen uudelleen järjesteleminenkin yleensä kaikkien osapuolten edun mukaista. Tekstin kirjoittaja Financial Solutions Oy:n ekonomi Pekka Manelius on aikaisemmin työskennellyt lähes 20 vuotta yrityspankkiirina. 6 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 7

5 Palkkahallinto on yksi yrityksen kaikkein tärkeimmistä toiminnoista. Palkat ja korvaukset omalle henkilöstölle on hoidettava ajallaan, oikein laskettuna ja kaikkien määräysten sekä lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Lain ja määräysten muuttuvat vaatimukset sekä palkkahallinnon laatuvaatimukset vaativat palkanlaskijalta aikaa ja asiantuntemusta. Työnantajan on panostettava yhä enemmän palkkahallinnon päivittämiseen, palkkarutiinien hallintaan sekä raportointiin viranomaisille. Tehtävä on haasteellinen ja vie voimavaroja yrityksen ydintoiminnoista. Tässä tilanteessa palkkahallinnon ulkoistaminen on kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto. Kustannussäästöjä syntyy, kun ei tarvitse ylläpitää palkkahallinnon ohjelmia tai rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä. Palkkahallinnossa kaikki ei kuitenkaan ole ulkoistettavissa. Päätöksenteko pitää säilyttää yrityksessä itsessään. Yrityksen pitää tietysti myös varata rahat palkanmaksua varten. Toiminta jäntevöityy ja työnjako selkeytyy, kun palkanlaskenta ja siihen liittyvät käsittelyt hoidetaan eri yrityksessä kuin siihen liittyvä tiedonkeruu ja päätöksenteko. Palkanlaskennan ulkoistaminen ei ole yrityksen koosta kiinni, sillä asiakasyritysten koko vaihtelee yhden henkilön yrityksistä aina yli 1000 työntekijää työllistäviin suurtyönantajiin. Palveluratkaisu räätälöidään jokaisen yrityksen tarpeiden mukaan. Yritys saa siis joustavan ja luotettavan palvelun, josta vastaa oma palkka-asiantuntija. Jokaisella asiantuntijalla on takanaan Tilikeskus-yhtiöiden monipuolinen erikoisosaaminen ja jokaiselle asiakkaalle on myös nimetty varahenkilö. Näin palvelu toimii kaikissa tilanteissa ja kysymyksissä, sanoo Turun Tilikeskus Oy:n palvelupäällikkö Pella Tolonen. Tilikeskus-yhtiöt vastaa satojen yritysten palkkahallinnosta. Tähän palveluun on laajasti panostettu, ja noin 20 asiantuntijaa työskentelee päätoimisesti palkkojen parissa. Palkkahallinnon asiantuntemusta, toimintatapoja ja sähköisiä palveluja kehitetään jatkuvasti. Uusin tieto ja laaja työehtosopimusten sekä lainsäädännön asiantuntemus takaavat pätevän partnerin palkkahallintoon. 8 HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY Kehitämme palkkahallintamenetelmiä ja prosesseja jatkuvasti. Asiantuntijana ja palkkahallinnon ammattilaisina meidän pitääkin kulkea alan kehityksen kärjessä, Tolonen tiivistää. Sähköinen tiedonsiirto tehostaa toimintoja palkanlaskennassa. Sähköistä palvelua kehitetään myös koko ajan ja sitä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sähköinen palvelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilökohtaisen palvelun osuus vähenisi. Päinvastoin, sillä henkilökohtainen neuvontatyö on oleellista mutkikkaiden kysymysten äärellä. Aktiivinen neuvontatuki ja henkilökohtainen asiantuntijapalvelu ovat tärkeä osa palveluamme nyt ja tulevaisuudessakin. Palvelupäällikkö Pella Tolonen Turun Tilikeskus Oy John Saunders Pekka Warjus Tarjous koskee mennessä tulleita uusia toimeksiantoja. Oikeudellisen perinnän viranomaiskulut laskutetaan. Riita-asiassa toimenpidekohtaiset kulut laskutetaan. Vapautatte arvokasta työaikaanne varsinaisen bisneksenne pyörittämiseen ja lisäksi tarjoamme perintäänne seuraavat hyödyt: Erääntyneet saamisenne vähenevät Luottotappiot vähenevät Saatte saatavillenne myös viivästyskoron Me hoidamme puolestanne: Yhteydenotot velalliseen ja viranomaisiin Neuvottelut velallisen kanssa Saatavan maksujen seurannan Edellisessä H-Hetkessä esitelty yhteistyökumppanimme John Saunders, asianajotoimisto Smith, Gambrell & Russell, tulee Suomeen. Hän esiintyy yhdessä varatuomari Pekka Warjuksen kanssa Turussa World Trade Centerin järjestämässä tilaisuudessa maanantaina ja Tampereella kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa Lisätietoa tilaisuuksista ja henkilökohtaisista keskustelumahdollisuuksista Saundersin ja Warjuksen kanssa kahden kesken saa joko varatuomari Pekka Warjukselta puh. (03) tai asianajaja Timo Heikkilältä, puh Toimitatte vain kopion erääntyneestä laskusta niin me hoidamme perinnän puolestanne! Toimitus: Faxilla (02) Sähköpostilla: Postitse: Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy, Linnankatu 11 b, Turku Lisätietoja perinnästämme sekä perintätarjouksestamme: OTK Nina Sillanpää, puh HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 9

6 toimitiloistaan euroa/vuosi, liiketoimintayhtiön tulos pienenee koko tällä määrällä, jolloin myös sen osingonjakokyky pienenee vastaavasti. Liiketilat Oy:n verotettava tulo on peritty vuokra euroa, josta 26 %:n veron jälkeen jää osingonjakokelpoisiksi varoiksi euroa. Kun Liiketilat Oy:n oma pääoma on jakautumisen jälkeen euroa, se kasvaa ensimmäisen vuoden jälkeisellä nettotulolla eli eurolla, jolloin oma pääoma on seuraavan kerran euroa. Kun yhtiö tämän jälkeen jakaa osinkoa, se voi jakaa verovapaata osinkoa euroa (9 %:ia :sta). Mikäli se jakaa osinkoa tätä enemmän, ylimenevästä osingosta on ansiotuloina verotettavaa osinkoa 70 %. tuloista maksetaan veroa 28 %. Vuokratuloista jäisi nettona käteen tässä esimerkissä euroa. Liikehuoneisto-osakkeiden myynti Mikäli yhtiö, joka omistaa liikehuoneiston, jonka kirjanpitoarvo on euroa, mutta käypä arvo on euroa, myy liikehuoneiston eurolla, yhtiölle syntyy verotettavaa voittoa euroa, josta maksetaan veroa euroa. Liikehuoneiston myynnistä jäisi yhtiön kassaan euroa. Jos kassaan tulleet varat jaetaan osinkoina, niistä on verovapaata vain 9 % laskettuna osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta ja ylimenevästä osasta 70 % on ansiotuloa. vissa. Tämä päätös tarkoittaa yllä olevan esimerkin valossa sitä, että kun euron liikehuoneiston osake jaettiin osinkona yhtiön osakkaalle ja vaikka tästä osingosta oli verovapaata euroa, hän maksoi siitä veroa vain euroa, sen hankintahintana pidetäänkin huoneiston käypää arvoa eli euroa. Tästä puolestaan seuraa se, että jos osakas myy osinkona saamansa liikehuoneiston, sen kauppahinta on euroon saakka hänelle täysin verovapaata. Tähän euron hankintahintaan saadaan lisätä vielä varainsiirtovero, jonka osakas joutui maksamaan, kun liikehuoneisto siirtyi hänen omistukseensa. Varainsiirtoveron määrä nyt ko. esimerkissä on 1,6 % eli euroa. Käsittelin viime H-hetkessä aihetta miten voidaan siirtää yhtiön taseessa oleva kiinteistö joko itselle tai keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle. Jutussa totesin, että se voidaan tehdä kolmella tavalla: Ostamalla kiinteistö käypään hintaan, jakamalla se osinkoina itselle tai jakamalla yhtiö uudeksi liiketoimintayhtiöksi ja uudeksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Totesin myös, että jakautuminen on ehdottomasti järkevin tapa eriyttää kiinteistö yrityksestä. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kautta päästiin siihen, että yrittäjä pääsee perimään omalta yhtiöltään kiinteistön käytöstä käypää vuokraa, josta hän maksaa vain pääomatulon mukaisen veron eli 28 %. Mikäli yrityksen taseeseen sisältyy liikehuoneiston osakkeita, työsuhdeasunto-osakkeita, vapaa-ajan asunto-osakkeita tai vaikka pörssiosakkeita, näiden siirtämisellä jakautumista hyödyntäen uuteen yhtiöön ei saavuteta samaa hyötyä kuin kiinteistön siirtämisellä keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön. Jos osakeyhtiössä toteutetaan kokonaisjakautuminen, jossa liiketoiminta siirretään uuteen liiketoimintaosakeyhtiöön ja liikehuoneisto sekä mahdolliset muut osakkeet sitä varten perustettavaan toiseen osakeyhtiöön, yhtiön nettovarat on vain jaettu kahteen eri osakeyhtiöön. Mikäli se osakeyhtiö, jonne liikehuoneisto ja mahdolliset muut osakkeet on siirretty, perii toimitiloista vuokraa, nämä vuokratulot tulevat vuokraa perivälle osakeyhtiölle, joka maksaa vuokratuloistaan veroa 26 %. Liiketoimintayhtiö, joka maksaa vuokran, saa luonnollisesti vähentää maksamansa vuokrat omassa verotuksessaan. MIKSI LIIKEHUONEISTON OSAKKEET KANNATTAA JA- KAA ITSELLE? Oletetaan, että yhtiön taseessa on seuraavat luvut: oma pääoma liikehuoneiston osakkeet (todellinen käypä arvo ) Kun liikehuoneiston osake sisältyy yhtiön taseeseen, tästä huoneistosta ei luonnollisestikaan voida maksaa itse itselleen vuokraa. Liikehuoneiston tasearvo sisältyy yhtiön omaan pääomaan, joten sen osuus verovapaasta osingosta on euroa (9 %:ia :sta). Oletetaan, että vastaavasta tilasta voitaisiin periä käypänä vuokrana euroa/vuosi. Jos tämä osakeyhtiö jaetaan kahdeksi osakeyhtiöksi eli uudeksi liiketoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi ja uudeksi Liiketilat Oy:ksi, jonka taseeseen liikehuoneisto siirretään, näiden kahden yhtiön osakkeiden yhteinen matemaattinen arvo on sama kuin jaettavan yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo. Näistä kahdesta yhtiöstä saatavien verovapaiden osinkojen määrä ei aluksi muutu lainkaan. Jakautumisessa jakautuvan yhtiön varat ja velat tulee siirtää uusiin yhtiöihin kirjanpitoarvoin ns. tasejatkuvuutta noudattaen. Siten Liiketilat Oy:n taseessa liikehuoneiston osakkeet ovat edelleen euron arvoisina. Jos jakautuvan yhtiön oma pääoma on jaettu kumpaankin uuteen yhtiöön yhtä suurin osuuksin, kummankin yhtiön oma pääoma on euroa. Siten kummastakin yhtiöstä saa alkuun verovapaita osinkoja euroa. Kun Liiketilat Oy perii liiketoimintaa harjoittavalta yhtiöltä vuokraa Liikehuoneiston jako osinkona ja veroseuraamukset Oletetaan, että edellä mainitun liikehuoneiston todellinen käypä arvo on euroa, kun sen kirjanpitoarvo oli euroa. Mikäli yhtiö jakaa osinkoina muuta kuin rahaa, tällaisen omaisuuden siirtohintana yhtiöstä osakkaalle on käytettävä käypää arvoa. Siten jos osakeyhtiö jakaisi osakkaalleen em. liikehuoneiston osinkoina, osingon määrän tulisi olla euroa. Kun osakkeen tasearvo oli euroa, tästä osingonjaosta seuraisi yhtiölle euron luovutusvoitto, josta yhtiö maksaisi veroa euroa. Osakas saisi tällä keinolla osinkotuloa euroa, josta verovapaata olisi euroa (9 %:ia :sta). Lopusta eurosta ( ) olisi verotonta vielä 30 % eli euroa, jolloin verotettavaksi ansiotuloksi osakkaalle jäisi euroa. Mikäli osakkaalla ei ole muita ansiotuloja, tästä menisi veroja noin euroa. Näin osakas saisi eurolla euron arvoiset osakkeet itselleen. Tämän jälkeen osakas voi periä omalta yhtiöltään käypää vuokraa esim euroa/vuosi, joka summa olisi hänen pääomatuloaan. Pääoma- Merkittävä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO T 2765) Edellä mainitun KHO:n päätöksen mukaan osinkona saadun osakkeen hankinnaksi (hankintamenoksi) katsotaan osakkeiden käypä arvo sillä hetkellä kun osinko on ollut nostetta- Tänä vuonna olemme kokeneet uuden ilmiön, hinnat ovat laskeneet. Raaka-aineiden hinnat, bensiinin hinta ja myös kiinteistöjen ja liikehuoneistojen hinnat ovat laskusuunnassa. Yrittäjän kannattaa hyödyntää laskevia hintoja ja jakaa osinkona rahan sijasta omaisuutta esimerkiksi liikehuoneisto. Osinkoja kannattaa jakaa Mikäli edellä oleva antaa aihetta lisäkysymyksiin tai toimenpiteisiin, ottanette yhteyttä toimistoomme puhelinnumeroon Yrittäjäterveisin Pertti J. Siikarla oik.lis. joka vuosi- varsinkin kun tulossa on suurempi osinkotulojen veroremontti ja jos kassa on tiukilla kannattaa jakaa muuta rahanarvoista. Ari Mertala puh HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY HEIKKILÄ & CO OY YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY 11

7 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY:n ja HEIKKILÄ GROUP in XIV GOLFKISAT Ma , Nevas Golf, Sipoo Yhteislähtö klo 9.00 Jo tuttuun tapaan järjestämme jälleen yrittäjille ja heidän ystävilleen tarkoitetun kisan haasteellisella Nevaksen golfkentällä. Tänäkin vuonna jokainen osallistuja palkitaan! Kilpailu on: Tasoituksellinen pistebogey Tasoitusrajat 1-54 korkein kilpailutasoitus 36 Naiset:punainen tii Miehet: keltainen tii Pisin draivi & lähemmäs lippua Osallistumismaksu: 55 sisältäen pelimaksun (joka laskutetaan etukäteen), kenttäeväät, saunan, lounaan, palkinnon jokaiselle ja hyvän peliseuran Ilmoittautumiset: Koska voimme ottaa mukaan vain 72 osallistujaa, varmista heti mukaanpääsysi ja ilmoittaudu ennakkoon: puhelimitse (09) tai faksilla (09) sähköpostilla Ilmoita: Nimesi + mahdollisten ystäviesi nimet, yrityksen nimi kotiseurat ja tasoitukset laskutusosoite + puhelinnumero (fax- tai sähköpostiosoite) Lisäohjeet: Lisäohjeet tulevat laskun mukana! ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO OY TURKU Puh Linnankatu 11 b Turku Fax. (02) HELSINKI Puh. (09) Bulevardi Helsinki Fax (09) TAMPERE Puh Hämeenkatu 17 A Tampere Fax YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY HELSINKI Puh (09) Bulevardi Helsinki Fax (09) FINANCIAL SOLUTIONS OY TURKU Puh. (02) Linnankatu 11 b Turku Fax (02)

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula YT-asiat käytännössä Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän tulee tietää, tää kun työvoiman tarve muuttuu AA Katriina Vierula Ai Asianajotoimisto i i Pl Peltonen LMR Oy 24.11.2015 YTL soveltamisala 1

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % % Rakentaminen (F) % % Kauppa (G) 9 % 9 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 2 % Muut % 2 % % % % 3 % % % % 7 % 8 % 9 % % 28.2.8 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % %12 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) %3 %3 Muut %1 %12 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) % %1 Muut %1 %1 % 1 % % % % % % % 8 % % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %13 %19 %18 Palvelut (H, I, K, O) %3 %1 Muut %1 % % 1 % % % % 5 % % 7 % 8 % 9 % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti TERVEISIÄ OBAMA ASTA

H-HETKI. No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN. Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti TERVEISIÄ OBAMA ASTA No. 1/2009 MONIPUOLINEN KATSAUS KIINTEISTÖVEROTUKSEEN Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti H-HETKI HEIKKILÄ & CO Oy YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY FINANCIAL SOLUTIONS OY TERVEISIÄ OBAMA ASTA - amerikkalaista

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 13 % 19 % 19 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 9 % Muut 1 % 12 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % 9 % Rakentaminen (F) 1 % 1 % Kauppa (G) 19 % 1 % Palvelut (H, I, K, O) % % Muut 1 % 25 % 0 % % % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 80 % 90 % 0 %.2.08 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot