SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013"

Transkriptio

1 AIKA Maanantai kello PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Toini Juvonen Antti Kivelä Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Matti Notko, poistui pykälän 12 käsittelyn jälkeen klo Pauli Ruotsalainen, poistui pykälän 12 käsittelyn jälkeen klo Elina Vepsäläinen POISSA MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, pykälien 1-11 ja käsittelyn ajan Aleksi Eskelinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja Olli Helanterä talousjohtaja, paikalla pykälien 1 6, 8 9, 11, käsittelyn ajan, esittelijä pykälän 14.2 ajan Matti Kartano yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Anna Olkkonen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui klo Veli-Matti Tolppi esittelijä / kuntayhtymän johtaja, paikalla pykälien 1 4, 6, 8 9, käsittelyn ajan Mervi Vidgren vararehtori, paikalla pykälien 1 11 käsittelyn ajan, esittelijä pykälän 7 ja 10 aikana KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN/N JOHTAJAN VALINTA 6 1 kpl SAVONIAN STRATEGIA kpl SAVONIAN KUOPION TOIMITILARATKAISUT 8 YLLÄPITOMUODON MAHDOLLISEEN MUUTOKSEN VALMISTAUTUMINEN Sivu 1

2 9 UUDISTUKSIA TUKEVAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUTYÖ 10 SELVITYKSEN HANKINTA SAVONIAN TOIMITILOJEN STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA JA TILOJEN KÄYTÖN OPTIMOINNISTA 11 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ENERGIATEKNIIKAN LEHTORAATTI / VARKAUDEN KAUPUNGIN LAHJAKIRJA 12 2 kpl N JOHTAJAN / REHTORIN TOIMINTA 13 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Riitta Korhonen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä pykälien 1-11 ja ajan Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Juha Koivula pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että esityslistan pykälä 5 käsitellään pykälän 12 jälkeen ja pykälä 10 käsitellään pykälän 7 jälkeen sekä lisäksi ylimääräisissä asioissa käsitellään 14.1 Yhtymähallituksen ylimääräisestä kokouksesta päättäminen ja 14.2 Oppilaitoskiinteistöjen ruokapalvelujen hankintaa koskevaa täytäntöönpanoasia. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (10.1 ) kokouksessa touko-kesäkuun 2013 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Iris Asikainen ja Juha Koivula. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iris Asikainen ja Juha Koivula. Sivu 6

7 5 AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN/N JOHTAJAN VALINTA Yhtymävaltuusto päätti (7 ) julistaa ammattikorkeakoulun rehtorin/kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi. Määräaikaan mennessä virkaan haki yhteensä 24 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä. Yhtymävaltuusto asetti (7 ) rehtorin valintaa varten valmisteluryhmän ja nimesi siihen edustajat niin, että siihen kuuluvat yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, yhtymähallituksen esittämät Varkauden ja Iisalmen edustajat, johdon edustaja sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsema edustaja sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Lisäksi yhtymävaltuusto valtuutti yhtymähallituksen päättämään valmisteluryhmän esityksen pohjalta haastatteluun kutsuttavat hakijat sekä nimeämään haastatteluryhmän ja päättämään soveltuvuusarviointien käyttämisestä valmisteluryhmän esityksen pohjalta. Yhtymähallitus valitsi (7 ) valmisteluryhmän esityksen pohjalta virkaa hakeneista henkilöistä haastatteluun yhteensä 9 henkilöä: Raine Hermans, Ari Kerkkänen, Jarmo Matilainen, Riitta Rissanen, Kari Ristimäki, Kaija Sääski, Reijo Tolppi, Veli-Matti Tolppi ja Mervi Vidgren. Samalla yhtymähallitus nimesi haastatteluryhmään yhtymävaltuuston puheenjohtajan, yhtymähallituksen puheenjohtajan ja Mercuri Urvalin nimeämän henkilöstövalintakonsultin ja päätti, että muilla valmisteluryhmän jäsenillä on mahdollisuus seurata haastatteluja videoneuvotteluyhteyden kautta. Ammattikorkeakoulun hallitus antoi lausuntonsa rehtorin/kuntayhtymän johtajan valintaan liittyen (22.1 ). Haastattelut suoritettiin ja soveltuvuusarvioinnit järjestettiin välisenä aikana. Soveltuvuusarviointeihin kutsuttiin kuusi haastateltua hakijaa. Valmisteluryhmä käsitteli soveltuvuusarviointien yhteenvetoraporttia kokouksessaan Valmisteluryhmä kokoontuu valmistelemaan nimitysesitystä. Valmisteluryhmän esitys liiteaineistoineen tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen ja toimitetaan yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov Päätös Merkittiin, että esityslistan pykälän 5 asia käsiteltiin esityslistan pykälän 12 jälkeen. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi ja vararehtori Mervi Vidgren poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yhtymähallituksen puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan esityksen: Sivu 7

8 Yhtymähallitus päättää esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että hakijoiden ansiovertailujen, suoritettujen haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella ammattikorkeakoulun rehtorin virkaan valitaan FT Mervi Vidgren lukien toistaiseksi, ja että ammattikorkeakoulun rehtori toimii kuntayhtymän johtajana. Mervi Vidgrenin kieltäytymisen varalle rehtorin virkaan valitaan Ari Kerkkänen. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa virantoimituksen alkamisajankohdasta lukien ja Vidgrenille myönnetään virkavapaata vararehtorin virasta koeaikaa vastaavalle ajalle. Edelleen yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että rehtorin viran palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja rehtorin kanssa tehtävän johtajasopimuksen mukaisesti sekä valtuuttaa yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajan neuvottelemaan luonnoksen johtajasopimukseksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Virkanimitysesitys perustuu valmisteluryhmän yksimieliseen esitykseen. Valmisteluryhmä on hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin tehtyyn ansiovertailuun ja kokonaisharkintaan perustuen todennut, että FT Mervi Vidgren täyttää parhaiten viran vaatimukset kaikilla arvioiduilla kyvykkyyden osa-alueilla ja on siihen soveltuvin. Menestysprofiili määritettiin yhteistyössä valintaryhmän ja Mercuri Urvalin kesken. Profiilissa otettiin huomioon rehtorin hakuilmoitus ja Mercuri Urvalin korkeakoulukentän kokemus rehtorin tehtävässä vaadittavista kyvykkyyksistä. Valitut näkökulmat, joita vasten haastattelussa ja soveltuvuusarviossa arvioitiin henkilön kyvykkyyttä toimia rehtorina, olivat: Savonian ja sen toimintakentän tuntemus, Strategian muodostaminen ja strateginen ajattelu, Strategian toimeenpano ja operationalisointi, Operatiivinen ja päivittäinen johtamistyöskentely, Verkostot ja sidosryhmäyhteistyö. Mercuri Urvalin johdolle tarkoitettu soveltuvuusarviointi pitää sisällään kokemustaustan kartoittamisen, työskentelytapa-arvioinnin, kognitiiviset kyvykkyystestiosiot sekä syvähaastattelun. - Valmisteluryhmän muistio (Salainen asiakirja: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Viiteaineistona on hakuilmoitus, joka julkaistiin valtuuston päätösten mukaisissa lehdissä ja valituissa sähköisissä rekrytointikanavissa sekä ammattikorkeakoulun hallituksen antama lausunto. Merkittiin, että alkuperäiset hakemusasiakirjat ja yhteenveto soveltuvuusarvioinneista ovat nähtävissä yhtymähallituksen kokouksessa. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan kokouksessa tekemän valmisteluryhmän esitykseen perustuvan esityksen. Sivu 8

9 6 SAVONIAN STRATEGIA Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa edellisen kerran (6 ) kokouksessaan. Yhtymähallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun. Savonia-ammattikorkeakoulussa on Strategia prosessia toteutettu yli vuoden ajan. Pitkäkestoinen strategia-analyysivaihe johtui opetus- ja kulttuuriministeriön tulevien uudistusten laajuudesta ja aikatauluista. Strategia-analyysivaiheessa henkilöstöltä kysyttiin nettipohjaisen muutoskyselyn ja -työskentelyn avulla tulevaisuuden näkymiä ja muutossuuntaa sekä keskeisiä teemoja strategiaan (kevät 2012). Samaan aikaan toteutettiin nettipohjainen skenaariokysely sidosryhmille ISATyhteistyössä (Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun strateginen kumppanuussopimus ja -projekti vuosina ). Nettikyselyjen toteutusta ohjasi ulkopuolinen asiantuntija, joka myös laati yhteenvedot ja loppuraportit. Ne esiteltiin henkilöstölle, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Strategiaa työstettiin syksyllä 2012 edustuksellisissa (henkilöstön, luottamusmiesten, opiskelijoiden, johdon ja sidosryhmien edustajat) pienryhmissä. Henkilöstön ja opiskelijoiden laaja kommentointi- ja palautekierros toteutettiin johdon katselmusten yhteydessä maaliskuussa Lisäksi opiskelijayhdistyksen kanssa toteutettiin erillinen opiskelijoiden kuulemistilaisuus. Strategialuonnosta on käsitelty ylläpitäjän, ammattikorkeakoulun hallituksen, luottamusmiesten ja opiskelijakunnan sekä johdon yhteisessä strategiaseminaarissa Strategiaseminaarin perusteella tehtiin täydentäviä muutoksia strategialuonnokseen, jonka jälkeen strategialuonnos toimitettiin sidosryhmille lausuntokierrosta varten. Hyväksyttävänä oleva strategia linjaa Savonian vuosia Savonian strategia vuosille Strategia-asiakirja jakautuu kahteen osaan: Lähtökohdat Savonian strategialle Strategiset linjaukset Strategian käytäntöön vienti toteutuu strategian toteutusohjelman avulla. Toteutusohjelman hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus. Toteutusohjelma laaditaan strategian hyväksynnän jälkeen. Strategiaa mittaavat mittarit strategiakaudelle sovitaan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä syksyllä Syynä tähän on käynnissä oleva rahoitus- ja talouskoodiston muutos, joilla on vaikutusta asetettavien mittareiden tavoiteasetteluun. Lopulliset Opetus- ja kulttuuriministeriön mittareiden laskentakaavat saadaan syksyllä Sivu 9

10 Lisäksi käynnissä oleva koulutusvastuumallin suunnittelu- ja toimilupaprosessi vaikuttavat strategian tavoitteiden mittaamisen tasoihin. Ammattikorkeakoulun hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt strategian vuosille kokouksessaan (6 ) ja valtuutti rehtorin tekemään strategiaan vaadittavat tekniset korjaukset. Strategian korjattu versio jaettiin yhtymähallituksen jäsenille kokouksessa. Yhtymähallituksen evästyskeskustelun perusteella on tehty täydennyksiä sekä täsmennetty epäselviä asiakokonaisuuksia. Strategian hyväksynnän jälkeen strategiasta laaditaan lyhyt tiivistys strategian viestintää helpottamaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy omalta osaltaan Savonian strategian vuosille Esitys hyväksyttiin hallituksen yksimielisen päätöksen mukaisesti kokouksessa täydentämänä seuraavasti: Yhteistyökumppaneihin lisätään Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja strategiassa otetaan huomioon maakuntastrategia. Koulutuksen ja TKItoiminnan laatutekijöinä otetaan huomioon tehokkuuden lisäksi muita laadullisia tekijöitä. Strategian rakennetta tarkastellaan niin, että esittämisjärjestystä muutetaan seuraavasti. Toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiili, painoalat, ja että yhteistyö Tampereen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen sekä Karelian ja toisen asteen kanssa kuvataan tulevaisuuden strategisissa linjauksissa. Lisäksi sivulta neljä poistetaan toisen kappaleen TKI-toiminnan kumppanuutta koskien maininta erityisesti pk-yrityskentässä. Hallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan tekemään täydennykset teknisenä korjauksena. Sivu 10

11 7 SAVONIAN KUOPION TOIMITILARATKAISUT Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että Savonian pääkampuksen sijoittumispaikaksi Savilahden alueelle. Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymähallitus on kokouksessa ja käsitellyt Savonian Kuopion toimitilaratkaisuja. Kuopion toimitilaratkaisujen jatkovalmistelussa on huomioitu Sairaalakadun kiinteistöstä luopuminen ja siellä olevien toimintojen siirtäminen Microkadun kampukselle. Yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa on käynnistetty korttelin (Sairaalakatu 6 8 ja ns. Valkeisen sairaalan tonttien) kaavoitustyö. Kiinteistön myynti ja myynnin julkinen kilpailuttaminen edellyttää yhtymävaltuuston päätöstä. Sairaalakadun rakennukset 1-4 ovat suojelukohteita, joten niistä ei tulisi Kuopion kaupungin periä kehittämiskorvausta julkisyhteisöltä. Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että muotoilun koulutus siirtyy Opistotien kampukselle vuoden 2015 alusta. Kuopion toimitilojen lyhyen aikavälin jatkovalmistelussa (vuoteen 2020) huomioidaan Savoniassa kehitetty työelämäläheisen oppimisen mallia (OIS). Sen perusperiaatteet työelämäläheinen oppiminen sekä teorian ja käytännön kytkeminen toimii viitekehyksenä myös Savonian tilaratkaisuissa. Toimitilavalmistelua on jatkettu ns. kahden kampuksen toimitilamalliin perustuen. Opistotien kampukselle keskittyy pääsääntöisesti tekniikan ja muotoilun toiminnot. Kampuksella sijaitsee painoalojen näkökulmasta integroitu tuotekehityskokonaisuus sekä yrittäjyys ja innovaatiotoiminta, joihin kytkeytyy edellisten lisäksi ennen kaikkea liiketalouden koulutus. Opistotien kampuksella opiskelijoiden lähineuvonta ja -tukipalvelut järjestetään kampuksella opiskelijoiden pikapalvelutarpeet huomioiden. Palvelukokonaisuuksien tarkastelussa tulee huomioida toimijoiden synergian mahdollisuudet sekä taloudellinen ja tehokas toimintatapa. Toimitilasuunnittelun päivityksessä otetaan huomioon tilojen ja toimintojen näkökulmasta mm. seuraavat näkökohdat (tiloja ja toimintoja päivitetään mm. seuraavasti:) tekniikan ja muotoilun laboratorio- ja pajatilojen toiminnallinen tarkastelu muotoilun ja tekniikan koulutuksen synergiat erikoistiloissa liikuntatilojen monimuotoistaminen huomioiden korkeakoululiikunnan tavoitteet sekä Sairaalakadun kiinteistöstä luopuminen aulatilat osin avoimen oppimisympäristön tiloiksi ravintolan tiloja kehitetään osin oleskelutyyppisiksi tiloiksi tietohallinnon palvelujen sijoittuminen tarkastellaan osana kokonaisuutta Microkadun kampukselle sijoittuvat pääosin terveysalan sekä liiketalouden toiminnot. Terveysalan erikoistilojen lisäksi Microkadulle sijoitetaan Savonian muunneltavia oppimistiloja. Microkadun kampukselle sijoittuvat Savonian keskitetyt palvelut, kuten kirjasto, jossa toimintaan kytketään myös muu Sivu 11

12 palvelutoiminta kuten opiskelu- ja kansainväliset palvelut sekä opiskelijakunnan toiminta. Kirjasto- ja tietopalvelujen toiminnassa korostuvat avoimet oppimisympäristöt, jotka huomioidaan tilasuunnittelussa. Painoalojen näkökulmasta kampuksella toimivat alkutuotanto ja elintarvikkeet, energia- ja ympäristö sekä käyttäjälähtöisten hyvinvointipalvelujen sekä Venäjäosaaminen toimintaa, vaikka ne kytkeytyvät myös Iisalmen ja Varkauden toimipisteisiin. Kampuksella on jo sijoittunut ympäristötekniikan ja matkailuja ravitsemisalan toiminnot, pieneltä osin terveysala sekä Savonian hallinto ja osa tukipalveluista. Sairaalakadulta Microkadulle sijoittuvat terveysalan toiminnot. Näissä tulee edelleen huomioida koulutusvastuisiin liittyvät päätökset. Microkadun kampuksen tilajärjestelyjen osalta on lähtenyt neuvottelupyyntö Technopolis Oyj:lle Neuvottelujen jälkeen uusista vuokrattavista tiloista on pyydetty Technopolis Oyj:ltä tarjous. Sen pohjalta on valmisteltu vuokrasopimusluonnos. Lisäksi tehdään erillinen kumppanuuteen liittyvä sopimus. - Tarjous salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, ja 20. kohta) - Vuokrasopimuksen luonnos (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, ja 20. kohta) Kampuskohtainen erittely tilojen, toimintojen ja tarvittavien muutostöiden sekä laajuuden ja kustannusten osalta on esitelty liitteessä. - Savonian alustavat tilatarpeet Microkadun toiminnan laajentamiseksi (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, ja 20. kohta) - Savonian alustavat muutostyötarpeet Opistotien kampuksen tiloissa Microkadun kampuksella tiloja on yhteensä noin m 2 (vuokra ja omat tilat). Opistotien kampuksella tiloja on yhteensä m 2 (lisäksi D-osan kellarikerros noin 600 m 2 ). Näiden kahden kampuksen ylläpito- ja vuokrakustannus on yhteensä noin 3,4 milj. euroa. Tilakustannusten kohdentamisen jatkotyössä tullaan huomioimaan omien tilojen korjausvelka. Kuopion tilajärjestelyjen suunnittelussa toimijat ml. opiskelijat ovat olleet edustuksellisesti mukana koko suunnittelun ajan. Hallituksessa esitellään tarkemmin kampussuunnittelupolun eteneminen. Toimitilatoimikunnassa ( ) käsiteltiin Kuopion toimitilakysymykset. Keskusteluissa huomioitiin myös tekniikan ja liiketalouden johdolta tulleet kommentit, joiden mukaan olisi syytä selvittää Opistotien liikuntasalin käyttöönoton muuttaminen oppimistiloiksi, joka mahdollistaisi liiketalouden, muotoilun ja tekniikan sijoittumisen Opistotielle. Liikuntasalin käyttöönoton mahdollisen muutostyön arvioiduista kustannuksista sekä korkeakoululiikunnan tavoitteista tuodaan tarkennettu selvitys viimeistään hallituksen kokoukseen. Hallintosäännön (hyväksytty yhtymävaltuustossa , 14 ) 8 :n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu toimielimen määräämä henkilö. Sivu 12

13 Yhtymähallitus on (7 ) päätöksellään nimittänyt vararehtori Mervi Vidgrénin kampusvalmistelusta vastaavaksi viranhaltijaksi. Vararehtorin esitys Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän lyhyen aikavälin toimitilamalli Kuopiossa perustuu kahden kampuksen malliin seuraavasti: Sairaalakadulla olevat toiminnot sekä liiketalouden toimintoja siirtyy pääsääntöisesti Microkadun kampukselle. Opistotien kampukselle keskittyy pääsääntöisesti yhtymähallituksen aiemmin päättämän esityksen mukaisesti tekniikan ja muotoilun toiminnot, ja että kampuksella sijaitsee painoalojen näkökulmasta integroitu tuotekehityskokonaisuus sekä yrittäjyys ja innovaatiotoiminta, joihin kytkeytyy edellisten lisäksi ennen kaikkea liiketalouden koulutus. Lisäksi Microkadun kampukselle sijoittuvat Savonian keskitetyt palvelut, kuten kirjasto, jossa toimintaan kytketään myös muu palvelutoiminta kuten opiskelu- ja kansainväliset palvelut sekä opiskelijakunnan toiminta. Opistotien kampuksella opiskelijoiden lähineuvonta ja -tukipalvelut järjestetään kampuksella opiskelijoiden pikapalvelutarpeet huomioiden niin, että palvelukokonaisuuksien tarkastelussa huomioidaan toimijoiden synergian mahdollisuudet sekä taloudellinen ja tehokas toimintatapa. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Sairaalakadun kiinteistöstä luovutaan ja kiinteistö myydään julkisella kilpailutuksella sekä valtuuttaa vararehtori Mervi Vidgrenin käynnistämään Sairaalakadun kiinteistön myyntitoimien valmistelun ja myyntitarjousmenettelyn. Edelleen yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Technopoliksen Oyj:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun välisen vuokrasopimuksen ja valtuuttaa vararehtori Mervi Vidgrenin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Lisäksi yhtymähallitus käy evästyskeskustelun alustavista Opistotien korjaus- ja muutostyökustannuksista ja valtuuttaa vararehtori Mervi Vidgrenin valmistelemaan asiaa käydyn keskustelun pohjalta. Päätös Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi ja talousjohtaja Olli Helanterä poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin että kokouksessa jaettiin yhtymähallituksen jäsenille seuraavat liitteet: - Lisäselvitys Savonian arvioidut kiinteistökulut (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, ja 20. kohta) - Opiskelijakunta Savottan kannanotto Esitys hyväksyttiin vararehtorin esityksen mukaisena. Lisäksi hallitus totesi, että hyväksytyn esityksen mukaisesti kuntayhtymän tilojen kokonaismäärä Microkadun kampuksella kuntayhtymän omat, aiemmilla sopimuksilla vuokratut tilat ja nyt hyväksytyllä vuokrasopimuksella vuokrattavat tilat ovat yhteensä m 2,, joista nyt vuokrattavien toimitilojen osuus toistaiseksi voimassa olevalla ja vuoden irtisanomisajalla Sivu 13

14 olevalla vuokrasopimuksella on yhteensä 2,803 m 2 (sisältäen jyvitysosuuden 255 m 2) ja määräaikaisella vuokrasopimuksella olevat väistötilat yhteensä 882 m 2 (sisältäen jyvitysosuuden 80 m 2 ). Opistotien kampuksella toimitilojen kokonaismäärä on yhteensä m 2. Sivu 14

15 8 YLLÄPITOMUODON MAHDOLLISEEN MUUTOKSEN VALMISTAUTUMINEN Ammattikorkeakoululainsäädännön uudistaminen on käynnissä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun ennakkotiedon mukaan ammattikorkeakoululain säännöksiä esitetään muutettavaksi niin, että ammattikorkeakouluista poistuu ylläpitojärjestelmä ja tilalle tulee itsenäinen oikeushenkilöasema, joka on muodoltaan osakeyhtiö. Kuntayhtymässä on teetätetty seikkaperäinen yhtiöittämisselvitys Selvitys osoittaa, että yhtiöittämisprosessin valmisteluun sisältyy lukuisia sekä päätöksentekoon että käytännön toimenpiteisiin liittyviä vaiheita. Valmistelu edellyttää monilta osin laajaa selvitystyötä ja neuvotteluja. Valmisteluun ja päätöksentekoon on varattava riittävän pitkä aika. Yhtiöittämiseen liittyvien asioiden valmistelu on siten käynnistettävä niin, että toimielimillä on valmistelun pohjalta valmiudet käsitellä asiaa syksyn 2013 kokouksissa ja tehdä päätöksiä kevään 2014 aikana. Merkittävimmät selvitystä, päätöksentekoa tai sopimista koskevat asiat liittyvät yhtiö- ja sopimusoikeudellisiin asioihin, työ- ja virkasuhdeasioihin ja eläkejärjestelyihin sekä talouteen, rahoitukseen ja investointeihin verotusta koskevien kysymysten lisäksi. Tarkennettu yhtiöittämisprosessia koskeva suunnitelma tuodaan yhtymähallituksen syyskuussa pidettävään kokoukseen. Monet Savoniassa vireillä olevat uudistukset, kuten mm. johtamisjärjestelmän ja tukipalvelumallin uudistaminen, liittyvät ylläpitomuodon muutokseen niin, että ne on tarkoituksenmukaista valmistella ja saattaa voimaan samanaikaisesti yhtiöittämisen kanssa. Yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille toimitetaan yhtiöittämisprosessiin liittyviin asioihin tutustumista varten edellä mainittu yhtiöittämisselvitys. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus päättää käynnistää yhtiöittämisprosessiin liittyvät valmistelutoimet niin, että osakeyhtiömuutos on mahdollinen kokonaisuudistuksen aikataulussa eli tällä hetkellä vuoden 2015 alusta alkaen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään asian valmistelun. Esitys hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa yksimielisesti päättämän mukaisena seuraavasti: Yhtymähallitus päättää käynnistää yhtiöittämisprosessiin liittyvät valmistelutoimet niin, että tarkennettu yhtiöittämisprosessia koskeva suunnitelma tuodaan yhtymähallituksen syyskuussa pidettävään kokoukseen. Sivu 15

16 9 UUDISTUKSIA TUKEVAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUTYÖ Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaan liittyy lukuisa määrä uudistuksia ja muutoksia kuluvana strategiakautena ja vuosina Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittu tavoitesopimuskausi kattaa vuodet Ammattikorkeakoululainsäädännön, koulutusvastuumallin sekä uuden ammattikorkeakoulun toimiluparatkaisun linjaukset tulevat vaikuttamaan oleellisesti Savonian toimintaan ja sen johtamiseen. Saadun ennakkotiedon mukaisesti vuoden 2015 alusta ammattikorkeakouluista poistuu ylläpitojärjestelmä ja tilalle tulee itsenäinen oikeushenkilöasema, joka on muodoltaan osakeyhtiö. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) linjaama ja Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttama pakollinen ammattikorkeakoulun ulkoinen auditointi ajoittuu Savonian osalta vuoteen Auditointi käsittää koko ammattikorkeakoulun toimintaa koskevan laatujärjestelmän auditoinnin. Laatujärjestelmä on johtamisjärjestelmän perusrakenne. Auditointi toteutetaan kuuden (6) vuoden välein. Edellinen auditointi toteutui vuonna Auditoinnin tuloksena tuolloin oli laatujärjestelmäkokonaisuuden ja sen dokumentaation osalta edistynyt taso (asteikko puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt). Johtamisjärjestelmän ja siihen kytkeytyvien uudistusten, kuten tukipalvelumallin uudistaminen ja koulutusvastuiden johtaminen, liittyvät ylläpitomuodon muutokseen niin, että ne on tarkoituksenmukaista valmistella ja saattaa voimaan samanaikaisesti. Uudistus- ja muutostyössä tulee huomioida laatujärjestelmä ja sen kokonaisuus ja niihin liittyvä auditointivaade. Tarkennettu johtamisjärjestelmä-suunnitelma tuodaan yhtymähallituksen syyskuussa pidettävään kokoukseen. Johtamisjärjestelmäuudistustyötä on käsitelty yhtymähallituksessa Yhtymähallituksessa esitetyn suunnittelutyön vaiheet 1 5 aikataulussa on tapahtunut muutoksia mm. kampuskehityksen osalta. Ylläpitomuodon muutos, kampuskehitys ja auditointiin liittyvä aikataulu ovat keskeisiä johtamisjärjestelmätyöhön ja sen aikatauluttamiseen liittyviä reunaehtoja. Edellä esitettyjen perusteella on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön uudistunut johtamisjärjestelmä alusta. Vuoden 2014 loppuun Savonian johtamisjärjestelmä toimii nykymuotoisena. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus päättää käynnistää johtamisjärjestelmän uudistuksen valmistelun niin, että uusi johtamisjärjestelmä on käytössä lukien ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään asian valmistelut. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 10 SELVITYKSEN HANKINTA SAVONIAN TOIMITILOJEN STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA JA TILOJEN KÄYTÖN OPTIMOINNISTA Asiaa on käsitelty edellisen kerran yhtymähallituksen kokouksessa (7 ) ja (7 ). Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä ja samalla Savoniaammattikorkeakoululla on vaativa haaste selviytyä toiminnassa tarvittavien toimitilojen hyvästä, tehokkaasta, laadukkaasta ja taloudellisesti oikein mitoitetusta suunnittelusta sekä tilankäytön toteuttamisesta lähivuosina ja tulevaisuudessa. Nykyisten ja tulevien Savonian toimitilojen kokonaisuuden hallinta on mennyt hyvin mutkikkaaksi siitä syystä, että Savonian Kuopion kampuksen (Microkatu) toteuttaminen on pysähdyksissä sitä koskevan oikeusprosessin vuoksi. Toimitilojen käytön suunnitteluun ja toteutukseen liittyy myös nykyisten tilojen suunniteltuja realisointeja ja muutoinkin monia taloudelliselta kannalta vielä epävarmoja seikkoja, joihin liittyviä mahdollisia riskejä tulee yrittää suunnitella ja hallita mahdollisimman hyvin. Toimitilaselvitystä tarvitaan myös mahdollisten eri vaihtoehtojen kartoittamiseen, riippuen mm. siitä millaisia oikeuden ratkaisuita Kuopion kampusvalituksesta seuraa ja millainen on tulevien tilaratkaisuiden aikataulu. Selvitystyön tulee toimia hyödyksi eri vaihtoehdoissa. Savonian tilaratkaisut tulee toteuttaa taloudellisen kantokyvyn mukaisina. Kuopion toimitilojen suunnittelussa on olemassa selviä vaikeuksia saada omatoimisesti toimitiloja pienennetyiksi ja mitoitetuiksi sellaisiksi, että Savonian taloudellinen kantokyky niihin kaikissa oloissa riittää. Nykyisten tilojen käyttö, niistä luopuminen ja uusien tilojen toteutus ovat monimutkainen kokonaisuus ja palapeli optimoitavaksi. Savoniassa on sisäisesti kartoitettu mahdollisuutta teettää asianmukainen ja korkeatasoinen toimitiloja koskeva strategisen tason selvitystyö. Selvityksen teettämisen hankinta voidaan toteuttaa itse omatoimisesti tai hankinta voidaan teettää IS-Hankinta Oy:ssä. Hankinta voidaan toteuttaa melko nopeasti joko ns. suorahankintana ilman kilpailutusta tai sitten hieman kauemmin kestävänä kilpailutuksena. Laajan selvityksen kokonaiskustannuksen voi olettaa ylittävän jopa EU-kynnysarvon (yli euroa), mutta suppeamman selvityksen voi saada selvästi alle euron. Hankintaa valmisteltaessa on syytä varautua hankinnan arvoon, joka ylittää edellä mainitun euroa ja ylärajaksi voidaan asettaa euroa, joka on vastaavasti syytä ottaa mukaan budjettiin 2013 (TSTA2013). Jos halutaan hyödyntää saatavaa selvitystyötä mahdollisimman pian, on eduksi että asian hoitamiseksi tarvittavat valtuudet annetaan kuntayhtymän johtajalle. Yhtymähallitus päätti (7 ) kokouksessaan hankkia ja toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle toimitiloja koskevan strategisen tason selvitystyön ja tilojen käytön optimoinnin. Hankinnassa päätettiin noudattaa kilpailullista menettelyä, jollainen voi olla rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely. Hankinnan tekemisen ja toteuttamisen valtuudet annettiin kuntayhtymän johtajalle. Hänet valtuutettiin ratkaisemaan selvitystyön laajuus ja sen toteuttaminen Savonian toimesta itse tai hankinnan teettäminen IS-Hankinta Oy:ssä, ja kuntayhtymän johtajan Sivu 17

18 päätöksestä riippuen tarvittaessa myös päätöksen tekeminen IS-Hankinta Oy:n toimesta. Hankintaan voidaan käyttää vuoden 2013 talousarvioon (TSTA 2013) varattua euron rahoitusta. IS-Hankinta Oy on käynnistänyt hankinnan kilpailutuksen. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjousten vertailuun tarvitaan vielä lisätietoa viikon 23 aikana. Hankintapäätös tarvitaan jo nyt, koska on pelättävissä että toteutusaika muutoin venyy ja että toimitus ei asian pitkittyessä mahdu toimittajien työaikatauluun. Esitys hankittavasta toteutuksesta tuodaan suoraan kokoukseen ja toimitetaan jäsenille heti, kun vertailut ovat valmistuneet. Hankintapäätöksen tekee yhtymähallitus asian luonteesta johtuen. Hankintapäätöksen arvo jäänee kuitenkin kuntayhtymän johtajan hankintavaltuuksia pienemmäksi. Kuntayhtymän hallitukselle, sen puheenjohtajalle ja jäsenille on toimitettu etukäteen erikseen IS-hankinta Oy:n toteuttamassa hankinnan kilpailutuksessa syntynyt hankintamateriaali (tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailutaulukko, arviointiryhmän muistio). Hallintosäännön (hyväksytty yhtymävaltuustossa , 14 ) 8 :n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai muu toimielimen määräämä henkilö. Yhtymähallitus on (7 ) päätöksellään nimittänyt vararehtori Mervi Vidgrénin kampusvalmistelusta vastaavaksi viranhaltijaksi. On johdonmukaista noudattaa tätä esittelyn menettelyä myös tämän Savonian tilajärjestelyjä koskevan asian, 10 :n esittelyn kohdalla. Vararehtorin esitys Päätösesitys tuodaan suoraan kokoukseen. IS-Hankinta Oy on kilpailuttanut Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän toimeksiannosta toimitilojen strategisen suunnittelun ja tilojenkäytön optimoinnin selvityksen hankinnan edellä olevan selvityksen mukaisesti. - Tarjouspyyntö Hankinnan valmisteluryhmään ja tarjousten arviointiryhmään ovat kuuluneet vararehtori Mervi Vidgren (pj), kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen ja hankintaasiantuntija Raila Rissanen (IS-Hankinta Oy). Vararehtori esittää hankinnan arviointiryhmän yksimielisen kannan mukaisesti, että selvitys toimitilojen strategisesta suunnittelusta ja tilojen käytön optimoinnista hankitaan kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuen Haahtela-kehitys Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan (ALV 0 %). Perustelut ja pisteytykset hankinnalle ovat esitetty liitteenä olevassa päivätyssä tarjousten vertailutaulukossa. - Tarjousten vertailutaulukko (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. 3. kohta) Päätös Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi ja talousjohtaja Olli Helanterä poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että esityslistan pykälä 10 käsiteltiin pykälän 7 jälkeen. Sivu 18

19 Vararehtorin esitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus totesi, että toimitilatoimikunta osallistuu toimitilaselvityksen valmisteluun ohjausryhmänä. Sivu 19

20 11 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ENERGIATEKNIIKAN LEHTORAATTI / VARKAUDEN KAUPUNGIN LAHJAKIRJA Savonia ammattikorkeakoulu on sopinut Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoitesopimuksen vuosille Sopimuksessa on määritelty muun muassa Savonian ammattikorkeakoulun painoalueet. Energia, ympäristö ja turvallisuus on yksi Savonian painoaloista. Painoalaan liittyvänä koulutuksena Savoniassa on tällä hetkellä sekä energiatekniikan että ympäristötekniikan koulutusohjelmat. Energiatekniikan koulutuksen ja tki-toiminnan osaamisen vahvistamiseksi Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus on perustanut energiatekniikan (höyrykattilatekniikka) lehtorin toimen Lehtorin Lehtorin pääasiallisena tehtäväalueena ovat energia-alan (höyrykattilatekniikka) ammattiaineiden (voimalaitostekniikka, laite-/laitossuunnittelu, painelaitesuunnittelu) opetus ja ohjaus, opetuksen ja laboratorioiden kehittäminen sekä osallistuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Viran hakijoilta vaadittava kelpoisuus määräytyy ammattikorkeakouluista annetun asetuksen ( /352) mukaisesti ja palvelussuhteen ehdot OVTES:n osio D, tekniikan ja liikenteen koulutusalan mukaisesti. Lisäksi Varkauden kaupunki, Savonia ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ovat käyneet neuvotteluja ja valmistelleet toimintamallia ns. innovaatioalustan kehittämisestä energiatekniikan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Savonia ammattikorkeakoulu hakee Varkauden kaupungilta energiatekniikan lehtoraattiin liittyvää lahjakirjaa. Lahjoituslehtoraatin tavoitteena on vahvistaa energiatekniikan osaamista ja tukea Savonian, Varkauden kaupungin ja LUT:n yhteistyötä innovaatioalusta- toimintamallissa. Lahjoituslehtoraatin vuosittaiset kustannukset ovat euroa. Kustannus koostuu palkkakustannuksesta henkilösivukuluineen euroa sekä toimeen liittyvistä muista kuluista euroa (mm. koulutus- ja kehittäminen sekä matkakustannukset). Lahjakirjaa haetaan vuosille , jolloin lahjoituslehtoraatin rahamäärä on vuosina yhteensä euroa. Savonia ammattikorkeakoulu esittää, että Varkauden kaupunginhallitus sitoutuu sisällyttämään vuosittaiseen talousarvioesitykseensä lahjoituslehtoraatin edellyttämän rahamäärän alkaen vuodesta Asiaa koskeva kirje Varkauden kaupungille lähtee Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 20

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Tiistai 20.5.2014 kello 16.00 19.18 PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot