TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Heimo Rinne piti alkuhartauden. 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kv todennee kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 79. Todettiin. 80 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksynee ilmoitetut esteet ja todennee varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 80. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 49 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä eli yhteensä 55/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 81 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston sihteerinä toimii vt. hallintojohtaja Aapo Kaisti. Sihteeri esitti, että pöytäkirjan tarkistajiksi valittaisiin vuorolistan mukaan Pär Landor ja Mikko Laurén.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv valinnee pöytäkirjan tarkistajat, jotka samalla toiminevat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pär Landor ja Mikko Laurén. 82 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston etukäteen suunnitellut kokousajat: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvosto ovat valmistelleet kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän kokousaikoja. Kirkkovaltuuston kokousajat syksyllä tulevat olemaan seuraavat: torstaina 15.9., torstaina 6.10., torstaina 13.10, torstaina ja torstaina alkaen klo pidettävä kirkkovaltuuston kokous on juhlakokous, joka liittyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Tuomiokirkkoseurakunnan piispantarkastukseen. Piispantarkastuksen suorittaa arkkipiispa Jukka Paarma. Uusia virkoja koskevat asioita käsitellään ja talousarvio Ilmoitus Niko Aaltosen asuinpaikan vaihdoksesta Niko Aaltonen ilmoittanut seuraavaa: Pyydän kunnioittavimmin eroa kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävästä Mikaelinseurakunnasta muuton johdosta. Niko Aaltonen on ollut yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Muutto merkitsee sitä, että hän menettää luottamustoimensa Ilmoitus Arja Mäki-Kerttulan asuinpaikan vaihdoksesta Arja Mäki-Kerttula on ilmoittanut seuraavaa: Ilmoitan muuttaneeni Turussa uuteen osoitteeseen, [...]. Alue kuulunee Henrikinseurakuntaan. Mikäli se edellyttää Martinseurakunnan luottamushenkilöosuuden osalta kirkkovaltuuston varajäsenyydestä luopumista, pyydän eroa. Kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki-Kerttula on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta ja pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kv myöntää eron Arja Mäki-Kerttulalle kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Martinseurakunnan alueelta pois muuton vuoksi alkaen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Kirsi Särkilä ehdotti, että Niko Aaltosen ja Arja Mäki-Kerttulan pois muutto kirjattaisiin samalla tavalla. Kirkkovaltuusto merkitsi kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki- Kerttula on muuttanut Martinseurakunnan alueelta ja menettänyt luottamustoimensa Martinseurakunnan varavaltuutettuna. Ei muutoksenhakuoikeutta. 83 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomus vuodelta 2004 on seuraava: Liite 1, 83 Kertomuksen käsittelyn yhteydessä on mahdollisuus keskusteluun ja palautteen antamiseen vuoden 2004 toiminnasta. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa

4 Yhteinen kirkkovaltuusto on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Seurakuntayhtymän vuosikertomus täydentää tilinpäätösasiakirjassa olevaa toimintakertomusta. Vuosikertomuksen kohdassa Yhteinen kirkkovaltuusto on esitelty kirkkovaltuutettujen tekemiä aloitteita. Vireillä olevat aloitteet on kirkkovaltuustossa viimeksi käsitelty Kv merkitsee saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Harri Raitis käytti puheenvuoron, jonka aikana hän totesi, että vuosikertomuksen sivuilla 6 ja 7 on ilmeinen virhe, kun otsikoidaan tilastotietoa yhteisestä seurakuntatyöstä. Niiden sijalla pitäisi olla tilastotietoa yleisestä seurakuntatyöstä. Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme totesi, että virhe juontuu kirkkohallituksen tilastolomakkeista, mutta virhe on tässä yhteydessä ilmeinen. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. 84 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksensa vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 84 Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Kertomuksesta ei ole tämän vuoksi pyydetty lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi esityksen omalta osaltaan. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 85 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Vuoden 2004 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet seurakunta- ja asuintalot. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 85 Kuten tarkastuskertomuksesta käy ilmi, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Suurin osa tarkastuksessa havaituista korjaustarpeista kuuluu vuoden 2005 normaaliin vuosikorjaukseen, johon on talousarviossa varauduttu. Havaituista korjaustarpeista laadittiin lista, joka toimii kiinteistötoimiston työlistana. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaan kokouksessaan ja päätti merkitä tarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaduksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 86 VUODEN 2004 TILINTARKASTUSKERTOMUS Seurakuntayhtymän tilintarkastajat professori Reino Majala KHT, varatuomari Juhani Henttula ja kauppat. maisteri Pekka Sinervo HTM ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen vuodelta Se on seuraava:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, 86 Kyseessä on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole huomautuksia, joihin kirkkoneuvoston pitäisi vaatia selvityksiä. Kertomuksen loppulausunto kuuluu: Suorittamamme tilintarkastuksen perusteella olemme saaneet sen käsityksen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa on hoidettu huolellisesti ja talousarviota noudattaen. Tilinpäätös konsernitaseineen voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastajat ovat luovuttaneet kirkkoneuvostolle erillisen pöytäkirjan, joka on käsitelty erikseen. Kv merkitsee saaduksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2004 merkittiin saaduksi. 87 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMI- NEN Vuoden 2004 tilinpäätöksestä on laadittu tasekirja. Se jaetaan listan yhteydessä. Siihen on sisällytetty seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus, joka on omana asianaan kirkkovaltuuston listalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden. Talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa euron ylijäämää. Vuosikate ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä. Vuosikate pieneni kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden, mutta arvioituun nähden se oli enemmän kuin kaksinkertainen. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta määrästä 2,2 miljoonaan euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi lähes 14 %:lla. Seurakuntayhtymän keskuskirjanpidon käyttötalouden tulosta voidaan pitää hyvänä. Kirkollisveron tuoton arvio oli 25,2 miljoonaa euroa ja kertymä 24,5 miljoonaa euroa eli 97,3 % arvioidusta. Kirkollisvero kirjataan maksuperusteisesti. Yhteisöverot olivat 15,4 % kokonaiskertymästä ja niitä kertyi 3,8 miljoonaa euroa eli 1,7 % edellistä vuotta vähemmän. Ns palkansaajaverot pysyivät saman tasoisina. Tulokseen vaikuttaen poistoja on kirjattu 2,3 miljoonaa euroa poistosuunnitelman mukaisesti.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Tilinpäätökseen sisältyy eräitä käyttötalouden tilinylityksiä, jotka hyväksytään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Käyttötalouden ylitykset on luetteloitu sivulla 4. Siinä on selostettu myös syyt ylityksiin. Paikallisseurakuntien käyttömäärärahojen ylityksistä johtuvat toimenpiteet tullaan käsittelemään omana asianaan koskien vuoden 2005 talousarviota. Kirkkovaltuuston on todettava vuoden 2004 tilinpäätökseen sisältyvät käyttötalouden ylitykset, joiden määrä yhteensä oli ,12 euroa. Vastaavasti sivulla 62 on esitelty investointimäärärahojen ylitykset. Syyt määrärahoittain on kerrottu samalla sivulla. Ylityksiä on tullut yhteensä kahdeksalle eri määrärahalle. Niiden yhteismäärä on ,81 euroa. Sivulla 71 on kohdassa otsikko Rahoitusvajeen kattaminen. Rahoitusvajetta ei ole syntynyt, vaan päinvastoin ylijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,78 euroa kirjataan tilikauden yli- / alijäämätilille. Kv päättää vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myöntää vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta. Samalla kv toteaa, että käyttötalouden tilinylityksiin sisältyy tilinpäätöksen yhteensä ,12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä , 81 euroa sivulla 62 erittelyn mukaisesti. Kv päättää kirjata tilikauden ylijäämään ,78 euroa tilikauden yli- / alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että tilinpäätöksen osoittamaa tulosta voidaan pitää hyvänä. Seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden, koska talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa 908,345 euron ylijäämää. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta eurosta 2,2 milj euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi kuitenkin lähes 14 %:lla. Investointimenoihin oli varattu yhteensä 12,7 miljoonaa euroa, mutta niitä ehdittiin talousarvovuoden aikana käyttää vain 7,2 miljoonaa euroa, koska Ruotsalaisen seurakuntatalon uudisrakennus on edelleen kesken. Talous- ja suunnittelujohtaja totesi edelleen, että sivulla 65 olevan rahoituslaskelman mukaan kassavarat olivat tilivuoden aikana vähentyneet lähes 4 miljoonaa euroa,

8 Yhteinen kirkkovaltuusto mikä tarkoittaa edellisinä hyvinä vuosina syntyneen säästön käyttöä investointikohteisiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Katariina Harjulahti-Sarainmaa saapui paikalle. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myönsi vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tilivuodelta Samalla kirkkovaltuusto totesi, että tilinpäätökseen sisältyy käyttötalouden tilinylityksiä yhteensä , 12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Vastaavasti investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä ,81 euroa sivulla 62 olevan erittelyn mukaisesti. Kirkkovaltuusto päätti kirjata tilikauden ylijäämän ,78 euroa tilikauden yli- /alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. 88 TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun Diakoniasäätiö on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: Turun Diakoniasäätiön valtuuskunta lähettää ohessa kevätkokouksessaan hyväksymänsä vuoden 2004 vuosikertomuksen, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksesta. Vuosikertomus, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen, kuuluu seuraavasti: Liite 1, 88 Sääntöjen mukaan Diakoniasäätiön toimintakertomus annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaneensa Turun diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun Diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta 2004.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto HAUTAINHOITORAHASTOA KOSKEVA RAHASTOINTIPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto on vuoden 2004 aikana tehnyt päätöksen hautainhoitorahaston ainaishoitojen lopettamisesta. Asia kuuluu kirkkoneuvoston päätettäviin ja päätös on pantu täytäntöön, joskin eräät omaiset ovat valittaneet kirkkoneuvoston päätöksestä. Ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Hautainhoitorahaston sääntöjen 9 käsittelee hautainhoitorahaston ylijäämää. Sen mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin. Nyt tehtävä päätös ei koske yhden yksittäisen vuoden ylijäämää vaan pidemmän ajan kuluessa syntyneitä ylijäämiä. Näin ollen asia kuuluu kirkkovaltuuston päätettäviin. Tätä mieltä ovat olleet myös tilintarkastajat, joiden kanssa on asiasta keskusteltu. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2004 aikana useaan otteeseen ainaishoitojen lopettamisasiaa. Tärkein päätös tehtiin :n 277 kohdalla. kuuluu seuraavasti: Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautojen ainaishoitosopimukset, joista viimeiset on tehty vuonna 1961, lakkautetaan ja niiden tilalle S seurakuntayhtymä osoittaa hautainhoitorahastosta nykykäytännön mukaan laskettavat hoitovarat 25 vuoden ajaksi lukien nykyisin voimassa olevien hoitotalletusten ehdoin. Näistä varoista muodostetaan erillinen rahasto, jonka mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. S Tämän vaihtoehtona haudan haltijalle, joka osoittaa siihen oikeutensa, palautetaan aikanaan talletettu pääoma rahanarvotaulukon mukaisena nykyarvona viimeistään kuitenkin Samalla hoito lakkaa välittömästi. Eräät omaiset, joita päätös on koskenut, ovat valittaneet Turun hallintooikeudelle kirkkoneuvoston päätöksestä, mutta ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Nyt on päätettävä, kuinka suuri osa hautainhoitorahastosta osoitetaan niiden hautojen 25 vuoden hoitoa varten, joita kirkkoneuvoston päätös koskee. Näitä hautoja oli yhteensä kappaletta. Vain 15 haudan osalta on pyydetty rahakorvausta hoidon päättymisen johdosta.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Tavanomainen ainaishoito on koskenut hautaa, jossa on kaksi rinnakkaista hautapaikkaa. Hoitoon on kuulunut tavanomaisesti myös muistokivi ja yhden tai kahden kukan kesäistutus. Nykyisillä hinnoilla tällaisen haudan hoidon veloitus on euroa 25 vuoden hoidosta haudan osalta veloitus olisi siten euroa. Toistaiseksi suurin euromääräinen takaisinmaksu on ollut euroa. Tämän mukaisesti laskettuna haudan rahakorvaukset olisivat yhteensä euroa. Edellä olevan mukaisesti hautainhoitorahaston sisäisen uuden rahaston pääoman tulisi olla vähintään euroa ja täysin riittäväksi on katsottava euroa. Tähän laskelmaan ovat päätyneet talouspäällikkö, talous- ja suunnittelujohtaja ja hallintojohtaja yhteisessä neuvonpidossa. Uutta ikuisten hoitojen rahastoa tullaan käyttämään myöhemmin laadittavien hoitolaskelmien mukaisesti. Kuluvan vuoden osalta voidaan käyttää euroa laskennallisten kulujen määränä, mikä vastaa yhtä 25-osaa koko pääomasta. Mikäli rahastossa on varoja vielä 25 vuoden hoitojakson päätyttyä, käytetään mahdollinen ylijäämä kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. Kirkkoneuvoston päätös asiassa oli: Kirkkoneuvosto päätti, että hautainhoitorahaston taseen tililtä 82071, ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Kuluvan vuoden ikuisten hoitojen veloitussummaksi vahvistetaan euroa. Kv päättää, että hautainhoitorahaston taseen tililtä ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Vt hallintojohtaja Aapo Kaisti kertoi, että kirkkovaltuuston asiana on päättää hautainhoitorahaston ylijäämän käyttämisestä. Muutoin asia kuuluu kirkkoneuvoston päätäntävaltaan.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti, että hautainhoitorahaston tililtä ainaisten hoitosopimusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. 90 EHDOTUS AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMISEKSI KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODELLE 2005 Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus saapuneiden anomusten perusteella. Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. Suurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-Suomen Partiopiiri. Avustusta on ehdotettu myös Esikoislestadiolaisille, joille hyvin pitkään on avustusta myönnetty. Edellisenä kahtena vuotena avustusta ei ole annettu, mutta nyt avustusta on pyydetty ja sitä on ehdotettu. Kirkkoneuvoston kokouksessa täsmennettiin jakoehdotusta siten, että Sinapinsiemen ry:lle ehdotetaan euron avustusta. Kirkkoneuvoston käyttöön jää tämän jälkeen euroa. Käytäntö on osoittanut, että anomuksia tulee vielä asian käsittelyn jälkeenkin. Sen johdosta pieni jakojäännös on hyvä olemassa. Jakoehdotus on seuraava: Liite 1, 90 Kv päättää jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pirkko Mikkola ilmoitti olevansa esteellinen. Hän oli poissa asian käsittelyn ajan, minkä jälkeen hän tuli takaisin paikalleen kirkkovaltuustossa. Kirkkovaltuusto päätti jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto On muutoksenhakuoikeus. 91 VUODEN 2005 TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousarvioperiaatteiden mukaan paikallisseurakunta talousarviolukuna muodostaa yhden liikkuma-alueen. Jos paikallisseurakunta kokonaisuutena saa aikaan säästöä, korvataan näin saatu säästö sille talousarviota seuraavan kerran laadittaessa ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, tullaan siltä ottamaan ylitys takaisin pienentämällä seuraavaa talousarvioehdotusta. Paikallisseurakunnittainen selvitys säästöistä ja tilinylityksistä on seuraava: Liite 1, 91 Selvityksestä ilmenee, että kuudelle seurakunnalle on syntynyt säästöä ja kolme seurakuntaa on käyttänyt varoja enemmän kuin kirkkovaltuusto on niille myöntänyt. Määrärahansa ylittäneet seurakunnat ovat Mikaelinseurakunta, Katariinanseurakunta ja Maarian seurakunta. Näiden seurakuntien kuluvan vuoden määrärahaa tullaan pienentämään vuoden 2004 ylitystä vastaavalla määrällä ja kuudelle muulle seurakunnalle tullaan vuonna 2004 syntyneet säästöt myöntämään lisämäärärahana vuoden 2005 talousarvioon. Sielunhoitotyön johtokunta on esittänyt, että yhteinen kirkkoneuvosto esittäisi valtuustolle euron palauttamista talousarvioon lisätalousarviossa. Talousarvion täytäntöönpanossa oli huomattu, että erehdyksen takia retriittityön kustannuksissa oli jäänyt pois välttämätön menokohta henkilöstökulut, palkat ja palkkiot, asiantuntijapalkkiot. Tältä menokohdalta on maksettu muille kuin omille hengellisen työn tekijöille retriitinvetäjien palkkioita. Ehdotuksesta oli pudonnut pois euron. Valtuutettu Heikki Knuuti on tehnyt ehdotuksen virsikirjojen jakamisesta koululuokkien käyttöön. Asia on ollut valmistelussa kasvatusasiain johtokunnassa ja valmistelua varten on koottu työryhmä. Kirkkoneuvosto esittää, että asia hyväksytään ja talousarviomuutoksiin otetaan määrärahavaraus. Kv päättää, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määrärahamuutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka M ä ä - rärah a n

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pentti Huovinen pyysi, että vastaisuudessa kirkkovaltuustolle jaettaisiin selvitys seurakuntatyön määrärahojen käytöstä useamman vuoden ajalta. Tällöin voidaan helpommin seurata, onko kyseessä kertailmiö vai toistuva asiantila. Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määräraha muutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Osaston nimi Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. 92 ESITYS LISÄMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSESTÄ VUODEN 2005 TALOUSARVION INVESTOIN- TITILEIHIN Sinapin uusi majoitusrakennus valmistui elokuussa Urakoitsijalta jäi kuitenkin useita virheitä ja puutteita urakkasuoritukseen, mm. julkisivun maalaus, kynnysten laatoittaminen jne. Vaatimuksista huolimatta urakoitsija ei ole suostunut korjaamaan virheitään ja saattamaan urakkasuoritusta

15 Yhteinen kirkkovaltuusto loppuun. Virheistä johtuen kiinteistötoimisto on pidättänyt urakan viimeisestä maksuerästä euroa. Vuoden 2005 talousarvioon ei ole varattu varoja, koska on odotettu riidan ratkeamista. Kyseessä ei ole siis uuden lisämäärärahan myöntäminen, vaan vanhan säästöön jääneen pidätetyn summan ottaminen vuoden 2005 talousarvioon. Hannunniitun asuintalojen ulkopuolisten viemäreiden ja salaojien uusimiseen varattiin määrärahat vuodelle 2005 pääluokkaan 5. käyttötalouden puolelle. Taloustoimiston ja tilintarkastajien kantana on, että työn laajuuden huomioon ottaen se tulisi siirtää investointeihin. Viemäreiden uusimisen kustannusarvio on euroa. Tämä summa tulee lisää investointeihin. Samalla se tulee kuitenkin säästönä 5. pl:aan. Sinapin vanhan päärakennuksen saneeraus aloitettiin kevättalvella. Mitä pidemmälle saneerauksessa edettiin sitä enemmän yllätyksiä löytyi rakenteita purettaessa. Keittiöosan puurakenteet olivat kattoa, seiniä ja lattiaa myöden aivan lahoja, osa sokkelista oli niin pahoin rapautunut, että se piti uusia kokonaan. Kuistin kantavat rakenteet tulee uusia kokonaan jne. Kyseessä on suojeltu rakennus ja se tulee saneerata huolella kuntoon. Talousarvioon on varattu määrärahoja euroa vuodelle 2005, mutta se ei riitä, vaan lisää tarvitaan euroa. Näille kustannuspaikoille esitetään lisättäväksi investointimäärärahoja vuoden 2005 talousarvioon seuraavasti: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon. Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja. Kv päättää hyväksyä edellä esitetyt määrärahalisäykset vuoden 2005 talousarvioon. On muutoksenhakuoikeus.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seuraavat määrärahanlisäykset vuoden 2005 talousarvion investointitileihin: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus OMAKOTITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN UUDISTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on vuokrannut omakotitontteja kaikkiaan 32 kpl. Vuokrasopimukset on tehty viideksikymmeneksi vuodeksi ja vanhimmat niistä päättyivät syksyllä Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan maankäyttösuunnitelman, jonka yhtenä osana oli vuokralla olevien omakotitonttien vanhojen vuokrasopimusten uudistaminen ja uusien tonttivuokrien määrittäminen. Vuoden 2005 aikana päättyy kuusi vuokrasopimusta. Vuokralaiset, vanhan vuokran määrä ja uuden vuokran määrä on esitetty taulukossa, joka kuuluu seuraavasti: Liite 1, 93 Uudessa tonttivuokrassa on huomioitu kiinteistöveron osuus, joka on nyt jouduttu perimään jälkikäteen. Vuokrasopimukset tehtäisiin edelleen 50 vuodeksi ja vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin uuden maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kirkkolain mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kv päättää hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Eero Hiekka pyysi, että vastaisuudessa olemassa olevien vuokrasopimusten esimerkki tai malli otettaisiin mukaan listalle. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätökseen liitetään esimerkki olemassa olevasta vuokrasopimuksesta. Saa hakea muutosta valittamalla tuomiokapituliin. 94 AURAKADUN VANHAN KOULUN SANEERAAMINEN KESKUSTAN NUORISOTILAKSI JA TILOJEN VUOKRAAMINEN TURUN KAUPUNGILLE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä teki esisopimuksen Aurakadun koulun ostosta Koulu siirtyi seurakuntayhtymän omistukseen ja hallintaan kauppakirjan allekirjoituksella Alkuperäinen tarkoitus oli perustaa valtakunnallinen kirkkomuseo koulun tiloihin. Kirkkomuseohanke ei kuitenkaan edennyt, jolloin koululle tuli miettiä uusi käyttötarkoitus. Turun kaupungin nuorisokeskus toimii Eerikinkadulla Palatsin tiloissa. Tilat ovat kuitenkin liian suuret ja epäkäytännölliset sekä kalliit nuorisotoimelle, joten nuorisoasiainkeskus ryhtyi pohtimaan uusien tilojen hankintaa. Tällöin heräsi ajatus perustaa koulun tiloihin uusi keskustan nuorisokeskus, jossa toimisivat yhdessä sekä kaupungin että seurakuntayhtymän nuorisotyö. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran ja antoi vuokratarjouksen kaupungille. Tarjous ei kuitenkaan tyydyttänyt kaupunkia, koska vuokra-aika oli sidottu kirkkomuseohankkeen päätöksiin. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa uudelleen ja antoi uuden vuokratarjouksen kaupungille, jossa vuokra-aika oli vähintään kahdeksan vuotta. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että koulun tilat suunnitellaan yhdessä kaupungin kanssa keskustan nuorisokeskukseksi.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston kokouksessa hyväksyttiin esisopimus, jonka perusteella seurakuntayhtymä ja kaupunki vastaavat yhdessä suunnittelukuluista. Suunnitelmat saatiin valmiiksi ja urakkatarjoukset saneerauksesta Tarjousten perusteella saatiin laskettua todellinen saneerauksen hinta ja siten laskettua lopullinen vuokran määrä kaupungille kirkkoneuvosto lähetti uuden vuokratarjouksen kaupungille pyytäen siihen vastausta mennessä. Vastausta ei saatu määräaikaan mennessä, mutta kaupunginhallitus teki päätöksen hyväksyä seurakuntayhtymän vuokratarjouksen ja siirtää Palatsin nuorisotilat Aurakadun kouluun. Päätöksen jälkeen kaupungin Tilalaitos ja seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen laatimisesta. Neuvottelun tuloksena on päätetty laatia ensin esisopimus ja saneerauksen valmistuttua lopullinen vuokrasopimus. Esisopimus toimii lopullisen vuokrasopimuksen pohjana. Turun kaupungin kiinteistölautakunta hyväksyi esisopimuksen Esisopimuksen mukaan seurakuntayhtymä vuokraa kaupungille Aurakadun koulusta tilat nuorisokeskukselle seuraavasti: S Vuokra-aika on 15 vuotta alkaen tai viimeistään Tämän jälkeen vuokraus jatkuu toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. S Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1.744,5 m² S Vuokran määrä on euroa (alv. 0 %) vuodessa eli 10,87 e/m²/kk (alv. 0 %). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. S Vuokran määrä on laskettu saneerauskustannuksista siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuotto on 5 %. Vuokran määrä tarkistetaan lopulliseen vuokrasopimukseen saneerauskustannusten varmistuttua siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuottovaatimus 5 % toteutuu. S Lisäksi vuokraan lasketaan ylläpitovuokra, joka käsittää tavanomaiset kiinteistön hoitokulut. Alustavana ylläpitovuokrana käytetään 2 e/m²/kk (alv. 0 %), joka tarkistetaan vuosittain toteutuneen mukaan.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto S Vuokra sidotaan 100 % elinkustannusindeksiin siten, että ensimmäinen vuokrantarkistus on Esisopimus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Liite 1, 94 Arkkitehtitoimisto LPR-arkkitehdit Oy ovat arkkitehti Tiitta Itkosen johdolla laatineet suunnitelmat koulun saneeraamisesta nuorisokeskukseksi. Suunnitelmien mukaan Turun kaupungin käyttöön tulee 1.744,5 m² ja seurakuntayhtymän käyttöön 580,5 m². Kokonaistilat ovat siten m². Eri kerroksiin tilat sijoittuvat seuraavasti: S 1. kerros: yleisiä tiloja, Saappaan tilat, nuorisokahvila S 2. kerros: harrastetiloja S 3. kerros: harrastetiloja, monitoimitila (konsertit), henkilökunnan tiloja S 4. kerros: iltapäivä- ja muita kerhotiloja Arkkitehtisuunnitelmat kuuluvat seuraavasti: Liite 2, 94 Saatujen urakkatarjousten mukaan saneerauskustannukset ovat yhteensä euroa (alv. 22 %). Vuokran määrää laskettaessa on kustannuksiin lisätty myös kiinteistön hankintakustannus euroa. Koska kyseessä on suojeltu rakennus ja sen saneeraaminen, tulee saneerauskustannuksiin euroa lisätä yllättäviä kustannuksia varten varaus, joka on 3 % eli euroa kustannuksista. Siten kokonaismäärärahan tarve saneeraukseen on euroa. Vuodelle 2005 on varattu talousarvioon määrärahoja suunnittelua varten euroa tilille , josta on käytetty mennessä euroa. Tämä määräraha riittää tälle vuodelle ja vuodelle 2006 tulee varata loput eli euroa. Saneeraus on tarkoitus aloittaa ja sen tulisi olla valmis Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnan tehtävänään suunnitella ja toteuttaa saneeraushanke hyväksytyn talousarvion mukaisesti sekä hyväksyä hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset ja hankinnat. Suunnitelmat ja toteutus tullaan erikseen hyväksyttämään kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää, että esisopimuksen kohtaan 12. Muut ehdot ennen viimeistä kappaletta lisätään seuraava lause: Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä. Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelmat saneerata Aurakadun vanha koulu nuorisokeskukseksi, hyväksyy em. lauseella täydennetyn esisopimuksen, jolla n m² tiloja vuokrataan Turun kaupungille, myöntää määrärahat hankkeelle ja antaa rakentamisluvan. Kirkkoneuvosto katsoo, että seurakuntayhtymän solmimissa sopimuksissa riitaisuudet sovitaan ratkaistaviksi Turun käräjäoikeudessa eikä tätä linjaa ole tässäkään sopimuksessa mitään syytä lähteä muuttamaan. Kv päättää hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 2.6.2005 305. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 2.6.2005 305. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 2.6.2005 305 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 326 Aika torstai 2.6.2005 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, ei 314 Alhonen Tuukka

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/ Vesilahti 30/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/ Vesilahti 30/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18 Aika: klo 19.00 20.25 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 30/5. 2017

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 20.4.2006 klo 18.00-19.10 Paikka Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2015. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2015. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 27.5.2015 klo 18.00-19.02 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

Läsnä Veli-Matti Hietikko x Jussi-Pekka Honkanen - Henna-Leena Isokääntä - Kirsti Leiviskä Anita Junttila Kari Karppinen Nelli Kauppi

Läsnä Veli-Matti Hietikko x Jussi-Pekka Honkanen - Henna-Leena Isokääntä - Kirsti Leiviskä Anita Junttila Kari Karppinen Nelli Kauppi TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika Tiistai 3.5.2016 klo 18.00.-19.01. Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Veli-Matti Hietikko Jussi-Pekka Honkanen -

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14 N:o 2/2017 Sivu 14 Kokousaika Keskiviikko 14.6.2017 klo 19.00 20.06 seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Jauhiainen Jaana Katainen Jaakko varajäsen poissa Laukkanen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19.50 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto 7.6.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 7. päivä kesäkuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot