TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Heimo Rinne piti alkuhartauden. 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kv todennee kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 79. Todettiin. 80 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksynee ilmoitetut esteet ja todennee varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 80. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 49 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä eli yhteensä 55/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 81 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston sihteerinä toimii vt. hallintojohtaja Aapo Kaisti. Sihteeri esitti, että pöytäkirjan tarkistajiksi valittaisiin vuorolistan mukaan Pär Landor ja Mikko Laurén.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv valinnee pöytäkirjan tarkistajat, jotka samalla toiminevat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pär Landor ja Mikko Laurén. 82 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston etukäteen suunnitellut kokousajat: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvosto ovat valmistelleet kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän kokousaikoja. Kirkkovaltuuston kokousajat syksyllä tulevat olemaan seuraavat: torstaina 15.9., torstaina 6.10., torstaina 13.10, torstaina ja torstaina alkaen klo pidettävä kirkkovaltuuston kokous on juhlakokous, joka liittyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Tuomiokirkkoseurakunnan piispantarkastukseen. Piispantarkastuksen suorittaa arkkipiispa Jukka Paarma. Uusia virkoja koskevat asioita käsitellään ja talousarvio Ilmoitus Niko Aaltosen asuinpaikan vaihdoksesta Niko Aaltonen ilmoittanut seuraavaa: Pyydän kunnioittavimmin eroa kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävästä Mikaelinseurakunnasta muuton johdosta. Niko Aaltonen on ollut yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Muutto merkitsee sitä, että hän menettää luottamustoimensa Ilmoitus Arja Mäki-Kerttulan asuinpaikan vaihdoksesta Arja Mäki-Kerttula on ilmoittanut seuraavaa: Ilmoitan muuttaneeni Turussa uuteen osoitteeseen, [...]. Alue kuulunee Henrikinseurakuntaan. Mikäli se edellyttää Martinseurakunnan luottamushenkilöosuuden osalta kirkkovaltuuston varajäsenyydestä luopumista, pyydän eroa. Kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki-Kerttula on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta ja pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kv myöntää eron Arja Mäki-Kerttulalle kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Martinseurakunnan alueelta pois muuton vuoksi alkaen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Kirsi Särkilä ehdotti, että Niko Aaltosen ja Arja Mäki-Kerttulan pois muutto kirjattaisiin samalla tavalla. Kirkkovaltuusto merkitsi kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki- Kerttula on muuttanut Martinseurakunnan alueelta ja menettänyt luottamustoimensa Martinseurakunnan varavaltuutettuna. Ei muutoksenhakuoikeutta. 83 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomus vuodelta 2004 on seuraava: Liite 1, 83 Kertomuksen käsittelyn yhteydessä on mahdollisuus keskusteluun ja palautteen antamiseen vuoden 2004 toiminnasta. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa

4 Yhteinen kirkkovaltuusto on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Seurakuntayhtymän vuosikertomus täydentää tilinpäätösasiakirjassa olevaa toimintakertomusta. Vuosikertomuksen kohdassa Yhteinen kirkkovaltuusto on esitelty kirkkovaltuutettujen tekemiä aloitteita. Vireillä olevat aloitteet on kirkkovaltuustossa viimeksi käsitelty Kv merkitsee saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Harri Raitis käytti puheenvuoron, jonka aikana hän totesi, että vuosikertomuksen sivuilla 6 ja 7 on ilmeinen virhe, kun otsikoidaan tilastotietoa yhteisestä seurakuntatyöstä. Niiden sijalla pitäisi olla tilastotietoa yleisestä seurakuntatyöstä. Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme totesi, että virhe juontuu kirkkohallituksen tilastolomakkeista, mutta virhe on tässä yhteydessä ilmeinen. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. 84 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksensa vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 84 Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Kertomuksesta ei ole tämän vuoksi pyydetty lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi esityksen omalta osaltaan. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 85 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Vuoden 2004 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet seurakunta- ja asuintalot. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 85 Kuten tarkastuskertomuksesta käy ilmi, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Suurin osa tarkastuksessa havaituista korjaustarpeista kuuluu vuoden 2005 normaaliin vuosikorjaukseen, johon on talousarviossa varauduttu. Havaituista korjaustarpeista laadittiin lista, joka toimii kiinteistötoimiston työlistana. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaan kokouksessaan ja päätti merkitä tarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaduksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 86 VUODEN 2004 TILINTARKASTUSKERTOMUS Seurakuntayhtymän tilintarkastajat professori Reino Majala KHT, varatuomari Juhani Henttula ja kauppat. maisteri Pekka Sinervo HTM ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen vuodelta Se on seuraava:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, 86 Kyseessä on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole huomautuksia, joihin kirkkoneuvoston pitäisi vaatia selvityksiä. Kertomuksen loppulausunto kuuluu: Suorittamamme tilintarkastuksen perusteella olemme saaneet sen käsityksen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa on hoidettu huolellisesti ja talousarviota noudattaen. Tilinpäätös konsernitaseineen voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastajat ovat luovuttaneet kirkkoneuvostolle erillisen pöytäkirjan, joka on käsitelty erikseen. Kv merkitsee saaduksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2004 merkittiin saaduksi. 87 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMI- NEN Vuoden 2004 tilinpäätöksestä on laadittu tasekirja. Se jaetaan listan yhteydessä. Siihen on sisällytetty seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus, joka on omana asianaan kirkkovaltuuston listalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden. Talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa euron ylijäämää. Vuosikate ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä. Vuosikate pieneni kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden, mutta arvioituun nähden se oli enemmän kuin kaksinkertainen. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta määrästä 2,2 miljoonaan euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi lähes 14 %:lla. Seurakuntayhtymän keskuskirjanpidon käyttötalouden tulosta voidaan pitää hyvänä. Kirkollisveron tuoton arvio oli 25,2 miljoonaa euroa ja kertymä 24,5 miljoonaa euroa eli 97,3 % arvioidusta. Kirkollisvero kirjataan maksuperusteisesti. Yhteisöverot olivat 15,4 % kokonaiskertymästä ja niitä kertyi 3,8 miljoonaa euroa eli 1,7 % edellistä vuotta vähemmän. Ns palkansaajaverot pysyivät saman tasoisina. Tulokseen vaikuttaen poistoja on kirjattu 2,3 miljoonaa euroa poistosuunnitelman mukaisesti.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Tilinpäätökseen sisältyy eräitä käyttötalouden tilinylityksiä, jotka hyväksytään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Käyttötalouden ylitykset on luetteloitu sivulla 4. Siinä on selostettu myös syyt ylityksiin. Paikallisseurakuntien käyttömäärärahojen ylityksistä johtuvat toimenpiteet tullaan käsittelemään omana asianaan koskien vuoden 2005 talousarviota. Kirkkovaltuuston on todettava vuoden 2004 tilinpäätökseen sisältyvät käyttötalouden ylitykset, joiden määrä yhteensä oli ,12 euroa. Vastaavasti sivulla 62 on esitelty investointimäärärahojen ylitykset. Syyt määrärahoittain on kerrottu samalla sivulla. Ylityksiä on tullut yhteensä kahdeksalle eri määrärahalle. Niiden yhteismäärä on ,81 euroa. Sivulla 71 on kohdassa otsikko Rahoitusvajeen kattaminen. Rahoitusvajetta ei ole syntynyt, vaan päinvastoin ylijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,78 euroa kirjataan tilikauden yli- / alijäämätilille. Kv päättää vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myöntää vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta. Samalla kv toteaa, että käyttötalouden tilinylityksiin sisältyy tilinpäätöksen yhteensä ,12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä , 81 euroa sivulla 62 erittelyn mukaisesti. Kv päättää kirjata tilikauden ylijäämään ,78 euroa tilikauden yli- / alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että tilinpäätöksen osoittamaa tulosta voidaan pitää hyvänä. Seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden, koska talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa 908,345 euron ylijäämää. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta eurosta 2,2 milj euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi kuitenkin lähes 14 %:lla. Investointimenoihin oli varattu yhteensä 12,7 miljoonaa euroa, mutta niitä ehdittiin talousarvovuoden aikana käyttää vain 7,2 miljoonaa euroa, koska Ruotsalaisen seurakuntatalon uudisrakennus on edelleen kesken. Talous- ja suunnittelujohtaja totesi edelleen, että sivulla 65 olevan rahoituslaskelman mukaan kassavarat olivat tilivuoden aikana vähentyneet lähes 4 miljoonaa euroa,

8 Yhteinen kirkkovaltuusto mikä tarkoittaa edellisinä hyvinä vuosina syntyneen säästön käyttöä investointikohteisiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Katariina Harjulahti-Sarainmaa saapui paikalle. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myönsi vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tilivuodelta Samalla kirkkovaltuusto totesi, että tilinpäätökseen sisältyy käyttötalouden tilinylityksiä yhteensä , 12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Vastaavasti investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä ,81 euroa sivulla 62 olevan erittelyn mukaisesti. Kirkkovaltuusto päätti kirjata tilikauden ylijäämän ,78 euroa tilikauden yli- /alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. 88 TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun Diakoniasäätiö on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: Turun Diakoniasäätiön valtuuskunta lähettää ohessa kevätkokouksessaan hyväksymänsä vuoden 2004 vuosikertomuksen, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksesta. Vuosikertomus, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen, kuuluu seuraavasti: Liite 1, 88 Sääntöjen mukaan Diakoniasäätiön toimintakertomus annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaneensa Turun diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun Diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta 2004.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto HAUTAINHOITORAHASTOA KOSKEVA RAHASTOINTIPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto on vuoden 2004 aikana tehnyt päätöksen hautainhoitorahaston ainaishoitojen lopettamisesta. Asia kuuluu kirkkoneuvoston päätettäviin ja päätös on pantu täytäntöön, joskin eräät omaiset ovat valittaneet kirkkoneuvoston päätöksestä. Ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Hautainhoitorahaston sääntöjen 9 käsittelee hautainhoitorahaston ylijäämää. Sen mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin. Nyt tehtävä päätös ei koske yhden yksittäisen vuoden ylijäämää vaan pidemmän ajan kuluessa syntyneitä ylijäämiä. Näin ollen asia kuuluu kirkkovaltuuston päätettäviin. Tätä mieltä ovat olleet myös tilintarkastajat, joiden kanssa on asiasta keskusteltu. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2004 aikana useaan otteeseen ainaishoitojen lopettamisasiaa. Tärkein päätös tehtiin :n 277 kohdalla. kuuluu seuraavasti: Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautojen ainaishoitosopimukset, joista viimeiset on tehty vuonna 1961, lakkautetaan ja niiden tilalle S seurakuntayhtymä osoittaa hautainhoitorahastosta nykykäytännön mukaan laskettavat hoitovarat 25 vuoden ajaksi lukien nykyisin voimassa olevien hoitotalletusten ehdoin. Näistä varoista muodostetaan erillinen rahasto, jonka mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. S Tämän vaihtoehtona haudan haltijalle, joka osoittaa siihen oikeutensa, palautetaan aikanaan talletettu pääoma rahanarvotaulukon mukaisena nykyarvona viimeistään kuitenkin Samalla hoito lakkaa välittömästi. Eräät omaiset, joita päätös on koskenut, ovat valittaneet Turun hallintooikeudelle kirkkoneuvoston päätöksestä, mutta ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Nyt on päätettävä, kuinka suuri osa hautainhoitorahastosta osoitetaan niiden hautojen 25 vuoden hoitoa varten, joita kirkkoneuvoston päätös koskee. Näitä hautoja oli yhteensä kappaletta. Vain 15 haudan osalta on pyydetty rahakorvausta hoidon päättymisen johdosta.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Tavanomainen ainaishoito on koskenut hautaa, jossa on kaksi rinnakkaista hautapaikkaa. Hoitoon on kuulunut tavanomaisesti myös muistokivi ja yhden tai kahden kukan kesäistutus. Nykyisillä hinnoilla tällaisen haudan hoidon veloitus on euroa 25 vuoden hoidosta haudan osalta veloitus olisi siten euroa. Toistaiseksi suurin euromääräinen takaisinmaksu on ollut euroa. Tämän mukaisesti laskettuna haudan rahakorvaukset olisivat yhteensä euroa. Edellä olevan mukaisesti hautainhoitorahaston sisäisen uuden rahaston pääoman tulisi olla vähintään euroa ja täysin riittäväksi on katsottava euroa. Tähän laskelmaan ovat päätyneet talouspäällikkö, talous- ja suunnittelujohtaja ja hallintojohtaja yhteisessä neuvonpidossa. Uutta ikuisten hoitojen rahastoa tullaan käyttämään myöhemmin laadittavien hoitolaskelmien mukaisesti. Kuluvan vuoden osalta voidaan käyttää euroa laskennallisten kulujen määränä, mikä vastaa yhtä 25-osaa koko pääomasta. Mikäli rahastossa on varoja vielä 25 vuoden hoitojakson päätyttyä, käytetään mahdollinen ylijäämä kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. Kirkkoneuvoston päätös asiassa oli: Kirkkoneuvosto päätti, että hautainhoitorahaston taseen tililtä 82071, ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Kuluvan vuoden ikuisten hoitojen veloitussummaksi vahvistetaan euroa. Kv päättää, että hautainhoitorahaston taseen tililtä ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Vt hallintojohtaja Aapo Kaisti kertoi, että kirkkovaltuuston asiana on päättää hautainhoitorahaston ylijäämän käyttämisestä. Muutoin asia kuuluu kirkkoneuvoston päätäntävaltaan.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti, että hautainhoitorahaston tililtä ainaisten hoitosopimusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. 90 EHDOTUS AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMISEKSI KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODELLE 2005 Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus saapuneiden anomusten perusteella. Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. Suurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-Suomen Partiopiiri. Avustusta on ehdotettu myös Esikoislestadiolaisille, joille hyvin pitkään on avustusta myönnetty. Edellisenä kahtena vuotena avustusta ei ole annettu, mutta nyt avustusta on pyydetty ja sitä on ehdotettu. Kirkkoneuvoston kokouksessa täsmennettiin jakoehdotusta siten, että Sinapinsiemen ry:lle ehdotetaan euron avustusta. Kirkkoneuvoston käyttöön jää tämän jälkeen euroa. Käytäntö on osoittanut, että anomuksia tulee vielä asian käsittelyn jälkeenkin. Sen johdosta pieni jakojäännös on hyvä olemassa. Jakoehdotus on seuraava: Liite 1, 90 Kv päättää jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pirkko Mikkola ilmoitti olevansa esteellinen. Hän oli poissa asian käsittelyn ajan, minkä jälkeen hän tuli takaisin paikalleen kirkkovaltuustossa. Kirkkovaltuusto päätti jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto On muutoksenhakuoikeus. 91 VUODEN 2005 TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousarvioperiaatteiden mukaan paikallisseurakunta talousarviolukuna muodostaa yhden liikkuma-alueen. Jos paikallisseurakunta kokonaisuutena saa aikaan säästöä, korvataan näin saatu säästö sille talousarviota seuraavan kerran laadittaessa ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, tullaan siltä ottamaan ylitys takaisin pienentämällä seuraavaa talousarvioehdotusta. Paikallisseurakunnittainen selvitys säästöistä ja tilinylityksistä on seuraava: Liite 1, 91 Selvityksestä ilmenee, että kuudelle seurakunnalle on syntynyt säästöä ja kolme seurakuntaa on käyttänyt varoja enemmän kuin kirkkovaltuusto on niille myöntänyt. Määrärahansa ylittäneet seurakunnat ovat Mikaelinseurakunta, Katariinanseurakunta ja Maarian seurakunta. Näiden seurakuntien kuluvan vuoden määrärahaa tullaan pienentämään vuoden 2004 ylitystä vastaavalla määrällä ja kuudelle muulle seurakunnalle tullaan vuonna 2004 syntyneet säästöt myöntämään lisämäärärahana vuoden 2005 talousarvioon. Sielunhoitotyön johtokunta on esittänyt, että yhteinen kirkkoneuvosto esittäisi valtuustolle euron palauttamista talousarvioon lisätalousarviossa. Talousarvion täytäntöönpanossa oli huomattu, että erehdyksen takia retriittityön kustannuksissa oli jäänyt pois välttämätön menokohta henkilöstökulut, palkat ja palkkiot, asiantuntijapalkkiot. Tältä menokohdalta on maksettu muille kuin omille hengellisen työn tekijöille retriitinvetäjien palkkioita. Ehdotuksesta oli pudonnut pois euron. Valtuutettu Heikki Knuuti on tehnyt ehdotuksen virsikirjojen jakamisesta koululuokkien käyttöön. Asia on ollut valmistelussa kasvatusasiain johtokunnassa ja valmistelua varten on koottu työryhmä. Kirkkoneuvosto esittää, että asia hyväksytään ja talousarviomuutoksiin otetaan määrärahavaraus. Kv päättää, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määrärahamuutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka M ä ä - rärah a n

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pentti Huovinen pyysi, että vastaisuudessa kirkkovaltuustolle jaettaisiin selvitys seurakuntatyön määrärahojen käytöstä useamman vuoden ajalta. Tällöin voidaan helpommin seurata, onko kyseessä kertailmiö vai toistuva asiantila. Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määräraha muutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Osaston nimi Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. 92 ESITYS LISÄMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSESTÄ VUODEN 2005 TALOUSARVION INVESTOIN- TITILEIHIN Sinapin uusi majoitusrakennus valmistui elokuussa Urakoitsijalta jäi kuitenkin useita virheitä ja puutteita urakkasuoritukseen, mm. julkisivun maalaus, kynnysten laatoittaminen jne. Vaatimuksista huolimatta urakoitsija ei ole suostunut korjaamaan virheitään ja saattamaan urakkasuoritusta

15 Yhteinen kirkkovaltuusto loppuun. Virheistä johtuen kiinteistötoimisto on pidättänyt urakan viimeisestä maksuerästä euroa. Vuoden 2005 talousarvioon ei ole varattu varoja, koska on odotettu riidan ratkeamista. Kyseessä ei ole siis uuden lisämäärärahan myöntäminen, vaan vanhan säästöön jääneen pidätetyn summan ottaminen vuoden 2005 talousarvioon. Hannunniitun asuintalojen ulkopuolisten viemäreiden ja salaojien uusimiseen varattiin määrärahat vuodelle 2005 pääluokkaan 5. käyttötalouden puolelle. Taloustoimiston ja tilintarkastajien kantana on, että työn laajuuden huomioon ottaen se tulisi siirtää investointeihin. Viemäreiden uusimisen kustannusarvio on euroa. Tämä summa tulee lisää investointeihin. Samalla se tulee kuitenkin säästönä 5. pl:aan. Sinapin vanhan päärakennuksen saneeraus aloitettiin kevättalvella. Mitä pidemmälle saneerauksessa edettiin sitä enemmän yllätyksiä löytyi rakenteita purettaessa. Keittiöosan puurakenteet olivat kattoa, seiniä ja lattiaa myöden aivan lahoja, osa sokkelista oli niin pahoin rapautunut, että se piti uusia kokonaan. Kuistin kantavat rakenteet tulee uusia kokonaan jne. Kyseessä on suojeltu rakennus ja se tulee saneerata huolella kuntoon. Talousarvioon on varattu määrärahoja euroa vuodelle 2005, mutta se ei riitä, vaan lisää tarvitaan euroa. Näille kustannuspaikoille esitetään lisättäväksi investointimäärärahoja vuoden 2005 talousarvioon seuraavasti: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon. Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja. Kv päättää hyväksyä edellä esitetyt määrärahalisäykset vuoden 2005 talousarvioon. On muutoksenhakuoikeus.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seuraavat määrärahanlisäykset vuoden 2005 talousarvion investointitileihin: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus OMAKOTITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN UUDISTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on vuokrannut omakotitontteja kaikkiaan 32 kpl. Vuokrasopimukset on tehty viideksikymmeneksi vuodeksi ja vanhimmat niistä päättyivät syksyllä Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan maankäyttösuunnitelman, jonka yhtenä osana oli vuokralla olevien omakotitonttien vanhojen vuokrasopimusten uudistaminen ja uusien tonttivuokrien määrittäminen. Vuoden 2005 aikana päättyy kuusi vuokrasopimusta. Vuokralaiset, vanhan vuokran määrä ja uuden vuokran määrä on esitetty taulukossa, joka kuuluu seuraavasti: Liite 1, 93 Uudessa tonttivuokrassa on huomioitu kiinteistöveron osuus, joka on nyt jouduttu perimään jälkikäteen. Vuokrasopimukset tehtäisiin edelleen 50 vuodeksi ja vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin uuden maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kirkkolain mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kv päättää hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Eero Hiekka pyysi, että vastaisuudessa olemassa olevien vuokrasopimusten esimerkki tai malli otettaisiin mukaan listalle. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätökseen liitetään esimerkki olemassa olevasta vuokrasopimuksesta. Saa hakea muutosta valittamalla tuomiokapituliin. 94 AURAKADUN VANHAN KOULUN SANEERAAMINEN KESKUSTAN NUORISOTILAKSI JA TILOJEN VUOKRAAMINEN TURUN KAUPUNGILLE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä teki esisopimuksen Aurakadun koulun ostosta Koulu siirtyi seurakuntayhtymän omistukseen ja hallintaan kauppakirjan allekirjoituksella Alkuperäinen tarkoitus oli perustaa valtakunnallinen kirkkomuseo koulun tiloihin. Kirkkomuseohanke ei kuitenkaan edennyt, jolloin koululle tuli miettiä uusi käyttötarkoitus. Turun kaupungin nuorisokeskus toimii Eerikinkadulla Palatsin tiloissa. Tilat ovat kuitenkin liian suuret ja epäkäytännölliset sekä kalliit nuorisotoimelle, joten nuorisoasiainkeskus ryhtyi pohtimaan uusien tilojen hankintaa. Tällöin heräsi ajatus perustaa koulun tiloihin uusi keskustan nuorisokeskus, jossa toimisivat yhdessä sekä kaupungin että seurakuntayhtymän nuorisotyö. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran ja antoi vuokratarjouksen kaupungille. Tarjous ei kuitenkaan tyydyttänyt kaupunkia, koska vuokra-aika oli sidottu kirkkomuseohankkeen päätöksiin. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa uudelleen ja antoi uuden vuokratarjouksen kaupungille, jossa vuokra-aika oli vähintään kahdeksan vuotta. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että koulun tilat suunnitellaan yhdessä kaupungin kanssa keskustan nuorisokeskukseksi.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston kokouksessa hyväksyttiin esisopimus, jonka perusteella seurakuntayhtymä ja kaupunki vastaavat yhdessä suunnittelukuluista. Suunnitelmat saatiin valmiiksi ja urakkatarjoukset saneerauksesta Tarjousten perusteella saatiin laskettua todellinen saneerauksen hinta ja siten laskettua lopullinen vuokran määrä kaupungille kirkkoneuvosto lähetti uuden vuokratarjouksen kaupungille pyytäen siihen vastausta mennessä. Vastausta ei saatu määräaikaan mennessä, mutta kaupunginhallitus teki päätöksen hyväksyä seurakuntayhtymän vuokratarjouksen ja siirtää Palatsin nuorisotilat Aurakadun kouluun. Päätöksen jälkeen kaupungin Tilalaitos ja seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen laatimisesta. Neuvottelun tuloksena on päätetty laatia ensin esisopimus ja saneerauksen valmistuttua lopullinen vuokrasopimus. Esisopimus toimii lopullisen vuokrasopimuksen pohjana. Turun kaupungin kiinteistölautakunta hyväksyi esisopimuksen Esisopimuksen mukaan seurakuntayhtymä vuokraa kaupungille Aurakadun koulusta tilat nuorisokeskukselle seuraavasti: S Vuokra-aika on 15 vuotta alkaen tai viimeistään Tämän jälkeen vuokraus jatkuu toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. S Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1.744,5 m² S Vuokran määrä on euroa (alv. 0 %) vuodessa eli 10,87 e/m²/kk (alv. 0 %). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. S Vuokran määrä on laskettu saneerauskustannuksista siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuotto on 5 %. Vuokran määrä tarkistetaan lopulliseen vuokrasopimukseen saneerauskustannusten varmistuttua siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuottovaatimus 5 % toteutuu. S Lisäksi vuokraan lasketaan ylläpitovuokra, joka käsittää tavanomaiset kiinteistön hoitokulut. Alustavana ylläpitovuokrana käytetään 2 e/m²/kk (alv. 0 %), joka tarkistetaan vuosittain toteutuneen mukaan.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto S Vuokra sidotaan 100 % elinkustannusindeksiin siten, että ensimmäinen vuokrantarkistus on Esisopimus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Liite 1, 94 Arkkitehtitoimisto LPR-arkkitehdit Oy ovat arkkitehti Tiitta Itkosen johdolla laatineet suunnitelmat koulun saneeraamisesta nuorisokeskukseksi. Suunnitelmien mukaan Turun kaupungin käyttöön tulee 1.744,5 m² ja seurakuntayhtymän käyttöön 580,5 m². Kokonaistilat ovat siten m². Eri kerroksiin tilat sijoittuvat seuraavasti: S 1. kerros: yleisiä tiloja, Saappaan tilat, nuorisokahvila S 2. kerros: harrastetiloja S 3. kerros: harrastetiloja, monitoimitila (konsertit), henkilökunnan tiloja S 4. kerros: iltapäivä- ja muita kerhotiloja Arkkitehtisuunnitelmat kuuluvat seuraavasti: Liite 2, 94 Saatujen urakkatarjousten mukaan saneerauskustannukset ovat yhteensä euroa (alv. 22 %). Vuokran määrää laskettaessa on kustannuksiin lisätty myös kiinteistön hankintakustannus euroa. Koska kyseessä on suojeltu rakennus ja sen saneeraaminen, tulee saneerauskustannuksiin euroa lisätä yllättäviä kustannuksia varten varaus, joka on 3 % eli euroa kustannuksista. Siten kokonaismäärärahan tarve saneeraukseen on euroa. Vuodelle 2005 on varattu talousarvioon määrärahoja suunnittelua varten euroa tilille , josta on käytetty mennessä euroa. Tämä määräraha riittää tälle vuodelle ja vuodelle 2006 tulee varata loput eli euroa. Saneeraus on tarkoitus aloittaa ja sen tulisi olla valmis Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnan tehtävänään suunnitella ja toteuttaa saneeraushanke hyväksytyn talousarvion mukaisesti sekä hyväksyä hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset ja hankinnat. Suunnitelmat ja toteutus tullaan erikseen hyväksyttämään kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää, että esisopimuksen kohtaan 12. Muut ehdot ennen viimeistä kappaletta lisätään seuraava lause: Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä. Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelmat saneerata Aurakadun vanha koulu nuorisokeskukseksi, hyväksyy em. lauseella täydennetyn esisopimuksen, jolla n m² tiloja vuokrataan Turun kaupungille, myöntää määrärahat hankkeelle ja antaa rakentamisluvan. Kirkkoneuvosto katsoo, että seurakuntayhtymän solmimissa sopimuksissa riitaisuudet sovitaan ratkaistaviksi Turun käräjäoikeudessa eikä tätä linjaa ole tässäkään sopimuksessa mitään syytä lähteä muuttamaan. Kv päättää hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 2.6.2005 305. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 2.6.2005 305. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 2.6.2005 305 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 326 Aika torstai 2.6.2005 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, ei 314 Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 20.4.2006 klo 18.00-19.10 Paikka Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19.50 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

5. 18 Liite 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen, Haapajärven seurakunta / Talomyynti Huhtala Oy (laitostunnus 069-401-19-98- L12)

5. 18 Liite 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen, Haapajärven seurakunta / Talomyynti Huhtala Oy (laitostunnus 069-401-19-98- L12) HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.05.2008 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 14 Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 8 ) Aika Keskiviikko 11.4.2012 klo 19.00 20.11 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Lauri Kirves Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (11) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00-18.50 Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 26 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1 NRO 2/2016 Kirkkovaltuusto 13.4.2016 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.4.2016 klo 18.30 19.26 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Hinkkanen Pirkko, varajäsen Isotalo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj.

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 51 Aika: 18.4.2013 klo 18.15-20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika 18.9.2013 klo 18.05-19.05 Paikka Seurakuntakeskus Leipomo (Vanhatie 7, 21290 RUSKO) Kirkkovaltuusto 2011-2014: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Tuominen Mauri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä: Haukkala Pentti Luoma Riitta. Poissa: Annala Tarja Kuntsi Marjanne

Läsnä: Haukkala Pentti Luoma Riitta. Poissa: Annala Tarja Kuntsi Marjanne 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 2.6.2015 klo 19.00 20.42 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Haukkala Pentti Luoma Riitta Hietala Heikki Mäntymaa Mirjami Holma Jaana Niemi Mikko Härsilä Maria

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot