TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Heimo Rinne piti alkuhartauden. 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kv todennee kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 79. Todettiin. 80 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksynee ilmoitetut esteet ja todennee varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 80. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 49 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä eli yhteensä 55/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 81 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston sihteerinä toimii vt. hallintojohtaja Aapo Kaisti. Sihteeri esitti, että pöytäkirjan tarkistajiksi valittaisiin vuorolistan mukaan Pär Landor ja Mikko Laurén.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv valinnee pöytäkirjan tarkistajat, jotka samalla toiminevat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pär Landor ja Mikko Laurén. 82 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston etukäteen suunnitellut kokousajat: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvosto ovat valmistelleet kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän kokousaikoja. Kirkkovaltuuston kokousajat syksyllä tulevat olemaan seuraavat: torstaina 15.9., torstaina 6.10., torstaina 13.10, torstaina ja torstaina alkaen klo pidettävä kirkkovaltuuston kokous on juhlakokous, joka liittyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Tuomiokirkkoseurakunnan piispantarkastukseen. Piispantarkastuksen suorittaa arkkipiispa Jukka Paarma. Uusia virkoja koskevat asioita käsitellään ja talousarvio Ilmoitus Niko Aaltosen asuinpaikan vaihdoksesta Niko Aaltonen ilmoittanut seuraavaa: Pyydän kunnioittavimmin eroa kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävästä Mikaelinseurakunnasta muuton johdosta. Niko Aaltonen on ollut yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Muutto merkitsee sitä, että hän menettää luottamustoimensa Ilmoitus Arja Mäki-Kerttulan asuinpaikan vaihdoksesta Arja Mäki-Kerttula on ilmoittanut seuraavaa: Ilmoitan muuttaneeni Turussa uuteen osoitteeseen, [...]. Alue kuulunee Henrikinseurakuntaan. Mikäli se edellyttää Martinseurakunnan luottamushenkilöosuuden osalta kirkkovaltuuston varajäsenyydestä luopumista, pyydän eroa. Kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki-Kerttula on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta ja pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kv myöntää eron Arja Mäki-Kerttulalle kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Martinseurakunnan alueelta pois muuton vuoksi alkaen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Kirsi Särkilä ehdotti, että Niko Aaltosen ja Arja Mäki-Kerttulan pois muutto kirjattaisiin samalla tavalla. Kirkkovaltuusto merkitsi kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki- Kerttula on muuttanut Martinseurakunnan alueelta ja menettänyt luottamustoimensa Martinseurakunnan varavaltuutettuna. Ei muutoksenhakuoikeutta. 83 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomus vuodelta 2004 on seuraava: Liite 1, 83 Kertomuksen käsittelyn yhteydessä on mahdollisuus keskusteluun ja palautteen antamiseen vuoden 2004 toiminnasta. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa

4 Yhteinen kirkkovaltuusto on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Seurakuntayhtymän vuosikertomus täydentää tilinpäätösasiakirjassa olevaa toimintakertomusta. Vuosikertomuksen kohdassa Yhteinen kirkkovaltuusto on esitelty kirkkovaltuutettujen tekemiä aloitteita. Vireillä olevat aloitteet on kirkkovaltuustossa viimeksi käsitelty Kv merkitsee saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Harri Raitis käytti puheenvuoron, jonka aikana hän totesi, että vuosikertomuksen sivuilla 6 ja 7 on ilmeinen virhe, kun otsikoidaan tilastotietoa yhteisestä seurakuntatyöstä. Niiden sijalla pitäisi olla tilastotietoa yleisestä seurakuntatyöstä. Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme totesi, että virhe juontuu kirkkohallituksen tilastolomakkeista, mutta virhe on tässä yhteydessä ilmeinen. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. 84 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksensa vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 84 Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Kertomuksesta ei ole tämän vuoksi pyydetty lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi esityksen omalta osaltaan. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 85 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Vuoden 2004 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet seurakunta- ja asuintalot. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 85 Kuten tarkastuskertomuksesta käy ilmi, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Suurin osa tarkastuksessa havaituista korjaustarpeista kuuluu vuoden 2005 normaaliin vuosikorjaukseen, johon on talousarviossa varauduttu. Havaituista korjaustarpeista laadittiin lista, joka toimii kiinteistötoimiston työlistana. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaan kokouksessaan ja päätti merkitä tarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaduksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 86 VUODEN 2004 TILINTARKASTUSKERTOMUS Seurakuntayhtymän tilintarkastajat professori Reino Majala KHT, varatuomari Juhani Henttula ja kauppat. maisteri Pekka Sinervo HTM ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen vuodelta Se on seuraava:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, 86 Kyseessä on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole huomautuksia, joihin kirkkoneuvoston pitäisi vaatia selvityksiä. Kertomuksen loppulausunto kuuluu: Suorittamamme tilintarkastuksen perusteella olemme saaneet sen käsityksen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa on hoidettu huolellisesti ja talousarviota noudattaen. Tilinpäätös konsernitaseineen voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastajat ovat luovuttaneet kirkkoneuvostolle erillisen pöytäkirjan, joka on käsitelty erikseen. Kv merkitsee saaduksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2004 merkittiin saaduksi. 87 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMI- NEN Vuoden 2004 tilinpäätöksestä on laadittu tasekirja. Se jaetaan listan yhteydessä. Siihen on sisällytetty seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus, joka on omana asianaan kirkkovaltuuston listalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden. Talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa euron ylijäämää. Vuosikate ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä. Vuosikate pieneni kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden, mutta arvioituun nähden se oli enemmän kuin kaksinkertainen. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta määrästä 2,2 miljoonaan euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi lähes 14 %:lla. Seurakuntayhtymän keskuskirjanpidon käyttötalouden tulosta voidaan pitää hyvänä. Kirkollisveron tuoton arvio oli 25,2 miljoonaa euroa ja kertymä 24,5 miljoonaa euroa eli 97,3 % arvioidusta. Kirkollisvero kirjataan maksuperusteisesti. Yhteisöverot olivat 15,4 % kokonaiskertymästä ja niitä kertyi 3,8 miljoonaa euroa eli 1,7 % edellistä vuotta vähemmän. Ns palkansaajaverot pysyivät saman tasoisina. Tulokseen vaikuttaen poistoja on kirjattu 2,3 miljoonaa euroa poistosuunnitelman mukaisesti.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Tilinpäätökseen sisältyy eräitä käyttötalouden tilinylityksiä, jotka hyväksytään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Käyttötalouden ylitykset on luetteloitu sivulla 4. Siinä on selostettu myös syyt ylityksiin. Paikallisseurakuntien käyttömäärärahojen ylityksistä johtuvat toimenpiteet tullaan käsittelemään omana asianaan koskien vuoden 2005 talousarviota. Kirkkovaltuuston on todettava vuoden 2004 tilinpäätökseen sisältyvät käyttötalouden ylitykset, joiden määrä yhteensä oli ,12 euroa. Vastaavasti sivulla 62 on esitelty investointimäärärahojen ylitykset. Syyt määrärahoittain on kerrottu samalla sivulla. Ylityksiä on tullut yhteensä kahdeksalle eri määrärahalle. Niiden yhteismäärä on ,81 euroa. Sivulla 71 on kohdassa otsikko Rahoitusvajeen kattaminen. Rahoitusvajetta ei ole syntynyt, vaan päinvastoin ylijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,78 euroa kirjataan tilikauden yli- / alijäämätilille. Kv päättää vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myöntää vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta. Samalla kv toteaa, että käyttötalouden tilinylityksiin sisältyy tilinpäätöksen yhteensä ,12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä , 81 euroa sivulla 62 erittelyn mukaisesti. Kv päättää kirjata tilikauden ylijäämään ,78 euroa tilikauden yli- / alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että tilinpäätöksen osoittamaa tulosta voidaan pitää hyvänä. Seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden, koska talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa 908,345 euron ylijäämää. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta eurosta 2,2 milj euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi kuitenkin lähes 14 %:lla. Investointimenoihin oli varattu yhteensä 12,7 miljoonaa euroa, mutta niitä ehdittiin talousarvovuoden aikana käyttää vain 7,2 miljoonaa euroa, koska Ruotsalaisen seurakuntatalon uudisrakennus on edelleen kesken. Talous- ja suunnittelujohtaja totesi edelleen, että sivulla 65 olevan rahoituslaskelman mukaan kassavarat olivat tilivuoden aikana vähentyneet lähes 4 miljoonaa euroa,

8 Yhteinen kirkkovaltuusto mikä tarkoittaa edellisinä hyvinä vuosina syntyneen säästön käyttöä investointikohteisiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Katariina Harjulahti-Sarainmaa saapui paikalle. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myönsi vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tilivuodelta Samalla kirkkovaltuusto totesi, että tilinpäätökseen sisältyy käyttötalouden tilinylityksiä yhteensä , 12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Vastaavasti investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä ,81 euroa sivulla 62 olevan erittelyn mukaisesti. Kirkkovaltuusto päätti kirjata tilikauden ylijäämän ,78 euroa tilikauden yli- /alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. 88 TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun Diakoniasäätiö on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: Turun Diakoniasäätiön valtuuskunta lähettää ohessa kevätkokouksessaan hyväksymänsä vuoden 2004 vuosikertomuksen, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksesta. Vuosikertomus, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen, kuuluu seuraavasti: Liite 1, 88 Sääntöjen mukaan Diakoniasäätiön toimintakertomus annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaneensa Turun diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun Diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta 2004.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto HAUTAINHOITORAHASTOA KOSKEVA RAHASTOINTIPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto on vuoden 2004 aikana tehnyt päätöksen hautainhoitorahaston ainaishoitojen lopettamisesta. Asia kuuluu kirkkoneuvoston päätettäviin ja päätös on pantu täytäntöön, joskin eräät omaiset ovat valittaneet kirkkoneuvoston päätöksestä. Ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Hautainhoitorahaston sääntöjen 9 käsittelee hautainhoitorahaston ylijäämää. Sen mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin. Nyt tehtävä päätös ei koske yhden yksittäisen vuoden ylijäämää vaan pidemmän ajan kuluessa syntyneitä ylijäämiä. Näin ollen asia kuuluu kirkkovaltuuston päätettäviin. Tätä mieltä ovat olleet myös tilintarkastajat, joiden kanssa on asiasta keskusteltu. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2004 aikana useaan otteeseen ainaishoitojen lopettamisasiaa. Tärkein päätös tehtiin :n 277 kohdalla. kuuluu seuraavasti: Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautojen ainaishoitosopimukset, joista viimeiset on tehty vuonna 1961, lakkautetaan ja niiden tilalle S seurakuntayhtymä osoittaa hautainhoitorahastosta nykykäytännön mukaan laskettavat hoitovarat 25 vuoden ajaksi lukien nykyisin voimassa olevien hoitotalletusten ehdoin. Näistä varoista muodostetaan erillinen rahasto, jonka mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. S Tämän vaihtoehtona haudan haltijalle, joka osoittaa siihen oikeutensa, palautetaan aikanaan talletettu pääoma rahanarvotaulukon mukaisena nykyarvona viimeistään kuitenkin Samalla hoito lakkaa välittömästi. Eräät omaiset, joita päätös on koskenut, ovat valittaneet Turun hallintooikeudelle kirkkoneuvoston päätöksestä, mutta ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Nyt on päätettävä, kuinka suuri osa hautainhoitorahastosta osoitetaan niiden hautojen 25 vuoden hoitoa varten, joita kirkkoneuvoston päätös koskee. Näitä hautoja oli yhteensä kappaletta. Vain 15 haudan osalta on pyydetty rahakorvausta hoidon päättymisen johdosta.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Tavanomainen ainaishoito on koskenut hautaa, jossa on kaksi rinnakkaista hautapaikkaa. Hoitoon on kuulunut tavanomaisesti myös muistokivi ja yhden tai kahden kukan kesäistutus. Nykyisillä hinnoilla tällaisen haudan hoidon veloitus on euroa 25 vuoden hoidosta haudan osalta veloitus olisi siten euroa. Toistaiseksi suurin euromääräinen takaisinmaksu on ollut euroa. Tämän mukaisesti laskettuna haudan rahakorvaukset olisivat yhteensä euroa. Edellä olevan mukaisesti hautainhoitorahaston sisäisen uuden rahaston pääoman tulisi olla vähintään euroa ja täysin riittäväksi on katsottava euroa. Tähän laskelmaan ovat päätyneet talouspäällikkö, talous- ja suunnittelujohtaja ja hallintojohtaja yhteisessä neuvonpidossa. Uutta ikuisten hoitojen rahastoa tullaan käyttämään myöhemmin laadittavien hoitolaskelmien mukaisesti. Kuluvan vuoden osalta voidaan käyttää euroa laskennallisten kulujen määränä, mikä vastaa yhtä 25-osaa koko pääomasta. Mikäli rahastossa on varoja vielä 25 vuoden hoitojakson päätyttyä, käytetään mahdollinen ylijäämä kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. Kirkkoneuvoston päätös asiassa oli: Kirkkoneuvosto päätti, että hautainhoitorahaston taseen tililtä 82071, ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Kuluvan vuoden ikuisten hoitojen veloitussummaksi vahvistetaan euroa. Kv päättää, että hautainhoitorahaston taseen tililtä ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Vt hallintojohtaja Aapo Kaisti kertoi, että kirkkovaltuuston asiana on päättää hautainhoitorahaston ylijäämän käyttämisestä. Muutoin asia kuuluu kirkkoneuvoston päätäntävaltaan.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti, että hautainhoitorahaston tililtä ainaisten hoitosopimusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. 90 EHDOTUS AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMISEKSI KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODELLE 2005 Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus saapuneiden anomusten perusteella. Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. Suurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-Suomen Partiopiiri. Avustusta on ehdotettu myös Esikoislestadiolaisille, joille hyvin pitkään on avustusta myönnetty. Edellisenä kahtena vuotena avustusta ei ole annettu, mutta nyt avustusta on pyydetty ja sitä on ehdotettu. Kirkkoneuvoston kokouksessa täsmennettiin jakoehdotusta siten, että Sinapinsiemen ry:lle ehdotetaan euron avustusta. Kirkkoneuvoston käyttöön jää tämän jälkeen euroa. Käytäntö on osoittanut, että anomuksia tulee vielä asian käsittelyn jälkeenkin. Sen johdosta pieni jakojäännös on hyvä olemassa. Jakoehdotus on seuraava: Liite 1, 90 Kv päättää jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pirkko Mikkola ilmoitti olevansa esteellinen. Hän oli poissa asian käsittelyn ajan, minkä jälkeen hän tuli takaisin paikalleen kirkkovaltuustossa. Kirkkovaltuusto päätti jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto On muutoksenhakuoikeus. 91 VUODEN 2005 TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousarvioperiaatteiden mukaan paikallisseurakunta talousarviolukuna muodostaa yhden liikkuma-alueen. Jos paikallisseurakunta kokonaisuutena saa aikaan säästöä, korvataan näin saatu säästö sille talousarviota seuraavan kerran laadittaessa ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, tullaan siltä ottamaan ylitys takaisin pienentämällä seuraavaa talousarvioehdotusta. Paikallisseurakunnittainen selvitys säästöistä ja tilinylityksistä on seuraava: Liite 1, 91 Selvityksestä ilmenee, että kuudelle seurakunnalle on syntynyt säästöä ja kolme seurakuntaa on käyttänyt varoja enemmän kuin kirkkovaltuusto on niille myöntänyt. Määrärahansa ylittäneet seurakunnat ovat Mikaelinseurakunta, Katariinanseurakunta ja Maarian seurakunta. Näiden seurakuntien kuluvan vuoden määrärahaa tullaan pienentämään vuoden 2004 ylitystä vastaavalla määrällä ja kuudelle muulle seurakunnalle tullaan vuonna 2004 syntyneet säästöt myöntämään lisämäärärahana vuoden 2005 talousarvioon. Sielunhoitotyön johtokunta on esittänyt, että yhteinen kirkkoneuvosto esittäisi valtuustolle euron palauttamista talousarvioon lisätalousarviossa. Talousarvion täytäntöönpanossa oli huomattu, että erehdyksen takia retriittityön kustannuksissa oli jäänyt pois välttämätön menokohta henkilöstökulut, palkat ja palkkiot, asiantuntijapalkkiot. Tältä menokohdalta on maksettu muille kuin omille hengellisen työn tekijöille retriitinvetäjien palkkioita. Ehdotuksesta oli pudonnut pois euron. Valtuutettu Heikki Knuuti on tehnyt ehdotuksen virsikirjojen jakamisesta koululuokkien käyttöön. Asia on ollut valmistelussa kasvatusasiain johtokunnassa ja valmistelua varten on koottu työryhmä. Kirkkoneuvosto esittää, että asia hyväksytään ja talousarviomuutoksiin otetaan määrärahavaraus. Kv päättää, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määrärahamuutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka M ä ä - rärah a n

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pentti Huovinen pyysi, että vastaisuudessa kirkkovaltuustolle jaettaisiin selvitys seurakuntatyön määrärahojen käytöstä useamman vuoden ajalta. Tällöin voidaan helpommin seurata, onko kyseessä kertailmiö vai toistuva asiantila. Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määräraha muutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Osaston nimi Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. 92 ESITYS LISÄMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSESTÄ VUODEN 2005 TALOUSARVION INVESTOIN- TITILEIHIN Sinapin uusi majoitusrakennus valmistui elokuussa Urakoitsijalta jäi kuitenkin useita virheitä ja puutteita urakkasuoritukseen, mm. julkisivun maalaus, kynnysten laatoittaminen jne. Vaatimuksista huolimatta urakoitsija ei ole suostunut korjaamaan virheitään ja saattamaan urakkasuoritusta

15 Yhteinen kirkkovaltuusto loppuun. Virheistä johtuen kiinteistötoimisto on pidättänyt urakan viimeisestä maksuerästä euroa. Vuoden 2005 talousarvioon ei ole varattu varoja, koska on odotettu riidan ratkeamista. Kyseessä ei ole siis uuden lisämäärärahan myöntäminen, vaan vanhan säästöön jääneen pidätetyn summan ottaminen vuoden 2005 talousarvioon. Hannunniitun asuintalojen ulkopuolisten viemäreiden ja salaojien uusimiseen varattiin määrärahat vuodelle 2005 pääluokkaan 5. käyttötalouden puolelle. Taloustoimiston ja tilintarkastajien kantana on, että työn laajuuden huomioon ottaen se tulisi siirtää investointeihin. Viemäreiden uusimisen kustannusarvio on euroa. Tämä summa tulee lisää investointeihin. Samalla se tulee kuitenkin säästönä 5. pl:aan. Sinapin vanhan päärakennuksen saneeraus aloitettiin kevättalvella. Mitä pidemmälle saneerauksessa edettiin sitä enemmän yllätyksiä löytyi rakenteita purettaessa. Keittiöosan puurakenteet olivat kattoa, seiniä ja lattiaa myöden aivan lahoja, osa sokkelista oli niin pahoin rapautunut, että se piti uusia kokonaan. Kuistin kantavat rakenteet tulee uusia kokonaan jne. Kyseessä on suojeltu rakennus ja se tulee saneerata huolella kuntoon. Talousarvioon on varattu määrärahoja euroa vuodelle 2005, mutta se ei riitä, vaan lisää tarvitaan euroa. Näille kustannuspaikoille esitetään lisättäväksi investointimäärärahoja vuoden 2005 talousarvioon seuraavasti: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon. Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja. Kv päättää hyväksyä edellä esitetyt määrärahalisäykset vuoden 2005 talousarvioon. On muutoksenhakuoikeus.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seuraavat määrärahanlisäykset vuoden 2005 talousarvion investointitileihin: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus OMAKOTITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN UUDISTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on vuokrannut omakotitontteja kaikkiaan 32 kpl. Vuokrasopimukset on tehty viideksikymmeneksi vuodeksi ja vanhimmat niistä päättyivät syksyllä Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan maankäyttösuunnitelman, jonka yhtenä osana oli vuokralla olevien omakotitonttien vanhojen vuokrasopimusten uudistaminen ja uusien tonttivuokrien määrittäminen. Vuoden 2005 aikana päättyy kuusi vuokrasopimusta. Vuokralaiset, vanhan vuokran määrä ja uuden vuokran määrä on esitetty taulukossa, joka kuuluu seuraavasti: Liite 1, 93 Uudessa tonttivuokrassa on huomioitu kiinteistöveron osuus, joka on nyt jouduttu perimään jälkikäteen. Vuokrasopimukset tehtäisiin edelleen 50 vuodeksi ja vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin uuden maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kirkkolain mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kv päättää hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Eero Hiekka pyysi, että vastaisuudessa olemassa olevien vuokrasopimusten esimerkki tai malli otettaisiin mukaan listalle. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätökseen liitetään esimerkki olemassa olevasta vuokrasopimuksesta. Saa hakea muutosta valittamalla tuomiokapituliin. 94 AURAKADUN VANHAN KOULUN SANEERAAMINEN KESKUSTAN NUORISOTILAKSI JA TILOJEN VUOKRAAMINEN TURUN KAUPUNGILLE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä teki esisopimuksen Aurakadun koulun ostosta Koulu siirtyi seurakuntayhtymän omistukseen ja hallintaan kauppakirjan allekirjoituksella Alkuperäinen tarkoitus oli perustaa valtakunnallinen kirkkomuseo koulun tiloihin. Kirkkomuseohanke ei kuitenkaan edennyt, jolloin koululle tuli miettiä uusi käyttötarkoitus. Turun kaupungin nuorisokeskus toimii Eerikinkadulla Palatsin tiloissa. Tilat ovat kuitenkin liian suuret ja epäkäytännölliset sekä kalliit nuorisotoimelle, joten nuorisoasiainkeskus ryhtyi pohtimaan uusien tilojen hankintaa. Tällöin heräsi ajatus perustaa koulun tiloihin uusi keskustan nuorisokeskus, jossa toimisivat yhdessä sekä kaupungin että seurakuntayhtymän nuorisotyö. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran ja antoi vuokratarjouksen kaupungille. Tarjous ei kuitenkaan tyydyttänyt kaupunkia, koska vuokra-aika oli sidottu kirkkomuseohankkeen päätöksiin. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa uudelleen ja antoi uuden vuokratarjouksen kaupungille, jossa vuokra-aika oli vähintään kahdeksan vuotta. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että koulun tilat suunnitellaan yhdessä kaupungin kanssa keskustan nuorisokeskukseksi.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston kokouksessa hyväksyttiin esisopimus, jonka perusteella seurakuntayhtymä ja kaupunki vastaavat yhdessä suunnittelukuluista. Suunnitelmat saatiin valmiiksi ja urakkatarjoukset saneerauksesta Tarjousten perusteella saatiin laskettua todellinen saneerauksen hinta ja siten laskettua lopullinen vuokran määrä kaupungille kirkkoneuvosto lähetti uuden vuokratarjouksen kaupungille pyytäen siihen vastausta mennessä. Vastausta ei saatu määräaikaan mennessä, mutta kaupunginhallitus teki päätöksen hyväksyä seurakuntayhtymän vuokratarjouksen ja siirtää Palatsin nuorisotilat Aurakadun kouluun. Päätöksen jälkeen kaupungin Tilalaitos ja seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen laatimisesta. Neuvottelun tuloksena on päätetty laatia ensin esisopimus ja saneerauksen valmistuttua lopullinen vuokrasopimus. Esisopimus toimii lopullisen vuokrasopimuksen pohjana. Turun kaupungin kiinteistölautakunta hyväksyi esisopimuksen Esisopimuksen mukaan seurakuntayhtymä vuokraa kaupungille Aurakadun koulusta tilat nuorisokeskukselle seuraavasti: S Vuokra-aika on 15 vuotta alkaen tai viimeistään Tämän jälkeen vuokraus jatkuu toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. S Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1.744,5 m² S Vuokran määrä on euroa (alv. 0 %) vuodessa eli 10,87 e/m²/kk (alv. 0 %). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. S Vuokran määrä on laskettu saneerauskustannuksista siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuotto on 5 %. Vuokran määrä tarkistetaan lopulliseen vuokrasopimukseen saneerauskustannusten varmistuttua siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuottovaatimus 5 % toteutuu. S Lisäksi vuokraan lasketaan ylläpitovuokra, joka käsittää tavanomaiset kiinteistön hoitokulut. Alustavana ylläpitovuokrana käytetään 2 e/m²/kk (alv. 0 %), joka tarkistetaan vuosittain toteutuneen mukaan.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto S Vuokra sidotaan 100 % elinkustannusindeksiin siten, että ensimmäinen vuokrantarkistus on Esisopimus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Liite 1, 94 Arkkitehtitoimisto LPR-arkkitehdit Oy ovat arkkitehti Tiitta Itkosen johdolla laatineet suunnitelmat koulun saneeraamisesta nuorisokeskukseksi. Suunnitelmien mukaan Turun kaupungin käyttöön tulee 1.744,5 m² ja seurakuntayhtymän käyttöön 580,5 m². Kokonaistilat ovat siten m². Eri kerroksiin tilat sijoittuvat seuraavasti: S 1. kerros: yleisiä tiloja, Saappaan tilat, nuorisokahvila S 2. kerros: harrastetiloja S 3. kerros: harrastetiloja, monitoimitila (konsertit), henkilökunnan tiloja S 4. kerros: iltapäivä- ja muita kerhotiloja Arkkitehtisuunnitelmat kuuluvat seuraavasti: Liite 2, 94 Saatujen urakkatarjousten mukaan saneerauskustannukset ovat yhteensä euroa (alv. 22 %). Vuokran määrää laskettaessa on kustannuksiin lisätty myös kiinteistön hankintakustannus euroa. Koska kyseessä on suojeltu rakennus ja sen saneeraaminen, tulee saneerauskustannuksiin euroa lisätä yllättäviä kustannuksia varten varaus, joka on 3 % eli euroa kustannuksista. Siten kokonaismäärärahan tarve saneeraukseen on euroa. Vuodelle 2005 on varattu talousarvioon määrärahoja suunnittelua varten euroa tilille , josta on käytetty mennessä euroa. Tämä määräraha riittää tälle vuodelle ja vuodelle 2006 tulee varata loput eli euroa. Saneeraus on tarkoitus aloittaa ja sen tulisi olla valmis Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnan tehtävänään suunnitella ja toteuttaa saneeraushanke hyväksytyn talousarvion mukaisesti sekä hyväksyä hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset ja hankinnat. Suunnitelmat ja toteutus tullaan erikseen hyväksyttämään kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää, että esisopimuksen kohtaan 12. Muut ehdot ennen viimeistä kappaletta lisätään seuraava lause: Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä. Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelmat saneerata Aurakadun vanha koulu nuorisokeskukseksi, hyväksyy em. lauseella täydennetyn esisopimuksen, jolla n m² tiloja vuokrataan Turun kaupungille, myöntää määrärahat hankkeelle ja antaa rakentamisluvan. Kirkkoneuvosto katsoo, että seurakuntayhtymän solmimissa sopimuksissa riitaisuudet sovitaan ratkaistaviksi Turun käräjäoikeudessa eikä tätä linjaa ole tässäkään sopimuksessa mitään syytä lähteä muuttamaan. Kv päättää hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot