TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Heimo Rinne piti alkuhartauden. 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kv todennee kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 79. Todettiin. 80 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksynee ilmoitetut esteet ja todennee varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 80. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 49 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä eli yhteensä 55/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 81 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston sihteerinä toimii vt. hallintojohtaja Aapo Kaisti. Sihteeri esitti, että pöytäkirjan tarkistajiksi valittaisiin vuorolistan mukaan Pär Landor ja Mikko Laurén.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv valinnee pöytäkirjan tarkistajat, jotka samalla toiminevat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pär Landor ja Mikko Laurén. 82 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston etukäteen suunnitellut kokousajat: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvosto ovat valmistelleet kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän kokousaikoja. Kirkkovaltuuston kokousajat syksyllä tulevat olemaan seuraavat: torstaina 15.9., torstaina 6.10., torstaina 13.10, torstaina ja torstaina alkaen klo pidettävä kirkkovaltuuston kokous on juhlakokous, joka liittyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Tuomiokirkkoseurakunnan piispantarkastukseen. Piispantarkastuksen suorittaa arkkipiispa Jukka Paarma. Uusia virkoja koskevat asioita käsitellään ja talousarvio Ilmoitus Niko Aaltosen asuinpaikan vaihdoksesta Niko Aaltonen ilmoittanut seuraavaa: Pyydän kunnioittavimmin eroa kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävästä Mikaelinseurakunnasta muuton johdosta. Niko Aaltonen on ollut yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Muutto merkitsee sitä, että hän menettää luottamustoimensa Ilmoitus Arja Mäki-Kerttulan asuinpaikan vaihdoksesta Arja Mäki-Kerttula on ilmoittanut seuraavaa: Ilmoitan muuttaneeni Turussa uuteen osoitteeseen, [...]. Alue kuulunee Henrikinseurakuntaan. Mikäli se edellyttää Martinseurakunnan luottamushenkilöosuuden osalta kirkkovaltuuston varajäsenyydestä luopumista, pyydän eroa. Kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki-Kerttula on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta ja pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kv myöntää eron Arja Mäki-Kerttulalle kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Martinseurakunnan alueelta pois muuton vuoksi alkaen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Kirsi Särkilä ehdotti, että Niko Aaltosen ja Arja Mäki-Kerttulan pois muutto kirjattaisiin samalla tavalla. Kirkkovaltuusto merkitsi kokousaikoja koskevan ilmoituksen tiedokseen. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Niko Aaltonen on muuttanut Mikaelinseurakunnasta Tuomiokirkkoseurakuntaan ja menettänyt luottamustoimensa Mikaelinseurakunnan varavaltuutettuna. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkovaltuuston varajäsen Arja Mäki- Kerttula on muuttanut Martinseurakunnan alueelta ja menettänyt luottamustoimensa Martinseurakunnan varavaltuutettuna. Ei muutoksenhakuoikeutta. 83 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomus vuodelta 2004 on seuraava: Liite 1, 83 Kertomuksen käsittelyn yhteydessä on mahdollisuus keskusteluun ja palautteen antamiseen vuoden 2004 toiminnasta. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa

4 Yhteinen kirkkovaltuusto on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Seurakuntayhtymän vuosikertomus täydentää tilinpäätösasiakirjassa olevaa toimintakertomusta. Vuosikertomuksen kohdassa Yhteinen kirkkovaltuusto on esitelty kirkkovaltuutettujen tekemiä aloitteita. Vireillä olevat aloitteet on kirkkovaltuustossa viimeksi käsitelty Kv merkitsee saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Harri Raitis käytti puheenvuoron, jonka aikana hän totesi, että vuosikertomuksen sivuilla 6 ja 7 on ilmeinen virhe, kun otsikoidaan tilastotietoa yhteisestä seurakuntatyöstä. Niiden sijalla pitäisi olla tilastotietoa yleisestä seurakuntatyöstä. Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme totesi, että virhe juontuu kirkkohallituksen tilastolomakkeista, mutta virhe on tässä yhteydessä ilmeinen. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. 84 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksensa vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 84 Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Kertomuksesta ei ole tämän vuoksi pyydetty lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi esityksen omalta osaltaan. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv merkitsee saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 85 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2004 Vuoden 2004 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet seurakunta- ja asuintalot. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite 1, 85 Kuten tarkastuskertomuksesta käy ilmi, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Suurin osa tarkastuksessa havaituista korjaustarpeista kuuluu vuoden 2005 normaaliin vuosikorjaukseen, johon on talousarviossa varauduttu. Havaituista korjaustarpeista laadittiin lista, joka toimii kiinteistötoimiston työlistana. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaan kokouksessaan ja päätti merkitä tarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto on lähettänyt tarkastuskertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaduksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tarkastuskertomus merkittiin saaduksi. 86 VUODEN 2004 TILINTARKASTUSKERTOMUS Seurakuntayhtymän tilintarkastajat professori Reino Majala KHT, varatuomari Juhani Henttula ja kauppat. maisteri Pekka Sinervo HTM ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen vuodelta Se on seuraava:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite 1, 86 Kyseessä on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole huomautuksia, joihin kirkkoneuvoston pitäisi vaatia selvityksiä. Kertomuksen loppulausunto kuuluu: Suorittamamme tilintarkastuksen perusteella olemme saaneet sen käsityksen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa on hoidettu huolellisesti ja talousarviota noudattaen. Tilinpäätös konsernitaseineen voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastajat ovat luovuttaneet kirkkoneuvostolle erillisen pöytäkirjan, joka on käsitelty erikseen. Kv merkitsee saaduksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2004 merkittiin saaduksi. 87 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMI- NEN Vuoden 2004 tilinpäätöksestä on laadittu tasekirja. Se jaetaan listan yhteydessä. Siihen on sisällytetty seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus, joka on omana asianaan kirkkovaltuuston listalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden. Talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa euron ylijäämää. Vuosikate ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä. Vuosikate pieneni kolmanneksella edelliseen vuoteen nähden, mutta arvioituun nähden se oli enemmän kuin kaksinkertainen. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta määrästä 2,2 miljoonaan euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi lähes 14 %:lla. Seurakuntayhtymän keskuskirjanpidon käyttötalouden tulosta voidaan pitää hyvänä. Kirkollisveron tuoton arvio oli 25,2 miljoonaa euroa ja kertymä 24,5 miljoonaa euroa eli 97,3 % arvioidusta. Kirkollisvero kirjataan maksuperusteisesti. Yhteisöverot olivat 15,4 % kokonaiskertymästä ja niitä kertyi 3,8 miljoonaa euroa eli 1,7 % edellistä vuotta vähemmän. Ns palkansaajaverot pysyivät saman tasoisina. Tulokseen vaikuttaen poistoja on kirjattu 2,3 miljoonaa euroa poistosuunnitelman mukaisesti.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Tilinpäätökseen sisältyy eräitä käyttötalouden tilinylityksiä, jotka hyväksytään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Käyttötalouden ylitykset on luetteloitu sivulla 4. Siinä on selostettu myös syyt ylityksiin. Paikallisseurakuntien käyttömäärärahojen ylityksistä johtuvat toimenpiteet tullaan käsittelemään omana asianaan koskien vuoden 2005 talousarviota. Kirkkovaltuuston on todettava vuoden 2004 tilinpäätökseen sisältyvät käyttötalouden ylitykset, joiden määrä yhteensä oli ,12 euroa. Vastaavasti sivulla 62 on esitelty investointimäärärahojen ylitykset. Syyt määrärahoittain on kerrottu samalla sivulla. Ylityksiä on tullut yhteensä kahdeksalle eri määrärahalle. Niiden yhteismäärä on ,81 euroa. Sivulla 71 on kohdassa otsikko Rahoitusvajeen kattaminen. Rahoitusvajetta ei ole syntynyt, vaan päinvastoin ylijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,78 euroa kirjataan tilikauden yli- / alijäämätilille. Kv päättää vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myöntää vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta. Samalla kv toteaa, että käyttötalouden tilinylityksiin sisältyy tilinpäätöksen yhteensä ,12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä , 81 euroa sivulla 62 erittelyn mukaisesti. Kv päättää kirjata tilikauden ylijäämään ,78 euroa tilikauden yli- / alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että tilinpäätöksen osoittamaa tulosta voidaan pitää hyvänä. Seurakuntayhtymän taloudellinen tulos parani ennakoituun nähden, koska talousarviossa oli varauduttu yli 1 miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa 908,345 euron ylijäämää. Rahoitustuottojen määrä laski 3 miljoonasta eurosta 2,2 milj euroon. Talousarvioon ennakoitu luku ylittyi kuitenkin lähes 14 %:lla. Investointimenoihin oli varattu yhteensä 12,7 miljoonaa euroa, mutta niitä ehdittiin talousarvovuoden aikana käyttää vain 7,2 miljoonaa euroa, koska Ruotsalaisen seurakuntatalon uudisrakennus on edelleen kesken. Talous- ja suunnittelujohtaja totesi edelleen, että sivulla 65 olevan rahoituslaskelman mukaan kassavarat olivat tilivuoden aikana vähentyneet lähes 4 miljoonaa euroa,

8 Yhteinen kirkkovaltuusto mikä tarkoittaa edellisinä hyvinä vuosina syntyneen säästön käyttöä investointikohteisiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Katariina Harjulahti-Sarainmaa saapui paikalle. Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätöksen liitteen mukaan ja myönsi vastuuvapauden yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tilivuodelta Samalla kirkkovaltuusto totesi, että tilinpäätökseen sisältyy käyttötalouden tilinylityksiä yhteensä , 12 euroa sivulla 4 olevan erittelyn mukaisesti. Vastaavasti investointimäärärahojen ylityksiä on yhteensä ,81 euroa sivulla 62 olevan erittelyn mukaisesti. Kirkkovaltuusto päätti kirjata tilikauden ylijäämän ,78 euroa tilikauden yli- /alijäämätilille. On muutoksenhakuoikeus. 88 TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Turun Diakoniasäätiö on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: Turun Diakoniasäätiön valtuuskunta lähettää ohessa kevätkokouksessaan hyväksymänsä vuoden 2004 vuosikertomuksen, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksesta. Vuosikertomus, joka sisältää jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen, kuuluu seuraavasti: Liite 1, 88 Sääntöjen mukaan Diakoniasäätiön toimintakertomus annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kv merkitsee saaneensa Turun diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto merkitsi saaduksi Turun Diakoniasäätiön toimintakertomuksen vuodelta 2004.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto HAUTAINHOITORAHASTOA KOSKEVA RAHASTOINTIPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto on vuoden 2004 aikana tehnyt päätöksen hautainhoitorahaston ainaishoitojen lopettamisesta. Asia kuuluu kirkkoneuvoston päätettäviin ja päätös on pantu täytäntöön, joskin eräät omaiset ovat valittaneet kirkkoneuvoston päätöksestä. Ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Hautainhoitorahaston sääntöjen 9 käsittelee hautainhoitorahaston ylijäämää. Sen mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin. Nyt tehtävä päätös ei koske yhden yksittäisen vuoden ylijäämää vaan pidemmän ajan kuluessa syntyneitä ylijäämiä. Näin ollen asia kuuluu kirkkovaltuuston päätettäviin. Tätä mieltä ovat olleet myös tilintarkastajat, joiden kanssa on asiasta keskusteltu. Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2004 aikana useaan otteeseen ainaishoitojen lopettamisasiaa. Tärkein päätös tehtiin :n 277 kohdalla. kuuluu seuraavasti: Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautojen ainaishoitosopimukset, joista viimeiset on tehty vuonna 1961, lakkautetaan ja niiden tilalle S seurakuntayhtymä osoittaa hautainhoitorahastosta nykykäytännön mukaan laskettavat hoitovarat 25 vuoden ajaksi lukien nykyisin voimassa olevien hoitotalletusten ehdoin. Näistä varoista muodostetaan erillinen rahasto, jonka mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. S Tämän vaihtoehtona haudan haltijalle, joka osoittaa siihen oikeutensa, palautetaan aikanaan talletettu pääoma rahanarvotaulukon mukaisena nykyarvona viimeistään kuitenkin Samalla hoito lakkaa välittömästi. Eräät omaiset, joita päätös on koskenut, ovat valittaneet Turun hallintooikeudelle kirkkoneuvoston päätöksestä, mutta ensimmäistäkään valitusratkaisua ei ole vielä saatu. Nyt on päätettävä, kuinka suuri osa hautainhoitorahastosta osoitetaan niiden hautojen 25 vuoden hoitoa varten, joita kirkkoneuvoston päätös koskee. Näitä hautoja oli yhteensä kappaletta. Vain 15 haudan osalta on pyydetty rahakorvausta hoidon päättymisen johdosta.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Tavanomainen ainaishoito on koskenut hautaa, jossa on kaksi rinnakkaista hautapaikkaa. Hoitoon on kuulunut tavanomaisesti myös muistokivi ja yhden tai kahden kukan kesäistutus. Nykyisillä hinnoilla tällaisen haudan hoidon veloitus on euroa 25 vuoden hoidosta haudan osalta veloitus olisi siten euroa. Toistaiseksi suurin euromääräinen takaisinmaksu on ollut euroa. Tämän mukaisesti laskettuna haudan rahakorvaukset olisivat yhteensä euroa. Edellä olevan mukaisesti hautainhoitorahaston sisäisen uuden rahaston pääoman tulisi olla vähintään euroa ja täysin riittäväksi on katsottava euroa. Tähän laskelmaan ovat päätyneet talouspäällikkö, talous- ja suunnittelujohtaja ja hallintojohtaja yhteisessä neuvonpidossa. Uutta ikuisten hoitojen rahastoa tullaan käyttämään myöhemmin laadittavien hoitolaskelmien mukaisesti. Kuluvan vuoden osalta voidaan käyttää euroa laskennallisten kulujen määränä, mikä vastaa yhtä 25-osaa koko pääomasta. Mikäli rahastossa on varoja vielä 25 vuoden hoitojakson päätyttyä, käytetään mahdollinen ylijäämä kulttuurihistoriallisesti merkittävien hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. Kirkkoneuvoston päätös asiassa oli: Kirkkoneuvosto päätti, että hautainhoitorahaston taseen tililtä 82071, ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Kuluvan vuoden ikuisten hoitojen veloitussummaksi vahvistetaan euroa. Kv päättää, että hautainhoitorahaston taseen tililtä ainaisten hoitositoumusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. Tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä 82080, jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Vt hallintojohtaja Aapo Kaisti kertoi, että kirkkovaltuuston asiana on päättää hautainhoitorahaston ylijäämän käyttämisestä. Muutoin asia kuuluu kirkkoneuvoston päätäntävaltaan.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti, että hautainhoitorahaston tililtä ainaisten hoitosopimusten pääomat euroa siirretään uudelle tilille ja se nimetään ikuisten hoitojen rahastoksi. tälle tilille siirretään euroa edellisten tilikausien yli- ja/tai alijäämätililtä jolloin uuden tilin saldo nousee euroon. Ei muutoksenhakuoikeutta. 90 EHDOTUS AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMISEKSI KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODELLE 2005 Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus saapuneiden anomusten perusteella. Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. Suurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-Suomen Partiopiiri. Avustusta on ehdotettu myös Esikoislestadiolaisille, joille hyvin pitkään on avustusta myönnetty. Edellisenä kahtena vuotena avustusta ei ole annettu, mutta nyt avustusta on pyydetty ja sitä on ehdotettu. Kirkkoneuvoston kokouksessa täsmennettiin jakoehdotusta siten, että Sinapinsiemen ry:lle ehdotetaan euron avustusta. Kirkkoneuvoston käyttöön jää tämän jälkeen euroa. Käytäntö on osoittanut, että anomuksia tulee vielä asian käsittelyn jälkeenkin. Sen johdosta pieni jakojäännös on hyvä olemassa. Jakoehdotus on seuraava: Liite 1, 90 Kv päättää jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pirkko Mikkola ilmoitti olevansa esteellinen. Hän oli poissa asian käsittelyn ajan, minkä jälkeen hän tuli takaisin paikalleen kirkkovaltuustossa. Kirkkovaltuusto päätti jakaa kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan vuodelle 2005 liitteen 1 mukaisesti.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto On muutoksenhakuoikeus. 91 VUODEN 2005 TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousarvioperiaatteiden mukaan paikallisseurakunta talousarviolukuna muodostaa yhden liikkuma-alueen. Jos paikallisseurakunta kokonaisuutena saa aikaan säästöä, korvataan näin saatu säästö sille talousarviota seuraavan kerran laadittaessa ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, tullaan siltä ottamaan ylitys takaisin pienentämällä seuraavaa talousarvioehdotusta. Paikallisseurakunnittainen selvitys säästöistä ja tilinylityksistä on seuraava: Liite 1, 91 Selvityksestä ilmenee, että kuudelle seurakunnalle on syntynyt säästöä ja kolme seurakuntaa on käyttänyt varoja enemmän kuin kirkkovaltuusto on niille myöntänyt. Määrärahansa ylittäneet seurakunnat ovat Mikaelinseurakunta, Katariinanseurakunta ja Maarian seurakunta. Näiden seurakuntien kuluvan vuoden määrärahaa tullaan pienentämään vuoden 2004 ylitystä vastaavalla määrällä ja kuudelle muulle seurakunnalle tullaan vuonna 2004 syntyneet säästöt myöntämään lisämäärärahana vuoden 2005 talousarvioon. Sielunhoitotyön johtokunta on esittänyt, että yhteinen kirkkoneuvosto esittäisi valtuustolle euron palauttamista talousarvioon lisätalousarviossa. Talousarvion täytäntöönpanossa oli huomattu, että erehdyksen takia retriittityön kustannuksissa oli jäänyt pois välttämätön menokohta henkilöstökulut, palkat ja palkkiot, asiantuntijapalkkiot. Tältä menokohdalta on maksettu muille kuin omille hengellisen työn tekijöille retriitinvetäjien palkkioita. Ehdotuksesta oli pudonnut pois euron. Valtuutettu Heikki Knuuti on tehnyt ehdotuksen virsikirjojen jakamisesta koululuokkien käyttöön. Asia on ollut valmistelussa kasvatusasiain johtokunnassa ja valmistelua varten on koottu työryhmä. Kirkkoneuvosto esittää, että asia hyväksytään ja talousarviomuutoksiin otetaan määrärahavaraus. Kv päättää, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määrärahamuutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka M ä ä - rärah a n

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Pentti Huovinen pyysi, että vastaisuudessa kirkkovaltuustolle jaettaisiin selvitys seurakuntatyön määrärahojen käytöstä useamman vuoden ajalta. Tällöin voidaan helpommin seurata, onko kyseessä kertailmiö vai toistuva asiantila. Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2005 talousarvioon tehdään seuraavat määräraha muutokset: Talousarvion käyttötalousosa Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokirkkoseurakunta Martinseurakunta Ruotsalainen seurakunta Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta lisäys Mikaelinseurakunta Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Osaston nimi Osaston nimi Tili/kustannuspaikka Määrärah a n vähennys Määrärahan lisäys Retriittitoiminta Osaston nimi Kasvatus, oppilaitostyö Koulutyö On muutoksenhakuoikeus. 92 ESITYS LISÄMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSESTÄ VUODEN 2005 TALOUSARVION INVESTOIN- TITILEIHIN Sinapin uusi majoitusrakennus valmistui elokuussa Urakoitsijalta jäi kuitenkin useita virheitä ja puutteita urakkasuoritukseen, mm. julkisivun maalaus, kynnysten laatoittaminen jne. Vaatimuksista huolimatta urakoitsija ei ole suostunut korjaamaan virheitään ja saattamaan urakkasuoritusta

15 Yhteinen kirkkovaltuusto loppuun. Virheistä johtuen kiinteistötoimisto on pidättänyt urakan viimeisestä maksuerästä euroa. Vuoden 2005 talousarvioon ei ole varattu varoja, koska on odotettu riidan ratkeamista. Kyseessä ei ole siis uuden lisämäärärahan myöntäminen, vaan vanhan säästöön jääneen pidätetyn summan ottaminen vuoden 2005 talousarvioon. Hannunniitun asuintalojen ulkopuolisten viemäreiden ja salaojien uusimiseen varattiin määrärahat vuodelle 2005 pääluokkaan 5. käyttötalouden puolelle. Taloustoimiston ja tilintarkastajien kantana on, että työn laajuuden huomioon ottaen se tulisi siirtää investointeihin. Viemäreiden uusimisen kustannusarvio on euroa. Tämä summa tulee lisää investointeihin. Samalla se tulee kuitenkin säästönä 5. pl:aan. Sinapin vanhan päärakennuksen saneeraus aloitettiin kevättalvella. Mitä pidemmälle saneerauksessa edettiin sitä enemmän yllätyksiä löytyi rakenteita purettaessa. Keittiöosan puurakenteet olivat kattoa, seiniä ja lattiaa myöden aivan lahoja, osa sokkelista oli niin pahoin rapautunut, että se piti uusia kokonaan. Kuistin kantavat rakenteet tulee uusia kokonaan jne. Kyseessä on suojeltu rakennus ja se tulee saneerata huolella kuntoon. Talousarvioon on varattu määrärahoja euroa vuodelle 2005, mutta se ei riitä, vaan lisää tarvitaan euroa. Näille kustannuspaikoille esitetään lisättäväksi investointimäärärahoja vuoden 2005 talousarvioon seuraavasti: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon. Muutoksista yhteistaloudessa olevien seurakuntien talousarvioon ei tarvitse hankkia seurakuntaneuvostojen lausuntoja. Kv päättää hyväksyä edellä esitetyt määrärahalisäykset vuoden 2005 talousarvioon. On muutoksenhakuoikeus.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seuraavat määrärahanlisäykset vuoden 2005 talousarvion investointitileihin: Kustannuspaikka Nimike Määrärahalisäys Sinapin uusi majoitusrakennus Hannunniitun asuintalojen viemäreiden uusiminen Sinapin vanhan asuinrakennuksen kunnostus OMAKOTITONTTIEN VUOKRASOPIMUSTEN UUDISTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on vuokrannut omakotitontteja kaikkiaan 32 kpl. Vuokrasopimukset on tehty viideksikymmeneksi vuodeksi ja vanhimmat niistä päättyivät syksyllä Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan maankäyttösuunnitelman, jonka yhtenä osana oli vuokralla olevien omakotitonttien vanhojen vuokrasopimusten uudistaminen ja uusien tonttivuokrien määrittäminen. Vuoden 2005 aikana päättyy kuusi vuokrasopimusta. Vuokralaiset, vanhan vuokran määrä ja uuden vuokran määrä on esitetty taulukossa, joka kuuluu seuraavasti: Liite 1, 93 Uudessa tonttivuokrassa on huomioitu kiinteistöveron osuus, joka on nyt jouduttu perimään jälkikäteen. Vuokrasopimukset tehtäisiin edelleen 50 vuodeksi ja vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin uuden maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kirkkolain mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kv päättää hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Valtuutettu Eero Hiekka pyysi, että vastaisuudessa olemassa olevien vuokrasopimusten esimerkki tai malli otettaisiin mukaan listalle. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä liitteen 1 taulukon mukaiset omakotitonttien vuokrat ja vuokrasopimusten uudistamisen 50 vuodeksi As Oy Markulantie 10:n, As Oy Kastunkaarinan, Lilja Latun, Tuula Eckermanin, Jukka ja Kirsti Holmroosin ja Matti ja Erja Myllyniemen kanssa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimukset. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätökseen liitetään esimerkki olemassa olevasta vuokrasopimuksesta. Saa hakea muutosta valittamalla tuomiokapituliin. 94 AURAKADUN VANHAN KOULUN SANEERAAMINEN KESKUSTAN NUORISOTILAKSI JA TILOJEN VUOKRAAMINEN TURUN KAUPUNGILLE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä teki esisopimuksen Aurakadun koulun ostosta Koulu siirtyi seurakuntayhtymän omistukseen ja hallintaan kauppakirjan allekirjoituksella Alkuperäinen tarkoitus oli perustaa valtakunnallinen kirkkomuseo koulun tiloihin. Kirkkomuseohanke ei kuitenkaan edennyt, jolloin koululle tuli miettiä uusi käyttötarkoitus. Turun kaupungin nuorisokeskus toimii Eerikinkadulla Palatsin tiloissa. Tilat ovat kuitenkin liian suuret ja epäkäytännölliset sekä kalliit nuorisotoimelle, joten nuorisoasiainkeskus ryhtyi pohtimaan uusien tilojen hankintaa. Tällöin heräsi ajatus perustaa koulun tiloihin uusi keskustan nuorisokeskus, jossa toimisivat yhdessä sekä kaupungin että seurakuntayhtymän nuorisotyö. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran ja antoi vuokratarjouksen kaupungille. Tarjous ei kuitenkaan tyydyttänyt kaupunkia, koska vuokra-aika oli sidottu kirkkomuseohankkeen päätöksiin. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa uudelleen ja antoi uuden vuokratarjouksen kaupungille, jossa vuokra-aika oli vähintään kahdeksan vuotta. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että koulun tilat suunnitellaan yhdessä kaupungin kanssa keskustan nuorisokeskukseksi.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston kokouksessa hyväksyttiin esisopimus, jonka perusteella seurakuntayhtymä ja kaupunki vastaavat yhdessä suunnittelukuluista. Suunnitelmat saatiin valmiiksi ja urakkatarjoukset saneerauksesta Tarjousten perusteella saatiin laskettua todellinen saneerauksen hinta ja siten laskettua lopullinen vuokran määrä kaupungille kirkkoneuvosto lähetti uuden vuokratarjouksen kaupungille pyytäen siihen vastausta mennessä. Vastausta ei saatu määräaikaan mennessä, mutta kaupunginhallitus teki päätöksen hyväksyä seurakuntayhtymän vuokratarjouksen ja siirtää Palatsin nuorisotilat Aurakadun kouluun. Päätöksen jälkeen kaupungin Tilalaitos ja seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen laatimisesta. Neuvottelun tuloksena on päätetty laatia ensin esisopimus ja saneerauksen valmistuttua lopullinen vuokrasopimus. Esisopimus toimii lopullisen vuokrasopimuksen pohjana. Turun kaupungin kiinteistölautakunta hyväksyi esisopimuksen Esisopimuksen mukaan seurakuntayhtymä vuokraa kaupungille Aurakadun koulusta tilat nuorisokeskukselle seuraavasti: S Vuokra-aika on 15 vuotta alkaen tai viimeistään Tämän jälkeen vuokraus jatkuu toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. S Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1.744,5 m² S Vuokran määrä on euroa (alv. 0 %) vuodessa eli 10,87 e/m²/kk (alv. 0 %). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. S Vuokran määrä on laskettu saneerauskustannuksista siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuotto on 5 %. Vuokran määrä tarkistetaan lopulliseen vuokrasopimukseen saneerauskustannusten varmistuttua siten, että seurakuntayhtymän vuotuinen nettotuottovaatimus 5 % toteutuu. S Lisäksi vuokraan lasketaan ylläpitovuokra, joka käsittää tavanomaiset kiinteistön hoitokulut. Alustavana ylläpitovuokrana käytetään 2 e/m²/kk (alv. 0 %), joka tarkistetaan vuosittain toteutuneen mukaan.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto S Vuokra sidotaan 100 % elinkustannusindeksiin siten, että ensimmäinen vuokrantarkistus on Esisopimus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Liite 1, 94 Arkkitehtitoimisto LPR-arkkitehdit Oy ovat arkkitehti Tiitta Itkosen johdolla laatineet suunnitelmat koulun saneeraamisesta nuorisokeskukseksi. Suunnitelmien mukaan Turun kaupungin käyttöön tulee 1.744,5 m² ja seurakuntayhtymän käyttöön 580,5 m². Kokonaistilat ovat siten m². Eri kerroksiin tilat sijoittuvat seuraavasti: S 1. kerros: yleisiä tiloja, Saappaan tilat, nuorisokahvila S 2. kerros: harrastetiloja S 3. kerros: harrastetiloja, monitoimitila (konsertit), henkilökunnan tiloja S 4. kerros: iltapäivä- ja muita kerhotiloja Arkkitehtisuunnitelmat kuuluvat seuraavasti: Liite 2, 94 Saatujen urakkatarjousten mukaan saneerauskustannukset ovat yhteensä euroa (alv. 22 %). Vuokran määrää laskettaessa on kustannuksiin lisätty myös kiinteistön hankintakustannus euroa. Koska kyseessä on suojeltu rakennus ja sen saneeraaminen, tulee saneerauskustannuksiin euroa lisätä yllättäviä kustannuksia varten varaus, joka on 3 % eli euroa kustannuksista. Siten kokonaismäärärahan tarve saneeraukseen on euroa. Vuodelle 2005 on varattu talousarvioon määrärahoja suunnittelua varten euroa tilille , josta on käytetty mennessä euroa. Tämä määräraha riittää tälle vuodelle ja vuodelle 2006 tulee varata loput eli euroa. Saneeraus on tarkoitus aloittaa ja sen tulisi olla valmis Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnan tehtävänään suunnitella ja toteuttaa saneeraushanke hyväksytyn talousarvion mukaisesti sekä hyväksyä hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset ja hankinnat. Suunnitelmat ja toteutus tullaan erikseen hyväksyttämään kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää, että esisopimuksen kohtaan 12. Muut ehdot ennen viimeistä kappaletta lisätään seuraava lause: Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä. Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelmat saneerata Aurakadun vanha koulu nuorisokeskukseksi, hyväksyy em. lauseella täydennetyn esisopimuksen, jolla n m² tiloja vuokrataan Turun kaupungille, myöntää määrärahat hankkeelle ja antaa rakentamisluvan. Kirkkoneuvosto katsoo, että seurakuntayhtymän solmimissa sopimuksissa riitaisuudet sovitaan ratkaistaviksi Turun käräjäoikeudessa eikä tätä linjaa ole tässäkään sopimuksessa mitään syytä lähteä muuttamaan. Kv päättää hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kv merkitsee tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä suunnitelmat, joilla Aurakadun vanha koulu saneerataan nuorisokeskukseksi. Kuluvan vuoden talousarvioon varattua määrärahaa voidaan käyttää hankkeen toteuttamiseen. Hankkeelle annetaan rakentamislupa. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt esisopimuksen, jolla koulun tiloista n m² vuokrataan Turun kaupungille 15 vuodeksi. Kirkkoneuvosto on antanut Aurakadun nuorisokeskuksen rakennustoimikunnalle valtuudet toteuttaa hanke loppuun ja valtuuttanut rakennustoimikunnan tekemään kaikki tarvittavat sopimukset ja hankinnat edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5

AURAN SEURAKUNTA 4/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 Kirkkovaltuusto Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Laaksonen Marja, pj. Vilén Ari, vpj. Isotalo Timo Lindholm Minna Numminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (11) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00-18.50 Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 26 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 8 ) Aika Keskiviikko 11.4.2012 klo 19.00 20.11 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Lauri Kirves Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus /

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus / TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika Tiistai 3.5.2016 klo 18.00.- Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Talouspäällikkö Kirkkoherra Veli-Matti Hietikko

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1 NRO 2/2016 Kirkkovaltuusto 13.4.2016 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.4.2016 klo 18.30 19.26 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Hinkkanen Pirkko, varajäsen Isotalo

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Tiistaina 9. helmikuuta 2016 kello 19.10 19.45 Paikka Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkovaltuusto 18.5.2015. maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkovaltuusto 18.5.2015. maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19. 18.5.2015 20 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 KYRÖNNIEMI, PAPPILA JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO 6.5.2015 Aika keskiviikko 6.5.2015 klo 19.00-20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot