RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta Rautalammin Auto Oy:n esitys ostoliikenteestä Valtiovarainministeriön kirje hallituksen mahdollisuudesta velvoittaa kunnat pysymään yhteistoiminnassa peruspalvelujen turvaamiseksi Hankamäen kyläyhdistyksen toiminta-avustukset Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Ilmoitusasiat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Kunnanviraston kattoremontin taloudellinen loppuselvitys Maanostoasia Janoinen Karhu Oy Hub -Rautalampi Omakotitalo-, vapaa-ajanasunto- tai asuntonäyttelyn järjestäminen Rautalammilla Rautalammin kunnan keskustaajaman liikennemaisema- ja viheraluesuunnitelman tarkistaminen Osaomistusrivi- tai ketjutalojen rakentaminen Rautalammille Oikarila RN:o 14:7 erotettujen määräalojen ostaminen Toholahden yrityspuiston pienyritystaloksi Rautalammin Myhinpään ja Savonjoentien vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen ja asukkaiden puhelinyhteydet PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 15/2012 Kunnanhallitus Sivu 211 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Anu Hotti Ari Weide puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Jaakko Vesterinen Sari Hintikka-Varis Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Ossi Maukonen Allekirjoitukset Axel Hämäläinen Raija Haukka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 203 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 204 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Axel Hämäläisen ja Raija Haukan. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 205 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa neljä asiaa lisälistalta käsiteltäväkseen.

4 Kunnanhallitus Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta Kh 206 Liite 1 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Vaalijalan ky on kirjeellään (liite 1) pyytänyt jäsenkuntien kunnanhallituksia antamaan lausuntonsa kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta Kunnanjohtaja on pyytänyt perusturvalautakuntaa valmistelemaan kunnan lausuntoa suunnitelmasta ja toimittamaan sen kunnanhallitukselle. Vaalijalan ky:n kehyssuunnitelman mukaan kuntayhtymä jatkaa toimintaansa itsenäisenä ja vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Kuntoutuskeskuksen palvelut erikoistuvat ja paikkaluku alenee 220 paikasta 170 paikkaan. Kuntayhtymä rakentaa suunnittelukauden aikana neljä 15-paikkaista palvelukotia jäsenkuntiinsa (Punkaharju, Mikkeli, Siilinjärvi ja Joroinen). Talous pidetään tasapainossa ja palvelujen hinnat valtakunnallisen keskitason alapuolella. Rautalammin kunta pitää hyvänä suuntausta, että kuntayhtymä edelleen lisää vammaisten lähi- ja erityispalveluja asiakkaiden ja jäsenkuntien osoittamien tarpeiden perusteella. Kunta toivoo myös, että erityistyöntekijät jalkautuisivat myös Rautalammin kunnan alueelle. Erityisesti kuntoutuskeskuksen erikoistuminen Savon ja lähimaakuntien vammaispalvelujen osaamiskeskukseksi on hyvä kehittymissuunta. Myös talouden tasapainottaminen on Rautalammin kunnan mielestä tärkeä painopistealue. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Vaalijalan ky:n kehyssuunnitelman vuosille Erityisesti Rautalammin kunta pitää hyvänä suuntausta, että kuntayhtymän ja kuntien välinen vuoropuhelu lisääntyy.

5 Kunnanhallitus Rautalammin Auto Oy:n esitys ostoliikenteestä Kh 207 Liite 2 Valmistelija: koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen Rautalammin Auto Oy on esittänyt, että Rautalammin kunta jatkaisi sopimusta koskien Suonenjoki Rautalampi linja-autovuoroa koulupäivisin kevätlukukauden 2013 loppuun. Rautalammin Auto Oy:n mukaan vuoro on osa suurempaa autokokonaisuutta, johon kuuluu koululaisliikennevuoro. Vuoro toimii jatkoyhteytenä Kuopiosta klo 9.15 Suonenjoelle klo vuorolle. Vuoro toimii asiointiyhteytenä Rautalammin ja Suonenjoen välillä. Vuorolla on yleensä matkustajia 3-7 henkilöä. Rautalammin Auto Oy esittää hinnaksi 9 euroa/koulupäivä. Kevään ja kesän 2012 aikana kilpailutettiin oppilas- ja asiointikuljetukset. Kilpailutuksen tuloksena oppilaskuljetusten kustannukset nousivat 48 %. Tästä syystä määrärahojen ylittyessä ei voida jatkaa Rautalammin Auto Oy:n kanssa ostopalvelusopimusta klo vuoroa koskien. Rautalammin Auto Oy:n kirje on liitteenä 2. Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin Auto Oy:n esitys hyväksytään ja vuoron käyttöä seurataan tarkemmin.

6 Kunnanhallitus Valtionvarainministeriön kirje hallituksen mahdollisuudesta velvoittaa kunnat pysymään yhteistoiminnassa peruspalvelujen turvaamiseksi Kh 208 Liite 3 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007, ns. puitelaki) mukaan valtioneuvostolla on toimivalta päättää kuntien liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen tai kokonaan uuden yhteistoiminta-alueen muodostamisesta saakka. Lain voimaantulosäännösten perusteella valtioneuvostolla on kuitenkin oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka. Asiaa on tarkemmin selvitetty liitteenä 3 olevassa valtiovarainministeriön kirjeessä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtioavarainministeriön kirjeen tietoonsa saatetuksi.

7 Kunnanhallitus Hankamäen kyläyhdistyksen toiminta-avustukset Kh 209 Hankamäen kyläyhdistys ry. hakee päiväämällään hakemuksella toiminta-avustusta vuodelle ,32 ja vuodelle Kunnanhallitus päättää myöntää Hankamäen kyläyhdistys ry:lle toimintaavustusta vuodelle ja vuodelle

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kh 210 Kunnanhallitukselle esitellään pidetyn kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset: 1. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen Rautalammin kotihoidoksi aikaisintaan lukien - Yhdistämisen käytännön valmistelun kunnan osalta hoitaa perusturvalautakunta. 2. Johdannaisten yleissopimuksen tekeminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa - Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa johdannaisten yleissopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. 3. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:lle myönnetyn takauksen uudistaminen - Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa ko. takauksen jatkon valtuuston päätöksen mukaisesti. 4. Anneli Jalkasen ja 10 muun valtuutetun allekirjoittaman omaishoitajien kuntalisää koskeva valtuustoaloite - Asia annetaan perusturvaosaston valmisteltavaksi.

9 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 211 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Ympäristöterveyslautakunnan esityslista Pohjois-Savon ELY-keskuksen julkaisu : Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma Konneveden kunnan tilinpäätös Vaalijalan ky:n vuosikertomus Savon koulutusky:n yhtymähallituksen pöytäkirja Konneveden seurakunnan kirje Kivisalmen linja-autoturmasta v ja sen muistomerkin kunnostamisen muistohetkestä ke klo Konneveden hautausmaalla. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

10 Kunnanhallitus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Kh 212 Liite 4 Pohjois-Savon ELY-keskus on vahvistanut Pohjois-Savon pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman, johon on liitetty Rautalammin kunnan lisätiedot, liite 4. Kunnanhallitus päättä merkitä asian tietoonsa saatetuksi siten, että suunnitelma liitetään osaksi kunnan valmiussuunnitelmaa.

11 Kunnanhallitus Kunnanviraston kattoremontin taloudellinen loppuselvitys Kh 213 Liite 5 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2012 talousarvioon :n määrärahan kunnanviraston vesikaton, valtuustosiiven ilmanvaihdon sekä yläpohjan korjaukseen. Jan-Tek Oy on laatinut remontista taloudellisen loppuselvitysluonnoksen, liite 5. Selvityksen mukaan loppukustannukset ovat ,58 ja ylitys (n ) johtuu pääosin: - vesikaton lisäneliöistä - IV-konehuoneen ennalta-arvaamattomista purkutöistä ja suunnitelmien laajentamisesta - vesikattovarusteiden lisäämisestä ja muutoksista - vesikaton purkamisen jälkeen havaituista korjaustarpeista katon tuki- ja tuulensuojarakenteisiin. Saattaa olla, että selvitykseen saattaa vielä tulla joitakin hyvityksiä/lisäyksiä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanviraston kattoremontin taloudellisen loppuselvitysluonnoksen ja merkitä sen tietoonsa saatetuksi.

12 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Maanostoasia Janoinen Karhu Oy Elinkjsto 19 Liite 1 Esittelijän ehdotus: Janoinen Karhu Oy:n yrittäjät ovat olleet yhteydessä Rautalammin kuntaan ja ilmaisseet halukkuutensa neuvotella kunnan kanssa maa-alueen kaupasta, jossa heidän yrityksensä sijaitsee ja toimii. Yrittäjien ja Rautalammin kunnan edustajien välillä on käyty alustava neuvottelu asiasta. Elinkeinojaosto keskustelee asiasta ja tekee periaatteellisen päätöksen kyseisen maa-alueen käytöstä sekä mahdollisesta myynnistä. Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että tarkemmin neuvoteltava maa-alue voidaan myydä Janoinen Karhu Oy-yrityksille yritys-, liike- ja kauppatoiminnan jatkamista varten. Myynti edellyttää, että alueelle laaditaan kaava, joka mahdollistaa myös asumisen alueella tai tilalla. Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloitetaan neuvottelut kyseisen kunnan omistaman maa-alueen kaavoittamisesta yhteistyössä yrittäjän kanssa. Laadittavalla kaavalla kunta omistajana voi ohjata maankäyttöä kyseisellä alueella ja tavoitteena on, että alue säilyy matkailu-, ja yritystoiminnan käyttöalueena. Kh 214 Liite 6 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että elinkeinojaoston ehdotus hyväksytään.

13 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Hub -Rautalampi Elinkjsto 20 Liite 2 Rautalammille on kehitteillä ja valmisteltavana yhteisöllinen työtila yrittäjille, yrityksille ja muille toimijoille. Alustavasti on kaavailtu työtilojen sijoittamista kunnanviraston alakerran tiloihin ja lisäksi vaihtoehtona on ollut tilojen sijoittaminen vuokralle entiseen säästöpankin kiinteistöön, joka sijaitsee katutasossa kunnanviraston naapurissa. Kunnanviraston alakerran tiloihin on sijoittumassa myös perusturvan kotihoito- ja palvelutoiminnan toimisto- ja sosiaalitiloja. Hub-Rautalammin työtiloissa olisi tarjolla nopeat ja toimivat atk-palvelut, keittiötilat, omaa säilytystilaa sekä Hub-verkoston tuomat yhteydet eripuolille Suomea ja maailmaa. Hub-Rautalampi projektia vetänyt Sisko Mäkinen tulee esittelemään asiaa elinkeinojaoston kokoukseen. Esittelijän ehdotus: Erilaisten vaihtoehtojen pohjalta tehdään määräaikainen ratkaisu Hub- Rautalampi tilojen sijoittamisesta kuntakeskukseen. Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle, että Hub-hankkeeseen suhtaudutaan myönteisesti. Neuvotteluja on käyty tilojen vuokraamiseksi entisen säästöpankin tiloista Hub-työtiloiksi. Kunta voisi toimia työtilojen vuokraajana käynnistysvaiheen ajan n. 0,5 vuotta ja vuokraa tilat edelleen Hubhankkeelle. Vuokrattavat tilat käsittäisivät entisen säästöpankin katutason ja alakerran tilat. Lisäksi kunta hankkisi tuleviin työtiloihin kalusteita enintään euron arvosta ja myös kalustosta Hub-hankkeen tulisi maksaa kunnalle kohtuullista vuokraa. Kh 215 Liite 7 Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinojaoston ehdotuksen.

14 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Omakotitalo-, vapaa-ajanasunto- tai asuntonäyttelyn järjestäminen Rautalammilla Elinkjsto 22 Rautalammin kuntaan on oltu yhteydessä mahdollisuudesta järjestää Omakotitalonäyttely Rautalammilla. Vastaavat näyttelyt Petäjävedellä 2009 ja Kangasniemellä 2011 on ollut järjestämässä Poklossi Oy niminen yritys Jyväskylästä. Järjestettyihin näyttelyihin voi käydä tutustumassa nettisivuilla: ja Poklossi Oy:n toimitusjohtaja Timo Ovaskainen on esitellyt asuntonäytteluprosessia ja yhtiön osuutta mahdollisen näyttelyn järjestämisessä johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle Kunnalla on menossa Rautalammin kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, jossa on useita vanhoja ja uusia asuntoalueita, jotka sopisivat mahdollista näyttelyä varten. Lisäksi kunnassa on käynnissä Etelä-Konneveden osayleiskaavan tarkistaminen ja Kierinniemen kaavan tarkistaminen. Tämän lisäksi kunnassa on vanhoja valmistuneita kaavoja, joihin näyttelyä voitaisiin suunnitella. Näyttelyn toteuttaminen vie noin 2-2,5 vuotta. Esittelijän ehdotus: Poklossi Oy:n Timo Ovaskaisen esittelyn pohjalta elinkeinojaosto valmistelee esitystä kunnanhallitukselle suhtautumisesta asuntonäyttelyn järjestämiseen Rautalammilla. Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle, että asuntonäyttelyn valmistelua jatketaan eri sijoituspaikkavaihtoehdot huomioiden. Sijoitusvaihtoehtoina olisivat: Turkkilanvuoren alue, Pappilan alue, Lassilan alue tai Kierinniemen alue. Kh 216 Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinojaoston ehdotuksen.

15 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan keskustaajaman liikennemaisema- ja viheraluesuunnitelman tarkistaminen Kh 217 Rautalammin kunnan tekninen lautakunta on vuonna 2001 hyväksynyt Rautalammin kirkonkylän viheraluesuunnitelman kunnan omistamille maille. Suunnitelman yksi lähtökohta on ollut pyrkiä pois yksitoikkoisista hoitonurmista ja kaavamaisista ratkaisuista ja siinä on korostettu useissa paikoissa ympäristön luonnontilaista ja puolikulttuurimaisema ratkaisua, joka ei sovi esimerkiksi juuri kantatie 69:n liikennemaisemakokonaisuuteen ja on osittain runsaan aluskasvillisuutensa vuoksi jo liikenneturvallisuustekijä. Vuoden 2011 juhlavuoteen valmistautuessa tarkistettiin vuonna keskustaajaman istutussuunnitelmaa ja sitä täydennettiin erilaisilla kasveilla ja kukkaistutuksilla sekä rakennettiin kiviaitoja lisää. Parasta aikaa tarkistetaan ja laajennetaan Tilatohtorit Oy:n suunnittelemana Rautalammin keskustaajaman osayleiskaavaa. Keskustaajaman liikennemaisema- ja vihersuunnitelman tarkistaminen sopii osayleiskaavan laajentamisen ja tarkistamisen yhteyteen. Tielaitoksen ja kunnan välisen kantatie 69:n ja paikallisteiden tienvarsien kesä- ja talvihoidosta tehtyä sopimusta tulisi myös tarkistaa siten, että tienvarret eivät jää kuntakeskuksessa ja kyläkeskuksissa hoitamatta. Kantatie 69:n tienvarsi-, liikennenäkemä- ja maisema-alue vuodesta toiseen kuntakeskuksessa 4-5 kilometrin matkalla antaa aihetta niin kuntalaisille kuin muillekin keskustaajaman halki matkaaville kommentteihin viher- ja ympäristöalueiden hoitamattomuuden (Liite Savon Sanomat ) johdosta, vaikka istutuksiin ja kasveihin ja niiden hoitoon on parin kolmen viime vuoden aikana panostettu. Kantatie 69:n varsi, Kerkonkosken ja Vaajasalmen tienhaara Kuutinharjulle saakka ovat näkemäalueina kunnan liikennemaisema- ja imagotekijä, ja kuntakeskuksen molemmissa päissä sijaitsevat teollisuusalueet tuovat vielä oman haasteensa ulkoiseen ilmeeseen. Kyläkeskusten osalta Vaajasalmen ja Kerkonkosken sekä Pakarilan liikennemaisema-alueiden hoito ja kunnostaminen muodostavat myös osan kunnan ulkoisesta liikennemaisema-alue ja imagotekijästä. Koska 2001 laadittu Rautalammin kirkonkylän viheraluesuunnitelma koskettaa ainoastaan kunnan omistamia maita, kunnanhallitus päättää antaa tekniselle osastolle (ympäristölautakunnalle) tehtäväksi tarkistaa Rautalammin keskustaajaman osayleiskaavaan liittyen liikennemaisema- ja viheraluesuunnitelmaa keskustaajaman ja kylätaajamien osalta ottaen huo-

16 Kunnanhallitus mioon myös teiden varsilla sijaitsevat yksityiset maanomistajat, maatilat, yhteisöt, yritykset ja seurakunta. Suunnitelman ohjausryhmään tulee valita eri osapuolten edustajia ja asiantuntijoita sekä Rautalammin keskustaajaman kaavoittajan sekä tielaitoksen edustaja. Samalla tulee tarkistaa Rautalammin keskustaajamaa sekä kylien keskustaa koskeva kunnan ja tielaitoksen välinen hoitosopimus. Suunnitelma tulee olla valmiina ja se tulee esitellä kunnanhallitukselle. Suunnitelman laatimista varten esitetään varattavaksi määräraha vuoden 2013 talousarvioon.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Osaomistusrivi- tai ketjutalojen rakentaminen Rautalammille Kh 149 Rautalammin kunnassa on valmisteltu Lassilanrannan alueelle vuodesta 2011 alkaen paritalo- ja rivitalohankkeita Kuntarak Oy:n kanssa. Rakennuskustannusten kohoamisen johdosta hanke ei ole edennyt toivotulla tavalla. Tässä yhteydessä olisi perusteltua selvittää se, miten ja millä tavalla paritalo- ja rivitalohanke saataisiin käynnistettyä kunnassa. Kunta on päättänyt myydä perustettavan yhtiön lukuun Lassilanrannalta tontit rivi- ja paritalohankkeita varten ja samalla kunta valmistautunut mahdolliseen takauksen antamiseen. Kunnanhallitukselle selvitetään hankkeen tämän hetkinen tilanne ja tehdään sen jälkeen päätöksiä siitä, miten jatketaan. Kh 218 Kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja Kuntarak Oy:n omistajan kanssa siitä, että syksyn 2012 aikana vielä selvitetään pari- ja ketjutalojen rakentamishalukkuus markkinointitempauksella ja tehdään sen jälkeen johtopäätökset Lassilanrannan rakentamisen suhteen. Tarve uudelle pari- ja rivitalorakentamiselle ei ole poistunut. Hintataso lienee euroa/m2. Kunta toteuttaa markkinointitempauksen Pestuumarkkinoiden ja syksyn 2012 aikana.

18 Kunnanhallitus Oikarila RN:o 14:7 tilasta erotettujen määräalojen ostaminen Toholahden yrityspuiston pienyritystaloksi Kh 219 Kunta myi yrittäjälle Oikarila RN:o 14:7 tilasta yhteensä 1,5 hehtaarin määräalat kiinteistöineen vuonna 2006 yritystoiminnan käynnistämistä varten. Toisella kauppaan kuuluvalla määräalalla sijaitsevat vanha vanhainkoti ja lämpökeskus sekä toinen on erillinen rantatontti. Suunnitelman mukainen yritystoiminta ei ole käynnistynyt kiinteistöissä, ja tämän johdosta yrittäjä on tarjonnut kiinteistöjä ja määräaloja kunnalle takaisin. Määräalojen kaupasta on käyty neuvotteluja yrittäjän kanssa. Yrittäjä on valmis myymään tilasta erotetut määräalat euron kauppahinnalla. Yrittäjä on hankkinut äskettäin kiinteistöön litraa polttoöljyä ja lämpökeskuksen varasto on lähes täynnä haketta. Mikäli kunta ostaa Oikarilan RN:o 14:7 takaisin, kiinteistö ja määräalan Oikarilan tilasta kiinteistöineen tulee ostaa Toholahden yrityspuiston pienyritystaloksi, jossa tulee olla pienyritystiloja esim. mikro- ja pk- yrityksille, mutta siinä voi olla myös toimisto-, kokoonpano- ja asuintiloja ym. tiloja. Rautalammin keskustaajaman osayleiskaavassa ja tarkemmassa Toholahden yrityspuiston rakennusasemakaavassa tulee em. tilat osoittaa yrityspuisto- ja teollisuusalueeksi, jossa voi sijaita yritystoimintaan liittyviä asuntoja ja samalla tulee varautua siihen, että aluelämpökeskus voi sijaita nykyisellä paikalla. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Oikarila RN:o 14:7 tilasta 1,5 hehtaarin määräalat, joihin sisältyvät vanha vanhainkodin kiinteistö irtaimistoineen ja lämpökeskus irtaimistoineen euron kauppahinnasta. Kauppahinta rahoitetaan vuoden 2012 talousarvion investointibudjetista.

19 Kunnanhallitus Rautalammin Myhinpään ja Savonjoentien vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen ja asukkaiden puhelinyhteydet Kh 220 Liite 8 Kunnanhallitukselle on osoitettu saapunut kirjelmä (liite 8), missä kiinnitetään huomiota Savojoentien vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen ja asukkaiden heikkoihin puhelinyhteyksiin. Teliasonera ja Elisa eivät ole olleet kiinnostuneita kunnan alueella olevien asukkaiden ja kuluttajien puhelinyhteyksien heikkoudesta. Puhelimet eivät kuulu tai kuuluvat erittäin heikosti ja puhelut katkeilevat. Kirjelmässä todetaan, että samat ongelmat vaivaat DNA, Saunalahti ja 3 G langattomia yhteyksiä luvun Suomessa ja sen keskiosassa on vaikea kuvitella, että yhteydet ovat vielä ennen kuvatulla kuluttajan näkökulmasta varsin kestämättömällä tasolla. Liikenneministeriö ja viestintävirasto ovat omalla toiminnallaan merkittävästi hidastaneet mm myös Savon Kuitu Oy:n verkon rakentamista. Tätä verkkoa on suunniteltu rakennettavaksi myös kunnan eteläosaan. Langattomien yhteyksien rakentaminen em. Savonjoen alueelle olisi ilmeisesti taloudellisesti edullisin ratkaisu, jota ratkaisua nyt kuitenkin operaattorit jostakin syystä hidastelevat ja samanaikaisesti Suomen valtio sanoo turvaavansa jokaiseen kotiin langattomat yhteydet. Rautalammin kunta ryhtyy toimenpiteisiin Savonjoen alueen asukkaiden ja yritysten puhelinverkon ja kuuluvuuden parantamiseksi.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot