Condair CP2 Tekninen aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Condair CP2 Tekninen aineisto"

Transkriptio

1 Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto SF Brautek 0210

2

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Aivan aluksi! Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus Laiteversiot Toimituslaajuus Kostutinlaitteiden kokoonpano Laitteiden rakenne Toimintakuvaus 10 4 Suunnittelun perusteet Laitetyypin valinta Mallisarja Höyrytehon määrittäminen Lisävarusteet Lisävarusteiden lista Lisävarusteet yksityiskohtaisesti Tarvikkeet Tarvikkeiden lista Tarvikkeet yksityiskohtaisesti Muut suunnittelussa huomioitavat seikat 20 5 Asennukset Asennuksen turvallisuusohjeet Laiteasennus Laitteen sijoitus Kostutinlaitteen kiinnittäminen Laitekiinnityksen tarkastus Höyryasennukset Höyryputkien sijoitus ja asennus Höyrynjakopuhaltimen sijoitus ja asennus Höyryletkun asennus Lauhdeletkun asennus Höyryputkistojen asennustarkastus Vesi- ja viemäriasennus Vesisyötön ja viemäröinnin asennus Putkiasennusten tarkastus Sähköasennukset Sähköasennusten yleiskuva CP2-piirin asettaminen laitteeseen (vain mallit H5 H8, F ja G ) Sähköasennusten tarkastus 35 6 Käyttö Käytön turvallisuusohjeet Näyttö ja käyttölaitteet Käyttöönotto Käytöstä poistaminen Huolto Huollon ohjeet Höyrysylinterin vaihto Purku- ja kokoamisohjeet Puhdistuksen ohjeet Huollon merkkivalon kuittaus Häiriön poistaminen Häiriön osoitus Häiriölista Häiriöiden poisto Ohjauskortin sulakkeen vaihto Häiriönäytön (punainen LED palaa) kuittaus 52 7 Tekniset tiedot 53

4 1 Johdanto 1.1 Aivan aluksi! Kiitämme Teitä valittuanne Condair CP2 höyrykostuttimen. Condair CP2 -höyrykostutin on valmistettu tämän päivän tekniikan ja tunnettujen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Laitteen väärä käyttö tai huolimaton käsittely voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa käyttäjälle/kolmannelle osapuolelle tai omaisuudelle. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, asianmukaista ja taloudellista, tulee teidän noudattaa tässä teknisessä aineistossa mainittuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. Ottakaa yhteyttä Condair-laitteiden edustajaan mikäli teillä on kysymyksiä, jotka eivät mielestänne selviä tämän teknisen aineiston sivuilta. 1.2 Teknisen aineiston tiedot Rajoitukset Tämä tekninen aineisto sisältää Condair CP2 -höyrykostuttimen eri toimitettavissa olevat laiteversiot. Lisätarvikkeet (esim. hygrostaatit, vesisuodattimet, jne.) on esitetty vain niiltä osin kuin on tarpeen laitetoimituksen kannalta. Lisätarvikkeiden tarkemmat tiedot on esitetty kunkin tarvikkeen omassa dokumentaatiossa. Tämän teknisen aineiston tiedot on jaoteltu seuraavasti: Condair CP2-höyrykostuttimella varustettavan järjestelmän suunnittelu. CP2-höyrykostuttimen asennus, käyttöönotto, toiminta ja huolto. Merkinnät Tällä symbolilla on merkitty turvallisuus- ja varoitusohjeet, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaaraa. Aineiston säilytys Säilyttäkää tämä tekninen aineisto paikassa, josta se on aina saatavissa käyttöön. Aineisto tulee myös luovuttaa laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle käyttäjälle. Mikäli aineisto on kateissa, kääntykää Condair-edustajanne puoleen saadaksenne käyttöönne uuden. Eri kieliset versiot Tämä tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Mikäli tarvitsette muulla kielellä painettuja julkaisuja, ottakaa yhteys Condair-edustajaanne. 4

5 2 Turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen käyttö Condair CP2-höyrykostutin on tarkoitettu suoraan tai epäsuoraan huonetilan kostutukseen erikseen määritellyt olosuhdearvot huomioiden. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole sallittua ja voi aiheuttaa vaaraa henkilöille tai esineille. Asianmukainen käyttö edellyttää tämän teknisen aineiston tietojen (erityisesti turvallisuusohjeiden) noudattamista. Ottakaa yhteys Condair-edustajaan, mikäli suunnittelette käyttävänne CP2-höyrykostutinta höyrysaunan höyrynkehittimenä. Yleiset turvallisuusohjeet Condair CP2-höyrykostuttimen asennuksen, huollon ja korjaukset saa suorittaa vain riittävät tiedot ja kyseiseen tehtävään tarvittavat luvat omaava henkilö. Pätevyyden toteaminen on laitteen tilaajan vastuulla. Huomioikaa sähköiskun vaara! Condair CP2 toimii verkkojännitteellä. Ennen asennus- ja huoltotöiden aloittamista on CP2-höyrykostutin saatettava pois toiminnasta kappaleen 6.3 ohjeiden mukaisesti. Noudattakaa paikallisia turvallisuusmääräyksiä: verkkokäyttöisten sähkö- ja elektronisten laitteiden käsittelystä annetut ohjeet. vesi-, höyry- ja sähköasennusten turvallisuusohjeet. Huoltamaton tai huonosti huollettu höyrykostutin voi olla vaaraksi terveydelle. Noudattakaa laitteen huoltoväleistä ja huollon suorittamisesta annettuja ohjeita. Mikäli laitteen turvallinen käyttö ei näytä mahdolliselta, on Condair CP2-laite kytkettävä pois käytöstä ja huolehdittava siitä, että sitä ei epähuomiossa voi uudelleen käynnistää. Tällainen tilanne voi olla kyseessä, kun: Condair CP2 on vioittunut Condair CP2 ei toimi oikealla tavalla Sähköliitännät ovat löysällä tai putkisto vuotaa Condair CP2-kostuttimen käyttöä rajoittavat määritellyt käyttöolosuhteet (kts. kappale 7 Tekniset arvot ). Condair CP2-laitteiden suojausluokka on IP20. Huomioikaa suojausluokka laitteen sijoituksessa. Huomio! Mikäli Condair CP2 sijoitetaan tilaan, jossa ei ole viemäröintiä, on tila syytä varustaa vesitunnistimin, jotka sulkevat syöttövesiputkiston mahdollisessa vuototapauksessa. Condair CP2 -kostuttimelle ei saa tehdä muita kuin tässä aineistossa mainittuja korjaustoimenpiteitä. Käyttäkää vain Condair-maahantuojalta saatavia alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Condair CP2-laitteisiin, tarvikkeisiin tai lisävarusteisiin ei saa tehdä muutoksia ilman Axair Ag:n kirjallista lupaa. 5

6 3 Laitekuvaus 3.1 Laiteversiot Condair CP2 höyrykostuttimien eri malleja valmistetaan eri lämmitysjännitteille soveltuvina. Laitesarjat kattavat höyrytehot 1 kg/h kg/h. Järjestelmä koostuu 1-8 peruslaitteesta höyryn tehotarpeen mukaan. Useamman laitteen järjestelmässä laitteet liitetään toisiinsa BUS -kaapeloinnilla ja ne toimivat ns. isäntä/orja -periaatteella. Seuraavassa taulukossa on esitetty eri perusversiot ja niiden tehoalueet. Lämmitysjännite Höyryteho Malli Rungon koko / peruslaitteiden lkm Volttia/järjestelmä kg/h Condair CP2 pieni keskikok. suuri 230V/1N~/50 60 Hz 1 4 N4 1) 1x 1 4 H4 2) 1x 5 8 H5 H8 3) 1x 5 8 F5 F8 3) 1x 9 15 F9 F15 3) 1x F16 F45 3) 1x 400V/3~/50 60 Hz F46 F60 3) 4) 1x 1x F61 F90 3) 4) 2x F91 F105 3) 4) 1x 2x F106 F135 3) 4) 3x 5 8 G5 G8 3) 1x 9 15 G9 G15 3) 1x G16 G30 3) 1x 230V/3~/50 60 Hz G31 G45 3) 4) 1x 1x G46 G60 3) 4) 2x G61 G75 3) 4) 1x 2x G76 G90 3) 4) 3x 1) Malli N4 sisäänrakennetulla puhallinyksiköllä 2) Malli H4 kanava-asennukseen höyrysuuttimella (W21) tai höyrynjakoputkella (41-..) 3) Mallit H5 H8, F ja G puhallinyksiköllä (FAN) tai höyrynjakoputkella (41-../61-../81-..) 4) Toiminta isäntä/orjalaitejärjestelmänä (moduli M3 tai M4 välttämätön, kts. kappale 4.2) Huomautus: Taulukko on rajattu käsittämään maksimissaan vain 3 laitetta. Suurempia höyrytehoja tarvitessanne ottakaa yhteyttä Condair -edustajaan. Condair CP2 -höyrykostutin on suunniteltu toimivaksi tavallisella raakavedellä tai osittain pehmennetyllä vedellä (raakavesi sekoitettuna pehmennettyyn veteen suhteessa 1:3). Tärkeää: Ottakaa yhteys Condair edustajaan halutessanne käyttää osittain pehmennettyä vettä Condair CP2 -laitteen syöttövetenä. Condair CP-höyrykostuttimet toimitetaan vakiona varustettuna vaihto-höyrysylinterillä ja hygrostaattiohjaukselle soveltuvina. Säätötapa peruslaitteessa On/Off tai älykäs höyrytehoa säätävä On-Off (vain laitteille joiden höyryteho > 5kg/h). CP2 -laitetta voidaan ohjata myös portaattomasti käytettäessä modulia M.. (lisävaruste). Laitteet voidaan lisäksi varustaa muilla lisävarusteilla. 6

7 3.2 Toimituslaajuus Toimitus käsittää: Höyrykostutin Condair CP2 täydellisenä mallimerkinnän mukaisena sisältäen valitut lisälaitteet. Huomautus: Mahdolliset lisävarusteet (puhdistettava höyrysylinteri, moduli M, jne.) on määriteltävä erikseen laitetta tilattaessa. Yksityiskohtaiset tiedot kappaleessa 4.2. Vesisyöttöputki G3/4" kierremutterilla ja 1/2" liitäntäyhteellä Kiinnitysmalline (porauskaavio) Kiinnityssarja ruuveineen ja poratulppineen Tekninen aineisto Asennusohjeet keltainen: sähköasennus sininen: laiteasennus/höyry- ja vesiasennukset Varaosalista (vaal. punainen) Tarvikkeet kappaleen 4.3 mukaisesti Huomautus: Tarvikkeet höyrynjakoon (höyryputket, höyryletkut, jne.) on määriteltävä erikseen laitetta tilattaessa. Yksityiskohtaiset tiedot kappaleessa

8 3.3 Kostutinlaitteiden kokoonpano Mallit N4 ja H Höyrykostutin (N4/H4) 2 Sähköliitännät 3 Viemäröinti Ø22 mm (tarvike DS22 ) 4 Sulkuventtiili/suodatin (tarvike Z261 ) 5 Vesisyöttö (putkiurakka) 6 Höyrysuutin (tarvike W21 ) 7 Höyrynjakoputki (tarvike ) 8 Höyryletku (tarvike DS22 ) 9 Lauhdeletku (tarvike KS10 ) 10 Sisäänrakennettu puhallin (vain N4) Mallit H5 H8, F.. ja G.. (kuvassa malli F35) Höyrykostutin 2 Sähköliitännät 3 Viemäröinti Ø30 mm (tarvike DS60 ) 4 Sulkuventtiili/suodatin (tarvike Z261 ) 5 Vesisyöttö (putkiurakka) 6 Puhallinyksikkö (tarvike FAN..) 7 Höyrynjakoputki (tarvike 41-.., 61-.., ) 8 Höyryletku (tarvike DS60/DS80 ) 9 Lauhdeletku (tarvike KS10 )

9 3.4 Laitteiden rakenne Mallit N4 ja H Kotelo (pieni) 2 Sisäänrak. puhallin (mallit N4) 3 Moduli M (lisävaruste) 4 Elektroniikka 5 Toimintamerkkivalot (LED) 6 Käyttökytkin 7 Tyhjennys/info -painike 8 Viemäriyhde 9 Kaapeliaukot 10 Tyhjennysventtiili 11 Syöttöventtiili 12 Vesisyötön liitäntä 13 Kotelon kansi 14 Höyrysylinteri 15 Lämmityselektrodit 16 Pinnan tunnistin 17 Höyry-yhde 18 Vesisyötön letku 19 Täyttökuppi 20 Täyttöletku 21 Ylivuotoletku Mallit H5 H8, F.. ja G.. (kuvassa malli F35) Kotelo (keskikoko, suuri) 2 Moduli M (lisävaruste) 3 Elektroniikka 4 CP2-siru 5 Toimintamerkkivalot (LED) 6 Tyhjennys/info -painike 7 Käyttökytkin 8 Pääkontaktori 9 Kaapeliaukot 10 Viemäriyhde 11 Tyhjennysventtiili 12 Höyrysylinteri 13 Vesisyötön liitäntä 14 Syöttöventtiili 15 Kotelon kansi 16 Lämmityselektrodit 17 Pinnan tunnistin 18 Höyry-yhde 19 Vesisyötön letku 20 Täyttökuppi 21 Täyttöletku 22 Ylivuotoletku

10 X 3.5 Toimintakuvaus Condair CP2 -höyrykostutin on paineeton höyrynkehitin suoraan tai epäsuoraan huoneilmankostutukseen. Laite toimii elektrodiperiaatteella ja se on tarkoitettu liitettäväksi tavalliseen vesiverkkoon tai osittain pehmennetyn veden syöttöön. Höyrynkehitys Kostutuspyynnön vallitessa kontaktori (1) kytkee jännitteen elektrodeille (2). Syöttöventtiili (7) avautuu samanaikaisesti ja vesi virtaa täyttökupin (4) ja täyttöletkun (5) kautta höyrysylinteriin (3). Veden pinnan saavuttaessa elektrodit niiden välillä kulkee välittömästi sähkövirta. Vesi kuumenee ja höyrystyy sähkövirran vaikutuksesta. Sähkövirran ja vastaavan höyrytehon määrä on riippuvainen elektrodien märkäpinnasta ja veden sähkönjohtavuudesta Laitteen saavutettua vaaditun höyrytehon syöttöventtiili sulkeutuu. Höyrytehon laskiessa veden pinnan alenemisen myötä (höyrystyminen, huuhtelutoiminto) syöttöventtiili avautuu, ja vesi virtaa höyrysylinteriin kunnes haluttu höyryteho on jälleen saavutettu. Mikäli vaadittu höyryteho on alhaisempi kuin hetkellinen höyryntuotto, pysyy syöttöventtiili sulkeutuneena, ja veden pinta laskee (höyrystymisen kautta) kunnes höyryntuotto on halutulla tasolla. Pinnantunnistin Höyrysylinterin kannessa sijaitseva pinnantunnistin sulkee syöttöventtiilin veden pinnan noustessa ylärajaan. 6 7 Huuhtelutoiminto Veteen liuenneiden suolojen määrä lisääntyy kiehumisprosessin kautta, ja veden sähkönjohtokyky nousee. Mikäli prosessin annetaan jatkua, virtaarvo nousee liian suureksi. Jotta sähkönjohtokyky ei nousisi liian korkeaksi, laite huuhtelee aika-ajoin tietyn vesimäärän höyrysylinteristä. Huuhteluvaiheessa avautuvat tyhjennys- (6) ja syöttöventtiili (7) samanaikaisesti. Tietyn aikajakson jälkeen tyhjennysventtiili sulkeutuu jälleen, ja kostutuspyynnön ollessa päällä syöttöventtiili pysyy avoinna, kunnes haluttu höyryteho on saavutettu. 100 % 0 % 100 % 66 % 33 % 0 % Perinteinen On/Off-säätö Älykäs on-off säätö Aika Aika Säätö Laitteilla, joitaei ole varustettu modulilla M.. (peruslaite), kosteuden säätö tapahtuu ulkoisen hygrostaatin ohjaamana (on/off tai älykäs on/off). Jatkuvalla viestillä % % Y X = Höyryteho % Y = Säätimen lähtöviesti Modulilla M.. varustettujen laitteiden portaaton säätö voidaan toteuttaa käyttäen sisäistä säädintoimintoa (modulit M3 ja M4) tai ulkoiselta säätimeltä tulevaa säätöviestiä hyödyntäen (kaikki eri modulit). Kostutustehon säädön alarajalla toteutuu kaksipistesäätö (on/off). Huomautus: Alhaisella kostutustehon pyynnillä useamman laitteen järjestelmä toimii portaittain (tehdasasetus) tai samanaikaisesti. 10

11 4 Suunnittelun perusteet Seuraavassa kappaleessa on selvitetty Condair CP2 -höyrykostuttimen valinnassa huomioitavia seikkoja. Suunnittelussa tulee huomioida: Laitemallin valinta (katso kappale 4.1) Lisävarusteiden valinta (katso kappale 4.2) Tarvikkeiden valinta (katso kappale 4.3) 4.1 Laitetyypin valinta Laitemallin valinta noudattaa seuraavaa merkintätapaa: 1. Mallisarja 2. Tarvittava maksimi höyryteho Condair CP2 F Mallisarja Mallisarja (lämmitysjännite) Condair CP2 -höyrykostutinta valmistetaan eri lämmitysjännitteille soveltuvana. Kunkin mallisarjan maksimi höyryntuotto on riippuvainen käytettävästä lämmitysjännitteestä. Lämmitysjännite Höyryteho Mallisarja Condair CP V/3~/50 60Hz kg/h F V/3~/50 60Hz kg/h G V/1N~/50 60Hz kg/h H V/1N~/50 60Hz kg/h N... 1) 1) Sisäänrakennettu puhallin Condair CP2 F30 Huomautus: Mikäli tarvitsette laitteen, jonka lämmitysjännite poikkeaa mainituista, ottakaa yhteys Condair-edustajaan. Ohjausjännite Condair CP2 -laitteet soveltuvat V (± 10%) ohjausjännitteelle. 11

12 4.1.2 Höyrytehon määrittäminen Maksimaalinen höyryteho määritellään seuraavien kaavojen avulla: V ρ m D = (x2 - x1) 1000 tai V m D = (x2 - x1) 1000 ε Condair CP2 F30 m D : maksimi höyryteho kg/h V: maksimi raitisilmamäärä m 3 /h (kanaviston kautta tapahtuva kostutus) tai maksimi huonetilan tilavuus m 3 /h (suora huonetilan kostutus) ρ: ilman tiheys (paino) kg/m 3 ε: ilman tilavuus suhteessa painoon m 3 /kg x 2 : haluttu absoluuttinen huonetilan kosteus g/kg x 1 : ulkoilman alin absoluuttinen kosteus g/kg Arvot ρ, ε, x1 ja x2 saadaan h,x -taulukosta tai kostean ilman Carrier-taulukosta. Seuraavan taulukon arvoja voidaan käyttää ohjeellisina arvioitaessa kostutustarvetta. Taulukon arvot perustuvat oletustilanteeseen: huonelämpötila +20 C ja haluttu suhteellinen kosteus 45% rh. Taulukon arvojen kerrannaiset ovat luonnollisesti voimassa muille ilmamäärille. maksimi raitisilmamäärä m 3 /h tai maksimi huonetilavuus 1x ilmanvaihdolla maks. höyryteho kg/h Lämpötila / ulkoilman suht. kosteus -15 C / 90 %rh -5 C / 80 %rh 5 C / 60 %rh Tärkeää huomioida: Esitetyt laskentakaavat ja taulukot eivät huomioi mahdollista kosteuden sitoutumista materiaaleihin tai kosteuden luovutusta näistä. Maksimihöyryteho tulee määrittää mahdollisimman tarkasti. Ylimitoitettu kostutusjärjestelmä vaikeuttaa säädön tarkkaa hallintaa. Mikäli kyseessä on voimakkaasti vaihteleva maksimitehon tarve (testaustilat, vaihtuvat ilmamäärät, jne.), ottakaa yhteys Condair -edustajaan. 12

13 4.2 Lisävarusteet Lisävarusteiden lista Seuraavassa taulukossa on esitetty Condair CP2-laitteisiin saatavia lisävarusteita. Taulukossa on myös esitetty varusteiden yhteensopivuus laitteiden kanssa. N4 H4 H5...H8 Malli Condair CP2 F5...F8 F9...F15 F16...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 G5...G8 G9...G15 G16...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Puhdistettava höyryslinteri D3.. D4.. D4../D6.. (riippuu peruslaiteen runkokoosta) (yksityiskoht. tiedot kts. kappale 4.2.2) lkm Moduli M.. M M3 tai M4 1) (yksityiskoht. tiedot kts. kappale 4.2.2) lkm Toiminta- ja häiriöetäisilmoitus REL Piirikortti, jossa relekontaktit toiminta, höyryntuotto, häiriö ja huolto. lkm Paineentasaussarja PCK Asennussarja täyttökupin siirtämiseksi laitteen kannen päälle. Järjestelmiin, joissa kanavapaine 1,5 3 kpa. lkm Riviliittimet KLS KLT Erilliset riviliittimet tilanteisiin, joissa paikalliset määräykset estävät lämmitysjännitteen suoran kytkennän kontaktoriin. lkm PG-kaapeliläpiviennit PG40 PG60 PG80 Vedonpoistolla varust. läpiviennit lkm Laitekotelo rst 1xR-Inox 1xS-Inox 1xT-Inox 1xS-Inox 2xT-Inox 1xS-Inox 3xT-Inox 1xT-Inox 2xT-Inox lkm Puhallin yli 50 C lämpötilalle TMP lkm ) Moduli M3 tai M4 on välttämätön useamman laitteen yhdistelmille F46 tai G31 ja näistä ylöspäin 13

14 4.2.2 Lisävarusteet yksityiskohtaisesti Höyrysylinteri Höyrykostuttimiin on saatavana kaksi erilaista höyrysylinteriä: Vaihdettava höyrysylinteri tyyppi A (toimitetaan vakiona) Puhdistettava höyrysylinteri tyyppi D (lisävaruste) Seuraavissa taulukoissa on listattuna eri laitemalleissa käytettävät höyrysylinterit. Malli Condair CP2 F5 F8 F9 F15 F16...F25 F26...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 Veden sähkönjohtavuus µs/cm Vaihtosylinteri 1x A363 1x A464 1x A674 1x A664 1x A664 2x A664 2x A664 3x A664 1x A464 1x A464 Puhdistettava sylinteri 1x D363 1x D464 1x D674 1x D664 1x D664 2x D664 2x D664 3x D664 1x D464 1x D464 Alhainen veden sähkönjohtavuus Vaihtosylinteri 1x A343 1x A444 1x A654 1x A644 1x A644 2x A644 2x A644 3x A644 1x A444 1x A444 Puhdistettava sylinteri 1x D343 1x D444 1x D654 1x D644 1x D644 2x D644 2x D644 3x D644 1x D444 1x D444 Malli Condair CP2 G5 G8 G9 G15 G16...G21 G22...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Veden sähkönjohtavuus µs/cm Vaihtosylinteri 1x A343 1x A444 1x A654 1x A644 1x A644 2x A644 2x A644 3x A644 1x A444 1x A444 Puhdistettava sylinteri 1x D343 1x D444 1x D654 1x D644 1x D644 2x D644 2x D644 3x D644 1x D444 1x D444 Malli Condair CP2 N4/H4 H5 H8 Veden sähkönjohtavuus µs/cm Vaihtosylinteri 1x A240 1x A342 Puhdistettava sylinteri 1x D342 Kääntykää höyrysylintereitä koskevissa kysymyksissä Condair-edustajan puoleen. 14

15 Moduli M.. Modulin M.. ominaisuudet Moduli Säätömahdollisuudet Hygrostaatilla PI-säätimellä On/Off IQ sisäinen ulkoinen M X X Moduli laitemalleille N4 ja H4. Numeronäytöllä (höyryteho ja häiriökoodi) ja sisäänrakennetulla häiriönsiirrolla. M3 X X X X Moduli laitteille, joiden höyryteho yli 5 kg/h. Numeronäyttö (höyryteho ja häiriökoodi) ja sisäänrakennettu PI-säädin kiinteät asettelut (P= 18%, I= 480 s). M4 X X X X Moduli laitteille, joiden höyryteho yli 5 kg/h. Selkokielinen näyttö (laajennetuin näyttö- ja asettelumahdollisuuksin) ja sisäänrakennettu PI-säädin. Huomaa: Moduli M3 tai M4 on välttämätön useamman laitteen yhdistelmille F46 tai G31 ja näistä ylöspäin Eri säätöjärjestelmät Järjestelmä 1: Huonetilan mittaus/säätö Järjestelmä 1 soveltuu käytettäväksi suoraan huonetilan kostutukseen tai tuloilmakanavistoon, jossa puhalletaan pääosin kiertoilmaa. Kosteusanturi tai hygrostaatti sijoitetaan huonetilaan tai poistokanavaan. A1 B1 B2 B3 B4 M.. PI Y ϕ max K p Condair CP2 Kosteusanturi B1 B2 B3 Puhallinlukitus Virtausvahti Maksimihygrostaatti Hygrostaatti (ei tarvita modulia M..) Moduli M.. M.. 1) M, M3 tai M4 ulkoiselle säädinviestille 2) M3 tai M4 sisäiselle PI-säätimelle PI Ulkoinen säädin (esim. PI-säädin) Ohjausviesti anturilta A1 B4 Y ϕ ϕ A1 ϕ ϕ B4 15

16 Järjestelmä 2: Huonetilan mittaus/säätö tuloilman jatkuvalla rajoitussäädöllä Järjestelmä 2 soveltuu käytettäväksi tuloilmajärjestelmissä, joiden raitisilmamäärät ovat suuria, tuloilman lämpötila on alhainen tai ilmamäärät vaihtelevat. Jatkuva rajoitussäätö ohittaa huonetilan kosteusmittauksen tuloilman kosteuden noustessa kanavassa yli asetusarvon. Kosteusanturi (A1) sijoitetaan joko poistoilmakanavaan tai huonetilaan. Tuloilman rajoittava kosteusanturi (A2) sijoitetaan kanavaan höyrynjakoputken jälkeen. Tätä säätöä varten täytyy PIsäätimellä olla valmius toisen anturin liitäntään. Huomio! Tuloilman rajoitusanturi ei korvaa maksimihygrostaattia. A1/2 Kosteusanturi B1 Puhallinlukitus B2 Virtausvahti B3 Maksimihygrostaatti M.. PI Y Z Moduli 1) M, M3 tai M4 ulkoiselle säädinviestille 2) M4 sisäiselle PI-säätimelle Ulkoinen säädin (esim. PI-säädin) Ohjausviesti anturilta A1 Ohjausviesti anturilta A2 ϕ K p max Condair CP2 B1 B2 B3 M.. 1) 2) M.. PI A2 ϕ Z Y ϕ A1 ϕ Järjestelmä 3: Tuloilman kosteussäätö jatkuvalla tehon rajoituksella Tuloilman kosteussäätöä tulee soveltaa vain siinä tapauksessa, että huonetilasta tapahtuva kosteuden mittaus ei teknisistä syistä johtuen ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa on aina käytettävä PI-säätöä. Kosteusanturi (A1) sijoitetaan tuloilmakanavaan höyrynjakoputken jälkeen. Höyrytehoa rajoittava anturi (A2) sijoitetaan tuloilmakanavaan ennen höyrynjakoputkea. Järjestelmä vaatii PIsäätimen, johon voidaan liittää kaksi kosteusanturia. A1/2 Kosteusanturi B1 Puhallinlukitus B2 Virtausvahti B3 Maksimihygrostaatti M.. PI Y Z Moduli 1) M, M3 tai M4 ulkoiselle PI-säätimen viestille 2) M4 sisäiselle PI-säätimelle Ulkoinen PI-säädin Ohjausviesti anturilta A1 Ohjausviesti anturilta A2 ϕ ϕ K p max A2 Condair CP2 B1 B2 B3 Z M.. 1) 2) M.. PI ϕ A1 Y 16

17 Mikä säätöjärjestelmä mihinkin käyttöön? Käyttö Kosteusanturin sijainti Huone tai poistokanava Tuloilmakanava Ilmastointilaitteisto, jossa: raitisilmaosuus alle 33% järjestelmä 1 järjestelmä 1 raitisilmaosuus alle 66% järjestelmä 1 tai 2 järjestelmä 2 tai 3 raitisilmaosuus alle 100% järjestelmä 2 järjestelmä 3 tuloilman kosteussäätö järjestelmä 3 Suora huonetilan kostutus järjestelmä 1 Ottakaa yhteys Condair -edustajaan, mikäli käyttökohde on jokin seuraavista: Pienten huonetilojen (alle 200 m3) kostutus Ilmanvaihtojärjestelmät, joiden ilmanvaihtokerroin on suuri Muuttuvat ilmavirtausmäärät Säätötarkkuutta vaativat testaustilat Tilat, joissa höyrytehon maksimitarve vaihtelee voimakkaasti Tilat, joiden lämpötilavaihtelu on suuri Kylmätilat ja kuivauksella varustetut järjestelmät Modulin M.. valinta Säätötapa Säätöjärjestelmät Järjestelmä 1 Järjestelmä 2 Järjestelmä 3 Jatkuva säätö ulkoisella säätimellä M, M3 tai M4 M, M3 tai M4 * M, M3 tai M4 ** PI-säätö sisäisellä säätimellä M3 tai M4 M4 M4 On/off tai älykäs IQ-säätö ilman modulia * Ulkoiseen säätimeen on liitettävä toinen tuloilman kosteutta rajoittava anturi ** Ulkoiseen säätimeen on liitettävä toinen jatkuvasti tehoa rajoittava anturi Säädinviestit Säätö ulkoisella säätimellä Säätö sisäisellä PI-säätimellä Säädinviestit Kosteusanturin viestit VDC Condair SHD2 / SHR VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC ma Potentiometri 135 Ω kω ma ma Hygrostaatti Huomautus: Lisää tietoja säätöviesteistä on esitetty erillisessä sähköasennuksia koskevassa aineistossa. 17

18 4. 3 Tarvikkeet Tarvikkeiden lista Seuraava taulukko esittää Condair CP2 -laitteisiin saatavissa olevat tarvikkeet: N4 H4 H5...H8 Malli Condair CP2 F5...F8 F9...F15 F16...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 G5...G8 G9...G15 G16...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Höyrysuutin W21 (kts. kappale 4.3.2) lkm 1 Höyrynjakoputki 1 x x x x x x x x (kts. kappale 4.3.2) 1x x OptiSorp -höyrynjakojärjestelmä Järjestelmä 1 Järjestelmä2 Järjestelmä 3 (kts. kappale 4.3.2) lkm Puhallinyksikkö 1xFAN15 1xFAN45 1xFAN15 2xFAN45 1xFAN15 3xFAN45 (kts. kappale 4.3.2) 1xFAN45 2xFAN45 Höyryletku / metri 1xDS22 1xDS60 1xDS80 1xDS60 2xDS80 1xDS60 3xDS80 1xDS80 2xDS80 Lauhdeletku / metri 1xKS10 2xKS10 3xKS10 Sulkuventtiili/suodatin Z261 (1 kpl per laitejärjestelmä) Hygrostaattti kaikki saatavilla olevat (1 kpl per laitejärjestelmä) Kanavakosteusanturi SHD2 (1-2 kpl per järjestelmä) Huonekosteusanturi SHR2 (1 kpl per laitejärjestelmä) Kosteudensäätöpotentiometri, HPH1000 (1 kpl per laitejärjestelmä) kanavamalli Kosteudensäätöpotentiometri, HRP1000 (1 kpl per laitejärjestelmä) huonemalli Tarvikkeet yksityiskohtaisesti Höyrynjakoputki 41-../ 61-../ kanavistoasennukseen Höyrynjakoputki 41-../61-../81-.. valitaan kanavaleveyden mukaan (vaaka-asennus) tai kanavakorkeuden mukaan (pystysuuntainen asennus) ja huomioiden höyrykostuttimen teho. Tärkeää! Valitkaa aina mahdollisimman pitkä höyrynjakoputki (paras höyryn sekoittuminen). L B Höyrynjakoputki 1) Condair CP2 laitteelle Höyrynjakoputki Kanavaleveys (B) Tyyppi Tyyppi Tyyppi Pituus mm (L) 2) mm ) ) ) Materiaali kromi-nikkeli teräs 3) Maks. kapasiteetti 30 kg/h 2) Muut pituudet kysyttäessä 18

19 Huomautus: Mikäli höyryn sekoittumismatka (kts. kappale 5.3.1) on saatava teknisistä syistä johtuen lyhyemmäksi, on höyrytuotto jaettava kahdelle höyrynjakoputkelle tai käytettävä OptiSorp -höyrynjakoputkistoa. Ottakaa yhteys Condair- edustajaan tällaisessa tapauksessa. Optisorp -höyrynjakoputkisto Optisorp -putkistoa käytetään kanava-asennuksissa, joissa höyryn sekoittumismatka on saatava mahdollisimman lyhyeksi (sekoittumismatkan laskenta on esitetty kappaleessa 5.3.1). Kanavamitat on määritettävä Optisorp-höyryputkistoa tilattaessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty vaihtoehtoja. H B OptiSorp Höyryliitäntöjen Maks. höyryteho Kanavamitat lukumäärä kg/h 1) leveys mm korkeus mm System (30) System (60) System (90) System (120) ) Suluissa mainitut arvot kanavaleveyksille <600 mm Höyrysuutin (vain mallille H4) A Höyrysuutin W21 voidaan asentaa ilmastointikanavaan pysty- tai vaaka-asentoon. Minimimitta suuttimen (A) nokasta vastakkaiseen seinämään on 200 mm. A Puhallinyksikkö FAN Puhallinyksikköjä käytetään yhdessä kostuttimen Condair CP2 kanssa suoraan huonetilan kostutukseen. Puhallinyksiköt asennetaan erikseen seinälle kostuttimen yläpuolelle. Puhallinyksikköjen tyyppi (FAN15 tai FAN45) ja lukumäärä on riippuvainen tarvittavasta höyrytehosta. Nämä tiedot on esitetty kappaleessa Huomaa: Puhallinyksikköä FAN koskevat lisätiedot on julkaistu erillisessä puhallinyksikköjen teknisessä aineistossa. Puhallinyksikköjen toimitus sisältää: Asennustarvikkeet höyryletkuineen seinäasennukseen Tekninen aineisto Condair FAN 19

20 4.4 Muut suunnittelussa huomioitavat seikat Laitevalinnan, tarvikkeiden ja lisälaitteiden lisäksi tulee suunnittelussa huomioida seuraavissa kappaleissa mainitut seikat: Laiteasennus (kappale 5.2) Höyryletkujen asennus (kappale 5.3 Vesi- ja viemäriasennukset (kappale 5.4) Sähköasennukset (kappale 5.5) Kääntykää Condair-edustajan puoleen mikäli teillä on muita suunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Annamme mielellämme lisätietoja. 20

21 5 Asennukset 5.1 Asennuksen turvallisuusohjeet Asennustyöt tulee antaa pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettaviksi. Pätevyyden toteaminen on tilaajan vastuulla. Asennuksissa tulee huomioida paikalliset määräykset (sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä höyryasennukset). Tämän teknisen aineiston asennuksia koskevia ohjeita on noudatettava. Varoitus sähköiskun vaara! Höyrykostuttimen pääjännitteitä ei saa kytkeä päälle ennen kuin kaikki asennustyöt on suoritettu. Elektroniset laitteet ovat herkkiä sähköisille varauksille. Mahdollisten elektroniikkavaurioiden välttämiseksi on asennuksessa huomioitava tar vittava suojaus (ESD-suojaus). 5.2 Laiteasennus Laitteen sijoitus Höyrykostuttimen sijoituspaikkaan vaikuttaa höyrynjakoputken tai puhallinyksikön sijainti. (Kts. kappale ja 5.3.2). Höyrykostuttimen luotettavan toiminnan ja oikean tehon varmistamiseksi on seuraavat sijoitukseen vaikuttavat seikat huomioitava: Asentakaa höyrykostutin siten, että höyryletku jää mahdollisimman lyhyeksi (maks. 4m), minimitaivutussäde (R=300 mm) ja höyryletkun nousu (20%) ja lasku (5%) huomioiden (kts. kappale 5.3.3). Condair CP2-höyrykostuttimet on suunniteltu seinäasennukseen. Varmistakaa kiinnitysalustan (seinä, pilari, kannakointi, jne.) soveltuvuus kyseiselle painolle (paino- taulukko on esitetty seuraavalla sivulla). Varoitus! Älkää asentako höyrykostutinta suoraan ilmastointikanavaan, sillä se ei ole rakenteellisesti riittävän tukeva. Kostutinlaitteen takaseinä lämpenee höyrynkehityksen aikana (maks. pintalämpötila noin C). Varmistakaa, että kiinnitysalusta (pilari, seinä) on lämmönkestävää materiaalia. Puhallinyksikön toiminnan kannalta on tärkeää, että kostutinlaite on asennettu alemmaksi kuin puhallin. Sijoittakaa kostutinlaite siten, että pääsy sille on esteetön ja huoltotilaa on riittävästi (kts. seuraavan sivun piirros minimietäisyyksistä). 21

22 Huomioitavat minimietäisyydet min. 400 mm Laite B (orja) Laite A (isäntä) min. 600 mm min. 50 mm min. 100 mm min. 600 mm 50 mm min. 600 mm Mitat Kotelokoko pieni keskikoko suuri 180 mm 285 mm mm 367 mm 134 mm 131 mm ø30 mm mm 170 mm 179 mm 482 mm ø45 mm 52 mm 98 mm ø22 mm 455 mm 478 mm 627 mm 651 mm 696 mm 720 mm 85 mm 184 mm 42 mm 137 mm 79 mm 184 mm Painot N4 H4 H5...H8 Malli Condair CP2 F5...F8 F9...F15 F16...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 G5...G8 G9...G15 G16...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Kotelokoko pieni 1 1 keskikoko suuri Nettopaino kg x15/1x20 2x20 1x15/2x20 3x20 Bruttopaino kg x35/1x60 2x60 1x35/2x60 3x60 22

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus 8

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Säilyttäkää tämä ohje loppukäyttäjää varten! Täyttäkää asennuksen yhteydessä sivu 23! ASENTAJAT HUOM! Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on sivun 23 asennuskaavake

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot