Condair CP2 Tekninen aineisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Condair CP2 Tekninen aineisto"

Transkriptio

1 Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto SF Brautek 0210

2

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Aivan aluksi! Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus Laiteversiot Toimituslaajuus Kostutinlaitteiden kokoonpano Laitteiden rakenne Toimintakuvaus 10 4 Suunnittelun perusteet Laitetyypin valinta Mallisarja Höyrytehon määrittäminen Lisävarusteet Lisävarusteiden lista Lisävarusteet yksityiskohtaisesti Tarvikkeet Tarvikkeiden lista Tarvikkeet yksityiskohtaisesti Muut suunnittelussa huomioitavat seikat 20 5 Asennukset Asennuksen turvallisuusohjeet Laiteasennus Laitteen sijoitus Kostutinlaitteen kiinnittäminen Laitekiinnityksen tarkastus Höyryasennukset Höyryputkien sijoitus ja asennus Höyrynjakopuhaltimen sijoitus ja asennus Höyryletkun asennus Lauhdeletkun asennus Höyryputkistojen asennustarkastus Vesi- ja viemäriasennus Vesisyötön ja viemäröinnin asennus Putkiasennusten tarkastus Sähköasennukset Sähköasennusten yleiskuva CP2-piirin asettaminen laitteeseen (vain mallit H5 H8, F ja G ) Sähköasennusten tarkastus 35 6 Käyttö Käytön turvallisuusohjeet Näyttö ja käyttölaitteet Käyttöönotto Käytöstä poistaminen Huolto Huollon ohjeet Höyrysylinterin vaihto Purku- ja kokoamisohjeet Puhdistuksen ohjeet Huollon merkkivalon kuittaus Häiriön poistaminen Häiriön osoitus Häiriölista Häiriöiden poisto Ohjauskortin sulakkeen vaihto Häiriönäytön (punainen LED palaa) kuittaus 52 7 Tekniset tiedot 53

4 1 Johdanto 1.1 Aivan aluksi! Kiitämme Teitä valittuanne Condair CP2 höyrykostuttimen. Condair CP2 -höyrykostutin on valmistettu tämän päivän tekniikan ja tunnettujen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Laitteen väärä käyttö tai huolimaton käsittely voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa käyttäjälle/kolmannelle osapuolelle tai omaisuudelle. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, asianmukaista ja taloudellista, tulee teidän noudattaa tässä teknisessä aineistossa mainittuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. Ottakaa yhteyttä Condair-laitteiden edustajaan mikäli teillä on kysymyksiä, jotka eivät mielestänne selviä tämän teknisen aineiston sivuilta. 1.2 Teknisen aineiston tiedot Rajoitukset Tämä tekninen aineisto sisältää Condair CP2 -höyrykostuttimen eri toimitettavissa olevat laiteversiot. Lisätarvikkeet (esim. hygrostaatit, vesisuodattimet, jne.) on esitetty vain niiltä osin kuin on tarpeen laitetoimituksen kannalta. Lisätarvikkeiden tarkemmat tiedot on esitetty kunkin tarvikkeen omassa dokumentaatiossa. Tämän teknisen aineiston tiedot on jaoteltu seuraavasti: Condair CP2-höyrykostuttimella varustettavan järjestelmän suunnittelu. CP2-höyrykostuttimen asennus, käyttöönotto, toiminta ja huolto. Merkinnät Tällä symbolilla on merkitty turvallisuus- ja varoitusohjeet, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaaraa. Aineiston säilytys Säilyttäkää tämä tekninen aineisto paikassa, josta se on aina saatavissa käyttöön. Aineisto tulee myös luovuttaa laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle käyttäjälle. Mikäli aineisto on kateissa, kääntykää Condair-edustajanne puoleen saadaksenne käyttöönne uuden. Eri kieliset versiot Tämä tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Mikäli tarvitsette muulla kielellä painettuja julkaisuja, ottakaa yhteys Condair-edustajaanne. 4

5 2 Turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen käyttö Condair CP2-höyrykostutin on tarkoitettu suoraan tai epäsuoraan huonetilan kostutukseen erikseen määritellyt olosuhdearvot huomioiden. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole sallittua ja voi aiheuttaa vaaraa henkilöille tai esineille. Asianmukainen käyttö edellyttää tämän teknisen aineiston tietojen (erityisesti turvallisuusohjeiden) noudattamista. Ottakaa yhteys Condair-edustajaan, mikäli suunnittelette käyttävänne CP2-höyrykostutinta höyrysaunan höyrynkehittimenä. Yleiset turvallisuusohjeet Condair CP2-höyrykostuttimen asennuksen, huollon ja korjaukset saa suorittaa vain riittävät tiedot ja kyseiseen tehtävään tarvittavat luvat omaava henkilö. Pätevyyden toteaminen on laitteen tilaajan vastuulla. Huomioikaa sähköiskun vaara! Condair CP2 toimii verkkojännitteellä. Ennen asennus- ja huoltotöiden aloittamista on CP2-höyrykostutin saatettava pois toiminnasta kappaleen 6.3 ohjeiden mukaisesti. Noudattakaa paikallisia turvallisuusmääräyksiä: verkkokäyttöisten sähkö- ja elektronisten laitteiden käsittelystä annetut ohjeet. vesi-, höyry- ja sähköasennusten turvallisuusohjeet. Huoltamaton tai huonosti huollettu höyrykostutin voi olla vaaraksi terveydelle. Noudattakaa laitteen huoltoväleistä ja huollon suorittamisesta annettuja ohjeita. Mikäli laitteen turvallinen käyttö ei näytä mahdolliselta, on Condair CP2-laite kytkettävä pois käytöstä ja huolehdittava siitä, että sitä ei epähuomiossa voi uudelleen käynnistää. Tällainen tilanne voi olla kyseessä, kun: Condair CP2 on vioittunut Condair CP2 ei toimi oikealla tavalla Sähköliitännät ovat löysällä tai putkisto vuotaa Condair CP2-kostuttimen käyttöä rajoittavat määritellyt käyttöolosuhteet (kts. kappale 7 Tekniset arvot ). Condair CP2-laitteiden suojausluokka on IP20. Huomioikaa suojausluokka laitteen sijoituksessa. Huomio! Mikäli Condair CP2 sijoitetaan tilaan, jossa ei ole viemäröintiä, on tila syytä varustaa vesitunnistimin, jotka sulkevat syöttövesiputkiston mahdollisessa vuototapauksessa. Condair CP2 -kostuttimelle ei saa tehdä muita kuin tässä aineistossa mainittuja korjaustoimenpiteitä. Käyttäkää vain Condair-maahantuojalta saatavia alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Condair CP2-laitteisiin, tarvikkeisiin tai lisävarusteisiin ei saa tehdä muutoksia ilman Axair Ag:n kirjallista lupaa. 5

6 3 Laitekuvaus 3.1 Laiteversiot Condair CP2 höyrykostuttimien eri malleja valmistetaan eri lämmitysjännitteille soveltuvina. Laitesarjat kattavat höyrytehot 1 kg/h kg/h. Järjestelmä koostuu 1-8 peruslaitteesta höyryn tehotarpeen mukaan. Useamman laitteen järjestelmässä laitteet liitetään toisiinsa BUS -kaapeloinnilla ja ne toimivat ns. isäntä/orja -periaatteella. Seuraavassa taulukossa on esitetty eri perusversiot ja niiden tehoalueet. Lämmitysjännite Höyryteho Malli Rungon koko / peruslaitteiden lkm Volttia/järjestelmä kg/h Condair CP2 pieni keskikok. suuri 230V/1N~/50 60 Hz 1 4 N4 1) 1x 1 4 H4 2) 1x 5 8 H5 H8 3) 1x 5 8 F5 F8 3) 1x 9 15 F9 F15 3) 1x F16 F45 3) 1x 400V/3~/50 60 Hz F46 F60 3) 4) 1x 1x F61 F90 3) 4) 2x F91 F105 3) 4) 1x 2x F106 F135 3) 4) 3x 5 8 G5 G8 3) 1x 9 15 G9 G15 3) 1x G16 G30 3) 1x 230V/3~/50 60 Hz G31 G45 3) 4) 1x 1x G46 G60 3) 4) 2x G61 G75 3) 4) 1x 2x G76 G90 3) 4) 3x 1) Malli N4 sisäänrakennetulla puhallinyksiköllä 2) Malli H4 kanava-asennukseen höyrysuuttimella (W21) tai höyrynjakoputkella (41-..) 3) Mallit H5 H8, F ja G puhallinyksiköllä (FAN) tai höyrynjakoputkella (41-../61-../81-..) 4) Toiminta isäntä/orjalaitejärjestelmänä (moduli M3 tai M4 välttämätön, kts. kappale 4.2) Huomautus: Taulukko on rajattu käsittämään maksimissaan vain 3 laitetta. Suurempia höyrytehoja tarvitessanne ottakaa yhteyttä Condair -edustajaan. Condair CP2 -höyrykostutin on suunniteltu toimivaksi tavallisella raakavedellä tai osittain pehmennetyllä vedellä (raakavesi sekoitettuna pehmennettyyn veteen suhteessa 1:3). Tärkeää: Ottakaa yhteys Condair edustajaan halutessanne käyttää osittain pehmennettyä vettä Condair CP2 -laitteen syöttövetenä. Condair CP-höyrykostuttimet toimitetaan vakiona varustettuna vaihto-höyrysylinterillä ja hygrostaattiohjaukselle soveltuvina. Säätötapa peruslaitteessa On/Off tai älykäs höyrytehoa säätävä On-Off (vain laitteille joiden höyryteho > 5kg/h). CP2 -laitetta voidaan ohjata myös portaattomasti käytettäessä modulia M.. (lisävaruste). Laitteet voidaan lisäksi varustaa muilla lisävarusteilla. 6

7 3.2 Toimituslaajuus Toimitus käsittää: Höyrykostutin Condair CP2 täydellisenä mallimerkinnän mukaisena sisältäen valitut lisälaitteet. Huomautus: Mahdolliset lisävarusteet (puhdistettava höyrysylinteri, moduli M, jne.) on määriteltävä erikseen laitetta tilattaessa. Yksityiskohtaiset tiedot kappaleessa 4.2. Vesisyöttöputki G3/4" kierremutterilla ja 1/2" liitäntäyhteellä Kiinnitysmalline (porauskaavio) Kiinnityssarja ruuveineen ja poratulppineen Tekninen aineisto Asennusohjeet keltainen: sähköasennus sininen: laiteasennus/höyry- ja vesiasennukset Varaosalista (vaal. punainen) Tarvikkeet kappaleen 4.3 mukaisesti Huomautus: Tarvikkeet höyrynjakoon (höyryputket, höyryletkut, jne.) on määriteltävä erikseen laitetta tilattaessa. Yksityiskohtaiset tiedot kappaleessa

8 3.3 Kostutinlaitteiden kokoonpano Mallit N4 ja H Höyrykostutin (N4/H4) 2 Sähköliitännät 3 Viemäröinti Ø22 mm (tarvike DS22 ) 4 Sulkuventtiili/suodatin (tarvike Z261 ) 5 Vesisyöttö (putkiurakka) 6 Höyrysuutin (tarvike W21 ) 7 Höyrynjakoputki (tarvike ) 8 Höyryletku (tarvike DS22 ) 9 Lauhdeletku (tarvike KS10 ) 10 Sisäänrakennettu puhallin (vain N4) Mallit H5 H8, F.. ja G.. (kuvassa malli F35) Höyrykostutin 2 Sähköliitännät 3 Viemäröinti Ø30 mm (tarvike DS60 ) 4 Sulkuventtiili/suodatin (tarvike Z261 ) 5 Vesisyöttö (putkiurakka) 6 Puhallinyksikkö (tarvike FAN..) 7 Höyrynjakoputki (tarvike 41-.., 61-.., ) 8 Höyryletku (tarvike DS60/DS80 ) 9 Lauhdeletku (tarvike KS10 )

9 3.4 Laitteiden rakenne Mallit N4 ja H Kotelo (pieni) 2 Sisäänrak. puhallin (mallit N4) 3 Moduli M (lisävaruste) 4 Elektroniikka 5 Toimintamerkkivalot (LED) 6 Käyttökytkin 7 Tyhjennys/info -painike 8 Viemäriyhde 9 Kaapeliaukot 10 Tyhjennysventtiili 11 Syöttöventtiili 12 Vesisyötön liitäntä 13 Kotelon kansi 14 Höyrysylinteri 15 Lämmityselektrodit 16 Pinnan tunnistin 17 Höyry-yhde 18 Vesisyötön letku 19 Täyttökuppi 20 Täyttöletku 21 Ylivuotoletku Mallit H5 H8, F.. ja G.. (kuvassa malli F35) Kotelo (keskikoko, suuri) 2 Moduli M (lisävaruste) 3 Elektroniikka 4 CP2-siru 5 Toimintamerkkivalot (LED) 6 Tyhjennys/info -painike 7 Käyttökytkin 8 Pääkontaktori 9 Kaapeliaukot 10 Viemäriyhde 11 Tyhjennysventtiili 12 Höyrysylinteri 13 Vesisyötön liitäntä 14 Syöttöventtiili 15 Kotelon kansi 16 Lämmityselektrodit 17 Pinnan tunnistin 18 Höyry-yhde 19 Vesisyötön letku 20 Täyttökuppi 21 Täyttöletku 22 Ylivuotoletku

10 X 3.5 Toimintakuvaus Condair CP2 -höyrykostutin on paineeton höyrynkehitin suoraan tai epäsuoraan huoneilmankostutukseen. Laite toimii elektrodiperiaatteella ja se on tarkoitettu liitettäväksi tavalliseen vesiverkkoon tai osittain pehmennetyn veden syöttöön. Höyrynkehitys Kostutuspyynnön vallitessa kontaktori (1) kytkee jännitteen elektrodeille (2). Syöttöventtiili (7) avautuu samanaikaisesti ja vesi virtaa täyttökupin (4) ja täyttöletkun (5) kautta höyrysylinteriin (3). Veden pinnan saavuttaessa elektrodit niiden välillä kulkee välittömästi sähkövirta. Vesi kuumenee ja höyrystyy sähkövirran vaikutuksesta. Sähkövirran ja vastaavan höyrytehon määrä on riippuvainen elektrodien märkäpinnasta ja veden sähkönjohtavuudesta Laitteen saavutettua vaaditun höyrytehon syöttöventtiili sulkeutuu. Höyrytehon laskiessa veden pinnan alenemisen myötä (höyrystyminen, huuhtelutoiminto) syöttöventtiili avautuu, ja vesi virtaa höyrysylinteriin kunnes haluttu höyryteho on jälleen saavutettu. Mikäli vaadittu höyryteho on alhaisempi kuin hetkellinen höyryntuotto, pysyy syöttöventtiili sulkeutuneena, ja veden pinta laskee (höyrystymisen kautta) kunnes höyryntuotto on halutulla tasolla. Pinnantunnistin Höyrysylinterin kannessa sijaitseva pinnantunnistin sulkee syöttöventtiilin veden pinnan noustessa ylärajaan. 6 7 Huuhtelutoiminto Veteen liuenneiden suolojen määrä lisääntyy kiehumisprosessin kautta, ja veden sähkönjohtokyky nousee. Mikäli prosessin annetaan jatkua, virtaarvo nousee liian suureksi. Jotta sähkönjohtokyky ei nousisi liian korkeaksi, laite huuhtelee aika-ajoin tietyn vesimäärän höyrysylinteristä. Huuhteluvaiheessa avautuvat tyhjennys- (6) ja syöttöventtiili (7) samanaikaisesti. Tietyn aikajakson jälkeen tyhjennysventtiili sulkeutuu jälleen, ja kostutuspyynnön ollessa päällä syöttöventtiili pysyy avoinna, kunnes haluttu höyryteho on saavutettu. 100 % 0 % 100 % 66 % 33 % 0 % Perinteinen On/Off-säätö Älykäs on-off säätö Aika Aika Säätö Laitteilla, joitaei ole varustettu modulilla M.. (peruslaite), kosteuden säätö tapahtuu ulkoisen hygrostaatin ohjaamana (on/off tai älykäs on/off). Jatkuvalla viestillä % % Y X = Höyryteho % Y = Säätimen lähtöviesti Modulilla M.. varustettujen laitteiden portaaton säätö voidaan toteuttaa käyttäen sisäistä säädintoimintoa (modulit M3 ja M4) tai ulkoiselta säätimeltä tulevaa säätöviestiä hyödyntäen (kaikki eri modulit). Kostutustehon säädön alarajalla toteutuu kaksipistesäätö (on/off). Huomautus: Alhaisella kostutustehon pyynnillä useamman laitteen järjestelmä toimii portaittain (tehdasasetus) tai samanaikaisesti. 10

11 4 Suunnittelun perusteet Seuraavassa kappaleessa on selvitetty Condair CP2 -höyrykostuttimen valinnassa huomioitavia seikkoja. Suunnittelussa tulee huomioida: Laitemallin valinta (katso kappale 4.1) Lisävarusteiden valinta (katso kappale 4.2) Tarvikkeiden valinta (katso kappale 4.3) 4.1 Laitetyypin valinta Laitemallin valinta noudattaa seuraavaa merkintätapaa: 1. Mallisarja 2. Tarvittava maksimi höyryteho Condair CP2 F Mallisarja Mallisarja (lämmitysjännite) Condair CP2 -höyrykostutinta valmistetaan eri lämmitysjännitteille soveltuvana. Kunkin mallisarjan maksimi höyryntuotto on riippuvainen käytettävästä lämmitysjännitteestä. Lämmitysjännite Höyryteho Mallisarja Condair CP V/3~/50 60Hz kg/h F V/3~/50 60Hz kg/h G V/1N~/50 60Hz kg/h H V/1N~/50 60Hz kg/h N... 1) 1) Sisäänrakennettu puhallin Condair CP2 F30 Huomautus: Mikäli tarvitsette laitteen, jonka lämmitysjännite poikkeaa mainituista, ottakaa yhteys Condair-edustajaan. Ohjausjännite Condair CP2 -laitteet soveltuvat V (± 10%) ohjausjännitteelle. 11

12 4.1.2 Höyrytehon määrittäminen Maksimaalinen höyryteho määritellään seuraavien kaavojen avulla: V ρ m D = (x2 - x1) 1000 tai V m D = (x2 - x1) 1000 ε Condair CP2 F30 m D : maksimi höyryteho kg/h V: maksimi raitisilmamäärä m 3 /h (kanaviston kautta tapahtuva kostutus) tai maksimi huonetilan tilavuus m 3 /h (suora huonetilan kostutus) ρ: ilman tiheys (paino) kg/m 3 ε: ilman tilavuus suhteessa painoon m 3 /kg x 2 : haluttu absoluuttinen huonetilan kosteus g/kg x 1 : ulkoilman alin absoluuttinen kosteus g/kg Arvot ρ, ε, x1 ja x2 saadaan h,x -taulukosta tai kostean ilman Carrier-taulukosta. Seuraavan taulukon arvoja voidaan käyttää ohjeellisina arvioitaessa kostutustarvetta. Taulukon arvot perustuvat oletustilanteeseen: huonelämpötila +20 C ja haluttu suhteellinen kosteus 45% rh. Taulukon arvojen kerrannaiset ovat luonnollisesti voimassa muille ilmamäärille. maksimi raitisilmamäärä m 3 /h tai maksimi huonetilavuus 1x ilmanvaihdolla maks. höyryteho kg/h Lämpötila / ulkoilman suht. kosteus -15 C / 90 %rh -5 C / 80 %rh 5 C / 60 %rh Tärkeää huomioida: Esitetyt laskentakaavat ja taulukot eivät huomioi mahdollista kosteuden sitoutumista materiaaleihin tai kosteuden luovutusta näistä. Maksimihöyryteho tulee määrittää mahdollisimman tarkasti. Ylimitoitettu kostutusjärjestelmä vaikeuttaa säädön tarkkaa hallintaa. Mikäli kyseessä on voimakkaasti vaihteleva maksimitehon tarve (testaustilat, vaihtuvat ilmamäärät, jne.), ottakaa yhteys Condair -edustajaan. 12

13 4.2 Lisävarusteet Lisävarusteiden lista Seuraavassa taulukossa on esitetty Condair CP2-laitteisiin saatavia lisävarusteita. Taulukossa on myös esitetty varusteiden yhteensopivuus laitteiden kanssa. N4 H4 H5...H8 Malli Condair CP2 F5...F8 F9...F15 F16...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 G5...G8 G9...G15 G16...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Puhdistettava höyryslinteri D3.. D4.. D4../D6.. (riippuu peruslaiteen runkokoosta) (yksityiskoht. tiedot kts. kappale 4.2.2) lkm Moduli M.. M M3 tai M4 1) (yksityiskoht. tiedot kts. kappale 4.2.2) lkm Toiminta- ja häiriöetäisilmoitus REL Piirikortti, jossa relekontaktit toiminta, höyryntuotto, häiriö ja huolto. lkm Paineentasaussarja PCK Asennussarja täyttökupin siirtämiseksi laitteen kannen päälle. Järjestelmiin, joissa kanavapaine 1,5 3 kpa. lkm Riviliittimet KLS KLT Erilliset riviliittimet tilanteisiin, joissa paikalliset määräykset estävät lämmitysjännitteen suoran kytkennän kontaktoriin. lkm PG-kaapeliläpiviennit PG40 PG60 PG80 Vedonpoistolla varust. läpiviennit lkm Laitekotelo rst 1xR-Inox 1xS-Inox 1xT-Inox 1xS-Inox 2xT-Inox 1xS-Inox 3xT-Inox 1xT-Inox 2xT-Inox lkm Puhallin yli 50 C lämpötilalle TMP lkm ) Moduli M3 tai M4 on välttämätön useamman laitteen yhdistelmille F46 tai G31 ja näistä ylöspäin 13

14 4.2.2 Lisävarusteet yksityiskohtaisesti Höyrysylinteri Höyrykostuttimiin on saatavana kaksi erilaista höyrysylinteriä: Vaihdettava höyrysylinteri tyyppi A (toimitetaan vakiona) Puhdistettava höyrysylinteri tyyppi D (lisävaruste) Seuraavissa taulukoissa on listattuna eri laitemalleissa käytettävät höyrysylinterit. Malli Condair CP2 F5 F8 F9 F15 F16...F25 F26...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 Veden sähkönjohtavuus µs/cm Vaihtosylinteri 1x A363 1x A464 1x A674 1x A664 1x A664 2x A664 2x A664 3x A664 1x A464 1x A464 Puhdistettava sylinteri 1x D363 1x D464 1x D674 1x D664 1x D664 2x D664 2x D664 3x D664 1x D464 1x D464 Alhainen veden sähkönjohtavuus Vaihtosylinteri 1x A343 1x A444 1x A654 1x A644 1x A644 2x A644 2x A644 3x A644 1x A444 1x A444 Puhdistettava sylinteri 1x D343 1x D444 1x D654 1x D644 1x D644 2x D644 2x D644 3x D644 1x D444 1x D444 Malli Condair CP2 G5 G8 G9 G15 G16...G21 G22...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Veden sähkönjohtavuus µs/cm Vaihtosylinteri 1x A343 1x A444 1x A654 1x A644 1x A644 2x A644 2x A644 3x A644 1x A444 1x A444 Puhdistettava sylinteri 1x D343 1x D444 1x D654 1x D644 1x D644 2x D644 2x D644 3x D644 1x D444 1x D444 Malli Condair CP2 N4/H4 H5 H8 Veden sähkönjohtavuus µs/cm Vaihtosylinteri 1x A240 1x A342 Puhdistettava sylinteri 1x D342 Kääntykää höyrysylintereitä koskevissa kysymyksissä Condair-edustajan puoleen. 14

15 Moduli M.. Modulin M.. ominaisuudet Moduli Säätömahdollisuudet Hygrostaatilla PI-säätimellä On/Off IQ sisäinen ulkoinen M X X Moduli laitemalleille N4 ja H4. Numeronäytöllä (höyryteho ja häiriökoodi) ja sisäänrakennetulla häiriönsiirrolla. M3 X X X X Moduli laitteille, joiden höyryteho yli 5 kg/h. Numeronäyttö (höyryteho ja häiriökoodi) ja sisäänrakennettu PI-säädin kiinteät asettelut (P= 18%, I= 480 s). M4 X X X X Moduli laitteille, joiden höyryteho yli 5 kg/h. Selkokielinen näyttö (laajennetuin näyttö- ja asettelumahdollisuuksin) ja sisäänrakennettu PI-säädin. Huomaa: Moduli M3 tai M4 on välttämätön useamman laitteen yhdistelmille F46 tai G31 ja näistä ylöspäin Eri säätöjärjestelmät Järjestelmä 1: Huonetilan mittaus/säätö Järjestelmä 1 soveltuu käytettäväksi suoraan huonetilan kostutukseen tai tuloilmakanavistoon, jossa puhalletaan pääosin kiertoilmaa. Kosteusanturi tai hygrostaatti sijoitetaan huonetilaan tai poistokanavaan. A1 B1 B2 B3 B4 M.. PI Y ϕ max K p Condair CP2 Kosteusanturi B1 B2 B3 Puhallinlukitus Virtausvahti Maksimihygrostaatti Hygrostaatti (ei tarvita modulia M..) Moduli M.. M.. 1) M, M3 tai M4 ulkoiselle säädinviestille 2) M3 tai M4 sisäiselle PI-säätimelle PI Ulkoinen säädin (esim. PI-säädin) Ohjausviesti anturilta A1 B4 Y ϕ ϕ A1 ϕ ϕ B4 15

16 Järjestelmä 2: Huonetilan mittaus/säätö tuloilman jatkuvalla rajoitussäädöllä Järjestelmä 2 soveltuu käytettäväksi tuloilmajärjestelmissä, joiden raitisilmamäärät ovat suuria, tuloilman lämpötila on alhainen tai ilmamäärät vaihtelevat. Jatkuva rajoitussäätö ohittaa huonetilan kosteusmittauksen tuloilman kosteuden noustessa kanavassa yli asetusarvon. Kosteusanturi (A1) sijoitetaan joko poistoilmakanavaan tai huonetilaan. Tuloilman rajoittava kosteusanturi (A2) sijoitetaan kanavaan höyrynjakoputken jälkeen. Tätä säätöä varten täytyy PIsäätimellä olla valmius toisen anturin liitäntään. Huomio! Tuloilman rajoitusanturi ei korvaa maksimihygrostaattia. A1/2 Kosteusanturi B1 Puhallinlukitus B2 Virtausvahti B3 Maksimihygrostaatti M.. PI Y Z Moduli 1) M, M3 tai M4 ulkoiselle säädinviestille 2) M4 sisäiselle PI-säätimelle Ulkoinen säädin (esim. PI-säädin) Ohjausviesti anturilta A1 Ohjausviesti anturilta A2 ϕ K p max Condair CP2 B1 B2 B3 M.. 1) 2) M.. PI A2 ϕ Z Y ϕ A1 ϕ Järjestelmä 3: Tuloilman kosteussäätö jatkuvalla tehon rajoituksella Tuloilman kosteussäätöä tulee soveltaa vain siinä tapauksessa, että huonetilasta tapahtuva kosteuden mittaus ei teknisistä syistä johtuen ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa on aina käytettävä PI-säätöä. Kosteusanturi (A1) sijoitetaan tuloilmakanavaan höyrynjakoputken jälkeen. Höyrytehoa rajoittava anturi (A2) sijoitetaan tuloilmakanavaan ennen höyrynjakoputkea. Järjestelmä vaatii PIsäätimen, johon voidaan liittää kaksi kosteusanturia. A1/2 Kosteusanturi B1 Puhallinlukitus B2 Virtausvahti B3 Maksimihygrostaatti M.. PI Y Z Moduli 1) M, M3 tai M4 ulkoiselle PI-säätimen viestille 2) M4 sisäiselle PI-säätimelle Ulkoinen PI-säädin Ohjausviesti anturilta A1 Ohjausviesti anturilta A2 ϕ ϕ K p max A2 Condair CP2 B1 B2 B3 Z M.. 1) 2) M.. PI ϕ A1 Y 16

17 Mikä säätöjärjestelmä mihinkin käyttöön? Käyttö Kosteusanturin sijainti Huone tai poistokanava Tuloilmakanava Ilmastointilaitteisto, jossa: raitisilmaosuus alle 33% järjestelmä 1 järjestelmä 1 raitisilmaosuus alle 66% järjestelmä 1 tai 2 järjestelmä 2 tai 3 raitisilmaosuus alle 100% järjestelmä 2 järjestelmä 3 tuloilman kosteussäätö järjestelmä 3 Suora huonetilan kostutus järjestelmä 1 Ottakaa yhteys Condair -edustajaan, mikäli käyttökohde on jokin seuraavista: Pienten huonetilojen (alle 200 m3) kostutus Ilmanvaihtojärjestelmät, joiden ilmanvaihtokerroin on suuri Muuttuvat ilmavirtausmäärät Säätötarkkuutta vaativat testaustilat Tilat, joissa höyrytehon maksimitarve vaihtelee voimakkaasti Tilat, joiden lämpötilavaihtelu on suuri Kylmätilat ja kuivauksella varustetut järjestelmät Modulin M.. valinta Säätötapa Säätöjärjestelmät Järjestelmä 1 Järjestelmä 2 Järjestelmä 3 Jatkuva säätö ulkoisella säätimellä M, M3 tai M4 M, M3 tai M4 * M, M3 tai M4 ** PI-säätö sisäisellä säätimellä M3 tai M4 M4 M4 On/off tai älykäs IQ-säätö ilman modulia * Ulkoiseen säätimeen on liitettävä toinen tuloilman kosteutta rajoittava anturi ** Ulkoiseen säätimeen on liitettävä toinen jatkuvasti tehoa rajoittava anturi Säädinviestit Säätö ulkoisella säätimellä Säätö sisäisellä PI-säätimellä Säädinviestit Kosteusanturin viestit VDC Condair SHD2 / SHR VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC ma Potentiometri 135 Ω kω ma ma Hygrostaatti Huomautus: Lisää tietoja säätöviesteistä on esitetty erillisessä sähköasennuksia koskevassa aineistossa. 17

18 4. 3 Tarvikkeet Tarvikkeiden lista Seuraava taulukko esittää Condair CP2 -laitteisiin saatavissa olevat tarvikkeet: N4 H4 H5...H8 Malli Condair CP2 F5...F8 F9...F15 F16...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 G5...G8 G9...G15 G16...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Höyrysuutin W21 (kts. kappale 4.3.2) lkm 1 Höyrynjakoputki 1 x x x x x x x x (kts. kappale 4.3.2) 1x x OptiSorp -höyrynjakojärjestelmä Järjestelmä 1 Järjestelmä2 Järjestelmä 3 (kts. kappale 4.3.2) lkm Puhallinyksikkö 1xFAN15 1xFAN45 1xFAN15 2xFAN45 1xFAN15 3xFAN45 (kts. kappale 4.3.2) 1xFAN45 2xFAN45 Höyryletku / metri 1xDS22 1xDS60 1xDS80 1xDS60 2xDS80 1xDS60 3xDS80 1xDS80 2xDS80 Lauhdeletku / metri 1xKS10 2xKS10 3xKS10 Sulkuventtiili/suodatin Z261 (1 kpl per laitejärjestelmä) Hygrostaattti kaikki saatavilla olevat (1 kpl per laitejärjestelmä) Kanavakosteusanturi SHD2 (1-2 kpl per järjestelmä) Huonekosteusanturi SHR2 (1 kpl per laitejärjestelmä) Kosteudensäätöpotentiometri, HPH1000 (1 kpl per laitejärjestelmä) kanavamalli Kosteudensäätöpotentiometri, HRP1000 (1 kpl per laitejärjestelmä) huonemalli Tarvikkeet yksityiskohtaisesti Höyrynjakoputki 41-../ 61-../ kanavistoasennukseen Höyrynjakoputki 41-../61-../81-.. valitaan kanavaleveyden mukaan (vaaka-asennus) tai kanavakorkeuden mukaan (pystysuuntainen asennus) ja huomioiden höyrykostuttimen teho. Tärkeää! Valitkaa aina mahdollisimman pitkä höyrynjakoputki (paras höyryn sekoittuminen). L B Höyrynjakoputki 1) Condair CP2 laitteelle Höyrynjakoputki Kanavaleveys (B) Tyyppi Tyyppi Tyyppi Pituus mm (L) 2) mm ) ) ) Materiaali kromi-nikkeli teräs 3) Maks. kapasiteetti 30 kg/h 2) Muut pituudet kysyttäessä 18

19 Huomautus: Mikäli höyryn sekoittumismatka (kts. kappale 5.3.1) on saatava teknisistä syistä johtuen lyhyemmäksi, on höyrytuotto jaettava kahdelle höyrynjakoputkelle tai käytettävä OptiSorp -höyrynjakoputkistoa. Ottakaa yhteys Condair- edustajaan tällaisessa tapauksessa. Optisorp -höyrynjakoputkisto Optisorp -putkistoa käytetään kanava-asennuksissa, joissa höyryn sekoittumismatka on saatava mahdollisimman lyhyeksi (sekoittumismatkan laskenta on esitetty kappaleessa 5.3.1). Kanavamitat on määritettävä Optisorp-höyryputkistoa tilattaessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty vaihtoehtoja. H B OptiSorp Höyryliitäntöjen Maks. höyryteho Kanavamitat lukumäärä kg/h 1) leveys mm korkeus mm System (30) System (60) System (90) System (120) ) Suluissa mainitut arvot kanavaleveyksille <600 mm Höyrysuutin (vain mallille H4) A Höyrysuutin W21 voidaan asentaa ilmastointikanavaan pysty- tai vaaka-asentoon. Minimimitta suuttimen (A) nokasta vastakkaiseen seinämään on 200 mm. A Puhallinyksikkö FAN Puhallinyksikköjä käytetään yhdessä kostuttimen Condair CP2 kanssa suoraan huonetilan kostutukseen. Puhallinyksiköt asennetaan erikseen seinälle kostuttimen yläpuolelle. Puhallinyksikköjen tyyppi (FAN15 tai FAN45) ja lukumäärä on riippuvainen tarvittavasta höyrytehosta. Nämä tiedot on esitetty kappaleessa Huomaa: Puhallinyksikköä FAN koskevat lisätiedot on julkaistu erillisessä puhallinyksikköjen teknisessä aineistossa. Puhallinyksikköjen toimitus sisältää: Asennustarvikkeet höyryletkuineen seinäasennukseen Tekninen aineisto Condair FAN 19

20 4.4 Muut suunnittelussa huomioitavat seikat Laitevalinnan, tarvikkeiden ja lisälaitteiden lisäksi tulee suunnittelussa huomioida seuraavissa kappaleissa mainitut seikat: Laiteasennus (kappale 5.2) Höyryletkujen asennus (kappale 5.3 Vesi- ja viemäriasennukset (kappale 5.4) Sähköasennukset (kappale 5.5) Kääntykää Condair-edustajan puoleen mikäli teillä on muita suunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Annamme mielellämme lisätietoja. 20

21 5 Asennukset 5.1 Asennuksen turvallisuusohjeet Asennustyöt tulee antaa pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettaviksi. Pätevyyden toteaminen on tilaajan vastuulla. Asennuksissa tulee huomioida paikalliset määräykset (sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä höyryasennukset). Tämän teknisen aineiston asennuksia koskevia ohjeita on noudatettava. Varoitus sähköiskun vaara! Höyrykostuttimen pääjännitteitä ei saa kytkeä päälle ennen kuin kaikki asennustyöt on suoritettu. Elektroniset laitteet ovat herkkiä sähköisille varauksille. Mahdollisten elektroniikkavaurioiden välttämiseksi on asennuksessa huomioitava tar vittava suojaus (ESD-suojaus). 5.2 Laiteasennus Laitteen sijoitus Höyrykostuttimen sijoituspaikkaan vaikuttaa höyrynjakoputken tai puhallinyksikön sijainti. (Kts. kappale ja 5.3.2). Höyrykostuttimen luotettavan toiminnan ja oikean tehon varmistamiseksi on seuraavat sijoitukseen vaikuttavat seikat huomioitava: Asentakaa höyrykostutin siten, että höyryletku jää mahdollisimman lyhyeksi (maks. 4m), minimitaivutussäde (R=300 mm) ja höyryletkun nousu (20%) ja lasku (5%) huomioiden (kts. kappale 5.3.3). Condair CP2-höyrykostuttimet on suunniteltu seinäasennukseen. Varmistakaa kiinnitysalustan (seinä, pilari, kannakointi, jne.) soveltuvuus kyseiselle painolle (paino- taulukko on esitetty seuraavalla sivulla). Varoitus! Älkää asentako höyrykostutinta suoraan ilmastointikanavaan, sillä se ei ole rakenteellisesti riittävän tukeva. Kostutinlaitteen takaseinä lämpenee höyrynkehityksen aikana (maks. pintalämpötila noin C). Varmistakaa, että kiinnitysalusta (pilari, seinä) on lämmönkestävää materiaalia. Puhallinyksikön toiminnan kannalta on tärkeää, että kostutinlaite on asennettu alemmaksi kuin puhallin. Sijoittakaa kostutinlaite siten, että pääsy sille on esteetön ja huoltotilaa on riittävästi (kts. seuraavan sivun piirros minimietäisyyksistä). 21

22 Huomioitavat minimietäisyydet min. 400 mm Laite B (orja) Laite A (isäntä) min. 600 mm min. 50 mm min. 100 mm min. 600 mm 50 mm min. 600 mm Mitat Kotelokoko pieni keskikoko suuri 180 mm 285 mm mm 367 mm 134 mm 131 mm ø30 mm mm 170 mm 179 mm 482 mm ø45 mm 52 mm 98 mm ø22 mm 455 mm 478 mm 627 mm 651 mm 696 mm 720 mm 85 mm 184 mm 42 mm 137 mm 79 mm 184 mm Painot N4 H4 H5...H8 Malli Condair CP2 F5...F8 F9...F15 F16...F45 F46...F60 F61...F90 F91...F105 F106...F135 G5...G8 G9...G15 G16...G30 G31...G45 G46...G60 G61...G75 G76...G90 Kotelokoko pieni 1 1 keskikoko suuri Nettopaino kg x15/1x20 2x20 1x15/2x20 3x20 Bruttopaino kg x35/1x60 2x60 1x35/2x60 3x60 22

Puhallinyksikkö Tekninen aineisto. BRAUTEK OY Ylistörmä 4H, 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek.

Puhallinyksikkö Tekninen aineisto. BRAUTEK OY Ylistörmä 4H, 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek. 1 Puhallinyksikkö Tekninen aineisto BRAUTEK OY Ylistörmä 4H, 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek.fi 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Aivan aluksi 1.2 Teknisen

Lisätiedot

Condair CP3. Tekninen aineisto. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet. Paremman sisäilman aikaansaamiseksi

Condair CP3. Tekninen aineisto. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet. Paremman sisäilman aikaansaamiseksi Condair CP3 Tekninen aineisto Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet Paremman sisäilman aikaansaamiseksi Sisällysluettelo 1 Esittely 4 1.1 Aivan aluksi 4 2 Turvallisuusohjeet 6 3 Laitekuvaus 8 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909 Condair CP3mini Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909 Sisällysluettelo 1 Esittely 4 1.1 Aivan aluksi 4 1.2 Asennusohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuusohjeet 6 3 Laitekuvaus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet KÄYTTÖOHJEET 2549950 FI 0909

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet KÄYTTÖOHJEET 2549950 FI 0909 Condair CP3mini Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet KÄYTTÖOHJEET 2549950 FI 0909 Sisällysluettelo 1 Esittely 4 1.1 Aivan aluksi 4 1.2 Käyttöohjeiden merkinnät 4 2 Turvallisuusohjeet 6 3 Laitekuvaus

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Tuoteuutuus. Keskipakokostuttimet. humidisk

Tuoteuutuus. Keskipakokostuttimet. humidisk Tuoteuutuus Tuoteuutuus Keskipakokostuttimet humidisk 10/2010 POCC POCC IT.AИ50.B00491 IT.AИ50.B01164.B00491 Keskipakokostuttimet humidisk on kompakti mutta tehokas kostutin, jossa pyörivä levy hajottaa

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet

Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet BRAUTEK OY Ylistörmä 4H 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek.fi Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013 Mallit 5P-EC 20P-EC 25P-EC 3P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox.09.606b F 4.3.203 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi, jotka asennetaan

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

VARYCONTROL VAV-EasySet

VARYCONTROL VAV-EasySet 5/3.6/FI/3 VARYCONTROL VAV-päätelaitteiden uudistamiseen Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 1 82 11 Faksi 1 82 111 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 13 Vantaa www.teknocalor.fi Inhalt

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

Defensor Mk5. Höyrykostutin. Tekninen käsikirja 1117873 FI 0810

Defensor Mk5. Höyrykostutin. Tekninen käsikirja 1117873 FI 0810 Defensor Mk5 Höyrykostutin Tekninen käsikirja 1117873 FI 0810 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Alkusanat 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvaohjeet 5 3 Tuotteen esittely 6 3.1 Laitetyypit 6 3.2

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFP Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Virtauskuvion ollessa 180 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään suuria ilmamääriä samalla, kun virtausnopeudet

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste AFA Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa tai pystysuuntainen ilmasuihku katosta. Voidaan upottaa myös seinään tai kattoon. Irrotettava etulevy ja metallinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot