Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä"

Transkriptio

1 Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Kari Jääskeläinen ja Jussi Helander Espoo Enterprises Oy

2 1 Tiivistelmä Tarjouspyynnössä, puhelinkeskusteluissa ja tapaamisessa on käynyt ilmi, että Virvelinrannan toimijoille olisi tarvetta löytää sähköinen järjestelmä yhteistyötä varten. Järjestelmää käytettäisiin sekä yhteydenpitoon että tietojen tallentamiseen. Erityisesti erilaiset ideat ja ehdotukset olisi hyvä kirjata yhteen paikkaan. Tällöin järjestelmän käyttäjät näkisivät, mitä (aikaisemmin) on ehdotettu. Samalla asioiden kommentointi ja jatkokäsittely sekä niiden seuranta olisi helpompaa. Järjestelmän tulisi olla avoin eri organisaatioista tuleville käyttäjille. Koska järjestelmälle ei voida eikä kannata osoittaa erityisiä kone- ja laiteresursseja, on järjestelmä syytä hankkia nk. pilvipalveluna. Se tarkoittaa, että varsinainen tietojärjestelmä sijaitsee sen tarjoajan omissa tiloissa ja loppukäyttäjä (asiakas) käyttää järjestelmää oman tietokoneensa internetselaimella. Pilvipalvelun käyttäminen ei vaadi lainkaan laitehankintoja, palvelua voi käyttää erilaisilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Palveluun tallennettavat tiedot ovat palveluntarjoajan järjestelmässä ja siten esimerkiksi omien koneiden rikkoontumiset eivät vaikuta tietojen säilymiseen tai käytettävyyteen. Internet-yhteys on välttämätön pilvipalvelun käyttämiseen. Tässä dokumentissa esitellään lyhyesti seuraavat palvelut, joita voitaisiin harkita otettavaksi Virvelinrannan toimintaympäristön käyttöön. Esitellyt palvelut eivät ole suosittelujärjestyksessä. Facebook-ryhmä Sähköpostilista Freedcamp Keskustelufoorumi Brightidea Yammer Avainklubi Innovaatiomylly Google+ Espoo Enterprises Oy suosittaa kokeilemaan joko Innovaatiomyllyä, Google+:aa tai Yammeria. 2

3 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Menetelmät Arvioidut sovellukset Facebook Sähköpostilista Freedcamp BBS-keskustelufoorumi Brightidea Yammer Avainklubi.fi Innovaatiomylly Google Yhteenveto ja johtopäätökset

4 3 Menetelmät Espoo Enterprises Oy:n työntekijät ovat käyttäneet esiteltyjä sovelluksia itse seuraavasti. Sähköpostilista Yli 15 vuoden käyttökokemus. Keskustelufoorumi Yli 15 vuoden käyttökokemus. Facebook-ryhmä Noin kolmen vuoden käyttökokemus. Google+ Noin kolmen kuukauden käyttökokemus (palvelun avaamisesta alkaen). Googlen muista palveluista kymmenen vuoden käyttökokemus. Yammer Noin yhden vuoden käyttökokemus. Freedcamp Noin puolen vuoden käyttökokemus. Avainklubi.fi Ei käyttökokemusta oman kyselyn muodossa. Palvelua seurattu aktiivisest noin puoli vuotta. Innovaatiomylly Ei omaa käyttökokemusta. Tiedot pääasiassa verkkosivuilta + yksi puhelinkeskustelu valmistajan kanssa. Brightidea Ei omaa käyttökokemusta. Tiedot pääasiassa valmistajan verkkosivuilta. 4

5 4 Arvioidut sovellukset 4.1 Facebook https://facebook.com Vaikka Facebook on saanut alkunsa yksityiskäytöstä, voivat myös yritykset ja yhteisöt käyttää sitä. Tyypillistä Facebookin yrityskäyttöä on fanisivujen perustaminen jollekin tuotteelle tai palvelulle sekä mainosten ja kampanjojen julkaiseminen. Yksilöiden lisäksi myös yhteisöt voivat perustaa Facebookiin ryhmiä. Facebookin ryhmäominaisuus on kuten Facebookin seinä, mutta sillä erolla, että kyseinen seinä on ryhmän seinä, ei yksittäisen käyttäjän seinä. Ryhmän seinän ylläpidosta vastaa ainakin ryhmän perustaja. Perustaja voi lisätä ryhmälle myös muita ylläpitäjiä. Ylläpitäjiä voi olla kuinka monta tahansa. Ylläpitäjä voi päättää kaikesta ryhmän seinän käytöstä. Tärkein ylläpitäjän tehtävä on ryhmän nimeäminen. Sen jälkeen on päätettävä, onko kyseessä avoin, suljettu vai salainen ryhmä. Ryhmän avoimuuden voi jälkikäteen vaihtaa, mutta nimen vaihdos ei ole suositeltavaa. 5

6 Avoin ryhmä on sellainen, johon kuka tahansa Facebookin käyttäjä voi liittyä. Suljettu ryhmä toimii siten, että sen olemassaolo näkyy Facebookissa, mutta sisälle ei pääse ilman ylläpitäjän lupaa. Näiden lisäksi Facebookiin voi perustaa salaisen ryhmän. Salaiseen ryhmään pääsee vain ylläpitäjän lähettämän kutsun avulla, koska ryhmää ei näy missään eikä siihen siksi voi lähettää liittymispyyntöä. Virvelinrannan toimijoille salainen Facebook-ryhmä olisi paras. Facebookin tietosuoja ja yksityisyyskäytännöt (tai niiden puute) ovat olleet usein esillä julkisuudessa. Tiettävästi salaisista Facebook-ryhmistä ei tähän mennessä ole päätynyt niihin tallennettuja tietoja ulkopuolisille. Tämä tarkoittaa, että Facebook itse ei ole levittänyt tietoja. Toki tottumattomat käyttäjät voivat vahingossa levittää tietoja aivan samoin kuin muitakin tietojärjestelmiä käyttäessään. Facebookin vahvuus tiimin sisäisessä viestinnässä on siinä, että hyvin monet käyttävät Facebookia muutenkin. Tällöin käyttöönottokynnys on matala. Heikkous Facebookin käytössä on järjestelmän Facebookin toimintatapojen muuttuminen kovin usein. Facebookilla ei ole myöskään tarjota tukipalveluja. Jos vaikkapa ryhmän tai sinne tallennettujen tietojen käytössä tulee ongelmia, apu on lähinnä haettava muilta käyttäjiltä tai konsulteilta. Facebookin ryhmä-toiminto on myös jonkin verran kankea perus -Facebookiin verrattuna. Se ilmenee esimerkiksi siinä, että ryhmään tallennetut uudet seinäkirjoitukset, linkit tai kuvat eivät tule ryhmän jäsenten omaan uutisvirtaan (seinälle), vaan ne näkyvät vasta käyttäjän mennessä ryhmän sivulle. Facebookin sivut toimisivatkin paremmin tältä osin, mutta sivujen käyttäjiä ei voi rajata ja siksi ominaisuus ei sovi suljetun piirin työskentelyyn. Asiaa voi tosin korjata sillä, että määrittelee Facebookin asetukset siten, että ryhmässä julkaistuista uusista viesteistä lähetetään tieto sähköpostiin. Facebookiin tallennetut tiedot ovat amerikkalaisella, tai ainakin ei-suomalaisella, palvelimella. Facebookiin tallennettujen tietojen omistusoikeus on kyseenalainen. Ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Facebookin (usein vaihtuvien) käyttöoikeussääntöjen ja Suomen lain välillä näyttäisi olevan ristiriita. Facebookista on olemassa kymmeniä eri kieliversioita. Siten sen on Google+ -palvelun ohella ainoa tässä vertailluista palveluista, jota voi käyttää molemmilla kotimaisilla eli suomeksi ja ruotsiksi. Facebook ei peri maksua palvelun käytöstä. 6

7 4.2 Sähköpostilista Sähköpostin automaattinen jakelulista kannattaa ottaa käyttöön, vaikka mitään muuta tässä selvityksessä käsiteltyä sovellusta ei koskaan otettaisi käyttöön. Jakelulista ei täysin korvaa mitään esitettyä järjestelmää, mutta tarvittaessa sähköpostilistalla pääsee sangen pitkälle. Etenkin hyvin ohjeistettuna ja yhdessä sovituista säännöistä kiinni pitämällä sähköpostilista tehostaa ja helpottaa viestintää merkittävästi. Automaattinen jakelulista eroaa yhden käyttäjän omaan sähköpostiohjelmaan tehdystä jakelulistasta siten, että se on yhteiskäyttöinen eikä vaadi mitään asetuksia sähköpostiohjelmaan. Jakelulistalla on aina oma sähköpostiosoite, esimerkiksi ja se toimii kopiokoneen tavoin. Kun listan osoitteeseen lähettää viestin, monistetaan se automaattisesti kaikille listan jakelussa oleville. Alan termistössä näitä vastaanottajia kutsutaan tilaajiksi (subscriber). Lista voidaan määritellä toimimaan siten, että se jakaa (monistaa) ainoastaan tilaajilta tulleita viestejä. Tämä lisää tietoturvaa ja estää roskapostia. Sähköpostin käyttäminen sinänsä ei ole tietoturvallista eikä jakelulistan käyttäminen muuta tilannetta. Sähköpostilistan kautta välitetty tieto tallentuu kaikkien listan tilaajien sähköposteihin. Sähköpostilistalle liittyminen, siltä eroaminen ja osoitteenmuutokset voidaan hoitaa automaattisesti käyttäjien toimesta. Tällöin kuitenkin jonkun siihen valtuutetun on hyväksyttävä muutokset, jotta lista pysyy vain halutun käyttäjäjoukon piirissä. Koska muutoksia tehdään yleensä harvoin, on käytännössä helpompaa, että listan ylläpitäjä hoitaa myös listalle liittymiset käyttäjien puolesta. Listan tilaajien kannattaa tehdä omaan sähköpostiohjelmaansa erillinen kansio listan viesteille. Sen jälkeen sähköpostiohjelmaan on syytä tehdä sääntö (rule), joka siirtää automaattisesti kaikki listan viestit tähän kansioon. Automaattisen sähköpostilistan perustaminen ja käyttö sisältyy monen internet-yhteyttä (ja kotisivutilaa) tarjoavan operaattorin peruspakettiin ja siten listan käyttö on ilmaista. Jos listapalvelun tekniikka on ostettava erikseen, on hinta kymmenkunta euroa kuukaudessa. Sähköpostilistan ehdoton etu on, että sen saa hyvin nopeasti käyttöön eikä sen käyttäminen vaadi juurikaan opettelua tilaajilta. Ylläpitäjän on hieman paneuduttava asiaan, mutta kovin paljoa aikaa ei tarvita ja tehtävän oppii kuka tahansa. Kun automaattisen sähköpostilistan käytöstä on tullut tuttua, kannattaa listoja perustaa lisää eri tarkoituksiin, kuten henkilöstölle, johtoryhmälle, asiakkaille, alihankkijoille jne. 7

8 4.3 Freedcamp https://freedcamp.com/ Freedcamp on ilmainen projektinhallintasovellus, jota käytetään www-selaimella. Freedcamp ei ole ideariihityökalu, mutta sen keskusteluosuutta voi käyttää sellaiseen. Freedcampin vahvuus on yksinkertaisuudessa. Monet markkinoilla olevat projektinhallintasovellukset ovat niin monipuolisia, että käyttäjältä vaaditaan aitoa kiinnostusta (tai pakkoa) asiaan sovelluksen käyttämiseksi. Freedcampissa projektit ja niihin kuuluvat tehtävät on melko helppo pitää järjestyksessä. Samoin tehtävien osoittaminen niiden suorittajille on helppoa. Virvelinrannassa ei todennäköisesti tarvita Freedcampin kaltaista sovellusta. Jos kuitenkin osoittautuu, että lukuisten eri tehtävien ja niiden edistymisen seurantaan tarvittaisiin järjestelmä, se voisi olla Freedcamp. Silloin myös Freedcampin keskustelukanavaa voisi käyttää tiimin viestintään. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa keskustelun tuloksena sovitaan tehtävistä ja tavoitteista ja aikatauluista. Prejektinhallinta-pohjaisen järjestelmän käyttö korostaa vetäjän tässä tapauksessa projektipäällikön roolia. 8

9 Freedcampin käyttö on maksutonta sillä poikkeuksella, että lisätallennustila dokumenteille on maksullista. Muita maksuja ei ole. 4.4 BBS-keskustelufoorumi Monet tässä selvityksessä käsitellyt sovellukset sisältävät keskustelufoorumin. Näiden lisäksi on saatavilla pelkkiä foorumisovelluksia. Englanniksi näitä kutsutaan nimellä Bulletin Board System. Lyhenne BBS on vakiintunut myös suomalaiseen alan termistöön. Keskustelufoorumit perustetaan jonkun tietyn aiheen käsittelyä varten. Tällaisia ovat esimerkiksi Juoksufoorumi, Vauva-lehden keskustelupalsta ja monet elokuva-aiheiset foorumit. Toisaalta Suomi24:ssä aiheiden kirjo on melko laaja. Kaikki edellä mainitut esimerkit ovat avoimia foorumeja. Foorumeille kirjoitetut viestit näkyvät kaikille niin satunnaiselle selaajalle kuin internetin hakukoneille. Nämä foorumit ovat myös avoimia uusille kirjoittajille. Kirjoittamaan pääsee kuka tahansa, joka ensin rekisteröityy käyttäjäksi antamalla hieman tietoja itsestään. Jos Virvelinrannan toimijoille perustettaisiin oma BBS-keskustelufoorumi, olisi se epäilemättä suljettu foorumi. Se toteutetaan kahdella tavalla. Ensinnäkin, foorumin osoite olisi salainen tai ainakin ei-julkinen. Toiseksi sisäänpääsy foorumiin vaatisi salasanan. Kukaan ei siis pääsisi näkemään lainkaan foorumin sisältöä ilman salasanaa. Lisäksi foorumin ylläpitäjän olisi erikseen luotava käyttäjätunnus jokaiselle nimetylle foorumin käyttäjälle. BBS-foorumin viestit ovat fyysisesti sillä palvelintietokoneella, johon järjestelmä on asennettu. Jos palvelinkapasiteettia ostetaan Suomesta, on viestien tallennuspaikka Suomessa. Keskustelufoorumin perustaminen vaatii jonkin verran suunnittelutyötä, olipa foorumi oma itsenäinen järjestelmänsä tai osa suurempaa kokonaisuutta. Foorumille on syytä luoda jonkinlainen aihepiirijako erilaisten asioiden käsittelyä varten. On myös varauduttava siihen, että myöhemmin aihepiirejä muutetaan, lisätään, poistetaan ja yhdistetään. Kun suunnittelu on tehty hyvin, on foorumin tekninen perustamistyö melko helppoa siihen tottuneelta ammattilaiselta. Suljetulla ja rajatulle käyttäjäjoukolle tarkoitetulla foorumilla ei tarvita moderaattoreita, keskustelun valvojia. Ylläpitäjän tehtäväksi jää lähinnä käyttäjätunnusten aktivoiminen. BBS-foorumille kirjoitetuista uusista viesteistä tai vastauksista aikaisempiin keskustelusäikeisiin voidaan lähettää ilmiotus käyttäjän sähköpostiin, jos hän niin haluaa. 9

10 Ominaisuus on hyödyllinen etenkin silloin, jos foorumi on toisinaan hiljainen eikä siellä sen takia tule vierailtua säännöllisesti. Keskustelufoorumin tekninen ylläpito vaatii nk. hosting-palvelun ostamisen internetoperaattorilta. Kustannus vuodessa on euroa. 4.5 Brightidea Brightidea on tässä selvityksessä esitellyistä sovelluksista kaikkein laajin. Kyseessä on kattava tuotepaketti innovaatio-ideoiden keräämiseen, kommentointiin, jakeluun ja taltiointiin. Järjestelmän hinta vaihtelee hyvin paljon valitun kokonaisuuden mukaan. Tuotteesta on neljä jossain määrin erilaista versiota. Lisäksi kaikkiin näihin on saatavilla täydennysosia, joilla sovellus voidaan integroida osaksi muita järjestelmiä, kuten MS Sharepoint. Brightidea-sovellusta voi käyttää myös mobiilipäätelaiteilla. Facebook-liitännäinen 10

11 tukee kattavasti Brightidean käyttöä sekä organisaation sisäisessä käytössä että kontaktoinnissa ulospäin. Yhtiöllä on esittää kattava joukko referenssiasiakkaita ja kohteita lukuisilta eri toimialoilta, myös terveydenhuollosta ja voittoa tuottamattomilta (nonprofit) toimijoilta. 4.6 Yammer https://www.yammer.com Yammer on yksi lukuisista sosiaalisen median palveluista, jotka ovat aikoinaan pyrkineet kilpailemaan Facebookin suosion kanssa. Yammer on pärjännyt markkinoilla erikoistumalla suljetun piirin järjestelmäksi ja sitä voidaankin kutsua yksityiseksi Facebookiksi. Yammerissa käyttäjäryhmä muodostetaan nopeasti ja helposti saman sähköpostidomainin perusteella. Oman virtuaalitiimin muodostamiseen ei tarvita minkäänlaista teknistä osaamista niin kauan kuin käyttäjät tulevat samasta yhteisöstä samalla tavoin päättyvän sähköpostiosoitteen kanssa. Jos joukkoon halutaan toisenlaisten sähköpostiosoitteen omaavia, se järjestyy helposti ylläpitäjän lähettämän kutsun avulla. 11

12 Yammerissa on lisäksi mahdollista ottaa ryhmään ulkopuolisia jäseniä, joilla on vähemmän käyttöoikeuksia. Tämän ohella Yammer-palvelussa voidaan perustaa omia suljettuja ryhmiä esimerkiksi asiakkaita varten. Sen lisäksi, että Yammer toimii internet-selaimella, sitä voi käyttää erillisillä Yammerohjelmilla. Niitä on saatavilla PC- ja Mac-ympäristöihin sekä moniin erilaisiin mobiilipäätelaitteisiin (kännykät, ipad, jne.). Yammer on tässä esitellyistä sovelluksista ainoa, jossa voidaan varustaa käyttäjien tallentama tieto asia- tai avainsanoilla. Jos käyttäjiä ohjeistetaan tekemään näin alusta alkaen, helpottaa se kertyvän tiedon löytämistä aiheen mukaan huomattavasti. Yammeria voi käyttää maksutta. Palvelu on kuitenkin jonkin verrran monipuolisempi, jos siitä hankkii maksullisen version. Sen hinta on $ 5 USD käyttäjää kohden kuukaudessa. 4.7 Avainklubi.fi https://www.avainklubi.fi Avainklubin tarkoituksena on jalostaa suomalaisten ideat ja oivallukset menestystuotteiksi ja palveluiksi. Avainklubissa kuluttajat voivat ideoida vapaasti tai osallistua (yritysten) tuotekehityshankkeisiin. Tuotekehityspalvelu jakaantuu kahteen osioon: avainklubilaisten 12

13 vapaaseen ideointiin ja pilottiyritysten tuotekehitystehtäviin. Vapaissa ideoissa klubilaiset voivat esittää aloitteita ja jatkokehittää tai kommentoida muiden aloitteita. Avainklubi saattaisi sopia Virvelinrannan työvälineeksi silloin, kun halutaan testata yleisöllä uutta palvelua. Avainklubin osallistujat ovat aktiivisia ja sanavalmiita. Heiltä saisi kohtuullisen pienellä vaivalla ensimmäiset ulkopuolisen mielipiteet ja kommentit esiteltävästä palvelusta tai toimintamallista. Avainklubilaiset osallistuvat tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tuotekehitysryhmissä. Tuotekehitysryhmässä klubilaiset osallistuvat kyselyihin. Ryhmän voi perustaa joko pilottiyritys tai Suomalaisen Työn Liitto. Tämä tarkoittaa, että jos Virvelinranta haluasi hyödyntää Avainklubia tuotekehityksessä, olisi sen hakeuduttava pilottiyritykseksi. Avainklubiin voi liittyä kuka tahansa luonnollinen ja yli 15-vuotias henkilö, jolla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Avainklubia hallinnoi ja johtaa Suomalaisen Työn Liitto ja sen omistama Avainlippu Oy. Avainklubin toiminta on on beta-vaiheessa ja se on aloittanut huhtikuussa Avainklubin käyttäminen on muuten maksutonta, mutta yrityskäyttäjiltä odotetaan tuotepalkintoja aktiivisimmille kuluttajapaneelin jäsenille. 13

14 4.8 Innovaatiomylly Innovaatiomylly on työkalu ideoiden ja aloitteiden keräämiseen ja jalostamiseen. Kyseessä on suomalaisen Mcompetence Oy:n tuote, jonka käyttöoikeus maksaa valituista ominaisuuksista riippuen euroa vuodessa. Yhtiö esittelee Innovaatiomyllyä verkkosivuillaan seuraavasti. Innovaatiomylly (pat.pend.) on suunniteltu auttamaan organisaatiota luomaan uutta. Yleisen aloitekanavan lisäksi työkalussa on jokaisella ryhmällä oma "mylly" ideoiden jalostamiseen innovaatioiksi. Innovaatiomyllyn ratkaisuihin on sisällytetty asiat, jotka parantavat organisaation henkilöstölähtöistä tuottavuutta. Henkilöstön näkemykset ja ideat kehittämistarpeista saadaan aidosti esille ohjaamaan päätöksen tekoa. Organisaation hierarkisten ryhmien (työyhteisöjen) lisäksi Innovaatiomyllyyn voi laittaa virtuaalisia ryhmiä (esim. projektiryhmä), jotka voivat työkalua käyttäen kiihdyttää innovaatioprosessia. 14

15 Innovaatiomyllyn automaattinen innovaatiotoiminnan seuranta ja aktivointi auttaa organisaatiota hallitsemaan ja aktivoimaan tärkeää innovaatiotoimintaa. Innovaatiot voivat olla parempia työtapoja, ratkaisuja tai tuote- ja palveluinnovaatioita. Ideasta tulee innovaatio vasta kun sitä sovelletaan menestyksellisesti käytäntöön. Wiki Wikissä eli kultahipuissa on organisaation yleiset hyvät käytännöt ja toimintatavat. Innovaatiomyllyyn on kirjattu jo työkalun käyttöönotossa yleisiä hyviä käytäntöjä, kuten kehityskeskustelut, palaverikäytännöt, ongelmanratkaisu, tasaarvosuunnitelman runko ja lomakkeet. Tätä organisaation sisäistä wikiä voivat päivittää kaikki. Tarkoitus onkin, että tietopankki jalostuu ajan myötä organisaatiota palvelevaksi tietokanavaksi, joka elää organisaation muutoksessa. Ideapankki Jokaisella organisaation ryhmällä on oma ideapankki, jonne kukin sen jäsen voi kirjata kehittämisajatuksia ja -ideoita. Idean takana on sähköinen päiväkirjatoiminto, jossa ideaa voidaan jalostaa jo ennen käyttöönottoa. Ideat ovat ideapankissa tärkeysjärjestyksessä, jolloin paras idea on helppo ottaa toteutukseen kun sopiva aika koittaa. Totetettavat (Blogi) Kun ideaa lähdetään toteuttamaan käytäntöön siirtyy sen sähköinen päiväkirjaseuranta toteutuksen alle. Siinä valitaan seurannan vastuuhenkilö sekä toteuttamisen aikataulu. Kukin ryhmän jäsen voi edelleen kirjata kokemuksiaan ja parannella toteutettavaa asiaa sähköiseen päiväkirjaan. Työkalu seuraa toteutuksessa olevien ideoiden toteutumista ja mikäli sovittu päivämäärä ohitetaan, lähettää työkalu muistutuksen vastuuhenkilölle ja HR-tukipalveluun. Näin aktivoidaan ja tuetaan sovittujen toimenpiteiden toteuttamista. Toteutuneet Kun idea saadaan riittävän hyvin toteutumaan siirretään se parasta lisäarvoa tuoviin käytäntöihin eli toteutuneisiin. Ryhmä voi myös jakaa omat parhaat käytännöt organisaation sisäiseen wikiin kultahipuiksi muille. Jokaisella ryhmällä on joitakin omia parhaita käytäntöjä, jotka eivät useinkaan ole muille organisaation ryhmille soveltuvia. Raportit Ryhmä voi liittää raportteihin dokumentteja, jotka ovat automaattisesti kaikkien ryhmän jäsenten käytettävissä. Raporteissa voi olla esimerkiksi ryhmän omat kyvykkyyksien mittausraportit sekä kehittämisideointipöytäkirjat. 15

16 4.9 Google+ https://plus.google.com/ Google+ (lausutaan Googleplus) on kesäkuussa 2011 julkaistu uusi palvelu, joka päällisin puolin muistuttaa monilta osin Facebookia. Google+:ssa on seinä (nimeltään Stream) ja palvelussa verkostoidutaan kavereiden kanssa. Myös vastaavat ryhmät kuin Facebookissa löytyvät, niitä tosin kutsutaan nimellä Circles (piirit). Facebookiin verrattuna Google+ on kuitenkin huomattavasti laajempi järjestelmä. Se on eräänlainen käyttöliittymä Googlen muille aikaisemmille ja edelleen käytössä oleville palveluille. Facebook-maiset osat Google+:aa eroavat Facebookista merkittävästi siltä osin, että käyttäjä voi hyvin helposti valita, mitä sisältöä hän julkaisee kenellekin. Facebookissa lähtökohtaisesti kaikki on julkista, Google+:ssa vastaavasti kaiken julkaisemisen kohdalla on valittava, kenelle sisältö näytetään. Valinnat voi tehdä joko yksilötasolla tai ryhmäkohtaisesti tai näitä yhdistämällä. Virvelinrannan toimijoiden kannalta erityisen käyttökelpoinen voisi olla Google Dokumentit palvelu. Sen avulla tiimi voi tuottaa, tallentaa ja julkaista erilaisia asiakirjoja omassa piirissään. Työnkulku voisi olla seuraava. Uudesta ajatuksesta, ideasta tai ehdotuksesta keskustellaan Streamissa. Kun asia alkaa hahmottua niin, että sen voi kirjoittaa ylös, tehdään tätä varten oma dokumentti. Sen jälkeen kuka tahansa siihen oikeutettu voi tarkastella ja halutessaan muokata dokumenttia. Vastaavalla tavalla voidaan tallentaa vaikkapa idealistoja tai muita luetteloja. Google tallentaa jokaisen käsittelyvaiheen siten, että tarvittaessa voidaan palata aikaisempiin versioihin. 16

17 Jos jostakin asiasta tarvitaan isomman joukon mielipide, voidaan kysely toteuttaa helposti lomakkeella internet-kyselynä. Tällaisen kyselylomakkeen voi turvallisesti jakaa isollekin vastaajajoukolle, sillä tiedot ovat erillään keskustelusta. Google+:ssa voidaan keskustella myös videoyhteydellä. Yhden videopalaverin osallistujamäärä kerralla on rajattu kymmeneen. Facebookin tavoin myös Google on amerikkalainen yhtiö, joka väittää, että se toimii vain USA:n lakien mukaan. Google ei kerro, minne sen tiedot tallennetaan. Yhtiöllä on palvelinkeskus myös Suomessa. Googlen palvelujen käyttäminen on maksutonta. Google+:aa ja useita muitakin Googlen palveluja käytettäessä tarvitaan nk. Google-tili. Google ehdottaa aina uutta tiliä perustettaessa gmail-sähköpostipalvelun (tai osoitteen) käyttämistä, mutta se ei ole välttämätöntä. Omaa, olemassa olevaa, mitä tahansa sähköpostiosoitetta voi käyttää rekisteröinnissä. Oma sähköpostiosoite on vain tilin tunniste, se ei liity lainkaan sähköpostiin. Google+:n käyttö on maksutonta. Tässä on hyvä suomenkielinen Google+ -aloitusopas: https://docs.google.com/document/pub?id=1it2h0tih87fej0qqrsxymqewunh3ba- Peqj5BqsiIcQ&pli=1 5 Yhteenveto ja johtopäätökset Virvelinrannan toimintaympäristöön sopivia ryhmätyö- ja innovointityökaluja tarjolla on kosolti. Työkalu itsessään ei kuitenkaan ratkaise esille tulleita tarpeita, vaan on apuvälinen hyvin toimivalle ja hyvin johdetulle tiimille. Tiimin kannattaakin ensin määritellä omat toimintatapansa ja tavoitteensa ja sen jälkeen sitoutua niihin. Vasta tämän jälkeen on sopivan työkalun valinnan ja käyttöönoton aika. Kotimainen Innovatiomylly voisi olla hyvä siksi, että sen käyttöönottovaiheessa on helppo ostaa Mcompetence Oy:ltä tilannekartoitus ja tuotteen perehdytyskoulutus. Mcompetence Oy:n erityisosaamista on henkilöstön kehittäminen. Mikäli Virvelinrannan toimijoista löytyy yksi aktiivinen ja asiasta kiinnostunut henkilö, voisi Google+ olla hyvä työväline. Sen etuja on erittäin nopea käyttöönotto ja vaivattomuus uusien käyttäjien lisäämisessä. Google+ on uutena palveluna vasta muotoutumassa, mikä on yhtä aikaa sekä etu että haitta. Maksuttomalle palvelulle ei (helposti) löydy käyttäjätukea. 17

18 Yammer tarjoaa tukipalveluita englanniksi. Sähköpostitse saadut vastaukset tulevat 1-15 tunnin kuluessa. Suljettuna ympäristönä Yammer saattaa olla tietoturvallisempi kuin Google+, mistä ei kuitenkaan ole näyttöä. Molemmat palvelut käyttävät SSL-salattua tietoliikennettä. 18

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Agenda. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Kertaus: näin myyt (melkein) mitä tahansa internetin avulla Suositeltavia työvälineitä Automaattisen sähköpostikampanjan luominen MailChimp-järjestelmässä Laskeutumissivun luominen

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Wordpress Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Mikä alusta käyttöön? Tarjolla on runsaasti eri bloggausalustoja Blogger ja Wordpress ovat suosituimmat ilmaiset blogialustat

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Jukka Pekka Sorvisto Sofor Oy 26.5.2011 1 Organisaation haasteet Tiedotus ja kommunikaatio ei toimi työntekijöiden ja johdon välillä Kehitystyö ja päätökset

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5. MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.2014 Tässä kalvosetissä tiimimme esittelee projektin ja siitä

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN

NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN 2 REKISTERÖINTI Avaa saamasi SAFE -linkki tai mene ostamastasi tuotepakkauksesta löytyvään osoitteeseen. 2 Täytä lomake ja valitse vahva salasana. Klikkaa Luo käyttäjätili.

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttöohje

Sosiaalisen median käyttöohje Sosiaalisen median käyttöohje 2 (5) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Taustaa... 3 Sosiaalisen median tukemat ydintoiminnot ja tavoitteet... 4 Osallistumisen periaatteet... 4 Koulutus... 5 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen.

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen. Onko tämä ensimmäinen käyntisi? Napsauta kohtaa Rekisteröidy. Täydennä avautuvalle sivulle sähköpostiosoitteesi ja anna salasana. Napsauta Seuraava, lue ja hyväksy tietosuojakäytäntö. Jos olet jo kirjautunut

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

TIEDOTE 33/2015 1 (7) Ops-työkalun käyttöönotto ja käyttöoikeuksien anominen. eperusteet palvelun Ops-työkalu avattu opetuksen järjestäjille

TIEDOTE 33/2015 1 (7) Ops-työkalun käyttöönotto ja käyttöoikeuksien anominen. eperusteet palvelun Ops-työkalu avattu opetuksen järjestäjille TIEDOTE 33/2015 1 (7) Ops-työkalun käyttöönotto ja käyttöoikeuksien anominen eperusteet palvelun Ops-työkalu avattu opetuksen järjestäjille Tässä tiedotteessa kerrotaan Ops-työkalun käyttöönottoon liittyvästä

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa Yleiskuvaa ja esimerkkejä

Sosiaalinen media teollisuudessa Yleiskuvaa ja esimerkkejä Sosiaalinen media teollisuudessa Yleiskuvaa ja esimerkkejä 13.6.2013 Mekatroniikkaklusterin seminaari Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntija ja konsultti Tehnyt töitä

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Wilma-opas huoltajalle

Wilma-opas huoltajalle Wilma-opas huoltajalle Valtteri Mulari 24. maaliskuuta 2010 (Wilman versio 2.09c) Sisällysluettelo 1. MIKÄ WILMA ON JA MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?...3 2. WILMAN KÄYTTÄMINEN...3 3. OMA ETUSIVU...4 4. PIKAVIESTIT...5

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter on mikroblogipalvelu, eli siellä jaettavat tilapäivitykset ym. ovat lyhyitä ja ytimekkäitä kertomuksia (max. 140 merkkiä per päivitys). Twitterin tilapäivityksiä

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot