ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja Tapaus Halton: Toimiva logistiikka tuo kilpailuetua N:o 1 / Marraskuu 2010 ULKOISTAMINEN 5 RATKAISUA Keskity ydinliiketoimintaan voit säästää resursseissa ja parantaa niin oman kuin tilatunkin palvelun laatua. TOIMIVAAN ULKOISTAMISEEN Palvelut kerralla kuntoon joustava vaihtoehto Mikko Melasniemi: Onko ulkoistaminen sisäistämistä? Paula Risikko: Nyt keskitytään kokonaisuuksiin. ULKOISTAMINEN TUO ASIANTUNTIJAT LÄHELLESI KUVA: SHUTTERSTOCK

2 2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI HAASTEITA Käynnissä on tällä hetkellä selvityksiä ja arviointeja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kustannuksista ja kokonaistaloudellisista hyödyistä kuntien omana toimintana, ostopalveluna ja/tai ulkoistettuna palveluna. Ulkoistamisen hyödyt varmistettava SUOSITTELEMME SIVU 6 Pia Gramén Toimitusjohtaja, Kiinteistöpalvelut ry. Kuntien osto-osaamisessa olisi kehitettävää ja yhteistyötä palveluntoimittajien kanssa pitäisi lisätä. Kuntasektorin hankintojen määrä yksityissektorin tuottajilta on kasvanut ripeästi. Kasvu olettavasti jatkuu. Suppeiden ostopalvelujen sijasta Ennen kaikkea on taattava, että palvelujen tilaajat yhteisten rahojemme käyttäjinä osaavat varmistaa rahoillemme korkeatasoisen vastineen. Paula Risikko Peruspalveluministeri, terveystieteiden tohtori KUVA: Kokoomus.fi mielenkiinto näyttää suuntautuvan laajojen toimintakokonaisuuksien ulkoistamiseen. Ulkoistaminen voi tuoda tervetullutta uudenlaista näkökulmaa palvelujen tuottamiseen, lisätä joustavuutta asiakkaiden kannalta ja antaa parempaa vastinetta esimerkiksi terveyspalveluja varten varatuille rahoille. Toisaalta ulkoistamiseen liittyy riskejä palvelujen tilaajille, tuottajille ja niiden käyttäjille. Terveyspalvelu on erilainen ja haastava markkina-alue. Kaikkea ei voi ulkoistaa. Terveyspalvelujen asiakas ei pysty useinkaan itse arvioimaan palvelutarvettaan tai vaihtoehtoisten toimenpiteiden hyötyjä. Myös kuntasektorin tilaajataho on vaikeuksissa: tilaaja tuottaja-asetelmista tuttu asia on se, että liian usein unohdetaan kilpailuttamisen vaativuus. Myös tuottajapuolella on osaamishaasteita alkaen kunnallisen päätöksenteon logiikan ymmärtämisestä. Yritysten ja kunnan toimintatavat ovat kovin erilaiset. Kuntasektorin päättäjä joutuu ottamaan huomioon sen tosiasian, ettei kunnan ydintoimintoja voida ulkoistaa. Lisäksi kunnan on viime kädessä varmistettava palvelujen järjestyminen kuntalaisilleen esimerkiksi hoivapalveluyrityksen lopettaessa toimintansa. Tilaamisvaikeuksia on muillakin kuin suomalaisilla kuntapäättäjillä. OECD:n tuore raportti kertoo taas samaa mitä järjestön raporteissa on toistettu monet kerrat: terveydenhuollon tilaaja tuottaja-mallien ostajilta puuttuu usein riittävä tieto sopimusten tekemisestä ja valvonnasta. Suomessa ei ole ollut ulkoistamisen vaikutusten valtakunnallista seurantaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on päätetty vastata tähän tarpeeseen. Käynnissä on selvityksiä ja arviointeja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kustannuksista ja kokonaistaloudellisista hyödyistä kuntien omana toimintana, ostopalveluna ja/tai ulkoistettuna palveluna. Ulkoistaminen on merkittävä osa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ulkoistamisen tulee kuitenkin olla hallittua. Vain siten siitä on hyötyä palvelujen käyttäjälle. Ennen kaikkea on taattava, että palvelujen tilaajat yhteisten rahojemme käyttäjinä osaavat varmistaa rahoillemme korkeatasoisen vastineen. Ulkoistettu taloushallinto s Asiantuntijat ovat sitä varten, että sinä voit keskittyä ydinosaamiseen. Laatu säilyy ja paranee s Algol ulkoisti palveluitaan kokonaisvaltaisesti, mutta on mukana täysipainoisesti päätöksenteossa. Autamme lukijoitamme onnistumaan! ULKOISTAMINEN NRO 1, MARRASKUU 2010 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Toimitusjohtaja: Sauli Asikainen Toimituspäällikkö: Päivi Puhtila Layout: Lii Treimann Business Development Manager: Jarmo Perälä VASTUUSSA TÄSTÄ NUMEROSTA Projektipäällikkö: Sakari Ylönen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Kahden vahvan toimijan kumppanuus Kaksi vahvaa toimijaa yhdistivät osaamisensa, kun Huhtamäen Hämeenlinnan tehtaan Consumer Goods yksikkö ulkoisti tehtaan kunnossapidon ABB:lle. ABB:n Full Service -konseptissa on kyse asiakkuuden sijaan kumppanuudesta, sillä yhteistyössä molemmat osapuolet ovat aktiivisia tekijöitä tuoden mukanaan arvokkaan osaamisensa. Tuloksena on tehtaan parantunut kannattavuus ja tehostunut tuotanto. Toiminnalle uusi suunta Huhtamäen ja ABB:n kumppanuuden lähtökohtana oli löytää Hämeelinnan tehtaan toiminnalle uusi suunta vastaamaan nykypäivän tarpeita. Hämeenlinnan tehtaan Consumer Goods yksikön tehtaanjohtaja Marko Rantala kertoo, että muutos haluttiin ajaa läpi suhteellisen nopealla aikataululla. Osaamista kaivattiin oman organisaation ulkopuolelta, joten muutosprosessiin haettiin kumppani. - Meillä ei ollut muutokseen valmiita työkaluja, joten lähdimme hakemaan partneria. Kartoittaessamme eri vaihtoehtoja, ABB osoittautui selkeästi parhaaksi toimijaksi, jolla oli sopivin kokonaisratkaisu järjestelmineen, selvittää Rantala. Yhteistyössä ja molempien osaamista hyödyntäen lähdettiin kehittämään tehtaan kunnossapitoa ja sen toimintatapaa sekä koneiden systemaattista ennakkohuoltoa. Rantala kiittää yhä jatkuvan yhteistyön hedelmiä. Alussa määritellyt kehittämisen kohteet on saatu vietyä eteenpäin nopealla aikataululla. - Kattava toiminnanohjausjärjestelmä korvaa nyt vanhan käytännön, jossa esimerkiksi varaosien tilanne oli lähinnä muistin varassa, Rantala kuvailee. Tavoitteena suorituskyvyn lisääntyminen ABB:n kokonaiskunnossapito liiketoiminnan johtaja Markku Pelli kertoo että kumppanuuden lähtökohtana on sen hetkinen asiakasyrityksen markkinatilanne, ja sen vaikutusten tunnistaminen tehtaan toimintaan. - Me kartoitamme kahdenkymmenen vuoden kokemuksella konkreettiset kehittämistoimenpiteet ja kunnossapidon mittarit. Sen jälkeen me räätälöimme asiakkaalle parhaan ja optimaalisimman ratkaisun. ABB:n sopimus elää asiakkaan kanssa samassa syklissä. Kulloinenkin toteutus sovitaan sen tilanteen mukaan missä eletään. Huhtamäen kumppanuussuhteessa ABB:n edustaja on lähes päivittäin tapaamisissa ja palavereissa läsnä ja kumppanuussopimusta ohjataan molempien yritysten edustajien kanssa. Tehtaanjohtaja Rantala painottaa, että tämä ei olisi mahdollista ilman luottamusta kumppaniin.

3 INSPIRAATIO VINKKI TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 3 MP sponsorikolumni ASIAA ULKOISTAMISESTA Tässä numerossa käsittelemme ulkoistamista usealta eri alalta. Vahvasti mukana on taloushallinto ja perintä. Perehdymme kattavasti myös kiinteistö- ja siivousalaan sekä logistiikkaan. Tarjolla erinomaisia tapausesimerkkejä! INSPIRAATIO KUVA: SHUTTERSTOCK KUVA: SHUTTERSTOCK Perinnän ulkoistamisessa perintäyhtiön ammattitaito ratkaisee Kennet Kronman Kirjoittaja on OK Perintä Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja markkinointipäällikkö

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AJASSA VAPAUTA YRITYKSEN SISÄISET RESURSSIT RATKAISU 1 ETSI ASIANTUNTIJAT Kysymys: Miksi yrityksen kannattaa ulkoistaa taloushallinnon toimintansa? Vastaus: Ulkoistaminen tehostaa yrityksen ajankäyttöä ja yritys saa tilitoimistosta käyttöönsä monipuolisen osaamisen sekä haluttuihin toimintoihin erikoistuneet ohjelmistot. Taloushallinnon hoitaminen edellyttää sellaista osaamista, jota yrittäjäksi ryhtyvällä henkilöllä harvoin on. Suomessa kirjanpito ja verotus muodostavat kokonaisuuden, ja yrittäjän tulee näin ollen hallita sekä kirjanpito- että verolainsäädäntö. Myös ohjelmisto- ja laiteinvestointeihin käytettävät varat ovat huomattavat. Yrityksen on ulkoistamalla mahdollista saada käyttöönsä huippuosaamista ja valmiit järjestelmät ilman, että sen täytyy investoida lainkaan omaa aikaansa näihin tukipalveluihin. Taloushallinnon ulkoistaminen on yksi yleisimmistä ulkoistustoiminnoista, sillä siihen liittyvien tehtävien hoitaminen on monimutkaista ja aikaa vievää, puheenjohtaja Leena Rekola-Nieminen Taloushallintoliitosta muistuttaa. Ulkoistaessaan taloushallinnon yritys maksaa vain käyttämistään palveluista eikä sillä ole kiinteää kulua rasitteenaan. Yritys saa käyttöönsä usean eri henkilön osaamisen eikä yhden henkilön vastuulle jää reskontran, kirjanpidon, alv-tilitysten, palkanlaskennan ja muiden talousasioiden hoitaminen. Tilitoimistosta saa samalla apua esimerkiksi budjetoinnin ja investointilaskelmien hoitamiseen. Rekola-Nieminen kehottaa yrityksiä olemaan aktiivisesti kiinnostuneita omista taloushallinnon asioistaan, muuten tiedonkulku tilitoimistosta voi hiipua ja yrittäjän tuntuma omaan liiketoimintaansa kadota. Tilitoimisto kyllä raportoi yritykseen sovitulla tavalla, mutta ei voi tietää käyttääkö yritys tehtyjä raportteja ja ovatko ne sellaisia kun yrittäjä haluaa. Tilitoimiston kannalta haasteellisinta ulkoistamisprosessissa on ehdottomasti sopivien ohjelmistojen puute ja ohjelmistotuotteiden hinnoittelumallit. Myös Leena Rekola-Nieminen Puheenjohtaja, Taloushallintoliitto KUVA: Taloushallintoliitto osaavan henkilökunnan löytäminen muodostaa jo nyt pullonkaulan monen toimiston kasvulle, Rekola-Nieminen jatkaa. Trendinä laajojen kokonaisuuksin ulkoistaminen Taloushallinnossa ulkoistetaan nykypäivänä yhä laajempia kokonaisuuksia. Aiemmin kyse oli pienistä asioista, mutta nyt saatetaan ulkoistaa koko taloushallinnon ketju laskun saapumisesta alkaen. Sähköisiä menettelyjä käytetään entistä laajemmin hyväksi. Nopeimmin kasvava alue useissa tilitoimistoissa on Rekola-Niemisen mukaan juuri palkkahallinto. - Saattaa olla, että tulevaisuudessa meillä toisaalta tulee olemaan pieniä, erikoistuneita toimistoja, jossa henkilökohtainen palvelu esim. asiakkaan tiloissa on avainasemassa. Toisaalta koko ajan syntyy yhä suurempia toimistoja ja ketjuja, joissa tietotekniikasta otetaan kaikki hyöty irti. Tilitoimistot eriytyvät palvelutarjonnaltaan ja toimintatavoiltaan jatkossa varmasti yhä enemmän, mikä tuo haastetta palvelujen ostajalle sopivan tilitoimiston valitsemiseen. MIKAELA KATRO

5 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 5 Löydä pätevimmät tekijät 6 FAKTAA SAP:STA SIJOITA LAATUUN Oman ydinliiketoiminnan hoitaminen onnistuu tehokkaasti, kun ammattilaiset työskentelevät kanssasi. KUVA: SHUTTERSTOCK Ulkoistamisprosessilla lisätään erityisosaamista ja paikataan poissaolot. Keskeisenä tavoitteena ulkoistamisprosessissa on usein kustannusten alentaminen. TAUSTAA Ilkka Töyrylä Johtava konsultti KUVA: Midagon Säästöihin voidaan päästä, jos palveluntarjoajalla on rakenteellisia etuja asiakasyritykseen verrattuna. Samalla asiakasyrityksellä on ulkoistamisen myötä mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja vähentää työntekijöiden poissaoloista koituvia ongelmia. Eläkkeelle jääminen on käynnistänyt useita ulkoistushankkeita. Pienessä organisaatiossa lomilla ja muilla poissaoloilla on vaikutus palvelutasoon. Myös puuttuvan erikoisosaamisen saaminen organisaatioon on hyvä motiivi ulkoistamiselle, johtava konsultti Ilkka Töyrylä arvioi. Ulkoistamalla voidaan yrityksen palveluita mitata paremmin ja varmistaa laadun taso palvelutasosopimusten ja sakkojen avulla. Sisäisessä organisaatiossa esim. aikataulujen pitävyys ja virheiden määrä ei ole yleensä samalla tavalla sanktioitua. Hyviin tuloksiin ulkoistamisessa päästään, kun kiinnitetään huomiota palveluntarjoajan valintaan, riittävään resursointiin siirtymävaiheessa, muutosvastarinnan ja riskien hallintaan sekä määritellään hyvin vastuurajat yrityksen ja palveluntarjoajan välillä. Merkittävät kustannussäästöt Töyrylä korostaa vielä, että palvelutarjoajalla on usein myös paremmat käytännöt tuottavuuden ja kustannusten hallintaan. Lisäksi esimerkiksi palkkahallinnon hoitaminen itse saattaa olla yrittäjälle monimutkaista, kun siinä yhdistyvät eri työehtosopimukset, työlainsäädäntö ja tekninen osaaminen. Työnantajalle on sälytetty paljon sellaisia velvollisuuksia, jotka eivät suoranaisesti liity varsinaiseen palkanmaksuun työntekijälle, Taloushallintoliiton puheenjohtaja Leena Rekola-Nieminen kertoo. Tilitoimisto voi palveluntarjoajana ylläpitää monipuolisempia ohjelmistoja ja niiden osaamista kuin yhden yrityksen kannattaa tehdä. HR-järjestelmien (esimerkiksi SAP) avulla yrityksen on helppo suorittaa henkilöstöön liittyviä asioita, kuten esimerkiksi maksaa palkkoja, kouluttaa ja rekrytoida. HR-järjestelmät mielletään usein kalliiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat vain suurille yrityksille. Pienempi yritys voi kuitenkin ulkoistamalla HR- tai palkanlaskentatoimensa saada käyttöönsä samanlaisen järjestelmän, jonka kokonaiskustannukset ovat silti yritykselle pienemmät ja laatu toimintojen suhteen jopa parempi. MIKAELA KATRO 1 SAP koostuu eri toimintoja tukevista sovelluksista, jotka on integroitu toisiinsa. Ne tukevat paitsi yksittäisiä toimintoja, myös koko prosesseja. 2 SAP-järjestelmästä löytyy ratkaisut taloushallintoon, laskutukseen, henkilöstöhallintoon, hankintoihin, toiminnan suunnitteluun ja seurantaan sekä ulkopuolisen rahoituksen hallintaan. 3 Integraatio eri sovellusten välillä takaa informaation kulun eri osaalueiden välillä reaaliaikaisesti ilman erillisiä liittymiä. 4 Yksittäinen tieto syötetään järjestelmään vain kerran, ja tieto päivittyy kaikkiin sovelluksiin samanaikaisesti. 5 Integroitu järjestelmä lisää myös läpinäkyvyyttä organisaation toiminnassa. Esimerkiksi raporttien summatiedoista voidaan porautua aina yksittäisiin tapahtumiin asti. Tätä voidaan myös rajoittaa käyttäjärooleihin kiinnitetyin käyttöoikeuksin. 6 SAP:n ratkaisuilla on mahdollista löytää ongelmat liiketoiminnan prosesseista ja muuttaa ne kilpailueduiksi. Zalaris luotettavaa henkilöstöhallinnon ulkoistamista Henkilöstöhallintoajärjestelmän ja ylläpidon prosessit vievät valtavasti aikaa ja vaativat jatkuvasti kehittyvää erityisosaamista. Sen sijaan prosessien ulkoistaminen antaa yrityksellesi mahdollisuuden keskittyä strategisen HR:n kehittämiseen, kun aikaa ei kulu hallinnollisiin rutiineihin. huolimatta pysty toimittamaan palvelua alhaisemalla kustannustasolla kuin yrityksen oma palkan laskenta, tietää Business Development Director Petri Päätalo. laadun verrattuna yrityksen sisäiseen palkanlaskentaan, hän vakuuttaa. Zalariksen näkemyksen mukaan ulkoistuskumppanin tehtävänä on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja tehostamisesta. Palvelun tasoa seurataan yhdessä asiakkaan kanssa perustuen palvelusopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin. SAP HCM - tehokasta henkilöstöhallintoa ja raportointia järjestelmä on laajennettavissa asiakkaan henkilöstöhallintotarpeiden mukaan. Järjestelmä on monikielinen, ja siksi palkanlaskennan palvelua voidaan tuottaa yhtenäisillä prosesseilla kaikissa Pohjoismaissa paikallisella kielellä. Kansainvälisille yrityksille tärkeää on myös yhtenäinen raportointi. Tieto tallennetaan vain kerran ja näin uusi tieto on hyödynnettävissä toinnin johtava tarjoaja pohjoismaisilla markkinoilla. Yritys perustettiin järjestelmässä. Zalaris HR Services Finland Oy Zalaris Consulting Finland Oy

6 6 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI RATKAISU AJASSA 2 MP sponsorikolumni SEURAA AIKAASI Palkkauudistus saa kunnat miettimään ulkoistamista Kysymys: Miten kunnat hyötyvät kiinteistö- ja siivouspalveluiden ulkoistamisesta? Vastaus: Ulkoistaminen ei huononna palvelujen laatua päinvastoin. Palvelut saadaan joustaviksi, kustannustehokkaiksi ja yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. TAUSTAA Pia Gramén Toimitusjohtaja, Kiinteistöpalvelut ry KUVA: Mikaela Katro Julkisesta sektorista valtio on jo ulkoistanut suurimman osan kiinteistöpalveluistaan, kuten siivouspalvelut, kiinteistönhoidon ja tekniset palvelut. Kuntien tilanne taas on vaihtelevampi. Osa kunnista on ulkoistanut koko teknisen toimen, mutta erityisesti suuremmilla kunnilla on omat mallinsa ja ne hoitavat palvelunsa itse. Näissä kunnissa päättävät elimet eivät ole vielä välttämättä perillä siitä, mitä ulkoistaminen tarkoittaa ja miten paljon muun muassa säästöä näiden palveluiden ulkoistaminen voi kunnalle tuoda, Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén kertoo. Kuntien osto-osaamisessa olisi kehitettävää ja yhteistyötä palveluntoimittajien kanssa pitäisi lisätä. Esteenä palveluiden ulkoistamiselle on epäluulo ulkopuolisen palveluntoimittajan toimintaa kohtaan. Vaikka ulkoistamisprosessi on kunnissa hitaampaa kuin valtiolla, epävakaa taloudellinen tilanne ja henkilöstön eläköityminen ovat saaneet myös kunnat viime aikoina kiinnittämään enemmän huomiota ulkoistamisen mahdollisuuksiin ja sen tuomiin mittaviin säästöihin. Monta syytä ulkoistaa Ulkoistaminen voi tuoda yrityksille ja kunnille kustannussäästöjä sekä parantaa tehokkuutta, lisätä joustavuutta ja mahdollistaa erikoistumisen sekä innovaatioiden kehittymisen. Ulkoistamisen lisääntyessä henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhä paremmin ja myös koulutustarjonta laajenee. Henkilöstö ei koe olevansa enää tukitoimihenkilöstöä, vaan ulkoistamisen myötä siitä tulee yrityksen ydintoimintaa. Ulkoistamisen kokemukset ovat näin ollen antoisia sekä ulkoistajalle, palvelun suorittajalle että etenkin henkilöstölle. Selkeyttä uudella palkkausjärjestelmällä Vuodenvaihteessa voimaan astuva kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva uusi palkkausjärjestelmä yhtenäistää kiinteistöpalvelualan työtehtävistä maksettavat palkat yhteen palkkausjärjestelmään. Työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä takaa kaikille alan työntekijöille tasapuolisen, samojen sääntöjen mukaan määräytyvän vähimmäispalkan. Samalla heitä kannustetaan myös kouluttautumaan. Uutta palkkausjärjestelmässä on koulutuslisä, joka maksetaan työtehtävään liittyvän tutkinnon suorittaneille. Näin alalle saadaan enemmän osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa ja samalla arvostus alaa kohtaan kasvaa, Gramén jatkaa. Ala on ollut muista palvelualojen vähimmäispalkoista jäljessä ja korotuksilla rakoa saadaan nyt kurottua umpeen. Uusi palkkausjärjestelmä yhdessä vähimmäispalkkojen korottamisen kanssa nostavat myös palkkakustannuksia ja onkin haasteellista saada näin suurille korotuksille asiakkaiden hyväksyntä. Gramén muistuttaa, että ylläpidon kustannukset ovat alle 1 % asiakkaan toimitiloissa tuotetusta liikevaihdosta. Ydinliiketoiminnan tuottavuutta kasvattaa terveellinen ja viihtyisä työympäristö, joiden avulla pystytään saamaan aikaan asiakkaalle enemmän tehokasta työaikaa. FAKTAA KIINTEISTÖ- JA SIIVOUSPALVELUISTA KIINTEISTÖPALVELUT JA SIIVOUS Ulkoistaminen mahdollistaa henkilöstön koulutuksen ja viihtyvyyden. KUVA:SHUTTERSTOCK MIKAELA KATRO Kiinteistöjen ylläpidon arvo 2009 oli 15,7 miljardia euroa. Kiinteistöpalveluiden kokonaismarkkinat vuonna 2008 olivat 5,1 miljardia euroa. Tästä kolmen suurimman yrityksen liikevaihto oli lähes 20%. Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntien siivouspalveluiden ulkoistamisprosentti vuonna 2007 oli 16% ja seuraavana vuonna 18%. Tänä vuonna luvun ennustetaan kohoavan 20 prosenttiin. Vuodenvaihteessa toteutuva palkkausjärjestelmäuudistus tuo alalle paitsi uudet vähimmäispalkat, myös työhön liittyvästä tutkinnosta maksettavan koulutuslisän. Alan taulukkopalkkoihinkin on tulossa huomattavat korotukset seuraavan viiden vuoden aikana. Clean Card on Siivousteknisen Liiton kehittämä laadunarviointijärjestelmä, jonka avulla puhtauspalveluiden laatu voidaan varmistaa. Se yhdistää sekä tilaajien että tuottajien intressit laadun parantamiseksi. Clean Card myönnetään organisaatioille, jotka täyttävät Siivousteknisen Liiton laadulliset ja yritysvastuuta koskevat kriteerit Kaikki kiinteistön palvelut yhdeltä kumppanilta Lars Finér Toimitusjohtaja Sodexo Oy

7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 7 Tavoitteena tyytyväinen asiakas ja laadukas lopputulos Servisole Oy Siivouspalvelu on valtakunnallisesti toimiva, täydelliseen laatuun ja palveluun panostava yritys, jossa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvä työilmapiiri takaavat alan sitoutuneimmat ja motivoituneimmat työntekijät. Servisolen yli 500 siivousalan ammattilaista haluavat kaikki olla ylpeitä tekemästään työstä ja sen laadusta. He antavat haastavimmankin siivouksen onnistumiselle täyden takuun. Elektroninen laadunvalvontajärjestelmä takaa reaaliaikaisen seurannan kohteissa Servisole käyttää elektronista laadunvalvontajärjestelmää, jonka avulla kohteissa pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan siivouspalveluiden toteutumista. Elektronisen järjestelmän lisäksi palveluesimiehet kiertävät viikoittain kohteissa tarkastamassa, että kaikki mitä on luvattu, on myös toteutettu. Jos poikkeumia löytyy, ne hoidetaan kuntoon saman vuorokauden sisällä. Servisole Oy on ensimmäinen yritys Suomessa, jolle kaksi vuotta sitten myönnettiin Siivousteknisen Liiton Clean Card -laatusertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka täyttävät annetut toiminnan laatua, vastuullista liiketoimintaa ja ympäristönsuojelua koskevat tiukat vaatimukset. Servisole tarjoaa: toimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, marketeissa, varastoissa, tuotantotiloissa, hoivataloissa ja -kodeissa, hotelleissa suursiivoukset, peruspesut ja vahaukset, ikkunoiden pesut, rakannusten loppusiivoukset, graffitinpoistot, homepölysiivoukset ja tuholaistorjunta. 24/h päivystäminen vesi- ja palovahinkojen varalta kaikki kodinsiivoukseen ja -hoitoon liittyvät työt ammattitaitoisesti ja laadukkaasti sopimusasiakkaille maksuttomat palvelut, joissa Servisole huolehtii kaikki saniteetti- ja kahvitarvikkeet suoraan asiakkaan kaappiin asti. Toimitusjohtaja Terhi Kotkansalo Yhteystiedot: Servisole Oy Siivouspalvelu Heikkiläntie Helsinki Puh Fax

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INSPIRAATIO Kysymys: Miksi sisäilmastointiratkaisuja tuottava Halton päätti verkostoitua logistiikka-alan asiantuntijayrityksen kanssa? Vastaus: Asiantuntijakumppanin palveluiden avulla Halton pystyi tehostamaan omaa liiketoimintaansa ja koko tilaus toimitusketjuaan. RATKAISU 3 JATKUVA YHTEISTYÖ Asiantuntija toi lisävauhtia logistiikkaan ESIMERKKI LOGISTIIKKA Halton on sisäilmastoratkaisuihin erikoistunut perheyritys. 23 maassa eri puolilla maailmaa toimivan yrityksen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä Julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin sekä ammattikeittiöihin sisäilmastoratkaisuja ja -järjestelmiä toimittavan Haltonin tuotevalikoimaan kuuluu satoja tuotteita, joiden varastointi ja jakelu siirtyivät vuoden 2009 huhtikuussa talon ulkopuoliselle yhteistyökumppanille. Haltonin toimitusketjun hallinnasta vastaava Ilari Mäkelä puhuu varastoinnin ja logistiikan ulkoistamisen sijaan mieluummin verkostoitumisesta alan asiantuntijan kanssa. Uuden tuotantolinjan myötä tarvitsimme tehtaallemme lisää tilaa, jota saatiin siirtämällä varasto Kausalasta yhteistyökumppanin tiloihin Vantaalle. Samalla myös logistisesti haastavien, kevyiden ja suurikokoisten tuotteiden keräily ja pakkaus siirtyivät yhteiskumppanin hoidettaviksi. Kustannussäästöjä syntyi myös toimitusten käsittelystä, sillä nyt maksamme vain tehollisesta työajasta ja varastopaikoista. Logistiikka on yksi lenkki pitkässä ketjussa, jonka tulee olla kaikilta osilta kestävä. Ilari Mäkelä Haltonin toimitusketjun vastaava KUVA: Taru Schroderus Kestävä ketju Haltonilla uuteen toimintamalliin ei hypätty suin päin, sillä koko tilaus toimitusketjun toimivuutta ja kustannustehokkuutta selvitettiin mm. diplomityöllä ja erilaisilla simulaatio-ohjelmilla. Logistiikka on yksi lenkki pitkässä ketjussa, jonka tulee olla kaikilta osiltaan kestävä. Logististen toimintojen tarkastelussa johtavana ajatuksenamme oli parempi asiakaspalvelu. Halusimme, että partnerimme pystyy aidosti tuottamaan lisäarvoa toiminnallemme. Koska Haltonilla ei ole enää omia varastotiloja, oli uuden toimintamallin liikkeelle lähdössä olennaista, että Kausalassa sijaitsevan tehtaan tuotanto ja varastokuljetukset Vantaalle pelaavat saumattomasti yhteen. Ilari Mäkelä kertoo Haltonin SAP-toiminnanohjausjärjestelmän keskustelevan reaaliaikaisesti yhteistyökumppanin Prologs-varastonhallintaohjelmiston kanssa. Tavoitteenamme oli, että asiakkaamme eivät huomaisi logistiikkatoimintojen muutosta mitenkään. Lopulta se kuitenkin huomattiin, mutta varsin positiivista syistä: tuotteiden kollimerkinnöistä tuli aiempaa siistimpiä, keräilyvirheet vähenivät ja asiakkaiden toimitusajat lyhenivät. Jatkuvaa seurantaa Haltonilla logistiikan toimivuutta seurataan jatkuvasti mm. reklamaatioiden määrällä sekä toimitusvarmuudella ja -nopeudella. Niiden perusteella yhteistyökumppanimme on suoriutunut tehtävästä meitä paremmin, Ilari Mäkelä naurahtaa. Tällä hetkellä Haltonilla harkitaan vakavasti välivarastojen perustamista Keski-Eurooppaan. Se parantaisi tuotteiden jakelua sikäläisille asiakkaille ja pienentäisi yhtiön hiilijalanjälkeä materiaalivirtojen ja turhien kuljetusten osalta. Keskusteluissa on ollut kiinteästi mukana kotimaan logistiikkatoiminnoista vastaava, kansainvälisesti toimiva kumppani. Olemme pohtineet mallia, jossa välivarastoissa olisi kattava valikoima perustuotteita, joita varusteltaisiin lopputuotteiksi asiakkaiden tilausten pohjalta. Se, kuinka paljon välivarastot ja lyhyemmät toimitusajat lopulta vaikuttaisivat tuotteidemme myyntiin, on vielä arvailujen varassa. Tiivistä yhteistyötä Ilari Mäkelän mukaan Haltonin varastoitavien tuotteiden osuus koko liikevaihdosta on noin 25 prosenttia. Kaiken kaikkiaan tuotteita on lukumääräisesti liian paljon, mutta aina kun yritämme vähentää joitakin tuotteita, on niiden kysyntä alkanut kasvaa. Koko prosessia tuotteiden tilauksesta keräilyyn, pakkaukseen ja toimitukseen asti kehitetään kuukausi- ja kvartaalipalavereissa yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa. Verkostoituminen on tehostanut koko arvoketjuamme ja se vaikuttaa kokonaisuudessaan siihen, miten tyytyväisiä asiakkaamme lopulta meihin ovat. Kustannussäästöjäkin arvokkaampana olemme pitäneet partnerimme osaamisen, innovaatioiden ja tietotaidon hyödyntämistä omassa toiminnassamme, Mäkelä summaa. TARU SCHRODERUS INSPIRAATIO VINKKI TYYTYVÄINEN ASIAKAS Logististen toimintojen tarkastelussa johtavana ajatuksenamme oli parempi asiakaspalvelu. Halusimme, että partnerimme pystyy aidosti tuottamaan lisäarvoa toiminnallemme. Ilari Mäkelä, Halton KUVA: HALTON

9 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 9 JATKUVA KEHITYS Halton tarkkailee tiiviisti logistiikkaketjuaan yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa. KUVA: HALTON

10 10 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI RATKAISU AJASSA 4 ULKOISTETTU TT U PERINTÄ LAAJEMMAT OIKEUDET Lakiuudistuksen myötä kuntien perintäoikeudet laajentuivat. KUVAT: SHUTTERSTOCK.COM Yhä useammat kunnat ulkoistavat perinnän Kysymys: Mitä erityispiirteitä liittyy kuntien velanperinnän ulkoistamiseen? Vastaus: Kunnat voivat ulkoistaa tietyn osan maksuistaan yksityisille perintäyrityksille, mutta lainvastaisesta menettelystä johtuvat maksut sekä ulosotot ovat edelleen kunnan vastuulla. TAUSTAA Ei liene kenellekään yllätys, että perintäpalveluiden käyttö on lisääntynyt laman aikana. Samaan aikaan myös kunnat ulkoistavat velanperintäänsä kiihtyvällä tahdilla, sillä tämä vaihtoehto on usein täysin ilmainen. Kuntia houkuttaa yhtälö, jossa niin työn määrä kuin kustannukset vähenevät. Laki saatavien perinnästä Reilut 10 vuotta sitten voimaan astunut laki saatavien perinnästä antoi kunnille laajemmat oikeudet, mahdollistaen myös ulkopuolisen yksityisten perintätoimistojen käytön maksujen perinnässä. Varsinkin suurista kunnista moni on tarttunut mahdollisuuteen säästöjen toivossa. Valtakunnanvouti Juhani Toukola Valtakunnanvoudinvirastosta muistuttaa, että kunnat eivät kuitenkaan voi ulkoistaa kaikkia saataviaan. Kunnat eivät voi ulkoistaa lainvastaisesta menettelystä johtuvia maksuja, eli esimerkiksi parkkisakot eivät kuulu ulkoistamisen piiriin. Sen sijaan yksityinen perintätoimisto voi periä esimerkiksi sosiaali-ja terveydenhoidon asiakasmaksut, vanhustenhuollon maksut ja jotkut oppilaitosmaksut. Edes maksumuistutusten ulkoistaminen ei ole lain mukaan Kuntien kohdalla perintäongelmat ovat samankaltaisia kuin muussakin perinnässä. Juhani Toukola Valtakunnanvouti mahdollista niiden maksujen osalta, joissa pätee perinnän ulkoistamisen rajoitukset. Ulosotto edelleen kunnan vastuulla Perintä jakautuu vapaaehtoiseen perintään ja oikeudelliseen perintään. Vapaaehtoiseen perintään HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Perintälaki on pakottava velallisen hyväksi. Velallista ei voi asettaa lain säännöksiin verrattuna huonompaan asemaan edes hänen suostumuksellaan. Perintälaki edellyttää, että velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Kun perintätoimiin ryhdytään, velkojan on varmistuttava, että perintätoimille on olemassa peruste ja että perinnässä velalliselle ei koidu kohtuuttomia seuraamuksia. Maksuvaikeustilanteissakin pitäisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan asia sopimalla ja mahdollisimman pienin haitoin. Ammattimaisen perijän, esimerkiksi perimistoimiston, on erityisesti otettava toiminnassaan huomioon velallisen oikeudet huolimatta siitä, että toimeksiantajana on velkoja. LÄHTEET: RASTO.FI kuuluu kirjeperintä (maksumuistutukset ja perintäyhtiöiden maksuvaatimukset), puhelinperintä, maksusuunnitelmat eli maksusopimusten tekeminen ja mahdollinen perintäkäynti tai perintätapaaminen. Jos saatavaa ei makseta vapaaehtoisen perinnän keinoin, palaa maksu kunnan vastuulle. Lainvastaisen menettelyn maksujen lisäksi ulosotto säilyy edelleen kuntien omalla vastuualueella. Jos esimerkiksi maksamaton sairaalamaksu on siirtynyt ulkoistetulle perintätoimistolle, mutta jää maksukehoituksista huolimatta maksamatta, palaa vastuu maksun kotiuttamisesta takaisin sairaalalle tai kunnalle. Valtakunnanvoudinvirasto hoitaa aiemmin oikeusministeriön ulosottoyksikölle ja lääninhallitusten oikeushallintoviranomaisille kuuluneita ulosoton tehtäviä. Valtakunnanvoudinviraston ulosottotoimessa on asioiden määrä noussut noin 20 prosenttia tämän laman aikana. Juhani Toukola arvioi kasvun olevan samaa luokkaa kuntien kohdalla. Tilanne ei kuitenkaan ole ollenkaan niin paha kuin 90-luvun aikoihin. Virastosta arvioidaan tämä vuoden ulosottoon menneiden asioiden määräksi noin 2,6 miljoonaa. Hyvä perintätapa koskettaa erityisesti julkisia palveluita. Kuluttajavirasto peräänkuuluttaa hyvää perintätapaa myös kuntien kohdalla. Koska perintää ammattimaisesti toimittava yksityinen taho ei toimi virkavastuulla, tulee kunnan valvoa perintätoimiston menettelyjä erityisen huolellisesti. Toukola arvio ulkoistettavien perintäpalveluiden laadun enimmäkseen hyväksi, mutta ilmaisee lievän huolestuneisuutensa siitä, että perintätoimistojen perintäkulut ovat kasvamassa liikaa. Ne, jotka ovat perintään joutuneet, ovat usein vähävaraisia. On toivottavaa, etteivät perimisen kulut nouse niin korkealle, että itse velkaa ei tule vähennettyä ollenkaan. Esimerkiksi kunnan terveyskeskusmaksun perintäkulu on lain mukaan maksimissaan 12 euroa. Tämän lisäksi edellytyksenä kulujen vaatimiselle on se, että edellisen maksumuistutuksen tai -vaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Kuntien kohdalla perinnän ongelmat ovat pitkälti samankaltaisia kuin perinnässä yleensä. Kuluttajavirastosta muistutetaan, että julkisia palveluita koskevassa perinnässä on velvollisuus osoittaa maksumuistutuksessa yhteystiedot sille kunnan edustajalle, johon velallinen voi olla yhteydessä asiaan liittyen. Kunnan tulee näin ollen myös käsitellä kaikki sosiaalista suoritusestettä koskevat huomautukset. KATI HUURTELA

11 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 11 Vapaudu laskutuksen rutiineilta. Lindorffin huolehtiessa yrityksesi laskutuksesta ja perinnästä parannat kannattavan kasvun edellytyksiä. Palvelumme auttavat sinua löytämään asiakkaita, tekemään enemmän kauppaa ja saamaan rahat nopeammin tilille. Saat meiltä kaikki tarvittavat saatavien hallintaan liittyvät palvelut ja vähän enemmän. Teemme vaikeita juttuja sinulle helpoksi. Soita tai vieraile osoitteessa LINDORFF ON JOHTAVA ASIAKKUUKSIEN JA SAATAVIEN HALLINTAAN LIITTYVIEN PALVELUJEN TARJOAJA EUROOPASSA. Asiakkuudenhallinta Luottotiedot ja -päätökset Laskutus ja reskontra Muistutus ja perintä Saatavien osto

12 12 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI RATKAISU INSPIRAATIO 5 YHDISTÄ TOIMIALOJA MONTA PALVELUA YHDESSÄ 1. Yritys on tarkka ruuan laadusta, sillä suurin osa henkilöstöstä ruokailee omassa talossa. 2. Kiinteistöhuolto ja siivous ovat osa pakettia. 3. Algol-talo sijaitsee Espoon Karamalmilla. KUVAT: SHUTTERSTOCK. COM JA ALGOL Kaikki tilapalvelut yhdeltä toimijalta Kysymys: Mitä etuja Algolin kaltainen monialakonserni sai tilapalvelutoimintojensa ulkoistamisesta? Vastaus: Yhtiö sai rauhan keskittyä ydinliiketoimintaansa sekä varmuuden työvoiman riittävyydestä. ESIMERKKI Algol on tekniseen kauppaan ja terveydenhuoltoalaan erikoistunut itsenäinen konserni, joka toimii kymmenessä maassa pohjoisen ja koillisen Euroopan alueella. Konsernin kokonaismyynnin vuositaso on runsaat 200 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 500. Algol-talo sijaitsee Espoon Karamalmilla, jonne yhtiö on keskittänyt myös keskusvarastonsa ja teknisen kaupan toiminnot. Samaan kiinteistöön liittyy kiinteästi vuonna 2007 tehty palvelutoimintojen ulkoistaminen, jonka vetovastuussa oli konsernin lakimies Terhi Niva. Vastasimme aiemmin itse mm. aulapalveluista, postituksesta ja puhelinvaihteesta. Kiinteistönhuolto, siivous sekä henkilöstöravintola olivat eri yhteistyökumppaneiden vastuulla. Kun silloinen toimistopäällikkömme oli jäämässä eläkkeelle, päätimme etsiä talon ulkopuolisen toimijan, joka ottaisi vastuulleen koko paletin, Terhi Niva muistelee. Työntekijät siirtyivät mukana Terhi Nivan mukaan 2000-luvun puolessa välissä potentiaaliset yhteistyökumppanit olivat harvassa. Palveluiden tarjoajia oli useampia, mutta yleensä palveluja tarjottiin siten, että tarjoajalla oli itsellään hoidossa kiinteistönhuolto, siivous, aula-, postitus- ja puhelinvaihdepalvelut, kun taas ravintolapalvelut tuotettiin yhteistyökumppanilla tai päinvastoin. Koska halusimme ulkoistaa Epäilykset ulkoistamista kohtaan hälvenivät, kun hommat toimivat yhtä hyvin kuin ennen elleivät jopa sujuvammin. Terhi Niva Algol-konsernin lakimies KUVA: Nivan oma arkisto kaikki palvelut samalle taholle, oli tarjonta huomattavasti vähäisempää. Lisäksi ehtonamme oli, että yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi ulkoistetuista palveluista vastaava palvelupäällikkö työskentelisi meidän tiloissamme. Sopivaksi yhteistyökumppaniksi valikoitui kokonaisvaltaisia tilapalveluja tarjoava suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen konserniin. Yhteistyömme ulkopuolelle jäi lopulta vain jätehuolto. Kaikki palvelutoiminnoissa työskennelleet henkilöt siirtyivät kiinteistöpäällikköä lukuun ottamatta vanhoina työntekijöinä kumppanimme palvelukseen. Kiinteistöpäällikkömme toimii Algolin yhteyshenkilönä palvelun tarjoajaan päin. Algol mukana rekrytoinneissa Algolin ja palveluista vastaavan kumppanin yhteistyö on sujunut Terhi Nivan mukaan erinomaisesti. Algolin edustajat ovat olleet kiinteästi mukana myös avainhenkilöiden rekrytoinneissa. Meille on tärkeää, että tietyissä henkilöstölle ja asiakkaille näkyvissä avaintehtävissä, kuten palvelupäällikkönä, aulahenkilönä, edustustarjoilijana ja kokkina, työskentelevät hyväksymämme henkilöt. Aulahenkilö on puhelinvaihteessa tai aulassa usein ensimmäinen kontakti Algolin asiakkaisiin ja siksi äärimmäisen tärkeä henkilö meille. Olemme tarkkoja myös ruoan laadusta ja siitä, että se on monipuolista ja maistuvaa. Toimipisteemme lähistöllä ei ole juurikaan ravintoloita, joten suurin osa henkilöstöstä ruokailee päivittäin omassa talossa. Myös palvelupäällikön tehtävä on kannaltamme tärkeä, sillä hän pitää huolen siitä, että kaikki palvelut pelaavat moitteetta. Epäilykset hälvenivät Palvelujen ulkoistaminen herätti Algolin henkilöstössä aluksi vastarintaa. Epäiltiin, yhdistyvätkö puhelut oikeille henkilöille, laskeeko ruoan laatu ja siivouksen taso. Myös yhteistyökumppanin työntekijöiden käyttämät yhtenäiset työasut herättivät keskustelua, sillä ne tekivät ulkopuolisen työvoiman läsnäolosta näkyvää. Kaikkeen kuitenkin tottuu ja vastustus hälveni, kun hommat toimivat yhtä hyvin, elleivät jopa sujuvammin kuin ennen. Algol ja yhteistyökumppani istuvat saman pöydän ääreen joka kvartaali. Kerran vuodessa pidetään kattavampi kokous, jossa Algolin eri yhtiöiden henkilöstöstä koottu edustajisto ja kattava otos yhteistyökumppanin henkilöstöä käy läpi edellistä vuotta ja suunnittelee seuraavaa. Kiinteän kustannuksen lisäksi saimme yhteistyömme myötä varmuuden mm. siitä, että palvelujamme kehitetään jatkuvasti ja esimerkiksi sairaustapauksissa osaava tuuraaja löytyy nopeasti. Kokonaisuudessaan palvelujen ulkoistaminen on keventänyt työtaakkaamme merkittävästi ja palvelujen saanti hoituu sujuvasti ja kustannustehokkaasti, Terhi Niva päättää. TARU SCHRODERUS

13 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 13 RTK-Palvelu: Kiinteistöpalvelua paikallisesti ja kasvokkain Kiinteistöpalvelu on toimiala, jossa ulkoistamisella on jo pitkät perinteet. Eikä ihme, sillä ulkoistamisen hyödyt näkyvät nopeasti taloudellisena tehokkuutena, joustavuutena ja innovatiivisina, uusina toimintatapoina. RTK-Palvelu Oy on kotimainen kiinteistöhuolto- ja siivousalan palveluyritys, joka hallitsee kasvun ja osaa saumattoman läpiviennin. Maanlaajuisesti toimiva, mutta paikalliset olosuhteet hyvin huomioiva RTK- Palvelu huolehtii laadukkaasti sekä suurten, pienten että keskikokoisten asiakkaidensa kiinteistöhuoltopalveluista. RTK-Palvelu tarjoaa asiakkailleen kiinteistöhuoltoa, siivousta, teknisiä palveluja mm. energiatehokkuuteen liittyen sekä erilaisia toimisto- ja aulapalveluja. Yritys työllistää reilut 2200 ammattilaista Suomessa ja tarjoaa palvelujaan jo lähes 30 toimipisteestä eri puolilla Suomea. Niinpä henkilöstömme sekä osaa että pääsee hyödyntämään alan viimeisintä teknologiaa työssään, jatkaa Maksniemi. Koe työmme tulos Kun asiakas ulkoistaa kiinteistöpalvelunsa ja siivouksensa, on yhteistyökumppanin osaamisen ja luotettavuuden oltava kunnossa. Siirtymävaihe on tärkeä sekä liiketoiminnan ja palvelun jatkuvuuden että henkilöstön kannalta. - Pitkä kokemuksemme liiketoimintojen ja yritysten hankkimisesta on auttanut meitä hallitsemaan isojenkin kokonaisuuksien vastaanoton. RTK-Palvelu on kasvuhakuinen yritys, josta löytyy erityisosaajia kaikkiin kiinteistöpalvelun erityistehtäviin maanlaajuisesti, muistuttaa Maksniemi. - Meidät erottaa kilpailijoistamme vahva paikallinen asiantuntemus ja osaaminen. RTK-Palvelun työntekijät ja asiakaspalvelijat löytyvät aina läheltä. Toimintamme perustuu ympäri Suomea toimiviin itsenäisiin palveluyksikköihin, joten voimme tarjota monipuolisia kiinteistöhoidon palveluita joustavimmin, sanoo RTK- Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Tauno Maksniemi. - Asiakkaat kokevat työmme tuloksen joka päivä. Jatkuva yhteistyö sekä toimiva vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa näkyy kustannussäästöinä, joustavuutena ja asiantuntevana palveluna. Panostamme runsaasti henkilökuntamme koulutukseen ja työhyvinvointiin. Tietoruutu: RTK-Palvelu Oy - Valtakunnallinen kiinteistöpalveluyritys - Liikevaihto yli 90 milj. euroa - Toimintaa 26 paikkakunnalla Suomessa - Yli 2200 työntekijää - Perustettu vuonna Muutosta myytävänä Kukapa ei haluaisi vähentää yrityksensä kustannuksia ja samalla korottaa palvelutasoa? Coor Service Managementin kautta se on mahdollista. - Me myymme muutosta, tiivistää Coorin Suomen maajohtaja Ulf Wretskog. Coor ei pelkästään tuota yksittäisiä palveluja yrityksille, vaan tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa tukipalveluja myös kehitetään ja tehostetaan aktiivisesti. - Jos johdat pyörätehdasta, et laita parasta henkilökuntaasi kehittämään siivousta tai ruokalaa. Meiltä saat parhaat asiantuntijat myös näihin palveluihin. Taso nousee ja kustannukset alenevat, Wretskog sanoo. Ulkoistaminen alkaa sisältä Parhaan hyödyn tukipalvelujen kokonaisvaltaisesta ulkoistamisesta yritys saa, jos koko organisaation palvelustrategia on mietitty kattavasti. Ensimmäiseksi päätetään, mitkä toiminnot halutaan ulkoistaa. Puhelinvaihteen voi ulkoistaa, mutta vaikkapa teleyhtiö voi strategisesti valita, että se pidetään talon sisällä. Seuraava vaihe on laatutason määritteleminen jokaiselle palvelulle. Kuinka nopeasti vaihteessa pitää vastata? Kuinka usein lattia vahataan? Entä kuinka lajittelu hoidetaan? Jos kestävä kehitys on yritykselle tärkeää, sen voi määritellä osaksi palvelusisältöä. - Olemme alan ensimmäisinä kehittäneet ympäristömerkinnän kaikille palveluillemme, Wretskog kertoo. Coor Green Services arvioi kaikki Coorin palvelut ympäristökriteerien avulla. Kriteerien perusteella annetaan hopea- tai kultamerkintä. Muutos voi alkaa Jotta Coorin tarjoama muutos olisi mahdollinen, Kiinnostuitko Coorista tai haluatko lisätietoja toiminnastamme? Ota yhteyttä: Ulf Wretskog Puh ulkoistaminen on tehtävä strategisesti samalla tavalla koko yrityksessä, vaikka se toimisi kansainvälisesti. Käytännön toteutus hoidetaan kuitenkin paikallisesti. Myös siksi, että joitakin palveluja rajoittaa maakohtainen lainsäädäntö, kulttuuri tai poliitiikka. - Think globally, act locally koskee myös ulkoistamista. Sama palveluntuottaja ei voi hoitaa yrityksen tukipalveluja globaalisti. Siitä huolimatta toteutusten vertailu on helppoa, kun palvelustrategia on määritelty, Wretskog kiteyttää. Coor Service Management, PL 108, Helsinki, Paciuksenkatu 21, FI Helsinki, vaihde:

14 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Ulkoistaminen tarkoittaa yrityksen osan tai tietyn osatoiminnan siirtämistä ostettavaksi ulkopuoliselta yritykseltä alihankintana. Näin kertoo Wikipedia ja jatkaa, että esimerkkejä ulkoistetuista palveluista ovat tietotekniikan hallinnointi ja ylläpito, siivous, vartiointi, työterveydenhoito, tuotteiden valmistus, sihteeripalvelut, muotoilu ja yrityksen ruokalan ylläpito. UUTISIA LYHYESTI Ulkoistaminenko sisäistämistä? Ulkoistettavien palveluiden listaan voisi lisätä logistisen tiedon hallinta, materiaalin hallinta ja lisäarvopalvelut sekä kuljetuspalvelut. Muun muassa näiden ulkoistamisen kehitystä mitattiin uusimmassa liikenneja viestintäministeriön logistiikkaselvityksessä LVM:n ajoitus oli loistava järjestyksessään kuudennelle kansalliselle logistiikkaselvitykselle. Edellisestä selvityksestä ei ole kuin vuosi, mutta ajat ovat muuttuneet lyhyessä ajassa niin poikkeuksellisesti, että näin tallennettiin kansainvälisestikin merkittävää aineistoa. Logistiikkaselvityksen 2010 tekemisestä vastasi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijaryhmä professori Lauri Ojalan johdolla. Maltillisuus on valttia Logistiikkaselvityksen 2010 mukaan informaatiologistiikan ulkoistaminen yleistyy edelleen. Kehitys on kuitenkin ollut arvioitua maltillisempaa. Kuljetuspalvelut on paljolti ulkoistettu, mutta materiaalinhallinta ja lisäarvopalvelut ovat selvästi alle sen, mitä yritykset arvioivat neljässä vuodessa tapahtuvan. Logistiikkaselvityksen tunnusluvuista on usein yksipuolisestikin nostettu esiin logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta ja niin nytkin. Suomalaisyritysten logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta laski vuoden ,2 prosentista vuoden ,9 prosenttiin. Muutosta selittää erittäin poikkeuksellinen talous- ja markkinatilanne. Tämän analysointi ei ole ongelmatonta: toisen kustannus on toisen tulo. Kaikille toimitusketjun osapuolille oli kuitenkin yhteistä varastoihin sitoutuneen pääoman kustannusten nousu suhteessa liikevaihtoon. Kysynnän romahdettua toimitusketjujen turpoamisella oli kova hinta. Sittemmin toimitusketjut ovat laihtuneet palvelukyvyn kannalta jopa liikaakin, mutta selvityskin osoittaa paniikkijarrutusten ja äkkikiihdytysten olevan kalliita liikkeitä. Pääasia on lopputulos Tällä hetkellä logistiikan kykyjä koetellaan, kun kysyntä on lähtenyt nousuun. Sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena muun muassa kuljetusalalla kapasiteetti edelleen vähenee, minkä vuoksi toimitusketjujen palvelukyky on riittämätön. Kaikki mittarit eivät NÄKÖKULMA Tällä hetkellä logistiikan kykyjä koetellaan, kun kysyntä on lähtenyt nousuun. Kapasiteettipula ei paranna asiakaspalvelua. Mikko Melasniemi Toimitusjohtaja, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry KUVA: Melasniemen oma arkisto siis valitettavasti ole kääntyneet samaan aikaan ylöspäin. Kapasiteettipula ei paranna asiakaspalvelua, kannattavuutta eikä kilpailukykyä. Ulkoistaminen ei ole ratkaissut kapasiteettipulaa. Ulkoistamisessa yritys siirtää itse tuottamansa toiminnon ulkopuoliselle yritykselle. Kuitenkin sitä, mitä ei ole tehnyt, ei voi ulkoistaakaan. Kapasiteettiongelma on edelleen yhteinen, vaikkakin osapuolten näkökulmasta erinäköinen. On aivan sama, miksi toimitusketju tökkii, jos lopputuloksena tavara ei tavoita asiakasta. Suoraviivaista toimintaa Mutta onko ulkoistaminen itse asiassa sisäistämistä? Joka tapauksessa toisen ulkoistaessa, toinen sisäistää saman asian. Jotta ei liikuttaisi vain kaksiulotteisessa koordinaatistossa, sisäistäjäkin totta kai ulkoistaa muuta kuin ydinbisnestään siinä, missä muutkin. Tällöin se, joka ottaa kopin ulkoistuspallosta, on motivoitunut kehittämään ja kouluttamaan sitä, millä rahaa tehdään eli ydinbisnestään. Suoraviivaista. P.S. Muuten, facebookissa voi fanittaa sivua ulkoista avioelämän velvoitteet!. Suosittelen harkitsemaan, mitä kannattaa ulkoistaa. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Logistiikkaselvitys 2010 Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset vuonna 2009 olivat keskimäärin 11,9 % liikevaihdosta, mihin sisältyy myös ulkomailla syntyneet kustannukset. Vuonna 2008 vastaava osuus oli 14,2 %. Muutosta selittää erityisesti kuljetuskustannusten osuuden tuntuva lasku. Varastoon sitoutuneen pääoman kustannusosuus on vastaavasti jokin verran kohonnut. Logistiikkakustannusten taso on kääntynyt laskuun erityisesti suurilla yrityksillä ja mikroyrityksillä. Pienten ja keskisuurten yritysten logistiikkakustannukset ovat sen sijaan nousseet hieman edellisen vertailuvuoden 2008 tasosta. Erityisesti pienten yritysten varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset ovat kohonneet. Toimitusaikojen, -varmuuden ja rahan sitoutumisajan tunnusluvut ovat alentuneet jonkin verran vuodesta 2008, mutta ovat useimmilla toimialoilla edelleen hyvällä tasolla. Logistiikan ulkoistaminen on pienemmille yrityksille keino parantaa asiakaspalvelua ja toiminnan joustavuutta. Suuret yritykset näkevät ulkoistamisen osana logistiikkaprosessien uudistamista. Erityisesti informaatiologistiikan ulkoistamista näyttäisi yleistyvän, vaikka arviot ulkoistamisen asteesta vuonna 2009 eivät ole täysin toteutuneet. Kuljetus- ja huolintatoimintoja on jo ulkoistettu varsin laajasti. LÄHDE: LIIKENNE JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LOGIS- TIIKKASELVITYS 2010 Delivering solutions. Karsi kuluja, varastoi viisaasti Tarjoamme monipuolisesti varastointi- ja terminaalipalveluita usealla paikka kunnalla. Yhteensä neliömetrin varastoissamme on valinnan varaa eri tarpeisiin elintarvikkeiden, huone- tai ulkolämpötilaa kestävien sekä vaarallisiksi aineiksi luokiteltujen tuotteiden varastointiin. Kysy lisätietoja myynnistämme, puh Mikä on varastoinnissanne tärkeää? Lue lisää netistä services/warehousing Monipuoliset varastotilat keskeisten reittien ja asiakaskunnan lähellä? Mahdollisuus erilaisiin lisäarvopalveluihin? Ammattilaisten palvelut varastossa ja logistiikan suunnittelussa? Varastojärjestelmä, jolla hallitaan viimeisimmät seuranta- ja prosessivaatimukset? Ajantasainen nettiyhteys omaan varastoon ja kuljetuksiin? Keski-Euroopan ja Venäjän raideyhteydet? Varastointikustannusten joustavuus volyymien ja kausivaihteluiden mukaan?

15 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 15 Logistiikkaa, jonka suunnittelussa asiakas on aina etusijalla Hyvä, strateginen ajattelutapa logistiikkaratkaisujen valitsemisessa kannattaa. Me autamme sinua hallitsemaan kokonaisuutta ja jaksottamaan logistiikkatoimesi kysynnän mukaan. Pitkäkestoisella yhteistyöllä ja aina asiakkaan ehdoilla. Yrityksen logistiikkaratkaisut ovat liiketoiminnan keskeinen osa-alue, jolle kannattaa antaa sen ansaitsema painoarvo ja huomio. Waco Logistics Finland on logistiikkapalveluita tarjoava yritys, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat lento- ja merirahdit, tullauspalvelut ja toimitusketjun hallinta. Omissa tiloissaan Waco Logistics Finland tarjoaa myös lisäarvopalveluita kuten terminaalipalvelut, jälleenpakkaus, lajittelu ja varastointi. Kun Waco Logistics Finland suunnittelee asiakkaan logistiikkaratkaisuja, se tehdään täysin asiakaslähtöisesti. Me otamme aina ensimmäiseksi huomioon asiakkaan tahtotilan ja tarpeen, perehdymme perusteellisesti asiakkaan liiketoimintaan ja tutkimme, onko vanhaan ratkaisuun olemassa uutta, parempaa vaihtoehtoa, myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Wildtgrube painottaa. Toivomme asiakkaalta ainoastaan avoimuutta kertoa omista tarpeistaan ja tavoitteistaan, keskusteleminen ei vielä maksa mitään. Meidän vastuullamme on tämän jälkeen vaikuttaa positiivisesti asiakkaan liiketoimintaan, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen omaan myyntiin, markkinointiin ja talouteen. Emme suinkaan välttämättä tyydy jo olemassa olevaan malliin, vaan pyrimme nimenomaan tervehdyttämään asiakkaan logistiikkaa ja kartoittamaan uusia, kannattavampia tapoja toimia. Waco Logistics Finland on läsnä asiakkaan arvoketjussa. On tärkeää, että otamme logistisissa ratkaisuissamme huomioon myös asiakkaamme asiakkaan. Omaa toimintatapaa mukautetaan aina asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Toimitusketjun monet erilaiset osaset otetaan tässä tarkasti huomioon. Waco Logistics Finland on luotettava ja keskusteleva kumppani, joka on asiakkaan tavoitettavissa. Waco Logistics Finland on perustettu vuonna 1996 ja se on osa The WACO Systemsia. Verkostolla on 70 jäsenmaata ja se toimii yli 300 kohteessa. Suomessa Waco Logistics Finlandin toimipisteet sijaitsevat Lahdessa, Tampereella, Oulussa, Hämeenlinnassa ja pääkonttori Vantaalla. Myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Wildtgrube INSPIRAATIO VINKKI Muuntotie VANTAA Postiosoite: PL VANTAA Puhelin: SELVITYKSEN TAUSTAA Tyytyväisyys sijaintipaikkakunnan logistiseen toimivuuteen on kasvanut. Erot eteläisen ja muun Suomen välillä logistisissa toimintaedellytyksissä ovat kasvaneet osin edelleen. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen kilpailukyky ja logistinen toimivuus ovat edelleen erittäin hyviä. LÄHDE: LOGISTIIKKASELVITYS 2010

16 16 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KERRO MIELIPITEESI, ME KUUNTELEMME! OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA Nauti minibreikistä merellä ja kauniin Tallinnan antimista. Meno paluu-matka kahdelle sisältäen hytin Viking XPRS:llä. Matkaan kuuluu Bistro Buffet -lounas menomatkalla ja yöpyminen Tallinnassa kahden hengen huoneessa, sisältäen aamiaisen. VOITA MERELLINEN KAUPUNKI- LOMA PUH

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet 1 Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet Savon ilmasto-ohjelman seminaari Erikoistutkija 8.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYKSEN TAUSTAA Suomi ja LvM kansainvälisesti edelläkävijöitä logististen toimintaedellytysten

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto yritysmyönteisenä yhteistyökumppanina

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto yritysmyönteisenä yhteistyökumppanina Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto yritysmyönteisenä yhteistyökumppanina vs. apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen 23.4.2015 Helsingin elinkeinopäivä Sosiaali- ja terveysviraston arvoverkko 2015 (tubu)

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ.

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. 12.2. Dan Koivulaakso Kantu-päivät AJANKOHTAINEN TILANNE Vuoden 2014 aikana yli 100 kuntaa on käynyt yhteistoimintamenettelyjä tavoitteena henkilöstön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Johan Mild 25.01.2012 Asialista Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Case NKS (Nya Karolinska Solna) Katsaus taakse ja eteen visio on kaiken kehityksen

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Tarvitsetko lisää virtaa?

Tarvitsetko lisää virtaa? Tarvitsetko lisää virtaa? Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut 1 Staples Business Advantage Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän tai tietokoneen ääressä: toisinaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Etumatkaa korkealaatuisilla palveluratkaisuilla www.nurminenlogistics.com 127 v. Nurminen Logistics on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on 127 vuoden kokemus

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot