ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja Tapaus Halton: Toimiva logistiikka tuo kilpailuetua N:o 1 / Marraskuu 2010 ULKOISTAMINEN 5 RATKAISUA Keskity ydinliiketoimintaan voit säästää resursseissa ja parantaa niin oman kuin tilatunkin palvelun laatua. TOIMIVAAN ULKOISTAMISEEN Palvelut kerralla kuntoon joustava vaihtoehto Mikko Melasniemi: Onko ulkoistaminen sisäistämistä? Paula Risikko: Nyt keskitytään kokonaisuuksiin. ULKOISTAMINEN TUO ASIANTUNTIJAT LÄHELLESI KUVA: SHUTTERSTOCK

2 2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI HAASTEITA Käynnissä on tällä hetkellä selvityksiä ja arviointeja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kustannuksista ja kokonaistaloudellisista hyödyistä kuntien omana toimintana, ostopalveluna ja/tai ulkoistettuna palveluna. Ulkoistamisen hyödyt varmistettava SUOSITTELEMME SIVU 6 Pia Gramén Toimitusjohtaja, Kiinteistöpalvelut ry. Kuntien osto-osaamisessa olisi kehitettävää ja yhteistyötä palveluntoimittajien kanssa pitäisi lisätä. Kuntasektorin hankintojen määrä yksityissektorin tuottajilta on kasvanut ripeästi. Kasvu olettavasti jatkuu. Suppeiden ostopalvelujen sijasta Ennen kaikkea on taattava, että palvelujen tilaajat yhteisten rahojemme käyttäjinä osaavat varmistaa rahoillemme korkeatasoisen vastineen. Paula Risikko Peruspalveluministeri, terveystieteiden tohtori KUVA: Kokoomus.fi mielenkiinto näyttää suuntautuvan laajojen toimintakokonaisuuksien ulkoistamiseen. Ulkoistaminen voi tuoda tervetullutta uudenlaista näkökulmaa palvelujen tuottamiseen, lisätä joustavuutta asiakkaiden kannalta ja antaa parempaa vastinetta esimerkiksi terveyspalveluja varten varatuille rahoille. Toisaalta ulkoistamiseen liittyy riskejä palvelujen tilaajille, tuottajille ja niiden käyttäjille. Terveyspalvelu on erilainen ja haastava markkina-alue. Kaikkea ei voi ulkoistaa. Terveyspalvelujen asiakas ei pysty useinkaan itse arvioimaan palvelutarvettaan tai vaihtoehtoisten toimenpiteiden hyötyjä. Myös kuntasektorin tilaajataho on vaikeuksissa: tilaaja tuottaja-asetelmista tuttu asia on se, että liian usein unohdetaan kilpailuttamisen vaativuus. Myös tuottajapuolella on osaamishaasteita alkaen kunnallisen päätöksenteon logiikan ymmärtämisestä. Yritysten ja kunnan toimintatavat ovat kovin erilaiset. Kuntasektorin päättäjä joutuu ottamaan huomioon sen tosiasian, ettei kunnan ydintoimintoja voida ulkoistaa. Lisäksi kunnan on viime kädessä varmistettava palvelujen järjestyminen kuntalaisilleen esimerkiksi hoivapalveluyrityksen lopettaessa toimintansa. Tilaamisvaikeuksia on muillakin kuin suomalaisilla kuntapäättäjillä. OECD:n tuore raportti kertoo taas samaa mitä järjestön raporteissa on toistettu monet kerrat: terveydenhuollon tilaaja tuottaja-mallien ostajilta puuttuu usein riittävä tieto sopimusten tekemisestä ja valvonnasta. Suomessa ei ole ollut ulkoistamisen vaikutusten valtakunnallista seurantaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on päätetty vastata tähän tarpeeseen. Käynnissä on selvityksiä ja arviointeja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kustannuksista ja kokonaistaloudellisista hyödyistä kuntien omana toimintana, ostopalveluna ja/tai ulkoistettuna palveluna. Ulkoistaminen on merkittävä osa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ulkoistamisen tulee kuitenkin olla hallittua. Vain siten siitä on hyötyä palvelujen käyttäjälle. Ennen kaikkea on taattava, että palvelujen tilaajat yhteisten rahojemme käyttäjinä osaavat varmistaa rahoillemme korkeatasoisen vastineen. Ulkoistettu taloushallinto s Asiantuntijat ovat sitä varten, että sinä voit keskittyä ydinosaamiseen. Laatu säilyy ja paranee s Algol ulkoisti palveluitaan kokonaisvaltaisesti, mutta on mukana täysipainoisesti päätöksenteossa. Autamme lukijoitamme onnistumaan! ULKOISTAMINEN NRO 1, MARRASKUU 2010 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Toimitusjohtaja: Sauli Asikainen Toimituspäällikkö: Päivi Puhtila Layout: Lii Treimann Business Development Manager: Jarmo Perälä VASTUUSSA TÄSTÄ NUMEROSTA Projektipäällikkö: Sakari Ylönen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Kahden vahvan toimijan kumppanuus Kaksi vahvaa toimijaa yhdistivät osaamisensa, kun Huhtamäen Hämeenlinnan tehtaan Consumer Goods yksikkö ulkoisti tehtaan kunnossapidon ABB:lle. ABB:n Full Service -konseptissa on kyse asiakkuuden sijaan kumppanuudesta, sillä yhteistyössä molemmat osapuolet ovat aktiivisia tekijöitä tuoden mukanaan arvokkaan osaamisensa. Tuloksena on tehtaan parantunut kannattavuus ja tehostunut tuotanto. Toiminnalle uusi suunta Huhtamäen ja ABB:n kumppanuuden lähtökohtana oli löytää Hämeelinnan tehtaan toiminnalle uusi suunta vastaamaan nykypäivän tarpeita. Hämeenlinnan tehtaan Consumer Goods yksikön tehtaanjohtaja Marko Rantala kertoo, että muutos haluttiin ajaa läpi suhteellisen nopealla aikataululla. Osaamista kaivattiin oman organisaation ulkopuolelta, joten muutosprosessiin haettiin kumppani. - Meillä ei ollut muutokseen valmiita työkaluja, joten lähdimme hakemaan partneria. Kartoittaessamme eri vaihtoehtoja, ABB osoittautui selkeästi parhaaksi toimijaksi, jolla oli sopivin kokonaisratkaisu järjestelmineen, selvittää Rantala. Yhteistyössä ja molempien osaamista hyödyntäen lähdettiin kehittämään tehtaan kunnossapitoa ja sen toimintatapaa sekä koneiden systemaattista ennakkohuoltoa. Rantala kiittää yhä jatkuvan yhteistyön hedelmiä. Alussa määritellyt kehittämisen kohteet on saatu vietyä eteenpäin nopealla aikataululla. - Kattava toiminnanohjausjärjestelmä korvaa nyt vanhan käytännön, jossa esimerkiksi varaosien tilanne oli lähinnä muistin varassa, Rantala kuvailee. Tavoitteena suorituskyvyn lisääntyminen ABB:n kokonaiskunnossapito liiketoiminnan johtaja Markku Pelli kertoo että kumppanuuden lähtökohtana on sen hetkinen asiakasyrityksen markkinatilanne, ja sen vaikutusten tunnistaminen tehtaan toimintaan. - Me kartoitamme kahdenkymmenen vuoden kokemuksella konkreettiset kehittämistoimenpiteet ja kunnossapidon mittarit. Sen jälkeen me räätälöimme asiakkaalle parhaan ja optimaalisimman ratkaisun. ABB:n sopimus elää asiakkaan kanssa samassa syklissä. Kulloinenkin toteutus sovitaan sen tilanteen mukaan missä eletään. Huhtamäen kumppanuussuhteessa ABB:n edustaja on lähes päivittäin tapaamisissa ja palavereissa läsnä ja kumppanuussopimusta ohjataan molempien yritysten edustajien kanssa. Tehtaanjohtaja Rantala painottaa, että tämä ei olisi mahdollista ilman luottamusta kumppaniin.

3 INSPIRAATIO VINKKI TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 3 MP sponsorikolumni ASIAA ULKOISTAMISESTA Tässä numerossa käsittelemme ulkoistamista usealta eri alalta. Vahvasti mukana on taloushallinto ja perintä. Perehdymme kattavasti myös kiinteistö- ja siivousalaan sekä logistiikkaan. Tarjolla erinomaisia tapausesimerkkejä! INSPIRAATIO KUVA: SHUTTERSTOCK KUVA: SHUTTERSTOCK Perinnän ulkoistamisessa perintäyhtiön ammattitaito ratkaisee Kennet Kronman Kirjoittaja on OK Perintä Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja markkinointipäällikkö

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AJASSA VAPAUTA YRITYKSEN SISÄISET RESURSSIT RATKAISU 1 ETSI ASIANTUNTIJAT Kysymys: Miksi yrityksen kannattaa ulkoistaa taloushallinnon toimintansa? Vastaus: Ulkoistaminen tehostaa yrityksen ajankäyttöä ja yritys saa tilitoimistosta käyttöönsä monipuolisen osaamisen sekä haluttuihin toimintoihin erikoistuneet ohjelmistot. Taloushallinnon hoitaminen edellyttää sellaista osaamista, jota yrittäjäksi ryhtyvällä henkilöllä harvoin on. Suomessa kirjanpito ja verotus muodostavat kokonaisuuden, ja yrittäjän tulee näin ollen hallita sekä kirjanpito- että verolainsäädäntö. Myös ohjelmisto- ja laiteinvestointeihin käytettävät varat ovat huomattavat. Yrityksen on ulkoistamalla mahdollista saada käyttöönsä huippuosaamista ja valmiit järjestelmät ilman, että sen täytyy investoida lainkaan omaa aikaansa näihin tukipalveluihin. Taloushallinnon ulkoistaminen on yksi yleisimmistä ulkoistustoiminnoista, sillä siihen liittyvien tehtävien hoitaminen on monimutkaista ja aikaa vievää, puheenjohtaja Leena Rekola-Nieminen Taloushallintoliitosta muistuttaa. Ulkoistaessaan taloushallinnon yritys maksaa vain käyttämistään palveluista eikä sillä ole kiinteää kulua rasitteenaan. Yritys saa käyttöönsä usean eri henkilön osaamisen eikä yhden henkilön vastuulle jää reskontran, kirjanpidon, alv-tilitysten, palkanlaskennan ja muiden talousasioiden hoitaminen. Tilitoimistosta saa samalla apua esimerkiksi budjetoinnin ja investointilaskelmien hoitamiseen. Rekola-Nieminen kehottaa yrityksiä olemaan aktiivisesti kiinnostuneita omista taloushallinnon asioistaan, muuten tiedonkulku tilitoimistosta voi hiipua ja yrittäjän tuntuma omaan liiketoimintaansa kadota. Tilitoimisto kyllä raportoi yritykseen sovitulla tavalla, mutta ei voi tietää käyttääkö yritys tehtyjä raportteja ja ovatko ne sellaisia kun yrittäjä haluaa. Tilitoimiston kannalta haasteellisinta ulkoistamisprosessissa on ehdottomasti sopivien ohjelmistojen puute ja ohjelmistotuotteiden hinnoittelumallit. Myös Leena Rekola-Nieminen Puheenjohtaja, Taloushallintoliitto KUVA: Taloushallintoliitto osaavan henkilökunnan löytäminen muodostaa jo nyt pullonkaulan monen toimiston kasvulle, Rekola-Nieminen jatkaa. Trendinä laajojen kokonaisuuksin ulkoistaminen Taloushallinnossa ulkoistetaan nykypäivänä yhä laajempia kokonaisuuksia. Aiemmin kyse oli pienistä asioista, mutta nyt saatetaan ulkoistaa koko taloushallinnon ketju laskun saapumisesta alkaen. Sähköisiä menettelyjä käytetään entistä laajemmin hyväksi. Nopeimmin kasvava alue useissa tilitoimistoissa on Rekola-Niemisen mukaan juuri palkkahallinto. - Saattaa olla, että tulevaisuudessa meillä toisaalta tulee olemaan pieniä, erikoistuneita toimistoja, jossa henkilökohtainen palvelu esim. asiakkaan tiloissa on avainasemassa. Toisaalta koko ajan syntyy yhä suurempia toimistoja ja ketjuja, joissa tietotekniikasta otetaan kaikki hyöty irti. Tilitoimistot eriytyvät palvelutarjonnaltaan ja toimintatavoiltaan jatkossa varmasti yhä enemmän, mikä tuo haastetta palvelujen ostajalle sopivan tilitoimiston valitsemiseen. MIKAELA KATRO

5 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 5 Löydä pätevimmät tekijät 6 FAKTAA SAP:STA SIJOITA LAATUUN Oman ydinliiketoiminnan hoitaminen onnistuu tehokkaasti, kun ammattilaiset työskentelevät kanssasi. KUVA: SHUTTERSTOCK Ulkoistamisprosessilla lisätään erityisosaamista ja paikataan poissaolot. Keskeisenä tavoitteena ulkoistamisprosessissa on usein kustannusten alentaminen. TAUSTAA Ilkka Töyrylä Johtava konsultti KUVA: Midagon Säästöihin voidaan päästä, jos palveluntarjoajalla on rakenteellisia etuja asiakasyritykseen verrattuna. Samalla asiakasyrityksellä on ulkoistamisen myötä mahdollisuus keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja vähentää työntekijöiden poissaoloista koituvia ongelmia. Eläkkeelle jääminen on käynnistänyt useita ulkoistushankkeita. Pienessä organisaatiossa lomilla ja muilla poissaoloilla on vaikutus palvelutasoon. Myös puuttuvan erikoisosaamisen saaminen organisaatioon on hyvä motiivi ulkoistamiselle, johtava konsultti Ilkka Töyrylä arvioi. Ulkoistamalla voidaan yrityksen palveluita mitata paremmin ja varmistaa laadun taso palvelutasosopimusten ja sakkojen avulla. Sisäisessä organisaatiossa esim. aikataulujen pitävyys ja virheiden määrä ei ole yleensä samalla tavalla sanktioitua. Hyviin tuloksiin ulkoistamisessa päästään, kun kiinnitetään huomiota palveluntarjoajan valintaan, riittävään resursointiin siirtymävaiheessa, muutosvastarinnan ja riskien hallintaan sekä määritellään hyvin vastuurajat yrityksen ja palveluntarjoajan välillä. Merkittävät kustannussäästöt Töyrylä korostaa vielä, että palvelutarjoajalla on usein myös paremmat käytännöt tuottavuuden ja kustannusten hallintaan. Lisäksi esimerkiksi palkkahallinnon hoitaminen itse saattaa olla yrittäjälle monimutkaista, kun siinä yhdistyvät eri työehtosopimukset, työlainsäädäntö ja tekninen osaaminen. Työnantajalle on sälytetty paljon sellaisia velvollisuuksia, jotka eivät suoranaisesti liity varsinaiseen palkanmaksuun työntekijälle, Taloushallintoliiton puheenjohtaja Leena Rekola-Nieminen kertoo. Tilitoimisto voi palveluntarjoajana ylläpitää monipuolisempia ohjelmistoja ja niiden osaamista kuin yhden yrityksen kannattaa tehdä. HR-järjestelmien (esimerkiksi SAP) avulla yrityksen on helppo suorittaa henkilöstöön liittyviä asioita, kuten esimerkiksi maksaa palkkoja, kouluttaa ja rekrytoida. HR-järjestelmät mielletään usein kalliiksi ratkaisuiksi, jotka sopivat vain suurille yrityksille. Pienempi yritys voi kuitenkin ulkoistamalla HR- tai palkanlaskentatoimensa saada käyttöönsä samanlaisen järjestelmän, jonka kokonaiskustannukset ovat silti yritykselle pienemmät ja laatu toimintojen suhteen jopa parempi. MIKAELA KATRO 1 SAP koostuu eri toimintoja tukevista sovelluksista, jotka on integroitu toisiinsa. Ne tukevat paitsi yksittäisiä toimintoja, myös koko prosesseja. 2 SAP-järjestelmästä löytyy ratkaisut taloushallintoon, laskutukseen, henkilöstöhallintoon, hankintoihin, toiminnan suunnitteluun ja seurantaan sekä ulkopuolisen rahoituksen hallintaan. 3 Integraatio eri sovellusten välillä takaa informaation kulun eri osaalueiden välillä reaaliaikaisesti ilman erillisiä liittymiä. 4 Yksittäinen tieto syötetään järjestelmään vain kerran, ja tieto päivittyy kaikkiin sovelluksiin samanaikaisesti. 5 Integroitu järjestelmä lisää myös läpinäkyvyyttä organisaation toiminnassa. Esimerkiksi raporttien summatiedoista voidaan porautua aina yksittäisiin tapahtumiin asti. Tätä voidaan myös rajoittaa käyttäjärooleihin kiinnitetyin käyttöoikeuksin. 6 SAP:n ratkaisuilla on mahdollista löytää ongelmat liiketoiminnan prosesseista ja muuttaa ne kilpailueduiksi. Zalaris luotettavaa henkilöstöhallinnon ulkoistamista Henkilöstöhallintoajärjestelmän ja ylläpidon prosessit vievät valtavasti aikaa ja vaativat jatkuvasti kehittyvää erityisosaamista. Sen sijaan prosessien ulkoistaminen antaa yrityksellesi mahdollisuuden keskittyä strategisen HR:n kehittämiseen, kun aikaa ei kulu hallinnollisiin rutiineihin. huolimatta pysty toimittamaan palvelua alhaisemalla kustannustasolla kuin yrityksen oma palkan laskenta, tietää Business Development Director Petri Päätalo. laadun verrattuna yrityksen sisäiseen palkanlaskentaan, hän vakuuttaa. Zalariksen näkemyksen mukaan ulkoistuskumppanin tehtävänä on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja tehostamisesta. Palvelun tasoa seurataan yhdessä asiakkaan kanssa perustuen palvelusopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin. SAP HCM - tehokasta henkilöstöhallintoa ja raportointia järjestelmä on laajennettavissa asiakkaan henkilöstöhallintotarpeiden mukaan. Järjestelmä on monikielinen, ja siksi palkanlaskennan palvelua voidaan tuottaa yhtenäisillä prosesseilla kaikissa Pohjoismaissa paikallisella kielellä. Kansainvälisille yrityksille tärkeää on myös yhtenäinen raportointi. Tieto tallennetaan vain kerran ja näin uusi tieto on hyödynnettävissä toinnin johtava tarjoaja pohjoismaisilla markkinoilla. Yritys perustettiin järjestelmässä. Zalaris HR Services Finland Oy Zalaris Consulting Finland Oy

6 6 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI RATKAISU AJASSA 2 MP sponsorikolumni SEURAA AIKAASI Palkkauudistus saa kunnat miettimään ulkoistamista Kysymys: Miten kunnat hyötyvät kiinteistö- ja siivouspalveluiden ulkoistamisesta? Vastaus: Ulkoistaminen ei huononna palvelujen laatua päinvastoin. Palvelut saadaan joustaviksi, kustannustehokkaiksi ja yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. TAUSTAA Pia Gramén Toimitusjohtaja, Kiinteistöpalvelut ry KUVA: Mikaela Katro Julkisesta sektorista valtio on jo ulkoistanut suurimman osan kiinteistöpalveluistaan, kuten siivouspalvelut, kiinteistönhoidon ja tekniset palvelut. Kuntien tilanne taas on vaihtelevampi. Osa kunnista on ulkoistanut koko teknisen toimen, mutta erityisesti suuremmilla kunnilla on omat mallinsa ja ne hoitavat palvelunsa itse. Näissä kunnissa päättävät elimet eivät ole vielä välttämättä perillä siitä, mitä ulkoistaminen tarkoittaa ja miten paljon muun muassa säästöä näiden palveluiden ulkoistaminen voi kunnalle tuoda, Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén kertoo. Kuntien osto-osaamisessa olisi kehitettävää ja yhteistyötä palveluntoimittajien kanssa pitäisi lisätä. Esteenä palveluiden ulkoistamiselle on epäluulo ulkopuolisen palveluntoimittajan toimintaa kohtaan. Vaikka ulkoistamisprosessi on kunnissa hitaampaa kuin valtiolla, epävakaa taloudellinen tilanne ja henkilöstön eläköityminen ovat saaneet myös kunnat viime aikoina kiinnittämään enemmän huomiota ulkoistamisen mahdollisuuksiin ja sen tuomiin mittaviin säästöihin. Monta syytä ulkoistaa Ulkoistaminen voi tuoda yrityksille ja kunnille kustannussäästöjä sekä parantaa tehokkuutta, lisätä joustavuutta ja mahdollistaa erikoistumisen sekä innovaatioiden kehittymisen. Ulkoistamisen lisääntyessä henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhä paremmin ja myös koulutustarjonta laajenee. Henkilöstö ei koe olevansa enää tukitoimihenkilöstöä, vaan ulkoistamisen myötä siitä tulee yrityksen ydintoimintaa. Ulkoistamisen kokemukset ovat näin ollen antoisia sekä ulkoistajalle, palvelun suorittajalle että etenkin henkilöstölle. Selkeyttä uudella palkkausjärjestelmällä Vuodenvaihteessa voimaan astuva kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva uusi palkkausjärjestelmä yhtenäistää kiinteistöpalvelualan työtehtävistä maksettavat palkat yhteen palkkausjärjestelmään. Työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä takaa kaikille alan työntekijöille tasapuolisen, samojen sääntöjen mukaan määräytyvän vähimmäispalkan. Samalla heitä kannustetaan myös kouluttautumaan. Uutta palkkausjärjestelmässä on koulutuslisä, joka maksetaan työtehtävään liittyvän tutkinnon suorittaneille. Näin alalle saadaan enemmän osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa ja samalla arvostus alaa kohtaan kasvaa, Gramén jatkaa. Ala on ollut muista palvelualojen vähimmäispalkoista jäljessä ja korotuksilla rakoa saadaan nyt kurottua umpeen. Uusi palkkausjärjestelmä yhdessä vähimmäispalkkojen korottamisen kanssa nostavat myös palkkakustannuksia ja onkin haasteellista saada näin suurille korotuksille asiakkaiden hyväksyntä. Gramén muistuttaa, että ylläpidon kustannukset ovat alle 1 % asiakkaan toimitiloissa tuotetusta liikevaihdosta. Ydinliiketoiminnan tuottavuutta kasvattaa terveellinen ja viihtyisä työympäristö, joiden avulla pystytään saamaan aikaan asiakkaalle enemmän tehokasta työaikaa. FAKTAA KIINTEISTÖ- JA SIIVOUSPALVELUISTA KIINTEISTÖPALVELUT JA SIIVOUS Ulkoistaminen mahdollistaa henkilöstön koulutuksen ja viihtyvyyden. KUVA:SHUTTERSTOCK MIKAELA KATRO Kiinteistöjen ylläpidon arvo 2009 oli 15,7 miljardia euroa. Kiinteistöpalveluiden kokonaismarkkinat vuonna 2008 olivat 5,1 miljardia euroa. Tästä kolmen suurimman yrityksen liikevaihto oli lähes 20%. Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntien siivouspalveluiden ulkoistamisprosentti vuonna 2007 oli 16% ja seuraavana vuonna 18%. Tänä vuonna luvun ennustetaan kohoavan 20 prosenttiin. Vuodenvaihteessa toteutuva palkkausjärjestelmäuudistus tuo alalle paitsi uudet vähimmäispalkat, myös työhön liittyvästä tutkinnosta maksettavan koulutuslisän. Alan taulukkopalkkoihinkin on tulossa huomattavat korotukset seuraavan viiden vuoden aikana. Clean Card on Siivousteknisen Liiton kehittämä laadunarviointijärjestelmä, jonka avulla puhtauspalveluiden laatu voidaan varmistaa. Se yhdistää sekä tilaajien että tuottajien intressit laadun parantamiseksi. Clean Card myönnetään organisaatioille, jotka täyttävät Siivousteknisen Liiton laadulliset ja yritysvastuuta koskevat kriteerit Kaikki kiinteistön palvelut yhdeltä kumppanilta Lars Finér Toimitusjohtaja Sodexo Oy

7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 7 Tavoitteena tyytyväinen asiakas ja laadukas lopputulos Servisole Oy Siivouspalvelu on valtakunnallisesti toimiva, täydelliseen laatuun ja palveluun panostava yritys, jossa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvä työilmapiiri takaavat alan sitoutuneimmat ja motivoituneimmat työntekijät. Servisolen yli 500 siivousalan ammattilaista haluavat kaikki olla ylpeitä tekemästään työstä ja sen laadusta. He antavat haastavimmankin siivouksen onnistumiselle täyden takuun. Elektroninen laadunvalvontajärjestelmä takaa reaaliaikaisen seurannan kohteissa Servisole käyttää elektronista laadunvalvontajärjestelmää, jonka avulla kohteissa pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan siivouspalveluiden toteutumista. Elektronisen järjestelmän lisäksi palveluesimiehet kiertävät viikoittain kohteissa tarkastamassa, että kaikki mitä on luvattu, on myös toteutettu. Jos poikkeumia löytyy, ne hoidetaan kuntoon saman vuorokauden sisällä. Servisole Oy on ensimmäinen yritys Suomessa, jolle kaksi vuotta sitten myönnettiin Siivousteknisen Liiton Clean Card -laatusertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka täyttävät annetut toiminnan laatua, vastuullista liiketoimintaa ja ympäristönsuojelua koskevat tiukat vaatimukset. Servisole tarjoaa: toimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, marketeissa, varastoissa, tuotantotiloissa, hoivataloissa ja -kodeissa, hotelleissa suursiivoukset, peruspesut ja vahaukset, ikkunoiden pesut, rakannusten loppusiivoukset, graffitinpoistot, homepölysiivoukset ja tuholaistorjunta. 24/h päivystäminen vesi- ja palovahinkojen varalta kaikki kodinsiivoukseen ja -hoitoon liittyvät työt ammattitaitoisesti ja laadukkaasti sopimusasiakkaille maksuttomat palvelut, joissa Servisole huolehtii kaikki saniteetti- ja kahvitarvikkeet suoraan asiakkaan kaappiin asti. Toimitusjohtaja Terhi Kotkansalo Yhteystiedot: Servisole Oy Siivouspalvelu Heikkiläntie Helsinki Puh Fax

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INSPIRAATIO Kysymys: Miksi sisäilmastointiratkaisuja tuottava Halton päätti verkostoitua logistiikka-alan asiantuntijayrityksen kanssa? Vastaus: Asiantuntijakumppanin palveluiden avulla Halton pystyi tehostamaan omaa liiketoimintaansa ja koko tilaus toimitusketjuaan. RATKAISU 3 JATKUVA YHTEISTYÖ Asiantuntija toi lisävauhtia logistiikkaan ESIMERKKI LOGISTIIKKA Halton on sisäilmastoratkaisuihin erikoistunut perheyritys. 23 maassa eri puolilla maailmaa toimivan yrityksen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä Julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin sekä ammattikeittiöihin sisäilmastoratkaisuja ja -järjestelmiä toimittavan Haltonin tuotevalikoimaan kuuluu satoja tuotteita, joiden varastointi ja jakelu siirtyivät vuoden 2009 huhtikuussa talon ulkopuoliselle yhteistyökumppanille. Haltonin toimitusketjun hallinnasta vastaava Ilari Mäkelä puhuu varastoinnin ja logistiikan ulkoistamisen sijaan mieluummin verkostoitumisesta alan asiantuntijan kanssa. Uuden tuotantolinjan myötä tarvitsimme tehtaallemme lisää tilaa, jota saatiin siirtämällä varasto Kausalasta yhteistyökumppanin tiloihin Vantaalle. Samalla myös logistisesti haastavien, kevyiden ja suurikokoisten tuotteiden keräily ja pakkaus siirtyivät yhteiskumppanin hoidettaviksi. Kustannussäästöjä syntyi myös toimitusten käsittelystä, sillä nyt maksamme vain tehollisesta työajasta ja varastopaikoista. Logistiikka on yksi lenkki pitkässä ketjussa, jonka tulee olla kaikilta osilta kestävä. Ilari Mäkelä Haltonin toimitusketjun vastaava KUVA: Taru Schroderus Kestävä ketju Haltonilla uuteen toimintamalliin ei hypätty suin päin, sillä koko tilaus toimitusketjun toimivuutta ja kustannustehokkuutta selvitettiin mm. diplomityöllä ja erilaisilla simulaatio-ohjelmilla. Logistiikka on yksi lenkki pitkässä ketjussa, jonka tulee olla kaikilta osiltaan kestävä. Logististen toimintojen tarkastelussa johtavana ajatuksenamme oli parempi asiakaspalvelu. Halusimme, että partnerimme pystyy aidosti tuottamaan lisäarvoa toiminnallemme. Koska Haltonilla ei ole enää omia varastotiloja, oli uuden toimintamallin liikkeelle lähdössä olennaista, että Kausalassa sijaitsevan tehtaan tuotanto ja varastokuljetukset Vantaalle pelaavat saumattomasti yhteen. Ilari Mäkelä kertoo Haltonin SAP-toiminnanohjausjärjestelmän keskustelevan reaaliaikaisesti yhteistyökumppanin Prologs-varastonhallintaohjelmiston kanssa. Tavoitteenamme oli, että asiakkaamme eivät huomaisi logistiikkatoimintojen muutosta mitenkään. Lopulta se kuitenkin huomattiin, mutta varsin positiivista syistä: tuotteiden kollimerkinnöistä tuli aiempaa siistimpiä, keräilyvirheet vähenivät ja asiakkaiden toimitusajat lyhenivät. Jatkuvaa seurantaa Haltonilla logistiikan toimivuutta seurataan jatkuvasti mm. reklamaatioiden määrällä sekä toimitusvarmuudella ja -nopeudella. Niiden perusteella yhteistyökumppanimme on suoriutunut tehtävästä meitä paremmin, Ilari Mäkelä naurahtaa. Tällä hetkellä Haltonilla harkitaan vakavasti välivarastojen perustamista Keski-Eurooppaan. Se parantaisi tuotteiden jakelua sikäläisille asiakkaille ja pienentäisi yhtiön hiilijalanjälkeä materiaalivirtojen ja turhien kuljetusten osalta. Keskusteluissa on ollut kiinteästi mukana kotimaan logistiikkatoiminnoista vastaava, kansainvälisesti toimiva kumppani. Olemme pohtineet mallia, jossa välivarastoissa olisi kattava valikoima perustuotteita, joita varusteltaisiin lopputuotteiksi asiakkaiden tilausten pohjalta. Se, kuinka paljon välivarastot ja lyhyemmät toimitusajat lopulta vaikuttaisivat tuotteidemme myyntiin, on vielä arvailujen varassa. Tiivistä yhteistyötä Ilari Mäkelän mukaan Haltonin varastoitavien tuotteiden osuus koko liikevaihdosta on noin 25 prosenttia. Kaiken kaikkiaan tuotteita on lukumääräisesti liian paljon, mutta aina kun yritämme vähentää joitakin tuotteita, on niiden kysyntä alkanut kasvaa. Koko prosessia tuotteiden tilauksesta keräilyyn, pakkaukseen ja toimitukseen asti kehitetään kuukausi- ja kvartaalipalavereissa yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa. Verkostoituminen on tehostanut koko arvoketjuamme ja se vaikuttaa kokonaisuudessaan siihen, miten tyytyväisiä asiakkaamme lopulta meihin ovat. Kustannussäästöjäkin arvokkaampana olemme pitäneet partnerimme osaamisen, innovaatioiden ja tietotaidon hyödyntämistä omassa toiminnassamme, Mäkelä summaa. TARU SCHRODERUS INSPIRAATIO VINKKI TYYTYVÄINEN ASIAKAS Logististen toimintojen tarkastelussa johtavana ajatuksenamme oli parempi asiakaspalvelu. Halusimme, että partnerimme pystyy aidosti tuottamaan lisäarvoa toiminnallemme. Ilari Mäkelä, Halton KUVA: HALTON

9 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 9 JATKUVA KEHITYS Halton tarkkailee tiiviisti logistiikkaketjuaan yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa. KUVA: HALTON

10 10 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI RATKAISU AJASSA 4 ULKOISTETTU TT U PERINTÄ LAAJEMMAT OIKEUDET Lakiuudistuksen myötä kuntien perintäoikeudet laajentuivat. KUVAT: SHUTTERSTOCK.COM Yhä useammat kunnat ulkoistavat perinnän Kysymys: Mitä erityispiirteitä liittyy kuntien velanperinnän ulkoistamiseen? Vastaus: Kunnat voivat ulkoistaa tietyn osan maksuistaan yksityisille perintäyrityksille, mutta lainvastaisesta menettelystä johtuvat maksut sekä ulosotot ovat edelleen kunnan vastuulla. TAUSTAA Ei liene kenellekään yllätys, että perintäpalveluiden käyttö on lisääntynyt laman aikana. Samaan aikaan myös kunnat ulkoistavat velanperintäänsä kiihtyvällä tahdilla, sillä tämä vaihtoehto on usein täysin ilmainen. Kuntia houkuttaa yhtälö, jossa niin työn määrä kuin kustannukset vähenevät. Laki saatavien perinnästä Reilut 10 vuotta sitten voimaan astunut laki saatavien perinnästä antoi kunnille laajemmat oikeudet, mahdollistaen myös ulkopuolisen yksityisten perintätoimistojen käytön maksujen perinnässä. Varsinkin suurista kunnista moni on tarttunut mahdollisuuteen säästöjen toivossa. Valtakunnanvouti Juhani Toukola Valtakunnanvoudinvirastosta muistuttaa, että kunnat eivät kuitenkaan voi ulkoistaa kaikkia saataviaan. Kunnat eivät voi ulkoistaa lainvastaisesta menettelystä johtuvia maksuja, eli esimerkiksi parkkisakot eivät kuulu ulkoistamisen piiriin. Sen sijaan yksityinen perintätoimisto voi periä esimerkiksi sosiaali-ja terveydenhoidon asiakasmaksut, vanhustenhuollon maksut ja jotkut oppilaitosmaksut. Edes maksumuistutusten ulkoistaminen ei ole lain mukaan Kuntien kohdalla perintäongelmat ovat samankaltaisia kuin muussakin perinnässä. Juhani Toukola Valtakunnanvouti mahdollista niiden maksujen osalta, joissa pätee perinnän ulkoistamisen rajoitukset. Ulosotto edelleen kunnan vastuulla Perintä jakautuu vapaaehtoiseen perintään ja oikeudelliseen perintään. Vapaaehtoiseen perintään HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Perintälaki on pakottava velallisen hyväksi. Velallista ei voi asettaa lain säännöksiin verrattuna huonompaan asemaan edes hänen suostumuksellaan. Perintälaki edellyttää, että velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Kun perintätoimiin ryhdytään, velkojan on varmistuttava, että perintätoimille on olemassa peruste ja että perinnässä velalliselle ei koidu kohtuuttomia seuraamuksia. Maksuvaikeustilanteissakin pitäisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan asia sopimalla ja mahdollisimman pienin haitoin. Ammattimaisen perijän, esimerkiksi perimistoimiston, on erityisesti otettava toiminnassaan huomioon velallisen oikeudet huolimatta siitä, että toimeksiantajana on velkoja. LÄHTEET: RASTO.FI kuuluu kirjeperintä (maksumuistutukset ja perintäyhtiöiden maksuvaatimukset), puhelinperintä, maksusuunnitelmat eli maksusopimusten tekeminen ja mahdollinen perintäkäynti tai perintätapaaminen. Jos saatavaa ei makseta vapaaehtoisen perinnän keinoin, palaa maksu kunnan vastuulle. Lainvastaisen menettelyn maksujen lisäksi ulosotto säilyy edelleen kuntien omalla vastuualueella. Jos esimerkiksi maksamaton sairaalamaksu on siirtynyt ulkoistetulle perintätoimistolle, mutta jää maksukehoituksista huolimatta maksamatta, palaa vastuu maksun kotiuttamisesta takaisin sairaalalle tai kunnalle. Valtakunnanvoudinvirasto hoitaa aiemmin oikeusministeriön ulosottoyksikölle ja lääninhallitusten oikeushallintoviranomaisille kuuluneita ulosoton tehtäviä. Valtakunnanvoudinviraston ulosottotoimessa on asioiden määrä noussut noin 20 prosenttia tämän laman aikana. Juhani Toukola arvioi kasvun olevan samaa luokkaa kuntien kohdalla. Tilanne ei kuitenkaan ole ollenkaan niin paha kuin 90-luvun aikoihin. Virastosta arvioidaan tämä vuoden ulosottoon menneiden asioiden määräksi noin 2,6 miljoonaa. Hyvä perintätapa koskettaa erityisesti julkisia palveluita. Kuluttajavirasto peräänkuuluttaa hyvää perintätapaa myös kuntien kohdalla. Koska perintää ammattimaisesti toimittava yksityinen taho ei toimi virkavastuulla, tulee kunnan valvoa perintätoimiston menettelyjä erityisen huolellisesti. Toukola arvio ulkoistettavien perintäpalveluiden laadun enimmäkseen hyväksi, mutta ilmaisee lievän huolestuneisuutensa siitä, että perintätoimistojen perintäkulut ovat kasvamassa liikaa. Ne, jotka ovat perintään joutuneet, ovat usein vähävaraisia. On toivottavaa, etteivät perimisen kulut nouse niin korkealle, että itse velkaa ei tule vähennettyä ollenkaan. Esimerkiksi kunnan terveyskeskusmaksun perintäkulu on lain mukaan maksimissaan 12 euroa. Tämän lisäksi edellytyksenä kulujen vaatimiselle on se, että edellisen maksumuistutuksen tai -vaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Kuntien kohdalla perinnän ongelmat ovat pitkälti samankaltaisia kuin perinnässä yleensä. Kuluttajavirastosta muistutetaan, että julkisia palveluita koskevassa perinnässä on velvollisuus osoittaa maksumuistutuksessa yhteystiedot sille kunnan edustajalle, johon velallinen voi olla yhteydessä asiaan liittyen. Kunnan tulee näin ollen myös käsitellä kaikki sosiaalista suoritusestettä koskevat huomautukset. KATI HUURTELA

11 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 11 Vapaudu laskutuksen rutiineilta. Lindorffin huolehtiessa yrityksesi laskutuksesta ja perinnästä parannat kannattavan kasvun edellytyksiä. Palvelumme auttavat sinua löytämään asiakkaita, tekemään enemmän kauppaa ja saamaan rahat nopeammin tilille. Saat meiltä kaikki tarvittavat saatavien hallintaan liittyvät palvelut ja vähän enemmän. Teemme vaikeita juttuja sinulle helpoksi. Soita tai vieraile osoitteessa LINDORFF ON JOHTAVA ASIAKKUUKSIEN JA SAATAVIEN HALLINTAAN LIITTYVIEN PALVELUJEN TARJOAJA EUROOPASSA. Asiakkuudenhallinta Luottotiedot ja -päätökset Laskutus ja reskontra Muistutus ja perintä Saatavien osto

12 12 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI RATKAISU INSPIRAATIO 5 YHDISTÄ TOIMIALOJA MONTA PALVELUA YHDESSÄ 1. Yritys on tarkka ruuan laadusta, sillä suurin osa henkilöstöstä ruokailee omassa talossa. 2. Kiinteistöhuolto ja siivous ovat osa pakettia. 3. Algol-talo sijaitsee Espoon Karamalmilla. KUVAT: SHUTTERSTOCK. COM JA ALGOL Kaikki tilapalvelut yhdeltä toimijalta Kysymys: Mitä etuja Algolin kaltainen monialakonserni sai tilapalvelutoimintojensa ulkoistamisesta? Vastaus: Yhtiö sai rauhan keskittyä ydinliiketoimintaansa sekä varmuuden työvoiman riittävyydestä. ESIMERKKI Algol on tekniseen kauppaan ja terveydenhuoltoalaan erikoistunut itsenäinen konserni, joka toimii kymmenessä maassa pohjoisen ja koillisen Euroopan alueella. Konsernin kokonaismyynnin vuositaso on runsaat 200 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 500. Algol-talo sijaitsee Espoon Karamalmilla, jonne yhtiö on keskittänyt myös keskusvarastonsa ja teknisen kaupan toiminnot. Samaan kiinteistöön liittyy kiinteästi vuonna 2007 tehty palvelutoimintojen ulkoistaminen, jonka vetovastuussa oli konsernin lakimies Terhi Niva. Vastasimme aiemmin itse mm. aulapalveluista, postituksesta ja puhelinvaihteesta. Kiinteistönhuolto, siivous sekä henkilöstöravintola olivat eri yhteistyökumppaneiden vastuulla. Kun silloinen toimistopäällikkömme oli jäämässä eläkkeelle, päätimme etsiä talon ulkopuolisen toimijan, joka ottaisi vastuulleen koko paletin, Terhi Niva muistelee. Työntekijät siirtyivät mukana Terhi Nivan mukaan 2000-luvun puolessa välissä potentiaaliset yhteistyökumppanit olivat harvassa. Palveluiden tarjoajia oli useampia, mutta yleensä palveluja tarjottiin siten, että tarjoajalla oli itsellään hoidossa kiinteistönhuolto, siivous, aula-, postitus- ja puhelinvaihdepalvelut, kun taas ravintolapalvelut tuotettiin yhteistyökumppanilla tai päinvastoin. Koska halusimme ulkoistaa Epäilykset ulkoistamista kohtaan hälvenivät, kun hommat toimivat yhtä hyvin kuin ennen elleivät jopa sujuvammin. Terhi Niva Algol-konsernin lakimies KUVA: Nivan oma arkisto kaikki palvelut samalle taholle, oli tarjonta huomattavasti vähäisempää. Lisäksi ehtonamme oli, että yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi ulkoistetuista palveluista vastaava palvelupäällikkö työskentelisi meidän tiloissamme. Sopivaksi yhteistyökumppaniksi valikoitui kokonaisvaltaisia tilapalveluja tarjoava suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen konserniin. Yhteistyömme ulkopuolelle jäi lopulta vain jätehuolto. Kaikki palvelutoiminnoissa työskennelleet henkilöt siirtyivät kiinteistöpäällikköä lukuun ottamatta vanhoina työntekijöinä kumppanimme palvelukseen. Kiinteistöpäällikkömme toimii Algolin yhteyshenkilönä palvelun tarjoajaan päin. Algol mukana rekrytoinneissa Algolin ja palveluista vastaavan kumppanin yhteistyö on sujunut Terhi Nivan mukaan erinomaisesti. Algolin edustajat ovat olleet kiinteästi mukana myös avainhenkilöiden rekrytoinneissa. Meille on tärkeää, että tietyissä henkilöstölle ja asiakkaille näkyvissä avaintehtävissä, kuten palvelupäällikkönä, aulahenkilönä, edustustarjoilijana ja kokkina, työskentelevät hyväksymämme henkilöt. Aulahenkilö on puhelinvaihteessa tai aulassa usein ensimmäinen kontakti Algolin asiakkaisiin ja siksi äärimmäisen tärkeä henkilö meille. Olemme tarkkoja myös ruoan laadusta ja siitä, että se on monipuolista ja maistuvaa. Toimipisteemme lähistöllä ei ole juurikaan ravintoloita, joten suurin osa henkilöstöstä ruokailee päivittäin omassa talossa. Myös palvelupäällikön tehtävä on kannaltamme tärkeä, sillä hän pitää huolen siitä, että kaikki palvelut pelaavat moitteetta. Epäilykset hälvenivät Palvelujen ulkoistaminen herätti Algolin henkilöstössä aluksi vastarintaa. Epäiltiin, yhdistyvätkö puhelut oikeille henkilöille, laskeeko ruoan laatu ja siivouksen taso. Myös yhteistyökumppanin työntekijöiden käyttämät yhtenäiset työasut herättivät keskustelua, sillä ne tekivät ulkopuolisen työvoiman läsnäolosta näkyvää. Kaikkeen kuitenkin tottuu ja vastustus hälveni, kun hommat toimivat yhtä hyvin, elleivät jopa sujuvammin kuin ennen. Algol ja yhteistyökumppani istuvat saman pöydän ääreen joka kvartaali. Kerran vuodessa pidetään kattavampi kokous, jossa Algolin eri yhtiöiden henkilöstöstä koottu edustajisto ja kattava otos yhteistyökumppanin henkilöstöä käy läpi edellistä vuotta ja suunnittelee seuraavaa. Kiinteän kustannuksen lisäksi saimme yhteistyömme myötä varmuuden mm. siitä, että palvelujamme kehitetään jatkuvasti ja esimerkiksi sairaustapauksissa osaava tuuraaja löytyy nopeasti. Kokonaisuudessaan palvelujen ulkoistaminen on keventänyt työtaakkaamme merkittävästi ja palvelujen saanti hoituu sujuvasti ja kustannustehokkaasti, Terhi Niva päättää. TARU SCHRODERUS

13 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 13 RTK-Palvelu: Kiinteistöpalvelua paikallisesti ja kasvokkain Kiinteistöpalvelu on toimiala, jossa ulkoistamisella on jo pitkät perinteet. Eikä ihme, sillä ulkoistamisen hyödyt näkyvät nopeasti taloudellisena tehokkuutena, joustavuutena ja innovatiivisina, uusina toimintatapoina. RTK-Palvelu Oy on kotimainen kiinteistöhuolto- ja siivousalan palveluyritys, joka hallitsee kasvun ja osaa saumattoman läpiviennin. Maanlaajuisesti toimiva, mutta paikalliset olosuhteet hyvin huomioiva RTK- Palvelu huolehtii laadukkaasti sekä suurten, pienten että keskikokoisten asiakkaidensa kiinteistöhuoltopalveluista. RTK-Palvelu tarjoaa asiakkailleen kiinteistöhuoltoa, siivousta, teknisiä palveluja mm. energiatehokkuuteen liittyen sekä erilaisia toimisto- ja aulapalveluja. Yritys työllistää reilut 2200 ammattilaista Suomessa ja tarjoaa palvelujaan jo lähes 30 toimipisteestä eri puolilla Suomea. Niinpä henkilöstömme sekä osaa että pääsee hyödyntämään alan viimeisintä teknologiaa työssään, jatkaa Maksniemi. Koe työmme tulos Kun asiakas ulkoistaa kiinteistöpalvelunsa ja siivouksensa, on yhteistyökumppanin osaamisen ja luotettavuuden oltava kunnossa. Siirtymävaihe on tärkeä sekä liiketoiminnan ja palvelun jatkuvuuden että henkilöstön kannalta. - Pitkä kokemuksemme liiketoimintojen ja yritysten hankkimisesta on auttanut meitä hallitsemaan isojenkin kokonaisuuksien vastaanoton. RTK-Palvelu on kasvuhakuinen yritys, josta löytyy erityisosaajia kaikkiin kiinteistöpalvelun erityistehtäviin maanlaajuisesti, muistuttaa Maksniemi. - Meidät erottaa kilpailijoistamme vahva paikallinen asiantuntemus ja osaaminen. RTK-Palvelun työntekijät ja asiakaspalvelijat löytyvät aina läheltä. Toimintamme perustuu ympäri Suomea toimiviin itsenäisiin palveluyksikköihin, joten voimme tarjota monipuolisia kiinteistöhoidon palveluita joustavimmin, sanoo RTK- Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Tauno Maksniemi. - Asiakkaat kokevat työmme tuloksen joka päivä. Jatkuva yhteistyö sekä toimiva vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa näkyy kustannussäästöinä, joustavuutena ja asiantuntevana palveluna. Panostamme runsaasti henkilökuntamme koulutukseen ja työhyvinvointiin. Tietoruutu: RTK-Palvelu Oy - Valtakunnallinen kiinteistöpalveluyritys - Liikevaihto yli 90 milj. euroa - Toimintaa 26 paikkakunnalla Suomessa - Yli 2200 työntekijää - Perustettu vuonna Muutosta myytävänä Kukapa ei haluaisi vähentää yrityksensä kustannuksia ja samalla korottaa palvelutasoa? Coor Service Managementin kautta se on mahdollista. - Me myymme muutosta, tiivistää Coorin Suomen maajohtaja Ulf Wretskog. Coor ei pelkästään tuota yksittäisiä palveluja yrityksille, vaan tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa tukipalveluja myös kehitetään ja tehostetaan aktiivisesti. - Jos johdat pyörätehdasta, et laita parasta henkilökuntaasi kehittämään siivousta tai ruokalaa. Meiltä saat parhaat asiantuntijat myös näihin palveluihin. Taso nousee ja kustannukset alenevat, Wretskog sanoo. Ulkoistaminen alkaa sisältä Parhaan hyödyn tukipalvelujen kokonaisvaltaisesta ulkoistamisesta yritys saa, jos koko organisaation palvelustrategia on mietitty kattavasti. Ensimmäiseksi päätetään, mitkä toiminnot halutaan ulkoistaa. Puhelinvaihteen voi ulkoistaa, mutta vaikkapa teleyhtiö voi strategisesti valita, että se pidetään talon sisällä. Seuraava vaihe on laatutason määritteleminen jokaiselle palvelulle. Kuinka nopeasti vaihteessa pitää vastata? Kuinka usein lattia vahataan? Entä kuinka lajittelu hoidetaan? Jos kestävä kehitys on yritykselle tärkeää, sen voi määritellä osaksi palvelusisältöä. - Olemme alan ensimmäisinä kehittäneet ympäristömerkinnän kaikille palveluillemme, Wretskog kertoo. Coor Green Services arvioi kaikki Coorin palvelut ympäristökriteerien avulla. Kriteerien perusteella annetaan hopea- tai kultamerkintä. Muutos voi alkaa Jotta Coorin tarjoama muutos olisi mahdollinen, Kiinnostuitko Coorista tai haluatko lisätietoja toiminnastamme? Ota yhteyttä: Ulf Wretskog Puh ulkoistaminen on tehtävä strategisesti samalla tavalla koko yrityksessä, vaikka se toimisi kansainvälisesti. Käytännön toteutus hoidetaan kuitenkin paikallisesti. Myös siksi, että joitakin palveluja rajoittaa maakohtainen lainsäädäntö, kulttuuri tai poliitiikka. - Think globally, act locally koskee myös ulkoistamista. Sama palveluntuottaja ei voi hoitaa yrityksen tukipalveluja globaalisti. Siitä huolimatta toteutusten vertailu on helppoa, kun palvelustrategia on määritelty, Wretskog kiteyttää. Coor Service Management, PL 108, Helsinki, Paciuksenkatu 21, FI Helsinki, vaihde:

14 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Ulkoistaminen tarkoittaa yrityksen osan tai tietyn osatoiminnan siirtämistä ostettavaksi ulkopuoliselta yritykseltä alihankintana. Näin kertoo Wikipedia ja jatkaa, että esimerkkejä ulkoistetuista palveluista ovat tietotekniikan hallinnointi ja ylläpito, siivous, vartiointi, työterveydenhoito, tuotteiden valmistus, sihteeripalvelut, muotoilu ja yrityksen ruokalan ylläpito. UUTISIA LYHYESTI Ulkoistaminenko sisäistämistä? Ulkoistettavien palveluiden listaan voisi lisätä logistisen tiedon hallinta, materiaalin hallinta ja lisäarvopalvelut sekä kuljetuspalvelut. Muun muassa näiden ulkoistamisen kehitystä mitattiin uusimmassa liikenneja viestintäministeriön logistiikkaselvityksessä LVM:n ajoitus oli loistava järjestyksessään kuudennelle kansalliselle logistiikkaselvitykselle. Edellisestä selvityksestä ei ole kuin vuosi, mutta ajat ovat muuttuneet lyhyessä ajassa niin poikkeuksellisesti, että näin tallennettiin kansainvälisestikin merkittävää aineistoa. Logistiikkaselvityksen 2010 tekemisestä vastasi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijaryhmä professori Lauri Ojalan johdolla. Maltillisuus on valttia Logistiikkaselvityksen 2010 mukaan informaatiologistiikan ulkoistaminen yleistyy edelleen. Kehitys on kuitenkin ollut arvioitua maltillisempaa. Kuljetuspalvelut on paljolti ulkoistettu, mutta materiaalinhallinta ja lisäarvopalvelut ovat selvästi alle sen, mitä yritykset arvioivat neljässä vuodessa tapahtuvan. Logistiikkaselvityksen tunnusluvuista on usein yksipuolisestikin nostettu esiin logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta ja niin nytkin. Suomalaisyritysten logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta laski vuoden ,2 prosentista vuoden ,9 prosenttiin. Muutosta selittää erittäin poikkeuksellinen talous- ja markkinatilanne. Tämän analysointi ei ole ongelmatonta: toisen kustannus on toisen tulo. Kaikille toimitusketjun osapuolille oli kuitenkin yhteistä varastoihin sitoutuneen pääoman kustannusten nousu suhteessa liikevaihtoon. Kysynnän romahdettua toimitusketjujen turpoamisella oli kova hinta. Sittemmin toimitusketjut ovat laihtuneet palvelukyvyn kannalta jopa liikaakin, mutta selvityskin osoittaa paniikkijarrutusten ja äkkikiihdytysten olevan kalliita liikkeitä. Pääasia on lopputulos Tällä hetkellä logistiikan kykyjä koetellaan, kun kysyntä on lähtenyt nousuun. Sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena muun muassa kuljetusalalla kapasiteetti edelleen vähenee, minkä vuoksi toimitusketjujen palvelukyky on riittämätön. Kaikki mittarit eivät NÄKÖKULMA Tällä hetkellä logistiikan kykyjä koetellaan, kun kysyntä on lähtenyt nousuun. Kapasiteettipula ei paranna asiakaspalvelua. Mikko Melasniemi Toimitusjohtaja, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry KUVA: Melasniemen oma arkisto siis valitettavasti ole kääntyneet samaan aikaan ylöspäin. Kapasiteettipula ei paranna asiakaspalvelua, kannattavuutta eikä kilpailukykyä. Ulkoistaminen ei ole ratkaissut kapasiteettipulaa. Ulkoistamisessa yritys siirtää itse tuottamansa toiminnon ulkopuoliselle yritykselle. Kuitenkin sitä, mitä ei ole tehnyt, ei voi ulkoistaakaan. Kapasiteettiongelma on edelleen yhteinen, vaikkakin osapuolten näkökulmasta erinäköinen. On aivan sama, miksi toimitusketju tökkii, jos lopputuloksena tavara ei tavoita asiakasta. Suoraviivaista toimintaa Mutta onko ulkoistaminen itse asiassa sisäistämistä? Joka tapauksessa toisen ulkoistaessa, toinen sisäistää saman asian. Jotta ei liikuttaisi vain kaksiulotteisessa koordinaatistossa, sisäistäjäkin totta kai ulkoistaa muuta kuin ydinbisnestään siinä, missä muutkin. Tällöin se, joka ottaa kopin ulkoistuspallosta, on motivoitunut kehittämään ja kouluttamaan sitä, millä rahaa tehdään eli ydinbisnestään. Suoraviivaista. P.S. Muuten, facebookissa voi fanittaa sivua ulkoista avioelämän velvoitteet!. Suosittelen harkitsemaan, mitä kannattaa ulkoistaa. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Logistiikkaselvitys 2010 Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset vuonna 2009 olivat keskimäärin 11,9 % liikevaihdosta, mihin sisältyy myös ulkomailla syntyneet kustannukset. Vuonna 2008 vastaava osuus oli 14,2 %. Muutosta selittää erityisesti kuljetuskustannusten osuuden tuntuva lasku. Varastoon sitoutuneen pääoman kustannusosuus on vastaavasti jokin verran kohonnut. Logistiikkakustannusten taso on kääntynyt laskuun erityisesti suurilla yrityksillä ja mikroyrityksillä. Pienten ja keskisuurten yritysten logistiikkakustannukset ovat sen sijaan nousseet hieman edellisen vertailuvuoden 2008 tasosta. Erityisesti pienten yritysten varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset ovat kohonneet. Toimitusaikojen, -varmuuden ja rahan sitoutumisajan tunnusluvut ovat alentuneet jonkin verran vuodesta 2008, mutta ovat useimmilla toimialoilla edelleen hyvällä tasolla. Logistiikan ulkoistaminen on pienemmille yrityksille keino parantaa asiakaspalvelua ja toiminnan joustavuutta. Suuret yritykset näkevät ulkoistamisen osana logistiikkaprosessien uudistamista. Erityisesti informaatiologistiikan ulkoistamista näyttäisi yleistyvän, vaikka arviot ulkoistamisen asteesta vuonna 2009 eivät ole täysin toteutuneet. Kuljetus- ja huolintatoimintoja on jo ulkoistettu varsin laajasti. LÄHDE: LIIKENNE JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LOGIS- TIIKKASELVITYS 2010 Delivering solutions. Karsi kuluja, varastoi viisaasti Tarjoamme monipuolisesti varastointi- ja terminaalipalveluita usealla paikka kunnalla. Yhteensä neliömetrin varastoissamme on valinnan varaa eri tarpeisiin elintarvikkeiden, huone- tai ulkolämpötilaa kestävien sekä vaarallisiksi aineiksi luokiteltujen tuotteiden varastointiin. Kysy lisätietoja myynnistämme, puh Mikä on varastoinnissanne tärkeää? Lue lisää netistä services/warehousing Monipuoliset varastotilat keskeisten reittien ja asiakaskunnan lähellä? Mahdollisuus erilaisiin lisäarvopalveluihin? Ammattilaisten palvelut varastossa ja logistiikan suunnittelussa? Varastojärjestelmä, jolla hallitaan viimeisimmät seuranta- ja prosessivaatimukset? Ajantasainen nettiyhteys omaan varastoon ja kuljetuksiin? Keski-Euroopan ja Venäjän raideyhteydet? Varastointikustannusten joustavuus volyymien ja kausivaihteluiden mukaan?

15 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 15 Logistiikkaa, jonka suunnittelussa asiakas on aina etusijalla Hyvä, strateginen ajattelutapa logistiikkaratkaisujen valitsemisessa kannattaa. Me autamme sinua hallitsemaan kokonaisuutta ja jaksottamaan logistiikkatoimesi kysynnän mukaan. Pitkäkestoisella yhteistyöllä ja aina asiakkaan ehdoilla. Yrityksen logistiikkaratkaisut ovat liiketoiminnan keskeinen osa-alue, jolle kannattaa antaa sen ansaitsema painoarvo ja huomio. Waco Logistics Finland on logistiikkapalveluita tarjoava yritys, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat lento- ja merirahdit, tullauspalvelut ja toimitusketjun hallinta. Omissa tiloissaan Waco Logistics Finland tarjoaa myös lisäarvopalveluita kuten terminaalipalvelut, jälleenpakkaus, lajittelu ja varastointi. Kun Waco Logistics Finland suunnittelee asiakkaan logistiikkaratkaisuja, se tehdään täysin asiakaslähtöisesti. Me otamme aina ensimmäiseksi huomioon asiakkaan tahtotilan ja tarpeen, perehdymme perusteellisesti asiakkaan liiketoimintaan ja tutkimme, onko vanhaan ratkaisuun olemassa uutta, parempaa vaihtoehtoa, myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Wildtgrube painottaa. Toivomme asiakkaalta ainoastaan avoimuutta kertoa omista tarpeistaan ja tavoitteistaan, keskusteleminen ei vielä maksa mitään. Meidän vastuullamme on tämän jälkeen vaikuttaa positiivisesti asiakkaan liiketoimintaan, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen omaan myyntiin, markkinointiin ja talouteen. Emme suinkaan välttämättä tyydy jo olemassa olevaan malliin, vaan pyrimme nimenomaan tervehdyttämään asiakkaan logistiikkaa ja kartoittamaan uusia, kannattavampia tapoja toimia. Waco Logistics Finland on läsnä asiakkaan arvoketjussa. On tärkeää, että otamme logistisissa ratkaisuissamme huomioon myös asiakkaamme asiakkaan. Omaa toimintatapaa mukautetaan aina asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Toimitusketjun monet erilaiset osaset otetaan tässä tarkasti huomioon. Waco Logistics Finland on luotettava ja keskusteleva kumppani, joka on asiakkaan tavoitettavissa. Waco Logistics Finland on perustettu vuonna 1996 ja se on osa The WACO Systemsia. Verkostolla on 70 jäsenmaata ja se toimii yli 300 kohteessa. Suomessa Waco Logistics Finlandin toimipisteet sijaitsevat Lahdessa, Tampereella, Oulussa, Hämeenlinnassa ja pääkonttori Vantaalla. Myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Wildtgrube INSPIRAATIO VINKKI Muuntotie VANTAA Postiosoite: PL VANTAA Puhelin: SELVITYKSEN TAUSTAA Tyytyväisyys sijaintipaikkakunnan logistiseen toimivuuteen on kasvanut. Erot eteläisen ja muun Suomen välillä logistisissa toimintaedellytyksissä ovat kasvaneet osin edelleen. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen kilpailukyky ja logistinen toimivuus ovat edelleen erittäin hyviä. LÄHDE: LOGISTIIKKASELVITYS 2010

16 16 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KERRO MIELIPITEESI, ME KUUNTELEMME! OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA Nauti minibreikistä merellä ja kauniin Tallinnan antimista. Meno paluu-matka kahdelle sisältäen hytin Viking XPRS:llä. Matkaan kuuluu Bistro Buffet -lounas menomatkalla ja yöpyminen Tallinnassa kahden hengen huoneessa, sisältäen aamiaisen. VOITA MERELLINEN KAUPUNKI- LOMA PUH

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

8VINKKIÄ ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

8VINKKIÄ ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Vastuullinen kokoustaminen Ympäristöseikat ovat osa normaalia puitekilpailutusprosessia Optimoi resurssit Käytä ammattilaisen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Onnistunut yrityskauppa Case Eskon Oy: Rohkea ratkaisu onnistui Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Joulukuu 3/2014 Kaikki samasta talosta RAKENTAJAN PARAS KAVERI! Kattavat palvelut ja toimitukset työmaallesi: Helppo ja edullinen kokonaisratkaisu! Pyydä tarjous: info@kaktk.fi

Lisätiedot

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö YRITYSMAAILMA 1 Etelä-Savo Joulukuu 2/2011 Digipaino - Offsetpaino PYYDÄ TARJOUS! hoitovastike alk. 70,-/kk Porakaivot, myös mökille Maalämpökaivot Pumppujen asennukset Puh. 050 405 6677 www.ristiinanporakaivo.com

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen ISMAgazine NRO 3 / 2008 VISMAN ASIAKASLEHTI VISMA SOFTWARE: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika VISMA SERVICES: Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa. ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon www.servinet.fi keskity ydinosaamiseesi - Rahan

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot