Profi le. osastoiva seinäjärjestelmä TUOTEOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Profi le. osastoiva seinäjärjestelmä TUOTEOHJE"

Transkriptio

1 Profi le osastoiva seinäjärjestelmä TUOTEOHJE

2 RATKAISUT HUONEISTOJEN VÄLISISSÄ SEINISSÄ Huoneistojen välisellä seinäjärjestelmäratkaisuilla pyritään tarjoamaan lisäarvoa ja uusia rakennemahdollisuuksia rakentajille ja rakennusten loppukäyttäjille. Huoneistojen väliset seinät voivat olla uudisrakentamisen sekä korjausrakentamisen järjestelmä, joka tuo lisää hyötyneliöitä ja nopeutta asennukseen. Lähtökohtana huoneistojen välisen seinän suunnittelulle oli vaatimukset paremmasta ilmaääneneristävyydestä, osastoivan seinärakenteen luokkavaatimukset sekä työaika- ja kustannustehokkuuden hallinta. Aulis Lundell Oy:n PROFILE-äänirankajärjestelmä on hyödynnettävissä uudis-ja korjauskohteissa. Käyttökohteina voivat olla pari-, rivi- ja kerrostalot sekä hyvän ilmaääneneristävyyden vaatimat kohteet, kuten majoitus-, toimisto- ja koulukäyttöön tarkoitetut tilat. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C mukaan pienin sallittu ilmaääneneristämisluku asuinhuoneistojen välillä on R w 55dB. Muiden rakennustyyppien osalta vastaavia määräyksiä ei ole, vaan suunnittelijat määrittelevät ääneneristävyystason rakennuksen käytön edellytysten mukaan. Huoneistojen välinen RYC-runkojärjestelmä kerros- ja rivitaloihin. Koulu- ja toimistorakennusten seinät voidaan levyttää vain yhdellä levyllä, kun taas asuinrakennuksen seinät vaativat kaksi levyä. Osastoivissa sallitut korkeudet ovat PROFILE-äänirankajärjestelmän seinissä suurin on 10 m. Huoneistojen välisen seinän ominaisuudet PROFILE-äänirankajärjestelmä toteutetaan huoneistoja erottavana yksirunkoisena väliseinänä. Asennustyö etenee huoneisto- ja kerroskohtaisesti määriteltyinä rakenneosina, jolloin materiaalihukkaa ei tule. PROFILE-äänirankajärjestelmä muodostuu teräsrungosta ja rungon molemmin puolin asennettavista kipsilevyistä. Väliseinien liitokset Sivutiesiirtymät on estettävä huoneistoja erottavien rakenteiden kohdalla. Oleellisin seikka on tiiviys, elastisen kitin käyttö saumoissa tiiviyden pitkäaikaiskestävyyden kannalta on tärkeää. Tavoiteltavan ääneneristystason kannalta paras liitosratkaisu on kuitenkin haettava erikseen kunkin rakennustypin osalta. 2 PROFILE tuoteohje

3 RATKAISUT HUONEISTOJEN VÄLISISSÄ SEINISSÄ CASE: KIINTEISTÖ HÄMEENKATU 28 Toteutettu hanke on Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän rakennuttama Kiinteistö Hämeenkatu 28 Taivaanlinna Tampereen keskustassa. Pääurakoitsija NCC Rakennus Oy peruskorjasi kohteeseen liike,- hotelli- ja toimistotiloja. Kaksi alinta kerrosta peruskorjattiin liiketiloiksi. Hämeenkadun varressa krs peruskorjattiin hotellitiloiksi ja loput rakennuksen tiloista tullaan saattamaan toimistotiloiksi. Kellaritilat pysyivät varasto- ja autopaikoitustiloina. Väliseiniä kohteessa on noin 7500 m 2, josta hotellitilojen huoneistojen välistä seinää on 2500 m 2. Huoneistojen välinen seinä muodostuu seuraavasti: erikoiskova kipsilevy 13 mm ja normaali kipsilevy 13 mm pystyrangat RYC 125x0,7 vaakakiskot SK 125x0,6 puolet ilmatilasta mineraalivillaa erikoiskova kipsilevy 13 mm ja normaali kipsilevy 13 mm Peruskorjauskohde Kiinteistö Hämeenkatu 28. PROFILE-äänirankajärjestelmän rakennevaihtoehtoja. Materiaalit tilattiin aina kerroskohtaisesti. Määrämittainen katkaisupituus PROFILE-äänirangalla saatiin rouhimalla ja tasoittamalla vanha betonilattia uudelleen. Toimitettua nippukokoa muutettiin ensimmäisen toimituksen jälkeen pienemmäksi, jotta kerroksiin nostot saatiin onnistumaan huokeammin ja ahtaat tilat käytettyä tehokkaammin hyväksi. Äänitekniset vaatimukset saavutettiin yli odotusten. Huolellinen suunnittelu, oikeat materiaalit ja laadukas asennustyö takaavat hyvän lopputuloksen. Huoneistojen välinen PROFILE-äänirankajärjestelmä, josta toinen puoli levytetty. Kohteen sijainti sekä koko ja peruskorjauksen laajuus tekivät kohteesta erittäin haasteellisen. Työmaan johdon suunnitteluvaiheen hyvä ja perusteellinen selvitystyö antoi mahdollisuuden joustavaan yhteistyöhön. Kun osassa kiinteistöä purettiin vanhaa, toisaalla tehtiin jo uutta rakennetta. Toimitusajat olivat lyhyitä ja profiilit lähtivät tehtaalta täsmätoimituksina tilauksesta 2-4 päivän sisällä. Etenemisvauhti seinässä oli noin 2 vk/krs sisältäen kittauksen. Hämeenkatu 28 kiinteistössä mitattuja arvoja PROFILE-äänirankajärjestelmälle: Ilmaääneneritys malliseinä R w 53 db valmis kohde R`w 58 db PROFILE tuoteohje 3

4 KÄYTTÖOHJE Seuraavat ohjeet koskevat ei-kantavia teräsrunkoisia huoneistojen välisiä seiniä. Väliseinäranka toimitetaan määrämittaisena, asiakkaan ilmoituksen mukaisesti. Lattia-ja kattokiskot toimitetaan pääsääntöisesti varastomittana L=3000. Profi iliniput pakataan asiakkaan toivomusten mukaisesti esim. huoneisto- tai kerroskohtaisesti. Ranka on uumareijitetty C-rankamuoto RYC mm. 1. Merkitse ensiksi seinälinjat lattiaan ja kattoon. Käytä tarvittaessa suunnitelmien mukaisesti solukuminauhaa kiskojen pohjassa ja kiinnitä nauha yhdessä kiskojen kanssa massiiviseen betoniin ampumalla tai lyöntitulpalla, ontelolaattaan lyöntitulpalla tai rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Kiskojatkokset tehdään päittäisjatkoksina. Kiskojen kiinnikkeiden jakomitta on yleensä k/k 400 mm, kiinnikkeiden jakoväli on enimmillään 600 mm (jokaisen pystyrangan kohdalla). RYC mm db ääniranka osastoiviin seiniin. 2. Pyöräytä pystyrangat ylä-ja alakiskon väliin noin 600 mm jaolla ja jätä ne vapaaksi liikkumaan kiskojen laippojen väliin. Rakennuslevyn reuna ja keskilinja määrää rangan lopullisen paikan. 4. Väliseinäprofiilit toimitetaan määrämittaisina, tarvittaessa profiileita voidaan katkoa katkaisulaikalla. 3. Kalustokiinnityksiä varten lisätään tukirakenteita rakennuslevyjen taakse. Kaikki tukilevyt on tehty ohutlevystä, jonka vahvuus on vähintään 1,0 mm. Tukirakenteet kiinnitetään kalustojen kohdille rankoihin ruuvikiinnityksellä. 5. Levytyksessä vähintään pintalevy on erikoiskovaa kipsilevyä. Levytys levytoimittajien ohjeiden mukaisesti. Kaikissa liittymissä on liittymärakenteet tiivistettävä elastisella saumaeristeellä. 4 PROFILE tuoteohje

5 VÄLISEINÄRANKA LIUNE ELEMENTTI PROFILE tuoteohje 5

6 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANKAJÄRJESTELMÄ Profi le-db ääniranka on huoneistojen välinen seinäranka. Ääneneristävyyden ja osastoivan seinärakenteen ominaisuuksien ansiosta rakenne soveltuu pari-, rivi- ja kerrostalojen huoneistojen väliseksi seinäksi. Taloudellinen Rakentamiseen seinärakenne tuo kustannussäästöjä, koska äänirankarunko on nopeampi asentaa. Yksirankarunko tarvitsee vain yhden villakerroksen. Korkeatkin seinät onnistuvat ilman erillistuentaa. Rakenne on mahdollista asentaa elementtinä. Kokonaissäästöjä antaa rakenteen luoma hyötyneliöiden määrä. Ominaisuudet Perinteisillä seinäratkaisuilla yksirankarakenteena ilmaääneneristävyys on Rw 57 db 152 mm ja 172 mm seinävahvuuksilla. Seinärakenteet täyttävät EI30-EI60 osastoivan seinärakenteen vaatimukset. Osastoivuus rakennetyypeissä Seinärakenteen osastoivuus määritellään toistaiseksi levykerrosten perusteella, jolloin kipsilevytyksillä 1+1 osastoivuusluokka on EI30 ja vastaavasti levytyksillä 2x2 EI60. Kipsilevyrakenteisen seinän pinnat täyttävät syttymisherkkyysluokan 1 ja palonlevittämisluokan I vaatimukset. Kevytrakentamisen ratkaisut huoneistojen sisällä; väliseinät, korotuslattiat ja alaslasketut katot. RU kisko Käytetään osastoivien seinärakenteiden ylä- ja alakiskona Materiaali DX51D+Z A Ainevahvuudet 0.7/1.0/1.2 aine/mm kg/m RU RU RU RU RU Materiaali ja rankaleveydet Äänirangan materiaali DX51D+Z ja ainevahvuudet mm. Runkoleveydet ovat RYC 100 mm, 120 mm ja 150 mm. Ääneneristävyys perustuu uumareijitykseen ja profiilimuotoon rakenteessa. Asennus ja toimitus Tuotteet toimitetaan komponenttitoimituksena. Profile-dB rangat ovat määrämittaisia ja kiskot L=3000 mm tai kohdekohtaisesti. 100 EI MITTAKAAVASSA 50 6 PROFILE tuoteohje

7 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANGAT Ääniranka Käytetään äänieristävyyden ja osastoivan seinärakenteen omisuuksien ansiosta pari-, rivi ja kerrostalojen huoneistojen väliseksi seinäksi. PROFILE-ääniranka on uumarei itetty profiili. Materiaali DX51D+Z A Ainevahvuudet 0.7/1.0/1.2 aine/mm kg/m RYC RYC RYC RYC RYC Jousiranka Käytetään väliseinissä ja sisäkatoissa ääneneristävyyttä vaativissa kohteissa aine/mm kg/m Kipsilevyt HVS seinä (GN+EK/) R w ³ 55 db ³ 55 db ³ 55 db ³ 55 db ³ 55 db Huom! Esitetyt äänitekniset arvot saavutetaan normaalilla huolellisella työnsuorituksella sekä tiivistetyillä liittymillä sivuaviin rakenteisiin. Lisäksi edellytetään, että rakenteissa on estetty tehokkaasti sivutiesiirtymien syntyminen. Samoin huoneistosta toiseen menevien kanavien suunnittelussa reilu aukotus ja elastinen kittaus tms. tulee huomioida. PROFILE tuoteohje 7

8 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANGAT Osastoivan seinän liittymät ja nurkat. NURKKA T-LIITTYMÄ T-LIITTYMÄ 8 PROFILE tuoteohje

9 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANGAT Jousirankaseinä. RU-KISKO JOUSIRANKA K 400 RYC PYSTYRANKA RU-KISKO JOUSIRANKASEINÄ PROFILE tuoteohje 9

10 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANGAT Molemmin puolin levytetty seinä, ei aukkoja. TIIVISTE JA KITTAUS PROFILE-KISKO RYC PROFILERANKA GEK 13 GN 13 ERISTE GEK 13 GN 13 TIIVISTE JA KITTAUS PROFILE-KISKO 10 PROFILE tuoteohje

11 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANGAT Jousiranka, molemmin puolin levytetty seinä, ei aukkoja. TIIVISTE JA KITTAUS PROFILE-KISKO JOUSIRANKA RC PROFILERANKA GEK 13 GN 13 ERISTE GEK 13 GN 13 TIIVISTE JA KITTAUS PROFILE-KISKO PROFILE tuoteohje 11

12 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANGAT Vaakadetalji1 KULMA- SUOJALISTA HS 29/29 KULMALISTA 50x50 NURKKA KULMARANKA HR 60/60 GEK 13 GN 13 T-LIITTYMÄ ERISTE RYC ÄÄNIRANKA KULMARANKA HR 60/60 GEK 13 T-LIITTYMÄ GN PROFILE tuoteohje

13 OSASTOIVAN SEINÄN ÄÄNIRANGAT T-liittymä ulkoseinään. ULKOSEINÄ RYC ÄÄNIRANKA T-LIITTYMÄ ULKOSEINÄÄN PROFILE tuoteohje 13

14 Lundell-Profile myyntikonttori: Aulis Lundell Oy Turuntie Nummela Puh Aulis Lundell Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001: 2008-laatujärjestelmän mukaisesti. Sertifioitu järjestelmä on ollut vuodesta Ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta on ollut vuodesta 2004.

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Gyproc XR Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Tuotekuvaus Gyproc XR Parempi ääneneristävyys Gyproc XR -teräsranka on kehitetty antamaan parempi ääneneristävyys Gyproc-väliseiniin ääneneristävyystasoilla

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina.

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina. Märkätilat Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 1 TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 SAVUPIIPPU TIILESTÄ 12 TIILI PIHARAKENTEISSA 14 Tiili on arvostettu

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut

Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut Juha-Matti Junnonen, TkL Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto juha-matti.junnonen@aalto.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja

Lisätiedot

MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET

MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET Miksi teet muottilaudoituksen? Tai miksi muuraat? Pääset vähemmälläkin, ja tulos on yhtä hyvä. Nykyaikainen ja tutkittu Muottiharkko tarjoaa paremman ratkaisun vaivattomaan

Lisätiedot

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen,

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi

1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi Vetonit Vedeneristys Työohjeet 8-70 1.9.2008 Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007 www.maxit.fi Terve Märkätila Sisällysluettelo Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014 Tampereen seudun RAKENNUSMAAILMA 1 1/2014 Käyttövesi- ja lämpöverkkoremontit www.kotisun.fi www.kotisun.fi 0207 669 940 0207 669 940 Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet Maalauskauden messutarjoukset!

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

VÄLISEINÄHARKKO VSH-88 SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE

VÄLISEINÄHARKKO VSH-88 SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE...1 1. YLEISTÄ...3 2. VÄLISEINÄHARKKOJEN OMINAISUUDET...3 3. TYÖVAIHEET...4 3.1. Harkkojen toimitus, vastaanotto ja varastointi työmaalla...4 3.2. asennuksen

Lisätiedot