Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A"

Transkriptio

1 Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin Ympa Ympa om d Kh Kh liite 1

2 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti Puh (09) Suvi Siivola, kaavasuunnittelija FM S-posti Puh (09) KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ympa Ympa liite 1 PERUSSELVITYKSET JA TAVOITTEET Ympa Ympa liite 2 KAAVALUONNOKSET Ympa PALAUTERAPORTTI Ympa Ympa liite 1 KAAVAEHDOTUS Ympa KH VASTINEET KAAVAN HYVÄKSYMINEN Tämä kaavaprosessi ei etene pidemmälle, vaan kaava-alueen suunnittelu jatkuu osana Nummelan eteläosien osayleiskaavaa (0249). TOTEUTUSOHJELMA Tämä raportti julkaistaan kunnan internet-kotisivuilla Raportin valokuvat ja teemakartat Vihdin kunnan kaavoitus Pohjakartat ja ilmakuvat Maanmittauslaitos, lupa nro 17/MYY/08 & 5/ILMA/2008 Genimap Oy, Lupa L6197/08 Vihdin kunnan mittaustoimi

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 OSALLISTEN MUISTUTUKSET 1 OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 2 TIEDOTTAMINEN 2 VIRALLINEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 2 YHTEISTYÖ NAAPURIKUNTIEN KANSSA 3 KAAVATYÖ 3 KAAVAKARTAN TULKITSEMINEN 4 KAAVAMÄÄRÄYSTEN TULKITSEMINEN 4 KAAVASELOSTUS 5 KENEN MAALLE KAAVOITAT? 5 SELVITYSTEN RIITTÄVYYS 6 MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET 6 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET JA MAAKUNTAKAAVA 6 ASUNTOALUEET 6 TYÖPAIKKA-ALUEET 7 TYÖPAIKKA-ALUEIDEN RIITTÄVYYS 7 HUHMARIN TYÖPAIKKA-ALUE 8 SYRJÄMÄEN TYÖPAIKKA-ALUE 8 PALAJÄRVEN TYÖPAIKKA-ALUE 8 MAA- JA METSÄTALOUS 9 YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUEET 9 SÄHKÖLINJAT 9 SÄHKÖASEMA 10 LIIKENNE 11 TIET 11 KEVYENLIIKENTEEN TIET 12 JOUKKOLIIKENNE 12 RATALINJAUS 12 VIRKISTYSALUEET 13 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN VIRKISTYSALUEET 13 HUHMARJOEN VIRKISTYSALUE 13 LEPPÄOJAN VIRKISTYSALUE 14 TUUSANKORPI 14 LUONNONSUOJELU 14 HANKASALONMÄEN SUOJELU 15 OSAYLEISKAAVAEHDOTUS JA NATURA-ALUEET 15 PINTA- JA POHJAVEDET 16 VESIENSUOJELU 16 KYPÄRIJÄRVI 16 HULEVESIALUEET 16 POHJAVESI 16 LEHTIMÄEN LAMPI (OLI KIILAMÄEN LAMPI) 17 YMPÄRISTÖHAITAT 17 YLEISTÄ YMPÄRISTÖHAITOISTA 18 MELU 18 MELUSUOJAUS 18 MAISEMA 19 NIMISTÖ 20 OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET 21 TOIMENPIDERAJOITUS JA MAISEMATYÖLUPA 21 KOHTUUTON HAITTA 21

4

5 JOHDANTO Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A oli ehdotuksena nähtävillä Nähtävillä olon aikana Masku Kiinteistöt Oy kiinnostui kaavaehdotukseen merkityn Huhmarin työpaikka-alueen kehittämisestä Ideapark-hankkeelleen. Vihdin kunnanvaltuusto teki keväällä 2008 kehittämissopimuksen Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa Huhmarin työpaikka-alueen kehittämisestä Ideapark-hankkeen tarpeisiin. Ideapark on toiminnaltaan ja laajuudeltaan kaupan suuryksikkö. Osayleiskaavaehdotuksessa ei varauduttu kaupan suuryksikön sijoittumiseen kaava-alueelle, eikä siten myöskään arvioitu suuryksikön sijoittumisen vaikutuksia. Kunnanvaltuuston päätös muutti siten oleellisesti osayleiskaavan sisältötavoitteita. Mikäli osayleiskaavaehdotukseen tulee nähtävillä olon jälkeen merkittäviä muutoksia, täytyy muutettu kaavaehdotus asettaa uudelleen nähtäville. Tässä tapauksessa katsottiin parhaaksi aloittaa kaavan laatiminen kokonaan alusta, jotta samalla voidaan tutkia kaupan suuryksikön sijoittumista osana eteläisen Nummelan kokonaisuutta. Osayleiskaava 1A:n kaavaehdotusta ei enää viedä eteenpäin, vaan kaava-alue yhdistetään kaava 1B:n kanssa ja koko Nummelan eteläosien osayleiskaava suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Asukkailta ja maanomistajilta saatu palaute ja muistutukset huomioidaan uuden osayleiskaavan laadinnassa. Koska Ideapark-hanke tuli esille vasta 1A kaavaehdotuksen laatimisen jälkeen, ei saaduissa muistutuksissa ole tietenkään mainittu Ideaparkkia. Tässä vastineraportissa on kuitenkin vastattu muistutuksiin ja lausuntoihin nykyisten kaavatavoitteiden pohjalta. Mahdollinen kaupan suuryksikkö tulee aiheuttamaan muutoksia koko Nummelan alueelle, myös niihin osayleiskaavakohteisiin, joiden suunnittelu oli pitkällä ja riidatonta 1A kaavatyössä. Toivomme asukkailta ja maanomistajilta aktiivista otetta jatkossakin, vaikka edessä on uudet 2-3 vuotta suunnitelmiin tutustumista ja tilaisuuksiin osallistumista. Vaikka kaavatyö tähtääkin alueen uudistamiseen, vain olemassa olevaan pohjautuen muodostuu hyvää paikallisympäristöä. Osallisten rooli vanhan ja uuden yhteensovittamisessa on kaavatyössä merkittävä laadun tae. OSALLISTEN MUISTUTUKSET Muistutuksia kirjattiin saapuneeksi määräajassa 85 kappaletta. Näistä muistutuksista 61 koski Alhonpään tilaa. Saman henkilön tekemiä muistutuksia oli enimmillään 29 kappaletta, useat henkilöt olivat lisäksi jättäneet 6-10 muistutusta. Yhdistyksistä vain Vihti-seura ja Pro Huhmari (Huhmarin kylätoimikunta) jättivät muistutuksen. Allekirjoittajia oli kaikkiaan 74, joista 16 henkilöä on allekirjoittanut useamman kuin yhden muistutuksen. Varsinaisia nimilistoja oli vain kaksi kappaletta, allekirjoittaneita 19 ja 27. Näistä nimistä osa oli mainittuja perheenjäseniä, joiden oma allekirjoitus puuttui, mutta ei ole syytä olettaa nimien päätyneen listoille henkilöiden mielipiteen vastaisesti. Tässä raportissa pyritään vastaamaan muistutuksissa esitettyihin kannanottoihin aihepiireittäin. Kunkin otsikon alle on koottu tiivistetysti aiheeseen liittyviä kommentteja osallisten muistutuksista. Kaikki muistutukset täydellisinä (ilman asianomaisten yhteystietoja) ovat luettavissa Vihdin kunnan verkkosivuilla osoitteessa vihti.fi/palvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 1

6 OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Nähtävilläolopaikkana Nummelan ja Kirkonkylän kirjasto parempi. Lohjan ja Vihdin yhteistyötä syytä tehostaa. 1A on tiedotukseltaan ollut selkeästi puutteellinen. Pitää perustua vuorovaikutussuunnitteluun ja riittävään arviointiin. Valitusten tekoon vaivaiset 2 päivää. Ei ole tiedotettu, piilotettu kunnan asiakirjoihin. Tiedotus puutteellista, vaikutuksista ei ole ilmoitettu selvästi. Kaavoituksen ailahtelevaisuus ja epäeettinen toiminta luo pohjan pelon ilmapiirille. Käsitteleekö Vihdin kunta muistutukset oikeudenmukaisesti? TIEDOTTAMINEN Osayleiskaavan eri työvaiheista on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä Vihdin Uutiset ja Luoteis-Uusimaa -lehdissä , , ja Kaikille avoimia asukastilaisuuksia on pidetty ja Lisäksi kaavamateriaalia on esitelty mm. Huhmarin kyläkokouksessa Kaavamuistutusten tekemisen helpottamiseksi järjestettiin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Huhmarnummen koululla Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille yhdistyksille ja yhteisöille lähetettiin jokaisessa työvaiheessa oma kirje. Lisäksi ulkopaikkakunnalla asuville, suunnittelualueella maata omistaville, lähetettiin oma tiedote. Kaavatyön aikana on kerätty osallisten tietokanta, joten 58 sähköpostiosoitteensa antanutta saa tiedon kaavatyön vaiheista suoraan omaan sähköpostiinsa. Kaavatyöstä on tiedotettu ja jaettu tietoa enemmän kuin normaali käytäntö edellyttää. Kunta saa maanomistajien yhteystiedot käyttöönsä lainhuutotodistuksesta. Lainhuutotodistusten tietoja ylläpitää Lohjan käräjäoikeus. Mikäli lainhuutotodistuksessa olevat tiedot eivät ole ajan tasalla, väärään osoitteeseen menneet kirjeet eivät ole Vihdin kunnan vastuulla. VIRALLINEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kaavamateriaali on virallisesti nähtävillä vain kunnanvirastolla (Asematie 30), missä materiaalia voidaan valvoa ja tarjota samalla asiakaspalvelua. Virallisen asiakirjan muuttaminen tai varastaminen on todellinen uhka kirjastoissa, joissa henkilökuntaa ei voida velvoittaa valvomaan materiaalia oman toimensa ohella. Kirjastoissa on asiakkaiden käytössä verkkopalvelut ja kaikki kaavan esittelymateriaali on sitä kautta nähtävissä Vihdin kunnan verkkosivujen kautta. Kaavoitustoimi pyrkii jatkossa toimittamaan Nummelan ja Kirkonkylän kirjastoihin merkittävien kaavojen esittelymateriaalin myös paperisena tutustumista varten. Virallinen nähtävillä olo järjestetään kuitenkin jatkossakin kunnanvirastolla. Kaavaehdotuksen nähtävillä olemisesta kuulutettiin ja kaavamateriaali oli virallisesti nähtävillä Muistutukset ( valitukset ) tuli toimittaa viimeistään Vihdin kunnan kirjaamoon. Muistutusten jättämiseen oli siten varattu aikaa 33 vuorokautta, mikä on 3 vuorokautta lain edellyttämää nähtävilläoloaikaa pidempi(mra 19 ). 2 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

7 YHTEISTYÖ NAAPURIKUNTIEN KANSSA Vihdin kunta on tehnyt aktiivista yhteistyötä Lohjan, Kirkkonummen ja Espoon kanssa Nummelan eteläosien maankäytön kehittämisessä. Yhteistyössä ovat olleet mukana myös Uudenmaan liitto, YTV, Uudenmaan tiepiiri ja Ratahallintokeskus. Parhaillaan on menossa ko. osayleiskaava-alueen sisältävä Länsiradan maankäytön kehittämisselvitys, jossa tarkastellaan ratavyöhykkeen kehittämistä kokonaisuutena ilman kuntarajoja em. tahojen yhteistyönä. Turunväylän (valtatie 1) ja Espoo Lohja-radan liikennekäytäväselvitys Espoo Lohja Vihti (ELVI) Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja 2007 ELVI-raportti on luettavissa osoitteessa: KAAVATYÖ Kaavoitus on perusteeton. Kaavaselostus perusteellinen ja havainnollinen. Kaavaselostus on puutteellinen. Kaavaehdotus selkeästi puutteellinen. Kartat väärin piirretty. Kaava-alueen rajaus epäonnistunut länsiosassa. Tiedot perustuvat vaillinaisiin ja/tai vanhentuneisiin tietoihin. Vesien selvitystyö ei ole riittävä. 1A on lähtökohdiltaan puutteellinen (pohjavesitiedot). Puutteelliset selvitykset. Ympäristöselvitys on puutteellinen. Näkeekö Vihdin kunta vaivaa selvitystyöhön. Liito-oravia, puutteelliset selvitykset, tahallisuutta. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan vastainen. Ei täytä MRL sisältövaatimuksia Huhmari ei ole taajama-aluetta Ei kuulu taajama-alueeseen maakuntakaavassa. Kunta hyötyy pakkolunastuksesta. Yhdenvertaisuusperiaate, lunastaminen kohtuuton terveyshaitta. Kunnan tarkoitus maksattaa toimenpiteet yrityksillä ja kerätä ylimääräistä rahaa ja vierittää vastuu yrityksille ei ole eettisesti hyväksyttävää toimintaa tai kestävän kehityksen mukaista suunnittelua. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 3

8 KAAVAKARTAN TULKITSEMINEN Osayleiskaava on yleispiirteinen kaava mittakaavassa 1:5000. Karttaan ei ole piirretty alle 3 hehtaarin kokoisia alueita. Pelkkä alueen rajaviiva olisi maastossa yli viisi metriä leveä. Ei myöskään ole tarkoitus linjata kävelyteitä rakennusten päältä, vaikka kaavakartalla kävelytietä osoittava kaavamerkintä osuisikin pohjakarttamerkintöjen päälle. Lisäksi kaikki aluerajaukset ovat vain ohjeellisia, alueiden rajaukset tarkentuvat vasta asemakaavoituksen myötä. Vihdin kunnan pohjakartat päivitetään tietyin määräajoin, ei joka vuosi. Vain asemakaavan pohjana tulee olla tarkistettu ja yksityiskohtainen pohjakartta. Koska yleiskaava tehdään huomattavasti laajemmalle alueelle, ei kaavan alla saa olla liian yksityiskohtaista pohjakarttaa ettei kaavamääräysten luettavuus kärsi. Yleiskaavakartan pohjaksi tarvittava tarkkuus arvioidaan yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa ja esitystekniikkaa muokataan aina myös osallisten toiveiden mukaan (ks. Palauteraportti sivu 21). Muistuttajan mainitsemassa tapauksessa moottoritien eteläpuolelle äskettäin rakentunut talo on linjasuunnittelijoilla tiedossa eikä estäisi sähkölinjan sijoittamista. KAAVAMÄÄRÄYSTEN TULKITSEMINEN Osayleiskaavaehdotuksen ensimmäinen kaavamääräys kuuluu: Yleiskaava osoittaa kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen. Pääkäyttötarkoituksen ohella alueella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Merkittävin jako alueiden käyttötarkoituksessa on erottaa toisistaan rakennettavaksi tarkoitetut alueet ja rakentamisen ulkopuolelle jätettävät alueet. Rakennettavaksi tarkoitetun alueen kaavamääräys kertoo minkä tyyppistä rakentamista alueelle tulisi pääasiassa sijoittaa. Yleensä vähintään % alueesta tulisi olla kaavamääräyksen osoittamaa rakentamista. Esimerkiksi asuntoalueella voi olla myös työpaikkarakentamista, julkisia palveluita ja kauppaa. Ja vaikka jokin tietty pientaloasumiseen tarkoitettu alue sisältäisi vain ja ainoastaan omakotitaloja ja rivitaloja, olisi sielläkin osa alueesta tarkoitettu puistoiksi ja ulkoilualueiksi. Rakentamattomaksi tarkoitetulla alueella kaavamääräyksen sisältö on selvästi tiukempi, kaava ei pääsääntöisesti salli rakentamista ollenkaan. Mutta tässäkin tapauksessa läheinen rakennettavaksi tarkoitettu alue voi asemakaavavaiheessa kasvaa yleiskaavassa osoitetun rakentamattoman alueen päälle, mikäli kyseessä on vähäinen muutos, sillä kaava-alueiden rajat tarkentuvat vasta asemakaavavaiheessa (ks. yllä Kaavakartan tulkitseminen). Edes luonnonsuojelualueiden rajat eivät ole yleiskaavassa sitovia, ne määritellään tarkemmin Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemässä rajauspäätöksessä. Maa- ja metsätalousalueella on tietenkin maaja metsätalouteen liittyvä rakennusoikeus (ns. hajarakennusoikeus). Huhmarjoen ranta ja virkistysaluemerkintä: Yleiskaavassa virkistysalueen sisään jäävät asuinkiinteistöt voidaan osoittaa asemakaavassa asuinkäyttöön, mutta uusia asuinrakennuspaikkoja ei virkistysalueelle osoiteta. Huhmarjoen virkistysalueen osalta oli alun perin tarkoituksena saada tehtyä siitä merkittävä seudullinen yhteys Palojärveltä Huhmarjärvelle. Joen rannalla asuvien mielipiteiden ohjaamana tästä on nyt luovuttu ja kulkuyhteyttä Palojärveltä pohjoiseen tullaan jatkossa suunnittelemaan kevyenliikenteen tienä Palajärventien varteen. Ulkoilureitti rannan suuntaisena on poistettu kaavakartalta eikä sitä ehdoteta myöskään selostuksessa. Rantayhteys tulisi toteutumaan lyhyenä poikittaisena pistona Palajärventieltä, vain jalankulkijoille, rannassa pieni laituri tms. Tämän yhteyden sijainti sekä rantaan tulevan levähdyspaikan koko olisivat asemakaavoituksella ratkaistavia asioita. 4 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

9 KAAVASELOSTUS Kaavaselostus on dokumentti, jonka sisältövaatimuksista on kerrottu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (17 ). Ympäristöministeriö on lisäksi laatinut asetusta tarkemman ohjeistuksen. Kaavaselostuksen sisällön riittävyyttä valvoo alueellinen ympäristökeskus (Vihdissä Uudenmaan ympäristökeskus). Sekä viranomaiset että asiaa käsitelleet poliitikot ovat pitäneet kaavaselostusta kattavana ja sen esitystapaa selkeänä. Koska saman virkistysaluemerkinnän tulee sopia kaikkiin yleiskaavan virkistysalueisiin, niin kaavassa 1A kuin muissakin yleiskaavoissa jatkossa, kaavamääräystä ei voi tehdä kovin yksityiskohtaiseksi. Liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset tekevät kaavasta jäykän ja huonosti sopeutuvan vuosien varrella tuleviin muutospaineisiin. Kaavaselostuksessa on ollut mahdollista selvitellä eri alueiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta kaavaselostus ei olekaan sitova samalla tavalla kuin kaavakartta ja -määräykset. Asemakaavoituksessa virkistysalueelle voidaan antaa erilaisia käyttötarkoituksia: puisto, lähivirkistysalue, leikkipuisto, urheilu- tai virkistyspalveluiden alue, retkeilyyn, ulkoiluun, uimarannaksi, niityksi, taajamametsäksi tms. Asemakaavaan merkityn virkistysalueen (puisto, ranta tms.) toteuttaminen ja hoito kuuluvat kunnan hoitamiin tehtäviin, samalla tavalla kuin kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito. Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksessa Huhmarjoen rannan kaavamerkinnäksi tullaan ehdottamaan luonnonsuojelualuetta. Käytännössä joen rannan tuntumassa olevien kiinteistöjen omistajat hakisivat yhdessä suojelualuerajausta Uudenmaan ympäristökeskuksesta, joka perustaisi alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen. Alueen käyttöön liittyvät rajoitukset kirjattaisiin suojelupäätökseen ja alue jäisi maanomistajien hallintaan. Huhmarin työpaikka-alue: Yleiskaavatasolla kaavan tavoitteena on ollut muodostaa Huhmariin laaja ja yhtenäinen työpaikka-alue. Alue voi toteutua myös osissa. Riippuen asemakaavoituksesta voi lopputuloksena olla myös sellainen alue, jossa on hyvinkin erilaisia toimintoja, myös asutusta. Asutuksen suhteen tulee kuitenkin muistaa, että asemakaavaa sitovat samat terveen ympäristön vaatimukset kuin osayleiskaavaa, joten melualueelle ei voi kaavoittaa meluherkkiä toimintoja ilman riittävää melusuojausta. Liikenteen pienhiukkasilta ei voi suojautua. Osayleiskaavaehdotuksen työpaikkamerkintä ei siis ole ristiriitainen kunnan lunastuslupahakemuksen kanssa. KENEN MAALLE KAAVOITAT? Kaavoitus on kunnan monopoli ja velvollisuus. Kaava-alueen tulee olla alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen. Kaavaratkaisujen tulee olla mm. hyvää yhdyskuntarakennetta tukevia. Kaava-alueita tai maankäyttötarkoitusta ei voi päättää sen perusteella kuka maan omistaa. Tietenkin sillä voi olla vaikutusta, mutta se ei saa olla ratkaiseva tekijä. Strateginen yleiskaava on vain ohjeena sille mihin kunnan asemakaavoitusta tulisi kohdentaa, se ei vielä anna kunnalle suoraa lunastusoikeutta maa-alueeseen. Strateginen suunnittelu kuitenkin mahdollistaa maan lunastamisen, jonka tarpeellisuuden päättää viime kädessä Ympäristöministeriö. Mikäli maanomistajalle aiheutuu kohtuutonta haittaa, esim. rakennusoikeuden menetys yleiskaavamääräyksen takia, maanomistaja voi vaatia kuntaa lunastamaan maan. Huhmarjoen ranta: Huhmarjoen tapauksessa yhdelläkään maanomistajalla ei ole rakennusoikeut ta rantaan. Palajärventien varteen on saatu uusia rakennuslupia ilman kaavaa siten, että tilat eivät olleet luvanhakuhetkellä rantatiloja. Uudenmaan ympäristökeskus valvoo rannoille rakentamista. Se, että osa asukkaista on myöhemmin ostanut tilansa ja rannan välisen maakaistaleen, on myöhempää kehitystä. Kunta ei ole voinut tulla etuosto-oikeudella väliin näin pieniin maakauppoihin ilman voimassa olevaa kaavaa. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 5

10 SELVITYSTEN RIITTÄVYYS Osayleiskaavan laatimista varten on tehty tarpeelliset selvitykset. Tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit esitellään jo osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka laaditaan ennen kaavasuunnittelun alkamista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä valvoo Uudenmaan ympäristökeskus. Selvityksiä on täydennetty kaavatyön edetessä aina tilanteen niin vaatiessa. Osa selvityksistä on teetetty asemakaavan vaatimalla tarkkuudella. Vaikutusarvioinnit on tehty pääsääntöisesti yleiskaavatarkkuudella, koska tarkemmasta rakentamisen määrästä tai laadusta ei ole tietoa. Koska kaavaprosessi on alkanut kokonaan alusta ja uuden kaavan tavoitteet ovat muuttuneet, on myös selvitysten tarve arvioitu uudelleen. Tarkempi luettelo uusista ja täydennettävistä selvityksistä löytyy Nummelan eteläosien osayleiskaavan osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Kilpailuttaessaan asiantuntijuutta vaativia selvitystöitä Vihdin kunnan kaavoitus painottaa laatua yhtä paljon kuin hintaa. ASUNTOALUEET MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET Vastuu kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta on kunnalla. Asemakaavan laatimisen tai siihen liittyvän tonttikaupan yhteydessä kunta voi laatia yrityksen tai maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen, jossa sovitaan kustannusten jakamisesta tai jopa rakentamistöiden siirtämisestä yksityisen toimijan vastuulle, mikäli yksityinen toimija hyötyy kaavahankkeesta. Tämä on avointa ja normaalia toimintaa, missä kunta välttyy antamasta piilotukea yksittäisille tahoille veronmaksajien rahoista. Yritys ja/tai maanomistaja puolestaan hyötyy saamalla projektinsa eteenpäin nopeammin, kuin se muuten olisi mahdollista kunnallisen budjetin puitteissa. On kaikille eduksi, että alueelle tuleva toimija on alusta asti mukana ympäristön hyvinvointia parantavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, niin hulevesien, melusuojauksen kuin kävelyteidenkin osalta. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOIT- TEET JA MAAKUNTAKAAVA Kaavaselostuksessa on kerrottu yksityiskohtaisesti miten valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaavan määräykset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavaehdotus oli maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Nyt uusien kaupallisten hankkeiden myötä osayleiskaavan muuttuneet tavoitteet ovat ristiriidassa nykyiseen maakuntakaavaan merkittyjen kaupan suuryksiköiden sijoittelun kanssa. Tämä asia tulee ratkaistavaksi uudelleen käynnistyneiden osayleiskaava- ja maakuntakaavaprosessien aikana. Maakuntakaavan laatii Uudenmaanliitto ja maakuntakaavan mukaisuutta kuntien kaavasuunnittelussa valvoo alueellinen ympäristökeskus. Kiilamäki-Lehtomäki ja Lehtola tarvitsisivat oman ehdollisen AT- ja AP-merkinnän, joka huomioisi junaradan tuoman suunnitteluepävarmuuden. Maa-alueet (Yövilän)tien itäpuolella soveltuvat asumiseen. Rakennushistorialliset rakennukset (Palajärven)tien länsipuolella. Tp-alueen länsipuolinen asutus sivuutettu, teollisuus merkittävä haitta. Alhonmäki asuntoalueena tai kokonaan virkistysalueeksi. Huhmarin alueelle ei saa sijoittaa liikennettä lisääviä toimintoja vaan säilyttää se kylämäisenä asuinympäristönä. Osayleiskaavan yksi tärkeä tavoite on vähentää melulle altistuvien asukkaiden määrää. Mikäli kaavoittamalla lisätään melualueella asuvien määrää, jää melusuojauksen toteuttaminen kokonaan kunnan vastuulle. Kaikki kaavaehdotukseen merkityt asuntoalueet ovat täydennysrakentamiskohteita, jotka on valittu asumiseen parhaiten soveltuvilta alueilta. Valtateiden välittömässä läheisyydessä olevia nykyisiä asutuskohteita ei ole osoitettu asuntoalueiksi. Näiden alueiden melusuojauksesta on vastuussa Tiehallinto. Asiasta lisää kohdassa Melu sivulla 18. Asuntoalueiden suunnittelussa varaudutaan Espoo- Vihti-Lohja junaradan (Länsirata) tulemiseen, mutta rakenteesta ei tehdä junasta riippuvaista. Aseman ympäristöjen rakentumiseen voidaan vaikuttaa parhaiten asemakaavasuunnittelua ajoittamalla. Nummelan julkinen liikenne tullaan toteuttamaan ensisijaisesti linja-autoliikenteeseen tukeutuen. Junaradan toteutuessakin linja-autoliikenne tulee olemaan merkittävä osa julkista liikennettä, sillä vain harvalla nummelalaisella olisi kävelymatka juna-asemalle. 6 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

11 Huhmarin (sis. Alhonpään tilan) kehittäminen kylämäisenä asuntoalueena ei ole mielekästä, sillä alueen halkaisee kaksi valtakunnallista moottoritietä. Hyvät liikenneyhteydet ja Helsingin läheisyys tekevät alueesta ensisijaisen kehittämiskohteen suuria liikennemääriä palvelevalle toiminnalle. Yöviläntien asuntoaluetta tullaan esittämään laajennettavaksi seuraavassa kaavaluonnoksessa. Rakennushistorialliset rakennukset huomioidaan yleiskaavatyössä siten, että yleiskaava mahdollistaa rakennusten säilyttämisen. Rakennussuojelu kuuluu asemakaavavaiheeseen. TYÖPAIKKA-ALUEET Työpaikkarakentamiseen keskittyminen hyvä. Liian vähän työpaikka-alueita. Miksi Hankasalonmäen ja Rytimäen tp-alueet poistettu? Huhmarin tp-alueelle ei ole edellytyksiä. Huhmarin TP pienemmäksi. Vastustamme tp-alueen kaavoittamista Alhonpää-Tuusankorpi alueelle. TP Alhonpäähän ei ole toimiva, tulisi jättää maa- ja metsätalousmaaksi. Huhmarin työpaikka-alueesta saatava taloudellinen hyöty on pienempi kuin siihen uhrattava taloudellinen panos. Huhmarin teollisuusaluetta ei saa laittaa liikenteen solmukohtaan. Tp sijainti huono, liikenteellinen solmukohta, pitäisi olla radan varrella. Alhonpää ei ole keskeinen elinkeinoalueen toteuttamisessa. T Huhmarin alueelle ei ekologiselta kestävyydeltään niin hyvää aluetta kuin Nummenkylä. Alhonpään alue rakennettavuudeltaan osin mahdoton, ei tp näin vaikeaan maastoon. Huhmarin asuinalueelle tilaa ja sen välittömään läheisyyteen kevyttä työaluetta. Etelä-Nummelan tp-alue supistettava länsiosasta Koko Syrjämäen tila (kaava-alueella) tulisi merkitä TT-alueeksi. Työpaikka-alueen rakentamista ei voi sallia ilman samanaikaista meluntorjunnan toteuttamista Ei ty- tai tp-alueita. Tila tulisi olla osa Palajärven TY-aluetta. Radanvarsi ei sovellu asumiseen, työpaikka-alue sinne. Edullisinta olisi kaavoittaa radanvarteen jäävät alueet teollisuusalueiksi. Nummenkylän alue parempi teollisuusalueeksi. Työpaikat Nummenkylä-Hiidenmäki alueelle. Mieluummin konttoreita kuin raskasta teollisuutta. Ei t-alueita asutuille alueille. TP sivuaa liian monen ihmisen asuinaluetta Vihdin kunta yrittää lobata logistiikkakeskusta maakuntakaavaan. Kunta ei ole selvittänyt tarpeeksi eri työpaikka-alueiden vaihtoehtoja. TYÖPAIKKA-ALUEIDEN RIITTÄVYYS Vihdin kunnanvaltuusto on päättänyt Vihdin kunnan keskeisistä tavoitteista ( ), joista osa ohjaa suoraan kaavoitusta: Vihdin kunnasta muodostetaan alueen kaupallinen keskus, joka pystyy houkuttelemaan ostovoimaa myös lähikunnista. Vähittäiskaupan ja palveluiden kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla tontteja parhaille liikepaikoille. Vihdin kunta kaavoittaa elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia alueita riippumatta maanomistusolosuhteista. Tarvittavat maa-alueet ostetaan kunnalle, lunastetaan mikäli välttämätöntä tai tehdään maankäyttöä koskevia sopimuksia maanomistajan kanssa. Kaavoituksessa pyritään suuriin kokonaisuuksiin, joissa toimivat yritykset saisivat liiketaloudellista hyötyä läheisestä sijoittumisestaan. Kunnan kaavoituksen ja rakentamisen painopiste on kunnan päätaajamissa ja liikenteellisesti vetovoimaisissa paikoissa, kuten valtateiden risteysalueilla. Kunta täydentää olevaa yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää jo rakennetut tekniset verkostot. Työpaikkarakentamista varten turvataan kysyntää vastaava tonttitarjonta liikenteellisesti ja asiakasvirtojen kannalta hyviltä paikoilta. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 7

12 Osayleiskaavan yhtenä tavoitteena oli mahdollistaa uusien työpaikka-alueiden kehittäminen. Vihdin työpaikkaomavaraisuutta on kasvatettava merkittävästi, jotta jatkuvasti kasvava pendelöinti pääkaupunkiseudulle vähentyisi. Työpaikkatavoitteista huolimatta 64 % osayleiskaava-alueesta oli kaavaehdotuksessa merkitty rakentamattomaksi alueeksi (maa- ja metsätalous, virkistys, erityisviheralue) ympäristöllisistä tai yhdyskuntataloudellisista syistä johtuen. Osayleiskaavan luonnosvaiheesta tehtiin ympäristövaikutusten selvitys (WSP Finland Oy), jonka perusteella tehtiin muutoksia rakentamisalueiden sijoitteluun. Hankasalonmäen ja Rytömäen työpaikka-alueille oli vaikea osoittaa tieyhteyttä, joka ei häiritsisi olemassa olevaa asutusta. Kokonaan uusi tieyhteys olisi pirstonut yhtenäistä metsäaluetta. Vaikeista maasto-olosuhteista johtuen rakentamiseen soveltuvat alueet olisivat pieniä ja toisistaan erillään. Uusien rakentamisalueiden tuoma haitta ja uusien yhteyksien kustannukset olisivat olleet saavutettavia hyötyjä suurempia. Nummenkylään sijoitettavia työpaikka-alueita tutkitaan Myllylampien osayleiskaavan yhteydessä, jota valmistellaan yhtä aikaa Nummelan eteläosien osayleiskaavan kanssa. Nummenkylässä rakentamiseen soveltuvia alueita pilkkoo mahdollinen uusi Turku ratayhteys. Maksimissaankin työpaikkarakentamiseen soveltuvia alueita on Vihdin puolella vain noin 30 hehtaaria. Suurin osa tästä on pohjavesialueella. Nummenkylä ei siis ole millään tavalla vertailukelpoinen merkittävyydessä Huhmarin työpaikka-alueen kanssa. Tulevan junaradan yhteyteen, varsinkin junaaseman läheisyyteen, on tarkoitus sijoittaa mittavia työpaikka-alueita. Nämä työpaikka-alueet ovat tarpeen Huhmarin ja Palojärven työpaikka-alueiden lisäksi, ne eivät voi olla korvaavia alueita. Aseman ympärille tulee sijoittumaan myös tiivistä asumista, mikä osaltaan vaikuttaa siihen millaista työpaikkarakentamista aseman ympärille voi sijoittua. HUHMARIN TYÖPAIKKA-ALUE Huhmarin työpaikka-alue on koko kaavaprosessin ajan nähty kunnan merkittävimpänä tulevaisuuden työpaikka-alueena. Huhmari on liikenteelliseltä sijainniltaan erinomainen kahden valtatien risteyksessä, Nummelan kupeessa. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen Vihdin kunnanvaltuusto on tehnyt kehittämissopimuksen Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa Huhmarin työpaikka-alueen kehittämisestä Ideapark-hankkeen tarpeisiin. Ideapark on toiminnaltaan ja laajuudeltaan kaupan suuryksikkö. Hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan suurempi, kun mihin kaavaehdotuksessa oli varauduttu. Siksi Huhmarin työpaikkaalueen suunnittelu on tarpeen tehdä uudestaan laajemman osayleiskaavan yhteydessä. SYRJÄMÄEN TYÖPAIKKA-ALUE Syrjämäen työpaikka-alueen koko pieneni luonnoksen 35 hehtaarista ehdotuksen 20 hehtaariin. Pohjoisin nurkka poistettiin kaavaehdotuksesta ympäristöllisistä syistä. Samasta syystä poistettiin yhteensä 14 hehtaaria työpaikka-alueita Rytömäeltä ja Hankasalonmäeltä, jolloin uuden yhdystien rakentaminen Vanhalta Turuntieltä ei enää ollut taloudellisesti kannattava ratkaisu. Koska näin ollen Syrjämäenkin liikenne jouduttaisiin hoitamaan Yöviläntien kautta, alueelle ei voi sijoittaa liikennemääriä voimakkaasti kasvattavia toimintoja häiritsemättä Yöviläntien asutusta. Kattilamäelle on vireillä uusi yksityistie asumattoman alueen halki, joka tulisi olemaan raskaan liikenteen käyttöön soveltuva. Mikäli tämä tie toteutetaan, kaavasuunnittelussa joudutaan huomioimaan sen tuomat mahdollisuudet Turunväylän reuna-alueiden kehittämiseksi. Syrjämäen työpaikka-aluetta voidaan laajentaa, mikäli alueen liikenne saadaan hoidettua lisäämättä Yöviläntien asuntoalueen läpi kulkevaa liikennettä kohtuuttomasti. Mikäli puolestaan Huhmarin työpaikka-alue ja Yöviläntien asuntoalue laajenevat merkittävästi, voi Syrjämäen työpaikka-alueen poistaminen kokonaan olla tarpeen yhtenäisen maakunnallisen viheryhteyden varmistamiseksi Siuntiosta pohjoiseen. PALAJÄRVEN TYÖPAIKKA-ALUE Muistutuksessa mainittu tila Karhusenmäen itärinteellä on merkitty osaksi maa- ja metsätalousaluetta. Osayleiskaavaan merkitty työpaikka-alueen raja ulottuu tilan itäreunan tuntumaan. Uusi 110 kv sähkölinja tulee todennäköisesti kulkemaan tilan poikki. Yksi sähkötolppa tulee silloin sijoitettavaksi Karhusenmäelle. Palajärven työpaikka-alueen tarkempi rajaus tutkitaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä. 8 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

13 MAA- JA METSÄTALOUS Alhonpään tila tulee säilyttää maa- ja metsätalousalueena. Kaava estää maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen. Liikaa maa- ja metsätaloutta. Mikäli osayleiskaavaan sisältyvän kaavamääräyksen johdosta maanomistaja ei voi kaataa omistamiltaan mailta metsää, jota hän muutoin saisi kaataa luonnonsuojelulain tai metsälain säädösten sitä estämättä, tulee kaavasta aiheutuva haitta korvattavaksi maanomistajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös rakentamiseen varatuilla osayleiskaava-alueilla maanomistaja voi halutessaan jatkaa maa- ja metsätaloutta omistamillaan mailla kunnes osayleiskaavaan merkitty rakentamisalue otetaan asemakaavoitettavaksi. Asemakaavavaiheessa kunta hankkii maan omistukseensa tai tekee maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksen. Osayleiskaavaehdotuksessa oli 270 hehtaaria maaja metsätalousalueita, eli enemmän kuin mitään muuta maankäyttömuotoa. Vaikka kaavan tavoitteena oli osoittaa uusia työpaikka-alueita, katsottiin mielekkääksi keskittää rakennettavaksi tarkoitetut alueet yhdyskuntarakenteellisesti parhaisiin paikkoihin. Suurin osa alueen ympäristöarvoista on kehittynyt ja säilynyt maa- ja metsätalouden harjoittamisen myötä, joten ei ole ollut tarvetta erillisten luonnonsuojelualueiden perustamiseen. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUEET Sähkölinjaus linjattava siten ettei haittaa asutukselle. 110 kv sähkölinja siirrettävä moottoritien eteläpuolelle. Sähkölinja moottoritien eteläpuolella tulisi valmennuslenkin päälle. Sähkölinjavaraus on poistettava Porintiestä länteen. Sähkölinja ja sähköasema pois, soveltuu paremmin Veikkolan suuntaan työpaikka-alueen lähelle. Sähköhuoltoalue pientaloalueeksi. SÄHKÖLINJAT Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on merkitty Vihtiin kaksi ohjeellista 110 kv sähkölinjausta. Toinen tulee Siuntioon rakennettavalta uudelta Kopulan 400 kv sähköasemalta koilliseen Vanhalle Turuntielle, kulkien olemassa olevan 400 kv sähkölinjan länsipuolella. Toinen linjaus tulee Espoon sähköasemalta Turunväylän pohjoispuolitse ja yhtyy Siuntiosta tulevaan sähkölinjaan. Maakuntakaavan ohjeelliset linjaukset on tarkoitus täsmentää yleis- ja asemakaavoituksessa. On myös mahdollista, että sähkölinja toteutetaan ilman kaavaa sähkömarkkinalain ja lunastuslain mukaisessa menettelyssä. Osayleiskaavaan sähkölinja on merkitty Fortum Sähkönsiirto Oy:n alustavien vuoden 2007 linjausten pohjalta. Johtohankkeen esisuunnittelu on alkanut kesällä Alustavien selvitysten mukaan sähkölinjaa ei voi sijoittaa Turunväylän pohjoispuolelle kokonaisuudessaan. Läntisellä osuudella on kolme kiinteistöä niin lähellä moottoritietä, että niiden ja moottoritien väliin ei linjaa voida sijoittaa taloja lunastamatta ja purkamatta. Fortum Oy on ilmoittanut tutkivansa sellaista linjausvaihtoehtoa, jossa linja kulkee Turunväylän eteläpuolella Porintielle saakka. Tällä osuudella moottoritien lähialueella on ravitallin harjoittelurata-alue, joka voidaan ylittää ilman alueelle sijoitettavia pylväitä. Linja siirtyy Palojärven liittymässä Turunväylän pohjoispuolelle. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 9

14 Seuraavassa osayleiskaavaluonnoksessa sähkölinjavaraus merkitään ohjeellisena, jolloin se ei sido linjasuunnittelua. Kaavamääräykseen pyritään sisällyttämään suunnittelurajoituksia: Linjasuunnittelussa on huomioitava olemassa oleva asutus, yritystoiminnan rakennukset ja rakennelmat sekä suunnitteilla olevat meluntorjuntatoimenpiteet. SÄHKÖASEMA Nummelan kasvua suunniteltaessa varaudutaan uuden asukkaan ja uuden työpaikan lisäykseen vuoteen 2030 mennessä. Riippumatta maakaasuputken ja kaukolämpöverkon tuomista lämmitysratkaisuista tulee sähkön kulutus alueella lisääntymään huomattavasti yli nykyisen sähkönjakeluverkon kapasiteetin. Sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkkoa ylläpitävä taho (tässä tapauksessa Fortum sähkönsiirto Oy) on velvollinen huolehtimaan siitä, että jakeluverkko on riittävä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoitus pyrkii yhteensovittamaan yhdyskuntarakenteen ja sen vaatiman yhdyskuntatekniikan turvallisella ja toimivalla tavalla toisiinsa. Lopullisen verkkosuunnitelman tekee kuitenkin Fortum Sähkönsiirto Oy. Energiamarkkinavirasto voi antaa luvan 110 kv linjan rakentamiseen ilman, että linjalla on aluevarausta tai kunnan suostumusta. Itse rakennuslupahakemukseen täytyy olla kunnan suostumus, mikäli sähkölinjalle ei ole varattu kaavassa aluetta. Kunta ei voi evätä suostumusta ilman päteviä syitä, mikäli epäämisestä aiheutuu sähkön siirron turvaamiselle kohtuutonta haittaa. Sähkömarkkinalaki ei velvoita osallistuvaan suunnitteluun. Turvatakseen asukkaiden osallistumismahdollisuuden myös linjaussuunnitteluun Vihdin kunta pyrkii saamaan sähkölinjalle ja sähköasemalle sopivat aluevaraukset omassa kaavaprosessissaan yhteistyössä Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa. Kaikki asukkailta saatu palaute sähkölinjoja koskien toimitetaan myös Fortum Sähkönsiirto Oy:lle. Nykyaikainen sähköasema on mahdollista sijoittaa myös aivan asutuksen keskelle (mm. Vermo, Espoo). Espoon Keilaniemeen suunnitellaan maanalaista sähköasemaa. Etelä-Nummelan sähköasema pyritään kuitenkin sijoittamaan siten, että vieressä ei ole asuinrakennuksia. Ei kuitenkaan ole tarvetta sijoittaa sähköasemaa siten, että se ei näkyisi kenenkään ikkunasta. Voimajohtojen sijoittaminen asutuksen läheisyyteen aiheuttaa aina voimakasta keskustelua johtojen terveysvaikutuksista, maisemahäiriöistä ja viihtyisyyden heikkenemisestä. Vihdin alueella on esitetty jo nyt vaatimuksia nykyistenkin voimajohtojen siirtämisestä pois asutuksen läheisyydestä. Riittävien suojaetäisyyksien saamisella on suuri merkitys asumisviihtyisyydelle, vaikka terveydellisistä vaikutuksista oltaisiinkin montaa mieltä. Johtoaluepiirustus. Fortum sähkönsiirto Oy, ELTEL Networks Oy 10 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

15 LIIKENNE Ei suuria tiemuutoksia Palajärventielle. Kevyen liikenteen väylä Palajärventien länsipuolelle Palajärventien kevyenliikenteen väylä tien itäpuolelle Palajärventien vanha raitti säilytettävä entisellään. Turuntien yli suojatiet (Palajärventien) molemmin puolin. Pyörätie Palajärventielle koulun puolelle. Yhteys Syrjämäen tt-alueelle Yöviläntien kautta huono. Ajolinja (Kivistöntie) näyttää paremmalta. Tieoikeus Alhonmäen ja Alhonpään peltojen läpi alikulkutunnelista VT1 eteläpuolelle estyy. Rakentaminen ja tiestö vaikeuttaa liikkumista maatalouskoneilla. Kävelytie välttämätön. Kevyenliikenteen tiemerkintä siirrettävä Yöviläntien länsipuolelle. Kiilamäki-Lehtimäki pientaloalueelle ei saa tehdä ympyrätietä. Junaradan linjausta pitäisi siirtää etelämmäksi lähemmäksi moottoritietä. Ei paikallislinja-autoyhteyttä, juna-asema kaukana. Yritysalueet lamaannuttavat koko läntisen Uudenmaan tieliikenteen. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta vaarallinen hanke. Huhmarin liittymää ei ole suunniteltu rekkaliikennettä varten. Työmatkaliikenne katkeaa Nummela-pk-seutu välillä. Lisääntyvä liikenne tukkii työmatkalaisten joustavan matkanteon ruuhkauttamalla Porintien. Vt 25 tärkein tie Vihdin alueella. TIET Osayleiskaavaehdotuksen liikennejärjestelyihin ovat vaikuttaneet mm. seuraavat selvitykset: E18 tievyöhykkeen kehittämisstrategia (Pöyry 2001) Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma (Tiehallinto 2002) Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (Uudenmaanliitto 2003) Valtatien 2 parantaminen välillä Palojärvi Vihdin kirkonkylä (Tiehallinto 2003) Nummelan kehityskuva ja tieverkko (Sito 2005) Osayleiskaavaehdotukseen ei ole merkitty pieniä paikallisia yhteyksiä. Osayleiskaavaan merkittyjen yhdysteiden paikat varmentuvat vasta asemakaavoituksen myötä. Osayleiskaavan maankäyttöratkaisut ohjaavat tarkempaa suunnittelua ja useassa kohdassa tulevat johtamaan olemassa olevien kulkuyhteyksien muuttumiseen. Näitä yhteyksiä ei kuitenkaan ratkaista strategisen tason osayleiskaavassa, eikä osayleiskaava sellaisenaan aiheuta sellaista oikeusvaikutusta, jolla olemassa oleva kulkuyhteys katkaistaisiin. Palajärventien linjaus kulkee paikoin entistä Meritietä, joka on ollut yksi Suomen vanhimpia tielinjauksia 1500-luvulta. Tien tärkein tehtävä on kuitenkin aina palvella liikkumista ja olla turvallinen käyttää. Tien historiallinen merkitys pyritään ottamaan huomioon kaava- ja tiesuunnitelmissa. Lehtimäki-Kiilamäki asuntoalueen koko on 22 hehtaaria. Riippuen siitä kuinka alue asemakaavoitetaan, sinne voi sijoittua asukasta. Tällaista asukasmäärää varten ei riitä muutama umpikujatie. Asuntoalueella on tarvetta palvelu- ja huoltoliikenteelle, kuten postinkuljetus, teiden auraus ja hiekoittaminen, palvelulinjat yms. Lenkkimäinen tieyhteys toimii koko asuntoalueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevana selkärankana. Syrjämäen työpaikka-alueen liikenne on helpoiten järjestettävissä Yöviläntien kautta, mutta silloin se rasittaa Yöviläntien asuntoaluetta. Uudessa kaavaluonnoksessa tullaan tutkimaan uudelleen Syrjämäen liikennejärjestelyjä. Yksityistiejärjestelyt kuuluvat Tielain mukaiseen tietoimitukseen. Tieoikeuksien korjaaminen ja järjestäminen hoidetaan yksityistieosuuksilla tietoimituksen kautta. Koska osayleiskaavan tavoitteet ovat muuttuneet merkittävästi, tehdään liikennejärjestelyistä uusi selvitys (Strafica Oy ja Sito Oy) tulevan osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi. Selvitystyössä tehdään uudet liikenne-ennusteet, liikenneverkkovaihtoehtoja, joukkoliikennesuunnitelma ja kevytliikenneverkkoluonnos. Työssä ovat mukana myös Tielaitos ja Uudenmaanliitto. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 11

16 KEVYENLIIKENTEEN TIET Osayleiskaavaehdotuksen kaavamääräyksen mukaan vain väyläyhteys on jatkosuunnittelua sitova, väylän sijainti ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että osayleiskaavassa päätetään siitä, että jonkun tietyn tien varteen tarvitaan kevyenliikenteen väylä, mutta ei päätetä sitä kummalle puolelle tietä se täytyy sijoittaa. Joillekin tieyhteyksille voi tulla tarpeen rakentaa kevyenliikenteentie molemmin puolin. Tiesuunnitelman laatiminen on oma suunnitteluprosessi, jossa käydään tarkasti läpi tieturvallisuus, rakennettavuus, kustannukset, huolto yms. asiat. Vasta tämän tiesuunnittelun yhteydessä voidaan tehdä paras päätös tielinjauksen sijainnista. Myös suojateiden sijainnit kuuluvat detaljisuunnitteluun. Nykyinen suojatie Vanhan Turuntien ylitse Palojärventieltä on sijoitettu linja-autopysäkin viereen, se ei ole minkäänlainen kannanotto Uudenmaan tiepiiriltä siitä mille puolen Palojärventietä kevyenliikenteen tie tulisi rakentaa. Tulevassa osayleiskaavatyössä kevyenliikenteen yhteys merkitään osayleiskaavassa Palojärventiellä tien itäpuolelle. Yöviläntiellä tutkitaan ratkaisua, jossa seutuliikenne ohjattaisiin uudelle linjaukselle ja asuntoalueelta poistuisi läpiajoliikenne kokonaan, jolloin kevyenliikenteen tielle ei välttämättä olisi tarvetta. Koko Nummelan eteläosien kevyenliikenteen verkostosta tehdään selvitys ennen uuden osayleiskaavaluonnoksen laatimista. Toimiva, turvallinen ja helppokäyttöinen kevyenliikenteen verkosto on tärkeä osa Nummelan sisäisen liikenteen järjestämistä. Se vähentäisi yksityisautoilua ja koulukuljetusten tarvetta, sekä lisäisi alaikäisten ja autottomien liikkumismahdollisuuksia. Kevyenliikenteen verkosto parantaa myös virkistysmahdollisuuksia. JOUKKOLIIKENNE Nummelan eteläosien suunnittelussa varaudutaan Espoo-Vihti-Lohja taajamaradan (Länsirata) rakentumiseen, jolloin Nummelassa olisi ainakin yksi juna-asema henkilöliikenteelle. Ennen junaliikenteen alkamista Nummelan asukasmäärä tulee mahdollistamaan paikallisen linja-autoliikenteen. Myös junaradan rakennuttua linja-autoliikenne tulisi olemaan merkittävä osa joukkoliikennettä, sillä suuri osa vihtiläisistä asuu liian pitkän kävelymatkan päässä juna-asemasta. Kaavasuunnittelussa tullaan lisäksi varautumaan liityntäpysäköinnin merkittävään lisäämiseen, mikä osaltaan vähentäisi yksityisautolla tapahtuvaa pendelöintiä. RATALINJAUS Junarata on valtakunnallisesti merkittävä hanke. Vihdin kunnan toiveiden ratalinjauksen suhteen täytyy sopia yhteen naapurikuntien toiveiden ja tavoitteiden kanssa. Näiden lisäksi ratalinjaukseen vaikuttavat junaradan teknisten ominaisuuksien asettamat vaatimukset. Kirkkonummella ja Vihdissä junaradan sijainnille asettavat vaateita useat järvet, joiden väliin radan tulee sijoittua. Tavoitteena on kaikilla osapuolilla nopea junayhteys, joka ei salli radalle kovin mutkaista linjausta. Lisäksi on tarkoitus saada sijoitettua juna-asemat sellaisiin paikkoihin, että ne palvelisivat mahdollisimman suurta ihmismäärää. Vihtiin rakennetaan koko ajan runsaasti uutta asutusta, mutta uusi maankäyttö ei saisi vaikeuttaa radan myöhempää suunnittelua ja toteutusta. Etelä-Nummelan alueella on ollut rakennuskieltoja 80-luvulta saakka. Espoo, Vihti, Kirkkonummi ja Lohja teettivät yhteistyönä konsulttiselvityksen, jossa maakuntakaavaan merkitylle ratayhteydelle tutkittiin tarkempaa linjausta. Tämän ELVI-työn seurauksena on saatu Vihtiin 100 metriä leveä vyöhyke, jolle rata voi mahdollisesti sijoittua. Eräässä muistutuksessa ehdotetaan, että junaradan suunnitteluvaraus siirretään etelämmäs Vanhan Turuntien ja Turun moottoritien muodostamaan käytävään Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksen mukaisesti. Vaihemaakuntakaavassa ei tullut muutoksia ratalinjaukseen. Huomauttajan mainitsema linjaus, joka näkyy vaihemaakuntakaavassa, on 110 KV voimalinjan ohjeellinen linjaus. Varsinainen ratasuunnittelu kuuluu Ratahallintokeskukselle. Ratahallintokeskus on aloittanut alustavan yleissuunnitelman laatimisen sekä lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointityön helmikuussa Yleissuunnitelma ja YVA valmistunevat vuoden 2010 kuluessa. Junaradan pystygeometria ELVI-työssä on huomioitu myös ratalinjauksen pystygeometria (raportin sivut 17, 36-37). Alustavan linjauksen osalta on tiedossa mihin tarvitaan siltoja, leikkauksia tai tunneleita. Kaavasuunnittelussa on mahdollista huomioida ne paikat, joihin tarvitaan tulevaisuudessa yli- tai alikulku ihmisten tai eläinten liikkumista varten. 12 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

17 VIRKISTYSALUEET Palajärventien länsipuolen asukkailla oltava mahdollisuus päästä joelle. Ei V-aluetta Huhmarjoen rantaan, AP-luonnontila tai M Luo merkintä. Ei V-aluetta Huhmarjoen rantaan, EV- tai AP alue. Ei V-aluetta Huhmarjoen rantaan, joko M- tai EV-alue Rantaan tulee olla oikeus rakentaa tarvittavia pieniä rakennuksia. Palajärventie 84 koko tila osa pihapiiriä, ei saa olla V-aluetta. Yöviläntien varren V-alue on liian laaja, halkaisee yritystoimintaan käytetyn tilan. V-alue kapeampi, idempänä, ei ulottuisi Yöviläntielle. Viheryhteyden säilyminen turvattava Linnanmäen suuntaan. Tuusankorpi virkistyskäyttöön. Maakuntakaavassa 3 viheryhteyttä, Yöviläntien länsipuoli hakattu, ei toimi, korvaava Tuusankorpeen. Valtakunnallinen viheryhteys hakattu. OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN VIRKISTYSALUEET Osayleiskaava-alueelle on merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen ulkopuolinen seudullisesti merkittävä ulkoilureitti Kauhukalliolle ja viheryhteystarve kaava-alueen itäpuolelle lähelle Kirkkonummen rajaa. Ulkoilureittimerkintä on ohjeellinen ja linjaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen, ei sijaintia tai leveyttä. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä sanotaan, että yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Kyseessä ei siis ole valtakunnallinen viheryhteys, kuten eräässä muistutuksessa on reittiä kuvattu. Reitti voi kulkea yhtä hyvin puuttomalla pellolla kuin metsässä. Puuston poistaminen joltakin tietyltä alueelta ei tee sitä kelvottomaksi virkistyskäyttöön. Osayleiskaavaehdotukseen merkitty rakentamaton vyöhyke Kauhukallion kautta pohjoiseen mahdollistaa monipuolisen ulkoilureitistön lisäksi leveän ekologisen yhteyden kaava-alueen poikki pohjoiseen. HUHMARJOEN VIRKISTYSALUE Yleiskaavan tärkein tavoite Huhmarjoen rannalla on säilyttää molemmat rannat luonnontilaisina ja rakentamattomina. Erilaisia ratkaisuja tämän tavoitteen toteuttamiseen on varmasti useita ja toivommekin, että kaikkia osapuolia tyydyttävä vaihtoehto löytyy kaavaprosessin kuluessa. Vihtiläiset omakotiasujat ovat vuosi vuodelta valistuneempia ja taitavampia puutarhan hoitajia. Oma ranta hyvin hoidettuna pihana nostaa minkä tahansa kiinteistön arvoa. Uhkakuvana alkaa olla, että Huhmarjoen rannan hoitamaton luonnontilaisuus muuttuu trimmatuksi takapihaksi. Monen talon kohdalla näin on jo käynyt. Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksessa Huhmarjoen rannan kaavamerkinnäksi tullaan ehdottamaan luonnonsuojelualuetta. Käytännössä joen rannan tuntumassa asuvat kiinteistöt hakisivat yhdessä suojelualuerajausta Uudenmaan ympäristökeskuksesta, joka perustaisi alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen. Alueen käyttöön liittyvät rajoitukset kirjattaisiin suojelupäätökseen ja alue jäisi maanomistajien hallintaan. Asiasta lisää kohdassa Kaavamääräysten tulkitseminen sivulla 4. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 13

18 LEPPÄOJAN VIRKISTYSALUE Osayleiskaavaehdotukseen merkitty laaja Leppäojan virkistysalue on sijoitettu laaksoon, joka erottaa Yöviläntien asutuksen ja Huhmarin työpaikkaalueen. Laajalla yhtenäisellä virkistysalueella on virkistyskäytön lisäksi rooli Kypärijärven vesiensuojelussa. Tavoite on saada sijoitettua alueelle hulevesialtaat yms. rakenteet, asukkaiden lähipuisto, suojavyöhyke työpaikka-alueen ja asutuksen väliin sekä oikaiseva kulkuyhteys Yöviläntieltä Vanhalle Turuntielle. Virkistysalueiden kulkuyhteydet suunnitellaan asemakaavan tai puistosuunnitelman yhteydessä, eikä niiden sijaintia päätetä yleiskaavassa. Leppäojan virkistysalue on rajattu osayleiskaavaehdotuksessa esitetyllä tavalla, jotta voitaisiin säilyttää myös maisemarakenteessa aiemmin avoimena ollut maisematila. Laakson maisemahistoriallinen merkitys ei kuitenkaan ole niin merkittävä, että se ylittäisi alueelle kohdistuvat muut ristiriitaisetkin käyttötavoitteet, joten virkistysalueen säilyttäminen aiemmin esitetyssä mitassa ei ole enää perusteltua. Seuraavassa osayleiskaavaluonnoksessa tutkitaan Yöviläntien asuntoalueen laajentamista etelään huomioiden ennustetun melualueen ja luontoarvojen asettamat rajoitteet. TUUSANKORPI Tuusankorven pohjoiset osat ovat Huhmarin työpaikkakokonaisuutta (ks. Työpaikka-alueet s. 7). Osayleiskaavaehdotuksessa ei ole osoitettu virkistysalueita työpaikka-alueiden tarpeisiin. Jos työpaikka-alueelle sijoitetaan asuntorakentamista, heidän paikalliset virkistystarpeet ratkaistaan asemakaavavaiheessa varaamaa asemakaavoihin tarpeellinen määrä puistoja. Tuusankorven eteläinen osa on melualuetta, joka ei sellaisenaan soveltuisi virkistysalueeksi. LUONNONSUOJELU Hiidenkirnuja luultavasti kaksi lisää. Hankasalonmäki lähiympäristöineen tulee säilyttää merkittävänä luontoalueena. Suojelualueeksi lunastamattomat tontit, asuttamaton ranta ja kymmenen metriä lunastetuilla tonteilla. Natura-suojelu. Luonnonsuojelulaki määrittelee luonnonsuojelualueeksi kansallis- ja luonnonpuistot sekä muut luonnonsuojelualueet, joista säädetään lain 3 luvussa ja jotka perustetaan tiettyjä, juuri niille tyypillisiä menettelyjä käyttäen. Siksi merkintää SL (=luonnonsuojelualue) käytetään yleiskaavassa vain näistä alueista (vrt. Nuuksio). Luonnonsuojelulain 29 :n mukainen luontotyyppi tai 47 :n mukainen lajin esiintymisalue voidaan osoittaa kaavamerkinnällä S (=suojelualue). Tällaisten kohteiden ja alueiden luokitustyö kuuluu alueelliselle ympäristökeskukselle (Vihdin alueella Uudenmaan ympäristökeskus). Kaava-alueelta on inventoitu vain yksi luonnonsuojelulain 29 mukainen luontotyyppi (Järvenpäänmäen tervaleppäkorpi), jonka suojelupäätös oli kaavaehdotusta laadittaessa kesken. Kaavaehdotukseen on merkitty alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevalla merkinnällä ne alueet, jotka tehtyjen ympäristöselvitysten mukaan (asiantuntijoiden analysoimina) vaativat suojatoimenpiteitä. Merkintää käytetään aluevarausmerkinnän päällä ja se asettaa reunaehtoja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja toteutukselle. Huhmarjoella on LUO-merkintä, eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Näitä alueita on kaavaehdotuksessa vain kaksi, joista Huhmarjoki on ympäristöarvollisesti merkittävämpi. Huhmarissa LUO-alueen rajauksen sisällä on virkistysaluetta, vesialuetta, suojaviheraluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Luonnonarvojen säilyttäminen Huhmarjoen rantaalueella ei vaadi täydellistä suojelua tai kaikkien toimenpiteiden kieltämistä. Ranta-alueella maata omistavilla on kuitenkin mahdollisuus perustaa alueelle yksityinen luonnonsuojelualue (ks. Huhmarjoen ranta ja virkistysaluemerkintä s. 4). 14 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

19 HANKASALONMÄEN SUOJELU Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa metsälaki, joka suojelee mm. lähteiden lähiympäristöt. Hiidenkirnut ovat pienialaisia geologisia kohteita, joiden suojelu perustuu Luonnonsuojelulakiin. LSL 23 : Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta Vihdissä päättää ympäristölautakunta. Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Kaikki siirtolohkareet ja hiidenkirnut eivät automaattisesti ole suojeltuja. Hankasalonmäki on tehtyjen selvitysten perusteella luontoarvoiltaan tavanomaista metsätalousmetsää. Länsireunan lähteikkö ja hiidenkirnu on merkitty erikseen kohteiksi, joita ei saa tuhota. Muutoin alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, jonka hyötykäyttöä ohjaavat metsälaki ja maa-aineslaki ja jonka käytöstä päättää viime kädessä maanomistaja itse. Hankasalonmäelle on tehty maa-aineslain mukainen kalliolouhintaan liittyvä ympäristölupahakemus. Ympäristöluvan käsittely oli vielä tätä kirjoitettaessa kesken ja hankkeeseen liittyvä yksityistietoimitus oli keskeytetty oikeuskäsittelyä varten. OSAYLEISKAAVAEHDOTUS JA NATURA-ALUEET Suunnittelualueen lähin Natura 2000 luonnonsuojelualue on Nuuksio, joka sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä koillis- ja itäpuolella. Nuuksio tulee huomioida jättämällä yhdyskuntarakenteeseen riittävät ekologiset yhteydet Nuuksion suuntaan. Eteläpuolella noin 5,5 kilometrin päässä on Siuntiossa Torsgårdin metsän Natura-alue. Länsipuolella 4,5 kilometrin päässä on Lohjalla Lohjanharjun Natura-alue. Osayleiskaavalla ei ole vaikutuksia Torsgårdin metsän tai Lohjanharjun suojeluarvoihin. Siuntionjoen Natura-alueelle on matkaa yli 15 kilometriä. Koko osayleiskaava-alue kuuluu Siuntionjoen vesistöön, joten kaavan vaikutuksia Siuntionjoen luontoarvoihin on arvioitu jo luonnosvaiheessa. Osayleiskaavalla ei kuitenkaan ole vaikutuksia Siuntionjoen Natura-alueen luontoarvoihin. Vesiasioista lisää kohdassa Pinta- ja pohjavedet. NUUKSIO LOHJANHARJU KAAVA-ALUE TORSGÅRD SIUNTIONJOKI Natura-alueet merkitty pinkillä värillä Lähde: Hiiden ympäristökartasto Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 15

20 PINTA- JA POHJAVEDET Sade- ja pintavesien käsittelystä tulee huolehtia. Hulevesien huomiointi hyvä. Kypärijärven suojelun on onnistuttava. Vaikutukset Kypärijärveen suuret. Kypärijärvi saastuisi teollisuudesta aiheutuvista jäte- ja pintavesistä. Pohjaveden ja Kypärijärven puhtaus varmistettava. Maanrakennustyöt ei saa saastuttaa pohjavesiä. Ei yhdyskuntarakentamista valuma-alueelle. Muutoksia pohjaveteen, kaivoista loppuu vesi tai vesi saastuu. Rakennettavaan eläinsuojaan vesi kaivoista, jotka tp-alueella. Jos lampi-merkinnällä on vaikutusta maankäyttöön, vastustan vesialueeksi nimeämistä VESIENSUOJELU Vesilaissa on ehdoton pohjavesien pilaamiskielto. Myös pintavesien suhteen on tavoitteena vedenlaadun parantaminen nykyisestä, ei sen heikentäminen. Kaavamääräyksiin on sisällytetty hulevesisuunnittelun edellyttäminen detaljisuunnittelussa. Suojeltaville pienvesikohteille on kaavaehdotuksessa oma kaavamerkintä (neljä eri kohdetta). Koska koko suunnittelualue kuuluu erityissuojeltavan Siuntionjoen vesistöalueeseen, on vesien suojelu ollut keskeisessä asemassa kaavaa laadittaessa. Eräässä muistutuksessa toivotaan, että ei yhdyskuntarakentamista valuma-alueelle. Koska joka ikinen neliömetri maata on jonkun vesistön valuma-aluetta, tällaista tavoitetta ei voi ottaa rakentamiseen tähtäävän kaavoituksen pohjaksi. Tavoitteena kuitenkin on, että suunnittelussa kaikkia negatiivisia vaikutuksia mahdollisuuksien mukaan estetään, vähintäänkin minimoidaan ja tietyillä ratkaisuilla jopa parannetaan veden laatua nykyisestä. KYPÄRIJÄRVI Uuden osayleiskaavaluonnoksen maankäyttövarausten pohjalta teetetään pintavesimallinnus, jossa arvioidaan kaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset Enäjärveen, Huhmarjärveen, Palojärveen, Kypärijärveen sekä Siuntionjokeen. Mallinnuksen myötä voidaan arvioida mahdolliset riskit ja tarvittavat suojatoimet. Suunnittelun alkuvaiheessa tehty riskien arviointi mahdollistaa tarvittaessa myös suunnitelmien muuttamisen vesistöä vähemmän kuormittavaksi. Kaava-alueella on tavoitteena vähentää myös olemassa olevan rakenteen vesistölle aiheuttamaa kuormitusta. HULEVESIALUEET Muistutuksessa on käytetty virheellisiä pinta-aloja. Ympäristövaikutusselvityksen mukaan laskennalliset hulevesialtaiden koot olisivat Nygårdinojalla 0,03-0,06 ha (eikä 8 ha kuten muistutuksessa) ja Leppäojalla 0,07-0,13 ha (eikä 10 ha kuten muistutuksessa). Osayleiskaavaehdotukseen on tehty reilut aluevaraukset, jotta hulevesijärjestelmää suunniteltaessa olisi mahdollisuus tehdä vaihtoehtoisia sijoitustarkasteluja. Koska nykyaikaiset hulevesialtaat puroineen ovat kauniita ja vetovoimaisia virkistyskohteita, suurilla aluevarauksilla turvataan myös mahdollinen virkistyskäyttö ja alueiden soveltuvuus myös osaksi ekologista verkostoa. Aluevarausten koolla ei siis ole mitään suhdetta ympäröivien rakentamisalueiden vaarallisuuteen. POHJAVESI Yleiskaavatasoisessa suunnittelussa huomioidaan kaikki vedenoton kannalta merkittävät pohjavesialueet. Tätä tietokantaa ylläpitää Vihdin osalta Uudenmaan ympäristökeskus. Pohjaveden korkeutta ja liikkumista tutkitaan vain pistemäisissä kohteissa, yleensä veden ottamoiden lähellä. 16 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Metsänomistajan kaavoitusapu

Metsänomistajan kaavoitusapu 23 Lorem ipsum sit amet dolor estres con consequeter lorem ipsum ces lorem ipsum sit amet dolor estares. Metsänomistajan kaavoitusapu Tapio Oy 4.11.2016 1 Metsänomistajan kaavoitusapu Sisällys 1. Metsänomistaja

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 7 Alue 713700 Gobbackantie Asemakaava Asianumero 4381/10.02.03/2015 24.10.2016 Tavoitteena on asemakaavoittaa noin 400 metrin pituinen osuus Gobbackantiestä, joka yhdistää Gobbackan ja Perusmäen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

LIITE 10 Naantalin kaupunki LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 157-C5667 25.4.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Naantalin

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot