Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A"

Transkriptio

1 Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin Ympa Ympa om d Kh Kh liite 1

2 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti Puh (09) Suvi Siivola, kaavasuunnittelija FM S-posti Puh (09) KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ympa Ympa liite 1 PERUSSELVITYKSET JA TAVOITTEET Ympa Ympa liite 2 KAAVALUONNOKSET Ympa PALAUTERAPORTTI Ympa Ympa liite 1 KAAVAEHDOTUS Ympa KH VASTINEET KAAVAN HYVÄKSYMINEN Tämä kaavaprosessi ei etene pidemmälle, vaan kaava-alueen suunnittelu jatkuu osana Nummelan eteläosien osayleiskaavaa (0249). TOTEUTUSOHJELMA Tämä raportti julkaistaan kunnan internet-kotisivuilla Raportin valokuvat ja teemakartat Vihdin kunnan kaavoitus Pohjakartat ja ilmakuvat Maanmittauslaitos, lupa nro 17/MYY/08 & 5/ILMA/2008 Genimap Oy, Lupa L6197/08 Vihdin kunnan mittaustoimi

3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 OSALLISTEN MUISTUTUKSET 1 OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 2 TIEDOTTAMINEN 2 VIRALLINEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 2 YHTEISTYÖ NAAPURIKUNTIEN KANSSA 3 KAAVATYÖ 3 KAAVAKARTAN TULKITSEMINEN 4 KAAVAMÄÄRÄYSTEN TULKITSEMINEN 4 KAAVASELOSTUS 5 KENEN MAALLE KAAVOITAT? 5 SELVITYSTEN RIITTÄVYYS 6 MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET 6 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET JA MAAKUNTAKAAVA 6 ASUNTOALUEET 6 TYÖPAIKKA-ALUEET 7 TYÖPAIKKA-ALUEIDEN RIITTÄVYYS 7 HUHMARIN TYÖPAIKKA-ALUE 8 SYRJÄMÄEN TYÖPAIKKA-ALUE 8 PALAJÄRVEN TYÖPAIKKA-ALUE 8 MAA- JA METSÄTALOUS 9 YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUEET 9 SÄHKÖLINJAT 9 SÄHKÖASEMA 10 LIIKENNE 11 TIET 11 KEVYENLIIKENTEEN TIET 12 JOUKKOLIIKENNE 12 RATALINJAUS 12 VIRKISTYSALUEET 13 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN VIRKISTYSALUEET 13 HUHMARJOEN VIRKISTYSALUE 13 LEPPÄOJAN VIRKISTYSALUE 14 TUUSANKORPI 14 LUONNONSUOJELU 14 HANKASALONMÄEN SUOJELU 15 OSAYLEISKAAVAEHDOTUS JA NATURA-ALUEET 15 PINTA- JA POHJAVEDET 16 VESIENSUOJELU 16 KYPÄRIJÄRVI 16 HULEVESIALUEET 16 POHJAVESI 16 LEHTIMÄEN LAMPI (OLI KIILAMÄEN LAMPI) 17 YMPÄRISTÖHAITAT 17 YLEISTÄ YMPÄRISTÖHAITOISTA 18 MELU 18 MELUSUOJAUS 18 MAISEMA 19 NIMISTÖ 20 OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET 21 TOIMENPIDERAJOITUS JA MAISEMATYÖLUPA 21 KOHTUUTON HAITTA 21

4

5 JOHDANTO Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A oli ehdotuksena nähtävillä Nähtävillä olon aikana Masku Kiinteistöt Oy kiinnostui kaavaehdotukseen merkityn Huhmarin työpaikka-alueen kehittämisestä Ideapark-hankkeelleen. Vihdin kunnanvaltuusto teki keväällä 2008 kehittämissopimuksen Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa Huhmarin työpaikka-alueen kehittämisestä Ideapark-hankkeen tarpeisiin. Ideapark on toiminnaltaan ja laajuudeltaan kaupan suuryksikkö. Osayleiskaavaehdotuksessa ei varauduttu kaupan suuryksikön sijoittumiseen kaava-alueelle, eikä siten myöskään arvioitu suuryksikön sijoittumisen vaikutuksia. Kunnanvaltuuston päätös muutti siten oleellisesti osayleiskaavan sisältötavoitteita. Mikäli osayleiskaavaehdotukseen tulee nähtävillä olon jälkeen merkittäviä muutoksia, täytyy muutettu kaavaehdotus asettaa uudelleen nähtäville. Tässä tapauksessa katsottiin parhaaksi aloittaa kaavan laatiminen kokonaan alusta, jotta samalla voidaan tutkia kaupan suuryksikön sijoittumista osana eteläisen Nummelan kokonaisuutta. Osayleiskaava 1A:n kaavaehdotusta ei enää viedä eteenpäin, vaan kaava-alue yhdistetään kaava 1B:n kanssa ja koko Nummelan eteläosien osayleiskaava suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Asukkailta ja maanomistajilta saatu palaute ja muistutukset huomioidaan uuden osayleiskaavan laadinnassa. Koska Ideapark-hanke tuli esille vasta 1A kaavaehdotuksen laatimisen jälkeen, ei saaduissa muistutuksissa ole tietenkään mainittu Ideaparkkia. Tässä vastineraportissa on kuitenkin vastattu muistutuksiin ja lausuntoihin nykyisten kaavatavoitteiden pohjalta. Mahdollinen kaupan suuryksikkö tulee aiheuttamaan muutoksia koko Nummelan alueelle, myös niihin osayleiskaavakohteisiin, joiden suunnittelu oli pitkällä ja riidatonta 1A kaavatyössä. Toivomme asukkailta ja maanomistajilta aktiivista otetta jatkossakin, vaikka edessä on uudet 2-3 vuotta suunnitelmiin tutustumista ja tilaisuuksiin osallistumista. Vaikka kaavatyö tähtääkin alueen uudistamiseen, vain olemassa olevaan pohjautuen muodostuu hyvää paikallisympäristöä. Osallisten rooli vanhan ja uuden yhteensovittamisessa on kaavatyössä merkittävä laadun tae. OSALLISTEN MUISTUTUKSET Muistutuksia kirjattiin saapuneeksi määräajassa 85 kappaletta. Näistä muistutuksista 61 koski Alhonpään tilaa. Saman henkilön tekemiä muistutuksia oli enimmillään 29 kappaletta, useat henkilöt olivat lisäksi jättäneet 6-10 muistutusta. Yhdistyksistä vain Vihti-seura ja Pro Huhmari (Huhmarin kylätoimikunta) jättivät muistutuksen. Allekirjoittajia oli kaikkiaan 74, joista 16 henkilöä on allekirjoittanut useamman kuin yhden muistutuksen. Varsinaisia nimilistoja oli vain kaksi kappaletta, allekirjoittaneita 19 ja 27. Näistä nimistä osa oli mainittuja perheenjäseniä, joiden oma allekirjoitus puuttui, mutta ei ole syytä olettaa nimien päätyneen listoille henkilöiden mielipiteen vastaisesti. Tässä raportissa pyritään vastaamaan muistutuksissa esitettyihin kannanottoihin aihepiireittäin. Kunkin otsikon alle on koottu tiivistetysti aiheeseen liittyviä kommentteja osallisten muistutuksista. Kaikki muistutukset täydellisinä (ilman asianomaisten yhteystietoja) ovat luettavissa Vihdin kunnan verkkosivuilla osoitteessa vihti.fi/palvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 1

6 OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Nähtävilläolopaikkana Nummelan ja Kirkonkylän kirjasto parempi. Lohjan ja Vihdin yhteistyötä syytä tehostaa. 1A on tiedotukseltaan ollut selkeästi puutteellinen. Pitää perustua vuorovaikutussuunnitteluun ja riittävään arviointiin. Valitusten tekoon vaivaiset 2 päivää. Ei ole tiedotettu, piilotettu kunnan asiakirjoihin. Tiedotus puutteellista, vaikutuksista ei ole ilmoitettu selvästi. Kaavoituksen ailahtelevaisuus ja epäeettinen toiminta luo pohjan pelon ilmapiirille. Käsitteleekö Vihdin kunta muistutukset oikeudenmukaisesti? TIEDOTTAMINEN Osayleiskaavan eri työvaiheista on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä Vihdin Uutiset ja Luoteis-Uusimaa -lehdissä , , ja Kaikille avoimia asukastilaisuuksia on pidetty ja Lisäksi kaavamateriaalia on esitelty mm. Huhmarin kyläkokouksessa Kaavamuistutusten tekemisen helpottamiseksi järjestettiin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus Huhmarnummen koululla Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille yhdistyksille ja yhteisöille lähetettiin jokaisessa työvaiheessa oma kirje. Lisäksi ulkopaikkakunnalla asuville, suunnittelualueella maata omistaville, lähetettiin oma tiedote. Kaavatyön aikana on kerätty osallisten tietokanta, joten 58 sähköpostiosoitteensa antanutta saa tiedon kaavatyön vaiheista suoraan omaan sähköpostiinsa. Kaavatyöstä on tiedotettu ja jaettu tietoa enemmän kuin normaali käytäntö edellyttää. Kunta saa maanomistajien yhteystiedot käyttöönsä lainhuutotodistuksesta. Lainhuutotodistusten tietoja ylläpitää Lohjan käräjäoikeus. Mikäli lainhuutotodistuksessa olevat tiedot eivät ole ajan tasalla, väärään osoitteeseen menneet kirjeet eivät ole Vihdin kunnan vastuulla. VIRALLINEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kaavamateriaali on virallisesti nähtävillä vain kunnanvirastolla (Asematie 30), missä materiaalia voidaan valvoa ja tarjota samalla asiakaspalvelua. Virallisen asiakirjan muuttaminen tai varastaminen on todellinen uhka kirjastoissa, joissa henkilökuntaa ei voida velvoittaa valvomaan materiaalia oman toimensa ohella. Kirjastoissa on asiakkaiden käytössä verkkopalvelut ja kaikki kaavan esittelymateriaali on sitä kautta nähtävissä Vihdin kunnan verkkosivujen kautta. Kaavoitustoimi pyrkii jatkossa toimittamaan Nummelan ja Kirkonkylän kirjastoihin merkittävien kaavojen esittelymateriaalin myös paperisena tutustumista varten. Virallinen nähtävillä olo järjestetään kuitenkin jatkossakin kunnanvirastolla. Kaavaehdotuksen nähtävillä olemisesta kuulutettiin ja kaavamateriaali oli virallisesti nähtävillä Muistutukset ( valitukset ) tuli toimittaa viimeistään Vihdin kunnan kirjaamoon. Muistutusten jättämiseen oli siten varattu aikaa 33 vuorokautta, mikä on 3 vuorokautta lain edellyttämää nähtävilläoloaikaa pidempi(mra 19 ). 2 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

7 YHTEISTYÖ NAAPURIKUNTIEN KANSSA Vihdin kunta on tehnyt aktiivista yhteistyötä Lohjan, Kirkkonummen ja Espoon kanssa Nummelan eteläosien maankäytön kehittämisessä. Yhteistyössä ovat olleet mukana myös Uudenmaan liitto, YTV, Uudenmaan tiepiiri ja Ratahallintokeskus. Parhaillaan on menossa ko. osayleiskaava-alueen sisältävä Länsiradan maankäytön kehittämisselvitys, jossa tarkastellaan ratavyöhykkeen kehittämistä kokonaisuutena ilman kuntarajoja em. tahojen yhteistyönä. Turunväylän (valtatie 1) ja Espoo Lohja-radan liikennekäytäväselvitys Espoo Lohja Vihti (ELVI) Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja 2007 ELVI-raportti on luettavissa osoitteessa: KAAVATYÖ Kaavoitus on perusteeton. Kaavaselostus perusteellinen ja havainnollinen. Kaavaselostus on puutteellinen. Kaavaehdotus selkeästi puutteellinen. Kartat väärin piirretty. Kaava-alueen rajaus epäonnistunut länsiosassa. Tiedot perustuvat vaillinaisiin ja/tai vanhentuneisiin tietoihin. Vesien selvitystyö ei ole riittävä. 1A on lähtökohdiltaan puutteellinen (pohjavesitiedot). Puutteelliset selvitykset. Ympäristöselvitys on puutteellinen. Näkeekö Vihdin kunta vaivaa selvitystyöhön. Liito-oravia, puutteelliset selvitykset, tahallisuutta. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan vastainen. Ei täytä MRL sisältövaatimuksia Huhmari ei ole taajama-aluetta Ei kuulu taajama-alueeseen maakuntakaavassa. Kunta hyötyy pakkolunastuksesta. Yhdenvertaisuusperiaate, lunastaminen kohtuuton terveyshaitta. Kunnan tarkoitus maksattaa toimenpiteet yrityksillä ja kerätä ylimääräistä rahaa ja vierittää vastuu yrityksille ei ole eettisesti hyväksyttävää toimintaa tai kestävän kehityksen mukaista suunnittelua. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 3

8 KAAVAKARTAN TULKITSEMINEN Osayleiskaava on yleispiirteinen kaava mittakaavassa 1:5000. Karttaan ei ole piirretty alle 3 hehtaarin kokoisia alueita. Pelkkä alueen rajaviiva olisi maastossa yli viisi metriä leveä. Ei myöskään ole tarkoitus linjata kävelyteitä rakennusten päältä, vaikka kaavakartalla kävelytietä osoittava kaavamerkintä osuisikin pohjakarttamerkintöjen päälle. Lisäksi kaikki aluerajaukset ovat vain ohjeellisia, alueiden rajaukset tarkentuvat vasta asemakaavoituksen myötä. Vihdin kunnan pohjakartat päivitetään tietyin määräajoin, ei joka vuosi. Vain asemakaavan pohjana tulee olla tarkistettu ja yksityiskohtainen pohjakartta. Koska yleiskaava tehdään huomattavasti laajemmalle alueelle, ei kaavan alla saa olla liian yksityiskohtaista pohjakarttaa ettei kaavamääräysten luettavuus kärsi. Yleiskaavakartan pohjaksi tarvittava tarkkuus arvioidaan yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa ja esitystekniikkaa muokataan aina myös osallisten toiveiden mukaan (ks. Palauteraportti sivu 21). Muistuttajan mainitsemassa tapauksessa moottoritien eteläpuolelle äskettäin rakentunut talo on linjasuunnittelijoilla tiedossa eikä estäisi sähkölinjan sijoittamista. KAAVAMÄÄRÄYSTEN TULKITSEMINEN Osayleiskaavaehdotuksen ensimmäinen kaavamääräys kuuluu: Yleiskaava osoittaa kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen. Pääkäyttötarkoituksen ohella alueella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Merkittävin jako alueiden käyttötarkoituksessa on erottaa toisistaan rakennettavaksi tarkoitetut alueet ja rakentamisen ulkopuolelle jätettävät alueet. Rakennettavaksi tarkoitetun alueen kaavamääräys kertoo minkä tyyppistä rakentamista alueelle tulisi pääasiassa sijoittaa. Yleensä vähintään % alueesta tulisi olla kaavamääräyksen osoittamaa rakentamista. Esimerkiksi asuntoalueella voi olla myös työpaikkarakentamista, julkisia palveluita ja kauppaa. Ja vaikka jokin tietty pientaloasumiseen tarkoitettu alue sisältäisi vain ja ainoastaan omakotitaloja ja rivitaloja, olisi sielläkin osa alueesta tarkoitettu puistoiksi ja ulkoilualueiksi. Rakentamattomaksi tarkoitetulla alueella kaavamääräyksen sisältö on selvästi tiukempi, kaava ei pääsääntöisesti salli rakentamista ollenkaan. Mutta tässäkin tapauksessa läheinen rakennettavaksi tarkoitettu alue voi asemakaavavaiheessa kasvaa yleiskaavassa osoitetun rakentamattoman alueen päälle, mikäli kyseessä on vähäinen muutos, sillä kaava-alueiden rajat tarkentuvat vasta asemakaavavaiheessa (ks. yllä Kaavakartan tulkitseminen). Edes luonnonsuojelualueiden rajat eivät ole yleiskaavassa sitovia, ne määritellään tarkemmin Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemässä rajauspäätöksessä. Maa- ja metsätalousalueella on tietenkin maaja metsätalouteen liittyvä rakennusoikeus (ns. hajarakennusoikeus). Huhmarjoen ranta ja virkistysaluemerkintä: Yleiskaavassa virkistysalueen sisään jäävät asuinkiinteistöt voidaan osoittaa asemakaavassa asuinkäyttöön, mutta uusia asuinrakennuspaikkoja ei virkistysalueelle osoiteta. Huhmarjoen virkistysalueen osalta oli alun perin tarkoituksena saada tehtyä siitä merkittävä seudullinen yhteys Palojärveltä Huhmarjärvelle. Joen rannalla asuvien mielipiteiden ohjaamana tästä on nyt luovuttu ja kulkuyhteyttä Palojärveltä pohjoiseen tullaan jatkossa suunnittelemaan kevyenliikenteen tienä Palajärventien varteen. Ulkoilureitti rannan suuntaisena on poistettu kaavakartalta eikä sitä ehdoteta myöskään selostuksessa. Rantayhteys tulisi toteutumaan lyhyenä poikittaisena pistona Palajärventieltä, vain jalankulkijoille, rannassa pieni laituri tms. Tämän yhteyden sijainti sekä rantaan tulevan levähdyspaikan koko olisivat asemakaavoituksella ratkaistavia asioita. 4 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

9 KAAVASELOSTUS Kaavaselostus on dokumentti, jonka sisältövaatimuksista on kerrottu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (17 ). Ympäristöministeriö on lisäksi laatinut asetusta tarkemman ohjeistuksen. Kaavaselostuksen sisällön riittävyyttä valvoo alueellinen ympäristökeskus (Vihdissä Uudenmaan ympäristökeskus). Sekä viranomaiset että asiaa käsitelleet poliitikot ovat pitäneet kaavaselostusta kattavana ja sen esitystapaa selkeänä. Koska saman virkistysaluemerkinnän tulee sopia kaikkiin yleiskaavan virkistysalueisiin, niin kaavassa 1A kuin muissakin yleiskaavoissa jatkossa, kaavamääräystä ei voi tehdä kovin yksityiskohtaiseksi. Liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset tekevät kaavasta jäykän ja huonosti sopeutuvan vuosien varrella tuleviin muutospaineisiin. Kaavaselostuksessa on ollut mahdollista selvitellä eri alueiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta kaavaselostus ei olekaan sitova samalla tavalla kuin kaavakartta ja -määräykset. Asemakaavoituksessa virkistysalueelle voidaan antaa erilaisia käyttötarkoituksia: puisto, lähivirkistysalue, leikkipuisto, urheilu- tai virkistyspalveluiden alue, retkeilyyn, ulkoiluun, uimarannaksi, niityksi, taajamametsäksi tms. Asemakaavaan merkityn virkistysalueen (puisto, ranta tms.) toteuttaminen ja hoito kuuluvat kunnan hoitamiin tehtäviin, samalla tavalla kuin kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito. Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksessa Huhmarjoen rannan kaavamerkinnäksi tullaan ehdottamaan luonnonsuojelualuetta. Käytännössä joen rannan tuntumassa olevien kiinteistöjen omistajat hakisivat yhdessä suojelualuerajausta Uudenmaan ympäristökeskuksesta, joka perustaisi alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen. Alueen käyttöön liittyvät rajoitukset kirjattaisiin suojelupäätökseen ja alue jäisi maanomistajien hallintaan. Huhmarin työpaikka-alue: Yleiskaavatasolla kaavan tavoitteena on ollut muodostaa Huhmariin laaja ja yhtenäinen työpaikka-alue. Alue voi toteutua myös osissa. Riippuen asemakaavoituksesta voi lopputuloksena olla myös sellainen alue, jossa on hyvinkin erilaisia toimintoja, myös asutusta. Asutuksen suhteen tulee kuitenkin muistaa, että asemakaavaa sitovat samat terveen ympäristön vaatimukset kuin osayleiskaavaa, joten melualueelle ei voi kaavoittaa meluherkkiä toimintoja ilman riittävää melusuojausta. Liikenteen pienhiukkasilta ei voi suojautua. Osayleiskaavaehdotuksen työpaikkamerkintä ei siis ole ristiriitainen kunnan lunastuslupahakemuksen kanssa. KENEN MAALLE KAAVOITAT? Kaavoitus on kunnan monopoli ja velvollisuus. Kaava-alueen tulee olla alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen. Kaavaratkaisujen tulee olla mm. hyvää yhdyskuntarakennetta tukevia. Kaava-alueita tai maankäyttötarkoitusta ei voi päättää sen perusteella kuka maan omistaa. Tietenkin sillä voi olla vaikutusta, mutta se ei saa olla ratkaiseva tekijä. Strateginen yleiskaava on vain ohjeena sille mihin kunnan asemakaavoitusta tulisi kohdentaa, se ei vielä anna kunnalle suoraa lunastusoikeutta maa-alueeseen. Strateginen suunnittelu kuitenkin mahdollistaa maan lunastamisen, jonka tarpeellisuuden päättää viime kädessä Ympäristöministeriö. Mikäli maanomistajalle aiheutuu kohtuutonta haittaa, esim. rakennusoikeuden menetys yleiskaavamääräyksen takia, maanomistaja voi vaatia kuntaa lunastamaan maan. Huhmarjoen ranta: Huhmarjoen tapauksessa yhdelläkään maanomistajalla ei ole rakennusoikeut ta rantaan. Palajärventien varteen on saatu uusia rakennuslupia ilman kaavaa siten, että tilat eivät olleet luvanhakuhetkellä rantatiloja. Uudenmaan ympäristökeskus valvoo rannoille rakentamista. Se, että osa asukkaista on myöhemmin ostanut tilansa ja rannan välisen maakaistaleen, on myöhempää kehitystä. Kunta ei ole voinut tulla etuosto-oikeudella väliin näin pieniin maakauppoihin ilman voimassa olevaa kaavaa. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 5

10 SELVITYSTEN RIITTÄVYYS Osayleiskaavan laatimista varten on tehty tarpeelliset selvitykset. Tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit esitellään jo osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka laaditaan ennen kaavasuunnittelun alkamista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä valvoo Uudenmaan ympäristökeskus. Selvityksiä on täydennetty kaavatyön edetessä aina tilanteen niin vaatiessa. Osa selvityksistä on teetetty asemakaavan vaatimalla tarkkuudella. Vaikutusarvioinnit on tehty pääsääntöisesti yleiskaavatarkkuudella, koska tarkemmasta rakentamisen määrästä tai laadusta ei ole tietoa. Koska kaavaprosessi on alkanut kokonaan alusta ja uuden kaavan tavoitteet ovat muuttuneet, on myös selvitysten tarve arvioitu uudelleen. Tarkempi luettelo uusista ja täydennettävistä selvityksistä löytyy Nummelan eteläosien osayleiskaavan osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Kilpailuttaessaan asiantuntijuutta vaativia selvitystöitä Vihdin kunnan kaavoitus painottaa laatua yhtä paljon kuin hintaa. ASUNTOALUEET MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET Vastuu kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta on kunnalla. Asemakaavan laatimisen tai siihen liittyvän tonttikaupan yhteydessä kunta voi laatia yrityksen tai maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen, jossa sovitaan kustannusten jakamisesta tai jopa rakentamistöiden siirtämisestä yksityisen toimijan vastuulle, mikäli yksityinen toimija hyötyy kaavahankkeesta. Tämä on avointa ja normaalia toimintaa, missä kunta välttyy antamasta piilotukea yksittäisille tahoille veronmaksajien rahoista. Yritys ja/tai maanomistaja puolestaan hyötyy saamalla projektinsa eteenpäin nopeammin, kuin se muuten olisi mahdollista kunnallisen budjetin puitteissa. On kaikille eduksi, että alueelle tuleva toimija on alusta asti mukana ympäristön hyvinvointia parantavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, niin hulevesien, melusuojauksen kuin kävelyteidenkin osalta. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOIT- TEET JA MAAKUNTAKAAVA Kaavaselostuksessa on kerrottu yksityiskohtaisesti miten valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaavan määräykset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavaehdotus oli maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Nyt uusien kaupallisten hankkeiden myötä osayleiskaavan muuttuneet tavoitteet ovat ristiriidassa nykyiseen maakuntakaavaan merkittyjen kaupan suuryksiköiden sijoittelun kanssa. Tämä asia tulee ratkaistavaksi uudelleen käynnistyneiden osayleiskaava- ja maakuntakaavaprosessien aikana. Maakuntakaavan laatii Uudenmaanliitto ja maakuntakaavan mukaisuutta kuntien kaavasuunnittelussa valvoo alueellinen ympäristökeskus. Kiilamäki-Lehtomäki ja Lehtola tarvitsisivat oman ehdollisen AT- ja AP-merkinnän, joka huomioisi junaradan tuoman suunnitteluepävarmuuden. Maa-alueet (Yövilän)tien itäpuolella soveltuvat asumiseen. Rakennushistorialliset rakennukset (Palajärven)tien länsipuolella. Tp-alueen länsipuolinen asutus sivuutettu, teollisuus merkittävä haitta. Alhonmäki asuntoalueena tai kokonaan virkistysalueeksi. Huhmarin alueelle ei saa sijoittaa liikennettä lisääviä toimintoja vaan säilyttää se kylämäisenä asuinympäristönä. Osayleiskaavan yksi tärkeä tavoite on vähentää melulle altistuvien asukkaiden määrää. Mikäli kaavoittamalla lisätään melualueella asuvien määrää, jää melusuojauksen toteuttaminen kokonaan kunnan vastuulle. Kaikki kaavaehdotukseen merkityt asuntoalueet ovat täydennysrakentamiskohteita, jotka on valittu asumiseen parhaiten soveltuvilta alueilta. Valtateiden välittömässä läheisyydessä olevia nykyisiä asutuskohteita ei ole osoitettu asuntoalueiksi. Näiden alueiden melusuojauksesta on vastuussa Tiehallinto. Asiasta lisää kohdassa Melu sivulla 18. Asuntoalueiden suunnittelussa varaudutaan Espoo- Vihti-Lohja junaradan (Länsirata) tulemiseen, mutta rakenteesta ei tehdä junasta riippuvaista. Aseman ympäristöjen rakentumiseen voidaan vaikuttaa parhaiten asemakaavasuunnittelua ajoittamalla. Nummelan julkinen liikenne tullaan toteuttamaan ensisijaisesti linja-autoliikenteeseen tukeutuen. Junaradan toteutuessakin linja-autoliikenne tulee olemaan merkittävä osa julkista liikennettä, sillä vain harvalla nummelalaisella olisi kävelymatka juna-asemalle. 6 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

11 Huhmarin (sis. Alhonpään tilan) kehittäminen kylämäisenä asuntoalueena ei ole mielekästä, sillä alueen halkaisee kaksi valtakunnallista moottoritietä. Hyvät liikenneyhteydet ja Helsingin läheisyys tekevät alueesta ensisijaisen kehittämiskohteen suuria liikennemääriä palvelevalle toiminnalle. Yöviläntien asuntoaluetta tullaan esittämään laajennettavaksi seuraavassa kaavaluonnoksessa. Rakennushistorialliset rakennukset huomioidaan yleiskaavatyössä siten, että yleiskaava mahdollistaa rakennusten säilyttämisen. Rakennussuojelu kuuluu asemakaavavaiheeseen. TYÖPAIKKA-ALUEET Työpaikkarakentamiseen keskittyminen hyvä. Liian vähän työpaikka-alueita. Miksi Hankasalonmäen ja Rytimäen tp-alueet poistettu? Huhmarin tp-alueelle ei ole edellytyksiä. Huhmarin TP pienemmäksi. Vastustamme tp-alueen kaavoittamista Alhonpää-Tuusankorpi alueelle. TP Alhonpäähän ei ole toimiva, tulisi jättää maa- ja metsätalousmaaksi. Huhmarin työpaikka-alueesta saatava taloudellinen hyöty on pienempi kuin siihen uhrattava taloudellinen panos. Huhmarin teollisuusaluetta ei saa laittaa liikenteen solmukohtaan. Tp sijainti huono, liikenteellinen solmukohta, pitäisi olla radan varrella. Alhonpää ei ole keskeinen elinkeinoalueen toteuttamisessa. T Huhmarin alueelle ei ekologiselta kestävyydeltään niin hyvää aluetta kuin Nummenkylä. Alhonpään alue rakennettavuudeltaan osin mahdoton, ei tp näin vaikeaan maastoon. Huhmarin asuinalueelle tilaa ja sen välittömään läheisyyteen kevyttä työaluetta. Etelä-Nummelan tp-alue supistettava länsiosasta Koko Syrjämäen tila (kaava-alueella) tulisi merkitä TT-alueeksi. Työpaikka-alueen rakentamista ei voi sallia ilman samanaikaista meluntorjunnan toteuttamista Ei ty- tai tp-alueita. Tila tulisi olla osa Palajärven TY-aluetta. Radanvarsi ei sovellu asumiseen, työpaikka-alue sinne. Edullisinta olisi kaavoittaa radanvarteen jäävät alueet teollisuusalueiksi. Nummenkylän alue parempi teollisuusalueeksi. Työpaikat Nummenkylä-Hiidenmäki alueelle. Mieluummin konttoreita kuin raskasta teollisuutta. Ei t-alueita asutuille alueille. TP sivuaa liian monen ihmisen asuinaluetta Vihdin kunta yrittää lobata logistiikkakeskusta maakuntakaavaan. Kunta ei ole selvittänyt tarpeeksi eri työpaikka-alueiden vaihtoehtoja. TYÖPAIKKA-ALUEIDEN RIITTÄVYYS Vihdin kunnanvaltuusto on päättänyt Vihdin kunnan keskeisistä tavoitteista ( ), joista osa ohjaa suoraan kaavoitusta: Vihdin kunnasta muodostetaan alueen kaupallinen keskus, joka pystyy houkuttelemaan ostovoimaa myös lähikunnista. Vähittäiskaupan ja palveluiden kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla tontteja parhaille liikepaikoille. Vihdin kunta kaavoittaa elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia alueita riippumatta maanomistusolosuhteista. Tarvittavat maa-alueet ostetaan kunnalle, lunastetaan mikäli välttämätöntä tai tehdään maankäyttöä koskevia sopimuksia maanomistajan kanssa. Kaavoituksessa pyritään suuriin kokonaisuuksiin, joissa toimivat yritykset saisivat liiketaloudellista hyötyä läheisestä sijoittumisestaan. Kunnan kaavoituksen ja rakentamisen painopiste on kunnan päätaajamissa ja liikenteellisesti vetovoimaisissa paikoissa, kuten valtateiden risteysalueilla. Kunta täydentää olevaa yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää jo rakennetut tekniset verkostot. Työpaikkarakentamista varten turvataan kysyntää vastaava tonttitarjonta liikenteellisesti ja asiakasvirtojen kannalta hyviltä paikoilta. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 7

12 Osayleiskaavan yhtenä tavoitteena oli mahdollistaa uusien työpaikka-alueiden kehittäminen. Vihdin työpaikkaomavaraisuutta on kasvatettava merkittävästi, jotta jatkuvasti kasvava pendelöinti pääkaupunkiseudulle vähentyisi. Työpaikkatavoitteista huolimatta 64 % osayleiskaava-alueesta oli kaavaehdotuksessa merkitty rakentamattomaksi alueeksi (maa- ja metsätalous, virkistys, erityisviheralue) ympäristöllisistä tai yhdyskuntataloudellisista syistä johtuen. Osayleiskaavan luonnosvaiheesta tehtiin ympäristövaikutusten selvitys (WSP Finland Oy), jonka perusteella tehtiin muutoksia rakentamisalueiden sijoitteluun. Hankasalonmäen ja Rytömäen työpaikka-alueille oli vaikea osoittaa tieyhteyttä, joka ei häiritsisi olemassa olevaa asutusta. Kokonaan uusi tieyhteys olisi pirstonut yhtenäistä metsäaluetta. Vaikeista maasto-olosuhteista johtuen rakentamiseen soveltuvat alueet olisivat pieniä ja toisistaan erillään. Uusien rakentamisalueiden tuoma haitta ja uusien yhteyksien kustannukset olisivat olleet saavutettavia hyötyjä suurempia. Nummenkylään sijoitettavia työpaikka-alueita tutkitaan Myllylampien osayleiskaavan yhteydessä, jota valmistellaan yhtä aikaa Nummelan eteläosien osayleiskaavan kanssa. Nummenkylässä rakentamiseen soveltuvia alueita pilkkoo mahdollinen uusi Turku ratayhteys. Maksimissaankin työpaikkarakentamiseen soveltuvia alueita on Vihdin puolella vain noin 30 hehtaaria. Suurin osa tästä on pohjavesialueella. Nummenkylä ei siis ole millään tavalla vertailukelpoinen merkittävyydessä Huhmarin työpaikka-alueen kanssa. Tulevan junaradan yhteyteen, varsinkin junaaseman läheisyyteen, on tarkoitus sijoittaa mittavia työpaikka-alueita. Nämä työpaikka-alueet ovat tarpeen Huhmarin ja Palojärven työpaikka-alueiden lisäksi, ne eivät voi olla korvaavia alueita. Aseman ympärille tulee sijoittumaan myös tiivistä asumista, mikä osaltaan vaikuttaa siihen millaista työpaikkarakentamista aseman ympärille voi sijoittua. HUHMARIN TYÖPAIKKA-ALUE Huhmarin työpaikka-alue on koko kaavaprosessin ajan nähty kunnan merkittävimpänä tulevaisuuden työpaikka-alueena. Huhmari on liikenteelliseltä sijainniltaan erinomainen kahden valtatien risteyksessä, Nummelan kupeessa. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen Vihdin kunnanvaltuusto on tehnyt kehittämissopimuksen Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa Huhmarin työpaikka-alueen kehittämisestä Ideapark-hankkeen tarpeisiin. Ideapark on toiminnaltaan ja laajuudeltaan kaupan suuryksikkö. Hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan suurempi, kun mihin kaavaehdotuksessa oli varauduttu. Siksi Huhmarin työpaikkaalueen suunnittelu on tarpeen tehdä uudestaan laajemman osayleiskaavan yhteydessä. SYRJÄMÄEN TYÖPAIKKA-ALUE Syrjämäen työpaikka-alueen koko pieneni luonnoksen 35 hehtaarista ehdotuksen 20 hehtaariin. Pohjoisin nurkka poistettiin kaavaehdotuksesta ympäristöllisistä syistä. Samasta syystä poistettiin yhteensä 14 hehtaaria työpaikka-alueita Rytömäeltä ja Hankasalonmäeltä, jolloin uuden yhdystien rakentaminen Vanhalta Turuntieltä ei enää ollut taloudellisesti kannattava ratkaisu. Koska näin ollen Syrjämäenkin liikenne jouduttaisiin hoitamaan Yöviläntien kautta, alueelle ei voi sijoittaa liikennemääriä voimakkaasti kasvattavia toimintoja häiritsemättä Yöviläntien asutusta. Kattilamäelle on vireillä uusi yksityistie asumattoman alueen halki, joka tulisi olemaan raskaan liikenteen käyttöön soveltuva. Mikäli tämä tie toteutetaan, kaavasuunnittelussa joudutaan huomioimaan sen tuomat mahdollisuudet Turunväylän reuna-alueiden kehittämiseksi. Syrjämäen työpaikka-aluetta voidaan laajentaa, mikäli alueen liikenne saadaan hoidettua lisäämättä Yöviläntien asuntoalueen läpi kulkevaa liikennettä kohtuuttomasti. Mikäli puolestaan Huhmarin työpaikka-alue ja Yöviläntien asuntoalue laajenevat merkittävästi, voi Syrjämäen työpaikka-alueen poistaminen kokonaan olla tarpeen yhtenäisen maakunnallisen viheryhteyden varmistamiseksi Siuntiosta pohjoiseen. PALAJÄRVEN TYÖPAIKKA-ALUE Muistutuksessa mainittu tila Karhusenmäen itärinteellä on merkitty osaksi maa- ja metsätalousaluetta. Osayleiskaavaan merkitty työpaikka-alueen raja ulottuu tilan itäreunan tuntumaan. Uusi 110 kv sähkölinja tulee todennäköisesti kulkemaan tilan poikki. Yksi sähkötolppa tulee silloin sijoitettavaksi Karhusenmäelle. Palajärven työpaikka-alueen tarkempi rajaus tutkitaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä. 8 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

13 MAA- JA METSÄTALOUS Alhonpään tila tulee säilyttää maa- ja metsätalousalueena. Kaava estää maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen. Liikaa maa- ja metsätaloutta. Mikäli osayleiskaavaan sisältyvän kaavamääräyksen johdosta maanomistaja ei voi kaataa omistamiltaan mailta metsää, jota hän muutoin saisi kaataa luonnonsuojelulain tai metsälain säädösten sitä estämättä, tulee kaavasta aiheutuva haitta korvattavaksi maanomistajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös rakentamiseen varatuilla osayleiskaava-alueilla maanomistaja voi halutessaan jatkaa maa- ja metsätaloutta omistamillaan mailla kunnes osayleiskaavaan merkitty rakentamisalue otetaan asemakaavoitettavaksi. Asemakaavavaiheessa kunta hankkii maan omistukseensa tai tekee maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksen. Osayleiskaavaehdotuksessa oli 270 hehtaaria maaja metsätalousalueita, eli enemmän kuin mitään muuta maankäyttömuotoa. Vaikka kaavan tavoitteena oli osoittaa uusia työpaikka-alueita, katsottiin mielekkääksi keskittää rakennettavaksi tarkoitetut alueet yhdyskuntarakenteellisesti parhaisiin paikkoihin. Suurin osa alueen ympäristöarvoista on kehittynyt ja säilynyt maa- ja metsätalouden harjoittamisen myötä, joten ei ole ollut tarvetta erillisten luonnonsuojelualueiden perustamiseen. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUEET Sähkölinjaus linjattava siten ettei haittaa asutukselle. 110 kv sähkölinja siirrettävä moottoritien eteläpuolelle. Sähkölinja moottoritien eteläpuolella tulisi valmennuslenkin päälle. Sähkölinjavaraus on poistettava Porintiestä länteen. Sähkölinja ja sähköasema pois, soveltuu paremmin Veikkolan suuntaan työpaikka-alueen lähelle. Sähköhuoltoalue pientaloalueeksi. SÄHKÖLINJAT Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on merkitty Vihtiin kaksi ohjeellista 110 kv sähkölinjausta. Toinen tulee Siuntioon rakennettavalta uudelta Kopulan 400 kv sähköasemalta koilliseen Vanhalle Turuntielle, kulkien olemassa olevan 400 kv sähkölinjan länsipuolella. Toinen linjaus tulee Espoon sähköasemalta Turunväylän pohjoispuolitse ja yhtyy Siuntiosta tulevaan sähkölinjaan. Maakuntakaavan ohjeelliset linjaukset on tarkoitus täsmentää yleis- ja asemakaavoituksessa. On myös mahdollista, että sähkölinja toteutetaan ilman kaavaa sähkömarkkinalain ja lunastuslain mukaisessa menettelyssä. Osayleiskaavaan sähkölinja on merkitty Fortum Sähkönsiirto Oy:n alustavien vuoden 2007 linjausten pohjalta. Johtohankkeen esisuunnittelu on alkanut kesällä Alustavien selvitysten mukaan sähkölinjaa ei voi sijoittaa Turunväylän pohjoispuolelle kokonaisuudessaan. Läntisellä osuudella on kolme kiinteistöä niin lähellä moottoritietä, että niiden ja moottoritien väliin ei linjaa voida sijoittaa taloja lunastamatta ja purkamatta. Fortum Oy on ilmoittanut tutkivansa sellaista linjausvaihtoehtoa, jossa linja kulkee Turunväylän eteläpuolella Porintielle saakka. Tällä osuudella moottoritien lähialueella on ravitallin harjoittelurata-alue, joka voidaan ylittää ilman alueelle sijoitettavia pylväitä. Linja siirtyy Palojärven liittymässä Turunväylän pohjoispuolelle. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 9

14 Seuraavassa osayleiskaavaluonnoksessa sähkölinjavaraus merkitään ohjeellisena, jolloin se ei sido linjasuunnittelua. Kaavamääräykseen pyritään sisällyttämään suunnittelurajoituksia: Linjasuunnittelussa on huomioitava olemassa oleva asutus, yritystoiminnan rakennukset ja rakennelmat sekä suunnitteilla olevat meluntorjuntatoimenpiteet. SÄHKÖASEMA Nummelan kasvua suunniteltaessa varaudutaan uuden asukkaan ja uuden työpaikan lisäykseen vuoteen 2030 mennessä. Riippumatta maakaasuputken ja kaukolämpöverkon tuomista lämmitysratkaisuista tulee sähkön kulutus alueella lisääntymään huomattavasti yli nykyisen sähkönjakeluverkon kapasiteetin. Sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkkoa ylläpitävä taho (tässä tapauksessa Fortum sähkönsiirto Oy) on velvollinen huolehtimaan siitä, että jakeluverkko on riittävä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoitus pyrkii yhteensovittamaan yhdyskuntarakenteen ja sen vaatiman yhdyskuntatekniikan turvallisella ja toimivalla tavalla toisiinsa. Lopullisen verkkosuunnitelman tekee kuitenkin Fortum Sähkönsiirto Oy. Energiamarkkinavirasto voi antaa luvan 110 kv linjan rakentamiseen ilman, että linjalla on aluevarausta tai kunnan suostumusta. Itse rakennuslupahakemukseen täytyy olla kunnan suostumus, mikäli sähkölinjalle ei ole varattu kaavassa aluetta. Kunta ei voi evätä suostumusta ilman päteviä syitä, mikäli epäämisestä aiheutuu sähkön siirron turvaamiselle kohtuutonta haittaa. Sähkömarkkinalaki ei velvoita osallistuvaan suunnitteluun. Turvatakseen asukkaiden osallistumismahdollisuuden myös linjaussuunnitteluun Vihdin kunta pyrkii saamaan sähkölinjalle ja sähköasemalle sopivat aluevaraukset omassa kaavaprosessissaan yhteistyössä Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa. Kaikki asukkailta saatu palaute sähkölinjoja koskien toimitetaan myös Fortum Sähkönsiirto Oy:lle. Nykyaikainen sähköasema on mahdollista sijoittaa myös aivan asutuksen keskelle (mm. Vermo, Espoo). Espoon Keilaniemeen suunnitellaan maanalaista sähköasemaa. Etelä-Nummelan sähköasema pyritään kuitenkin sijoittamaan siten, että vieressä ei ole asuinrakennuksia. Ei kuitenkaan ole tarvetta sijoittaa sähköasemaa siten, että se ei näkyisi kenenkään ikkunasta. Voimajohtojen sijoittaminen asutuksen läheisyyteen aiheuttaa aina voimakasta keskustelua johtojen terveysvaikutuksista, maisemahäiriöistä ja viihtyisyyden heikkenemisestä. Vihdin alueella on esitetty jo nyt vaatimuksia nykyistenkin voimajohtojen siirtämisestä pois asutuksen läheisyydestä. Riittävien suojaetäisyyksien saamisella on suuri merkitys asumisviihtyisyydelle, vaikka terveydellisistä vaikutuksista oltaisiinkin montaa mieltä. Johtoaluepiirustus. Fortum sähkönsiirto Oy, ELTEL Networks Oy 10 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

15 LIIKENNE Ei suuria tiemuutoksia Palajärventielle. Kevyen liikenteen väylä Palajärventien länsipuolelle Palajärventien kevyenliikenteen väylä tien itäpuolelle Palajärventien vanha raitti säilytettävä entisellään. Turuntien yli suojatiet (Palajärventien) molemmin puolin. Pyörätie Palajärventielle koulun puolelle. Yhteys Syrjämäen tt-alueelle Yöviläntien kautta huono. Ajolinja (Kivistöntie) näyttää paremmalta. Tieoikeus Alhonmäen ja Alhonpään peltojen läpi alikulkutunnelista VT1 eteläpuolelle estyy. Rakentaminen ja tiestö vaikeuttaa liikkumista maatalouskoneilla. Kävelytie välttämätön. Kevyenliikenteen tiemerkintä siirrettävä Yöviläntien länsipuolelle. Kiilamäki-Lehtimäki pientaloalueelle ei saa tehdä ympyrätietä. Junaradan linjausta pitäisi siirtää etelämmäksi lähemmäksi moottoritietä. Ei paikallislinja-autoyhteyttä, juna-asema kaukana. Yritysalueet lamaannuttavat koko läntisen Uudenmaan tieliikenteen. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta vaarallinen hanke. Huhmarin liittymää ei ole suunniteltu rekkaliikennettä varten. Työmatkaliikenne katkeaa Nummela-pk-seutu välillä. Lisääntyvä liikenne tukkii työmatkalaisten joustavan matkanteon ruuhkauttamalla Porintien. Vt 25 tärkein tie Vihdin alueella. TIET Osayleiskaavaehdotuksen liikennejärjestelyihin ovat vaikuttaneet mm. seuraavat selvitykset: E18 tievyöhykkeen kehittämisstrategia (Pöyry 2001) Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma (Tiehallinto 2002) Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (Uudenmaanliitto 2003) Valtatien 2 parantaminen välillä Palojärvi Vihdin kirkonkylä (Tiehallinto 2003) Nummelan kehityskuva ja tieverkko (Sito 2005) Osayleiskaavaehdotukseen ei ole merkitty pieniä paikallisia yhteyksiä. Osayleiskaavaan merkittyjen yhdysteiden paikat varmentuvat vasta asemakaavoituksen myötä. Osayleiskaavan maankäyttöratkaisut ohjaavat tarkempaa suunnittelua ja useassa kohdassa tulevat johtamaan olemassa olevien kulkuyhteyksien muuttumiseen. Näitä yhteyksiä ei kuitenkaan ratkaista strategisen tason osayleiskaavassa, eikä osayleiskaava sellaisenaan aiheuta sellaista oikeusvaikutusta, jolla olemassa oleva kulkuyhteys katkaistaisiin. Palajärventien linjaus kulkee paikoin entistä Meritietä, joka on ollut yksi Suomen vanhimpia tielinjauksia 1500-luvulta. Tien tärkein tehtävä on kuitenkin aina palvella liikkumista ja olla turvallinen käyttää. Tien historiallinen merkitys pyritään ottamaan huomioon kaava- ja tiesuunnitelmissa. Lehtimäki-Kiilamäki asuntoalueen koko on 22 hehtaaria. Riippuen siitä kuinka alue asemakaavoitetaan, sinne voi sijoittua asukasta. Tällaista asukasmäärää varten ei riitä muutama umpikujatie. Asuntoalueella on tarvetta palvelu- ja huoltoliikenteelle, kuten postinkuljetus, teiden auraus ja hiekoittaminen, palvelulinjat yms. Lenkkimäinen tieyhteys toimii koko asuntoalueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevana selkärankana. Syrjämäen työpaikka-alueen liikenne on helpoiten järjestettävissä Yöviläntien kautta, mutta silloin se rasittaa Yöviläntien asuntoaluetta. Uudessa kaavaluonnoksessa tullaan tutkimaan uudelleen Syrjämäen liikennejärjestelyjä. Yksityistiejärjestelyt kuuluvat Tielain mukaiseen tietoimitukseen. Tieoikeuksien korjaaminen ja järjestäminen hoidetaan yksityistieosuuksilla tietoimituksen kautta. Koska osayleiskaavan tavoitteet ovat muuttuneet merkittävästi, tehdään liikennejärjestelyistä uusi selvitys (Strafica Oy ja Sito Oy) tulevan osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi. Selvitystyössä tehdään uudet liikenne-ennusteet, liikenneverkkovaihtoehtoja, joukkoliikennesuunnitelma ja kevytliikenneverkkoluonnos. Työssä ovat mukana myös Tielaitos ja Uudenmaanliitto. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 11

16 KEVYENLIIKENTEEN TIET Osayleiskaavaehdotuksen kaavamääräyksen mukaan vain väyläyhteys on jatkosuunnittelua sitova, väylän sijainti ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että osayleiskaavassa päätetään siitä, että jonkun tietyn tien varteen tarvitaan kevyenliikenteen väylä, mutta ei päätetä sitä kummalle puolelle tietä se täytyy sijoittaa. Joillekin tieyhteyksille voi tulla tarpeen rakentaa kevyenliikenteentie molemmin puolin. Tiesuunnitelman laatiminen on oma suunnitteluprosessi, jossa käydään tarkasti läpi tieturvallisuus, rakennettavuus, kustannukset, huolto yms. asiat. Vasta tämän tiesuunnittelun yhteydessä voidaan tehdä paras päätös tielinjauksen sijainnista. Myös suojateiden sijainnit kuuluvat detaljisuunnitteluun. Nykyinen suojatie Vanhan Turuntien ylitse Palojärventieltä on sijoitettu linja-autopysäkin viereen, se ei ole minkäänlainen kannanotto Uudenmaan tiepiiriltä siitä mille puolen Palojärventietä kevyenliikenteen tie tulisi rakentaa. Tulevassa osayleiskaavatyössä kevyenliikenteen yhteys merkitään osayleiskaavassa Palojärventiellä tien itäpuolelle. Yöviläntiellä tutkitaan ratkaisua, jossa seutuliikenne ohjattaisiin uudelle linjaukselle ja asuntoalueelta poistuisi läpiajoliikenne kokonaan, jolloin kevyenliikenteen tielle ei välttämättä olisi tarvetta. Koko Nummelan eteläosien kevyenliikenteen verkostosta tehdään selvitys ennen uuden osayleiskaavaluonnoksen laatimista. Toimiva, turvallinen ja helppokäyttöinen kevyenliikenteen verkosto on tärkeä osa Nummelan sisäisen liikenteen järjestämistä. Se vähentäisi yksityisautoilua ja koulukuljetusten tarvetta, sekä lisäisi alaikäisten ja autottomien liikkumismahdollisuuksia. Kevyenliikenteen verkosto parantaa myös virkistysmahdollisuuksia. JOUKKOLIIKENNE Nummelan eteläosien suunnittelussa varaudutaan Espoo-Vihti-Lohja taajamaradan (Länsirata) rakentumiseen, jolloin Nummelassa olisi ainakin yksi juna-asema henkilöliikenteelle. Ennen junaliikenteen alkamista Nummelan asukasmäärä tulee mahdollistamaan paikallisen linja-autoliikenteen. Myös junaradan rakennuttua linja-autoliikenne tulisi olemaan merkittävä osa joukkoliikennettä, sillä suuri osa vihtiläisistä asuu liian pitkän kävelymatkan päässä juna-asemasta. Kaavasuunnittelussa tullaan lisäksi varautumaan liityntäpysäköinnin merkittävään lisäämiseen, mikä osaltaan vähentäisi yksityisautolla tapahtuvaa pendelöintiä. RATALINJAUS Junarata on valtakunnallisesti merkittävä hanke. Vihdin kunnan toiveiden ratalinjauksen suhteen täytyy sopia yhteen naapurikuntien toiveiden ja tavoitteiden kanssa. Näiden lisäksi ratalinjaukseen vaikuttavat junaradan teknisten ominaisuuksien asettamat vaatimukset. Kirkkonummella ja Vihdissä junaradan sijainnille asettavat vaateita useat järvet, joiden väliin radan tulee sijoittua. Tavoitteena on kaikilla osapuolilla nopea junayhteys, joka ei salli radalle kovin mutkaista linjausta. Lisäksi on tarkoitus saada sijoitettua juna-asemat sellaisiin paikkoihin, että ne palvelisivat mahdollisimman suurta ihmismäärää. Vihtiin rakennetaan koko ajan runsaasti uutta asutusta, mutta uusi maankäyttö ei saisi vaikeuttaa radan myöhempää suunnittelua ja toteutusta. Etelä-Nummelan alueella on ollut rakennuskieltoja 80-luvulta saakka. Espoo, Vihti, Kirkkonummi ja Lohja teettivät yhteistyönä konsulttiselvityksen, jossa maakuntakaavaan merkitylle ratayhteydelle tutkittiin tarkempaa linjausta. Tämän ELVI-työn seurauksena on saatu Vihtiin 100 metriä leveä vyöhyke, jolle rata voi mahdollisesti sijoittua. Eräässä muistutuksessa ehdotetaan, että junaradan suunnitteluvaraus siirretään etelämmäs Vanhan Turuntien ja Turun moottoritien muodostamaan käytävään Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksen mukaisesti. Vaihemaakuntakaavassa ei tullut muutoksia ratalinjaukseen. Huomauttajan mainitsema linjaus, joka näkyy vaihemaakuntakaavassa, on 110 KV voimalinjan ohjeellinen linjaus. Varsinainen ratasuunnittelu kuuluu Ratahallintokeskukselle. Ratahallintokeskus on aloittanut alustavan yleissuunnitelman laatimisen sekä lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointityön helmikuussa Yleissuunnitelma ja YVA valmistunevat vuoden 2010 kuluessa. Junaradan pystygeometria ELVI-työssä on huomioitu myös ratalinjauksen pystygeometria (raportin sivut 17, 36-37). Alustavan linjauksen osalta on tiedossa mihin tarvitaan siltoja, leikkauksia tai tunneleita. Kaavasuunnittelussa on mahdollista huomioida ne paikat, joihin tarvitaan tulevaisuudessa yli- tai alikulku ihmisten tai eläinten liikkumista varten. 12 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

17 VIRKISTYSALUEET Palajärventien länsipuolen asukkailla oltava mahdollisuus päästä joelle. Ei V-aluetta Huhmarjoen rantaan, AP-luonnontila tai M Luo merkintä. Ei V-aluetta Huhmarjoen rantaan, EV- tai AP alue. Ei V-aluetta Huhmarjoen rantaan, joko M- tai EV-alue Rantaan tulee olla oikeus rakentaa tarvittavia pieniä rakennuksia. Palajärventie 84 koko tila osa pihapiiriä, ei saa olla V-aluetta. Yöviläntien varren V-alue on liian laaja, halkaisee yritystoimintaan käytetyn tilan. V-alue kapeampi, idempänä, ei ulottuisi Yöviläntielle. Viheryhteyden säilyminen turvattava Linnanmäen suuntaan. Tuusankorpi virkistyskäyttöön. Maakuntakaavassa 3 viheryhteyttä, Yöviläntien länsipuoli hakattu, ei toimi, korvaava Tuusankorpeen. Valtakunnallinen viheryhteys hakattu. OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN VIRKISTYSALUEET Osayleiskaava-alueelle on merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen ulkopuolinen seudullisesti merkittävä ulkoilureitti Kauhukalliolle ja viheryhteystarve kaava-alueen itäpuolelle lähelle Kirkkonummen rajaa. Ulkoilureittimerkintä on ohjeellinen ja linjaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen, ei sijaintia tai leveyttä. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä sanotaan, että yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Kyseessä ei siis ole valtakunnallinen viheryhteys, kuten eräässä muistutuksessa on reittiä kuvattu. Reitti voi kulkea yhtä hyvin puuttomalla pellolla kuin metsässä. Puuston poistaminen joltakin tietyltä alueelta ei tee sitä kelvottomaksi virkistyskäyttöön. Osayleiskaavaehdotukseen merkitty rakentamaton vyöhyke Kauhukallion kautta pohjoiseen mahdollistaa monipuolisen ulkoilureitistön lisäksi leveän ekologisen yhteyden kaava-alueen poikki pohjoiseen. HUHMARJOEN VIRKISTYSALUE Yleiskaavan tärkein tavoite Huhmarjoen rannalla on säilyttää molemmat rannat luonnontilaisina ja rakentamattomina. Erilaisia ratkaisuja tämän tavoitteen toteuttamiseen on varmasti useita ja toivommekin, että kaikkia osapuolia tyydyttävä vaihtoehto löytyy kaavaprosessin kuluessa. Vihtiläiset omakotiasujat ovat vuosi vuodelta valistuneempia ja taitavampia puutarhan hoitajia. Oma ranta hyvin hoidettuna pihana nostaa minkä tahansa kiinteistön arvoa. Uhkakuvana alkaa olla, että Huhmarjoen rannan hoitamaton luonnontilaisuus muuttuu trimmatuksi takapihaksi. Monen talon kohdalla näin on jo käynyt. Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksessa Huhmarjoen rannan kaavamerkinnäksi tullaan ehdottamaan luonnonsuojelualuetta. Käytännössä joen rannan tuntumassa asuvat kiinteistöt hakisivat yhdessä suojelualuerajausta Uudenmaan ympäristökeskuksesta, joka perustaisi alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen. Alueen käyttöön liittyvät rajoitukset kirjattaisiin suojelupäätökseen ja alue jäisi maanomistajien hallintaan. Asiasta lisää kohdassa Kaavamääräysten tulkitseminen sivulla 4. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 13

18 LEPPÄOJAN VIRKISTYSALUE Osayleiskaavaehdotukseen merkitty laaja Leppäojan virkistysalue on sijoitettu laaksoon, joka erottaa Yöviläntien asutuksen ja Huhmarin työpaikkaalueen. Laajalla yhtenäisellä virkistysalueella on virkistyskäytön lisäksi rooli Kypärijärven vesiensuojelussa. Tavoite on saada sijoitettua alueelle hulevesialtaat yms. rakenteet, asukkaiden lähipuisto, suojavyöhyke työpaikka-alueen ja asutuksen väliin sekä oikaiseva kulkuyhteys Yöviläntieltä Vanhalle Turuntielle. Virkistysalueiden kulkuyhteydet suunnitellaan asemakaavan tai puistosuunnitelman yhteydessä, eikä niiden sijaintia päätetä yleiskaavassa. Leppäojan virkistysalue on rajattu osayleiskaavaehdotuksessa esitetyllä tavalla, jotta voitaisiin säilyttää myös maisemarakenteessa aiemmin avoimena ollut maisematila. Laakson maisemahistoriallinen merkitys ei kuitenkaan ole niin merkittävä, että se ylittäisi alueelle kohdistuvat muut ristiriitaisetkin käyttötavoitteet, joten virkistysalueen säilyttäminen aiemmin esitetyssä mitassa ei ole enää perusteltua. Seuraavassa osayleiskaavaluonnoksessa tutkitaan Yöviläntien asuntoalueen laajentamista etelään huomioiden ennustetun melualueen ja luontoarvojen asettamat rajoitteet. TUUSANKORPI Tuusankorven pohjoiset osat ovat Huhmarin työpaikkakokonaisuutta (ks. Työpaikka-alueet s. 7). Osayleiskaavaehdotuksessa ei ole osoitettu virkistysalueita työpaikka-alueiden tarpeisiin. Jos työpaikka-alueelle sijoitetaan asuntorakentamista, heidän paikalliset virkistystarpeet ratkaistaan asemakaavavaiheessa varaamaa asemakaavoihin tarpeellinen määrä puistoja. Tuusankorven eteläinen osa on melualuetta, joka ei sellaisenaan soveltuisi virkistysalueeksi. LUONNONSUOJELU Hiidenkirnuja luultavasti kaksi lisää. Hankasalonmäki lähiympäristöineen tulee säilyttää merkittävänä luontoalueena. Suojelualueeksi lunastamattomat tontit, asuttamaton ranta ja kymmenen metriä lunastetuilla tonteilla. Natura-suojelu. Luonnonsuojelulaki määrittelee luonnonsuojelualueeksi kansallis- ja luonnonpuistot sekä muut luonnonsuojelualueet, joista säädetään lain 3 luvussa ja jotka perustetaan tiettyjä, juuri niille tyypillisiä menettelyjä käyttäen. Siksi merkintää SL (=luonnonsuojelualue) käytetään yleiskaavassa vain näistä alueista (vrt. Nuuksio). Luonnonsuojelulain 29 :n mukainen luontotyyppi tai 47 :n mukainen lajin esiintymisalue voidaan osoittaa kaavamerkinnällä S (=suojelualue). Tällaisten kohteiden ja alueiden luokitustyö kuuluu alueelliselle ympäristökeskukselle (Vihdin alueella Uudenmaan ympäristökeskus). Kaava-alueelta on inventoitu vain yksi luonnonsuojelulain 29 mukainen luontotyyppi (Järvenpäänmäen tervaleppäkorpi), jonka suojelupäätös oli kaavaehdotusta laadittaessa kesken. Kaavaehdotukseen on merkitty alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevalla merkinnällä ne alueet, jotka tehtyjen ympäristöselvitysten mukaan (asiantuntijoiden analysoimina) vaativat suojatoimenpiteitä. Merkintää käytetään aluevarausmerkinnän päällä ja se asettaa reunaehtoja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja toteutukselle. Huhmarjoella on LUO-merkintä, eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Näitä alueita on kaavaehdotuksessa vain kaksi, joista Huhmarjoki on ympäristöarvollisesti merkittävämpi. Huhmarissa LUO-alueen rajauksen sisällä on virkistysaluetta, vesialuetta, suojaviheraluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Luonnonarvojen säilyttäminen Huhmarjoen rantaalueella ei vaadi täydellistä suojelua tai kaikkien toimenpiteiden kieltämistä. Ranta-alueella maata omistavilla on kuitenkin mahdollisuus perustaa alueelle yksityinen luonnonsuojelualue (ks. Huhmarjoen ranta ja virkistysaluemerkintä s. 4). 14 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

19 HANKASALONMÄEN SUOJELU Metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa metsälaki, joka suojelee mm. lähteiden lähiympäristöt. Hiidenkirnut ovat pienialaisia geologisia kohteita, joiden suojelu perustuu Luonnonsuojelulakiin. LSL 23 : Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta Vihdissä päättää ympäristölautakunta. Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Kaikki siirtolohkareet ja hiidenkirnut eivät automaattisesti ole suojeltuja. Hankasalonmäki on tehtyjen selvitysten perusteella luontoarvoiltaan tavanomaista metsätalousmetsää. Länsireunan lähteikkö ja hiidenkirnu on merkitty erikseen kohteiksi, joita ei saa tuhota. Muutoin alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, jonka hyötykäyttöä ohjaavat metsälaki ja maa-aineslaki ja jonka käytöstä päättää viime kädessä maanomistaja itse. Hankasalonmäelle on tehty maa-aineslain mukainen kalliolouhintaan liittyvä ympäristölupahakemus. Ympäristöluvan käsittely oli vielä tätä kirjoitettaessa kesken ja hankkeeseen liittyvä yksityistietoimitus oli keskeytetty oikeuskäsittelyä varten. OSAYLEISKAAVAEHDOTUS JA NATURA-ALUEET Suunnittelualueen lähin Natura 2000 luonnonsuojelualue on Nuuksio, joka sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä koillis- ja itäpuolella. Nuuksio tulee huomioida jättämällä yhdyskuntarakenteeseen riittävät ekologiset yhteydet Nuuksion suuntaan. Eteläpuolella noin 5,5 kilometrin päässä on Siuntiossa Torsgårdin metsän Natura-alue. Länsipuolella 4,5 kilometrin päässä on Lohjalla Lohjanharjun Natura-alue. Osayleiskaavalla ei ole vaikutuksia Torsgårdin metsän tai Lohjanharjun suojeluarvoihin. Siuntionjoen Natura-alueelle on matkaa yli 15 kilometriä. Koko osayleiskaava-alue kuuluu Siuntionjoen vesistöön, joten kaavan vaikutuksia Siuntionjoen luontoarvoihin on arvioitu jo luonnosvaiheessa. Osayleiskaavalla ei kuitenkaan ole vaikutuksia Siuntionjoen Natura-alueen luontoarvoihin. Vesiasioista lisää kohdassa Pinta- ja pohjavedet. NUUKSIO LOHJANHARJU KAAVA-ALUE TORSGÅRD SIUNTIONJOKI Natura-alueet merkitty pinkillä värillä Lähde: Hiiden ympäristökartasto Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A 15

20 PINTA- JA POHJAVEDET Sade- ja pintavesien käsittelystä tulee huolehtia. Hulevesien huomiointi hyvä. Kypärijärven suojelun on onnistuttava. Vaikutukset Kypärijärveen suuret. Kypärijärvi saastuisi teollisuudesta aiheutuvista jäte- ja pintavesistä. Pohjaveden ja Kypärijärven puhtaus varmistettava. Maanrakennustyöt ei saa saastuttaa pohjavesiä. Ei yhdyskuntarakentamista valuma-alueelle. Muutoksia pohjaveteen, kaivoista loppuu vesi tai vesi saastuu. Rakennettavaan eläinsuojaan vesi kaivoista, jotka tp-alueella. Jos lampi-merkinnällä on vaikutusta maankäyttöön, vastustan vesialueeksi nimeämistä VESIENSUOJELU Vesilaissa on ehdoton pohjavesien pilaamiskielto. Myös pintavesien suhteen on tavoitteena vedenlaadun parantaminen nykyisestä, ei sen heikentäminen. Kaavamääräyksiin on sisällytetty hulevesisuunnittelun edellyttäminen detaljisuunnittelussa. Suojeltaville pienvesikohteille on kaavaehdotuksessa oma kaavamerkintä (neljä eri kohdetta). Koska koko suunnittelualue kuuluu erityissuojeltavan Siuntionjoen vesistöalueeseen, on vesien suojelu ollut keskeisessä asemassa kaavaa laadittaessa. Eräässä muistutuksessa toivotaan, että ei yhdyskuntarakentamista valuma-alueelle. Koska joka ikinen neliömetri maata on jonkun vesistön valuma-aluetta, tällaista tavoitetta ei voi ottaa rakentamiseen tähtäävän kaavoituksen pohjaksi. Tavoitteena kuitenkin on, että suunnittelussa kaikkia negatiivisia vaikutuksia mahdollisuuksien mukaan estetään, vähintäänkin minimoidaan ja tietyillä ratkaisuilla jopa parannetaan veden laatua nykyisestä. KYPÄRIJÄRVI Uuden osayleiskaavaluonnoksen maankäyttövarausten pohjalta teetetään pintavesimallinnus, jossa arvioidaan kaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset Enäjärveen, Huhmarjärveen, Palojärveen, Kypärijärveen sekä Siuntionjokeen. Mallinnuksen myötä voidaan arvioida mahdolliset riskit ja tarvittavat suojatoimet. Suunnittelun alkuvaiheessa tehty riskien arviointi mahdollistaa tarvittaessa myös suunnitelmien muuttamisen vesistöä vähemmän kuormittavaksi. Kaava-alueella on tavoitteena vähentää myös olemassa olevan rakenteen vesistölle aiheuttamaa kuormitusta. HULEVESIALUEET Muistutuksessa on käytetty virheellisiä pinta-aloja. Ympäristövaikutusselvityksen mukaan laskennalliset hulevesialtaiden koot olisivat Nygårdinojalla 0,03-0,06 ha (eikä 8 ha kuten muistutuksessa) ja Leppäojalla 0,07-0,13 ha (eikä 10 ha kuten muistutuksessa). Osayleiskaavaehdotukseen on tehty reilut aluevaraukset, jotta hulevesijärjestelmää suunniteltaessa olisi mahdollisuus tehdä vaihtoehtoisia sijoitustarkasteluja. Koska nykyaikaiset hulevesialtaat puroineen ovat kauniita ja vetovoimaisia virkistyskohteita, suurilla aluevarauksilla turvataan myös mahdollinen virkistyskäyttö ja alueiden soveltuvuus myös osaksi ekologista verkostoa. Aluevarausten koolla ei siis ole mitään suhdetta ympäröivien rakentamisalueiden vaarallisuuteen. POHJAVESI Yleiskaavatasoisessa suunnittelussa huomioidaan kaikki vedenoton kannalta merkittävät pohjavesialueet. Tätä tietokantaa ylläpitää Vihdin osalta Uudenmaan ympäristökeskus. Pohjaveden korkeutta ja liikkumista tutkitaan vain pistemäisissä kohteissa, yleensä veden ottamoiden lähellä. 16 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5. Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8 VIHDIN KUNTA NUMMELA, LANKILANRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKILANRINTEEN TEOLLISUUSALUEELLA KAAVA Nu 133 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asia 563/713/2004 VIHDIN KUNTA Ympa 25.11.2004 Ympa liite 3 Ympa 28.2.2006, kaavaselostuksen liitteenä 1 OTALAMMEN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 1-7, 10, 30, 30, 31 JA 35

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Asianumero 3801/10.02.03/2014 30.3.2015 Asemakaavan muutoksessa laajennetaan osoitteessa Toppelundintie 11 15 olevaa koulun, monitoimitalon ja päiväkodin

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 7 Alue 713700 Gobbackantie Asemakaava Asianumero 4381/10.02.03/2015 24.10.2016 Tavoitteena on asemakaavoittaa noin 400 metrin pituinen osuus Gobbackantiestä, joka yhdistää Gobbackan ja Perusmäen

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot