Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas"

Transkriptio

1 Minne PERUSKOULUN jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1

2 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen... 5 Valitse vapaasti! Ammatillinen koulutus Ammattikohtainen hakemisto I Vantaan ammatillinen koulutuskeskus I Perustutkinnot Kulttuurin opetusala Käsi- ja taideteollisuusala Viestintä- ja kuvataideala Kauneudenhoitoala Matkailu-, ravitsemisja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala. 18 Elintarvikeala Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala, aikuiskoulutus Liikenteen opetusala Auto- ja kuljetusala Pintakäsittelyala Tekniikan opetusala Kone- ja metalliala LVI-ala Rakennusala Sähköala Sähkötekniikan opetusala Sähköala Kone- ja metalliala I Kauppiaitten Kauppaoppilaitos I 27 I Oppisopimuskoulutus I Lukiot I Helsinge gymnasium I I Hämeenkylän lukio I I Lumon lukio I I Martinlaakson lukio I I Sotungin lukio I I Sotungin etälukio I I Tikkurilan lukio I I International Baccalaureate (IB) I 47 I Vaskivuoren lukio I I Vantaan seudun I steinerkoulun lukioaste I I Aikuislukiot I Avoin oppimiskeskus Nuorten työpajat Oppilaitosten sijainnit Toimitus: Terhi Unhola, viestintäpäällikkö, sivistystoimi Asematie 6A, Vantaa Puh , , Työryhmä: Tarja Ahjopalo, Mikael Hakola, Päivi Hiitelä, Ulla Juolahti, Arja Kukkonen, Marjatta Lindbohm, Marjo Mäki-Pirilä, Päivi Sillanpää 2 Taitto ja ulkoasu: Heidi Hölttä, julkaisusihteeri, sivistystoimi Kartat: Vantaan kaupungin mittausosasto 2004 Kansikuva: Vantaan lukioiden ja Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen kuvia

3 Tervetuloa opiskelemaan Vantaalle! Välkommen att studera i Vanda! Tervetuloa OPISKELEMAAN Vantaalle! Peruskoulun päättyessä on yksi elämänvaihe takana. Edessä on valinta, joka antaa suuntaa elämälle: lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai jopa kahta tutkintoa suorittamaan samanaikaisesti. Peruskoulun jälkeinen koulutus tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden omien taipumustensa ja tavoitteidensa mukaisiin jatko-opintoihin. Tässä oppaassa on esitelty Vantaalla toimivat toisen asteen oppilaitokset. Tutustumalla oppaassa esiteltyihin oppilaitoksiin, huomaat kuinka monenlaisia vaihtoehtoja vantaalaiset oppilaitokset tarjoavat. Lukiolla ja ammatillisella oppilaitoksella on koulutusmuodosta johtuva perustehtävänsä, mutta sen lisäksi oppilaitoksilla on painotusalueita, joihin ne erityisesti panostavat opetuksessaan. Mahdollisuus valita opintoja myös useammasta oppilaitoksesta on tehty opiskelijalle mahdollisimman helpoksi. Korkeatasoinen opetus ja aktiivinen oppilaskuntatoiminta luovat edellytykset myönteisille oppimiskokemuksille. Viimeisimmän kaikille Vantaan lukiolaisille tehdyn oppilasviihtyvyyskyselyn mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä oppilaitoksiinsa. Opetuksen tason, oppilaitoksen turvallisuuden ja luotettavuuden sekä mahdollisuuden tehdä valintoja lukiosta opiskelijat arvioivat keskimäärin erittäin hyväksi. Uudenaikaiset oppimisympäristöt antavat opiskelijoille edellytykset hakeutua tulevaisuuden ammatteihin, joista emme osaa vielä edes uneksia. Tervetuloa jatkamaan opiskelua Vantaalla! Paula Ylöstalo-Kuronen Opetustoimen johtaja När vårterminen är slut har du gått ut nionde klassen, och det är snart dags att fundera över dina studier på andra stadiet. Du kan välja mellan att studera i gymnasium eller yrkesskola, eller så kan du välja att studera både i gymnasium och yrkesskola och få två examina samtidigt. I Vanda har vi ett svenskspråkigt gymnasium, Helsinge gymnasium. I den här broschyren kan du läsa mera om både Helsinge gymnasium och de finskspråkiga läroinrättningar på andra stadiet som finns i Vanda. I ToP-broschyren hittar du uppgifter om alla svenskspråkiga läroinrättningar på andra stadiet. Skolans studiehandledare kan naturligtvis också ge uppgifter om studieplatser. Lycka till med att hitta en studieplats för dina fortsatta studier! Maj-Britt Fogelberg Direktör för det svenskspråkiga undervisningsväsendet 3

4 Minne peruskoulun jälkeen? KOULUTUSVÄYLÄT Korkea-asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Yliopisto/Korkeakoulu Toisen asteen koulutus Ammatillinen koulutus - Ammatillinen perustutkinto Lukiokoulutus - Ylioppilastutkinto Vaihtoehtoja 10-luokka Oppisopimus Perusopetus Esiopetus P.S. Muistathan, että sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös toisista lukioista, ammatillisesta koulutuskeskuksesta, aikuislukiosta ja avoimesta yliopistosta! 4 Lisätietoja valinnoista sivulla 10.

5 Koulutukseen hakeminen KOULUTUKSEEN HAKEMINEN Hakuajat ja Muistathan tarkistaa omasi! Vielä hakemisesta Valintakokeita järjestäviin ammatillisiin oppilaitoksiin hakuaika Jos peruskoulussa olevan hakijan yksikin hakutoive on valintakokeita järjestävään ammatilliseen koulutukseen, on hakulomake jätettävä kaikkien hakutoiveitten osalta viimeistään Perusopetuksen päättöluokkalaisten ja lisäopetuksessa opiskelevien hakuaika kaikkiin lukioihin ja niille ammatillisille opintoaloille, joissa ei ole valintakoetta on Hakumenettely Toisen asteen oppilaitoksiin hakeminen tapahtuu yhteishaun kautta. Hakukortissa on tilaa viidelle hakutoiveelle. Ne voivat olla kaikki lukioita, kaikki ammattioppilaitoksia tai kumpiakin. Korttiin kannattaa merkitä mahdollisimman monta toivetta. Jos et pääse ensisijalla olevaan oppilaitokseen, on sinulla täten jo varasuunnitelmia. A Ammatilliseen oppilaitokseen haetaan täyttämällä yhteishaun hakukortti. Joissakin tapauksissa koulutukseen voi hakea ns. joustavassa valinnassa. Kielikoe järjestetään, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomen kieli. Yhteishaun ulkopuolella on: - englanninkielinen hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, - kuntouttava ja valmentava opetus ja ohjaus, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, 80ov - kuntouttava ja valmentava opetus ja ohjaus, sosiaali- ja terveysala, 40 ov - maahanmuuttajien ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus, 40 ov Haku tapahtuu hakemalla suoraan oppilaitokseen. L Lukioon haetaan täyttämällä yhteishaun hakukortti. Lisäksi täytetään Vantaan lukioiden yhteinen valintakortti. On tärkeää, että merkitset hakutoiveesi yhteishakukorttiin siinä järjestyksessä, kuin toivot, että sinut sijoitetaan. Tarkista mitä muita lomakkeita, todistuksia tai lausuntoja lisäksi mahdollisesti vaaditaan. 5

6 Minne peruskoulun jälkeen? Valintakokeita järjestävät A Vantaan ammatillinen koulutuskeskus (VAKES) catering-alan perustutkinto, er elintarvikealan perustutkinto hiusalan perustutkinto hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto kuvallisen ilmaisun perustutkinto käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma - näyttelyala maalausala Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma - vaatetusala lentokoneasennuksen perustutkinto, pk lentokoneasennuksen perustutkinto, yo logistiikan perustutkinto (kaikki alat) - kuljetuspalvelujen koulutusohjelma - lentoasemapalvelujen koulutusohjelma - varastopalvelujen koulutusohjelma, er sosiaali- ja terveysalan perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto L Lukiot Vaskivuoren musiikkilukion ja tanssipainotteisen ohjelman pääsykokeet ovat , hakijat kutsutaan kirjeitse. Tikkurilan lukion IB -linjan pääsykoe on klo 9.00, hakijoita ei kutsuta erikseen kirjeitse. 6

7 Koulutukseen hakeminen Tulosten julkistaminen Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan A Ammatilliseen oppilaitokseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta kirjeitse. Valittujen nimet ilmoitetaan myös oppilaitosten ulko-ovilla. L Lukioihin valittujen opiskelijoiden nimet ilmoitetaan lukioiden ulko-ovilla tai ilmoitustauluilla klo Lisäksi niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet suostumuksensa hakukortissaan, ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kyseisen lukion Internet-sivuilla. Samassa yhteydessä ilmoitetaan, mihin lukioon hakija on sijoitettu, jos häntä ei ole voitu ottaa ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen lukioon. Valintaperusteet Tarkempia tietoja valintaperusteista ja muualla maassa tarjottavasta koulutuksesta voit hakea Koulutusopas 2004-kirjasta ja ja A Ammatillinen koulutus Valintaperusteet ovat muuttuneet, opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen valintapistemäärän ja hakijan esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella (tarkemmat tiedot Pisteitä saa: perus- tai lisäopetuksen (entinen 10-luokka) oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna yleisestä koulumenestyksestä painotettavista arvosanoista, jotka ovat kaikilla aloilla liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous, musiikki. Kolmesta parhaasta em. aineesta lasketaan niiden keskiarvo. työkokemuksesta, jonka hakija on hankkinut 16 vuotta täytettyään ja on kestänyt vähintään 3 kk ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä ja toisesta yhden pisteen sukupuolen perusteella, jos valintayksikössä ensisijaisista pyrkijöistä alle 30 % on samaa sukupuolta kuin hakija mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta L Lukio Opiskelijat valitaan lukioihin peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet (vähintään yksi A-kieli, muiden vieraiden kielten osalta huoltajan toiveen mukaan), uskonto/elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto. Vaskivuoren musiikkilukioon ja tanssipainotteiseen ohjelmaan pyrkiville järjestetään pääsykoe, johon hakijat kutsutaan kirjeellä. Kirjeessä ilmoitetaan tarkempi pääsykoeaika. Tikkurilan IB linjan pääsykokeeseen osallistutaan ilman erillistä kutsua. Hämeenkylän, Martinlaakson ja Sotungin lukioiden opiskelijavalinnoista kerrotaan oppilaitosten esittelyissä. 7

8 Minne peruskoulun jälkeen? Varmista opiskelupaikkasi! Tulosten selvittyä sinun pitää vielä varmistaa opiskelupaikkasi. Muistikalenteri! A Ammatillinen opiskelupaikka on varmistettava mennessä. Paikka varmistetaan palauttamalla valintakirjeen mukana oleva paikanvarmistuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna sekä liittämällä mukaan peruskoulun päättötodistuksen kopio. Vastaanotetun ammatillisen opiskelupaikan peruuttamisesta on ilmoitettava viipymättä ammattioppilaitokseen. L Lukiopaikka on varmistettava klo Varmistaminen tapahtuu niin, että alkuperäinen peruskoulun päättötodistus viedään siihen lukioon, johon opiskelija on hyväksytty. Opiskelija varmistaa lukiopaikan henkilökohtaisesti määräaikaan mennessä tai esteen sattuessa sopii rehtorin kanssa muun ajankohdan. Paikan varmistamisen yhteydessä aloitetaan myös lukio-opintojen suunnittelu ja tarkistetaan joitakin ainevalintoja. Jos paikkaa ei ole varmistettu, katsotaan opiskelijan peruuttaneen paikkansa ja ilman lukiopaikkaa jääneet voivat hakea näille paikoille. Vastaanotetun lukiopaikan peruuttamisesta on ilmoitettava viipymättä asianomaiseen lukioon. 1. Muistathan Jos hakijan yksikin hakutoive on valintakokeita järjestävään ammatilliseen koulutukseen, on hakulomake jätettävä viimeistään Muistathan yhteishaku Hakuaika, muista täyttää yhteishakukortti! 3. Muistathan Vaskivuoren musiikkilukion ja tanssilinjan pääsykokeet. 4. Muistathan Tikkurilan lukion IB -linja, pääsykoe klo Osallistuminen ilman erillistä kutsua. 5. Muistathan VAKESin perustutkintojen pääsykokeet. 6. Muistathan Lukioissa ja ammatillisessa koulutuskeskuksessa valittujen nimet ovilla tai ilmoitustauluilla klo Muistathan varmistaa lukiopaikan Muistathan varmistaa ammatillisen koulutuksen opiskelupaikan mennessä 9. Lisäopetukseen (ent.10-luokille) hakuaika mennessä 8

9 Koulutukseen hakeminen Vapaita opiskelijapaikkoja voi tiedustella: Uudenmaan yhteishaun palvelunumerosta Työvoimatoimiston koulutusneuvonnasta: - Tikkurila Myyrmäki Suoraan oppilaitoksista Kesän aikana mahdollisesti vapautuvista lukiopaikoista ja niiden täyttämisestä ilmoitetaan lukioiden ulko-ovilla tai ilmoitustauluilla Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen opetusalojen opinto-ohjaajilta. Lisäopetukseen (entinen 10-luokka) haku mennessä (s. 54) Opiskelukustannukset Lukioissa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, työvälineensä, matkakulunsa sekä ylioppilastutkintoon liittyvät maksut. Opinto- ja koulumatkatuesta saa tietoja KELAn toimipisteistä ja opintotuki Opiskelijahuolto Kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa toimii opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Ryhmän tehtävänä on tukea opiskelijoita erityisesti sellaisissa ongelmatilanteissa, jotka vaikeuttavat hänen oppimistaan ja opintojensa suorittamista. Tavoitteena on, että opiskelija kokee oppilaitoksen turvalliseksi ja viihtyisäksi oppimisympäristöksi, jossa hän saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu toisen asteen oppilaitoksissa kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa, opettajien, kouluterveydenhuollon, sekä mahdollisesti kuraattorin ja koulupsykologin kanssa. Tarvittaessa opiskelijat ohjataan Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin. Oppilashuoltoon ja opetuksen tukipalveluihin kuuluu lisäksi maksuton ruokailu. 9

10 Minne peruskoulun jälkeen? VALITSE VAPAASTI Vantaalaisten oppilaitosten yhteistyö Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja toisista lukioista, ammatillisesta koulutuskeskuksesta, aikuislukiosta ja avoimesta yliopistosta riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa varsinaisesti opiskelee. Opiskelija voi valita toisen oppilaitoksen yksittäisiä kursseja, jakson mittaisia kokonaisuuksia tai suorittaa kaksi tutkintoa, jolloin opiskeluaika pitenee. Pakolliset kurssit opiskellaan omassa oppilaitoksessa. Perustelluissa tilanteissa voidaan tehdä toisinkin. Jos ammatillisen koulutuskeskuksen opiskelija haluaa valmentautua ylioppilaskirjoituksiin, hän voi valita opintoja vantaalaisista lukioista. Mitä hyötyä valinnoista on? Opiskelija voi valita mm. sellaisia opintoja, joita omassa lukiossa tai ammatillisella opetusalalla ei ole. Opiskelija voi laajentaa ja syventää teoreettista tai ammatillista osaamistaan valitsemalla lukio-opintoja tai toisen alan ammatillisia opintoja. Ammatillinen opiskelija voi parantaa mahdollisuuksiaan menestyä jatkoopinnoissa valitsemalla lukio-opintoja. Lukio-opiskelija voi selkiyttää ammatinvalintaansa valitsemalla sellaisen ammatillisen alan kursseja, joista hän on kiinnostunut. Kaksoistutkinto Ammatillista perustutkintoa opiskeleva voi samanaikaisesti suorittaa mys ylioppilastutkinnon. Opiskelija voi suorittaa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien neljän pakollisen aineen lukiokurssit osana ammatillista perustutkintoaan, osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja saada ylioppilastutkintotodistuksen. Opintoja suoritetaan rinnakkain ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Opintojen järjestelyt vaihtelevat oppilaitoksittain. Listietoja antavat ammatillisen koulutuskeskuksen opetusalojen ja lukioiden opinto-ohjaajat. 10

11 AMMATILLINEN KOULUTUS Ammatillinen koulutus Vantaalla 11

12 Minne peruskoulun jälkeen? AMMATTIHAKEMISTO Ajoneuvoasentaja Artesaani Asentaja Autokorinkorjaaja Automaatioasentaja Autonkuljettaja Elektroniikka-asentaja Graafinen suunnittelu Hienomekaanikko Koneistaja Korroosionestomaalari Lentokoneasentaja Lentoasemahuoltaja Leipuri-kondiittori Levyseppähitsaaja LVI-asentaja Lähihoitaja... 19, 20 Merkonomi Palveluvastaava, er Parturi-kampaaja Pintakäsittelijä Ravintolakokki Suurtalouskokki Sähköasentaja... 24, 26 Talonrakentaja Turvallisuusvalvoja Varastonhoitaja, er Hakuselitykset *) ei mukana yhteishaussa 1) Kiintiö peruskoulupohjaisessa koulutuksessa 2) Pääsy- tai soveltuvuuskoe 3) Pk-pohjainen lähihoitaja-opiskelija voi suorittaa myös yo-tutkinnon ammattiopintojensa rinnalla 4) Ammatillinen koulutus + lukio 12

13 Ammatillinen koulutus VANTAAN AMMATILLINEN KOULUTUSKESKUS Opiskelijamäärä: lv Aloituspaikat: lv Rehtori Maarit Kallio-Savela puh , Hallinnollisesti Vantaan ammatillinen koulutuskeskus jakaantuu kuuteen opetusalaan: Kulttuurin opetusala Opetusalajohtaja Tarja Ahjopalo-Nieminen puh , Liikenteen opetusala Opetusalajohtaja Hannu Määttänen puh Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Opetusalajohtaja Eeva Rahikainen puh Sosiaali- ja terveysala Opetusalajohtaja Raija Vallisaari puh Sähkötekniikan opetusala Opetusalajohtaja Juha Hoikkala puh Tekniikan opetusala Opetusalajohtaja Harri Tuominen puh Toisen asteen ammatillinen koulutus antaa saman jatkoopintokelpoisuuden kuin lukio. Tavoitteena ammattitaito Vantaan ammatillinen koulutuskeskus järjestää toisen asteen koulutusta nuorille ja aikuisille alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ammattialansa perustiedot ja -taidot työllistyäkseen. Elinkeinoelämä vaatii työntekijöiltään perusammattitaidon lisäksi yhteistyötaitoja sekä valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen, joten myös näiden taitojen harjaannuttaminen on oleellinen osa ammattiin opiskelua. Vantaan ammatillinen koulutuskeskus toimii koulutuksen kehittäjänä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Koulutuskeskus osallistuu Vantaan oppilaitosten väliseen yhteistyöhön tarjotakseen opiskelijoille yksilöllisiä valinnan mahdollisuuksia. Lukio-opintoja voi suorittaa yhteistyössä Sotungin etälukion ja Itä-Vantaan aikuislukion kanssa. Lisäksi Vantaan ammatillinen koulutuskeskus on mukana useissa valtakunnallisissa opetushallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa kokeiluhankkeissa. Tekemällä oppii Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa ammattiin opiskellaan tekemällä. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 ov (1/2 vuotta) työssäoppimista, joka on opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista, ohjattua ja 13

14 Minne peruskoulun jälkeen? arvioitua opiskelua alan yrityksissä ja yhteisöissä. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan asioita käytännön työelämässä. Etenkin viimeisen opiskeluvuoden työssäoppimispaikka on usein opiskelijan tuleva työpaikka. Näin työssäoppiminen tukee opiskelijan siirtymistä työelämään. Kansainväliset yhteydet Kansainvälistymisen tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta, muiden kulttuurien tuntemusta ja sijoittumista kansainvälistyvään työelämään. Oppilaitoksellamme on yhteistyötä eri oppilaitosten ja yritysten kanssa Euroopan alueella. Opintojen rakenne Toisen asteen ammatilliset tutkinnot ovat yleensä peruskoulupohjaisia. Kaikki tutkinnot ovat laajuudeltaan 120 ov, mikä muodostuu kolmen vuoden opinnoista. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä. Joidenkin alojen koulutusohjelmien aloituspaikoista osa on varattu lukion suorittaneille. Heille hyväksiluetaan opintoviikkoa lukio-opintoja. II-asteen ammatilliset tutkinnot - Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. - Opintoviikko (ov) on 40 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen muodostuminen Perustutkinto 120 ov Yhteiset opinnot 20 ov Pakolliset opintokokonaisuudet 16 ov Valinnaiset opintokokonaisuudet 4 ov Ammatilliset opinnot 90 ov Opintoihin sisältyy työssäoppimista väh. 20 ov ja opinnäytetyö väh. 2 ov - Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot - koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot - ammatillisiin opintoihin sisältyvät valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen opetusalat Opiskella voi syksyllä 2004 alkavilla opintolinjoilla 16 eri perustutkintoa, joissa voi olla useampia koulutusohjelmia. Ole tarkkana ja katso varsinkin viimeisenä esitetty tutkintonimike. Se voi kuvata paremmin tutkinnon sisältöä kuin perustutkinnon tai koulutusohjelman nimi. Alla on lueteltu ne alat, joilla VAKES:ssa voi suorittaa perustutkinnon: Kulttuuri käsi- ja taideteollisuusala viestintä- ja kuvataideala kauneudenhoitoala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala matkailu-, ravitsemis- ja talousala elintarvikeala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Liikenne auto- ja kuljetusala pintakäsittelyala Tekniikka kone- ja metalliala LVI-ala rakennusala sähköala muu tekniikka ja liikenne: turvallisuusala Sähkötekniikka sähköala kone- ja metalliala 14

15 Ammatillinen koulutus PERUSTUTKINNOT I Koivukylän opetusyksikkö I Talvikkitien toimipiste Talvikkitie 119, Vantaa puh. tsto , faksi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk -lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, aikuiskoulutus -Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus -Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er I Myyrmäen opetusyksikkö I Ojahaantien toimipiste Ojahaantie 5, Vantaa puh. tsto , faksi Elintarvikealan perustutkinto, pk - leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori Catering-alan perustutkinto, pk - suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Sähköalan perustutkinto sekä lukio, pk -elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, elektroniikkaasentaja Sähköalan perustutkinto - sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja, pk - automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, automaatioasentaja, pk -elektroniikan ja tietoliikennetekniikankoulutusohjelma, elektroniikka asentaja, pk Kone- ja metallialan perustutkinto, pk - valmistustekniikan koulutusohjelma, hienomekaanikko Martinkyläntien toimipiste Martinkyläntie 63, Vantaa puh. tsto , faksi Rakennusalan perustutkinto, pk - talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja I Tikkurilan opetusyksikkö I Minkkitien toimipiste Minkkitie 22, Vantaa puh. tsto , faksi Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk - teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma, pintakäsittelijä Neilikkatien toimipiste Neilikkatie 3, Vantaa puh. tsto , faksi Catering-alan perustutkinto, er - ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto - ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma, ravintolakokki, engl. Rälssitien toimipiste Rälssitie 13, Vantaa puh. tsto , faksi Autoalan perustutkinto, pk - autokorinkorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja - autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk - lentokoneasennuksen koulutusohjelma, lentokoneasentaja Lentokoneasennuksen perustutkinto, yo -lentokoneasennuksen koulutusohjelma, lentokoneasentaja 15

16 Minne peruskoulun jälkeen? Sarkatien toimipiste Sarkatie 1, Vantaa puh. tsto , faksi Logistiikan perustutkinto, er - varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Logistiikan perustutkinto, pk - kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, pk - lentoasemapalvelujen koulutusohjelma, lentoasemahuoltaja, kokeilu Silkkitien toimipiste Silkkitie 3, Vantaa puh. tsto , faksi (Silkkitien toimipiste muuttaa vuoden 2004 keväällä) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, pk -ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, maalausala -ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, näyttelyala - tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, pk Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, yo - kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma Tennistien toimipiste Tennistie 1, Vantaa puh. tsto , faksi Hiusalan perustutkinto, pk - parturi-kampaajan koulutusohjelma, parturi-kampaaja Talotekniikan perustutkinto, pk - lvi-asennuksen koulutusohjelma, lvi-asentaja Turvallisuusalan perustutkinto, pk - turvallisuusalan koulutusohjelma, turvallisuusvalvoja Kone- ja metallialan perustutkinto, pk - valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja, levyseppähitsaaja Sähköalan perustutkinto - sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, asentaja, pk Catering-alan perustutkinto, pk - suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, pk - ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma, ravintolakokki - valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, engl. 16

17 Ammatillinen koulutus KULTTUURIN OPETUSALA Opinto-ohjaaja Kirsti Ahtola, puh , I Käsi- ja taideteollisuusala I Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö, Silkkitien toimipiste 949 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, pk, artesaani, maalausala, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet kiinteistöjen uudis-, korjaus- ja entistämismaalaukseen, koristepintojen sekä esineiden erikoismaalaukseen. Koulutuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat maalauksen materiaalit ja menetelmät. 949 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, pk, artesaani, näyttelyala, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet messurakentamiseen, somistustyöhön ja lavastukseen. Näyttelyalan oppisisältö muodostuu kolmiulotteisten tilojen visuaalisesta ja teknisestä rakentamisesta. Materiaalien työstö ja valaistustekniikat ovat kiinteä osa koulutusta. 948 Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma, pk, artesaani, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet valmistaa vaatteita yksittäis- ja sarjatyönä ateljeeompelimoissa. Keskeisiä oppisisältöjä ovat vaatteen muotoilu ja kaavoitus, vaateompelun eri tekniikat sekä materiaalien ja työvälineiden tuntemus. Opintoihin voi liittää myös kankaanpainanta-, värjäys- ja kirjontatekniikoita sekä neuleiden ja nahkavaatteiden valmistusta. I Viestintä- ja kuvataideala I Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Silkkitien toimipiste 497 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma, pk graafinen suunnittelu, 2), aloituspaikkoja Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma, yo, graafinen suunnittelu, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet toteuttaa graafisia suunnitelmia painotuotteiksi. Keskeisiä oppisisältöjä ovat typografia ja graafinen suunnittelu. Opiskelu painottuu tietotekniikkaan. Työssäoppiminen suoritetaan esimerkiksi mainostoimistoissa ja lehtitaloissa. I Kauneudenhoitoala I Hiusalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö, Tennistien toimipiste 163 Parturi-kampaajan koulutusohjelma, pk, parturi-kampaaja, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perustiedot ja taidot toimia hiusalan palvelutehtävissä. Koulutuksessa painotetaan hyvää ja yksilöllistä asiakaspalvelua. Parturi-kampaajaksi hakeutuvalta edellytetään hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Asiakaspalvelutyö vaatii tasapainoisuutta ja empaattisuutta sekä taitoa toimia joustavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 17

18 Minne peruskoulun jälkeen? MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opinto-ohjaaja Päivi Hiitelä, puh , Kerttu Vesterinen, puh , I Matkailu-, ravitsemisja talousala I Catering-alan perustutkinto Koulutusta antavat opetusyksiköt: 0214 Myyrmäen opetusyksikkö Ojahaantien toimipiste 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Tennistien toimipiste 146 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, pk, suurtalouskokki aloituspaikkoja 36/Myyrmäki aloituspaikkoja 18/Tikkurila Koulutuksessa opiskellaan annosten suunnittelua, ruoanvalmistusta ja kattausta. Opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään kädentaitojen hallintaa sekä hyvää asiakaspalvelua. Työssä tarvitaan organisointi- ja järjestelykykyä, taitoa myydä tuotteita ja palveluja sekä monipuolista ruoanvalmistustaitoa. Catering-alan perustutkinto er Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Neilikkatien toimipiste 315 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava, er, 2), aloituspaikkoja 8 Erityisopetus antaa valmiuksia toimia ohjauksen alaisena ravitsemisalan työtehtävissä yksilöllisten taitojen mukaan. Palveluvastaavat työskentelevät mm. kahviloissa, lounasravintoloissa, ja erilaisissa pikaruokapaikoissa. Ammatillisiin opintoihin sisältyvät asiakaspalvelu, tarjoilu ja ruoanvalmistus. Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto Koulutusta antavat opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Tennistien toimipiste 152 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma, pk, ravintolakokki, 2), aloituspaikkoja 36 Koulutuksen aikana opitaan tuntemaan ravintolan palvelukokonaisuus sekä opiskellaan ruoanvalmistuksessa tarvittavia kädentaitoja, estetiikkaa ja taloudellista ajattelua sekä ruoka-annosten suunnittelua, valmistusta ja kattausta. Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon suorittanut työskentelee ravintoloissa ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä. I Elintarvikeala I Elintarvikealan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0214 Myyrmäen opetusyksikkö Ojahaantien toimipiste 866 Leipomoalan koulutusohjelma, pk, leipuri-kondiittori, 2), aloituspaikkoja 18 Leipuri-kondiittori valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, kakkuja sekä leivoksia. Koulutukseen kuuluu asiakkaiden toivomusten mukaisten tuotteiden valmistusta. Työssäoppiminen suoritetaan erikokoisissa leipomoissa, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä tai pitopalveluyrityksissä.

19 Ammatillinen koulutus SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opinto-ohjaaja Ritva Nykänen, puh , Ritva Väisänen, puh , I Sosiaali- ja terveysala I Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0215 Koivukylän opetusyksikkö Talvikkitien toimipiste Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2), 3) aloituspaikkoja 92 Tutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet toimia kasvatuksen, hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen perustehtävissä sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä. Lähihoitajan toimialue on ihmisläheinen, monipuolinen ja haasteellinen. Opiskelijaksi hakeutuvalla tulee olla hyvä terveys. Erilaisissa elämäntilanteissa ja vaiheissa olevien ihmisten tukeminen ja auttaminen vaatii oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, joustavuutta ja valmiutta rakentavaan yhteistyöhön muuttuvissa olosuhteissa ja työyhteisöissä. Opiskelija suorittaa kaikille yhteiset perusopinnot (30 ov +50 ov, 2 vuotta), jonka jälkeen hän valitsee koulutusohjelmaopinnot seuraavista vaihtoehdoista. Ylioppilaille hyväksiluetaan 40 opintoviikkoa lukio-opintoja. 873 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija osallistuu lapsen ja nuoren kasvun ohjaamiseen ja tukemiseen yhteistyössä perheen kanssa. Moniammatillisen työryhmän jäsenenä hän käyttää erilaisia kasvatuksen, hoidon, perhe- ja verkostotyön menetelmiä. Työssäoppimisjakso suoritetaan esim. lasten päivähoidossa (päiväkoti, perhepäivähoito, leikin ja toiminnan ohjaus), lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä. 873 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija auttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia mielenterveydellisistä ongelmista, kriiseistä, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan. Työssään moniammatillisen työryhmän jäsenenä hän käyttää erilaisia hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä. Työssäoppiminen toteutuu esim. psykiatrisissa sairaaloissa, päivätoimintakeskuksissa, katkaisuhoitoasemilla, kuntoutuskodeissa, työsaleissa ja järjestöissä. 873 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija osallistuu perustason sairaanhoito- ja huolenpitotyöhön ja auttaa asiakkaita hoitamaan ja huolehtimaan itsestään erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssäoppiminen toteutuu sairaaloiden sisätauti- ja kirurgisilla osastoilla sekä sosiaali- ja terveysalan sairaanhoidon ja huolenpidon yksiköissä. 873 Vammaistyön koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija osallistuu eri ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseen. Hän auttaa kuntoutusta, hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita ja 19

20 Minne peruskoulun jälkeen? heidän omaisiaan selviytymään mahdollisimman itsenäisesti eri ympäristöissä. Työssäoppiminen toteutuu mm. kehitys-, liikunta- ja aistivammaisten asuntoloissa, laitoksissa, pienryhmäkodeissa ja työtoimintakeskuksissa. 873 Vanhustyön koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija tukee vanhusten toimintakykyä aktiivisuuden ja omatoimisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa vanhuksia taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppiminen toteutuu esim. vanhainkodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa, pitkäaikaisosastoilla, kotihoidossa, dementiayksiköissä ja päiväsairaaloissa. I Sosiaali- ja terveysala, aikuiskoulutus I Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0215 Koivukylän opetusyksikkö Talvikkitien toimipiste Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ak, lähihoitaja, *) koulutusohjelmavaihtoehdot samat kuin nuorisoasteella: päiväopetus, aloituspaikkoja 22 Maahanmuuttajakoulutus Koulutusta antava opetusyksikkö: 0215 Koivukylän opetusyksikkö Talvikkitien toimipiste Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, MAVA, *), aloituspaikkoja 15 Ammattiopintoihin valmentava koulutus, AVA, *), aloituspaikkoja 10 Maahanmuuttajakoulutuksen opinto-ohjaaja: Eija Syrjälä, puh ,

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Teemat Suomen koulutusjärjestelmä Lukio vai ammatillinen koulutus? Kaksoistutkinto Muut koulutusvaihtoehdot ja harkintaan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai 17.11.2016 klo 16.00 19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitetuille koulutusmessuille,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA Launeen koulu 23.11.2016 URAVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: YHTEISKUNTA KOTI - koulutusjärjestelmä - tavoitteiden asettelu - työllisyystilanne - asenteet koulutukseen - hakumenettely

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu YHTEISHAKU 2017 AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu 23.11.2016 YLEISIÄ PERUSTEITA Yhteishaussa haetaan toisen asteen opintoihin (lukio ja ammattikoulut)

Lisätiedot

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ LUKIOKOULUTUKSEN PÄÄSYPERUSTEET -Valinta tehdään päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto,

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yhteishaku 2016, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt

Yhteishaku 2016, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt TERVETULOA 9- LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN! Tervehdyssanat, rehtori Pekka Pyykkönen ja apululaisrehtori Maaret Tervonen Yhteishaku 2016, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt YHTEISHAKU 2016

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan Ohjelmassa: *Työelämään tutustuminen TET *Suomen koulutusjärjestelmä *Ammattikoulut ja lukiot *Päättöarviointi AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO LUKIO II-TUTKINTO

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016 Sähköisen yhteishaun ohjeistus Pikkola kevät 2016 Illan teemat Mikä yhteishaku on? Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin? Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa? Sähköinen yhteishaku Kaikki

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Ouluun lukioon 2016 Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Oulun lukioissa on valinnanvaraa Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua. Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio, valtion lukio Oulun Normaalikoulu

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot