Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas"

Transkriptio

1 Minne PERUSKOULUN jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1

2 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen... 5 Valitse vapaasti! Ammatillinen koulutus Ammattikohtainen hakemisto I Vantaan ammatillinen koulutuskeskus I Perustutkinnot Kulttuurin opetusala Käsi- ja taideteollisuusala Viestintä- ja kuvataideala Kauneudenhoitoala Matkailu-, ravitsemisja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala. 18 Elintarvikeala Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala, aikuiskoulutus Liikenteen opetusala Auto- ja kuljetusala Pintakäsittelyala Tekniikan opetusala Kone- ja metalliala LVI-ala Rakennusala Sähköala Sähkötekniikan opetusala Sähköala Kone- ja metalliala I Kauppiaitten Kauppaoppilaitos I 27 I Oppisopimuskoulutus I Lukiot I Helsinge gymnasium I I Hämeenkylän lukio I I Lumon lukio I I Martinlaakson lukio I I Sotungin lukio I I Sotungin etälukio I I Tikkurilan lukio I I International Baccalaureate (IB) I 47 I Vaskivuoren lukio I I Vantaan seudun I steinerkoulun lukioaste I I Aikuislukiot I Avoin oppimiskeskus Nuorten työpajat Oppilaitosten sijainnit Toimitus: Terhi Unhola, viestintäpäällikkö, sivistystoimi Asematie 6A, Vantaa Puh , , Työryhmä: Tarja Ahjopalo, Mikael Hakola, Päivi Hiitelä, Ulla Juolahti, Arja Kukkonen, Marjatta Lindbohm, Marjo Mäki-Pirilä, Päivi Sillanpää 2 Taitto ja ulkoasu: Heidi Hölttä, julkaisusihteeri, sivistystoimi Kartat: Vantaan kaupungin mittausosasto 2004 Kansikuva: Vantaan lukioiden ja Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen kuvia

3 Tervetuloa opiskelemaan Vantaalle! Välkommen att studera i Vanda! Tervetuloa OPISKELEMAAN Vantaalle! Peruskoulun päättyessä on yksi elämänvaihe takana. Edessä on valinta, joka antaa suuntaa elämälle: lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai jopa kahta tutkintoa suorittamaan samanaikaisesti. Peruskoulun jälkeinen koulutus tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden omien taipumustensa ja tavoitteidensa mukaisiin jatko-opintoihin. Tässä oppaassa on esitelty Vantaalla toimivat toisen asteen oppilaitokset. Tutustumalla oppaassa esiteltyihin oppilaitoksiin, huomaat kuinka monenlaisia vaihtoehtoja vantaalaiset oppilaitokset tarjoavat. Lukiolla ja ammatillisella oppilaitoksella on koulutusmuodosta johtuva perustehtävänsä, mutta sen lisäksi oppilaitoksilla on painotusalueita, joihin ne erityisesti panostavat opetuksessaan. Mahdollisuus valita opintoja myös useammasta oppilaitoksesta on tehty opiskelijalle mahdollisimman helpoksi. Korkeatasoinen opetus ja aktiivinen oppilaskuntatoiminta luovat edellytykset myönteisille oppimiskokemuksille. Viimeisimmän kaikille Vantaan lukiolaisille tehdyn oppilasviihtyvyyskyselyn mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä oppilaitoksiinsa. Opetuksen tason, oppilaitoksen turvallisuuden ja luotettavuuden sekä mahdollisuuden tehdä valintoja lukiosta opiskelijat arvioivat keskimäärin erittäin hyväksi. Uudenaikaiset oppimisympäristöt antavat opiskelijoille edellytykset hakeutua tulevaisuuden ammatteihin, joista emme osaa vielä edes uneksia. Tervetuloa jatkamaan opiskelua Vantaalla! Paula Ylöstalo-Kuronen Opetustoimen johtaja När vårterminen är slut har du gått ut nionde klassen, och det är snart dags att fundera över dina studier på andra stadiet. Du kan välja mellan att studera i gymnasium eller yrkesskola, eller så kan du välja att studera både i gymnasium och yrkesskola och få två examina samtidigt. I Vanda har vi ett svenskspråkigt gymnasium, Helsinge gymnasium. I den här broschyren kan du läsa mera om både Helsinge gymnasium och de finskspråkiga läroinrättningar på andra stadiet som finns i Vanda. I ToP-broschyren hittar du uppgifter om alla svenskspråkiga läroinrättningar på andra stadiet. Skolans studiehandledare kan naturligtvis också ge uppgifter om studieplatser. Lycka till med att hitta en studieplats för dina fortsatta studier! Maj-Britt Fogelberg Direktör för det svenskspråkiga undervisningsväsendet 3

4 Minne peruskoulun jälkeen? KOULUTUSVÄYLÄT Korkea-asteen koulutus Ammattikorkeakoulu Yliopisto/Korkeakoulu Toisen asteen koulutus Ammatillinen koulutus - Ammatillinen perustutkinto Lukiokoulutus - Ylioppilastutkinto Vaihtoehtoja 10-luokka Oppisopimus Perusopetus Esiopetus P.S. Muistathan, että sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös toisista lukioista, ammatillisesta koulutuskeskuksesta, aikuislukiosta ja avoimesta yliopistosta! 4 Lisätietoja valinnoista sivulla 10.

5 Koulutukseen hakeminen KOULUTUKSEEN HAKEMINEN Hakuajat ja Muistathan tarkistaa omasi! Vielä hakemisesta Valintakokeita järjestäviin ammatillisiin oppilaitoksiin hakuaika Jos peruskoulussa olevan hakijan yksikin hakutoive on valintakokeita järjestävään ammatilliseen koulutukseen, on hakulomake jätettävä kaikkien hakutoiveitten osalta viimeistään Perusopetuksen päättöluokkalaisten ja lisäopetuksessa opiskelevien hakuaika kaikkiin lukioihin ja niille ammatillisille opintoaloille, joissa ei ole valintakoetta on Hakumenettely Toisen asteen oppilaitoksiin hakeminen tapahtuu yhteishaun kautta. Hakukortissa on tilaa viidelle hakutoiveelle. Ne voivat olla kaikki lukioita, kaikki ammattioppilaitoksia tai kumpiakin. Korttiin kannattaa merkitä mahdollisimman monta toivetta. Jos et pääse ensisijalla olevaan oppilaitokseen, on sinulla täten jo varasuunnitelmia. A Ammatilliseen oppilaitokseen haetaan täyttämällä yhteishaun hakukortti. Joissakin tapauksissa koulutukseen voi hakea ns. joustavassa valinnassa. Kielikoe järjestetään, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomen kieli. Yhteishaun ulkopuolella on: - englanninkielinen hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, - kuntouttava ja valmentava opetus ja ohjaus, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, 80ov - kuntouttava ja valmentava opetus ja ohjaus, sosiaali- ja terveysala, 40 ov - maahanmuuttajien ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus, 40 ov Haku tapahtuu hakemalla suoraan oppilaitokseen. L Lukioon haetaan täyttämällä yhteishaun hakukortti. Lisäksi täytetään Vantaan lukioiden yhteinen valintakortti. On tärkeää, että merkitset hakutoiveesi yhteishakukorttiin siinä järjestyksessä, kuin toivot, että sinut sijoitetaan. Tarkista mitä muita lomakkeita, todistuksia tai lausuntoja lisäksi mahdollisesti vaaditaan. 5

6 Minne peruskoulun jälkeen? Valintakokeita järjestävät A Vantaan ammatillinen koulutuskeskus (VAKES) catering-alan perustutkinto, er elintarvikealan perustutkinto hiusalan perustutkinto hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto kuvallisen ilmaisun perustutkinto käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma - näyttelyala maalausala Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma - vaatetusala lentokoneasennuksen perustutkinto, pk lentokoneasennuksen perustutkinto, yo logistiikan perustutkinto (kaikki alat) - kuljetuspalvelujen koulutusohjelma - lentoasemapalvelujen koulutusohjelma - varastopalvelujen koulutusohjelma, er sosiaali- ja terveysalan perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto L Lukiot Vaskivuoren musiikkilukion ja tanssipainotteisen ohjelman pääsykokeet ovat , hakijat kutsutaan kirjeitse. Tikkurilan lukion IB -linjan pääsykoe on klo 9.00, hakijoita ei kutsuta erikseen kirjeitse. 6

7 Koulutukseen hakeminen Tulosten julkistaminen Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan A Ammatilliseen oppilaitokseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta kirjeitse. Valittujen nimet ilmoitetaan myös oppilaitosten ulko-ovilla. L Lukioihin valittujen opiskelijoiden nimet ilmoitetaan lukioiden ulko-ovilla tai ilmoitustauluilla klo Lisäksi niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet suostumuksensa hakukortissaan, ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kyseisen lukion Internet-sivuilla. Samassa yhteydessä ilmoitetaan, mihin lukioon hakija on sijoitettu, jos häntä ei ole voitu ottaa ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen lukioon. Valintaperusteet Tarkempia tietoja valintaperusteista ja muualla maassa tarjottavasta koulutuksesta voit hakea Koulutusopas 2004-kirjasta ja ja A Ammatillinen koulutus Valintaperusteet ovat muuttuneet, opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen valintapistemäärän ja hakijan esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella (tarkemmat tiedot Pisteitä saa: perus- tai lisäopetuksen (entinen 10-luokka) oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna yleisestä koulumenestyksestä painotettavista arvosanoista, jotka ovat kaikilla aloilla liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous, musiikki. Kolmesta parhaasta em. aineesta lasketaan niiden keskiarvo. työkokemuksesta, jonka hakija on hankkinut 16 vuotta täytettyään ja on kestänyt vähintään 3 kk ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä ja toisesta yhden pisteen sukupuolen perusteella, jos valintayksikössä ensisijaisista pyrkijöistä alle 30 % on samaa sukupuolta kuin hakija mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta L Lukio Opiskelijat valitaan lukioihin peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet (vähintään yksi A-kieli, muiden vieraiden kielten osalta huoltajan toiveen mukaan), uskonto/elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto. Vaskivuoren musiikkilukioon ja tanssipainotteiseen ohjelmaan pyrkiville järjestetään pääsykoe, johon hakijat kutsutaan kirjeellä. Kirjeessä ilmoitetaan tarkempi pääsykoeaika. Tikkurilan IB linjan pääsykokeeseen osallistutaan ilman erillistä kutsua. Hämeenkylän, Martinlaakson ja Sotungin lukioiden opiskelijavalinnoista kerrotaan oppilaitosten esittelyissä. 7

8 Minne peruskoulun jälkeen? Varmista opiskelupaikkasi! Tulosten selvittyä sinun pitää vielä varmistaa opiskelupaikkasi. Muistikalenteri! A Ammatillinen opiskelupaikka on varmistettava mennessä. Paikka varmistetaan palauttamalla valintakirjeen mukana oleva paikanvarmistuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna sekä liittämällä mukaan peruskoulun päättötodistuksen kopio. Vastaanotetun ammatillisen opiskelupaikan peruuttamisesta on ilmoitettava viipymättä ammattioppilaitokseen. L Lukiopaikka on varmistettava klo Varmistaminen tapahtuu niin, että alkuperäinen peruskoulun päättötodistus viedään siihen lukioon, johon opiskelija on hyväksytty. Opiskelija varmistaa lukiopaikan henkilökohtaisesti määräaikaan mennessä tai esteen sattuessa sopii rehtorin kanssa muun ajankohdan. Paikan varmistamisen yhteydessä aloitetaan myös lukio-opintojen suunnittelu ja tarkistetaan joitakin ainevalintoja. Jos paikkaa ei ole varmistettu, katsotaan opiskelijan peruuttaneen paikkansa ja ilman lukiopaikkaa jääneet voivat hakea näille paikoille. Vastaanotetun lukiopaikan peruuttamisesta on ilmoitettava viipymättä asianomaiseen lukioon. 1. Muistathan Jos hakijan yksikin hakutoive on valintakokeita järjestävään ammatilliseen koulutukseen, on hakulomake jätettävä viimeistään Muistathan yhteishaku Hakuaika, muista täyttää yhteishakukortti! 3. Muistathan Vaskivuoren musiikkilukion ja tanssilinjan pääsykokeet. 4. Muistathan Tikkurilan lukion IB -linja, pääsykoe klo Osallistuminen ilman erillistä kutsua. 5. Muistathan VAKESin perustutkintojen pääsykokeet. 6. Muistathan Lukioissa ja ammatillisessa koulutuskeskuksessa valittujen nimet ovilla tai ilmoitustauluilla klo Muistathan varmistaa lukiopaikan Muistathan varmistaa ammatillisen koulutuksen opiskelupaikan mennessä 9. Lisäopetukseen (ent.10-luokille) hakuaika mennessä 8

9 Koulutukseen hakeminen Vapaita opiskelijapaikkoja voi tiedustella: Uudenmaan yhteishaun palvelunumerosta Työvoimatoimiston koulutusneuvonnasta: - Tikkurila Myyrmäki Suoraan oppilaitoksista Kesän aikana mahdollisesti vapautuvista lukiopaikoista ja niiden täyttämisestä ilmoitetaan lukioiden ulko-ovilla tai ilmoitustauluilla Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen opetusalojen opinto-ohjaajilta. Lisäopetukseen (entinen 10-luokka) haku mennessä (s. 54) Opiskelukustannukset Lukioissa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, työvälineensä, matkakulunsa sekä ylioppilastutkintoon liittyvät maksut. Opinto- ja koulumatkatuesta saa tietoja KELAn toimipisteistä ja opintotuki Opiskelijahuolto Kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa toimii opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Ryhmän tehtävänä on tukea opiskelijoita erityisesti sellaisissa ongelmatilanteissa, jotka vaikeuttavat hänen oppimistaan ja opintojensa suorittamista. Tavoitteena on, että opiskelija kokee oppilaitoksen turvalliseksi ja viihtyisäksi oppimisympäristöksi, jossa hän saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu toisen asteen oppilaitoksissa kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa, opettajien, kouluterveydenhuollon, sekä mahdollisesti kuraattorin ja koulupsykologin kanssa. Tarvittaessa opiskelijat ohjataan Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyshuollon palveluihin. Oppilashuoltoon ja opetuksen tukipalveluihin kuuluu lisäksi maksuton ruokailu. 9

10 Minne peruskoulun jälkeen? VALITSE VAPAASTI Vantaalaisten oppilaitosten yhteistyö Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja toisista lukioista, ammatillisesta koulutuskeskuksesta, aikuislukiosta ja avoimesta yliopistosta riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa varsinaisesti opiskelee. Opiskelija voi valita toisen oppilaitoksen yksittäisiä kursseja, jakson mittaisia kokonaisuuksia tai suorittaa kaksi tutkintoa, jolloin opiskeluaika pitenee. Pakolliset kurssit opiskellaan omassa oppilaitoksessa. Perustelluissa tilanteissa voidaan tehdä toisinkin. Jos ammatillisen koulutuskeskuksen opiskelija haluaa valmentautua ylioppilaskirjoituksiin, hän voi valita opintoja vantaalaisista lukioista. Mitä hyötyä valinnoista on? Opiskelija voi valita mm. sellaisia opintoja, joita omassa lukiossa tai ammatillisella opetusalalla ei ole. Opiskelija voi laajentaa ja syventää teoreettista tai ammatillista osaamistaan valitsemalla lukio-opintoja tai toisen alan ammatillisia opintoja. Ammatillinen opiskelija voi parantaa mahdollisuuksiaan menestyä jatkoopinnoissa valitsemalla lukio-opintoja. Lukio-opiskelija voi selkiyttää ammatinvalintaansa valitsemalla sellaisen ammatillisen alan kursseja, joista hän on kiinnostunut. Kaksoistutkinto Ammatillista perustutkintoa opiskeleva voi samanaikaisesti suorittaa mys ylioppilastutkinnon. Opiskelija voi suorittaa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien neljän pakollisen aineen lukiokurssit osana ammatillista perustutkintoaan, osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja saada ylioppilastutkintotodistuksen. Opintoja suoritetaan rinnakkain ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Opintojen järjestelyt vaihtelevat oppilaitoksittain. Listietoja antavat ammatillisen koulutuskeskuksen opetusalojen ja lukioiden opinto-ohjaajat. 10

11 AMMATILLINEN KOULUTUS Ammatillinen koulutus Vantaalla 11

12 Minne peruskoulun jälkeen? AMMATTIHAKEMISTO Ajoneuvoasentaja Artesaani Asentaja Autokorinkorjaaja Automaatioasentaja Autonkuljettaja Elektroniikka-asentaja Graafinen suunnittelu Hienomekaanikko Koneistaja Korroosionestomaalari Lentokoneasentaja Lentoasemahuoltaja Leipuri-kondiittori Levyseppähitsaaja LVI-asentaja Lähihoitaja... 19, 20 Merkonomi Palveluvastaava, er Parturi-kampaaja Pintakäsittelijä Ravintolakokki Suurtalouskokki Sähköasentaja... 24, 26 Talonrakentaja Turvallisuusvalvoja Varastonhoitaja, er Hakuselitykset *) ei mukana yhteishaussa 1) Kiintiö peruskoulupohjaisessa koulutuksessa 2) Pääsy- tai soveltuvuuskoe 3) Pk-pohjainen lähihoitaja-opiskelija voi suorittaa myös yo-tutkinnon ammattiopintojensa rinnalla 4) Ammatillinen koulutus + lukio 12

13 Ammatillinen koulutus VANTAAN AMMATILLINEN KOULUTUSKESKUS Opiskelijamäärä: lv Aloituspaikat: lv Rehtori Maarit Kallio-Savela puh , Hallinnollisesti Vantaan ammatillinen koulutuskeskus jakaantuu kuuteen opetusalaan: Kulttuurin opetusala Opetusalajohtaja Tarja Ahjopalo-Nieminen puh , Liikenteen opetusala Opetusalajohtaja Hannu Määttänen puh Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Opetusalajohtaja Eeva Rahikainen puh Sosiaali- ja terveysala Opetusalajohtaja Raija Vallisaari puh Sähkötekniikan opetusala Opetusalajohtaja Juha Hoikkala puh Tekniikan opetusala Opetusalajohtaja Harri Tuominen puh Toisen asteen ammatillinen koulutus antaa saman jatkoopintokelpoisuuden kuin lukio. Tavoitteena ammattitaito Vantaan ammatillinen koulutuskeskus järjestää toisen asteen koulutusta nuorille ja aikuisille alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ammattialansa perustiedot ja -taidot työllistyäkseen. Elinkeinoelämä vaatii työntekijöiltään perusammattitaidon lisäksi yhteistyötaitoja sekä valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen, joten myös näiden taitojen harjaannuttaminen on oleellinen osa ammattiin opiskelua. Vantaan ammatillinen koulutuskeskus toimii koulutuksen kehittäjänä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Koulutuskeskus osallistuu Vantaan oppilaitosten väliseen yhteistyöhön tarjotakseen opiskelijoille yksilöllisiä valinnan mahdollisuuksia. Lukio-opintoja voi suorittaa yhteistyössä Sotungin etälukion ja Itä-Vantaan aikuislukion kanssa. Lisäksi Vantaan ammatillinen koulutuskeskus on mukana useissa valtakunnallisissa opetushallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa kokeiluhankkeissa. Tekemällä oppii Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa ammattiin opiskellaan tekemällä. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 ov (1/2 vuotta) työssäoppimista, joka on opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista, ohjattua ja 13

14 Minne peruskoulun jälkeen? arvioitua opiskelua alan yrityksissä ja yhteisöissä. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan asioita käytännön työelämässä. Etenkin viimeisen opiskeluvuoden työssäoppimispaikka on usein opiskelijan tuleva työpaikka. Näin työssäoppiminen tukee opiskelijan siirtymistä työelämään. Kansainväliset yhteydet Kansainvälistymisen tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta, muiden kulttuurien tuntemusta ja sijoittumista kansainvälistyvään työelämään. Oppilaitoksellamme on yhteistyötä eri oppilaitosten ja yritysten kanssa Euroopan alueella. Opintojen rakenne Toisen asteen ammatilliset tutkinnot ovat yleensä peruskoulupohjaisia. Kaikki tutkinnot ovat laajuudeltaan 120 ov, mikä muodostuu kolmen vuoden opinnoista. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä. Joidenkin alojen koulutusohjelmien aloituspaikoista osa on varattu lukion suorittaneille. Heille hyväksiluetaan opintoviikkoa lukio-opintoja. II-asteen ammatilliset tutkinnot - Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. - Opintoviikko (ov) on 40 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen muodostuminen Perustutkinto 120 ov Yhteiset opinnot 20 ov Pakolliset opintokokonaisuudet 16 ov Valinnaiset opintokokonaisuudet 4 ov Ammatilliset opinnot 90 ov Opintoihin sisältyy työssäoppimista väh. 20 ov ja opinnäytetyö väh. 2 ov - Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot - koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot - ammatillisiin opintoihin sisältyvät valinnaiset opinnot Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen opetusalat Opiskella voi syksyllä 2004 alkavilla opintolinjoilla 16 eri perustutkintoa, joissa voi olla useampia koulutusohjelmia. Ole tarkkana ja katso varsinkin viimeisenä esitetty tutkintonimike. Se voi kuvata paremmin tutkinnon sisältöä kuin perustutkinnon tai koulutusohjelman nimi. Alla on lueteltu ne alat, joilla VAKES:ssa voi suorittaa perustutkinnon: Kulttuuri käsi- ja taideteollisuusala viestintä- ja kuvataideala kauneudenhoitoala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala matkailu-, ravitsemis- ja talousala elintarvikeala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Liikenne auto- ja kuljetusala pintakäsittelyala Tekniikka kone- ja metalliala LVI-ala rakennusala sähköala muu tekniikka ja liikenne: turvallisuusala Sähkötekniikka sähköala kone- ja metalliala 14

15 Ammatillinen koulutus PERUSTUTKINNOT I Koivukylän opetusyksikkö I Talvikkitien toimipiste Talvikkitie 119, Vantaa puh. tsto , faksi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk -lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, aikuiskoulutus -Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus -Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er I Myyrmäen opetusyksikkö I Ojahaantien toimipiste Ojahaantie 5, Vantaa puh. tsto , faksi Elintarvikealan perustutkinto, pk - leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori Catering-alan perustutkinto, pk - suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Sähköalan perustutkinto sekä lukio, pk -elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, elektroniikkaasentaja Sähköalan perustutkinto - sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja, pk - automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, automaatioasentaja, pk -elektroniikan ja tietoliikennetekniikankoulutusohjelma, elektroniikka asentaja, pk Kone- ja metallialan perustutkinto, pk - valmistustekniikan koulutusohjelma, hienomekaanikko Martinkyläntien toimipiste Martinkyläntie 63, Vantaa puh. tsto , faksi Rakennusalan perustutkinto, pk - talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja I Tikkurilan opetusyksikkö I Minkkitien toimipiste Minkkitie 22, Vantaa puh. tsto , faksi Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk - teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma, pintakäsittelijä Neilikkatien toimipiste Neilikkatie 3, Vantaa puh. tsto , faksi Catering-alan perustutkinto, er - ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto - ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma, ravintolakokki, engl. Rälssitien toimipiste Rälssitie 13, Vantaa puh. tsto , faksi Autoalan perustutkinto, pk - autokorinkorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja - autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk - lentokoneasennuksen koulutusohjelma, lentokoneasentaja Lentokoneasennuksen perustutkinto, yo -lentokoneasennuksen koulutusohjelma, lentokoneasentaja 15

16 Minne peruskoulun jälkeen? Sarkatien toimipiste Sarkatie 1, Vantaa puh. tsto , faksi Logistiikan perustutkinto, er - varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Logistiikan perustutkinto, pk - kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, pk - lentoasemapalvelujen koulutusohjelma, lentoasemahuoltaja, kokeilu Silkkitien toimipiste Silkkitie 3, Vantaa puh. tsto , faksi (Silkkitien toimipiste muuttaa vuoden 2004 keväällä) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, pk -ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, maalausala -ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, näyttelyala - tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, pk Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, yo - kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma Tennistien toimipiste Tennistie 1, Vantaa puh. tsto , faksi Hiusalan perustutkinto, pk - parturi-kampaajan koulutusohjelma, parturi-kampaaja Talotekniikan perustutkinto, pk - lvi-asennuksen koulutusohjelma, lvi-asentaja Turvallisuusalan perustutkinto, pk - turvallisuusalan koulutusohjelma, turvallisuusvalvoja Kone- ja metallialan perustutkinto, pk - valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja, levyseppähitsaaja Sähköalan perustutkinto - sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, asentaja, pk Catering-alan perustutkinto, pk - suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, pk - ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma, ravintolakokki - valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, engl. 16

17 Ammatillinen koulutus KULTTUURIN OPETUSALA Opinto-ohjaaja Kirsti Ahtola, puh , I Käsi- ja taideteollisuusala I Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö, Silkkitien toimipiste 949 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, pk, artesaani, maalausala, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet kiinteistöjen uudis-, korjaus- ja entistämismaalaukseen, koristepintojen sekä esineiden erikoismaalaukseen. Koulutuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat maalauksen materiaalit ja menetelmät. 949 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, pk, artesaani, näyttelyala, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet messurakentamiseen, somistustyöhön ja lavastukseen. Näyttelyalan oppisisältö muodostuu kolmiulotteisten tilojen visuaalisesta ja teknisestä rakentamisesta. Materiaalien työstö ja valaistustekniikat ovat kiinteä osa koulutusta. 948 Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma, pk, artesaani, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet valmistaa vaatteita yksittäis- ja sarjatyönä ateljeeompelimoissa. Keskeisiä oppisisältöjä ovat vaatteen muotoilu ja kaavoitus, vaateompelun eri tekniikat sekä materiaalien ja työvälineiden tuntemus. Opintoihin voi liittää myös kankaanpainanta-, värjäys- ja kirjontatekniikoita sekä neuleiden ja nahkavaatteiden valmistusta. I Viestintä- ja kuvataideala I Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Silkkitien toimipiste 497 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma, pk graafinen suunnittelu, 2), aloituspaikkoja Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma, yo, graafinen suunnittelu, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perusvalmiudet toteuttaa graafisia suunnitelmia painotuotteiksi. Keskeisiä oppisisältöjä ovat typografia ja graafinen suunnittelu. Opiskelu painottuu tietotekniikkaan. Työssäoppiminen suoritetaan esimerkiksi mainostoimistoissa ja lehtitaloissa. I Kauneudenhoitoala I Hiusalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö, Tennistien toimipiste 163 Parturi-kampaajan koulutusohjelma, pk, parturi-kampaaja, 2), aloituspaikkoja 16 Tutkinto antaa perustiedot ja taidot toimia hiusalan palvelutehtävissä. Koulutuksessa painotetaan hyvää ja yksilöllistä asiakaspalvelua. Parturi-kampaajaksi hakeutuvalta edellytetään hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Asiakaspalvelutyö vaatii tasapainoisuutta ja empaattisuutta sekä taitoa toimia joustavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 17

18 Minne peruskoulun jälkeen? MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opinto-ohjaaja Päivi Hiitelä, puh , Kerttu Vesterinen, puh , I Matkailu-, ravitsemisja talousala I Catering-alan perustutkinto Koulutusta antavat opetusyksiköt: 0214 Myyrmäen opetusyksikkö Ojahaantien toimipiste 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Tennistien toimipiste 146 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, pk, suurtalouskokki aloituspaikkoja 36/Myyrmäki aloituspaikkoja 18/Tikkurila Koulutuksessa opiskellaan annosten suunnittelua, ruoanvalmistusta ja kattausta. Opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään kädentaitojen hallintaa sekä hyvää asiakaspalvelua. Työssä tarvitaan organisointi- ja järjestelykykyä, taitoa myydä tuotteita ja palveluja sekä monipuolista ruoanvalmistustaitoa. Catering-alan perustutkinto er Koulutusta antava opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Neilikkatien toimipiste 315 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava, er, 2), aloituspaikkoja 8 Erityisopetus antaa valmiuksia toimia ohjauksen alaisena ravitsemisalan työtehtävissä yksilöllisten taitojen mukaan. Palveluvastaavat työskentelevät mm. kahviloissa, lounasravintoloissa, ja erilaisissa pikaruokapaikoissa. Ammatillisiin opintoihin sisältyvät asiakaspalvelu, tarjoilu ja ruoanvalmistus. Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto Koulutusta antavat opetusyksikkö: 0203 Tikkurilan opetusyksikkö Tennistien toimipiste 152 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma, pk, ravintolakokki, 2), aloituspaikkoja 36 Koulutuksen aikana opitaan tuntemaan ravintolan palvelukokonaisuus sekä opiskellaan ruoanvalmistuksessa tarvittavia kädentaitoja, estetiikkaa ja taloudellista ajattelua sekä ruoka-annosten suunnittelua, valmistusta ja kattausta. Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon suorittanut työskentelee ravintoloissa ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä. I Elintarvikeala I Elintarvikealan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0214 Myyrmäen opetusyksikkö Ojahaantien toimipiste 866 Leipomoalan koulutusohjelma, pk, leipuri-kondiittori, 2), aloituspaikkoja 18 Leipuri-kondiittori valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, kakkuja sekä leivoksia. Koulutukseen kuuluu asiakkaiden toivomusten mukaisten tuotteiden valmistusta. Työssäoppiminen suoritetaan erikokoisissa leipomoissa, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä tai pitopalveluyrityksissä.

19 Ammatillinen koulutus SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opinto-ohjaaja Ritva Nykänen, puh , Ritva Väisänen, puh , I Sosiaali- ja terveysala I Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0215 Koivukylän opetusyksikkö Talvikkitien toimipiste Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2), 3) aloituspaikkoja 92 Tutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet toimia kasvatuksen, hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen perustehtävissä sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä. Lähihoitajan toimialue on ihmisläheinen, monipuolinen ja haasteellinen. Opiskelijaksi hakeutuvalla tulee olla hyvä terveys. Erilaisissa elämäntilanteissa ja vaiheissa olevien ihmisten tukeminen ja auttaminen vaatii oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, joustavuutta ja valmiutta rakentavaan yhteistyöhön muuttuvissa olosuhteissa ja työyhteisöissä. Opiskelija suorittaa kaikille yhteiset perusopinnot (30 ov +50 ov, 2 vuotta), jonka jälkeen hän valitsee koulutusohjelmaopinnot seuraavista vaihtoehdoista. Ylioppilaille hyväksiluetaan 40 opintoviikkoa lukio-opintoja. 873 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija osallistuu lapsen ja nuoren kasvun ohjaamiseen ja tukemiseen yhteistyössä perheen kanssa. Moniammatillisen työryhmän jäsenenä hän käyttää erilaisia kasvatuksen, hoidon, perhe- ja verkostotyön menetelmiä. Työssäoppimisjakso suoritetaan esim. lasten päivähoidossa (päiväkoti, perhepäivähoito, leikin ja toiminnan ohjaus), lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä. 873 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija auttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia mielenterveydellisistä ongelmista, kriiseistä, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan. Työssään moniammatillisen työryhmän jäsenenä hän käyttää erilaisia hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä. Työssäoppiminen toteutuu esim. psykiatrisissa sairaaloissa, päivätoimintakeskuksissa, katkaisuhoitoasemilla, kuntoutuskodeissa, työsaleissa ja järjestöissä. 873 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija osallistuu perustason sairaanhoito- ja huolenpitotyöhön ja auttaa asiakkaita hoitamaan ja huolehtimaan itsestään erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssäoppiminen toteutuu sairaaloiden sisätauti- ja kirurgisilla osastoilla sekä sosiaali- ja terveysalan sairaanhoidon ja huolenpidon yksiköissä. 873 Vammaistyön koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija osallistuu eri ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseen. Hän auttaa kuntoutusta, hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita ja 19

20 Minne peruskoulun jälkeen? heidän omaisiaan selviytymään mahdollisimman itsenäisesti eri ympäristöissä. Työssäoppiminen toteutuu mm. kehitys-, liikunta- ja aistivammaisten asuntoloissa, laitoksissa, pienryhmäkodeissa ja työtoimintakeskuksissa. 873 Vanhustyön koulutusohjelma, pk, lähihoitaja Opiskelija tukee vanhusten toimintakykyä aktiivisuuden ja omatoimisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa vanhuksia taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppiminen toteutuu esim. vanhainkodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa, pitkäaikaisosastoilla, kotihoidossa, dementiayksiköissä ja päiväsairaaloissa. I Sosiaali- ja terveysala, aikuiskoulutus I Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Koulutusta antava opetusyksikkö: 0215 Koivukylän opetusyksikkö Talvikkitien toimipiste Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ak, lähihoitaja, *) koulutusohjelmavaihtoehdot samat kuin nuorisoasteella: päiväopetus, aloituspaikkoja 22 Maahanmuuttajakoulutus Koulutusta antava opetusyksikkö: 0215 Koivukylän opetusyksikkö Talvikkitien toimipiste Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, MAVA, *), aloituspaikkoja 15 Ammattiopintoihin valmentava koulutus, AVA, *), aloituspaikkoja 10 Maahanmuuttajakoulutuksen opinto-ohjaaja: Eija Syrjälä, puh ,

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa 2 0 1 4 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,haetaan

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

2013 2014 koulutustarjonta

2013 2014 koulutustarjonta 2013 2014 koulutustarjonta Forssan ammatti-instituutti on valtakunnallisesti tunnettu laatuoppilaitos, joka tarjoaa monipuolista koulutusta kuudella eri koulutusalalla. Olemme tehokkaasti kytkeneet työssäoppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS SOTUNGIN ETÄLUKION KURSSITARJOTIN 2015 2016 Kuvataiteen kurssit eku1 2 ja terveystiedon kurssi ete1 ovat pakollisia niille, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa nuorten

Lisätiedot