VUOSIRAPORTTI Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIRAPORTTI 2012. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 31.12."

Transkriptio

1 VUOSIRAPORTTI 2012 Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Hankkeen tavoitteet 2 2. Hankkeen toteuttaminen Hankkeen toimenpiteet 2 3. Tiedottaminen 4 4. Aikataulu ja resurssit 5 5. Raportointi ja seuranta 5 6. Yhteistyökumppanit 6 7. Hankkeen tulokset 6 8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 7 LIITTEET Liite 1 Tiedote kelkkatapahtumasta lehdistölle Liite 2 Pohjois-Kurun palveluopas Liite 3 Tilastointia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hankkeessa Liite 4 Lehdissä julkaistuja alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden mielipiteitä sekä yhdistyksen Facebook-päivityksiä liittyen kaava-alueiden ulkopuoliseen rakentamiskeskusteluun sekä lähidemokratiaan. Liite 5 Yksi esimerkki pohjois-kurulaisten kirjoittamista mielipiteistä liittyen kuntien suunnitelmista asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisiin periaatteisiin. Teksti: Outi Tikkanen Kuvat: Pauli Kovanen (Kuva 3), Outi Tikkanen (Kuvat1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 8) ja Johannes Riitijoki (Kuva 7)

3 Tiivistelmä Pohjois-Kuru uuteen nousuun on kaksivuotinen Leader-hanke ( ) Pohjois-Kurun kylissä Ylöjärvellä. Hankkeen hallinnoijana on paikallinen kyläyhdistyksen kaltainen toimija Taistelijan talo palveluyhdistys ry. Hankealueella sijaitsee neljä tai viisi kylää riippuen rajaustavasta: Länsi-Aure, Luode, Riuttanen, Kallionkylä ja Itä-Aure. Vakituisia asukkaita on yhteensä noin viisisataa. Hankkeessa tavoitellaan yhteisen kokoontumistilan saamista kyläläisille. Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Kurun kokonaisvaltainen paikalliskehittäminen. Tavoitteena on laatia alueelle monipuolinen kyläsuunnitelma. Kyläsuunnitelmassa selvitetään myös suunnitelmassa esille tulevien tarpeiden rahoitusmahdollisuudet. Kyläläisille on tehty palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista kysely. Palveluiden suurimpiin puutteisiin haetaan hankkeessa aktiivisesti ratkaisuja. Tavoite on hyödyntää alueen kulttuuriperintöä ja vetovoimaa kylämatkailun lisäämiseksi. Tavoitteena on pitää kylän kirkkoa auki talkoovoimin kesäaikaan. Omatoimimatkailua varten kylien alueelta tehdään kyläesite ja omatoimiopas kirkkoon ja sen ympäristöön tutustumiseen. Oppaissa esitetään alueen historiaa ja nykyisyyttä tiiviisti ja helposti ymmärrettävissä paketissa. Keskiössä on alueen ja sen voimavarojen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Hankkeen tavoite on edistää vakinaisen väestön ja vapaa-ajanasutuksen yhteistoimintaa. Lisäksi halutaan parantaa yhdistysten, kunnan, seurakunnan sekä yritysten yhteistyötä yhteisellä tiedottamisella. Hanke on järjestänyt Pohjois-Kurun alueella tapahtumia ja kyläiltoja yhteistyössä paikallisten ja kesäasukkaiden kanssa. Tapahtumat on järjestetty pääosin talkoilla. Kylissä on pidetty myös talkoita kylämaiseman parantamiseksi ja siistimiseksi sekä ilmoitustaulujen tekemiseksi. Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. Ylöjärven kaupungin, Kurun kappeliseurakunnan, alueen yhdistysten, toimikuntien ja yrittäjien kanssa. Hanke on koonnut alueen hajanaista tiedotusta yhteen ja osallistunut ennakkoluulottomasti kaikkien paikallisyhdistysten tapahtumien esiin nostamiseen ja mainostamiseen. Palveluiden parantamiseksi Itä-Aureen kylään on järjestetty kuukausittain palvelupäiviä yhteistyössä paikallisyrittäjien kanssa. Lisäksi alueen yksityisiä ja julkisia palveluja sekä yhdistysten yhteystietoja on koottu Pohjois-Kurun palveluoppaaseen, joka on vapaassa jaossa kaikille halukkaille sekä paperiesitteenä että web-versiona Pohjois-Kurun kylien sivuilla ja Ylöjärven kaupungin sivuilla. Hankkeen toimet ovat vahvistaneet alueen osaltaan identiteettiä, asumisviihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Hanke on parantanut paikallisten palveluiden saatavuutta ja löydettävyyttä ja luonut avointa ja uudenlaista yhteistyön kulttuuria kylien välille. Hanke järjestää helmikuussa 2013 kyläseminaarin Seitsemisen luontokeskuksessa. Keväällä keskitytään kyläturvallisuuden parantamiseen, uimarannan kohentamiseen, kesätapahtumien järjestelyihin ja markkinointiin sekä oppaiden ja kyläkartan valmiiksi saattamiseen. Hanke päättyy

4 1. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Kurun kokonaisvaltainen paikalliskehittäminen. Tavoitteena on laatia alueelle monipuolinen kyläsuunnitelma, johon sisällytetään turvallisuus yhtenä teemana mukaan. Tavoite on hyödyntää alueen kulttuuriperintöä ja vetovoimaa kylämatkailun lisäämiseksi. Keskiössä on alueen ja sen voimavarojen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Hankkeen tavoite on edistää vakinaisen väestön ja vapaaajanasutuksen yhteistoimintaa. Hankkeessa tavoitellaan myös yhteisen kokoontumistilan saamista kyläläisille. Lisäksi halutaan parantaa yhdistysten, kunnan, seurakunnan sekä yritysten yhteistyötä. 2. Hankkeen toteuttaminen 2.1. Hankkeen toimenpiteet Hankkeessa tehtiin alkuvuodesta kyläkysely pohjois-kurulaisille, johon vastasi yli 40 kyläläistä tai vapaa-ajanasukasta. Kyselyssä kartoitettiin mm. kyläläisten ja kesäasukkaiden palvelujen käyttöä, näkemyksiä ja toiveita palvelujen kehittämiseksi, parasta paikallisen tiedottamisen tapaa ja kylien yhteistyön merkitystä. Kuva 1. Aurejärven pelimannit keskittyvät viihdyttämään yleisöä Pohjois-Kurun kylien iltamissa Aureskoskella Hankkeessa järjestettiin palvelupäiviä kyläkyselyn pohjalta yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kyläläisiltä kysyttiin, mitä paikallisia palveluja käyttäisit, jos niitä olisi kylässä tarjolla? (Kuva 2). Suosituimmat palvelut olivat nuohoojan ja likakaivon tyhjennyspalvelut, polttopuut, hierojan ja kampaajan palvelut sekä henkilöliikennepalvelut. Kyselyssä kyläläiset toivoivat että kylissä järjestettäisiin kylien yhteisiä tapahtumia, joihin voisi ottaa lapset mukaan ja jotka vahvistaisivat kylän yhteishenkeä. Joku toivoi toiminnallisia, tuotteellisia, viihteellisiä ja historiallisia tapahtumia. Pääasia tuntui olevan että tapahtumia ylipäätään olisi. Hanke järjesti kuluneena vuonna kyläläisten aloitteesta tapahtumia ja tiedotti niistä alueen asukkaille laajalti. Hanke osallistui kaikkien paikallisyhdistysten tapahtumien esiin nostamiseen ja mainostamiseen. Potkukelkkatapahtuma Pohjois-Kurun kylille pidettiin 3.2. riuttaslaisten aloitteesta. Tapahtumasta laadittiin tiedote lehdistölle (Liite 1). Paikalle saapui yli 20 kelkkailijaa ja paikallislehden toimittaja. Osallistujia olisi voinut olla enemmänkin, jos pakkanen ei olisi ollut niin lähellä pakkasrajaa (-24 C). Tunnelma oli huumorin ja hyvä tuulen siivittämä ja kylien yhteishenkeä vahvistava. Kelkkatapahtuma pääsi Kurun Lehden pääjutuksi etusivulle 9.2. Tapahtuma päätettiin järjestää uudelleen helmi-maaliskuussa Huhtikuussa järjestettiin Pohjois-Kurun kylien iltamat Auramolla Aureskoskella paikallisen pelimanniryhmän viihdyttäessä (Kuva 1). Osallistujalistan mukaan paikalla oli 97 henkeä lukuisesta kylistä Kurun ja Ylöjärven alueelta, lisäksi Parkanosta, Kihniöstä, Janakkalasta ja Tampereelta. Tilaisuus oli tarkoitettu koko perheen tapahtumaksi ja paikalla olikin kaiken ikäisiä. Kuva 2. Kyläläisten vastauksia kyläkyselyssä kysymykseen: mitä paikallisia palveluja käyttäisit, jos niitä olisi kylässä tarjolla? Palvelupäivät pidettiin hankkeelle vuokratulla aluekonttorilla (Itä-Aureentie 1063). Suosituimmaksi palveluksi osoittautuivat paikallisen yrittäjän hierontapalvelut. Hieroja tarjosi seitsemän palvelupäivää, jalkahoitaja-kosmetologi kolme ja parturi-kampaaja yhdeksän palvelupäivää kyläläisille vuonna Palvelupäivistä tiedotettiin Kurun Lehden, yhdistyksen netti- ja Facebook-sivujen, sähköpostitiedotteen sekä paperisen kylätiedotteen kautta. Hierontayrittäjä ja parturi-kampaaja ovat halukkaita jatkamaan toimintaansa myös ensi vuonna. Jalkahoitaja-kosmetologin palveluille ei tullut yhtään varausta, joten päivien tarjoamista ei kolmen yrityksen jälkeen jatkettu. 2

5 Kaikki tarjolla olevat keskeiset yksityiset, yhdistysten ja julkisten toimijoiden palvelut koottiin maksutta Pohjois- Kurun palveluoppaaseen kesän aikana. Opas julkistettiin heinäkuussa Tavoite oli helpottaa lähimpien palveluiden löytämistä Pohjois-Kurun alueella. Tietojen lisääminen oppaaseen oli vapaaehtoista. Vain muutama paikallinen yrittäjä ei halunnut nimeään oppaaseen. Oppaan koonnin ja taittotyön teki hankevetäjä. Oppaasta tehtiin paperinen haitariesite, jota jaettiin mm. Kurun markkinoilla, Kurun kirjastossa ja paikallisessa kyläkaupassa. Sama esite laitettiin myös verkkomuotoisena Ylöjärven yrityspalveluiden ja Pohjois-Kurun kylien sivuille. Oppaan tiedot julkaistiin myös ilmoituksena paikallisen Kurun Lehden kesänumerossa 19.7., joka jaettiin peittojakeluna. Hanketta hallinnoiva paikallisyhdistys, Taistelijan talo palveluyhdistys ry, tuotti kyläläisten ottamista paikalliskohteista otettujen valokuvien pohjalta talvi- ja kesäkortteja, postimerkkejä sekä adresseja. Hanke tiedotti kyläläisiä paikallistuotteiden teosta ja pyysi kyläläisiä tuomaan kuvia tuotteiden tekoa varten. Talvikortit julkaistiin helmikuussa, kesäkortit ja postimerkit kesäkuussa. Korttien ja postimerkkien suosio kannusti tuottamaan uusia paikalliskortteja myös jouluksi 2012 (Kuva 3). Kortteja myytiin paikallisessa kyläkaupassa, yrittäjien järjestämässä joulumylläkässä Kurussa ja kylien yhteisissä pikkujouluissa Salosella. Pohjois-Kurun kylille tehtiin talkoilla kolme ilmoitustaulua lokakuussa. Talkoot pidettiin ja talkoolaisina olivat kyläläiset. Materiaalit ilmoitustauluihin lahjoitti Ylöjärven kaupunki. Ilmoitustaulut suunnitteli ja materiaalikulutuksen arvioi hankevetäjä. Ilmoitustaulut pystytettiin Itä-Aureeseen, Luoteeseen sekä Kallionkylään. Riuttaslaiset olivat aktiivisia jo aiemmin ja tekivät omansa valmiiksi alkukesästä. Taulut sijoitettiin kylien jätepisteiden yhteyteen. Kuva 4. Talkoolaisia kylien ilmoitustauluja tekemässä. Kyläläiset maisemoivat myös talkoilla kyläänsä. Talkoissa siistittiin Suolahden uimarantaa sekä rakennettiin puinen roskiskatos jätepisteelle muovisten jäteastioiden ympärille. Tarvikkeet katokseen saatiin Pirkanmaan jätehuollolta. Uimarannan siivoaminen ja paranteleminen jatkuu keväällä Talkoot järjestettiin yhdessä SVYE-hankkeen kanssa. Hankkeessa tehtiin arkistotutkimuksia ja selvitettiin entisen kyläläisten yhteisomistuksessa olleen seurantalon ja tontin omistussuhteita. Tarkoituksena on ollut selvittää olisiko kylä keskelle unohdettu, paikallisen yhdistyksen omistuksessa ollut käyttämätön tontti saatavissa mahdollisesti takaisin kyläläisten omistukseen ja hyötykäyttöön tavalla tai toisella. Asiaa on selvitellyt vapaaehtoisella työpanoksella yhdistyksen sihteeri. Asian vuoksi pidettiin kolmen vanhan itä-aureslaisen yhdistyksen vuosikokoukset (Kuva 5). Kokouskutsu esitettiin avoimesti Kurun Lehdessä. Kuva 3. Yksi kyläläisten lahjoittamista korttiaiheista, joista paikallinen yhdistys tuotti kortteja myyntiin. Aurejärven kirkkoa pidettiin auki vapaaehtoisten toimesta. Hanke pyysi kyläläisiä vapaaehtoisiksi tiedotteessaan ennen kesän alkua Aurejärven kirkon päivystystä varten. Avainta pidettiin paikallisessa kyläkaupassa ja vierailijat saivat tutustua kirkkoon halutessaan paikallisen oppaan johdolla. Palvelua käytettiin ennakoitua vähemmän. Ensi kesänä suosio voi olla suurempi, kun hankkeen kokoama omatoimiopas kirkosta ympäristöineen saadaan valmiiksi ja siitä tiedotetaan yleisöä. Kuva 5. Kyläläinen tutkimassa vanhan paikallisyhdistyksen pöytäkirjoja marraskuussa pidetyssä vuosikokouksessa. 3

6 Hankkeessa järjestettiin kyläiltoja. Helmikuun kyläillassa kerrottiin kyläkyselyjen tuloksista kaikille kiinnostuneille. Paikalle saapui 13 henkeä ja Kurun lehden toimittaja. Elokuun alussa (3.8.) oli Saksa-ilta. Kyläläiset, jotka olivat vierailleet Saksassa asuvien itä-aureslaisten kesäasukkaiden luona, kertoivat matkakertomustaan yhdessä saksalaisten isäntiensä kanssa. Molemmat tilaisuudet järjestettiin Itä- Aureessa. Loppuvuoden huipentuma oli Pohjois-Kurun kylille järjestetty yhteinen pikkujoulu (Kuva 7). Edellisenä vuonna riuttaslaiset järjestivät vastaavan juhlan kaikille, nyt oli aureslaisten vuoro. Juhlan eteen tehtiin runsaasti vapaaehtoistunteja juhlapaikan ja tarjoilujen valmisteluissa ja jälkisiivouksessa. Juhlatilana toimi Pohjois-Kurun metsästäjien omistama Hirvisalonki Salonen. Musiikista vastasivat alueen harmonikkaryhmä Aurejärven pelimannit. Paikalla oli väkeä kaikista Pohjois-Kurun kylistä, myös Kurusta asti. Luoteen Honkalinnaan kokoonnuttiin kuulemaan tarinoita paikallisista, edesmenneistä kansanparantajista. Kertojana oli Luoteessa asuva, nykyinen kansanparantaja ja hieroja Juha Kuivasniemi. Paikalla oli 48 osallistujaa. Tilaisuus poiki lehtijutun (Ylä-Satakunta 30.8.) ja kansanparantajalle toisenkin esiintymispyynnön samasta aiheesta Kurun kirjastoon Yleisömenestyksen sai kyläilloista aikaan myös kunnallisvaalien 2012 alla järjestetty Pohjois-Kurun kylien vaalitilaisuus , jonne kutsuttiin kaikki Kurun alueen kunnallisvaaliehdokkaat (Kuva 6). Paikalle saatiin kymmenen ehdokasta. Illan juontajana toimi hankevetäjä. Puheenaiheet vaihtelivat mm. haja-asutusalueen rakentamisluvista, kuntaliitossopimuksen pitämättömyyteen, osakuntaliitospohdintoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä asiointiliikennejärjestelyihin. Keskustelu oli hyvin vilkasta. Sekä ehdokkaat että kuulijat olivat hyvin tyytyväisiä illan antiin. Kyläläiset pyysivät ehdokkailta vaalilupauksen, jossa ehdokkaat allekirjoituksellaan lupasivat sitoutua kaupungin harvaan asutun aluueen kehittämiseen mm. siten, että pysyvää uudisrakentamista ei estettäisi. Yhtä vaille kaikki paikalla olleet ehdokkaat allekirjoittivat sitoumuksen. Kuva 7. Joulujuhlatunnelmaa Salosella. 3. Tiedottaminen Hankkeella on ollut keskeinen rooli Pohjois-Kurun alueen hajanaisen tiedottamisen kokoamisessa. Pohjois-Kurun alueen kannalta tiedotettavaa on paitsi paikallisten yhdistysten, toimikuntien, Kurun kappeliseurakunnan, oman kunnan ja Seitsemisen kansallispuiston asioissa. Tyypillistä on että eri toimijat tiedottavat omilla sivuillaan, mutta kukaan ei kerää aktiivisesti tietoa samaan paikkaan. Kyläläiset kertoivat helmikuun kyselyssä mikä koettiin toimivimmaksi tavaksi kylätiedotuksessa (Kuva 8). Tärkeimmiksi kanaviksi osoittautui kyläkauppa JussiMatti yhdessä ilmoitustaulujen (joita kylissä ei vielä alkuvuodesta ollut!), sähköpostitiedotuksen ja paikallislehden kanssa. Myös kylän nettisivuilla oli merkitystä. Vaikka kyselyyn vastasi vain pieni osa kyläläisistä, vastaukset osoittavat monikanavaisen tiedotuksen merkityksen. Kuva 6 Kuntavaaliehdokkaat kyläläisten tentattavana Pohjois-kurun kylien vaali-illassa. Marraskuun kyläillassa (10.11.) kerättiin paikallista nimistöä alueelta tekeillä olevaan kyläkarttaan. Nimistöä saatiin talteen lähes kahdensadan paikan nimen verran. Nimistöä laitettiin näkyviin Pohjois-Kurun kylien sivuille linkitettyyn sähköiseen karttaan jotta kaikki kiinnostuneet pääsisivät tutustumaan ja täydentämään karttaa. Kuva 8. Kyläläisten näkemyksiä parhaista tiedottamisen kanavista kyläkyselyn mukaan. 4

7 Vuoden alussa aukaistiin Taistelijan talo -palveluyhdistykselle avoimet Facebook sivut Sivuja voi seurata ilman kirjautumista Facebookin varsinaiseksi käyttäjäksi. Hankevetäjä päivitti sivuja vuoden aikana yhteensä 140 kertaa. Sivujen suosio vain kasvoi loppuvuotta kohti. Lisäksi hankkeen tapahtumista ilmoitettiin Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenterissa. Hanke tiedotti toiminnastaan myös Itä-Aureen nettisivujen kautta Sivut ovat olleet tärkeä ja nettisivuina ainoa paikallisen tiedottamisen väline Pohjois-Kurun kylistä. Muilla kylillä ei ole ollut vastaavia sivuja. Hankkeella oli loppuvuoteen asti sivujen yhteydessä alasivu Pohjois-Kuru, jonka kautta on tiedotettiin. Tiedottamiskertoja ei tilastoitu, mutta ne korreloivat Facebook-sivujen päivitysmäärien kanssa. Uudet Pohjois- Kurun kylien sivut aukaistiin marraskuussa Sivujen sisältöä tehdään kyläläisten avustuksella hankkeen aikana. Hankkeen tiedotus on jo siirretty uusille sivuille. Hankkeen toimista kerrottiin myös paikallislehden ja paperisen hanketiedotteen avulla (Liite 3). Kaikki hankkeesta julkaistut lehtiartikkelit ja ilmoitukset on koottu hankkeen aikana leikekirjaan. Hankkeen tiedotteita on jaettu paikallisessa kyläkaupassa ja sähköpostitse yhteystietonsa ilmoittaneille kyläläisille. Sähköpostitiedotuksen piirissä on sekä pysyviä että kesäasukkaita. Hankkeesta julkaistiin vuoden aikana 13 artikkelia ja kaksi mielipidettä paikallislehdessä. Kurun Lehti on kyläläisten kannalta tärkein ja merkittävin paikallisen tiedotuksen välittäjä entisen Kurun kunnan alueella. Uutiskynnys on riittävän matala, jotta pienet, kyläläisiä kiinnostavat paikallisuutiset tulevat julkaistuksi. Hanke ilmoitti Kurun Lehden kautta palvelupäivistä ja tapahtumista 11 kertaa hankevuonna. 4. Aikataulu ja resurssit Hanke alkoi heinäkuussa 2011 ja jatkuu syyskuun loppuun Hankkeen tavoitteiden läpiviemiseen on siten vielä aikaa puoli vuotta. Hanketta on toteuttanut Taistelijan talo -palveluyhdistys puoliaikaisen hankevetäjän johdolla. Hankkeen läpiviennin kannalta korvaamatonta työtä ovat tehneet vapaaehtoiset kyläläiset, erityisesti yhdistyksen hallitukseen kuuluvat henkilöt. Talkootöitä on hankkeelle tähän mennessä tehty yli tuhat tuntia. Mainittakoon että talkootyönä on tehty myös paljon sellaista työtä, jota ei ole voitu sisällyttää maksatukseen, koska niitä ei ole mainittu hankesuunnitelmassa. Talkootyötä tehtiin mm. tapahtumien järjestämisissä, kirkon päivystämisessä, yhteistilan selvittelyissä, ilmoitustaulujen teossa, uimarannan siistimisessä sekä kylien ja hankkeen markkinoinnissa. Hankevetäjä on tehnyt työtä sekä hankkeelle vuokratussa aluekonttorissa kyläisten keskellä, mutta pääosin etänä. Tapahtuman järjestämisiin on saatu maksutta käyttöön metsästysseurojen omistamia tiloja (Salonen ja Honkalinna), sekä paikallisen kyläkaupan tiloja. Hankkeen kokonaiskustannus on euroa, josta avustuksen osuus on 80%. Yhdistyksen omavastuu hankkeesta on euroa, josta merkittävä osa tehdään talkootyönä. Suurin kustannus hankkeessa on ollut hankevetäjän palkka. Lisäksi rahaa on kulunut tapahtumien järjestämiseen, palvelupäivien ja tapahtumien ilmoitteluun ja palveluoppaan valmistamiseen. Nettisivujen kustannukset tulevat jäämään alhaisiksi, koska sivut tehdään ja sisällöt tuotetaan hankevetäjän ja vapaaehtoisten toimesta. Yhdistykselle ei myönnetty yllätykseksi minkäänlaista yleisavustusta omasta kunnasta vuodelle Onneksi kuitenkin Ylöjärven kunta avusti yhdistystä dataprojektorin ja kameran hankinnassa osa-avustuksella. Siihen asti hankevetäjä lainasi maksutta hankkeen tilaisuuksiin dataprojektoria eri lähteistä ja kuvasi tapahtumia omalla kamerallaan. Nyt kylät ovat saaneet omat välineensä yleishyödyllistä käyttöä varten. Hanke on jo hyödyntänyt molempia laitteita kyläilloissa ja paikallisten kohteiden dokumentoinnissa. 5. Raportointi ja seuranta Hankkeen raportoinnista ja seurantatiedon keräämisestä on vastannut hankevetäjä. Kaikki hankkeen järjestämät tapahtumat osallistujamäärineen, lehtiartikkelit, tiedotteet yms. on laitettu avoimesti näkyviin uusille nettisivuille. Hankkeen ohjausryhmälle on esitelty hankkeen toimia Taistelijan talo -palveluyhdistyksen kokousten yhteydessä. Hankkeen vuosiraportti 2011 toimitettiin toimintaryhmälle maaliskuussa Yhdistyksen hallitus on esittänyt mahdollisia korjaustoiveita ja hyväksynyt viralliset raportit kokouksissaan. Näin on toimittu myös tämän raportin suhteen. Hankevetäjä on pitänyt joka viikko yhteyttä yhdistyksen sihteeriin ja puheenjohtajaan pitänyt heitä tietoisina hankkeen toimista. Keväällä 2013 hankkeessa tehdään kysely, jossa selvitetään kyläläisten näkemyksiä hankkeen vaikutuksista hanketavoitteisiin nähden. Palaute on tärkeä keino arvioida hankkeen vaikutuksia mahdollisimman objektiivisesti. 6. Yhteistyökumppanit Hankkeen yhteistyökumppaneiksi on toivotettu tervetulleiksi kaikki kylien kehittämistä kohtaan kiinnostusta tunteneet. Hankkeessa on tehty kaikkien halukkaiden kuten paikallisyhdistysten, toimikuntien, yrittäjien, kesäasukkai- 5

8 den, seurakunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa yhteistyötä. Yhteistyön eteen on kuitenkin tehtävä työtä myös viimeisenä hankevuonna. Ilman aktiivisia yhteydenottoja ja omaa tiedottamista kyläalueet jäävät helposti isompien toimijoiden suhteen unohduksiin. Hanke on koonnut tiedotteisiinsa ja yhdistyksen netti- ja Facebook-sivuille mm. Seitsemisen kansallispuiston, Iso- Mustajärven Urheilijoiden, Kurun kappeliseurakunnan, paikallisten tiehoitokuntien ja Ylöjärven kaupungin kylähankkeen (SVYE) tapahtumista hankevuotena. Osin SVYE:n ansiosta on tavattu myös muiden Ylöjärven kylien toimijoita. 7. Hankkeen tulokset Kyläläiset ovat itse olleet hankkeen aikana hyvin aktiivisia ja osallistuneet hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Paikallinen aktiivisuus on hallitusten jäsenten mukaan saanut lisäsykettä hankkeesta. Oman paikan ja asuinalueen arvostus on vahvistunut. Omien kuvien tuottaminen korteiksi, adresseiksi, postimerkiksi ilahdutti monia. Tuotteille oli myös kysyntää. Paikallisnäkökulmaa on rohkaistu tuomaan julki ja päättäjiin otettu suoraan yhteyttä aiemmista huonoista kokemuksista huolimatta. Erityisesti tämä tuli ilmi Tampereen seutuhallinnon MAL-suunnittelussa, jossa oma kunta suhtautui hyvin nuivasti alueensa asukkaiden jättämiin näkemyksiin. Rakentamista oltiin keskittämässä suunnitelmissa palvelukyliin, mikä oli pohjois-kurulaisten tulevaisuuden kannalta merkittävä uhkakuva. Paikalliset ihmiset olivat suunnitelmista tyrmistyneitä ja aktivoituivat konkreettisen kansalaisvaikuttamiseen. Hanke seurasi asiaan liittynyttä keskustelua, kyläläisten aktivoitumista asiassa ja alueen asukkaiden jättämiä mielipidekirjoituksia eri lehdissä ja nosti aiheeseen liittyvä tai sitä sivuavia aiheita yhdistyksen Facebook-seinälle (Liite 4). Mielipiteitä julkaistiin mm. Aamulehdessä, Maaseudun Tulevaisuudessa, Kurun Lehdessä, Ylä-Satakunnassa ja Ylöjärven Uutisissa. Lisäksi kyläläiset pitivät leikekirjaa, johon leikattiin artikkeleita asiaan liittyen. Näin paikallisille merkittävää ajankohtaista asiaa tuli dokumentoiduksi. Leikekirja oli selattavissa joka päivä auki olevassa paikallisessa kyläkaupassa ja se kiersi ihmisten käsissä hankkeen järjestämissä joulujuhlissa. Koska oma kaupanki yritti toistuvasti jättää kylien asukkaiden näkemykset huomiotta ja jatkaa kyläläisten mielestä kaavoituslinjauksissaan tulevaisuutta heikentävään suuntaan, oltiin suoran yhteydessä mm. Ylöjärven kaikkiin valtuutettuihin, kunnan johtoon, Tampereen alueen seutuhallintoon, useisiin maaseutututkijoihin, Maaseudun politiikan yhteystyöryhmään, alueen kansanedustajiin ja asunto- ja viestintäministeri Kiuruun ja ympäristöministeri Niinistöön. Kyläläisten aktiivisuutta läheltä seuranneena, 6 väittäisin että pohjois-kurulaiset saivat nostatettua julkista keskustelua ja vaikuttivat mahdollisesti osaltaan siihen että joulukuussa 2012 Aamulehti uutisoi ministeri Kiurun lähettäneen selvitysmiehet ELY-keskuksiin selvittelemään asiaa. Tammikuussa 2013 Aamulehti uutisoi (26.1.): Tampereen kaupungin kuntayhtymä ajaa rakennuskieltoa enää vain asema-kaava-alueiden lähellä oleville lievealueille. Pohjois- Kurussa iloittiin aidosti paikallinen äänen kuulemisesta ja kurulaisten menestyksestä yli puoluerajojen. Osin vilkkaasta keskustelusta ja julkisesta mielipiteiden vaihdosta Kurussa nousi ennennäkemätön kiinnostus syksyn kuntavaaleja kohtaan toisin kuin monessa uudessa liitoskunnassa. Ehdokkaita oli myös helppo saada hankkeen järjestämään Pohjois-Kurun vaalitilaisuuteen. Kurulaisia ehdokkaita pääsi läpi enemmän kuin entisen kunnan äänestäjien määrällä olisi ollut selitettävissä. Ylä-Satakunta kommentoikin uutta vallanjakoa seuraavasti : Kuru jyrää Ylöjärven valtuustossa. Kun valtuutettuja on Ylöjärvellä 51, se tarkoittaa että 15,7 prosenttia valtuustopaikoista on kurulaisten hallussa. Kaupungin asukkaista kurulaisia on vain 9,3 prosenttia Hanke on vahvistanut kesäasukkaiden ja vakiasukkaiden kanssakäymistä. Kesäasukkaat ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin, ottaneet kantaa rakentamiskeskusteluun ja tehneet myös vapaaehtoistyötä hankkeessa. Pohjois-Kurun palveluopas on osoittanut myös tarpeellisuutensa erityisesti kesäasukkaiden suhteen. Paikallisten palvelujen äärelle on ollut helppo löytää, kun kaikki on tiivistetty oppaaseen. Opasta on jaettu myös uusille tulijoille. Aiemmin tieto kulki ensisijaisesti puskaradion kautta. Piti tuntea joku, joka kertoi ja neuvoi. Yhteistyö Ylöjärven kaupungin SVYE-hankkeen kanssa johti myös kyläläisten heräämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin kylämaiseman kohentamiseksi. Teoriaa maiseman ja kulttuurin merkityksestä ja metsämaiseman suunnittelusta kuunneltiin metsäinsinöörin esittämin innostavin esimerkein Itä-Aureessa järjestetyssä mais lassa Illan aikana opastettiin runsaan kuva-aineiston avulla näkemään, lukemaan ja arvioimaan erilaisia maisemia. Maiseman käsite osoittautui paljon moniulotteisemmaksi käsitteeksi, kuin mitä tavallisessa kielenkäytössä oli totuttukaan. Kyläläisillä oli ehdotuksia kohennettavista kohteista, osa näistä käytiin toisena päivänä katsomassa ja nämä kirjattiin SVYE:n toimesta kylien maisemointisuunnitelmaan. SVYE:n kanssa toteutettu kyläkirppissuunnistus 1.9. oli myös niin suosittu että se päätettiin järjestää Pohjois-Kuru uuteen nousuun hankkeen toimesta Pohjois-Kurun alueella myös Hankkeen myönteiset vaikutukset ovat antaneet aktiivisille toimijoille palautetta siitä että paikalliskehittämiseen satsattu vaiva kannattaa. Yhdistyksessä on innostuttu hakemaan rahoitusta hankkeen aikana kylän hyvinvoinnin edistämiseen myös yksityisiltä säätiöltä. Yhdistys sai myönteisen rahoituspäätöksen Sohlberg-säätiöltä (5000 euroa) ja Keskitien tukisäätiöltä hankevuonna Sohlberg-

9 säätiö antaman tuen avulla ollaan esimerkiksi järjestämässä ensi kesäksi kolme kirkkokonserttia Aurejärven kirkkoon. Esiintyjät ovat musiikin ammattilaisia. Myös Ylöjärven kaupungilta saatu tuki dataprojektoriin ja kameraan oli ilonaihe. Paikalliskulttuuri on saanut lisäravinnetta uusista rahoituslähteistä. Taistelijan talo palveluyhdistys ry teki hankkeen aikana aloitteen Ylöjärven kaupungille väliaikaisrahoituksen saamiseksi paikallisyhdistyksille hankkeiden läpiviemiseksi. Kiinnostus aloitteeseen nousi paitsi omasta kokemuksesta, jossa nykyistä hanketta on tehty pankkilainan turvin, myös tietoisuudesta muiden kuntien käytänteistä. Asialla oli vastustajia, mutta kaupunginhallitus päätyi kannattamaan rahoituksen myöntämistä tietyin ehdoin joulukuussa 2012 pidetyssä kokouksessaan. Asiasta tiedotettiin yhdistyksiä kaupungin nettisivuilla julkaistulla tiedotteella Hankkeen toimet ovat voimistaneet hanketavoitteiden mukaisesti osaltaan alueidentiteettiä, asumisviihtyisyyttä ja vahvistaneet yhteisöllisyyttä. Asukkaat menettivät aktiivisuudestaan huolimatta yhden hyvän kokoontumistilan (vanhan koulun), mutta eivät lannistuneet. Pohjois-Kurun asukkaat ovat yrittäneet julkisilla mielipiteillään, lausunnoillaan ja aktiivisella vaikuttamistyöllään aikaansaada julkista painetta päättäjiin, jotta seudulliset kaavoitussuunnitelmat ja oman kunnan linjaukset eivät uhkaisi uusien asukkaiden saamista alueelle. Uudet asukkaat, sekä vakituiset että kesäasukkaat ovat elintärkeitä alueen kehittämiselle ja palvelujen turvaamiselle jatkossa. Myös yhteisen kokoontumistilan saamiseksi on käyty keskustelua ja kylän yhteisen omaisuuden selvittämiseksi on tehty arkistointitutkimuksia. Mikäli unohdettu tontti kylän keskellä saadaan takaisin kylän yhdistysten hallintaan, voi tämä antaa jonkinlaista pääomaa yhteisen kokoontumistilan suunnitelmille. Pohjois-Kurun kylille järjestettiin kyläsuunnitteluilta 4.1. kyläturvallisuusteemalla ja sen tuloksena järjestetään Itä- Aureessa kylien turvallisuusiltapäivä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä pelastuslaitoksen ja vakuutusyhtiön kanssa (sammutintarkastus). Tapahtumasta on jo ennakko- 7 tieto Pohjois-Kurun nettisivuilla. Omatoimiopas kirkosta ja paikallisnimistöllä höystetty kartta kylistä on tekeillä kesäksi 2013 ja materiaalia on hankittu näiden tekemiseen koko hankkeen ajan. Aineiston käsittely ja tarpeellinen karsinta tehdään kevään 2013 aikana. Olemassa olevan Pohjois-Kurun palveluoppaan päivitys tehdään ennen hankkeen loppua. Muuttuneet tai vanhentuneet tiedot päivitetään ainakin verkkomuotoiseen oppaaseen. Kylän uimarannan maisemointitalkoita jatketaan keväällä, koska marraskuussa pidetyissä talkoissa ei saatu koko rantaa vielä perattua siistiksi. Luvassa on risukoiden raivausta, puun kaatoa, raivausjätteen polttamista sekä mahdollinen pukusuojan teko. Taistelijan talo palveluyhdistys ry järjestää kolme kesäkonserttia Aurejärven kirkossa yhteistyössä seurakunnan kanssa: la Koop Arponen ja Flute of Shame, la Pentti ja Eila Tynkkynen ja la Jaakko Löytty orkestereineen. Hanke on mukana tapahtumajärjestelyissä ja tiedottamisessa. Hanke ehtii vielä olla mukana Kuru-päivillä heinäkuussa, ja järjestämässä kyläkirppissuunnistusta heinä-elokuussa ennen hankkeen loppua. Hankkeen loppuraportti kirjoitetaan elo-syyskuussa, kun kirjanpito saadaan valmiiksi ja hanke päätökseen. 8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Hankkeen tavoitteita kohti edetään myös viimeisenä hankevuonna. Hankkeessa tehdään edellisen vuoden tapaan kyläkysely helmi-maaliskuussa 2013 palautteen keräämiseksi. Kysely tulee olemaan laajempi laajentuneiden sähköpostilistojen, yhteistyöverkostojen ja hankkeen paremman tunnettavuuden vuoksi. Helmikuussa järjestetään edellisvuonna suurta suosiota nauttinut potkukelkkatapahtuma Pohjois-Kurun kylille sekä hankesuunnitelmassa mainittu kyläseminaari Kylät ovat saaneet ennakkotiedon tapahtumista jo joulukuussa. Ilmoitus tapahtumista on kylien nettisivuilla ja kylien ilmoitustauluilla ja se oli Kurun Lehdessä tammikuussa.

VUOSIRAPORTTI 2012. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 30.9.

VUOSIRAPORTTI 2012. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 30.9. VUOSIRAPORTTI 2012 Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 30.9.2013 Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure Taistelijan talo -palveluyhdistys facebook

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure Taistelijan talo -palveluyhdistys facebook Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure Taistelijan talo -palveluyhdistys facebook TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2015 LUONNOS 1/6 Yleistä Yhdistys toimii Pohjois-Kurun kylien

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Kylätoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä

Kylätoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä Kylätoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä - Kylätoiminnan aktivointi - Kyliin rakentaminen - Kylien valokuituhankkeet - Kylien palveluhakemistot - Viakkaan rooli tulevaisuudessa Kyläfoorumi 1.3.2017 Pentti

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Hankkeen toteutusaika 10.3.2016-30.5.2018 Toteuttaja: Pohjois-Savon Kylät ry Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Projektipäällikkö (50% työajalla) Merja Kaija

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkosken kyläyhdistys ry Vuolenkosken kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA Kylätoimikunnan kokous 2/2015 Aika: 16.2.2015 klo 18.00 Paikka: Kyläpiste, Vuolenkoskentie 1430 Liite: Läsnäolijat 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

seurakuntakeskus, neuvostojen kokoushuone jäsenet: pj Petri Puukki Eila Polojärvi Minna Bergström Matti Järvinen Esko Kulmala

seurakuntakeskus, neuvostojen kokoushuone jäsenet: pj Petri Puukki Eila Polojärvi Minna Bergström Matti Järvinen Esko Kulmala Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 18.30-19.58 Paikka: seurakuntakeskus, neuvostojen kokoushuone OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Petri

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Yhteenveto kyselyn tuloksista Yhteenveto kyselyn tuloksista Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistykset ja kaupungin johdon tapaamiset 2013/6 2014/1 1 Yleistä kyselystä Lähetettiin sähköpostitse n. 50 yhdistykselle tai edustajalle Vastauksia

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Vanhusneuvosto 1 Vanhusneuvoston kokous Aika Keskiviikko 20.1.2016 klo 13.00 15.30 Paikka Keskusvirastotalo, rh 1, 5. krs Osallistujat Päätöksentekijät Ojala Arja

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas. Hallituksen kokous Aika: 27.11.2009 klo 18.00 Paikka: Yläneen kirjasto Läsnä: [x] Päivi Erävesi, [x] Arimo Helmisaari [ ] Timo Hämäläinen [x] Elisa Niittymaa [x] Pertti Peltola [x] Tiina Pihajoki [x] Heimo

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

HINKU-aurinkopaneelien yhteishankinta. Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus

HINKU-aurinkopaneelien yhteishankinta. Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus HINKU-aurinkopaneelien yhteishankinta Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus FAQ Yksityishenkilöiden hanke, joten täysin vapaamuotoinen tarjouspyyntö Muutama kuntakin mahtui mukaan HINKU-toimijat tekivät työn

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN. Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka

VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN. Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka Tekninen johtaja Tuotannon tuki Kaupungininsinööri Puutarhaneuvos Liikennejärjestelmä Kaupunkiympäristö Tilalaitos

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15.

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15. KINNULAN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 21.9.2017 kello 15 16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Kyllä kylä kuuluu, kun Miten välitetään kylän tahto päättäjille /perjantain lörning kafeen tulokset: TEEMA NÄKYVYYS : Alueen tapahtumat oltava mukana

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2014

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2014 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2014 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 181 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 215). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

- Karhukuntatoimikunta: pöytäkirja 1/2010-1/5

- Karhukuntatoimikunta: pöytäkirja 1/2010-1/5 1/5 KARHUKUNTATOIMIKUNTA: PÖYTÄKIRJA 1/2010 Paikka: Porin kaupungintalo, KH:n huone (1. krs.) Aika: 17.2.2010, klo 12.16-13.45 Läsnä: Luukkonen, Aino-Maija (X) Marttila, Ilmo ( ) Pitkänen, Pasi (X) ( )

Lisätiedot