VUOSIRAPORTTI Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIRAPORTTI 2012. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 31.12."

Transkriptio

1 VUOSIRAPORTTI 2012 Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Hankkeen tavoitteet 2 2. Hankkeen toteuttaminen Hankkeen toimenpiteet 2 3. Tiedottaminen 4 4. Aikataulu ja resurssit 5 5. Raportointi ja seuranta 5 6. Yhteistyökumppanit 6 7. Hankkeen tulokset 6 8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 7 LIITTEET Liite 1 Tiedote kelkkatapahtumasta lehdistölle Liite 2 Pohjois-Kurun palveluopas Liite 3 Tilastointia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hankkeessa Liite 4 Lehdissä julkaistuja alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden mielipiteitä sekä yhdistyksen Facebook-päivityksiä liittyen kaava-alueiden ulkopuoliseen rakentamiskeskusteluun sekä lähidemokratiaan. Liite 5 Yksi esimerkki pohjois-kurulaisten kirjoittamista mielipiteistä liittyen kuntien suunnitelmista asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisiin periaatteisiin. Teksti: Outi Tikkanen Kuvat: Pauli Kovanen (Kuva 3), Outi Tikkanen (Kuvat1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 8) ja Johannes Riitijoki (Kuva 7)

3 Tiivistelmä Pohjois-Kuru uuteen nousuun on kaksivuotinen Leader-hanke ( ) Pohjois-Kurun kylissä Ylöjärvellä. Hankkeen hallinnoijana on paikallinen kyläyhdistyksen kaltainen toimija Taistelijan talo palveluyhdistys ry. Hankealueella sijaitsee neljä tai viisi kylää riippuen rajaustavasta: Länsi-Aure, Luode, Riuttanen, Kallionkylä ja Itä-Aure. Vakituisia asukkaita on yhteensä noin viisisataa. Hankkeessa tavoitellaan yhteisen kokoontumistilan saamista kyläläisille. Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Kurun kokonaisvaltainen paikalliskehittäminen. Tavoitteena on laatia alueelle monipuolinen kyläsuunnitelma. Kyläsuunnitelmassa selvitetään myös suunnitelmassa esille tulevien tarpeiden rahoitusmahdollisuudet. Kyläläisille on tehty palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista kysely. Palveluiden suurimpiin puutteisiin haetaan hankkeessa aktiivisesti ratkaisuja. Tavoite on hyödyntää alueen kulttuuriperintöä ja vetovoimaa kylämatkailun lisäämiseksi. Tavoitteena on pitää kylän kirkkoa auki talkoovoimin kesäaikaan. Omatoimimatkailua varten kylien alueelta tehdään kyläesite ja omatoimiopas kirkkoon ja sen ympäristöön tutustumiseen. Oppaissa esitetään alueen historiaa ja nykyisyyttä tiiviisti ja helposti ymmärrettävissä paketissa. Keskiössä on alueen ja sen voimavarojen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Hankkeen tavoite on edistää vakinaisen väestön ja vapaa-ajanasutuksen yhteistoimintaa. Lisäksi halutaan parantaa yhdistysten, kunnan, seurakunnan sekä yritysten yhteistyötä yhteisellä tiedottamisella. Hanke on järjestänyt Pohjois-Kurun alueella tapahtumia ja kyläiltoja yhteistyössä paikallisten ja kesäasukkaiden kanssa. Tapahtumat on järjestetty pääosin talkoilla. Kylissä on pidetty myös talkoita kylämaiseman parantamiseksi ja siistimiseksi sekä ilmoitustaulujen tekemiseksi. Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. Ylöjärven kaupungin, Kurun kappeliseurakunnan, alueen yhdistysten, toimikuntien ja yrittäjien kanssa. Hanke on koonnut alueen hajanaista tiedotusta yhteen ja osallistunut ennakkoluulottomasti kaikkien paikallisyhdistysten tapahtumien esiin nostamiseen ja mainostamiseen. Palveluiden parantamiseksi Itä-Aureen kylään on järjestetty kuukausittain palvelupäiviä yhteistyössä paikallisyrittäjien kanssa. Lisäksi alueen yksityisiä ja julkisia palveluja sekä yhdistysten yhteystietoja on koottu Pohjois-Kurun palveluoppaaseen, joka on vapaassa jaossa kaikille halukkaille sekä paperiesitteenä että web-versiona Pohjois-Kurun kylien sivuilla ja Ylöjärven kaupungin sivuilla. Hankkeen toimet ovat vahvistaneet alueen osaltaan identiteettiä, asumisviihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Hanke on parantanut paikallisten palveluiden saatavuutta ja löydettävyyttä ja luonut avointa ja uudenlaista yhteistyön kulttuuria kylien välille. Hanke järjestää helmikuussa 2013 kyläseminaarin Seitsemisen luontokeskuksessa. Keväällä keskitytään kyläturvallisuuden parantamiseen, uimarannan kohentamiseen, kesätapahtumien järjestelyihin ja markkinointiin sekä oppaiden ja kyläkartan valmiiksi saattamiseen. Hanke päättyy

4 1. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Kurun kokonaisvaltainen paikalliskehittäminen. Tavoitteena on laatia alueelle monipuolinen kyläsuunnitelma, johon sisällytetään turvallisuus yhtenä teemana mukaan. Tavoite on hyödyntää alueen kulttuuriperintöä ja vetovoimaa kylämatkailun lisäämiseksi. Keskiössä on alueen ja sen voimavarojen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Hankkeen tavoite on edistää vakinaisen väestön ja vapaaajanasutuksen yhteistoimintaa. Hankkeessa tavoitellaan myös yhteisen kokoontumistilan saamista kyläläisille. Lisäksi halutaan parantaa yhdistysten, kunnan, seurakunnan sekä yritysten yhteistyötä. 2. Hankkeen toteuttaminen 2.1. Hankkeen toimenpiteet Hankkeessa tehtiin alkuvuodesta kyläkysely pohjois-kurulaisille, johon vastasi yli 40 kyläläistä tai vapaa-ajanasukasta. Kyselyssä kartoitettiin mm. kyläläisten ja kesäasukkaiden palvelujen käyttöä, näkemyksiä ja toiveita palvelujen kehittämiseksi, parasta paikallisen tiedottamisen tapaa ja kylien yhteistyön merkitystä. Kuva 1. Aurejärven pelimannit keskittyvät viihdyttämään yleisöä Pohjois-Kurun kylien iltamissa Aureskoskella Hankkeessa järjestettiin palvelupäiviä kyläkyselyn pohjalta yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kyläläisiltä kysyttiin, mitä paikallisia palveluja käyttäisit, jos niitä olisi kylässä tarjolla? (Kuva 2). Suosituimmat palvelut olivat nuohoojan ja likakaivon tyhjennyspalvelut, polttopuut, hierojan ja kampaajan palvelut sekä henkilöliikennepalvelut. Kyselyssä kyläläiset toivoivat että kylissä järjestettäisiin kylien yhteisiä tapahtumia, joihin voisi ottaa lapset mukaan ja jotka vahvistaisivat kylän yhteishenkeä. Joku toivoi toiminnallisia, tuotteellisia, viihteellisiä ja historiallisia tapahtumia. Pääasia tuntui olevan että tapahtumia ylipäätään olisi. Hanke järjesti kuluneena vuonna kyläläisten aloitteesta tapahtumia ja tiedotti niistä alueen asukkaille laajalti. Hanke osallistui kaikkien paikallisyhdistysten tapahtumien esiin nostamiseen ja mainostamiseen. Potkukelkkatapahtuma Pohjois-Kurun kylille pidettiin 3.2. riuttaslaisten aloitteesta. Tapahtumasta laadittiin tiedote lehdistölle (Liite 1). Paikalle saapui yli 20 kelkkailijaa ja paikallislehden toimittaja. Osallistujia olisi voinut olla enemmänkin, jos pakkanen ei olisi ollut niin lähellä pakkasrajaa (-24 C). Tunnelma oli huumorin ja hyvä tuulen siivittämä ja kylien yhteishenkeä vahvistava. Kelkkatapahtuma pääsi Kurun Lehden pääjutuksi etusivulle 9.2. Tapahtuma päätettiin järjestää uudelleen helmi-maaliskuussa Huhtikuussa järjestettiin Pohjois-Kurun kylien iltamat Auramolla Aureskoskella paikallisen pelimanniryhmän viihdyttäessä (Kuva 1). Osallistujalistan mukaan paikalla oli 97 henkeä lukuisesta kylistä Kurun ja Ylöjärven alueelta, lisäksi Parkanosta, Kihniöstä, Janakkalasta ja Tampereelta. Tilaisuus oli tarkoitettu koko perheen tapahtumaksi ja paikalla olikin kaiken ikäisiä. Kuva 2. Kyläläisten vastauksia kyläkyselyssä kysymykseen: mitä paikallisia palveluja käyttäisit, jos niitä olisi kylässä tarjolla? Palvelupäivät pidettiin hankkeelle vuokratulla aluekonttorilla (Itä-Aureentie 1063). Suosituimmaksi palveluksi osoittautuivat paikallisen yrittäjän hierontapalvelut. Hieroja tarjosi seitsemän palvelupäivää, jalkahoitaja-kosmetologi kolme ja parturi-kampaaja yhdeksän palvelupäivää kyläläisille vuonna Palvelupäivistä tiedotettiin Kurun Lehden, yhdistyksen netti- ja Facebook-sivujen, sähköpostitiedotteen sekä paperisen kylätiedotteen kautta. Hierontayrittäjä ja parturi-kampaaja ovat halukkaita jatkamaan toimintaansa myös ensi vuonna. Jalkahoitaja-kosmetologin palveluille ei tullut yhtään varausta, joten päivien tarjoamista ei kolmen yrityksen jälkeen jatkettu. 2

5 Kaikki tarjolla olevat keskeiset yksityiset, yhdistysten ja julkisten toimijoiden palvelut koottiin maksutta Pohjois- Kurun palveluoppaaseen kesän aikana. Opas julkistettiin heinäkuussa Tavoite oli helpottaa lähimpien palveluiden löytämistä Pohjois-Kurun alueella. Tietojen lisääminen oppaaseen oli vapaaehtoista. Vain muutama paikallinen yrittäjä ei halunnut nimeään oppaaseen. Oppaan koonnin ja taittotyön teki hankevetäjä. Oppaasta tehtiin paperinen haitariesite, jota jaettiin mm. Kurun markkinoilla, Kurun kirjastossa ja paikallisessa kyläkaupassa. Sama esite laitettiin myös verkkomuotoisena Ylöjärven yrityspalveluiden ja Pohjois-Kurun kylien sivuille. Oppaan tiedot julkaistiin myös ilmoituksena paikallisen Kurun Lehden kesänumerossa 19.7., joka jaettiin peittojakeluna. Hanketta hallinnoiva paikallisyhdistys, Taistelijan talo palveluyhdistys ry, tuotti kyläläisten ottamista paikalliskohteista otettujen valokuvien pohjalta talvi- ja kesäkortteja, postimerkkejä sekä adresseja. Hanke tiedotti kyläläisiä paikallistuotteiden teosta ja pyysi kyläläisiä tuomaan kuvia tuotteiden tekoa varten. Talvikortit julkaistiin helmikuussa, kesäkortit ja postimerkit kesäkuussa. Korttien ja postimerkkien suosio kannusti tuottamaan uusia paikalliskortteja myös jouluksi 2012 (Kuva 3). Kortteja myytiin paikallisessa kyläkaupassa, yrittäjien järjestämässä joulumylläkässä Kurussa ja kylien yhteisissä pikkujouluissa Salosella. Pohjois-Kurun kylille tehtiin talkoilla kolme ilmoitustaulua lokakuussa. Talkoot pidettiin ja talkoolaisina olivat kyläläiset. Materiaalit ilmoitustauluihin lahjoitti Ylöjärven kaupunki. Ilmoitustaulut suunnitteli ja materiaalikulutuksen arvioi hankevetäjä. Ilmoitustaulut pystytettiin Itä-Aureeseen, Luoteeseen sekä Kallionkylään. Riuttaslaiset olivat aktiivisia jo aiemmin ja tekivät omansa valmiiksi alkukesästä. Taulut sijoitettiin kylien jätepisteiden yhteyteen. Kuva 4. Talkoolaisia kylien ilmoitustauluja tekemässä. Kyläläiset maisemoivat myös talkoilla kyläänsä. Talkoissa siistittiin Suolahden uimarantaa sekä rakennettiin puinen roskiskatos jätepisteelle muovisten jäteastioiden ympärille. Tarvikkeet katokseen saatiin Pirkanmaan jätehuollolta. Uimarannan siivoaminen ja paranteleminen jatkuu keväällä Talkoot järjestettiin yhdessä SVYE-hankkeen kanssa. Hankkeessa tehtiin arkistotutkimuksia ja selvitettiin entisen kyläläisten yhteisomistuksessa olleen seurantalon ja tontin omistussuhteita. Tarkoituksena on ollut selvittää olisiko kylä keskelle unohdettu, paikallisen yhdistyksen omistuksessa ollut käyttämätön tontti saatavissa mahdollisesti takaisin kyläläisten omistukseen ja hyötykäyttöön tavalla tai toisella. Asiaa on selvitellyt vapaaehtoisella työpanoksella yhdistyksen sihteeri. Asian vuoksi pidettiin kolmen vanhan itä-aureslaisen yhdistyksen vuosikokoukset (Kuva 5). Kokouskutsu esitettiin avoimesti Kurun Lehdessä. Kuva 3. Yksi kyläläisten lahjoittamista korttiaiheista, joista paikallinen yhdistys tuotti kortteja myyntiin. Aurejärven kirkkoa pidettiin auki vapaaehtoisten toimesta. Hanke pyysi kyläläisiä vapaaehtoisiksi tiedotteessaan ennen kesän alkua Aurejärven kirkon päivystystä varten. Avainta pidettiin paikallisessa kyläkaupassa ja vierailijat saivat tutustua kirkkoon halutessaan paikallisen oppaan johdolla. Palvelua käytettiin ennakoitua vähemmän. Ensi kesänä suosio voi olla suurempi, kun hankkeen kokoama omatoimiopas kirkosta ympäristöineen saadaan valmiiksi ja siitä tiedotetaan yleisöä. Kuva 5. Kyläläinen tutkimassa vanhan paikallisyhdistyksen pöytäkirjoja marraskuussa pidetyssä vuosikokouksessa. 3

6 Hankkeessa järjestettiin kyläiltoja. Helmikuun kyläillassa kerrottiin kyläkyselyjen tuloksista kaikille kiinnostuneille. Paikalle saapui 13 henkeä ja Kurun lehden toimittaja. Elokuun alussa (3.8.) oli Saksa-ilta. Kyläläiset, jotka olivat vierailleet Saksassa asuvien itä-aureslaisten kesäasukkaiden luona, kertoivat matkakertomustaan yhdessä saksalaisten isäntiensä kanssa. Molemmat tilaisuudet järjestettiin Itä- Aureessa. Loppuvuoden huipentuma oli Pohjois-Kurun kylille järjestetty yhteinen pikkujoulu (Kuva 7). Edellisenä vuonna riuttaslaiset järjestivät vastaavan juhlan kaikille, nyt oli aureslaisten vuoro. Juhlan eteen tehtiin runsaasti vapaaehtoistunteja juhlapaikan ja tarjoilujen valmisteluissa ja jälkisiivouksessa. Juhlatilana toimi Pohjois-Kurun metsästäjien omistama Hirvisalonki Salonen. Musiikista vastasivat alueen harmonikkaryhmä Aurejärven pelimannit. Paikalla oli väkeä kaikista Pohjois-Kurun kylistä, myös Kurusta asti. Luoteen Honkalinnaan kokoonnuttiin kuulemaan tarinoita paikallisista, edesmenneistä kansanparantajista. Kertojana oli Luoteessa asuva, nykyinen kansanparantaja ja hieroja Juha Kuivasniemi. Paikalla oli 48 osallistujaa. Tilaisuus poiki lehtijutun (Ylä-Satakunta 30.8.) ja kansanparantajalle toisenkin esiintymispyynnön samasta aiheesta Kurun kirjastoon Yleisömenestyksen sai kyläilloista aikaan myös kunnallisvaalien 2012 alla järjestetty Pohjois-Kurun kylien vaalitilaisuus , jonne kutsuttiin kaikki Kurun alueen kunnallisvaaliehdokkaat (Kuva 6). Paikalle saatiin kymmenen ehdokasta. Illan juontajana toimi hankevetäjä. Puheenaiheet vaihtelivat mm. haja-asutusalueen rakentamisluvista, kuntaliitossopimuksen pitämättömyyteen, osakuntaliitospohdintoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä asiointiliikennejärjestelyihin. Keskustelu oli hyvin vilkasta. Sekä ehdokkaat että kuulijat olivat hyvin tyytyväisiä illan antiin. Kyläläiset pyysivät ehdokkailta vaalilupauksen, jossa ehdokkaat allekirjoituksellaan lupasivat sitoutua kaupungin harvaan asutun aluueen kehittämiseen mm. siten, että pysyvää uudisrakentamista ei estettäisi. Yhtä vaille kaikki paikalla olleet ehdokkaat allekirjoittivat sitoumuksen. Kuva 7. Joulujuhlatunnelmaa Salosella. 3. Tiedottaminen Hankkeella on ollut keskeinen rooli Pohjois-Kurun alueen hajanaisen tiedottamisen kokoamisessa. Pohjois-Kurun alueen kannalta tiedotettavaa on paitsi paikallisten yhdistysten, toimikuntien, Kurun kappeliseurakunnan, oman kunnan ja Seitsemisen kansallispuiston asioissa. Tyypillistä on että eri toimijat tiedottavat omilla sivuillaan, mutta kukaan ei kerää aktiivisesti tietoa samaan paikkaan. Kyläläiset kertoivat helmikuun kyselyssä mikä koettiin toimivimmaksi tavaksi kylätiedotuksessa (Kuva 8). Tärkeimmiksi kanaviksi osoittautui kyläkauppa JussiMatti yhdessä ilmoitustaulujen (joita kylissä ei vielä alkuvuodesta ollut!), sähköpostitiedotuksen ja paikallislehden kanssa. Myös kylän nettisivuilla oli merkitystä. Vaikka kyselyyn vastasi vain pieni osa kyläläisistä, vastaukset osoittavat monikanavaisen tiedotuksen merkityksen. Kuva 6 Kuntavaaliehdokkaat kyläläisten tentattavana Pohjois-kurun kylien vaali-illassa. Marraskuun kyläillassa (10.11.) kerättiin paikallista nimistöä alueelta tekeillä olevaan kyläkarttaan. Nimistöä saatiin talteen lähes kahdensadan paikan nimen verran. Nimistöä laitettiin näkyviin Pohjois-Kurun kylien sivuille linkitettyyn sähköiseen karttaan jotta kaikki kiinnostuneet pääsisivät tutustumaan ja täydentämään karttaa. Kuva 8. Kyläläisten näkemyksiä parhaista tiedottamisen kanavista kyläkyselyn mukaan. 4

7 Vuoden alussa aukaistiin Taistelijan talo -palveluyhdistykselle avoimet Facebook sivut Sivuja voi seurata ilman kirjautumista Facebookin varsinaiseksi käyttäjäksi. Hankevetäjä päivitti sivuja vuoden aikana yhteensä 140 kertaa. Sivujen suosio vain kasvoi loppuvuotta kohti. Lisäksi hankkeen tapahtumista ilmoitettiin Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenterissa. Hanke tiedotti toiminnastaan myös Itä-Aureen nettisivujen kautta Sivut ovat olleet tärkeä ja nettisivuina ainoa paikallisen tiedottamisen väline Pohjois-Kurun kylistä. Muilla kylillä ei ole ollut vastaavia sivuja. Hankkeella oli loppuvuoteen asti sivujen yhteydessä alasivu Pohjois-Kuru, jonka kautta on tiedotettiin. Tiedottamiskertoja ei tilastoitu, mutta ne korreloivat Facebook-sivujen päivitysmäärien kanssa. Uudet Pohjois- Kurun kylien sivut aukaistiin marraskuussa Sivujen sisältöä tehdään kyläläisten avustuksella hankkeen aikana. Hankkeen tiedotus on jo siirretty uusille sivuille. Hankkeen toimista kerrottiin myös paikallislehden ja paperisen hanketiedotteen avulla (Liite 3). Kaikki hankkeesta julkaistut lehtiartikkelit ja ilmoitukset on koottu hankkeen aikana leikekirjaan. Hankkeen tiedotteita on jaettu paikallisessa kyläkaupassa ja sähköpostitse yhteystietonsa ilmoittaneille kyläläisille. Sähköpostitiedotuksen piirissä on sekä pysyviä että kesäasukkaita. Hankkeesta julkaistiin vuoden aikana 13 artikkelia ja kaksi mielipidettä paikallislehdessä. Kurun Lehti on kyläläisten kannalta tärkein ja merkittävin paikallisen tiedotuksen välittäjä entisen Kurun kunnan alueella. Uutiskynnys on riittävän matala, jotta pienet, kyläläisiä kiinnostavat paikallisuutiset tulevat julkaistuksi. Hanke ilmoitti Kurun Lehden kautta palvelupäivistä ja tapahtumista 11 kertaa hankevuonna. 4. Aikataulu ja resurssit Hanke alkoi heinäkuussa 2011 ja jatkuu syyskuun loppuun Hankkeen tavoitteiden läpiviemiseen on siten vielä aikaa puoli vuotta. Hanketta on toteuttanut Taistelijan talo -palveluyhdistys puoliaikaisen hankevetäjän johdolla. Hankkeen läpiviennin kannalta korvaamatonta työtä ovat tehneet vapaaehtoiset kyläläiset, erityisesti yhdistyksen hallitukseen kuuluvat henkilöt. Talkootöitä on hankkeelle tähän mennessä tehty yli tuhat tuntia. Mainittakoon että talkootyönä on tehty myös paljon sellaista työtä, jota ei ole voitu sisällyttää maksatukseen, koska niitä ei ole mainittu hankesuunnitelmassa. Talkootyötä tehtiin mm. tapahtumien järjestämisissä, kirkon päivystämisessä, yhteistilan selvittelyissä, ilmoitustaulujen teossa, uimarannan siistimisessä sekä kylien ja hankkeen markkinoinnissa. Hankevetäjä on tehnyt työtä sekä hankkeelle vuokratussa aluekonttorissa kyläisten keskellä, mutta pääosin etänä. Tapahtuman järjestämisiin on saatu maksutta käyttöön metsästysseurojen omistamia tiloja (Salonen ja Honkalinna), sekä paikallisen kyläkaupan tiloja. Hankkeen kokonaiskustannus on euroa, josta avustuksen osuus on 80%. Yhdistyksen omavastuu hankkeesta on euroa, josta merkittävä osa tehdään talkootyönä. Suurin kustannus hankkeessa on ollut hankevetäjän palkka. Lisäksi rahaa on kulunut tapahtumien järjestämiseen, palvelupäivien ja tapahtumien ilmoitteluun ja palveluoppaan valmistamiseen. Nettisivujen kustannukset tulevat jäämään alhaisiksi, koska sivut tehdään ja sisällöt tuotetaan hankevetäjän ja vapaaehtoisten toimesta. Yhdistykselle ei myönnetty yllätykseksi minkäänlaista yleisavustusta omasta kunnasta vuodelle Onneksi kuitenkin Ylöjärven kunta avusti yhdistystä dataprojektorin ja kameran hankinnassa osa-avustuksella. Siihen asti hankevetäjä lainasi maksutta hankkeen tilaisuuksiin dataprojektoria eri lähteistä ja kuvasi tapahtumia omalla kamerallaan. Nyt kylät ovat saaneet omat välineensä yleishyödyllistä käyttöä varten. Hanke on jo hyödyntänyt molempia laitteita kyläilloissa ja paikallisten kohteiden dokumentoinnissa. 5. Raportointi ja seuranta Hankkeen raportoinnista ja seurantatiedon keräämisestä on vastannut hankevetäjä. Kaikki hankkeen järjestämät tapahtumat osallistujamäärineen, lehtiartikkelit, tiedotteet yms. on laitettu avoimesti näkyviin uusille nettisivuille. Hankkeen ohjausryhmälle on esitelty hankkeen toimia Taistelijan talo -palveluyhdistyksen kokousten yhteydessä. Hankkeen vuosiraportti 2011 toimitettiin toimintaryhmälle maaliskuussa Yhdistyksen hallitus on esittänyt mahdollisia korjaustoiveita ja hyväksynyt viralliset raportit kokouksissaan. Näin on toimittu myös tämän raportin suhteen. Hankevetäjä on pitänyt joka viikko yhteyttä yhdistyksen sihteeriin ja puheenjohtajaan pitänyt heitä tietoisina hankkeen toimista. Keväällä 2013 hankkeessa tehdään kysely, jossa selvitetään kyläläisten näkemyksiä hankkeen vaikutuksista hanketavoitteisiin nähden. Palaute on tärkeä keino arvioida hankkeen vaikutuksia mahdollisimman objektiivisesti. 6. Yhteistyökumppanit Hankkeen yhteistyökumppaneiksi on toivotettu tervetulleiksi kaikki kylien kehittämistä kohtaan kiinnostusta tunteneet. Hankkeessa on tehty kaikkien halukkaiden kuten paikallisyhdistysten, toimikuntien, yrittäjien, kesäasukkai- 5

8 den, seurakunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa yhteistyötä. Yhteistyön eteen on kuitenkin tehtävä työtä myös viimeisenä hankevuonna. Ilman aktiivisia yhteydenottoja ja omaa tiedottamista kyläalueet jäävät helposti isompien toimijoiden suhteen unohduksiin. Hanke on koonnut tiedotteisiinsa ja yhdistyksen netti- ja Facebook-sivuille mm. Seitsemisen kansallispuiston, Iso- Mustajärven Urheilijoiden, Kurun kappeliseurakunnan, paikallisten tiehoitokuntien ja Ylöjärven kaupungin kylähankkeen (SVYE) tapahtumista hankevuotena. Osin SVYE:n ansiosta on tavattu myös muiden Ylöjärven kylien toimijoita. 7. Hankkeen tulokset Kyläläiset ovat itse olleet hankkeen aikana hyvin aktiivisia ja osallistuneet hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Paikallinen aktiivisuus on hallitusten jäsenten mukaan saanut lisäsykettä hankkeesta. Oman paikan ja asuinalueen arvostus on vahvistunut. Omien kuvien tuottaminen korteiksi, adresseiksi, postimerkiksi ilahdutti monia. Tuotteille oli myös kysyntää. Paikallisnäkökulmaa on rohkaistu tuomaan julki ja päättäjiin otettu suoraan yhteyttä aiemmista huonoista kokemuksista huolimatta. Erityisesti tämä tuli ilmi Tampereen seutuhallinnon MAL-suunnittelussa, jossa oma kunta suhtautui hyvin nuivasti alueensa asukkaiden jättämiin näkemyksiin. Rakentamista oltiin keskittämässä suunnitelmissa palvelukyliin, mikä oli pohjois-kurulaisten tulevaisuuden kannalta merkittävä uhkakuva. Paikalliset ihmiset olivat suunnitelmista tyrmistyneitä ja aktivoituivat konkreettisen kansalaisvaikuttamiseen. Hanke seurasi asiaan liittynyttä keskustelua, kyläläisten aktivoitumista asiassa ja alueen asukkaiden jättämiä mielipidekirjoituksia eri lehdissä ja nosti aiheeseen liittyvä tai sitä sivuavia aiheita yhdistyksen Facebook-seinälle (Liite 4). Mielipiteitä julkaistiin mm. Aamulehdessä, Maaseudun Tulevaisuudessa, Kurun Lehdessä, Ylä-Satakunnassa ja Ylöjärven Uutisissa. Lisäksi kyläläiset pitivät leikekirjaa, johon leikattiin artikkeleita asiaan liittyen. Näin paikallisille merkittävää ajankohtaista asiaa tuli dokumentoiduksi. Leikekirja oli selattavissa joka päivä auki olevassa paikallisessa kyläkaupassa ja se kiersi ihmisten käsissä hankkeen järjestämissä joulujuhlissa. Koska oma kaupanki yritti toistuvasti jättää kylien asukkaiden näkemykset huomiotta ja jatkaa kyläläisten mielestä kaavoituslinjauksissaan tulevaisuutta heikentävään suuntaan, oltiin suoran yhteydessä mm. Ylöjärven kaikkiin valtuutettuihin, kunnan johtoon, Tampereen alueen seutuhallintoon, useisiin maaseutututkijoihin, Maaseudun politiikan yhteystyöryhmään, alueen kansanedustajiin ja asunto- ja viestintäministeri Kiuruun ja ympäristöministeri Niinistöön. Kyläläisten aktiivisuutta läheltä seuranneena, 6 väittäisin että pohjois-kurulaiset saivat nostatettua julkista keskustelua ja vaikuttivat mahdollisesti osaltaan siihen että joulukuussa 2012 Aamulehti uutisoi ministeri Kiurun lähettäneen selvitysmiehet ELY-keskuksiin selvittelemään asiaa. Tammikuussa 2013 Aamulehti uutisoi (26.1.): Tampereen kaupungin kuntayhtymä ajaa rakennuskieltoa enää vain asema-kaava-alueiden lähellä oleville lievealueille. Pohjois- Kurussa iloittiin aidosti paikallinen äänen kuulemisesta ja kurulaisten menestyksestä yli puoluerajojen. Osin vilkkaasta keskustelusta ja julkisesta mielipiteiden vaihdosta Kurussa nousi ennennäkemätön kiinnostus syksyn kuntavaaleja kohtaan toisin kuin monessa uudessa liitoskunnassa. Ehdokkaita oli myös helppo saada hankkeen järjestämään Pohjois-Kurun vaalitilaisuuteen. Kurulaisia ehdokkaita pääsi läpi enemmän kuin entisen kunnan äänestäjien määrällä olisi ollut selitettävissä. Ylä-Satakunta kommentoikin uutta vallanjakoa seuraavasti : Kuru jyrää Ylöjärven valtuustossa. Kun valtuutettuja on Ylöjärvellä 51, se tarkoittaa että 15,7 prosenttia valtuustopaikoista on kurulaisten hallussa. Kaupungin asukkaista kurulaisia on vain 9,3 prosenttia Hanke on vahvistanut kesäasukkaiden ja vakiasukkaiden kanssakäymistä. Kesäasukkaat ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin, ottaneet kantaa rakentamiskeskusteluun ja tehneet myös vapaaehtoistyötä hankkeessa. Pohjois-Kurun palveluopas on osoittanut myös tarpeellisuutensa erityisesti kesäasukkaiden suhteen. Paikallisten palvelujen äärelle on ollut helppo löytää, kun kaikki on tiivistetty oppaaseen. Opasta on jaettu myös uusille tulijoille. Aiemmin tieto kulki ensisijaisesti puskaradion kautta. Piti tuntea joku, joka kertoi ja neuvoi. Yhteistyö Ylöjärven kaupungin SVYE-hankkeen kanssa johti myös kyläläisten heräämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin kylämaiseman kohentamiseksi. Teoriaa maiseman ja kulttuurin merkityksestä ja metsämaiseman suunnittelusta kuunneltiin metsäinsinöörin esittämin innostavin esimerkein Itä-Aureessa järjestetyssä mais lassa Illan aikana opastettiin runsaan kuva-aineiston avulla näkemään, lukemaan ja arvioimaan erilaisia maisemia. Maiseman käsite osoittautui paljon moniulotteisemmaksi käsitteeksi, kuin mitä tavallisessa kielenkäytössä oli totuttukaan. Kyläläisillä oli ehdotuksia kohennettavista kohteista, osa näistä käytiin toisena päivänä katsomassa ja nämä kirjattiin SVYE:n toimesta kylien maisemointisuunnitelmaan. SVYE:n kanssa toteutettu kyläkirppissuunnistus 1.9. oli myös niin suosittu että se päätettiin järjestää Pohjois-Kuru uuteen nousuun hankkeen toimesta Pohjois-Kurun alueella myös Hankkeen myönteiset vaikutukset ovat antaneet aktiivisille toimijoille palautetta siitä että paikalliskehittämiseen satsattu vaiva kannattaa. Yhdistyksessä on innostuttu hakemaan rahoitusta hankkeen aikana kylän hyvinvoinnin edistämiseen myös yksityisiltä säätiöltä. Yhdistys sai myönteisen rahoituspäätöksen Sohlberg-säätiöltä (5000 euroa) ja Keskitien tukisäätiöltä hankevuonna Sohlberg-

9 säätiö antaman tuen avulla ollaan esimerkiksi järjestämässä ensi kesäksi kolme kirkkokonserttia Aurejärven kirkkoon. Esiintyjät ovat musiikin ammattilaisia. Myös Ylöjärven kaupungilta saatu tuki dataprojektoriin ja kameraan oli ilonaihe. Paikalliskulttuuri on saanut lisäravinnetta uusista rahoituslähteistä. Taistelijan talo palveluyhdistys ry teki hankkeen aikana aloitteen Ylöjärven kaupungille väliaikaisrahoituksen saamiseksi paikallisyhdistyksille hankkeiden läpiviemiseksi. Kiinnostus aloitteeseen nousi paitsi omasta kokemuksesta, jossa nykyistä hanketta on tehty pankkilainan turvin, myös tietoisuudesta muiden kuntien käytänteistä. Asialla oli vastustajia, mutta kaupunginhallitus päätyi kannattamaan rahoituksen myöntämistä tietyin ehdoin joulukuussa 2012 pidetyssä kokouksessaan. Asiasta tiedotettiin yhdistyksiä kaupungin nettisivuilla julkaistulla tiedotteella Hankkeen toimet ovat voimistaneet hanketavoitteiden mukaisesti osaltaan alueidentiteettiä, asumisviihtyisyyttä ja vahvistaneet yhteisöllisyyttä. Asukkaat menettivät aktiivisuudestaan huolimatta yhden hyvän kokoontumistilan (vanhan koulun), mutta eivät lannistuneet. Pohjois-Kurun asukkaat ovat yrittäneet julkisilla mielipiteillään, lausunnoillaan ja aktiivisella vaikuttamistyöllään aikaansaada julkista painetta päättäjiin, jotta seudulliset kaavoitussuunnitelmat ja oman kunnan linjaukset eivät uhkaisi uusien asukkaiden saamista alueelle. Uudet asukkaat, sekä vakituiset että kesäasukkaat ovat elintärkeitä alueen kehittämiselle ja palvelujen turvaamiselle jatkossa. Myös yhteisen kokoontumistilan saamiseksi on käyty keskustelua ja kylän yhteisen omaisuuden selvittämiseksi on tehty arkistointitutkimuksia. Mikäli unohdettu tontti kylän keskellä saadaan takaisin kylän yhdistysten hallintaan, voi tämä antaa jonkinlaista pääomaa yhteisen kokoontumistilan suunnitelmille. Pohjois-Kurun kylille järjestettiin kyläsuunnitteluilta 4.1. kyläturvallisuusteemalla ja sen tuloksena järjestetään Itä- Aureessa kylien turvallisuusiltapäivä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä pelastuslaitoksen ja vakuutusyhtiön kanssa (sammutintarkastus). Tapahtumasta on jo ennakko- 7 tieto Pohjois-Kurun nettisivuilla. Omatoimiopas kirkosta ja paikallisnimistöllä höystetty kartta kylistä on tekeillä kesäksi 2013 ja materiaalia on hankittu näiden tekemiseen koko hankkeen ajan. Aineiston käsittely ja tarpeellinen karsinta tehdään kevään 2013 aikana. Olemassa olevan Pohjois-Kurun palveluoppaan päivitys tehdään ennen hankkeen loppua. Muuttuneet tai vanhentuneet tiedot päivitetään ainakin verkkomuotoiseen oppaaseen. Kylän uimarannan maisemointitalkoita jatketaan keväällä, koska marraskuussa pidetyissä talkoissa ei saatu koko rantaa vielä perattua siistiksi. Luvassa on risukoiden raivausta, puun kaatoa, raivausjätteen polttamista sekä mahdollinen pukusuojan teko. Taistelijan talo palveluyhdistys ry järjestää kolme kesäkonserttia Aurejärven kirkossa yhteistyössä seurakunnan kanssa: la Koop Arponen ja Flute of Shame, la Pentti ja Eila Tynkkynen ja la Jaakko Löytty orkestereineen. Hanke on mukana tapahtumajärjestelyissä ja tiedottamisessa. Hanke ehtii vielä olla mukana Kuru-päivillä heinäkuussa, ja järjestämässä kyläkirppissuunnistusta heinä-elokuussa ennen hankkeen loppua. Hankkeen loppuraportti kirjoitetaan elo-syyskuussa, kun kirjanpito saadaan valmiiksi ja hanke päätökseen. 8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Hankkeen tavoitteita kohti edetään myös viimeisenä hankevuonna. Hankkeessa tehdään edellisen vuoden tapaan kyläkysely helmi-maaliskuussa 2013 palautteen keräämiseksi. Kysely tulee olemaan laajempi laajentuneiden sähköpostilistojen, yhteistyöverkostojen ja hankkeen paremman tunnettavuuden vuoksi. Helmikuussa järjestetään edellisvuonna suurta suosiota nauttinut potkukelkkatapahtuma Pohjois-Kurun kylille sekä hankesuunnitelmassa mainittu kyläseminaari Kylät ovat saaneet ennakkotiedon tapahtumista jo joulukuussa. Ilmoitus tapahtumista on kylien nettisivuilla ja kylien ilmoitustauluilla ja se oli Kurun Lehdessä tammikuussa.

VUOSIRAPORTTI 2012. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 30.9.

VUOSIRAPORTTI 2012. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 30.9. VUOSIRAPORTTI 2012 Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 30.9.2013 Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure Taistelijan talo -palveluyhdistys facebook

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure Taistelijan talo -palveluyhdistys facebook Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure Taistelijan talo -palveluyhdistys facebook TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2015 LUONNOS 1/6 Yleistä Yhdistys toimii Pohjois-Kurun kylien

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkosken kyläyhdistys ry Vuolenkosken kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA Kylätoimikunnan kokous 2/2015 Aika: 16.2.2015 klo 18.00 Paikka: Kyläpiste, Vuolenkoskentie 1430 Liite: Läsnäolijat 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-ajan asukastoimikunta Aika klo 14:00-16:00

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-ajan asukastoimikunta Aika klo 14:00-16:00 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 28 Vapaa-ajan asukastoimikunta 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Läsnä Karjalan prikaati, Varuskuntatie 230, Vekaranjärvi Luettelon mukaan Pykälät 20-26

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 4/2016. Kurun seurakuntatalon Sali, Kirkkotie 2, Kuru

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 4/2016. Kurun seurakuntatalon Sali, Kirkkotie 2, Kuru Kurun kappelineuvosto 8.11.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 8.11.2016 klo 17.30 19.40 Kurun seurakuntatalon Sali, Kirkkotie 2, 34300 Kuru Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot