VUOSIRAPORTTI Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIRAPORTTI 2012. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry 2.5.2011 31.12."

Transkriptio

1 VUOSIRAPORTTI 2012 Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke (13150) Hankkeen toteuttaja: Taistelijan talo palveluyhdistys ry Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Hankkeen tavoitteet 2 2. Hankkeen toteuttaminen Hankkeen toimenpiteet 2 3. Tiedottaminen 4 4. Aikataulu ja resurssit 5 5. Raportointi ja seuranta 5 6. Yhteistyökumppanit 6 7. Hankkeen tulokset 6 8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 7 LIITTEET Liite 1 Tiedote kelkkatapahtumasta lehdistölle Liite 2 Pohjois-Kurun palveluopas Liite 3 Tilastointia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hankkeessa Liite 4 Lehdissä julkaistuja alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden mielipiteitä sekä yhdistyksen Facebook-päivityksiä liittyen kaava-alueiden ulkopuoliseen rakentamiskeskusteluun sekä lähidemokratiaan. Liite 5 Yksi esimerkki pohjois-kurulaisten kirjoittamista mielipiteistä liittyen kuntien suunnitelmista asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisiin periaatteisiin. Teksti: Outi Tikkanen Kuvat: Pauli Kovanen (Kuva 3), Outi Tikkanen (Kuvat1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 8) ja Johannes Riitijoki (Kuva 7)

3 Tiivistelmä Pohjois-Kuru uuteen nousuun on kaksivuotinen Leader-hanke ( ) Pohjois-Kurun kylissä Ylöjärvellä. Hankkeen hallinnoijana on paikallinen kyläyhdistyksen kaltainen toimija Taistelijan talo palveluyhdistys ry. Hankealueella sijaitsee neljä tai viisi kylää riippuen rajaustavasta: Länsi-Aure, Luode, Riuttanen, Kallionkylä ja Itä-Aure. Vakituisia asukkaita on yhteensä noin viisisataa. Hankkeessa tavoitellaan yhteisen kokoontumistilan saamista kyläläisille. Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Kurun kokonaisvaltainen paikalliskehittäminen. Tavoitteena on laatia alueelle monipuolinen kyläsuunnitelma. Kyläsuunnitelmassa selvitetään myös suunnitelmassa esille tulevien tarpeiden rahoitusmahdollisuudet. Kyläläisille on tehty palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista kysely. Palveluiden suurimpiin puutteisiin haetaan hankkeessa aktiivisesti ratkaisuja. Tavoite on hyödyntää alueen kulttuuriperintöä ja vetovoimaa kylämatkailun lisäämiseksi. Tavoitteena on pitää kylän kirkkoa auki talkoovoimin kesäaikaan. Omatoimimatkailua varten kylien alueelta tehdään kyläesite ja omatoimiopas kirkkoon ja sen ympäristöön tutustumiseen. Oppaissa esitetään alueen historiaa ja nykyisyyttä tiiviisti ja helposti ymmärrettävissä paketissa. Keskiössä on alueen ja sen voimavarojen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Hankkeen tavoite on edistää vakinaisen väestön ja vapaa-ajanasutuksen yhteistoimintaa. Lisäksi halutaan parantaa yhdistysten, kunnan, seurakunnan sekä yritysten yhteistyötä yhteisellä tiedottamisella. Hanke on järjestänyt Pohjois-Kurun alueella tapahtumia ja kyläiltoja yhteistyössä paikallisten ja kesäasukkaiden kanssa. Tapahtumat on järjestetty pääosin talkoilla. Kylissä on pidetty myös talkoita kylämaiseman parantamiseksi ja siistimiseksi sekä ilmoitustaulujen tekemiseksi. Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. Ylöjärven kaupungin, Kurun kappeliseurakunnan, alueen yhdistysten, toimikuntien ja yrittäjien kanssa. Hanke on koonnut alueen hajanaista tiedotusta yhteen ja osallistunut ennakkoluulottomasti kaikkien paikallisyhdistysten tapahtumien esiin nostamiseen ja mainostamiseen. Palveluiden parantamiseksi Itä-Aureen kylään on järjestetty kuukausittain palvelupäiviä yhteistyössä paikallisyrittäjien kanssa. Lisäksi alueen yksityisiä ja julkisia palveluja sekä yhdistysten yhteystietoja on koottu Pohjois-Kurun palveluoppaaseen, joka on vapaassa jaossa kaikille halukkaille sekä paperiesitteenä että web-versiona Pohjois-Kurun kylien sivuilla ja Ylöjärven kaupungin sivuilla. Hankkeen toimet ovat vahvistaneet alueen osaltaan identiteettiä, asumisviihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Hanke on parantanut paikallisten palveluiden saatavuutta ja löydettävyyttä ja luonut avointa ja uudenlaista yhteistyön kulttuuria kylien välille. Hanke järjestää helmikuussa 2013 kyläseminaarin Seitsemisen luontokeskuksessa. Keväällä keskitytään kyläturvallisuuden parantamiseen, uimarannan kohentamiseen, kesätapahtumien järjestelyihin ja markkinointiin sekä oppaiden ja kyläkartan valmiiksi saattamiseen. Hanke päättyy

4 1. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Kurun kokonaisvaltainen paikalliskehittäminen. Tavoitteena on laatia alueelle monipuolinen kyläsuunnitelma, johon sisällytetään turvallisuus yhtenä teemana mukaan. Tavoite on hyödyntää alueen kulttuuriperintöä ja vetovoimaa kylämatkailun lisäämiseksi. Keskiössä on alueen ja sen voimavarojen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Hankkeen tavoite on edistää vakinaisen väestön ja vapaaajanasutuksen yhteistoimintaa. Hankkeessa tavoitellaan myös yhteisen kokoontumistilan saamista kyläläisille. Lisäksi halutaan parantaa yhdistysten, kunnan, seurakunnan sekä yritysten yhteistyötä. 2. Hankkeen toteuttaminen 2.1. Hankkeen toimenpiteet Hankkeessa tehtiin alkuvuodesta kyläkysely pohjois-kurulaisille, johon vastasi yli 40 kyläläistä tai vapaa-ajanasukasta. Kyselyssä kartoitettiin mm. kyläläisten ja kesäasukkaiden palvelujen käyttöä, näkemyksiä ja toiveita palvelujen kehittämiseksi, parasta paikallisen tiedottamisen tapaa ja kylien yhteistyön merkitystä. Kuva 1. Aurejärven pelimannit keskittyvät viihdyttämään yleisöä Pohjois-Kurun kylien iltamissa Aureskoskella Hankkeessa järjestettiin palvelupäiviä kyläkyselyn pohjalta yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kyläläisiltä kysyttiin, mitä paikallisia palveluja käyttäisit, jos niitä olisi kylässä tarjolla? (Kuva 2). Suosituimmat palvelut olivat nuohoojan ja likakaivon tyhjennyspalvelut, polttopuut, hierojan ja kampaajan palvelut sekä henkilöliikennepalvelut. Kyselyssä kyläläiset toivoivat että kylissä järjestettäisiin kylien yhteisiä tapahtumia, joihin voisi ottaa lapset mukaan ja jotka vahvistaisivat kylän yhteishenkeä. Joku toivoi toiminnallisia, tuotteellisia, viihteellisiä ja historiallisia tapahtumia. Pääasia tuntui olevan että tapahtumia ylipäätään olisi. Hanke järjesti kuluneena vuonna kyläläisten aloitteesta tapahtumia ja tiedotti niistä alueen asukkaille laajalti. Hanke osallistui kaikkien paikallisyhdistysten tapahtumien esiin nostamiseen ja mainostamiseen. Potkukelkkatapahtuma Pohjois-Kurun kylille pidettiin 3.2. riuttaslaisten aloitteesta. Tapahtumasta laadittiin tiedote lehdistölle (Liite 1). Paikalle saapui yli 20 kelkkailijaa ja paikallislehden toimittaja. Osallistujia olisi voinut olla enemmänkin, jos pakkanen ei olisi ollut niin lähellä pakkasrajaa (-24 C). Tunnelma oli huumorin ja hyvä tuulen siivittämä ja kylien yhteishenkeä vahvistava. Kelkkatapahtuma pääsi Kurun Lehden pääjutuksi etusivulle 9.2. Tapahtuma päätettiin järjestää uudelleen helmi-maaliskuussa Huhtikuussa järjestettiin Pohjois-Kurun kylien iltamat Auramolla Aureskoskella paikallisen pelimanniryhmän viihdyttäessä (Kuva 1). Osallistujalistan mukaan paikalla oli 97 henkeä lukuisesta kylistä Kurun ja Ylöjärven alueelta, lisäksi Parkanosta, Kihniöstä, Janakkalasta ja Tampereelta. Tilaisuus oli tarkoitettu koko perheen tapahtumaksi ja paikalla olikin kaiken ikäisiä. Kuva 2. Kyläläisten vastauksia kyläkyselyssä kysymykseen: mitä paikallisia palveluja käyttäisit, jos niitä olisi kylässä tarjolla? Palvelupäivät pidettiin hankkeelle vuokratulla aluekonttorilla (Itä-Aureentie 1063). Suosituimmaksi palveluksi osoittautuivat paikallisen yrittäjän hierontapalvelut. Hieroja tarjosi seitsemän palvelupäivää, jalkahoitaja-kosmetologi kolme ja parturi-kampaaja yhdeksän palvelupäivää kyläläisille vuonna Palvelupäivistä tiedotettiin Kurun Lehden, yhdistyksen netti- ja Facebook-sivujen, sähköpostitiedotteen sekä paperisen kylätiedotteen kautta. Hierontayrittäjä ja parturi-kampaaja ovat halukkaita jatkamaan toimintaansa myös ensi vuonna. Jalkahoitaja-kosmetologin palveluille ei tullut yhtään varausta, joten päivien tarjoamista ei kolmen yrityksen jälkeen jatkettu. 2

5 Kaikki tarjolla olevat keskeiset yksityiset, yhdistysten ja julkisten toimijoiden palvelut koottiin maksutta Pohjois- Kurun palveluoppaaseen kesän aikana. Opas julkistettiin heinäkuussa Tavoite oli helpottaa lähimpien palveluiden löytämistä Pohjois-Kurun alueella. Tietojen lisääminen oppaaseen oli vapaaehtoista. Vain muutama paikallinen yrittäjä ei halunnut nimeään oppaaseen. Oppaan koonnin ja taittotyön teki hankevetäjä. Oppaasta tehtiin paperinen haitariesite, jota jaettiin mm. Kurun markkinoilla, Kurun kirjastossa ja paikallisessa kyläkaupassa. Sama esite laitettiin myös verkkomuotoisena Ylöjärven yrityspalveluiden ja Pohjois-Kurun kylien sivuille. Oppaan tiedot julkaistiin myös ilmoituksena paikallisen Kurun Lehden kesänumerossa 19.7., joka jaettiin peittojakeluna. Hanketta hallinnoiva paikallisyhdistys, Taistelijan talo palveluyhdistys ry, tuotti kyläläisten ottamista paikalliskohteista otettujen valokuvien pohjalta talvi- ja kesäkortteja, postimerkkejä sekä adresseja. Hanke tiedotti kyläläisiä paikallistuotteiden teosta ja pyysi kyläläisiä tuomaan kuvia tuotteiden tekoa varten. Talvikortit julkaistiin helmikuussa, kesäkortit ja postimerkit kesäkuussa. Korttien ja postimerkkien suosio kannusti tuottamaan uusia paikalliskortteja myös jouluksi 2012 (Kuva 3). Kortteja myytiin paikallisessa kyläkaupassa, yrittäjien järjestämässä joulumylläkässä Kurussa ja kylien yhteisissä pikkujouluissa Salosella. Pohjois-Kurun kylille tehtiin talkoilla kolme ilmoitustaulua lokakuussa. Talkoot pidettiin ja talkoolaisina olivat kyläläiset. Materiaalit ilmoitustauluihin lahjoitti Ylöjärven kaupunki. Ilmoitustaulut suunnitteli ja materiaalikulutuksen arvioi hankevetäjä. Ilmoitustaulut pystytettiin Itä-Aureeseen, Luoteeseen sekä Kallionkylään. Riuttaslaiset olivat aktiivisia jo aiemmin ja tekivät omansa valmiiksi alkukesästä. Taulut sijoitettiin kylien jätepisteiden yhteyteen. Kuva 4. Talkoolaisia kylien ilmoitustauluja tekemässä. Kyläläiset maisemoivat myös talkoilla kyläänsä. Talkoissa siistittiin Suolahden uimarantaa sekä rakennettiin puinen roskiskatos jätepisteelle muovisten jäteastioiden ympärille. Tarvikkeet katokseen saatiin Pirkanmaan jätehuollolta. Uimarannan siivoaminen ja paranteleminen jatkuu keväällä Talkoot järjestettiin yhdessä SVYE-hankkeen kanssa. Hankkeessa tehtiin arkistotutkimuksia ja selvitettiin entisen kyläläisten yhteisomistuksessa olleen seurantalon ja tontin omistussuhteita. Tarkoituksena on ollut selvittää olisiko kylä keskelle unohdettu, paikallisen yhdistyksen omistuksessa ollut käyttämätön tontti saatavissa mahdollisesti takaisin kyläläisten omistukseen ja hyötykäyttöön tavalla tai toisella. Asiaa on selvitellyt vapaaehtoisella työpanoksella yhdistyksen sihteeri. Asian vuoksi pidettiin kolmen vanhan itä-aureslaisen yhdistyksen vuosikokoukset (Kuva 5). Kokouskutsu esitettiin avoimesti Kurun Lehdessä. Kuva 3. Yksi kyläläisten lahjoittamista korttiaiheista, joista paikallinen yhdistys tuotti kortteja myyntiin. Aurejärven kirkkoa pidettiin auki vapaaehtoisten toimesta. Hanke pyysi kyläläisiä vapaaehtoisiksi tiedotteessaan ennen kesän alkua Aurejärven kirkon päivystystä varten. Avainta pidettiin paikallisessa kyläkaupassa ja vierailijat saivat tutustua kirkkoon halutessaan paikallisen oppaan johdolla. Palvelua käytettiin ennakoitua vähemmän. Ensi kesänä suosio voi olla suurempi, kun hankkeen kokoama omatoimiopas kirkosta ympäristöineen saadaan valmiiksi ja siitä tiedotetaan yleisöä. Kuva 5. Kyläläinen tutkimassa vanhan paikallisyhdistyksen pöytäkirjoja marraskuussa pidetyssä vuosikokouksessa. 3

6 Hankkeessa järjestettiin kyläiltoja. Helmikuun kyläillassa kerrottiin kyläkyselyjen tuloksista kaikille kiinnostuneille. Paikalle saapui 13 henkeä ja Kurun lehden toimittaja. Elokuun alussa (3.8.) oli Saksa-ilta. Kyläläiset, jotka olivat vierailleet Saksassa asuvien itä-aureslaisten kesäasukkaiden luona, kertoivat matkakertomustaan yhdessä saksalaisten isäntiensä kanssa. Molemmat tilaisuudet järjestettiin Itä- Aureessa. Loppuvuoden huipentuma oli Pohjois-Kurun kylille järjestetty yhteinen pikkujoulu (Kuva 7). Edellisenä vuonna riuttaslaiset järjestivät vastaavan juhlan kaikille, nyt oli aureslaisten vuoro. Juhlan eteen tehtiin runsaasti vapaaehtoistunteja juhlapaikan ja tarjoilujen valmisteluissa ja jälkisiivouksessa. Juhlatilana toimi Pohjois-Kurun metsästäjien omistama Hirvisalonki Salonen. Musiikista vastasivat alueen harmonikkaryhmä Aurejärven pelimannit. Paikalla oli väkeä kaikista Pohjois-Kurun kylistä, myös Kurusta asti. Luoteen Honkalinnaan kokoonnuttiin kuulemaan tarinoita paikallisista, edesmenneistä kansanparantajista. Kertojana oli Luoteessa asuva, nykyinen kansanparantaja ja hieroja Juha Kuivasniemi. Paikalla oli 48 osallistujaa. Tilaisuus poiki lehtijutun (Ylä-Satakunta 30.8.) ja kansanparantajalle toisenkin esiintymispyynnön samasta aiheesta Kurun kirjastoon Yleisömenestyksen sai kyläilloista aikaan myös kunnallisvaalien 2012 alla järjestetty Pohjois-Kurun kylien vaalitilaisuus , jonne kutsuttiin kaikki Kurun alueen kunnallisvaaliehdokkaat (Kuva 6). Paikalle saatiin kymmenen ehdokasta. Illan juontajana toimi hankevetäjä. Puheenaiheet vaihtelivat mm. haja-asutusalueen rakentamisluvista, kuntaliitossopimuksen pitämättömyyteen, osakuntaliitospohdintoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä asiointiliikennejärjestelyihin. Keskustelu oli hyvin vilkasta. Sekä ehdokkaat että kuulijat olivat hyvin tyytyväisiä illan antiin. Kyläläiset pyysivät ehdokkailta vaalilupauksen, jossa ehdokkaat allekirjoituksellaan lupasivat sitoutua kaupungin harvaan asutun aluueen kehittämiseen mm. siten, että pysyvää uudisrakentamista ei estettäisi. Yhtä vaille kaikki paikalla olleet ehdokkaat allekirjoittivat sitoumuksen. Kuva 7. Joulujuhlatunnelmaa Salosella. 3. Tiedottaminen Hankkeella on ollut keskeinen rooli Pohjois-Kurun alueen hajanaisen tiedottamisen kokoamisessa. Pohjois-Kurun alueen kannalta tiedotettavaa on paitsi paikallisten yhdistysten, toimikuntien, Kurun kappeliseurakunnan, oman kunnan ja Seitsemisen kansallispuiston asioissa. Tyypillistä on että eri toimijat tiedottavat omilla sivuillaan, mutta kukaan ei kerää aktiivisesti tietoa samaan paikkaan. Kyläläiset kertoivat helmikuun kyselyssä mikä koettiin toimivimmaksi tavaksi kylätiedotuksessa (Kuva 8). Tärkeimmiksi kanaviksi osoittautui kyläkauppa JussiMatti yhdessä ilmoitustaulujen (joita kylissä ei vielä alkuvuodesta ollut!), sähköpostitiedotuksen ja paikallislehden kanssa. Myös kylän nettisivuilla oli merkitystä. Vaikka kyselyyn vastasi vain pieni osa kyläläisistä, vastaukset osoittavat monikanavaisen tiedotuksen merkityksen. Kuva 6 Kuntavaaliehdokkaat kyläläisten tentattavana Pohjois-kurun kylien vaali-illassa. Marraskuun kyläillassa (10.11.) kerättiin paikallista nimistöä alueelta tekeillä olevaan kyläkarttaan. Nimistöä saatiin talteen lähes kahdensadan paikan nimen verran. Nimistöä laitettiin näkyviin Pohjois-Kurun kylien sivuille linkitettyyn sähköiseen karttaan jotta kaikki kiinnostuneet pääsisivät tutustumaan ja täydentämään karttaa. Kuva 8. Kyläläisten näkemyksiä parhaista tiedottamisen kanavista kyläkyselyn mukaan. 4

7 Vuoden alussa aukaistiin Taistelijan talo -palveluyhdistykselle avoimet Facebook sivut Sivuja voi seurata ilman kirjautumista Facebookin varsinaiseksi käyttäjäksi. Hankevetäjä päivitti sivuja vuoden aikana yhteensä 140 kertaa. Sivujen suosio vain kasvoi loppuvuotta kohti. Lisäksi hankkeen tapahtumista ilmoitettiin Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenterissa. Hanke tiedotti toiminnastaan myös Itä-Aureen nettisivujen kautta Sivut ovat olleet tärkeä ja nettisivuina ainoa paikallisen tiedottamisen väline Pohjois-Kurun kylistä. Muilla kylillä ei ole ollut vastaavia sivuja. Hankkeella oli loppuvuoteen asti sivujen yhteydessä alasivu Pohjois-Kuru, jonka kautta on tiedotettiin. Tiedottamiskertoja ei tilastoitu, mutta ne korreloivat Facebook-sivujen päivitysmäärien kanssa. Uudet Pohjois- Kurun kylien sivut aukaistiin marraskuussa Sivujen sisältöä tehdään kyläläisten avustuksella hankkeen aikana. Hankkeen tiedotus on jo siirretty uusille sivuille. Hankkeen toimista kerrottiin myös paikallislehden ja paperisen hanketiedotteen avulla (Liite 3). Kaikki hankkeesta julkaistut lehtiartikkelit ja ilmoitukset on koottu hankkeen aikana leikekirjaan. Hankkeen tiedotteita on jaettu paikallisessa kyläkaupassa ja sähköpostitse yhteystietonsa ilmoittaneille kyläläisille. Sähköpostitiedotuksen piirissä on sekä pysyviä että kesäasukkaita. Hankkeesta julkaistiin vuoden aikana 13 artikkelia ja kaksi mielipidettä paikallislehdessä. Kurun Lehti on kyläläisten kannalta tärkein ja merkittävin paikallisen tiedotuksen välittäjä entisen Kurun kunnan alueella. Uutiskynnys on riittävän matala, jotta pienet, kyläläisiä kiinnostavat paikallisuutiset tulevat julkaistuksi. Hanke ilmoitti Kurun Lehden kautta palvelupäivistä ja tapahtumista 11 kertaa hankevuonna. 4. Aikataulu ja resurssit Hanke alkoi heinäkuussa 2011 ja jatkuu syyskuun loppuun Hankkeen tavoitteiden läpiviemiseen on siten vielä aikaa puoli vuotta. Hanketta on toteuttanut Taistelijan talo -palveluyhdistys puoliaikaisen hankevetäjän johdolla. Hankkeen läpiviennin kannalta korvaamatonta työtä ovat tehneet vapaaehtoiset kyläläiset, erityisesti yhdistyksen hallitukseen kuuluvat henkilöt. Talkootöitä on hankkeelle tähän mennessä tehty yli tuhat tuntia. Mainittakoon että talkootyönä on tehty myös paljon sellaista työtä, jota ei ole voitu sisällyttää maksatukseen, koska niitä ei ole mainittu hankesuunnitelmassa. Talkootyötä tehtiin mm. tapahtumien järjestämisissä, kirkon päivystämisessä, yhteistilan selvittelyissä, ilmoitustaulujen teossa, uimarannan siistimisessä sekä kylien ja hankkeen markkinoinnissa. Hankevetäjä on tehnyt työtä sekä hankkeelle vuokratussa aluekonttorissa kyläisten keskellä, mutta pääosin etänä. Tapahtuman järjestämisiin on saatu maksutta käyttöön metsästysseurojen omistamia tiloja (Salonen ja Honkalinna), sekä paikallisen kyläkaupan tiloja. Hankkeen kokonaiskustannus on euroa, josta avustuksen osuus on 80%. Yhdistyksen omavastuu hankkeesta on euroa, josta merkittävä osa tehdään talkootyönä. Suurin kustannus hankkeessa on ollut hankevetäjän palkka. Lisäksi rahaa on kulunut tapahtumien järjestämiseen, palvelupäivien ja tapahtumien ilmoitteluun ja palveluoppaan valmistamiseen. Nettisivujen kustannukset tulevat jäämään alhaisiksi, koska sivut tehdään ja sisällöt tuotetaan hankevetäjän ja vapaaehtoisten toimesta. Yhdistykselle ei myönnetty yllätykseksi minkäänlaista yleisavustusta omasta kunnasta vuodelle Onneksi kuitenkin Ylöjärven kunta avusti yhdistystä dataprojektorin ja kameran hankinnassa osa-avustuksella. Siihen asti hankevetäjä lainasi maksutta hankkeen tilaisuuksiin dataprojektoria eri lähteistä ja kuvasi tapahtumia omalla kamerallaan. Nyt kylät ovat saaneet omat välineensä yleishyödyllistä käyttöä varten. Hanke on jo hyödyntänyt molempia laitteita kyläilloissa ja paikallisten kohteiden dokumentoinnissa. 5. Raportointi ja seuranta Hankkeen raportoinnista ja seurantatiedon keräämisestä on vastannut hankevetäjä. Kaikki hankkeen järjestämät tapahtumat osallistujamäärineen, lehtiartikkelit, tiedotteet yms. on laitettu avoimesti näkyviin uusille nettisivuille. Hankkeen ohjausryhmälle on esitelty hankkeen toimia Taistelijan talo -palveluyhdistyksen kokousten yhteydessä. Hankkeen vuosiraportti 2011 toimitettiin toimintaryhmälle maaliskuussa Yhdistyksen hallitus on esittänyt mahdollisia korjaustoiveita ja hyväksynyt viralliset raportit kokouksissaan. Näin on toimittu myös tämän raportin suhteen. Hankevetäjä on pitänyt joka viikko yhteyttä yhdistyksen sihteeriin ja puheenjohtajaan pitänyt heitä tietoisina hankkeen toimista. Keväällä 2013 hankkeessa tehdään kysely, jossa selvitetään kyläläisten näkemyksiä hankkeen vaikutuksista hanketavoitteisiin nähden. Palaute on tärkeä keino arvioida hankkeen vaikutuksia mahdollisimman objektiivisesti. 6. Yhteistyökumppanit Hankkeen yhteistyökumppaneiksi on toivotettu tervetulleiksi kaikki kylien kehittämistä kohtaan kiinnostusta tunteneet. Hankkeessa on tehty kaikkien halukkaiden kuten paikallisyhdistysten, toimikuntien, yrittäjien, kesäasukkai- 5

8 den, seurakunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa yhteistyötä. Yhteistyön eteen on kuitenkin tehtävä työtä myös viimeisenä hankevuonna. Ilman aktiivisia yhteydenottoja ja omaa tiedottamista kyläalueet jäävät helposti isompien toimijoiden suhteen unohduksiin. Hanke on koonnut tiedotteisiinsa ja yhdistyksen netti- ja Facebook-sivuille mm. Seitsemisen kansallispuiston, Iso- Mustajärven Urheilijoiden, Kurun kappeliseurakunnan, paikallisten tiehoitokuntien ja Ylöjärven kaupungin kylähankkeen (SVYE) tapahtumista hankevuotena. Osin SVYE:n ansiosta on tavattu myös muiden Ylöjärven kylien toimijoita. 7. Hankkeen tulokset Kyläläiset ovat itse olleet hankkeen aikana hyvin aktiivisia ja osallistuneet hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Paikallinen aktiivisuus on hallitusten jäsenten mukaan saanut lisäsykettä hankkeesta. Oman paikan ja asuinalueen arvostus on vahvistunut. Omien kuvien tuottaminen korteiksi, adresseiksi, postimerkiksi ilahdutti monia. Tuotteille oli myös kysyntää. Paikallisnäkökulmaa on rohkaistu tuomaan julki ja päättäjiin otettu suoraan yhteyttä aiemmista huonoista kokemuksista huolimatta. Erityisesti tämä tuli ilmi Tampereen seutuhallinnon MAL-suunnittelussa, jossa oma kunta suhtautui hyvin nuivasti alueensa asukkaiden jättämiin näkemyksiin. Rakentamista oltiin keskittämässä suunnitelmissa palvelukyliin, mikä oli pohjois-kurulaisten tulevaisuuden kannalta merkittävä uhkakuva. Paikalliset ihmiset olivat suunnitelmista tyrmistyneitä ja aktivoituivat konkreettisen kansalaisvaikuttamiseen. Hanke seurasi asiaan liittynyttä keskustelua, kyläläisten aktivoitumista asiassa ja alueen asukkaiden jättämiä mielipidekirjoituksia eri lehdissä ja nosti aiheeseen liittyvä tai sitä sivuavia aiheita yhdistyksen Facebook-seinälle (Liite 4). Mielipiteitä julkaistiin mm. Aamulehdessä, Maaseudun Tulevaisuudessa, Kurun Lehdessä, Ylä-Satakunnassa ja Ylöjärven Uutisissa. Lisäksi kyläläiset pitivät leikekirjaa, johon leikattiin artikkeleita asiaan liittyen. Näin paikallisille merkittävää ajankohtaista asiaa tuli dokumentoiduksi. Leikekirja oli selattavissa joka päivä auki olevassa paikallisessa kyläkaupassa ja se kiersi ihmisten käsissä hankkeen järjestämissä joulujuhlissa. Koska oma kaupanki yritti toistuvasti jättää kylien asukkaiden näkemykset huomiotta ja jatkaa kyläläisten mielestä kaavoituslinjauksissaan tulevaisuutta heikentävään suuntaan, oltiin suoran yhteydessä mm. Ylöjärven kaikkiin valtuutettuihin, kunnan johtoon, Tampereen alueen seutuhallintoon, useisiin maaseutututkijoihin, Maaseudun politiikan yhteystyöryhmään, alueen kansanedustajiin ja asunto- ja viestintäministeri Kiuruun ja ympäristöministeri Niinistöön. Kyläläisten aktiivisuutta läheltä seuranneena, 6 väittäisin että pohjois-kurulaiset saivat nostatettua julkista keskustelua ja vaikuttivat mahdollisesti osaltaan siihen että joulukuussa 2012 Aamulehti uutisoi ministeri Kiurun lähettäneen selvitysmiehet ELY-keskuksiin selvittelemään asiaa. Tammikuussa 2013 Aamulehti uutisoi (26.1.): Tampereen kaupungin kuntayhtymä ajaa rakennuskieltoa enää vain asema-kaava-alueiden lähellä oleville lievealueille. Pohjois- Kurussa iloittiin aidosti paikallinen äänen kuulemisesta ja kurulaisten menestyksestä yli puoluerajojen. Osin vilkkaasta keskustelusta ja julkisesta mielipiteiden vaihdosta Kurussa nousi ennennäkemätön kiinnostus syksyn kuntavaaleja kohtaan toisin kuin monessa uudessa liitoskunnassa. Ehdokkaita oli myös helppo saada hankkeen järjestämään Pohjois-Kurun vaalitilaisuuteen. Kurulaisia ehdokkaita pääsi läpi enemmän kuin entisen kunnan äänestäjien määrällä olisi ollut selitettävissä. Ylä-Satakunta kommentoikin uutta vallanjakoa seuraavasti : Kuru jyrää Ylöjärven valtuustossa. Kun valtuutettuja on Ylöjärvellä 51, se tarkoittaa että 15,7 prosenttia valtuustopaikoista on kurulaisten hallussa. Kaupungin asukkaista kurulaisia on vain 9,3 prosenttia Hanke on vahvistanut kesäasukkaiden ja vakiasukkaiden kanssakäymistä. Kesäasukkaat ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin, ottaneet kantaa rakentamiskeskusteluun ja tehneet myös vapaaehtoistyötä hankkeessa. Pohjois-Kurun palveluopas on osoittanut myös tarpeellisuutensa erityisesti kesäasukkaiden suhteen. Paikallisten palvelujen äärelle on ollut helppo löytää, kun kaikki on tiivistetty oppaaseen. Opasta on jaettu myös uusille tulijoille. Aiemmin tieto kulki ensisijaisesti puskaradion kautta. Piti tuntea joku, joka kertoi ja neuvoi. Yhteistyö Ylöjärven kaupungin SVYE-hankkeen kanssa johti myös kyläläisten heräämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin kylämaiseman kohentamiseksi. Teoriaa maiseman ja kulttuurin merkityksestä ja metsämaiseman suunnittelusta kuunneltiin metsäinsinöörin esittämin innostavin esimerkein Itä-Aureessa järjestetyssä mais lassa Illan aikana opastettiin runsaan kuva-aineiston avulla näkemään, lukemaan ja arvioimaan erilaisia maisemia. Maiseman käsite osoittautui paljon moniulotteisemmaksi käsitteeksi, kuin mitä tavallisessa kielenkäytössä oli totuttukaan. Kyläläisillä oli ehdotuksia kohennettavista kohteista, osa näistä käytiin toisena päivänä katsomassa ja nämä kirjattiin SVYE:n toimesta kylien maisemointisuunnitelmaan. SVYE:n kanssa toteutettu kyläkirppissuunnistus 1.9. oli myös niin suosittu että se päätettiin järjestää Pohjois-Kuru uuteen nousuun hankkeen toimesta Pohjois-Kurun alueella myös Hankkeen myönteiset vaikutukset ovat antaneet aktiivisille toimijoille palautetta siitä että paikalliskehittämiseen satsattu vaiva kannattaa. Yhdistyksessä on innostuttu hakemaan rahoitusta hankkeen aikana kylän hyvinvoinnin edistämiseen myös yksityisiltä säätiöltä. Yhdistys sai myönteisen rahoituspäätöksen Sohlberg-säätiöltä (5000 euroa) ja Keskitien tukisäätiöltä hankevuonna Sohlberg-

9 säätiö antaman tuen avulla ollaan esimerkiksi järjestämässä ensi kesäksi kolme kirkkokonserttia Aurejärven kirkkoon. Esiintyjät ovat musiikin ammattilaisia. Myös Ylöjärven kaupungilta saatu tuki dataprojektoriin ja kameraan oli ilonaihe. Paikalliskulttuuri on saanut lisäravinnetta uusista rahoituslähteistä. Taistelijan talo palveluyhdistys ry teki hankkeen aikana aloitteen Ylöjärven kaupungille väliaikaisrahoituksen saamiseksi paikallisyhdistyksille hankkeiden läpiviemiseksi. Kiinnostus aloitteeseen nousi paitsi omasta kokemuksesta, jossa nykyistä hanketta on tehty pankkilainan turvin, myös tietoisuudesta muiden kuntien käytänteistä. Asialla oli vastustajia, mutta kaupunginhallitus päätyi kannattamaan rahoituksen myöntämistä tietyin ehdoin joulukuussa 2012 pidetyssä kokouksessaan. Asiasta tiedotettiin yhdistyksiä kaupungin nettisivuilla julkaistulla tiedotteella Hankkeen toimet ovat voimistaneet hanketavoitteiden mukaisesti osaltaan alueidentiteettiä, asumisviihtyisyyttä ja vahvistaneet yhteisöllisyyttä. Asukkaat menettivät aktiivisuudestaan huolimatta yhden hyvän kokoontumistilan (vanhan koulun), mutta eivät lannistuneet. Pohjois-Kurun asukkaat ovat yrittäneet julkisilla mielipiteillään, lausunnoillaan ja aktiivisella vaikuttamistyöllään aikaansaada julkista painetta päättäjiin, jotta seudulliset kaavoitussuunnitelmat ja oman kunnan linjaukset eivät uhkaisi uusien asukkaiden saamista alueelle. Uudet asukkaat, sekä vakituiset että kesäasukkaat ovat elintärkeitä alueen kehittämiselle ja palvelujen turvaamiselle jatkossa. Myös yhteisen kokoontumistilan saamiseksi on käyty keskustelua ja kylän yhteisen omaisuuden selvittämiseksi on tehty arkistointitutkimuksia. Mikäli unohdettu tontti kylän keskellä saadaan takaisin kylän yhdistysten hallintaan, voi tämä antaa jonkinlaista pääomaa yhteisen kokoontumistilan suunnitelmille. Pohjois-Kurun kylille järjestettiin kyläsuunnitteluilta 4.1. kyläturvallisuusteemalla ja sen tuloksena järjestetään Itä- Aureessa kylien turvallisuusiltapäivä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä pelastuslaitoksen ja vakuutusyhtiön kanssa (sammutintarkastus). Tapahtumasta on jo ennakko- 7 tieto Pohjois-Kurun nettisivuilla. Omatoimiopas kirkosta ja paikallisnimistöllä höystetty kartta kylistä on tekeillä kesäksi 2013 ja materiaalia on hankittu näiden tekemiseen koko hankkeen ajan. Aineiston käsittely ja tarpeellinen karsinta tehdään kevään 2013 aikana. Olemassa olevan Pohjois-Kurun palveluoppaan päivitys tehdään ennen hankkeen loppua. Muuttuneet tai vanhentuneet tiedot päivitetään ainakin verkkomuotoiseen oppaaseen. Kylän uimarannan maisemointitalkoita jatketaan keväällä, koska marraskuussa pidetyissä talkoissa ei saatu koko rantaa vielä perattua siistiksi. Luvassa on risukoiden raivausta, puun kaatoa, raivausjätteen polttamista sekä mahdollinen pukusuojan teko. Taistelijan talo palveluyhdistys ry järjestää kolme kesäkonserttia Aurejärven kirkossa yhteistyössä seurakunnan kanssa: la Koop Arponen ja Flute of Shame, la Pentti ja Eila Tynkkynen ja la Jaakko Löytty orkestereineen. Hanke on mukana tapahtumajärjestelyissä ja tiedottamisessa. Hanke ehtii vielä olla mukana Kuru-päivillä heinäkuussa, ja järjestämässä kyläkirppissuunnistusta heinä-elokuussa ennen hankkeen loppua. Hankkeen loppuraportti kirjoitetaan elo-syyskuussa, kun kirjanpito saadaan valmiiksi ja hanke päätökseen. 8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi Hankkeen tavoitteita kohti edetään myös viimeisenä hankevuonna. Hankkeessa tehdään edellisen vuoden tapaan kyläkysely helmi-maaliskuussa 2013 palautteen keräämiseksi. Kysely tulee olemaan laajempi laajentuneiden sähköpostilistojen, yhteistyöverkostojen ja hankkeen paremman tunnettavuuden vuoksi. Helmikuussa järjestetään edellisvuonna suurta suosiota nauttinut potkukelkkatapahtuma Pohjois-Kurun kylille sekä hankesuunnitelmassa mainittu kyläseminaari Kylät ovat saaneet ennakkotiedon tapahtumista jo joulukuussa. Ilmoitus tapahtumista on kylien nettisivuilla ja kylien ilmoitustauluilla ja se oli Kurun Lehdessä tammikuussa.

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

kotina Korvensuora Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla,

kotina Korvensuora Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla, Korvensuora kotina Korvensuoran suuralueen tiedote syksy 2010 Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla, Tuiskutie 10 Kaikki suuralueen asukkaat lämpimästi

Lisätiedot

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon)

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) 03.09.2007 31.12.2008 Hankkeen loppuraportti 31.12.2008 LEPPÄVIRRAN MONIPALVELUAUTO( LEMON) YHTEENVETO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 LOPPURAPORTTI Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2014 Loppuraportti 1 / 41 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN YHTEENVETO KOTISEUTU YHDISTI VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm.

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm. Y S Numero 2 keskiviikko 31.8.2011 Tässä lehdessä mm. MARTTI MÖLSÄN ISO JYTKY Sivu 10 HALLITUSOHJELMA YRITTÄJÄN SILMIN Sivu 25 ATTE KEINONEN ÄITINSÄ JALANJÄLJILLÄ Sivu 8 Tässä lehdessä mm. SUOMEN YSTÄVÄLLISINTÄ

Lisätiedot

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut.

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut. 1 KYLÄHYVINVOINTI - Mitä Mistä on se hyvinvointi koostuu ja ja miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? edistetty? Toimintamalleja yksilö osallisuus arjen terveys turva yhteiskunta yhteistyö

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

Kanavan Varrelta 2010

Kanavan Varrelta 2010 Kanavan Varrelta 2010 Hinta 6e Kesäillan kaunotar Kynsien lakkaus, kesäinen iltameikki, juhlava pikakampaus, huulipuna, tilat vaatteiden vaihtoon ja suihkuun sekä virkistävä juoma. 1 1,5 h toiveiden mukaan.

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot