ÄÄNI. Suomalaisen. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille. tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen. ja sen mallintaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNI. Suomalaisen. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille. tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen. ja sen mallintaminen"

Transkriptio

1 SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille Suomalaisen tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen ÄÄNI ja sen mallintaminen PÄÄTTÄJÄ, TUULIVOIMA tulee pöydällesi! Energiaremontilla talouskasvua & työllisyyttä Suomeen tuulivoima 1

2 ELÄMME KRIITTISIÄ aikoja uuden hallituksen luodessa toimenpiteillään pohjaa ja suuntaa tulevalle vuosikymmenelle. Prosessissa luodaan avaimet pirttiin, joka on joko kehityksen, kasvun ja hyvinvoinnin Suomessa kukoistava kartano tai toisena ääripäänä jatkuvien säästöjen, vyönkiristyksen ja kehityksen kelkasta jäämisen syrjäyttämä impivaaralainen torppa. Kohtalomme on uuden hallituksen varassa, ja siltä odotetaan paljon. NYKYMENOA JATKAMALLA hyväksymme faktan, että Suomi on fossiilisen energian suhteen yksi köyhimmistä maista ja köyhtymisemme vain kiihtyy, kun ostamme fossiilista energiaa muiden asettamilla ehdoilla. Vaihtoehtona on, että otamme itseämme niskasta kiinni ja katsomme millaisen mahdollisuuden uusiutuva energia meille tarjoaa. KYLMÄSSÄ, PIMEÄSSÄ harvaan asutussa Pohjolassa energia on meille tärkeämpi resurssi kuin ehkä millekään muulle kansakunnalle. Tämä oli historiassa kilpailuhaitta, mutta uusiutuvaan energiaan liittyvät täysin erilaiset draiverit. Laajassa ja harvaan asutussa maassamme riittää metsiä, maata, tuulta ja niiden lisäksi vielä vettä ja aurinkoakin hyödynnettäviksi. Kysymyksenä pitäisi yksinkertaisesti olla vain se, miten fiksuiten otamme omat energiavaramme hyötykäyttöön. LUOMME ITSE omilla mielikuvillamme, historiaamme pohjautuen, rajat tulevalle menestyksellemme. Myyttejä, jotka rajoittavat meitä näkemästä omat mahdollisuutemme, on paljon. Suurin osa niistä tulee joko historiasta tai mielikuvista, joita erilaiset tahot ja lobbarit luovat omista tarkoitusperistään objektiivisen tiedon määrä on usein rajallinen, jos sellaista ylipäätään on saatavilla. Tyypillisiä uskomuksia ja myyttejä ovat esimerkiksi: PÄÄKIRJOITUS Kohti uutta vuosikymmentä - leikkauksia vai uuden rakentamista? Jari Suominen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n puheenjohtaja Päästökauppa on markkinaehtoinen, kustannustehokas ja kilpailuneutraali tapa hoitaa siirtyminen päästöttömään energiaan. Todellisuudessa päästökaupassa suurin markkinadraiveri on pitää fossiilista energiaa markkinoilla jatkuvasti nostamassa sähkön markkinahintaa ja maksimoimassa näin sähköntuottajan tuotot. Päästökaupan kustannus ei ole ennakoitavissa, joten sen varaan on vaikea, jos ei mahdotonta, investoida. Lämpö ja sähkö käsitellään useimmiten erillisinä energiamuotoina, joiden rajapintaa ei tunnisteta. Sähköä käytetään kuitenkin enenevässä määrin niin lämmitykseen esimerkiksi lämpöpumpuissa kuin liikenteenkin polttoaineena. Kun muistetaan miten yksinkertaista sähkön muuttaminen lämmöksi on, voidaan keinotekoista jakoa hyvinkin pitää vanhoihin mielikuviin perustuvana. Keskusteluun energiasta pitäisikin sisällyttää koko 300 TWh:n energiakakku, ei 85 TWh:n sähkönkulutus. Yhdistetty- ja keskitetty sähkön- ja lämmöntuotanto oli toimiva ja ylivertainen konsepti fossiilisessa maailmassa, mutta varsinkin hyödynnettäessä päästöttömiä uusiutuvan energian muotoja tuotanto hajautuu pieniin yksiköihin, vaihtoehdot lisääntyvät ja tuotantomuodot eriytyvät vääjäämättä. Vanhoista aikoinaan järkevistä rakenteista tuleekin helposti kehityksen jarruja. Kuka olisi muutama vuosi sitten uskonut, että sähkö on tänään halvempaa kuin lämpö? SUOMEN KANNALTA on järkevintä ottaa energian saatavuus ja hinta omaan hallintaan luomaan hyvinvointia ja työtä. Nyt on aika ryhtyä tosissaan tekemään energiaremonttia. Kun vielä ravistellaan edellä mainitut uskomukset ja myytit harteilta, kannattaa uuden hallituksen luoda mahdollisimman pikaisesti kotimaiselle energialle monimuotoisuuteen, kustannustehokkuuteen, päästöihin ja teknologianeutraaliuteen perustuvat selkeät tavoitteet ja kannusteet. Tuulivoiman lisärakentaminen puhtaana, turvallisena ja suomalaisena energiamuotona täyttää kaikki nuo kilpailun kriteerit ja sille kannattaakin asettaa kovat tulevaisuuden odotukset ja tavoitteet. Hyvä 2030-tavoite ja keskustelun lähtökohta on 10 %:n eli noin 30 TWh:n tuulisähköosuus Suomen energiatarpeesta vuonna TUULIVOIMA » ajankohtaista PÄÄKIRJOITUS: Kohti uutta vuosikymmentä - leikkauksia vai uuden rakentamista? KOULUTUS: Turvallisesti tosi korkealla KOMPONENTIT: Läpivientien tiiviydellä on väliä IHMISET: Henkilökuvassa Riku Huttunen KAMPANJA: Energiaremontilla talouskasvua ja työllisyyttä Suomeen MAAILMA: Wind Expo 2015 TULEVAISUUS: Suomalaisen tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen SELVITYS: Cleantech PIENTUULIVOIMA: Matkakertomuksia pingviinimantereelta BLOGI: Tuulivoima tuo kasvua ja työtä Lyhyet AJANKOHTAISTA: Tuulivoima kartalla HANKEKEHITYS: Paljon puhetta äänestä ja sen mallintamisesta Tuulen tuomaa työtä MAAILMA: Tuulivoimaa Hampurin jätevedenpuhdistamolla KOTIMAISUUS: Miksi komponenttiteollisuus tarvitsee kattavan kotimarkkinan? Tilastot HANKEKEHITYS: Maisemavaikutusten visualisointi sähköiseen aikaan KOLUMNI: Tuulivoima hallitusohjemassa - selvää säästöäkö? Pikku-uutiset Yritysluettelo Tariffilain muutos valmisteluun HALLITUSOHJELMASSA KIRJATTIIN tuulivoiman syöttötariffikiintiön leikkauksista. Kiintiön 2500 MVA:n raja on määritelty vuonna 2011 voimaan tulleessa laissa, joten lakia on muutettava hallitusohjelman kirjauksen toteuttamiseksi eli kiintiön leikkaamiseksi noin 2000 MVA:iin. HALLITUKSEN ESITYSTÄ on alettu valmistella työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus saada valmiiksi jo mahdollisesti ennen kesälomakautta. Lausuntoja esityksestä kerätään kesän aikana. Syksyn istuntokauden alettua eduskunta saa ehdotuksen käsiteltäväkseen, minkä jälkeen vuorossa ovat valiokuntakäsittely asiantuntijakuulemisineen ja lausuntoineen. Valiokunnista hallituksen esitys palaa toiseen eduskuntakäsittelyyn, minkä jälkeen jos eduskunta niin päättää laki tulee voimaan. Lopullisen lain vahvistamisen tekee useimmissa tapauksissa tasavallan presidentti. LAKI MUUTETTANEEN tällä kertaa niin, ettei muutos aiheuta tarvetta notifioida sitä EU:ssa. ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) 26. VUOSIKERTA JULKAISIJA Suomen Tuulivoimayhdistys ry PÄÄTOIMITTAJA Heidi Paalatie TOIMITUSSIHTEERI Anna Tiihonen ULKOASU & TAITTO Soulcarver Media Syöttötariffilaskurissa 2500 MVA:n raja ylitetty KANNEN KUVA Jari Kurvinen / Vastavalo.fi PAINOPAIKKA Waasa Graphics Oy, Vaasa ILMOITUSMYYNTI Heidi Paalatie POSTIOSOITE Suomen Tuulivoimayhdistys ry Asemakatu 11 A 2, Jyväskylä SÄHKÖPOSTI / WWW PANKKITILI Nordea FI TILAUSHINTA Lehti ilmestyy 3 kertaa vuodessa Vuosikertatilaus: 50 euroa + alv SYÖTTÖTARIFFILASKURISSA YLITETTIIN MVA raja vain alle viikko hallitusohjelman julkaisemisen jälkeen. Aiempien ennusteiden mukaan kiintiön arveltiin olevan täyteenvarattu vuosien aikana, mutta hallitusohjelman leikkauslinjausten luoma epävarmuus sai hanketoimijat kiirehtimään hakemusten jättämistä Energiavirastolle. Järjestelmään on hyväksytty alle 1000 MVA:n edestä kapasiteettia, loppujen osalta on kyse kiintiöpäätöksistä ja kiintiöpäätöshakemuksista. Kiintiöpäätöksellä voi lainvoimaisen rakennusluvan ja verkkoliityntäsopimuksen saatuaan varata osuuden syöttötariffikiintiöstä. JÄRJESTELMÄÄN VOI yhä jättää hakemuksia, sillä varauksia saattaa raueta eri syistä. Rakennusluvan täytyy olla lainvoimainen hakemuksen jättämishetkellä. Hakemus hylätään aina, mikäli rakennuslupa on saanut lainvoiman vasta hakemuksen jättämisajankohdan jälkeen. Myös verkkoliityntäsopimuksen puuttuminen hakemuksen jättöhetkellä johtaa hakemuksen hylkäämiseen. KIINTIÖLASKURI LÖYTYY Energiaviraston nettisivuilta osoitteesta: tuotantotuki.emvi.fi/quotacounter. tuulivoima 2 tuulivoima 3

3 Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry. Kuvat: Matti Möttönen KOULUTUS Tuulivoimaloissa työskentely tapahtuu merkittävissä korkeuksissa, jolloin myös erikoistilanteisiin on välttämätön varautua. Voimaloiden huollosta ja asennuksista huolehtivat huoltoasentajat ovat koulutettuja korkeanpaikan työskentelyyn ja toimivat aina työparina yksin voimalaan ei ole asiaa. Yllättävissä tilanteissa ulkopuolinen apu voi kuitenkin olla kullan arvoinen. Kuinka korkealle pelastusviranomaisten valmiudet riittävät? turvallisesti tosi korkealla lisäoppeja Jokilaaksojen pelastusviranomaisille TUULIVOIMARAKENTAMINEN ON vilkasta Raahen alueella. Voimaloita on noussut paikalliseen maisemaan reilut parikymmentä ja lisää on tulossa. Uusi teollisuudenala tuo tullessaan uuden toimintaympäristön myös pelastusalan ammattilaisille. Raahen alueen tuulivoimatoimijat järjestivät helmikuussa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen työntekijöille koulutuksen, jossa kahdeksan palomiestä perehdytettiin tuulivoimalasta pelastamisen haasteisiin. IDEA KOULUTUKSEN järjestämisestä syntyi kun Puhuri tutustutti paikallisia pelastusviranomaisia tuulipuistoihinsa. Tutustumiskierroksilla nousi esille ajatus viranomaisten tarkemmasta perehdyttämisestä tuulivoimalasta pelastamiseen. Koulutusta Puhurin osalta koordinoiva Timo Annola totesi, että yhteistyö paikallisen pelastuslaitoksen kanssa ei voisi olla muuta kuin hedelmällistä. Koulutus tuntui erinomaiselta keinolta tarjota Raahen alueen pelastusviranomaisille lisää työvälineitä ja varmuutta työskentelyyn vilkkaalla tuulivoima-alueella, ja samalla tuplata voimaloissa työskentelevien huoltoasentajien turvallisuus onnettomuustilanteissa, kertoo Annola. KAKSI PÄIVÄÄ kestävä GWO (Global Wind Organisation) -standardin mukainen koulutus järjestettiin Oulun kiipeilykeskuksessa Wind Controller Oy:n sertifioidussa koulutustilassa, jossa käytännön toimia pääsee harjoittelemaan 12 metristä harjoitustelinettä hyväksikäyttäen. Koulutukseen kuuluu mm. teoriaosuus, erilaisten evakuointitilanteiden simulointeja sekä suojavälineisiin ja tuulivoimaloiden omiin evakuointilaitteisiin tutustumista. Korkeus tuo haasteita KOULUTUKSEEN VALITTIIN kahdeksan palomiestä - kaksi jokaisesta työvuorosta. Jokilaakson pelastuslaitoksella on siis tästä eteenpäin paikalla aina joku tuulivoimalasta pelastamiseen perehtynyt. Vaikka tuulivoimalasta tuulivoima 4 tuulivoima 5

4 Vaikka tuulivoimalasta pelastamista vaativia tilanteita sattuu äärimmäisen harvoin, on niihin hyvä varautua. pelastamista vaativia tilanteita sattuu äärimmäisen harvoin, on niihin hyvä varautua. Pelastusviranomaisen apua voidaan tarvita, jos esimerkiksi sairaskohtauksen sattuessa huoltoasentaja ei saa tuotua työpariaan omin neuvoin alas. VAIKKA TILANNE ei olekaan todennäköinen, on meillä silti hyvä olla valmius auttaa tuulivoimalaan jumiin jäänyttä. Näissä korkeuksissa työskentely tuo omat haasteensa ja siitä syystä onkin tärkeää tietää mitä on tekemässä, kertoo koulutukseen osallistunut Jokilaaksojen pelastuslaitoksen korkeanpaikan työskentelyn pääkouluttaja Miika Tuomaala. VAIKKA KORKEALTA pelastaminen onkin jo entuudestaan palomiehelle tuttua, koulutus toi Tuomaalan mukaan uutta tietoa tuulivoimaloista, niiden kalustosta ja siitä, miten kalustoa käytetään. Uutta oli myös tikkaiden nousuvaunuihin roikkumaan jääneen henkilön pelastaminen. Tikaspelastamisen lisäksi koulutustilan simulaattori tarjosi mahdollisuuden harjoitella voimalan oman evakuointilaitteen käyttöä sekä voimalan katolta turvavaljaissa pudonneen pelastamista. KOULUTUS OLI hyvin toteutettu ja antoi paljon. Tästä kiitos kuuluu osaaville kouluttajille ja toimiville puitteille, Tuomaala kiittelee. Koulutukseen osallistuneet palomiehet tulevat tarvittaessa siirtämään oppejaan myös Jokilaaksojen pelastuslaitoksen muulle henkilöstölle. Tuomaala arvelee, että tulevaisuudessa myös muiden vilkkaiden tuulivoimaalueiden pelastuslaitosten henkilöstö tulee perehtymään tuulivoimaloissa työskentelemiseen. KOULUTUKSEN JOKILAAKSOJEN pelastuslaitokselle tarjosivat Puhuri Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy, TuuliSaimaa Oy, Raahen Energia Oy, Siemens Wind Power ja Wind Controller Oy. Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi Suomen 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Se toimii 17 kunnan alueella eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla. 75 vuotta suomalaista tuulivoimaosaamista OULULAINEN WIND Controller on kasvanut parissa vuodessa nopeasti ja työllistää nykyään jo 15 tuulivoimaammattilaista. Yhteenlaskettuna henkilöstöllä on 75 vuoden tuulivoimakokemus, mikä näkyy myös monipuolisessa palvelutarjonnassa. Monen yrityksen työntekijän ansiolistalla on kuten kovin monella muullakin suomalaisella tuulivoima-ammattilaisella WinWindiltä saadut opit. WIND CONTROLLER tarjoaa laajasti erilaisia palveluita tuulivoimaprojekteihin. Palveluita on tarjolla aivan projektien alusta operointiin ja kunnossapitoon asti. Alkuvaiheen palveluista esimerkkinä ovat tuulimittausmastoille kehitetyt sähkönsyöttölaitteistot. Teknistä osaamista yritykseltä löytyy muun muassa tehdas-auditeihin ja lapojen ja konehuoneen vastaanottotarkastuksiin. KÄYTÖNAIKAISET PALVELUT, etenkin voimaloiden ja voimayksiköiden ympärivuorokautinen valvonta, on Wind Controllerin toiminnassa keskeistä, sillä yritys pystyy tarjoamaan laite- ja komponenttivalmistajista riippumatonta huippuluokan kunnonvalvontapalvelua. Erityisosaamista yrityksellä löytyy etenkin sähköjärjestelmiin, automaatioon, voimalinjoihin ja lapoihin liittyen. Wind Controllerilla on GWO-sertifiointi ja se järjestää korkeanpaikantyön turvallisuuskursseja Oulun Kiipeilykeskukseen rakennetuissa tiloissa. Koulutustiloissa voi harjoitella voimalasta poistumista niin huoltoluukun kuin nasellin katon reunan ylikin yksin ja autettavan kanssa. WIND CONTROLLERIN asiakaskuntaan kuuluu Suomen ja Baltian suurimpia tuulivoimainvestoreita, kuten TuuliWatti, Puhuri ja Nelja Energia. Vastikään yritys voitti Eesti Energian tarjouskilpailut Aulepan tuulipuiston monivuotisista kunnonvalvonta- ja etäkäyttöpalveluista. Wind Controller toimii pääasiallisesti Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, mutta asiakkaita löytyy myös Englannista, Ranskasta ja Tšekistä.» abstract GROUP OF wind power actors around Raahe region jointly provided work-at-height education for local fire brigade. EVEN IF fire brigades are educated to safely operate at heights, they are most probably unfamiliar with wind turbines, especially with current hub heights, and their safety equipment. Better safe than sorry that is why all work shifts at Raahe region fire brigade now have GWO-trained members of staff at work. THE TRAINING of eight firefighters was provided by Puhuri Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy, TuuliSaimaa Oy, Raahen Energia Oy, Siemens Wind Power, and Wind Controller Oy. The training was conducted by Wind Controller Oy at their GWO certified training centre in Oulu. tuulivoima 6 tuulivoima 7

5 KOMPONENTIT LÄPIVIENTIEN tiiviydellä on väliä Asiantuntijat korostavat, että sähköasemien ja perustusten läpivientien täytyy olla kunnolla tehtyjä ja tiiviitä. Miksi asiaan kannattaa kiinnittää huomiota? Kosteus ja jyrsijät voivat tehdä perustuksille, muuntamoille ja sähköasemille vaivihkaa varsin laajojakin tuhoja. Roxtec Oy:n erityisosaamista ovat vesitiiviiden kaapeli- ja putkiläpivientien maanalaiset sovellukset. MONET TUULIVOIMALAT kärsivät kosteudesta perustuksissa ja sähköasemissa. Kosteus johtuu huonosti tiivistetyistä läpivinneistä, jotka sallivat veden sisääntulon. Energia-alan globaalisti johtava toimija, EA Technology, on julkaissut näkökulmiaan aiheesta saadakseen huomiota tärkeälle asialle. Yksi tärkeimmistä päätelmistä White paper julkaisussa Kosteuden vaikutus sähköasemilla on tulvivien kaapelikaivojen yhteys liialliseen kosteuteen. Kaapelikaivot pitää tiivistää, sillä muuten tärkeät älyverkkolaitteet voivat vioittua. Merkittävät riskit EA TOTEAA White paper julkaisussa, että ilman suhteellinen kosteus lisää eristeen läpilyönnin riskiä. Sähköinen purkaus tapahtuu joko eristeen sisällä tai pinnalla aiheuttaen läpilyönnin laitteen ollessa kuormitettu. Ajan mittaan tämä voi jättää kojeiston alttiiksi oikosuluille ja sähkökatkoille. Tuulivoimalassa laitteen toimintakatkos voi pysäyttää sähkön tuotannon ja viasta voi seurata merkittävät tulojen menetykset ja mahdollisesti laajojakin sähkönjakeluhäiriöitä. Vikojen korjaus ja toiminnan testaus sinänsä ovat myös kalliita toimenpiteitä. ROXTEC-perustusläpiviennit - Estää veden ja jyrsijöiden pääsyn laitetiloihin - Lisää laitoksen toimintavarmuutta - Säästää huoltokustannuksia Teksti & kuvat: Roxtec Finland Oy Estä kosteus SADE, TULVAT, korkea suhteellinen kosteus, pöly ja tuhoeläimet on pidettävä voimalan ja sähköaseman seinien, kaapelikaivojen ja perustusten ulkopuolella. Roxtec on tarttunut haasteeseen kehittämällä UG -ratkaisun. Tuotteet ovat korroosio- ja jyrsijäsuojattuja ja suunniteltu maanalaisiin kohteisiin, joissa on tarve tiivistää kaapeleita ja putkia vedenpainetta vastaan. Tuotteet on suunniteltu antamaan suojaa sekä jatkuvan että katastrofipaineen varalta. TIIVISTEET ON helppo asentaa ja sopivat erinomaisesti kaapeleiden läpivientiin perustuksissa. Kaikki Roxtecin kaapeli- ja putkitiivisteet ovat säädettävissä erikokoisille kaapeleille, putkille ja suojaputkille, myös kolmionmuotoisten kaapeleiden kohdalla. Tiivisteet voidaan asentaa jo olemassa olevien kaapeleiden ympärille ja myös jättää varauksia tulevaisuuden tarpeita varten. LUE EA White paper -julkaisu ja katso Roxtec UG -video kotisivuillamme Roxtec Finland Oy Juhani Lehtilä, Myyntipäällikkö OEM & teollisuus Kaapeleiden tiivistettyjä läpivientejä ABO Windin työmaalla Haapajärvellä. Cable entries at windpower site of ABO Wind in Haapajärvi. New sealing solutions for foundations and substations Experts state that cable entries in substations must be properly sealed. Dry and rodent-protected foundations, transformer kiosks and substations are crucial for keeping wind turbines running and for ensuring stable power supply. Roxtec has developed UG solutions watertight cable and pipe seals for underground use - to solve issues with excess humidity. MANY WIND-POWER-INDUSTRY players suffer from humidity in foundations and substations caused by water ingress from badly sealed cable entries. An industry leader, EA Technology, has written a white paper about the issue. One of the main conclusions in the white paper Humidity effects in substations is that there is a connection between flooded cable trenches and excessive humidity, and that cable trenches need to be sealed. If not, vital smart-grid equipment can be affected. Major risks THE EA white paper states that high relative air humidity increases the risk of partial discharge. This is electrical discharges occurring inside or on the surface of insulation materials caused by high-voltage electrical stressing of the system when equipment is energized. Over time this can leave switchgear vulnerable to circuit failures and power outages. The shutdown of equipment may stop manufacturing processes, and a failure for a large generator corresponds to a huge loss of income, potentially large power outages etc. All failures must also be followed by costly and time-consuming investigations, replacements and functionality tests. Prevent humidity RAIN, FLOOD water, high relative humidity, dust, and pests must be prevented from reaching control equipment via walls, cable trenches or leaking foundation. Roxtec UG solutions are corrosion and rodent-resistant, and designed for underground use where there is a need for sealing against constant as well as catastrophic water pressure. The seals are easy to install, and ideal for power cables entering via foundations. All Roxtec cable and pipe seals are adaptable to fit various cables, muffles, and conduit pipes including cables in trefoil formation. They can be installed around existing cables, and it is also possible to leave built-in spare capacity for future needs. READ THE EA white paper and see the film about Roxtec UG at tuulivoima 8 tuulivoima 9

6 IHMISET henkilökuvassa RIKU HUTTUNEN Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry. Kuva: Energiavirasto Valtioneuvosto nimitti viime joulukuussa VTM Riku Huttusen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiaosaston osastopäälliköksi ja ylijohtajaksi. Huttunen siirtyi TEM:in palvelukseen Energiavirastosta, jossa hän toimi ylijohtajana vuodesta Vuoden alusta startannut virkakausi kestää vuoden 2019 loppuun. RIKU HUTTUNEN, työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston uusi ylijohtaja, palasi tammikuussa ministeriömaailmaan hyvillä mielin. TEM:iä edeltäneessä kauppa- ja teollisuusministeriössäkin työskennellyt Huttunen ehti ennen TEM:iin paluutaan työskennellä Energiaviraston johdossa neljän vuoden ajan. Vaikka työtehtävät ja rooli ministeriössä ovatkin uuden nimityksen myötä muuttuneet, ei uusi toimi ole tuonut mukanaan suuria yllätyksiä. On antoisaa työskennellä taas lähellä poliittista päätöksentekoa, summaa Huttunen. ENERGIAOSASTON ROOLIA Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa Huttunen kuvaa tärkeäksi. Suuret linjat määritellään huomattavilta osin EU-tasolla ja globaaleissa ilmastosopimuksissa mutta kansallisen toimeenpanon valmistelu jää ministeriöiden tehtäväksi. Tällä hetkellä EU:n vuoden 2030 suunnitelmat näyttävät jättävän jäsenvaltioille melko paljon valtaa ja vapauksia suunnitella toimintaa omista lähtökohdistaan. Kotikentällä siis riittää töitä. Panokset uusiutuvassa HUTTUNEN NÄKEE Suomen energiapolitiikassa paljon positiivista. Yksi iso plussa on, että Suomella on kokonaisuudessaan hyvin laaja energiapaletti, jossa uusiutuvan energian käyttöaste on korkea ja fossiilisia polttoaineita käytetään maltillisesti. Lisäksi moneen muuhun maahan verrattuna Suomessa tehdään energiapolitiikkaa hyvinkin pitkäjänteisesti. TEM:in energiaosaston ylijohtajan Riku Huttusen vapaa-aika kuluu perheen, liikuntaharrastusten ja historiankirjallisuuden parissa. SUOMEN ENERGIASEKTORILLA on myös omat haasteensa. Iso kysymys on, miten uusiutuvaan energiaan tullaan jatkossa panostamaan - nyt puhutaan kuitenkin todella pitkän aikavälin suunnitelmista. Toinen iso asia on oman sähköntuotantokapasiteetin lisääminen riittävän omavaraisuustason säilyttämiseksi. Lisäksi ei-päästökauppasektorilla olevien suurten kokonaisuuksien, kuten liikenteen, maatalouden ja rakentamisen päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota, Huttunen listaa. HUTTUNEN USKOO, että Suomi tulee jatkamaan uusiutuvaan energiaan panostavaa linjaansa, vaikka pidemmän aikavälin suunnitelmien teko voikin olla paikka paikoin haastavaa. Uusiutuvaan energiaan tullaan varmasti satsaamaan. Tulevan hallituksen poliittiset painopisteet tulevat luonnollisesti sanelemaan suuntaa siinä, missä suhteessa eri energiantuotantomuotoihin panostetaan, hän toteaa. Poliittinen tahto sanelee tuulivoiman tulevaisuuden TUULIVOIMAAN HUTTUNEN suhtautuu positiivisesti ja on tyytyväinen, että tuulivoimarakentamisen suunnittelua jarruttaneita haasteita on jo joltain osin saatu ratkottua. Tuulella on varmasti osansa Suomen energiapaletissa. Se, kuinka mittava rooli tuulivoimalla tulee paletissa olemaan, on poliittisten päätöstentekijöiden käsissä, hän pohtii. TUULIVOIMAN SAAMASTA tuotantotuesta puhuttaessa Huttunen on maltillisella linjalla: nykyistä tukitasoa tulisi kyllä tarkastella, mutta ei jo tukijärjestelmässä olevien hankkeiden osalta. Hän painottaa, että vaikka valtion leikkaustarve onkin suuri, faktaan perustuvia päätöksiä tulee tehdä harkiten. Mitä tahansa päätöksiä tehdäänkin, tulee siirtymiin varata jo investointiympäristön vakauden vuoksi sopivat siirtymäperiodit; järjestelmiä ei voida muuttaa yhdessä yössä. TUULIVOIMAN TULEVAISUUDEN kannalta leikkauksien pohtimista oleellisemmaksi asiaksi Huttunen nimeää tulevaisuudensuunnitelmat 2500 MVA:n tuulivoimatavoitteen tultua täyteen. Kansallisia linjauksia uusiutuvan energian tavoitteista ei ole tehty ja uuden hallituksen poliittinen tahtotila tulee pitkälti sanelemaan suomalaisen tuulivoiman tulevaisuuden. On fakta, että tuulivoimainvestoinnit tulevat vielä tarvitsemaan tukea, etenkin sähkön hinnan ollessa näin alhainen. Aivan näin korkeaa tukea ei ala varmasti kuitenkaan tule tulevaisuudessa tarvitsemaan, Huttunen linjaa. VAIKKA TULEVAISUUS onkin vielä osittain auki, Huttunen näkee, että tuulivoiman tilanne on Suomessa tällä hetkellä hyvä; meillä on vielä hyvin aikaa pohtia ja punnita tulevaisuuden suuntaviivoja. tuulivoima 10 tuulivoima 11

7 KAMPANJA» kommentti Energiaremontilla talouskasvua ja työllisyyttä Suomeen Antaa hyvänkin kellon kuulua kauas Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry SELLAISIAHAN ME ihmiset olemme: aktivoidumme ja avaamme suumme useimmiten silloin, kun jokin muutos huolestuttaa, pelottaa tai ärsyttää meitä. Positiivisista asioista ja muutoksista ei tulla pitäneiksi paljoa meteliä, eikä aina muisteta kiittää ja kehua kanssaihmisiäkään. Media tai me sen kuluttajat olemme hommassa mukana, eivätkä positiiviset uutiset myy. Niin ainakin uskotaan. TÄSSÄ PIILEEKIN Energiaremontin hienous: kampanja on lähtökohdiltaan positiivinen ja herättää ihmisiä avaamaan suunsa jonkin asian puolesta muutoin niin tyypillisen vastustamisen sijaan. Vastaava esimerkki nähtiin aiemmin Tahdon-kampanjan yhteydessä. Kansalaisyhteiskunnassa käytiin aktiivista keskustelua ja mielipiteenvaihtoa ja laajennusta tapahtui kaikilla tasoilla. Dialogiin oli mahdollisuus, koska erilaiset kannat, sekä vastustavat että puolustavat, sanottiin ääneen. Oli upeaa todeta, että me suomalaiset heräsimme ottamaan kantaa ja että kantaa otettiin voimakkaasti myös puolustuvasta näkökulmasta. KANSAKUNTANA MEILLE tekee oikein hyvää keskittyä positiivisiin asioihin, sillä se synnyttää energiaa sen tuhlaamisen sijaan. Mitä jos keskityttäisiin positiivisten kellojen soitteluun? Yksi kanava on Energiaremontti-kampanja. P.S. STY tukee kampanjaa, mikä onkin varsin luonnollista kun kyseessä on uusiutuvan energian edistämiseen keskittyvä kampanja. Yksi suurimmista maailmanlaajuisista tulevaisuuden haasteista ja mielenkiinnon kohteista on energia. Miten sitä tuotetaan kestävästi? Riittääkö sitä kaikille? Kuinka käy ympäristön? Teksti: Sakari Höysniemi, Energiaremontti-kampanjan aktiivi UUSIUTUVASTA ENERGIASTA on monenlaisia näkemyksiä, mutta sen määrän kasvu on kiistatta globaali megatrendi. Markkinapotentiaali on valtava, mutta vain ne maat pystyvät luomaan tälle alalle lisätyöpaikkoja, joilla on toimivat kotimarkkinat. Saksa ja Tanska ovat esimerkkejä siitä, että energiapolitiikka on ennen kaikkea teollisuus ja talouspolitiikkaa. Suomessa on mahdollista tehdä vastaavanlainen muutos, ja se on syy miksi Energiaremontti kampanja on syntynyt. KAMPANJA KOOSTUU useammasta tavoitteesta. On nostettava uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteita. Lähienergialta on poistettava esteet. Fossiilisten tukeminen julkisin varoin ja verohelpotuksin on lopetettava. Kivihiilestä voimaloissa on luovuttava 2025 mennessä. Kaikista fossiilisista sähkössä ja lämmössä on luovuttava 2035 mennessä. Uusiutuvaan energiaan on siirryttävä kokonaan 2050 mennessä, poikkeuksena jäljellä oleva ydinvoima, jolle luvat on jo annettu. TAVOITE OHJAA johdonmukaisesti kaikkea päätöksentekoa energiassa, asumisessa ja liikenteessä. Tämän myötä lopetetaan yksittäisistä energiamuodoista ja voimaloista kiisteleminen ja katsotaan kokonaiskuvaa energiapolitiikan tulevaisuuden suunnasta. On pyrittävä myös siihen, että uusiutuvan energian teknologiat eivät kilpaile keskenään, vaan ajetaan eteenpäin kokonaisvaltaisia energiapoliittisia tavoitteita, jotka hyödyttävät kaikkia alan toimijoita. Vain uskottava, sitova päätös uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuuden sekä älykkäiden järjestelmien priorisoimisesta auttaa alaa kasvamaan ja houkuttelemaan investointeja. ENERGIAREMONTTI 2015 pyrkii saamaan mukaan laajan koalition tekemään yhdessä töitä tavoitteiden saavuttami- seksi. Kampanja on kasvanut valtavasti muutaman kuukauden aikana. Se on tavoittanut sosiaalisessa mediassa Facebookin osalta lähes 5000 tykkäystä ja Twitterissä yli 1000 seuraajaa. Eduskuntavaalien aikana yli 300 kansanedustajaehdokasta liittyi kampanjan tukijoiksi muiden muassa Juha Sipilän näyttäessä esimerkkiä. Niin pieniä kuin suuria yrityksiä ja järjestöjä on mukana jo vajaa sata. Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla raportin kymmenen professoria ovat myös mukana, ja ovat haalineet mukaan lisää asiantuntijoita. KAMPANJAN TÄRKEIN resurssi on kuitenkin vapaaehtoiset, joita on lähes 300. Kampanjan sisällä tapahtuu paljon ja se saa jatkuvasti uusia tekijöitä niin vapaaehtoisia kuin yrityksiä. Samalla se viestii uusiutuvan energian positiivisista innovaatioista. Vielä on paljon tehtävää tavoitteiden saavuttamiseksi ja siksi tarvitaan lisää käsipareja. Lähdetkö mukaan? tuulivoima 12 tuulivoima 13

8 MAAILMA WIND EXPO 2015 keräsi Japanin tuulivoima-alan toimijat yhteen» abstract WIND EXPO is Japan s largest exhibition & conference specialized in wind energy. Wind Expo 2015, which was one of the eight exhibitions of World Smart Energy Week, was held in Tokyo Big Sight Exhibition hall in February and it gathered almost 150 exhibitors. The exhibition was sectioned into three exhibit zones Wind Turbine/Wind Power Generation, Offshore Wind, and Operation and Maintenance zones. Many of the largest wind turbine manufactures were not participating to this year s event, even if Japan s wind power industry is showing positive growth. JAPAN S WIND Power Association is forecasting strong growth for the industry for the coming years. Japan s target is to produce 20 % of its energy by wind power by In the end of 2014, the cumulative installed capacity was still only 2788 MW, new installations in 2014 summing up to 119 MW. One of the challenges for new investments is strict and long environmental impact assessment procedure, which takes about 4 years to complete. THE NEXT wind energy exhibition Wind Expo 2016 is held on in Tokyo. Obelux Oy Obelux Oy designs, manufactures and sells ICAO and FAA compliant LED aviation obstruction lights. As one of the oldest companies in the world focusing only on LED technology, Obelux has built a reputation for high quality, reliability, and low life-cycle costs. Teksti & kuvat: Tapio Kallonen, Obelux Oy. TOKIOSSA HELMIKUUSSA 2015 järjestetty tuulivoima-alan messutapahtuma Wind Expo 2015 on alansa suurin tapahtuma Japanissa. Lähes 150 näytteilleasettajaa kerännyt messutapahtuma järjestettiin nyt vasta kolmatta kertaa. Wind Expo 2015 on yksi World Smart Energy Week:n yhdeksästä messutapahtumasta. Kokonaisuudessaan energiaviikkoon osallistui noin 1500 näytteilleasettajaa ja yli kävijää. TUULIVOIMA-ALAN MESSUALUE koostui kolmesta osa-alueesta, jotka olivat tuulivoiman tuotanto, merituulivoima sekä huolto- ja ylläpito. Vaikka Japanin tuulivoima-alan odotetaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti niin messualueella se ei vielä kuitenkaan näkynyt. Tästä osoituksena oli useiden suurten kansainvälisten tuulivoimalavalmistajien messuständien puuttuminen kokonaan. TUULIVOIMA-ALAN KIINNOSTAVUUS sijoittajien silmissä saattaa kuitenkin muuttua tulevaisuudessa. Yksi syy tähän on Japanin päätös laskea aurinkoenergialle tarjottua syöttötariffia vielä vuoden 2015 aikana. Tuulivoimalle, maalämmölle tai biomassalle suunnattuihin syöttötariffeihin ei kuitenkaan ole laskupaineita luvassa. Tämä tarkoittanee tulevaisuudessa, että osa aurinkoenergian investoinneista jakautuu muille sähköntuotantomuodoille, kuten tuulivoimalle. TUULIVOIMA-ALAN NÄKYMÄT Japanissa ovat kiinnostavat. Vuoden 2014 loppuun mennessä maassa on asennettu vain MW tuulivoimaa, joista 119 MW:a asennettiin vuoden 2014 aikana. Japanin tuulivoimayhdistyksen mukaan maan tavoite on kuitenkin tuottaa 20 % sähköstään tuulivoimalla vuoteen 2050 mennessä. Ennusteiden mukaan puolet kapasiteetista tulee olemaan maalla, puolet merellä. HAASTEITA TUULIVOIMAN tavoiteltuun kasvuun pääsemisessä on toki olemassa. Maa-alueiden niukkuus, kantaverkon riittämättömyys ja pitkät lupaprosessit omalta osaltaan vaikeuttavat investointeja tuulivoimaan. Toisaalta näihin ongelmakohtiin on puututtu ja muun muassa lupaprosesseja pyritään suoraviivaistamaan. Japanilaisten varovainen suhtautuminen ydinvoimaan vuoden 2011 Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen on myös johtanut hallituksen myötämielisyyteen uusiutuvia energianlähteitä kohtaan. SEURAAVA TUULIVOIMA-ALAN messutapahtuma Wind Expo 2016 järjestetään Tokiossa. tuulivoima 14 tuulivoima 15

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 01. 2015 PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia MERITUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN: Onnistunut hanke perustuu

Lisätiedot

the key to success Markets are increasingly volatile in wind projects is hidden in the contract ... Teemana PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN

the key to success Markets are increasingly volatile in wind projects is hidden in the contract ... Teemana PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 02. 2014 PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN the key to success in wind projects is hidden in the contract... Markets are increasingly volatile Teemana TURVALLINEN

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

LINNUSTO- SELVITYKSET tuulivoimahankkeissa

LINNUSTO- SELVITYKSET tuulivoimahankkeissa SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI 01. 2014 PUHDASTA ENERGIAA HUOMISEEN LINNUSTO- SELVITYKSET tuulivoimahankkeissa Kuvasovitteiden käyttö tuulipuistojen suunnitteluprosessissa Tuulivoimaosaajien

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. Suomen ensimmäisen ydinlaitoksen käytöstäpoisto. 2 2014 vol. 43

ATS Ydintekniikka. Suomen ensimmäisen ydinlaitoksen käytöstäpoisto. 2 2014 vol. 43 ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 2 2014 vol. 43 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Suomalainen ydinenergiaosaaminen, Elinehto ja mahdollistaja 4 Editorial:

Lisätiedot

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland Boardview 1/2014 kevät Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Niin muuttuu maailma liiketoimintamallit murroksessa Kaksoishaastattelussa Anni Ronkainen ja Hannu Penttilä The

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Kumiviesti Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Tässä numerossa 1 /2014 10 15 27 Pääkirjoitus... 2 Juha Martikainen Teknikumin kansainvälistyminen, mitkä ovat toiminta edellytykset

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain.

Tuulivoimayhdistys. vuotta. Projektit Ajos ja Mustasaari. Pientuulivoimalla. sähköä St1:n jakeluasemalle. Sähkömarkkinalain. puhdasta energiaa huomiseen 4/08 Tuulivoimayhdistys 20 vuotta Projektit Ajos ja Mustasaari Pientuulivoimalla sähköä St1:n jakeluasemalle Sähkömarkkinalain tulkinta pääkirjoitus Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

= "5:'()+*6-7-")/0"5/.):5(8-(%*0C-'")--5"*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')"8--(8-('<./%

= 5:'()+*6-7-)/05/.):5(8-(%*0C-')--5*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')8--(8-('<./% !"#$"%&"'()$*+,-"(./*+0/*.+(1(.*.23+.)"-()+*3-4-")%5-6-'"4-")2)7-(/$72")7/8)79((:;(

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine Digipolis Magazine 3 4 6 8 Sosiaalinen media hypetystä vai todellista lisäarvoa? Heavy High Tech Oktoberfest 09 Kehittyminen on itsestä kiinni Kaupallistaminen tarvitsee kipinöitä Pääkirjoitus Kimmo Heikka

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 5-6 / 2012 & Kauppamerenkulun historia on kertomus sinusta ja sinun maailmastasi Ahvenanmaan merenkulkumuseo kiittävin arvosanoin avattu

Lisätiedot

Logistiikka-alueen Ympäristönäkökohdat

Logistiikka-alueen Ympäristönäkökohdat Logistiikka-alueen Ympäristönäkökohdat TYÖOSIO 2 - RAPORTTI 30.8.2011 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus ELLO projekti: WP4 EcoHub konseptin kehittäminen Jyrki Luukonlahti TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot