Haja-asutuksen jätevesien hallinta Satakunnassa hankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haja-asutuksen jätevesien hallinta Satakunnassa 2003-2006 hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Haja-asutuksen jätevesien hallinta Satakunnassa hankkeen loppuraportti

2 2 HANKKEEN TIEDOT Nimi: Haja-asutuksen jätevesien hallinta Satakunnassa Toteuttaja: Porin kaupungin ympäristötoimisto Toteutusaika: HANKKEEN RAHOITTAJAT Satakunnan TE-keskus, alueellinen maaseutuohjelma, ALMA, 70 % Satakunnan seutukunnat, 20 % Suorakanava Oy, 10 % HANKKEEN TOTEUTTAJAT Porin kaupungin ympäristötoimisto Rauman kaupungin ympäristövirasto Suorakanava Oy HANKKEEN TYÖNTEKIJÄT Nimi: Toimipaikka: Toimialue: Nimi: Toimipaikka: Toimialue: Jaana Röytiö, Porin kaupungin ympäristötoimisto Rauman kaupungin ympäristövirasto Eteläinen Satakunta Jari Lagerroos, Porin kaupungin ympäristötoimisto Porin kaupungin ympäristötoimisto Pohjoinen Satakunta HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Hankkeen ohjausryhmänä toimi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen SATAVESI-ohjelman yhdyskunnat, haja- sekä vapaa-ajan asutus työryhmä, joka kokoontui hankkeen toteutusaikana 6 kertaa ja kerran hankkeen toteuttamisajan jälkeen. Ohjausryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Sihteeri Varapuheenjohtaja Reko Jukka, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto Joensuu Elina, Lounais-Suomen ympäristökeskus Antila Pekka, Satakunnan TE-keskus Dahl Juhani, Inhotun vesistön järjestely-yhtiö Forsman Leo, Poikeljärven vesiosuuskunta Hyssänmäki Hannu, Satakuntaliitto Kannisto Eija, Ulvilan kaupunki Koivukoski Johanna, Porin kaupungin ympäristötoimisto Lammila Jyrki, Lounais-Suomen ympäristökeskus Lanne Pauli, Puhdas Valkjärvi ry Lindfors Ismo, Porin Vesi Oksanen Juhani, Sääksjärvi-toimikunta Paavola Kaj, Biolan Oy Peltoniemi Tauno, Karvianjoen kalastusalue

3 3 Pohjavirta Jorma, Valkjärven vesiosuuskunta Rantanen Kauko, Iso-Lankkojärvi seura ry Ruohomaa Hannu, Porin Vesi Siekkkinen Tapio, Iso-Lankkojärvi seura ry Sillanpää Merja, Iso-Lankkojärvi seura ry Taimi Olli, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto Törmä Jukka, Karvian kunta Venho Esa, Kokemäen kaupunki Välimaa Heli, Noormarkun ja Pomarkun kunnat HANKKEEN ASIANTUNTIJARYHMÄ ELI NS. YDINRYHMÄ Ydinryhmä perustettiin hankkeen alussa hanketyöntekijöiden tueksi. Ryhmä kokoontui hankkeen toteutusaikana 8 kertaa. Ydinryhmän kokoonpano: Hepokorpi Rauno, Kiikoisten kunta Korpinen Juhani, Rauman kaupungin ympäristövirasto Koivukoski Johanna, Porin kaupungin ympäristötoimisto Lammila Jyrki, Lounais-Suomen ympäristökeskus Mäkitalo Markku, Noormarkun kunta Reko Jukka, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto Teponoja Pentti, Suorakanava Oy HANKKEEN KESKEISIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT Blomroos Ari CWS Oy Elintarvikeketjun Vedet - hanke Esimerkki- ja työnäytöskohteet Hajavesi - hanke Honkajoen kylähanke HAMK Infratec Oy Jätevesien käsittelyjärjestelmien valmistajat KLARA Saariston puhtaanapito Oy Kokemäen, Huittisten ja Harjavallan jätevesihankkeet Koneyrittäjien liitto Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satavesi-ohjelma Länsi-Suomen kesäyliopisto Omat Vedet Paremmiksi - hanke Porin ammattiopisto/palveluopisto Porin kaupungin työväenopisto Porin Vesi Porin yliopistokeskus Pidä Saaristo Siistinä ry Rauman Mudaisten vesiosuuskunta Salaojakeskus

4 4 Saralehto Kai Satakunnan seutukunnat Satakylät ry SULVI Suomen Materiaalikonepalvelu Oy Suomen ympäristökeskus Ulvilan kylähanke Varsinais-Suomen Agenda, AHA 21 projekti SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN Hankkeessa edistettiin maaseudun jätevesihuollon infrastruktuurin kehittymistä ja parannettiin maaseudun asumisviihtyisyyttä ja elinympäristön laatua. Hankkeen kautta laadittiin jätevesiasetuksen mukainen suunnitelma kiinteistöjen jätevesien käsittelystä yhteensä 52 kohteelle, joista 7 oli yhden tai useamman kiinteistön yhteiskohde. Näistä 45 kohdetta rakennettiin hankkeen toteutusaikana ja lisäksi yksi kiinteistö liittyi vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Näiden vajaan viidenkymmenen kiinteistön osalta ympäristökuormitus pieneni oleellisesti parantuneen jätevesien käsittelyn johdosta ja samalla asumisviihtyisyys sekä elinympäristön laatu niiden osalta paranivat. Hankkeen järjestämien tiedotustilaisuuksien myötä osuuskuntamuotoinen jätevesien yhteiskäsittely aktivoitui ja sen myötä korostui myös kuntien ja vesihuoltolaitosten rooli maaseudun jätevesihuollon kehittäjänä. Usean kunta- ja kyläkohtaisen jätevesi-illan jälkeen kyläaktiivit lähtivät tosissaan pohtimaan keinoja kyläkohtaisen jätevesien käsittelyn toteuttamiseen. Hankkeessa on siis jo lyhyelläkin aikavälillä selkeästi edistetty maaseudun jätevesihuollon infrastruktuurin kehittymistä. Hanke edisti maaseudun suunnittelu-, lvi- ja maanrakennusyritysten toimintamahdollisuuksia. Hankkeen järjestämien koulutusten sekä tiedotus- ja teematilaisuuksien avulla maaseudun asukkaiden, ml. yrittäjien, jätevesien käsittelyä koskeva tietoisuus lisääntyi. Riittävien tietojen hankkimisen jälkeen, koulutuksiin osallistuneilla yrittäjillä oli aiempaa paremmat valmiudet laajentaa ja tehostaa toimintaansa, konkreettisina esimerkkeinä mm. olemassa olevien maanrakennus- ja lvi-alan yritysten toiminnan laajentaminen jätevesien käsittelyn toimialalle. Hanke tuki maaseudun asukkaiden maaseudulle jäämistä, maallemuuttoa sekä kiinteistöjen arvonsäilymistä. Lisääntyneen tietoisuuden ja parantuneen jätevesien käsittelyn johdosta, maaseudun asukkaat ovat ymmärtäneet, että jätevesien käsittelyn parantaminen nykymääräysten mukaiseksi on selkeä sijoitus ympäristölle ja kiinteistölle: jätevesien tehokkaampi puhdistaminen kuormittaa olennaisesti vähemmän ympäristöä ja toimivat sekä huolletut järjestelmät nostavat omalta osaltaan kiinteistöjen arvoa. Voidaankin todeta, että lisääntyneen jätevesitietoisuuden myötä asukkaiden elinkaariajattelu on lisääntynyt.

5 5 Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi hanke on tukenut Satakunnan maakuntasuunnitelmaa 2030, jossa tärkeänä kehittämisen painopisteenä on hyvä ympäristö menestymisen edellytys. Hyvän ympäristöön kuuluu olennaisesti pinta- ja pohjavesien suojelu ja edelleen jätevesien hallittu käsittely, joita on edistetty sekä tiedotuksen, että esimerkkikohteiden jätevesien käsittelyjärjestelmien saneeraamisten avulla. Koko maakunnan kattavana hankkeena Hajahanke on myös toteuttanut Satakuntaliiton, LounaisSuomen ympäristökeskuksen ja Satakunnan TE-keskuksen sopimukseen perustuvan Satakunnan vesistöohjelma SATAVESI :n tavoitteita laajojen ja kustannustehokkaiden, vesiensuojeluun liittyvien yhteishankkeiden toteuttamisesta. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA Jätevesi-illat, luennot ja teematapahtumat Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 84 erilaista tiedotus-, neuvonta- ja teematilaisuutta, joihin osallistui 5752 henkilöä. Keskeisimpiä tilaisuuksia olivat kylä- ja kuntakohtaiset ns. jätevesi-illat, joiden avulla jaettiin jätevesitietoutta pääasiassa kiinteistön omistajille. Kuva 1. Jätevesi-ilta Euran Honkilahdella Kuva 2. Kolmipäiväiseen Kelluva Käymälänäyttely -tapahtumaan osallistui yhteensä tuhatkunta kiinnostunutta.

6 6 Koulutukset Jätevesien käsittelyyn liittyviä koulutustilaisuuksia järjestettiin 11 kpl, joihin osallistui kaikkiaan 512 henkilöä. Kohderyhminä olivat ensisijaisesti suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistönvälittäjät, viranomaiset, jälleenmyyjät sekä vesiosuuskuntien ja kyläyhdistysten vastuuhenkilöt. Kuva 3. Pomarkkulaisen esimerkkikohteen asennustyön yhteydessä Hajahanke ja Koneyrittäjien Liitto järjestivät yhteistyössä urakoitsijakoulutuksen käytännön osuuden. Työnäytökset Hankkeen esimerkkikohteista viidellä kohteella järjestettiin jätevesijärjestelmän asentamisen yhteydessä työnäytös, johon kaikki asiasta kiinnostuneet olivat tervetulleita. Työnäytökset, joissa kävi yhteensä 260 henkilöä, pyrittiin sijoittamaan tasaisesti eri puolille Satakuntaa: Jämijärvi, Karvia, Köyliö, Pori ja Punkalaidun, joka kuului vielä vuonna 2004 Satakuntaan. Omien työnäytösten lisäksi laitevalmistajien järjestämiä. Kuva 4. Jämijärveläisellä kiinnostunutta. hanke oli maitotilalla mukana kahdessa työnäytöksessä, pidettyyn työnäytökseen jotka olivat osallistui 70

7 7 Esimerkkikohteet Hanke tarjosi satakuntalaisille kiinteistöille suunnittelutukea jätevesien käsittelyjärjestelmien saneeraamiseen siten, että yksi tai useampi kiinteistö sai hankkeen kautta suunnitelman veloituksetta sillä edellytyksellä, että järjestelmä saneerataan jätevesiasetuksen edellyttämään kuntoon hankkeen toteutusaikana, ts mennessä. Hankkeen käytössä oli viisi suunnittelijaa/suunnittelutoimistoa, jotka laativat eri puolille Satakuntaa jätevesiasetuksen mukaiset suunnitelmat yhteensä 52 kohteelle. Näistä 7 oli yhden tai useamman kiinteistön yhteiskohde. 45 kohdetta toteutettiin vuoden 2005 loppuun mennessä ja lisäksi yksi kiinteistö liittyi vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Neljän kohteen jätevesien käsittelyjärjestelmästä otettiin myöhemmin vesinäytteet järjestelmien puhdistustehokkuuksien selvittämiseksi. Kuva 5. Erään esimerkkikohteen suunnitelmaan sisältyvä asemapiirros. Hankkeen internet- sivut Hankkeen kaikki materiaali, mm. koulutusten luentomateriaalit ja osallistujien yhteystiedot, suunnitelmat, lomakkeet, seurannat, puhdistustulokset, käyttäjäkokemukset yms. koottiin hankkeen omille internet- sivuille Hankesivujen käyttäjien aktiivisuutta kuvaa Suorakanava Oy:n ylläpitämä seurantataulukko: esimerkkinä vuosi 2005, luku ilmoittaa käyntien määrää sivuilla kuukautta kohti. Tammikuu 3499 Helmikuu 3743 Maaliskuu 4102 Huhtikuu 5658 Toukokuu 6667 Kesäkuu 5746 Heinäkuu 4055 Elokuu 6283 Syyskuu 6960 Lokakuu 9717 Marraskuu Joulukuu 9529

8 8 Hankkeen internet- sivujen käyttäjistä vähintään puolet oli Satakunnan ulkopuolelta ja esimerkiksi valtion ympäristöhallinnon sivuilla oli linkki hajahankkeen sivuille. Näin hankkeella oli myös valtakunnallista merkitystä. Hankkeen ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin hankesivujen Ajankohtaista palstalla, esimerkkinä lokakuu 2005: Jätevesi-ilta, Pori, Toukari Yleisötilaisuus, Länsi-Suomen kesäyliopisto, Rauma Pientalon puhdistamon esittely, Vampula Koulutustilaisuus kiinteistövälittäjille, Pori Jätevesi-ilta, Honkajoki Työnäytös, Karvia Kiinnostavimpia asioita hankesivuilla olivat jätevesijärjestelmän rakentamista koskeva 7-osainen juttusarja, Rauman Mudaisten vesiosuuskunnan seuranta-artikkelit, koulutuksiin osallistuneiden yhteystiedot, kysy - vastaamme palsta, lomakkeet, esimerkkikohteiden materiaalit, tiedotteet, työohjeet sekä hankeen loppuaikana järjestelmien käyttökokemukset ja puhdistustulokset. Viimeisimpinä aineistoina hankesivustolle lisättiin jätevesisanasto, jonka avulla selviävät useimmat jätevesien käsittelyn yhteydessä käytetyt termit, sekä Jaana Röytiön opinnäytetyönään tekemä kartoitus eri jätevesijärjestelmien rakentamiskustannuksista Satakunnassa ja muualla Suomessa. Muu tiedottaminen Hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotettiin internet- sivujen lisäksi sanomalehdissä, radiossa ja TV:ssä. Hankkeen toteutusaikana laadittiin yhteensä 30 lehtiartikkelia, 20 verkkolehtiartikkelia Rakenna & Remontoi verkkolehteen, 7 radio- ja 3 TV haastattelua jätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista. Kuva 6. Urakoitsijakoulutuksen lehti-ilmoitus

9 9 SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA Hankkeessa saavutettiin ne tulokset, jotka hankkeelle oli asetettu Satakunnan TE keskuksen hyväksymässä hankesuunnitelmassa. Hanke työllisti kaksi projektisuunnittelijaa yhteensä 3,17 henkilötyövuotta. Hankkeen toiminnan myötä maaseudun asukkaita tiedotettiin jätevesiasetuksesta ja sen vaikutuksista sekä maaseudun yrittäjiä koulutettiin jätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista. Koulutusta ja neuvontaa annettiin myös muille olennaisille tahoille, kuten viranomaisille, kiinteistönvälittäjille sekä jälleenmyyjille. Hankkeessa jaettiin myös kuivakäymälätietoutta pääasiassa erillisten teematapahtumien kautta. Kaikessa toiminnassa otettiin huomioon kuntien yhdenvertaisuus, ts. tilaisuuksia ja koulutuksia järjestettiin tasapuolisesti ympäri maakuntaa. Hanke tuki 52 ns. esimerkkikohteen jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelua, minkä avulla järjestelmiä saneerattiin useilla kymmenillä kohteilla. Hankkeen toiminnan myötä osuuskuntamuotoinen jätevesien käsittely aktivoitui. Hankkeen toiminnalla vaikutettiin välittömästi arviolta parinkymmenen maaseudun yrityksen toimintaedellytysten parantamiseen, esimerkkeinä toimintaansa laajentaneet maanrakennusurakointi- ja suunnitteluyritykset. Pidemmällä aikavälillä hankkeen toiminnalla tullaan tukemaan todennäköisesti useiden kymmenien yritysten toimintamahdollisuuksia. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Jätevesiasetuksen voimaan tulon myötä maaseudun väestölle on tullut paljon uusia haasteita: vanhojen jätevesijärjestelmien saneeraaminen, elintarvikeyritysten jätevesihuollon erityisratkaisut, jätevesilietteen käsittely, yritystoimintojen elinmahdollisuuksien tukeminen, maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen sekä uusimpien määräysten soveltaminen käytäntöön. Mm. näihin haasteisiin ja kysymyksiin vastauksia antamaan käynnistettiin vuoden 2004 alussa teemahanke, Haja-hanke. Hanke aloitettiin esiselvitysosiolla, jonka pohjalta lähdettiin toteuttamaan hankkeen varsinaista toiminnallista osuutta. Hankkeen tarpeellisuus Satakunnassa on helposti perusteltavissa: noin haja-asutuksen kiinteistöä 26 kunnan alueella ovat pitäneet huolta siitä, että tiedottamisen tarvetta on ollut riittämiin. Jätevesiasetuksen vaikutuspiirissä ovat olleet myös monet yrittäjät ja viranomaiset sekä kiinteistönvälittäjät. Hankkeen toteutusaika oli Satakunnan TE-keskuksen hyväksymän hankesuunnitelman mukaan hanke toteutettiin kahdella eri menetelmällä: Jalkautumalla kohderyhmien pariin. Hanke järjesti yhteensä 84 erilaista tiedotus- ja neuvontatilaisuutta sekä teematapahtumaa eri puolilla Satakuntaa. Pääasiassa tiedotustilaisuudet olivat kunta- ja kyläkohtaisia jätevesi-iltoja, joihin osallistui keskimäärin 68 henkilöä tilaisuutta kohti. Koulutukset järjestettiin kattavasti eri kohderyhmien tarpeet huomioon ottaen yksi- tai monipäiväisinä tapahtumina. Koulutusten pääkohderyhminä olivat lvi-suunnittelijat ja urakoitsijat, viranomaiset, kiinteistönvälittäjät, jälleenmyyjät sekä vesiosuuskuntien ja kyläyhdistysten vastuuhenkilöt.

10 10 Kuivakäymälätietoutta edistettiin mm. kahdella erillisellä teematapahtumalla. Lisäksi kuivakäymälätietoa sisällytettiin kuhunkin kunta- ja kylätilaisuudessa pidettyyn luentoon. Hanke tuotti ja levitti jätevesien käsittelyä koskevaa tiedotus- koulutus- ja neuvontamateriaalia. Yhtenä merkittävimmistä yksittäisistä neuvontamateriaaleista oli Lounais-Suomen ympäristökeskuksen julkaisema opas Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla. Hanke toimi yhtenä asiantuntijatahona oppaan toimituskunnassa. Opasta jaettiin pelkästään hankkeen toimesta noin 6000 kpl eri puolille Satakuntaa. Tiedottamalla jätevesien käsittelyn vaatimuksista, laitejärjestelmistä ja toteuttamisesta rakennusalan internet-sivustolla sekä Rakenna & Remontoi verkkolehdessä. Hankkeelle tehtiin heti alussa omat internet sivut, joihin kerättiin hankkeen toteutusaikana kaikki olennainen, jätevesien käsittelyä koskeva materiaali. Ajankohtaisista asioista pyrittiin tekemään aina erillinen artikkeli Rakenna & Remontoi verkkolehteen. Näiden portaalien informaatiojakelun piirissä on yksityisiä omakotitalojen sekä vapaa-ajanasuntojen rakentajia ja remontoijia, rakennusja lvi alan ammattilaisia ja opiskelijoita, alalle palveluita tarjoavia yrityksiä sekä viranomaisia. Joulukuussa 2005 Rakentaja.fi sivuston jäseniä oli yli ja verkkolehden tilaajia noin kpl. Hankkeen sivustoilla käyneiden määrä samana vuonna oli noin kävijää. Internet tiedottamisen ideana oli mahdollistaa moderni, maksuton ja paikallislähtöinen palvelu hankkeen eri kohderyhmille, mikä myös saavutettiin. Hankkeen sivustoilla kerrottiin mm. hankkeen ajankohtaisista tapahtumista ja lainsäädännön muutoksista, rahoituskanavista, tarvittavista lomakkeista, sekä erilaisista seurantakohteista. Esillä olivat myös hankkeen aikana järjestettyjen koulutusten luentomateriaalit sekä koulutuksiin osallistuneiden yritysten ja henkilöiden yhteystiedot kuntakohtaisesti listattuina. Yhtenä tärkeimmistä tiedotusaiheista olivat esimerkkikohteiden materiaalit aina kohteiden selvityksistä käyttökokemuksiin ja puhdistustuloksiin saakka. Yhteenveto Ohjausryhmän näkemyksen mukaan hanke on toteutunut sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hanke on toiminut yhtenä merkittävimmistä SATAVESI -ohjelman teemahankkeista. Eri kohderyhmille on jaettu kattavasti tietoa sekä kentällä, että internetin välityksellä. Koska kyseessä on ollut maakunnallinen hanke, toiminnassa on huomioitu kuntien välinen yhdenvertaisuus, ts. kaikkia Satakunnan kuntia on pyritty palvelemaan mahdollisimman tasapuolisesti. Hankkeen toteutuneet kustannukset ja rahoitus ovat olleet tukipäätöksen mukaiset ja hankkeen raportoinnit ja maksatukset on tehty hyväksyttävästi. Hanke on luonut hyvät edellytykset jatkotoiminnalle, jonka nopea käynnistäminen olisi ehdottoman tärkeää kohderyhmien tarpeiden kannalta, esimerkkeinä maanrakennusurakoitsijoiden ja jätevesiyhtymien perustamista harkitsevien tahojen kouluttaminen ja opastaminen.

11 11 HANKKEEN OMA ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSISTA JA TULOKSISTA Hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kahden projektityöntekijän palkkaaminen oli ehdottoman tärkeää. Hankkeen toimialueena oli koko Satakunta, jossa haja-asutusalueilla on yhteensä noin vakituista ja vapaa-ajan asuntoa. Jo jätevesiasetuksen tuoma informaatiotarve oli niin suurta, ettei siitä olisi edes välttävästi selvinnyt yhden työntekijän voimin. Toimialueen jakaminen kahtia, eteläiseen ja pohjoiseen Satakuntaan, sekä toimipaikkojen sijoittuminen Raumalle ja Poriin, osoittautuivat onnistuneiksi ratkaisuiksi. Tiedon jakamisen ja koulutuksen tarve oli suurta koko hankkeen toteutusajan, painottuen vuoteen Tiedotus-, neuvonta- ja koulutustapahtumien avulla tavoitettiin konkreettisesti noin 6500 satakuntalaista. Ja kun tuohon lisätään vielä internetin, lehtien, radion ja TV:n välityksellä tietoa saaneiden määrä (jota on tarkkaan mahdoton arvioida), voidaan todeta, että hanke onnistui tavoittamaan merkittävän osan kohderyhmästään, satakuntalaisista haja-asutusalueiden asukkaista. Valtakunnallisesti ajateltuna hankkeen internet sivujen käyttäjämäärä nousi huikeasti vuoden 2005 lopulla, todennäköisesti jätevesijärjestelmän rakentamishanketta käsittelevän juttusarjan aloittamisen ansiosta. Koko vuoden 2005 aikana hankesivuilla kirjattiin olleen noin käyntiä. Ne osoittavat omalta osaltaan kansalaisten selkeästi lisääntynyttä kiinnostusta jätevesiasioita kohtaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeessa saavutettiin ne tulokset, jotka hankkeelle oli asetettu hyväksytyssä hankesuunnitelmassa. Negatiivisena asiana oli se, että juuri kun pyörät saatiin pyörimään, hanke jouduttiin päättämään. Vuoden 2006 sekä sen jälkeisten vuosien yhtenä keskusteluaiheena tulee varmasti olemaan, riittävätkö kuntien viranomaisten ja kouluttavien tahojen resurssit vastaamaan tiedon ja koulutuksen tarvetta? HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET Hankeen toiminta sai paljon positiivista palautetta. Vastaavanlaiselle koko maakunnan tai vähintään seutukunnan kattavalle hankkeelle olisi selkeästi tarvetta. Jätevesiasetuksen antamaa 10 vuoden siirtymäaikaa on jäljellä vajaa 8 vuotta eli kysymyksiä riittää ja koulutusten tarve on edelleen suuri, mm. urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla. Maaseudun asumisviihtyisyyden, yritystoiminnan sekä elinympäristön laadun kannalta uuden hankkeen käynnistäminen olisi välttämätöntä. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI Painetut tiedotteet 4 kpl Hanke-esite Jätevesiasetus ja sen käytännön vaikutukset Jätevesiasetus ja loma-asunnot Tiedote kiinteistönvälittäjille Työohjeet 3 kpl Kompostikäymälän rakentaminen Vähäisten pesuvesien imeyttäminen Vähäisten pesuvesien suodattaminen Lehtiartikkelit 30 kpl

12 12 Verkkolehtiartikkelit ja tiedotteet 20 kpl Koulutusaineistot 11 kpl Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla opas Rullaseinät 4 kpl + sama materiaali julisteina kaikkiin Satakunnan kuntiin Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn suunnitelma, 52 kpl Hankkeen omat internet-sivut ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTUKSESSA Ainoa seikka, jota voidaan pitää ongelmana hankkeen toteutuksessa, oli hankkeen liian lyhyt toteutusaika suhteessa asian laajuuteen ja hankkeen tarjoamien palvelujen kysyntään (vrt. hankkeen oma arvio hankkeen toteutuksesta ja tuloksista). HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA Satakunnan TE-keskuksen antaman päätöksen mukaan hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat euroa. Palkat ja sivukulut ,21 Ostopalvelut ja palkkiot ,12 Matkakulut ,48 Vuokrat ,96 Muut kustannukset (mm. toimistokulut) ,89 Vastikkeettomat työt hankkeen hyväksi ,07 Bruttomenot yhteensä ,73 Tulot (vähennetään) 0 Nettomenot yhteensä ,73 HANKKEEN TOTEUTUNUT RAHOITUS HANKKEEN AIKANA Yhteensä TE-keskus ,51 Seutukunnat ,15 Suorakanava Oy, rahoitus Suorakanava Oy, ,07 vastikkeeton Rahoitus yhteensä ,73

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 1 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 15.11.2010 2 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 3.9.2013, Kankaanpää Suunnittelualue Kunta Väestö: Vesijohtoon liittyneet: Viemäröintiin liittyneet: 2011 2035 2011 vok 2035 2011 2035 as

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( )

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( ) Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI (2012-2014) Yleishyödyllinen kehittämishanke Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella Hanketta

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari

Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 Henri Vaarala, suunnittelija & Anne-Mari Ventelä, dosentti (TY), toimialapäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti,

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry MUISTIO 13.9.2007 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS AIKA torstai 13.9.2007 klo 13.40-15.20 PAIKKA Karjaan seurahuone, Nils Grabben katu 6, Karjaa PAIKALLA Marina Heino Seija Kannelsuo-Mäntynen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN LIITE 1/1 Liite1. Tutkimussuunnitelma HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Hajasampo - tutkimushanke Lähtökohta Suomessa asuu yleisten viemärilaitosten ulkopuolisilla alueilla yli miljoona

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke Jokijärven kyläseura ry, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 229/3510-2002 PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 12.4.2002-31.12.2004

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Johanna Rinne, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravintoketjukunnostus rehevien järvien hoidossa -seminaari keskiviikkona 21.11.2012 Satavesi-ohjelma (2002-) 1/2 Yhteistyötä

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 15.6.2012, Ympäristötoimenpiteillä lisää kannattavuutta maatilan toimintaan Huomisen osaajat -hankkeen verkostotapaaminen Sivu 1 20.6.2012 OPET-hankkeen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi hieman syyskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Pekka Petäjäsuvanto, tuotantoasiantuntija, Osuuskunta Pohjolan Maito POHJOIS-SUOMEN NURMITOIMIKUNNAN TALVISEMINAARI 2013 Syötekeskus 2013 Jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Oppaan tarve (1/2) Laajojen vettä läpäisemättömien pintojen kasvu lisää ja nopeuttaa pintavaluntaa ja voimistaa äärevöitymistä. Hulevesien

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Satavesi 10 vuotta ohjelmakokous 2012 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 22.11.2012 Satakunta yksi Suomen 19 maakunnasta monia kansallisesti ja jopa

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot