OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN"

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Pohjois- Suomen hallinto-oikeus PL OULU (Saapunut ) Asia Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava Muutoksen hakijat Pentti ja Marjo Vikström Jouni Kukkura Päätös, johon haetaan muutosta ja vaatimukset hallinto-oikeudelle Oulaisten kaupunginvaltuuston päätös (Liite6) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaavan. Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava on kumottava kokonaisuudessaan tai siitä on poistettava vähintään kolme eteläisintä voimalaa, siis tuulivoimalat numero 6, 7 ja 8. Valituksen sisältöajatus lyhyesti Pyrimme osoittamaan, että kaupunginvaltuuston päätös perustuu taloudellisiin ja henkilökohtaisiin syihin jopa kyseenalaisin keinoin jättämällä voimala-alueen lähiasutukselle koituvat todennäköiset tuulivoimalamelun epävarmuustekijöistä seuraavat, jopa naapurikunnissa todetut, meluhaitat täysin huomiotta hiljaisessa ympäristössämme, vaikka meluhaittoja voitaisiin myös Oulaisissa ennaltaehkäistä ja laiminlyömällä EU:n lintudirektiivin mukaisen metson soidinalueen suojelun erityistoimin. 1. TALOUDELLISIA SYITÄ 1.1 Oulaisten seurakunta Maaselänkankaan tuulivoimahankkeen maanomistus on muutamalla yksityisellä maanomistajalla ja Oulaisten seurakunnalla. Kaikki kahdeksan tuulivoimalapaikkaa ovat seurakunnan omistamalla maalla. (Liite 1; Liite 5). Oulaisten kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti seurakunnan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen. Sen allekirjoittajina ovat vuokranantajana Oulaisten kirkkoherra Matti Hirvilammi ja talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri sekä vuokralaisena Scandinavian Wind Energy SWE OY:stä Kaarel Kollo ja Peter Voecks. (Liite 1)

2 Kaarel Kollo on Elimäen seurakunnan kanttori. Hänen edellä mainittu yhtiönsä toimii 2500 osakepääomalla. Siitä ei ole merkitty työnantajarekisteriin (Kauppalehti). Sopimuksen mukaisesti vuokralainen on siirtänyt voimaloiden rakentamisen tuulivoimayhtiölle wpd). Maa-alueen vuokralla on Oulaisten seurakunnalle merkittävää taloudellista hyötyä, koska vuokralainen maksaa kunkin laitteen käyttöönottovuodesta alkaen seurakunnalle vuokraa 3,0% vuodessa sähkön nettomyynnistä, kuitenkin vähintään 5000 kutakin asennettua generaattoria kohti, siis vähintään Taloudellisen merkityksen toteaa myös kirkkoherra Hirvilammi SeutuMajakka-lehdessä: "Seurakunnan taloudellisessa tilanteessa vuokraus oli meille iloinen asia, sillä tällä sopimuksella korjaamme paljon taloustilannetta" (Seutumajakka ). Talouspäällikkö Heikkilä- Matinlaurin mukaan "seurakunnan verotulot ovat tällä hetkellä jäljessä budjetista " (Seutumajakka , Liite 7) 1.2 Oulaisten kaupunki Oulaisten kaupungille on taloudellista hyötyä tuulivoimaloista ainakin kiinteistöveron muodossa. Jos yhden voimalan vero on esim. 8000, niin kahdeksan voimalaa tuottaa ensimmäisenä vuonna. Vuosittainen vero laskee 2,5%, kunnes päädytään 40%:iin alkuperäisestä. 1.3 Maanrakennusalan yrittäjät Tuulivoimayhtiö Tuuliwatin mukaan tuulivoimalan hinta on n. 1,4milj. /MW. Siitä hankekehitys, maanrakennus, tiet ja perustus ovat n. 10% (Tuuliwatti 2013 sivu 8). Suoraan noista luvuista laskettuna mainittu 10% tarkoittaa Maaselänkankaan osalta enimmillään 4,2milj., josta osa jää paikallisille maanrakennusalan yrittäjille. Vastine: Kaupunki on laatinut vastineen kohdasta 1 Taloudellisia syitä. 2. TUULIVOIMALOIDEN MELUSTA JA MELUMALLINNUSTEN EPÄVARMUUKSISTA Melun vaikutus ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen on kiistaton (Heinonen-Guzejev; Keinänen, Pekkola). Suuret tuulivoimalat ovat tuoneet muassaan täysin uudentyyppisen melun lähteen (Vesa Viljanen, Pietarsaaren Sanomat, Liite 2). Sitä kuvaillaan VTT:n tiedotteessa 2529 (Uosukainen). "Ääniasiantuntijoiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan terveyshaitat ovat jääneet tuulivoimaloiden suunnittelubuumissa turhan vähälle huomiolle. (Helsingin Sanomat ). Tuulivoimalamelu on häiritsevämpää kuin liikenteen melu. Alla olevassa kuvassa on Pedersenin tutkimuksen tulos suuresti häiriytyvien suhteellisesta osuudesta melualtistuksessa. Melun aiheuttajana ovat kuljetusvälineet ja tuuliturbiinit.

3 "Pedersenin mukaan tuulivoimalan melusta häiriytyy enemmän kuin kuljetusvälinemelun häiriytyvyys-riippuvuus antaisi olettaa. Myös häiriytyvien määrä melualtistuksen funktiona kasvaa huomattavasti nopeammin kuin kuljetusvälineiden tapauksessa (ks. kuva yllä). Tämän katsotaan johtuvan näkö- ja kuulohavainnon yhteisvaikutuksesta sekä tuulivoimalamelun erityisen häiritsevistä ominaisuuksista." (Uosukainen 2010, 29). Vastine: Tuulivoimalaitosten melun on osoitettu olevan häiritsevämpää kuin monen muun melulähteen (esimerkiksi tie- tai raideliikenteen melu). Valituksessa esitetty kuvaaja perustuu kuitenkin Pedersenin virheellisesti tekemään tutkimukseen. Ko. tutkimuksessa verrattiin tuulivoimalaitosten aiheuttamia sisätilojen melutasoja eri liikennemelujen ulkotasoihin. Tämä on todettu mm. tuoreessa Työterveyslaitoksen julkaisussa Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset (Valtteri Hongisto, Lokakuu 2014), jonka kannessa on esitetty oikein laadittu vertailukuvaaja: Amplitudimodulaatio on tuulivoimaloiden melun häiritsevin piirre. VTT:n tutkija Denis Siposen mukaan tuulivoimaloiden melun häiritsevin piirre on amplitudimodulaatio, joka on usean tekijän

4 (esim. tuulivoimaloiden yhteisvaikutus, sääolosuhteet, inversio) summa. Tuulivoimaloiden koon kasvu lisää amplitudimodulaatiota. (Denis Siponen 2013). Vastine: Tuulivoimalaitosten melun on todettu usein olevan sykkivää. Merkitykselliselle sykkimiselle (myös käytetty termiä ylisykintä ) on säädetty häiritsevyyskorjaus. Amplitudimodulaatio ei ole sama kuin merkityksellinen sykkiminen. Amplitudimodulaation voi suomentaa esimerkiksi sanalla sykintä ja sanapari ylisykintä on käännös englanninkielisestä termistä excess amplitude modulation. Suuret voimalat aiheuttavat unihäiriöitä Suomessa. Tilastojen ja lehtitietojen mukanaan Suomeen oli vuoden 2014 alussa rakennettu hieman yli 200 tuulivoimalaa. Niistä suurin osa oli sijoitettu satamiin, kauas asutuksesta tai olivat pieniä. Muualle sijoitettuja yli 2MW voimaloita oli noin 80 ja niistä noin puolet aiheutti unihäiriöitä lähiasukkaille esim. Haminassa, Huittisissa, Iissä, Inkoossa, Raahessa ja Vaasassa. (Melu Haminassa; Melu Porissa; Melu Raahessa). Yksi syy suurten voimaloiden yömeluun on auringon matala paistekulma, jolloin pohjoisissa oloissamme esiintyy runsaasti pintainversiota. Voimalan suuresta tehosta (yli 2,4MW), suuresta kokonaiskorkeudesta (yli 190m), moottorin laajasta pyyhkäisypinta-alasta (yli 10000m 2 ) ja meteorologisista olosuhteista johtuen esiintyy häiritsevää amplitudimodulaatiota (ylisykinää) erityisesti ilta- ja aamuyöstä, jolloin maanpinnalla on lähes tyyntä, mutta tuulivoimaloiden korkeudella tuulee. (Larsson, Öhlund; Uosukainen). Vastine: Mm. Haminassa ja Vaasassa havaittujen meluongelmien syynä on ollut joko rikkinäinen laite (Hamina) tai pienen laitevalmistajan puutteellinen kehitys- ja testaustyö (Hamina ja Vaasa). Nimenomaan tuulivoimalaitosten melusta aiheutuvia unihäiriöitä ei ole kuitenkaan raportoitu mittavassa määrin niin Suomessa kuin kansainvälisestikään, kun otetaan huomioon hankkeiden määrä sekä hankealueiden ympäristössä asuvien ihmisten kokonaismäärä. 2.1 Esimerkkitapaus meluongelmasta Otamme tuoreen esimerkin kotikuntamme Oulaisten naapurikunnasta Raahesta. (Kopsan tuulivoimapuisto 2013, 88). Raahen Kopsassa sijaitsevassa Kerästen omakotitalossa on erittäin paha sisämeluongelma melumallinnuksesta huolimatta (Kopsa, Keränen). Talon asukas Marja-Leena Keränen toteaa Pietarsaaren Sanomissa: "Jos ohi ajaa yöllä rekka, emme herää, mutta jos voimalat käynnistyvät, valvomme. Edes korvatulpat eivät auta. Roottorin ujellus tunkee seinien läpi ja vie yöunet. Pahimmillaan nouseva ja laskeva matalataajuinen ääni on tuulen voimakkuuden ollessa 10-14m/s. Ulkonakaan tavallinen puhe ei kanna juuri mihinkään" (Liite 2). Työterveyslaitoksen Valtteri Hongisto on mitannut melua kyseisessä asuinkiinteistössä lähes vuoden, vuoden 2013 marraskuusta lähtien.

5 Marja-Leena Keräsen kuvailema amplitudimodulaatio (ylisykintä) näkyy selvästi alla olevassa Valtteri Hongiston ja työterveyslaitoksen raportissa lokakuulta (Hongisto 2014, 47). Vertailukohtana edelliseen esimerkkitapaukseen olkoon kaksi puheenvuoroa Oulaisten kaupunginvaltuuston kokouksesta Kaupunginvaltuutettu Raimo Räisänen vertasi tuulivoimaloiden ääntä "kellon tikitykseen" ja kaupunginvaltuutettu Anneli Rajaniemi "oli käynyt Ii:ssä ottamassa tuulta korviinsa todeten liikenteen melun voimakkaammaksi". Räisänen on nykyisen kirkkovaltuuston jäsen ja on ehdolla myös uuteen kirkkovaltuustoon. Rajaniemen aviomies Aarno Rajaniemi pyrkii kirkkovaltuustoon, ollen nykyisessä kirkkovaltuustossa varajäsenenä. (Liite 3, Liite 8). Vastine: Työterveyslaitos on Kopsassa tehtyjen mittausten johtopäätöksissä todennut, että vaikka tuulivoimalaitosten melu saattaa ylittää kuulokynnyksen asuintalon sisätiloissa, ei melu ylitä STM:n Asumisterveysohjeessa annettuja ohjearvoja. 2.2 Valittajien tilanne verrattuna Kopsan meluongelmaiseen asuinkiinteistöön Kaukastentie 33 (Vikström Pentti ja Marjo) Omakotitalomme Oulaisten Kaukastentie 33:ssa on lähempänä suunniteltuja Maaselänkankaan tuulivoimaloita kuin Raahen Kopsan vakavalle tuulivoimamelulle altistunut omakotitalo. Maaselänkankaan voimalat ovat myös kookkaampia kuin Raahen Kopsan voimalat. Vertailutiedot on koottu seuraavan sivun taulukkoon:

6 Yllä olevan taulukon perusteella paha melualtistus Kaukaistentie 33:ssa on todennäköinen. Omakotitalomme Kaukastentie 33:ssa on vuonna 1989 pystytetty Honkarakenteen pyöröhirsitalo, jossa ei ole lisäeristystä ulkopuolella eikä sisäpuolella, siis ilmeisen meluherkkä omakotitalo. Omakotitalomme pisin sivu on myllyaluetta kohti kumpareella, josta lähimpiin voimaloiden on pääosin peltoa, avohakkuuta ja nuorta kasvatusmetsää, siis ei juuri mahdollisesti melua vaimentavaa peitteisyyttä. Taloamme ei ole suunniteltu estämään tuulivoimaloiden rakenteiden läpi tunkevaa kauaskantoista matalataajuista melua.

7 Lähin voimala on suunnitteilla n. 1400m päähän keskellä näkyvän keltaisen leikkimökin taakse ja kaksi siitä vasemmalle riviin. Voimaloiden etäisyys toisistaan Maaselänkankaalla olisi n m. Leikkimökin takana on m kaistale 25- vuotiasta ensiharvennettua männikköä, siten avohakkuuta, peltoa ja Oulaisten seurakunnan palstat, joille voimaloita on tarkoitus Maaselänkankaan osayleiskaavan perusteella pystyttää Kaukastentie 13 (Kukkura Jouni) Pyöröhirsinen asunto Kaukastentie 13:ssa, rakennusvuosi Yllä olevan taulukon perusteella paha melualtistus Kaukastentie 13:ssa on todennäköinen. Vastine: Kopsassa tehtyjen melumittausten perusteella melu ei ylitä ohjearvoja mittauskohteena olleen asunnon sisätiloissa. Kopsan hankkeesta tehdyt mallinnukset on tehty kaavoitusvaiheessa eri ohjeistuksen perusteella kuin Maaselänkankaan mallinnukset, joten niiltä osin vertailu on harhaanjohtavaa. Mainittakoon että Kopsassa on verrattu myös mitattua tuulivoimaloiden melua ja 2/2014 meluohjeistuksen mukaan tehtyjä tietokonemallinnuksia. Esitettyjen tulosten mukaan melumittausten ja tietokonemallinnusten välillä on selkeä yhdenmukaisuus. Johtopäätöksenä on esitetty että tieokonemallinnukset antavat kuitenkin hieman suurempia äänitasoja kuin todelliset mittaukset. 2.3 Maaselänkankaan voimaloiden meluongelmia lähiasukkaiden näkökulmasta Osayleiskaava mahdollistaa melumallinnusta kookkaammat ja tehokkaammat voimalat, koska osayleiskaavan kaavamääräyksissä todetaan: "Maankäyttö- ja rakennuslain 77 :n mukaan määrätään, että tämän osayleiskaavan saatua lainvoiman kaupunki voi myöntää suoraan rakennusluvat kaavan mukaisille tuulivoimaloille." Maaselänkankaan osayleiskaavassa todetaan: 1. voimaloiden sallittu kokonaiskorkeus on enintään 230m

8 2. voimala-alueen yhteenlasketun nimellistehon tulee olla alle 30MW 3. yksittäisen voimalan teho on noin 3MW. Osayleiskaavaan on merkitty 8 voimalapaikkaa. Osayleiskaavan luvat mahdollistavat osayleiskaavan käsittelyssä käytettyä melumallinnusta huomattavasti kookkaampia voimaloita. Esimerkiksi: - 160m tornikorkeudella mahdollistuu jopa 140m oleva roottorin halkaisija (laaditussa melumallinnuksessa roottorin halkaisija on 117m). Tällöin pyyhkäisypinta-ala olisi 15394m 2 eli 43% suurempi kuin mallinnuksessa. Liekö tuulivoimakonsultti Pekka Kujala ennakoinut tulevaa tilannetta, kun hän esitteli kaupunginvaltuuston kokouksessa havainnekuvia, joissa voimaloiden siivet olivat 65m pitkiä. Tuolloin roottorin halkaisija olisi 130m, siis ei melumallinnuksen 117m. (Liite 3). Osayleiskaavan luvut mahdollistavat osayleiskaavan hyväksymisessä käytettyä melumallinnusta huomattavasti tehokkaampia voimaloita. Esimerkiksi: - suunnitellussa kahdeksan voimalan tapauksessa mahdollistuu keskimäärin kahdeksan 3,75MW voimalaa (8x3,75MW=30MW), jolloin yksittäinen voimala on 25% suurempi kuin mallinnuksessa käytetty - tai viisi 6MW voimalaa (5x6MW=30MW), jolloin yksittäinen voimla on 100% suurempi kuin mallinnuksessa käytetty. Voimaloiden koon kasvattaminen lisää meluhaittoja toteavat esim. ääniasiantuntija Vesa Viljanen (Helsingin sanomat ) ja VTT:n asiantuntija Denis Siponen (Denis Siponen 2013). Vastine: Tuulivoimalaitoksen fyysinen koko ei suoraan korreloi laitoksen tuottaman äänen kanssa. Ks. myös edellä vastine nimellistehosta ja äänitehosta Amplitudimodulaatiota ei huomioida Maaselänkankaan melumallinnuksessa ei huomioida suurten tuulivoimaloiden häiritsevintä piirrettä, eli amplitudimodulaatiota. Mallinnuksen liitteessä todetaan vain, että "amplitudimodulaatiota ei ole ilmoitettu". Melumallinnuksessa todetaan: "Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Tässä selvityksessä käytetyt melun lähtötiedot ovat laitevalmistajan ilmoittamia arvoja, mutta laitevalmistaja ei anna melupäästöarvoille takuuta." (Melumallinnus, 7) Siis laitevalmistaja ei anna melupäästöille takuuarvoa, joten mallinnuksen laatija käyttää laitevalmistajan ilmoittamaa arvoa! (Lisäksi vrt. sivu 3 "Amplitudimodulaatio on tuulivoimaloiden melun häiritsevin piirre."). Ja kuitenkin "osayleiskaavan saatua

9 lainvoiman kaupunki voi myöntää suoraan rakennusluvat kaavan mukaisille tuulivoimaloille". Vastine: Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin Voimaloiden yhteisvaikutusta ei huomioida Maaselänkankaan melumallinnuksessa ei ole ymmärtääksemme lainkaan huomioitu omakotitalojamme lähinnä olevien voimaloiden yhteisvaikutusta asuntoihimme kohdistuvaan meluun. Entisenä sysiikan opettajana (Pentti Vikström) tiedän, että äänilähteiden yhteisvaikutus lisää melua. Hollantilainen Van den Gerg totesi 2007 jo pienten tuulivoimaloiden vahvistavan toistensa melua jopa 10dB, mikä tarkoittaa äänenpainetason kymmenkertaistumista (Van den Berg). Vastine: Mallinnuksessa on huomioitu kaikki hankkeeseen suunnitellut voimalaitokset. Laskentamalli laskee yhteen erillisten voimalaitosten yksinään aiheuttamat melutasot kussakin tarkastelupisteessä. Van den Bergin mittausraportissa viitattiin amplitudimodulaation vaihteluvoimakkuuteen, ei keskiäänitasoon. Mallinnuksella on selvitetty hetkellisten enimmäistasojen sijaan juuri keskiäänitasot, koska suunnitteluohjearvot on annettu keskiäänitasoina eikä hetkellisille huippuarvoille ei ole vertailuarvoja Suomessa Tuulen nopeuden vaikutus Maaselänkankaan teoreettisessa melumallinnuksessa on käytetty tuulennopeutta 8m/s. Kuitenkin esimerkiksi Promethorin käytännön mittauksissa Haminan Petkeleessä todetaan: "Tuulivoimaloiden melupäästö kasvaa merkittävästi tuulen nopeuden ollessa noin yli 9m/s" (Promethor 2012). Vastine: Melumallinnus tehdään valmistajan ilmoittamiin melupäästötietoihin perustuen. Maaselänkankaalla mallinnetun Nordex N117/3000- tuulivoimalaitoksen ilmoitettu äänitehotaso on suurimmillaan tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella maanpinnasta), josta se ei enää valmistajan ilmoituksen mukaan nouse tuulennopeuden kasvaessa. Tuulivoimalaitoksen äänitehotaso on mitattu standardin IEC mukaisesti. Eri voimalaitoksilla äänitehotason suurin arvo osuu erilaisista teknisistä ratkaisuista johtuen eri tuulennopeudelle. Joillakin voimalamalleilla suurin äänitehotason arvo saavutetaan jo 7 m/s tuulennopeudella (10 m korkeudella maanpinnasta), joillain voimalamalleilla äänitehotason suurin arvo saavutetaan vasta 11 m/s tuulennopeudella (10 m korkeudella maanpinnasta). Petkeleessä on eri voimalaitosmalli kuin mitä

10 Maaselänkankaalle on suunniteltu, joten näitä kahta kohdetta ei tässä suhteessa voi suoraan verrata keskenään Tuulivoimamelun terveysvaikutustutkimukset Valtteri Hongisto on koonnut Työterveyslaitokselle julkaisun, jonka tavoitteena oli koota yhteen ulkomaalainen tutkimustieto tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia asuinympäristöissä. Julkaisussa todetaan: "Tuulivoimalamelun aiheuttamista terveysongelmista tutkimuksia on toistaiseksi julkaistu vähän ja niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä niin äänitasoihin, kyselymenetelmiin, aineistojen laajuuteen kuin tulosten tulkintoihin liittyen. Tutkimusta melun terveysvaikutuksista tulisi tehdä myös Suomessa, koska asuinympäristöt ja rakennukset poikkeavat ulkomaalaisista merkittävästi. Jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota epävarmuustekijöiden vähentämiseen". (Hongisto Valtteri 2014, 42). Edellä mainitussa julkaisussa ainoastaan yhdessä kansainvälisessä tutkimuksessa voimalat olivat 2,3MW kokoisia, kaikki muut 11 tutkimusta oli tehty hyvin pienten (0,01-1,5MW) voimaloiden mahdollisista terveyshaitoista (Hongisto 2014, 55). Saman toteaa yleisemmin ääniasiantuntija Vesa Viljanen Noisere/Noisecontrol-yrityksestä "Melututkimukset on tehty 1-2 megawatin tehoisilla voimaloilla. Merkittäviä melualtistumisia tulee kokemukseni ja mittausteni mukaan kolmen megawatin ja sitä suurempien voimaloiden kohdalla". (Helsingin sanomat ). Kuin vastauksena edelliseen STM:n ylitarkastaja Vesa Pekkola totesi Helsingin sanomissa: "Suunnittelussa ja päätöksenteossa pitää ottaa huomioon epävarmuustekijät. Ei siltaakaan rakenneta kestämään juuri ja juuri sitä käyttävien autojen painoa, Vesa Pekkola toteaa". (Helsingin Sanomat ). Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on edellyttänyt vuonna 2013 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavasta ja Varsinais-Suomena tuulivoimavaihemaakuntakaavasta antamissaan lausunnoissa 2 kilometrin etäisyyttä tuulipuistojen ja asutuksen välille. (Tuulivoimayhdistyksen lausunto 2013, 1). Vastine: Sekä Asumisterveysohjeessa mainitut asuntojen sisätilojen melun ohjearvot että ympäristöministeriön julkaisussa 4/2012 esitetyt tuulivoimalaitosten melun suunnitteluohjearvot on annettu siksi, että voidaan mahdollisimman hyvin välttää haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Maaselänkankaan hankkeesta laaditun meluselvityksen mukaan tuulivoimalaitosten melu ei ylitä niin ulkomelulle kuin sisätilojen melulle annettuja ohjearvoja ympäristön asuintalojen kohdalla. Valituksessa mainittu STM lausunto on annettu maakuntakaavasta, jossa tehtävät selvitykset ovat erilaisia kuin yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Mainittakoon lisäksi, että STM:n tulkinta kategorisesta 2 km suojaetäisyydestä perustuu väärään tulkintaan Iso-Britanniassa käytetystä ohjeistuksesta, minkä STM on itsekin myöntänyt.

11 2.3.6 Epävarmuustekijöiden huomioiminen Pyhäjoelle, Raahessa ja Oulaisissa Pyhäjoki, Raahe. Naapurikunnissamme Pyhäjoella ja Raahessa meluongelmia pyritään ehkäisemään ennakolta valtuustojen päätöksillä 2km puskurivyöhykkeestä asutuksen ja tuulivoimaloiden välissä. Raahe noudattaa tuulivoimarakentamisessa melumallinnusta ja 2 kilometrin etäisyyttä vakituisista asuinkiinteistöistä ja ympärivuorokautiseen asumiseen soveltuvista vapaa-ajan asunnoista. Lähemmäksi voi rakentaa vain kiinteistön omistajan luvalla. Pyhäjoella tuulivoimarakentaminen ohjataan 2 kilometrin etäisyydelle vakituisesta asutuksesta. Lähemmäksi voi rakentaa vain vakituisten asukkaiden suostumuksella. (Liite 9, Liite 10). Oulainen. Kun palamme Oulaisten kaupunginvaltuuston kokoukseen , niin kaupungin tekninen johtaja Markku Ketonen hylkäsi totaalisesti epävarmuustekijät ja unohti naapurikunnan tuulivoimaloiden meluongelmat todetessaan: "Tuulipuiston kohdalla noudatetaan aina viimeisimmän lainsäädännön lukemia" (Liite3). Talouden korostaminen ilmenee mainitun lehden saman numeron pääkirjoituksessa. Siinä todetaan, että kaupungin virkamies oli ilmaissut oman kantansa tuulivoimalan tarpeellisuudesta jo Maaselänkankaan osayleiskaavaan esittelypuheenvuorossaan (Liite 4). Vastine: Ks. vastine edellisessä kohdassa koskien kategorista 2 km. suojaetäisyyttä. Kunta kaavoituksesta päättäessään voi ohjata tuulivoimahankkeita tietyille alueille ja se voi käyttää tietyissä rajoissa suunnitteluohjearvojen lisäksi myös muita kriteerejä kaavapäätöksissään. 2 km kategorinen suojaetäisyys ei perustu mihinkään faktatietoon. 3. METSON JA TEEREN SOIDINALUE 3.1 Metson soidinalue Maaselänkankaan tuulipuistoalueella (500ha) on kaavaselostuksen mukaan metson soidinalue. Kaavaselostuksessa todetaan: "Arvokkaimpia alueita linnuston suojelun kannalta arvioidaan olevan suunnittelualueen sisällä metson soidinalue". (Kaavaselostus, s.27). Riista- ja kalataloudentutkimuslaitoksen mukaan alueella on kaksi metson soidinaluetta, toinen alueen keskellä ja toinen sivummalla (Vastineet kaavaselostukseen, 9). Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Riistakeskuksen johdolla kootussa työryhmäraportissa "Riistapainotteiset metsänhoitosuositukset" todetaan seuraavaa: "Metson soidinpaikka (noin 20ha) koostuu kukkojen soidinreviireistä. Soidinalue (noin 300ha) käsittää soidinpaikan ja kukkojen päiväreviirit, jolle kukot kerääntyvät soitimen huippuvaiheessa ja jossa parittelu tapahtuu. Soidinkeskuksen pysyvä sijainti voi jäädä epävarmaksi, sillä kasvatusmetsien uudet soitimet ovat usein epävakaita, ja vakiintuneillakin soitimilla soidinkeskus voi siityä valtakukon vaihtuessa." (sivut 16-17).

12 3.2 Metson elinympäristön suojelu BirdLife Suomen mukaan metso on uhanalainenlaji Pohjanmaan keskiboreaalisella alueella, johon Oulainen kuuluu. Suomessa EU:n metsojen pesimäkannasta pesii 68%. (BirdLife Suomi). Metsäkanalintujen kannalta tärkeimmät sopimukset, joihin Suomi on liitetty, ovat Bernin yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön ja niiden elinympäristöjen suojelusta sekä biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. EU:n lintudirektiivi velvoittaa suojelemaan pyyn, teeren ja metson elinympäristöjä Suomessa erityistoimin (2009/147/EY, aiemmin 79/409/ETY). Edelliseen liittyen Suomen maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt "Suomen metsäkanalintujen hoitosuunnitelman". Hoitosuunnitelmassa todetaan: " Metsäkanalintujen elinympäristövaatimuksia on mielekästä tarkastella kolmessa hierarkkisessa mittakaavassa: metsikön, maiseman ja maantieteellisellä tasolla. Elinympäristövaatimukset tunnetaan varsinkin metsikkötasolla hyvin. Ne ovat suhteellisen kapeat, joten metsäkanalinnut ovat herkkiä elinympäristöjen muutoksille. Metso suosii varttunutta metsää, mutta myös nuoret kasvatusmetsät kelpaavat, ja tärkein puulaji on mänty. Maisemalta metso vaatii metsäisyyttä, sillä metson soidinalueen keskikoko on 300ha, ja soitimelta on oltava metsäyhteys naapurisoitimiin." (sivu 6). "Autoihin ja erilaisiin rakenteisiin törmäämisestä johtuvan kuolevuuden uskotaan kasvaneen viime vuosikymmeninä, mutta tarkempaa tietoa törmäyskuolevuudesta ei ole." (sivu 7). "Metson soidinpaikan ja koko soidinalueen käsittelylle on omat ohjeistuksensa. Tavoitteena on soitimen turvaaminen varovaisin ja vaiheistetuin hakkuin tai jättämällä soidinkeskus hakkaamatta. Soidinpaikan tavoitekuvana on perinteinen mäntymetsä tai tiheydeltään vaihteleva mäntyvaltainen sekametsä ja siellä täällä tiheikköjä suojaksi. Soidinalueen tavoitekuvana on peitteinen ja mosaiikkimainen metsämaisema siten, että soidinpaikan

13 ympärillä on metson päiväreviiriksi soveltuvaa elinympäristöä. Yli puolet soidinpaikan ja yli kolmannes soidinalueen pinta-alasta tulee olla keskipituudeltaan vähintään 6 m korkeaa metsää. Puuston riittävyys varmistetaan paikkatietojärjestelmän Metso-analyysitoiminnolla." (sivu 10). "Metsäkanalintujen pahimmiksi uhiksi Euroopassa arvioidaan elinympäristöjen huonontuminen, väheneminen ja pirstoutuminen." (sivu11). "Maiseman metsäisyys on varsinkin metson soitimien elinkelpoisuudelle välttämätöntä". (sivu 23). "Metsokannan elinvoimaisuuden edellytyksenä on toisiinsa yhteydessä olevien soitimien verkosto. Tämä vaatii maiseman, jossa varttuneen metsän osuus on yli 30% pinta-alasta (Wegge & Rolstad 1986). Keinoksi säilyttää metsälajistonelinvoimaisuus ja parantaa levähdysyhteyksiä, jotka talouskäytössäkin olisivat riittävän metsäpeitteisiä, on esitetty laajojen metsäsiltojen muodostamista (Lindén ym. 200, 2001)". (sivu 28). "Alueellisten leviämisyhteyksien turvaaminen liittyy kaavoitukseen". (sivu 29). Tuulivoimalat muuttavat alueen elinympäristöä merkittävästi pirstomalla metsäisen alueen voimaloilla, teillä, sähkölinjoilla, verkkoaidoilla ja muilla rakennelmilla sekä aiheuttavat törmäysriskin ja meluhaitan. Meluun liittyen on huomattava, että lintujen kuuloaisti on samaa luokkaa kuin ihmisten (Gridi-Papp).

14 Omien havaintojeni mukaan (Pentti Vikström) perusteella Maaselänkanaan suunnitellun tuulivoima-alueen etelä/lounaispuolella on soidinäänten perusteella teeren soidinpaikka. Kevättalvella ruokailevat teeret ovatkin tuttu näky pihapiirimme koivuissa. Alla oleva kuva on otettu Kaukastentie 33 omakotitalon ikkunasta kevättalvella. Tuulivoimaloiden rakentaminen soidinalueille on jyrkässä ristiriidassa EU:n lintudirektiivin (2009/147/EY) kanssa. Mainittu direktiivi velvoittaa suojelemaan pyyn teeren ja metson elinympäristöjä erityistoimin.

15 Vastine: Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava sijoittuu metsätalousvaltaiselle alueelle. Kaava-alueesta on hankittu metsätaloussuunnitelman kuviotiedot metsänhoitoyhdistykseltä, josta selviävät alueen metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhoitotoimet kuvioittain. Kaava-alueelle ja kaavan vaikutusalueelle on laadittu metson soidinpaikkakartoitus osana luonto- ja linnustoselvityksiä. Viranomainen (Ely-keskus) on todennut viranomaisneuvottelussa luontoselvitysten olevan riittäviä ja mm. pesimälinnuston ja metson sekä teeren osalta hyvin laaditut. Luontoarvot on merkitty kaavaan viranomaisen hyväksymällä tavalla ja kaavan linnustovaikutukset on arvioitu osana luontovaikutusten arviointia. Pesimälinnuston osalta on laadittu eri versiot julkiseen käyttöön ja viranomaiskäyttöön viranomaisen pyynnöstä. Metson soidin ja soidinalueen keskeiset elinympäristön osat on huomioitu kaavassa, eikä niille ole osoitettu tuulivoimahankkeen myötä heikentävää maankäyttöä. Soidinalueella sijaitsee myös Metsälain 10 mukaisia elinympäristöjä. Soidinalueet kattavat mm. keskeisimmät kallio- ja suoalueet kaava-alueella. Edelleen muihinkaan metsätalouskuvioiden erirakenteisiin kitumaan avokallio- ja kalliomaan alueisiin (muut mahdolliset kohteet) ei kohdisteta rakentamistoimilla merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimalat sijoittuvat metrin etäisyydelle metson soidinalueesta, jota soidinpaikkakartoituksen mukaisesti rajattiin noin 45 hehtaaria. Soidinalue koostuu kahdesta osa-alueesta, joita kaavaratkaisu ei eristä toisistaan uuden tiestön, voimajohtojen (ilmajohto tai maakaapeli) tai voimaloiden muodossa. Uutta tiestöä rakennetaan kohtalaisen vähän

16 alueen kokoon nähden ja sen linjaukset sijoittuvat olemassa olevan tiestöä mukaillen. Tiestön suunnittelussa on pyritty mahdollisimman vähäiseen aluetta pirstovaan vaikutukseen ja riistan kannalta vähiten haitalliseen vaihtoehtoon. Rakennettavat voimalapaikat vievät kaava-alueen pinta-alasta muutaman prosentin. Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää metsäekosysteemiä pirstovaa vaikutusta. Teeren soidin on myös huomioitu linnustoselvityksessä ja kaavaratkaisussa ja mm. kanalintujen kannalta tärkeät luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset ojittamattomat suot. EU:n lintudirektiivin mukaisesti jokaisen jäsenmaan on ylläpidettävä linnuston suotuisa suojelutaso erityisten suojelualueiden eli SPA-alueiden avulla. Lintudirektiivin liitteen I mukaisten erityistä suojelua edellyttäviä lintulajeja varten perustetaan Natura 2000 alueita. Lintudirektiivin lintulajeja käytetään luonnon monimuotoisuuden indikaattoreina Naturaalueiden ulkopuolellakin, mm. hankearvioinnissa, mutta niillä ei ole oikeusvaikutusta, mikäli kyseessä ei ole Natura-alueeseen kohdistuvasta vaikutuksesta. Metso ja teeri on luokiteltu uhanalaisluokituksen mukaisesti silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Metso on Oulaisten korkeudella lisäksi alueellisesti uhanalainen (RT) laji. Kaavaratkaisu ei kuitenkaan uhkaa metson tai teeren suotuisan suojelun tasoa valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti. Metsätaloustoiminta ja metsästys ovat kanalintujen kannalta merkittävimmät ihmisen aiheuttamat vaikutukset. Alueen Metso- ja teerikantaa ja soidinta on mahdollista seurata hankkeen edetessä ja hankkeen valmistumisen jälkeen linnustovaikutusten selvittämiseksi Maaselänkankaan tuulivoimahankkeissa. 4. KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN ESTEELLISYYS Kuntalain 52 :n mukaan on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Hallintomenettelylain 10.1 mukaan esteellisyysperusteita ovat esim. osallisuus- ja intressijäävi, edustusjäävi sekä yhteisöjäävi. Maaselänkankaan tuulivoimapuistosta hyötyvät paikallistaloudellisesti lähinnä kaupunki, maata vuokranneet tahot sekä rakentamisvaiheessa maansiirtoyritykset. Tuulivoimalat (8kpl) ovat Oulaisten seurakunnan maalla, joten seurakunnalle vuokratulosta on huomattava taloudellinen hyöty. Moni nykyinen Oulaisten kaupunginvaltuutettu oli käsittelemässä ja hyväksymässä yksimielisesti seurakunnan tuulivoimahanketta jo seurakunnan kirkkovaltuustossa tai neuvostossa vuosina Kirkkovaltuustoon pyrkiviä tai siellä olevia kaupunginvaltuutettuja Kaupunginvaltuuston päätöksentekoon osallistuneista kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustoon ovat pyrkimässä Pajala Kai, Rahkola Pekka, Räisänen Raimo ja Ylikulju Arto. Näin heille muodostuu selkeä

17 henkilökohtainen intressi olla myötämielinen seurakunnan tuulivoimahankkeelle. Edellisten lisäksi nykyisessä Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustossa tai neuvostossa ovat kaupunginvaltuutetut Saari Pentti ja Tirilä Veli. (Liite 8; Liite 12). 4.2 Kaupunginvaltuutettu Pentti Saari Kaupunginvaltuutettu, valtuuston vanhin ja suurperheen isä Pentti Saari on kirkkovaltuustoon kuulumisen lisäksi esteellinen, koska on oletettavaa, että hänen useat lähisukulaisensa saavat huomattavaa taloudellista hyötyä tuulivoimaloiden teiden ja perustusten rakentamisvaiheessa tai maavuokrana. Esim. kahdella hänen pojistaan (Tapani Saari ja Juhani Saari) on kummallakin oma maansiirtoalan yritys. Lisäksi on oletettavaa, että valtuutettu Pentti Saaren poika Esa Saari hyötyy taloudellisesti, koska omistaa yhdessä vaimonsa kanssa tuulivoimakaavan alueelta palstan (Liite 5). 4.3 Kaupunginvaltuutettu Pentti Saari: "Saariperäntien asukkaat eivät vastusta tuulivoimalahanketta" Pyhäjokiseutu-lehti kuvaa kaupunginvaltuutettu Pentti Saaren puheenvuorossaan esittelemää "kyselytutkimusta" kaupunginvaltuuston kokouksessa käänteentekeväksi ja huojentavaksi Maaselänkankaan osayleiskaavan hyväksymisen kannalta (Liite 3). Samassa käsityksessä on SeutuMajakka. Lehti toteaa esim. valtuutettu Jaakko Kittilälle Pentti Saaren tutkimuksen olleen "mannaa hänen korvilleen, koska hän on itsekin tutkinut asiaa, mutta moitittavaa ei ole löytynyt" (SeutuMajakka ). Tarkastellaanpa valtuutettu Saaren "tutkimustuloksen" otannan luotettavuutta hieman lähemmin. Saariperäntie on yksi suunnitellun voimala-alueen teistä, joiden varrella on asutusta. Valtuutettu Saaren lisäksi Saariperäntiellä asuu hänen aiemmin mainittu poikansa, maansiirtoalan yrittäjä Juhani Saari, kahdessa kiinteistössä kaksi valtuutettu Saaren muuta sukulaista suoraan alenevassa polvessa sekä Esko Merilehto, jonka metsäpalsta on tuulivoimakaavan alueella. Voinee olettaa, että heillä ei ole taloudellisista tai sukulaisuuksista johtuvista syistä mitään tuulivoimaa vastaan. Noiden viiden talouden lisäksi tien varrella on kuusi muuta asuinkiinteistöä, joista niistäkin kolme asuinkiinteistöä on yli 2km päässä lähimmistä voimaloista. Miten moinen tutkimus voi olla kaupunginvaltuutetuille "käänteentekevä ja huojentava", jopa "mannaa korville" Maaselänkankaan osayleiskaavan hyväksymisen kannalta? 4.4 Kaupunginvaltuutettu Paulus Veteläinen Koska esteellisyys koskee myös valtuutetun aviopuolisoa, niin esim. kaupunginvaltuutettu Paulus Veteläinen on jäävi. Hänen vaimonsa on aiemmin mainitun maansiirtoalan yrittäjä Tapani Saaren tytär, siis kaupunginvaltuutettu Pentti Saaren pojan tytär. Vastine: Kaupunki on laatinut vastineen kohdasta 4 Kaupunginvaltuutettujen esteellisyys. 5. Lausuntoja 5.1 Haapaveden kaupunki, Ympäristöpalvelut helmi

18 Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulee erityisesti huomioida, että tuulivoimaloiden ääni, tärinä, valo tai muu verrattava tekijä ei aiheuta terveyshaittaa lähiasutukseen tai muihin tiloihin. Kaavaselostuksessa kyseiset asiat on huomioitu laskennallisella mallinnuksella, mutta tuulivoimaloiden todellinen vaikutus ympäristöönsä ilmenee vasta niiden ollessa käytössä. Tuulivoimapuiston sijoittaminen, rakentaminen sekä tuulivoimaloiden toiminta on järjestettävä siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. (Vastineet kaavaehdotukseen, 4). 5.2 Nivalan alueellinen maaseutuhallinto Oulaisten toimisto Kyseiselle osayleiskaava-alueelle suunniteltu tuulipuisto muuttaa kuitenkin erittäin merkittävällä tavalla perinteistä maaseutukylämaisemaa. Varsinkin Irvan puoleiselle alueelle (lähellä asutusta) suunnitellut kolme tuulivoimalaa toteutuessaan aiheuttavat voimakkaan maisemamuutoksen ja rikkovat kauniin maiseman totaalisesti. (Vastineet kaavaehdotukseen, 4). Osayleiskaava-alueelle suunnitellut tuulivoimalat aiheuttavat myös toteutuessaan merkittävän melu- ja välkehaitan sekä ihmisille että eläimille. Kyseisellä osayleiskaava-alueella, etenkin Irvan puoleiselle alueelle suunnitellut kolme tuulivoimalaa tulee edelleenkin liian lähelle asutusta. (Vastineet kaavaehdotukseen, 5). Osayleiskaavaluonnoksessa olevat suunnitellut tuulivoimalat toteutuessaan aiheuttavat myös erittäin suuren uhkan alueen linnustolle. Alue sijaitsee herkällä lintualueella (Irva-Likalanjärvi akseli). Tehdyt haittaselvitykset ovat riittämättömiä ja palvelevat lähinnä alueen ulkopuolisia hyödynsaajia. (Vastineet kaavaehdotukseen, 5). 5.3 Pohjois-Pohjanmaan Museo Kaavan luonnosvaiheen jälkeen neljän voimalaitoksen paikkaa on siirretty hieman etäämmälle asutuksesta ja Irvanperän maakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Tästä huolimatta tuulivoimapuiston maisemavaikutukset ovat museon näkemyksen mukaan edelleen merkittävät Irvanperän viljelysmaisemassa (Vastineet kaavaehdotukseen, 6). 5.4 Ely-keskus ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että suurimmat maisemavaikutukset kohdistuvat maakunnallisesti arvokkaalle Irvanperän alueelle. ELY-keskuson esittänyt, että kaavaehdotuksessa tulisi vielä tutkia onko kahta eteläisintä voimalaa mahdollista siirtää kauemmaksi Irvanperän alueelta. Voimaloita on siirretty hieman kauemmaksi, mutta ne sijaitsevat vielä niin sanotulla dominanssivyöhykkeellä. Kahden eteläisimmän voimalan säilyttämisestä tulisi arvioida vielä sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. (Vstineet kaavaehdotukseen, 7). 5.5 DIGITA Pyydettynä lausuntona Digita, toteaa, että tuulipuistot aiheuttavat merkittävää haittaa antennitv vastaanottoon ennen kaikkea takan olevissa vastaanottopaikoissa, mutta myös puiston etupuolella ja sivuilla olevissa kiinteistöissä ja vapaa-ajan asunnoissa. Lisäksi tuulivoimalat

19 voivat sijaita Digitan käyttämien radiolinkkijänteiden edessä, jolloin tiedonsiirto lähetysasemille katkeaa. (Vastineet kaavaehdotukseen, 8). 5.6 Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus Hankealue sijaitsee pääosin talousmetsäalueella. Hankealueella on metson soidinalue, joka voi häiriintyä alueen pirstoutumisesta ja rakennusaikaisista häiriöistä. Merkittävin soidinalue sijaitsee hankealueen keskellä ja toinen hieman sen ulkopuolella. Tuulivoimapuiston myötä alueen metsokanta tulee heikkenemään. Tuulivoiman rakentamisen ja maiseman pirstoutumisen vaikutusten lisäksi myös meluvaikutuksia metson soitimeen tulisi arvioida. Hankealue on myös merkittävä muiden kanalintujen ja vesilintujen esiintymisalue. (Vastineet kaavaehdotukseen, 9). 5.7 Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys ry on huolestunut Maaselänkankaalle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista. Massiiviset tuulivoimalat muokkaavat luonto- ja kulttuurimaisemaa alueella. Esimerkiksi idyllinen Pyhäjokivarren kulttuurimaisema muuttuu paikoin ratkaisevasti korkeiden tuulivoimaloiden noustessa hallitsemaan jokivarsi-idylliä. Osa voimaloista on mielestämme aivan liian lähellä asutusta. Odotettavissa on asukkaille meluhaittoja ja valosaastetta voimaloiden vilkkuvista valoista. (Vastineet kaavaehdotukseen, 14). Vastine: Lausuntokohtiin on otettu kantaa luonnos- ja ehdotusvaiheen vastineissa (kaavaasiakirjat). 6. JOHTOPÄÄTÖKSET On erittäin todennäköistä, että tuulivoimarakentaminen Maaselänkankaalle tuhoaa molemmat metsojen soidinalueet. On erittäin todennäköistä, että asuinkiinteistömme altistuvat meluhaitalle, ellei ainakin kolmea eteläisintä voimalaa (numerot 6, 7 ja 8) määrätä poistettavaksi Maaselänkankaan osayleiskaavasta. Tiedostamme voimalan vuokrasopimuksen laatijan, tuulivoimayhtiön, melu yms. selvitysten laatijan, Oulaisten seurakunnan, Oulaisten kaupungin ja maanrakennusalan yrittäjien taloudelliset intressit. Emme kuitenkaan hyväksy sitä, että päätöksentekoa, monista epävarmuustekijöistä huolimatta, ovat ohjanneet pelkästään taloudelliset tai henkilökohtaiset intressit. Asia kiteytyy Helsingin Sanomien artikkelissa sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Vesa Pekkolan sanoin: "STM:n näkökulmasta on selvä: taloudelliset tavoitteet eivät saa mennä ihmisen terveyden edelle. Ministeriö haluaisi riittävän puskurivyöhykkeen tuulivoimaloille ja huolellisen terveysvaikutusten arvioinnin. Suunnittelussa ja päätöksenteossa pitää ottaa huomioon epävarmuustekijät. Ei siltaakaan rakenneta kestämään juuri ja juuri sitä käyttävien autojen painoa, Vesa Pekkola toteaa". (Helsingin Sanomat ).

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN SISÄLLÖN YHTEISKEHITTÄMINEN 1 5.10.2017 Tilaisuuden ohjelma: klo 9:00 9:15 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Soidinselvitys 1 (7) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi 1 / 5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi LAUSUNTO ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, Kaavaluonnos Karstula Karstulan kunta pyytää

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT

ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT Tilaajat: Turku 8.10.2015 Lasse Heino, Matti Sjöberg, Tero Kannisto, Keijo Tång, 1(14) Kari Iltanen, Keijo Kuisma, Jussi Jokela c/o Peräläntie 59, 25260 Vaskio ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2 Ympäristömelu Raportti PR Y1698 2 Sivu 1 (10) Tilaaja: Turku 17.3.2013 Kaarlo Jaakkola Kaisalahdentie 11 64100 Kristiinankaupunki Täydennysosa lausuntoon (PR Y1349 2, 28.4.2011) MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi 1 / 7 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi LAUSUNTO ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi HALLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, Kaavaluonnos Kyyjärvi Kyyjärven kunta

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Oulaisten kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 19.8.2014 MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 25.4.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA Ympäristömelu Raportti PR-Y1698-4 Sivu 1 (9) Tilaaja: Turku 4.9.2013 Taru Feldt Hartola MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA Vesa Viljanen fyysikko, FM johtava ääniasiantuntija H E L S I

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen Kommenttipuheenvuoro Anni Mikkonen 30.9.2014 Tuulivoimatilanne Suomessa suhteessa tavoitteisiin Tilanne 31.12.2013 448 MW Tuotanto 777 GWh/a (2013) Suomen energia- ja ilmastostrategia 2020 tavoite: 6 TWh

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala c/o St1 Oy PL 100 00381 Helsinki : Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella on käynnistänyt hankkeen kuusi (6)

Lisätiedot

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA GREENWATT OY JA VIITASAAREN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (8) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen

Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014. Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas 20.3.2014 Jari Suominen Siikainen Jäneskeidas Projekti muodostuu 8:sta voimalasta Toimittaja tanskalainen Vestas á 3,3 MW, torni 137 m, halkaisija 126 m Kapasiteetti yhteensä 26

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A GREENWATT OY JA KARSTULAN KUNTA Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Koiramäen soidinselvitys

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus Jouttikallio tuulipuisto Projektikuvaus PROJEKTIKUVAU JOUTTIKALLIO 2/5 OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Pohjois- Euroopassa. Johdamme muutosta kohti kestävämpää

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KUNTA Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Mielipiteiden vastineet, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 1 (13) Sisällysluettelo 1 Teemu Lehtohalme...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Perustettu 1988 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Jäsenistö: 100 yritystä Lähes 200 yksityishenkilöä Foorumi tuulivoimayrityksille

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot