OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN"

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET PENTTI JA MARJA WIKSTRÖMIN SEKÄ JOUNI KUKKURAN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Pohjois- Suomen hallinto-oikeus PL OULU (Saapunut ) Asia Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava Muutoksen hakijat Pentti ja Marjo Vikström Jouni Kukkura Päätös, johon haetaan muutosta ja vaatimukset hallinto-oikeudelle Oulaisten kaupunginvaltuuston päätös (Liite6) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaavan. Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava on kumottava kokonaisuudessaan tai siitä on poistettava vähintään kolme eteläisintä voimalaa, siis tuulivoimalat numero 6, 7 ja 8. Valituksen sisältöajatus lyhyesti Pyrimme osoittamaan, että kaupunginvaltuuston päätös perustuu taloudellisiin ja henkilökohtaisiin syihin jopa kyseenalaisin keinoin jättämällä voimala-alueen lähiasutukselle koituvat todennäköiset tuulivoimalamelun epävarmuustekijöistä seuraavat, jopa naapurikunnissa todetut, meluhaitat täysin huomiotta hiljaisessa ympäristössämme, vaikka meluhaittoja voitaisiin myös Oulaisissa ennaltaehkäistä ja laiminlyömällä EU:n lintudirektiivin mukaisen metson soidinalueen suojelun erityistoimin. 1. TALOUDELLISIA SYITÄ 1.1 Oulaisten seurakunta Maaselänkankaan tuulivoimahankkeen maanomistus on muutamalla yksityisellä maanomistajalla ja Oulaisten seurakunnalla. Kaikki kahdeksan tuulivoimalapaikkaa ovat seurakunnan omistamalla maalla. (Liite 1; Liite 5). Oulaisten kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti seurakunnan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen. Sen allekirjoittajina ovat vuokranantajana Oulaisten kirkkoherra Matti Hirvilammi ja talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri sekä vuokralaisena Scandinavian Wind Energy SWE OY:stä Kaarel Kollo ja Peter Voecks. (Liite 1)

2 Kaarel Kollo on Elimäen seurakunnan kanttori. Hänen edellä mainittu yhtiönsä toimii 2500 osakepääomalla. Siitä ei ole merkitty työnantajarekisteriin (Kauppalehti). Sopimuksen mukaisesti vuokralainen on siirtänyt voimaloiden rakentamisen tuulivoimayhtiölle wpd). Maa-alueen vuokralla on Oulaisten seurakunnalle merkittävää taloudellista hyötyä, koska vuokralainen maksaa kunkin laitteen käyttöönottovuodesta alkaen seurakunnalle vuokraa 3,0% vuodessa sähkön nettomyynnistä, kuitenkin vähintään 5000 kutakin asennettua generaattoria kohti, siis vähintään Taloudellisen merkityksen toteaa myös kirkkoherra Hirvilammi SeutuMajakka-lehdessä: "Seurakunnan taloudellisessa tilanteessa vuokraus oli meille iloinen asia, sillä tällä sopimuksella korjaamme paljon taloustilannetta" (Seutumajakka ). Talouspäällikkö Heikkilä- Matinlaurin mukaan "seurakunnan verotulot ovat tällä hetkellä jäljessä budjetista " (Seutumajakka , Liite 7) 1.2 Oulaisten kaupunki Oulaisten kaupungille on taloudellista hyötyä tuulivoimaloista ainakin kiinteistöveron muodossa. Jos yhden voimalan vero on esim. 8000, niin kahdeksan voimalaa tuottaa ensimmäisenä vuonna. Vuosittainen vero laskee 2,5%, kunnes päädytään 40%:iin alkuperäisestä. 1.3 Maanrakennusalan yrittäjät Tuulivoimayhtiö Tuuliwatin mukaan tuulivoimalan hinta on n. 1,4milj. /MW. Siitä hankekehitys, maanrakennus, tiet ja perustus ovat n. 10% (Tuuliwatti 2013 sivu 8). Suoraan noista luvuista laskettuna mainittu 10% tarkoittaa Maaselänkankaan osalta enimmillään 4,2milj., josta osa jää paikallisille maanrakennusalan yrittäjille. Vastine: Kaupunki on laatinut vastineen kohdasta 1 Taloudellisia syitä. 2. TUULIVOIMALOIDEN MELUSTA JA MELUMALLINNUSTEN EPÄVARMUUKSISTA Melun vaikutus ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen on kiistaton (Heinonen-Guzejev; Keinänen, Pekkola). Suuret tuulivoimalat ovat tuoneet muassaan täysin uudentyyppisen melun lähteen (Vesa Viljanen, Pietarsaaren Sanomat, Liite 2). Sitä kuvaillaan VTT:n tiedotteessa 2529 (Uosukainen). "Ääniasiantuntijoiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan terveyshaitat ovat jääneet tuulivoimaloiden suunnittelubuumissa turhan vähälle huomiolle. (Helsingin Sanomat ). Tuulivoimalamelu on häiritsevämpää kuin liikenteen melu. Alla olevassa kuvassa on Pedersenin tutkimuksen tulos suuresti häiriytyvien suhteellisesta osuudesta melualtistuksessa. Melun aiheuttajana ovat kuljetusvälineet ja tuuliturbiinit.

3 "Pedersenin mukaan tuulivoimalan melusta häiriytyy enemmän kuin kuljetusvälinemelun häiriytyvyys-riippuvuus antaisi olettaa. Myös häiriytyvien määrä melualtistuksen funktiona kasvaa huomattavasti nopeammin kuin kuljetusvälineiden tapauksessa (ks. kuva yllä). Tämän katsotaan johtuvan näkö- ja kuulohavainnon yhteisvaikutuksesta sekä tuulivoimalamelun erityisen häiritsevistä ominaisuuksista." (Uosukainen 2010, 29). Vastine: Tuulivoimalaitosten melun on osoitettu olevan häiritsevämpää kuin monen muun melulähteen (esimerkiksi tie- tai raideliikenteen melu). Valituksessa esitetty kuvaaja perustuu kuitenkin Pedersenin virheellisesti tekemään tutkimukseen. Ko. tutkimuksessa verrattiin tuulivoimalaitosten aiheuttamia sisätilojen melutasoja eri liikennemelujen ulkotasoihin. Tämä on todettu mm. tuoreessa Työterveyslaitoksen julkaisussa Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset (Valtteri Hongisto, Lokakuu 2014), jonka kannessa on esitetty oikein laadittu vertailukuvaaja: Amplitudimodulaatio on tuulivoimaloiden melun häiritsevin piirre. VTT:n tutkija Denis Siposen mukaan tuulivoimaloiden melun häiritsevin piirre on amplitudimodulaatio, joka on usean tekijän

4 (esim. tuulivoimaloiden yhteisvaikutus, sääolosuhteet, inversio) summa. Tuulivoimaloiden koon kasvu lisää amplitudimodulaatiota. (Denis Siponen 2013). Vastine: Tuulivoimalaitosten melun on todettu usein olevan sykkivää. Merkitykselliselle sykkimiselle (myös käytetty termiä ylisykintä ) on säädetty häiritsevyyskorjaus. Amplitudimodulaatio ei ole sama kuin merkityksellinen sykkiminen. Amplitudimodulaation voi suomentaa esimerkiksi sanalla sykintä ja sanapari ylisykintä on käännös englanninkielisestä termistä excess amplitude modulation. Suuret voimalat aiheuttavat unihäiriöitä Suomessa. Tilastojen ja lehtitietojen mukanaan Suomeen oli vuoden 2014 alussa rakennettu hieman yli 200 tuulivoimalaa. Niistä suurin osa oli sijoitettu satamiin, kauas asutuksesta tai olivat pieniä. Muualle sijoitettuja yli 2MW voimaloita oli noin 80 ja niistä noin puolet aiheutti unihäiriöitä lähiasukkaille esim. Haminassa, Huittisissa, Iissä, Inkoossa, Raahessa ja Vaasassa. (Melu Haminassa; Melu Porissa; Melu Raahessa). Yksi syy suurten voimaloiden yömeluun on auringon matala paistekulma, jolloin pohjoisissa oloissamme esiintyy runsaasti pintainversiota. Voimalan suuresta tehosta (yli 2,4MW), suuresta kokonaiskorkeudesta (yli 190m), moottorin laajasta pyyhkäisypinta-alasta (yli 10000m 2 ) ja meteorologisista olosuhteista johtuen esiintyy häiritsevää amplitudimodulaatiota (ylisykinää) erityisesti ilta- ja aamuyöstä, jolloin maanpinnalla on lähes tyyntä, mutta tuulivoimaloiden korkeudella tuulee. (Larsson, Öhlund; Uosukainen). Vastine: Mm. Haminassa ja Vaasassa havaittujen meluongelmien syynä on ollut joko rikkinäinen laite (Hamina) tai pienen laitevalmistajan puutteellinen kehitys- ja testaustyö (Hamina ja Vaasa). Nimenomaan tuulivoimalaitosten melusta aiheutuvia unihäiriöitä ei ole kuitenkaan raportoitu mittavassa määrin niin Suomessa kuin kansainvälisestikään, kun otetaan huomioon hankkeiden määrä sekä hankealueiden ympäristössä asuvien ihmisten kokonaismäärä. 2.1 Esimerkkitapaus meluongelmasta Otamme tuoreen esimerkin kotikuntamme Oulaisten naapurikunnasta Raahesta. (Kopsan tuulivoimapuisto 2013, 88). Raahen Kopsassa sijaitsevassa Kerästen omakotitalossa on erittäin paha sisämeluongelma melumallinnuksesta huolimatta (Kopsa, Keränen). Talon asukas Marja-Leena Keränen toteaa Pietarsaaren Sanomissa: "Jos ohi ajaa yöllä rekka, emme herää, mutta jos voimalat käynnistyvät, valvomme. Edes korvatulpat eivät auta. Roottorin ujellus tunkee seinien läpi ja vie yöunet. Pahimmillaan nouseva ja laskeva matalataajuinen ääni on tuulen voimakkuuden ollessa 10-14m/s. Ulkonakaan tavallinen puhe ei kanna juuri mihinkään" (Liite 2). Työterveyslaitoksen Valtteri Hongisto on mitannut melua kyseisessä asuinkiinteistössä lähes vuoden, vuoden 2013 marraskuusta lähtien.

5 Marja-Leena Keräsen kuvailema amplitudimodulaatio (ylisykintä) näkyy selvästi alla olevassa Valtteri Hongiston ja työterveyslaitoksen raportissa lokakuulta (Hongisto 2014, 47). Vertailukohtana edelliseen esimerkkitapaukseen olkoon kaksi puheenvuoroa Oulaisten kaupunginvaltuuston kokouksesta Kaupunginvaltuutettu Raimo Räisänen vertasi tuulivoimaloiden ääntä "kellon tikitykseen" ja kaupunginvaltuutettu Anneli Rajaniemi "oli käynyt Ii:ssä ottamassa tuulta korviinsa todeten liikenteen melun voimakkaammaksi". Räisänen on nykyisen kirkkovaltuuston jäsen ja on ehdolla myös uuteen kirkkovaltuustoon. Rajaniemen aviomies Aarno Rajaniemi pyrkii kirkkovaltuustoon, ollen nykyisessä kirkkovaltuustossa varajäsenenä. (Liite 3, Liite 8). Vastine: Työterveyslaitos on Kopsassa tehtyjen mittausten johtopäätöksissä todennut, että vaikka tuulivoimalaitosten melu saattaa ylittää kuulokynnyksen asuintalon sisätiloissa, ei melu ylitä STM:n Asumisterveysohjeessa annettuja ohjearvoja. 2.2 Valittajien tilanne verrattuna Kopsan meluongelmaiseen asuinkiinteistöön Kaukastentie 33 (Vikström Pentti ja Marjo) Omakotitalomme Oulaisten Kaukastentie 33:ssa on lähempänä suunniteltuja Maaselänkankaan tuulivoimaloita kuin Raahen Kopsan vakavalle tuulivoimamelulle altistunut omakotitalo. Maaselänkankaan voimalat ovat myös kookkaampia kuin Raahen Kopsan voimalat. Vertailutiedot on koottu seuraavan sivun taulukkoon:

6 Yllä olevan taulukon perusteella paha melualtistus Kaukaistentie 33:ssa on todennäköinen. Omakotitalomme Kaukastentie 33:ssa on vuonna 1989 pystytetty Honkarakenteen pyöröhirsitalo, jossa ei ole lisäeristystä ulkopuolella eikä sisäpuolella, siis ilmeisen meluherkkä omakotitalo. Omakotitalomme pisin sivu on myllyaluetta kohti kumpareella, josta lähimpiin voimaloiden on pääosin peltoa, avohakkuuta ja nuorta kasvatusmetsää, siis ei juuri mahdollisesti melua vaimentavaa peitteisyyttä. Taloamme ei ole suunniteltu estämään tuulivoimaloiden rakenteiden läpi tunkevaa kauaskantoista matalataajuista melua.

7 Lähin voimala on suunnitteilla n. 1400m päähän keskellä näkyvän keltaisen leikkimökin taakse ja kaksi siitä vasemmalle riviin. Voimaloiden etäisyys toisistaan Maaselänkankaalla olisi n m. Leikkimökin takana on m kaistale 25- vuotiasta ensiharvennettua männikköä, siten avohakkuuta, peltoa ja Oulaisten seurakunnan palstat, joille voimaloita on tarkoitus Maaselänkankaan osayleiskaavan perusteella pystyttää Kaukastentie 13 (Kukkura Jouni) Pyöröhirsinen asunto Kaukastentie 13:ssa, rakennusvuosi Yllä olevan taulukon perusteella paha melualtistus Kaukastentie 13:ssa on todennäköinen. Vastine: Kopsassa tehtyjen melumittausten perusteella melu ei ylitä ohjearvoja mittauskohteena olleen asunnon sisätiloissa. Kopsan hankkeesta tehdyt mallinnukset on tehty kaavoitusvaiheessa eri ohjeistuksen perusteella kuin Maaselänkankaan mallinnukset, joten niiltä osin vertailu on harhaanjohtavaa. Mainittakoon että Kopsassa on verrattu myös mitattua tuulivoimaloiden melua ja 2/2014 meluohjeistuksen mukaan tehtyjä tietokonemallinnuksia. Esitettyjen tulosten mukaan melumittausten ja tietokonemallinnusten välillä on selkeä yhdenmukaisuus. Johtopäätöksenä on esitetty että tieokonemallinnukset antavat kuitenkin hieman suurempia äänitasoja kuin todelliset mittaukset. 2.3 Maaselänkankaan voimaloiden meluongelmia lähiasukkaiden näkökulmasta Osayleiskaava mahdollistaa melumallinnusta kookkaammat ja tehokkaammat voimalat, koska osayleiskaavan kaavamääräyksissä todetaan: "Maankäyttö- ja rakennuslain 77 :n mukaan määrätään, että tämän osayleiskaavan saatua lainvoiman kaupunki voi myöntää suoraan rakennusluvat kaavan mukaisille tuulivoimaloille." Maaselänkankaan osayleiskaavassa todetaan: 1. voimaloiden sallittu kokonaiskorkeus on enintään 230m

8 2. voimala-alueen yhteenlasketun nimellistehon tulee olla alle 30MW 3. yksittäisen voimalan teho on noin 3MW. Osayleiskaavaan on merkitty 8 voimalapaikkaa. Osayleiskaavan luvat mahdollistavat osayleiskaavan käsittelyssä käytettyä melumallinnusta huomattavasti kookkaampia voimaloita. Esimerkiksi: - 160m tornikorkeudella mahdollistuu jopa 140m oleva roottorin halkaisija (laaditussa melumallinnuksessa roottorin halkaisija on 117m). Tällöin pyyhkäisypinta-ala olisi 15394m 2 eli 43% suurempi kuin mallinnuksessa. Liekö tuulivoimakonsultti Pekka Kujala ennakoinut tulevaa tilannetta, kun hän esitteli kaupunginvaltuuston kokouksessa havainnekuvia, joissa voimaloiden siivet olivat 65m pitkiä. Tuolloin roottorin halkaisija olisi 130m, siis ei melumallinnuksen 117m. (Liite 3). Osayleiskaavan luvut mahdollistavat osayleiskaavan hyväksymisessä käytettyä melumallinnusta huomattavasti tehokkaampia voimaloita. Esimerkiksi: - suunnitellussa kahdeksan voimalan tapauksessa mahdollistuu keskimäärin kahdeksan 3,75MW voimalaa (8x3,75MW=30MW), jolloin yksittäinen voimala on 25% suurempi kuin mallinnuksessa käytetty - tai viisi 6MW voimalaa (5x6MW=30MW), jolloin yksittäinen voimla on 100% suurempi kuin mallinnuksessa käytetty. Voimaloiden koon kasvattaminen lisää meluhaittoja toteavat esim. ääniasiantuntija Vesa Viljanen (Helsingin sanomat ) ja VTT:n asiantuntija Denis Siponen (Denis Siponen 2013). Vastine: Tuulivoimalaitoksen fyysinen koko ei suoraan korreloi laitoksen tuottaman äänen kanssa. Ks. myös edellä vastine nimellistehosta ja äänitehosta Amplitudimodulaatiota ei huomioida Maaselänkankaan melumallinnuksessa ei huomioida suurten tuulivoimaloiden häiritsevintä piirrettä, eli amplitudimodulaatiota. Mallinnuksen liitteessä todetaan vain, että "amplitudimodulaatiota ei ole ilmoitettu". Melumallinnuksessa todetaan: "Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Tässä selvityksessä käytetyt melun lähtötiedot ovat laitevalmistajan ilmoittamia arvoja, mutta laitevalmistaja ei anna melupäästöarvoille takuuta." (Melumallinnus, 7) Siis laitevalmistaja ei anna melupäästöille takuuarvoa, joten mallinnuksen laatija käyttää laitevalmistajan ilmoittamaa arvoa! (Lisäksi vrt. sivu 3 "Amplitudimodulaatio on tuulivoimaloiden melun häiritsevin piirre."). Ja kuitenkin "osayleiskaavan saatua

9 lainvoiman kaupunki voi myöntää suoraan rakennusluvat kaavan mukaisille tuulivoimaloille". Vastine: Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin Voimaloiden yhteisvaikutusta ei huomioida Maaselänkankaan melumallinnuksessa ei ole ymmärtääksemme lainkaan huomioitu omakotitalojamme lähinnä olevien voimaloiden yhteisvaikutusta asuntoihimme kohdistuvaan meluun. Entisenä sysiikan opettajana (Pentti Vikström) tiedän, että äänilähteiden yhteisvaikutus lisää melua. Hollantilainen Van den Gerg totesi 2007 jo pienten tuulivoimaloiden vahvistavan toistensa melua jopa 10dB, mikä tarkoittaa äänenpainetason kymmenkertaistumista (Van den Berg). Vastine: Mallinnuksessa on huomioitu kaikki hankkeeseen suunnitellut voimalaitokset. Laskentamalli laskee yhteen erillisten voimalaitosten yksinään aiheuttamat melutasot kussakin tarkastelupisteessä. Van den Bergin mittausraportissa viitattiin amplitudimodulaation vaihteluvoimakkuuteen, ei keskiäänitasoon. Mallinnuksella on selvitetty hetkellisten enimmäistasojen sijaan juuri keskiäänitasot, koska suunnitteluohjearvot on annettu keskiäänitasoina eikä hetkellisille huippuarvoille ei ole vertailuarvoja Suomessa Tuulen nopeuden vaikutus Maaselänkankaan teoreettisessa melumallinnuksessa on käytetty tuulennopeutta 8m/s. Kuitenkin esimerkiksi Promethorin käytännön mittauksissa Haminan Petkeleessä todetaan: "Tuulivoimaloiden melupäästö kasvaa merkittävästi tuulen nopeuden ollessa noin yli 9m/s" (Promethor 2012). Vastine: Melumallinnus tehdään valmistajan ilmoittamiin melupäästötietoihin perustuen. Maaselänkankaalla mallinnetun Nordex N117/3000- tuulivoimalaitoksen ilmoitettu äänitehotaso on suurimmillaan tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella maanpinnasta), josta se ei enää valmistajan ilmoituksen mukaan nouse tuulennopeuden kasvaessa. Tuulivoimalaitoksen äänitehotaso on mitattu standardin IEC mukaisesti. Eri voimalaitoksilla äänitehotason suurin arvo osuu erilaisista teknisistä ratkaisuista johtuen eri tuulennopeudelle. Joillakin voimalamalleilla suurin äänitehotason arvo saavutetaan jo 7 m/s tuulennopeudella (10 m korkeudella maanpinnasta), joillain voimalamalleilla äänitehotason suurin arvo saavutetaan vasta 11 m/s tuulennopeudella (10 m korkeudella maanpinnasta). Petkeleessä on eri voimalaitosmalli kuin mitä

10 Maaselänkankaalle on suunniteltu, joten näitä kahta kohdetta ei tässä suhteessa voi suoraan verrata keskenään Tuulivoimamelun terveysvaikutustutkimukset Valtteri Hongisto on koonnut Työterveyslaitokselle julkaisun, jonka tavoitteena oli koota yhteen ulkomaalainen tutkimustieto tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia asuinympäristöissä. Julkaisussa todetaan: "Tuulivoimalamelun aiheuttamista terveysongelmista tutkimuksia on toistaiseksi julkaistu vähän ja niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä niin äänitasoihin, kyselymenetelmiin, aineistojen laajuuteen kuin tulosten tulkintoihin liittyen. Tutkimusta melun terveysvaikutuksista tulisi tehdä myös Suomessa, koska asuinympäristöt ja rakennukset poikkeavat ulkomaalaisista merkittävästi. Jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota epävarmuustekijöiden vähentämiseen". (Hongisto Valtteri 2014, 42). Edellä mainitussa julkaisussa ainoastaan yhdessä kansainvälisessä tutkimuksessa voimalat olivat 2,3MW kokoisia, kaikki muut 11 tutkimusta oli tehty hyvin pienten (0,01-1,5MW) voimaloiden mahdollisista terveyshaitoista (Hongisto 2014, 55). Saman toteaa yleisemmin ääniasiantuntija Vesa Viljanen Noisere/Noisecontrol-yrityksestä "Melututkimukset on tehty 1-2 megawatin tehoisilla voimaloilla. Merkittäviä melualtistumisia tulee kokemukseni ja mittausteni mukaan kolmen megawatin ja sitä suurempien voimaloiden kohdalla". (Helsingin sanomat ). Kuin vastauksena edelliseen STM:n ylitarkastaja Vesa Pekkola totesi Helsingin sanomissa: "Suunnittelussa ja päätöksenteossa pitää ottaa huomioon epävarmuustekijät. Ei siltaakaan rakenneta kestämään juuri ja juuri sitä käyttävien autojen painoa, Vesa Pekkola toteaa". (Helsingin Sanomat ). Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on edellyttänyt vuonna 2013 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavasta ja Varsinais-Suomena tuulivoimavaihemaakuntakaavasta antamissaan lausunnoissa 2 kilometrin etäisyyttä tuulipuistojen ja asutuksen välille. (Tuulivoimayhdistyksen lausunto 2013, 1). Vastine: Sekä Asumisterveysohjeessa mainitut asuntojen sisätilojen melun ohjearvot että ympäristöministeriön julkaisussa 4/2012 esitetyt tuulivoimalaitosten melun suunnitteluohjearvot on annettu siksi, että voidaan mahdollisimman hyvin välttää haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Maaselänkankaan hankkeesta laaditun meluselvityksen mukaan tuulivoimalaitosten melu ei ylitä niin ulkomelulle kuin sisätilojen melulle annettuja ohjearvoja ympäristön asuintalojen kohdalla. Valituksessa mainittu STM lausunto on annettu maakuntakaavasta, jossa tehtävät selvitykset ovat erilaisia kuin yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Mainittakoon lisäksi, että STM:n tulkinta kategorisesta 2 km suojaetäisyydestä perustuu väärään tulkintaan Iso-Britanniassa käytetystä ohjeistuksesta, minkä STM on itsekin myöntänyt.

11 2.3.6 Epävarmuustekijöiden huomioiminen Pyhäjoelle, Raahessa ja Oulaisissa Pyhäjoki, Raahe. Naapurikunnissamme Pyhäjoella ja Raahessa meluongelmia pyritään ehkäisemään ennakolta valtuustojen päätöksillä 2km puskurivyöhykkeestä asutuksen ja tuulivoimaloiden välissä. Raahe noudattaa tuulivoimarakentamisessa melumallinnusta ja 2 kilometrin etäisyyttä vakituisista asuinkiinteistöistä ja ympärivuorokautiseen asumiseen soveltuvista vapaa-ajan asunnoista. Lähemmäksi voi rakentaa vain kiinteistön omistajan luvalla. Pyhäjoella tuulivoimarakentaminen ohjataan 2 kilometrin etäisyydelle vakituisesta asutuksesta. Lähemmäksi voi rakentaa vain vakituisten asukkaiden suostumuksella. (Liite 9, Liite 10). Oulainen. Kun palamme Oulaisten kaupunginvaltuuston kokoukseen , niin kaupungin tekninen johtaja Markku Ketonen hylkäsi totaalisesti epävarmuustekijät ja unohti naapurikunnan tuulivoimaloiden meluongelmat todetessaan: "Tuulipuiston kohdalla noudatetaan aina viimeisimmän lainsäädännön lukemia" (Liite3). Talouden korostaminen ilmenee mainitun lehden saman numeron pääkirjoituksessa. Siinä todetaan, että kaupungin virkamies oli ilmaissut oman kantansa tuulivoimalan tarpeellisuudesta jo Maaselänkankaan osayleiskaavaan esittelypuheenvuorossaan (Liite 4). Vastine: Ks. vastine edellisessä kohdassa koskien kategorista 2 km. suojaetäisyyttä. Kunta kaavoituksesta päättäessään voi ohjata tuulivoimahankkeita tietyille alueille ja se voi käyttää tietyissä rajoissa suunnitteluohjearvojen lisäksi myös muita kriteerejä kaavapäätöksissään. 2 km kategorinen suojaetäisyys ei perustu mihinkään faktatietoon. 3. METSON JA TEEREN SOIDINALUE 3.1 Metson soidinalue Maaselänkankaan tuulipuistoalueella (500ha) on kaavaselostuksen mukaan metson soidinalue. Kaavaselostuksessa todetaan: "Arvokkaimpia alueita linnuston suojelun kannalta arvioidaan olevan suunnittelualueen sisällä metson soidinalue". (Kaavaselostus, s.27). Riista- ja kalataloudentutkimuslaitoksen mukaan alueella on kaksi metson soidinaluetta, toinen alueen keskellä ja toinen sivummalla (Vastineet kaavaselostukseen, 9). Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Riistakeskuksen johdolla kootussa työryhmäraportissa "Riistapainotteiset metsänhoitosuositukset" todetaan seuraavaa: "Metson soidinpaikka (noin 20ha) koostuu kukkojen soidinreviireistä. Soidinalue (noin 300ha) käsittää soidinpaikan ja kukkojen päiväreviirit, jolle kukot kerääntyvät soitimen huippuvaiheessa ja jossa parittelu tapahtuu. Soidinkeskuksen pysyvä sijainti voi jäädä epävarmaksi, sillä kasvatusmetsien uudet soitimet ovat usein epävakaita, ja vakiintuneillakin soitimilla soidinkeskus voi siityä valtakukon vaihtuessa." (sivut 16-17).

12 3.2 Metson elinympäristön suojelu BirdLife Suomen mukaan metso on uhanalainenlaji Pohjanmaan keskiboreaalisella alueella, johon Oulainen kuuluu. Suomessa EU:n metsojen pesimäkannasta pesii 68%. (BirdLife Suomi). Metsäkanalintujen kannalta tärkeimmät sopimukset, joihin Suomi on liitetty, ovat Bernin yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön ja niiden elinympäristöjen suojelusta sekä biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. EU:n lintudirektiivi velvoittaa suojelemaan pyyn, teeren ja metson elinympäristöjä Suomessa erityistoimin (2009/147/EY, aiemmin 79/409/ETY). Edelliseen liittyen Suomen maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt "Suomen metsäkanalintujen hoitosuunnitelman". Hoitosuunnitelmassa todetaan: " Metsäkanalintujen elinympäristövaatimuksia on mielekästä tarkastella kolmessa hierarkkisessa mittakaavassa: metsikön, maiseman ja maantieteellisellä tasolla. Elinympäristövaatimukset tunnetaan varsinkin metsikkötasolla hyvin. Ne ovat suhteellisen kapeat, joten metsäkanalinnut ovat herkkiä elinympäristöjen muutoksille. Metso suosii varttunutta metsää, mutta myös nuoret kasvatusmetsät kelpaavat, ja tärkein puulaji on mänty. Maisemalta metso vaatii metsäisyyttä, sillä metson soidinalueen keskikoko on 300ha, ja soitimelta on oltava metsäyhteys naapurisoitimiin." (sivu 6). "Autoihin ja erilaisiin rakenteisiin törmäämisestä johtuvan kuolevuuden uskotaan kasvaneen viime vuosikymmeninä, mutta tarkempaa tietoa törmäyskuolevuudesta ei ole." (sivu 7). "Metson soidinpaikan ja koko soidinalueen käsittelylle on omat ohjeistuksensa. Tavoitteena on soitimen turvaaminen varovaisin ja vaiheistetuin hakkuin tai jättämällä soidinkeskus hakkaamatta. Soidinpaikan tavoitekuvana on perinteinen mäntymetsä tai tiheydeltään vaihteleva mäntyvaltainen sekametsä ja siellä täällä tiheikköjä suojaksi. Soidinalueen tavoitekuvana on peitteinen ja mosaiikkimainen metsämaisema siten, että soidinpaikan

13 ympärillä on metson päiväreviiriksi soveltuvaa elinympäristöä. Yli puolet soidinpaikan ja yli kolmannes soidinalueen pinta-alasta tulee olla keskipituudeltaan vähintään 6 m korkeaa metsää. Puuston riittävyys varmistetaan paikkatietojärjestelmän Metso-analyysitoiminnolla." (sivu 10). "Metsäkanalintujen pahimmiksi uhiksi Euroopassa arvioidaan elinympäristöjen huonontuminen, väheneminen ja pirstoutuminen." (sivu11). "Maiseman metsäisyys on varsinkin metson soitimien elinkelpoisuudelle välttämätöntä". (sivu 23). "Metsokannan elinvoimaisuuden edellytyksenä on toisiinsa yhteydessä olevien soitimien verkosto. Tämä vaatii maiseman, jossa varttuneen metsän osuus on yli 30% pinta-alasta (Wegge & Rolstad 1986). Keinoksi säilyttää metsälajistonelinvoimaisuus ja parantaa levähdysyhteyksiä, jotka talouskäytössäkin olisivat riittävän metsäpeitteisiä, on esitetty laajojen metsäsiltojen muodostamista (Lindén ym. 200, 2001)". (sivu 28). "Alueellisten leviämisyhteyksien turvaaminen liittyy kaavoitukseen". (sivu 29). Tuulivoimalat muuttavat alueen elinympäristöä merkittävästi pirstomalla metsäisen alueen voimaloilla, teillä, sähkölinjoilla, verkkoaidoilla ja muilla rakennelmilla sekä aiheuttavat törmäysriskin ja meluhaitan. Meluun liittyen on huomattava, että lintujen kuuloaisti on samaa luokkaa kuin ihmisten (Gridi-Papp).

14 Omien havaintojeni mukaan (Pentti Vikström) perusteella Maaselänkanaan suunnitellun tuulivoima-alueen etelä/lounaispuolella on soidinäänten perusteella teeren soidinpaikka. Kevättalvella ruokailevat teeret ovatkin tuttu näky pihapiirimme koivuissa. Alla oleva kuva on otettu Kaukastentie 33 omakotitalon ikkunasta kevättalvella. Tuulivoimaloiden rakentaminen soidinalueille on jyrkässä ristiriidassa EU:n lintudirektiivin (2009/147/EY) kanssa. Mainittu direktiivi velvoittaa suojelemaan pyyn teeren ja metson elinympäristöjä erityistoimin.

15 Vastine: Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava sijoittuu metsätalousvaltaiselle alueelle. Kaava-alueesta on hankittu metsätaloussuunnitelman kuviotiedot metsänhoitoyhdistykseltä, josta selviävät alueen metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhoitotoimet kuvioittain. Kaava-alueelle ja kaavan vaikutusalueelle on laadittu metson soidinpaikkakartoitus osana luonto- ja linnustoselvityksiä. Viranomainen (Ely-keskus) on todennut viranomaisneuvottelussa luontoselvitysten olevan riittäviä ja mm. pesimälinnuston ja metson sekä teeren osalta hyvin laaditut. Luontoarvot on merkitty kaavaan viranomaisen hyväksymällä tavalla ja kaavan linnustovaikutukset on arvioitu osana luontovaikutusten arviointia. Pesimälinnuston osalta on laadittu eri versiot julkiseen käyttöön ja viranomaiskäyttöön viranomaisen pyynnöstä. Metson soidin ja soidinalueen keskeiset elinympäristön osat on huomioitu kaavassa, eikä niille ole osoitettu tuulivoimahankkeen myötä heikentävää maankäyttöä. Soidinalueella sijaitsee myös Metsälain 10 mukaisia elinympäristöjä. Soidinalueet kattavat mm. keskeisimmät kallio- ja suoalueet kaava-alueella. Edelleen muihinkaan metsätalouskuvioiden erirakenteisiin kitumaan avokallio- ja kalliomaan alueisiin (muut mahdolliset kohteet) ei kohdisteta rakentamistoimilla merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimalat sijoittuvat metrin etäisyydelle metson soidinalueesta, jota soidinpaikkakartoituksen mukaisesti rajattiin noin 45 hehtaaria. Soidinalue koostuu kahdesta osa-alueesta, joita kaavaratkaisu ei eristä toisistaan uuden tiestön, voimajohtojen (ilmajohto tai maakaapeli) tai voimaloiden muodossa. Uutta tiestöä rakennetaan kohtalaisen vähän

16 alueen kokoon nähden ja sen linjaukset sijoittuvat olemassa olevan tiestöä mukaillen. Tiestön suunnittelussa on pyritty mahdollisimman vähäiseen aluetta pirstovaan vaikutukseen ja riistan kannalta vähiten haitalliseen vaihtoehtoon. Rakennettavat voimalapaikat vievät kaava-alueen pinta-alasta muutaman prosentin. Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää metsäekosysteemiä pirstovaa vaikutusta. Teeren soidin on myös huomioitu linnustoselvityksessä ja kaavaratkaisussa ja mm. kanalintujen kannalta tärkeät luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset ojittamattomat suot. EU:n lintudirektiivin mukaisesti jokaisen jäsenmaan on ylläpidettävä linnuston suotuisa suojelutaso erityisten suojelualueiden eli SPA-alueiden avulla. Lintudirektiivin liitteen I mukaisten erityistä suojelua edellyttäviä lintulajeja varten perustetaan Natura 2000 alueita. Lintudirektiivin lintulajeja käytetään luonnon monimuotoisuuden indikaattoreina Naturaalueiden ulkopuolellakin, mm. hankearvioinnissa, mutta niillä ei ole oikeusvaikutusta, mikäli kyseessä ei ole Natura-alueeseen kohdistuvasta vaikutuksesta. Metso ja teeri on luokiteltu uhanalaisluokituksen mukaisesti silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Metso on Oulaisten korkeudella lisäksi alueellisesti uhanalainen (RT) laji. Kaavaratkaisu ei kuitenkaan uhkaa metson tai teeren suotuisan suojelun tasoa valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti. Metsätaloustoiminta ja metsästys ovat kanalintujen kannalta merkittävimmät ihmisen aiheuttamat vaikutukset. Alueen Metso- ja teerikantaa ja soidinta on mahdollista seurata hankkeen edetessä ja hankkeen valmistumisen jälkeen linnustovaikutusten selvittämiseksi Maaselänkankaan tuulivoimahankkeissa. 4. KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN ESTEELLISYYS Kuntalain 52 :n mukaan on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Hallintomenettelylain 10.1 mukaan esteellisyysperusteita ovat esim. osallisuus- ja intressijäävi, edustusjäävi sekä yhteisöjäävi. Maaselänkankaan tuulivoimapuistosta hyötyvät paikallistaloudellisesti lähinnä kaupunki, maata vuokranneet tahot sekä rakentamisvaiheessa maansiirtoyritykset. Tuulivoimalat (8kpl) ovat Oulaisten seurakunnan maalla, joten seurakunnalle vuokratulosta on huomattava taloudellinen hyöty. Moni nykyinen Oulaisten kaupunginvaltuutettu oli käsittelemässä ja hyväksymässä yksimielisesti seurakunnan tuulivoimahanketta jo seurakunnan kirkkovaltuustossa tai neuvostossa vuosina Kirkkovaltuustoon pyrkiviä tai siellä olevia kaupunginvaltuutettuja Kaupunginvaltuuston päätöksentekoon osallistuneista kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustoon ovat pyrkimässä Pajala Kai, Rahkola Pekka, Räisänen Raimo ja Ylikulju Arto. Näin heille muodostuu selkeä

17 henkilökohtainen intressi olla myötämielinen seurakunnan tuulivoimahankkeelle. Edellisten lisäksi nykyisessä Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustossa tai neuvostossa ovat kaupunginvaltuutetut Saari Pentti ja Tirilä Veli. (Liite 8; Liite 12). 4.2 Kaupunginvaltuutettu Pentti Saari Kaupunginvaltuutettu, valtuuston vanhin ja suurperheen isä Pentti Saari on kirkkovaltuustoon kuulumisen lisäksi esteellinen, koska on oletettavaa, että hänen useat lähisukulaisensa saavat huomattavaa taloudellista hyötyä tuulivoimaloiden teiden ja perustusten rakentamisvaiheessa tai maavuokrana. Esim. kahdella hänen pojistaan (Tapani Saari ja Juhani Saari) on kummallakin oma maansiirtoalan yritys. Lisäksi on oletettavaa, että valtuutettu Pentti Saaren poika Esa Saari hyötyy taloudellisesti, koska omistaa yhdessä vaimonsa kanssa tuulivoimakaavan alueelta palstan (Liite 5). 4.3 Kaupunginvaltuutettu Pentti Saari: "Saariperäntien asukkaat eivät vastusta tuulivoimalahanketta" Pyhäjokiseutu-lehti kuvaa kaupunginvaltuutettu Pentti Saaren puheenvuorossaan esittelemää "kyselytutkimusta" kaupunginvaltuuston kokouksessa käänteentekeväksi ja huojentavaksi Maaselänkankaan osayleiskaavan hyväksymisen kannalta (Liite 3). Samassa käsityksessä on SeutuMajakka. Lehti toteaa esim. valtuutettu Jaakko Kittilälle Pentti Saaren tutkimuksen olleen "mannaa hänen korvilleen, koska hän on itsekin tutkinut asiaa, mutta moitittavaa ei ole löytynyt" (SeutuMajakka ). Tarkastellaanpa valtuutettu Saaren "tutkimustuloksen" otannan luotettavuutta hieman lähemmin. Saariperäntie on yksi suunnitellun voimala-alueen teistä, joiden varrella on asutusta. Valtuutettu Saaren lisäksi Saariperäntiellä asuu hänen aiemmin mainittu poikansa, maansiirtoalan yrittäjä Juhani Saari, kahdessa kiinteistössä kaksi valtuutettu Saaren muuta sukulaista suoraan alenevassa polvessa sekä Esko Merilehto, jonka metsäpalsta on tuulivoimakaavan alueella. Voinee olettaa, että heillä ei ole taloudellisista tai sukulaisuuksista johtuvista syistä mitään tuulivoimaa vastaan. Noiden viiden talouden lisäksi tien varrella on kuusi muuta asuinkiinteistöä, joista niistäkin kolme asuinkiinteistöä on yli 2km päässä lähimmistä voimaloista. Miten moinen tutkimus voi olla kaupunginvaltuutetuille "käänteentekevä ja huojentava", jopa "mannaa korville" Maaselänkankaan osayleiskaavan hyväksymisen kannalta? 4.4 Kaupunginvaltuutettu Paulus Veteläinen Koska esteellisyys koskee myös valtuutetun aviopuolisoa, niin esim. kaupunginvaltuutettu Paulus Veteläinen on jäävi. Hänen vaimonsa on aiemmin mainitun maansiirtoalan yrittäjä Tapani Saaren tytär, siis kaupunginvaltuutettu Pentti Saaren pojan tytär. Vastine: Kaupunki on laatinut vastineen kohdasta 4 Kaupunginvaltuutettujen esteellisyys. 5. Lausuntoja 5.1 Haapaveden kaupunki, Ympäristöpalvelut helmi

18 Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulee erityisesti huomioida, että tuulivoimaloiden ääni, tärinä, valo tai muu verrattava tekijä ei aiheuta terveyshaittaa lähiasutukseen tai muihin tiloihin. Kaavaselostuksessa kyseiset asiat on huomioitu laskennallisella mallinnuksella, mutta tuulivoimaloiden todellinen vaikutus ympäristöönsä ilmenee vasta niiden ollessa käytössä. Tuulivoimapuiston sijoittaminen, rakentaminen sekä tuulivoimaloiden toiminta on järjestettävä siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. (Vastineet kaavaehdotukseen, 4). 5.2 Nivalan alueellinen maaseutuhallinto Oulaisten toimisto Kyseiselle osayleiskaava-alueelle suunniteltu tuulipuisto muuttaa kuitenkin erittäin merkittävällä tavalla perinteistä maaseutukylämaisemaa. Varsinkin Irvan puoleiselle alueelle (lähellä asutusta) suunnitellut kolme tuulivoimalaa toteutuessaan aiheuttavat voimakkaan maisemamuutoksen ja rikkovat kauniin maiseman totaalisesti. (Vastineet kaavaehdotukseen, 4). Osayleiskaava-alueelle suunnitellut tuulivoimalat aiheuttavat myös toteutuessaan merkittävän melu- ja välkehaitan sekä ihmisille että eläimille. Kyseisellä osayleiskaava-alueella, etenkin Irvan puoleiselle alueelle suunnitellut kolme tuulivoimalaa tulee edelleenkin liian lähelle asutusta. (Vastineet kaavaehdotukseen, 5). Osayleiskaavaluonnoksessa olevat suunnitellut tuulivoimalat toteutuessaan aiheuttavat myös erittäin suuren uhkan alueen linnustolle. Alue sijaitsee herkällä lintualueella (Irva-Likalanjärvi akseli). Tehdyt haittaselvitykset ovat riittämättömiä ja palvelevat lähinnä alueen ulkopuolisia hyödynsaajia. (Vastineet kaavaehdotukseen, 5). 5.3 Pohjois-Pohjanmaan Museo Kaavan luonnosvaiheen jälkeen neljän voimalaitoksen paikkaa on siirretty hieman etäämmälle asutuksesta ja Irvanperän maakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Tästä huolimatta tuulivoimapuiston maisemavaikutukset ovat museon näkemyksen mukaan edelleen merkittävät Irvanperän viljelysmaisemassa (Vastineet kaavaehdotukseen, 6). 5.4 Ely-keskus ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että suurimmat maisemavaikutukset kohdistuvat maakunnallisesti arvokkaalle Irvanperän alueelle. ELY-keskuson esittänyt, että kaavaehdotuksessa tulisi vielä tutkia onko kahta eteläisintä voimalaa mahdollista siirtää kauemmaksi Irvanperän alueelta. Voimaloita on siirretty hieman kauemmaksi, mutta ne sijaitsevat vielä niin sanotulla dominanssivyöhykkeellä. Kahden eteläisimmän voimalan säilyttämisestä tulisi arvioida vielä sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. (Vstineet kaavaehdotukseen, 7). 5.5 DIGITA Pyydettynä lausuntona Digita, toteaa, että tuulipuistot aiheuttavat merkittävää haittaa antennitv vastaanottoon ennen kaikkea takan olevissa vastaanottopaikoissa, mutta myös puiston etupuolella ja sivuilla olevissa kiinteistöissä ja vapaa-ajan asunnoissa. Lisäksi tuulivoimalat

19 voivat sijaita Digitan käyttämien radiolinkkijänteiden edessä, jolloin tiedonsiirto lähetysasemille katkeaa. (Vastineet kaavaehdotukseen, 8). 5.6 Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus Hankealue sijaitsee pääosin talousmetsäalueella. Hankealueella on metson soidinalue, joka voi häiriintyä alueen pirstoutumisesta ja rakennusaikaisista häiriöistä. Merkittävin soidinalue sijaitsee hankealueen keskellä ja toinen hieman sen ulkopuolella. Tuulivoimapuiston myötä alueen metsokanta tulee heikkenemään. Tuulivoiman rakentamisen ja maiseman pirstoutumisen vaikutusten lisäksi myös meluvaikutuksia metson soitimeen tulisi arvioida. Hankealue on myös merkittävä muiden kanalintujen ja vesilintujen esiintymisalue. (Vastineet kaavaehdotukseen, 9). 5.7 Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys ry on huolestunut Maaselänkankaalle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista. Massiiviset tuulivoimalat muokkaavat luonto- ja kulttuurimaisemaa alueella. Esimerkiksi idyllinen Pyhäjokivarren kulttuurimaisema muuttuu paikoin ratkaisevasti korkeiden tuulivoimaloiden noustessa hallitsemaan jokivarsi-idylliä. Osa voimaloista on mielestämme aivan liian lähellä asutusta. Odotettavissa on asukkaille meluhaittoja ja valosaastetta voimaloiden vilkkuvista valoista. (Vastineet kaavaehdotukseen, 14). Vastine: Lausuntokohtiin on otettu kantaa luonnos- ja ehdotusvaiheen vastineissa (kaavaasiakirjat). 6. JOHTOPÄÄTÖKSET On erittäin todennäköistä, että tuulivoimarakentaminen Maaselänkankaalle tuhoaa molemmat metsojen soidinalueet. On erittäin todennäköistä, että asuinkiinteistömme altistuvat meluhaitalle, ellei ainakin kolmea eteläisintä voimalaa (numerot 6, 7 ja 8) määrätä poistettavaksi Maaselänkankaan osayleiskaavasta. Tiedostamme voimalan vuokrasopimuksen laatijan, tuulivoimayhtiön, melu yms. selvitysten laatijan, Oulaisten seurakunnan, Oulaisten kaupungin ja maanrakennusalan yrittäjien taloudelliset intressit. Emme kuitenkaan hyväksy sitä, että päätöksentekoa, monista epävarmuustekijöistä huolimatta, ovat ohjanneet pelkästään taloudelliset tai henkilökohtaiset intressit. Asia kiteytyy Helsingin Sanomien artikkelissa sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Vesa Pekkolan sanoin: "STM:n näkökulmasta on selvä: taloudelliset tavoitteet eivät saa mennä ihmisen terveyden edelle. Ministeriö haluaisi riittävän puskurivyöhykkeen tuulivoimaloille ja huolellisen terveysvaikutusten arvioinnin. Suunnittelussa ja päätöksenteossa pitää ottaa huomioon epävarmuustekijät. Ei siltaakaan rakenneta kestämään juuri ja juuri sitä käyttävien autojen painoa, Vesa Pekkola toteaa". (Helsingin Sanomat ).

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2 Ympäristömelu Raportti PR Y1698 2 Sivu 1 (10) Tilaaja: Turku 17.3.2013 Kaarlo Jaakkola Kaisalahdentie 11 64100 Kristiinankaupunki Täydennysosa lausuntoon (PR Y1349 2, 28.4.2011) MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT

ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT Tilaajat: Turku 8.10.2015 Lasse Heino, Matti Sjöberg, Tero Kannisto, Keijo Tång, 1(14) Kari Iltanen, Keijo Kuisma, Jussi Jokela c/o Peräläntie 59, 25260 Vaskio ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen Kommenttipuheenvuoro Anni Mikkonen 30.9.2014 Tuulivoimatilanne Suomessa suhteessa tavoitteisiin Tilanne 31.12.2013 448 MW Tuotanto 777 GWh/a (2013) Suomen energia- ja ilmastostrategia 2020 tavoite: 6 TWh

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Oulaisten kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 19.8.2014 MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus Jouttikallio tuulipuisto Projektikuvaus PROJEKTIKUVAU JOUTTIKALLIO 2/5 OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Pohjois- Euroopassa. Johdamme muutosta kohti kestävämpää

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi 1 / 7 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi LAUSUNTO ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi HALLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, Kaavaluonnos Kyyjärvi Kyyjärven kunta

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010

Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Kuinka valita tuulivoima-alue? Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys Pori, 3.11.2010 Perustettu 1988 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Jäsenistö: 100 yritystä Lähes 200 yksityishenkilöä Foorumi tuulivoimayrityksille

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY JA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (9) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Kirkkovaltuusto 17.10.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Kirkkovaltuusto 17.10.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 18.00-19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KUNTA Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Mielipiteiden vastineet, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 1 (13) Sisällysluettelo 1 Teemu Lehtohalme...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu 4.2.2015 1 (5) Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu Aika ti 13.1.2015 klo 9.00-11.10 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 4. krs. kokoushuone

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013 Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus Sivu 1 (6) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 1.1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 2012 2 1.2 Tuulivoimamelun mallinnusohjeet 2013 2

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo TERVETULOA Steningen Tuulipuiston osayleiskaava Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo OHJELMA 18.00 Kahvitarjoilu TILAISUUDEN AVAUS Seppo Allen, Sauvon kunnanjohtaja KAAVAHANKKEEN ESITTELY Anne Karlsson, kaavan

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Suomen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käytön osuuden noin 20 %:iin Tämän

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot