104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Varpu Lindberg jäs. Eeva Heurlin x var. Tuula Kurki jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Seppo Santala - var. Janne Tranberg - jäs. Janne Suominen - var. Kimmo Valkonen x jäs. Tommi Yöntilä - var. Timo Sjöblom - Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen saapui x kv:n vpj.asko Mäentaka x osallistujat klo pykälän 107 aikana esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht.terhi Saari x srk-puutarhuri Seppo Pekola läsnä pykälien ajan klo Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 105 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Eeva Heurlin ja Anne Kuparinen. 106 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään sähkön hankintasopimus ja Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:n vaali. Allekirjoitus ja varmennus Vesa Tuominen puheenjohtaja, kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Eeva Heurlin Anne Kuparinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Hautausmaakatselmus Kn 107/ Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto suorittaa hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisen liite 1 hautausmaankatselmuksen seurakuntapuutarhurin johdolla. Katselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja, joka liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen. Katselmuksesta on laadittu erillinen pöytäkirja, joka on liite nro Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmat Kn 108/ Kirkkovaltuusto hyväksyi investointien lisätalousarvion Vanhan hautausmaan ja Mikaelinlehdossa sijaitsevan muistolehdon ehostamiseen on varattu yhteensä Kesän 2012 aikana on tehty sähkö- ja yleissuunnitelmia pidettiin suunnittelukokous, jossa hanketta esiteltiin Kirkkohallituksen edustajalle Harri Palolle. Palaverissa selvisi, että Vanhan hautausmaan ehostamistyöt on kirkkolain mukaan alistettava opetusministeriön vahvistettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallinnolliset päätökset vievät enemmän aikaa ja rakennustyöt voivat alkaa keväällä pidetään suunnittelukokous, jossa tarkennetaan sähkötyö- ja maanrakennus suunnitelmia. Suunnitelmat tuodaan kirkkoneuvoston tietoon kokouksessa. Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmat ja rakennustyöt etenevät seuraavasti: Hallinnon päätöksentekoaikataulu - Suunnitelmien valmistuminen elokuu Kirkkohallituksen ja Museoviraston lausunnot elo-syyskuu Suunnitelmien mahdolliset tarkistukset syyskuun 2012 alku - Kirkkoneuvoston käsittely syyskuu 2012 ( ) - Kirkkovaltuuston käsittely lokakuu vko ( ) - Tuomiokapituli lokakuu Kirkkohallitus marraskuu Opetusministeriön vahvistuspäätös helmikuu 2013

3 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 102 Hankintamenettelyn aikataulu - Hilma ilmoituksen valmistelu syyskuu Hilmailmoitus lokakuu (vko 41) Tarjouskilpailuun ilmoittautuminen marraskuu (vko 44) Ehdokkaiden valinta marraskuu (vko 45) Tarjospyyntöjen lähetys (vko 45) Tarjouspyyntöjen jättö joulukuu (vko 49) Tarjousten vertailutilaisuus joulukuu (vko 50) Urakkaneuvottelu tammikuu (vko 2 ) Hankintapäätös kirkkoneuvosto tammikuu (vko 5) Hankintapäätös tulee tehdä ehdollisena mikäli opetusministeriön päätös ei tule (vko 5) 2013 mennessä. - Hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi helmikuu (vko 8) Rakennustyöt voisi alkaa maaliskuussa 2013 tai säiden mukaan huhtikuussa Työaika maalis-kesäkuu 2013 sääolosuhteiden mukaan - Istutustyöt omana työnä kesä- heinäkuussa Muutosesityksiä kirkkoneuvostolle esitettyihin aikaisempiin suunnitelmiin - Kirkon pääsisäänkäynnin ja kellotapulin välisen kiveyksen leveys olisi noin 4000 mm, eli jos kirkon portaat ovat noin 2100 mm leveät, niin portaiden molemmille puolille tulisi kiveystä noin 1000 mm. - Kellotapulista kiveykselle nousevat portaita madalletaan - Kellotapulin ja Vistantien väliin pitäisi tehdä yksi uusi sadevesikaivo. - Kirkon asehuoneen sisäänkäynnin edustaan myös kiveys. - Huoltorakennuksesta kirkkoon johtavan käytävän alkuosaan, jossa on pieni mäki, jätetään vanha asfalttipäällyste noin 10 metrin matkalle. - Ruumishuoneen ja jätekatoksen edustalle jätetään vanha asfalttipäällyste. - Ruumishuoneen ja jätekatoksen välissä on kaksi portinpylvästä, mutta pylväsväli on liian ahdas esimerkiksi ruumisautolle. Toinen pylväs on kiinni jätekatoksessa, toinen pylväs siirrerään ruumishuoneeseen päin, pylväsväliksi 3150 mm. - Kirkon ja tapulin katoille harkitaan lumiesteiden asentamista sisäänkäyntien edustalle. Nykyiset turvallisuusmääräykset edellyttävät, että kiinteistön omistajan tulee estää lumen aiheuttaman vaaratilanteen syntymiset. Lumiesteiden asentamisesta tiedustellaan museoviraston ja kirkkohallituksen kantaa. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee suunnitelmat tässä vaiheessa tiedoksi ja hyväksyy hankkeen hallinnollisen ja hankintamenettelyn aikataulut. Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi ja hyväksyi yksimielisesti yllä mainitut aikataulut.

4 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Perhetyönohjaajan viran johtosääntö ja työnjakokirja Kn 109/ Kirkkoherra esittää perhetyönohjaajan virasta seuraavaa: 1) Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa perhetyönohjaajan viran lukien. Viran palkkaus perustuu vaativuusryhmän 502 mukaan. 2) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaisen perhetyönohjaajan liite 2 viran johtosäännön ja antaa johtosäännön kirkkovaltuuston vahvistettavaksi pykälien 2 ja 6 osalta (pätevyysvaatimus ja delegointi/päätösvalta-asiat). liite 3 3) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 3 mukaisen perhetyönohjaajan työnjakokirjan. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 110 Perhetyönohjaan viranhaltijan nimittäminen ja palkkaus sekä vastaavan lastenohjaajan viran lakkautus. Kn 110/ Kirkkoherran esitys: Perhetyönohjaajan virkaan siirretään virkasäännön 5 :n ja 4 momentin mukaan vastaava lastenohjaaja Sirkku Nyman lukien edellyttäen, että kirkkovaltuusto perustaa perhetyönohjaajan viran. Samassa yhteydessä vastaavan lastenohjaajan virka lakkautetaan. Talouspäällikkö esittää perhetyönohjaajan viran palkkaukseksi seuraavaa: Perhetyönohjaajan viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Palkan euromäärä on sama, kuin mitä viran tehtäviä jo hoitaneella, vastaavalla lastenohjaaja Sirkku Nymanilla on. Peruspalkka koostuu vaativuusryhmän vähimmäispalkasta sekä erityisestä perusteesta. Tehtävään liittyvät erityiset perusteet ovat: - Työalavastaavana toimiminen - Kahden työalan hoitaminen (päiväkerhotyö ja perhetyö) - Tehtävän vaativuudessa on huomioitu myös, että virkaan kuuluu tarvittaessa rippileireihin osallistuminen sekä yhteisvastuukeräyksen organisoiminen vuorovuosina. - Peruspalkka 2 222,63 e - Erityinen peruste (työalavastaavuus 87,76 + kaksi työalaa 110,29) yht. 198,05 e - Vuosisidonnainen palkanosa 15 % 363,10 e ja - Työsuojeluvaltuutetun palkkio 28,00 e Palkka yhteensä 2811,78 e Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Rantalan leirikeskuksen sulkeminen ja sen vaikutukset seurakunnan henkilöstöön Kn 111/ Kirkkoneuvosto päätti sulkea Rantalan leirikeskuksen väliseksi ajaksi (kn ). Sulkemisen syynä oli leirikeskuksen vähäinen käyttö ko. aikana ja säästöjen aikaansaaminen. Säästöt koostuvat lämmityskulujen pienentymisestä sekä henkilöstömenoista. Rantalan leirikeskuksen sulkemispäätöksen yhteydessä käsiteltiin omana pykälänä henkilöstön asemaa liittyen leirikeskuksen sulkemiseen ja emännän mahdolliseen lomautukseen. Kirkkoneuvosto päätti (kn ), että Rantalan leirikeskuksen emännän lomautusasiaa voidaan valmistella eteenpäin. Lomautuspäätöstä ei tehty vaan asia jäi valmisteluun. liite 4 Leirikeskuksen emäntä on antanut liitteen 4 mukaisen lausunnon kirkkoneuvoston päätökseen. Yt-neuvottelujen kulku ja eteneminen lomautusasiassa 1) Lomautusasia lähtee käyntiin, kun selviää tarve lomautukselle. 2) Työntekijälle annetaan ensin ennakkoselvitys lomautuksesta viimeistää 5 päivää ennen yt-neuvottelujen alkamista. 3) Työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi ennakkoselvitysasioista. 4) Työntekijän kanssa käydään YT-neuvottelut lomautuksesta ja pohditaan asian ratkaisua 5) Kirkkoneuvosto tekee päätöksen lomautusasiasta aikaisintaan 14 päivää sen jälkeen kun yt-neuvottelut ovat alkaneet. Rantalan emännän lomautusasian kulku ja eteneminen 1) Lomautuksen tuotannollinen peruste selvisi, kun keväällä 2012 valmistui toimitilojen käyttöasteselvitys. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmä käsitteli asiaa ) Toimitilojen käyttöasteselvitystä ja talouden tasapainotusohjelmaa käsiteltiin kiinteistötyöntekijöiden yhteistoiminta-työneuvottelussa Tässä neuvottelussa pohdittiin mm. kiinteistötoimen säästöjä, Rantalan leirikeskuksen emännän mahdollisen lomautuksen vaikutuksia seurakunnan toimintaan sekä mahdollisuutta nostaa Rantalan leirikeskuksen käyttöastetta vuodenvaihteessa ja näin ehkäistä lomautustarvetta. Kutsu tähän yhteistoimintaneuvotteluun annettiin eli 15 päivää ennen neuvottelun alkamista. Lomautus oli suunniteltu alkavaksi marraskuussa. Työntekijälle annettiin täten tieto mahdollisesta lomautuksesta puoli vuotta ennen suunnitellun lomautuksen alkamista. 3) Kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistötoimen yhteistoimintaneuvotteluja kokouksessaan Kirkkoneuvosto teki toimitilaselvityksen, talouden tasapainotusohjelman sekä käydyn YT-neuvottelun pohjalta päätöksen, että Rantalan emännän lomautusasiaa voidaan edelleen valmistella. Kirkkoneuvosto antoi päätöksellä työntekijälle ennakkoselvityksen lomautuksen perusteista ja sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta.

6 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 105 4) Kirkkoneuvosto pyysi työntekijän lausuntoa ennakkoselvitykseen mennessä. Työntekijä antoi lausunnon ) Talouspäällikkö on lähettänyt leirikeskuksen emännälle kutsun pidettävään yhteistoimintaneuvotteluun sähköpostilla ja kirjeellä ke Kutsu annettiin kuusi (6) päivää ennen neuvottelujen alkamista 6) Yhteistoimintaneuvottelussa käsiteltiin seuraavia asioita: 1) Lomautuksen tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2) Lomautusprosessin aikataulu 3) Työntekijän lausunto kirkkoneuvoston päätökseen ja työnantajan vastine siihen 4) Lomautusajat 5) Lomautusajan sijaistukset ja töiden organisointi 6) Korvaavan työn osoittaminen, koulutusratkaistut sekä jäljellä olevien vuosilomapäivien sijoittelu Talouspäällikkö kertoo kokouksessa Yt-neuvottelujen ke kulusta. liite 9 Muistio Yt-neuvotteluista Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1) kirkkoneuvosto toteaa, että Paimion seurakunta on toiminut Rantalan leirikeskuksen emännän lomautusasian valmistelussa sekä kirkon yhteistoiminta-sopimuksen, että työsopimuslain mukaan oikein. Määräaikoja on noudatettu ja työntekijälle on varattu mahdollisuuksia tulla kuulluksi asiassa. 2) kirkkoneuvosto merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi talouspäällikön kokouksessa esittelemän YT-neuvottelujen ke sisällön 3) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmä käsitteli lomautusasiaa kokouksessaan ma Hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmän kannanotot annetaan kirkkoneuvoston tietoon kokouksessa. 4) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että lomautusasian ratkaisemiseksi pidetään vielä tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut ti Tällöin tarkistetaan vielä millainen työvoimantarve seurakunnassa on joulun ja vuodenvaihteen aikana. 5) kirkkoneuvosto käsittelee Rantalan leirikeskuksen emännän lomautusta ja siihen liittyviä muita asioita kokouksessaan Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kirkkoneuvosto käsittelee lomautusasiaa Muistio todettiin salaiseksi asiakirjaksi julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan.

7 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Talouspäällikön virkavapaus kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston päiviltä Kn 112/ Kirkkoneuvosto myönsi talouspäällikkö Tapio Yliluomalle hakemuksesta palkatonta virkavapautta kirkolliskokouksen istuntopäiviä varten. Tarkoitus oli, että talouspäällikkö hakee Kirkon keskusrahastosta ansionmenetyskorvausta ko. ajoille. Kirkolliskokous on päättänyt, että kirkon / seurakuntien päätoimisessa palveluksessa oleville työntekijöille ei makseta ansionmenetyskorvausta, koska kirkolliskokoustyöskentely on niin lähellä omaa työtä ja hyödyntää sitä seurakuntaa, jonka palveluksessa kirkolliskokousedustaja on. Tämän vuoksi talouspäällikkö Tapio Yliluoma anoo kirkkoneuvostolta, että hän saisi osallistua kirkolliskokouksen istuntopäiviin työajalla palkallisesti. Yhden viikon (5 pv) palkka on n Vuodessa on kaksi istuntokautta (10 pv). Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että talouspäällikkö Tapio Yliluoma osallistuu kirkolliskokousistuntoihin työajalla palkallisesti kahden viikon (10 pv) ajan vuosittain. Yhden viikon palkka (5 pv) on n Talouspäällikkö poistui kokouksesta pykälän 112 ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 113 Virkavapaan myöntäminen TYK-Kuntoutusta varten Kn 89/ Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt / varhaiskuntoutuksesta seuraavaa: Jos viranhaltijalle/työntekijälle on myönnetty virkavapautta/työvapaata varhaiskuntoutusta varten, hänelle voidaan maksaa palkkaa harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kirkkohallituksen tai Kelan kautta. Kirkkohallituksen tai Kelan kuntoutusajalta mahdollisesti maksama kuntoutusraha kuuluu palkkaa vastaavalta osalta seurakunnalle siltä virkavapaus- /työvapaa-ajalta, jolta viranhaltijalle/työntekijälle on suoritettu palkkaetuja (Kirkon virka- ja työehtosopimus 92 ). Paimion seurakunta maksaa työntekijälle palkkaa varhaiskuntoutuksen ajalta edellä mainitun periaatteen mukaisesti. Palkan maksaminen perustuu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston pykälä 113 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja.

8 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Vanhan Pappilan suojelumetsäalueen puiden myynti Htp 10/ Kirkkoherranvirastoon soitettiin kiirastorstaina puhelu, jossa huolestunut seurakuntalainen kertoi, että hänen ja Moision asuntoalueen muutkin lapset käyttävät Vanhan Pappilan suojelumetsikköä leikkipaikkana. Myrkyssä tapaninpäivänä 2011 vaurioituneet puut voivat kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa lapsille. Soittaja toivoi, että myrskytuhot korjataan mahdollisimman nopeasti. Turun Sanomissa oli artikkeli kirjanpainaja -kuoriaisen aiheuttamista tuhoista kuusimetsissä, joissa on myrskyn kaatamia puita. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) neuvoo metsänomistajia tarkistamaan kuusimetsänsä huolellisesti tuhojen varalta. Kirjanpainajakuoriaiset lisääntyvät kaatuneiden tai muuten heikentyneiden puiden kaarnan alla. Kuoriaiset levittävät sinistäjäsientä, joka alentaa puun arvoa. Jos metsänomistaja laiminlyö lakisääteisen velvollisuutensa poistaa vahingoittuneet puut ajoissa ja tuho leviää naapurin metsään, on hän korvausvelvollinen naapurin metsälle aiheutuneisiin tuhoihin. Srk-puutarhuri Seppo Pekola oli talouspäällikön pyynnöstä yhteydessä metsänhoitoyhdistys Lounametsään/ Anssi Saarinen ja keskusteli myrskypuiden poistamisesta / kaatamisesta. Vakavimman turvallisuusriskin aiheuttavat ne puut, jotka nojaavat nyt toista puuta vasten. Puiden poistamisesta ei tehty vielä päätöstä, koska metsä on luonnonsuojelualue. Srk-puutarhuri Seppo Pekkola oli edelleen yhteydessä talouspäällikön pyynnöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen puiden kaatamisen lupa-asioissa. Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Mattila suoritti srk-puutarhuri Seppo Pekolan kanssa maastokatselmuksen to Pappilan metsän luonnonsuojelualueella. Katselmuksessa todetut asiat ja alueen hoidon sekä käytön kannalta vaadittavat toimenpiteet edellyttävät poikkeamista alueen rauhoitusmääräyksistä. Luonnonsuojelualueella on rauhoituspäätöksen mukaan kielletty mm. kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa Paimion seurakunnalle päätöksellään luvan tehdä tai teettää alueella seuraavia hoitotoimenpiteitä: - raivata olemassa olevien polku-urien päälle kaatuneet tai kulkua haittaavat puut pois (koko alueella) - kaataa osittain pystyyn jääneet kaatumavaarassa olevat puut - raivata (kuviolla 2 sijaitsevan) kuivan niityn päälle kaatuneet puut pois - poistaa museovirastolta pyytämänsä ohjeistuksen mukaisesti alueella (kuvio 1) sijaitsevan kivikehän/muinaismuiston päältä kohdetta vaurioittavan puuston - poistaa kiinteistön rajalta kaikki kaatumisvaarassa olevat ja naapurikiinteistöä haittaavat puut - poistaa (kuviolta 4) kuusia hakkuutähteineen alueella olevan jalopuuston suojelemiseksi / hoitamiseksi - kuviolta 2 ja 4 sekä kiinteistön rajoilta ja muinaismuistokohteelta poistettavat puut saa myös kuljettaa pois alueelta maaperää vahingoittamatta. Suositellaan myös hakkuujätteiden poistoa. - kiinnittää alueen reunoille Varsinais-Suomen ELY-keskuksen erikseen toimittamia suojelualueen opastauluja - lupa voimassa asti - päätös tai kopio päätöksestä on pidettävä alueella töitä suorittaessa mukana

9 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 108 ELY-keskus katsoo, että edellä esitetyn myrskytuhojen korjuu on perustelua alueen hoidon ja käytön kannalta, eikä toimenpide vaaranna kyseisen suojelualueen suojeluarvoja. Alueelle jäävien myrskyn kaatamien runkojen jättäminen on perusteltua luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. ELY-keskus katsoo, että Pappilan metsän kaltaisessa luonnontilaisessa metsässä tuhohyönteisten luontaiset viholliset rajoittavat tuhohyönteisten runsastumismahdollisuuksia ja alueen eristyneisyys ja etäisyys lähimmistä talousmetsistä rajoittaa riittävästi mahdollisten tuhohyönteisten leviämistä. Lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiselta suojelualueelta levinneiden hyönteistai sienituhojen aiheuttamat vahingot korvataan valtion varoista. Vastuuryhmä merkitsee asian tiedoksi ja keskustelee ELY-keskuksen antamasta päätöksestä. Talouspäällikkö esittää, että puiden kaatamis- ja korjuutyöt tilataan joko Paimion maaseutuopistosta (Livia) tai metsänhoitoyhdistykseltä riippuen työn hinnasta. Seurakuntapuutarhuri tekee tarvittavan vertailun ja tilaa työn. Vastuuryhmä hyväksyi talouspäällikön esityksen yksimielisesti Kn 114/ Vanhan pappilan suojelumetsän raivaus- ja hoitotyöt on tilattu metsänhoitoyhdistys Lounametsältä. Alueelta tulee pieni määrä puutavaraa myytäväksi. Myynti hoidetaan metsänhoitoyhdistyksen kautta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön (3 luku 11 5 kohta.) mukaan metsänmyynnistä päättä kirkkoneuvosto. Talouspäällikkö esittää, että Vanhan pappilan suojelumetsäalueen myrskytuhopuiden myynti hoidetaan metsänhoitoyhdistys Lounametsän kautta. Metsänhoitoyhdistys valtuutetaan myymään puut tarkoituksenmukaisimmalla kauppatavalla ja parhaaksi katsomillaan hinnoilla ja ehdoilla. Paimion seurakunta on myynyt vastaavia pieniä puueriä aikaisemminkin metsänhoitoyhdistyksen kautta, koska pienten puuerien myynti suoraan ostajille ei ole tarkoituksenmukaista. Metsänhoitoyhdistys mm. kerää useita pieniä puueriä ja myy ne yhtenä kokonaisuutena, jolloin puiden omistajat saavat puista paremman hinnan kuin jos ne myydään pienempi puuerä erikseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto Kn 115 / Kirkossa työntekijälle maksettava varsinainen palkka muodostuu ) tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka) 2) vuosisidonnaisesta palkanosasta (ent. ikälisät) ja 3) harkinnanvaraisesta palkanosasta. - Harkinnanvaraisen palkanosan suuruus on enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Paimion seurakunnassa summa on enintään n / kk ammattiryhmästä riippuen. - Harkinnanvaraisen palkanosan perusteena on työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. - Työsuoritus arvioidaan asteikolla - erinomainen (palkankorotus X ) - hyvä (palkankorotus X ) - normaali (normaali palkka tai + X ) - edellyttää kehittymistä (nykyistä palkkaa ei vähennetä) - Työnantaja päättää kuinka paljon kustakin tasosta on mahdollista saada harkinnanvaraista palkanosaa. - Työnantaja päättää arviointijakson pituuden. Se on vähintään 6 kk ja enintään vuosi. - Myönnetty harkinnanvarainen palkanosa on voimassa toistaiseksi. Sitä tarkistetaan jos tehtävää muutetaan olennaisesti tai suoritustaso alenee huomattavasti. Tällöin työntekijälle on annettava tilaisuus parantaa työsuoritusta ja tilannetta seurataan vähintään kaksi seurantajaksoa. Yhden seurantajakson pituus on tällöin minimissään 6 kk. - Harkinnanvaraisen palkanosan määrittelyn yhteydessä käydään läpi jokaisen työntekijän tehtävänkuvaus. - Suoritustasot määritellään / konkretisoidaan seurakunnissa. Ei ole olemassa yleisiä koko kirkossa käytettäviä määrittelymalleja. - Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto (projektiaikataulu) käsitellään kirkkoneuvostossa. Kirkkovaltuusto päättää asiasta viimekädessä talousarviovarojen muodossa. - Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vaatii täytäntöönpanoneuvotteluja työnantajan ja työntekijöiden välillä. Asiassa tarvitaan koulutusta ja konsultointia. - Jari Suvila (Porin srk-yhtymän yhteisen seurakuntatyön päällikkö) kertoo Paimiossa ke , miten Porin srk-yhtymä siirtyi Havan käyttöön ja mitä asiassa on hyvä tehdä. Tilaisuuteen on kutsuttu kaikki Paimion srk:n työntekijät. Havan prosessiaikataulu Havan valmistelun aloituspäätös kirkkoneuvosto ti Työntekijöiden info ke Tehtävänkuvausten tarkistustyön aloitus lokakuussa 2012 Suoritustasojen määrittely kevät 2013 Työsuoritusten seurantajakso Tavoitteena, että Hava käytössä Havan valmistelun ohjausryhmä: khra, tp, työalavastaavat ja ay-edustajat Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon suunnitellun aikataulun ja ohjausryhmän kokoonpanon. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Tavoitteena on, että Hava on käytössä

11 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Seurakunnan omien konserttien järjestäminen ja pääsylippujen myynti Kn 116/ Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että kirkkoa voidaan vuokrata konsertteja varten 2000 euron hintaan/tilaisuus. Konsertin järjestäjä voi myydä tilaisuuteen lippuja. liite 5 Asian käsittely: Kanttori Armi Laakso on tehnyt liitteenä olevan esityksen. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee kirkkomusiikin työalavastaavan kanttori Armi Laakson tekemästä esityksestä. Kirkkoneuvosto kannatti Armi Laakson esitystä. Paimion srk saa hyvää mainosta, saadaan omalle musiikkityölle lisää tuloja ja ihmisiä kirkkoon. Toisaalta talouspäällikkö totesi, että tässä riski on seurakunnalla, koska artisti ei maksa kirkon vuokraa 2000 e vaan ottaa esiintymispalkkion, jonka seurakunta maksaa artistille. Leena Erälinna esitti, että Armi Laakson esitys hyväksytään ja kirkkomusiikin työalavastaava arvioi yhdessä talouspäällikön ja kirkkoherran kanssa taloudellisen riskin tapauskohtaisesti. Kirkkoherra määrittelee esiintyjän sopivuuden tapauskohtaisesti. Kirkkoherra Vesa Tuominen esitti, että asiaa jää pöydälle ja sitä valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Tarkennetaan mm. taloudelliset riskit ja millä aikaperiodilla konsertteja suunnitellaan. Suoritettiin äänestys. Leena Erälinnan ehdotusta kannatti: Kimmo Valkonen, Liisa Pajala, Anne Kuparinen, Eeva Heurlin ja Leena Erälinna. Kirkkoherra Vesa Tuomisen ehdotusta kannatti: Arimo Lähdeniitty ja Vesa Tuominen. Suoritetun äänestyksen perusteella Leena Erälinnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

12 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Kn 117/ Kirkkolain 10 luvun 6 :n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkolain 25 luvun 1 :n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Kirkkovaltuuston kokouksen päätökset 14 Tilinpäätös vuodelta Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 16 Vuosikertomus Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkollinen tuloveroprosentti vuodelle Paimion seurakunnan kiinteistötoimen strategia ja toimenpideohjelma Hautapaikkamaksut vuodelle Seurakunnan investoinnit vuonna 2012 ja lisätalousarvio saivat lainvoiman ja voidaan katsoa tulleen täytäntöönpanokelpoisiksi. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tulleen täytäntöönpanokelpoisiksi lukien. Asioiden valmistelu- ym. muut täytäntöönpanotyöt on annettu tiedoksi sille viranhaltijalle/työntekijälle, jolle asia ohje-/ johtosäännön tai työnjaon mukaan kuuluu. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Johtoalueen käyttöoikeussopimus / Kaaritien puistomuuntamo Kn 118/ Liiketontin ja puistomuuntamon sijainti Paimion myi v Masku kiinteistöt Oy:lle liiketontin kaaritien varrelta. Tontin suuruus oli n. 0,9 ha ja siihen liittyi myös seurakunnan kahden eri tontin välissä olevaa puistoaluetta n. 0,2 ha. Myytävä alue oli yhteensä n. 1,1 ha. Kaavoitushistoria Paimion rakennuskaavaa muutettiin v Tässä yhteydessä muutettiin teollisuuskäyttöön kaavoitettu alue liikerakennustonteiksi. Kaavamuutos korvattiin Paimion kaupungille luovuttamalla kahden liiketontin välissä oleva alue Paimion kaupungille korvauksetta. Kirkkohallitus hyväksyi menettelyn Asemakaava on hyväksytty ja puiston osalta Liiketontin myyntihankkeessa oli mukana myös Paimion kaupunki. Neuvotteluissa Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa tuli ilmi, että n m2 suuruinen liikerakennustontti olisi muuten riittävä mutta rakennuksen ympärille pitäisi saada enemmän autojen pysäköintipaikkoja. Liikerakennuksen sijaintia ja aluetta rasittaa läheinen junarata ja alueen läpi kulkevat vesi-, viemäri- ja sähköjohdot. Erityisesti junaradan vaatima suoja-alue rajoittaa rakentamista, koska savimaalla sijaitsevan junaradan (Turku-Helsinki) reuna pitäisi vahvistaa sortuman ehkäisemiseksi. Paimion kaupungin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan , että Paimion seurakunta voi myydä liiketontin vieressä olevasta puistoalueesta n m2 suuruisen alueen Masku Kiinteistöt Oy:lle paikoitusaluetta varten. Seurakunta pyysi asialle Paimion kaupungin lupaa, koska v kaavoitussopimuksella alue oli luovutettu Paimion kaupungille. Alue on vielä Paimion seurakunnan omistuksessa, koska luovutuskirjaa ei ole tehty. liite 6 Liiketontin ja puistomuuntamon rakentaminen Masku Kiinteistöt Oy on alkanut rakentaa tontille liikerakennusta (Tarjoustaloa) kesällä Rakennustöiden vuoksi em. puistoalueelle tehdään sähkön puistomuuntamo. Koska Paimion kaupunki ei ole erottanut vielä puistoaluetta seurakunnan Paltta Rno 2:8 tilasta, on seurakunta paperissa vielä alueen maanomistaja. Tämän vuoksi Fortum Sähkönsiirto Oy esittää Paimion seurakunnalle johtoalueen käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä ja tarjoaa Paimion srk:lle korvausta puistomuuntamon sijoittamisesta ja johtoalueesta 250. Sopimuksen tekeminen ja kaupungin hyväksynnän hakeminen Tilanne on edelleen sama kuin puistoalueen myymisen kohdalla. Puistoalue on virallisesti edelleen Paimion seurakunnan omistuksessa mutta todellisesti alue on siirtynyt kaavoitussopimuksella Paimion kaupungin omistukseen. Tämän vuoksi on hyvä pyytää puistomuuntamon sijoittamiselle ja sopimuksen tekemiselle Paimion kaupungin lupa ja maksaa korvaussumma 250 Paimion kaupungille. Talouspäällikkö on lähettänyt Paimion kaupunkiin sähköpostin , jossa hän on kertonut asian ja pyytänyt mikäli mahdollista kaupunginhallituksen lausuntoa asiasta kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan Talouspäällikkö kertoo kirkkoneuvostolle hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmän kannanotot asiaan kokouksessa.

14 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 113 Talouspäällikkö esitys puistoalueen käyttöoikeussopimukseen ja Kaaritien puistomuuntamon sijoitukseen annetaan kokouksessa. Samoin kokouksessa annetaan tiedoksi Paimion kaupungin lausunto asiaan mikäli se on saapunut kokouspäivään mennessä. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Asian käsittely: Paimion kaupungin tekninen johtaja Markku Kylén on ilmoittanut sähköpostilla seuraavaa: Ko. puistomuuntamosta on Fortum jo jättänyt toimenpidelupahakemuksen rakennustarkastukseen. Vain maanomistajan suostumus puuttuu. Kaupungin puolelta ei ole estettä muuntamon sijoitukselle anottuun paikkaan. Kokouksessa annettu esitys: Talouspäällikkö esittää, että 1. Paimion seurakunta tekee liitteen 6 mukaisen johtoalueenkäyttöoikeussopimuksen 2. Paimion seurakunta hyväksyy osaltaan puistomuuntamon sijoituksen 3. Paimion seurakunta maksaa korvaussumman 250 e Paimion kaupungille Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Traktorin hankinta Kn 119/ Paimion seurakunnan v hankittu Ford x4 traktori hajosi käytännössä korjauskelvottomaksi heinäkuun 2012 puolessavälissä. Koneen runko halkesi ja korjauskustannukset olisivat korjausliikkeen arvion mukaan n Traktori maksoi uutena n Traktorissa oli kaivuri HI-TEC 201, jonka hankintahinta oli n Kaivuriosaa voidaan hyödyntää uudessa traktorissa. Traktoria ja siihen liittyvää kaivuria on käytetty monissa töissä sekä hautausmailla, srk:n maiden ojien kunnostuksissa, Rantalan leirikeskuksen maastotöissä sekä talvella lumitöissä. Seurakunta hankki v. 2002, huoltorakennuksen tulipalossa tuhoutuneen, pienemmän traktorin tilalle Kubota B-2110 HDB pienoistraktorin n Kubota-traktoria käytetään hautausmaan hoitotöissä sekä talvella lumitöissä erityisesti hautausmailla, jossa on kapeita käytäviä. Kubota-traktori on osoittautunut talven lumitöihin liian pienitehoiseksi. Seurakunta tarvitsee uuden traktorin, johon voidaan asentaa kaivuri ja jossa on tehoa tarpeeksi lumi- ym. töihin ja joka on tarpeeksi ketterä esim. hautausmaalla. Uuden traktorin hankintahinta lienee n Traktorin hankintaa on ollut valmistelemassa talouspäällikön lisäksi erityisammattimies, seurakuntapuutarhuri sekä luottamushenkilöistä Tommi Yöntilä ja Leena Erälinna. Tällä hetkellä sopivimmat traktorit ovat joko John Deere tai New Holland (ent. Ford). Tehoa traktoreille tarvitaan n hv. Talousarvion investointiosan määrärahat riittävät uuden traktorin hankintaan, koska muut investoinnit eivät tule maksamaan niin paljon kuin mitä niille on varattu määrärahoja. Kirkkovaltuusto on vahvistanut talousarvion sitovuustason Kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia talousarvion rakenneosien välillä. Eli neuvosto voi siirtää käyttötalousosasta varoja investointiosaan tai päinvastoin. Lisäksi kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia investointiosan sisällä laaditun tulosennusteen mukaan käyttötalousosan menot tulevat olemaan n e talousarvioita pienemmät. Investointiosan menot alittuvat n e. Lisäksi investointiosan menoista jää toteutumatta hautausmaainvestointeja muistolehdon osalta n Talousarviovaroja on siten käytössä e. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto myöntää uuden traktorin hankkimista varten euron määrärahan ja hyväksyy siten hankinnan periaatteellisella tasolla. Hankintapäätöksen tekee talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Tiedoksi Kn 120/ Talouskatsaus tammi-heinäkuu Talouspäällikön tekemän ennusteen mukaan vuoden 2012 tilikauden ylijäämäksi tulisi n euroa. Vuosikatetta kertyisi n euroa. Talousarviossa vuosikatteen määräksi arvioitiin n euroa. - Toimintamenoja tulee arviolta n euroa (n euroa arvioitua vähemmän). - Toimintatuloja tulee arviolta n euroa (budjetoidun verran). - Verotuloja tulee arviolta n euroa (n euroa edellisvuotta enemmän. Talousarviossa oli arvioitu kertymäksi e). Toiminnan ja investointien vaikutus kassaan Loppuvuoden todelliset tuotot ja kulut muuttavat vuosikatteen määrää em. tulosennusteen mukaiseksi.. Rahoituslaskelman ennuste on, että kassavarat tulevat kasvamaan tänä vuonna n euroa, koska investoinnit eivät toteudu alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Todellinen kassa tilanne Vuosikate e Investoinnit e Lahjoitusrahastot ym e Muutos kassassa n e (talousarvio v e) Kn 120/ Keva-tarkastus Kuntien eläkevakuutuksen / kirkon eläkelaitoksen eläketarkastus on tehty Paimion seurakunnassa Tarkastuksessa ei löytynyt huomautettavaa. Paimion seurakunta on maksanut työntekijöiden eläkemaksut oikein ja ajallaan. liite 12 Kevan laatima tarkastuskertomus

17 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Tiedoksi Kn 120/ Rantalan leirikeskuksen v peruskorjauksen takuutarkastus Rantalan leirikeskuksen vuoden 2010 peruskorjauksen takuutarkastus pidettiin Työtulokset oli vastaanotettu seuraavasti: - Kokous- ja majoitusrakennuksen, päärakennuksen ja aittarakennuksen, sekä maanrakennuksen korjaus- ja muutostyöt Saunarakennuksen korjaus- ja muutostyöt Kokous- ja majoitusrakennuksen ulkopuolen maalaustyöt Pääurakoitsija Halikon Rakennusurakointi Oy / Jani Ruokonen luovutti tilaisuudessa vastaanottotarkastusten allekirjoitetut pöytäkirjat ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan, LVI- ja sähkötöiden loppupiirustukset sekä käyttöohjeet ja muut luovutusasiakirjat seurakunnalle. Vastanottotarkastuspöytäkirjat oli lähetetty urakoisijalle Takuutarkastuksessa kirjattiin ylös muutamia urakan laajuuteen suhteutettuna vähäisiä puutteita ja korjauskohteita. Virheet ja puutteet korjataan mennessä. Jälkitarkastus pidetään rakennuttajan ja urakoitsijan kesken (srk:n talouspäällikö ja pääurakoitsija) erikseen sovittavana aikana. Takuuajan vakuus 5 543,48 palautetaan kun virheet ja puutteet on korjattu. Takuutarkastuksenkin perusteella leirikeskuksen peruskorjaus oli onnistunut. Leirikeskuksen peruskorjaus maksoi v e. Kn 120/ Kirkon ukkosmaadoituksen korjaustyöt kesällä Kirkon ja tapulin ukkossuojaukset (kuparikaapelit) on korjattu kesällä Työt tulivat valmiiksi Työn teki Tmi Sipi Lähteenmäki. Korjauksissa korjattiin Humaliston Sähkön tekemän tarkastusraportin puutteet. Huoltorakennuksen puolelle maahan ei laitettu tässä vaiheessa uutta tankoelektrodia, koska maanalaiset kuparijohdot uusitaan kirkon ja hautausmaan käytäväremontin yhteydessä syksyllä 2012 keväällä Ukkosmaadoitusjohdot liitettiin nykyisiin johtoihin. Ukkosmaadoituksen alkuperäisen suunnitelman mukaan hautausmaan ulkopuolelle, huoltorakennuksen läheisyyteen ) menee kuparikaapeli maan sisällä. Humaliston sähkön tekemän maadoitusmittauksen mukaan johdot olivat kunnossa syksyllä 2011.

18 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Tiedoksi Kn 120/ liite 7 Kehitysvammaistyön pastorin osittainen virkavapaus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kehitysvammaistyön pastori Pertti Arolalle hakemuksen ja kirkkoneuvoston puoltamisen mukaan virkavapautta ajalle siten, että ko. aikana viran tehtäviä hoidetaan 90 % virantoimitusvelvollisuudella. Kn 120/ Vanhan pappilan maanmittaustoimitus Paimion seurakunta myi Viri Teppo-Pärnälle ja Seppo Pärnälle Vanhan pappilan vieressä olevan, n. 0,3 ha suuruisen) peltoalueen hintaan. Alue lohkottiin pidetyssä maanmittaustoimituksessa omaksi kiinteistöksi. Samassa yhteydessä käsiteltiin rasitetien paikka ja vahvistettiin kiinteistörajat. Paimion seurakuntaa edusti toimituksessa viran puolesta talouspäällikkö. Lohkottavan alueen koko oli n m2. Alueelle merkittiin sopimuksen mukainen 5 m leveä rasitetie. Kn 120/ Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeet: 12/2012 Kirjurin käyttöönotosta 13/2012 Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia ja lukien Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: A9/2012 Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna Yllä olevat yleiskirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa

19 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Tiedoksi Kn 120/ Viranhaltijoiden päätösten tiedoksiannot ajalta Kirkkoherra Vesa Tuomisen päätökset Asia Pöytäkirjan päivämäärä Kirkkoherranviraston iltapäivystys kesä Palkaton työvapaa Sairausloman myöntäminen 16.2., 21.3., 18.4., 24.4., 9.5., 2.7., Siirtovapaan myöntäminen 9.5., 2.7. Turvallisuusvastaavat kesän 2012 leireille Vuosiloman muutos 21.3., Vuosiloman myöntäminen 24.1., Talouspäällikkö Tapio Yliluoman päätökset Asia Pöytäkirjan päivämäärä Alueiden käyttöluvat (suunnistustilaisuudet) 3.4. Anomus tilankäytöstä / Sivonen 27.1., 3.5. Atk-laitteen myynti työntekijälle / Nurmi Atk-laitteiden hankinta (nuorisopastori ja vanhan kopiokoneen kovalevy) Avustus yleishyödylliselle yhdistykselle 3.5., Emmi Rankin palkkaus kesällä GSM-varmistetun hälytyksensiirtoyhteyden hankinta seurakunnan kiinteistöihin Kirkon vakuutusmäärän nostaminen Kirkon äänentoiston vahvistimien (2kpl) myynti /Laakso Kirkonesittelijöiden valinnat Kolehtihaavin lainaaminen Paimion kesäteatterille Kutsunnat Mikaelintalolla marraskuussa Lisä- ja ylityökorvaukset 27.1., 3.4., 3.5., Maksuvapautus rippileirimaksusta 27.1., 3.5., Maksuvapautus varhaisnuorten leirimaksusta Metsänhoitotyöt Vanhan Pappilan suojelumetsässä Muistolehdon portti Puhelinjärjestelmän uusiminen / DNA Oy Rantalan leirikeskuksen kesäajan emäntä-siivoojien valinnat 3.4. Rippileirien hupparien ja t-paitojen hankinta Sairausloman myöntäminen 28.2., 16.3., 3.4., 3.5., Sopimus motoristi-tuomasmessun järjestämisestä Sähkön hankintasopimus / Skapat Energia Oy Tapaturmavakuutuksen maksuperusteiden muutos Tilojen vuokraus seurakunnan työntekijöille 3.5. Toiminta-avustusanomus Turun Merimieskirkolle vuodeksi Työsuhteen vahvistusprosessi / Kankaanranta 3.4. Vanhan hautausmaan rakennuttajakonsultin valinta/a. Reunanen Vanhan hautausmaan sähkösuunnittelijan valinta/pasi Sainio Oy Vanhojen markkojen luovutus sotaveteraanien markkakeräykseen Varojen sijoitukset (ma-talletukset) Vuosiloman myöntäminen 27.1., vuotis lahjan arvon määrittely 20.7.

20 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Tiedoksi Srk-puutarhuri Seppo Pekolan päätökset Asia pöytäkirjan päivämäärä Anomus paimiolaiseksi tulkitsemisesta Hautausmaiden kesätyöntekijät Hautausmaiden konehankinnat Rintamamieshautapaikka-anomukset 24.2., Vastaava lastenohjaaja Sirkku Nymanin päätökset Asia pöytäkirjan päivämäärä Sairausloman myöntäminen 17.1., 8.5., 6.6. Työloman myöntäminen (palkaton) 17.1., 30.1., 8.5., Työloman myöntäminen (palkaton+palkallinen) 24.4., 6.6. Vuosilomat Kn 120/ Rovastikunnallinen toiminta- ja talousseminaari Muurlassa la Rovastikunnallinen seurakuntien tulevaisuutta pohtiva seminaari pidetään Muurlan opistolla la Tilaisuus on tarkoitettu seurakuntien luottamushenkilöille, kirkkoherroille, talouspäälliköille sekä seurakunnan harkinnan mukaan muillekin työntekijöille (erityisesti toivotaan työalavastaavien osallistumista). Lääninrovasti Esko Laine ilmoittaa tarkemmasta ohjelmasta syyskuun alkupuolella.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen x kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen x kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JS TS PÖYTÄKIRJA 7/ 5.6.2012/ 93 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7/ 2012 Aika Tiistai 5.6.2012 klo 17.30 17.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.00 17.48 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Koistinen Markku puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet 37 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 Kokousaika: Ti 30.5.2017 klo 19.00, tai välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen päätyttyä Kokouspaikka: Lopen kirkon seurakuntasali,

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AM TK PÖYTÄKIRJA 1/ / 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1 / 2016 Aika Tiistai klo 18.00-19.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var. Kimmo

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 15.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kirkkosali Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

69 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. 70 Kokkolan seurakuntayhtymän erityisdiakoni Anne Belghitin vierailu

69 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen. 70 Kokkolan seurakuntayhtymän erityisdiakoni Anne Belghitin vierailu PÖYTÄKIRJA 8/2015 Seurakuntaneuvosto AIKA Torstai 22.10.2015 klo 19. Kahvit 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 68 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot