104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Varpu Lindberg jäs. Eeva Heurlin x var. Tuula Kurki jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Seppo Santala - var. Janne Tranberg - jäs. Janne Suominen - var. Kimmo Valkonen x jäs. Tommi Yöntilä - var. Timo Sjöblom - Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen saapui x kv:n vpj.asko Mäentaka x osallistujat klo pykälän 107 aikana esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht.terhi Saari x srk-puutarhuri Seppo Pekola läsnä pykälien ajan klo Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 105 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Eeva Heurlin ja Anne Kuparinen. 106 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään sähkön hankintasopimus ja Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:n vaali. Allekirjoitus ja varmennus Vesa Tuominen puheenjohtaja, kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Eeva Heurlin Anne Kuparinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Hautausmaakatselmus Kn 107/ Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto suorittaa hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisen liite 1 hautausmaankatselmuksen seurakuntapuutarhurin johdolla. Katselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja, joka liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen. Katselmuksesta on laadittu erillinen pöytäkirja, joka on liite nro Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmat Kn 108/ Kirkkovaltuusto hyväksyi investointien lisätalousarvion Vanhan hautausmaan ja Mikaelinlehdossa sijaitsevan muistolehdon ehostamiseen on varattu yhteensä Kesän 2012 aikana on tehty sähkö- ja yleissuunnitelmia pidettiin suunnittelukokous, jossa hanketta esiteltiin Kirkkohallituksen edustajalle Harri Palolle. Palaverissa selvisi, että Vanhan hautausmaan ehostamistyöt on kirkkolain mukaan alistettava opetusministeriön vahvistettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallinnolliset päätökset vievät enemmän aikaa ja rakennustyöt voivat alkaa keväällä pidetään suunnittelukokous, jossa tarkennetaan sähkötyö- ja maanrakennus suunnitelmia. Suunnitelmat tuodaan kirkkoneuvoston tietoon kokouksessa. Vanhan hautausmaan ehostamissuunnitelmat ja rakennustyöt etenevät seuraavasti: Hallinnon päätöksentekoaikataulu - Suunnitelmien valmistuminen elokuu Kirkkohallituksen ja Museoviraston lausunnot elo-syyskuu Suunnitelmien mahdolliset tarkistukset syyskuun 2012 alku - Kirkkoneuvoston käsittely syyskuu 2012 ( ) - Kirkkovaltuuston käsittely lokakuu vko ( ) - Tuomiokapituli lokakuu Kirkkohallitus marraskuu Opetusministeriön vahvistuspäätös helmikuu 2013

3 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 102 Hankintamenettelyn aikataulu - Hilma ilmoituksen valmistelu syyskuu Hilmailmoitus lokakuu (vko 41) Tarjouskilpailuun ilmoittautuminen marraskuu (vko 44) Ehdokkaiden valinta marraskuu (vko 45) Tarjospyyntöjen lähetys (vko 45) Tarjouspyyntöjen jättö joulukuu (vko 49) Tarjousten vertailutilaisuus joulukuu (vko 50) Urakkaneuvottelu tammikuu (vko 2 ) Hankintapäätös kirkkoneuvosto tammikuu (vko 5) Hankintapäätös tulee tehdä ehdollisena mikäli opetusministeriön päätös ei tule (vko 5) 2013 mennessä. - Hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi helmikuu (vko 8) Rakennustyöt voisi alkaa maaliskuussa 2013 tai säiden mukaan huhtikuussa Työaika maalis-kesäkuu 2013 sääolosuhteiden mukaan - Istutustyöt omana työnä kesä- heinäkuussa Muutosesityksiä kirkkoneuvostolle esitettyihin aikaisempiin suunnitelmiin - Kirkon pääsisäänkäynnin ja kellotapulin välisen kiveyksen leveys olisi noin 4000 mm, eli jos kirkon portaat ovat noin 2100 mm leveät, niin portaiden molemmille puolille tulisi kiveystä noin 1000 mm. - Kellotapulista kiveykselle nousevat portaita madalletaan - Kellotapulin ja Vistantien väliin pitäisi tehdä yksi uusi sadevesikaivo. - Kirkon asehuoneen sisäänkäynnin edustaan myös kiveys. - Huoltorakennuksesta kirkkoon johtavan käytävän alkuosaan, jossa on pieni mäki, jätetään vanha asfalttipäällyste noin 10 metrin matkalle. - Ruumishuoneen ja jätekatoksen edustalle jätetään vanha asfalttipäällyste. - Ruumishuoneen ja jätekatoksen välissä on kaksi portinpylvästä, mutta pylväsväli on liian ahdas esimerkiksi ruumisautolle. Toinen pylväs on kiinni jätekatoksessa, toinen pylväs siirrerään ruumishuoneeseen päin, pylväsväliksi 3150 mm. - Kirkon ja tapulin katoille harkitaan lumiesteiden asentamista sisäänkäyntien edustalle. Nykyiset turvallisuusmääräykset edellyttävät, että kiinteistön omistajan tulee estää lumen aiheuttaman vaaratilanteen syntymiset. Lumiesteiden asentamisesta tiedustellaan museoviraston ja kirkkohallituksen kantaa. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee suunnitelmat tässä vaiheessa tiedoksi ja hyväksyy hankkeen hallinnollisen ja hankintamenettelyn aikataulut. Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi ja hyväksyi yksimielisesti yllä mainitut aikataulut.

4 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Perhetyönohjaajan viran johtosääntö ja työnjakokirja Kn 109/ Kirkkoherra esittää perhetyönohjaajan virasta seuraavaa: 1) Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa perhetyönohjaajan viran lukien. Viran palkkaus perustuu vaativuusryhmän 502 mukaan. 2) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaisen perhetyönohjaajan liite 2 viran johtosäännön ja antaa johtosäännön kirkkovaltuuston vahvistettavaksi pykälien 2 ja 6 osalta (pätevyysvaatimus ja delegointi/päätösvalta-asiat). liite 3 3) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 3 mukaisen perhetyönohjaajan työnjakokirjan. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 110 Perhetyönohjaan viranhaltijan nimittäminen ja palkkaus sekä vastaavan lastenohjaajan viran lakkautus. Kn 110/ Kirkkoherran esitys: Perhetyönohjaajan virkaan siirretään virkasäännön 5 :n ja 4 momentin mukaan vastaava lastenohjaaja Sirkku Nyman lukien edellyttäen, että kirkkovaltuusto perustaa perhetyönohjaajan viran. Samassa yhteydessä vastaavan lastenohjaajan virka lakkautetaan. Talouspäällikkö esittää perhetyönohjaajan viran palkkaukseksi seuraavaa: Perhetyönohjaajan viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Palkan euromäärä on sama, kuin mitä viran tehtäviä jo hoitaneella, vastaavalla lastenohjaaja Sirkku Nymanilla on. Peruspalkka koostuu vaativuusryhmän vähimmäispalkasta sekä erityisestä perusteesta. Tehtävään liittyvät erityiset perusteet ovat: - Työalavastaavana toimiminen - Kahden työalan hoitaminen (päiväkerhotyö ja perhetyö) - Tehtävän vaativuudessa on huomioitu myös, että virkaan kuuluu tarvittaessa rippileireihin osallistuminen sekä yhteisvastuukeräyksen organisoiminen vuorovuosina. - Peruspalkka 2 222,63 e - Erityinen peruste (työalavastaavuus 87,76 + kaksi työalaa 110,29) yht. 198,05 e - Vuosisidonnainen palkanosa 15 % 363,10 e ja - Työsuojeluvaltuutetun palkkio 28,00 e Palkka yhteensä 2811,78 e Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Rantalan leirikeskuksen sulkeminen ja sen vaikutukset seurakunnan henkilöstöön Kn 111/ Kirkkoneuvosto päätti sulkea Rantalan leirikeskuksen väliseksi ajaksi (kn ). Sulkemisen syynä oli leirikeskuksen vähäinen käyttö ko. aikana ja säästöjen aikaansaaminen. Säästöt koostuvat lämmityskulujen pienentymisestä sekä henkilöstömenoista. Rantalan leirikeskuksen sulkemispäätöksen yhteydessä käsiteltiin omana pykälänä henkilöstön asemaa liittyen leirikeskuksen sulkemiseen ja emännän mahdolliseen lomautukseen. Kirkkoneuvosto päätti (kn ), että Rantalan leirikeskuksen emännän lomautusasiaa voidaan valmistella eteenpäin. Lomautuspäätöstä ei tehty vaan asia jäi valmisteluun. liite 4 Leirikeskuksen emäntä on antanut liitteen 4 mukaisen lausunnon kirkkoneuvoston päätökseen. Yt-neuvottelujen kulku ja eteneminen lomautusasiassa 1) Lomautusasia lähtee käyntiin, kun selviää tarve lomautukselle. 2) Työntekijälle annetaan ensin ennakkoselvitys lomautuksesta viimeistää 5 päivää ennen yt-neuvottelujen alkamista. 3) Työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi ennakkoselvitysasioista. 4) Työntekijän kanssa käydään YT-neuvottelut lomautuksesta ja pohditaan asian ratkaisua 5) Kirkkoneuvosto tekee päätöksen lomautusasiasta aikaisintaan 14 päivää sen jälkeen kun yt-neuvottelut ovat alkaneet. Rantalan emännän lomautusasian kulku ja eteneminen 1) Lomautuksen tuotannollinen peruste selvisi, kun keväällä 2012 valmistui toimitilojen käyttöasteselvitys. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmä käsitteli asiaa ) Toimitilojen käyttöasteselvitystä ja talouden tasapainotusohjelmaa käsiteltiin kiinteistötyöntekijöiden yhteistoiminta-työneuvottelussa Tässä neuvottelussa pohdittiin mm. kiinteistötoimen säästöjä, Rantalan leirikeskuksen emännän mahdollisen lomautuksen vaikutuksia seurakunnan toimintaan sekä mahdollisuutta nostaa Rantalan leirikeskuksen käyttöastetta vuodenvaihteessa ja näin ehkäistä lomautustarvetta. Kutsu tähän yhteistoimintaneuvotteluun annettiin eli 15 päivää ennen neuvottelun alkamista. Lomautus oli suunniteltu alkavaksi marraskuussa. Työntekijälle annettiin täten tieto mahdollisesta lomautuksesta puoli vuotta ennen suunnitellun lomautuksen alkamista. 3) Kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistötoimen yhteistoimintaneuvotteluja kokouksessaan Kirkkoneuvosto teki toimitilaselvityksen, talouden tasapainotusohjelman sekä käydyn YT-neuvottelun pohjalta päätöksen, että Rantalan emännän lomautusasiaa voidaan edelleen valmistella. Kirkkoneuvosto antoi päätöksellä työntekijälle ennakkoselvityksen lomautuksen perusteista ja sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta.

6 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 105 4) Kirkkoneuvosto pyysi työntekijän lausuntoa ennakkoselvitykseen mennessä. Työntekijä antoi lausunnon ) Talouspäällikkö on lähettänyt leirikeskuksen emännälle kutsun pidettävään yhteistoimintaneuvotteluun sähköpostilla ja kirjeellä ke Kutsu annettiin kuusi (6) päivää ennen neuvottelujen alkamista 6) Yhteistoimintaneuvottelussa käsiteltiin seuraavia asioita: 1) Lomautuksen tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2) Lomautusprosessin aikataulu 3) Työntekijän lausunto kirkkoneuvoston päätökseen ja työnantajan vastine siihen 4) Lomautusajat 5) Lomautusajan sijaistukset ja töiden organisointi 6) Korvaavan työn osoittaminen, koulutusratkaistut sekä jäljellä olevien vuosilomapäivien sijoittelu Talouspäällikkö kertoo kokouksessa Yt-neuvottelujen ke kulusta. liite 9 Muistio Yt-neuvotteluista Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1) kirkkoneuvosto toteaa, että Paimion seurakunta on toiminut Rantalan leirikeskuksen emännän lomautusasian valmistelussa sekä kirkon yhteistoiminta-sopimuksen, että työsopimuslain mukaan oikein. Määräaikoja on noudatettu ja työntekijälle on varattu mahdollisuuksia tulla kuulluksi asiassa. 2) kirkkoneuvosto merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi talouspäällikön kokouksessa esittelemän YT-neuvottelujen ke sisällön 3) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmä käsitteli lomautusasiaa kokouksessaan ma Hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmän kannanotot annetaan kirkkoneuvoston tietoon kokouksessa. 4) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että lomautusasian ratkaisemiseksi pidetään vielä tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut ti Tällöin tarkistetaan vielä millainen työvoimantarve seurakunnassa on joulun ja vuodenvaihteen aikana. 5) kirkkoneuvosto käsittelee Rantalan leirikeskuksen emännän lomautusta ja siihen liittyviä muita asioita kokouksessaan Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kirkkoneuvosto käsittelee lomautusasiaa Muistio todettiin salaiseksi asiakirjaksi julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan.

7 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Talouspäällikön virkavapaus kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston päiviltä Kn 112/ Kirkkoneuvosto myönsi talouspäällikkö Tapio Yliluomalle hakemuksesta palkatonta virkavapautta kirkolliskokouksen istuntopäiviä varten. Tarkoitus oli, että talouspäällikkö hakee Kirkon keskusrahastosta ansionmenetyskorvausta ko. ajoille. Kirkolliskokous on päättänyt, että kirkon / seurakuntien päätoimisessa palveluksessa oleville työntekijöille ei makseta ansionmenetyskorvausta, koska kirkolliskokoustyöskentely on niin lähellä omaa työtä ja hyödyntää sitä seurakuntaa, jonka palveluksessa kirkolliskokousedustaja on. Tämän vuoksi talouspäällikkö Tapio Yliluoma anoo kirkkoneuvostolta, että hän saisi osallistua kirkolliskokouksen istuntopäiviin työajalla palkallisesti. Yhden viikon (5 pv) palkka on n Vuodessa on kaksi istuntokautta (10 pv). Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että talouspäällikkö Tapio Yliluoma osallistuu kirkolliskokousistuntoihin työajalla palkallisesti kahden viikon (10 pv) ajan vuosittain. Yhden viikon palkka (5 pv) on n Talouspäällikkö poistui kokouksesta pykälän 112 ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 113 Virkavapaan myöntäminen TYK-Kuntoutusta varten Kn 89/ Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt / varhaiskuntoutuksesta seuraavaa: Jos viranhaltijalle/työntekijälle on myönnetty virkavapautta/työvapaata varhaiskuntoutusta varten, hänelle voidaan maksaa palkkaa harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kirkkohallituksen tai Kelan kautta. Kirkkohallituksen tai Kelan kuntoutusajalta mahdollisesti maksama kuntoutusraha kuuluu palkkaa vastaavalta osalta seurakunnalle siltä virkavapaus- /työvapaa-ajalta, jolta viranhaltijalle/työntekijälle on suoritettu palkkaetuja (Kirkon virka- ja työehtosopimus 92 ). Paimion seurakunta maksaa työntekijälle palkkaa varhaiskuntoutuksen ajalta edellä mainitun periaatteen mukaisesti. Palkan maksaminen perustuu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston pykälä 113 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja.

8 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Vanhan Pappilan suojelumetsäalueen puiden myynti Htp 10/ Kirkkoherranvirastoon soitettiin kiirastorstaina puhelu, jossa huolestunut seurakuntalainen kertoi, että hänen ja Moision asuntoalueen muutkin lapset käyttävät Vanhan Pappilan suojelumetsikköä leikkipaikkana. Myrkyssä tapaninpäivänä 2011 vaurioituneet puut voivat kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa lapsille. Soittaja toivoi, että myrskytuhot korjataan mahdollisimman nopeasti. Turun Sanomissa oli artikkeli kirjanpainaja -kuoriaisen aiheuttamista tuhoista kuusimetsissä, joissa on myrskyn kaatamia puita. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) neuvoo metsänomistajia tarkistamaan kuusimetsänsä huolellisesti tuhojen varalta. Kirjanpainajakuoriaiset lisääntyvät kaatuneiden tai muuten heikentyneiden puiden kaarnan alla. Kuoriaiset levittävät sinistäjäsientä, joka alentaa puun arvoa. Jos metsänomistaja laiminlyö lakisääteisen velvollisuutensa poistaa vahingoittuneet puut ajoissa ja tuho leviää naapurin metsään, on hän korvausvelvollinen naapurin metsälle aiheutuneisiin tuhoihin. Srk-puutarhuri Seppo Pekola oli talouspäällikön pyynnöstä yhteydessä metsänhoitoyhdistys Lounametsään/ Anssi Saarinen ja keskusteli myrskypuiden poistamisesta / kaatamisesta. Vakavimman turvallisuusriskin aiheuttavat ne puut, jotka nojaavat nyt toista puuta vasten. Puiden poistamisesta ei tehty vielä päätöstä, koska metsä on luonnonsuojelualue. Srk-puutarhuri Seppo Pekkola oli edelleen yhteydessä talouspäällikön pyynnöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen puiden kaatamisen lupa-asioissa. Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Mattila suoritti srk-puutarhuri Seppo Pekolan kanssa maastokatselmuksen to Pappilan metsän luonnonsuojelualueella. Katselmuksessa todetut asiat ja alueen hoidon sekä käytön kannalta vaadittavat toimenpiteet edellyttävät poikkeamista alueen rauhoitusmääräyksistä. Luonnonsuojelualueella on rauhoituspäätöksen mukaan kielletty mm. kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa Paimion seurakunnalle päätöksellään luvan tehdä tai teettää alueella seuraavia hoitotoimenpiteitä: - raivata olemassa olevien polku-urien päälle kaatuneet tai kulkua haittaavat puut pois (koko alueella) - kaataa osittain pystyyn jääneet kaatumavaarassa olevat puut - raivata (kuviolla 2 sijaitsevan) kuivan niityn päälle kaatuneet puut pois - poistaa museovirastolta pyytämänsä ohjeistuksen mukaisesti alueella (kuvio 1) sijaitsevan kivikehän/muinaismuiston päältä kohdetta vaurioittavan puuston - poistaa kiinteistön rajalta kaikki kaatumisvaarassa olevat ja naapurikiinteistöä haittaavat puut - poistaa (kuviolta 4) kuusia hakkuutähteineen alueella olevan jalopuuston suojelemiseksi / hoitamiseksi - kuviolta 2 ja 4 sekä kiinteistön rajoilta ja muinaismuistokohteelta poistettavat puut saa myös kuljettaa pois alueelta maaperää vahingoittamatta. Suositellaan myös hakkuujätteiden poistoa. - kiinnittää alueen reunoille Varsinais-Suomen ELY-keskuksen erikseen toimittamia suojelualueen opastauluja - lupa voimassa asti - päätös tai kopio päätöksestä on pidettävä alueella töitä suorittaessa mukana

9 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / 108 ELY-keskus katsoo, että edellä esitetyn myrskytuhojen korjuu on perustelua alueen hoidon ja käytön kannalta, eikä toimenpide vaaranna kyseisen suojelualueen suojeluarvoja. Alueelle jäävien myrskyn kaatamien runkojen jättäminen on perusteltua luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. ELY-keskus katsoo, että Pappilan metsän kaltaisessa luonnontilaisessa metsässä tuhohyönteisten luontaiset viholliset rajoittavat tuhohyönteisten runsastumismahdollisuuksia ja alueen eristyneisyys ja etäisyys lähimmistä talousmetsistä rajoittaa riittävästi mahdollisten tuhohyönteisten leviämistä. Lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiselta suojelualueelta levinneiden hyönteistai sienituhojen aiheuttamat vahingot korvataan valtion varoista. Vastuuryhmä merkitsee asian tiedoksi ja keskustelee ELY-keskuksen antamasta päätöksestä. Talouspäällikkö esittää, että puiden kaatamis- ja korjuutyöt tilataan joko Paimion maaseutuopistosta (Livia) tai metsänhoitoyhdistykseltä riippuen työn hinnasta. Seurakuntapuutarhuri tekee tarvittavan vertailun ja tilaa työn. Vastuuryhmä hyväksyi talouspäällikön esityksen yksimielisesti Kn 114/ Vanhan pappilan suojelumetsän raivaus- ja hoitotyöt on tilattu metsänhoitoyhdistys Lounametsältä. Alueelta tulee pieni määrä puutavaraa myytäväksi. Myynti hoidetaan metsänhoitoyhdistyksen kautta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön (3 luku 11 5 kohta.) mukaan metsänmyynnistä päättä kirkkoneuvosto. Talouspäällikkö esittää, että Vanhan pappilan suojelumetsäalueen myrskytuhopuiden myynti hoidetaan metsänhoitoyhdistys Lounametsän kautta. Metsänhoitoyhdistys valtuutetaan myymään puut tarkoituksenmukaisimmalla kauppatavalla ja parhaaksi katsomillaan hinnoilla ja ehdoilla. Paimion seurakunta on myynyt vastaavia pieniä puueriä aikaisemminkin metsänhoitoyhdistyksen kautta, koska pienten puuerien myynti suoraan ostajille ei ole tarkoituksenmukaista. Metsänhoitoyhdistys mm. kerää useita pieniä puueriä ja myy ne yhtenä kokonaisuutena, jolloin puiden omistajat saavat puista paremman hinnan kuin jos ne myydään pienempi puuerä erikseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto Kn 115 / Kirkossa työntekijälle maksettava varsinainen palkka muodostuu ) tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka) 2) vuosisidonnaisesta palkanosasta (ent. ikälisät) ja 3) harkinnanvaraisesta palkanosasta. - Harkinnanvaraisen palkanosan suuruus on enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Paimion seurakunnassa summa on enintään n / kk ammattiryhmästä riippuen. - Harkinnanvaraisen palkanosan perusteena on työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. - Työsuoritus arvioidaan asteikolla - erinomainen (palkankorotus X ) - hyvä (palkankorotus X ) - normaali (normaali palkka tai + X ) - edellyttää kehittymistä (nykyistä palkkaa ei vähennetä) - Työnantaja päättää kuinka paljon kustakin tasosta on mahdollista saada harkinnanvaraista palkanosaa. - Työnantaja päättää arviointijakson pituuden. Se on vähintään 6 kk ja enintään vuosi. - Myönnetty harkinnanvarainen palkanosa on voimassa toistaiseksi. Sitä tarkistetaan jos tehtävää muutetaan olennaisesti tai suoritustaso alenee huomattavasti. Tällöin työntekijälle on annettava tilaisuus parantaa työsuoritusta ja tilannetta seurataan vähintään kaksi seurantajaksoa. Yhden seurantajakson pituus on tällöin minimissään 6 kk. - Harkinnanvaraisen palkanosan määrittelyn yhteydessä käydään läpi jokaisen työntekijän tehtävänkuvaus. - Suoritustasot määritellään / konkretisoidaan seurakunnissa. Ei ole olemassa yleisiä koko kirkossa käytettäviä määrittelymalleja. - Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto (projektiaikataulu) käsitellään kirkkoneuvostossa. Kirkkovaltuusto päättää asiasta viimekädessä talousarviovarojen muodossa. - Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vaatii täytäntöönpanoneuvotteluja työnantajan ja työntekijöiden välillä. Asiassa tarvitaan koulutusta ja konsultointia. - Jari Suvila (Porin srk-yhtymän yhteisen seurakuntatyön päällikkö) kertoo Paimiossa ke , miten Porin srk-yhtymä siirtyi Havan käyttöön ja mitä asiassa on hyvä tehdä. Tilaisuuteen on kutsuttu kaikki Paimion srk:n työntekijät. Havan prosessiaikataulu Havan valmistelun aloituspäätös kirkkoneuvosto ti Työntekijöiden info ke Tehtävänkuvausten tarkistustyön aloitus lokakuussa 2012 Suoritustasojen määrittely kevät 2013 Työsuoritusten seurantajakso Tavoitteena, että Hava käytössä Havan valmistelun ohjausryhmä: khra, tp, työalavastaavat ja ay-edustajat Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon suunnitellun aikataulun ja ohjausryhmän kokoonpanon. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Tavoitteena on, että Hava on käytössä

11 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Seurakunnan omien konserttien järjestäminen ja pääsylippujen myynti Kn 116/ Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että kirkkoa voidaan vuokrata konsertteja varten 2000 euron hintaan/tilaisuus. Konsertin järjestäjä voi myydä tilaisuuteen lippuja. liite 5 Asian käsittely: Kanttori Armi Laakso on tehnyt liitteenä olevan esityksen. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee kirkkomusiikin työalavastaavan kanttori Armi Laakson tekemästä esityksestä. Kirkkoneuvosto kannatti Armi Laakson esitystä. Paimion srk saa hyvää mainosta, saadaan omalle musiikkityölle lisää tuloja ja ihmisiä kirkkoon. Toisaalta talouspäällikkö totesi, että tässä riski on seurakunnalla, koska artisti ei maksa kirkon vuokraa 2000 e vaan ottaa esiintymispalkkion, jonka seurakunta maksaa artistille. Leena Erälinna esitti, että Armi Laakson esitys hyväksytään ja kirkkomusiikin työalavastaava arvioi yhdessä talouspäällikön ja kirkkoherran kanssa taloudellisen riskin tapauskohtaisesti. Kirkkoherra määrittelee esiintyjän sopivuuden tapauskohtaisesti. Kirkkoherra Vesa Tuominen esitti, että asiaa jää pöydälle ja sitä valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Tarkennetaan mm. taloudelliset riskit ja millä aikaperiodilla konsertteja suunnitellaan. Suoritettiin äänestys. Leena Erälinnan ehdotusta kannatti: Kimmo Valkonen, Liisa Pajala, Anne Kuparinen, Eeva Heurlin ja Leena Erälinna. Kirkkoherra Vesa Tuomisen ehdotusta kannatti: Arimo Lähdeniitty ja Vesa Tuominen. Suoritetun äänestyksen perusteella Leena Erälinnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

12 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Kn 117/ Kirkkolain 10 luvun 6 :n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkolain 25 luvun 1 :n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Kirkkovaltuuston kokouksen päätökset 14 Tilinpäätös vuodelta Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 16 Vuosikertomus Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkollinen tuloveroprosentti vuodelle Paimion seurakunnan kiinteistötoimen strategia ja toimenpideohjelma Hautapaikkamaksut vuodelle Seurakunnan investoinnit vuonna 2012 ja lisätalousarvio saivat lainvoiman ja voidaan katsoa tulleen täytäntöönpanokelpoisiksi. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tulleen täytäntöönpanokelpoisiksi lukien. Asioiden valmistelu- ym. muut täytäntöönpanotyöt on annettu tiedoksi sille viranhaltijalle/työntekijälle, jolle asia ohje-/ johtosäännön tai työnjaon mukaan kuuluu. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ / Johtoalueen käyttöoikeussopimus / Kaaritien puistomuuntamo Kn 118/ Liiketontin ja puistomuuntamon sijainti Paimion myi v Masku kiinteistöt Oy:lle liiketontin kaaritien varrelta. Tontin suuruus oli n. 0,9 ha ja siihen liittyi myös seurakunnan kahden eri tontin välissä olevaa puistoaluetta n. 0,2 ha. Myytävä alue oli yhteensä n. 1,1 ha. Kaavoitushistoria Paimion rakennuskaavaa muutettiin v Tässä yhteydessä muutettiin teollisuuskäyttöön kaavoitettu alue liikerakennustonteiksi. Kaavamuutos korvattiin Paimion kaupungille luovuttamalla kahden liiketontin välissä oleva alue Paimion kaupungille korvauksetta. Kirkkohallitus hyväksyi menettelyn Asemakaava on hyväksytty ja puiston osalta Liiketontin myyntihankkeessa oli mukana myös Paimion kaupunki. Neuvotteluissa Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa tuli ilmi, että n m2 suuruinen liikerakennustontti olisi muuten riittävä mutta rakennuksen ympärille pitäisi saada enemmän autojen pysäköintipaikkoja. Liikerakennuksen sijaintia ja aluetta rasittaa läheinen junarata ja alueen läpi kulkevat vesi-, viemäri- ja sähköjohdot. Erityisesti junaradan vaatima suoja-alue rajoittaa rakentamista, koska savimaalla sijaitsevan junaradan (Turku-Helsinki) reuna pitäisi vahvistaa sortuman ehkäisemiseksi. Paimion kaupungin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan , että Paimion seurakunta voi myydä liiketontin vieressä olevasta puistoalueesta n m2 suuruisen alueen Masku Kiinteistöt Oy:lle paikoitusaluetta varten. Seurakunta pyysi asialle Paimion kaupungin lupaa, koska v kaavoitussopimuksella alue oli luovutettu Paimion kaupungille. Alue on vielä Paimion seurakunnan omistuksessa, koska luovutuskirjaa ei ole tehty. liite 6 Liiketontin ja puistomuuntamon rakentaminen Masku Kiinteistöt Oy on alkanut rakentaa tontille liikerakennusta (Tarjoustaloa) kesällä Rakennustöiden vuoksi em. puistoalueelle tehdään sähkön puistomuuntamo. Koska Paimion kaupunki ei ole erottanut vielä puistoaluetta seurakunnan Paltta Rno 2:8 tilasta, on seurakunta paperissa vielä alueen maanomistaja. Tämän vuoksi Fortum Sähkönsiirto Oy esittää Paimion seurakunnalle johtoalueen käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä ja tarjoaa Paimion srk:lle korvausta puistomuuntamon sijoittamisesta ja johtoalueesta 250. Sopimuksen tekeminen ja kaupungin hyväksynnän hakeminen Tilanne on edelleen sama kuin puistoalueen myymisen kohdalla. Puistoalue on virallisesti edelleen Paimion seurakunnan omistuksessa mutta todellisesti alue on siirtynyt kaavoitussopimuksella Paimion kaupungin omistukseen. Tämän vuoksi on hyvä pyytää puistomuuntamon sijoittamiselle ja sopimuksen tekemiselle Paimion kaupungin lupa ja maksaa korvaussumma 250 Paimion kaupungille. Talouspäällikkö on lähettänyt Paimion kaupunkiin sähköpostin , jossa hän on kertonut asian ja pyytänyt mikäli mahdollista kaupunginhallituksen lausuntoa asiasta kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan Talouspäällikkö kertoo kirkkoneuvostolle hallinto- ja tukipalvelujen vastuuryhmän kannanotot asiaan kokouksessa.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot