Maanantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Taisto Kröger, puheenjohtaja Ritva Puurunen, varapuheenjohtaja Antti Kuronen, jäsen Maija-Leena Räsänen, jäsen Irma Riekkinen, jäsen Kari Pitkänen, jäsen Matti Räsänen, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari, I varapuheenjohtaja Pirjo Smolander ja II varapuheenjohtaja Pekka Martikainen, esittelijänä kunnanjohtaja Toni Auvinen ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Martti Kähkönen. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kuronen ja Kari Pitkänen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Taisto Kröger Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Antti Kuronen Paikka ja pvm Tuusniemi Virka-asema Martti Kähkönen Kari Pitkänen Allekirjoitus Vt. ilmoitustaulunhoitaja Eeva Mäkinen

2 Kunnanhallitus KESÄMÖKKITONTIN MYYMINEN VIHTANIEMESTÄ Kh 90 Tuusniemen kunnan ja ostajana Jussi Pöntisen ja Virpi Honkasen välillä on allekirjoitettu kauppakirja koskien kesämökkitontin myyntiä Vihtaniemestä. Kyseessä on toiseksi viimeinen tontti Vihtaniemestä ja kauppahinta on valtuuston hyväksymä euroa. Muutoinkin kauppa on tehty kunnanvaltuuston hyväksymän delegointipäätöksen mukaisesti. Tontin pinta-ala on m 2. Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. kaupan ja sitä koskevan kauppakirjan liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

3 Kunnanhallitus LISÄMAAN MYYMINEN VIHTANIEMESTÄ Kh 91 Aviopari Juha Nieminen ja Mirjami Uotila-Nieminen Joensuusta ovat tarjoutuneet ostamaan kunnalta omistamansa vapaaajanasunnon vierestä lisämaata. Ostajat ovat omistaneet kesästä 2010 lähtien noin 2500 m 2 :n suuruisen tontin ja sillä kesämökin rakennuksineen Juojärven rannalla Vihtaniemen kärjessä. Lisämaan myymisen tiimoilta on neuvoteltu asiasta useaan otteeseen ja asia on ollut myös esillä kunnanhallituksen iltakoulussa. Valmistelun ja neuvottelujen jälkeen on päädytty siihen, että lisämaata myydään noin 2500 m 2, josta rantaviivaa on noin 45 m. Kunnan edustajat ovat käyneet ostajan kanssa paikanpäällä ja pitäneet katselmuksen. Hinnaksi on sovittu euroa, missä maanarvon lisäksi on huomioitu puusto ja ranta. Nyt myytävällä lisämaalla ei ole osayleiskaavan mukaan erillistä rakennusoikeutta, mutta alkuperäiselle rakennuspaikalle ja lisämaalle voidaan hyväksyä täydennysrakentamista osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaupat on tehty muutoin kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymien ehtojen pohjalta. Kauppakirja allekirjoitetaan Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ko. kaupan ja sitä koskevan kauppakirjan esityslistan liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

4 Kunnanhallitus KOJANLAHDEN ENTISEN KOULUN TONTIN MYYMINEN KYLÄYHDISTYKSELLE Kh 92 Kojanlahti-Ruskila kyläyhdistys tiedusteli alkuvuonna kunnalta mahdollisuutta ostaa koulun tontti itselleen. Kojanlahden entinen koulurakennus on jo myyty useita vuosia sitten kyläyhdistykselle. Asiasta on neuvoteltu useaan otteeseen kyläyhdistyksen edustajien kanssa ja se on ollut käsittelyssä kunnanhallituksen iltakoulussa. Valmistelun ja neuvottelujen jälkeen on päädytty siihen, että kauppahinta on 700 euroa. Tällöin on verrattu tilannetta suurin piirtein vastaavanlaisiin aiempiin tapauksiin. Vuokrasopimuksessa kyläyhdistyksellä on etuosto-oikeus tonttiin, joka muodostuu Yrjönpelto-nimisestä tilasta ja se on pintaalaltaan 5100 m 2. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ko. kaupan ja sitä koskevan kauppakirjan liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

5 Kunnanhallitus MUUTOKSIA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON Kh 93 Talousarviovuoden kuluessa talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntalain mukaan kunnanvaltuusto. Esityslistan liitteenä on luettelo niistä muutoksista, jotka ovat nyt ajankohtaisia ja tarpeellisia. Muutoksia on nyt tehty toimintamenoihin. Muutokset pitävät sisällään sekä määrärahojen siirtoja että muutoksia. Investoinnit käsiteltiin edellisessä kokouksessa Muutosten jälkeen tuloslaskelma on alijäämäinen euroa. Alkuperäinen talousarvio arvioitiin ylijäämäiseksi euroa. Siirrot ja muutokset on huomioitu liitteenä olevassa päivitetyssä talousarvion yhteenvedossa. Kunnanvaltuusto hyväksyi ensimmäisen kerran muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon. Muutoin talousarviomuutoksia selostetaan tarvittaessa tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuluvan vuoden talousarvioon liitteen mukaiset määrärahojen siirrot ja muutokset. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

6 Kunnanhallitus KÄYTTÖTALOUSRAAMI VUODELLE 2013 SEKÄ TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Kh 94 Taloustoimistossa on valmisteltu raamiesitys vuoden 2013 talousarvosta sekä talousarvion laadintaohjeet. Raamia koskevat tärkeimmät meno- ja tulokohdat on käsitelty johtoryhmän kokouksessa Tavoitteena on, että toimintamenojen kasvu saadaan pysähtymään noin 3,8 prosenttiin. Vuoden 2013 toiminnassa lisämenoja aiheuttaa mm. ensihoitouudistus, terveydenhuollon kasvavat kustannukset ja ikärakenne, joka aiheuttaa lisäpainetta myös sosiaalitoimessa. Tulopuolella on huomioitu, että ensi vuonna korotetaan maksuja, taksoja ja vuokria. Kunnan verotulojen on arvioitu ensi vuonna kasvavan 1,6 % tämän vuoden tasosta ja valtionosuudet nousevat n. 3,4 %. Tarkempia tietoja talouden kehityksestä saadaan koko loppuvuoden ajan, joten talousarvio joudutaan tekemään epävarmuuden vallitessa. Vuosikate alenee ja poistot sekä korkomenot kasvavat. Vuosikate ( ) ei enää kata poistoja ( ). Tilikauden arvioitu tulos on euroa. Talousarvion laadinta on tarkoitus hoitaa niin, että hallintokunnille annetaan liitteen mukaiset laadintaohjeet elo-syyskuun vaihteessa ja talousarvioesitykset pyydetään mennessä. Talousarvio on kunnanhallituksen käsittelyssä ja valtuustossa Raamiesitys ja laadintaohjeet sekä aikataulutus ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet ja aikataulut sekä käyttötalousraamin vuodelle Perusteet saattavat muuttua monista eri syistä talousarvion lopulliseen käsittelyyn mennessä ja tällaiset oleelliset muutokset otetaan huomioon valmistelussa jo talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

7 Kunnanhallitus INVESTOINTIRAAMI VUODELLE 2013 JA SUUNNITELMA VUOSILLE Kh 95 Vuosi 2013 on investointien suhteen euromääräisesti suuri, sillä investoinnit ovat lähes viisi miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat 20-paikkaisen palveluasumisyksikön rakentaminen palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen väliin. Tästä investoinnista on merkitty vuodelle 2013 kaksi miljoonaa euroa. Toinen iso rakennushanke on päiväkodin tilojen saneeraus, mikä on 0,5 miljoonaa euroa. Muita merkittävimpiä investointeja ovat laajakaistahanke, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2013 on arvioitu euroksi sekä varautuminen uusien asuinalueiden hankintaan ja kunnallistekniikkaan euroa, ja kirkonkylän lähiliikuntapaikat euroa. Vesihuollon investoinnit ovat runsaat euroa ja vesihuollon avustukset vajaa euroa, yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Esityslistan liitteenä on investointiraami vuodelle 2013 ja suunnitelma vuosille Näitä asiakirjoja käydään vielä tarkemmin läpi kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että liitteen mukainen investointiraami 2013 ja investointisuunnitelma v ovat pohjana seuraavien vuosien talousarvioesityksien tekemiselle investointien osalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

8 Kunnanhallitus PERUSTERVEYDENHUOLLON TALOUSARVIOESITYS KUOPION KAUPUNGILLE Kh 96 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välisen perusterveydenhuoltoa koskevan sopimuksen mukaan Tuusniemen kunnan tulee tehdä esitys kunnalle tuotettavien palvelujen määrärahoista Kuopion Perusturvan ja Terveydenhuollon palvelualueelle. Edelleen todetaan sopimuksessa, että talousarvion valmistelua koskevat päätökset Tuusniemen kunnan palvelujen osalta tehdään lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Tuusniemen kunnan esitysten mukaisesti ja annetaan tiedoksi Tuusniemen kunnalle. Esityslistan liitteenä on perusterveydenhuollon talousarvioesitys, joka toimitetaan Kuopion kaupungille. On huomioitava, että liitteen budjettiesitykseen merkittyjen määrärahojen lisäksi on sellaisia kunnan suoraan kustannettavia määrärahoja, jotka eivät sisälly Kuopiolle esitettäviin määrärahoihin. Näitä ovat mm. ruokahuolto, kiinteistöhuolto, eläkemaksut ja lisäksi ympäristöterveydenhuolto. Vuoden 2012 toteutuma tulee olemaan n. 3,0 milj. euroa. Korotus vuodelle 2013 on esityksen mukaan n. 5,9 %. Tiedossa olevat muutokset on huomioitu talousarvioesityksessä. Esityksen loppusumma on 3,18 milj. euroa. Ehdotetulla määrärahalla Tuusniemellä jatkuu suunnilleen nykyinen perusterveydenhuollon palvelutaso, lisättynä toisella hammaslääkärillä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 perusterveydenhuollon määrärahojen osalta tehdään Kuopion kaupungille liitteen mukainen talousarvioesitys. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

9 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kunnanhallitus KIRJASTOAUTO- JA KIRJASTOYHTEISTYÖ Klk 4 Kh 97 Koulutuslautakunta käsitteli Koillis-Savon kirjastoyhteistyötä lokakuussa 2011 ( 44/2011), kunnanhallitus hyväksyi lautakunnan esityksen 137/2011. Tuusniemen kunnalla on yhteinen kirjastoauto Juankosken, Nilsiän ja Kaavin kanssa. Kirjastoauton osakkaista Nilsiä neuvottelee kuntaliitoksesta Kuopion kanssa. Nilsiän liitosselvitykseen kuuluu osaltaan kirjasto- ja kirjastoautopalvelujen järjestäminen. Kirjastoauto palvelee Tuusniemellä yhden päivän viikossa, pysäkkejä on 38, v kirjastoauton lainamäärä Tuusniemen osalta oli Suurin palvelujen käyttäjä on ollut Nilsiä. Alla olevasta linkistä löytyvät kirjastotilastot. Liitteenä olevassa/olevissa muistioissa on käyty läpi vaihtoehtoisia palvelujen järjestämistapoja. Osaratkaisua (kirjastoautopalvelut) mielekkäämpää on tarkastella kirjastopalveluja kokonaisuutena Nilsiässä pidetyssä yhteistyöneuvottelussa todettiin seuraavaa: Kuntaliitoksen toteutuessa kaikkien osapuolten näkökulmasta ainoa todellinen mahdollisuus järjestää kirjastoautopalvelu olisi Koillis-Savon kuntien kesken Kuopion johdolla toteutettava kirjastopalvelu, jossa Nilsiän, Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastot olisivat Kuopion lähikirjastoja. Kunnat maksaisivat palvelusta, jonka budjettivastuu ja henkilöstö olisivat Kuopiolla. Tällöin koko alueella olisi yhteinen rekisteri sekä yhteisesti sovitut käyttösäännöt. Tällainen malli tukisi nykyistä maakuntakirjaston roolia alueen johtavana toimijana. Se myös säästäisi työtä (henkilöresurssia) sekä päällekkäisiä ja toistuvia toimintoja Maakuntakirjastot (Pohjois- ja Etelä-Savo sekä Pohjois- Karjala) suunnittelevat siirtymistä yhteiseen kirjastojärjestelmään, jolloin yhteinen toiminta Koillis-Savon alueella olisi maakuntakirjaston roolin mukainen

10 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Klk 4 jatkuu Koillis-Savon alueella on kehitetty mm. auton myötä yhteinen kokoelmapolitiikka, jolla poistetaan päällekkäisyyttä ja jonka myötä esim. kuljetuskustannuksissa syntyy säästöä; mikäli tämä purkautuu, kustannuserät kasvavat Pienemmille toimijoille tarjoutuisi ammatillinen työyhteisö, jossa erikoisosaamista voitaisiin jakaa ja hyödyntää laajemmalla alueella Käsillä olevaan kirjastoalan murrokseen voitaisiin näin varautua (kaikinpuolinen digitalisoituminen yms) Kustannussäästöjä syntyisi, kun käytössä olisi keskitetty kirjastojärjestelmä ja keskitetyt tuki- sekä etäpalvelut Kirjastopalveluun on jatkossa tulossa sekä järjestelmän että formaatinmuutoksia; tällä toimintamallilla selvittäisiin yhdellä muutoksella, mutta mikäli pelkkä Nilsiän kirjasto siirtyy, tarvitaan 2-3 erillistä muutosta (sama tilanne sopimuksissa ja tietyissä muissakin asioissa) Mallin toteuduttua kirjastoalan pätevyysvaatimusten mukainen henkilöstörakenne olisi mahdollista saada kuntoon Valtakunnalliset yleisten kirjastojen laatusuositukset toteavat kunnan tehtäväksi kuntalaisten tietohuollosta ja sivistyksellisistä tarpeista huolehtimisen ja korostavat kuntayhteistyöllä varmistettavaa asiantuntemusta sekä olosuhteiden mukaan suunnitelmallista aineistopolitiikkaa Asiakkaiden saamat palvelut eivät muuttuisi. esimerkiksi kaikilla kirjastoilla olisi omat jononsa nykyiseen tapaan. Kaiken fyysisen kirjastoaineiston kierrättäminen ympäri koko uuden toimintaalueen ei logistisista ja kustannussyistä ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Henkilöstön ja kirjaston lähiesimiesten asema ei muutu. Annetaan kokouksessa (esittelyosassa esitelty muistio-luonnos täsmentyy alkavalla viikolla) Liite 2 Lautakunta käy keskustelun yhteistyöstä. Varsinaiset päätökset tehdään myöhemmin. Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen.

11 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Klk 19 Kevään 2012 aikana kirjastoyhteistyöneuvotteluja on jatkettu. Neuvottelussa oli mukana kirjastojen henkilökunnan edustus, kokoontuivat sivistystoimenjohtajat Kuopion edustuksen kanssa. Viime mainitussa neuvottelussa oli esillä luonnossopimus, jolla Tuusniemen (ja muiden Koillis-Savon kirjastokimpan) kirjastopalvelujen tuottaminen siirtyy Kuopion kaupungin tuotettavaksi (Liite 1 MUISTIO ) Sopimuksen lähtökohtana on aluekirjasto, johon (ent.) Nilsiäkin kuuluu. Aluekirjastonhoitajan toimipiste ratkeaa myöhemmin (Nilsiä/Juankoski). Näin Kaavin, Juankosken, Tuusniemen kirjastoistakin (ent.) Nilsiän kirjastoon tapaan tulisi Kuopion kaupunginkirjaston lähikirjastoja. Sopimuksessa on määritelty palvelujen minimitasoksi (kohta 2.2) vuoden 2011 lopun palvelutaso. Mittareina ovat toiminnan järjestämiseen liittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitetut vuoden 2011 tunnusluvut. Kokonaiskustannuksien arvioimista varten on Kuopiolle toimitettu Tuusniemen kirjaston vuoden 2012 talousarvio, josta on vähennetty kiinteistöön liittyvät kustannukset (ne jäävät kunnan maksettavaksi), yhteiset kustannukset (mm. taloushallinnon vyörytykset), muut yhteiset kustannukset (esim. ATK). Palvelut korvataan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yleiskustannusten jakoperuste on väkiluku. Henkilöstön asema turvataan, ei irtisanomisuhkaa. Palvelujen käyttäjän kannalta muutokset jäävät vähäisiksi. Koillis- Savossa säilyy oma jono, hankittavasta aineistosta päättää jokainen (lähi)kirjasto. Kunnan valtionosuuteen ratkaisu ei vaikuta.

12 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Klk 19 jatkuu Siirtymävaiheessa tulee joitakin kertaluonteisia lisäkustannuksia järjestelmien yhdistämisestä. Samoin hallinto- ja atk-kustannukset noussevat jonkin verran. Sopimus on ns. isäntäkuntamallin mukainen. Sopimusluonnoksen mukaan Tuusniemen koulutuslautakunnan nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kuopion hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa, kun käsittelyssä on tähän sopimukseen liittyvä asia. Sopimuksen seurantakokous järjestetään kerran vuodessa. Yhteistyön tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti: - Yleisellä tasolla varautuminen ja orientoituminen tulevaisuuteen, verkottuminen vs (mahdollinen) yksin jääminen - keskitetyn kirjastojärjestelmän ja sen tukipalvelun edut (toimintavarmuus) - Kirjastoautoyhteistyö edellyttää sopimuksia - Ammatillinen taustayhteisö työntekijöille - Kirjaston (aluekirjaston) henkilöstörakenteen kehittäminen asetuksen mukaiseksi. kirjastoa 4 Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset tulee täyttää kuuden vuoden siirtymäajan kuluessa. Asetus tuli voimaan Koulutuslautakunta hyväksyy sopimuksen linjaukset ja esittää kunnanhallitukselle sopimuksen mukaisten yt-neuvottelujen käynnistämistä, kun sopimusteksti on tarkennettu yhdessä Kuopion edustajien kanssa. Selostusosasta ilmenevillä perusteluilla koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kirjastopalvelujen tuottamisen siirtämistä Kuopion kaupungille isäntäkuntamallin mukaisesti (ks sopimusluonnos).

13 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Klk 19 jatkuu Sopimusneuvotteluissa koulutuslautakuntaa edustaa sivistystoimenjohtaja ja lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen seuraavalla lisäyksellä: Aiheuttamisperiaate kirjataan sopimukseen. Klk 29 Kirjastoyhteistyöhön liittyvä yt-neuvottelu on käyty Muistio on liitteenä 1. Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan kirjastoyhteistyöneuvottelu käytiin Neuvottelumuistio on liitteenä 2 ja kirjastopalvelujen järjestämissopimus liitteenä 3. Neuvottelujen jälkeen on Kuopiosta tullut toivomus: jos te haluatte sopimukseen lauseen Tuusniemen lähikirjastolla osana aluekirjastoa säilytetään oma varausjono, siihen olisi lisättävä perään jos se teknisesti on mahdollista. Toivomus perustuu siihen, että kirjastojärjestelmän toimittaja ei ole ratkaissut monen eri jonon rakentamista saman kirjastolaitoksen sisällä Suomessa vastaavan kaltaisissa usean kunnan alueella toimivissa kirjastoissa on käytössä yksi varausjono. Lähin esimerkki löytyy Pohjois-Karjalasta. Kokemuksia löytyy myös Varsinais- Suomesta, Jyväskylän seudulla on tehty selvitys yhden varausjonon eduista ja haitoista. Asiakaskokemukset ovat vaihtelevia, yksinomaisesti tyrmääviä eivät missään. Yhden varausjonon mallissa asiakas voi tilata kirjan mihin tahansa alueen kirjastoon. Yhden varausjonon kirjastojen kokoelmat ovat kelluvia, eli suurimmalla osalla aineistoa ei ole kotikirjastoa vaan kirja jää sinne, minne asiakas sen palauttaa. Asiakaskunnasta riippuen tietyn tyyppinen aineisto voi kasautua joihinkin kirjastoihin (Jyväskylän kokemukset). Tämä haastaa henkilökunnan seuraamaan oman toimipisteen aineistoa ja tilaamaan täydennykset muista pisteistä ja hoitamaan kasautuvan, ei-kiertämättömän aineiston pois.

14 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Klk 29 jatkuu Kirjastot voivat halutessaan asettaa suosituille uutuuskirjoille lyhyemmän laina-ajan (yleensä viikko) ja päättää, ettei niistä voi tehdä varauksia. Uutuuskirjan pikakierto kestää n. vuoden. Pikakierrossa ei voi olla kirjaston ainoa kappale vaan vähintään toinen on normaalissa lainauksessa (varattavanakin). Tuusniemen kirjastossa kutakin nimikettä hankitaan yksi kappale, vain harvoja uutuuskirjoja ostetaan kaksi kappaletta. Kuopiossa vastaavan kirjan hankintamäärä on 15 pääkirjastoon ja yhteensä 39 kpl. Kuopion kirjastotoimi selvittää varausjono-problematiikkaa yhdessä järjestelmätoimittajan Teknikhusetin kanssa. Kirjastojen yhdistymisneuvotteluissa on yhteisenä tahtotilana ollut maaseudun kirjastojen omat varausjonot. Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteenä olevan kirjastosopimuksen hyväksymistä. Päätös Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen. Kh 97 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kirjastosopimuksen liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

15 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus TUUSNIEMEN KUNNAN LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 41 Kh 89 Kh 98 Kunnanhallitus on hyväksynyt Tuusniemen kunnan lähiliikuntapaikkoja koskevat suunnitelmat (Kv :t 11 ja 12). Talousarviossa Tuusniemen kunnan lähiliikuntapaikan rakentamiseen on varattu euron määräraha. Työt on aloitettava urakkaohjelman mukaisesti viimeistään ja hankkeen on oltava valmiina mennessä. Tarjoukset on pyydetty kokonaisurakasta (maanrakennustyöt + sähkötyöt (optio)). Hankintailmoitus on tehty HILMA:an tarjouspyynnöt on voinut tilata Tuusniemen kunnan tekniseltä osastolta. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on ollut Tarjouspyyntöasiakirjat on pyynnöstä toimitettu seuraaville: - Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi - Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu - Pekka Räty / Savottamiehet, Joensuu - Joensuun Ympäristötuotanto Oy, Joensuu - Kompan Suomi Oy, Espoo - Carousel Oy, Rovaniemi - Maanrakennus Martikainen Oy, Kaavi - Petri Niinikoski / Lappset Oy, Suolahti - Autio Oy Infrapalvelut, Oulu - Maansiirto Luostarinen Ky, Kaavi Tarjoukset on saatu seuraavilta: Tarjoaja MU (alv 0 %) SU (alv. 0%) Maansiirto E. Huttunen Oy (osa kalusteista vaihtoehtoisia Kompan/ Puuha tuotteita) e --- e Maansiirto E. Huttunen Oy e --- e Tuusniemen Sora Oy e --- e

16 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekn.ltk. 41 jatkuu Tarjoukset on avattu avauspöytäkirja on liitteenä (liite 4). Sähköurakasta ei määräaikaan mennessä ( klo 15.30) saatu yhtään tarjousta. Edullisimman tarjouksen on maanrakennusurakan (MU) osalta tehnyt Tuusniemen Sora Oy tarjoushinta euroa (alv 0 %). Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Tuusniemen lähiliikuntapaikkojen rakentaminen toteutetaan ja urakoitsijoiksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Tuusniemen Sora Oy. Urakkasopimuksen allekirjoittajiksi valitaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Lautakunta hyväksyi esityksen. Johanna Joukanen-Miettinen jätti eriävän mielipiteen asiasta. Kh 89 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen niin, että Tuusniemen lähiliikuntapaikkojen urakoitsijaksi valitaan Tuusniemen Sora Oy ja rakentaminen toteutetaan eurolla (alv 0 %). Esitetty summa ei vielä sisällä sähkötöitä, joiden osuudeksi vs. tekninen johtaja on arvioinut euroa (alv 0 %). Lähiliikuntapaikkojen yhteenlaskettu kustannusarvio (kv ) on ,24 euroa (alv 0 %).Koulukeskuksen lähiliikuntapaikkaan saatiin avustusta euroa ja vauvasta vaariin lähiliikuntapaikkaan ei saatu avustusta. Tuusniemen kunnan talousarviossa lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen on varattu euroa (alv 0 %), jonka johdosta kunnanhallituksen on esitettävä valtuustolle investointiohjelman sisäinen euron määrärahasiirto.

17 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 89 jatkuu Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh 98 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen niin, että Tuusniemen lähiliikuntapaikkojen urakoitsijaksi valitaan Tuusniemen Sora Oy ja rakentaminen toteutetaan eurolla (alv 0 %). Esitetty summa ei vielä sisällä sähkötöitä, joiden osuudeksi vs. tekninen johtaja on arvioinut euroa (alv 0 %). Lähiliikuntapaikkojen yhteenlaskettu kustannusarvio (kv ) on ,24 euroa (alv 0 %).Koulukeskuksen lähiliikuntapaikkaan saatiin avustusta euroa ja vauvasta vaariin lähiliikuntapaikkaan ei saatu avustusta. Tuusniemen kunnan talousarviossa lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen on varattu euroa (alv 0 %), jonka johdosta kunnanhallituksen on esitettävä valtuustolle investointiohjelman sisäinen euron määrärahasiirto. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh Pohjois-Savon väestönmuutosten ennakkotiedot tammiheinäkuussa Tuusniemi: elävänä syntyneet 14, kuolleet 40, kuntien välinen nettomuutto 23, nettomaahanmuutto 2. Kokonaismuutos em. ajalla -1. Ennakkoväkiluku Satama / kävijämäärät kesä Caravanalue: auto/vaunuvuorokausia 239 kpl (+109 kpl) ja henkilövuorokausia 509 kpl (+238 kpl) Vierasvenesatama: venevuorokausia 24 kpl (+2 kpl) ja henkilövuorokausia 42 kpl (+10 kpl). 3. Pohjois-Savon liiton EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen on ilmoittanut, että PSL ei myönnä Tuusniemen kunnalle avustusta Keskitien-Kassatien perusparannukseen, koska kyse on kunnalle kuuluvasta tavanomaisesta kunnallisteknisestä hankkeesta. Kustannusarvio hankkeessa on noin 0,7 me (alv 0) ja avustusta haettiin n. 0,33 me. 4. Pohjois-Savon ELY-keskuksen raportti: Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Samalla merkittiin tiedoksi työnvälitystilasto Tuusniemen työttömyysaste oli 9,6 %, Koillis-Savon 9,5 % ja Pohjois-Savon 10,9 %. Merkittiin tiedoksi myös, että patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään hyväksynyt Tuusniemen Kehittämissäätiön säädekirjan ja säännöt. Edelleen merkittiin tiedoksi Tuusniemen käsityö- ja kulttuuriyhdistyksen edustajien vierailu kunnanhallituksen kokouksessa klo Heidän esityksensä merkittiin tiedoksi ja siihen palataan myöhemmin. Lähetystöön kuuluivat Anna-Liisa Happonen, Maija-Liisa Neuvonen ja Saara Hämäläinen.

19 Kunnanhallitus TIMO HOLOPAISEN EROANOMUS KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA Kh 100 Keskusvaalilautakunnan ensimmäinen varajäsen Timo Holopainen pyytää eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. Esteellisyystilanteiden välttämiseksi vaalilaissa on rajoitettu ehdokkaan kelpoisuutta toimia vaaliviranomaisena. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka on ehdokkaana ko. vaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa (Vaalilaki mom.). Timo Holopainen on ehdolla tulevissa vaaleissa. Vaalilain 14 :n mukaan, jos keskusvaalilautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. Kunnanhallitus päättää määrätä kunnallisvaalien 2012 ajaksi väliaikaisen 1. varajäsenen, koska Timo Holopainen on esteellinen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti määrätä kunnallisvaalien 2012 ajaksi keskusvaalilautakunnan 1. varajäseneksi Jouko Tuomaisen.

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot