Kiukainen Kiukainen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiukainen Kiukainen 2"

Transkriptio

1 KIUKAISTEN KYLÄT

2 Kiukainen Kiukais Sijainti: N, E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km, Tampere 115 km, Helsinki 220 km. Kiukainen (per. 1872) on entinen kunta Satakunnan maakunnassa. Kunnassa asui ihmistä (2008) ja sen pinta-ala oli 150,38 km2, josta 0,52 km2 oli vesistöjä. Väestötiheys oli 21,95 asukasta/km2 (2008). Vuoden 2009 alussa Kiukaisten kunta yhdistyi Euran kunnan kanssa. Kiukainen on ollut osa Euraa myös aiemmin. Kiukaisten naapurikunnat ennen kunnan lakkauttamista olivat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö ja Nakkila. Kiukaisten vaakunan suunnitteli Gustaf von Numers ja se vahvistettiin vuonna Kiukaisten alueen esihistorialliset asuinpaikkalöydökset ovat ajalta ennen ajanlaskumme alkua, noin ekr. Kokonainen muinainen aikakausi on nimetty Kiukaisten kulttuuriksi. Kiukaisten uskotaan saaneen nimensä hiidenkiukaista, pronssikautisen ajan hautamuistomerkeistä. Paneliassa sijaitseva noin 30 metriä leveä ja n. 4 metriä korkea kuninkaanhauta on kooltaan Pohjoismaiden suurin hiidenkiuas. Hauta on kuvattu myös Kiukaisten vaakunassa. 2

3 Sisällys Kiukainen.. 2 Tervetuloa tutustumaan Kiukaisten kyliin.. 4 Kiukaisten kylien tulevaisuuden analysointia.6 Laukola Mäkelä Rahvola kolme kylää nipussa.. 8 Rahvola vanha torpparikylä... 9 Laukola isojen tilojen kylä 10 Mäkelä kylä taajaman kupeessa 10 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laukola Mäkelä Rahvolassa Laihia rauhaa ja turvaa 12 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laihialla Eurakoski Kiukainen Köylypolvi kylät keskustan kupeessa 15 Tulevaisuuden kehittämistoimet Eurakoski Kiukainen Köylypolvessa...17 Harola elinvoimaa jo vuosisatojen ajan 18 Tulevaisuuden kehittämistoimet Harolassa...19 Kiukaisissa toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä 20 Esitteen teksti perustuu Kiukaisten kylissä järjestetyissä kyläilloissa asukkaiden kanssa tuotettuun aineistoon. Kyläiltojen järjestelyistä on vastannut LEADER-toimintaryhmä Pyhäjärviseutu ry. Esitteen taitto ja painatus on toteutettu Satakuntaliiton Onni kutsuu kylään -hankkeen esimerkkinä useamman kylän yhteisestä kyläsuunnitelmaesitteestä. Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja sitä rahoittavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen Ely-keskukset. LÄHTEET: 3

4 Tervetuloa tutustumaan Kiukaisten kyliin V uonna 2009 Kiukainen liitettiin osaksi Euran kuntaa. Kuntaliitoksen mukanaan tuomat muutokset entisessä Kiukaisten kunnassa saivat asukkaat pohtimaan oman asuinkylänsä tulevaisuutta. He totesivat yhteistuumin, että nyt olisi oikea aika alkaa puhaltaa yhteen hiileen muiden kylien kanssa. Syksyllä 2010 kylät antoivat ensimmäisen voimannäytteensä. Kaikki kyläyhdistykset ja muut aktiiviset kylien asukkaat olivat perustamassa Kiukaisten kylät ry:tä yhteistyöjärjestöksi kaikkiin Kiukaisten kyliin ja äänitorveksi kunnan päättäjien suuntaan. Pian yhdistyksen perustamisen jälkeen päätettiin, että 4 seuraava ponnistus olisi yhteinen kyläsuunnitelma. Tässä kyläsuunnitelmassa esitellään kaikki Kiukaisten kylät ja niiden kehittämistoimet seuraaville vuosille. Kyläsuunnitelmat ovat syntyneet kyläilloissa, joita jokaisessa kylässä on järjestetty 3-5 kertaa. Kyläillat ovat olleet kaikille kyläläisille avoimia tilaisuuksia, joista on ilmoitettu sähköposteilla, ilmoitustauluilla, esitteissä sekä Alasatakunta- lehden yhdistykset toimivat -palstalla. Jokaisella kyläläisellä on lisäksi ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kesällä 2011 järjestetyssä kyläkyselyssä.

5 Tässä kyläsuunnitelmassa esitellään kaikki Kiukaisten kylät ja niiden kehittämistoimet seuraaville vuosille. Kyläsuunnitelman tarkoituksena on aktivoida asukkaita kehittämään omaa kyläänsä sekä varautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Resurssit kylissä ovat hyvin niukat, mutta talkoohengellä moni asia on mahdollista. Kylien palveluja on karsittu vuosien varrella, ja kyläyhdistysten rooli palvelun tarjoajina kylissä tulee lähivuosina kasvamaan. Kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää saada uusia aktiivisia ihmisiä mukaan kyläyhdistysten toimintaan. 5

6 Kiukaisten kylien SWOT-analyysi Kyläläisten arvokkaita mielipiteitä omasta kylästään on kartoitettu kyläilloissa ja kyläkyselyn avulla. Tämän sivun analyysillä tuodaan esiin Kiukaisten kylien toiminnan vahvuudet, heikkoudet ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. VAHVUUDET HEIKKOUDET Yleisesti voidaan todeta, että kyläläiset ovat tyytyväisiä omaan asuinympäristöönsä. Kiukaisten kylissä on hyvä asua ja asukkaat ovat ylpeitä omasta kylästään. Monella asukkaalla siteet kylään ovat monien sukupolvien ajalta, ja paluumuuttajiakin nuorempien asukkaiden joukosta löytyy. Asukkaat pitävät kyläänsä viihtyisänä ja rauhallisena paikkana asua. Turvallisuuden tunnetta luo se, että naapurit tuntevat toisensa ja naapureilta voi tarvittaessa pyytää apua. Kaunis luonto luo mahdollisuudet harrastaa ulkoilua ja lenkkeilyä. Eurajoen läheisyys tuo lisää mahdollisuuksia vapaaajan viettoon. Kiukaisten kylissä asuu melko paljon lapsiperheitä, mikä on taannut ala- ja yläkoulun säilymisen Eurakoskella. Myös muut peruspalvelut löytyvät Kiukaisista ainakin toistaiseksi. MAHDOLLISUUDET Joen virkistyskäytön lisääminen nähdään kylän mahdollisuudeksi. Joella voi järjestää vaikka uinti- tai melontakisoja kesäisin. Uusien asukkaiden muuttaminen alueelle on toivottavaa myös tulevaisuudessa ja Kiukaisissa onkin tarjota hyviä tonttipaikkoja. Kunta ja yksityiset tonttipaikan myyjät voisivat panostaa enemmän tonttimarkkinointiin. Sijainniltaan Kiukainen on ihanteellinen asuinympäristö. Lyhyet välimatkat ovat ehdoton valttikortti. Kymmenen kilometrin säteeltä löytyvät Euran keskustan palvelut ja alle puolen tunnin matkan päässä myös Harjavallan ja Kokemäen palvelut, eikä Poriin ja Raumallekaan ole pitkä matka. Muutamista kylistä puuttuu oma yhteinen kokoontumistila, jossa kyläläiset voisivat tavata ja järjestää tapahtumiaan. Oman yhteisen tilan saamisen katsotaan myös vahvistavan kylän yhteisöllisyyttä. Infran puutetta tai heikkoa laatua pidetään selkeästi kylien heikkoutena. Osasta kyliä puuttuu edelleen kunnallinen viemäriverkosto, mikä luo omat haasteensa asumiseen. Omia jätevesijärjestelmiä joudutaan rakentamaan ja joissakin kylissä niitä jo toteutetaan useamman kotitalouden voimin. Mitä kauemmaksi Kiukaisten keskustaajamasta mennään, sitä enemmän infrasta johtuvat ongelmat korostuvat. Syrjäisempiin kyliin toivotaan katuvaloja tai pyöräteitä, jotta asukkaiden turvallisuudesta voidaan huolehtia. Myös teiden pinnoituksen laatu tarvitsisi korjausta osassa kyliä. UHAT Selkeänä uhkana kyläläiset näkevät Kiukaisten palveluiden karsimisen erityisesti jos uusien kuntaliitosten seurauksena myös Euran kunnan tarjoamat palvelut loittonevat. Myös kylien autioituminen katsotaan uhkakuvaksi siinä tapauksessa, että tyhjeneviin taloihin ei saada uusia asukkaita. Kyläyhdistyksiin toivotaan uusia ihmisiä tuomaan tuoretta näkemystä ja jatkamaan kyläyhdistystoimintaa myös tulevaisuudessa. Uhkana kyläyhdistyksissä pidetään yhdistystoiminnan taantumista, jos ikäihmisten tilalle ei saada nuorempaa väkeä. Eurajoen saastuminen on myös jo pitkään huolestuttanut koko Kiukaisten kylää. On ollut jo kauan selvillä, että joen kunto on heikentynyt. Syksyllä 2012 joki meni niin huonoon tilaan, että jokivedelle asetettiin käyttökielto. On selvää, että joen tilan parantamiseen ja siitä huolehtimiseen on panostettava roimasti tulevaisuudessa, jotta siitä voivat myös tulevat sukupolvet nauttia. 6

7 LAUKOLA MÄKELÄ RAHVOLA -kolme kylää nipussa Virkeä kolmen kylän kattava kyläyhdistys, Laukolan- Mäkelän-Rahvolan (LMR) kyläyhdistys, on perustettu vuonna 2005, ja sillä on siitä asti ollut aktiivista yhdistystoimintaa. Toiminta alkoi jo vuonna 1984 nimellä Mäkelän kylätoimikunta. Yhdistyksen rikkautena on ollut kolme aivan erilaista pientä kylää, jotka täydentävät toinen toistaan. Kyläyhdistyksen vuosittaiseen toimintaan on kuulunut teatteri-, virkistys- tai ostosmatkan järjestäminen, kesäinen ilta Annantuvalla sekä pyörä- ja kävelyretket. Talvisin järjestetään joulunajan laulajaiset sekä jokin talvinen tapahtuma ja keväällä taas siistitään porukalla teiden varsia. Kyläyhdistyksellä ei ole omaa kylätaloa, jossa kokoontua. Yhdistys toivookin, että esimerkiksi Kiukaisten entiseltä kunnantalolta löytyisi tila, jota kyläyhdistykset voisivat varata omia kokouksiaan varten. Yhdistys haluaa jatkossakin pysyä kylätoiminnassa virkeänä ja aktiivisena, ja se on mielellään mukana esimerkiksi luontoon liittyvissä hankkeissa sekä edistämässä kylätalkkaritoimintaa. Uusia ihmisiä toivotaan mukaan toimintaan ja pohtimaan yhdessä kylän kehittämistä jatkossakin. 7

8 RAHVOLA - vanha torpparikylä Rahvolan juuret ylettyvät ainakin 1300-luvulle Rahvolan rauhallisen ja sopuisan kylän moni tunnistaa erään omakotitalon tähtitornista, joka on yksi kylän maamerkeistä. Rahvola sijaitsee valtatie 43:n varrella; Euraan matkaa on 9 km ja Kiukaisten keskustaan 3,5 km. Rahvolan juuret ulottuvat ainakin 1300-luvulle, mutta tarkemmin historiasta on tietoa 1800-luvulta lähtien, jolloin kylä oli lähinnä torpparien asuttama. Kylä eli Vaaniin kartanon varjossa. Torpparilain jälkeen, vuodesta 1918 alkaen, torpat itsenäistyivät omiksi tiloikseen. Jatkosodan jälkeen kartanon isäntä eversti Collan jakoi maita sodassa kunnostautuneille rahvolalaisille. RAHVOLA Vaaniin kartanolla on ollut historiassa suuri merkitys Rahvolan kyläläisille. Kartano omisti Rahvolassa yksityinen lastenkoti Sohlbringen, jota johti Olga Paqvalin, tohtorinna Anna Collanin sisar. Vaaniin mäellä toimi ns. Paavalin koulu 1920-luvun puoliväliin asti, jolloin Mäkelän koulu korvasi sen. Rahvola ja Laukola ovat olleet rukoilevaisuusaluetta. Niinpä seuroja polvirukouksineen ja akreniusta veisaten on pidetty ahkerasti. Tänä päivänä Rahvolassa on vakinaisessa asutuksessa 21 kotitaloutta ja lisäksi kylällä on viisi kesäasuntoa. Rahvola on perinteinen maalaiskylä, jossa maatilat harjoittavat pääasiassa viljanviljelyä. Rahvolassa voi vierailla vaikkapa kahdessa eri kotimuseossa, Eurajoen rannassa sijaitsevalla yhteisrannalla tai kävellä metsän halki johtavalla ulkoilureitillä. 8

9 LAUKOLA - isojen tilojen kylä MÄKELÄ - kylä taajaman kupeessa Pienen, mutta virkeän maalaiskylän miljöön tunnus on sen reunaa pitkin kiemurteleva Eurajoki. Kylässä on aikaisempina vuosina ollut joka taloudessa lehmä, lammas tai sika. Maataloutta harjoitetaan edelleen, mutta kotieläintuotanto on vähentynyt. Laukolassa sijaitsee Filppulan kauppapuutarha. Filppulan tilalla on pitkä historia, ja se on jopa nimetty yhdeksi Euran maakunnallisesti arvokkaaksi rakennusperintökohteeksi. Uudentalon sahalla on ollut merkitystä kyläläisten työllistäjänä. Laukolan keskellä sijaitsee iso metsäkaistale, jossa voi käydä marjastamassa ja sienestämässä. Taloja Laukolassa on 14, joista muutama on kesämökkejä. LAUKOLA Mäkelän kylään noustaan Iso-Antin, Keskiperen ja Simulan vanhojen talojen kohdalta. Mäkelälle on tunnusomaista kylänraitti, joka kulkee alueen korkeimmalla paikalla. Talot sijaitsevat tiiviisti tien molemmin puolin. Mäkelän kylä ja sen kulttuurimaisema ovat Euran rakennusperintökohteita. Erityispiirteenä voidaan vielä mainita entisen poliisi Kotiniemen pihapiirissä sijainnut putka. Mäkelän kyläyhdistysalue on noin 80 kotitalouden kokoinen, ja osa taloista sijaitsee Eurakosken puolella. Lähellä sijainnut Satanahka oli yksi kyläläisten suurimmista työllistäjistä aikaisempina vuosina. Kylällä oli myös oma toimiva koulu, joka rakennettiin Myöhemmin, vuonna 1993, koulu lakkautettiin ja se toimi mm. juhlatilana. Tänä päivänä koulu on yksityisen perheen omistama. Koululla pidetään nykyään Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilaa, ja sen pihalla olevaa luistelukenttää voivat koko kylän lapset vapaasti käyttää. Mäkelän rannassa on kunnan yleinen uimaranta, jossa on uimakoppi. MÄKELÄ 9

10 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laukola-Mäkelä-Rahvolassa Tonttimarkkinointi Kyläläiset toivovat saavansa uusia asukkaita ja haluavat täten tarjota kauniita tonttimaita. Mäkelässä on tarjolla muutamia tontteja. Laukolassa ja Rahvolassa olisi mahdollisesti yksityisiltä saatavissa muutamia tontteja. Tarjotaan ja markkinoidaan tontteja eri kanavia pitkin. Yhteisalueen kunnostus Eurajoen rannassa sijaitsevaa Laukolan sillanpielen yhteisaluetta kehitetään viihtyisämmäksi, jotta siitä tulee yksi kylän kohtaamispaikoista. Rakennetaan esim. grillikatos ja pukukopit. Rakennuslupa haetaan kunnalta. Selvitetään hankerahoituksen mahdollisuudet. Laiturilta pääsee uimaan, mutta jyrkkä hiekkainen rinne vaatii vielä askelmat ja kaiteen, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus käyttää uimarantaa. Selvitetään hankerahoituksen mahdollisuudet. Kuntopolun kunnostus Kunnostetaan ns. Ryssäntornin reitti. Yhteiskuljetukset ja naapuriapu Kylissä asuu paljon jo vanhempaa väkeä, joille monet kotiaskareet tuottavat vaikeuksia ja niihin tarvittaisiin apua. Kylätalkkari-projektissa ollaan mukana, jos muutkin kylät ovat. Kerran viikossa järjestetään yhteiskuljetus esimerkiksi Euraan tai Harjavaltaan. Selvitetään muiden kylien kiinnostusta kauppamatkoihin. Yhteisöllisyyttä ja kokoontumisia Yhteisiä hetkiä kyläläisten kesken esimerkiksi arkikahvit tai talkoot. Säännöllinen kerho, joka kokoaa kyläläiset puuhailemaan yhdessä. MLL:n perhekahvilassa Mäkelän koululla käy joka kerta paljon väkeä. Kerhon jatkuvuus on turvattava ja säilytettävä jatkossakin. Järjestetään vuosittain kylällä siivoustalkoot ja lopuksi paistetaan makkarat joenrannassa. Katuvalot ja pyörätie Euran keskustaan asti. 10

11 LAIHIA - rauhaa ja turvaa Laihian kylässä on ollut kyläyhdistystoimintaa jo vuodesta Laihian kylä koostuu Laihian, Myllymaankulman ja Alhonkulman kylistä. Laihian kylä sekoitetaan joskus Laihian kuntaan (Pohjanmaalla). Aikoinaan ennen postinumeroita saattoi posti kiertää Pohjanmaan kautta. Laihian kylässä on kyläyhdistystoimintaa ollut jo vuodesta Toiminnan alkuaikoina Laihialla järjestettiin suuren suosion saavuttaneita jääriehoja. Jääriehoihin saatiin esiintyjiksi mm. Leo Lastumäki, Vesa-Matti Loiri ja muita kuuluisuuksia luvun alussa järjestettiin matkoja Myllymaan koulun kanssa muun muassa Norjaan. Koulun vielä ollessa kunnan omistuksessa kyläyhdistys järjesti äitienpäiväkahvituksen yhteistyössä koululaisten kanssa. Nykyisin kyläläisille järjestetään vuosittain esimerkiksi teatteri- tai muu virkistysmatka. Kesäisin pyöräillään yhdessä kodalle paistamaan makkarat. Tienvarret puhdistetaan talkoilla. Kyläyhdistyksen kokoontumispaikka on entinen kauppakiinteistö (Rahamäki), jossa toimii kunnan järjestämä kudontapiiri. Vanha koulu ei ole enää koululaisten käytössä, vaan siinä toimii Satakunnan Partiosäätiön omistama kurssikeskus Partiomylly (http://www.satakunnanpartiolaiset.fi/partiomylly.htm). Kotitalouksia kylässä on noin 60 ja niiden joukossa myös jokunen kesämökki. Kylä on maisemaltaan perinteinen maalaiskylä, jossa pitkien peltoaukeiden välissä seisoo talo. LAIHIA 11

12 Maataloutta harjoitetaan kylällä edelleen hyvin paljon. Maatalouden lisäksi kylässä on maanrakennus- ja metallialan yrityksiä. Onpa joukossa kalliopora- ja louhintalaitteiden valmistajakin (http:// Laihian kylä on sopivien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva idyllinen asuinpaikka, jonne uudet asukkaat ovat aina tervetulleita. Tulevaisuuden toiveena on saada kyläläisten käyttöön oma kylätupa, jossa kyläläisille olisi helpompaa järjestää toimintaa. Kylätalon merkitys korostui erityisesti kyläkyselyn vastausten perusteella, sillä paljon erilaista harrastustoimintaa ja leikkikenttätoimintaa toivottiin vanhan kaupan yhteyteen. Kyselystä tuli ilmi hyvin myös kyläläisten omat mieltymykset omaan asuinkyläänsä. Vastaajat pitivät Laihiaa erittäin viihtyisänä kylänä, jossa on kaunis luonto sekä turvallista ja rauhallista asua. LAIHIA Kyläläiset kuitenkin pitivät tarpeellisena yhteistoiminnan järjestämistä naapurikylien kanssa esimerkiksi retkien ja yhteisten tapahtumien muodossa. 12 Kyläyhdistyksen toimintaan toivotaan erityisesti nuoria rohkeasti mukaan visioimaan ja kehittämään kylää. Laihian kylä sekoitetaan joskus Laihian kuntaan (Pohjanmaalla). Aikoinaan ennen postinumeroita saattoi posti kiertää Pohjanmaan kautta.

13 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laihialla Edunvalvonta Pyritään olemaan tulevaisuudessa aktiivinen yhdistys, jonka tavoitteena on kylän elinvoimaisuuden ylläpitäminen sekä kylän edunvalvojana toimiminen. Tapahtumien ja yhteisten kokoontumisten kehittäminen Kehitetään vuosittain jokin tapahtuma, jolla kyläläisiä saadaan osallistumaan mukaan toimintaan ja yhteishenki paranee. Aloitetaan kyläläisten yhteinen kyläkävely-harrastus esimerkiksi joka kuun parillisina viikkoina. Lähdetään yhdessä liikkeelle vanhan kaupan pihalta ja tehdään virkistävästä ulkoilusta kyläläisten yhteinen harrastus. Kylällä toimii vanhalla koululla partio. Yhteistyötä partion kanssa lisätään. Järjestetään neljä kertaa vuodessa tupailta jonkin teeman pohjalta. Jokaiseen te taan kutsutaan puhuja eri aiheista. Selvitetään sopiva kokoontumispaikka. Kylätalkkaritoiminta Selvitetään kylätalkkarin tarvetta kylällä ja kartoitetaan myös muiden kylien tarve. Ollaan valmiita kylätalkkaritoimintaan, jos kiinnostusta ja tarvetta ilmenee. Kartoitetaan tarve kyselyllä. Tiedottaminen Tiedotetaan enemmän kyläyhdistyksen toiminnasta ja toivotetaan uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan kyläyhdistystoimintaan. Katuvalot Anotaan katuvaloja Laihian kylälle. Keskeisin paikka olisi entisen kaupan risteyksestä jokaiseen kolmeen eri suuntaan lähtevät tienpätkät. Kyläyhdistys tekee Kiukaisten aluetoimikunnalle anomuksen katuvaloista ja lisäksi ollaan aktiivisia kunnan päättäjiin päin. Kokoontumistilan hankinta Suunnitellaan Rahamäen ostoa ja kunnostusta kyläyhdistyksen käyttöön esim. LEADERrahoituksella. 13

14 EURAKOSKI-KIUKAINEN-KÖYLYPOLVI - kylät keskustan kupeessa Kiukaisten keskustasta löytyy useita historiallisesti arvokkaita kohteita. Pyhän Mikaelin kirkko rakennettiin alun perin 1761, mutta se korjattiin jälkeenpäin vuonna 1846 nykyiseen muotoonsa. Wanha Pappila on Kotiseutu- ja museoyhdistys Kiukaisten Kilta ry:n ylläpitämä kotiseutumuseo, jossa on esillä kirkon vanhaa esineistöä. Museolla toimii kesäisin myös kahvila, jossa voi pistäytyä kahvikupposella, ihailla kaunista pappilaa ja ostaa käsityöläisten valmistamia laadukkaita tuotteita. Erilaisia juhlia, kuten syntymäpäiviä tai häitä, voi juhlia Kiukaisten Seurojentalolla. Seurojentalo on saanut alueen pitopalveluyrittäjiltä kiitosta hyvästä varustelustaan. Merkittävä rakennus on myös aivan Eurakosken keskustassa sijaitseva Satanahka, jonka toiminta aloitettiin jo vuonna 1919 maanviljelijöiden toimesta. Alun perin tehtaan toimintaperiaatteena oli muokata maakunnan tilallisten tuottamista vuodista parkkinahkaa heidän omiin pieksu-, valjas-, mäntti- ja kinnasnahkatarpeisiinsa. Vuosikymmenien saatossa toimintatavat muuttuivat ja uudistuivat, ja loppujen lopuksi tehdas työllisti yli 150 henkilöä. Sen toiminta keskittyi mm. kenkä- ja laukkuteollisuuteen menevien vuotien valmistamiseen. Vuonna 2003 nahkatuotanto loppui Kiukaisista kokonaan. Kiukaisten kylällä on edelleen kaikki peruspalvelut: kauppa, pankki, koulu, terveysasema, paloasema sekä kirjasto. Kylältä löytyvät palvelut myös vanhuksille. Palvelukoti Suvanto ja Rantaniitty tarjoavat tehostettua palveluasumista vanhuksille. Kunnan omana toimintana tarjotaan kehitysvammaisten asumispalveluja 10-paikkaisessa autetussa palvelukoti Tuulenpesässä. Palvelukodissa on lisäksi kaksi intervallipaikkaa. Kiukaisten keskustasta löytyy useita historiallisesti arvokkaita kohteita. 14

15 Monipuoliset liikuntamahdollisuudet odottavat Kiukaisissa. Kiukaisten keskusta tarjoaa monenlaisia liikuntapalveluja kaikkina vuodenaikoina. Kesäisin koulun vieressä sijaitsevalle urheilukentälle ilmoittautuu valtava joukko innokkaita nuoria urheilijoita, kun Kiukaisten Kisailijat ry järjestää kentällä sarjakilpailuja. Sekä ylä- että alakoulut tarjoavat mahdollisuuden monenlaisen liikunnan harrastamiseen. Yläkoululla sijaitsee kuntosali, joka on maksuton kunnan asukkaille. Muihkontieltä lähtevä Kuntorata tarjoaa hyvät ja valaistut lenkkeilymaastot kuntoilijoille. Talvisin voi Kuntoradalla vaihtaa lenkkitossut suksiin, sillä radalla on hyvät valaistut hiihtoladut. Luistelutaitojaan voi kokeilla Naskinkujalla sijaitsevassa jääkiekkokaukalossa. Liikunnan lisäksi Kiukaisten alakoulu tarjoaa harrastusmahdollisuuden myös musiikin ja teknisentyön ystäville. Koululla järjestetään soitonopetusta lapsille ja nuorille. Yläkoululla puolestaan voi paneutua käsitöiden maailmaan. Luonnonystävät voivat tutustua Kiukaisten Raatikassa, Köyliöntien varressa sijaitsevaan noin hehtaarin suuruiseen yksityiseen harrastearboretumiin, joka perustuu vierasperäisiin havupuulajeihin. Arboretumin tarkempi puulajitieto löytyy arboretumin puustotauluista, jotka ovat pienen puustolenkin varrella. KIUKAINEN EURAKOSKI KÖYLYPOLVI 15

16 Tulevaisuuden kehittämistoimet Kiukaisissa, Eurakoskella ja Köylypolvessa Pyörätie Kiukaisista Euraan Pyörätielle olisi nyt otollinen paikka, kun vanha rautatie ei ole enää käytössä ja se puretaan pois. Pyörätielle olisi siis pohja valmiina. Pyörätiehanketta viedään eteenpäin ja mm. kunnan päättäjiin ollaan asiasta yhteydessä. Joen virkistyskäytön lisääminen Joen virkistyskäyttö on nykyään melko vähäistä. Kyläläiset toivovat, että jokea voisi hyödyntää muullakin tavalla kuin pelkästään uimiseen. Suunnitellaan luontopolkuja joen varrelle ja ollaan aktiivisesti mukana jokeen liittyvissä hankkeissa. Kylä siistiksi ja viihtyisäksi Siistitään keväisin kylänraittia ja tuodaan kukkaistutuksia kohentamaan kylän yleisilmettä. Matonpesupaikalle hankitaan penkki. Yhteistapahtumat Syksyllä 2012 pidettiin Kiukaisissa historian ensimmäinen perheiden ulkoilupäivä yhdessä Kiukaisten kylät ry:n ja muiden kiukaislaisten yhdistysten kanssa. Tapahtuma koettiin kyläläisten keskuudessa mukavana kylän hengenkohottajana ja mahdollisuutena kohdata kyläläisiä. Tehdään tapahtumasta jokavuotinen perinne ja houkutellaan tapahtumaan mukaan lisää paikallisia yhdistyksiä ja yrittäjiä. Järjestetään kerran viikossa kesäisin petanque-ilta. Haastetaan muut kylät mukaan pelaamaan ja tehdään peli-illoista mukava kyläläisten yhteinen harrastus. Otetaan käyttöön teemakahvila esim. kerran kuukaudessa. Teemakahvilassa olisi kuukausittain vaihtuvat eri puhujat ja aihealueet. ATK-opetusta ikäihmisille oppilaiden opettamana. 16

17 HAROLA - elinvoimaa jo vuosisatojen ajan Harola tunnetaan aktiivisena kylänä, jossa kylätoimikunta aloitti toimintansa jo 1970-luvulla. Välillä elettiin hiljaiseloa, mutta toiminta aktivoitui uudelleen ja kyläyhdistys rekisteröitiin vuonna Vanhaan Harolan koulupiiriin kuuluu noin 160 taloutta, mutta toiminnallisen kylän rajaa ei ole kovin tarkkaan määritelty. ympäristö. Harolan kylässä on opittu hyödyntämään EU-rahoituksen mahdollisuudet. Kyläyhdistys onkin toteuttanut kaksi EU-hanketta, joista toisessa rakennettiin leikkikenttä koululla toimivan ryhmäpäiväkoti Lemmikin ja esikoulun käyttöön. Koulun yhteyteen on rakennettu laavu kyläläisten ja koulun käyttöön. Harola, kuten muutkin Kiukaisten kylät, on tunnettu jo ruotsalaisen oikeuden kylänä 1300-luvulla. Asutusta paikalla on ollut sitäkin kauemmin. Tarinan mukaan Kiukaisten ensimmäinen asukas olisikin asettunut asumaan Köyliönjoen varteen Harolaan. Kylä on sijainniltaan erinomainen: puolessa tunnissa pääsee niin Poriin, Huittisiin kuin Euraankin, Raumalle vajaassa tunnissa, kun taas Turkuun ja Tampereelle pitää varata reilu tunti. Kyläkyselyn mukaan kylän kaksi keskeistä asiaa ovat kylän läpi virtaava Köyliönjoki ja vanhan koulun HAROLA Kyläläiset pitävät huolta myös koulun yhteyteen luvulla rakennetusta ja 1980-luvulla korjatusta jääkiekkokaukalosta. Koululla kokoontuu iltaisin myös kansalaisopiston useita musiikkipiirejä. Toisessa hankkeessa tehtiin suunnitelma Harolan kosken kunnostamiseksi ja joen virkistyskäytön lisäämiseksi. Nyt etsitään rahoitusta kosken kunnostussuunnitelman toteuttamista varten. Harolassa on myös Kiukaisten metsästäjien ylläpitämä metsästysmaja, laavu sekä ampumarata. Myös Kiukaisten Metsästäjät ry on hyödyntänyt hankerahoituksen mahdollisuudet. 17

18 Tulevaisuuden kehittämistoimet Harolassa Katuvalot Laihian tien risteykseen Harolantie on kylältä risteykseen asti syksyisin ja talvisin erittäin synkkä ja pimeä. Tiellä on melko paljon liikennettä, joten turvallisuussyistä olisi saatava valoja. Koulu toimintakeskukseksi Koulu on koko kylän keskus, johon on vuosien varrella satsattu paljon. Jotta koulu säilyisi tulevaisuudessakin sekä lasten päiväkotina että iltaisin harrastuspaikkana, on siitä huolehdittava ja sitä käytettävä. Järjestetään kylällä lisää yhteistä toimintaa. Koulu olisi loistava paikka esimerkiksi konserteille. Järjestetään konsertti ensin kokeeksi ja tehdään siitä jokavuotinen tapa. Energiatehokkuuden tehostamiseksi koululle pitää hankkia ilmalämpöpumppu tukemaan puulämmitystä. Rivieran alueen kunnostus Rivieraa kunnostetaan entistä kiinnostavammaksi, jotta siitä saadaan kyläläisille virkistyskäyttöön ja vapaa-ajan viettoon soveltuva paikka. Kosken kunnostuksen loppuun saattaminen. Kunta on myöntänyt luvan, rahoitusta haetaan esimerkiksi Ely-keskuksesta. Joki on pidettävä nyt ja tulevaisuudessa siistinä ja puhtaana. Joen virkistyskäyttöä on lisättävä tulevaisuudessa. Matonpesupaikka puuttuu Harolasta kokonaan ja sille olisi kysyntää. Ihanteellinen paikka matonpesupaikalle olisi Rivieralla. Kylän yhteinen sauna joen rannalla ja uimaranta voisivat lisätä Rivieran käyttöä. Bussipysäkki Kylänraitille bussipysäkki koululaisia varten lasten päivittäisen turvallisuuden vuoksi. Tonttikartoitus Kartoitetaan kunnan runkoviemärin läheisyydestä mahdolliset tontit yhteistyössä kunnan kanssa. 18

19 Kiukaisissa toimivia yhdistyksiä Eläkeliiton Kiukaisten yhdistys ry Kiukaisten Eläkkeensaajien yhdistys ry pj. Kari Krannila, p. (02) Kiukaisten Kansalliset Seniorit ry pj. Ilkka Koota, p Kotiseutu- ja museoyhdistys Kiukaisten Kilta ry pj. Eeva Mäkikalli, p. (02) Musiikkiyhdistys KAMUT ry pj. Jouko Perttu, p Harolan kyläyhdistys ry pj. Armi Perttu, p Kiukaisten Kylät ry pj. Matti Tuura, p Laihian kyläyhdistys ry pj. Vesa Koivisto, p Laukolan-Mäkelän-Rahvolan kyläyhdistys (LMR-ky) pj. Marja-Liisa Jortikka, p MTK Kiukaisten yhdistys pj. Jari Ruski, p Kiukaisten Urheilijat ry Kiukaisten Sotaveteraanit ry pj. Juhani Vihervuori, puh Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry Kiukaisten Hevoskasvatusyhdistys ry Asemantie 133 B, Panelia Kiukaisten Metsästäjät ry Kiukaisten Seurantaloyhdistys ry Eurakoskentie 34 B, Kiukainen Kiukaisten VPK ry pj. Kai Vainio, puh Kiukaisten Yrittäjät ry Panelian-Kiukaisten Invalidit pj. Kari Krannila, puh. (02) Lions Club Kiukainen ry Matti Tuura, p Euran 4H-yhdistys ry pj. Kari Lähteenmäki, toim.joht./siht. Marja Simberg p Kiukaisten VPK, nuoriso-osasto pj. Ville Niittymaa, puh Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Kiukaisten osasto pj. Elina Mäkipere, puh Kiukaisten Kisailijat ry Kiukaisten Naisvoimistelijat ry 19

20 Kiukaisissa toimivia yrityksiä Eupart Oy Eurakosken Kiinteistöpalvelu Ay Eurakosken Woima Oy Fistekno Oy Hautala Jari T:mi autokorjaamo Hieroja Ari Kuusholma Hälytyslaite M. Väänänen Jarkko J. Mäkinen Tmi rakennustyöt JKL-Sähkö Tmi Lkk Täyttöpiste Ky Loitec Production Oy Lvi-Martti Kiinteistöhuolto Alho & Rintamaa Oy Kiukaisten apteekki Kiukaisten fysikaalinen hoitolaitos Ky Kiukaisten Huvilaveistämö Kiukaisten Takuusuojaus Kiukaisten Tilitoimisto Ky Koiviston koneurakointi Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen tilausliikenne Tmi Ari Mutta Marko Sainio Tmi rakennustyöt Mykora Oy Nurmisen Viemärinavaus Tmi Parturi-kampaamo Beleza Parturi-kampaamo Heli Peltola Patopelti Pipan lahjapuoti Putkieristys Salonen Oy Puutarha Keijunkello Rakennusliike Kemppainen HJK Oy Rakennus-Saneeraus Pa-Jari Oy RS-ympäristöhuolto Oy Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy Seppeliini Tmi Suomen Lähikauppa Oy, Siwa Kiukainen Taijan Hius-soppi Tmi Taija Mutta TM-Putkityö Oy Tmi Perustyöt Markku Pämppi puhalluseristeet Walleniuksen Korjaamo Onni kutsuu kylään -hankkeessa edistetään maallemuuttoa ja maaseutuasumista Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa. Hankkeen ensisijainen tavoite on elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset. Satakunnassa hanketta toteuttaa Satakuntaliitto. 20

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä Kyläkysely KYLÄKYSELY Ristola Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (1.1-.2.) Ristolassa kotitaloutta palautuneita vastauksia 2 Vastausprosentti n.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.9) Palautuspiste pankissa Vuorenmaassa 17 kotitaloutta palautunta

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Perustietoa Sukevasta

Perustietoa Sukevasta Sonkajärven kunta S Perustietoa Sukevasta Sukeva on n. 1000 asukkaan kylä vilkkaasti liikennöidyn Valtatie 5:n ja rautatien varressa Pohjois- Savossa. Hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet avaavat yhteydet

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

Kankaanpää. Vireä kylä kansallismaisemassa. Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle

Kankaanpää. Vireä kylä kansallismaisemassa. Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle Kankaanpää Vireä kylä kansallismaisemassa Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Vanha kylätaajama, Köyliönjärvi, Kuninkaanlähde, peltomaisema ja kylää halkova vanha postireitti, ovat

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Tontti ja talomarkkinointi

Tontti ja talomarkkinointi Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupungin johdon tapaaminen 15.1.2015 Tontti ja talomarkkinointi Kommenttipuheenvuoro Marja Tast Särkisalo Kaupungin alue Koko kaupunki Asukasluku : 54 260 Pinta-ala:

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj.

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Historia Angelniemen kappeliseurakunta perustettiin 1659 Ensimmäinen Angelniemen kunnallislautakunnan kokous helmikuun 13. päivänä 1870 Kunta itsenäistyi

Lisätiedot

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus Palveluratkaisujen kehittäjä Heli Laurikainen, Hämeen Kylät ry

Lisätiedot

Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014

Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014 Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014 SPR Satakunnan piiri Yhdessä muutamme maailmaa 1 Ensimmäinen askel: Keskustele vierustoverisi kanssa hetki ja vaihda ajatuksia seuraavista kysymyksistä:

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

KYLÄKYSELY KANKAANPÄÄ

KYLÄKYSELY KANKAANPÄÄ KYLÄKYSELY KANKAANPÄÄ Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Kankaanpäässä 230 kotitaloutta palautuneita vastauksia 30 Vastausprosentti 13 % Sukupuoli Sukupuoli

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B Aino Välkkilä Jaakko Ilkan koulu 9B Minun Ilmajokeni Suomessa on n. 320 kuntaa ja yksi niistä on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kotikuntani Ilmajoki. Ilmola, kuten se ruotsin kielellä kuuluu,

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

UNELMIESI KOTI PICKALAAN

UNELMIESI KOTI PICKALAAN UNELMIESI KOTI PICKALAAN Parasta aikaa kotona ja vapaalla Pickalan asuntoalue sijaitsee luonnon keskellä meren rannassa, pääkaupunkiseudun tuntumassa vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Multian tonttitarjonta 2015

Multian tonttitarjonta 2015 Tarjous koskee kaava-alueen tontteja. Kaipaatko maalle maaseudun rauhaan? Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Suomussalmen kunta. Perustettu vuonna 1867. Pinta-ala km 2 5 879. josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 %

Suomussalmen kunta. Perustettu vuonna 1867. Pinta-ala km 2 5 879. josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 % Suomussalmen kunta Perustettu vuonna 1867 Pinta-ala km 2 5 879 josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 % Historiaa Yli 9500 vuotta vanhoja kivikautisia asuinsijoja Kalliomaalaukset

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

Kylähankkeet ja lähidemokratian edistäminen Salossa

Kylähankkeet ja lähidemokratian edistäminen Salossa Kylähankkeet ja lähidemokratian edistäminen Salossa Nastolalaisten vierailu Salossa 7.6.2016 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki 4.11.2013-30.4.2015, 3.2.2016-30.6.2018 Järvi-Suomen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN Jatketaan lammastarhausta kesäisin.. Sadekatos siis.. Jätekatosmalli Entinen Esso Tuupovaara, katulamput (6 lamppua) Tuupovaarantien ja Ilomantsintien risteysalueen monttujen korjaus Teiden kunto yleensäkin?

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

Hankesuunnittelua 7.5.2015. Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi

Hankesuunnittelua 7.5.2015. Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi Hankesuunnittelua 7.5.2015 Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi Ylä-Kintaus on vireä, maaseudun kylä Petäjäveden kunnan Jyväskylän puoleisella alueella Kohtuullinen matka moniin taajamiin: Petäjävesi

Lisätiedot

Kaffilarock 2011 Hevosvoimaa Kyrönmaalle Laihianjoen ranta-alueiden maiseman hoito

Kaffilarock 2011 Hevosvoimaa Kyrönmaalle Laihianjoen ranta-alueiden maiseman hoito Hankkeen nimi: Kaffilarock 2011 Hallinnoija: Amplisonic Oy Aika: 31.5.2011 31.12.2011 Kustannusarvio: 13 276 euroa Toimenpide: 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Tiivistelmä: Rock-tapahtuman

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kylätoiminta Salossa. Salon oppaat

Kylätoiminta Salossa. Salon oppaat Kylätoiminta Salossa Salon oppaat 25.9.2017 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylien Salo hanke 2013-2014 Etelä-Savo 2003-2013 Joutsa, Pertunmaa, Päijänne-Leader

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Puutossalmen kyläsuunnitelma. päivitetty 02/2013. Puutossalmen kyläyhdistys ry

Puutossalmen kyläsuunnitelma. päivitetty 02/2013. Puutossalmen kyläyhdistys ry Puutossalmen kyläsuunnitelma päivitetty 02/2013 Puutossalmen kyläyhdistys ry Sisällysluettelo sivu Johdatus 3 Puutossalmen kuvaus 4 Puutossalmen tulevaisuuden kuva 6 Kehittämisen tavoitteet 6 Toimintaohjelma

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Kuva: Veikko Hahmo Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Retkelle lännestä Mistä retkelle: Kuntakeskusta, Takamaa, Vähäjärvi Kävellen kohti Takamaata ja moottoritien alikulun

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot