Kiukainen Kiukainen 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiukainen Kiukainen 2"

Transkriptio

1 KIUKAISTEN KYLÄT

2 Kiukainen Kiukais Sijainti: N, E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km, Tampere 115 km, Helsinki 220 km. Kiukainen (per. 1872) on entinen kunta Satakunnan maakunnassa. Kunnassa asui ihmistä (2008) ja sen pinta-ala oli 150,38 km2, josta 0,52 km2 oli vesistöjä. Väestötiheys oli 21,95 asukasta/km2 (2008). Vuoden 2009 alussa Kiukaisten kunta yhdistyi Euran kunnan kanssa. Kiukainen on ollut osa Euraa myös aiemmin. Kiukaisten naapurikunnat ennen kunnan lakkauttamista olivat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö ja Nakkila. Kiukaisten vaakunan suunnitteli Gustaf von Numers ja se vahvistettiin vuonna Kiukaisten alueen esihistorialliset asuinpaikkalöydökset ovat ajalta ennen ajanlaskumme alkua, noin ekr. Kokonainen muinainen aikakausi on nimetty Kiukaisten kulttuuriksi. Kiukaisten uskotaan saaneen nimensä hiidenkiukaista, pronssikautisen ajan hautamuistomerkeistä. Paneliassa sijaitseva noin 30 metriä leveä ja n. 4 metriä korkea kuninkaanhauta on kooltaan Pohjoismaiden suurin hiidenkiuas. Hauta on kuvattu myös Kiukaisten vaakunassa. 2

3 Sisällys Kiukainen.. 2 Tervetuloa tutustumaan Kiukaisten kyliin.. 4 Kiukaisten kylien tulevaisuuden analysointia.6 Laukola Mäkelä Rahvola kolme kylää nipussa.. 8 Rahvola vanha torpparikylä... 9 Laukola isojen tilojen kylä 10 Mäkelä kylä taajaman kupeessa 10 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laukola Mäkelä Rahvolassa Laihia rauhaa ja turvaa 12 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laihialla Eurakoski Kiukainen Köylypolvi kylät keskustan kupeessa 15 Tulevaisuuden kehittämistoimet Eurakoski Kiukainen Köylypolvessa...17 Harola elinvoimaa jo vuosisatojen ajan 18 Tulevaisuuden kehittämistoimet Harolassa...19 Kiukaisissa toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä 20 Esitteen teksti perustuu Kiukaisten kylissä järjestetyissä kyläilloissa asukkaiden kanssa tuotettuun aineistoon. Kyläiltojen järjestelyistä on vastannut LEADER-toimintaryhmä Pyhäjärviseutu ry. Esitteen taitto ja painatus on toteutettu Satakuntaliiton Onni kutsuu kylään -hankkeen esimerkkinä useamman kylän yhteisestä kyläsuunnitelmaesitteestä. Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja sitä rahoittavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen Ely-keskukset. LÄHTEET: 3

4 Tervetuloa tutustumaan Kiukaisten kyliin V uonna 2009 Kiukainen liitettiin osaksi Euran kuntaa. Kuntaliitoksen mukanaan tuomat muutokset entisessä Kiukaisten kunnassa saivat asukkaat pohtimaan oman asuinkylänsä tulevaisuutta. He totesivat yhteistuumin, että nyt olisi oikea aika alkaa puhaltaa yhteen hiileen muiden kylien kanssa. Syksyllä 2010 kylät antoivat ensimmäisen voimannäytteensä. Kaikki kyläyhdistykset ja muut aktiiviset kylien asukkaat olivat perustamassa Kiukaisten kylät ry:tä yhteistyöjärjestöksi kaikkiin Kiukaisten kyliin ja äänitorveksi kunnan päättäjien suuntaan. Pian yhdistyksen perustamisen jälkeen päätettiin, että 4 seuraava ponnistus olisi yhteinen kyläsuunnitelma. Tässä kyläsuunnitelmassa esitellään kaikki Kiukaisten kylät ja niiden kehittämistoimet seuraaville vuosille. Kyläsuunnitelmat ovat syntyneet kyläilloissa, joita jokaisessa kylässä on järjestetty 3-5 kertaa. Kyläillat ovat olleet kaikille kyläläisille avoimia tilaisuuksia, joista on ilmoitettu sähköposteilla, ilmoitustauluilla, esitteissä sekä Alasatakunta- lehden yhdistykset toimivat -palstalla. Jokaisella kyläläisellä on lisäksi ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kesällä 2011 järjestetyssä kyläkyselyssä.

5 Tässä kyläsuunnitelmassa esitellään kaikki Kiukaisten kylät ja niiden kehittämistoimet seuraaville vuosille. Kyläsuunnitelman tarkoituksena on aktivoida asukkaita kehittämään omaa kyläänsä sekä varautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Resurssit kylissä ovat hyvin niukat, mutta talkoohengellä moni asia on mahdollista. Kylien palveluja on karsittu vuosien varrella, ja kyläyhdistysten rooli palvelun tarjoajina kylissä tulee lähivuosina kasvamaan. Kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää saada uusia aktiivisia ihmisiä mukaan kyläyhdistysten toimintaan. 5

6 Kiukaisten kylien SWOT-analyysi Kyläläisten arvokkaita mielipiteitä omasta kylästään on kartoitettu kyläilloissa ja kyläkyselyn avulla. Tämän sivun analyysillä tuodaan esiin Kiukaisten kylien toiminnan vahvuudet, heikkoudet ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. VAHVUUDET HEIKKOUDET Yleisesti voidaan todeta, että kyläläiset ovat tyytyväisiä omaan asuinympäristöönsä. Kiukaisten kylissä on hyvä asua ja asukkaat ovat ylpeitä omasta kylästään. Monella asukkaalla siteet kylään ovat monien sukupolvien ajalta, ja paluumuuttajiakin nuorempien asukkaiden joukosta löytyy. Asukkaat pitävät kyläänsä viihtyisänä ja rauhallisena paikkana asua. Turvallisuuden tunnetta luo se, että naapurit tuntevat toisensa ja naapureilta voi tarvittaessa pyytää apua. Kaunis luonto luo mahdollisuudet harrastaa ulkoilua ja lenkkeilyä. Eurajoen läheisyys tuo lisää mahdollisuuksia vapaaajan viettoon. Kiukaisten kylissä asuu melko paljon lapsiperheitä, mikä on taannut ala- ja yläkoulun säilymisen Eurakoskella. Myös muut peruspalvelut löytyvät Kiukaisista ainakin toistaiseksi. MAHDOLLISUUDET Joen virkistyskäytön lisääminen nähdään kylän mahdollisuudeksi. Joella voi järjestää vaikka uinti- tai melontakisoja kesäisin. Uusien asukkaiden muuttaminen alueelle on toivottavaa myös tulevaisuudessa ja Kiukaisissa onkin tarjota hyviä tonttipaikkoja. Kunta ja yksityiset tonttipaikan myyjät voisivat panostaa enemmän tonttimarkkinointiin. Sijainniltaan Kiukainen on ihanteellinen asuinympäristö. Lyhyet välimatkat ovat ehdoton valttikortti. Kymmenen kilometrin säteeltä löytyvät Euran keskustan palvelut ja alle puolen tunnin matkan päässä myös Harjavallan ja Kokemäen palvelut, eikä Poriin ja Raumallekaan ole pitkä matka. Muutamista kylistä puuttuu oma yhteinen kokoontumistila, jossa kyläläiset voisivat tavata ja järjestää tapahtumiaan. Oman yhteisen tilan saamisen katsotaan myös vahvistavan kylän yhteisöllisyyttä. Infran puutetta tai heikkoa laatua pidetään selkeästi kylien heikkoutena. Osasta kyliä puuttuu edelleen kunnallinen viemäriverkosto, mikä luo omat haasteensa asumiseen. Omia jätevesijärjestelmiä joudutaan rakentamaan ja joissakin kylissä niitä jo toteutetaan useamman kotitalouden voimin. Mitä kauemmaksi Kiukaisten keskustaajamasta mennään, sitä enemmän infrasta johtuvat ongelmat korostuvat. Syrjäisempiin kyliin toivotaan katuvaloja tai pyöräteitä, jotta asukkaiden turvallisuudesta voidaan huolehtia. Myös teiden pinnoituksen laatu tarvitsisi korjausta osassa kyliä. UHAT Selkeänä uhkana kyläläiset näkevät Kiukaisten palveluiden karsimisen erityisesti jos uusien kuntaliitosten seurauksena myös Euran kunnan tarjoamat palvelut loittonevat. Myös kylien autioituminen katsotaan uhkakuvaksi siinä tapauksessa, että tyhjeneviin taloihin ei saada uusia asukkaita. Kyläyhdistyksiin toivotaan uusia ihmisiä tuomaan tuoretta näkemystä ja jatkamaan kyläyhdistystoimintaa myös tulevaisuudessa. Uhkana kyläyhdistyksissä pidetään yhdistystoiminnan taantumista, jos ikäihmisten tilalle ei saada nuorempaa väkeä. Eurajoen saastuminen on myös jo pitkään huolestuttanut koko Kiukaisten kylää. On ollut jo kauan selvillä, että joen kunto on heikentynyt. Syksyllä 2012 joki meni niin huonoon tilaan, että jokivedelle asetettiin käyttökielto. On selvää, että joen tilan parantamiseen ja siitä huolehtimiseen on panostettava roimasti tulevaisuudessa, jotta siitä voivat myös tulevat sukupolvet nauttia. 6

7 LAUKOLA MÄKELÄ RAHVOLA -kolme kylää nipussa Virkeä kolmen kylän kattava kyläyhdistys, Laukolan- Mäkelän-Rahvolan (LMR) kyläyhdistys, on perustettu vuonna 2005, ja sillä on siitä asti ollut aktiivista yhdistystoimintaa. Toiminta alkoi jo vuonna 1984 nimellä Mäkelän kylätoimikunta. Yhdistyksen rikkautena on ollut kolme aivan erilaista pientä kylää, jotka täydentävät toinen toistaan. Kyläyhdistyksen vuosittaiseen toimintaan on kuulunut teatteri-, virkistys- tai ostosmatkan järjestäminen, kesäinen ilta Annantuvalla sekä pyörä- ja kävelyretket. Talvisin järjestetään joulunajan laulajaiset sekä jokin talvinen tapahtuma ja keväällä taas siistitään porukalla teiden varsia. Kyläyhdistyksellä ei ole omaa kylätaloa, jossa kokoontua. Yhdistys toivookin, että esimerkiksi Kiukaisten entiseltä kunnantalolta löytyisi tila, jota kyläyhdistykset voisivat varata omia kokouksiaan varten. Yhdistys haluaa jatkossakin pysyä kylätoiminnassa virkeänä ja aktiivisena, ja se on mielellään mukana esimerkiksi luontoon liittyvissä hankkeissa sekä edistämässä kylätalkkaritoimintaa. Uusia ihmisiä toivotaan mukaan toimintaan ja pohtimaan yhdessä kylän kehittämistä jatkossakin. 7

8 RAHVOLA - vanha torpparikylä Rahvolan juuret ylettyvät ainakin 1300-luvulle Rahvolan rauhallisen ja sopuisan kylän moni tunnistaa erään omakotitalon tähtitornista, joka on yksi kylän maamerkeistä. Rahvola sijaitsee valtatie 43:n varrella; Euraan matkaa on 9 km ja Kiukaisten keskustaan 3,5 km. Rahvolan juuret ulottuvat ainakin 1300-luvulle, mutta tarkemmin historiasta on tietoa 1800-luvulta lähtien, jolloin kylä oli lähinnä torpparien asuttama. Kylä eli Vaaniin kartanon varjossa. Torpparilain jälkeen, vuodesta 1918 alkaen, torpat itsenäistyivät omiksi tiloikseen. Jatkosodan jälkeen kartanon isäntä eversti Collan jakoi maita sodassa kunnostautuneille rahvolalaisille. RAHVOLA Vaaniin kartanolla on ollut historiassa suuri merkitys Rahvolan kyläläisille. Kartano omisti Rahvolassa yksityinen lastenkoti Sohlbringen, jota johti Olga Paqvalin, tohtorinna Anna Collanin sisar. Vaaniin mäellä toimi ns. Paavalin koulu 1920-luvun puoliväliin asti, jolloin Mäkelän koulu korvasi sen. Rahvola ja Laukola ovat olleet rukoilevaisuusaluetta. Niinpä seuroja polvirukouksineen ja akreniusta veisaten on pidetty ahkerasti. Tänä päivänä Rahvolassa on vakinaisessa asutuksessa 21 kotitaloutta ja lisäksi kylällä on viisi kesäasuntoa. Rahvola on perinteinen maalaiskylä, jossa maatilat harjoittavat pääasiassa viljanviljelyä. Rahvolassa voi vierailla vaikkapa kahdessa eri kotimuseossa, Eurajoen rannassa sijaitsevalla yhteisrannalla tai kävellä metsän halki johtavalla ulkoilureitillä. 8

9 LAUKOLA - isojen tilojen kylä MÄKELÄ - kylä taajaman kupeessa Pienen, mutta virkeän maalaiskylän miljöön tunnus on sen reunaa pitkin kiemurteleva Eurajoki. Kylässä on aikaisempina vuosina ollut joka taloudessa lehmä, lammas tai sika. Maataloutta harjoitetaan edelleen, mutta kotieläintuotanto on vähentynyt. Laukolassa sijaitsee Filppulan kauppapuutarha. Filppulan tilalla on pitkä historia, ja se on jopa nimetty yhdeksi Euran maakunnallisesti arvokkaaksi rakennusperintökohteeksi. Uudentalon sahalla on ollut merkitystä kyläläisten työllistäjänä. Laukolan keskellä sijaitsee iso metsäkaistale, jossa voi käydä marjastamassa ja sienestämässä. Taloja Laukolassa on 14, joista muutama on kesämökkejä. LAUKOLA Mäkelän kylään noustaan Iso-Antin, Keskiperen ja Simulan vanhojen talojen kohdalta. Mäkelälle on tunnusomaista kylänraitti, joka kulkee alueen korkeimmalla paikalla. Talot sijaitsevat tiiviisti tien molemmin puolin. Mäkelän kylä ja sen kulttuurimaisema ovat Euran rakennusperintökohteita. Erityispiirteenä voidaan vielä mainita entisen poliisi Kotiniemen pihapiirissä sijainnut putka. Mäkelän kyläyhdistysalue on noin 80 kotitalouden kokoinen, ja osa taloista sijaitsee Eurakosken puolella. Lähellä sijainnut Satanahka oli yksi kyläläisten suurimmista työllistäjistä aikaisempina vuosina. Kylällä oli myös oma toimiva koulu, joka rakennettiin Myöhemmin, vuonna 1993, koulu lakkautettiin ja se toimi mm. juhlatilana. Tänä päivänä koulu on yksityisen perheen omistama. Koululla pidetään nykyään Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilaa, ja sen pihalla olevaa luistelukenttää voivat koko kylän lapset vapaasti käyttää. Mäkelän rannassa on kunnan yleinen uimaranta, jossa on uimakoppi. MÄKELÄ 9

10 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laukola-Mäkelä-Rahvolassa Tonttimarkkinointi Kyläläiset toivovat saavansa uusia asukkaita ja haluavat täten tarjota kauniita tonttimaita. Mäkelässä on tarjolla muutamia tontteja. Laukolassa ja Rahvolassa olisi mahdollisesti yksityisiltä saatavissa muutamia tontteja. Tarjotaan ja markkinoidaan tontteja eri kanavia pitkin. Yhteisalueen kunnostus Eurajoen rannassa sijaitsevaa Laukolan sillanpielen yhteisaluetta kehitetään viihtyisämmäksi, jotta siitä tulee yksi kylän kohtaamispaikoista. Rakennetaan esim. grillikatos ja pukukopit. Rakennuslupa haetaan kunnalta. Selvitetään hankerahoituksen mahdollisuudet. Laiturilta pääsee uimaan, mutta jyrkkä hiekkainen rinne vaatii vielä askelmat ja kaiteen, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus käyttää uimarantaa. Selvitetään hankerahoituksen mahdollisuudet. Kuntopolun kunnostus Kunnostetaan ns. Ryssäntornin reitti. Yhteiskuljetukset ja naapuriapu Kylissä asuu paljon jo vanhempaa väkeä, joille monet kotiaskareet tuottavat vaikeuksia ja niihin tarvittaisiin apua. Kylätalkkari-projektissa ollaan mukana, jos muutkin kylät ovat. Kerran viikossa järjestetään yhteiskuljetus esimerkiksi Euraan tai Harjavaltaan. Selvitetään muiden kylien kiinnostusta kauppamatkoihin. Yhteisöllisyyttä ja kokoontumisia Yhteisiä hetkiä kyläläisten kesken esimerkiksi arkikahvit tai talkoot. Säännöllinen kerho, joka kokoaa kyläläiset puuhailemaan yhdessä. MLL:n perhekahvilassa Mäkelän koululla käy joka kerta paljon väkeä. Kerhon jatkuvuus on turvattava ja säilytettävä jatkossakin. Järjestetään vuosittain kylällä siivoustalkoot ja lopuksi paistetaan makkarat joenrannassa. Katuvalot ja pyörätie Euran keskustaan asti. 10

11 LAIHIA - rauhaa ja turvaa Laihian kylässä on ollut kyläyhdistystoimintaa jo vuodesta Laihian kylä koostuu Laihian, Myllymaankulman ja Alhonkulman kylistä. Laihian kylä sekoitetaan joskus Laihian kuntaan (Pohjanmaalla). Aikoinaan ennen postinumeroita saattoi posti kiertää Pohjanmaan kautta. Laihian kylässä on kyläyhdistystoimintaa ollut jo vuodesta Toiminnan alkuaikoina Laihialla järjestettiin suuren suosion saavuttaneita jääriehoja. Jääriehoihin saatiin esiintyjiksi mm. Leo Lastumäki, Vesa-Matti Loiri ja muita kuuluisuuksia luvun alussa järjestettiin matkoja Myllymaan koulun kanssa muun muassa Norjaan. Koulun vielä ollessa kunnan omistuksessa kyläyhdistys järjesti äitienpäiväkahvituksen yhteistyössä koululaisten kanssa. Nykyisin kyläläisille järjestetään vuosittain esimerkiksi teatteri- tai muu virkistysmatka. Kesäisin pyöräillään yhdessä kodalle paistamaan makkarat. Tienvarret puhdistetaan talkoilla. Kyläyhdistyksen kokoontumispaikka on entinen kauppakiinteistö (Rahamäki), jossa toimii kunnan järjestämä kudontapiiri. Vanha koulu ei ole enää koululaisten käytössä, vaan siinä toimii Satakunnan Partiosäätiön omistama kurssikeskus Partiomylly (http://www.satakunnanpartiolaiset.fi/partiomylly.htm). Kotitalouksia kylässä on noin 60 ja niiden joukossa myös jokunen kesämökki. Kylä on maisemaltaan perinteinen maalaiskylä, jossa pitkien peltoaukeiden välissä seisoo talo. LAIHIA 11

12 Maataloutta harjoitetaan kylällä edelleen hyvin paljon. Maatalouden lisäksi kylässä on maanrakennus- ja metallialan yrityksiä. Onpa joukossa kalliopora- ja louhintalaitteiden valmistajakin (http:// Laihian kylä on sopivien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva idyllinen asuinpaikka, jonne uudet asukkaat ovat aina tervetulleita. Tulevaisuuden toiveena on saada kyläläisten käyttöön oma kylätupa, jossa kyläläisille olisi helpompaa järjestää toimintaa. Kylätalon merkitys korostui erityisesti kyläkyselyn vastausten perusteella, sillä paljon erilaista harrastustoimintaa ja leikkikenttätoimintaa toivottiin vanhan kaupan yhteyteen. Kyselystä tuli ilmi hyvin myös kyläläisten omat mieltymykset omaan asuinkyläänsä. Vastaajat pitivät Laihiaa erittäin viihtyisänä kylänä, jossa on kaunis luonto sekä turvallista ja rauhallista asua. LAIHIA Kyläläiset kuitenkin pitivät tarpeellisena yhteistoiminnan järjestämistä naapurikylien kanssa esimerkiksi retkien ja yhteisten tapahtumien muodossa. 12 Kyläyhdistyksen toimintaan toivotaan erityisesti nuoria rohkeasti mukaan visioimaan ja kehittämään kylää. Laihian kylä sekoitetaan joskus Laihian kuntaan (Pohjanmaalla). Aikoinaan ennen postinumeroita saattoi posti kiertää Pohjanmaan kautta.

13 Tulevaisuuden kehittämistoimet Laihialla Edunvalvonta Pyritään olemaan tulevaisuudessa aktiivinen yhdistys, jonka tavoitteena on kylän elinvoimaisuuden ylläpitäminen sekä kylän edunvalvojana toimiminen. Tapahtumien ja yhteisten kokoontumisten kehittäminen Kehitetään vuosittain jokin tapahtuma, jolla kyläläisiä saadaan osallistumaan mukaan toimintaan ja yhteishenki paranee. Aloitetaan kyläläisten yhteinen kyläkävely-harrastus esimerkiksi joka kuun parillisina viikkoina. Lähdetään yhdessä liikkeelle vanhan kaupan pihalta ja tehdään virkistävästä ulkoilusta kyläläisten yhteinen harrastus. Kylällä toimii vanhalla koululla partio. Yhteistyötä partion kanssa lisätään. Järjestetään neljä kertaa vuodessa tupailta jonkin teeman pohjalta. Jokaiseen te taan kutsutaan puhuja eri aiheista. Selvitetään sopiva kokoontumispaikka. Kylätalkkaritoiminta Selvitetään kylätalkkarin tarvetta kylällä ja kartoitetaan myös muiden kylien tarve. Ollaan valmiita kylätalkkaritoimintaan, jos kiinnostusta ja tarvetta ilmenee. Kartoitetaan tarve kyselyllä. Tiedottaminen Tiedotetaan enemmän kyläyhdistyksen toiminnasta ja toivotetaan uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan kyläyhdistystoimintaan. Katuvalot Anotaan katuvaloja Laihian kylälle. Keskeisin paikka olisi entisen kaupan risteyksestä jokaiseen kolmeen eri suuntaan lähtevät tienpätkät. Kyläyhdistys tekee Kiukaisten aluetoimikunnalle anomuksen katuvaloista ja lisäksi ollaan aktiivisia kunnan päättäjiin päin. Kokoontumistilan hankinta Suunnitellaan Rahamäen ostoa ja kunnostusta kyläyhdistyksen käyttöön esim. LEADERrahoituksella. 13

14 EURAKOSKI-KIUKAINEN-KÖYLYPOLVI - kylät keskustan kupeessa Kiukaisten keskustasta löytyy useita historiallisesti arvokkaita kohteita. Pyhän Mikaelin kirkko rakennettiin alun perin 1761, mutta se korjattiin jälkeenpäin vuonna 1846 nykyiseen muotoonsa. Wanha Pappila on Kotiseutu- ja museoyhdistys Kiukaisten Kilta ry:n ylläpitämä kotiseutumuseo, jossa on esillä kirkon vanhaa esineistöä. Museolla toimii kesäisin myös kahvila, jossa voi pistäytyä kahvikupposella, ihailla kaunista pappilaa ja ostaa käsityöläisten valmistamia laadukkaita tuotteita. Erilaisia juhlia, kuten syntymäpäiviä tai häitä, voi juhlia Kiukaisten Seurojentalolla. Seurojentalo on saanut alueen pitopalveluyrittäjiltä kiitosta hyvästä varustelustaan. Merkittävä rakennus on myös aivan Eurakosken keskustassa sijaitseva Satanahka, jonka toiminta aloitettiin jo vuonna 1919 maanviljelijöiden toimesta. Alun perin tehtaan toimintaperiaatteena oli muokata maakunnan tilallisten tuottamista vuodista parkkinahkaa heidän omiin pieksu-, valjas-, mäntti- ja kinnasnahkatarpeisiinsa. Vuosikymmenien saatossa toimintatavat muuttuivat ja uudistuivat, ja loppujen lopuksi tehdas työllisti yli 150 henkilöä. Sen toiminta keskittyi mm. kenkä- ja laukkuteollisuuteen menevien vuotien valmistamiseen. Vuonna 2003 nahkatuotanto loppui Kiukaisista kokonaan. Kiukaisten kylällä on edelleen kaikki peruspalvelut: kauppa, pankki, koulu, terveysasema, paloasema sekä kirjasto. Kylältä löytyvät palvelut myös vanhuksille. Palvelukoti Suvanto ja Rantaniitty tarjoavat tehostettua palveluasumista vanhuksille. Kunnan omana toimintana tarjotaan kehitysvammaisten asumispalveluja 10-paikkaisessa autetussa palvelukoti Tuulenpesässä. Palvelukodissa on lisäksi kaksi intervallipaikkaa. Kiukaisten keskustasta löytyy useita historiallisesti arvokkaita kohteita. 14

15 Monipuoliset liikuntamahdollisuudet odottavat Kiukaisissa. Kiukaisten keskusta tarjoaa monenlaisia liikuntapalveluja kaikkina vuodenaikoina. Kesäisin koulun vieressä sijaitsevalle urheilukentälle ilmoittautuu valtava joukko innokkaita nuoria urheilijoita, kun Kiukaisten Kisailijat ry järjestää kentällä sarjakilpailuja. Sekä ylä- että alakoulut tarjoavat mahdollisuuden monenlaisen liikunnan harrastamiseen. Yläkoululla sijaitsee kuntosali, joka on maksuton kunnan asukkaille. Muihkontieltä lähtevä Kuntorata tarjoaa hyvät ja valaistut lenkkeilymaastot kuntoilijoille. Talvisin voi Kuntoradalla vaihtaa lenkkitossut suksiin, sillä radalla on hyvät valaistut hiihtoladut. Luistelutaitojaan voi kokeilla Naskinkujalla sijaitsevassa jääkiekkokaukalossa. Liikunnan lisäksi Kiukaisten alakoulu tarjoaa harrastusmahdollisuuden myös musiikin ja teknisentyön ystäville. Koululla järjestetään soitonopetusta lapsille ja nuorille. Yläkoululla puolestaan voi paneutua käsitöiden maailmaan. Luonnonystävät voivat tutustua Kiukaisten Raatikassa, Köyliöntien varressa sijaitsevaan noin hehtaarin suuruiseen yksityiseen harrastearboretumiin, joka perustuu vierasperäisiin havupuulajeihin. Arboretumin tarkempi puulajitieto löytyy arboretumin puustotauluista, jotka ovat pienen puustolenkin varrella. KIUKAINEN EURAKOSKI KÖYLYPOLVI 15

16 Tulevaisuuden kehittämistoimet Kiukaisissa, Eurakoskella ja Köylypolvessa Pyörätie Kiukaisista Euraan Pyörätielle olisi nyt otollinen paikka, kun vanha rautatie ei ole enää käytössä ja se puretaan pois. Pyörätielle olisi siis pohja valmiina. Pyörätiehanketta viedään eteenpäin ja mm. kunnan päättäjiin ollaan asiasta yhteydessä. Joen virkistyskäytön lisääminen Joen virkistyskäyttö on nykyään melko vähäistä. Kyläläiset toivovat, että jokea voisi hyödyntää muullakin tavalla kuin pelkästään uimiseen. Suunnitellaan luontopolkuja joen varrelle ja ollaan aktiivisesti mukana jokeen liittyvissä hankkeissa. Kylä siistiksi ja viihtyisäksi Siistitään keväisin kylänraittia ja tuodaan kukkaistutuksia kohentamaan kylän yleisilmettä. Matonpesupaikalle hankitaan penkki. Yhteistapahtumat Syksyllä 2012 pidettiin Kiukaisissa historian ensimmäinen perheiden ulkoilupäivä yhdessä Kiukaisten kylät ry:n ja muiden kiukaislaisten yhdistysten kanssa. Tapahtuma koettiin kyläläisten keskuudessa mukavana kylän hengenkohottajana ja mahdollisuutena kohdata kyläläisiä. Tehdään tapahtumasta jokavuotinen perinne ja houkutellaan tapahtumaan mukaan lisää paikallisia yhdistyksiä ja yrittäjiä. Järjestetään kerran viikossa kesäisin petanque-ilta. Haastetaan muut kylät mukaan pelaamaan ja tehdään peli-illoista mukava kyläläisten yhteinen harrastus. Otetaan käyttöön teemakahvila esim. kerran kuukaudessa. Teemakahvilassa olisi kuukausittain vaihtuvat eri puhujat ja aihealueet. ATK-opetusta ikäihmisille oppilaiden opettamana. 16

17 HAROLA - elinvoimaa jo vuosisatojen ajan Harola tunnetaan aktiivisena kylänä, jossa kylätoimikunta aloitti toimintansa jo 1970-luvulla. Välillä elettiin hiljaiseloa, mutta toiminta aktivoitui uudelleen ja kyläyhdistys rekisteröitiin vuonna Vanhaan Harolan koulupiiriin kuuluu noin 160 taloutta, mutta toiminnallisen kylän rajaa ei ole kovin tarkkaan määritelty. ympäristö. Harolan kylässä on opittu hyödyntämään EU-rahoituksen mahdollisuudet. Kyläyhdistys onkin toteuttanut kaksi EU-hanketta, joista toisessa rakennettiin leikkikenttä koululla toimivan ryhmäpäiväkoti Lemmikin ja esikoulun käyttöön. Koulun yhteyteen on rakennettu laavu kyläläisten ja koulun käyttöön. Harola, kuten muutkin Kiukaisten kylät, on tunnettu jo ruotsalaisen oikeuden kylänä 1300-luvulla. Asutusta paikalla on ollut sitäkin kauemmin. Tarinan mukaan Kiukaisten ensimmäinen asukas olisikin asettunut asumaan Köyliönjoen varteen Harolaan. Kylä on sijainniltaan erinomainen: puolessa tunnissa pääsee niin Poriin, Huittisiin kuin Euraankin, Raumalle vajaassa tunnissa, kun taas Turkuun ja Tampereelle pitää varata reilu tunti. Kyläkyselyn mukaan kylän kaksi keskeistä asiaa ovat kylän läpi virtaava Köyliönjoki ja vanhan koulun HAROLA Kyläläiset pitävät huolta myös koulun yhteyteen luvulla rakennetusta ja 1980-luvulla korjatusta jääkiekkokaukalosta. Koululla kokoontuu iltaisin myös kansalaisopiston useita musiikkipiirejä. Toisessa hankkeessa tehtiin suunnitelma Harolan kosken kunnostamiseksi ja joen virkistyskäytön lisäämiseksi. Nyt etsitään rahoitusta kosken kunnostussuunnitelman toteuttamista varten. Harolassa on myös Kiukaisten metsästäjien ylläpitämä metsästysmaja, laavu sekä ampumarata. Myös Kiukaisten Metsästäjät ry on hyödyntänyt hankerahoituksen mahdollisuudet. 17

18 Tulevaisuuden kehittämistoimet Harolassa Katuvalot Laihian tien risteykseen Harolantie on kylältä risteykseen asti syksyisin ja talvisin erittäin synkkä ja pimeä. Tiellä on melko paljon liikennettä, joten turvallisuussyistä olisi saatava valoja. Koulu toimintakeskukseksi Koulu on koko kylän keskus, johon on vuosien varrella satsattu paljon. Jotta koulu säilyisi tulevaisuudessakin sekä lasten päiväkotina että iltaisin harrastuspaikkana, on siitä huolehdittava ja sitä käytettävä. Järjestetään kylällä lisää yhteistä toimintaa. Koulu olisi loistava paikka esimerkiksi konserteille. Järjestetään konsertti ensin kokeeksi ja tehdään siitä jokavuotinen tapa. Energiatehokkuuden tehostamiseksi koululle pitää hankkia ilmalämpöpumppu tukemaan puulämmitystä. Rivieran alueen kunnostus Rivieraa kunnostetaan entistä kiinnostavammaksi, jotta siitä saadaan kyläläisille virkistyskäyttöön ja vapaa-ajan viettoon soveltuva paikka. Kosken kunnostuksen loppuun saattaminen. Kunta on myöntänyt luvan, rahoitusta haetaan esimerkiksi Ely-keskuksesta. Joki on pidettävä nyt ja tulevaisuudessa siistinä ja puhtaana. Joen virkistyskäyttöä on lisättävä tulevaisuudessa. Matonpesupaikka puuttuu Harolasta kokonaan ja sille olisi kysyntää. Ihanteellinen paikka matonpesupaikalle olisi Rivieralla. Kylän yhteinen sauna joen rannalla ja uimaranta voisivat lisätä Rivieran käyttöä. Bussipysäkki Kylänraitille bussipysäkki koululaisia varten lasten päivittäisen turvallisuuden vuoksi. Tonttikartoitus Kartoitetaan kunnan runkoviemärin läheisyydestä mahdolliset tontit yhteistyössä kunnan kanssa. 18

19 Kiukaisissa toimivia yhdistyksiä Eläkeliiton Kiukaisten yhdistys ry Kiukaisten Eläkkeensaajien yhdistys ry pj. Kari Krannila, p. (02) Kiukaisten Kansalliset Seniorit ry pj. Ilkka Koota, p Kotiseutu- ja museoyhdistys Kiukaisten Kilta ry pj. Eeva Mäkikalli, p. (02) Musiikkiyhdistys KAMUT ry pj. Jouko Perttu, p Harolan kyläyhdistys ry pj. Armi Perttu, p Kiukaisten Kylät ry pj. Matti Tuura, p Laihian kyläyhdistys ry pj. Vesa Koivisto, p Laukolan-Mäkelän-Rahvolan kyläyhdistys (LMR-ky) pj. Marja-Liisa Jortikka, p MTK Kiukaisten yhdistys pj. Jari Ruski, p Kiukaisten Urheilijat ry Kiukaisten Sotaveteraanit ry pj. Juhani Vihervuori, puh Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry Kiukaisten Hevoskasvatusyhdistys ry Asemantie 133 B, Panelia Kiukaisten Metsästäjät ry Kiukaisten Seurantaloyhdistys ry Eurakoskentie 34 B, Kiukainen Kiukaisten VPK ry pj. Kai Vainio, puh Kiukaisten Yrittäjät ry Panelian-Kiukaisten Invalidit pj. Kari Krannila, puh. (02) Lions Club Kiukainen ry Matti Tuura, p Euran 4H-yhdistys ry pj. Kari Lähteenmäki, toim.joht./siht. Marja Simberg p Kiukaisten VPK, nuoriso-osasto pj. Ville Niittymaa, puh Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Kiukaisten osasto pj. Elina Mäkipere, puh Kiukaisten Kisailijat ry Kiukaisten Naisvoimistelijat ry 19

20 Kiukaisissa toimivia yrityksiä Eupart Oy Eurakosken Kiinteistöpalvelu Ay Eurakosken Woima Oy Fistekno Oy Hautala Jari T:mi autokorjaamo Hieroja Ari Kuusholma Hälytyslaite M. Väänänen Jarkko J. Mäkinen Tmi rakennustyöt JKL-Sähkö Tmi Lkk Täyttöpiste Ky Loitec Production Oy Lvi-Martti Kiinteistöhuolto Alho & Rintamaa Oy Kiukaisten apteekki Kiukaisten fysikaalinen hoitolaitos Ky Kiukaisten Huvilaveistämö Kiukaisten Takuusuojaus Kiukaisten Tilitoimisto Ky Koiviston koneurakointi Lännen Lähivakuutusyhdistys Lännen tilausliikenne Tmi Ari Mutta Marko Sainio Tmi rakennustyöt Mykora Oy Nurmisen Viemärinavaus Tmi Parturi-kampaamo Beleza Parturi-kampaamo Heli Peltola Patopelti Pipan lahjapuoti Putkieristys Salonen Oy Puutarha Keijunkello Rakennusliike Kemppainen HJK Oy Rakennus-Saneeraus Pa-Jari Oy RS-ympäristöhuolto Oy Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy Seppeliini Tmi Suomen Lähikauppa Oy, Siwa Kiukainen Taijan Hius-soppi Tmi Taija Mutta TM-Putkityö Oy Tmi Perustyöt Markku Pämppi puhalluseristeet Walleniuksen Korjaamo Onni kutsuu kylään -hankkeessa edistetään maallemuuttoa ja maaseutuasumista Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa. Hankkeen ensisijainen tavoite on elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset. Satakunnassa hanketta toteuttaa Satakuntaliitto. 20

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä Kyläkysely KYLÄKYSELY Ristola Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (1.1-.2.) Ristolassa kotitaloutta palautuneita vastauksia 2 Vastausprosentti n.

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Puutossalmen kyläsuunnitelma. päivitetty 02/2013. Puutossalmen kyläyhdistys ry

Puutossalmen kyläsuunnitelma. päivitetty 02/2013. Puutossalmen kyläyhdistys ry Puutossalmen kyläsuunnitelma päivitetty 02/2013 Puutossalmen kyläyhdistys ry Sisällysluettelo sivu Johdatus 3 Puutossalmen kuvaus 4 Puutossalmen tulevaisuuden kuva 6 Kehittämisen tavoitteet 6 Toimintaohjelma

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Rivitalotontit 8/2016

Rivitalotontit 8/2016 Rivitalotontit 8/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa, Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten perusteella. Varausmaksu on 10 % tontin

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Kylien ja kunnan muuttuvat suhteet

Kylien ja kunnan muuttuvat suhteet Kari Leinamo Kylien ja kunnan muuttuvat suhteet 20.5.2011 Kuntalaki 2 Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5)

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5) 1 (5) YMPÄRISTÖTIETOISUUS Strateginen tavoite 2. Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä

Lisätiedot

Senioritalo Vaskikodit

Senioritalo Vaskikodit Senioritalo Vaskikodit Valmentaudu tulevaisuuteen viisaasti. Mieti ikääntymisen tuomia elämänmuutoksia ajoissa. - Virkeyttä, virikkeitä, vertaistukea - Vaskikodit sijaitsee Hatanpäällä, sairaalan vieressä,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET Esite asumis-, työ- ja päivätoiminta- sekä koulutusyksiköistä Heli Perälä Kehitysvammaisten Hyvän Elämän Perusteet -hanke Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikka

Kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikka Osmo Soininvaara Kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikka Loura-seminaari 4.2.2016 Miksi kaupungistutaan: Kaupungit kasvavat kaikkialla Erityisesti suuret kaupungit Jotkut suuret kaupungit myös surkastuvat,

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ

LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ EU:n Leader-tuella tehtyjä maitolaitureita on Lahdenperän kyläreitin varrella viisi kappaletta. 2013 Lahdenperän kartta 16 kilometrin Lahdenperänlenkki kulkee Lemmetynperäntien

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Rivitalotontit 2/2016

Rivitalotontit 2/2016 Rivitalotontit 2/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa (Lomakodin alue ja Lastenlinnan alue), Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

VIRKISTÄYTYMÄÄN PAIMIONJOELLE kehittämishanke 1.8. - 31.12.2012

VIRKISTÄYTYMÄÄN PAIMIONJOELLE kehittämishanke 1.8. - 31.12.2012 Paimionjoki Mitä nyt Paimionjoki? seminaari 28.11.2012 VIRKISTÄYTYMÄÄN PAIMIONJOELLE kehittämishanke 1.8. - 31.12.2012 Elina Tuomarila Projektikoordinaattori Puhelin 041 742 1181 elina.tuomarila@marttila.fi

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vaasassa sijaitseva Vähäkyrö on idyllinen maalaismiljöö, jossa on panostettu ihmisten hyvinvointiin.

Vaasassa sijaitseva Vähäkyrö on idyllinen maalaismiljöö, jossa on panostettu ihmisten hyvinvointiin. Vähäkyrö Aito maalaismiljöö Vaasassa Elämäntäyteinen tulevaisuus Vaasassa sijaitseva Vähäkyrö on idyllinen maalaismiljöö, jossa on panostettu ihmisten hyvinvointiin. Vähässäkyrössä on erinomaiset puitteet

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

OINASJÄRVENTIEN KYLÄ TONTTIPÖRSSI

OINASJÄRVENTIEN KYLÄ TONTTIPÖRSSI OINASJÄRVENTIEN KYLÄ TONTTIPÖRSSI Oinasjärventien kylä 2 Kylä on tunnettu aktiivisesta toiminnastaan ja talkootyö on voimissaan tällä kylällä. Talkoilla järjestetään vuosittainen Elekko-hiihtotapahtuma

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

PAIKALLISUUDENILMAISUT JA MÄÄRITELMÄT KYLÄ-JA KOTISEUTUYHDISTYSTEN TOIMINNASSA KUNTALIITOSTEN JÄLKEEN

PAIKALLISUUDENILMAISUT JA MÄÄRITELMÄT KYLÄ-JA KOTISEUTUYHDISTYSTEN TOIMINNASSA KUNTALIITOSTEN JÄLKEEN PAIKALLISUUDENILMAISUT JA MÄÄRITELMÄT KYLÄ-JA KOTISEUTUYHDISTYSTEN TOIMINNASSA KUNTALIITOSTEN JÄLKEEN Maaseutututkijatapaaminen 18. 19.8.2011 Työryhmä 4: Lähidemokratia ja osallistuminen - toimivia ratkaisuja

Lisätiedot