Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry"

Transkriptio

1 TI-TURINA Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry

2 TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu TURKU puh. (02) Aukioloajat ma - to 9 14 perjantaisin suljettu suljettu Toimistossa palvelevat Satu Järviö Ulla Piippo Pankkitili TOP Tue työtämme! Lomakoti Koivukankare Asuntolan ja ravintolan varaukset Tuire Ylitalo TOIMISTO TIEDOTTAA: Tervetuloa Toimiston Joulukahveille tiistaina klo Asesepänkatu 1:een. Yhdistyksen rahatilanteesta johtuen jäsenlehti TI TURINAn painaminen lopetetaan tämän numeron jälkeen toistaiseksi. Suuret kiitokset kaikille lehteen vuosien varrella kirjoittaneille. Erityiskiitokset vakiopalstaa pitäneille! Jatkamme jäsentiedottamista lehden tilalle tulevalla jäsentiedotteella. Ensimmäinen jäsentiedote ilmestyy keväällä Pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi osoitteeseen turunseuduninvalidit.fi, mikäli haluat jäsentiedotteen sähköpostiisi. Muut kuin sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet saavat jäsentiedotteen automaattisesti paperiversiona kotiinsa postin tuomana. Suuret kiitokset kaikille teille, jotka teitte rahallisen lahjoituksen yhdistyksen hyväksi! Jos et ole vielä yhdistyksemme jäsen, voit tilata jäsenhakemuskaavakkeen toimistolta tai tulostaa sen nettisivuiltamme Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen toimistolle, kun muutat. Näin varmistat jäsentiedotteen ja muun postin perille tulon. Posti ei ilmoita meille osoitteenmuutoksista. Turun Seudun Invalidit ry edistää jäsentensä mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä sekä valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Kun tarvitset neuvontaa vammaisasioissa, soita toimistolle/satu Järviö ja varaa itsellesi neuvonta-aika. Toimiston aukioloajat: ma - to klo Huom! Toimisto on suljettuna Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 2

3 TI-TURINA 36. vuosikerta PUHEENJOHTAJAN PALSTA Osoite TI-Turina Turun Seudun Invalidit ry Asesepänkatu Turku Päätoimittaja Leila Häkkinen Toimitussihteerit Satu Järviö Ulla Piippo Toimitus Turun Seudun Invalidit ry/ Tiedotustoimikunta Tilaushinnat Jäsenille ja kannattajajäsenille jäsenetuna ilmainen. Ilmoitusmyynti Satu Järviö p. (02) Taitto ja painatus Painotalo Painola Kaarina 2010 Kansikuva Piirros Anja Rantanen Jäsentiedote 1/2011 ilmestyy keväällä 2011 JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄ KANNATTAA AINA! Tätä kirjoittaessa ovat tulevat näkymät täysin avoinna. Kun luette tätä, on vuosikokous pidetty. Toivon, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen on silloin ollut paikalla. Seuraavaakin hallitusta odottavat erittäin suuret haasteet ja työmäärä. Taloudelliset voimavarat ovat heikot. Kaikki mahdollinen on tämän hallituksen aikana jouduttu karsimaan tai lopettamaan. Uusia ideoita ja toimintatapoja tarvitaan. Unohtamatta jo vanhoja hyväksi koettuja toimintamalleja. Jäseniltä odotetaan myös voimakasta panosta yhteisen asian eteen. Teillä on se tieto ja taito, mitä yhdistys tällä hetkellä tarvitsee. Rohkeasti ottamaan yhteyttä ja kertomaan, mitä voi tai haluaa tehdä. Yhdistyksen alusta alkaen jäsenet ovatkin olleet suurin voimavara. Siitä vielä kerran kaikille ns. veteraanijäsenille suuret kiitokset. Jatkossa yhdistyksen pitää panostaa paljon voimakkaammin päätehtäväämme, fyysisesti 3

4 vammaisten edunvalvontaan. Kaikkien yhdistyksen hallitusten jäsenten pitäisi ensisijaisesti pitää tämä mielessä. Suomi ei ole vieläkään ratifioinut YK:n vammaisoikeussopimusta. Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO vuosille on saatu tehtyä. Ohjelman punaisena lankana on itsenäinen elämä ja tasavertainen osallisuus. Ohjelma käsittää 122 toimenpide-ehdotusta 14:sta eri sektorista. Tämän ohjelman täytäntöönpanossa riittää seurantaa. Palvelusuunnitelma pitäisi myös olla kaikkien sitä tarvitsevien tiedossa. Invalidiliiton teema jatkuu vielä ensi vuoden Mennään YHDESSÄ. Siis me kaikki mennään ja toimitaan yhdessä hyvän tulevaisuuden puolesta. Lomakodille saamme uudet yrittäjät. Toivomme heidät lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme. Haikein mielin joudumme myös luopumaan entisestä yrittäjästä hänen omasta toivomuksestaan. Kaikkea hyvää hänelle jatkossa ja suuret kiitokset panoksestasi meidän hyväksemme. Kiitän Teitä kaikkia kuluneesta vuodesta toivottaen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. Leila Häkkinen 4

5 Vampo on valmis mitä saimme? Vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen aseman turvaamiseksi on laadittu hallituksen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, jossa on linjattu vammaispolitiikan seuraavien vuosien keskeiset toimenpiteet. Ohjelman tavoitteena on olla vahva pohja ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle. Päämääränä on yhteiskunta, joka soveltuu myös vammaisille ihmisille. Työskentelyn keskeiset lähtökohdat ovat olleet valtioneuvoston vuonna 2006 eduskunnalle antama maamme ensimmäinen Vammaispoliittinen selonteko ja Suomen vuonna 2007 allekirjoittamat YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja yksilövalitusmekanismin sisältävä valinnainen pöytäkirja. Lähtökohtien voidaan siis katsoa olleen kunnossa, kun vammaispoliittista ohjelmaa on lähdetty tekemään. Ohjelmaa tehtäessä työhön on osallistunut yhdeksän ministeriötä. Vammaispolitiikka ei ole vain terveys- ja sosiaalipolitiikkaa. Mukana valmistelussa ovat tietysti olleet myös esim. Valtakunnallinen Vammaisneuvosto (VANE), ja Suomen Kuntaliitto sekä THL (Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitos). Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteiden juridinen velvoittavuus, perustavan laatuisuus tai kauaskantoisuus ovat eritasoisia. Yhteiskuntakehitystä suuntaavia toimenpiteitä ovat vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen, yhteiskunnan esteettömyyteen ja asenteisiin liittyvät toimenpiteet Kaikki toimenpiteet, myös kertaluonteiset, vahvistavat vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Vammaisjärjestöjen edustajat vaikuttuvat vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen voimakkaasti eri puolella Suomea olleissa kuulemistilaisuuksissa ja antamalla lausuntoja ja vaikuttamalla työryhmissä. Vammaisjärjestöt vaikuttivat keskeisesti seuraaviin siihen, että seuraavat viisi toimenpidettä nousisivat VAMPO:ssa keskeisiksi: Ensisijaista on niiden säädösten muuttaminen, jotka ovat käytännössä estäneet Suomen täytäntöön panemasta allekirjoittamaansa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen edellyttämät säädösmuutokset liittyvät vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen. Kyse on vammaisten henkilöiden oikeudesta valita kotikuntansa, itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja sen rajoittamista koskevan sääntelyn selkiyttämisestä. Rajoittava säädöstö koskee mielenterveys- ja kehitysvammahuollossa käytettäviä pakkohoitotoimia. Toiseksi painotetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan vammaisten henkilöiden sosioekonomista asemaa ja torjutaan köyhyyttä. Työnteon tulee olla siihen ensisijainen keino. Silloin kun se ei ole mahdollista, tarvitaan hyvinvoinnin turvana riittävä sosiaaliturva. Kenenkään ei ole kohtuullista elää elämäänsä ilman mahdollisuutta elinolosuhteidensa kohentamiseen. Kolmanneksi tulevat ne toimenpiteet, joilla varmistetaan yksilöllisiä tarpeita vastaavien ja oikea-aikaisten erityispalvelujen saatavuus maan eri puolilla. Myös mukautustoimien saatavuutta vahvistetaan. Neljänneksi on välttämätöntä lisätä toimenpiteitä, joilla rakennetaan esteetön ja saavutettava yhteis- 5

6 kunta. Nykyiset esteet tulee poistaa ja torjua ennakolta uusien syntyminen. Viidenneksi on tarpeen lisätä vammaistutkimusta, vahvistaa tietopohjaa sekä kehittää laadukkaita ja monipuolisia menetelmiä vammaispolitiikan suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi. Myös vammaistutkimuksen asemaa tulee vahvistaa. Ohjelma käsittää konkreettisesti 14 eri yhteiskunnallista sisältöaluetta, joissa lähdetään nykytilan kuvaamisesta tulevaan tavoitetilaan asti. Yhteiskunnallisia sisältöalueita ovat mm: itsenäinen elämä, koulutus ja opiskelu, liikennepalvelut, rakennettu ympäristö ja asuminen. Lisäksi ohjelma sisältää 122 konkreettista toimenpidettä, joiden kohdalla on nimetty vastuullinen ministeriötaho, aikataulu ja rahoitustarve, joten kyllä VAMPO:sta löytyy todellista sitoutumista asioiden hoitamiseen. Näiden toimenpiteiden joukosta löytyy myös useita, joiden saavuttamiseksi ei tarvita lisärahoitusta positiivista tämäkin. Täyden osallisuuden takaaminen ja asenteiden muokkaus on työtä jota teemme päällä ja sydämellä. VAMPO:n vaikuttavuus nähdään vasta vuoden kahden sisällä, mutta meillä on nyt käytössämme työkalu, joka tulee jalkauttaa jäsenistömme keskuuteen keskusteluiloissa ja yhdistystemme hallitusten kokouksissa. Tulevissa eduskuntavaalipaneeleissa voimme laittaa ehdokkaat tiukoille. Kunnissa toimivat vammaisneuvostot tulee saada vaatimaan omien kuntiensa vammaispoliittisen ohjelman päivittämistä tai jos sellaista ei ole edes laadittu niin sen välitöntä aloittamista. Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu käyttöömme muuttamaan yhteiskuntaamme entistä oikeudenmukaisemmaksi kaikille. On omalla vastuullamme tutustua siihen ja käyttää ohjelmaa työkaluna, kun haluamme ajaa meille tärkeitä asioita. (Lähde: Vammaispoliittinen ohjelma vuosille ) Teksti: Satu Järviö 6

7 Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät Lähestyimme puolueiden piiritoimistoja seuraavanlaisella viestillä kysymyksineen lokakuun lopussa. Annettuun aikarajaan mennessä saimme vastaukset SDP:n Varsinais-Suomen piiriltä sekä Vihreiden piiritoimistolta. Perussuomalaisten teksti saapui lehden mennessä painoon. Hyvät Piiritoimistojen edustajat, Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät kovalla vauhdilla ja erilaiset kyselyt ja artikkelipyynnöt ovat siellä teillä piiritoimistoissa varmasti jo arkipäivää. Turun Seudun Invalidit ry on pysyvästi fyysisesti vammaisten henkilöiden vaikuttamisjärjestö. Olemme tehneet työtämme jo vuodesta 1937 olemme siis vanhempi yhdistys, kuin arvostettu kattojärjestömme Invalidiliitto ry, joka on perustettu vuonna Teemme työtä sen eteen, että fyysisesti vammaisten ihmisten arki yhteiskunnasamme tarjoaisi samat mahdollisuudet vaikuttaa ja toimia kuin muillakin on. Pyydämme teitä vastaamaan seuraaviin mielestämme keskeisiin kysymyksiin, joilla on merkitystä 900 sadalle jäsenellemme ja tulevalle äänestäjälle. Kysymykset, joihin odotamme kantaanne: 1. Miten näette vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestötoiminnan tulevaisuuden Suomessa ja miten järjestöjen toimintamahdollisuudet turvataan? Juhlapuheissa on tapana korostaa järjestöjen suurta merkitystä yhteiskunnasamme ja ylistää järjestöjen tekemää vaikuttamistoimintaa. Todellisuudessa järjestöjen taloudellisesta ja toiminnallisesta tukemisesta on lähes luovuttu ja kolmannelta sektorilta odotetaan vastuunkantoa tehtävistä, jotka kuuluvat kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin esimerkkinä vaikkapa kotipalvelun järjestäminen. 2. Nykyinen eduskunta sai valmiiksi juuri vaalien alla vammaispoliittisen ohjelman (Vampon), joka varmasti on tullut teilläkin siellä jo tutuksi. Vampossa on konkretisoitu yli 120 toimenpide-ehdotusta vammaisten henkilöiden toimintaedellytysten parantamiseksi Suomessa. Valitse näistä kolme itsellesi keskeisintä ja kerro, miten puolueenne aikoo vaikuttaa näiden toimenpide-ehdotusten toteuttamiseksi. Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset on alustanut hallituksen varajäsen Anita Birstolin, joka edustaa vihreitä myös Turun vammaisneuvostossa. Kysymys 1: Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta on tärkeä lisä julkisten palveluiden rinnalla. Kokemusasiantuntijuus pitäisi kytkeä osaksi palveluiden 7

8 suunnittelua ja päätöksentekoa. Se on nykyisin vielä suuri käyttämätön voimavara johon julkinen järjestelmämme ei ole osannut hyödyntää. Vertaistuki on todettu erittäin vaikuttavaksi, vapaaehtoistoiminta mahdollistaa tämän. Tiedon tuottaminen ja tiedotus kaikille kansalaisille ja päättäjille muokkaa asenteita ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisen päätöksenteon. Palveluita olisi järkevä tuottaa kumppanuudella, julkinen ja vapaaehtoinen järjestötyö toisiaan täydentäen. Esim. valtion myöntämää ostopalvelurahoitusta voitaisiin käyttää palveluiden ostamiseen järjestöiltä. Omaishoidontuki täytyy siirtää valtion maksettavaksi, näin mahdollistuu tasa-arvoinen kohtelu kaikille asuin kunnasta riippumatta. Kysymys 2: Asuminen tukipalveluineen on keskeinen perusasia ja että ihmisillä on varaa tukipalveluihin ja terveydenhuoltoon. Yksi keino tilanteen parantamiseksi on yhteinen maksukatto (nro 90). Lasten ja nuorten kannalta koulutuksella ja tukipalveluiden varmistamisella on merkittävä rooli. Järjestelytuen (nro 77) käyttö ja työnantajille kohdistetun yhteisvastuupoolin käyttö (kohta 74) voisivat edistää vammaisten työllistymistä. Vammaisten ihmisten mahdollisuudet yhdenvertaiseen elämään ja epäkohtien poistaminen on erittäin tärkeää (kohta 107). Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja Mika Maaskola Kysymys 1: Tällä vaalikaudella järjestöjen toimintaa on huomattavasti vaikeutettu. Toimintaan annettuja avustuksia on pienennetty ja järjestöjä on keinotekoisesti pyritty rinnastamaan markkinaehtoisiin toimijoihin. Kehitys on väärä: ainutlaatuista osaamista ja sitoutumista edustavat järjestöt edistävät kansalaisten hyvinvointia, joka on kaupallista toimintaa tärkeämpi periaate. Jatkossakin hyvinvointipalveluiden tulee kuulua julkisen vallan vastuulle. Hyvinvointivaltion toimintoja ei siis tule ulkoistaa järjestämisvastuun näkökulmasta kaupalliselle tai kolmannellekaan sektorille. Palvelun käyttäjän kannalta tärkeintä on palveluiden saatavuus, ja tästä julkisen sektorin tulee vastata. Palveluiden tuotannossa järjestötoiminnalla tulee olla merkittävä rooli. Vapaaehtoisuuden pohjalle rakentuneella kolmannella sektorilla on hallussaan sellaista erityisalojen osaamista ja sitoutumista, joka on otettava hyvinvointivaltion voimavaraksi. Konkreettisesti järjestöjen toimintamahdollisuudet turvataan pitkäaikaisin kumppanuussopimuksin järjestöjen ja kuntien/valtion välillä. Muun muassa hankintalain määräyksiä on tulkittava siten, että järjestöjen tuottama hyvinvointi nostetaan markkinamekanismia tärkeämmäksi tavoitteeksi. Kysymys 2: Erittäin laaja-alaisesta ohjelmasta on vaikeaa valita vain kolmea, mutta valitsin seuraavat: 38. Varmistetaan vammaispalvelujen laatu ja yhdenvertainen saatavuus maan eri puolilla, seurataan lainsäädännön toteutumista ja puututaan epäkohtiin (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista VPL, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta KVL). 65. Tuetaan vammaisten nuorten koulutukseen ja työelämään hakeutumista opinto- ja ammatinvalinnanohjauksella. Vahvistetaan ammatillisen erityisopetuksen yhteyksiä työelämään. Parannetaan ammatillisen opetuksen tuottaman osaamisen tunnettavuutta vammaisten nuorten työllistymisen tukemiseksi Asetetaan tavoitteeksi, että yhdenvertaisuussuunnittelussa otetaan huomioon vammaiset ihmiset kaikilla hallinnonaloilla. Ehkäistään syrjintää laajaa keinovalikoimaa käyttäen ja puu- 8

9 tutaan epäkohtiin. Työssä huomioidaan erityisesti moniperusteisen syrjinnän riskille alttiina olevat vammaiset ihmiset. Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:n puheenjohtaja FT Lauri Heikkilä Kysymys 1: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tuonut esiin puolueemme kannan. Olemme olleet ja olemme edelleen tukemassa vammaisten ja invalidien aseman parantamista. Olemme tuoneet esiin kolmannen sektorin yhdistysten toiminnan tukemisen tarpeellisuutta yhteiskunnan turvaverkon täydentämiseksi. Tämä on tärkeää vähäosaisten ja etenkin invalidien kohdalla. Invalidit joutuvat heikompien lähtökohtiensa vuoksi taistelemaan kovemmin selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Perussuomalaiset ovat monesti muistuttaneet hallituspuolueita mm. invalidien saamasta puutteellisesta tuesta. Uskon, että kuntatasolla toimivat valtuutettumme ovat valmiita tekemään esityksiä invalidien aseman parantamiseksi. Kysymys 2: Tutustuin tuohon Vammaispoliittiseen ohjelmaan ja siinä näkyi olevan peräti 122 konkreettista toimenpide-ehdotusta. Seuraavien kolmen pääkohdan totuttaminen voisi auttaa parhaiten vammaisia: 1. vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta. 2. erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla. 3. yhteiskunnan esteettömyyden laajaalainen vahvistaminen ja lisääminen. Tärkein toimenpide on se, että me Perussuomalaiset vaadimme hallituspuolueita osoittamaan myös varat näiden parannusten toteuttamiseen, jotta hyvä asia ei jäisi sanahelinäksi. Teksti: Satu Järviö OLETKO KIINNOSTUNUT VARAINHANKINNASTA? - RYHDY VAPAAEHTOISEKSI! Peräänkuulutamme varainhankinnasta ja varainkeruusta kiinnostuneita ihmisiä. Erityisesti listakerääjiä yhdistys tarvitsee lisää! Ota yhteyttä toimistoomme, p. (02) , ja kysy lisää. Jokaisen panos on tarpeellinen ja tervetullut! 9

10 Haluatko tukea yhdistyksemme toimintaa? - Tee yhdistykselle lahjoitus! Tekemällä rahallisen lahjoituksen tuet merkittävällä tavalla yhdistystämme ja olet mukana turvaamassa sen tulevaisuutta. Kaikki sata euroa lahjoittaneet saavat nimilaatan yhdistyksen lahjoittajapuuhun lomakodin aulan seinälle. Tilinumeromme on TOP Viestikenttään nimesi ja sana LAHJOITUS. Suuret kiitokset tuestasi! Turun Seudun Invalidit ry KOKOUS- JA JUHLATILAT EDULLISESTI Turun Seudun Invalidit ry vuokraa toimitilojensa yhteydessä Asesepänkatu 1:ssä sijaitsevaa isohkoa kokoushuonetta. Takallinen tila on varustettu av-välineillä ja sinne mahtuu henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön ja astiaston käyttöoikeus. Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojen yhteydessä sijaitsevaa saunaa. Hinnasto: Kokoustila 40 / 4 tuntia. Koko päivän (klo 9-16) hinta 70. Sauna (sis. kokoustilan ja keittiön käyttöoikeuden) 80 / 4 tuntia. (Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la ja su klo 16 22). Jäsenet saavat 30 % alennuksen. Mikäli vuokraaja ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä, veloitamme 20 siivouslisän. Varaukset toimistosta p. (02) ma-to klo

11 Esittelyssä Lomakodin uudet yrittäjät Yhdistyksen omistaman Lomakoti Koivukankareen yrittäjiksi ryhtyy alkuvuodesta kaksi miestä Kaarinasta: Jukka Riikilä ja Teemu Hällfors. Uuden lomakauden alkamista odotellessa esittelemme miehet lyhyesti. Lomakeskuksen kehittämisestä Teemulla ja Jukalla on selvät visiot. He halua- Kaarinalainen Jukka Riikilä on 48-vuotias ja koulutukseltaan kokki ja talousesimies. Jukka on ollut laivoilla kokkina ja kokki/stuerttina Jukka Riikilä ja Teemu Hällfors ovat lomakodin uudet yrittäjät. sekä maissa ravintolakokkina. Perheeseen kuuluvat lapset Joni 16 v. ja Aarne 9 v. vat tarjota hyvää ja laadukasta ruokaa Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten kera erinomaisen palvelun. Ajatuksena parissa; jalkapallo, meripartio sekä uinti. on myös luoda koko perheen kesänviettopaikka aktiviteetteineen, lapsia unohtamatta, sekä toteuttaa erilaisia te toja. Teemu Hällfors, 37 vuotta, on myös kaarinalainen. Teemulla on rakennusalan koulutus, lisäksi hän on ajanut opiskelun ohessa taksia. Teemu on työskennellyt mm. asfalttialalla työnjohtajana sekä maanrakennus-, viemäri- ja myyntialalla. Perheeseen kuuluvat avovaimo Tiina sekä lapset Valtteri 8 v., Miro 7 v. sekä Erika 6 kk. Harrastuksina ruuan laitto ja jalkapallo (valmentaja). Miehet innostuivat ajatuksesta lähteä yrittäjiksi lomakodille, koska se on luonnonläheinen, upea merenrantapaikka, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia. Jukka ja Teemu haluavat kuunnella asiakkaita ja toteuttaa heidän toiveitaan mahdollisuuksien mukaan. Mottona voisi olla: Iloisella mielellä ja palvelualttiudella pihapiirissä. Sydämellisesti tervetuloa! Teksti: Ulla Piippo 11

12 LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011 LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011 Haluatteko vuokrata Lomakoti Koivukankareelta mökin, huoneen tai asuntovaunupaikan? Palauttakaa oheinen hakemus täytettynä toimistolle mennessä. Vuokra Ruokaliput Jätemaksu Yhteensä Peltomökki Rinnemökki * * * * * * Hermunken huone A B C Keltaisen talon huone A D Hirsiaitta* Asuntovaunupaikka Asuntovaunupaikkojen vuokra on noussut viime vuodesta 15 %, muilla 10 %. Mökkien ja asuntovaunupaikkojen jätemaksu on 20 euroa. Ruokalipun hinta on 7,5 euroa/kpl. Käyttösähkön hinta 16 c/kwh laskutetaan kulutuksen mukaan. Jokainen vuokralainen maksaa kulutuksensa lisäksi alueen sähköstä 5 euroa. * Vuokralaisen vaihtuessa vuokra tullaan tarkistamaan!

13 HAKEMUS ja VUOKRASOPIMUS HAKIJA/ VUOKRALAINEN Nimi: Katuosoite: Postiosoite: Puhelin: VUOKRAUSKOHDE Peltomökki n:o Rinnemökki n:o Huone talo / n:o Asuntovaunupaikka n:o VUOKRA-AIKA Voimassaolo: Vuokrakausi on yksi vuosi. Vuokralaisella on etuoikeus saada vuokrauskohde hakemuksesta uudelleen vuokralle, ellei hän ole laiminlyönyt jäsen- tai muita yhdistyksen maksuja, vuokrauskohteen maksuja tai hoitoa tai viettänyt alueella häiritsevää elämää. VUOKRA Vuokra: euroa vuokrakaudelta. Sähkö: Laskutetaan erikseen kulutuksen perusteella. Lisäksi 5 euroa yleissähköstä. Vesi: Vesipostit käytössä ilman eri korvausta. Jätemaksu: 20 euroa vuokrakaudelta. Eräpäivät: ja MUUT EHDOT Vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä vuokralainen lunastaa 30 ruokalippua. Liput toimitetaan, kun vuokra ja ruokalippukorvaus on kokonaisuudessaan maksettu. Kohde vuokrataan sinä kunnossa kuin se on. Vuokrakauden alkaessa ja päättyessä suorittavat vuokranantaja ja vuokralainen yhdessä vuokrauskohteessa katselmuksen. Vuokralainen sitoutuu pitämään vuokrauksen kohteen kunnossa. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen kohteelle aiheuttamansa vahingon. Mahdollisista muutos- ja parannustöistä, riippumatta siitä, kuka vastaa kustannuksista, on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen. Vuokrauksen kohde on vuokrasopimuksen päättyessä luovutettava siivottuna. Asuntovaunupaikan vuokraajan on käytettävä vain ulkokäyttöön soveltuvaa sähkökaapelia sähkön siirrossa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. PAIKKA JA ALLEKIRJOITUKSET Turussa.. Hakijan allekirjoitus Vuokranantajan allekirjoitus Turun Seudun Invalidit ry 13

14 Talviset jännitysnäytelmät tulevat taas Invalidiliiton perinteinen talvikampanja Talvisia jännitysnäytelmiä käynnistyy tammikuussa. Kampanjassa keskitytään liukastumisvammojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi rohkaistaan liukastumispelkoisia lähtemään turvallisemmin liikkeelle. Liukastumisonnettomuus ja sen vakavat seuraukset voivat kohdata meistä jokaisen. Maassamme tapahtuu vuosittain talviaikaan noin onnettomuutta, joista lonkkamurtumia on noin Turun tapahtuma Turun Seudun Invalidit on mukana edesauttamassa turvalliseen talviliikuntaan. Yhteistyössä Judoliiton kanssa järjestetään Turussa kampanjatilaisuus tiistaina alkaen kello 17, Turun Seudun Invalidien toimitiloissa, Asesepänkatu 1:ssä. Invalidiliiton ja Judoliiton edustajien lisäksi tilaisuuteen tulee paikallinen judoseuralainen, joka neuvoo konkreettisesti turvallista talviliikuntaa ja antaa samalla opetusta oikeaoppiseen kaatumiseen ja tasapainoharjoitteluun. Luvassa on myös muita ohjeita ja materiaalia. Tilaisuus on jäsenille maksuton. aatumista kannattaa opetella liiton yhteisessä liua opetellaan kaatuikuussa alkava kamiukastumisvammojen liukastumispelkoisten llisemmin liikkeelle. ytelmiä nimisessä taan mm. tasapainoisen ennaltaehkäisyä tumistapaa. on alkuvuodesta tapahtuma on Turun :n toimitiloissa Aseaina klo 18. Paion edustaja. Tilaisuus aluksi pullakahvit! 14 Tutustu kampanjan verkkosivuihin osoitteessa

15 HELPOTUSTA OMAISHOITAJAN ARKEEN Jännittää. Tuleva tehtäväni on tavallaan uutta, tavallaan vanhaa. Kohtaan ihmisen, mutta kohtaamisen näkökulma on erilainen kuin aiemmin. Tässä on kehitettävää sekä itselle että Validia-palveluille. On kunnia olla mukana kehittämässä uutta toimintaa, jonka seurauksena voin myös jakaa ja kehittää kokemuksiani työkavereiden kanssa ja ehkäpä näin ollen myös helpottaa uusin ideoin omaishoitajan arkea. Mistä on kyse? Kyse on Turun Validia-palveluiden uudesta palvelusta, joka on palveluseteleillä maksettua omaishoitajalomitusta. Tällöin asiakkaan kunta antaa palveluseteleitä omaishoitajalle tietyn tuntimäärän verran kuukautta kohden. Omainen voi hankkia palvelun yksityiseltä yritykseltä esimerkiksi Validia-palvelulta, joiden työntekijöillä on osaamista varsinkin liikuntavammaisten avustamisesta. Tarkoituksena on, että kuka tahansa Validia-palveluiden koulutetuista työntekijöistä voisi hoitaa lomituksen. Työ toteutetaan asiakkaan kotona, tai palvelusetelissä sovitulla tavalla, ja työajat sovitaan omaishoitajan tarpeisiin sopivaksi. Työn suunnittelussa on huomioitu myös, että varsinkin työsuhteen alkuvaiheessa on hyvä sekä avustajalle että asiakkaalle että avustaja olisi sama tai vain muutama avustaja kävisi samassa paikassa. Se tuo luotettavuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä asiakkaalle, omaishoitajalle että avustajalle. Omaishoitajan lomittajana olen omaisen seurana, jotta omaishoitaja pääsee tekemään omia juttujaan tuntematta huolta hoidettavansa hyvinvoinnista. Omaishoitaja saa olla itselleen tärkeä ja hoitaa itseään. Sinä hetkenä meille avustajille syntyy tärkeä rooli. Roolimme on olla vierellä kulkijana ja avustajana omaisen askareissa, kuten esimerkiksi peseytymisessä, ulkoilussa tai vaikkapa lehdenluvussa. Ensimmäinen kerta Matkalla ensimmäiseen paikkaan herää kysymyksiä. Miten kohtaan asiakkaan avoimesti, kuitenkaan syöksymättä toisten kotiin, niin että syntyy pelko ihmisarvon ja yksityisyyden menetyksestä? Vastassa voi olla myös sukupolvien välinen kynnys, jota olen ajatellut jo etukäteen. Päätän selvitä siitä rohkeudella ja avoimuudella. Tällä kertaa työni on auttaa perushoidollisissa toimissa, miettiä siirtotekniikkaa omaisen kanssa ja miettiä tulevia kertoja. Vastassani on kaksi pirteää ikäihmistä. Pariskunta, joista toisella on vanhuuden tuoma liikuntavamma. Asunto on minulle uusi ja vieras. Tavarat eivät löydy heti ja toimiminen ei ole niin mutkatonta kuin Validia-palveluiden palvelutalossa. Ilmassa on vielä pientä hapuilua. Otan maalaisjärjen käyttöön ja mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, että mistäs se ääni televisioon tulikaan, kun kaukosäädin on rikki. Tai voisikohan sittenkin syödä vielä toisen pullan kahvin kanssa, vaikka diabetes jo vähän vaivaa. Päivän uutisia luemme kumpikin omasta lehdestämme hiljaisuuden vallitessa, sillä koko ajan ei tarvitse tehdä jotain puuhakkaasti. Kolmen tunnin kuluttua omaishoitaja pyyhältää reissultaan sisään. Tänä aikana on auto saanut talvirenkaat allensa ja 15

16 omaishoitaja nähnyt ystäviään kahvittelun merkeissä. Olimme varmaan kaikki yhtä jännittyneitä; jälkikäteen minulla oli sellainen olo että teinköhän tarpeeksi. Omaishoitajan oli vaikeaa luovuttaa työnsä minulle edes parin tunnin ajaksi, onhan hän tottunut tekemään aina kaiken itse. Omaistakin taisi jännittää, kenties hän tunsi olonsa vaivautuneeksi. Tai kenties hän oli helpottunut. Mutta ensi kerralla on jo helpompaa, olemmehan jo kohdanneet aiemmin. Validia-palveluissa vastataan omaishoidon lomitukseen liittyvissä kysymyksissä arkisin puhelimitse tai sähköpostitse. Palveluvaraukset ja kyselyt: Anna Huttunen, palveluvastaava, p. (02) , Kyselyt myös: Annukka Teittinen, palvelupäällikkö, p , Uusi asiakas on jo näköpiirissä. Ja tilanne tulee olemaan täysin erilainen kuin ennen. Monipuolista. Jännittävää. Teksti: Sari Seppälä, avustaja, lähihoitaja Maksuttomat kuntoutussuunnitelmat Huomaathan: Kun kyseessä on sellaisen kuntoutussuunnitelman laatiminen, joka vaaditaan Kelan kuntoutuksen saamiseksi julkiselta terveydenhuollolta, tulee todistuksen olla maksuton. Kuljetukset tarpeidesi mukaan Taksi Arena Oy Laadukasta invataksipalvelua Sinulle ja ryhmille! Hyvä kuljetuskalusto Hyvät Joulun ja Uuden Vuoden toivotukset kaikille TI-Turinan lukijoille! 16

17 TUETUT LOMAT V Tuetut lomat (5 vrk) ovat ennen kaikkea sosiaalisia lomia. Niitä myönnettäessä kiinnitetään huomiota hakijan kokonaistilanteeseen ja erityisesti vamman vaikeuteen sekä muuhun terveydentilaan. Myös taloudellinen asema ja mahdolliset muut seikat voivat vaikuttaa valintoihin. Lomia ei voida myöntää peräkkäisinä eikä edes lähekkäisinä vuosina. Omavastuuosuudet vaihtelevat. Pääsääntöisesti jokaiselle jää maksettavaksi matkat (myös avustajan) kotoa lomakohteeseen. Lomatuki voidaan myöntää myös vaikeavammaisen henkilön tarvitsemalle avustajalle. Palkkaa ei hänelle kuitenkaan makseta. Loman saajan tulee itse hankkia avustaja. Avustajan on kyettävä loman saajaa avustamaan, koska avustavaa henkilökuntaa ei lomakodeilla ole. Hakemuksia voi tilata Invalidiliitosta Kaija Heikkilältä, p tai vaihde (09) tai Hakemukset lähetetään suoraan Invalidiliittoon. Hakuaika päättyy Invalidiliitto myöntää vuonna 2011 tuettuja lomia määrärahan puitteissa. Turun Seudun Invataksit ry tilauskeskus HYVÄÄ JOULUA JA ILOISTA UUTTA VUOTTA

18 Vekon Vitsit Make oli saanut flunssan ja ihmetteli: -On se kummaa, jos jalat kastuu niin kurkku ei toimi, jos taas kurkku kastuu niin jalat ei toimi. Joulupukki on äijä, joka ilmestyy kerran vuodessa leikkikalut mukanaan ja lähtiessään suutelee äitiä. Ilmoitus lehdessä: Kadonnut lompakko. Sisältää mm. karkkipaperin, 20 senttiä rahaa sekä nipun laskuja. Rehellistä löytäjää pyydetään maksamaan laskut, jotka löytyvät lompakosta. Otteita lääkärien saneluista: - Potilas tamperelainen, ei muuta vikaa. - Oikea käsi murtunut, kipsataan vasen. - 2 tablettia aamuin illoin vasempaan korvaan. - Otetaan valokuva potilaasta ja annetaan mukaan. - Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti syömään. - Naispotilaan virtsa tulee suihkuna. Poistetaan nappi. - Tilataan yhdellä jalalla seisovat lantiokuvat. - Kotona koira, aivan normaali. - Alaraajoissa todetaan 1,5 m pituusero. Rattoisaa Joulua T. Veko 18

19 MINNE MENNÄ TARJOLLA KOKEMUKSIA, RENTOUTUSTA, ASIAA. TULE MUKAAN! TVJ:n Perinteiset Joulumyyjäiset sunnuntaina klo Ruusukorttelissa, Puistokatu 11 B. Toimiston Joulukahvit tiistaina klo Asesepänkatu 1:ssä. Amputaatiovertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 toimistolla. Vuoden 2011 ensimmäinen kokoontuminen on ja seuraavat 10.2., ja Lisätiedot Hannu Huotari p Askartelu joka toinen torstai klo 16 toimistolla. Vuoden 2011 ensimmäinen kokoontuminen on ja seuraavat 4.2., 17.2., 3.3., ja 7.4. Lisätiedot Leila Häkkinen p Taidepiirissä maalataan joka torstai klo toimistolla saakka. Joulutauon jälkeen maalarit aloittavat Lisätiedot Hilkka Huotari p Talvisia jännitysnäytelmiä liukastumiskampanjan Turun tapahtuma tiistaina klo 17 toimistolla. Suomen ja Viron yhdistysten Kulttuuripäivät täällä Turussa LIIKUNTA Esteetön kuntosali löytyy Kaarinasta. Lisätietoja Visiitin kuntosalista (Rantayrttikatu 2) p tai Pöytätennistä voi käydä pelaamassa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Turun Validia-talolla, Hippoksentie 29. Lisätiedot Jukka Kumpuvuori p Ilma-aseammuntaa voi harrastaa tiistaisin ja torstaisin klo Kupittaan urheiluhallilla, Paavo Nurmentie 1. Käytettävissäsi on yhdistyksen ilmakivääri, jonka saa lainaksi hallin valvojalta. (Huomioi mahdolliset joulutauot). 19

20 Onnin muistolle ONNI VILLIRUUSU s. 1936, k Yksi ahkera uurastaja on joukostamme poissa. Olit henkeen ja vereen voimakas yhdistys ihminen. Sen työn, jonka otit tehtäväksi, myös teit. Viimeiseen saakka olit arpojen ja pinssien myyjä sekä ilmoitushankkija omaan lehteemme. Hoidit monet asiat yhdistyksen puolesta omalla kotipaikallasi. Vuosia kuuluit yhdistyksen johtokuntaan, toimien myös puheenjohtajana. Olit erittäin kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta, vaikka et itse enää jaksanut niin aktiivisesti toimia. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset olivat sinulle erittäin tärkeitä. Samoin lomakodin kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset. Tiesin, että nyt kaikki ei ole kunnossa, kun sinua ei nähty tämän vuoden kesäkauden päättäjäisissä. Olit ainoa entisistä puheenjohtajista, joka piti minuun yhteyttä erilaisista asioista. Joskus vain turistiin niitä näitä, koska sinulla oli erittäin hyvä huumorintaju. Olit myös ihminen, joka aina kiitti pienemmästäkin asiasta, mitä oli hyväksesi tehty. Annoit myös palautetta, jos asiat eivät menneet mielestäsi oikein. Se, jos mikä on rehdin ja rehellisen henkilön kuva. Sinun tekemisestä kaikkien ihmisten parhaaksi saisi kokoon kirjan. Niin moninaiset ovat tekemisesi olleet. Kaikesta sinua kiittäen. Leila Häkkinen Pois aurinko painui, lankesi ilta, jäi taivaan rannalle säihkyvä silta, mut kaukaa korven tummuvan yöstä soi laulu ihmisen työstä. (Eino Leino) 20

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Fjällbäckenin päivätoiminta

Fjällbäckenin päivätoiminta Fjällbäckenin päivätoiminta Tietoa Jällivaaran kunnan dementiaa sairastaville henkilöille järjestämästä päivätoiminnasta Vanhustenhuollon dementiayksiön piirissä järjestetään päivätoimintaa dementiaa sairastaville

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 10.12.2015 Sivu 1 / 1 4750/2015 02.05.00 59 nuorisopalvelujen maksuperusteet 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Anna Seppänen, puh. 047 382 47350 Ari Jaakkola, puh. 050 522 7521 Mirja Taavila, puh. 046 877

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot