Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry"

Transkriptio

1 TI-TURINA Jäsenlehti 4/2010 Turun Seudun Invalidit ry

2 TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu TURKU puh. (02) Aukioloajat ma - to 9 14 perjantaisin suljettu suljettu Toimistossa palvelevat Satu Järviö Ulla Piippo Pankkitili TOP Tue työtämme! Lomakoti Koivukankare Asuntolan ja ravintolan varaukset Tuire Ylitalo TOIMISTO TIEDOTTAA: Tervetuloa Toimiston Joulukahveille tiistaina klo Asesepänkatu 1:een. Yhdistyksen rahatilanteesta johtuen jäsenlehti TI TURINAn painaminen lopetetaan tämän numeron jälkeen toistaiseksi. Suuret kiitokset kaikille lehteen vuosien varrella kirjoittaneille. Erityiskiitokset vakiopalstaa pitäneille! Jatkamme jäsentiedottamista lehden tilalle tulevalla jäsentiedotteella. Ensimmäinen jäsentiedote ilmestyy keväällä Pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi osoitteeseen turunseuduninvalidit.fi, mikäli haluat jäsentiedotteen sähköpostiisi. Muut kuin sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet saavat jäsentiedotteen automaattisesti paperiversiona kotiinsa postin tuomana. Suuret kiitokset kaikille teille, jotka teitte rahallisen lahjoituksen yhdistyksen hyväksi! Jos et ole vielä yhdistyksemme jäsen, voit tilata jäsenhakemuskaavakkeen toimistolta tai tulostaa sen nettisivuiltamme Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen toimistolle, kun muutat. Näin varmistat jäsentiedotteen ja muun postin perille tulon. Posti ei ilmoita meille osoitteenmuutoksista. Turun Seudun Invalidit ry edistää jäsentensä mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä sekä valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Kun tarvitset neuvontaa vammaisasioissa, soita toimistolle/satu Järviö ja varaa itsellesi neuvonta-aika. Toimiston aukioloajat: ma - to klo Huom! Toimisto on suljettuna Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 2

3 TI-TURINA 36. vuosikerta PUHEENJOHTAJAN PALSTA Osoite TI-Turina Turun Seudun Invalidit ry Asesepänkatu Turku Päätoimittaja Leila Häkkinen Toimitussihteerit Satu Järviö Ulla Piippo Toimitus Turun Seudun Invalidit ry/ Tiedotustoimikunta Tilaushinnat Jäsenille ja kannattajajäsenille jäsenetuna ilmainen. Ilmoitusmyynti Satu Järviö p. (02) Taitto ja painatus Painotalo Painola Kaarina 2010 Kansikuva Piirros Anja Rantanen Jäsentiedote 1/2011 ilmestyy keväällä 2011 JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄ KANNATTAA AINA! Tätä kirjoittaessa ovat tulevat näkymät täysin avoinna. Kun luette tätä, on vuosikokous pidetty. Toivon, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen on silloin ollut paikalla. Seuraavaakin hallitusta odottavat erittäin suuret haasteet ja työmäärä. Taloudelliset voimavarat ovat heikot. Kaikki mahdollinen on tämän hallituksen aikana jouduttu karsimaan tai lopettamaan. Uusia ideoita ja toimintatapoja tarvitaan. Unohtamatta jo vanhoja hyväksi koettuja toimintamalleja. Jäseniltä odotetaan myös voimakasta panosta yhteisen asian eteen. Teillä on se tieto ja taito, mitä yhdistys tällä hetkellä tarvitsee. Rohkeasti ottamaan yhteyttä ja kertomaan, mitä voi tai haluaa tehdä. Yhdistyksen alusta alkaen jäsenet ovatkin olleet suurin voimavara. Siitä vielä kerran kaikille ns. veteraanijäsenille suuret kiitokset. Jatkossa yhdistyksen pitää panostaa paljon voimakkaammin päätehtäväämme, fyysisesti 3

4 vammaisten edunvalvontaan. Kaikkien yhdistyksen hallitusten jäsenten pitäisi ensisijaisesti pitää tämä mielessä. Suomi ei ole vieläkään ratifioinut YK:n vammaisoikeussopimusta. Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO vuosille on saatu tehtyä. Ohjelman punaisena lankana on itsenäinen elämä ja tasavertainen osallisuus. Ohjelma käsittää 122 toimenpide-ehdotusta 14:sta eri sektorista. Tämän ohjelman täytäntöönpanossa riittää seurantaa. Palvelusuunnitelma pitäisi myös olla kaikkien sitä tarvitsevien tiedossa. Invalidiliiton teema jatkuu vielä ensi vuoden Mennään YHDESSÄ. Siis me kaikki mennään ja toimitaan yhdessä hyvän tulevaisuuden puolesta. Lomakodille saamme uudet yrittäjät. Toivomme heidät lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme. Haikein mielin joudumme myös luopumaan entisestä yrittäjästä hänen omasta toivomuksestaan. Kaikkea hyvää hänelle jatkossa ja suuret kiitokset panoksestasi meidän hyväksemme. Kiitän Teitä kaikkia kuluneesta vuodesta toivottaen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. Leila Häkkinen 4

5 Vampo on valmis mitä saimme? Vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen aseman turvaamiseksi on laadittu hallituksen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, jossa on linjattu vammaispolitiikan seuraavien vuosien keskeiset toimenpiteet. Ohjelman tavoitteena on olla vahva pohja ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle. Päämääränä on yhteiskunta, joka soveltuu myös vammaisille ihmisille. Työskentelyn keskeiset lähtökohdat ovat olleet valtioneuvoston vuonna 2006 eduskunnalle antama maamme ensimmäinen Vammaispoliittinen selonteko ja Suomen vuonna 2007 allekirjoittamat YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja yksilövalitusmekanismin sisältävä valinnainen pöytäkirja. Lähtökohtien voidaan siis katsoa olleen kunnossa, kun vammaispoliittista ohjelmaa on lähdetty tekemään. Ohjelmaa tehtäessä työhön on osallistunut yhdeksän ministeriötä. Vammaispolitiikka ei ole vain terveys- ja sosiaalipolitiikkaa. Mukana valmistelussa ovat tietysti olleet myös esim. Valtakunnallinen Vammaisneuvosto (VANE), ja Suomen Kuntaliitto sekä THL (Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitos). Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteiden juridinen velvoittavuus, perustavan laatuisuus tai kauaskantoisuus ovat eritasoisia. Yhteiskuntakehitystä suuntaavia toimenpiteitä ovat vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen, yhteiskunnan esteettömyyteen ja asenteisiin liittyvät toimenpiteet Kaikki toimenpiteet, myös kertaluonteiset, vahvistavat vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Vammaisjärjestöjen edustajat vaikuttuvat vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen voimakkaasti eri puolella Suomea olleissa kuulemistilaisuuksissa ja antamalla lausuntoja ja vaikuttamalla työryhmissä. Vammaisjärjestöt vaikuttivat keskeisesti seuraaviin siihen, että seuraavat viisi toimenpidettä nousisivat VAMPO:ssa keskeisiksi: Ensisijaista on niiden säädösten muuttaminen, jotka ovat käytännössä estäneet Suomen täytäntöön panemasta allekirjoittamaansa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen edellyttämät säädösmuutokset liittyvät vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen. Kyse on vammaisten henkilöiden oikeudesta valita kotikuntansa, itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja sen rajoittamista koskevan sääntelyn selkiyttämisestä. Rajoittava säädöstö koskee mielenterveys- ja kehitysvammahuollossa käytettäviä pakkohoitotoimia. Toiseksi painotetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan vammaisten henkilöiden sosioekonomista asemaa ja torjutaan köyhyyttä. Työnteon tulee olla siihen ensisijainen keino. Silloin kun se ei ole mahdollista, tarvitaan hyvinvoinnin turvana riittävä sosiaaliturva. Kenenkään ei ole kohtuullista elää elämäänsä ilman mahdollisuutta elinolosuhteidensa kohentamiseen. Kolmanneksi tulevat ne toimenpiteet, joilla varmistetaan yksilöllisiä tarpeita vastaavien ja oikea-aikaisten erityispalvelujen saatavuus maan eri puolilla. Myös mukautustoimien saatavuutta vahvistetaan. Neljänneksi on välttämätöntä lisätä toimenpiteitä, joilla rakennetaan esteetön ja saavutettava yhteis- 5

6 kunta. Nykyiset esteet tulee poistaa ja torjua ennakolta uusien syntyminen. Viidenneksi on tarpeen lisätä vammaistutkimusta, vahvistaa tietopohjaa sekä kehittää laadukkaita ja monipuolisia menetelmiä vammaispolitiikan suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi. Myös vammaistutkimuksen asemaa tulee vahvistaa. Ohjelma käsittää konkreettisesti 14 eri yhteiskunnallista sisältöaluetta, joissa lähdetään nykytilan kuvaamisesta tulevaan tavoitetilaan asti. Yhteiskunnallisia sisältöalueita ovat mm: itsenäinen elämä, koulutus ja opiskelu, liikennepalvelut, rakennettu ympäristö ja asuminen. Lisäksi ohjelma sisältää 122 konkreettista toimenpidettä, joiden kohdalla on nimetty vastuullinen ministeriötaho, aikataulu ja rahoitustarve, joten kyllä VAMPO:sta löytyy todellista sitoutumista asioiden hoitamiseen. Näiden toimenpiteiden joukosta löytyy myös useita, joiden saavuttamiseksi ei tarvita lisärahoitusta positiivista tämäkin. Täyden osallisuuden takaaminen ja asenteiden muokkaus on työtä jota teemme päällä ja sydämellä. VAMPO:n vaikuttavuus nähdään vasta vuoden kahden sisällä, mutta meillä on nyt käytössämme työkalu, joka tulee jalkauttaa jäsenistömme keskuuteen keskusteluiloissa ja yhdistystemme hallitusten kokouksissa. Tulevissa eduskuntavaalipaneeleissa voimme laittaa ehdokkaat tiukoille. Kunnissa toimivat vammaisneuvostot tulee saada vaatimaan omien kuntiensa vammaispoliittisen ohjelman päivittämistä tai jos sellaista ei ole edes laadittu niin sen välitöntä aloittamista. Vammaispoliittinen ohjelma on laadittu käyttöömme muuttamaan yhteiskuntaamme entistä oikeudenmukaisemmaksi kaikille. On omalla vastuullamme tutustua siihen ja käyttää ohjelmaa työkaluna, kun haluamme ajaa meille tärkeitä asioita. (Lähde: Vammaispoliittinen ohjelma vuosille ) Teksti: Satu Järviö 6

7 Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät Lähestyimme puolueiden piiritoimistoja seuraavanlaisella viestillä kysymyksineen lokakuun lopussa. Annettuun aikarajaan mennessä saimme vastaukset SDP:n Varsinais-Suomen piiriltä sekä Vihreiden piiritoimistolta. Perussuomalaisten teksti saapui lehden mennessä painoon. Hyvät Piiritoimistojen edustajat, Eduskuntavaalit 2011 lähestyvät kovalla vauhdilla ja erilaiset kyselyt ja artikkelipyynnöt ovat siellä teillä piiritoimistoissa varmasti jo arkipäivää. Turun Seudun Invalidit ry on pysyvästi fyysisesti vammaisten henkilöiden vaikuttamisjärjestö. Olemme tehneet työtämme jo vuodesta 1937 olemme siis vanhempi yhdistys, kuin arvostettu kattojärjestömme Invalidiliitto ry, joka on perustettu vuonna Teemme työtä sen eteen, että fyysisesti vammaisten ihmisten arki yhteiskunnasamme tarjoaisi samat mahdollisuudet vaikuttaa ja toimia kuin muillakin on. Pyydämme teitä vastaamaan seuraaviin mielestämme keskeisiin kysymyksiin, joilla on merkitystä 900 sadalle jäsenellemme ja tulevalle äänestäjälle. Kysymykset, joihin odotamme kantaanne: 1. Miten näette vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestötoiminnan tulevaisuuden Suomessa ja miten järjestöjen toimintamahdollisuudet turvataan? Juhlapuheissa on tapana korostaa järjestöjen suurta merkitystä yhteiskunnasamme ja ylistää järjestöjen tekemää vaikuttamistoimintaa. Todellisuudessa järjestöjen taloudellisesta ja toiminnallisesta tukemisesta on lähes luovuttu ja kolmannelta sektorilta odotetaan vastuunkantoa tehtävistä, jotka kuuluvat kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin esimerkkinä vaikkapa kotipalvelun järjestäminen. 2. Nykyinen eduskunta sai valmiiksi juuri vaalien alla vammaispoliittisen ohjelman (Vampon), joka varmasti on tullut teilläkin siellä jo tutuksi. Vampossa on konkretisoitu yli 120 toimenpide-ehdotusta vammaisten henkilöiden toimintaedellytysten parantamiseksi Suomessa. Valitse näistä kolme itsellesi keskeisintä ja kerro, miten puolueenne aikoo vaikuttaa näiden toimenpide-ehdotusten toteuttamiseksi. Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset on alustanut hallituksen varajäsen Anita Birstolin, joka edustaa vihreitä myös Turun vammaisneuvostossa. Kysymys 1: Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta on tärkeä lisä julkisten palveluiden rinnalla. Kokemusasiantuntijuus pitäisi kytkeä osaksi palveluiden 7

8 suunnittelua ja päätöksentekoa. Se on nykyisin vielä suuri käyttämätön voimavara johon julkinen järjestelmämme ei ole osannut hyödyntää. Vertaistuki on todettu erittäin vaikuttavaksi, vapaaehtoistoiminta mahdollistaa tämän. Tiedon tuottaminen ja tiedotus kaikille kansalaisille ja päättäjille muokkaa asenteita ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisen päätöksenteon. Palveluita olisi järkevä tuottaa kumppanuudella, julkinen ja vapaaehtoinen järjestötyö toisiaan täydentäen. Esim. valtion myöntämää ostopalvelurahoitusta voitaisiin käyttää palveluiden ostamiseen järjestöiltä. Omaishoidontuki täytyy siirtää valtion maksettavaksi, näin mahdollistuu tasa-arvoinen kohtelu kaikille asuin kunnasta riippumatta. Kysymys 2: Asuminen tukipalveluineen on keskeinen perusasia ja että ihmisillä on varaa tukipalveluihin ja terveydenhuoltoon. Yksi keino tilanteen parantamiseksi on yhteinen maksukatto (nro 90). Lasten ja nuorten kannalta koulutuksella ja tukipalveluiden varmistamisella on merkittävä rooli. Järjestelytuen (nro 77) käyttö ja työnantajille kohdistetun yhteisvastuupoolin käyttö (kohta 74) voisivat edistää vammaisten työllistymistä. Vammaisten ihmisten mahdollisuudet yhdenvertaiseen elämään ja epäkohtien poistaminen on erittäin tärkeää (kohta 107). Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja Mika Maaskola Kysymys 1: Tällä vaalikaudella järjestöjen toimintaa on huomattavasti vaikeutettu. Toimintaan annettuja avustuksia on pienennetty ja järjestöjä on keinotekoisesti pyritty rinnastamaan markkinaehtoisiin toimijoihin. Kehitys on väärä: ainutlaatuista osaamista ja sitoutumista edustavat järjestöt edistävät kansalaisten hyvinvointia, joka on kaupallista toimintaa tärkeämpi periaate. Jatkossakin hyvinvointipalveluiden tulee kuulua julkisen vallan vastuulle. Hyvinvointivaltion toimintoja ei siis tule ulkoistaa järjestämisvastuun näkökulmasta kaupalliselle tai kolmannellekaan sektorille. Palvelun käyttäjän kannalta tärkeintä on palveluiden saatavuus, ja tästä julkisen sektorin tulee vastata. Palveluiden tuotannossa järjestötoiminnalla tulee olla merkittävä rooli. Vapaaehtoisuuden pohjalle rakentuneella kolmannella sektorilla on hallussaan sellaista erityisalojen osaamista ja sitoutumista, joka on otettava hyvinvointivaltion voimavaraksi. Konkreettisesti järjestöjen toimintamahdollisuudet turvataan pitkäaikaisin kumppanuussopimuksin järjestöjen ja kuntien/valtion välillä. Muun muassa hankintalain määräyksiä on tulkittava siten, että järjestöjen tuottama hyvinvointi nostetaan markkinamekanismia tärkeämmäksi tavoitteeksi. Kysymys 2: Erittäin laaja-alaisesta ohjelmasta on vaikeaa valita vain kolmea, mutta valitsin seuraavat: 38. Varmistetaan vammaispalvelujen laatu ja yhdenvertainen saatavuus maan eri puolilla, seurataan lainsäädännön toteutumista ja puututaan epäkohtiin (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista VPL, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta KVL). 65. Tuetaan vammaisten nuorten koulutukseen ja työelämään hakeutumista opinto- ja ammatinvalinnanohjauksella. Vahvistetaan ammatillisen erityisopetuksen yhteyksiä työelämään. Parannetaan ammatillisen opetuksen tuottaman osaamisen tunnettavuutta vammaisten nuorten työllistymisen tukemiseksi Asetetaan tavoitteeksi, että yhdenvertaisuussuunnittelussa otetaan huomioon vammaiset ihmiset kaikilla hallinnonaloilla. Ehkäistään syrjintää laajaa keinovalikoimaa käyttäen ja puu- 8

9 tutaan epäkohtiin. Työssä huomioidaan erityisesti moniperusteisen syrjinnän riskille alttiina olevat vammaiset ihmiset. Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:n puheenjohtaja FT Lauri Heikkilä Kysymys 1: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tuonut esiin puolueemme kannan. Olemme olleet ja olemme edelleen tukemassa vammaisten ja invalidien aseman parantamista. Olemme tuoneet esiin kolmannen sektorin yhdistysten toiminnan tukemisen tarpeellisuutta yhteiskunnan turvaverkon täydentämiseksi. Tämä on tärkeää vähäosaisten ja etenkin invalidien kohdalla. Invalidit joutuvat heikompien lähtökohtiensa vuoksi taistelemaan kovemmin selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Perussuomalaiset ovat monesti muistuttaneet hallituspuolueita mm. invalidien saamasta puutteellisesta tuesta. Uskon, että kuntatasolla toimivat valtuutettumme ovat valmiita tekemään esityksiä invalidien aseman parantamiseksi. Kysymys 2: Tutustuin tuohon Vammaispoliittiseen ohjelmaan ja siinä näkyi olevan peräti 122 konkreettista toimenpide-ehdotusta. Seuraavien kolmen pääkohdan totuttaminen voisi auttaa parhaiten vammaisia: 1. vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta. 2. erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla. 3. yhteiskunnan esteettömyyden laajaalainen vahvistaminen ja lisääminen. Tärkein toimenpide on se, että me Perussuomalaiset vaadimme hallituspuolueita osoittamaan myös varat näiden parannusten toteuttamiseen, jotta hyvä asia ei jäisi sanahelinäksi. Teksti: Satu Järviö OLETKO KIINNOSTUNUT VARAINHANKINNASTA? - RYHDY VAPAAEHTOISEKSI! Peräänkuulutamme varainhankinnasta ja varainkeruusta kiinnostuneita ihmisiä. Erityisesti listakerääjiä yhdistys tarvitsee lisää! Ota yhteyttä toimistoomme, p. (02) , ja kysy lisää. Jokaisen panos on tarpeellinen ja tervetullut! 9

10 Haluatko tukea yhdistyksemme toimintaa? - Tee yhdistykselle lahjoitus! Tekemällä rahallisen lahjoituksen tuet merkittävällä tavalla yhdistystämme ja olet mukana turvaamassa sen tulevaisuutta. Kaikki sata euroa lahjoittaneet saavat nimilaatan yhdistyksen lahjoittajapuuhun lomakodin aulan seinälle. Tilinumeromme on TOP Viestikenttään nimesi ja sana LAHJOITUS. Suuret kiitokset tuestasi! Turun Seudun Invalidit ry KOKOUS- JA JUHLATILAT EDULLISESTI Turun Seudun Invalidit ry vuokraa toimitilojensa yhteydessä Asesepänkatu 1:ssä sijaitsevaa isohkoa kokoushuonetta. Takallinen tila on varustettu av-välineillä ja sinne mahtuu henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön ja astiaston käyttöoikeus. Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojen yhteydessä sijaitsevaa saunaa. Hinnasto: Kokoustila 40 / 4 tuntia. Koko päivän (klo 9-16) hinta 70. Sauna (sis. kokoustilan ja keittiön käyttöoikeuden) 80 / 4 tuntia. (Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la ja su klo 16 22). Jäsenet saavat 30 % alennuksen. Mikäli vuokraaja ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä, veloitamme 20 siivouslisän. Varaukset toimistosta p. (02) ma-to klo

11 Esittelyssä Lomakodin uudet yrittäjät Yhdistyksen omistaman Lomakoti Koivukankareen yrittäjiksi ryhtyy alkuvuodesta kaksi miestä Kaarinasta: Jukka Riikilä ja Teemu Hällfors. Uuden lomakauden alkamista odotellessa esittelemme miehet lyhyesti. Lomakeskuksen kehittämisestä Teemulla ja Jukalla on selvät visiot. He halua- Kaarinalainen Jukka Riikilä on 48-vuotias ja koulutukseltaan kokki ja talousesimies. Jukka on ollut laivoilla kokkina ja kokki/stuerttina Jukka Riikilä ja Teemu Hällfors ovat lomakodin uudet yrittäjät. sekä maissa ravintolakokkina. Perheeseen kuuluvat lapset Joni 16 v. ja Aarne 9 v. vat tarjota hyvää ja laadukasta ruokaa Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten kera erinomaisen palvelun. Ajatuksena parissa; jalkapallo, meripartio sekä uinti. on myös luoda koko perheen kesänviettopaikka aktiviteetteineen, lapsia unohtamatta, sekä toteuttaa erilaisia te toja. Teemu Hällfors, 37 vuotta, on myös kaarinalainen. Teemulla on rakennusalan koulutus, lisäksi hän on ajanut opiskelun ohessa taksia. Teemu on työskennellyt mm. asfalttialalla työnjohtajana sekä maanrakennus-, viemäri- ja myyntialalla. Perheeseen kuuluvat avovaimo Tiina sekä lapset Valtteri 8 v., Miro 7 v. sekä Erika 6 kk. Harrastuksina ruuan laitto ja jalkapallo (valmentaja). Miehet innostuivat ajatuksesta lähteä yrittäjiksi lomakodille, koska se on luonnonläheinen, upea merenrantapaikka, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia. Jukka ja Teemu haluavat kuunnella asiakkaita ja toteuttaa heidän toiveitaan mahdollisuuksien mukaan. Mottona voisi olla: Iloisella mielellä ja palvelualttiudella pihapiirissä. Sydämellisesti tervetuloa! Teksti: Ulla Piippo 11

12 LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011 LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011 Haluatteko vuokrata Lomakoti Koivukankareelta mökin, huoneen tai asuntovaunupaikan? Palauttakaa oheinen hakemus täytettynä toimistolle mennessä. Vuokra Ruokaliput Jätemaksu Yhteensä Peltomökki Rinnemökki * * * * * * Hermunken huone A B C Keltaisen talon huone A D Hirsiaitta* Asuntovaunupaikka Asuntovaunupaikkojen vuokra on noussut viime vuodesta 15 %, muilla 10 %. Mökkien ja asuntovaunupaikkojen jätemaksu on 20 euroa. Ruokalipun hinta on 7,5 euroa/kpl. Käyttösähkön hinta 16 c/kwh laskutetaan kulutuksen mukaan. Jokainen vuokralainen maksaa kulutuksensa lisäksi alueen sähköstä 5 euroa. * Vuokralaisen vaihtuessa vuokra tullaan tarkistamaan!

13 HAKEMUS ja VUOKRASOPIMUS HAKIJA/ VUOKRALAINEN Nimi: Katuosoite: Postiosoite: Puhelin: VUOKRAUSKOHDE Peltomökki n:o Rinnemökki n:o Huone talo / n:o Asuntovaunupaikka n:o VUOKRA-AIKA Voimassaolo: Vuokrakausi on yksi vuosi. Vuokralaisella on etuoikeus saada vuokrauskohde hakemuksesta uudelleen vuokralle, ellei hän ole laiminlyönyt jäsen- tai muita yhdistyksen maksuja, vuokrauskohteen maksuja tai hoitoa tai viettänyt alueella häiritsevää elämää. VUOKRA Vuokra: euroa vuokrakaudelta. Sähkö: Laskutetaan erikseen kulutuksen perusteella. Lisäksi 5 euroa yleissähköstä. Vesi: Vesipostit käytössä ilman eri korvausta. Jätemaksu: 20 euroa vuokrakaudelta. Eräpäivät: ja MUUT EHDOT Vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä vuokralainen lunastaa 30 ruokalippua. Liput toimitetaan, kun vuokra ja ruokalippukorvaus on kokonaisuudessaan maksettu. Kohde vuokrataan sinä kunnossa kuin se on. Vuokrakauden alkaessa ja päättyessä suorittavat vuokranantaja ja vuokralainen yhdessä vuokrauskohteessa katselmuksen. Vuokralainen sitoutuu pitämään vuokrauksen kohteen kunnossa. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen kohteelle aiheuttamansa vahingon. Mahdollisista muutos- ja parannustöistä, riippumatta siitä, kuka vastaa kustannuksista, on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen. Vuokrauksen kohde on vuokrasopimuksen päättyessä luovutettava siivottuna. Asuntovaunupaikan vuokraajan on käytettävä vain ulkokäyttöön soveltuvaa sähkökaapelia sähkön siirrossa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. PAIKKA JA ALLEKIRJOITUKSET Turussa.. Hakijan allekirjoitus Vuokranantajan allekirjoitus Turun Seudun Invalidit ry 13

14 Talviset jännitysnäytelmät tulevat taas Invalidiliiton perinteinen talvikampanja Talvisia jännitysnäytelmiä käynnistyy tammikuussa. Kampanjassa keskitytään liukastumisvammojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi rohkaistaan liukastumispelkoisia lähtemään turvallisemmin liikkeelle. Liukastumisonnettomuus ja sen vakavat seuraukset voivat kohdata meistä jokaisen. Maassamme tapahtuu vuosittain talviaikaan noin onnettomuutta, joista lonkkamurtumia on noin Turun tapahtuma Turun Seudun Invalidit on mukana edesauttamassa turvalliseen talviliikuntaan. Yhteistyössä Judoliiton kanssa järjestetään Turussa kampanjatilaisuus tiistaina alkaen kello 17, Turun Seudun Invalidien toimitiloissa, Asesepänkatu 1:ssä. Invalidiliiton ja Judoliiton edustajien lisäksi tilaisuuteen tulee paikallinen judoseuralainen, joka neuvoo konkreettisesti turvallista talviliikuntaa ja antaa samalla opetusta oikeaoppiseen kaatumiseen ja tasapainoharjoitteluun. Luvassa on myös muita ohjeita ja materiaalia. Tilaisuus on jäsenille maksuton. aatumista kannattaa opetella liiton yhteisessä liua opetellaan kaatuikuussa alkava kamiukastumisvammojen liukastumispelkoisten llisemmin liikkeelle. ytelmiä nimisessä taan mm. tasapainoisen ennaltaehkäisyä tumistapaa. on alkuvuodesta tapahtuma on Turun :n toimitiloissa Aseaina klo 18. Paion edustaja. Tilaisuus aluksi pullakahvit! 14 Tutustu kampanjan verkkosivuihin osoitteessa

15 HELPOTUSTA OMAISHOITAJAN ARKEEN Jännittää. Tuleva tehtäväni on tavallaan uutta, tavallaan vanhaa. Kohtaan ihmisen, mutta kohtaamisen näkökulma on erilainen kuin aiemmin. Tässä on kehitettävää sekä itselle että Validia-palveluille. On kunnia olla mukana kehittämässä uutta toimintaa, jonka seurauksena voin myös jakaa ja kehittää kokemuksiani työkavereiden kanssa ja ehkäpä näin ollen myös helpottaa uusin ideoin omaishoitajan arkea. Mistä on kyse? Kyse on Turun Validia-palveluiden uudesta palvelusta, joka on palveluseteleillä maksettua omaishoitajalomitusta. Tällöin asiakkaan kunta antaa palveluseteleitä omaishoitajalle tietyn tuntimäärän verran kuukautta kohden. Omainen voi hankkia palvelun yksityiseltä yritykseltä esimerkiksi Validia-palvelulta, joiden työntekijöillä on osaamista varsinkin liikuntavammaisten avustamisesta. Tarkoituksena on, että kuka tahansa Validia-palveluiden koulutetuista työntekijöistä voisi hoitaa lomituksen. Työ toteutetaan asiakkaan kotona, tai palvelusetelissä sovitulla tavalla, ja työajat sovitaan omaishoitajan tarpeisiin sopivaksi. Työn suunnittelussa on huomioitu myös, että varsinkin työsuhteen alkuvaiheessa on hyvä sekä avustajalle että asiakkaalle että avustaja olisi sama tai vain muutama avustaja kävisi samassa paikassa. Se tuo luotettavuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä asiakkaalle, omaishoitajalle että avustajalle. Omaishoitajan lomittajana olen omaisen seurana, jotta omaishoitaja pääsee tekemään omia juttujaan tuntematta huolta hoidettavansa hyvinvoinnista. Omaishoitaja saa olla itselleen tärkeä ja hoitaa itseään. Sinä hetkenä meille avustajille syntyy tärkeä rooli. Roolimme on olla vierellä kulkijana ja avustajana omaisen askareissa, kuten esimerkiksi peseytymisessä, ulkoilussa tai vaikkapa lehdenluvussa. Ensimmäinen kerta Matkalla ensimmäiseen paikkaan herää kysymyksiä. Miten kohtaan asiakkaan avoimesti, kuitenkaan syöksymättä toisten kotiin, niin että syntyy pelko ihmisarvon ja yksityisyyden menetyksestä? Vastassa voi olla myös sukupolvien välinen kynnys, jota olen ajatellut jo etukäteen. Päätän selvitä siitä rohkeudella ja avoimuudella. Tällä kertaa työni on auttaa perushoidollisissa toimissa, miettiä siirtotekniikkaa omaisen kanssa ja miettiä tulevia kertoja. Vastassani on kaksi pirteää ikäihmistä. Pariskunta, joista toisella on vanhuuden tuoma liikuntavamma. Asunto on minulle uusi ja vieras. Tavarat eivät löydy heti ja toimiminen ei ole niin mutkatonta kuin Validia-palveluiden palvelutalossa. Ilmassa on vielä pientä hapuilua. Otan maalaisjärjen käyttöön ja mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, että mistäs se ääni televisioon tulikaan, kun kaukosäädin on rikki. Tai voisikohan sittenkin syödä vielä toisen pullan kahvin kanssa, vaikka diabetes jo vähän vaivaa. Päivän uutisia luemme kumpikin omasta lehdestämme hiljaisuuden vallitessa, sillä koko ajan ei tarvitse tehdä jotain puuhakkaasti. Kolmen tunnin kuluttua omaishoitaja pyyhältää reissultaan sisään. Tänä aikana on auto saanut talvirenkaat allensa ja 15

16 omaishoitaja nähnyt ystäviään kahvittelun merkeissä. Olimme varmaan kaikki yhtä jännittyneitä; jälkikäteen minulla oli sellainen olo että teinköhän tarpeeksi. Omaishoitajan oli vaikeaa luovuttaa työnsä minulle edes parin tunnin ajaksi, onhan hän tottunut tekemään aina kaiken itse. Omaistakin taisi jännittää, kenties hän tunsi olonsa vaivautuneeksi. Tai kenties hän oli helpottunut. Mutta ensi kerralla on jo helpompaa, olemmehan jo kohdanneet aiemmin. Validia-palveluissa vastataan omaishoidon lomitukseen liittyvissä kysymyksissä arkisin puhelimitse tai sähköpostitse. Palveluvaraukset ja kyselyt: Anna Huttunen, palveluvastaava, p. (02) , Kyselyt myös: Annukka Teittinen, palvelupäällikkö, p , Uusi asiakas on jo näköpiirissä. Ja tilanne tulee olemaan täysin erilainen kuin ennen. Monipuolista. Jännittävää. Teksti: Sari Seppälä, avustaja, lähihoitaja Maksuttomat kuntoutussuunnitelmat Huomaathan: Kun kyseessä on sellaisen kuntoutussuunnitelman laatiminen, joka vaaditaan Kelan kuntoutuksen saamiseksi julkiselta terveydenhuollolta, tulee todistuksen olla maksuton. Kuljetukset tarpeidesi mukaan Taksi Arena Oy Laadukasta invataksipalvelua Sinulle ja ryhmille! Hyvä kuljetuskalusto Hyvät Joulun ja Uuden Vuoden toivotukset kaikille TI-Turinan lukijoille! 16

17 TUETUT LOMAT V Tuetut lomat (5 vrk) ovat ennen kaikkea sosiaalisia lomia. Niitä myönnettäessä kiinnitetään huomiota hakijan kokonaistilanteeseen ja erityisesti vamman vaikeuteen sekä muuhun terveydentilaan. Myös taloudellinen asema ja mahdolliset muut seikat voivat vaikuttaa valintoihin. Lomia ei voida myöntää peräkkäisinä eikä edes lähekkäisinä vuosina. Omavastuuosuudet vaihtelevat. Pääsääntöisesti jokaiselle jää maksettavaksi matkat (myös avustajan) kotoa lomakohteeseen. Lomatuki voidaan myöntää myös vaikeavammaisen henkilön tarvitsemalle avustajalle. Palkkaa ei hänelle kuitenkaan makseta. Loman saajan tulee itse hankkia avustaja. Avustajan on kyettävä loman saajaa avustamaan, koska avustavaa henkilökuntaa ei lomakodeilla ole. Hakemuksia voi tilata Invalidiliitosta Kaija Heikkilältä, p tai vaihde (09) tai Hakemukset lähetetään suoraan Invalidiliittoon. Hakuaika päättyy Invalidiliitto myöntää vuonna 2011 tuettuja lomia määrärahan puitteissa. Turun Seudun Invataksit ry tilauskeskus HYVÄÄ JOULUA JA ILOISTA UUTTA VUOTTA

18 Vekon Vitsit Make oli saanut flunssan ja ihmetteli: -On se kummaa, jos jalat kastuu niin kurkku ei toimi, jos taas kurkku kastuu niin jalat ei toimi. Joulupukki on äijä, joka ilmestyy kerran vuodessa leikkikalut mukanaan ja lähtiessään suutelee äitiä. Ilmoitus lehdessä: Kadonnut lompakko. Sisältää mm. karkkipaperin, 20 senttiä rahaa sekä nipun laskuja. Rehellistä löytäjää pyydetään maksamaan laskut, jotka löytyvät lompakosta. Otteita lääkärien saneluista: - Potilas tamperelainen, ei muuta vikaa. - Oikea käsi murtunut, kipsataan vasen. - 2 tablettia aamuin illoin vasempaan korvaan. - Otetaan valokuva potilaasta ja annetaan mukaan. - Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti syömään. - Naispotilaan virtsa tulee suihkuna. Poistetaan nappi. - Tilataan yhdellä jalalla seisovat lantiokuvat. - Kotona koira, aivan normaali. - Alaraajoissa todetaan 1,5 m pituusero. Rattoisaa Joulua T. Veko 18

TI-TURINA. Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta

TI-TURINA. Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta TI-TURINA Jäsenlehti 4/2009 Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 235 6439 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

TI-TURINA. Turun Seudun Invalidit ry

TI-TURINA. Turun Seudun Invalidit ry TI-TURINA Jäsenlehti 1/2010 Turun Seudun Invalidit ry TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 235 6439 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

TI-TURINA. Jäsenlehti 1/2009

TI-TURINA. Jäsenlehti 1/2009 TI-TURINA Jäsenlehti 1/2009 TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys TOIMISTO Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 2356 439 telefax (02) 2356 211 toiminnanjohtaja (02) 2356 224 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

TI-TURINA. Jäsenlehti 2/2008. Taiteesta iloa!

TI-TURINA. Jäsenlehti 2/2008. Taiteesta iloa! TI-TURINA Jäsenlehti 2/2008 Taiteesta iloa! TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys TOIMISTO Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 2356 439 telefax (02) 2356 211 toiminnanjohtaja (02)

Lisätiedot

TI-TURINA. Jäsenlehti 1/2008

TI-TURINA. Jäsenlehti 1/2008 TI-TURINA Jäsenlehti 1/2008 TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys TOIMISTO Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 2356 439 telefax (02) 2356 211 toiminnanjohtaja (02) 2356 224 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2006

Tässä numerossa 2/2006 2/2006 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 10. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus Milla

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018 Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Sisällys 1. Alkusanat............................................................. 4 2. Taustat

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs 250 TAMPERE 4 / 2011 JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2012 ilmestyy viikolla 10 Tee lehteen juttu! Tai

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto auki arkisin klo 9.00-16.00

Lisätiedot

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Talvi 2009 Joku sanoi hyvän sanan jollekin ojensi lämpimän käden. Ja heidän maailmansa ei enää entisensä. Koskaan. Se on auringon paisteen laulavien lintujen maailma lämmön ja ystävyyden kohtauspaikka.

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Kevätjulkaisu 1 2015

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Kevätjulkaisu 1 2015 UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Kevätjulkaisu 1 2015 A L K U S A N A T Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100 Espoo puh. 09-466

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

4/2014. Perinteinen Joulujuhla la 13.12. Viertolan koululla, kts. takakansi. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti

4/2014. Perinteinen Joulujuhla la 13.12. Viertolan koululla, kts. takakansi. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti Perinteinen Joulujuhla la 13.12. Viertolan koululla, kts. takakansi 4/2014 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti Suunnittele yhdistykselle LOGO! Kaikille avoin suunnittelukilpailu sivu 11 Invaviestin ilmoitushankkijaksi?

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen

lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen Lähellä 2012 4 lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen Lähellä 4 2012 sisältö 4Liiton opintomatka suuntautui tällä kertaa Brysseliin. 22 18 Pääkirjoitus... 3 Euroopan Unionin

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto Voudintie 6, 00600 Helsinki bussilinja 55 päätepysäkin vieressä Koskelassa Yhteystiedot

Lisätiedot