KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille"

Transkriptio

1 KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015 eservice Elenian apuna Nopea ja helppo SER-kierrätys Ratkaisu vaarallisille jätteille Kuusaposti 1/2015 1

2 JULKAISIJA...Kuusakoski Oy PÄÄTOIMITTAJA...Marja-Leena Ahtiainen TOIMITUKSEN OSOITE...Kuusakoski Oy, Asiakaslehti, Pl 25, Espoo TEKSTIT...Teija Horppu ULKOASU...Mainostoimisto Queens Oy KANSI...Kuvatoimisto 123rf PAINO...Markprint Oy 4 Elenia uudistaa sähköverkkoja Henkilöstön turvallisuus on 7 ykkösasia TURVAVARUSTUS KÄYTÄ AINA TEHDASALUEELLA 1/2015 Murskeet kiertoon 10 Kivikolmiolta Kypärä Huomiovaatteet Turvakengät Elenia ja eservice... 4 Turvallinen työympäristö... 7 Suomen Erityisjäte... 8 Kivikolmio Uusia energiaratkaisuja TreLab Pikakierrätyspaketit tutuiksi Kotisivu-uudistuksen tekijät Historiaa: Slev Mäntyluodon akkuterminaali Romutuspalkkio Kuusaposti 1/2015

3 KUUSAKOSKI palauttaa arvon Meille on kunnia-asia olla luotettava kierrätyskumppani yrityksellenne. Olemme jo 100 vuoden ajan rakentaneet yhteiskuntamme kestävää tulevaisuutta kierrättämällä jätemateriaaleja tuotteiksi, jotka auttavat vähentämään raaka-aineiden ja energian kulutusta. Materiaaliosaaminen on avainasemassa Kuusakosken toiminnassa, joka on aina perustunut avoimuuteen ja innovatiivisuuteen. Uusi kehityskeskuksemme Lahdessa auttaa meitä jatkossakin pysymään kehityksen kärjessä. Perehtymällä asiakkaamme palvelutarpeisiin, löydämme yhdessä parhaan mahdollisen ratkaisun kulloiseenkin kysymykseen. työturvallisuus on oltava luonteva ja jokapäiväinen osa kaikkea toimintaa. Maineenhallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että teillä on vastuullisesti toimiva kumppani, joka pystyy ratkaisemaan kierrätysasianne sekä raportoimaan materiaalivirrat luotettavasti. Oletko jo tutustunut uudistettuun eservice -palveluumme? Tässä asiointikanavassa on muun muassa mahdollisuus reaaliaikaiseen raportointiin, kuljetusten tilaamiseen sekä seuraamiseen missä ja milloin tahansa. Palvelun käytännön hyödyistä saat hyvän esimerkin sivun 4 Elenia-artikkelista. Yrityksiltä odotetaan sekä eettisesti että ekologisesti kestävää toimintaa. Kuusakosken omassa toiminnassa ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ympäristön kunnioittaminen ovat itsestään selvyyksiä. Myös Uuden Kuusaposti-asiakaslehtemme myötä haluan toivottaa antoisia lukuhetkiä ja hyvää alkavaa kesää! Risto Grönlund johtaja, palvelumyynti ja hankinta Kuusaposti 1/2015 3

4 eservice näyttää Purkumate työmaalta KUVA: 123RF 4 Kuusaposti 1/2015

5 Elenialle, mikä on riaalin reitti kierrätykseen Korvatessaan vanhaa ilmajohtoverkkoa maakaapeloidulla sähköverkolla Elenia toimittaa Kuusakosken kierrätettäväksi suuret määrät purkumateriaalia. eservice-palvelun raportointi kertoo yhtiölle purkutyömailla syntyneiden materiaalien laadut ja määrät. Elenian sähköverkolla on pituutta noin kilometriä eli puolitoista kertaa maapallon ympäri. Vuodesta 2009 lähtien yhtiö on rakentanut kaiken uudistettavan ja uuden sähköverkon maakaapeloituna. Uuteen sähköverkkoon Elenia ei enää rakenna pylväsmuuntamoita, vaan korvaa saneerattavat pylväsmuuntamot säävarmoilla ja ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla. Tähän mennessä Elenian sähköverkosta on saatu maakaapeloiduksi reilut 30 prosenttia. Vuoteen 2028 mennessä yhtiö haluaa nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuuden 70 prosenttiin. Henri Hovi arvostaa ratkaisuja, joiden ansiosta jokapäiväiset asiat sujuvat helpommin ja paremmin. Täsmätieto kierrätysmateriaalista Elenia toimittaa vuosittain kierrätykseen tonneittain ilmajohtoverkon osia, esimerkiksi johtoja, erottimia ja vanhoja muuntajia. Yhtiö toimii ympäristön kannalta vastuullisesti ja haluaa siksi tietää, minne kierrätysmateriaali ohjautuu ja miten sitä jalostetaan eteenpäin. Tämä mahdollisuus Elenialle on avautunut Kuusakosken eservicen toimintaympäristössä. Elenialle on erittäin tärkeää seurata, miltä urakoitsijalta eri materiaalit tulevat ja minne ne Kuusakoskella ohjautuvat. Purkautuvat tonnimäärät ovat merkittäviä. eservice antaa kuukausittaisen erittelyn purkutyömailta kierrätykseen toimitetuista materiaaleista kategorioittain. Näitä lukuja vertaamme suunnittelujärjestelmän tietoihin, mitä eri projekteista olisi pitänyt purkautua, sanoo Elenian materiaali- ja logistiikkapäällikkö Henri Hovi. Kuusaposti 1/2015 5

6 Kattava tieto lavatilauksista Tänä vuonna eservicen käyttö Eleniassa laajenee lavojen tilausjärjestelmään ja toimitusketjuun. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää ilmajohtoverkon purkutyömaiden projektikohtaista seurantaa. Purkutyömaat ovat eri puolilla verkkoaluetta, eikä lavojen tilausten ja toimitusten projektikohtainen seuranta ole aiemmin toiminut kattavasti. Kuusakoski näkee asiat samalla tavalla kuin me. Pidämme arvokkaana kehityssuuntaa, jossa haetaan ratkaisuja siihen, miten arkiset asiat voidaan tehdä helpommin ja paremmin, Henri Hovi sanoo. Henri Hovi odottaa kiinnostuneena, mitä uusia ratkaisuja eservice voi vielä tarjota. Uskon, että esimerkiksi lavojen sijaintia koskevan tiedon hallinta tehostaa sekä Elenian että Kuusakosken toimintaa, hän sanoo. Tarvittavien keräyslavojen valitseminen ja tyhjennyksen tilaaminen sujuu kätevästi eservicessä. Sen raporteista asiakas voi myös seurata työmaalta kertyneitä materiaaleja. Ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin Kuusakoski on Elenian pitkäaikainen yhteistyökumppani ja tarjoaa ratkaisuja, joiden ansiosta kierrättäminen on Elenialle mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Myös eservice-palvelua kehitetään jatkuvasti. Kokoamme tietoa asiakkaidemme tarpeista ja kehitämme niihin ratkaisuja. Näillä helpotamme dokumentaation ylläpitoa, esimerkiksi siirtoasiakirjojen laadintaa ja niiden seurantaa. Järjestelmä helpottaa asiakkaan yhteydenpitoa meihin, sanoo Kuusakosken asiakaspäällikkö Ari Turunen. 6 Kuusaposti 1/2015

7 Kuusakoskelaisille halutaan varmistaa Turvallinen työympäristö Kuusakoski on ottamassa käyttöön OHSAS standardin mukaisen turvallisuusjärjestelmän. Sen avulla halutaan varmistaa turvallinen työympäristö jokaiselle kuusakoskelaiselle. Asianmukaiset varusteet ovat yksi osa toimivaa turvajärjestelmää. Kuusakosken tehdasalueilla pakollisia varusteita ovat kypärä, huomiovaatteet ja turvakengät. Kuusakosken turvallisuusjärjestelmän perustan muodostaa yhtiön johdon sitoutuneisuus työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Turvallisuusjärjestelmään on lakisääteisten asioiden rinnalle otettu Kuusakosken vanhoja, hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä kehitetty kokonaan uusia menettelyjä. Johto antaa tuen ja tavoitteet, mutta olemme kaikki vastuussa omasta ja työtovereidemme turvallisuudesta. Sitoutumis- ta, asennemuutosta ja toimintatapojen muuttamista vaaditaan siis aivan kaikilta, sanoo Kuusakosken turvallisuuspäällikkö Raija Inkiläinen. Työn vaarat tunnistettava Turvallisuusjärjestelmää on rakennettu viime vuoden kesästä lähtien. Kuusakoski on esimerkiksi ottanut käyttöön ennakoivia toimia ja mittareita, joita seuraamalla työtapaturmien määrää pyritään vähentämään. Kuusakosken kaikki toimipisteet ovat muun muassa alkaneet aiempaa järjestelmällisemmin tehdä tarkkoja työturvallisuuskierroksia, joilla seurataan työympäristön siisteyttä, järjestystä ja muuta turvallisuutta. Tapaturmista, vaaratilanteista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan lähiesimiehelle ja palvelupisteen päällikölle. Tapaukset käsitellään vahingosta oppimiseksi ja niistä tiedotetaan myös muille palvelupisteille, jotta vastaava tilanne ei toistuisi muualla. Vakavia tapauksia tutkimaan perustetaan tutkintaryhmä. Työn vaarat on tunnistettava. Seuraamme aktiivisesti, miten työturvallisuus kehit- KUVA: JUHA TANHUA tyy ja sitä parantavat toimenpiteet toteutuvat, Raija Inkiläinen sanoo. Satsausta koulutukseen Turvallisuusjärjestelmää rakennettaessa Kuusakoskella on vielä aiempaakin voimakkaammin painotettu henkilökohtaisten suojavarusteiden käytön tärkeyttä ja merkitystä. Kaikkien Kuusakosken palvelupisteillä työskentelevien, sekä työntekijöiden että urakoitsijoiden, edellytetään käyttävän turvajalkineita, huomiovaatetusta sekä kypärää tai kolhulippistä sen mukaan, kuin osastokohtaisissa turvaohjeissa määritellään. Kuusakoski myös satsaa henkilöstön järjestelmälliseen koulutukseen ja perehdyttämiseen järjestämällä esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutuksia. Henkilöstön turvallisuus on ykkösasia. Lisäksi yhtiön johtoa kiinnostavat tapaturmien ja poissaolojen kustannukset, joten myös kustannusseurantaa on kehitetty. Ihanteena nollataso Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin pitkäjänteinen kehittäminen on merkittävä osa tämän päivän Kuusakoskea. Turvallisuusjärjestelmä otetaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana ja sertifioidaan mahdollisesti vuonna Keskeistä on, että henkilöstö on motivoitunut kehittämään työturvallisuutta jokapäiväisessä työssään. Yhtäkään työtapaturmaa ei voi hyväksyä ihanne olisi nollataso, Raija Inkiläinen sanoo. Kuusaposti 1/2015 7

8 KUVAT: SUOMEN ERITYISJÄTE Kuusakoskelta saa ratkaisun myös VAARALLINEN JÄTE Kuusakoski pystyy tarjoamaan ratkaisuja myös vaarallisiksi luokiteltujen kiinteiden jätteiden, pilaantuneiden maiden sekä jätteenpolttolaitosten pohjakuonien käsittelyyn. Kuusakosken mahdollisuus palvella asiakkaitaan entistäkin monipuolisemmin on seurausta yrityskaupasta, jolla Kuusakoskesta tuli Suomen Erityisjäte oy:n toinen omistaja. Kuusakosken asiakkaat voivat toimittaa haitta-aineita sisältävät kiinteät jätteet Forssaan, missä Suomen Erityisjäte ottaa vastaan kaikkea muuta kiinteää vaarallista jätettä paitsi puuta, sanoo Suomen Erityisjätteen kehitysjohtaja Riina Rantsi. Vuosittain Suomen Erityisjäte käsittelee noin tonnia kiinteää vaarallista jätettä ja ottaa vastaan tonnia pilaantuneita maita. Jätteenpolttolaitosten pohjakuonia yhtiö on kolmen vuoden aikana käsitellyt yli tonnia. Pohjakuonan metallit talteen Suomen Erityisjätteen tietotaito jätteenpolttolaitosten pohjakuonien käsittelyssä hyödyttää ennen kaikkea Kuusakosken metalliasiakkaita. Pohjakuonien käsittely on ympäristön kannalta merkittävää toimintaa, sillä siinä otetaan talteen kuonan metallit. Suomalaisessa pohjakuonassa on poikkeuksellisen paljon, prosenttia, rautaa sekä pari prosenttia alumiinia ja kuparia. Metallimäärät ovat merkittäviä. Sadassa tuhannessa tonnissa pohjakuonaa voi olla tonnia rautaa sekä satoja tonneja alumiinia ja kuparia. Näiden jätteiden rahallinen arvo on merkittävä, Riina Rantsi sanoo. Pohjakuonien käsittely on vielä uutta Suomessa. Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyy vuosittain noin tonnia pohjakuonia, mikä eurooppalaisessa mittakaavassa on pieni määrä. Määrän odotetaan kuitenkin lähes kaksinkertaistuvan, kun vireillä olevat uudet polttolaitokset saadaan käyttöön. Riina Rantsin mukaan jätteenpolttolaitosten pohjakuonista saadaan talteen merkittäviä määriä metalleja. Uutta tietämystä yhtiöön Suomen Erityisjäte käsittelee pohjakuonat siirrettävällä laitteistolla, jonka kapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Erottelussa kuonasta seulotaan ensin isot partikkelit. Pieni, halkaisijaltaan alle 12-millinen jae erotellaan ballistisella erottimella. Suurin osa pohjakuonasta on 0 2 millimetrin kokoista hienojaetta, 15 prosenttia millistä ja 15 prosenttia yli 12-millistä. Tekesin rahoittamassa hankkeessa Suomen Erityisjäte selvittää, miten käsittelystä jäljelle jäävää mineraaliainesta voitaisiin hyödyntää. Lisäksi yritys haluaa tutkia, miten erityisesti 1 2 -millisestä hienojakeesta saadaan metallit talteen nykyistä paremmin. Se on kiinnostunut myös kullan erottelusta, mutta sen tekniikat ovat vielä hyvin kalliita. Olen iloinen taustaosaamisesta ja metallin käsittelyn liiketoimintaosaamisesta, joita Kuusakoski tuo Suomen Erityisjätteeseen. Myös erottelutekniikoista Kuusakoskella on hyvää tietämystä, Riina Rantsi sanoo. 8 Kuusaposti 1/2015

9 Suomen Erityisjäte oy Perustettu vuonna 2004 Pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten jätteiden käsittelykeskus Forssassa Jätteenpolttolaitosten pohjakuonan käsittelyyn siirrettävä laitteisto Toimii verkostomaisesti yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa Työllistää vakituisesti neljä henkilöä Vuoden 2014 liikevaihto 4,8 miljoonaa euroa Joskus tarvitaan loppusijoituspalvelua Hyötykäytöstä ja tehokkaasta kierrättämisestä huolimatta aina jää materiaalia, jolle pitää löytää loppusijoitusratkaisu. Kuusakoski huolehtii asiakkaidensa jätteiden loppusijoittamisesta ammattitaitoisesti, vaivattomasti ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kuusakoskella on asiakkaiden jätteille kaksi loppusijoitusaluetta. Porin Peittoon kierrätyspuistossa sijaitseva ns. yhdistelmäalue voi ottaa vastaan enintään tonnia tavanomaista ja vaarallista jätettä vuodessa. Alueelle sijoitetaan enimmäkseen Kuusakosken autopaloittamolta syntyvää jätettä, rakennusjätteen lajittelusta jäänyttä jätettä sekä pilaantuneita maita. Porin loppusijoitusalueen toiminnasta vastaa Ekokem Oy. Kajaanissa UPM:n vanhan teollisuuskaatopaikan lähellä sijaitsevalle alueelle voidaan sijoittaa tonnia tavanomaista jätettä vuodessa. Alueelle sijoitetaan lähinnä polttolaitosten tuhkia, rakennusjätteen lajittelusta jäänyttä jätettä sekä pilaantuneita maita. Lisäksi Kuusakoskella on Heinolan Rajavuoressa pääosin yhtiön oman toiminnan jätteelle tarkoitettu loppusijoitusalue. Vasta viimeinen vaihtoehto Ottaessaan jätteen loppusijoitettavaksi Kuusakosken on saatava selvitys jätteen ominaisuuksista, jätteen määrästä ja prosessista, josta se on lähtöisin. Yhdessä asiakkaan kanssa selvitämme, olisiko sittenkin jokin muu vaihtoehto loppusijoitushan on se viimeinen vaihtoehto, korostaa Kuusakosken käyttöpäällikkö Jarkko Lahti. Mikäli loppusijoitukseen päädytään, teettää asiakas tai sovittaessa Kuusakoski analyysit jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Niillä varmistetaan jätteen soveltuvuus loppusijoitukseen. Tapauskohtaisesti sovitaan, hoitaako jätteen kuljetuksen Kuusakoski vai vastaako kuljetuksesta asiakas. Ottaessaan yhteyden Kuusakoskeen asiakas voi olla varma, että saa luotettavan palvelun ja vastaukset kaikkiin jätteitä koskeviin kysymyksiinsä. Neuvomme mielellämme muissakin kierrättämiseen liittyvissä kysymyksissä, Jarkko Lahti sanoo. Kuusaposti 1/2015 9

10 MURSKEEN monet mahdollisuudet Kivikolmio ottaa vastaan Raision Palovuoressa eri purkukohteista syntyvää tiili- ja betonijätettä, joka jalostetaan Beto-.roc -betonimurskeeksi ja yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa testataan ja markkinoidaan maarakentamiseen. Vastaanottopisteen yhteydessä toimii myös Kuusakoski Oy:n rakennusjätteen siirtokuormausasema. Lisäksi yhtiöllä on siirrettäviä iskupalkkimurskaimia, jotka urakoivat Rudus Oy:n betoninkierrätystoimipisteissä ympäri Suomen. Vuosittain Kivikolmio käsittelee tonnia betoni-, tiili- ja asfalttijätettä. Teiltä ja rakennuskohteista purettua kierrätysasfalttia Kivikolmio murskaa asfalttiasemilla, missä murske käytetään uuden asfalttimassan raaka-aineena. Luonnonkiviainesten korvike Pääosa betonimurskeesta on millimetristä ja käytetään erilaisissa maanrakennuskohteissa. Tärkeimpiä käyttökohteita ovat teiden, kenttien ja terminaalien pohjarakenteet, missä murske korvaa soramontuista kaivettua tai kalliosta louhittua luonnonkiviainesta ja siten säästää ympäristöä. Lisäksi Kivikolmio tekee karkeampaa millistä mursketta. Kaikkein hienojakoisinta, millistä mursketta tehdään elementtitehtaiden leikkuujätteestä. Se soveltuu elementtiteollisuuden käyttöön ontelolaattojen valmistuksen uusioraaka-aineeksi. Maanrakennuksessa murskeen käyttö yleistyy enenevässä määrin, ja myös asfalttimurskeen hyödyntäminen on hyvällä tasolla. Sen sijaan uusioraaka-aineena ei elementtitehtaiden leikkuujätteestä tehtyä mursketta vielä osata hyödyntää riittävästi, ja sen käyttö on Suomessa ollut melko vähäistä. Käyttöä yritetään kuitenkin lisätä meneillään olevilla kehityshankkeilla, sanoo Kivikolmion toimitusjohtaja Mika Hiironen. Raudat talteen Kierrättäminen on tärkeää, mutta betonijätteen murskauksessa kyse on enemmästäkin kuin betonin kierrättämisestä. Murskauksen yhteydessä erotellaan ja otetaan talteen raudat, ja ne toimitetaan teollisuudelle uusien tuotteiden valmistuksessa hyödynnettäväksi. Luonnonvaroja säästyy, kun neitseellisten raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää. Toivon, että ympäristötietoisuus lisääntyy ja että yhä useammat perehtyvät eri materiaalien elinkaareen ja ympäristön kuormituksen vähentämiseen, Mika Hiironen sanoo. Toivon, että ympäristötietoisuus lisääntyy ja että yhä useammat perehtyvät eri materiaalien elinkaareen ja ympäristön kuormituksen vähentämiseen. Mika Hiironen toimitusjohtaja Kivikolmio Yhtiö perustettu vuonna 2003, mutta toiminta alkanut jo vuonna 1992 osana toista yritystä Kuusakoski-konsernin itsenäinen yhtiö vuodesta 2013 Purkubetonin ja tiilen vastaanottopiste ja Kuusakoski Oy:n rakennusjätteen siirtokuormausasema Raision Palovuoressa Neljä iskupalkkimurskainta, joita toimivat asiakkaan työmailla tai terminaaleissa Toimialueena koko Suomi Henkilöstön määrä noin Kuusaposti 1/2015

11 Kuusakoskeen kuuluva Kivikolmio on Suomen johtava betoni- ja asfalttijätteen murskausta ja seulontaa harjoittava yritys. Toiminnallaan yhtiö tukee kierrättämistä ja luonnonvarojen säästämistä. Murskaimella rakennusjätteen seasta saadaan talteen myös suuret määrät rautaa. Kuusaposti 1/

12 kuvat: juha tanhua Heinolan uuden biolämpölaitoksen polttoaineena on hake, jonka kustannukset jäävät vain noin kolmannekseen polttoöljyn kustannuksista. 12 Kuusaposti 1/2015

13 Testaamalla löytyi laitokseen parhaiten sopiva haketyyppi. Pekka Polus ja Juha Hietamäki uudessa lämpökeskuksessa. Energiaratkaisuihin tehoa ja ympäristöystävällisyyttä Kuusakoski säästää ympäristöä myös energiaratkaisuissaan. Yhtiö tehostaa energiankäyttöään jatkuvasti ja on rakentanut Heinolaan uuden, uusiutuvaa polttoainetta käyttävän lämpölaitoksen. Kuusakoski on mukana työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksissa, joiden tavoitteena on tehostaa yritysten ja yhteisöjen energian käyttöä ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuussopimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen. Niiden piiriin kuuluvat teollisuus, energia-, palvelu-, kiinteistö-, kunta- ja öljyala sekä liikenne ja maatalous. Kuusakoski on tehostanut energian käyttöään uusimalla Heinolan tehtaiden paineilmakeskuksen laitteiston ja tehdashallien valaistusta energiaa säästäväksi. Parhaillaan on käynnissä hanke, jossa alumiinisulatusuunien energiankäyttöä kehitetään säätöjen ja automaation keinoin. Lisäksi yhtiö investoi lämmön talteenottojärjestelmään, jonka keräämä lämpö hyödynnetään tasaisesti Heinolan tehdasalueen lämpöverkossa. Hake uusiutuu ja on edullista Marraskuussa 2014 Kuusakoski otti sekä ekologisesti että taloudellisesti tärkeän askeleen ottaessaan käyttöön Heinolan uuden biolämpölaitoksen, joka käyttää polttoaineenaan haketta. Vanha lämpölaitos toimi kevyellä polttoöljyllä, mikä kuormitti ympäristöä ja oli kallista. Miettiessämme uusiutuvan polttoaineen vaihtoehtoja esillä olivat myös pelletit, mutta lopulta päädyimme hakkeeseen. Se on uusiutuva biopolttoaine, sitä on hyvin saatavilla, ja sen kustannukset jäävät vain noin kolmannekseen polttoöljyn kustannuksista, sanoo Kuusakosken tehdaspalvelupäällikkö Pekka Polus. Öljykattila enää varalla Siirtyminen polttoöljystä uusiutuvan polttoaineen käyttöön oli pitkä prosessi. Vaivannäkö kannatti: uusi laitos lähti käyntiin yllättävän hyvin. Testaamalla löytyi laitokseen parhaiten soveltuva haketyyppi. Parhaimmaksi osoittautui palakooltaan tasainen hake, jossa ei ole mukana liian pitkiä jakeita. Heinolan uuden lämpölaitoksen kiinteän polttoaineen kattilan teho on 1,5 megawattia. Sen rinnalla varajärjestelmänä on öljykattila, jonka teho on 800 kilowattia. Viime talvi oli niin leuto, että pärjäsimme pääosan talvesta muutaman sadan kilowatin teholla, Pekka Polus kertoo. Kuusaposti 1/

14 Toimintavarmuutta ja kannattavuutta innovatiivisen kasvuyrityksen partnerina Kuusakoski kehittää liiketoimintaansa tekemällä yhteistyötä pienten kasvuyritysten kanssa. TreLab Oy:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä Kuusakoski hakee toimintavarmuuttaan ja kannattavuuttaan parantavia online-ratkaisuja. Kuusakosken toimitusjohtaja Atte Kekkonen tuntee Lahden Seudun Kehitysyhtiön LADECin hallinnoiman Corporate Venture -ohjelman toimintamallin ja innosti Kuusakoskea kartoittamaan, löytäisikö se ohjelmasta sopivan kasvuyrityksen partnerikseen. Katsoimme että meillä on vain voitettavaa. Corporate Venture -ohjelman kautta suuryritykset pääsevät näkemään, mitä pienissä kasvuyrityksissä tehdään ja mitä mielenkiintoisia innovaatioita niillä olisi. Lisäksi ohjemassa mukana oleminen vaa- tii vain hieman aikaa, resursseja ja rahaa, Kuusakosken teknologiajohtaja Jyri Talja luettelee ohjelman hyviä puolia. Langatonta etävalvontaa Tälläkin hetkellä lukuisat yritykset pohtivat, kuinka ne voisivat hyödyntää niin sanottua teollista internetiä. Myös Kuusakoski etsii tuoreita ratkaisuja esimerkiksi kysymykseen, kuinka hankkia ja hyödyntää tietoa materiaalivirtojen ja prosessien hallinnassa. TreLabin järjestelmä herätti Kuusakosken kiinnostuksen. Kyseessä on langaton etävalvontajärjestelmä, jonka avulla koneiden toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti verkon yli. Järjestelmän ydin on ison takinnapin kokoinen mittalaite, joka kiinnitetään seurattavaan koneeseen tai laitteeseen. Mittalaitteen anturit mittaavat kohteen liikettä sekä ympäristöolosuhteita kuten lämpötilaa. Tukiaseman kautta data siirtyy verkkopalveluun. Murskainten toiminnan mittausta Kuusakoskella TreLabin laitteisto mittaa automurskainten toimintaa. Järjestelmä tunnistaa, onko murskain käynnissä vai ei ja murskataanko sillä vai ei. Laiterikon lähestyessä tärinän arvioidaan muuttuvan, joten parhaimmillaan tärinä paljastaa murskainta uhkaavat viat ja vauriot. Laitteiston avulla Kuusakoski saa murskaintensa toiminnasta arvokasta vertailutietoa, jota toivotaan voitavan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa murskainten ennakoivan huollon tarvetta, todellista kapasiteettia ynnä muuta. Laitteisto on erittäin hyödyllinen, jos sen avulla pystytään estämään murskainten isot vauriot ja välttämään korjauksista johtuvat pitkät seisokit, Jyri Talja sanoo. Laitteiston antama tieto auttaa myös optimoimaan murskainten käyntiasteita ja varastossa pidettäviä varaosia, ja järjestelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuottavuuden ja tehokkuuden laskemiseen. TreLabin järjestelmän ydin, langaton ja ohjelmoitava mittalaite: SmartTag, joka on pienempi kuin mallina vieressä oleva ulko-oven avain. Kumpikin osapuoli voittaa Kuusakosken ja TreLabin yhteistyössä kumpikin osapuoli voittaa. Kuusakoski siirtyy nykyaikaiseen online-tiedonkeruuseen, ja 14 Kuusaposti 1/2015

15 Testivaiheen laitteisto asennettuna Seutulan automurskaan uuden sovelluksen ansiosta sen operointikustannukset alenevat ja sekä toimitusvarmuus että kilpailukyky paranevat. TreLab puolestaan pääsee tutustumaan kokonaan uuteen toimialaan, saa ymmärrystä toimialan haasteista ja oppii soveltamaan laitteistoa uudessa haasteellisessa murskaamoympäristössä. Parhaimmillaan vuoropuhelu auttaa TreLabia ymmärtämään ison teollisuuspartnerin tarpeita ja mahdollisuuksia uudella tavalla. Lisäksi TreLab saa uuden asiakkaan perinteistä myyntihanketta nopeammin ja kaupan päälle julkisen referenssin markkinoinnissaan ja myynnissään hyödynnettäväksi. Kuusakosken kanssa myös ensimmäisen kerran tuotamme asioita suoraan yhtiön johdolle. Tämän ansiosta mukaan on tullut kiinnostava strategisen ja taloudellisen päätöksenteon aspekti, sanoo TreLabin toimitusjohtaja Mika Parikka. TreLab Oy on teknologiayritys, jonka kehittämä langaton, älykäs mittajärjestelmä (SmartTags, Smart DataMill) parantaa reaaliaikaista tilannetietoisuutta olemassa olevan laitekannan käytön ja olosuhteiden seurannassa. Nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti. Seutulan automurska, jossa laitteiston testivaiheen mittaukset tehtiin Kuusaposti 1/

16 kuvat: juha tanhua Kun keräysrullakko on valmis Kuusakoskelle toimitettavaksi, asiakas sinetöi sen kuljetusta varten, kertoo Kuusakosken tuotepäällikkö Timo Saarelainen. 16 Kuusaposti 1/2015

17 Elektroniikan kierrättämisestä tuli helppoa, nopeaa ja ennakoitavaa SER-pikakierrätysatkaisut: Sininen ns. peruspaketti sisältää rullakon, kuljetukset ja EU-direktiivin mukaisen materiaalinkierrätyksen. Paketin hinta on 140,00 + alv Keltainen ns. tietoturvapaketti sisältää rullakon, kuljetukset, tietoturvatuhouksen ja materiaalinkierrätyksen sekä kilokohtaisen tuhoustodistuksen. Paketin hinta on 220,00 + alv Punainen ns. vaativaan raportointitarpeen tietoturvapakettia sisältää rullakon, kuljetukset, tietoturvatuhouksen, materiaalinkierrätyksen ja sarjanumerokohtaisen tuhoustodistuksen. Paketin hinta on 350,00 + alv Kuusakosken pikakierrätyspakettien ansiosta käytöstä poistetun elektroniikan kierrättäminen on nyt entistäkin helpompaa. Lisäksi pakettien kiinteä hinnoittelu auttaa asiakkaita ennakoimaan SER-kierrätyksen kustannuksia. Ympäristön kannalta paras ratkaisu on hyödyntää kerran valmistettu tuote uudelleen joko sellaisenaan tai osina. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, Kuusakoski pystyy kierrättämään materiaalit hyötykäyttöön lähes 100 prosenttisesti joko uusioraaka-aineeksi tai energiaksi. Elektroniikan kierrätykseen Kuusakoski tarjoaa asiakkailleen luotettavat ja helpot SER-pikakierrätyspaketit. Pakettikategorioita on kolme: Sininen ns. peruspaketti soveltuu tietoa sisältämättömien laitteiden kuten kahvinkeitinten, lamppujen ja sähkötyökalujen kierrättämiseen. Keltainen ns. tietoturvapaketti soveltuu elektroniikalle, joka sisältämä tieto on yrityksen kannalta kriittisen arvokasta, mutta tuhousraportiksi riittää kilokohtainen raportti. Punainen ns. vaativan raportointitarpeen paketti on paras ratkaisu silloin, kun laitteiden sisältämän tiedon arvo on niin kriittinen, että tiedon tuhoamisesta tarvitaan laitekohtainen raportti. Nopea, helppo, turvallinen Nimensä mukaisesti pikakierrätyspaketti on nopea. Kun asiakas tilaa rullakon tänään puoleenpäivään mennessä, rullakko lähtee kuljetukseen jo iltapäivällä ja on asiakkaalla seuraavana arkipäivänä. Sama toteutuu toiseen suuntaan: kun nouto tilataan tänään puoleen päivään mennessä, rullakko noudetaan asiakkaalta heti seuraavana arkipäivänä. Kuljetuksen hoitaa Posti, ja Postin verkkosivuilta voi lähetyskoodin avulla seurata kuljetuksen etenemistä, kertoo Kuusakosken tuotepäällikkö Timo Saarelainen. Asiakas voi luottaa siihen, etteivät rullakkoon pakatut laitteet kuljetuksen aikana joudu asiattomiin käsiin. Jokaisen rullakon mukana tulee sinetti, jolla asiakas lukitsee rullakon, kun se on täynnä. Sinetti murretaan vasta Kuusakosken laitoksella. Luotettava, luontoa säästävä Toimistot kierrättävät kaikkien kategorioiden laitteita: muun muassa tietokoneita, tulostimia, matkapuhelimia, akkuja, lamppuja ja erilaisia sähkötyökaluja. Monet asiakkaat tilaavatkin samanaikaisesti useita eri kategorioiden pikakierrätyspaketteja, Timo Saarelainen sanoo. Jos tietoa sisältävät laitteet ovat niin hyväkuntoisia, että ne voidaan ohjata uudelleenkäyttöön, Kuusakoski tuhoaa laitteiden tallenteet ja muistit. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, laitteet ohjataan materiaalikierrätykseen. Antaessaan elektroniikkalaitteet Kuusakosken kierrätettäväksi yritys voi luottaa siihen, että ne kierrätetään siten kuin laki vaatii. Samalla säästyy luonnonvaroja ja yritykset säästävät tilakustannuksissa, kun käytöstä poistettujen laitteiden viemä tila vapautuu muuhun käyttöön, Timo Saarelainen sanoo. Kuusaposti 1/

18 Kuusakosken nettisivustolle uusi, raikas ilme Kuusakoski julkisti uudet nettisivunsa helmikuun puolivälissä. Sivuston raikas ulkonäkö ja selkeä rakenne ovat kolmen eri yrityksen yhteistyön tulosta. Yhdessä Kuusakosken kanssa työskentelivät AAC Global, joka vastasi sivuston rakenteesta, ulkoasusta, globaalista sisällöstä ja käännöksistä sekä Avenla, joka huolehti teknisestä toteutuksesta. Uusitun rakenteensa ansiosta sivusto palvelee asiakkaita entistä paremmin. Sivuilta on helppo löytää Kuusakosken palvelut sekä esimerkiksi palvelupisteiden yhteystiedot ja kätevät yhteydenottolomakkeet. Monikielinen ja -kansallinen sivusto on toteutettu niin, että sen käyttö on sujuvaa myös mobiililaitteilla. Sivusto tuo esille avainviestit Kuusakoskesta yrityksenä ja sen ydinliiketoiminnasta johdonmukaisesti kaikissa maissa. Uudistusprojekti aloitettiin kesällä 2014 workshopilla, jossa Kuusakosken viestintätiimi ja AAC Globalin projektiryhmä kävivät läpi uuden sivuston vaatimukset. Tämän jälkeen AAC suunnitteli ja toteutti sivuston rakenteen ja ulkoasun. Kun Avenla kehitti sivuston teknistä puolta, AAC:llä työskenneltiin sisällöntuotannon parissa. Se piti sisällään globaalien tekstien kirjoittamisen, käännökset, valokuvauksen ja kuvien käsittelyn. AAC:llä oli hyvä keskusteluyhteys sivuston teknisestä toteutuksesta vastanneen Avenlan kanssa. Yhteistyö lähti kaikkien osapuolten kanssa oikeille raiteille alusta alkaen, sanoo Marja-Leena Ahtiainen, Kuusakosken viestintävastaava. Pelko siitä, kuinka suunniteltu rakenne saadaan sopimaan julkaisujärjestelmään, oli turha. Avenla teki hyvää työtä miettimällä toteutuksensa suunnitelmamme pohjalta, toteaa Kuusakosken Software Development Manager Teemu Niemelä. Avain projektin onnistumiseen oli kaikkien osapuolten läheinen yhteistyö. Viikoittaisten palaverien avulla varmistettiin, ettei projektissa harhauduttu sivuraiteille. Projekti oli laaja ja monimutkainen, mutta yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa oli miellyttävää. Voimme kiittää onnistuneesta kokonaisuudesta myös suurta joukkoa kuusakoskelaisia, toteaa Laura Oksanen, Kuusakosken Communications Officer. Lopputulos ylitti ennakko-odotukset, kiittelee koko projektitiimi. 18 Kuusaposti 1/2015

19 Lähelle oli 50 vuoden matka Slev 50 vuoden takaa edusti aikanaan tekniikan viimeisiä saavutuksia. Espoon Kauklahden vastaanottopisteeseen saapui maaliskuussa sähköliesi, jonka elinkaari oli alkanut jo viisikymmentä vuotta aikaisemmin aivan lähikulmilta. Suomalainen Slev Oy valmisti Kauklahdessa liesiä, leivänpaahtimia, kahvinkeittimiä ja muita kodinkoneita. Slevin suuri sähkölaitetehdas suljettiin kauan sitten, mutta kierrätyksen ympyrä sulkeutuu kauniisti. Ruosteesta päätellen tämä liesi ei ollut enää vuosiin käytössä. Kuitenkin sen mukana saapui vielä alkuperäinen esitelehtinen! Kauklahdesta kodinkoneromut jatkavat esilajittelun jälkeen Kuusakoski Oy:n Vantaan laitokselle, jossa huolehditaan haitta-aineiden poistamisesta ja valmistetaan terästehtaiden käyttöön korkealaatuista teräspeltimursketta. Kuusakoski suunnittelee akkuterminaalia Mäntyluotoon Kuusakoski Oy on aloittanut akkuterminaalin suunnittelun Porin Mäntyluodon satama-alueelle. Laitoksen vastaanotto- ja käsittelykapasiteetti on maksimissaan tonnia akkuja vuodessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnistynyt. Yhteisviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut YVA-ohjelman YVA-ohjelmaa on esitelty kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Porin palvelupisteellä maaliskuun lopussa. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta toukokuun puoliväliin mennessä. YVA-selostuksen valmistelu on jo aloitettu ja sen on määrä valmistua ennen Juhannusta. Selostuksen valmistuttua sitä esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, jonka ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Akkuterminaalin ympäristölupahakemus pyritään jättämään aluehallintoviraston käsiteltäväksi kesän 2015 aikana. Kuusakoski suunnittelee uutta toimintaa myös Tornioon, Röyttään teollisuusalueelle. Tornion kierrätysmateriaaliterminaalin ympäristövaikutusten arviointi on meneillään. YVA-selostusta valmistellaan ja sen on tarkoitus valmistua kevään 2015 aikana. Romutuspalkkiolla vauhtia autokierrätykseen Suomessa kokeillaan henkilöautojen romutuspalkkiota heinäkuun alusta vuoden loppuun. Kampanjan aikana uuden auton ostava yksityishenkilö saa 1500 euron alennuksen, kun toimittaa vanhan autonsa romutettavaksi. Romutettavan auton tulee olla vähintään 10 vuotta vanha ja se on luovutettava viralliseen vastaanottopisteeseen, josta omistaja saa romutustodistuksen. Lisäehtona on, että uuden auton CO²-päästöt ovat enintään 120 g/km. Kampanjan tavoitteena on vähentää päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudet autot ovat huomattavasti vanhoja turvallisempia ja polttoaineen kulutus noin kolmanneksen pienempi kuin 1990-luvun autolla. Lisätietoa löytyy Kuusaposti 1/

20 Konsernijohto Kuusakoski Group Oy PL 25 / Metsänneidonkuja Espoo P F Kierrätysliiketoiminta Kuusakoski Oy Konsernin pääkonttori PL 25 / Metsänneidonkuja Espoo P /vaihde P /asiakaspalvelu F Suomi Espoo Ekopark Espoo Ämmässuonkuja Espoo P F Espoo Kauklahti PL 6 / Lasihytti Espoo P F Heinola PL 96 / Kuusakoskentie Heinola P F Heinola Recycling Technologies (RecTec) PL 97 / Kymintie Heinola P F Helsinki Kivikko PL 205 / Kivikonlaita Helsinki P F Hyvinkää Uudenkyläntie Hyvinkää P Iisalmi Parkatinkuja Iisalmi P F Imatra Pilarikuusenkatu Imatra P Joensuu Lylykoskentie Joensuu P F Jyväskylä Ruokomäentie Jyväskylä P F Kajaani Nuaskatu Kajaani P F Kalajoki Satamatie Rahja P F Kotka Jänskäntie Kotka P F Kuopio Romulantie Airaksela P F Lahti Ekopark Lahti Norokatu Lahti P Lahti Sapelikatu Lahti P./F Lapua Kalliotie Lapua P Oulu Ruskonniityntie Oulu P F Pori Mäntyluoto Pori P F Tampere Lastikankatu Tampere P F Turku Ravurinkatu Turku P Vantaa Hanskalliontie Vantaa P F Kivikolmio Oy Tuotekatu 8 b Raisio Suomen Erityisjäte Oy Kiimassuontie 127 FI Forssa P F Suomen Hissipurku Oy Hylliläntie Tampere 20 Kuusaposti 1/2015

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Mitä kiertotalous on?

Mitä kiertotalous on? 1 Mitä kiertotalous on? Kiertotalous terminä on uusi, mutta samalla se sisältää monia tuttuja asioita. Kyse ei ole pelkästään jo syntyneen jätteen kierrättämisestä, vaan kiertotalouden ideana on tehostaa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät, Messukeskus Helsinki Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniteollisuuden betonijäte Betoniteollisuudessa (valmisbetoni ja betonituotteiden valmistus)

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi PlusTrac Meidän ohjelmamme Sinun turvasi Mitä AED Program Management on? Sydänpysähdyksen uhrin elvyttämiseen tarvitaan AED-laite, joka on valmis antamaan hengenpelastavan iskun. Mutta pelkkä AED-laite

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kiviainesten kestävä kierrätys ja käyttö

Kiviainesten kestävä kierrätys ja käyttö Kiviainesten kestävä kierrätys ja käyttö Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu 21.8.2014 ONKO PUHDAS YLIJÄÄMÄMAA JÄTETTÄ? ONKO SE TUOTE? PITÄÄKÖ SITÄ SÄÄDELLÄ? Maa- ja vesirakennus-,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Helppokäyttöinen palvelukanava asiakkaille Mahdollisuus seurata palvelun toimintaa ja laatua - palvelutasoraportointi Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Vastaukset

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot