KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille"

Transkriptio

1 KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015 eservice Elenian apuna Nopea ja helppo SER-kierrätys Ratkaisu vaarallisille jätteille Kuusaposti 1/2015 1

2 JULKAISIJA...Kuusakoski Oy PÄÄTOIMITTAJA...Marja-Leena Ahtiainen TOIMITUKSEN OSOITE...Kuusakoski Oy, Asiakaslehti, Pl 25, Espoo TEKSTIT...Teija Horppu ULKOASU...Mainostoimisto Queens Oy KANSI...Kuvatoimisto 123rf PAINO...Markprint Oy 4 Elenia uudistaa sähköverkkoja Henkilöstön turvallisuus on 7 ykkösasia TURVAVARUSTUS KÄYTÄ AINA TEHDASALUEELLA 1/2015 Murskeet kiertoon 10 Kivikolmiolta Kypärä Huomiovaatteet Turvakengät Elenia ja eservice... 4 Turvallinen työympäristö... 7 Suomen Erityisjäte... 8 Kivikolmio Uusia energiaratkaisuja TreLab Pikakierrätyspaketit tutuiksi Kotisivu-uudistuksen tekijät Historiaa: Slev Mäntyluodon akkuterminaali Romutuspalkkio Kuusaposti 1/2015

3 KUUSAKOSKI palauttaa arvon Meille on kunnia-asia olla luotettava kierrätyskumppani yrityksellenne. Olemme jo 100 vuoden ajan rakentaneet yhteiskuntamme kestävää tulevaisuutta kierrättämällä jätemateriaaleja tuotteiksi, jotka auttavat vähentämään raaka-aineiden ja energian kulutusta. Materiaaliosaaminen on avainasemassa Kuusakosken toiminnassa, joka on aina perustunut avoimuuteen ja innovatiivisuuteen. Uusi kehityskeskuksemme Lahdessa auttaa meitä jatkossakin pysymään kehityksen kärjessä. Perehtymällä asiakkaamme palvelutarpeisiin, löydämme yhdessä parhaan mahdollisen ratkaisun kulloiseenkin kysymykseen. työturvallisuus on oltava luonteva ja jokapäiväinen osa kaikkea toimintaa. Maineenhallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että teillä on vastuullisesti toimiva kumppani, joka pystyy ratkaisemaan kierrätysasianne sekä raportoimaan materiaalivirrat luotettavasti. Oletko jo tutustunut uudistettuun eservice -palveluumme? Tässä asiointikanavassa on muun muassa mahdollisuus reaaliaikaiseen raportointiin, kuljetusten tilaamiseen sekä seuraamiseen missä ja milloin tahansa. Palvelun käytännön hyödyistä saat hyvän esimerkin sivun 4 Elenia-artikkelista. Yrityksiltä odotetaan sekä eettisesti että ekologisesti kestävää toimintaa. Kuusakosken omassa toiminnassa ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ympäristön kunnioittaminen ovat itsestään selvyyksiä. Myös Uuden Kuusaposti-asiakaslehtemme myötä haluan toivottaa antoisia lukuhetkiä ja hyvää alkavaa kesää! Risto Grönlund johtaja, palvelumyynti ja hankinta Kuusaposti 1/2015 3

4 eservice näyttää Purkumate työmaalta KUVA: 123RF 4 Kuusaposti 1/2015

5 Elenialle, mikä on riaalin reitti kierrätykseen Korvatessaan vanhaa ilmajohtoverkkoa maakaapeloidulla sähköverkolla Elenia toimittaa Kuusakosken kierrätettäväksi suuret määrät purkumateriaalia. eservice-palvelun raportointi kertoo yhtiölle purkutyömailla syntyneiden materiaalien laadut ja määrät. Elenian sähköverkolla on pituutta noin kilometriä eli puolitoista kertaa maapallon ympäri. Vuodesta 2009 lähtien yhtiö on rakentanut kaiken uudistettavan ja uuden sähköverkon maakaapeloituna. Uuteen sähköverkkoon Elenia ei enää rakenna pylväsmuuntamoita, vaan korvaa saneerattavat pylväsmuuntamot säävarmoilla ja ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla. Tähän mennessä Elenian sähköverkosta on saatu maakaapeloiduksi reilut 30 prosenttia. Vuoteen 2028 mennessä yhtiö haluaa nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuuden 70 prosenttiin. Henri Hovi arvostaa ratkaisuja, joiden ansiosta jokapäiväiset asiat sujuvat helpommin ja paremmin. Täsmätieto kierrätysmateriaalista Elenia toimittaa vuosittain kierrätykseen tonneittain ilmajohtoverkon osia, esimerkiksi johtoja, erottimia ja vanhoja muuntajia. Yhtiö toimii ympäristön kannalta vastuullisesti ja haluaa siksi tietää, minne kierrätysmateriaali ohjautuu ja miten sitä jalostetaan eteenpäin. Tämä mahdollisuus Elenialle on avautunut Kuusakosken eservicen toimintaympäristössä. Elenialle on erittäin tärkeää seurata, miltä urakoitsijalta eri materiaalit tulevat ja minne ne Kuusakoskella ohjautuvat. Purkautuvat tonnimäärät ovat merkittäviä. eservice antaa kuukausittaisen erittelyn purkutyömailta kierrätykseen toimitetuista materiaaleista kategorioittain. Näitä lukuja vertaamme suunnittelujärjestelmän tietoihin, mitä eri projekteista olisi pitänyt purkautua, sanoo Elenian materiaali- ja logistiikkapäällikkö Henri Hovi. Kuusaposti 1/2015 5

6 Kattava tieto lavatilauksista Tänä vuonna eservicen käyttö Eleniassa laajenee lavojen tilausjärjestelmään ja toimitusketjuun. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää ilmajohtoverkon purkutyömaiden projektikohtaista seurantaa. Purkutyömaat ovat eri puolilla verkkoaluetta, eikä lavojen tilausten ja toimitusten projektikohtainen seuranta ole aiemmin toiminut kattavasti. Kuusakoski näkee asiat samalla tavalla kuin me. Pidämme arvokkaana kehityssuuntaa, jossa haetaan ratkaisuja siihen, miten arkiset asiat voidaan tehdä helpommin ja paremmin, Henri Hovi sanoo. Henri Hovi odottaa kiinnostuneena, mitä uusia ratkaisuja eservice voi vielä tarjota. Uskon, että esimerkiksi lavojen sijaintia koskevan tiedon hallinta tehostaa sekä Elenian että Kuusakosken toimintaa, hän sanoo. Tarvittavien keräyslavojen valitseminen ja tyhjennyksen tilaaminen sujuu kätevästi eservicessä. Sen raporteista asiakas voi myös seurata työmaalta kertyneitä materiaaleja. Ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin Kuusakoski on Elenian pitkäaikainen yhteistyökumppani ja tarjoaa ratkaisuja, joiden ansiosta kierrättäminen on Elenialle mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Myös eservice-palvelua kehitetään jatkuvasti. Kokoamme tietoa asiakkaidemme tarpeista ja kehitämme niihin ratkaisuja. Näillä helpotamme dokumentaation ylläpitoa, esimerkiksi siirtoasiakirjojen laadintaa ja niiden seurantaa. Järjestelmä helpottaa asiakkaan yhteydenpitoa meihin, sanoo Kuusakosken asiakaspäällikkö Ari Turunen. 6 Kuusaposti 1/2015

7 Kuusakoskelaisille halutaan varmistaa Turvallinen työympäristö Kuusakoski on ottamassa käyttöön OHSAS standardin mukaisen turvallisuusjärjestelmän. Sen avulla halutaan varmistaa turvallinen työympäristö jokaiselle kuusakoskelaiselle. Asianmukaiset varusteet ovat yksi osa toimivaa turvajärjestelmää. Kuusakosken tehdasalueilla pakollisia varusteita ovat kypärä, huomiovaatteet ja turvakengät. Kuusakosken turvallisuusjärjestelmän perustan muodostaa yhtiön johdon sitoutuneisuus työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Turvallisuusjärjestelmään on lakisääteisten asioiden rinnalle otettu Kuusakosken vanhoja, hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä kehitetty kokonaan uusia menettelyjä. Johto antaa tuen ja tavoitteet, mutta olemme kaikki vastuussa omasta ja työtovereidemme turvallisuudesta. Sitoutumis- ta, asennemuutosta ja toimintatapojen muuttamista vaaditaan siis aivan kaikilta, sanoo Kuusakosken turvallisuuspäällikkö Raija Inkiläinen. Työn vaarat tunnistettava Turvallisuusjärjestelmää on rakennettu viime vuoden kesästä lähtien. Kuusakoski on esimerkiksi ottanut käyttöön ennakoivia toimia ja mittareita, joita seuraamalla työtapaturmien määrää pyritään vähentämään. Kuusakosken kaikki toimipisteet ovat muun muassa alkaneet aiempaa järjestelmällisemmin tehdä tarkkoja työturvallisuuskierroksia, joilla seurataan työympäristön siisteyttä, järjestystä ja muuta turvallisuutta. Tapaturmista, vaaratilanteista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan lähiesimiehelle ja palvelupisteen päällikölle. Tapaukset käsitellään vahingosta oppimiseksi ja niistä tiedotetaan myös muille palvelupisteille, jotta vastaava tilanne ei toistuisi muualla. Vakavia tapauksia tutkimaan perustetaan tutkintaryhmä. Työn vaarat on tunnistettava. Seuraamme aktiivisesti, miten työturvallisuus kehit- KUVA: JUHA TANHUA tyy ja sitä parantavat toimenpiteet toteutuvat, Raija Inkiläinen sanoo. Satsausta koulutukseen Turvallisuusjärjestelmää rakennettaessa Kuusakoskella on vielä aiempaakin voimakkaammin painotettu henkilökohtaisten suojavarusteiden käytön tärkeyttä ja merkitystä. Kaikkien Kuusakosken palvelupisteillä työskentelevien, sekä työntekijöiden että urakoitsijoiden, edellytetään käyttävän turvajalkineita, huomiovaatetusta sekä kypärää tai kolhulippistä sen mukaan, kuin osastokohtaisissa turvaohjeissa määritellään. Kuusakoski myös satsaa henkilöstön järjestelmälliseen koulutukseen ja perehdyttämiseen järjestämällä esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutuksia. Henkilöstön turvallisuus on ykkösasia. Lisäksi yhtiön johtoa kiinnostavat tapaturmien ja poissaolojen kustannukset, joten myös kustannusseurantaa on kehitetty. Ihanteena nollataso Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin pitkäjänteinen kehittäminen on merkittävä osa tämän päivän Kuusakoskea. Turvallisuusjärjestelmä otetaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana ja sertifioidaan mahdollisesti vuonna Keskeistä on, että henkilöstö on motivoitunut kehittämään työturvallisuutta jokapäiväisessä työssään. Yhtäkään työtapaturmaa ei voi hyväksyä ihanne olisi nollataso, Raija Inkiläinen sanoo. Kuusaposti 1/2015 7

8 KUVAT: SUOMEN ERITYISJÄTE Kuusakoskelta saa ratkaisun myös VAARALLINEN JÄTE Kuusakoski pystyy tarjoamaan ratkaisuja myös vaarallisiksi luokiteltujen kiinteiden jätteiden, pilaantuneiden maiden sekä jätteenpolttolaitosten pohjakuonien käsittelyyn. Kuusakosken mahdollisuus palvella asiakkaitaan entistäkin monipuolisemmin on seurausta yrityskaupasta, jolla Kuusakoskesta tuli Suomen Erityisjäte oy:n toinen omistaja. Kuusakosken asiakkaat voivat toimittaa haitta-aineita sisältävät kiinteät jätteet Forssaan, missä Suomen Erityisjäte ottaa vastaan kaikkea muuta kiinteää vaarallista jätettä paitsi puuta, sanoo Suomen Erityisjätteen kehitysjohtaja Riina Rantsi. Vuosittain Suomen Erityisjäte käsittelee noin tonnia kiinteää vaarallista jätettä ja ottaa vastaan tonnia pilaantuneita maita. Jätteenpolttolaitosten pohjakuonia yhtiö on kolmen vuoden aikana käsitellyt yli tonnia. Pohjakuonan metallit talteen Suomen Erityisjätteen tietotaito jätteenpolttolaitosten pohjakuonien käsittelyssä hyödyttää ennen kaikkea Kuusakosken metalliasiakkaita. Pohjakuonien käsittely on ympäristön kannalta merkittävää toimintaa, sillä siinä otetaan talteen kuonan metallit. Suomalaisessa pohjakuonassa on poikkeuksellisen paljon, prosenttia, rautaa sekä pari prosenttia alumiinia ja kuparia. Metallimäärät ovat merkittäviä. Sadassa tuhannessa tonnissa pohjakuonaa voi olla tonnia rautaa sekä satoja tonneja alumiinia ja kuparia. Näiden jätteiden rahallinen arvo on merkittävä, Riina Rantsi sanoo. Pohjakuonien käsittely on vielä uutta Suomessa. Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyy vuosittain noin tonnia pohjakuonia, mikä eurooppalaisessa mittakaavassa on pieni määrä. Määrän odotetaan kuitenkin lähes kaksinkertaistuvan, kun vireillä olevat uudet polttolaitokset saadaan käyttöön. Riina Rantsin mukaan jätteenpolttolaitosten pohjakuonista saadaan talteen merkittäviä määriä metalleja. Uutta tietämystä yhtiöön Suomen Erityisjäte käsittelee pohjakuonat siirrettävällä laitteistolla, jonka kapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Erottelussa kuonasta seulotaan ensin isot partikkelit. Pieni, halkaisijaltaan alle 12-millinen jae erotellaan ballistisella erottimella. Suurin osa pohjakuonasta on 0 2 millimetrin kokoista hienojaetta, 15 prosenttia millistä ja 15 prosenttia yli 12-millistä. Tekesin rahoittamassa hankkeessa Suomen Erityisjäte selvittää, miten käsittelystä jäljelle jäävää mineraaliainesta voitaisiin hyödyntää. Lisäksi yritys haluaa tutkia, miten erityisesti 1 2 -millisestä hienojakeesta saadaan metallit talteen nykyistä paremmin. Se on kiinnostunut myös kullan erottelusta, mutta sen tekniikat ovat vielä hyvin kalliita. Olen iloinen taustaosaamisesta ja metallin käsittelyn liiketoimintaosaamisesta, joita Kuusakoski tuo Suomen Erityisjätteeseen. Myös erottelutekniikoista Kuusakoskella on hyvää tietämystä, Riina Rantsi sanoo. 8 Kuusaposti 1/2015

9 Suomen Erityisjäte oy Perustettu vuonna 2004 Pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten jätteiden käsittelykeskus Forssassa Jätteenpolttolaitosten pohjakuonan käsittelyyn siirrettävä laitteisto Toimii verkostomaisesti yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa Työllistää vakituisesti neljä henkilöä Vuoden 2014 liikevaihto 4,8 miljoonaa euroa Joskus tarvitaan loppusijoituspalvelua Hyötykäytöstä ja tehokkaasta kierrättämisestä huolimatta aina jää materiaalia, jolle pitää löytää loppusijoitusratkaisu. Kuusakoski huolehtii asiakkaidensa jätteiden loppusijoittamisesta ammattitaitoisesti, vaivattomasti ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kuusakoskella on asiakkaiden jätteille kaksi loppusijoitusaluetta. Porin Peittoon kierrätyspuistossa sijaitseva ns. yhdistelmäalue voi ottaa vastaan enintään tonnia tavanomaista ja vaarallista jätettä vuodessa. Alueelle sijoitetaan enimmäkseen Kuusakosken autopaloittamolta syntyvää jätettä, rakennusjätteen lajittelusta jäänyttä jätettä sekä pilaantuneita maita. Porin loppusijoitusalueen toiminnasta vastaa Ekokem Oy. Kajaanissa UPM:n vanhan teollisuuskaatopaikan lähellä sijaitsevalle alueelle voidaan sijoittaa tonnia tavanomaista jätettä vuodessa. Alueelle sijoitetaan lähinnä polttolaitosten tuhkia, rakennusjätteen lajittelusta jäänyttä jätettä sekä pilaantuneita maita. Lisäksi Kuusakoskella on Heinolan Rajavuoressa pääosin yhtiön oman toiminnan jätteelle tarkoitettu loppusijoitusalue. Vasta viimeinen vaihtoehto Ottaessaan jätteen loppusijoitettavaksi Kuusakosken on saatava selvitys jätteen ominaisuuksista, jätteen määrästä ja prosessista, josta se on lähtöisin. Yhdessä asiakkaan kanssa selvitämme, olisiko sittenkin jokin muu vaihtoehto loppusijoitushan on se viimeinen vaihtoehto, korostaa Kuusakosken käyttöpäällikkö Jarkko Lahti. Mikäli loppusijoitukseen päädytään, teettää asiakas tai sovittaessa Kuusakoski analyysit jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Niillä varmistetaan jätteen soveltuvuus loppusijoitukseen. Tapauskohtaisesti sovitaan, hoitaako jätteen kuljetuksen Kuusakoski vai vastaako kuljetuksesta asiakas. Ottaessaan yhteyden Kuusakoskeen asiakas voi olla varma, että saa luotettavan palvelun ja vastaukset kaikkiin jätteitä koskeviin kysymyksiinsä. Neuvomme mielellämme muissakin kierrättämiseen liittyvissä kysymyksissä, Jarkko Lahti sanoo. Kuusaposti 1/2015 9

10 MURSKEEN monet mahdollisuudet Kivikolmio ottaa vastaan Raision Palovuoressa eri purkukohteista syntyvää tiili- ja betonijätettä, joka jalostetaan Beto-.roc -betonimurskeeksi ja yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa testataan ja markkinoidaan maarakentamiseen. Vastaanottopisteen yhteydessä toimii myös Kuusakoski Oy:n rakennusjätteen siirtokuormausasema. Lisäksi yhtiöllä on siirrettäviä iskupalkkimurskaimia, jotka urakoivat Rudus Oy:n betoninkierrätystoimipisteissä ympäri Suomen. Vuosittain Kivikolmio käsittelee tonnia betoni-, tiili- ja asfalttijätettä. Teiltä ja rakennuskohteista purettua kierrätysasfalttia Kivikolmio murskaa asfalttiasemilla, missä murske käytetään uuden asfalttimassan raaka-aineena. Luonnonkiviainesten korvike Pääosa betonimurskeesta on millimetristä ja käytetään erilaisissa maanrakennuskohteissa. Tärkeimpiä käyttökohteita ovat teiden, kenttien ja terminaalien pohjarakenteet, missä murske korvaa soramontuista kaivettua tai kalliosta louhittua luonnonkiviainesta ja siten säästää ympäristöä. Lisäksi Kivikolmio tekee karkeampaa millistä mursketta. Kaikkein hienojakoisinta, millistä mursketta tehdään elementtitehtaiden leikkuujätteestä. Se soveltuu elementtiteollisuuden käyttöön ontelolaattojen valmistuksen uusioraaka-aineeksi. Maanrakennuksessa murskeen käyttö yleistyy enenevässä määrin, ja myös asfalttimurskeen hyödyntäminen on hyvällä tasolla. Sen sijaan uusioraaka-aineena ei elementtitehtaiden leikkuujätteestä tehtyä mursketta vielä osata hyödyntää riittävästi, ja sen käyttö on Suomessa ollut melko vähäistä. Käyttöä yritetään kuitenkin lisätä meneillään olevilla kehityshankkeilla, sanoo Kivikolmion toimitusjohtaja Mika Hiironen. Raudat talteen Kierrättäminen on tärkeää, mutta betonijätteen murskauksessa kyse on enemmästäkin kuin betonin kierrättämisestä. Murskauksen yhteydessä erotellaan ja otetaan talteen raudat, ja ne toimitetaan teollisuudelle uusien tuotteiden valmistuksessa hyödynnettäväksi. Luonnonvaroja säästyy, kun neitseellisten raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää. Toivon, että ympäristötietoisuus lisääntyy ja että yhä useammat perehtyvät eri materiaalien elinkaareen ja ympäristön kuormituksen vähentämiseen, Mika Hiironen sanoo. Toivon, että ympäristötietoisuus lisääntyy ja että yhä useammat perehtyvät eri materiaalien elinkaareen ja ympäristön kuormituksen vähentämiseen. Mika Hiironen toimitusjohtaja Kivikolmio Yhtiö perustettu vuonna 2003, mutta toiminta alkanut jo vuonna 1992 osana toista yritystä Kuusakoski-konsernin itsenäinen yhtiö vuodesta 2013 Purkubetonin ja tiilen vastaanottopiste ja Kuusakoski Oy:n rakennusjätteen siirtokuormausasema Raision Palovuoressa Neljä iskupalkkimurskainta, joita toimivat asiakkaan työmailla tai terminaaleissa Toimialueena koko Suomi Henkilöstön määrä noin Kuusaposti 1/2015

11 Kuusakoskeen kuuluva Kivikolmio on Suomen johtava betoni- ja asfalttijätteen murskausta ja seulontaa harjoittava yritys. Toiminnallaan yhtiö tukee kierrättämistä ja luonnonvarojen säästämistä. Murskaimella rakennusjätteen seasta saadaan talteen myös suuret määrät rautaa. Kuusaposti 1/

12 kuvat: juha tanhua Heinolan uuden biolämpölaitoksen polttoaineena on hake, jonka kustannukset jäävät vain noin kolmannekseen polttoöljyn kustannuksista. 12 Kuusaposti 1/2015

13 Testaamalla löytyi laitokseen parhaiten sopiva haketyyppi. Pekka Polus ja Juha Hietamäki uudessa lämpökeskuksessa. Energiaratkaisuihin tehoa ja ympäristöystävällisyyttä Kuusakoski säästää ympäristöä myös energiaratkaisuissaan. Yhtiö tehostaa energiankäyttöään jatkuvasti ja on rakentanut Heinolaan uuden, uusiutuvaa polttoainetta käyttävän lämpölaitoksen. Kuusakoski on mukana työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksissa, joiden tavoitteena on tehostaa yritysten ja yhteisöjen energian käyttöä ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuussopimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen. Niiden piiriin kuuluvat teollisuus, energia-, palvelu-, kiinteistö-, kunta- ja öljyala sekä liikenne ja maatalous. Kuusakoski on tehostanut energian käyttöään uusimalla Heinolan tehtaiden paineilmakeskuksen laitteiston ja tehdashallien valaistusta energiaa säästäväksi. Parhaillaan on käynnissä hanke, jossa alumiinisulatusuunien energiankäyttöä kehitetään säätöjen ja automaation keinoin. Lisäksi yhtiö investoi lämmön talteenottojärjestelmään, jonka keräämä lämpö hyödynnetään tasaisesti Heinolan tehdasalueen lämpöverkossa. Hake uusiutuu ja on edullista Marraskuussa 2014 Kuusakoski otti sekä ekologisesti että taloudellisesti tärkeän askeleen ottaessaan käyttöön Heinolan uuden biolämpölaitoksen, joka käyttää polttoaineenaan haketta. Vanha lämpölaitos toimi kevyellä polttoöljyllä, mikä kuormitti ympäristöä ja oli kallista. Miettiessämme uusiutuvan polttoaineen vaihtoehtoja esillä olivat myös pelletit, mutta lopulta päädyimme hakkeeseen. Se on uusiutuva biopolttoaine, sitä on hyvin saatavilla, ja sen kustannukset jäävät vain noin kolmannekseen polttoöljyn kustannuksista, sanoo Kuusakosken tehdaspalvelupäällikkö Pekka Polus. Öljykattila enää varalla Siirtyminen polttoöljystä uusiutuvan polttoaineen käyttöön oli pitkä prosessi. Vaivannäkö kannatti: uusi laitos lähti käyntiin yllättävän hyvin. Testaamalla löytyi laitokseen parhaiten soveltuva haketyyppi. Parhaimmaksi osoittautui palakooltaan tasainen hake, jossa ei ole mukana liian pitkiä jakeita. Heinolan uuden lämpölaitoksen kiinteän polttoaineen kattilan teho on 1,5 megawattia. Sen rinnalla varajärjestelmänä on öljykattila, jonka teho on 800 kilowattia. Viime talvi oli niin leuto, että pärjäsimme pääosan talvesta muutaman sadan kilowatin teholla, Pekka Polus kertoo. Kuusaposti 1/

14 Toimintavarmuutta ja kannattavuutta innovatiivisen kasvuyrityksen partnerina Kuusakoski kehittää liiketoimintaansa tekemällä yhteistyötä pienten kasvuyritysten kanssa. TreLab Oy:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä Kuusakoski hakee toimintavarmuuttaan ja kannattavuuttaan parantavia online-ratkaisuja. Kuusakosken toimitusjohtaja Atte Kekkonen tuntee Lahden Seudun Kehitysyhtiön LADECin hallinnoiman Corporate Venture -ohjelman toimintamallin ja innosti Kuusakoskea kartoittamaan, löytäisikö se ohjelmasta sopivan kasvuyrityksen partnerikseen. Katsoimme että meillä on vain voitettavaa. Corporate Venture -ohjelman kautta suuryritykset pääsevät näkemään, mitä pienissä kasvuyrityksissä tehdään ja mitä mielenkiintoisia innovaatioita niillä olisi. Lisäksi ohjemassa mukana oleminen vaa- tii vain hieman aikaa, resursseja ja rahaa, Kuusakosken teknologiajohtaja Jyri Talja luettelee ohjelman hyviä puolia. Langatonta etävalvontaa Tälläkin hetkellä lukuisat yritykset pohtivat, kuinka ne voisivat hyödyntää niin sanottua teollista internetiä. Myös Kuusakoski etsii tuoreita ratkaisuja esimerkiksi kysymykseen, kuinka hankkia ja hyödyntää tietoa materiaalivirtojen ja prosessien hallinnassa. TreLabin järjestelmä herätti Kuusakosken kiinnostuksen. Kyseessä on langaton etävalvontajärjestelmä, jonka avulla koneiden toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti verkon yli. Järjestelmän ydin on ison takinnapin kokoinen mittalaite, joka kiinnitetään seurattavaan koneeseen tai laitteeseen. Mittalaitteen anturit mittaavat kohteen liikettä sekä ympäristöolosuhteita kuten lämpötilaa. Tukiaseman kautta data siirtyy verkkopalveluun. Murskainten toiminnan mittausta Kuusakoskella TreLabin laitteisto mittaa automurskainten toimintaa. Järjestelmä tunnistaa, onko murskain käynnissä vai ei ja murskataanko sillä vai ei. Laiterikon lähestyessä tärinän arvioidaan muuttuvan, joten parhaimmillaan tärinä paljastaa murskainta uhkaavat viat ja vauriot. Laitteiston avulla Kuusakoski saa murskaintensa toiminnasta arvokasta vertailutietoa, jota toivotaan voitavan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa murskainten ennakoivan huollon tarvetta, todellista kapasiteettia ynnä muuta. Laitteisto on erittäin hyödyllinen, jos sen avulla pystytään estämään murskainten isot vauriot ja välttämään korjauksista johtuvat pitkät seisokit, Jyri Talja sanoo. Laitteiston antama tieto auttaa myös optimoimaan murskainten käyntiasteita ja varastossa pidettäviä varaosia, ja järjestelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuottavuuden ja tehokkuuden laskemiseen. TreLabin järjestelmän ydin, langaton ja ohjelmoitava mittalaite: SmartTag, joka on pienempi kuin mallina vieressä oleva ulko-oven avain. Kumpikin osapuoli voittaa Kuusakosken ja TreLabin yhteistyössä kumpikin osapuoli voittaa. Kuusakoski siirtyy nykyaikaiseen online-tiedonkeruuseen, ja 14 Kuusaposti 1/2015

15 Testivaiheen laitteisto asennettuna Seutulan automurskaan uuden sovelluksen ansiosta sen operointikustannukset alenevat ja sekä toimitusvarmuus että kilpailukyky paranevat. TreLab puolestaan pääsee tutustumaan kokonaan uuteen toimialaan, saa ymmärrystä toimialan haasteista ja oppii soveltamaan laitteistoa uudessa haasteellisessa murskaamoympäristössä. Parhaimmillaan vuoropuhelu auttaa TreLabia ymmärtämään ison teollisuuspartnerin tarpeita ja mahdollisuuksia uudella tavalla. Lisäksi TreLab saa uuden asiakkaan perinteistä myyntihanketta nopeammin ja kaupan päälle julkisen referenssin markkinoinnissaan ja myynnissään hyödynnettäväksi. Kuusakosken kanssa myös ensimmäisen kerran tuotamme asioita suoraan yhtiön johdolle. Tämän ansiosta mukaan on tullut kiinnostava strategisen ja taloudellisen päätöksenteon aspekti, sanoo TreLabin toimitusjohtaja Mika Parikka. TreLab Oy on teknologiayritys, jonka kehittämä langaton, älykäs mittajärjestelmä (SmartTags, Smart DataMill) parantaa reaaliaikaista tilannetietoisuutta olemassa olevan laitekannan käytön ja olosuhteiden seurannassa. Nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti. Seutulan automurska, jossa laitteiston testivaiheen mittaukset tehtiin Kuusaposti 1/

16 kuvat: juha tanhua Kun keräysrullakko on valmis Kuusakoskelle toimitettavaksi, asiakas sinetöi sen kuljetusta varten, kertoo Kuusakosken tuotepäällikkö Timo Saarelainen. 16 Kuusaposti 1/2015

17 Elektroniikan kierrättämisestä tuli helppoa, nopeaa ja ennakoitavaa SER-pikakierrätysatkaisut: Sininen ns. peruspaketti sisältää rullakon, kuljetukset ja EU-direktiivin mukaisen materiaalinkierrätyksen. Paketin hinta on 140,00 + alv Keltainen ns. tietoturvapaketti sisältää rullakon, kuljetukset, tietoturvatuhouksen ja materiaalinkierrätyksen sekä kilokohtaisen tuhoustodistuksen. Paketin hinta on 220,00 + alv Punainen ns. vaativaan raportointitarpeen tietoturvapakettia sisältää rullakon, kuljetukset, tietoturvatuhouksen, materiaalinkierrätyksen ja sarjanumerokohtaisen tuhoustodistuksen. Paketin hinta on 350,00 + alv Kuusakosken pikakierrätyspakettien ansiosta käytöstä poistetun elektroniikan kierrättäminen on nyt entistäkin helpompaa. Lisäksi pakettien kiinteä hinnoittelu auttaa asiakkaita ennakoimaan SER-kierrätyksen kustannuksia. Ympäristön kannalta paras ratkaisu on hyödyntää kerran valmistettu tuote uudelleen joko sellaisenaan tai osina. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, Kuusakoski pystyy kierrättämään materiaalit hyötykäyttöön lähes 100 prosenttisesti joko uusioraaka-aineeksi tai energiaksi. Elektroniikan kierrätykseen Kuusakoski tarjoaa asiakkailleen luotettavat ja helpot SER-pikakierrätyspaketit. Pakettikategorioita on kolme: Sininen ns. peruspaketti soveltuu tietoa sisältämättömien laitteiden kuten kahvinkeitinten, lamppujen ja sähkötyökalujen kierrättämiseen. Keltainen ns. tietoturvapaketti soveltuu elektroniikalle, joka sisältämä tieto on yrityksen kannalta kriittisen arvokasta, mutta tuhousraportiksi riittää kilokohtainen raportti. Punainen ns. vaativan raportointitarpeen paketti on paras ratkaisu silloin, kun laitteiden sisältämän tiedon arvo on niin kriittinen, että tiedon tuhoamisesta tarvitaan laitekohtainen raportti. Nopea, helppo, turvallinen Nimensä mukaisesti pikakierrätyspaketti on nopea. Kun asiakas tilaa rullakon tänään puoleenpäivään mennessä, rullakko lähtee kuljetukseen jo iltapäivällä ja on asiakkaalla seuraavana arkipäivänä. Sama toteutuu toiseen suuntaan: kun nouto tilataan tänään puoleen päivään mennessä, rullakko noudetaan asiakkaalta heti seuraavana arkipäivänä. Kuljetuksen hoitaa Posti, ja Postin verkkosivuilta voi lähetyskoodin avulla seurata kuljetuksen etenemistä, kertoo Kuusakosken tuotepäällikkö Timo Saarelainen. Asiakas voi luottaa siihen, etteivät rullakkoon pakatut laitteet kuljetuksen aikana joudu asiattomiin käsiin. Jokaisen rullakon mukana tulee sinetti, jolla asiakas lukitsee rullakon, kun se on täynnä. Sinetti murretaan vasta Kuusakosken laitoksella. Luotettava, luontoa säästävä Toimistot kierrättävät kaikkien kategorioiden laitteita: muun muassa tietokoneita, tulostimia, matkapuhelimia, akkuja, lamppuja ja erilaisia sähkötyökaluja. Monet asiakkaat tilaavatkin samanaikaisesti useita eri kategorioiden pikakierrätyspaketteja, Timo Saarelainen sanoo. Jos tietoa sisältävät laitteet ovat niin hyväkuntoisia, että ne voidaan ohjata uudelleenkäyttöön, Kuusakoski tuhoaa laitteiden tallenteet ja muistit. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, laitteet ohjataan materiaalikierrätykseen. Antaessaan elektroniikkalaitteet Kuusakosken kierrätettäväksi yritys voi luottaa siihen, että ne kierrätetään siten kuin laki vaatii. Samalla säästyy luonnonvaroja ja yritykset säästävät tilakustannuksissa, kun käytöstä poistettujen laitteiden viemä tila vapautuu muuhun käyttöön, Timo Saarelainen sanoo. Kuusaposti 1/

18 Kuusakosken nettisivustolle uusi, raikas ilme Kuusakoski julkisti uudet nettisivunsa helmikuun puolivälissä. Sivuston raikas ulkonäkö ja selkeä rakenne ovat kolmen eri yrityksen yhteistyön tulosta. Yhdessä Kuusakosken kanssa työskentelivät AAC Global, joka vastasi sivuston rakenteesta, ulkoasusta, globaalista sisällöstä ja käännöksistä sekä Avenla, joka huolehti teknisestä toteutuksesta. Uusitun rakenteensa ansiosta sivusto palvelee asiakkaita entistä paremmin. Sivuilta on helppo löytää Kuusakosken palvelut sekä esimerkiksi palvelupisteiden yhteystiedot ja kätevät yhteydenottolomakkeet. Monikielinen ja -kansallinen sivusto on toteutettu niin, että sen käyttö on sujuvaa myös mobiililaitteilla. Sivusto tuo esille avainviestit Kuusakoskesta yrityksenä ja sen ydinliiketoiminnasta johdonmukaisesti kaikissa maissa. Uudistusprojekti aloitettiin kesällä 2014 workshopilla, jossa Kuusakosken viestintätiimi ja AAC Globalin projektiryhmä kävivät läpi uuden sivuston vaatimukset. Tämän jälkeen AAC suunnitteli ja toteutti sivuston rakenteen ja ulkoasun. Kun Avenla kehitti sivuston teknistä puolta, AAC:llä työskenneltiin sisällöntuotannon parissa. Se piti sisällään globaalien tekstien kirjoittamisen, käännökset, valokuvauksen ja kuvien käsittelyn. AAC:llä oli hyvä keskusteluyhteys sivuston teknisestä toteutuksesta vastanneen Avenlan kanssa. Yhteistyö lähti kaikkien osapuolten kanssa oikeille raiteille alusta alkaen, sanoo Marja-Leena Ahtiainen, Kuusakosken viestintävastaava. Pelko siitä, kuinka suunniteltu rakenne saadaan sopimaan julkaisujärjestelmään, oli turha. Avenla teki hyvää työtä miettimällä toteutuksensa suunnitelmamme pohjalta, toteaa Kuusakosken Software Development Manager Teemu Niemelä. Avain projektin onnistumiseen oli kaikkien osapuolten läheinen yhteistyö. Viikoittaisten palaverien avulla varmistettiin, ettei projektissa harhauduttu sivuraiteille. Projekti oli laaja ja monimutkainen, mutta yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa oli miellyttävää. Voimme kiittää onnistuneesta kokonaisuudesta myös suurta joukkoa kuusakoskelaisia, toteaa Laura Oksanen, Kuusakosken Communications Officer. Lopputulos ylitti ennakko-odotukset, kiittelee koko projektitiimi. 18 Kuusaposti 1/2015

19 Lähelle oli 50 vuoden matka Slev 50 vuoden takaa edusti aikanaan tekniikan viimeisiä saavutuksia. Espoon Kauklahden vastaanottopisteeseen saapui maaliskuussa sähköliesi, jonka elinkaari oli alkanut jo viisikymmentä vuotta aikaisemmin aivan lähikulmilta. Suomalainen Slev Oy valmisti Kauklahdessa liesiä, leivänpaahtimia, kahvinkeittimiä ja muita kodinkoneita. Slevin suuri sähkölaitetehdas suljettiin kauan sitten, mutta kierrätyksen ympyrä sulkeutuu kauniisti. Ruosteesta päätellen tämä liesi ei ollut enää vuosiin käytössä. Kuitenkin sen mukana saapui vielä alkuperäinen esitelehtinen! Kauklahdesta kodinkoneromut jatkavat esilajittelun jälkeen Kuusakoski Oy:n Vantaan laitokselle, jossa huolehditaan haitta-aineiden poistamisesta ja valmistetaan terästehtaiden käyttöön korkealaatuista teräspeltimursketta. Kuusakoski suunnittelee akkuterminaalia Mäntyluotoon Kuusakoski Oy on aloittanut akkuterminaalin suunnittelun Porin Mäntyluodon satama-alueelle. Laitoksen vastaanotto- ja käsittelykapasiteetti on maksimissaan tonnia akkuja vuodessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnistynyt. Yhteisviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut YVA-ohjelman YVA-ohjelmaa on esitelty kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Porin palvelupisteellä maaliskuun lopussa. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta toukokuun puoliväliin mennessä. YVA-selostuksen valmistelu on jo aloitettu ja sen on määrä valmistua ennen Juhannusta. Selostuksen valmistuttua sitä esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, jonka ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Akkuterminaalin ympäristölupahakemus pyritään jättämään aluehallintoviraston käsiteltäväksi kesän 2015 aikana. Kuusakoski suunnittelee uutta toimintaa myös Tornioon, Röyttään teollisuusalueelle. Tornion kierrätysmateriaaliterminaalin ympäristövaikutusten arviointi on meneillään. YVA-selostusta valmistellaan ja sen on tarkoitus valmistua kevään 2015 aikana. Romutuspalkkiolla vauhtia autokierrätykseen Suomessa kokeillaan henkilöautojen romutuspalkkiota heinäkuun alusta vuoden loppuun. Kampanjan aikana uuden auton ostava yksityishenkilö saa 1500 euron alennuksen, kun toimittaa vanhan autonsa romutettavaksi. Romutettavan auton tulee olla vähintään 10 vuotta vanha ja se on luovutettava viralliseen vastaanottopisteeseen, josta omistaja saa romutustodistuksen. Lisäehtona on, että uuden auton CO²-päästöt ovat enintään 120 g/km. Kampanjan tavoitteena on vähentää päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudet autot ovat huomattavasti vanhoja turvallisempia ja polttoaineen kulutus noin kolmanneksen pienempi kuin 1990-luvun autolla. Lisätietoa löytyy Kuusaposti 1/

20 Konsernijohto Kuusakoski Group Oy PL 25 / Metsänneidonkuja Espoo P F Kierrätysliiketoiminta Kuusakoski Oy Konsernin pääkonttori PL 25 / Metsänneidonkuja Espoo P /vaihde P /asiakaspalvelu F Suomi Espoo Ekopark Espoo Ämmässuonkuja Espoo P F Espoo Kauklahti PL 6 / Lasihytti Espoo P F Heinola PL 96 / Kuusakoskentie Heinola P F Heinola Recycling Technologies (RecTec) PL 97 / Kymintie Heinola P F Helsinki Kivikko PL 205 / Kivikonlaita Helsinki P F Hyvinkää Uudenkyläntie Hyvinkää P Iisalmi Parkatinkuja Iisalmi P F Imatra Pilarikuusenkatu Imatra P Joensuu Lylykoskentie Joensuu P F Jyväskylä Ruokomäentie Jyväskylä P F Kajaani Nuaskatu Kajaani P F Kalajoki Satamatie Rahja P F Kotka Jänskäntie Kotka P F Kuopio Romulantie Airaksela P F Lahti Ekopark Lahti Norokatu Lahti P Lahti Sapelikatu Lahti P./F Lapua Kalliotie Lapua P Oulu Ruskonniityntie Oulu P F Pori Mäntyluoto Pori P F Tampere Lastikankatu Tampere P F Turku Ravurinkatu Turku P Vantaa Hanskalliontie Vantaa P F Kivikolmio Oy Tuotekatu 8 b Raisio Suomen Erityisjäte Oy Kiimassuontie 127 FI Forssa P F Suomen Hissipurku Oy Hylliläntie Tampere 20 Kuusaposti 1/2015

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT PÄÄSIVU YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT Osaamisen taustalla liki 100 vuoden kokemus 1914 Viipurissa Donuard Kuschakoff perusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen 1948 Pariisin rauhansopimus:

Lisätiedot

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, julkaisu nr. 43. Muoviputkien keräys ja kierrätys

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, julkaisu nr. 43. Muoviputkien keräys ja kierrätys Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, julkaisu nr. 43 Muoviputkien keräys ja kierrätys Muoviputkista on moneksi Muovi on kaikkialla. Lähes kaikissa yhteiskunnan kannalta elintärkeissä toiminnoissa tarvitaan

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy

KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Uusiomateriaalit rakentamisessa jätteenpolton pohjakuona betonituotteissa

Uusiomateriaalit rakentamisessa jätteenpolton pohjakuona betonituotteissa Uusiomateriaalit rakentamisessa jätteenpolton pohjakuona betonituotteissa Building for tomorrow - seminaari, Kulttuuritalo, HKI, 18.1.2018 Annika Sormunen Esityksen sisältö Suomen Erityisjäte Oy Jätteenpoltto

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Rakennusjätteestä uusiomateriaalia Lahden ammattikorkeakoulu Koulutuspäivä 18.10.2012

Rakennusjätteestä uusiomateriaalia Lahden ammattikorkeakoulu Koulutuspäivä 18.10.2012 Rakennusjätteestä uusiomateriaalia Lahden ammattikorkeakoulu Koulutuspäivä 18.10.2012 Kuusakoski Oy Ari Virta Johtaja, rakennusjätekierrätys Kuusakoski Group tänään Donuard Kuschakoff perusti Viipurissa

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS

IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS IBC-PAKKAUKSIEN MAAILMANLAAJUINEN NOUTO JA KUNNOSTUS Kestävä ratkaisu tyhjille pakkauksille: SCHÜTZ TICKET SERVICE. Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö kuuluvat tämän päivän teollisuusyritysten

Lisätiedot

Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy. Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace

Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy. Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5.

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5. ENERGIA- JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS KONSULTTIYRITYKSEN ASIAKASPROJEKTEISSA MIRJA MUTIKAINEN, LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, RAMBOLL FINLAND OY 26.5.2015 SISÄLTÖ Energia- ja ympäristöosaaminen Rambollissa

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaa-aineshankkeen koulutus. Betonimurskeet ja kiviainespohjaiset rakennusjätteet maarakentamisessa

Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaa-aineshankkeen koulutus. Betonimurskeet ja kiviainespohjaiset rakennusjätteet maarakentamisessa Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaa-aineshankkeen koulutus Betonimurskeet ja kiviainespohjaiset rakennusjätteet maarakentamisessa Jani Pieksemä, Rudus Oy 28.11.2017 Betonimurskeet ja kiviainespohjaiset

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013 KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa

Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa Risto Lappalainen Liikennevirasto, työturvallisuusvastaava p. 0295 34 3966 Hanke kust.arvio valmis

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

Varavoimakoneiden huoltopalvelut

Varavoimakoneiden huoltopalvelut Varavoimakoneiden huoltopalvelut pidämme sen käynnissä! Huolettomuutta toimivalla huollolla Hienoinkaan auto ei säilytä käyttövarmuuttaan ilman säänöllistä, ammattitaitoisesti tehtyä huoltoa. Sama pätee

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan

Lisätiedot

Neste palvelee taksiyrittäjää

Neste palvelee taksiyrittäjää Neste palvelee taksiyrittäjää tuotteet - palvelut Neste Marketing & Services www.neste.fi Neste tarjoaa taksiyrittäjälle Asiakaskohtaiset ratkaisut Korkealaatuiset tuotteet Kattavin verkosto Nopea ja miellyttävin

Lisätiedot

Verkostoidu Porin seudulla -hanke

Verkostoidu Porin seudulla -hanke Itämeren laaja-alaisin teollisuuspuisto Satamatoimintaa hyödyntävälle Teollisuudelle Kaupalle Logistiikka-alan yrityksille Rakentuu olemassa olevan teollisuuden ja teollisuusklustereiden ympärille Satakunta

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Metsä Groupin biotuotetehdasprojekti

Metsä Groupin biotuotetehdasprojekti in biotuotetehdasprojekti 1 Biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti YVA- ja ympäristölupaprosessit on käynnistetty ja saadaan päätökseen 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana Yhteysviranomaisen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Sisältö Tausta Kuonan käsittely Kuonan ominaisuudet Kuonan hyötykäyttö - esimerkkikohteita Jatkosuunnitelmat Tausta

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella

NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella REPA kick off -seminaari 12.5.2015 NCC Roads Oy Matti Kauppi Kehityspäällikkö 12.5.2015 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. NCC Yrityksenä 2. NCC Roadsin toiminta 3.

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Neste kuljetusalan ammattilaisten palveluksessa

Neste kuljetusalan ammattilaisten palveluksessa Neste kuljetusalan ammattilaisten palveluksessa Lisää kalustosi ja liiketoimintasi tuottoa Nesteen palveluilla ja laatutuotteilla Hyötyisitkö Suomen laajimmasta asemaverkostosta ja sujuvasta tankkauksesta?

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää Forssan seudun ympäristöteemavuosi Julkistustilaisuus 22.1.2010 Johanna Tanhuanpää Mitä opittavaa muualta? Case Ympäristön hyväksi tehty työ on systemaattista ja pitkäjänteistä Sitoutuminen vahvaa läpi

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

REXEL VAN DIGITAALISET OTOT & AUTOMAATTISET TÄYDENNYKSET. Rexel Van parantaa työn tuottavuutta urakoinnissa ja huoltotoiminnassa

REXEL VAN DIGITAALISET OTOT & AUTOMAATTISET TÄYDENNYKSET. Rexel Van parantaa työn tuottavuutta urakoinnissa ja huoltotoiminnassa REXEL VAN DIGITAALISET OTOT & AUTOMAATTISET TÄYDENNYKSET Rexel Van parantaa työn tuottavuutta urakoinnissa ja huoltotoiminnassa Mikä on Rexel Van? Rexel Van on sähkötarvikevarasto autossa. Rexel Vanissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1 Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 1 JÄTTEET OVAT TULEVAISUUDEN RAAKA- AINETTA Kaatopaikat Hygieniauhan torjuminen Jätteiden

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 MITÄ SYNTYY KUN KOLME SUURYRITYSTÄ AVAA LIIKETOIMINTAOSAAMISENSA JA RESURSSINSA START-UP -YRITYKSILLE? 100 JÄTETTYÄ HAKEMUSTA KASVUYRITYKSILTÄ

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Elintarvikeala. Kokonaisuus ratkaisee

Elintarvikeala. Kokonaisuus ratkaisee Elintarvikeala Kokonaisuus ratkaisee Kattava ja luotettava kokonaispalvelu elintarvikealalle Lindström tarjoaa elintarvikealalle kattavaa ratkaisua työvaatteiden, henkilösuojainten, mattojen ja hygienialaitteiden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013

Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013 Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy (ent. VamBio Oy) Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot