Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001"

Transkriptio

1 Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti

2 Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001 Seppo Pyrrö Motiva Oy Jouko Santala Suomen Kuorma-autoliitto ry 2

3 Alkusanat Kauppa- ja teollisuusministeriö ja teollisuutta, energian tuotanto- ja jakelualaa sekä kuntia edustavat järjestöt allekirjoittivat energiansäästösopimukset marraskuussa Myöhemmin vastaavat sopimukset on tehty kiinteistö- ja rakennusalalle, kuorma- ja pakettiautokuljetuksista ja viimeksi linja-autoalalle. Sopimuskäytäntöä on tarkoitus edelleen laajentaa asuinrakennuksiin. Vuonna 2001 päättynyt öljylämmityskiinteistöjen energiansäästöohjelma on uusittu (HÖYLÄ II) ja kattavuutta laajennettu. Kunta-alan vuonna 2002 päättyvän sopimuksen jatkamista vuoteen 2005 on valmisteltu tiiviisti kesän aikana. Kansallisen ilmastostrategian ja siihen sisältyvän energiansäästöohjelman toimeenpano on alkanut suunnitellusti. Sopimuksia ja niiden tuloksellisuutta on jo arvioitu, mutta osa arvioinneista on vielä kesken. Sopimusalojen johtoryhmät käyvät arvioinnit tarkasti läpi ja päättävät ulkopuolisten arvioitsijoiden suositusten aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Uusiutuvien energialähteiden kytkemistä sopimuksiin on myös valmisteltu. Energiansäästösopimusten tuloksellisuuden ja vaikutusten arvioimiseksi kattava ja laadukas seuranta ja raportointi on välttämätöntä. Tähän energiansäästösopimuksen vuosiraporttiin on nyt koottu toisen kerran yhteenveto energian käytön kehityksestä sopimusalalla ja sopimukseen liittyneiden yritysten energiansäästösopimusten toteuttamisesta. Sopimusjärjestelmää käynnistettäessä oli tiedossa, että järjestelmän käynnistäminen ja potentiaalien kartoitus vie oman aikansa ja että konkreettisia säästötuloksia alkaa näkyä vasta muutaman vuoden kuluttua. Nyt ollaan vuonna 1997 allekirjoitettujen sopimusten osalta noin puolivälissä. Useimmilla sopimusaloilla kattavuus on hyvä ja energiakatselmuksia toteutettu suunnitelmallisesti. Sopimusjärjestelmän aikaansaamia energiansäästövaikutuksia alkaa ainakin joiltakin osin jo näkyä. Helsingissä syyskuussa 2002 Taisto Turunen ylijohtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö 3

4 4

5 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 7 1 Johdanto Sopimusmenettely Sopimuksen tavoitteet Sopimukseen liittyneet kuljetusyrittäjät Sopimusmenettely ja sen toteuttaminen 10 2 Kuorma- ja pakettiautojen energiankäyttö Kuljetusalan kuljetusvolyymi ja energiankäyttö Sopimukseen liittyneiden yritysten energiakäyttö Muu raportointi 17 3 Muuta sopimuskäytäntöön liittyvää Esiin tulleita ongelmia Sopimuksen arviointi 21 Liitteet Liite 1 Energiansäästösopimukseen liittyneet yritykset

6 6

7 Tiivistelmä Tämä vuosiraportti liittyy kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja Suomen Kuorma-autoliitto ry:n (SKAL) väliseen, allekirjoitettuun sopimukseen kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästön vapaaehtoiseksi edistämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on edistää kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiankäytön tehokkuutta niin, että polttoaineenkulutus kuljetussuoritetta kohti alenee ja kuljetustoimintaan liittyvä muu energiankulutus pienenee. Kuorma- ja pakettiautoalan energiansäästösopimukseen oli vuoden 2001 loppuun mennessä liittynyt 400 kuljetusyritystä. Näillä yrityksillä oli raporttia kirjoitettaessa käytössään autoa. Vaikka sopimukseen liittyneiden autojen määrä lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta, oli sopimukseen liittyneiden yritysten autojen osuus kaikista SKAL:on kuuluvien yritysten autoista vuoden 2001 lopussa vain noin 14 %, mikä on selvästi vähemmän kun odotettiin sopimusta solmittaessa. Vuosiraportointi koski vuosina sopimukseen liittyneitä yrityksiä ja tietoja kysyttiin vuodelta Kuljetusten energiankäytön seuraamiseksi hyvä mittari olisi polttoaineen kulutus suhteessa kuljetussuoritteeseen (litraa/tonnikilometri). Vain hyvin harvalla yrityksellä on tiedossa, mikä yrityksen kuljetussuorite todellisuudessa on, joten tätä mittaria ei voitu käyttää. Kuljetusten energiankäytön kehittymistä on siksi tässä vaiheessa tarkasteltava ajomääriin suhteutettuna polttoaineenkulutuksena (litraa/100 kilometriä). Säästösopimuksen suurin ajoneuvoryhmä on täysperävaunulliset kuorma-autot. Näiden osuus tieliikenteen kuljetussuoritteesta oli vuonna 2001 noin 76 %. Raportoineiden täysperävaunullisten kuorma-autojen polttoaineen keskikulutus oli noin 45 litraa sataa ajokilometriä kohti. SKAL:n energiansäästösopimus on voimassa asti ja sen mahdollisesta jatkamisesta on sovittava kolme kuukautta ennen sopimuskauden loppua, sopimuksen mukaan arviointi on tehtävä ulkopuolisen toimesta. Raporttia kirjoittaessa sopimuksen arviointi on tehty ja esitelty johtoryhmälle ja päätökset sopimuksen jatkosta tehdään johtoryhmän toimesta. 7

8 1 Johdanto 1.1 Sopimusmenettely Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM), liikenneministeriö (LM, sittemmin liikenne- ja viestintäministeriö LVM) ja Suomen Kuorma-autoliitto ry (SKAL) solmivat sopimuksen kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästön vapaaehtoiseksi edistämiseksi. Sopimuksen piiriin kuuluvat SKAL:n jäsenyritykset, jotka voivat liittyä sopimukseen yrityskohtaisella liittymisasiakirjalla. Energiansäästöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä tavarakuljetuksiin, kaluston muuhun käyttöön ja ylläpitoon sekä kuljetusyrittäjien hallitsemaan infrastruktuuriin liittyvän energiatehokkuuden parantamista. Energiatehokkuuden parantaminen kohdistuu ensisijaisesti kuorma- ja pakettiautojen kuljetus- ja liikennesuoritteen sekä niitä tukevien toimintojen energiankulutuksen pienentämiseen. Tässä raportissa esitetyt tiedot pohjautuvat energiansäästösopimuksen tehneiden kuljetusyritysten raportoimiin tietoihin. 1.2 Sopimuksen tavoitteet Sopimuksen tavoitteena on edistää kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiankäytön tehokkuutta niin, että polttoaineenkulutus kuljetussuoritetta kohti alenee ja kuljetustoimintaan liittyvä muu energiankulutus pienenee. Tarkoituksena on saada mahdollisimman suuri osuus sopimuksen piiriin kuuluvista tavarakuljetuksista mukaan sopimukseen sekä kehittää ja ottaa käyttöön toimintatapoja ja -menetelmiä, jotka parantavat jäsenyritysten energiatehokkuutta. Tavoitteenasettelussa vertailuvuotena pidetään vuotta Sopimukseen liittyvien yritysten kuljetus- ja liikennesuoritteen energian kulutusta pyritään alentamaan ottaen huomioon lähtötasot siten, että ne ovat 5 10 % alemmat vuonna 2005 ja % alemmat vuonna 2010 kuin vuonna Myös sopimusyritysten muuta energiankulutusta, kuten rakennusten lämmitystä, ilmastointia, sähkönkulutusta ja vedenkäyttöä selvitetään ja seurataan järjestelmällisesti ja niiden energiankulutuksia pyritään laskemaan samassa suhteessa kuin tavarakuljetusten energiankulutusta. Tämä tarkoittaa mm. energiakatselmusten tekemistä suurten yritysten kuljetustoimintaan liittyvissä kiinteistöissä. Tavoitteena on, että sopimuskauden loppuun mennessä ( ) kaikki sopimuksen allekirjoittaneet yritykset ja yrittäjät ovat suorittaneet vähintään SKAL:n ympäristöhallinnan ensimmäisen tason koulutusohjelman ja vähintään 50 % yli 10 kuorma-auton yrityksistä on suorittanut SKAL:n ympäristöhallinnan toisen tason, ISO standardin mukaisen koulutusohjelman. Olennainen osa sopimusjärjestelmää on energiankäytön tehostamistoimien ja energiatehokkuuden edistymisen seuranta. 8

9 1.3 Sopimukseen liittyneet kuljetusyrittäjät Kuorma- ja pakettiautoalan energiansäästösopimukseen oli vuoden 2001 loppuun mennessä liittynyt 400 kuljetusyritystä. Näillä yrityksillä oli raporttia kirjoitettaessa käytössään autoa. Suurimmalla yksittäisellä sopimukseen liittyneellä yrityksellä on 521 autoa. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2002 loppuun asti. Sopimukseen ei ole voinut liittyä enää vuoden 2002 aikana. Sopimuksesta on tähän mennessä irtisanoutunut kolme kuljetusyritystä. Sopimukseen liittyneiden yritysten autojen osuus kaikista SKAL:on kuuluvien yritysten autoista (n kpl) oli vuoden 2001 lopussa noin 14 %, mikä on selvästi vähemmän kun odotettiin sopimusta solmittaessa, mutta lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Sopimuksen on solminut myös kymmenen KTK-yritystä, joiden ajotehtävissä on runsaat ajoneuvoa. Yrityksien lukumäärä on lähes samaa luokkaa koska, KTK:n tilauskeskuksiin kuuluvat yritykset ovat pääsääntöisesti yhden auton omistavia yrityksiä. Näistä noin 300 yritystä (n. 10 %) on solminut oman energiansäästösopimuksen. Sopimuksen on solminut myös muutama iso kuljetusyritys joilla ei ole omaa ajoneuvokalustoa, kuljetussopimukset on tehty pääsääntöisesti pienten kuljetusyrittäjien kanssa. Taulukko 1. Sopimukseen liittyneet yritykset ja autojen lukumäärä v Yrityksiä Autoja v v v Yhteensä v

10 1.4 Sopimusmenettely ja sen toteuttaminen Vuosittainen raportointi Sopimuksen mukaisesti yritys raportoi vuosittain energiankäytöstään ja siihen liittyvistä tehostamistoimenpiteistään. Yritykset raportoivat sopimuksen mukaan mm. ajoneuvotyypit (pakettiauto, kuorma-auto, puoliperävaunuyhdistelmä, täysperävaunuyhdistelmä) kilometrit ajoneuvotyypeittäin polttoaineen kulutus ajoneuvotyypeittäin ajoneuvojen lukumäärän euroluokittain vuoden aikana toteutetut energiansäästö- ja ympäristötoimenpiteet. Energiansäästösopimukseen liittyneistä yrityksistä ei ole kuitenkaan saatu seurantatietoa raportointia varten odotetulla tavalla. Raportoineiden yritysten määrä on jäänyt vaatimattomaksi ja näidenkin yritysten raportointi on ollut varsin puutteellista. Tämä siitäkin huolimatta, että vuoden 2001 raportointia varten kehitettiin aiempaa yksinkertaisempi ja helppokäyttöinen tietojenkeruulomake ja sopimusyrityksille lähetettiin myös muistutuskirje asiasta. Vuosiraportointitietoja vuodelta 2001 saatiin ainoastaan 102 yrityksestä, joka vastaa vain noin 25 % raportointivelvollisten yritysten (400) määrästä. Raportointi sisälsi vielä edellistäkin vuotta vähemmän autoja, vaikka raportoinnin piirissä autoja oli lähes kaksikertainen määrä. Ajoneuvojen energiankulutustiedot saatiin ainoastaan 518 ajoneuvosta, mikä on vain noin 20 % raportoinnin piirissä olevasta ajoneuvomäärästä (2 383). Alhainen prosenttimäärä johtuu ensisijaisesti siitä, että sopimuksen piiriin kuuluvat suurimmat kuljetusyhtiöt eivät ole raportoineet tietoja. Toisaalta myös yhden auton omistavilta yrityksiltä on ollut vaikeaa saada raportointitietoja. Vuoden 2000 raportointiin verrattuna pakettiautojen ja täysperävaunulla varustettujen autojen raportoinnissa on pientä kasvua, mutta kuorma-autoilla / puoliperävaunuilla varustetuista autoista raportoinnin määrässä on selvää vähennystä, mikä näkyy myös kuvasta 1. 10

11 kpl Pakettiauto Kuorma-auto Kuorma-auto puoliperävaunulla Kuorma-auto täysperävaunulla Kuva 1. Raportoineiden autojen määrä ajoneuvoluokittain vuosina 2000 ja Energiansäästösuunnitelma Sopimuksen mukaan liittyneiden yritysten tulee tehdä energiansäästösuunnitelma vuoden kuluttua sopimukseen liittymisestään. Kuljetusyritysten keskikoko on varsin pieni ja hallinnolliseen työhön varatut resurssit ovat siten yrityksissä yleensä varsin vaatimattomat. Jotta kuljetusyrityksen olisi mahdollisimman helppoa tehdä kyseinen suunnitelma, SKAL ja Motiva valmistelivat vuoden 2000 aikana yritysten käyttöön säästösuunnitelmapohjan. Tähän pohjaan on pyritty löytämään todennäköisimmät ja tehokkaimmat keinot, millä kuljetusyritys voisi pyrkiä vähentämään energiankulutustaan. Tätä esitäytettyä pohjaa hyödyntäen yritykset voivat asettaa tavoitteet energiansäästön suhteen ja valita keinot, millä yritys pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet. Tämän raportin ilmestymiseen mennessä 112 yrityksistä (n. 28 % sopimukseen liittyneistä) on lähettänyt kirjallisen energiansäästösuunnitelman. 11

12 2 Kuorma- ja pakettiautojen energiankäyttö 2.1 Kuljetusalan kuljetusvolyymi ja energiankäyttö Kuljetusvolyymi Vuoden 2001 lopussa Suomessa oli Ajoneuvohallintokeskuksen mukaan kaikkiaan ( vuonna 2000) yli 3,5 tonnin kokonaismassan ylittävää kuorma-autoa. Tilastokeskuksen Tieliikenteen tavarankuljetustilaston mukaan yksityisessä tavaraliikenteessä oli ajoneuvoa ja ammattimaisessa Ero kokonaismäärään selittyy mm. sillä, että kokonaismäärässä on mukana esimerkiksi yli 3,5 tonnin kokonaismassan tila-autoja, joita ei käytetä tavarakuljetuksiin. Yhteensä tavaroiden kuljettamiseksi tehtiin vuonna 2001 noin 45 miljoonaa matkaa, tavaraa kuljetettiin vajaa 373 miljoonaa tonnia ja kuljetussuorite oli lähes 27 miljardia tonnikilometriä. Kuljetukset jakaantuvat ammattiliikenteen ja yksityisen liikenteen välillä kuvan 2 mukaisesti. 100 % 90 % 22 % 10 % 80 % 36 % 70 % 60 % 50 % 40 % 78 % 90 % 30 % 64 % 20 % 10 % 0 % Matkojen lukumäärä Kuljetetut tonnit Kuljetussuorite Ammattiliikenne Yksityinen liikenne Kuva 2. Tavarakuljetusten jakaantuminen ammattimaisen ja yksityisen liikenteen välillä. 12

13 Ammattiliikenteen kuljetussuoritetta lukuun ottamatta kaikki määrät vähenivät edellisvuodesta. Ammattiliikenteen osuus ennen kaikkea energiankulutuksen kannalta suuresta tonnikilometrimäärästä johtuu ammattiliikenteen kaluston suuremmasta koosta ja pitemmistä kuljetusmatkoista. Ammattiliikenteen kuljetusmatkojen keskipituus vuonna 2001 oli 62 km ja yksityisen liikenteen 35 km. Kuljetussuorite kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna vajaalla prosentilla. Kuljetussuoritteesta noin 76 % kertyi varsinaisilla perävaunuyhdistelmillä ajetuista kuljetuksista, puoliperävaunujen osuus oli 10 % ja kuorma-autojen 14 %. Suurimpia kuljetuspalvelujen tarvitsijoita kuljetussuoritteella mitattuna olivat teollisuus sekä kauppa ja rakennusala (kuva 3). Säiliöautokuljetusten osuus (13 %) on hieman noussut ja muiden kuljetusten laskenut edellisestä vuodesta, suurimmat tuoteryhmät olivat kappaletavarakuljetukset (27 %), massatavarakuljetukset (21 %), raakapuukuljetukset (14 %). Muut 14 % Rakennusala 13 % Kauppa 13 % Teollisuus 60 % Kuva 3. Kuljetussuoritteen jakaantuminen aloittain. Energian käyttö Suomen liikenteessä (kotimaan liikenne sekä ulkomaille suuntautuva vesiliikenne ja ilmaliikenne Suomen talousvyöhykkeellä; LIPASTO 2001) kului vuonna 2001 noin TJ energiaa. Tästä määrästä suurin osa, eli noin 70 % kului tieliikenteessä. Kuorma- ja pakettiautojen osuus tieliikenteen energiankulutuksesta oli puolestaan noin 36 %, eli noin TJ (kuva 4). 13

14 Pakettiautot 11,0 % Linja-autot 4,5 % Muut 0,5 % Kuorma-autot 25,0 % Henkilöautot 59,0 % Kuva 4. Tieliikenteen energiankäytön jakaantuminen. Tieliikenteen energiankulutuksen kehittyminen Tieliikenteen energiankulutus lähti nousuun 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen. Voimakkain kasvu tapahtui kuorma-autoliikenteen energiankulutuksessa. Tähän oli pääosin syynä vilkastuneen teollisuustoiminnan lisääntynyt kuljetussuorite alkupuolen jälkeisen energiankulutuksen notkahduksen jälkeen kasvu on ollut hyvin maltillista. Kulutuksessa on vuotta 1990 vastaava taso saavutettu vasta nyt, vaikka suoritteessa taso saavutettiin jo Energiankulutuksen kasvu on ollut suurinta laman jälkeen kuorma- ja pakettiautoissa eli tavaraliikenteessä. Linja-autoliikenteessä energiankulutuksen osalta on nousua hieman edelliseen vuoteen nähden (1,7 %), mutta tieliikenteen energiankulutuksesta linja-autoliikenteen osuus on kuitenkin laskenut vuoden 2000 seitsemästä prosentista 4,5 %:iin johtuen suoritelaskentojen tarkistamisesta. Tieliikenteen energiankulutus on noussut vuodesta 2000 noin 1,7 %. Vuosittain muutos kuitenkin heilahtelee. Liikenteen kokonaisenergiankulutusta tulisikin katsoa useamman vuoden aikajänteellä. Vaikka henkilöautojen polttoainetalous on parantunut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, on energiankulutus kasvanut johtuen henkilöautojen lisääntyneestä ajosuoritteesta. Henkilöautojen polttoaineen kulutuksen odotetaan kuitenkin tasaantuvan tulevien vuoden aikana mm. EU:n ja autoteollisuuden välillä solmitun autojen hiilidioksidipäästöjä koskevan sopimuksen seurauksena. Kuvassa 5 on esitetty arvio tieliikenteen polttoaineen kulutuksen kehittymisestä vuoteen 2020 asti. 14

15 4 3 Miljoonaa tonnia 2 MP+Mopot 1 Kuorma-autot Linja-autot Pakettiautot Henkilöautot Vuosi Kuva 5. Tieliikenteen polttoaineen kulutuksen arvioitu kehittyminen vuosina Lähde VTT, LIPASTO Sopimukseen liittyneiden yritysten energiankäyttö Vuoden 2001 tietojen raportoimiseksi tehtiin SKAL:n toimesta uusi aiempaa yksinkertaisempi yrityskohtainen raportointilomake, jonka toivottiin aktivoivan sopimukseen liittyneitä yrityksiä seurantatietojen raportoimiseen. Energiansäästösopimukseen liittyneistä yrityksistä ei kuitenkaan edelleenkään saatu seurantatietoa raportointia varten odotetulla tavalla. Raportoineiden yritysten määrä jäi vaatimattomaksi ja näidenkin yritysten raportointi on ollut varsin puutteellista. Raportoineiden yritysten määrä edustaa vain noin 20 % sopimuksen piirissä olevasta ajoneuvokannasta, sekä vain noin 3 % koko SKAL:n jäsenten automäärästä, joten tulokset perustuvat melko pieneen kokonaisenergian kulutuksen määrään. Vuodelta 2001 kerättiin seuraavat tiedot: ajoneuvotyypit (pakettiauto, kuorma-auto, puoliperävaunuyhdistelmä, täysperävaunuyhdistelmä) kilometrit ajoneuvotyypeittäin polttoaineen kulutus ajoneuvotyypeittäin ajoneuvojen lukumäärä moottorin päästöluokan mukaisesti vuoden aikana toteutetut energiansäästö- ja ympäristötoimenpiteet. 15

16 Kuvassa 6 on eritelty autojen keskimääräinen ajosuorite. Yhteensä raportoidut ajoneuvot ajoivat yli 50 milj. km. Kuva 6 osoittaa, että keskimääräinen suorite on kasvanut ainoastaan pakettiautojen osalta, joka johtuu myös siitä, että pakettiautojen raportoinnin osuus kasvoi yli kaksinkertaiseksi km Pakettiauto Kuorma-auto Kuorma-auto puoliperävaunulla Kuorma-auto täysperävaunulla Kuva 6. Raportoitujen autojen keskimääräinen ajosuorite vuodessa ajoneuvoluokittain. Kuljetusyritysten energiankulutuksesta selvästi suurin osa aiheutuu autojen polttoaineen kulutuksesta. Tältä osin raportoineet yritykset ovatkin hoitaneet raportoinnin melko kattavasti. Eräs hyvä mittari kuljetusten energiankäytön seuraamiseksi olisi polttoaineen kulutus suhteessa kuljetussuoritteeseen (litraa/tonnikilometri). Koska kuitenkin vain hyvin harvalla yrityksellä on tiedossa, mikä niiden kuljetussuorite todellisuudessa on, tätä mittaria ei voida käyttää. Kuljetusten energiankäytön kehittymistä tarkastellaan siksi ajomääriin suhteutettuna polttoaineenkulutuksena (l/100 km). Vuoden 2001 raportointi osoittaa, että paketti- ja kuorma-autojen kulutus (l/100 km) on vähentynyt. Kuorma-autojen osalta lasku on ollut peräti noin 20 %, joka tosin tuntuu enemmän todentuntuiselta kulutukselta (l/100 km) kuin vuoden 2000 vastaava kulutus. Perävaunullisten ajoneuvojen kulutukset ovat pysyneet jokseenkin edellisvuoden tasolla. (Kuva 7) 16

17 50,0 45,0 44,9 44,4 40,0 35,0 30,0 35,5 35,2 28,6 36,3 l/100km 25,0 20,0 15,0 10,0 11,0 9,6 5,0 0,0 Pakettiauto Kuorma-auto Kuorma-auto puoliperävaunulla Kuorma-auto täysperävaunulla Kuva 7. Raportoitujen autojen keskimääräinen polttoaineen kulutus ajoneuvoluokittain. 2.3 Muu raportointi Raskaiden ajoneuvojen euroluokitus ja osuus ajoneuvoista Energiankäytön lisäksi vuoden 2001 raportoinnissa selvitettiin kuljetusyritysten autojen jakautumista eri päästöluokkiin. EU:n raskaiden ajoneuvojen päästösääntelyn perustana on vuonna 1988 annettu raskaiden dieselmoottorien päästödirektiivi 88/77/ETY ja sen muutokset, joilla yhteisössä otettiin 90-luvulla käyttöön tyyppihyväksynnässä ns. EURO I ja EURO II päästörajat. EURO I rajat tulivat uusille rekisteröitäville ajoneuvoille vuonna 1993 ja EURO II rajat vuonna Raskaiden ajoneuvojen moottoreille säädettiin kolmessa vaiheessa voimaan tulevat päästöluokat direktiivillä 1999/96/EY. EURO III-luokka tuli voimaan vuonna 2000, EURO IV-luokka tulee voimaan vuonna 2005 ja viimeisin luokka EURO V vuonna Kuten kuvasta 8 voidaan nähdä raportoineilla yrityksillä on käytössään pääsääntöisesti EURO II tai sitä parempaa tekniikkaa olevaa ajoneuvokalustoa, jotka siis ovat käyttöiältään noin viisi vuotta vanhoja. Tämän lisäksi suurempi ryhmä kuuluu keski-iältään noin kymmenen vuotta vanhoihin ajoneuvoihin (ECE R49/01, EURO I). Tämän ikäiset ajoneuvot kuuluvat Suomessa ryhmään, jotka edustavat kaikkien Suomessa käytettyjen kuorma-autojen keskiikää. 17

18 kpl ECE R 49 (vm.-86 vanhempia) ECE R 49/01 (vm.87-93) EURO I (vm ) EURO II ( vm ) EURO III (vm ) 0 1 EURO IV ( vm ) Ei tietoa Kuva 8. Raportoitujen autojen euroluokitus ja lukumäärä eri luokissa. Kiinteistöjen energiankulutus Ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen lisäksi kuljetusyritysten energiankäyttö koostuu lähinnä mahdollisten kiinteistöjen lämmityksestä sekä sähkön ja veden käytöstä. Vuoden 2000 raportoinnista poiketen ei vuodelle 2001 tehdyssä uudessa raportointilomakkeessa kysytty tietoja rakennusten energiankulutuksista. Tietoja ei kysytty, koska vuoden 2000 raportoinnissa vain hyvin harvat yritykset ilmoittivat rakennusten energiankulutuslukuja eikä saaduilla tiedoilla ollut arvoa seurannan kannalta. Samalla toivottiin kyselylomakkeen yksinkertaistamisen lisäävän raportointiaktiivisuutta. On myös muistettava, että pääsääntöisesti vain isommilla kuljetusyrityksillä on varsinaisia liiketoimintaan liittyviä suuriakin kiinteistöjä, joissa on mahdollista saada aikaan energiankulutuksen kustannussäästöjä. Raportoitujen tietojen perusteella ei voida arvioida, mikä on kiinteistöjen energiankulutuksen osuus suuremmissa kuljetusyrityksissä. Kuten muillakin sopimusaloilla omien kiinteistöjen katselmukset, ei koske asuinkiinteistöjä, ovat yksi energiansäästösopimusten toteuttamiseen liittyvä toimenpide, jonka tuloksena saadaan kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Tähän mennessä on kuljetusalan kiinteistöihin käynnistynyt vasta muutama energiakatselmus. Jo valmistuneiden katselmusten tulokset ovat olleet hyviä. Kahdessa valmistuneessa katselmuksessa löytynyt kustannussäästöpotentiaali kiinteistön energia- ja vesikustannuksissa oli keskimäärin yli 20 % ja ehdotettujen säästötoimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika alle puoli vuotta. KTM:n tukemiin ns. Motiva energiakatselmuksiin voi tällä hetkellä saada tukea 40 %. 18

19 3 Muuta sopimuskäytäntöön liittyvää 3.1 Esiin tulleita ongelmia Sopimuksen markkinointi Sopimuksen markkinointia jatkettiin vielä vuonna 2001 aktiivisesti. Tärkeimpiä suoramarkkinointitilaisuuksia olivat SKAL:n alue-, suoriteala- ja paikallisyhdistysten vuosikokoukset, Kuljetus logistiikka -messut Turussa, Kuorma-autonpäivät eri puolilla Suomea, SKAL Taloudellisuusajo Jyväskylässä sekä 27 taloudellisen ajon koulutustilaisuutta syys-lokakuussa. Muuta markkinointia toteutettiin lähinnä Kuljetusyrittäjä-lehdessä säännöllisin ilmoituksin sekä teemanumeroin ja lukuisin aihepiiriin liittyvin artikkelein. Lisäksi elokuussa sovittiin taloudellista ajotapakoulutusta antavan EcoDriving-organisaation kanssa markkinointiyhteistyöstä. Energiansäästösopimuksen markkinointi osoittautui kuitenkin edelleen yhtä vaikeaksi kuin aiempinakin vuosina. Tehtyyn työmäärään ja taloudellisiin panostuksiin nähden solmittujen sopimusten määrä oli vähäinen. Syitä tilanteeseen on haettavissa mm. seuraavista tekijöistä: potentiaalisten sopimuskumppaneiden määrä on toimialan rakenteesta johtuen suuri ja vaikeasti henkilökohtaisesti tavoitettavissa (SKAL:n jäseniä on noin 8 100, joista yli 65 % on yhden auton yrittäjiä) messuilla ja muissa tilaisuuksissa on henkilökohtaisessakin kontaktissa nimen saaminen papereihin vaikeaa kuljetusyrittäjät ja -yritykset pitävät tiedonkeruuta ja -raportointia työläänä ja/tai vaikeana kuljetusyritykset eivät koe saavansa sopimuksesta tehtyyn työmäärään nähden riittävästi konkreettista hyötyä tai lisäarvoa kuljetusyrittäjät eivät halua antaa yritystään koskevaa tietoa yleiseen käyttöön tietosuojavakuutteluista huolimatta SKAL-organisaation henkilöstöllä on ollut rajalliset resurssit ja epätasainen motivoituminen hankkeen toteuttamiseen SKAL:n koulutuksien yhteydessä ei kaikkien suoritealojen kuljetusyrittäjille tiedotettu energiansäästösopimuksesta ja sen tavoitteista Suuresta yrittäjälukumäärästä johtuvan ongelman vähentämiseksi keskityttiin vuoden 2001 aikana markkinoinnissa erityisesti suuriin kuljetusyrityksiin ja -välitysliikkeisiin sekä KTKyrityksiin, joiden alihankkijoina ja osakasautoilijoina toimii juuri 1 2 auton yrittäjiä. Tässä onnistuttiinkin aika hyvin, vaikka edelleenkin ongelmaksi jäi, miten KTK:t ja yritykset aktivoisivat alihankkijoina ja osakasautoilijoina toimivat kuljetusyritykset liittymään sopimukseen. Tähän ongelmaan SKAL:n olisi pitänyt paneutua syvällisemmin. 19

20 Koulutus ESS:n tavoitteena on ollut, että kaikki alle 10 auton yritykset suorittavat SKAL I -tason ympäristökoulutuksen. Käytännössä tilanne on ollut kuitenkin niin päin, että yrittäjät ja yritykset ovat osallistuneet koulutukseen, mutta eivät ole katsoneet tarpeelliseksi liittyä sen lisäksi energiansäästösopimukseen. SKAL I-tason koulutusta ryhdyttiin antamaan lokakuussa Sen jälkeen on koulutukseen osallistuttu seuraavasti: SKAL:n SKAL I / KEY-koulutukseen on osallistunut kaikkiaan henkilöä, heistä noin puolet ESS:n solmimisen jälkeen. Kaikki eivät ole ainakaan toistaiseksi palauttaneet työkirjaa, joten he eivät ole myöskään saaneet vielä SKAL I -todistusta. Vuonna 2001 mm. noin 150 KTK-yritysten kautta liittynyttä yrittäjää osallistui SKAL I -koulutukseen. taloudellisen ajon erikoiskoulutukseen (vastaa noin puolta SKAL I -tason koulutuksesta) osallistui vuoden 2001 syys-lokakuussa 752 henkilöä. Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät järjestivät viime syksynä neljä omaa taloudellisen ajon kurssia, joihin osallistui yhteensä 46 henkeä. lisäksi useat isot yritykset ovat järjestäneet yrityskohtaisia taloudellisen ajotavan ja ympäristökoulutusta mm. SKAL:n yhteistyökumppanin EcoDrivingin, aikuiskoulutuskeskusten, sekä alan konsulttiyritysten kanssa. Tällaista koulutusta lienee saanut useat sadat kuljettajat. Seurantajärjestelmä ja raportointi Vuoden 2001 alussa SKAL:n toimesta tehtiin uusi aiempaa yksinkertaisempi yrityskohtainen raportointilomake, jolla toivottiin yritysten raportoinnin helpottuvan ja raportoinnin kattavuuden kasvavan. Odotusten vastaisesti raportoineiden yritysten määrä laski entisestään. Tämä on osoituksena siitä että kuljetusyrittäjillä ei ole valmiutta tai halua seurata ja raportoida energiankulutuksistaan. Useimpien raportoineidenkin yritysten osalta tiedot valitettavasti perustuvat vain arvioon ja tietoja on ainoastaan keskeisimmistä muuttujista, kuten autojen polttoaineen kokonaiskulutuksesta sekä ajosuoritteesta. Ero raportoineiden yritysten välillä tässä suhteessa on kuitenkin merkittävä, useat yritykset ja yrittäjät seuraavat energiankulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä erittäinkin tarkasti. Myös tiedon kokoaminen ja käsittely on osoittautunut pienyrittäjävaltaisella kuljetusalalla muihin energiansäästösopimusaloihin verrattuna hyvin työlääksi. Säästösopimukseen liittyneiden yritysten suuri lukumäärä vaikeuttaa SKAL:n näkökulmasta myös tiedon perintää yrityksiltä raportoinnille annettujen aikarajojen umpeuduttua. Energiankulutustietojen keräys suoraan ajoneuvoista on saatujen käytännön kokemusten perusteella toiminut hyvin. Parin viime vuoden aikana on tapahtunut ajoneuvokohtaisten tietojen keräys-, käsittely- ja siirtojärjestelmien nopeaa kehittymistä ja laitteet tulisikin saada ajoneuvoihin jo niitä hankittaessa. 20

21 3.2 Sopimuksen arviointi Sopimus on voimassa asti ja sen mahdollisesta jatkamisesta on sovittava kolme kuukautta ennen sopimuskauden loppua vuosien tulosten arvioinnin perusteella. Kesän 2002 aikana toteutetun ulkopuolisen arvioinnin tarkoituksena on selvittää, ovatko säästösopimuksen avulla saavutetut tulokset riittävän hyvät sopimuksen jatkoon uhrattuihin resursseihin nähden. Arviointi tulee johtoryhmän käsiteltäväksi syyskuussa ja päätökset sopimuksen jatkosta tehdään johtoryhmän toimesta. 21

22 Liite Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimukseen liittyneet yritykset Kuljetusliike Jaakko Pohjola Oy 41. Jari Kujala 2. Suomen Kiitoautot Oy 42. Turkka Hvitfelt 3. Olli Havukoski 43. Heikki Anttila 4. Kuljetusliike Jaakko Saarinen 44. Matti Saviluoto 5. Paavo Koppeli T:mi 45. Pertti Naula 6. Experant Oy 46. Janne Virtanen 7. Markku Kemppi Ky 47. Kalevi Nuorikkala Oy 8. A.Lapinlahti 48. Harri Saarela 9. R.Niemi 49. Reima Nikander 10. Antti Karppinen 50. Maskun Jakelupalvelu Oy 11. Kuljetusliike Kainulainen Ky 51. T.Niiniviita Oy 12. Partasen Kuljetusyhtymä Oy 52. Kunto Loukonen 13. Ismo Tuominen 53. Kuljetusliike Mikko Hyypiä Ky 14. Jari Kuusela 54. Mikko Torkkila 15. Heikki Saari 55. Kari Nohkola 16. Yrjö Laine 56. Varpaisjärven Liikenne Myöhänen Oy 17. Lauri Urpo 57. Kuljetus Kipari Oy 18. Petri Peipponen 58. Arto Laine 19. Kuljetuspalvelu Markku Kokko Oy 59. Jaakko Nurminen 20. Jari Koski 60. Kuljetusliike Norjalahti Ky 21. Pertti Koski 61. Iipo Toikka Oy 22. Heikki Kodisoja 62. Uuttera Oy 23. T:mi Osmo Närhi 63. Heikki Nohkola 24. Kaj Orvasto 64. Markku Paju 25. Jorma Merenkari 65. Juha Ojala 26. Kuljetus-Pekka Virtanen Ky 66. Heikki Niemi 27. Keijo Sundvall Ky 67. Kari Kenni 28. Kuljetusliike Harry From Ky 68. Liikenteenharjoittaja Raimo Nieminen 29. Kai Vuorela 69. Paimion Kuljetus Oy 30. Sami Mäkinen 70. Kuljetusliike Antti Wehrt Oy 31. Liikk.harj. Jarmo Vainio 71. SW-Yhtymä Oy 32. Soraliike Jouni Ojala 72. Liikenneyhtiö Jorma Keskitalo Ky 33. Hannu Nieminen 73. Kuljetus Herranen Ky 34. Pentti Anttila 74. Grönroos Transport Kb Ky 35. Kuljetusliike Esa Bergroth Ky 75. Kuljetusliike Tuohenmaa Oy 36. Kaivuuliike Kummala & kumpp. Oy 76. Oy Kuljetus Thylin Transport Ab 37. ASG European Road Transport Oy 77. Asplund Oy 38. Hannu Veiherkoski 78. Ky Marttila 39. Heikki Vanhatalo 79. Eero Huhtala Ky 40. Per-Olof Håkansson 80. Kuljetusliike Lindgren Ky 22

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001

Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001 Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001 1 Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001 Seppo Pyrrö Motiva Oy Saara Remes LAL Copyright Motiva Oy, 2002 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2002

Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2002 Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2002 1 Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2002 Seppo Pyrrö Motiva Oy Pasi Moisio Suomen Kuorma-autoliitto

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa Kosken tl Erämaja 29. - 30.06.2013 Hirvi kertalaukaukset erä 1, lauantai 29.6.2013 klo 8.00-10.00 HUOM! Ampujaparista pienempi kilpailijanumero ampuu 1 tauluun 1 46 Asko Tiainen MKMS Y45 9 11 Ari Karhu

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset M30 Sija 1 Joukkue: LIMINGAN NIITTOMIEHET (1) Aika: 8:47:40 2 Juha-Matti Heinonen FIN M30 2:52:08 89 Pauli Turtinen FIN M40 2:52:13 79 Jani Määttä FIN M40 3:03:19

Lisätiedot

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura K1 K2 Tulos 1. Laitala Jarmo KoG 80 79 159 2. Lehtokorpi Keijo MGS 85 86 171 3. Tanskanen Jussi AG 87 85 172 4. Nykänen Jouni KG 85 89 174 5. Ojanen Kari KGM 90 89 179

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

50m liikkuvan maalin SM 2011 ikämiehet

50m liikkuvan maalin SM 2011 ikämiehet Hirvi kertalaukaukset, sarja N50 1. 32 Sirkka Savukari ESA 75 81 86 78 320uSE 2. 19 Kaija Häyrinen KAMS 72 43 47 50 212 Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50 1. 45 Juha Mäkinen P-HA 96 94 92 91 373 2. 67 Jarmo

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT HAULIKKO TULOKSET SIJA NIMI SEURA ALKU LOPPU YHTEENSÄ SARJA 1 Härkönen Janne PEM 23 21 44 M 2 Korpi Kai E-E 20 23 43 M

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

N:o 94 X LEIJONA-ajot

N:o 94 X LEIJONA-ajot N10 matka 10 km 1. Julia Sirén Akilles 20.06,7 2. Terhi Luhtala JurvU 23.58,4-3.51,7 3. Emma Granö IF Kraft 27.10,8-7.04,1 3 lähtenyttä 3 ilmoittautunutta M10 matka 10 km 1. Petri Väljä KauKa 20.22,3 2.

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004

Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004 Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004 1 Linja-autoalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004 Seppo Pyrrö Motiva Oy Saara Remes Linja-autoliitto ry Copyright Motiva Oy, lokakuu

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m 1 Alik Keski-Hannula Raimo H E-PO 95 85 95 275 5 2 Ins Ylil Ahokas Ilkka H PIR 92 90 89 271 6 3 Panssarij Korhonen Markku H E-KA 95 87 89 271 3 4 Jääk Kääriäinen Pekka H P-PO 95 82 92 269 7 5 Korp Salovaara

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

MIEHET 100 m 200 m 400 m 800 m

MIEHET 100 m 200 m 400 m 800 m MIEHET 100 m 10,89 Ilkka Ylituomi LL 1986 10,94 Markku Pekkala LL 1980 11,11 Sakari Ylikörkkö LaSu 1981 11,11 Esko Vanhala LL 1980 11,12 Ari Niskala PosPy 1995 11,22 Tapani Turunen LL 1976 11,24 Jukka

Lisätiedot