Kansainväliset IT-trendit julkisessa hallinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainväliset IT-trendit julkisessa hallinnossa"

Transkriptio

1 Kansainväliset IT-trendit julkisessa hallinnossa Eija Holmström This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner audience or other authorized recipients. This presentation may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, and it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

2 Haasteiden heiluri Lyhyen tähtäimen paineet Missä mennään? Alati muuttuvat hallinnon haasteet Modernisaatio ja transformaatio Toiminnan tehokkuus Työvoima Vanhojen järjestelmien korvaaminen Kustannusten hallinta Kansalaisten uudet palvelut Ketteryys ja joustavuus Kestävä kehitys 2

3 Keskeiset haasteet Mitkä ovat valtionhallinnon IT-organisaatioiden keskeiset haasteet kansainvälisesti seuraavan 3-5 vuoden aikana Miten julkisen sektorin ITorganisaatiot tasapainoilevat pitkän ja lyhyen aikavälin haasteiden välillä 3

4 Haasteet Transformaatio vai vanhaan turvaamista Näkyvyys Tutkimukset ja benchmarkit Virtuaalisen hallinnon strategiat Portaalit Alhainen innostus E-government strategiat Laajakaista kaikille Infosivut Turvallisuusriskit Epäonnistumi sia E-government strategiat Langaton kaikille Blogit ja wikit Julkinen sektori Second Life Integraatiot epäonnistuvat Tavoitearkkitehtuurit Rahaa hukattu Julkinen ID ei relevantti REST vallitsee Mashups vallitsee Peruuta Uusia säätelymekanismeja Yhteistoiminnallis uuden tavoittelu Transformaatiostrategiat EA liian vaikeaa Takaisin siiloihin

5 Haasteet Työvoima lähtee! Juna lähtee Hallinto ei voi pysyä paikallaan - Nykyinen työvoima häviää eläkkeelle - Avaintaitoja, vaikkakin vanhoja menetetään - Hallinnon rakenteiden tuntemus menetetään Tulevaisuudessa vielä hankalampaa - Tulevaisuuden työvoima on erilaista Hallinto ei sopeudu muuttuviin vaatimuksiin Hallinto ei onnistu rekrytoimaan uuden sukupolven asiantuntijoita (Digital natives) Hallinto ei saa pidettyä parhaita Vaihtoehto vielä enemmänkö ulkoistusta vain selviytymisen vuoksi 5

6 Pakolliset tehtävät Vanhojen järjestelmien modernisointi paljon haasteita - Työvoiman ja osaamisen saatavuus - Konsolidointi ja virtualisointi - Hallinnon joustavuus ja ketteryysvaatimus Kustannushaasteet näinä aikoina ja muutenkin - IT nähdään joskus kilpailevana muiden hankkeiden kanssa - Uskottavuusongelmia Epäonnistumisia projekteissa ja tulosten saavuttamisessa Liiallinen huomio infrastruktuurihankkeissa - Kuitenkin IT:n tulisi olla kustannustehokkuuden esipuhuja 6

7 Kestävä kehitys 3 ympäristövaikutusten tasoa Haasteet Teknologia vähentää kulutusta IT tehostaa tuotantoa vähentäen ympäristövaikutuksia Green IT Teollisuus Energia Kauppa Rahoitus Julkinen sektori 7

8 Teknologioiden muutokset Kypsyystaso ymmärrettävä oikein From Hype Cycle for Government Transformation, 2008, 28/6/08 8

9 Tunnista erilaiset palvelujen hankintamallit Räätälöity Yhteishankinta Open Source Osta "Cloud standardia Vaatimuksen erityisyys Platformin erityisyys Tuotteen kypsyys Palvelun kypsyys Ulkoistusasenne Käytettävä osaaminen Erityinen Legacy tai erityinen Epäkypsä Alhainen Sisäinen Tekninen Yleinen Valtavirtaa tai erityinen Kypsä Korkea Ulkoinen Suhdetoiminta Yhteistyön potentiaali Alhainen Korkea Risken hallinta Tekninen Yhteistyö Juridinen Toimittaja 9

10 Mitä on Pilvi eli Cloud Computing Gartnerin määritelmä: - Tietojenkäsittelyn tyyli, joka on massiivisen skaalautuva ITpalvelu, joka tuotetaan palveluna usealle asiakkaalle käyttäen internet-teknologiaa. - Cloud computing on olemassa vain, jos joku ottaa vastuun palvelun tuottamisesta kokonaisuudessaan Internet- tai Webympäristössä. Ei riitä että ainoastaan käytetään Internet- ja Webtyökaluja tai ympäristöjä. - With cloud computing, the focus shifts from paying for technologies to paying for what technologies enable people to do. Aikataulu riippuu palvelusta - Ensimmäiset 1-2 vuoden sisällä - Ydinprosesseihin 3-5 vuoden sisällä 10

11 Keskeisiä Gartnerin kansainvälisiä suosituksia Luo kullekin hallinnonalalle selkeä IT-strategia joka pohjautuu kunkin alueen tavoitteisiin, joka määrittelee - Selkeän tavoitetilan, johon muutoksiin pyritään - Arkkitehtuurin tavoitetilan - Projektiportfolion jolla tavoitteisiin pyritään - Johtamismallin Käytä hyväksi liiketoimintaprosessien parantamisen mahdollisuudet Panosta tietovarastojen hyödyntämiseen (business intelligence) Hyväksy uusien arkkitehtuurien haasteet, mutta selvitä vapaamman tiedonvälityksen seuraukset (tietojen luokitukset) 11

12 Gartnerin ennuste: 2013 mennessä 70 % nykyisistä kansalaiskeskeisistä palveluista tulee epäonnistumaan 2008 Gartner, Inc. All Rights Reserved. 12

13 Raja-aidat häviävät keskitetty ohjaus mahdotonta Häviävät raja-aidat - Kansalainen ja julkisen sektorin työntekijä Vuorovaikutus yhteisöjen kanssa On-line läsnäolo - Kansalainen, teknologia ja automaatio Sähköiset kanavat, mobiliteetti Liikenteen järjestelmät, valvontajärjestelmät jne. - Omat, yhteiset ja ulkoiset palvelut - Itse tehty ja ostettu - Kansallinen ja kansainvälinen - Yhteisöjen rooli tiedon tuottajana ja ratkaisijana korostuu Keskitetty ohjaus mahdotonta - Valtaa käyttää kuluttaja ja kansalainen ei palvelun tuottaja From B-to-C to C-to-B From G-to-C to C-to-G 13

14 Tulevaisuuden trendit julkisessa hallinnossa Trendit - Yksityinen sektori ja yhteisöt johtavat on-line-kanavien kehitystä - Hallinto ei omista enää kansalaisen dataa - Yhteisöt täydentävät, ovat päällekkäisiä tai korvaavat julkisen hallinnon toimintaa - Julkisen hallinnon tuottama tieto muodostuu arvokkaaaksi täysin suunnittelemattomilla tavoilla Seuraukset - Hallinnon omilla keskitetyillä portaaleilla vaikeuksia rooli vähenee? - Onko luovuttava laajoista yhteisistä kansalaispalvelujen ohjelmista ja keskityttävä kunkin hallinnon alan keskeisten tehtävien hoitamiseen ja tehokkaaseen 14

15 Gartnerin ennuste: Vuoteen 2010 mennessä vähemmän kuin 20 % valtionhallinnon suurista keskittämis- ja palveluhankkeista tulee saavuttamaan suunnitellut hyödyt 2008 Gartner, Inc. All Rights Reserved. 15

16 Tulevaisuus Yhteisten palvelukeskusten toteuttaminen on erittäin haastavaa Gartnerin ennuste kansainvälisesti: Vuoteen 2010 mennessä vähemmän kuin 20 % valtionhallinnon suurista keskittämis- ja palveluhankkeista tulee saavuttamaan suunnitellut hyödyt. Ennuste perustuu kokemukseen aiemmista hankkeista Aiempien epäonnistumisten keskeiset syyt - Tehoton tai puuttuva päätöksenteko ja ohjaus - Kustannussäästötavoitteet ovat epärealistisia eikä tuleviin parannuksiin varata liittävästi varoja - Johtamisen ongelmat - Erilaiset näkemykset tavoitteista - Riittämätön investointirahoitus - Ongelmat projektien johtamisessa - Sisäisten resurssien ja osaamisen puute - Epäluottamus hanketta vetävään tahoon - Henkilöstöpolitiikan vaikutus - Sitoutumisen puute eri hallinnonaloilta - Haluttomuus luovuttaa valtaa muille 16

17 Gartnerin suositukset ja Pohjoismainen näkökulma Gartnerin kansainväliset suositukset - Varmistetaan, että palvelukeskushankkeella on jatkuva poliittinen tuki ja sitoutuminen (ettei vaativien hankkeiden aikana motivaatio lopu kesken) - Tunnustetaan ja riskit ja opitaan aiemmista virheistä Selkeä päätöksentekomalli, ohjaus ja vastuu Realistiset odotukset ja aikataulut Riittävä resurssointi ja osaaminen hankkeissa Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen, kommunikointi Aloitetaan vaiheittain, ensin onnistumisia alueilla, joihin liittyy vähemmän poliittisia ristiriitoja mitä suurempi kokonaisuus, sitä suurempi riski - Yksityisen sektorin suuntana on multi-sourcing ja uudet palvelun ostamis- ja tuottamismallit. Virastoilla ja laitoksilla voi olla useita erilaisia malleja palvelujen tuottamiseksi tai hankkimiseksi yhdessä. 17

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Oikea tieto oikeaan aikaan

Oikea tieto oikeaan aikaan Huhtikuu 2008 Numero 4 ORACLEN UUTISET Oikea tieto oikeaan aikaan Onko se mahdollista? INSIDE ONE Tietotulva haltuun Tietotulva on iso haaste tämän päivän yrityksille. Lue kuinka keskisuuret yritykset

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Big data Suomessa Keskustelualoite

Big data Suomessa Keskustelualoite Big data Suomessa Keskustelualoite Julkaisuja 25/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot