Suunnittelu FAUNATICA OY:N TOTEUTTAMAT TYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelu FAUNATICA OY:N TOTEUTTAMAT TYÖT 10.1.2014"

Transkriptio

1 1(23) FAUNATICA OY:N TOTEUTTAMAT TYÖT Sama hanke voidaan usein luokitella usean eri otsikon alle riippuen sen sisältämien osatöiden luonteesta. Näin ollen tietty hanke esiintyy tarvittaessa eri pääotsikoiden alla ja eri eliöryhmäkohtaisten luokkien kohdalla. Kuluvan vuoden osalta mukana ovat hankkeet, joista on tehty tilaus. Hankkeen kuvauksen jälkeen on suluissa työn tilaaja. Suunnittelu Kaavoitus ja maankäyttö 2013 Tuusulan kahden osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Tuusulan kunta) 2013 Raaseporin Horsbäckin asema- ja osayleiskaava-alueiden luontoselvitykset (Raaseporin 2013 Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueen luontoselvitykset (Raaseporin 2013 Pirkkalan maanottoalueen luontoselvitykset (Lemminkäinen Oyj) 2013 Lempäälän maanottoalueen luontoselvitykset (Lemminkäinen Oyj) 2013 Korvaavan elinympäristön rajaus kalliosinisiivelle Lohjan Ristenin louhosalueella (Destia Oy & Ramboll Oy) 2013 Kuuden asemakaava-alueen luontoselvitykset Hämeenlinnassa (Hämeenlinnan 2013 Säkylän osayleiskaava-alueen luontoarvoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) Vantaan Jokilan tilan luontoarvo- ja luontoselvitykset (Vantaan 2012 Asikkalan Muurahaismäen luontoselvitykset (Destia Oy) 2012 Vantaan Veromiehenkylän huomionarvoisten hyönteisten esiselvitys ja lajiselvitykset (Ramboll Finland Oy) 2012 Raaseporin Bengsmoraan suunnitellun louhosalueen ympäristön isomaksaruohoselvitys (Murskepojat Oy) 2012 Raaseporin Bengsmoraan suunnitellun louhosalueen luontoselvitykset (Murskepojat Oy) 2012 Neljän suon perhosselvitykset maakuntakaavaa varten (Päijät-Hämeen liitto & Hämeen ELY-keskus) 2012 Tuulivoimaloiden linnustovaikutusten arviointi Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen yleiskaavoitusta varten (Kankaanpään 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen yleiskaavoituksen luontoselvitykset (Kankaanpään 2012 Heinävaaran ja Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaava-alueiden sekä Haapajoen, Karhunmäki III:n ja Repokallion asemakaava-alueiden luontoselvitykset (Joensuun 2012 Raaseporin Nordcenterin asemakaava-alueen luontoselvitykset (Nordgolf Oy) 2012 Kirkkonummen Veikkolan Lamminjärven asemakaava-alueen luontoselvitykset (Suomen Mielenterveysseura) 2012 Järvenpään matelija- ja sammakkoeläinselvitys (Järvenpään 2012 Lempäälän keskustan seudun ja Kuokkala-Herrala-Hakkarin alueen liito-oravaselvitys (Lempäälän kunta) 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen luontoselvitykset (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) 2012 Utsjoen laajennetun asemakaava-alueen luontoselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2012 Paraisten Nauvon osayleiskaavan Natura-arvioinnin linnustoselvitys (Paraisten 2012 Vantaan Korson suuralueen kasvillisuusselvitys (Vantaan 2012 Marja-Vantaan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Vantaan 2012 Luoteis-Vantaan kalliosinisiipiselvitys (Vantaan 2012 Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten hyönteislajien esiintymisselvitys (Vantaan 2012 Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten hyönteislajien esiintymisen arviointi kasvitietojen perusteella (Vantaan Lepakkolajiston käytävätarkastelu Hangon Hangonkylän asemakaava-alueella (Hangon Järvenpään linnustoselvitys (Järvenpään Marunakätkökääriäisen ja vallitöyhtökoin seuranta ja esiintymisselvitys Haminassa (Haminan

2 2(23) Kallio- ja hiekka-alueiden luontokartoitus Päijät-Hämeessä (POSKI-projekti) (GTK) Hukkariisin seuranta Kotkan Huumanpohjan siirtoviemärilinjalla (Kymen Vesi Oy) Järvenpään uhanalaisten perhosten selvitys (Järvenpään 2012 Tuulivoimarakentamisen linnustoselvitys Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen liitto) 2011 Paraisten Tammon luontotyyppiselvitys (Länsi-Turunmaan 2011 Vetokannaksen-Västerbergetin asemakaava-alueen luontoselvitykset Kirkkonummen Porkkalassa (Vahanen Environment Oy) 2011 Kemiön keskustan kaunokkipeilikääriäisselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin asemakaava-alueen luontoselvitykset (Siuntion kunta) 2011 Vihdin Eerolan asemakaava-alueen luontoselvitykset (Helsingin 2011 Neidonkielellä elävien uhanalaisten perhosten selvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Järvenpään kasvillisuusselvitysten täydentäminen (Järvenpään 2011 Kalliosinisiiven esiintymisselvitys Heinolan Rautvuoren alueella (Hämeen ELY-keskus) 2011 Jyväskylän Tikkakosken Itärannan asemakaava-alueen luontoselvitykset (Plaanari Oy & Kruunuasunnot Oy) 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden luontoselvitykset (Hämeenlinnan 2011 Kemiönsaaren Kemiön keskustan osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Kemiönsaaren kunta) 2011 Kemiönsaaren Taalintehtaan osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Kemiönsaaren kunta) 2011 Kemiönsaaren Dragsfjärdin asemakaava-alueen luontoselvitykset (Kemiönsaaren kunta) 2011 Marja-Vantaan asemakaava-alueen matelija- ja sammakkoeläinselvitys (Vantaan 2011 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys (Vantaan Hangon kantakaupungin yleiskaavaluonnoksen alueella sijaitsevat ekologiset käytävät sekä lepakkoselvitys (Hangon Tiehankkeen suunnittelualueen luontoselvitykset Kirkkonummen Jorvaksessa (SRV Yhtiöt Oyj & Skanska Oy) Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Sipoon kunta) Kirkkonummen Länsi-Hemvikin asemakaava-alueen luontoselvitykset (Kirkkonummen kunta) Luontoselvitykset rakennuspaikan siirtoa varten Porvoon Emäsalossa (Eriksson Arkkitehdit Oy) Länsi-Turunmaan Nauvon eteläisen saariston osayleiskaavan muutosalueiden luontoselvitykset (Länsi- Turunmaan 2010 Raaseporin Bengsmoran luontoselvitykset (Murskepojat Oy & Uudenmaan Maanrakennussuunnittelu Oy) 2010 Finströmin Norrskogin asemakaava-alueen luontoselvitykset (AB Norrskogsby) 2010 Hakkuusuunnitelman arviointi Hangon Hangonkylän asemakaava-alueella (Hangon 2010 Kahden puistolammen lajistoselvitykset Hangossa (Hangon 2010 Järvenpään luontokartoitustietojen päivitys ja liittäminen paikkatietoihin (Järvenpään 2010 Järvenpään liito-oravakartoitus (Järvenpään 2010 Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantakaavan muutoskohteiden luontoselvitykset (Kemiönsaaren kunta) 2010 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoselvitys (Sten Öhman) 2010 Kirkkonummen Aavarannan asemakaava-alueen luontoselvitykset (Johtamistaidon opisto & SRV Yhtiöt Oyj) 2010 Kirkkonummen Veikkolanpuron osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Monecon Oy) 2010 Loviisan Harmaakallion asemakaava-alueen luontoselvitykset (Loviisan 2010 Purtojuurisurviaiskoiselvitys Haminan Ristiniemen-Vilniemen alueella (Haminan 2010 Uhanalaisten hyönteisten esiselvitys ja lajiselvityksiä yhdeksällä perinnemaisemakohteella Porvoossa (Porvoon 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (ISS Proko Oy) 2010 Vihdin Tervalammen osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Vihdin kunta) 2009 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän alueen osayleiskaavan luontotyyppiselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy & Hausjärven kunta) 2009 Huomionarvoisten lintujen, perhosten ja putkilokasvien selvitys Talin kartanon lehtoalueella Helsingissä (Helsingin 2009 Uhanalaisille hyönteisille sopivien elinympäristöjen selvitys, kasvillisuusselvitys ja uhanalaisten perhosten selvitys Hangon Lappohjan ja Hangonkylän asemakaava-alueilla (Hangon 2009 Lappeenrannan Raviradan ja Selkäharjun asemakaava-alueiden liito-oravaselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy & Lappeenrannan 2009 Marunakätkökääriäisen esiintymisselvitys Haminan Veturitallin asemakaava-alueella (Haminan

3 3(23) 2009 Turpeenoton vaikutusten arviointi uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin hyönteislajeihin Hyvinkään Kurkisuon ja Keihäsjoen alueilla (Vapo Oy & Pöyry Environment Oy) 2009 Rauman uuden satamaradan liito-oravaselvitys (Rauman 2009 Espoon Lakiston asemakaava-alueen liito-oravaselvitys ja huomionarvoisten lahopuukovakuoriaisten esiselvitys (Rinnekoti-Säätiö) 2009 Lepakkoselvitys Marja-Vantaan asemakaava-alueella (Vantaan 2009 Lohjan Lohjanharjun paahdealueiden uhanalaisten perhosten elinympäristöjen ja ravintokasvien sekä myrkkypistiäisten ja palosirkan elinympäristöjen selvitys (WSP Finland Oy) 2009 Helsingin/Espoon Ison Huopalahden uhanalaisten perhoslajien selvitys (Helsingin kaupunki & FCG Planeko Oy) Neljän asemakaava-alueen lepakkokartoitus Loviisassa (Loviisan Kirkkonummen Gesterby-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueiden luontoselvitykset (Kirkkonummen kunta) Siuntion Störsvikin asemakaava-alueen luontoselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy & Siuntion kunta) Järvenpään kasvillisuusselvitysten täydentäminen (Järvenpään 2008 Lappeenrannan Hyrymäen, Raviradan ja Selkäharjun asemakaava-alueiden luontotyyppiselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Loviisan Vårdön asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy) 2008 Tuusulan Tuomalan osayleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitykset (Tuusulan kunta) 2008 Espoon Kulloonsilta-Viiskorven osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Kalliosinisiiven ja pikkusinisiiven esiintymisselvitykset ja kallioalueiden uhanalaisten perhosten esiselvitys Heinolassa (Heinolan 2008 Kittilän Levin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Lappeenrannan paahdealueiden uhanalaisten perhosten elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys (Lappeenrannan 2008 Nurmijärven Mäntymäen lepakkoselvitys (Ramboll Finland Oy) 2008 Porvoon Kilpilahden lepakkoselvitys (Ramboll Finland Oy) 2008 Riihimäen Huhtimon asemakaava-alueen luontoselvitykset (Erat Oy) 2008 Riihimäen Kalmun osayleiskaava-alueen luontoselvitykset (Riihimäen 2008 Riihimäen Riihimäenportin ja Sammaliston asemakaava-alueiden luontoselvitykset (Riihimäen 2008 Sipoon Nevaksen asemakaava-alueen luontoselvitykset (Fredriksson maskin Ab) 2008 Vantaan Viinikkalan asemakaava-alueen luontoselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy) Halikon Märynummen asemakaava-alueen luontoselvitykset (Halikon kunta) 2007 Espoon Kulloon asemakaava-alueen luontoselvitykset (CEJ Arkkitehdit Oy) 2007 Vammalan Houhajärven rantaosayleiskaava-alueen lepakkoselvitys (Vammalan 2007 Virolahden Huosiossuon uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien esiselvitys ja lajiselvitykset (Kotkan Energia Oy) 2007 Eurajoen Liiklankarin Natura-alueen uhanalaisten, silmälläpidettävien ja muiden huomionarvoisten lahopuukovakuoriaisten selvitys (Teollisuuden Voima Oy & Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy) 2007 Kalliosinisiiven esiintymisselvitys Heinolan Maitiaislahden alueella (Vattenfall Kaukolämpö Oy) 2007 Uhanalaisten perhosten esiintymisselvitykset Heinolassa (Heinolan 2007 Tuusulan Jokelan kartanon asemakaavan muutosalueen liito-oravaselvitys (Tuusulan kunta) 2007 Tuusulan Kehä IV:n osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Tuusulan kunta) 2007 Tuusulan Sulan osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Tuusulan kunta) 2007 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen osayleiskaavan ympäristöselvityksen jatkotyö (Realprojekti Oy) 2007 Viiden asemakaava-alueen luontoselvitykset Haminassa (Haminan 2007 Vihdin Nummelan eteläosan osayleiskaavaluonnosten arviointi (WSP LT-Konsultit) 2007 Vihdin Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A:n täydentävät kasvillisuusselvitykset (WSP LT-Konsultit) Vantaan Mätäojan haapasepikän ja muiden uhanalaisten kovakuoriaisten selvitys (Vantaan 2006 Eurajoen Liiklankarin Natura-alueen luontoselvitykset (Teollisuuden Voima Oy & Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy) 2006 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen ympäristöselvitys (Realprojekti Oy) 2006 Heinolan Maitiaislahden kalliosinisiipiesiintymä ja uhanalaiset paahdeperhoset (Heinolan 2006 Järvenpäässä vuosina kerättyjen kasvillisuustietojen tallentaminen (Järvenpään 2006 Perhosten kannalta merkittävien luontokohteiden arviointi kasvillisuustietojen perusteella Järvenpäässä (Järvenpään 2006 Ketosukkulakoin siirto- ja seurantasuunnitelma Järvenpäässä (Järvenpään 2006 Turun Ruissalon perhos- ja vesiperhosselvitys (Turun

4 4(23) 2006 Ketosukkulakoin elinpaikkojen selvitys ja rajaaminen Vantaan Keimolassa (Vantaan 2005 Tammisaaren Gammelbodan golf-alueen luontotyyppikartoituksen jatkotyö (Tammisaaren 2005 Järvenpään uhanalaisten perhosten selvitys (Järvenpään 2005 Ketosukkulakoi Järvenpäässä: vuoden 2005 havainnot ja esiintymien rajaus (Järvenpään 2004 Tammisaaren Gammelbodan golf-kentän luontoselvitykset (Tammisaaren 2004 Uhanalaisten perhosten esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella Järvenpäässä (Järvenpään 2004 Tammisaaren osayleiskaavan luontoselvitykset (LT-konsultít Oy) 2004 Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien jatkoselvitys (Lohjan 2004 Vantaan Viinikanmetsän uhanalaisperhosselvitys (Vantaan 2004 Vantaan Vehkalan täyttömäen, Mätäojan kosteikon ja Vaskivuoren metsäalueen sekä Pitkäkosken suojelualueen perhos- ja kovakuoriaisselvitys (Vantaan Järvenpään päiväperhoslajiston atlas-kartoitus (Järvenpään 2003 Avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys Heinolassa (Heinolan kaupunki & Hämeen 2003 Uhanalaisten, silmälläpidettävien ja muiden alueellisesti harvinaisten perhosten Helsingistä tunnettujen esiintymien kokoaminen karttapohjille (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto) 2003 Kotkan Puistolan vanhan öljysataman uhanalaisten perhosten selvitys (Kotkan kaupunki, Oy Esso Ab, Oy Shell Ab & Vopak Chemicals Logistics Finland Oy) 2003 Avoimien hiekkamaiden uhanalaisten perhoslajien selvitys Haminassa (Haminan Uhanalaisten perhosten vanhojen esiintymien selvitys Helsingissä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto) 2002 Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien selvitys (Lohjan 2002 Haminan Meltin kaatopaikka-alueen uhanalaisten perhosten ja kovakuoriaisten selvitys (Haminan 2002 Haminan Rautatiekadun alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Haminan 2002 Kotkan Puistolan uhanalaisten perhosten selvitys (Kotkan kaupunki, Oy Esso Ab, Oy Shell Ab &Vopak Chemicals Logistics Finland Oy) 2002 Haminan Vanhan veturitallin alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Haminan 2002 Haminan Vepaanpolun uhanalaisten perhosten esiselvitys (Haminan 2002 Haminan Pampöylin alueen uhanalaisten perhosten esiselvitys (Haminan 2001 Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys (Lohjan 2001 Haminan Meltin kaatopaikka-alueen uhanalaisten perhosten ja kovakuoriaisten esiselvitys (Haminan Maisemaselvitykset Kallio- ja hiekka-alueiden luontokartoitus Päijät- Hämeessä (POSKI-projekti) (GTK) 2010 Sipoon Talman osayleiskaava-alueen maisemaselvitys; yhteistyössä Eriksson Arkkitehdit Oy:n kanssa (Sipoon kunta) 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen maisemaselvitys; yhteistyössä Eriksson Arkkitehdit Oy:n kanssa (ISS Proko Oy) 2008 Tuusulan Tuomalan maisemaselvitys (Tuusulan kunta) 2007 Espoon Kulloon kaava-alueen maisemaselvitys (CEJ Arkkitehdit Oy) Natura-arviot ja -tarveharkinnat 2013 Paraisten Nauvon osayleiskaavan Natura-arvioinnin luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys (Paraisten 2012 Paraisten Ånsörenin saunarakennushanketta koskeva Natura-arvioinnin tarveharkinta (Merikarhut- Sjöbjörnarna ry.) 2012 Paraisten Nauvon osayleiskaavan Natura-arvioinnin linnustoselvitys (Paraisten 2011 Länsi-Turunmaan Nauvon eteläisen saariston osayleiskaavan muutosalueiden Natura-tarveharkinta (Länsi- Turunmaan 2007 Espoon Kulloon kaava-alueen luontoselvitykset sekä arvio hankkeen vaikutuksista Matalajärven Naturaalueeseen (CEJ Arkkitehdit Oy) YVA

5 5(23) 2013 Pirkkalan maanottoalueen suunnitellun louhinnan vaikutukset Makkarakorven vesitalouteen (Lemminkäinen Oyj) 2013 Lempäälän maanottoalueen suunnitellun louhinnan ympäristövaikutusten arviointi (Lemminkäinen Oyj) Hukkariisin koeistutukset ja istutusten seuranta Kotkan Huumanpohjan alueella (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) Seuranta Kotkan Hietasen sataman rakentamisen vaikutuksista hukkariisiin ja juurtokaislaan (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2011 Vantaan Riipilän ja Jäppilän suunniteltujen kiviaineksen ottoalueiden uhanalaisten, silmälläpidettävien ja direktiivihyönteislajien esiselvitys ja kirjoverkkoperhosselvitys (Ramboll Finland Oy) 2009 Mustasaaren Raippaluodon tuulipuistohankkeen lepakkoselvitys (Ramboll Finland Oy) Kotkan Hietasen sataman rakentamisesta mahdollisesta aiheutuvat myrkkyvaikutukset linnustoon (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) Kotkan Hietasen sataman lepakkoselvitys (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2007 Arvio Kotkan Hietasen sataman rakentamisen vaikutuksista hukkariisiin ja juurtokaislaan (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2007 Valtatie 5:n (Leppävirta) liito-oravaesiintymien jatkoselvitys (WSP LT-Konsultit Oy) 2006 Kotkan Hietasen sataman isokultasiiven ja purtojuurisurviaiskoin selvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Kotkan Hietasen sataman YVA-selvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Kotkan Mussalon sataman linnustoselvitys (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Purtojuurisurviaiskoin esiintymisselvitys Kotkan Huumanpohjassa (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Vammalan Kilpakallion liito-oravaselvityksen jatko (Lohja Rudus Oy) 2006 Valtatien 5 osuuden Leppävirta-Kuopio kehittäminen välillä Palokangas-Humalajoki, Leppävirta ja Kuopio luontoselvitykset (WSP LT-Konsultit Oy) 2006 Valtatien 5 osuuden Leppävirta-Kuopio kehittäminen välillä Palokangas-Humalajoki, Leppävirta ja Kuopio aikaisempien luontoselvitysten kokoaminen (WSP LT-Konsultit Oy) Valtatie 4:n parantamisen toimenpidealueisiin (Joutsa-Toivakka) liittyvät luontotiedot (WSP LT- Konsultit Oy) 2005 Kotkan Mussalon sataman YVA-luontoselvitysten lisätyö (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2005 Kotkan Mussalon sataman YVA-luontoselvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2005 Vammalan Kilpakallion liito-oravaselvitys (Lohja Rudus Oy) 2004 Marja-Vantaan liito-oravaselvitys (LT-konsultít Oy) 2002 Lohjan kaupungin Teutarin vanhan kaatopaikan apolloperhosen ja kalliosinisiiven selvitys (Maanrakennus Veljekset Fagerström Oy) 2001 Parainen-Nauvo kiinteän yhteyden ympäristövaikutusten arviointiohjelman apolloperhosen esiintymisen selvitys (LT-konsultit Oy) Hoito- ja käyttösuunnitelmat 2013 Elinympäristöjen hoito-ohjeistuksen laadinta Helsingin Pirttipolunpuistossa: sudenkorennot, linnut, kasvillisuus ja hyönteiset (Helsingin 2013 Uhanalaisten hyönteislajien elinpaikan niittosuunnitelma Savonlinnan Laitaatsillassa (Etelä-Savon ELYkeskus) 2013 Kenttähietakoin esiintymän hoitosuunnitelma Suonenjoella (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2013 Heinolan Paason niittyjen luhtakultasiipiesiintymän hoitosuunnitelma (Hämeen ELY-keskus) 2013 Hiittisten-Rosalan lännenhanhikki- ja metsäomenapuuesiintymien hoitosuunnitelma ja hoidon toteutus (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2013 Kallioissulkasen viiden esiintymän hoitosuunnitelma Torniossa (Lapin ELY-keskus) 2013 Savitaipaleen pikkusinisiipiesiintymien hoitosuunnitelma (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2013 Kahden kalliokohteen hoitosuunnitelma ja kalliosinisiipiselvitys Vantaalla (Keimola Golf Club Oy) 2013 Purtojuurisurviaiskoin elinpaikkojen hoitosuunnitelma Järvenpäässä (Järvenpään 2012 Paraisten Nauvon Käldingen kedon hoitosuunnitelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2012 Linnunhernetikkukoille ja juurilasisiivelle Turun Kakskerran Brikhallissa tehdyn erityisesti suojeltavien lajien elinpaikkarajauksen peruskunnostus- ja hoitosuunnitelma sekä hoito-ohjeet (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2012 Palosirkalle Turun Kakskerran Hevoshaassa tehdyn erityisesti suojeltavan lajin elinpaikkarajauksen peruskunnostus- ja hoitosuunnitelma sekä hoito-ohjeet (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2012 Kahden rantaniittyalueen hoitosuunnitelma Salossa (Salon Uhanalaisten perhosten elinpaikkojen hoito-ohjeisto Haminan paahdealueille (Haminan

6 6(23) 2008 Muurahaissinisiiven tienvarsielinpaikkojen hoito-ohjeisto Taipalsaaressa (Tiehallinto) 2008 Nauvon Sandön hiekkarannan hoito-ohjeisto (Lounais-Suomen 2006 Haminan Meltin suljetun kaatopaikan kasvillisuuden palautussuunnitelma ja toteutus (Haminan 2005 Helsingin Vuosaaren maantäyttöalueen hoitosuunnitelma (Helsingin 2005 Uhanalaisten perhosten paahdeympäristöjen hoito-ohjeistus Lohjalla (Lohjan 2003 Järvenpään Lemmenlaakson viljelyalueen hoito- ja ennallistamissuunnitelma (Järvenpään Helsingin Vuosaaren täyttömaa-alueen isokultasiipiselvitys suojelu- ja maisemointiohjeineen (Suunnittelukeskus Oy) Laji-, lajisto- ja luontotyyppiselvitykset Luontotyyppiselvitykset 2013 Tuusulan kahden osayleiskaava-alueen luontotyyppiselvitykset (Tuusulan kunta) 2013 Raaseporin Horsbäckin asema- ja osayleiskaava-alueiden luontotyyppiselvitykset (Raaseporin 2013 Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Raaseporin 2013 Pirkkalan maanottoalueen luontotyyppiselvitys (Lemminkäinen Oyj) 2012 Asikkalan Muurahaismäen luontotyyppiselvitys (Destia Oy) 2012 Raaseporin Bengsmoraan suunnitellun louhosalueen ls-lain luontotyyppiselvitys (Murskepojat Oy) 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen luontotyyppiselvitykset (Kankaanpään 2012 Heinävaaran ja Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaava-alueiden sekä Haapajoen, Karhunmäki III:n ja Repokallion asemakaava-alueiden luontotyyppiselvitykset (Joensuun 2012 Raaseporin Nordcenterin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Nordgolf Oy) 2012 Paraisten Ånsörenin saunarakennushanketta koskeva Natura-arvioinnin tarveharkinnan luontotyyppiselvitys (Merikarhut-Sjöbjörnarna ry.) 2012 Viiden järven luontotyyppiselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2012 Kirkkonummen Veikkolan Lamminjärven asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Suomen Mielenterveysseura) 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) 2012 Utsjoen laajennetun asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) Kallio- ja hiekka-alueiden luontokartoitus Päijät-Hämeessä (POSKI-projekti) (GTK) 2011 Paraisten Tammon luontotyyppiselvitys (Länsi-Turunmaan 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin luontotyyppiselvitys (Siuntion kunta) 2011 Vihdin Eerolan luontotyyppiselvitys (Helsingin 2011 Kirkkonummen Porkkalan Vetokannaksen-Västerbergetin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Vahanen Environment Oy) 2011 Jyväskylän Tikkakosken Itärannan asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Plaanari Oy & Kruunuasunnot Oy) 2011 Kemiönsaaren Kemiön keskustan osayleiskaava-alueen luontotyyppiselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Kemiönsaaren Taalintehtaan osayleiskaava-alueen luontotyyppiselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Kemiönsaaren Dragsfjärdin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus (Kemiönsaaren kunta) Länsi-Turunmaan Nauvon eteläisen saariston osayleiskaavan muutosalueiden luontotyyppiselvitys (Länsi-Turunmaan Luontotyyppiselvitys rakennuspaikan siirtoa varten Porvoon Emäsalossa (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2010 Raaseporin Bengsmoran luontotyyppiselvitys (Murskepojat Oy & Uudenmaan Maanrakennussuunnittelu Oy) 2010 Finströmin Norrskogin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (AB Norrskogsby) 2010 Kirkkonummen Aavarannan asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Johtamistaidon opisto & SRV Yhtiöt Oyj) 2010 Tiehankkeen suunnittelualueen luontotyyppiselvitys Kirkkonummen Jorvaksessa (SRV Yhtiöt Oyj & Skanska Oy) 2010 Kirkkonummen Länsi-Hemvikin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Kirkkonummen kunta) 2010 Kirkkonummen Veikkolanpuron osayleiskaava-alueen luontotyyppiselvitys (Monecon Oy) 2010 Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantakaavan muutoskohteiden luontotyyppiselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2010 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontotyyppiselvitys (Sten Öhman) 2010 Lempäälän Ahtialanjärven luontotyyppiselvitys (Pirkanmaan ELY-keskus)

7 7(23) 2010 Loviisan Harmaakallion asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Loviisan 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontotyyppiselvitys (ISS Proko Oy) 2010 Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontotyyppiselvitys (Sipoon kunta) 2010 Vihdin Tervalammen osayleiskaava-alueen luontotyyppiselvitys (Vihdin kunta) 2009 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän alueen osayleiskaavan luontotyyppiselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy & Hausjärven kunta) 2009 Luontotyyppiselvitys Hangon Lappohjassa ja Hangonkylässä (Hangon 2008 Ahvenanmaan hiekkarantojen suojeltavat luontotyypit (Ålands landskapsregering) 2008 Lappeenrannan Hyrymäen asemakaava-alueen luontotyyppiselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Lappeenrannan Raviradan alueen asemakaava-alueen luontotyyppiselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Lappeenrannan Selkäharjun asema kaava-alueen luontotyyppiselvitykset (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Loviisan Vårdön luontotyyppiselvitys (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy) 2008 Tuusulan Tuomalan luontoselvitykset (Tuusulan kunta) 2008 Siuntion Störsvikin asemakaava-alueen luontoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Espoon Kulloonsilta-Viiskorven osayleiskaava-alueen arvokkaiden luontokohteiden selvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Kirkkonummen Gesterby-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueiden luontotyyppiselvitykset (Kirkkonummen kunta) 2008 Kittilän Levin asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Riihimäen Huhtimon asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Erat Oy) 2008 Riihimäen Kalmun osayleiskaava-alueen pienvesiselvitys (Riihimäen 2008 Riihimäen Kalmun osayleiskaava-alueen puron luonnontilaisuuden selvitys (Riihimäen 2008 Riihimäen Kalmun osayleiskaava-alueen luontotyyppi- ja luonnonmuistomerkkiselvitykset (Riihimäen 2008 Riihimäen Riihimäenportin ja Sammaliston asemakaava-alueiden luontotyyppi- ja luonnonmuistomerkkiselvitykset (Riihimäen 2008 Sipoon Nevaksen kaava-alueen luontotyyppiselvitys (Fredriksson maskin Ab) 2008 Vantaan Viinikkalan asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2007 Espoon Kulloon kaava-alueen luontotyyppiselvitys (CEJ Arkkitehdit Oy) 2007 Halikon Märynummen asemakaava-alueen luontotyyppiselvitys (Halikon kunta) 2007 Vihdin Nummelan eteläosan osayleiskaava 1A:n täydentävä tervaleppäkorven selvitys (WSP LT- Konsultit) 2006 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen ympäristöselvitys (Realprojekti Oy) 2006 Valtatie 5:n (Leppävirta) luontoselvitykset (WSP LT-Konsultit Oy) 2005 Tammisaaren Gammelbodan golf-alueen luontotyyppikartoituksen jatkotyö (Tammisaaren 2005 Kotkan Mussalon sataman YVA-luontoselvitysten lisätyö (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2005 Kotkan Mussalon sataman YVA-luontoselvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) HelsinginVuosaaren maantäyttöalueen luontotyyppikartoitus (Helsingin 2004 Tammisaaren Gammelbodan golf-kentän luontotyyppiselvitys (Tammisaaren 2004 Tammisaaren Gropfjärd-Dragsvikin osayleiskaavan luontotyyppiselvitys (LT-konsultít Oy) Lepakkoselvitykset 2013 Tuusulan kahden osayleiskaava-alueen lepakkoselvitykset (Tuusulan kunta) 2013 Lepakoille sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueella (Raaseporin 2013 Lepakoille sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Horsbäckin asema- ja osayleiskaava-alueilla (Raaseporin 2013 Pirkkalan maanottoalueen lepakkoselvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Lempäälän maanottoalueen lepakkoselvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Kuuden asemakaava-alueen lepakkoselvitykset Hämeenlinnassa (Hämeenlinnan 2013 Vantaan Jokilan tilan lepakkoselvitys (Vantaan 2013 Säkylän osayleiskaava-alueen lepakkoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen lepakkoselvitykset (Kankaanpään 2012 Haapajoen, Karhunmäki III:n ja Repokallion asemakaava-alueiden lepakkoselvitykset (Joensuun 2012 Raaseporin Nordcenterin asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Nordgolf Oy) 2012 Kirkkonummen Veikkolan Lamminjärven asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Suomen Mielenterveysseura)

8 8(23) 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) Lepakkolajiston selvitys ja käytävätarkastelu Hangon Hangonkylän asemakaava-alueella (Hangon 2011 Vihdin Eerolan lepakkoselvitys (Helsingin 2011 Kirkkonummen Porkkalan Vetokannaksen-Västerbergetin asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Vahanen Environment Oy) 2011 Jyväskylän Tikkakosken Itärannan asemakaava-alueen lepakoiden esiintymisselvitys ja asukashaastattelut (Plaanari Oy & Kruunuasunnot Oy) 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden lepakkoselvitykset (Hämeenlinnan Hangon kantakaupungin yleiskaavaluonnosalueen lepakkoselvitys (Hangon Tiehankkeen suunnittelualueen lepakkoselvitys Kirkkonummen Jorvaksessa (SRV Yhtiöt Oyj & Skanska Oy) 2010 Finströmin Norrskogin asemakaava-alueen lepakkoselvitys (AB Norrskogsby) 2010 Kirkkonummen Aavarannan asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Johtamistaidon opisto & SRV Yhtiöt Oyj) 2010 Kirkkonummen Länsi-Hemvikin asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Kirkkonummen kunta) 2010 Kirkkonummen Veikkolanpuron osayleiskaava-alueen lepakkoselvitys (Monecon Oy) 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen lepakkoselvitys (ISS Proko Oy) 2010 Sipoon Talman osayleiskaava-alueen lepakkoselvitys (Sipoon kunta) 2009 Mustasaaren Raippaluodon tuulipuistohankkeen lepakkoselvitys (Ramboll Finland Oy) 2009 Lepakkoselvitys Marja-Vantaan alueella (Vantaan 2009 Siuntion Störsvikin asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Siuntion kunta) Neljän asemakaava-alueen lepakkokartoitus Loviisassa (Loviisan Kotkan Hietasen sataman lepakkoselvitys (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2008 Kirkkonummen Gesterby-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueiden lepakkoselvitykset (Kirkkonummen kunta) 2008 Nurmijärven Mäntymäen lepakkoselvitys (Ramboll Finland Oy) 2008 Porvoon Kilpilahden lepakkoselvitys (Ramboll Finland Oy) 2008 Vantaan Viinikkalan asemakaava-alueen lepakkoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2007 Vammalan Houhajärven kaava-alueen lepakkoselvitys (Vammalan 2007 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen lepakkoselvityksen jatkotyö (Realprojekti Oy) 2007 Espoon Kulloon kaava-alueen lepakkoselvitys (CEJ Arkkitehdit Oy) 2006 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen lepakkoselvitys (Realprojekti Oy) Liito-oravaselvitykset 2013 Tuusulan kahden osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitykset (Tuusulan kunta) 2013 Järvenpään liito-oravaselvitys (Järvenpään 2013 Liito-oravalle sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueella (Raaseporin 2013 Liito-oravalle sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Horsbäckin asema- ja osayleiskaava-alueilla (Raaseporin 2013 Pirkkalan maanottoalueen liito-oravaselvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Lempäälän maanottoalueen liito-oravaselvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Siirin ja Aulangon siirtolapuutarhan asemakaava-alueiden liito-oravaselvitykset Hämeenlinnassa (Hämeenlinnan 2013 Järvenpään liito-oravakartoitus (Järvenpään 2013 Länsi-Vantaan liito-oravaselvitys (Vantaan 2013 Länsi-Vantaan liito-oravalle soveliaiden alueiden ilmakuva-arviointi (Vantaan 2013 Vantaan Jokilan tilan liito-oravaselvitys (Vantaan 2013 Säkylän osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) Kirkkonummen Veikkolan Lamminjärven asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Suomen Mielenterveysseura) 2012 Asikkalan Muurahaismäen liito-oravaselvitys (Destia Oy) 2012 Raaseporin Bengsmoraan suunnitellun louhosalueen liito-oravaselvitys (Murskepojat Oy) 2012 Riihimäen Huhtimon asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Kruunuasunnot Oy) 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen liito-oravaselvitykset (Kankaanpään

9 9(23) 2012 Heinävaaran ja Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaava-alueiden sekä Haapajoen, Karhunmäki III:n ja Repokallion asemakaava-alueiden liito-oravaselvitykset (Joensuun 2012 Lempäälän keskustan seudun ja Kuokkala-Herrala-Hakkarin alueen liito-oravaselvitys (Lempäälän kunta) 2012 Marja-Vantaan alueen liito-oravaselvitys (Vantaan 2011 Tuusulan Kannistonmäen liito-oravaselvitys (Lars Winqvist) 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin liito-oravaselvitys (Siuntion kunta) 2011 Vihdin Eerolan liito-oravaselvitys (Helsingin 2011 Kirkkonummen Porkkalan Vetokannaksen-Västerbergetin asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Vahanen Environment Oy) 2011 Jyväskylän Tikkakosken Itärannan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Plaanari Oy & Kruunuasunnot Oy) 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden liito-oravaselvitykset (Hämeenlinnan 2010 Järvenpään liito-oravakartoitus (Järvenpään 2010 Kirkkonummen Aavarannan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Johtamistaidon opisto & SRV Yhtiöt Oyj) 2010 Liito-oravalle soveliaiden alueiden kartoitus Kirkkonummen Länsi-Hemvikin asemakaava-alueella (Kirkkonummen kunta) 2010 Tiehankkeen suunnittelualueen liito-oravaselvitys Kirkkonummen Jorvaksessa (SRV Yhtiöt Oyj & Skanska Oy) 2010 Kirkkonummen Veikkolanpuron osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Monecon Oy) 2010 Sipoon Talman osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Sipoon kunta) 2010 Vihdin Tervalammen osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Vihdin kunta) 2009 Lappeenrannan Raviradan ja Selkäharjun kaava-alueiden liito-oravaselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy & Lappeenrannan 2009 Rauman uuden satamaradan liito-oravaselvitys (Rauman 2009 Kirkkonummen Gesterby-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys (Kirkkonummen kunta) 2009 Espoon Lakiston alueen liito-oravaselvitys (Rinnekoti-Säätiö) 2009 Siuntion Störsvikin asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Siuntion kunta) 2008 Espoon Kulloonsilta-Viiskorven osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2008 Liito-oravalle soveliaiden alueiden kartoitus Kirkkonummen Gesterby-Sepänkylän ja Kylmälän osayleiskaava-alueilla (Kirkkonummen kunta) 2008 Riihimäen Huhtimon asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Erat Oy) 2008 Riihimäen Kalmun osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys (Riihimäen 2008 Riihimäen Riihimäenportin ja Sammaliston asemakaava-alueiden liito-oravaselvitykset (Riihimäen 2008 Sipoon Nevaksen kaava-alueen liito-oravaselvitys (Fredriksson maskin Ab) 2008 Vantaan Viinikkalan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2007 Tuusulan Jokelan liito-oravaselvitys (Tuusulan kunta) 2007 Tuusulan Kehä IV:n alueen liito-oravaselvitys (Tuusulan kunta) 2007 Tuusulan Sulan alueen liito-oravaselvitys (Tuusulan kunta) 2007 Kuopion Sorsasalon liito-oravaselvitys (LohjaRudus Oy & PowerFlute Oy) 2007 Halikon Märynummen asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (Halikon kunta) 2007 Valtatie 5:n (Leppävirta) liito-oravaesiintymien jatkoselvitys (WSP LT-Konsultit Oy) 2006 Valtatie 5:n (Leppävirta) liito-oravaselvitys (WSP LT-Konsultit Oy) 2006 Vammalan Kilpakallion liito-oravaselvityksen jatko (LohjaRudus Oy) 2006 Tammisaaren Trollshovdan liito-oravaselvitys (Anders Forslund) 2005 Kotkan Mussalon sataman luontoselvitysten lisätyö (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2005 Kotkan Mussalon sataman YVA-luontoselvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2005 Vammalan Kilpakallion liito-oravaselvitys (LohjaRudus Oy) 2004 Tammisaaren Gammelbodan golf-kentän liito-oravaselvitys (Tammisaaren 2004 Tammisaaren Gropfjärd-Dragsvikin osayleiskaavan liito-oravaselvitys (LT-konsultít Oy) 2004 Marja-Vantaan liito-oravaselvitys ( LT-konsultít Oy) Pikkunisäkässelvitykset 2013 Vantaan Jokilan tilan koivuhiiriselvitys (Vantaan Pikkunisäkkäiden esiintymisselvitys Eurajoen Olkiluodossa (Posiva Oy)

10 10(23) Riistaeläinselvitykset Riistaeläinten esiintymistietojen kokoaminen Eurajoen Olkiluodosta (Posiva Oy) 2010 Riistaeläimistön käytävätarkastelu Hangon Hangonkylän asemakaava-alueella (Hangon Saukkoselvitykset 2013 Vantaan Jokilan tilan saukkoselvitys (Vantaan 2013 Vantaan Krakanojan saukkoselvitys (Ramboll Oy/Vantaan 2013 Saukolle sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueella (Raaseporin 2013 Saukolle sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Horsbäckin asema- ja osayleiskaava-alueilla (Raaseporin 2010 Vihdin Tervalammen osayleiskaava-alueen saukkoselvitys (Vihdin kunta) 2006 Valtatie 5:n (Leppävirta) luontoselvitysten saukkoselvitys (WSP LT-Konsultit Oy) Muut nisäkässelvitykset 2013 Lempäälän maanottoalueen ilvesselvitys (Lemminkäinen Oyj) Kirkkonummen Inkilän ekologisen käytävän nisäkkäiden lumijälkiselvitys (Skanska Commercial Development Finland Oy) Lintuselvitykset 2013 Tuusulan kahden osayleiskaava-alueen linnustoselvitykset (Tuusulan kunta) 2013 Raaseporin Horsbäckin asema- ja osayleiskaava-alueiden linnustoselvitykset (Raaseporin 2013 Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueen linnustoselvitys (Raaseporin 2013 Pirkkalan maanottoalueen linnustoselvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Kuuden asemakaava-alueen linnustoselvitykset Hämeenlinnassa (Hämeenlinnan 2013 Vantaan Jokilan tilan linnustoselvitys (Vantaan 2013 Säkylän osayleiskaava-alueen linnustoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2012 Raaseporin Bengsmoraan suunnitellun louhosalueen linnustoselvitys (Murskepojat Oy) 2012 Tuulivoimaloiden linnustovaikutusten arviointi Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitusta varten (Kankaanpään 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen linnustoselvitykset (Kankaanpään 2012 Oriveden Eräjärven Uiherlanlahden linnustoselvitys (Eräjärven Kehittämisyhdistys ry) 2012 Helsingin Maunulan Pirttipolunpuiston linnustoselvitys (Helsingin 2012 Heinävaaran ja Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaava-alueiden sekä Haapajoen, Karhunmäki III:n ja Repokallion asemakaava-alueiden linnustoselvitykset (Joensuun 2012 Raaseporin Nordcenterin asemakaava-alueen linnustoselvitys (Nordgolf Oy) 2012 Kirkkonummen Veikkolan Lamminjärven asemakaava-alueen linnustoselvitys (Suomen Mielenterveysseura) 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen linnustoselvitys (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) 2012 Paraisten Nauvon osayleiskaavan Natura-arvioinnin linnustoselvitys (Paraisten 2012 Tuulivoimarakentamisen linnustoselvitys Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen liitto) Järvenpään linnustoselvitys (Järvenpään 2011 Helsingin Annantalon linnustoselvitys (Helsingin kulttuurikeskus) 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin linnustoselvitys (Siuntion kunta) 2011 Vihdin Eerolan linnustoselvitys (Helsingin 2011 Kirkkonummen Porkkalan Vetokannaksen-Västerbergetin asemakaava-alueen linnustoselvitys (Vahanen Environment Oy) 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden linnustoselvitykset (Hämeenlinnan Sipoon Talman osayleiskaava-alueen linnustoselvitys (Sipoon kunta) 2010 Lintulajiston käytävätarkastelu Hangon Hangonkylän asemakaava-alueella (Hangon 2010 Kirkkonummen Aavarannan asemakaava-alueen linnustoselvitys (Johtamistaidon opisto & SRV Yhtiöt Oyj) 2010 Kirkkonummen Veikkolanpuron osayleiskaava-alueen linnustoselvitys (Monecon Oy) 2010 Loviisan Harmaakallion asemakaava-alueen linnustoselvitys (Loviisan 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen linnustoselvitys (ISS Proko Oy)

11 11(23) Kotkan Hietasen sataman rakentamisesta mahdollisesta aiheutuvat myrkkyvaikutukset linnustoon (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2009 Linnustoselvitys Talin kartanon lehtoalueella Helsingissä (Helsingin 2009 Siuntion Störsvikin asemakaava-alueen linnustoselvitys (Siuntion kunta) 2008 Riihimäen Huhtimon asemakaava-alueen linnustoselvitys (Erat Oy) 2008 Riihimäen Riihimäenportin ja Sammaliston asemakaava-alueiden linnustoselvitykset (Riihimäen 2008 Sipoon Nevaksen kaava-alueen linnustoselvitys (Fredriksson maskin Ab) 2008 Vantaan Viinikkalan asemakaava-alueen linnustoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2007 Halikon Märynummen asemakaava-alueen linnustoselvitys (Halikon kunta) 2007 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen linnustoselvityksen jatkotyö (Realprojekti Oy) 2007 Espoon Kulloon kaava-alueen linnustoselvitys (CEJ Arkkitehdit Oy) 2006 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen linnustoselvitys (Realprojekti Oy) 2006 Kotkan Hietasen sataman YVA-selvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Valtatie 5:n (Leppävirta) luontoselvitysten linnustoselvitys (WSP LT-Konsultit Oy) 2006 Kotkan Mussalon sataman linnustoselvitys (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) Matelija- ja sammakkoeläinselvitykset 2013 Tuusulan kahden osayleiskaava-alueen viitasammakkoselvitykset (Tuusulan kunta) 2013 Järvenpään viitasammakkoselvitys (Järvenpään 2013 Viitasammakolle sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Horsbäckin asema- ja osayleiskaavaalueilla (Raaseporin 2013 Viitasammakolle sopivien elinympäristöjen kartoitus Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueella (Raaseporin 2013 Ahvenanmaan rupiliskoselvitys (Ålands landskapsregering) 2013 Asikkalan Vähä-Äiniön viitasammakkoselvitys (Hämeen Tulorakennus Oy) 2013 Lempäälän maanottoalueen viitasammakon elinpaikkojen selvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Kuuden asemakaava-alueen viitasammakkoselvitykset Hämeenlinnassa (Hämeenlinnan 2013 Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden viitasammakkoselvitys (Hämeenlinnan 2013 Vantaan Jokilan tilan viitasammakkoselvitys (Vantaan 2013 Säkylän osayleiskaava-alueen viitasammakkoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2012 Oriveden Eräjärven Uiherlanlahden viitasammakkoselvitys (Eräjärven Kehittämisyhdistys ry) 2012 Heinävaaran osayleiskaava-alueen viitasammakkoselvitys (Joensuun 2012 Raaseporin Nordcenterin asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys (Nordgolf Oy) 2012 Kirkkonummen Veikkolan Lamminjärven asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys (Suomen Mielenterveysseura) 2012 Järvenpään matelija- ja sammakkoeläinselvitys (Järvenpään 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) 2011 Vihdin Eerolan viitasammakkoselvitys (Helsingin 2011 Marja-Vantaan matelija- ja sammakkoeläinselvitys (Vantaan 2011 Sipoon Talman osayleiskaava-alueen viitasammakkoselvitys (Sipoon kunta) 2011 Kirkkonummen Porkkalan Vetokannaksen-Västerbergetin asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys (Vahanen Environment Oy) 2010 Matelija- ja sammakkoeläinlajiston käytävätarkastelu Hangon Hangonkylän asemakaava-alueella (Hangon 2010 Kahden puistolammen viitasammakkoselvitys Hangossa (Hangon 2010 Kirkkonummen Aavarannan asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys (Johtamistaidon opisto & SRV Yhtiöt Oyj) 2010 Kirkkonummen Veikkolanpuron osayleiskaava-alueen viitasammakkoselvitys (Monecon Oy) 2010 Viiden järven viitasammakkoselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen viitasammakkoselvitys (ISS Proko Oy) 2008 Matelija- ja sammakkoeläinlajiston selvitys Eurajoen Olkiluodossa (Posiva Oy) 2008 Riihimäen Riihimäenportin ja Sammaliston asemakaava-alueiden viitasammakkoselvitykset (Riihimäen 2008 Sipoon Nevaksen kaava-alueen viitasammakkoselvitys (Fredriksson maskin Ab) 2008 Vantaan Viinikkalan asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2007 Espoon Kulloon kaava-alueen viitasammakkoselvitys (CEJ Arkkitehdit Oy)

12 12(23) 2007 Halikon Märynummen asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys (Halikon kunta) 2007 Inkoon Långvassfjärdenin viitasammakkoselvitys (Lounais-Suomen Kovakuoriaisselvitykset ja -seurannat 2013 Huomionarvoisten kovakuoriaisten kannalta merkittävien luontokohteiden arviointi kasvillisuustietojen perusteella Järvenpäässä (Järvenpään 2012 Vantaan Veromiehenkylän huomionarvoisten lahopuukuoriaisten esiselvitys (Ramboll Finland Oy) Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten kovakuoriaisten esiintymisselvitys (Vantaan 2012 Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten kovakuoriaisten esiintymisen arviointi kasvitietojen perusteella (Vantaan 2011 Asemakaava-alueen lahopuukovakuoriaisten esiselvitys Kirkkonummen Porkkalassa (Vahanen Environment Oy) 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin lahopuukovakuoriaisten esiselvitys (Siuntion kunta) 2011 Viiden järven sukeltajaselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2010 Kahden puistolammen sukeltajaselvitys Hangossa (Hangon 2010 Viiden järven sukeltajaselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2010 Uhanalaisten kovakuoriaisten esiselvitys ja lajiselvityksiä yhdeksällä perinnemaisemakohteella Porvoossa (Porvoon 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen meriuposkuoriaisselvitys (ISS Proko Oy) 2010 Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kovakuoriaislajien esiintymisselvitys Kouvolan ratapihoilla (Kouvolan kaupunki & Ratahallintokeskus) Haminan Meltin suljetun kaatopaikan kunnostuksen vaikutusten seuranta hyönteislajistoon (Haminan Haminan Lunetti 4:n ja Nuolilinnakkeen gallerian hyönteislajiston seuranta (Museovirasto) 2009 Halavasepikälle sopivien elinympäristöjen selvitys Helsingin Talin kartanon alueella (Helsingin 2009 Uhanalaisille ja silmälläpidettäville kovakuoriaisille sopivien elinympäristöjen selvitys Kouvolan ratapihoilla (Kouvolan kaupunki & Ratahallintokeskus) 2009 Uhanalaisille ja muille huomionarvoisille kovakuoriaisille sopivien elinympäristöjen selvitys Hangon Lappohjassa ja Hangonkylässä (Hangon 2009 Espoon Lakiston alueen huomionarvoisten lahopuukovakuoriaisten esiselvitys (Rinnekoti-Säätiö) Helsingin Haltialan metsäalueen lahopuukuoriaisten seuranta (Helsingin 2008 Riihimäen Kalmun osayleiskaava-alueen uhanalaisten kovakuoriaisten selvitys (Riihimäen 2007 Eurajoen Liiklankarin Natura-alueen uhanalaisten, silmälläpidettävien ja muiden huomionarvoisten lahopuukovakuoriaisten selvitys (Teollisuuden Voima Oy & Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy) 2007 Naantalin Tamminiemen kovakuoriaislajiston selvitys (Lounais-Suomen Vantaan Mätäojan haapasepikän ja muiden uhanalaisten kovakuoriaisten selvitys (Vantaan 2006 Eurajoen Liiklankarin Natura-alueen uhanalaisten, silmälläpidettävien ja muiden huomionarvoisten lahopuukovakuoriaisten esiselvitys (Teollisuuden Voima Oy & Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy) 2006 Loviisan Rosenin ja Ungenin linnoitusten uhanalaisen kovakuoriaislajiston selvitystarpeen arviointi (Museovirasto) 2006 Loviisan Svartholmin linnakkeiden sekä seitsemän muun kohteen uhanalaisen kovakuoriaislajiston selvitystarpeen arviointi (Loviisan 2006 Kauniaisten Thurmaninpuiston valtaojan ja sen penkereen uhanalaisten ja muiden vaateliaiden kovakuoriaisten selvitys (Kauniaisten Helsingin Vuosaaren maantäyttöalueen kovakuoriaiskartoitus (Helsingin 2005 Kotkan Ruotsinsalmen merilinnoitusten uhanalaisen hyönteislajiston selvitys (Museovirasto) 2005 Harvinaisten ja uhanalaisten paahdekovakuoriaisten esiintymis- ja esiselvitys Mynämäellä, Laitilassa ja Pyhärannassa (Laitilan 2005 Helsingin Haltialan metsäalueen lahopuukuoriaisten seuranta - lähtötilanteen selvitys (Helsingin 2004 Vantaan Vehkalan täyttömäen, Mätäojan kosteikon ja Vaskivuoren metsäalueen sekä Pitkäkosken suojelualueen kovakuoriaisselvitys (Vantaan 2002 Haminan Meltin kaatopaikka-alueen uhanalaisten kovakuoriaisten selvitys (Haminan 2001 Haminan Meltin kaatopaikka-alueen uhanalaisten kovakuoriaisten esiselvitys (Haminan

13 13(23) Myrkkypistiäisselvitykset ja -seurannat Haminan Meltin suljetun kaatopaikan kunnostuksen vaikutusten seuranta hyönteislajistoon (Haminan Haminan Lunetti 4:n ja Nuolilinnakkeen gallerian hyönteislajiston seuranta (Museovirasto) 2009 Muurahaisten esiintymisselvitys Eurajoen Olkiluodossa (Posiva Oy) 2009 Lohjan Lohjanharjun paahdealueiden uhanalaisten myrkkypistiäisten elinympäristöjen selvitys (WSP Finland Oy) 2002 Paahdeympäristöjen hyönteisfaunan tilan ja lajien sopeutumisen sora- ja hiekkakuoppiin sekä näiden tarvitsemien hoitomuotojen selvitys (Suomen Nivelkärsäisselvitykset 2012 Vantaan Veromiehenkylän huomionarvoisten luteiden, kirvojen ja kaskaiden esiselvitys (Ramboll Finland Oy) Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten luteiden ja kirvojen esiintymisselvitys (Vantaan 2012 Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten lude- ja kirvalajien esiintymisen arviointi kasvitietojen perusteella (Vantaan 2009 Uhanalaisille ja silmälläpidettäville kaskaille, kirvoille ja luteille sopivien elinympäristöjen selvitys Kouvolan ratapihoilla (Kouvolan kaupunki & Ratahallintokeskus) 2009 Uhanalaisille ja muille huomionarvoisille kaskaille, kirvoille ja luteille sopivien elinympäristöjen selvitys Hangon Lappohjassa ja Hangonkylässä (Hangon Perhosselvitykset ja -seurannat 2013 Hangon Kolavikenin Furuvikin hietahitukoiselvitys (Uudenmaan ELY-keskus) 2013 Siilinjärven Maaninkaharjun paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys (Pohjois-Savon ELYkeskus) 2013 Hietaneilikkavyökoin esi- ja esiintymisselvitys Rautavaaran Harsukankaalla (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2013 Asikkalan Aurinkovuoren paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys sekä muurahaissinisiiven ja muiden huomionarvoisten perhoslajien esiintymisselvityksiä (Hämeen ELY-keskus) 2013 Luhtakultasiipiselvitys ja huomionarvoisten perhosten esiselvitys Heinolan Paason niityillä (Hämeen ELY-keskus) 2013 Toukokuusamahitukoin esiintymisselvitys Paraisten Pettebyssä (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2013 Kallioissulkasselvitys ja viiden esiintymän hoitosuunnitelma Torniossa (Lapin ELY-keskus) 2013 Pikkusinisiipiselvitys Savitaipaleella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2013 Pantterimittarin elinpaikkojen selvitys Helsingin Maunulan Pirttipolunpuistossa (Helsingin 2013 Kahden kalliokohteen hoitosuunnitelma ja kalliosinisiipiselvitys Vantaalla (Keimola Golf Club Oy) 2013 Ruissalon perhosselvityksen jatkotyö (Turun 2013 Ketosukkulakoin seuranta ja elinpaikan hoito (Tuusulan kunta) 2012 Paraisten Nauvon Käldingen kedon paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys (Varsinais- Suomen ELY-keskus) 2012 Paraisten Pettebyn paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys sekä kangasajuruoholla ja kuusamalla elävien lajien esiintymisselvityksiä (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2012 Vantaan Veromiehenkylän huomionarvoisten perhosten esiselvitys sekä kirjoverkkoperhosen ja suolaheinäkaitakoin esiintymisselvitykset (Ramboll Finland Oy) 2012 Paraisten Nauvon ja Turun Kakskerran juurilasisiipiselvitykset (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2012 Porvoon Kråkö-Bjurbölen paahdealueiden uhanalaisten perhosten esiselvitys (Porvoon 2012 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys ja kultasurviaiskoin selvitys Savonlinnassa (Etelä- Savon ELY-keskus) 2012 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys ja lajiselvityksiä Kerimäen Hälvänsaaressa (Etelä- Savon ELY-keskus) 2012 Hangon Tvärminnen hietahitukoiselvitys (Uudenmaan ELY-keskus) 2012 Raaseporin Bengsmoraan suunnitellun louhosalueen apollo- ja kalliosinisiipiselvitys (Envimetria Oy) 2012 Neljän suon uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten perhoslajien selvitys (Päijät-Hämeen liitto & Hämeen ELY-keskus) 2012 Päiväaktiivisten suurperhosten linjalaskenta Kristiinankaupungin Tiilitehtaanmäellä (Metsähallitus) 2012 Helsingin Maunulan Pirttipolunpuiston päiväaktiivisten suurperhosten selvitys (Helsingin 2012 Vieremän Hällämönharjun alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Pohjois-Savon ELY-keskus)

14 14(23) 2012 Rautavaaran Vellikankaan uhanalaisten perhosten esiselvitys (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen laukkaneilikkahohtokoiselvitys (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) 2012 Utsjoen laajennetun asemakaava-alueen ruijannokiperhosen ja muiden uhanalaisten perhosten selvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2012 Luoteis-Vantaan kalliosinisiipiselvitys (Vantaan Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten perhoslajien esiintymisselvitys (Vantaan 2012 Vantaan Myyrmäen suuralueen uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten perhoslajien esiintymisen arviointi kasvitietojen perusteella (Vantaan Idänokakoisan esiintymisselvitys Haminassa (Suomen Marunakätkökääriäisen ja vallitöyhtökoin seuranta ja esiintymisselvitys Haminassa (Haminan Ketosukkulakoin Järvenpään esiintymän hoidon seuranta (Keski-Uudenmaan Järvenpään uhanalaisten perhosten selvitys (Järvenpään 2011 Asemakaava-alueen kirjoverkkoperhosselvitys Kirkkonummen Porkkalassa (Vahanen Environment Oy) 2011 Kemiön keskustan kaunokkipeilikääriäisselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Luhtakultasiiven esiintymisselvitys ja lajin elinpaikkojen rajaukset kuudessa kohteessa (Lapin ELYkeskus) 2011 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys Vieremän Hällämönharjulla (Pohjois-Savon ELYkeskus) 2011 Valkoreunapussikoin esiintymisselvitys Taipalsaarella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2011 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys Taipalsaarella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2011 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien selvitys Jaalan Hartolassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2011 Kirvelilattakoiselvitys Helsingissä ja Inkoossa (Uudenmaan ELY-keskus) 2011 Humalakiiltokääriäisselvitys Karjalohjalla (Uudenmaan ELY-keskus) 2011 Neidonkielellä elävien uhanalaisten perhosten selvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys sekä ketosukkulakoin ja valkoreunapussikoin esiintymisselvitys lajien vanhoilla elinpaikoilla Mäntyharjulla (Etelä-Savon ELY-keskus) 2011 Vantaan Riipilän ja Jäppilän suunniteltujen kiviaineksen ottoalueiden kirjoverkkoperhosselvitys (Ramboll Finland Oy) 2011 Kalliosinisiiven esiintymisselvitys Heinolan Rautvuoren alueella (Hämeen ELY-keskus) 2010 Purtojuurisurviaiskoiselvitys Haminan Ristiniemen-Vilniemen alueella (Haminan 2010 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien esiselvitys Jaalan Hartolassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2010 Ketosukkulakoin Järvenpään esiintymän hoitosuunnitelma ja -ohjeet (Keski-Uudenmaan 2010 Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantakaavan muutoskohteiden apolloselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2010 Uhanalaisten perhoslajien esiselvitys ja lajiselvityksiä Kemiönsaaren Hiittisten kirkonkylän alueella (Kemiönsaaren kunta) 2010 Uhanalaisille ja silmälläpidettäville perhoslajeille sopivien elinympäristöjen esiselvitys Kiikalan Hyyppärän alueella (Lounais-Suomen ELY-keskus) 2010 Päiväaktiivisten suurperhosten linjalaskenta Kristiinankaupungin Tiilitehtaanmäellä (Metsähallitus) 2010 Uhanalaisten perhosten esiselvitys ja lajiselvityksiä yhdeksällä perinnemaisemakohteella Porvoossa (Porvoon 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen kirjoverkkoperhosselvitys (ISS Proko Oy) 2010 Kallioissulkasen ja luhtakultasiiven esiintymisselvitys sekä paahdealueiden uhanalaisten perhosten esiselvitys Torniossa ja Keminmaalla (Lapin ELY-keskus) 2010 Uhanalaisille ja silmälläpidettäville perhoslajeille sopivien elinympäristöjen esiselvitys Turun Kakskerrassa (Lounais-Suomen ELY-keskus) Haminan Lunetti 4:n ja Nuolilinnakkeen gallerian hyönteislajiston seuranta (Museovirasto) Haminan Meltin suljetun kaatopaikan kunnostuksen vaikutusten seuranta hyönteislajistoon (Haminan Uhanalaisille ja silmälläpidettäville perhosille sopivien elinympäristöjen selvitys sekä lajien esiintymisselvitys Kouvolan ratapihoilla (Kouvolan kaupunki & Ratahallintokeskus) 2009 Huomionarvoisten perhosten selvitys Talin kartanon lehtoalueella Helsingissä (Helsingin

15 15(23) 2009 Uhanalaisille ja muille huomionarvoisille perhosille sopivien elinympäristöjen selvitys sekä kangasajuruoholla elävien huomionarvoisten perhoslajien ja nummijuuriyökkösen esiintymisselvitys Hangon Lappohjassa ja Hangonkylässä (Hangon 2009 Marunakätkökääriäisen esiintymisselvitys Haminan Veturitallin alueella (Haminan 2009 Pikkusinisiiven, paahdekoin ja töyräspussikoin esiintymisselvitys Heinolassa (Hämeen ympäristökeskus & Heinolan 2009 Salpausselän paahdealueiden uhanalaisten perhosten elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys Nastolassa (Hämeen ympäristökeskus & Lahden 2009 Hyvinkään Kurkisuon ja Keihäsjoen perhosselvitykset (Vapo Oy & Pöyry Environment Oy) 2009 Apollon, kalliosinisiiven ja kirjoverkkoperhosen esiintymisselvitys Siuntion Störsvikin asemakaavaalueella (Siuntion kunta) 2009 Lohjan Lohjanharjun paahdealueiden uhanalaisten perhosten elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys (WSP Finland Oy) 2009 Helsingin/Espoon Ison Huopalahden uhanalaisten perhoslajien selvitys (Helsingin kaupunki & FCG Planeko Oy) Nauvon Sandön ja läheisten hiekkasaarten uhanalaisten perhosten esiselvitys ja selvitys (Lounais- Suomen Uhanalaisten perhosten elinpaikkojen hoito-ohjeisto Haminan paahdealueille (Haminan 2008 Muurahaissinisiiven tienvarsielinpaikkojen hoito-ohjeisto Taipalsaaressa (Tiehallinto) 2008 Halikon Märynummen asemakaava-alueen uhanalaisten perhoslajien selvitys (Halikon kunta) 2008 Päiväaktiivisten suurperhosten linjalaskenta Kristiinankaupungin Tiilitehtaanmäellä (Metsähallitus) 2008 Kalliosinisiiven ja pikkusinisiiven esiintymisselvitykset ja kallioalueiden uhanalaisten perhosten esiselvitys Heinolassa (Heinolan 2008 Lappeenrannan paahdealueiden uhanalaisten perhosten elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys (Lappeenrannan 2008 Sipoon Nevaksen kaava-alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Fredriksson maskin Ab) 2008 Inventering av Ålands hotade fjärilsarter (Ålands Landskapsregering) Ketosukkulakoin seuranta Järvenpäässä (Järvenpään 2007 Virolahden Huosiossuon uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien esiselvitys ja lajiselvitykset (Kotkan Energia Oy) 2007 Kalliosinisiiven esiintymisselvitys Heinolan Maitiaislahden alueella (Vattenfall Kaukolämpö Oy) 2007 Kalliosinisiiven, paahdekoin, töyräspussikoin ja valkoreunapussikoin selvitykset Heinolassa (Heinolan 2007 Erityisesti suojeltavan pikkusinisiiven elinympäristörajaukset Heinolassa (Hämeen 2007 Halikon Märynummen asemakaava-alueen pikkuapolloympäristöjen selvitys (Halikon kunta) 2007 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen kirjoverkkoperhosen esiintymisselvitys (Realprojekti Oy) 2007 Pallas-Ylläs kansallispuiston uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhosten seuranta (Metsähallitus) 2007 Purtojuurisurviaiskoin esiselvitys Joutsenossa (Kaakkois-Suomen 2007 Kallioissulkasen esiintymisselvityksen jatkotyö Tornion Kalkkimaalla (Lapin 2007 Viiden asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys ja uhanalaisten perhosten esiselvitys Haminassa (Haminan 2007 Naantalin Tamminiemen perhoslajiston selvitys (Lounais-Suomen 2007 Säkylän Säkylänharjun suppien uhanalaisten perhoslajien esiselvitys (Lounais-Suomen 2007 Nauvon Sandön uhanalaisten perhosten esiselvitys (Lounais-Suomen Inventering av Ålands fridlysta fjärilsarter (Ålands Landskapsregering) 2006 Kauniaisten Thurmaninpuiston valtaojan ja sen penkereen uhanalaisten ja muiden vaateliaiden perhosten esiselvitys (Kauniaisten 2006 Alastaron/Oripään Virttaankankaan ja Säkylän Huovinrinteen koillispuolen harjualueen uhanalaisten perhoslajien jatkoselvitys (Lounais-Suomen 2006 Loviisan Rosenin ja Ungernin linnoitusten uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien esiselvitys (Museovirasto) 2006 Loviisan Svartholmin linnakkeiden sekä seitsemän muun kohteen uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien esiselvitys (Loviisan 2006 Kotkan Hietasen sataman isokultasiiven ja purtojuurisurviaiskoin selvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy 2006 Pallas-Ylläs kansallispuiston uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhosten esiintymistietojen kokoaminen Hertta-tietokantaa varten (Metsähallitus) 2006 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen ympäristöselvityksen perhosten esiselvitys (Realprojekti Oy)

16 16(23) 2006 Uhanalaisten perhoslajien selvitykset Kiikalassa (Lounais-Suomen 2006 Uhanalaisten perhoslajien esiselvitys Suomusjärven Laukkalliolla (Lounais-Suomen 2006 Heinolan Maitiaislahden kalliosinisiipiesiintymä ja uhanalaiset paahdeperhoset (Heinolan 2006 Suonenjoen Lintharjun uhanalaisten perhoslajien jatkoselvitys (Pohjois-Savon 2006 Kotkan Hietasen sataman YVA-selvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Perhosten kannalta merkittävien luontokohteiden arviointi kasvillisuustietojen perusteella Järvenpäässä (Järvenpään 2006 Purtojuurisurviaiskoin esiintymisselvitys Kotkassa (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Ketosukkulakoin siirto- ja seurantasuunnitelma sekä siirron valvonta Järvenpäässä (Järvenpään 2006 Turun Ruissalon perhosselvitys (Turun 2006 Ketosukkulakoin elinpaikkojen selvitys ja rajaaminen Vantaan Keimolassa (Vantaan 2006 Vantaan Keimolassa havaittujen perhoslajien tietojen kerääminen (Vantaan 2006 Marunakätkökääriäisen, vallitöyhtökoin, purtojuurisurviaiskoin & ketomarunapussikoin selvitykset Haminassa (Haminan 2006 Uhanalaisten perhoslajien ja niiden elinympäristöjen tilan selvitys Imatran Immolassa (Suomen ympäristökeskus & Kaakkois-Suomen 2006 Uhanalaisten perhoslajien ja niiden elinympäristöjen tilan selvitys Ruokolahdella (Kaakkois-Suomen 2005 Kotkan Ruotsinsalmen merilinnoitusten uhanalaisen hyönteislajiston selvitys (Museovirasto) 2005 Harvinaisten ja uhanalaisten paahdeperhosten esiintymis- ja esiselvitys Mynämäellä, Laitilassa ja Pyhärannassa (Laitilan 2005 Kotkan Mussalon sataman YVA-luontoselvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2005 Järvenpään uhanalaisten perhosten selvitys (Järvenpään 2005 Ketosukkulakoi Järvenpäässä: vuoden 2005 havainnot ja esiintymien rajaus (Järvenpään 2005 Kallioissulkasen esi- ja esiintymisselvitys Tornion Kalkkimaalla (Lapin 2005 Suonenjoen Lintharjun uhanalaisten perhosten esiselvitys (Pohjois-Savon 2005 Alastaron/Oripään Virttaankankaan ja Säkylän Huovinrinteen koillispuolen harjualueen uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien esiselvitys (Lounais-Suomen 2005 Kiikalan Hyyppäränharjun paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien selvitys (Lounais-Suomen Helsingin Vuosaaren maantäyttöalueen uhanalaisperhosselvitys (Helsingin Helsingin Vuosaaren maantäyttöalueen perhoskartoitus (Helsingin 2004 Kotkan Katariinan uhanalaisten perhosten esiselvitys (OKA Oy) 2004 Avoimien hiekkamaiden uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien sekä neljän ketomarunalla elävän vaarantuneen perhoslajin selvityksen jatko-osa Haminassa (Haminan 2004 Taipalsaaren ampuma-alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Metsähallitus) 2004 Pikkusinisiiven ja muiden uhanalaisperhosten selvityksiä Hattula Hauho Hämeenlinna-alueella (Hämeen 2004 Säkylänharjun uhanalaisperhosselvityksen jatko-osa (Lounais-Suomen 2004 Uhanalaisten perhosten esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella Järvenpäässä (Järvenpään 2004 Kiikalan Hyyppäränharjun ja lentokentän uhanalaisperhosten esiselvitys (Lounais-Suomen 2004 Marunakätkökääriäisen ja vallitöyhtökoin esiintymisselvitys Haminassa (Haminan 2004 Vantaan Vehkalan täyttömäen, Mätäojan kosteikon ja Vaskivuoren metsäalueen sekä Pitkäkosken suojelualueen perhosselvitys (Vantaan 2004 Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien jatkoselvitys (Lohjan 2004 Jämijärven avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys (Metsähallitus) 2004 Pallas-Ounaksen kansallispuiston perhosselvitysten raportointi (Metsähallitus) 2004 Vantaan Viinikanmetsän uhanalaisperhosselvitys (Vantaan Järvenpään päiväperhoslajiston selvitys (Järvenpään 2003 Avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys Heinolassa (Heinolan kaupunki & Hämeen 2003 Kotkan Puistolan vanhan öljysataman uhanalaisten perhosten selvitys (Kotkan kaupunki, Oy Esso Ab, Oy Shell Ab & Vopak Chemicals Logistics Finland Oy) 2003 Undersökning av förekomsten av två på glasört levande akut hotade fjärilsarter på Åland (Ålands Landskapsstyrelse)

17 17(23) 2003 Säkylänharjun ampuma-alueen avoimien hiekkamaiden uhanalaisten ja harvinaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys, erityisesti suojeltujen perhoslajien etsintä ja harjusinisiiven seuranta (Lounais-Suomen 2003 Avoimien hiekkamaiden uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys sekä neljän ketomarunalla elävän vaarantuneen perhoslajin selvitys Haminassa (Haminan Perinneympäristöjen hoito ja kunnostus Suomessa, Ruotsissa ja Eestissä -LIFE projektin ennallistettavien perinnemaisemien perhosselvitys (WWF & Suomen Perhostutkijain Seura) Uhanalaisten perhosten vanhojen esiintymien selvitys Helsingissä (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto) 2002 Lopen Komion avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien esiselvitys (Metsähallitus) 2002 Perinneympäristöjen hoito ja kunnostus Suomessa, Ruotsissa ja Eestissä -LIFE projektin uhanalaisten ja silmälläpidettävien indikaattoriperhosten selvitys (WWF) 2002 Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien selvitys (Lohjan 2002 Parikkalan Siikalahden isokultasiiven esiintymisen selvitys (Metsähallitus) 2002 Haminan Meltin kaatopaikka-alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Haminan 2002 Kuhmon ja Sotkamon neljän perinnemaisemakohteen uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhosten esiselvitys (Metsähallitus) 2002 Haminan Rautatiekadun alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Haminan 2002 Lohjan kaupungin Teutarin vanhan kaatopaikan apolloperhosen ja kalliosinisiiven selvitys (Maanrakennus Veljekset Fagerström Oy) 2002 Paahdeympäristöjen hyönteisfaunan tilan ja lajien sopeutumisen sora- ja hiekkakuoppiin sekä näiden tarvitsemien hoitomuotojen selvitys (Suomen 2002 Haminan Veturitallin alueen uhanalaisten perhosten selvitys (Haminan 2002 Haminan Vepaanpolun uhanalaisten perhosten esiselvitys (Haminan 2002 Kemi-Tornio moottoritien perhosniittyjen arviointi (Lapin tiepiiri) 2002 Kotkan Puistolan uhanalaisten perhosten esiselvitys sekä neljän perhoslajin selvitys (Kotkan kaupunki, Oy Esso Ab, Oy Shell Ab & Vopak Chemicals Logistics Finland Oy) 2002 Haminan Pampöylin alueen uhanalaisten perhosten esiselvitys (Haminan 2002 Lahden Ritamäen luonnonsuojelualueen ja Kilpiäisten tikkametsän perhoslajiston selvitys (Lahden 2001 Parainen-Nauvo kiinteän yhteyden ympäristövaikutusten arviointiohjelman apolloperhosen esiintymisen selvitys (LT-konsultit Oy) 2001 Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden harvinaisten ja uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjen ja ravintokasvien selvitys (Lohjan 2001 Haminan Meltin kaatopaikka-alueen uhanalaisten perhosten esiselvitys (Haminan Helsingin Vuosaaren täyttömaa-alueella isokultasiipiselvitys suojelu- ja maisemointiohjeineen (Suunnittelukeskus Oy) Hangon Koverharin tehdasalueen kolmen uhanalaisen perhoslajin selvitys (Fundia Wire Oy) Suorasiipisselvitykset 2012 Vieremän Hällämönharjun alueen palosirkkaselvitys (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2009 Palosirkalle sopivien elinympäristöjen selvitys Kouvolan ratapihoilla (Kouvolan kaupunki & Ratahallintokeskus) 2009 Sinisiipisirkan esiintymisselvitys Hangon Lappohjassa (Hangon 2009 Salpausselän paahdealueiden palosirkalle sopivien elinympäristöjen selvitys Nastolassa (Hämeen ympäristökeskus & Lahden 2009 Lohjan Lohjanharjun paahdealueiden palosirkalle sopivien elinympäristöjen selvitys (WSP Finland Oy) Palosirkkaselvitys ja -seuranta Varsinais-Suomessa (Lounais-Suomen Vesihyönteisselvitykset ja -seurannat 2013 Pirkkalan maanottoalueen sudenkorentojen elinpaikkojen selvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Lempäälän maanottoalueen sudenkorentojen elinpaikkojen selvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Vantaan Jokilan tilan kirjojokikorentoselvitys (Vantaan 2012 Vantaan Veromiehenkylän huomionarvoisten sudenkorentojen esiselvitys (Ramboll Finland Oy) 2012 Oriveden Eräjärven Uiherlanlahden sudenkorentoselvitys (Eräjärven Kehittämisyhdistys ry) 2012 Helsingin Maunulan Pirttipolunpuiston sudenkorentoselvitys (Helsingin

18 18(23) 2011 Viiden järven sukeltaja- ja sudenkorentoselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2010 Kahden puistolammen sukeltajakuoriais- ja eteläntytönkorentoselvitys Hangossa (Hangon 2010 Kolmen järven sudenkorentoselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2010 Viiden järven sukeltajakuoriaisselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen sudenkorentoselvitys (ISS Proko Oy) 2009 Hyvinkään Kurkisuon ja Keihäsjoen sudenkorentoselvitys (Vapo Oy & Pöyry Environment Oy) 2008 Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien hyönteisseuranta (Pirkanmaan 2007 Viiden kosteikkoalueen sudenkorentoselvitys Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla (Lounais-Suomen 2006 Turun Ruissalon vesiperhosselvitys (Turun 2006 Pallas-Ylläs kansallispuiston uhanalaisten ja silmälläpidettävien vesiperhosten esiintymistietojen kokoaminen Hertta-tietokantaa varten (Metsähallitus) 2006 Kauniaisten Thurmaninpuiston valtaojan ja sen penkereen vesihyönteiset (Kauniaisten 2006 Hietasen sataman YVA-selvityksen sudenkorentoselvitys (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2005 Neljän arvokkaan lintuveden hyönteisselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan 2005 Harvinaisten ja uhanalaisten vesihyönteisten esiintymis- ja esiselvitys Mynämäellä, Laitilassa ja Pyhärannassa (Laitilan 2004 Pallas-Ounaksen kansallispuiston vesiperhosselvitysten raportointi (Metsähallitus) Hämähäkkiselvitykset 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen suppilohämähäkkiselvitys (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) Nilviäisselvitykset 2009 Maakotiloiden esiintymisselvitys Eurajoen Olkiluodossa (Posiva Oy) Lieroselvitykset 2009 Lierojen esiintymisselvitys Eurajoen Olkiluodossa (Posiva Oy) Putkilokasviselvitykset ja -seurannat 2013 Raaseporin Karjaan Tallåkerin asemakaava-alueen putkilokasviselvitys (Raaseporin 2013 Neljän järven vesikasvikartoitus Uudellamaalla (Uudenmaan ELY-keskus) 2013 Lietetatarselvitys kahdella Natura-alueella Itä-Uudellamaalla (Uudenmaan ELY-keskus) 2013 Pirkkalan maanottoalueen putkilokasviselvitys (Lemminkäinen Oyj) 2013 Vantaan Jokilan tilan putkilokasviselvitys (Vantaan 2012 Paraisten Nauvon Käldingen kedon paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2012 Paraisten Pettebyn paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2012 Asikkalan Muurahaismäen kasvillisuusselvitys (Destia Oy) 2012 Porvoon Kråkö-Bjurbölen paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys (Porvoon 2012 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Savonlinnassa (Etelä-Savon ELYkeskus) 2012 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Kerimäen Hälvänsaaressa (Etelä-Savon ELY-keskus) 2012 Raaseporin Bengsmoraan suunnitellun louhosalueen ympäristön isomaksaruohoselvitys (Murskepojat Oy) 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen kasvillisuusselvitykset (Kankaanpään 2012 Helsingin Maunulan Pirttipolunpuiston kasvillisuusselvitys (Helsingin 2012 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Rautavaaran Vellikankaalla (Pohjois- Savon ELY-keskus) 2012 Kolmen järven vesikasvillisuusselvitykset Uudellamaalla (Uudenmaan ELY-keskus) 2012 Viiden järven vesikasvillisuusselvitykset Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus) 2012 Kirkkonummen Veikkolan Lamminjärven asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Suomen Mielenterveysseura)

19 19(23) 2012 Hangon Santalan ja Tränuholmenin asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Suomen Vapaakirkko & Wixplan Oy) 2012 Utsjoen laajennetun asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) 2012 Vantaan Korson suuralueen kasvillisuusselvitys (Vantaan Kallio- ja hiekka-alueiden luontokartoitus Päijät-Hämeessä (POSKI-projekti) (GTK) Hukkariisin seuranta Kotkan Huumanpohjan siirtoviemärilinjalla (Kymen Vesi Oy) Hukkariisin koeistutukset ja istutusten seuranta Kotkan Huumanpohjan alueella (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2011 Helsingin Annantalon kasvillisuusselvitys (Helsingin kulttuurikeskus) 2011 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Vieremän Hällämönharjulla (Pohjois- Savon ELY-keskus) 2011 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Taipalsaarella (Kaakkois-Suomen ELYkeskus) 2011 Järvien ekologisen tilan seurannan vesikasvikartoitukset neljällä järvellä Uudellamaalla (Uudenmaan ELY-keskus) 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin kasvillisuusselvitys (Siuntion kunta) 2011 Vihdin Eerolan kasvillisuusselvitys (Helsingin 2011 Järvenpään kasvillisuusselvitysten täydentäminen (Järvenpään 2011 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys ketosukkulakoin ja valkoreunapussikoin vanhoilla elinpaikoilla Mäntyharjulla (Etelä-Savon ELY-keskus) 2011 Kirkkonummen Porkkalan Vetokannaksen-Västerbergetin asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Vahanen Environment Oy) 2011 Jyväskylän Tikkakosken Itärannan asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Plaanari Oy & Kruunuasunnot Oy) 2011 Kemiönsaaren Kemiön keskustan osayleiskaava-alueen kasvillisuusselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Kemiönsaaren Taalintehtaan osayleiskaava-alueen kasvillisuusselvitys (Kemiönsaaren kunta) 2011 Vantaan Myyrmäen suuralueen kasvillisuusselvitys (Vantaan 2011 Kemiönsaaren Dragsfjärdin asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Kemiönsaaren kunta) Kukkiajärven ormioselvitys (Pirkanmaan ELY-keskus) Kasvillisuusselvitys rakennuspaikan siirtoa varten Porvoon Emäsalossa (Eriksson Arkkitehdit Oy) Seuranta Kotkan Hietasen sataman rakentamisen vaikutuksista hukkariisiin ja juurtokaislaan (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2010 Raaseporin Bengsmoran kasvillisuusselvitys (Murskepojat Oy & Uudenmaan Maanrakennussuunnittelu Oy) 2010 Finströmin Norrskogin asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (AB Norrskogsby) 2010 Kirkkonummen Aavarannan asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Johtamistaidon opisto & SRV Yhtiöt Oyj) 2010 Kirkkonummen Veikkolanpuron osayleiskaava-alueen kasvillisuusselvitys (Monecon Oy) 2010 Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantakaavan muutoskohteiden uhanalaisten kasvilajien selvitys (Kemiönsaaren kunta) 2010 Kemiönsaaren Rönnsholmenin kasvillisuusselvitys (Sten Öhman) 2010 Lempäälän Ahtialanjärven kasvillisuusselvitys (Pirkanmaan ELY-keskus) 2010 Loviisan Harmaakallion asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Loviisan 2010 Länsi-Turunmaan Nauvon eteläisen saariston osayleiskaavan muutosalueiden kasvillisuusselvitys (Länsi- Turunmaan 2010 Sipoon Eriksnäsin osayleiskaava-alueen kasvillisuusselvitys (ISS Proko Oy) 2010 Sipoon Talman osayleiskaava-alueen kasvillisuusselvitys (Sipoon kunta) 2010 Uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Kemiönsaaren Hiittisten kirkonkylän alueella (Kemiönsaaren kunta) 2010 Uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys yhdeksällä perinnemaisemakohteella Porvoossa (Porvoon 2010 Paahdealueiden uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys Torniossa ja Keminmaalla (Lapin ELYkeskus) 2010 Paahdealueiden uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Jaalan Hartolassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2010 Uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien ravintokasvien selvitys Kiikalan Hyyppärän alueella (Lounais-Suomen ELY-keskus)

20 20(23) 2010 Uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien ravintokasvien selvitys Turun Kakskerrassa (Lounais- Suomen ELY-keskus) Haminan Meltin suljetun kaatopaikan kunnostuksen vaikutusten seuranta kasvillisuuteen (Haminan Haminan Lunetti 4:n ja Nuolilinnakkeen gallerian hyönteislajiston seuranta (Museovirasto) 2009 Paahdealueiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien kovakuoriaisten, nivelkärsäisten ja perhosten ravintokasvien selvitys Kouvolan ratapihoilla (Kouvolan kaupunki & Ratahallintokeskus) 2009 Putkilokasviselvitys Talin kartanon lehtoalueella Helsingissä (Helsingin 2009 Uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten hyönteisten ravintokasviselvitys Hangon Lappohjassa ja Hangonkylässä (Hangon 2009 Salpausselän paahdealueiden uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys Nastolassa (Hämeen ympäristökeskus & Lahden 2009 Siuntion Störsvikin asemakaava-alueen putkilokasviselvitys (Siuntion kunta) 2009 Lohjan Lohjanharjun paahdealueiden uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys (WSP Finland Oy) 2008 Kallioalueiden uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys Heinolassa (Heinolan 2008 Lappeenrannan paahdealueiden uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys (Lappeenrannan 2008 Nauvon Sandön ja läheisten hiekkasaarten uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys (Lounais- Suomen 2008 Riihimäen Huhtimon asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Erat Oy) 2008 Riihimäen Kalmun osayleiskaava-alueen kasvillisuusselvitys (Riihimäen 2008 Riihimäen Riihimäenportin ja Sammaliston asemakaava-alueiden kasvillisuusselvitys (Riihimäen 2008 Sipoon Nevaksen kaava-alueen kasvillisuusselvitys (Fredriksson maskin Ab) 2008 Vantaan Viinikkalan asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Eriksson Arkkitehdit Oy) Järvenpään kasvillisuusselvitysten täydentäminen (Järvenpään Ketosukkulakoin ja siirretyn kasvillisuuden seuranta Järvenpäässä (Järvenpään Imatran tehtaiden meesakuopan kämmekkäniityn siirtoistutus, alueen maisemoinnin suunnittelu ja toteuttaminen (StoraEnso Oyj) 2007 Virolahden Huosiossuon uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien ravintokasvien selvitys (Kotkan Energia Oy) 2007 Arvio Kotkan Hietasen sataman rakentamisen vaikutuksista hukkariisiin ja juurtokaislaan (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2007 Halikon Märynummen asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys (Halikon kunta) 2007 Purtojuurisurviaiskoin ravintokasvin selvitys Joutsenossa (Kaakkois-Suomen 2007 Viiden asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys ja uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys Haminassa (Haminan 2007 Vihdin Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A:n täydentävät kasvillisuusselvitykset (WSP LT-Konsultit) 2007 Säkylän Säkylänharjun suppien uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys (Lounais-Suomen 2007 Nauvon Sandön uhanalaisten perhosten ravintokasvien selvitys (Lounais-Suomen 2006 Haminan Meltin suljetun kaatopaikan kasvillisuuden palautussuunnitelma ja toteutus (Haminan 2006 Loviisan Rosenin ja Ungernin linnoitusten uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien ravintokasvien selvitys (Museovirasto) 2006 Loviisan Svartholmin linnakkeiden sekä seitsemän muun kohteen uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien ravintokasvien selvitys (Loviisan 2006 Kauniaisten Thurmaninpuiston valtaojan ja sen penkereen putkilokasvit (Kauniaisten 2006 Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueen ympäristöselvityksen kasvillisuusselvitys (Realprojekti Oy) 2006 Uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien selvitys Suomusjärven Laukkalliolla (Lounais-Suomen 2006 Isomaksaruoho Heinolan Maitiaislahdella (Heinolan 2006 Suonenjoen Lintharjun uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien jatkoselvitys (Pohjois-Savon 2006 Kotkan Hietasen sataman YVA-selvitykset (Kotkan Satama Oy & Ecobio Oy) 2006 Valtatie 5:n (Leppävirta) luontoselvitysten kasvillisuusselvitys (WSP LT-Konsultit Oy) 2006 Perhosten kannalta merkittävien luontokohteiden arviointi kasvillisuustietojen perusteella Järvenpäässä (Järvenpään 2006 Uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien tilan selvitys Imatran Immolassa (Suomen ympäristökeskus & Kaakkois-Suomen

FAUNATICA OY:N TOTEUTTAMAT TYÖT 8.11.2015

FAUNATICA OY:N TOTEUTTAMAT TYÖT 8.11.2015 1(30) FAUNATICA OY:N TOTEUTTAMAT TYÖT 8.11.2015 Sama hanke voidaan usein luokitella usean eri otsikon alle riippuen sen sisältämien osatöiden luonteesta. Näin ollen tietty hanke esiintyy tarvittaessa eri

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI 1

NAANTALIN KAUPUNKI 1 NAANTALIN KAUPUNKI 1 ILMANLAATURAPORTIT Finnfeeds Finland Oy, Hajupäästöjen leviämisselvitys, Ilmatieteen laitos Ilman laadun tutkimus 3.9.2002 Turun seudun päästöjen leviämismalliselvitys (Energiantuotannon,

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Kaavaselostus Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2012 Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 3 2 Tiivistelmä 6 3 Lähtökohdat 9 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 9

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Uudenmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 3.2.2014 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

AVUSTUKSET LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEEN HARRASTUSTOIMINTAAN V. 2015

AVUSTUKSET LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEEN HARRASTUSTOIMINTAAN V. 2015 AVUSTUKSET LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEEN HARRASTUSTOIMINTAAN V. 2015 KYMI Imatra Imatran kaupunki, Musiikkiopisto 3000 Lappeenranta Lappeenrannan Taideyhdistys ry 1500 Lappeenranta Saimaan Nuorisoseurat

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 15.4.2013 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että Kotkan seudulla linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen luontoselvityksiä

Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen luontoselvityksiä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2011 Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen luontoselvityksiä Raimo Pakarinen ja Ville Hahkala (toim.) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja

Lisätiedot

Kiireellisesti ja erityisesti suojeltavat lajit. - turvaamistoimia ja rajauspäätökset

Kiireellisesti ja erityisesti suojeltavat lajit. - turvaamistoimia ja rajauspäätökset Kiireellisesti ja erityisesti suojeltavat lajit - turvaamistoimia ja rajauspäätökset Luonnonsuojeluosasto ylitarkastaja Iiro Ikonen 15.12.2016 22.12.2016 Kiireellisesti suojeltavien lajien neuvottelut

Lisätiedot

HARMAAKALLION ALUE LUONTOSELVITYS. LOVIISAN KAUPUNKI Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto. Sisko Jokinen, kaavasuunnittelija

HARMAAKALLION ALUE LUONTOSELVITYS. LOVIISAN KAUPUNKI Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto. Sisko Jokinen, kaavasuunnittelija HARMAAKALLION ALUE LUONTOSELVITYS LOVIISAN KAUPUNKI Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto Sisko Jokinen, kaavasuunnittelija 6.2.2008 Täydennetty 12.6.2008, 1.12.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1.-30.4.2016

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1.-30.4.2016 Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1.-30.4.2016 Maakunta Asia / Kunta Asiakas Diaarinumero Päätösnumero Vireilletulopäivä Päätöspäivä Orion Oyj:n Espoon lääkevalmistetehtaan ympäristöluvan tarkistaminen,

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 27.5.2014 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan liikkumis- ja oleskelurajoituksista

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 2.3.2016 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Biolan alue tulee mukaan osayleiskaavaan

Biolan alue tulee mukaan osayleiskaavaan Muistio 1 (6) Hakula Anna Euran kunta EURAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA (RL 66 ) Aika 22.2.2013 klo 10 Paikka Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie 10 Läsnä Tuomo Knaapi Varsinais-Suomen ELY-keskus Olli Mattila

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja

Vastaanottokeskusten yhteystietoja YHTEYSTIETOJA 11.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8. KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO Puh 040 356 500, Fax 016-642259 31.8.2010 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 13.3.2008

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 13.3.2008 Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen 13.3.2008 Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala

16WWE Vapo Oy. Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 24.9.2010 Vapo Oy Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala 1 Vapo Oy, Iso-Lehmisuon täydentävä kasvillisuusselvitys, Vaala Sisältö 1 TEHTÄVÄN KUVAUS 1 2 TULOKSET 1 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 1 4 KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin vastaanottokeskus, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin vastaanottokeskus, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki YHTEYSTIETOJA 6.3.2017 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavanumero: xxxxx Hanko, 10.05.2007/20.05.2008/2203.2010 HANKO RANTA-ASEMAKAAVA TVÄRMINNEN KYLÄ TILA: DROTTNINGSTRAND RN:0 3:27 SEKÄ TILAT: NYGÅRD RN:O 2:5, NYGÅRD I RN:O 3:11, KONUNGSHOLM RN:O 3:19,

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

ELYt ja merialueiden suunnittelu

ELYt ja merialueiden suunnittelu ELYt ja merialueiden suunnittelu Varsinais-Suomen EL- keskus, Outi Vesakoski, Luonnonsuojelu 15.4.2010 1 2 ELYt ja luonnon monimuotoisuus Tehtävät Valvoo suotuisan suojeluntason toteutumista lajeilla ja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko , tarkistettu

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko , tarkistettu Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko 27.5.2014, tarkistettu 27.8.2015 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot