Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004"

Transkriptio

1 Tutkintaselostus A 1/2004 Y Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Ajoneuvoyhdistelmä, kuorma-auto REY-481 ja perävaunu PZU-497 Linja-auto, IUF-867 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä.

2 Onnettomuustutkintakeskus Centralen för undersökning av olyckor Accident Investigation Board Finland Osoite / Address: Sörnäisten rantatie 33 C Adress: Sörnäs strandväg 33 C FIN HELSINKI HELSINGFORS Puhelin / Telefon: (09) Telephone: Fax: (09) Fax: Sähköposti: E-post: Internet: tai eller or Henkilöstö / Personal / Personnel: Johtaja / Direktör / Director Hallintopäällikkö / Förvaltningsdirektör / Administrative director Osastosihteeri / Avdelningssekreterare / Assistant Toimistosihteeri / Byråsekreterare / Assistant Tuomo Karppinen Pirjo Valkama-Joutsen Sini Järvi Leena Leskelä Ilmailuonnettomuudet / Flygolyckor / Aviation accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief air accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Aircraft accident investigator Esko Lähteenmäki Hannu Melaranta Raideliikenneonnettomuudet / Spårtrafikolyckor / Rail accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief rail accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Rail accident investigator Esko Värttiö Reijo Mynttinen Vesiliikenneonnettomuudet / Sjöfartsolyckor / Maritime accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief maritime accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Maritime accident investigator Martti Heikkilä Risto Repo ISBN ISSN Multiprint Oy, Helsinki 2005

3 TIIVISTELMÄ Perjantaina klo tapahtui Äänekosken Konginkankaalla valtatiellä 4 liikenneonnettomuus, jossa Viitasaarelta Helsinkiin matkalla olleen Transpoint Oy Ab:n omistaman raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu ja Helsingistä Kuusamoon matkalla ollut Aurinkobussit Oy:n käyttämä linja-auto törmäsivät toisiinsa. Ajoneuvoyhdistelmän kuormana oli paperirullia. Linjaautossa oli onnettomuushetkellä 36 matkustajaa. Onnettomuudessa sai surmansa 22 matkustajaa sekä linja-auton kuljettaja, muut matkustajat loukkaantuivat vakavasti. Kuorma-auton kuljettaja säilyi vammoitta. Ajoneuvoyhdistelmä oli lähtenyt Helsingistä klo Viitasaarelle kuormanaan kappaletavaraa. Saman yhtiön Rovaniemeltä lähtenyt ajoneuvoyhdistelmä kuormattiin Kemissä paperirullilla. Yhdistelmät saapuivat Viitasaarelle yöllä. Siellä kuljettajat vaihtoivat autojen vaihtokuormakorit ja perävaunut. Yhdistelmät lähtivät Viitasaarelta kohti Helsinkiä ja Rovaniemeä noin klo Noin puoli tuntia Viitasaarelta lähdön jälkeen Helsinkiin lähtenyt ajoneuvoyhdistelmä saapui Konginkankaalla paikkaan, jossa tie kaartaa ajosuunnassa vasemmalle. Tässä kohtaa tiessä on ohituskaista pohjoisen suuntaan. Alamäen kaarteessa, noin 550 m ennen törmäyspaikkaa, ajoneuvon perävaunu alkoi heittelehtiä ja noin 150 m ennen törmäyspaikkaa perävaunun takaosa suistui tien oikeaan luiskaan lumihankeen takapyörien käydessä enimmillään noin neljän metrin päässä asfaltin reunasta. Luiskasta perävaunu nousi takaisin tielle ja ajoneuvoyhdistelmä ajautui vasemmalle. Kuljettaja pyrki ohjaamaan ajoneuvoyhdistelmän omalle kaistalleen, mutta perävaunu siirtyi linja-auton käyttämälle kaistalle. Vastaan tullut linja-auto, joka kulki omalla kaistallaan, iskeytyi lähes keskelle perävaunun etuseinää. Törmäyksen voimasta linja-auton etuosa murskaantui. Perävaunun irronnut etuseinä tunkeutui linja-auton matkustamoon, lähes puoliväliin saakka, perävaunun kuormana olleiden paperirullien (noin 800 kg/kpl) painamana. Ajoneuvoyhdistelmä jatkoi törmäyksen jälkeen vielä noin 25 m eteenpäin ja perävaunu työnsi linja-auton edellään takaperin tien luiskaan. Kuorma-auto paiskautui törmäyksen hidastamana ajosuunnassaan vasemmalle ja iskeytyi voimakkaasti linja-auton vasempaan kylkeen. Iskun jälkeen kuorma-auto suistui ajosuunnassaan vasemmalle ojaan. Autossa kiinni pysynyt perävaunu jäi tielle linja-auton kohdalle sen ajokaistalle. Ajopiirturien rekisteröintien mukaan sekä ajoneuvoyhdistelmän että linja-auton nopeus törmäyshetkellä oli noin 70 km/h. Tutkimuksissa todettiin muun muassa, että molempien ajoneuvojen kuljettajilla oli voimassa oleva ajo-oikeus eikä alkoholilla tai muilla päihteillä ollut osuutta tapahtumaan. Molempien ajoneuvojen ajoreitit oli suunniteltu siten, että niitä ei ollut mahdollista ajaa voimassaolevien nopeusrajoitusten eikä ajo- ja lepoaikasäädöksien puitteissa. Kummassakaan ajoneuvossa ei todettu onnettomuuden syntymiseen vaikuttanutta teknistä vikaa. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylitti suurimman sallitun massan noin kg:lla. Ylikuormalla ei todettu olleen ratkaisevaa merkitystä onnettomuuteen. I

4 Maantie oli onnettomuuspaikalla erittäin liukas paikallisen sadekuuron kasteleman tienpinnan jäädyttyä. Molemmat ajoneuvot ajoivat yli tiekohtaisen talvinopeusrajoituksen 80 km/h ja tien liukkauden huomioon ottaen liian suurella tilannenopeudella. Tien kunnossapitäjä ei saanut tietoa lähestyvästä sadekuurosta. Tutkintalautakunta ajoi onnettomuuspaikan tieosuudella vertailuajoja ja niiden tuloksien perusteella tehtiin tietokonesimulaatioita ajoneuvoyhdistelmän hallinnanmenetyksen syiden selvittämiseksi. Tutkintalautakunta määritti onnettomuuden syyt tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille kehitetyn menetelmän mukaisesti. Syitä löytyi sekä ajoneuvoyhdistelmän että linjaauton hallinnasta. Muita syytekijöitä löytyi ajoneuvoista, liikenneympäristöstä sekä kuljetusjärjestelmätekijöistä. Lisäksi löytyi vammautumista lisänneitä syitä. Syitä löytyi yhteensä 32 kpl, joista osa oli välittömiä ja osa taustasyitä. Välittömäksi syyksi todettiin ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan osalta ajoneuvon ajohallinnan menetys ja merkittävimpinä taustatekijöinä epäedullisen ajolinjan valinta, ajoneuvon suuri tilannenopeus ja kuljettajan mahdollisesti alentunut vireystila. Linja-auton kuljettajan osalta välittömäksi syyksi todettiin havaintovirhe, jonka seurauksena väistö myöhästyi. Taustasyyksi todettiin suuri ajonopeus liukkaalla kelillä. Kuolemaan johtaneiden ja vakavien vammojen syntymiseen vaikuttivat ajoneuvoyhdistelmän osalta perävaunun kuormakorin heikko rakenne, puutteellinen kuorman sidonta sekä ajoneuvon suuri tilannenopeus. Linja-auton osalta vammauttaviksi tekijöiksi todettiin linja-auton etupään heikko törmäyskestävyys, turvavöiden käyttämättömyys, auton suuri tilannenopeus ja ajoneuvojen massojen suuri ero. Tutkintalautakunta laati 21 turvallisuussuositusehdotusta, joista liikenne- ja viestintäministeriölle kohdistui 13. Lisäksi suositusehdotuksia annettiin seuraaville tahoille: kauppa- ja teollisuusministeriölle, sisäasiainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, valtionvarainministeriölle, Ajoneuvohallintokeskukselle, Hätäkeskuslaitokselle, Tiehallinnolle ja Linja-autoliitolle. Saatujen lausuntojen perusteella suositusehdotuksia poistettiin ja yhdistettiin niin, että suosituksien määräksi jäi 17. Raskaan ajoneuvoliikenteen turvallisuuden parantamisen kannalta tutkintalautakunta pitää tärkeimpinä seuraavaa viittä suositusta: Kuorma-autojen nopeudenrajoittimet säädetään ajoneuvokohtaiselle enimmäisnopeudelle 80 km/h. Lainsäädäntöä muutetaan siten, että ajopiirturin taltioiman nopeustiedon perusteella kuljettajalle voidaan määrätä rangaistusseuraamus ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen rikkomisesta. Linja-auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajatutkintoon pääsyn edellytyksenä tulisi olla hyväksytysti suoritettu raskaan liikenteen ennakoivan ajon kurssi. II

5 Työnjohto-oikeutta kuljettajaan käyttävä osapuoli velvoitetaan kantamaan osaltaan vastuu mahdollisesta rikkomuksesta tai seuraamuksesta. Ajo- ja lepoaikarikkeistä, työaikalainsäädännön rikkomuksista sekä ajoneuvokohtaisten akseli-, teli- ja kokonaismassojen ylityksistä määrättäviä rangaistuksia ja seuraamuksia tulisi muuttaa ankarammiksi. Rangaistuksilla ja seuraamuksilla tulisi olla todellista merkitystä kuljettajalle ja kuljetusyritykselle sekä niille kuljetusketjun osapuolille, jotka ovat omilla toimenpiteillään, antamalla puutteellisia tai virheellisiä tietoja, käyttämällä työnjohto-oikeutta tai muuta suoraa ohjausta, vaikuttaneet laittoman tilanteen syntymiseen. Tutkintaselostuksen lyhennelmä julkaistaan myös englanniksi. SAMMANDRAG Fredagen klockan inträffade i Konginkangas vid Äänekoski på riksväg 4 en trafikolycka, där släpvagnen av en tung fordonskombination på väg från Viitasaari till Helsingfors, ägd av Transpoint Oy Ab, och en buss, använd av Aurinkobussit Oy och på väg ifrån Helsingfors till Kuusamo, kolliderade. Fordonskombinationen var lastad med pappersrullar. 36 passagerare befann sig i bussen vid olyckstillfället. Vid olyckan omkom 22 passagerare samt bussens förare, de övriga passagerarna förolyckades allvarligt. Lastbilens förare förblev oskadad. Fordonskombinationen hade avgått från Helsingfors klockan till Viitasaari lastad med styckegods. Samma företags fordonskombination, som hade avgått från Rovaniemi, hade lastats i Kemi med pappersrullar. Fordonskombinationerna anlände till Viitasaari under natten Förarna bytte där bilarnas lastflak och släpvagnar. Fordonskombinationerna avgick från Viitasaari i riktning mot Helsingfors och Rovaniemi ungefär klockan Cirka en halvtimme efter avgången från Viitasaari anlände fordonskombinationen, som var på väg till Helsingfors, till ett ställe i Konginkangas, där vägen svänger i färdriktningen åt vänster. Vid det här stället av vägen finns en omkörningsfil i riktning mot norr. Fordonets släpvagn började kasta sig i svängen av en utförsbacke ungefär 550 meter före kollisionsstället och cirka 150 meter före kollisionsstället störtade släpvagnens bakre del till vägrenen i snödrivan. De bakre hjulen hamnade som mest cirka fyra meter ifrån asfaltkanten. Släpvagnen steg från sluttningen tillbaka till vägen och fordonskombinationen drev åt vänster. Föraren försökte styra fordonskombinationen till sin egen fil, men släpvagnen flyttade sig till den fil som användes av bussen. Den mötande bussen, som for i sin egen fil, kolliderade nästan mitt i släpvagnens främre gavel. Bussens främre del krossades av kollisionskraften. Släpvagnens främre vägg, som hade lossnat, trängde nästan halvvägs in i bussens passagerarutrymme tryckt av pappersrullar (cirka 800 kg/styck), som släpvagnen hade lastats med. Fordonskombinationen fortsatte efter kollisionen ungefär 25 meter framåt och släpvagnen tryckte framför sig bussen baklänges till vägrenen. Lastbilen slungades retarderad av kollisionen i färdriktningen åt vänster och kolliderade kraftfullt i bussens vänstra sida. Efter islaget lastbilen III

6 störtade i diket åt vänster i sin färdriktning. Släpvagnen, som satt fast i lastbilen, stannade kvar på vägen vid bussen i bussens fil. Enligt färdskrivarnas registreringar hade både fordonskombinationen och bussen vid kollisionsögonblicket en hastighet på cirka 70 km/h. Det konstaterades i undersökningarna bland annat, att förarna av båda fordon hade giltiga körkort och varken alkohol eller andra berusningsmedel hade någon del i händelsen. Färdplaneringen av båda fordon var sådana att de inte hade en möjlighet att köra enligt rådande hastighetsbegränsningar och bestämmelser för vilotider. Det konstaterades inte några tekniska fel i någon av fordonen, som hade medverkat i olyckan. Fordonskombinationens totalmassa överskred den högsta tillåtna massan med ungefär kg. Överlasten konstaterades inte ha haft någon avgörande betydelse för olyckan. Landsvägen var vid olycksplatsen mycket hal efter att vägytan hade frusit till efter en lokal regnskur. Båda fordon körde med en hastighet som var över den för vägen tillåtna begränsningen under vintertid 80 km/h och beaktande det hala väglaget med en för situationen för hög hastighet. Vägförvaltaren fick inte information om den nalkande regnskuren. Haverikommissionen körde på olycksplatsens vägavsnitt jämförande körningar och baserat på dessa resultat gjordes datorsimuleringar för att klargöra orsakerna till förlusten av kontroll på fordonskombinationen. Haverikommissionen fastställde orsakerna till olyckan enligt en metod utvecklad för haverikommissioner för väg- och terrängtrafikolyckor. Orsaker hittades i kontrollen av både fordonskombinationen och bussen. Andra faktorer hittades i fordon, trafikmiljö samt faktorer i transportsystem. Dessutom hittades faktorer som bidrog till kroppsskador. Sammanlagt hittades 32 bidragande orsaker, varav en del omedelbara och andra bakomliggande. Som omedelbar orsak konstaterades beträffande fordonskombinationens förare förlusten av körningskontroll och som mest betydande bakomliggande orsaker valet av en ogynnsam körningslinje, fordonets höga hastighet vid situationen och förarens möjligen nedsatta vakenhet vid körningen. Beträffande bussens förare konstaterades som omedelbar orsak en felaktig iakttagelse, och som försenade undanmanövern. Som bakomliggande orsak konstaterades en hög hastighet vid halt väglag. Till uppkomsten av dödliga och allvarliga kroppsskador inverkade för fordonskombinationens del den svaga strukturen av släpvagnens lastkorg, det bristfälliga fastsurrandet av lasten samt fordonets höga fart vid situationen. För bussens del konstaterades att faktorer, som ledde till kroppsskador, var bussens framdelens svaga krockhållfasthet, brist på användandet av säkerhetsbälten, bussens höga hastighet vid situationen samt den stora skillnaden i fordonens massa. Haverikommissionen gav 21 säkerhetsrekommendationer, varav 13 stycken inriktades till trafikoch kommunikationsministeriet. Däröver rekommendationer gavs till följande parter: handels- och industriministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Fordonsförvaltningscentralen AKE, Nödcentralsverket, Vägförvaltningen samt Bussförbundet. Ur synpunkten att förbättra den tunga fordonstrafikens säkerhet anser haverikommissionen fem rekommendationer som mest viktiga: IV

7 Lastbilarnas farthållare ställs in på den fordonsvisa maximala hastigheten 80 km/h. Lagstiftningen ändras så, att föraren kan påbjudas en straffpåföljd för brytandet av den fordonsvisa maximala hastigheten, baserat på hastighetsdata registrerad av färdskrivaren. Som förutsättning för antagning till förarprov för fordonskombinationer och bussar borde vara en passerad kurs i föregripande körning för tung trafik. Den arbetsledande parten till föraren förpliktas för sin del ansvaret av en möjlig förseelse eller påföljd. Straff och andra påföljder, som åläggs på grund av kör- och vilotidförseelser, förseelser av arbetstidslagstiftning samt fordonsvisa överskridanden av axel-, boggi- och totalmassa, skall skärpas. Straff och påföljder borde ha en verklig betydelse för förare, transportföretag och de parter av transportkedjan, som har inverkat i uppkomsten av en olaglig situation genom sina egna åtgärder, genom att ge bristfälliga eller felaktiga uppgifter eller genom att använda befogenheten till arbetsledning eller annan direkt styrning. En förkortad version av rapporten publiceras på engelska. SUMMARY On Friday March 19th 2004 at a traffic accident occurred at Konginkangas of Äänekoski on highway number 4, in which a trailer of a heavy articulated vehicle on the way from Viitasaari to Helsinki, owned by Transpoint Oy Ab, collided with a bus, used by Aurinkobussit Oy, that was on the way from Helsinki to Kuusamo. The articulated vehicle was loaded with paper rolls. There were 36 passengers in the bus at the time of the accident. 22 passengers and the driver of the bus were killed in the accident, the rest of the passengers were seriously injured. The driver of the long distance trucker remained without injuries. The articulated vehicle had left from Helsinki March 18 th 2004 at towards Viitasaari loaded with case goods. The same company s articulated vehicle, which had left from Rovaniemi, was loaded in Kemi with paper rolls. The vehicles arrived at Viitasaari in the night of March 19 th There the drivers changed the vehicles pallets and trailers. The articulated vehicles set out from Viitasaari towards Helsinki and Rovaniemi at about About half an hour after starting from Viitasaari the vehicle that had set out towards Helsinki arrived at Konginkangas in a place where the road curves to the left in driving direction. In this area there is in the road a by passing lane in direction north. In a down hill curve, about 550 meters before the point of the collision, the trailer of the vehicle started to toss about and approximately 150 meters before the point of the collision the trailer s rear part was hurled to the right hand side slope of the road into a snow drift so that the rear wheels were at most four meters from the edge of the asphalt. From the slope the trailer rose back to the road and the articulated vehicle drifted V

8 to the left. The driver tried to steer the articulated vehicle back to its own lane, but the trailer moved to the lane utilized by the bus. The meeting bus, running on its own lane, impacted almost into the middle of the front wall of the trailer. Due to the strength of the impact the forward part of the bus was crushed. The trailer s loosened front wall penetrated into the cabin of the bus, almost halfway in, pressed by the trailer s load of paper rolls (about 800 kg a piece). The articulated vehicle continued still after the collision approximately 25 meters forward and the trailer pushed in front of it the bus backwards into the slope of the road. The truck was slung, retarded by the impact, in the driving direction to the left and impacted heavily into the left side of the bus. After the hit the truck was hurled into the ditch to the left in the driving direction. The trailer, that remained fixed to the truck, stayed on the road by the bus in the lane of the bus. According to the registrations of the driving data recorders both the speeds of the articulated vehicle and the bus were approximately 70 km/h at the instant of the collision. In the investigations it was noted among other things, that the drivers of each vehicle had a valid driver s license and neither alcohol nor other intoxicants had an effect on the event. The route planning of both vehicles was done so that it was not possible to drive them following the prevailing speed limits or rules for driving and rest times. No technical faults, having an effect on the accident, were noticed in either of the vehicles. The total mass of the articulated vehicle exceeded the maximum allowed mass by approximately kg. The overload was not noted to have had a crucial significance on the accident. The road on the accident site was extremely slippery as the surface of the road was frozen after a local rain shower. Both vehicles were driving with a speed exceeding the roadwise winter speed limit of 80 km/h and taking into account the slipperyness of the road, with too high a speed for the situation. The keeper of the road did not get information about the approaching rain shower. The investigation commission drove at the accident site comparative road runs and based on the results of these, computer simulations were performed to ascertain the causes for the loss of control of the articulated vehicle. The investigation commission determined the causes of the accident using a methodology, developed for the investigation commissions of road and terrain traffic accidents. Causes were found both in the control of the articulated vehicle and the bus. Other contributing factors were found in the vehicles, the traffic situation and factors in the transport system. Also factors contributing to the increase of injuries were found. Totally 32 causes were found, of which some were direct and others contributing factors. As a direct cause was noted, regarding the driver of the articulated vehicle, a loss of control of the vehicle and as most noticeable contributing factors a choice of an unfavorable driving route, a high speed of the vehicle in the situation and the driver s possibly reduced state of alertness. As a direct cause, regarding the driver of the bus, was noted a perception error that delayed an evasive maneuver. As a contributing factor was noted a high driving speed in slippery conditions. VI

9 To the arising of fatal and serious injuries contributed, considering the articulated vehicle, the weak structure of the trailer s pallet, the incomplete binding of the load and the high speed of the vehicle in the situation. Considering the bus the factors causing injuries were noted as low crashworthiness of the forward part of the bus, lack of using the safety belts, the high speed of the vehicle in the situation and the large difference in the masses of the vehicles. The investigation commission made 21 safety recommendations, of which 13 were directed to the Ministry of Traffic and Communications. In addition recommendations were made to following parties: Ministry of Trade and Industry, Ministry of the Interior, Ministry of Social Affairs and Health, Ministry of Finance, the Finnish Vehicle Administration AKE, Emergency Response Centre Administration, Finnish Road Administration and Association of bus traffic. Concerning the improvement of safety of heavy vehicle traffic the investigation commission considers the following five recommendations as the most important: The speed limiting devices of trucks shall be set at the vehiclewise maximum speed of 80 km/h. The legislation is changed so that, based on the registered speed data of the driving data recorder, the driver can be imposed a sentence for exceeding the vehiclewise speed limit. A successfully passed course for anticipatory driving for heavy traffic should be a prerequisite for being taken to a driving test for a bus or an articulated vehicle. The part using supervisory right to the driver shall be made liable in part for a possible violation or a consequence. The sentences and other consequences, imposed on driving and rest time violation, working hour legislation violation and vehiclewise exceeding of axle, bogie and total masses should be made more severe. The sentences and consequences should have a real significance to the driver and the transport company and for those parts of the transport chain that with their own actions, by giving inadequate or incorrect information, by using supervising right or other direct control, have had an impact on the arising of an illegal situation. Translation of the shortened version of the report is published separately. VII

10

11 LUKIJALLE Tämä tutkintakertomus on kirjoitettu soveltaen kansainvälistä ilmailun onnettomuustutkinnassa käytettyä sisällysluetteloa ja Onnettomuustutkintakeskuksen toimintakäsikirjan ohjeita. Tutkintakertomus muodostuu neljästä pääosasta. Osa 1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET muodostuu ns. faktatiedoista. Tässä osassa tutkintalautakunta ei esitä omia näkemyksiään tapahtumista. Osassa 2 ANALYYSI tutkintalautakunta analysoi osassa 1 esiin tulleita asioita, onnettomuuteen vaikuttaneita seikkoja ja syytekijöitä. Osassa 3 JOHTOPÄÄTÖKSET todetaan lyhyesti onnettomuudessa havaitut epäkohdat ja syytekijät. Osassa 4 TURVALLISUUSSUOSITUKSET tutkintalautakunta esittää turvallisuussuositukset eri viranomaisille ja toimijoille. Lopussa on tutkintaselostuksen liitteet ja luettelo tutkinnassa käytetystä lähdemateriaalista. ALKUSANAT Perjantaina klo tapahtui Äänekosken Konginkankaalla valtatiellä 4 liikenneonnettomuus, jossa Viitasaarelta Helsinkiin matkalla ollut Transpoint Oy Ab:n omistaman raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu (4-akselinen varsinainen perävaunu), jonka kuormana oli paperirullia, törmäsi Helsingistä Kuusamoon matkalla olleeseen Nordea Rahoitus Suomi Oy:n omistamaan, Pohjolan Turistiauto Oy:n hallinnassa ja Aurinkobussit Oy:n käytössä olleeseen linjaautoon. Matkanjärjestäjä Goingto Oy:n tilaaman linja-auton matkustajina oli pääasiassa eteläsuomalaisia lumilautailua ja laskettelua harrastavia nuoria. Linja-autossa oli 48 matkustajapaikkaa ja onnettomuushetkellä siinä oli 36 matkustajaa. Onnettomuudessa sai surmansa 22 matkustajaa ja linja-auton kuljettaja, muut matkustajat loukkaantuivat vakavasti. Kuorma-auton kuljettaja säilyi vammoitta. Tapahtumapaikan eristämis- ja liikenteenohjaustoimet sekä tapahtumapaikkatutkimukset alkoivat Äänekosken kihlakunnan poliisipartion tultua paikalle klo Keski-Suomen tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta sai tiedon onnettomuudesta klo Tutkijalautakunnan jäsenet mukaan lukien Veikko Stolt ja Esa Vainio saapuivat onnettomuuspaikalle klo ja aloittivat välittömästi onnettomuuden tutkintatoimet yhdessä Äänekosken poliisin kanssa. Jyväskylän teknisen rikostutkimuskeskuksen tutkijat aloittivat onnettomuuspaikkatutkinnan klo Onnettomuustutkintakeskuksen päivystäjä sai ilmoituksen onnettomuudesta onnettomuuspäivän aamuna klo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Tuomo Karppinen ja johtava tutkija Esko Lähteenmäki matkustivat onnettomuuspaikalle, jonne he saapuivat klo Palopäällikkö Ari Vakkilainen saapui onnettomuuspaikalle klo Onnettomuuspaikalla Tuomo Karppinen ja Veikko Stolt sopivat tutkintaryhmästä, jonka tehtäväksi sovittiin jatkaa alkanutta tutkintaa kunnes valtioneuvosto asettaa suuronnettomuuden tutkintalautakunnan. Onnettomuuden jälkeen klo tien kitkan mittasivat Tieliikelaitoksen ja Keski-Suomen tiepiirin edustajat Tieliikelaitoksen projektivastaavan autossa olleella kitkanmittauslaitteella. Toinen kitkanmittaus tehtiin Jyväskylän lentoaseman kitkanmittausvaunulla klo Onnettomuuspaikka kuvattiin Ilmavoimien Tukilentolaivueen lentokoneesta klo IX

12 Onnettomuuspaikka saatiin tutkittua ja ajoneuvot hinattua pois noin klo mennessä. Tie oli suljettuna liikenteeltä klo välisen ajan. Sinä aikana liikenne ohjattiin Konginkankaan taajaman kautta. Linja-auto siirrettiin Tikkakoskelle Ilmavoimien Tukilentolaivueen lentokonehalliin yksityiskohtaisia tutkimuksia varten. Tikkakoskelta auto siirrettiin säilytykseen Jyväskylään Seppälän teollisuusalueelle. Kuorma-auto ajettiin Jyväskylään katsastusasemalle tutkimuksia varten, josta se luovutettiin omistajalleen. Perävaunu hinattiin yksityiskohtaisia tutkimuksia varten Seppälän teollisuusalueelle, johon se jäi säilytykseen. Vaihtokuormakori luovutettiin omistajalleen Tutkintalautakunta ajoi vertailuajoja Konginkankaalla ja Jyväskylän lentoasemalla ajoneuvoyhdistelmän ajovakauden mittaamiseksi. Valtioneuvosto asetti suuronnettomuuden tutkintalautakunnan, jonka puheenjohtajaksi määrättiin johtava tutkija Esko Lähteenmäki Onnettomuustutkintakeskuksesta, varapuheenjohtajaksi ylikomisario Veikko Stolt liikkuvan poliisin Jyväskylän yksiköstä ja jäseniksi diplomi-insinööri Markku Haikonen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta, diplomi-insinööri Ville Hämäläinen Onnettomuustutkintakeskuksesta, insinööri Jorma Lähetkangas Kuopiosta, katsastusmies Esa Vainio A-Katsastus Oy:stä ja palopäällikkö Ari Vakkilainen Tampereen aluepelastuslaitokselta. Diplomi-insinööri Ville Hämäläisen ollessa estyneenä hänen tilallaan toimi tekniikan ylioppilas Mikko Kallas. Pysyvinä asiantuntijoina tutkintalautakunnassa olivat osastonylilääkäri Maaret Castrén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ja kuljetusteknikko Unto Pentinmäki Huittisten Aikuiskoulutuskeskuksesta. Tutkintalautakunta kuuli ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaa, onnettomuudesta selviytyneitä matkustajia sekä onnettomuuden silminnäkijöitä. Lisäksi kuultiin kuljettajien työnantajien edustajia. Onnettomuustutkinnassa käytettiin asiantuntijoina useita yrityksiä ja tahoja. Ilmatieteen laitos laati sääselvityksen onnettomuusyönä onnettomuusalueella vallinneesta säästä. Tiehallinto teetti maantien profiilimittaukset onnettomuusalueella. Molempien autojen ajopiirturien levyt tutkittiin sekä keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa että VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan laboratoriossa. Keski-Suomen työsuojelupiiri antoi lausunnon kuljettajien työ-, ajo- ja lepoaikamääräyksistä. Citec Information Oy Ab teki törmäystapahtumasta videoanimaation. Jyväskylän ammattikorkeakoulu teki paperirullien kitkanmittauksen. Ajoneuvojen renkaiden yksityiskohtaisen tutkimuksen teki Nokia Renkaat Oyj:n asiantuntija. Perävaunun iskunvaimentimet testattiin Suomen Vaimennin Oy:ssä. Perävaunun kuulakehän kuluneisuus ja kunto tarkastettiin valmistajatehtaalla Saksassa. Tutkija Tarja Ojala Safety Futures Ky:stä avusti tutkintalautakuntaa kuljetusjärjestelmän vastuiden ja virheiden analysoinnissa. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan vireystilaa analysoi neurologian dosentti Markku Partinen. Professori Esko Keskinen Turun yliopistosta laati syyanalyysin. Tutkintalautakunta vuokrasi vertailuajoja varten Transpoint Oy Ab:lta onnettomuudessa mukana olleen kuorma-auton ja perävaunun, joka oli samanlainen kuin onnettomuudessa tuhoutunut perävaunu. Yhtiö nimesi ajotehtävään kuljettajan. Vertailuajossa käytetyn mittauslaitteiston vuokrasi ja asensi Turun ammattikorkeakoulu. Mittaustekniikasta ja -ohjelmasta vastasi diplomi insinööri Risto Salminen, joka osallistui myös tulosten analysointiin. Yli-insinööri Olavi Koskinen Tiehallinnosta mallinsi onnettomuusalueen tieprofiilin. Diplomi-insinööri Tero Kiviniemi, VTT Tuotteet ja tuotanto, teki ajoneuvoyhdistelmästä tietokonemallin MSC.Adams-simulointiohjelmistolla ja suo- X

13 ritti simulointeja yhdistelmän käyttäytymisestä mallinnetulla tieprofiililla. Vertailuajojen mittaustuloksia hyödynnettiin tietokonemallin oikeellisuuden varmentamisessa. Tutkintalautakunta selvitti perävaunun kuormatilan rakenteisiin liittyviä seikkoja valmistajan Närko Oy:n tehtaalla. Tutkintalautakunta tapasi viranomaisia, asiantuntijoita, alan toimijoita ja yrityksiä kuullakseen heidän näkemyksiään. Näitä tahoja olivat muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Tiehallinto, Tieliikelaitoksen kelikeskus, pelastustoimi, ensi- ja sairaanhoito, liikkuvan poliisin Helsingin yksikön raskaan liikenteen valvontaryhmä, Tieliikelaitos, Stora Enso Oyj, Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Autoalan työnantajaliitto, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry, Rahtarit ry ja Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta. Lisäksi on keskusteltu raskaan liikenteen toimintatavoista ja turvallisuuskulttuureista Fortum Oyj:n ja Oy Esso Ab:n kuljetuspäälliköiden kanssa. Luonnos turvallisuussuosituksista lähetettiin onnettomuustutkintalain edellyttämälle lausunnolle niille viranomaisille, joille turvallisuussuositukset on kohdennettu. Näitä tahoja olivat: liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Hätäkeskuslaitos ja Tiehallinto. Lisäksi suosituksista pyydettiin kommentteja liikennealan yhdistyksiltä, toimijoilta ja asianosaisilta. Lausunto- ja kommentointiaika oli saakka. Lausuntojen ja kommenttien antajille varattiin mahdollisuus tutustua koko tutkintaselostusluonnokseen Onnettomuustutkintakeskuksessa. Viranomaisista vain yksi kävi tutustumassa tutkintaselostusluonnokseen, mutta kaikilta saatiin lausunnot turvallisuussuosituksista. Myös suurin osa yhdistyksistä ja toimijoista kommentoi suosituksia. Lausunnot ja kommentit ovat tämän tutkintaselostuksen liitteenä. Tutkintaselostus valmistui XI

14

15 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... I SAMMANDRAG... III SUMMARY...V LUKIJALLE...IX ALKUSANAT...IX 1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET Onnettomuus Onnettomuutta edeltäneet tapahtumat Ajoneuvoyhdistelmän hallinnan menetys ja törmäys Henkilövahingot Ajoneuvojen vauriot Muut vahingot Kuljettajat Ajoneuvot Ajoneuvoyhdistelmä Linja-auto Sää Tie Tien geometria ja pinnan kunto Teiden talvihoito Kelin seuranta ja hoitotoimenpiteiden käynnistyminen Tien hoito onnettomuuspaikalla Tien liukkauden mittaus Tieosan liikenne Tiekohdan onnettomuushistoria Rekisteröintilaitteet Onnettomuuspaikan ja ajoneuvojen tarkastus Onnettomuuspaikan tarkastus Ajoneuvojen tarkastus Alkometri-puhalluskoe, oikeuskemialliset tutkimukset ja kuolemansyyn selvitykset Tulipalo Pelastautumisnäkökohdat Viranomais- ja pelastustoiminta XIII

16 Hätäkeskuksen toiminta hälytysvaiheessa Pelastustoiminta onnettomuuspaikalla Lääkinnällinen pelastustoiminta Pelastustoimen viestiliikenne Hoitolaitosten toiminta Poliisin toiminta Yksityiskohtaiset tutkimukset Ajoneuvoyhdistelmän tekniset tarkastukset Perävaunun kuormakorin tarkastelu Linja-auton tekniset tarkastukset Ajopiirturilevyjen tarkistus Kuljettajien työ-, ajo- ja lepoajat Vertailuajot ja simulointitutkimus Organisaatiot ja johtaminen Transpoint Oy Ab Aurinkobussit Oy Muut tiedot Törmäyshetkellä ajoneuvoissa esiintyneet hidastuvuudet Kuorman sitominen Poliisin liikennevalvonta Kuorma-autokaluston kehitys Suomessa Analyysi Ajoneuvoyhdistelmän hallinnanmenetys Ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton ajotapahtuman kuvaus Tieprofiilin vaikutus ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen Ylikuorman vaikutus ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen Ajonopeuden vaikutus ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen Konginkankaan tieosuudella Tutkintalautakunnan näkemys ajohallinnan menetyksestä Ajoneuvojen tilannenopeudet Ajoneuvoyhdistelmä Linja-auto Kuljettajien ajo-, lepo- ja työajat Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja Linja-autonkuljettaja Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan vireystila Reittien suunnittelu ja seuranta XIV

17 2.5 Vastuutarkastelu kuljetuspalvelun tilaajan, kuljetusliikkeen ja kuljettajien välillä Ajo- ja lepoajat Ylikuorma Kuljetusjärjestelmän vaikutus onnettomuuksien syntyyn ja mahdollisuudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn Luvanvaraisen tavara- ja henkilöliikenteen valvonta Tien kunnossapidon ohjaus Sää- ja keliolot Poikkeuksellisista keli- ja tieolosuhteista varoittaminen Renkaiden vaikutus ajoneuvojen käyttäytymiseen liukkaalla alustalla Ajoneuvoyhdistelmän renkaat Ajoneuvoyhdistelmän kuormakorin lujuus ja kuorman sidonta Perävaunun kuormakorin lujuus Perävaunun kuorman sidonta Kuorma-auton kuorman sidonta Ajoneuvoyhdistelmän massasuhteet Linja-auton istuimien irtoaminen ja turvavöiden käyttö Istuimien irtoaminen Turvavöiden käyttö Räätälöidyn moduuliperävaunun ajovakaus Erilaisten jarrujärjestelmien yhteensopivuus Ajovaloilla viestintä Raskaan liikenteen onnettomuustutkinnan kehittäminen Kuorma-auton ajosimulaattorin kehittäminen Hätäkeskuksen toiminta Tehtäväkoodien vaste-ehdotukset Hoitolaitosten ja niiden lääkintä- ja valmiusryhmien hälytysohje Hälyttäminen Lääkäri- ja pelastushelikoptereiden hälyttäminen Hätäkeskuksen potilasohjaus Raivaus ja potilaiden irrotus Pelastustoiminnan johtaminen VIRVEn käyttö Lääkinnällisen pelastustoiminnan onnistuminen Lääkinnällinen pelastustoiminta Sairaankuljetus ja ensihoito Keski-Suomen keskussairaalan toiminta Äänekosken terveyskeskus Lääkinnällisen pelastustoimen hälytys- ja toimintaohjeistus XV

18 2.28 Poliisin toiminta Viitoitus hoitolaitoksiin Johtopäätökset Toteamukset Onnettomuuden syyt Törmäystapahtuma Avaintapahtumat Välittömät syyt Taustasyyt: ajoneuvoyhdistelmä Taustasyyt: linja-auto Vammauttavuussyyt Turvallisuussuositukset LIITTEET LÄHDELUETTELO XVI

19 1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET 1.1 Onnettomuus Onnettomuutta edeltäneet tapahtumat Kuva 1. Onnettomuuspaikka Ajoneuvoyhdistelmä lähti Helsingistä torstaina klo Viitasaarelle kuormanaan kappaletavaraa. Saman yhtiön Rovaniemeltä lähtenyt yhdistelmä kuormattiin Kemissä paperirullilla. Yhdistelmät saapuivat Viitasaarelle yöllä. Siellä kuljettajat vaihtoivat autojen vaihtokuormakorit ja perävaunut. Yhdistelmät lähtivät Viitasaarelta kohti Helsinkiä ja Rovaniemeä noin klo

20 Tilausajossa Kuusamon Rukalle ollut linja-auto lähti Helsingistä klo Helsingissä linja-autoon nousi 27 matkustajaa. Linja-auto pysähtyi klo Tampereella, josta autoon nousi kuusi matkustajaa. Linja-auto saapui klo Äänekosken Hirvaskankaalle, josta autoon nousi kolme matkustajaa. Hirvaskankaalta auto jatkoi tauon jälkeen matkaa kohti Rukaa klo Tien pinnan lämpötila onnettomuusalueella oli illalla muutamia asteita nollan yläpuolella. Kello 23:n aikoihin tien pinnan lämpötila laski muutamia asteita pakkasen puolelle. Yöllä Keski-Suomessa liikkui vähäisiä hajanaisia sadekuuroja. Sade jäätyi kylmään tien pintaan aiheuttaen liukkautta Ajoneuvoyhdistelmän hallinnan menetys ja törmäys Noin puoli tuntia Viitasaarelta lähdön jälkeen ajoneuvoyhdistelmä saapui Konginkankaalle, jossa tie kaartaa ajosuunnassa vasemmalle ja samalla nousee mäelle. Kaarre jatkuu mäen korkeimman kohdan jälkeen noin 400 m, jonka jälkeen tie jatkuu suorana laskeutuen peltoaukealle. Tällä kohdalla tiessä on ohituskaista pohjoisen suuntaan. Alamäessä ajoneuvon perävaunu alkoi heittelehtiä ja noin 150 m ennen törmäystä perävaunun takaosa suistui tien oikeaan luiskaan lumihankeen takapyörien käydessä enimmillään noin neljän metrin päässä asfaltin reunasta. Luiskasta perävaunu nousi takaisin tielle ja ajoneuvoyhdistelmä ajautui vasemmalle. Kuljettaja pyrki ohjaamaan ajoneuvoyhdistelmän oikealle, mutta perävaunu kulki vastaantulevan liikenteen kaistalla. Vastaan tullut linja-auto, joka kulki omalla kaistallaan, iskeytyi lähes keskelle perävaunun etuseinää. Törmäyksen voimasta linja-auton etuosa murskaantui. Perävaunun irronnut etuseinä tunkeutui linja-auton matkustamoon lähes puoliväliin saakka perävaunun kuormana olleiden paperirullien (noin 800 kg/kpl) painamana. Ajoneuvoyhdistelmä jatkoi törmäyksen jälkeen vielä noin 25 m eteenpäin ja perävaunu työnsi linja-auton edellään takaperin tien luiskaan. Kuorma-auto paiskautui törmäyksen hidastamana ajosuunnassaan oikealta vasemmalle ja iskeytyi voimakkaasti linja-auton vasempaan kylkeen. Iskun jälkeen kuorma-auto suistui ajosuunnassaan vasemmalle ojaan. Autossa kiinni pysynyt perävaunu jäi tielle linja-auton kohdalle sen ajokaistalle. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja kertoi havainneensa tien liukkaaksi vasta perävaunun lähtiessä heittelehtimään. Ajopiirturien rekisteröintien mukaan sekä ajoneuvoyhdistelmän että linja-auton nopeus törmäyshetkellä oli noin 70 km/h. 2

Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004

Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004 Julkinen 4.6.2004 klo 08.00 A 1/2004 Y Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Linja-auto, IUF-867 Ajoneuvoyhdistelmä, kuorma-auto REY-481 ja perävaunu PZU-497

Lisätiedot

Onnettomuusriskit eri keleillä Suomessa

Onnettomuusriskit eri keleillä Suomessa VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Onnettomuust eri keleillä Suomessa Tiesääpäivät 6.6.2017 Fanny Malin, Ilkka Norros ja Satu Innamaa VTT Tausta VTT on tehnyt viime vuosina tutkimusta siitä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNNAT Liikenneturvallisuustutkija Käyttäytymistiedejäsen tutkijalautakunnassa Liikennevakuutuskeskus, Liikenneonnettomuuksien tutkinta Pieni teollisuuskatu 7 FIN-02920

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari Sivu 1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Kalle Brusi, Onnettomuustutkintakeskus

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Vaihtotyöyksikön ja kuorma-auton yhteentörmäys tasoristeyksessä Sörnäisissä 15.12.2006

Vaihtotyöyksikön ja kuorma-auton yhteentörmäys tasoristeyksessä Sörnäisissä 15.12.2006 Tutkintaselostus C4/2006R Vaihtotyöyksikön ja kuorma-auton yhteentörmäys tasoristeyksessä Sörnäisissä 15.12.2006 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ Reaaliaikaisia varoituksia muilta ajoneuvoilta, erikoistutkija VTT Sisältö Idea ja kehitysvaiheet Mahdollisuudet Jatkosuunnitelmat Tutkimusprojektit Yhteenveto Idea ja kehitysvaiheet

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Poikkeuslupahakemus: Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-yhdistelmä)

Poikkeuslupahakemus: Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-yhdistelmä) Poikkeuslupahakemus: Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-yhdistelmä) Lomakkeen kaikki *-merkityt kentät ovat pakollisia. Pakolliset liitteet: - Hakemuksen mukaisen ajoneuvoyhdistelmän

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 Tutkintaselostus D15/2007L Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 ES-HRW ROBINSON R-44 Astro Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

MS GRACHTBORG, kansiluukkunosturionnettomuus Kokkolan satamassa 11.8.2007

MS GRACHTBORG, kansiluukkunosturionnettomuus Kokkolan satamassa 11.8.2007 Tutkintaselostus D8/2007M MS GRACHTBORG, kansiluukkunosturionnettomuus Kokkolan satamassa 11.8.2007 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

Säiliövaunun suistuminen kiskoilta Tampereen varikon raiteella

Säiliövaunun suistuminen kiskoilta Tampereen varikon raiteella Tutkintaselostus C 1/2000 R Säiliövaunun suistuminen kiskoilta Tampereen varikon raiteella 16.2.2000 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.

Lisätiedot

Johdatus talvisäihin ja talvisiin ajokeleihin

Johdatus talvisäihin ja talvisiin ajokeleihin Johdatus talvisäihin ja talvisiin ajokeleihin 13.11.2013 Ilkka Juga Ilmatieteen laitos 13.11.2013 Talvi alkaa eri aikaan etelässä ja pohjoisessa Terminen talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee

Lisätiedot

turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy

turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy Liikenteenohjausjärjestelmän turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala www.safetyadvisor.fi fi matti.katajala@safetyadvisor.fi +358 44 5301230 Liikenteenohjaus ja onnettomuustutkinta

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta

Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto Kurt Westenius Yhteis- kunta Muutokset Euroopan kuljetusteollisuudessa Liikennetiheys ja liikenneruuhkat lisääntyvät Toimitustarkkuudessa vielä

Lisätiedot

MS FORTE, pohjakosketus Kotkan edustalla 7.4.2008

MS FORTE, pohjakosketus Kotkan edustalla 7.4.2008 Tutkintaselostus D4/2008M Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta.

Lisätiedot

Vesibussi KING, karilleajo Helsingin saaristossa 18.8.2011

Vesibussi KING, karilleajo Helsingin saaristossa 18.8.2011 Tutkintaselostus C3/2011M Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Tiesääennusteet ja verifioinnit

Tiesääennusteet ja verifioinnit Janne Miettinen Asiakaspalvelut, Liikenne ja Media Ilmatieteen laitos Tiesääennusteet ja verifioinnit Tiesääpäivät, Kouvola 3.6.2015 Tiesääennusteet 3.6.2015 2 Tiesääennustepalvelu ELY:n tilaama tiesääennustepaketti

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio?

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari Sivu

Lisätiedot

Uusien mittojen ja massojen puutavara-autot

Uusien mittojen ja massojen puutavara-autot Uusien mittojen ja massojen puutavara-autot LVM:n 17.12.2012 julkistaman ajoneuvojen käyttöasetuksen muutosluonnoksen ajoneuvot 18.1.2013 Antti Korpilahti antti.korpilahti@metsateho.fi Olavi H. Koskinen

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä Tutkintaselostus C 26/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä OH-HLT, Hughes 296C OH-CFQ, Cessna 172M OH-773, SZD-51-1 Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA

ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA ENNAKOIVA AJAMINEN ELÄINKULJETUS- AJONEUVOLLA Ennakoiva ajaminen mitä se on? Muut kuljettajat ajoneuvoineen Liikenneympäristö olosuhteet Kuljettaja Ajoneuvo Kevytliikenne - Järjestää itselle Pelivaraa

Lisätiedot

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa 2006 2015 Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija 5.5.2017 Valokuvalähde: Kouvolan sanomat Aineistolähde:

Lisätiedot

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Mikä on onnettomuus Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Onnettomuuteen vaikuttavia tekijöitä Usein puhutaan että nopeus, renkaat, sairaus ym aiheutti onnettomuuden.

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi J h ihi li Juhani Hipeli

Lisätiedot

Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Vähässäkyrössä

Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Vähässäkyrössä Tutkintaselostus R2012-S1/11 Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Vähässäkyrössä 8.5.2012 Vakava onnettomuus Onnettomuustutkintakeskus tutkii teematutkintana R2012-S1 kaikki vuonna 2012 tapahtuneet

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Rahtarit ry Pitkäniemenkatu 11 33330 TAMPERE Yleistä LAUSUNTO KONGINKANKAALLA 19.3.2004 TAPAHTUNEEN LIIKENNE- ONNETTOMUUDEN TUTKINNASTA TEHDYN TUTKINTAKERTOMUKSEN TURVALLISUUSSUOSITUKSISTA. Rahtarit ry

Lisätiedot

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU

METKU / MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut METKU METKU MERENKULUN TURVALLISUUSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN WP1 / Merenkulun turvallisuuden tunnusluvut Osaprojektin toteuttaja: TKK/ Sovelletun mekaniikan laitos/ Meritekniikka KIRJALLISUUSTUTKIMUS: A REVIEW

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1183 RYHMÄ 21 VUOSI 1986 KRONOS

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996

Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tutkintaselostus C 2/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Palopäällystöpäivät Helsingissä Teemaohjelma: Tieliikenneonnettomuudet kohteena raskas kalusto Markku Haikonen ja Samu Kemppi 7.4.

Palopäällystöpäivät Helsingissä Teemaohjelma: Tieliikenneonnettomuudet kohteena raskas kalusto Markku Haikonen ja Samu Kemppi 7.4. Palopäällystöpäivät 6.-8.4.2017 Helsingissä Teemaohjelma: Tieliikenneonnettomuudet kohteena raskas kalusto Markku Haikonen ja Samu Kemppi 7.4.2017 Henkilöesittelyt, Markku Haikonen TKK, DI tutkinto 1979

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen

Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Luk enne vira sto 26 2013 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Autojen nopeudet pääteillä vuonna 2012 Autojen nopeudet pääteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 26/2013

Lisätiedot

Kahden henkilön kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Petäjävedellä 31.8.2012

Kahden henkilön kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Petäjävedellä 31.8.2012 Tutkintaselostus R2012-S1/25 Kahden henkilön kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Petäjävedellä 31.8.2012 Vakava onnettomuus Onnettomuustutkintakeskus tutkii teematutkintana R2012-S1 kaikki vuonna

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Palautetta nopeuksista kuljettajille

Palautetta nopeuksista kuljettajille Palautetta nopeuksista kuljettajille Harri Peltola & Juha Tapio Ei matkan mittavuus vaan vauhti turman tuo. Se vanha viisaus ei apuansa suo. 29.1.2003 Säätytalo 1 Älykkään nopeudensäätelyn vaihtoehdot:

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS -seminaari 27.10.2010, Kemi Asko Poikela Sisältö Kaluston kehitysnäkymiä Kuormatilat Kokonaispainot

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT Hinnasto 1.3.2015 www.nokiantyres.com/heavy 19 Eturenkaat Nokian Hakkapeliitta Truck F 295/80 R 22.5 152/148M Nokian Hakkapeliitta Truck F x x D C 74 )) 860, 1 066, T675020

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

JÄNNEVIRRAN SILLAN VÄSYMISMITOITUS MITATULLA LIIKENNEKUORMALLA

JÄNNEVIRRAN SILLAN VÄSYMISMITOITUS MITATULLA LIIKENNEKUORMALLA JÄNNEVIRRAN SILLAN VÄSYMISMITOITUS MITATULLA LIIKENNEKUORMALLA DIPLOMITYÖN SISÄLTÖ Teoria osuus Väsymismitoitus Eurokoodin mukaan Väsymisluokka Hitsin jälkikäsittelymenetelmät Mitatut liikennekuormat Jännevirran

Lisätiedot

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Versio 1.0 Matti Manninen 26.3.2008 2007 Suunnittelukohde 30.4.2008 Page 2 Melulähteet Tässä selvityksen

Lisätiedot

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari Hannu Pirinen Kehityspäällikkö, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut 06.09.2016 Veljekset Hannonen Oy, 84 -tonninen

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996

Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tutkintaselostus C 14/1996 R Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Sairaus vakavan onnettomuuden syynä. Tapio Koisaari, LVK liikenneturvallisuusyksikkö

Sairaus vakavan onnettomuuden syynä. Tapio Koisaari, LVK liikenneturvallisuusyksikkö Sairaus vakavan onnettomuuden syynä Tapio Koisaari, LVK liikenneturvallisuusyksikkö Liikenneturvallisuuden kolmijalka Altistus (suorite) Riski joutua onnettomuuteen Onnettomuuden seurauksia pahentavat

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot