Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004"

Transkriptio

1 Tutkintaselostus A 1/2004 Y Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Ajoneuvoyhdistelmä, kuorma-auto REY-481 ja perävaunu PZU-497 Linja-auto, IUF-867 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä.

2 Onnettomuustutkintakeskus Centralen för undersökning av olyckor Accident Investigation Board Finland Osoite / Address: Sörnäisten rantatie 33 C Adress: Sörnäs strandväg 33 C FIN HELSINKI HELSINGFORS Puhelin / Telefon: (09) Telephone: Fax: (09) Fax: Sähköposti: E-post: Internet: tai eller or Henkilöstö / Personal / Personnel: Johtaja / Direktör / Director Hallintopäällikkö / Förvaltningsdirektör / Administrative director Osastosihteeri / Avdelningssekreterare / Assistant Toimistosihteeri / Byråsekreterare / Assistant Tuomo Karppinen Pirjo Valkama-Joutsen Sini Järvi Leena Leskelä Ilmailuonnettomuudet / Flygolyckor / Aviation accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief air accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Aircraft accident investigator Esko Lähteenmäki Hannu Melaranta Raideliikenneonnettomuudet / Spårtrafikolyckor / Rail accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief rail accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Rail accident investigator Esko Värttiö Reijo Mynttinen Vesiliikenneonnettomuudet / Sjöfartsolyckor / Maritime accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief maritime accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Maritime accident investigator Martti Heikkilä Risto Repo ISBN ISSN Multiprint Oy, Helsinki 2005

3 TIIVISTELMÄ Perjantaina klo tapahtui Äänekosken Konginkankaalla valtatiellä 4 liikenneonnettomuus, jossa Viitasaarelta Helsinkiin matkalla olleen Transpoint Oy Ab:n omistaman raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu ja Helsingistä Kuusamoon matkalla ollut Aurinkobussit Oy:n käyttämä linja-auto törmäsivät toisiinsa. Ajoneuvoyhdistelmän kuormana oli paperirullia. Linjaautossa oli onnettomuushetkellä 36 matkustajaa. Onnettomuudessa sai surmansa 22 matkustajaa sekä linja-auton kuljettaja, muut matkustajat loukkaantuivat vakavasti. Kuorma-auton kuljettaja säilyi vammoitta. Ajoneuvoyhdistelmä oli lähtenyt Helsingistä klo Viitasaarelle kuormanaan kappaletavaraa. Saman yhtiön Rovaniemeltä lähtenyt ajoneuvoyhdistelmä kuormattiin Kemissä paperirullilla. Yhdistelmät saapuivat Viitasaarelle yöllä. Siellä kuljettajat vaihtoivat autojen vaihtokuormakorit ja perävaunut. Yhdistelmät lähtivät Viitasaarelta kohti Helsinkiä ja Rovaniemeä noin klo Noin puoli tuntia Viitasaarelta lähdön jälkeen Helsinkiin lähtenyt ajoneuvoyhdistelmä saapui Konginkankaalla paikkaan, jossa tie kaartaa ajosuunnassa vasemmalle. Tässä kohtaa tiessä on ohituskaista pohjoisen suuntaan. Alamäen kaarteessa, noin 550 m ennen törmäyspaikkaa, ajoneuvon perävaunu alkoi heittelehtiä ja noin 150 m ennen törmäyspaikkaa perävaunun takaosa suistui tien oikeaan luiskaan lumihankeen takapyörien käydessä enimmillään noin neljän metrin päässä asfaltin reunasta. Luiskasta perävaunu nousi takaisin tielle ja ajoneuvoyhdistelmä ajautui vasemmalle. Kuljettaja pyrki ohjaamaan ajoneuvoyhdistelmän omalle kaistalleen, mutta perävaunu siirtyi linja-auton käyttämälle kaistalle. Vastaan tullut linja-auto, joka kulki omalla kaistallaan, iskeytyi lähes keskelle perävaunun etuseinää. Törmäyksen voimasta linja-auton etuosa murskaantui. Perävaunun irronnut etuseinä tunkeutui linja-auton matkustamoon, lähes puoliväliin saakka, perävaunun kuormana olleiden paperirullien (noin 800 kg/kpl) painamana. Ajoneuvoyhdistelmä jatkoi törmäyksen jälkeen vielä noin 25 m eteenpäin ja perävaunu työnsi linja-auton edellään takaperin tien luiskaan. Kuorma-auto paiskautui törmäyksen hidastamana ajosuunnassaan vasemmalle ja iskeytyi voimakkaasti linja-auton vasempaan kylkeen. Iskun jälkeen kuorma-auto suistui ajosuunnassaan vasemmalle ojaan. Autossa kiinni pysynyt perävaunu jäi tielle linja-auton kohdalle sen ajokaistalle. Ajopiirturien rekisteröintien mukaan sekä ajoneuvoyhdistelmän että linja-auton nopeus törmäyshetkellä oli noin 70 km/h. Tutkimuksissa todettiin muun muassa, että molempien ajoneuvojen kuljettajilla oli voimassa oleva ajo-oikeus eikä alkoholilla tai muilla päihteillä ollut osuutta tapahtumaan. Molempien ajoneuvojen ajoreitit oli suunniteltu siten, että niitä ei ollut mahdollista ajaa voimassaolevien nopeusrajoitusten eikä ajo- ja lepoaikasäädöksien puitteissa. Kummassakaan ajoneuvossa ei todettu onnettomuuden syntymiseen vaikuttanutta teknistä vikaa. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylitti suurimman sallitun massan noin kg:lla. Ylikuormalla ei todettu olleen ratkaisevaa merkitystä onnettomuuteen. I

4 Maantie oli onnettomuuspaikalla erittäin liukas paikallisen sadekuuron kasteleman tienpinnan jäädyttyä. Molemmat ajoneuvot ajoivat yli tiekohtaisen talvinopeusrajoituksen 80 km/h ja tien liukkauden huomioon ottaen liian suurella tilannenopeudella. Tien kunnossapitäjä ei saanut tietoa lähestyvästä sadekuurosta. Tutkintalautakunta ajoi onnettomuuspaikan tieosuudella vertailuajoja ja niiden tuloksien perusteella tehtiin tietokonesimulaatioita ajoneuvoyhdistelmän hallinnanmenetyksen syiden selvittämiseksi. Tutkintalautakunta määritti onnettomuuden syyt tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille kehitetyn menetelmän mukaisesti. Syitä löytyi sekä ajoneuvoyhdistelmän että linjaauton hallinnasta. Muita syytekijöitä löytyi ajoneuvoista, liikenneympäristöstä sekä kuljetusjärjestelmätekijöistä. Lisäksi löytyi vammautumista lisänneitä syitä. Syitä löytyi yhteensä 32 kpl, joista osa oli välittömiä ja osa taustasyitä. Välittömäksi syyksi todettiin ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan osalta ajoneuvon ajohallinnan menetys ja merkittävimpinä taustatekijöinä epäedullisen ajolinjan valinta, ajoneuvon suuri tilannenopeus ja kuljettajan mahdollisesti alentunut vireystila. Linja-auton kuljettajan osalta välittömäksi syyksi todettiin havaintovirhe, jonka seurauksena väistö myöhästyi. Taustasyyksi todettiin suuri ajonopeus liukkaalla kelillä. Kuolemaan johtaneiden ja vakavien vammojen syntymiseen vaikuttivat ajoneuvoyhdistelmän osalta perävaunun kuormakorin heikko rakenne, puutteellinen kuorman sidonta sekä ajoneuvon suuri tilannenopeus. Linja-auton osalta vammauttaviksi tekijöiksi todettiin linja-auton etupään heikko törmäyskestävyys, turvavöiden käyttämättömyys, auton suuri tilannenopeus ja ajoneuvojen massojen suuri ero. Tutkintalautakunta laati 21 turvallisuussuositusehdotusta, joista liikenne- ja viestintäministeriölle kohdistui 13. Lisäksi suositusehdotuksia annettiin seuraaville tahoille: kauppa- ja teollisuusministeriölle, sisäasiainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, valtionvarainministeriölle, Ajoneuvohallintokeskukselle, Hätäkeskuslaitokselle, Tiehallinnolle ja Linja-autoliitolle. Saatujen lausuntojen perusteella suositusehdotuksia poistettiin ja yhdistettiin niin, että suosituksien määräksi jäi 17. Raskaan ajoneuvoliikenteen turvallisuuden parantamisen kannalta tutkintalautakunta pitää tärkeimpinä seuraavaa viittä suositusta: Kuorma-autojen nopeudenrajoittimet säädetään ajoneuvokohtaiselle enimmäisnopeudelle 80 km/h. Lainsäädäntöä muutetaan siten, että ajopiirturin taltioiman nopeustiedon perusteella kuljettajalle voidaan määrätä rangaistusseuraamus ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen rikkomisesta. Linja-auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajatutkintoon pääsyn edellytyksenä tulisi olla hyväksytysti suoritettu raskaan liikenteen ennakoivan ajon kurssi. II

5 Työnjohto-oikeutta kuljettajaan käyttävä osapuoli velvoitetaan kantamaan osaltaan vastuu mahdollisesta rikkomuksesta tai seuraamuksesta. Ajo- ja lepoaikarikkeistä, työaikalainsäädännön rikkomuksista sekä ajoneuvokohtaisten akseli-, teli- ja kokonaismassojen ylityksistä määrättäviä rangaistuksia ja seuraamuksia tulisi muuttaa ankarammiksi. Rangaistuksilla ja seuraamuksilla tulisi olla todellista merkitystä kuljettajalle ja kuljetusyritykselle sekä niille kuljetusketjun osapuolille, jotka ovat omilla toimenpiteillään, antamalla puutteellisia tai virheellisiä tietoja, käyttämällä työnjohto-oikeutta tai muuta suoraa ohjausta, vaikuttaneet laittoman tilanteen syntymiseen. Tutkintaselostuksen lyhennelmä julkaistaan myös englanniksi. SAMMANDRAG Fredagen klockan inträffade i Konginkangas vid Äänekoski på riksväg 4 en trafikolycka, där släpvagnen av en tung fordonskombination på väg från Viitasaari till Helsingfors, ägd av Transpoint Oy Ab, och en buss, använd av Aurinkobussit Oy och på väg ifrån Helsingfors till Kuusamo, kolliderade. Fordonskombinationen var lastad med pappersrullar. 36 passagerare befann sig i bussen vid olyckstillfället. Vid olyckan omkom 22 passagerare samt bussens förare, de övriga passagerarna förolyckades allvarligt. Lastbilens förare förblev oskadad. Fordonskombinationen hade avgått från Helsingfors klockan till Viitasaari lastad med styckegods. Samma företags fordonskombination, som hade avgått från Rovaniemi, hade lastats i Kemi med pappersrullar. Fordonskombinationerna anlände till Viitasaari under natten Förarna bytte där bilarnas lastflak och släpvagnar. Fordonskombinationerna avgick från Viitasaari i riktning mot Helsingfors och Rovaniemi ungefär klockan Cirka en halvtimme efter avgången från Viitasaari anlände fordonskombinationen, som var på väg till Helsingfors, till ett ställe i Konginkangas, där vägen svänger i färdriktningen åt vänster. Vid det här stället av vägen finns en omkörningsfil i riktning mot norr. Fordonets släpvagn började kasta sig i svängen av en utförsbacke ungefär 550 meter före kollisionsstället och cirka 150 meter före kollisionsstället störtade släpvagnens bakre del till vägrenen i snödrivan. De bakre hjulen hamnade som mest cirka fyra meter ifrån asfaltkanten. Släpvagnen steg från sluttningen tillbaka till vägen och fordonskombinationen drev åt vänster. Föraren försökte styra fordonskombinationen till sin egen fil, men släpvagnen flyttade sig till den fil som användes av bussen. Den mötande bussen, som for i sin egen fil, kolliderade nästan mitt i släpvagnens främre gavel. Bussens främre del krossades av kollisionskraften. Släpvagnens främre vägg, som hade lossnat, trängde nästan halvvägs in i bussens passagerarutrymme tryckt av pappersrullar (cirka 800 kg/styck), som släpvagnen hade lastats med. Fordonskombinationen fortsatte efter kollisionen ungefär 25 meter framåt och släpvagnen tryckte framför sig bussen baklänges till vägrenen. Lastbilen slungades retarderad av kollisionen i färdriktningen åt vänster och kolliderade kraftfullt i bussens vänstra sida. Efter islaget lastbilen III

6 störtade i diket åt vänster i sin färdriktning. Släpvagnen, som satt fast i lastbilen, stannade kvar på vägen vid bussen i bussens fil. Enligt färdskrivarnas registreringar hade både fordonskombinationen och bussen vid kollisionsögonblicket en hastighet på cirka 70 km/h. Det konstaterades i undersökningarna bland annat, att förarna av båda fordon hade giltiga körkort och varken alkohol eller andra berusningsmedel hade någon del i händelsen. Färdplaneringen av båda fordon var sådana att de inte hade en möjlighet att köra enligt rådande hastighetsbegränsningar och bestämmelser för vilotider. Det konstaterades inte några tekniska fel i någon av fordonen, som hade medverkat i olyckan. Fordonskombinationens totalmassa överskred den högsta tillåtna massan med ungefär kg. Överlasten konstaterades inte ha haft någon avgörande betydelse för olyckan. Landsvägen var vid olycksplatsen mycket hal efter att vägytan hade frusit till efter en lokal regnskur. Båda fordon körde med en hastighet som var över den för vägen tillåtna begränsningen under vintertid 80 km/h och beaktande det hala väglaget med en för situationen för hög hastighet. Vägförvaltaren fick inte information om den nalkande regnskuren. Haverikommissionen körde på olycksplatsens vägavsnitt jämförande körningar och baserat på dessa resultat gjordes datorsimuleringar för att klargöra orsakerna till förlusten av kontroll på fordonskombinationen. Haverikommissionen fastställde orsakerna till olyckan enligt en metod utvecklad för haverikommissioner för väg- och terrängtrafikolyckor. Orsaker hittades i kontrollen av både fordonskombinationen och bussen. Andra faktorer hittades i fordon, trafikmiljö samt faktorer i transportsystem. Dessutom hittades faktorer som bidrog till kroppsskador. Sammanlagt hittades 32 bidragande orsaker, varav en del omedelbara och andra bakomliggande. Som omedelbar orsak konstaterades beträffande fordonskombinationens förare förlusten av körningskontroll och som mest betydande bakomliggande orsaker valet av en ogynnsam körningslinje, fordonets höga hastighet vid situationen och förarens möjligen nedsatta vakenhet vid körningen. Beträffande bussens förare konstaterades som omedelbar orsak en felaktig iakttagelse, och som försenade undanmanövern. Som bakomliggande orsak konstaterades en hög hastighet vid halt väglag. Till uppkomsten av dödliga och allvarliga kroppsskador inverkade för fordonskombinationens del den svaga strukturen av släpvagnens lastkorg, det bristfälliga fastsurrandet av lasten samt fordonets höga fart vid situationen. För bussens del konstaterades att faktorer, som ledde till kroppsskador, var bussens framdelens svaga krockhållfasthet, brist på användandet av säkerhetsbälten, bussens höga hastighet vid situationen samt den stora skillnaden i fordonens massa. Haverikommissionen gav 21 säkerhetsrekommendationer, varav 13 stycken inriktades till trafikoch kommunikationsministeriet. Däröver rekommendationer gavs till följande parter: handels- och industriministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Fordonsförvaltningscentralen AKE, Nödcentralsverket, Vägförvaltningen samt Bussförbundet. Ur synpunkten att förbättra den tunga fordonstrafikens säkerhet anser haverikommissionen fem rekommendationer som mest viktiga: IV

7 Lastbilarnas farthållare ställs in på den fordonsvisa maximala hastigheten 80 km/h. Lagstiftningen ändras så, att föraren kan påbjudas en straffpåföljd för brytandet av den fordonsvisa maximala hastigheten, baserat på hastighetsdata registrerad av färdskrivaren. Som förutsättning för antagning till förarprov för fordonskombinationer och bussar borde vara en passerad kurs i föregripande körning för tung trafik. Den arbetsledande parten till föraren förpliktas för sin del ansvaret av en möjlig förseelse eller påföljd. Straff och andra påföljder, som åläggs på grund av kör- och vilotidförseelser, förseelser av arbetstidslagstiftning samt fordonsvisa överskridanden av axel-, boggi- och totalmassa, skall skärpas. Straff och påföljder borde ha en verklig betydelse för förare, transportföretag och de parter av transportkedjan, som har inverkat i uppkomsten av en olaglig situation genom sina egna åtgärder, genom att ge bristfälliga eller felaktiga uppgifter eller genom att använda befogenheten till arbetsledning eller annan direkt styrning. En förkortad version av rapporten publiceras på engelska. SUMMARY On Friday March 19th 2004 at a traffic accident occurred at Konginkangas of Äänekoski on highway number 4, in which a trailer of a heavy articulated vehicle on the way from Viitasaari to Helsinki, owned by Transpoint Oy Ab, collided with a bus, used by Aurinkobussit Oy, that was on the way from Helsinki to Kuusamo. The articulated vehicle was loaded with paper rolls. There were 36 passengers in the bus at the time of the accident. 22 passengers and the driver of the bus were killed in the accident, the rest of the passengers were seriously injured. The driver of the long distance trucker remained without injuries. The articulated vehicle had left from Helsinki March 18 th 2004 at towards Viitasaari loaded with case goods. The same company s articulated vehicle, which had left from Rovaniemi, was loaded in Kemi with paper rolls. The vehicles arrived at Viitasaari in the night of March 19 th There the drivers changed the vehicles pallets and trailers. The articulated vehicles set out from Viitasaari towards Helsinki and Rovaniemi at about About half an hour after starting from Viitasaari the vehicle that had set out towards Helsinki arrived at Konginkangas in a place where the road curves to the left in driving direction. In this area there is in the road a by passing lane in direction north. In a down hill curve, about 550 meters before the point of the collision, the trailer of the vehicle started to toss about and approximately 150 meters before the point of the collision the trailer s rear part was hurled to the right hand side slope of the road into a snow drift so that the rear wheels were at most four meters from the edge of the asphalt. From the slope the trailer rose back to the road and the articulated vehicle drifted V

8 to the left. The driver tried to steer the articulated vehicle back to its own lane, but the trailer moved to the lane utilized by the bus. The meeting bus, running on its own lane, impacted almost into the middle of the front wall of the trailer. Due to the strength of the impact the forward part of the bus was crushed. The trailer s loosened front wall penetrated into the cabin of the bus, almost halfway in, pressed by the trailer s load of paper rolls (about 800 kg a piece). The articulated vehicle continued still after the collision approximately 25 meters forward and the trailer pushed in front of it the bus backwards into the slope of the road. The truck was slung, retarded by the impact, in the driving direction to the left and impacted heavily into the left side of the bus. After the hit the truck was hurled into the ditch to the left in the driving direction. The trailer, that remained fixed to the truck, stayed on the road by the bus in the lane of the bus. According to the registrations of the driving data recorders both the speeds of the articulated vehicle and the bus were approximately 70 km/h at the instant of the collision. In the investigations it was noted among other things, that the drivers of each vehicle had a valid driver s license and neither alcohol nor other intoxicants had an effect on the event. The route planning of both vehicles was done so that it was not possible to drive them following the prevailing speed limits or rules for driving and rest times. No technical faults, having an effect on the accident, were noticed in either of the vehicles. The total mass of the articulated vehicle exceeded the maximum allowed mass by approximately kg. The overload was not noted to have had a crucial significance on the accident. The road on the accident site was extremely slippery as the surface of the road was frozen after a local rain shower. Both vehicles were driving with a speed exceeding the roadwise winter speed limit of 80 km/h and taking into account the slipperyness of the road, with too high a speed for the situation. The keeper of the road did not get information about the approaching rain shower. The investigation commission drove at the accident site comparative road runs and based on the results of these, computer simulations were performed to ascertain the causes for the loss of control of the articulated vehicle. The investigation commission determined the causes of the accident using a methodology, developed for the investigation commissions of road and terrain traffic accidents. Causes were found both in the control of the articulated vehicle and the bus. Other contributing factors were found in the vehicles, the traffic situation and factors in the transport system. Also factors contributing to the increase of injuries were found. Totally 32 causes were found, of which some were direct and others contributing factors. As a direct cause was noted, regarding the driver of the articulated vehicle, a loss of control of the vehicle and as most noticeable contributing factors a choice of an unfavorable driving route, a high speed of the vehicle in the situation and the driver s possibly reduced state of alertness. As a direct cause, regarding the driver of the bus, was noted a perception error that delayed an evasive maneuver. As a contributing factor was noted a high driving speed in slippery conditions. VI

9 To the arising of fatal and serious injuries contributed, considering the articulated vehicle, the weak structure of the trailer s pallet, the incomplete binding of the load and the high speed of the vehicle in the situation. Considering the bus the factors causing injuries were noted as low crashworthiness of the forward part of the bus, lack of using the safety belts, the high speed of the vehicle in the situation and the large difference in the masses of the vehicles. The investigation commission made 21 safety recommendations, of which 13 were directed to the Ministry of Traffic and Communications. In addition recommendations were made to following parties: Ministry of Trade and Industry, Ministry of the Interior, Ministry of Social Affairs and Health, Ministry of Finance, the Finnish Vehicle Administration AKE, Emergency Response Centre Administration, Finnish Road Administration and Association of bus traffic. Concerning the improvement of safety of heavy vehicle traffic the investigation commission considers the following five recommendations as the most important: The speed limiting devices of trucks shall be set at the vehiclewise maximum speed of 80 km/h. The legislation is changed so that, based on the registered speed data of the driving data recorder, the driver can be imposed a sentence for exceeding the vehiclewise speed limit. A successfully passed course for anticipatory driving for heavy traffic should be a prerequisite for being taken to a driving test for a bus or an articulated vehicle. The part using supervisory right to the driver shall be made liable in part for a possible violation or a consequence. The sentences and other consequences, imposed on driving and rest time violation, working hour legislation violation and vehiclewise exceeding of axle, bogie and total masses should be made more severe. The sentences and consequences should have a real significance to the driver and the transport company and for those parts of the transport chain that with their own actions, by giving inadequate or incorrect information, by using supervising right or other direct control, have had an impact on the arising of an illegal situation. Translation of the shortened version of the report is published separately. VII

10

11 LUKIJALLE Tämä tutkintakertomus on kirjoitettu soveltaen kansainvälistä ilmailun onnettomuustutkinnassa käytettyä sisällysluetteloa ja Onnettomuustutkintakeskuksen toimintakäsikirjan ohjeita. Tutkintakertomus muodostuu neljästä pääosasta. Osa 1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET muodostuu ns. faktatiedoista. Tässä osassa tutkintalautakunta ei esitä omia näkemyksiään tapahtumista. Osassa 2 ANALYYSI tutkintalautakunta analysoi osassa 1 esiin tulleita asioita, onnettomuuteen vaikuttaneita seikkoja ja syytekijöitä. Osassa 3 JOHTOPÄÄTÖKSET todetaan lyhyesti onnettomuudessa havaitut epäkohdat ja syytekijät. Osassa 4 TURVALLISUUSSUOSITUKSET tutkintalautakunta esittää turvallisuussuositukset eri viranomaisille ja toimijoille. Lopussa on tutkintaselostuksen liitteet ja luettelo tutkinnassa käytetystä lähdemateriaalista. ALKUSANAT Perjantaina klo tapahtui Äänekosken Konginkankaalla valtatiellä 4 liikenneonnettomuus, jossa Viitasaarelta Helsinkiin matkalla ollut Transpoint Oy Ab:n omistaman raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu (4-akselinen varsinainen perävaunu), jonka kuormana oli paperirullia, törmäsi Helsingistä Kuusamoon matkalla olleeseen Nordea Rahoitus Suomi Oy:n omistamaan, Pohjolan Turistiauto Oy:n hallinnassa ja Aurinkobussit Oy:n käytössä olleeseen linjaautoon. Matkanjärjestäjä Goingto Oy:n tilaaman linja-auton matkustajina oli pääasiassa eteläsuomalaisia lumilautailua ja laskettelua harrastavia nuoria. Linja-autossa oli 48 matkustajapaikkaa ja onnettomuushetkellä siinä oli 36 matkustajaa. Onnettomuudessa sai surmansa 22 matkustajaa ja linja-auton kuljettaja, muut matkustajat loukkaantuivat vakavasti. Kuorma-auton kuljettaja säilyi vammoitta. Tapahtumapaikan eristämis- ja liikenteenohjaustoimet sekä tapahtumapaikkatutkimukset alkoivat Äänekosken kihlakunnan poliisipartion tultua paikalle klo Keski-Suomen tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta sai tiedon onnettomuudesta klo Tutkijalautakunnan jäsenet mukaan lukien Veikko Stolt ja Esa Vainio saapuivat onnettomuuspaikalle klo ja aloittivat välittömästi onnettomuuden tutkintatoimet yhdessä Äänekosken poliisin kanssa. Jyväskylän teknisen rikostutkimuskeskuksen tutkijat aloittivat onnettomuuspaikkatutkinnan klo Onnettomuustutkintakeskuksen päivystäjä sai ilmoituksen onnettomuudesta onnettomuuspäivän aamuna klo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Tuomo Karppinen ja johtava tutkija Esko Lähteenmäki matkustivat onnettomuuspaikalle, jonne he saapuivat klo Palopäällikkö Ari Vakkilainen saapui onnettomuuspaikalle klo Onnettomuuspaikalla Tuomo Karppinen ja Veikko Stolt sopivat tutkintaryhmästä, jonka tehtäväksi sovittiin jatkaa alkanutta tutkintaa kunnes valtioneuvosto asettaa suuronnettomuuden tutkintalautakunnan. Onnettomuuden jälkeen klo tien kitkan mittasivat Tieliikelaitoksen ja Keski-Suomen tiepiirin edustajat Tieliikelaitoksen projektivastaavan autossa olleella kitkanmittauslaitteella. Toinen kitkanmittaus tehtiin Jyväskylän lentoaseman kitkanmittausvaunulla klo Onnettomuuspaikka kuvattiin Ilmavoimien Tukilentolaivueen lentokoneesta klo IX

12 Onnettomuuspaikka saatiin tutkittua ja ajoneuvot hinattua pois noin klo mennessä. Tie oli suljettuna liikenteeltä klo välisen ajan. Sinä aikana liikenne ohjattiin Konginkankaan taajaman kautta. Linja-auto siirrettiin Tikkakoskelle Ilmavoimien Tukilentolaivueen lentokonehalliin yksityiskohtaisia tutkimuksia varten. Tikkakoskelta auto siirrettiin säilytykseen Jyväskylään Seppälän teollisuusalueelle. Kuorma-auto ajettiin Jyväskylään katsastusasemalle tutkimuksia varten, josta se luovutettiin omistajalleen. Perävaunu hinattiin yksityiskohtaisia tutkimuksia varten Seppälän teollisuusalueelle, johon se jäi säilytykseen. Vaihtokuormakori luovutettiin omistajalleen Tutkintalautakunta ajoi vertailuajoja Konginkankaalla ja Jyväskylän lentoasemalla ajoneuvoyhdistelmän ajovakauden mittaamiseksi. Valtioneuvosto asetti suuronnettomuuden tutkintalautakunnan, jonka puheenjohtajaksi määrättiin johtava tutkija Esko Lähteenmäki Onnettomuustutkintakeskuksesta, varapuheenjohtajaksi ylikomisario Veikko Stolt liikkuvan poliisin Jyväskylän yksiköstä ja jäseniksi diplomi-insinööri Markku Haikonen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta, diplomi-insinööri Ville Hämäläinen Onnettomuustutkintakeskuksesta, insinööri Jorma Lähetkangas Kuopiosta, katsastusmies Esa Vainio A-Katsastus Oy:stä ja palopäällikkö Ari Vakkilainen Tampereen aluepelastuslaitokselta. Diplomi-insinööri Ville Hämäläisen ollessa estyneenä hänen tilallaan toimi tekniikan ylioppilas Mikko Kallas. Pysyvinä asiantuntijoina tutkintalautakunnassa olivat osastonylilääkäri Maaret Castrén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ja kuljetusteknikko Unto Pentinmäki Huittisten Aikuiskoulutuskeskuksesta. Tutkintalautakunta kuuli ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaa, onnettomuudesta selviytyneitä matkustajia sekä onnettomuuden silminnäkijöitä. Lisäksi kuultiin kuljettajien työnantajien edustajia. Onnettomuustutkinnassa käytettiin asiantuntijoina useita yrityksiä ja tahoja. Ilmatieteen laitos laati sääselvityksen onnettomuusyönä onnettomuusalueella vallinneesta säästä. Tiehallinto teetti maantien profiilimittaukset onnettomuusalueella. Molempien autojen ajopiirturien levyt tutkittiin sekä keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa että VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan laboratoriossa. Keski-Suomen työsuojelupiiri antoi lausunnon kuljettajien työ-, ajo- ja lepoaikamääräyksistä. Citec Information Oy Ab teki törmäystapahtumasta videoanimaation. Jyväskylän ammattikorkeakoulu teki paperirullien kitkanmittauksen. Ajoneuvojen renkaiden yksityiskohtaisen tutkimuksen teki Nokia Renkaat Oyj:n asiantuntija. Perävaunun iskunvaimentimet testattiin Suomen Vaimennin Oy:ssä. Perävaunun kuulakehän kuluneisuus ja kunto tarkastettiin valmistajatehtaalla Saksassa. Tutkija Tarja Ojala Safety Futures Ky:stä avusti tutkintalautakuntaa kuljetusjärjestelmän vastuiden ja virheiden analysoinnissa. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan vireystilaa analysoi neurologian dosentti Markku Partinen. Professori Esko Keskinen Turun yliopistosta laati syyanalyysin. Tutkintalautakunta vuokrasi vertailuajoja varten Transpoint Oy Ab:lta onnettomuudessa mukana olleen kuorma-auton ja perävaunun, joka oli samanlainen kuin onnettomuudessa tuhoutunut perävaunu. Yhtiö nimesi ajotehtävään kuljettajan. Vertailuajossa käytetyn mittauslaitteiston vuokrasi ja asensi Turun ammattikorkeakoulu. Mittaustekniikasta ja -ohjelmasta vastasi diplomi insinööri Risto Salminen, joka osallistui myös tulosten analysointiin. Yli-insinööri Olavi Koskinen Tiehallinnosta mallinsi onnettomuusalueen tieprofiilin. Diplomi-insinööri Tero Kiviniemi, VTT Tuotteet ja tuotanto, teki ajoneuvoyhdistelmästä tietokonemallin MSC.Adams-simulointiohjelmistolla ja suo- X

13 ritti simulointeja yhdistelmän käyttäytymisestä mallinnetulla tieprofiililla. Vertailuajojen mittaustuloksia hyödynnettiin tietokonemallin oikeellisuuden varmentamisessa. Tutkintalautakunta selvitti perävaunun kuormatilan rakenteisiin liittyviä seikkoja valmistajan Närko Oy:n tehtaalla. Tutkintalautakunta tapasi viranomaisia, asiantuntijoita, alan toimijoita ja yrityksiä kuullakseen heidän näkemyksiään. Näitä tahoja olivat muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Tiehallinto, Tieliikelaitoksen kelikeskus, pelastustoimi, ensi- ja sairaanhoito, liikkuvan poliisin Helsingin yksikön raskaan liikenteen valvontaryhmä, Tieliikelaitos, Stora Enso Oyj, Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Autoalan työnantajaliitto, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry, Rahtarit ry ja Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta. Lisäksi on keskusteltu raskaan liikenteen toimintatavoista ja turvallisuuskulttuureista Fortum Oyj:n ja Oy Esso Ab:n kuljetuspäälliköiden kanssa. Luonnos turvallisuussuosituksista lähetettiin onnettomuustutkintalain edellyttämälle lausunnolle niille viranomaisille, joille turvallisuussuositukset on kohdennettu. Näitä tahoja olivat: liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Hätäkeskuslaitos ja Tiehallinto. Lisäksi suosituksista pyydettiin kommentteja liikennealan yhdistyksiltä, toimijoilta ja asianosaisilta. Lausunto- ja kommentointiaika oli saakka. Lausuntojen ja kommenttien antajille varattiin mahdollisuus tutustua koko tutkintaselostusluonnokseen Onnettomuustutkintakeskuksessa. Viranomaisista vain yksi kävi tutustumassa tutkintaselostusluonnokseen, mutta kaikilta saatiin lausunnot turvallisuussuosituksista. Myös suurin osa yhdistyksistä ja toimijoista kommentoi suosituksia. Lausunnot ja kommentit ovat tämän tutkintaselostuksen liitteenä. Tutkintaselostus valmistui XI

14

15 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... I SAMMANDRAG... III SUMMARY...V LUKIJALLE...IX ALKUSANAT...IX 1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET Onnettomuus Onnettomuutta edeltäneet tapahtumat Ajoneuvoyhdistelmän hallinnan menetys ja törmäys Henkilövahingot Ajoneuvojen vauriot Muut vahingot Kuljettajat Ajoneuvot Ajoneuvoyhdistelmä Linja-auto Sää Tie Tien geometria ja pinnan kunto Teiden talvihoito Kelin seuranta ja hoitotoimenpiteiden käynnistyminen Tien hoito onnettomuuspaikalla Tien liukkauden mittaus Tieosan liikenne Tiekohdan onnettomuushistoria Rekisteröintilaitteet Onnettomuuspaikan ja ajoneuvojen tarkastus Onnettomuuspaikan tarkastus Ajoneuvojen tarkastus Alkometri-puhalluskoe, oikeuskemialliset tutkimukset ja kuolemansyyn selvitykset Tulipalo Pelastautumisnäkökohdat Viranomais- ja pelastustoiminta XIII

16 Hätäkeskuksen toiminta hälytysvaiheessa Pelastustoiminta onnettomuuspaikalla Lääkinnällinen pelastustoiminta Pelastustoimen viestiliikenne Hoitolaitosten toiminta Poliisin toiminta Yksityiskohtaiset tutkimukset Ajoneuvoyhdistelmän tekniset tarkastukset Perävaunun kuormakorin tarkastelu Linja-auton tekniset tarkastukset Ajopiirturilevyjen tarkistus Kuljettajien työ-, ajo- ja lepoajat Vertailuajot ja simulointitutkimus Organisaatiot ja johtaminen Transpoint Oy Ab Aurinkobussit Oy Muut tiedot Törmäyshetkellä ajoneuvoissa esiintyneet hidastuvuudet Kuorman sitominen Poliisin liikennevalvonta Kuorma-autokaluston kehitys Suomessa Analyysi Ajoneuvoyhdistelmän hallinnanmenetys Ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton ajotapahtuman kuvaus Tieprofiilin vaikutus ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen Ylikuorman vaikutus ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen Ajonopeuden vaikutus ajoneuvoyhdistelmän käyttäytymiseen Konginkankaan tieosuudella Tutkintalautakunnan näkemys ajohallinnan menetyksestä Ajoneuvojen tilannenopeudet Ajoneuvoyhdistelmä Linja-auto Kuljettajien ajo-, lepo- ja työajat Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja Linja-autonkuljettaja Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan vireystila Reittien suunnittelu ja seuranta XIV

17 2.5 Vastuutarkastelu kuljetuspalvelun tilaajan, kuljetusliikkeen ja kuljettajien välillä Ajo- ja lepoajat Ylikuorma Kuljetusjärjestelmän vaikutus onnettomuuksien syntyyn ja mahdollisuudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn Luvanvaraisen tavara- ja henkilöliikenteen valvonta Tien kunnossapidon ohjaus Sää- ja keliolot Poikkeuksellisista keli- ja tieolosuhteista varoittaminen Renkaiden vaikutus ajoneuvojen käyttäytymiseen liukkaalla alustalla Ajoneuvoyhdistelmän renkaat Ajoneuvoyhdistelmän kuormakorin lujuus ja kuorman sidonta Perävaunun kuormakorin lujuus Perävaunun kuorman sidonta Kuorma-auton kuorman sidonta Ajoneuvoyhdistelmän massasuhteet Linja-auton istuimien irtoaminen ja turvavöiden käyttö Istuimien irtoaminen Turvavöiden käyttö Räätälöidyn moduuliperävaunun ajovakaus Erilaisten jarrujärjestelmien yhteensopivuus Ajovaloilla viestintä Raskaan liikenteen onnettomuustutkinnan kehittäminen Kuorma-auton ajosimulaattorin kehittäminen Hätäkeskuksen toiminta Tehtäväkoodien vaste-ehdotukset Hoitolaitosten ja niiden lääkintä- ja valmiusryhmien hälytysohje Hälyttäminen Lääkäri- ja pelastushelikoptereiden hälyttäminen Hätäkeskuksen potilasohjaus Raivaus ja potilaiden irrotus Pelastustoiminnan johtaminen VIRVEn käyttö Lääkinnällisen pelastustoiminnan onnistuminen Lääkinnällinen pelastustoiminta Sairaankuljetus ja ensihoito Keski-Suomen keskussairaalan toiminta Äänekosken terveyskeskus Lääkinnällisen pelastustoimen hälytys- ja toimintaohjeistus XV

18 2.28 Poliisin toiminta Viitoitus hoitolaitoksiin Johtopäätökset Toteamukset Onnettomuuden syyt Törmäystapahtuma Avaintapahtumat Välittömät syyt Taustasyyt: ajoneuvoyhdistelmä Taustasyyt: linja-auto Vammauttavuussyyt Turvallisuussuositukset LIITTEET LÄHDELUETTELO XVI

19 1 TAPAHTUMAT JA TUTKIMUKSET 1.1 Onnettomuus Onnettomuutta edeltäneet tapahtumat Kuva 1. Onnettomuuspaikka Ajoneuvoyhdistelmä lähti Helsingistä torstaina klo Viitasaarelle kuormanaan kappaletavaraa. Saman yhtiön Rovaniemeltä lähtenyt yhdistelmä kuormattiin Kemissä paperirullilla. Yhdistelmät saapuivat Viitasaarelle yöllä. Siellä kuljettajat vaihtoivat autojen vaihtokuormakorit ja perävaunut. Yhdistelmät lähtivät Viitasaarelta kohti Helsinkiä ja Rovaniemeä noin klo

20 Tilausajossa Kuusamon Rukalle ollut linja-auto lähti Helsingistä klo Helsingissä linja-autoon nousi 27 matkustajaa. Linja-auto pysähtyi klo Tampereella, josta autoon nousi kuusi matkustajaa. Linja-auto saapui klo Äänekosken Hirvaskankaalle, josta autoon nousi kolme matkustajaa. Hirvaskankaalta auto jatkoi tauon jälkeen matkaa kohti Rukaa klo Tien pinnan lämpötila onnettomuusalueella oli illalla muutamia asteita nollan yläpuolella. Kello 23:n aikoihin tien pinnan lämpötila laski muutamia asteita pakkasen puolelle. Yöllä Keski-Suomessa liikkui vähäisiä hajanaisia sadekuuroja. Sade jäätyi kylmään tien pintaan aiheuttaen liukkautta Ajoneuvoyhdistelmän hallinnan menetys ja törmäys Noin puoli tuntia Viitasaarelta lähdön jälkeen ajoneuvoyhdistelmä saapui Konginkankaalle, jossa tie kaartaa ajosuunnassa vasemmalle ja samalla nousee mäelle. Kaarre jatkuu mäen korkeimman kohdan jälkeen noin 400 m, jonka jälkeen tie jatkuu suorana laskeutuen peltoaukealle. Tällä kohdalla tiessä on ohituskaista pohjoisen suuntaan. Alamäessä ajoneuvon perävaunu alkoi heittelehtiä ja noin 150 m ennen törmäystä perävaunun takaosa suistui tien oikeaan luiskaan lumihankeen takapyörien käydessä enimmillään noin neljän metrin päässä asfaltin reunasta. Luiskasta perävaunu nousi takaisin tielle ja ajoneuvoyhdistelmä ajautui vasemmalle. Kuljettaja pyrki ohjaamaan ajoneuvoyhdistelmän oikealle, mutta perävaunu kulki vastaantulevan liikenteen kaistalla. Vastaan tullut linja-auto, joka kulki omalla kaistallaan, iskeytyi lähes keskelle perävaunun etuseinää. Törmäyksen voimasta linja-auton etuosa murskaantui. Perävaunun irronnut etuseinä tunkeutui linja-auton matkustamoon lähes puoliväliin saakka perävaunun kuormana olleiden paperirullien (noin 800 kg/kpl) painamana. Ajoneuvoyhdistelmä jatkoi törmäyksen jälkeen vielä noin 25 m eteenpäin ja perävaunu työnsi linja-auton edellään takaperin tien luiskaan. Kuorma-auto paiskautui törmäyksen hidastamana ajosuunnassaan oikealta vasemmalle ja iskeytyi voimakkaasti linja-auton vasempaan kylkeen. Iskun jälkeen kuorma-auto suistui ajosuunnassaan vasemmalle ojaan. Autossa kiinni pysynyt perävaunu jäi tielle linja-auton kohdalle sen ajokaistalle. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja kertoi havainneensa tien liukkaaksi vasta perävaunun lähtiessä heittelehtimään. Ajopiirturien rekisteröintien mukaan sekä ajoneuvoyhdistelmän että linja-auton nopeus törmäyshetkellä oli noin 70 km/h. 2

Messuhallin katon romahtaminen Jyväskylässä 1.2.2003

Messuhallin katon romahtaminen Jyväskylässä 1.2.2003 Tutkintaselostus B 2/2003 Y Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S1/2011R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Jämijärvellä 30.6.2010

Lento-onnettomuus Jämijärvellä 30.6.2010 Tutkintaselostus B2/2010L OH-U430 EV-97 EUROSTAR, Model 2003, version R Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen

Lisätiedot

Tulipalo Pitkäniemen sairaalassa Nokialla 25.1.2007 ja katsaus eräisiin muihin hoito- ja huoltolaitospaloihin

Tulipalo Pitkäniemen sairaalassa Nokialla 25.1.2007 ja katsaus eräisiin muihin hoito- ja huoltolaitospaloihin Tutkintaselostus B1/2007Y Tulipalo Pitkäniemen sairaalassa Nokialla 25.1.2007 ja katsaus eräisiin muihin hoito- ja huoltolaitospaloihin Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien

Lisätiedot

Vakava vaaratilanne asematasolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Vakava vaaratilanne asematasolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla Tutkintaselostus C6/2008L Vakava vaaratilanne asematasolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla 23.9.2008 OH-LEK EMBRAER 170 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1

Lisätiedot

Kevättalven 2006 rakennusonnettomuudet

Kevättalven 2006 rakennusonnettomuudet Tutkintaselostus S1/2006Y Maatalouden tuotantorakennusten kattoristikoiden pettäminen Pihtiputaalla 20.3.2006 ja 2.4.2006 Koulun liikuntasalin liimapuisten kattopalkkien painuminen ja halkeilu Laukaassa

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Hausjärvellä 17.11.2000

Lento-onnettomuus Hausjärvellä 17.11.2000 Tutkintaselostus B 4/2000 L OH-CTO CESSNA 152 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Puhdistetun jäteveden joutuminen talousvesiverkostoon Nokialla 28. 30.11.2007

Puhdistetun jäteveden joutuminen talousvesiverkostoon Nokialla 28. 30.11.2007 Tutkintaselostus B2/2007Y Puhdistetun jäteveden joutuminen talousvesiverkostoon Nokialla 28. 30.11.2007 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.

Lisätiedot

LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ

LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2007 LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA

Lisätiedot

Onnettomuus louhintatyömaalla Espoossa 3.7.2012

Onnettomuus louhintatyömaalla Espoossa 3.7.2012 Tutkintaselostus Y2012-01 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi

Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 5/2007 Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi Raskaan kaluston kuljettajien soveltuvuuden arviointimahdollisuudet

Lisätiedot

Rullausvaurio Helsinki-Vantaan lentoasemalla 6.12.2003

Rullausvaurio Helsinki-Vantaan lentoasemalla 6.12.2003 Tutkintaselostus C 10/2003 L OH-LVH Airbus A319-112 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu 22 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä RIIKKA RAJAMÄKI SALLA SALENIUS Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu Riikka Rajamäki, Salla Salenius Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008

Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 11/2010 Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti JULKAISU 11/2010 SELVITYKSIÄ JA OHJEITA Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Tutkintalautakunnan raportti Multiprint Oy HELSINKI 2010 17.2.2010

Lisätiedot

Fosforihappovaunun suistuminen kiskoilta Kokkolan Ykspihlajassa

Fosforihappovaunun suistuminen kiskoilta Kokkolan Ykspihlajassa Tutkintaselostus C2/2008R Fosforihappovaunun suistuminen kiskoilta Kokkolan Ykspihlajassa 1.3.2008 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.

Lisätiedot

Talvihoidon toimintalinjat

Talvihoidon toimintalinjat Talvihoidon toimintalinjat Talvihoidon toimintalinjat Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuvat: Olli Penttinen ISBN ISBN 978-952-221-097-5 TIEH 1000199-08 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA ESPOO 2004 TUTKIMUSRAPORTTI RTE1852/04 Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA Juha Tapio, Harri Peltola ja Riikka Rajamäki VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Lisätiedot

Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002

Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002 Tutkintaselostus C 7/2002 L Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002 OH-BBX Beechcraft 95-B 55 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 Julkaisun nimi 1 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja

Lisätiedot

Ympäristöonnettomuus Talvivaaran kaivoksella marraskuussa

Ympäristöonnettomuus Talvivaaran kaivoksella marraskuussa Tutkintaselostus Y2012-03 Ympäristöonnettomuus Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen

Lisätiedot

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat Tielaitos Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat Espoo, Helsinki, Jyväskylä ja Oulu Tielaitoksen selvityksiä 48/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen selvityksiä

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ Neuropsykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja

Lisätiedot

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus. Veli-Pekka Kallberg

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus. Veli-Pekka Kallberg Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus Veli-Pekka Kallberg Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 1/2011 Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi Esitutkimus

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA 18 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VILLE HAAKANA ANTTI KALLIAINEN PAULI KOLISOJA Raskaista ajoneuvoista tierumpuihin kohdistuvat rasitukset Ville Haakana, Antti Kalliainen, Pauli Kolisoja

Lisätiedot

Vaaratilanne lentoonlähdössä Oulussa 11.12.2001

Vaaratilanne lentoonlähdössä Oulussa 11.12.2001 Tutkintaselostus C 1/2002 L OH-PNX Piper Chieftain, PA-31-350 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2005

Lisätiedot