Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Maa-alueen myynti tila Vuorela Kiviteollisuuden alueen myynti Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy Lausunto ympäristöluvasta Pirteä Porsas Oy Lausunto ympäristöluvasta Rantafarmi Oy Lausunto ympäristöluvasta Matti Isolauri Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle Ilmari Heinosen kantelu Kiviteollisuuden alue/vuokrasopimus Niko Rannikko Teknisen johtajan sijainen Rautilan tonttien kunnallistekniikan rakentaminen Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Kiviteollisuuden alueen myynti J.E. Simola Ky Lahdingon 1.-2.luokan opetustila Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 642 Nro 21 Kokousaika , klo ja Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin Sirpa Manner, vpj. Antero Ahala Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj. Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Rehtori-koulutoimenjohtaja Hannele Lehtimäki, 345 Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtajat Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Mika Munkki Tarkastusaika Allekirjoitukset Tino Laine Ari Koskinen Pirkko Tammelin Paikka ja pvm Kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 328 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 329 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 329 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Tino Laine ja Pirkko Tammelin, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tino Laine ja Pirkko Tammelin. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 330 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti käsitellä ylimääräisinä asioina :n 344, kiviteollisuuden alueen myynti J.E. Simola ja :n 345, Lahdingon luokan opetustila. Edelleen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että :n 337, Kiviteollisuuden alue/vuokrasopimus, jälkeen pidetään kokoustauko ja keskeytetään kokous Attendo Terveyspalvelut Oy:n esittelyn sekä valtuuston kokouksen ajaksi, minkä jälkeen kokousta jatketaan :stä 338, teknisen johtajan sijainen. _ Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maa-alueen myynti tila Vuorela Khall 326 Tarjouksia oli saapunut yksi kappale (Tummamäen paja Osk/Benjamin Ekman ja Severi Mahlavirta) määräaikaan klo mennessä. Tarjous avattiin heti määräajan umpeuduttua (läsnä kunnanjohtaja Meskus, hallintojohtaja Ari Koskinen ja vs. toimistosihteeri Matti Laurila). Tarjous merkittiin nimikirjoituksin ja niistä laadittiin yhdistelmä, ohessa liitteenä, kunnanhallitukselle. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen (Tummamäen paja Osk/Benjamin Ekman ja Severi Mahlavirta) koskien tila Vuorela, , määräala 0,15 ha. Laaditaan kauppakirja, jonka kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Khall 331 Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja Vehmaan kunta/benjamin Ekman ja Severi Mahlavirta. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiviteollisuuden alueen myynti Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy Khall 238 Vehmaan valtuusto on , 19, hankkinut omistukseensa nk. kiviteollisuuden alueen, yht. 18 kpl kiinteistöjä, pinta-ala noin 7 hehtaaria, osoitteessa Vinkkiläntie 5, Vehmaa. Kunta on pyytänyt myyntipäätöstä varten tarjouksia ko. alueesta klo mennessä ohessa liitteenä olevalla virallisella kuulutuksella. Kohde myydään joko yhtenä kokonaisuutena tai ostajan esittämällä, tarkoituksenmukaisella tavalla jaettavina osina. Rakennukset myydään siinä kunnossa kun ne tällä hetkellä ovat. Selvitys/ yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu tarjouksiin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanhallitus valtuutti lisäksi viranhaltijat neuvottelemaan tarjousten täsmennyksistä ja yksityiskohdista tarjouksen jättäneiden kanssa. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Khall 285 Parhaimman tarjouksen tehneiden kanssa on neuvoteltu tarjouksien yksityiskohdista ja tonttialueesta. Neuvotteluissa on päädytty liitteen 2 mukaiseen tonttijakoon. Liitteenä 1 on yhdistelmä jätetyistä tarjouksista sekä ehdotus hyväksyttävistä tarjouksista. Liitteenä 2 on alustava tonttijako ja liitteenä 3 kauppakirjaluonnos, jossa on aluetta koskevat yleiset ehdot.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 olevan ehdotuksen mukaiset tarjoukset liitteenä 2 olevan alustavan tonttijaon ja liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen Viranhaltijat valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat. Kauppakirjat tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Khall 332 Liitteenä kauppakirjaluonnos Vehmaan kunta Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy. Kauppakirja allekirjoitetaan Allekirjoitettu kauppakirja tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

8 Kunnanhallitus Lausunto ympäristöluvasta Pirteä Porsas Oy Khall 333 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vehmaan kunnan lausuntoa mennessä Pirteä Porsas Oy, sikalan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan muutos. Kyseessä on ympäristöluvan umpeutumisen johdosta vaadittava toimenpide. Umpeutuva lupa myönnetty , Lounais- Suomen ympäristökeskus. Ehdotus: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Pirteä Porsas Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Päätös: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Pirteä Porsas Oy:n ympäristölupahakemuksesta toiminnan pysyessä entisessä laajuudessaan. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

9 Kunnanhallitus Lausunto ympäristöluvasta Rantafarmi Oy Khall 334 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vehmaan kunnan lausuntoa mennessä Rantafarmi Oy, eläinsuojan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen. Kyseessä on ympäristöluvan umpeutumisen johdosta vaadittava toimenpide. Umpeutuva lupa myönnetty , Lounais- Suomen ympäristökeskus. Ehdotus: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Rantafarmi Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Päätös: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Rantafarmi Oy:n ympäristölupahakemuksesta toiminnan pysyessä entisessä laajuudessaan. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

10 Kunnanhallitus Lausunto ympäristöluvasta Matti Isolauri Khall 335 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vehmaan kunnan lausuntoa mennessä Matti Isolauri, kiinteistöllä Mäkikylä 3:26 sijaitsevan eläinsuojan ympäristölupapäätöksen tarkistamista. Kyseessä on ympäristöluvan umpeutumisen johdosta vaadittava toimenpide. Umpeutuva lupa myönnetty , Lounais-Suomen ympäristökeskus. Ehdotus: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Matti Isolaurin ympäristölupahakemuksesta. Päätös: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Matti Isolaurin ympäristölupahakemuksesta toiminnan pysyessä entisessä laajuudessaan. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

11 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle Ilmari Heinosen kantelu Khall 336 Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vehmaan kunnan lausuntoa Ilmari Heinosen kunnalliskantelun johdosta. Ohessa liitteenä asiaan liittyvät asiakirjat. Alla peruspalvelujohtajan laatima lausunto. LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE Selvityspyyntö kunnalliskantelun johdosta, LSAVI/2022/ /2013 Aluehallintovirasto pyytää selvitystä Ilmari Heinosen kirjoituksen johdosta, mikä koskee Vehmaan kunnan toiminnan lainmukaisuutta tiedon antamisessa asiakirjassa. Vehmaan sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt ( ) Ilmari Heinosen 2. uudistettua selvityspyyntöä vanhustyön- ja sairauskertomuksen tietosuojasta ja informoinnista. Vastauksessa on viitattu tehtyyn sopimukseen hoitohenkilökunnan yhteistoiminnasta sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen terveydenhuollon loogisen henkilörekisterin (potilasasiakirjat) käytöstä Vehmaan kunnan kotihoidossa ja palveluasumisessa. Päätöksen liitteenä ei ole ollut sopimusta. Pöytäkirjanote päätöksestä on postitettu Ilmari Heinoselle Ilmari Heinonen on peruspalvelujohtaja Raija Ketoselle osoittamallaan saapuneella kopiopyynnöllään pyytänyt allekirjoitettuja kopioita sopimuksesta sosiaalilautakunnan päätöksen perusteeksi. Kopiot sopimuksesta ja siihen liittyvästä päätöksestä ovat jääneet lähettämättä Ilmari Heinoselle, mikä on valitettava inhimillinen ja tahaton virhe. Ilmari Heinoselle on nyt lähetetty hänen pyytämänsä sopimus ja sitä koskeva päätös.

12 Kunnanhallitus Vehmaalla Raija Ketonen peruspalvelujohtaja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan peruspalvelujohtajan laatiman lausunnon. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen puh sähköposti

13 Kunnanhallitus Kiviteollisuuden alue/vuokrasopimus Niko Rannikko Khall 337 Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan Kiviteollisuuden alueen hallitilan vuokraamisesta. Liitteenä on vuokrasopimus. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Kunnanhallituksen kokous keskeytettiin kokoustauon ajaksi klo kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

14 Kunnanhallitus Teknisen johtajan sijainen Khall 338 Tekninen johtaja on virkavapaalla saakka. Ehdotus: Teknisen johtajan sijaisina nk. rutiiniluontoisissa asioissa (laskujen hyväksymiset, tuntilistojen sekä sairaus- että vuosilomien hyväksymiset) toimivat kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Kunnallisteknisen ja rakennusalan asiantuntemusta edellyttävissä asioissa (urakoihin, katselmuksiin yms.) sijaisina toimivat rakennustarkastaja tai tarkastusinsinööri. Mikäli virkavapaa jatkuu jälkeen, käsittelee kunnanhallitus teknisen johtajan sijaisasiaa uudelleen kokouksessaan Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Kunnanhallitus jatkoi kokousta kokoustauon jälkeen klo Puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan laillisena ja päätösvaltaisena. _ kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rautilan tonttien kunnallistekniikan rakentaminen Khall 90 Talousarviossa on varattu määräraha kunnallistekniikkaa varten: Lammenmäki v ,- v , v ,- Lahdinko v ,- v , v ,- Kokouksessaan kunnanhallitus päätti, että asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan Lammenmäen asuntoalueelta. Kunnanhallitus keskusteli alustavasti kokouksessaan kunnallistekniikan rakentamisesta Rautilan tonttialueelle. Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita erityisesti korttelissa 115 olevista omakotitonteista. Kustannusarvio ja suunnitelma valmistuvat kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Tekninen johtaja Hannu Pohjola tulee esittelemään asiaa kokouksessa. Alustava kustannusarvio on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että ostajaehdokkaiden kiinnostuksen vuoksi Rautilan tonttialueelle rakennetaan kunnallistekniikka keväällä 2013 kokouksessa esiteltävän suunnitelman mukaisesti. Tarvittava määrärahapyyntö esitetään valtuustolle. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Rautilan tonttialueen osan 2 kunnallistekniikasta saadaan pyytää tarjoukset. _ Tekninen johtaja Hannu Pohjola puh ,

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 258 Tarjouspyynnöt on pyydetty seuraavilta: Maanrakennus Henrik Honkanen, Koneurakointi Kristian Aaltonen ja Maanrakennus A. Vuori Oy, Maanrakennus Kylä-Kaila Oy ja Mannestone Oy. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Lammenmäen kunnallistekniikkaan vuodelle 2013 varatun euron ja Lahdingon kunnallistekniikkaan vuodelle 2013 varatun euron määrärahan käyttötarkoituksen muutosta. Edellä olevat yhteensä euroa kohdennetaan Rautilan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2014 kunnanhallitus esittää Rautilan asunto-alueen kunnallistekniikan toteuttamista varten edellisten lisäksi euroa. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että hanketta ei toteuteta. Khall 156 Vuoden 2014 talousarviossa on euron investointimäärärahavaraus asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan kaavaalueen viemäröintiä Vanhan rantatien osalta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että investointimäärärahalla saadaan tehdä Rautilan kaava-alueen viemäröinti sekä tonttialueen toisen vaiheen kunnallistekniikka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Ohessa pöytäkirjan liitteenä asemapiirros Vehman kunta / Rautilan kunnallistekniikka. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

17 Kunnanhallitus Khall 339 Yleisohjeen sisäisestä valvonnasta ja hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpanosta, kohdan 1.4 mukaan: Tarvike- ja irtaimen kaluston sekä palveluiden hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset: Yli euroa kunnanhallitus. Kirjalliset suljetut tarjoukset.(kansallinen kynnysarvo rakennusurakoissa euroa). Noudatettava hankintasääntöä. Kunnanhallituksen pykälässä 258 käsittelyssä olleet tarjoukset ovat edelleen voimassa. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita Rautilan kaava-alueen viemäröinti sekä tonttialueen toisen vaiheen kunnallistekniikan urakoitsijaksi jätettyjen tarjousten perusteella Maanrakennus A. Vuori Oy:n. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Pöytäkirjat Khall 340 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

19 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun lautakunnan kokousasioiden osalta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

20 Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 341 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

21 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätökset: Hallintojohtaja: -henkilöstöasiat 5 kpl, vuosiloma 5 kpl Kunnanjohtaja: -henkilöstöasiat 5 kpl, vuosiloma 2 kpl, koulutus 3 kpl Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen viranhaltijoiden päätösten osalta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

22 Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 342 Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee seuraavista asioista: Päätös: Ei keskusteltavia asioita. _ kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

23 Kunnanhallitus Tiedotusasiat Khall 343 1) Valtiovarainministeriö, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2014; päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5 2) Työ- ja elinkeinoministeriö, ehdotus valtioneuvoston asetukseksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 3) ELY-keskus, taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa 4) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky, valtuuston pöytäkirja 3/2014 5) Rauman kaupunki, kaupunginhallitus , ote 623, Vehmaan lomitustoimen anomus maksullisen lomittaja-avun subventoinnista Kodisjoella vuodelle ) Vehmaan historiatoimikunnan muistio ) Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna )ARA, asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat 9) MELA, maatalouspalvelujen järjestämisestä lomituspalvelulain (LPL) 35 :n perusteella maksettava valtionkorvaus 10) Turun kaupunki, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 8/ ) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, hallituksen pöytäkirja 8/2014 ja valtuuston pöytäkirja 2/ ) Uudenkaupungin kaupunki, terveyslautakunnan pöytäkirja 8/ ) Pekka Raittila, valmiussuunnitelmat ja varautuminen häiriötilanteisiin 14) Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl

24 Kunnanhallitus Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

25 Kunnanhallitus Kiviteollisuuden alueen myynti J.E. Simola Ky Khall 238 Vehmaan valtuusto on , 19, hankkinut omistukseensa nk. kiviteollisuuden alueen, yht. 18 kpl kiinteistöjä, pinta-ala noin 7 hehtaaria, osoitteessa Vinkkiläntie 5, Vehmaa. Kunta on pyytänyt myyntipäätöstä varten tarjouksia ko. alueesta klo mennessä ohessa liitteenä olevalla virallisella kuulutuksella. Kohde myydään joko yhtenä kokonaisuutena tai ostajan esittämällä, tarkoituksenmukaisella tavalla jaettavina osina. Rakennukset myydään siinä kunnossa kun ne tällä hetkellä ovat. Selvitys/ yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu tarjouksiin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanhallitus valtuutti lisäksi viranhaltijat neuvottelemaan tarjousten täsmennyksistä ja yksityiskohdista tarjouksen jättäneiden kanssa. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Khall 285 Parhaimman tarjouksen tehneiden kanssa on neuvoteltu tarjouksien yksityiskohdista ja tonttialueesta. Neuvotteluissa on päädytty liitteen 2 mukaiseen tonttijakoon. Liitteenä 1 on yhdistelmä jätetyistä tarjouksista sekä ehdotus hyväksyttävistä tarjouksista. Liitteenä 2 on alustava tonttijako ja liitteenä 3 kauppakirjaluonnos, jossa on aluetta koskevat yleiset ehdot. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 olevan ehdotuksen mukaiset tarjoukset

26 Kunnanhallitus liitteenä 2 olevan alustavan tonttijaon ja liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen Viranhaltijat valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat. Kauppakirjat tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Khall 344 Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja Vehmaan kunta/j.e. Simola Ky. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle asian käsittelemistä kiireellisenä ja edelleen hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

27 Kunnanhallitus Lahdingon 1.-2.luokan opetustila Koulultk 56 Lahdingon koulun 1.-2.luokan tulee saada uusi opetustila kevätkaudeksi Monista yrityksistä huolimatta opettaja ei pysty työskentelemään hänelle osoitetussa luokkatilassa. Koulun ja 1.-2.luokan huoltajien toive on, että opetusryhmä saisi jatkaa saman opettajan johdolla koko lukuvuoden ajan. Eri vaihtoehtoja punnittaessa on päädytty ratkaisuun, jossa 1.-2.luokka siirtyy opettajansa johdolla Kirkonkylän kouluun kevätkaudeksi. Tätä puoltaa myös suunnitelmat yhdistää 1.-2.luokat omiksi opetusryhmiksi ikäluokittain. Syksyllä 2015 palaa Lahdingon 3.luokkalaiset, 11 oppilasta, takaisin Lahdingon kouluun 2.luokkalaisten, 4 oppilasta, jäädessä Kirkonkylän koululle. Ehdotus: Lautakunta päättää siirtää Lahdingon 1.-2.luokka opettajansa johdolla Kirkonkylään kevätkaudeksi Päätös: Lautakunta päätti siirtää Lahdingon koulun 1.-2.luokan oppilaat Kirkonkylän kouluun yhdessä opettajansa johdolla kevätkaudeksi Lisäksi lautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta määrärahaa vanhan kirjastorakennuksen puretun lattian sulkemiseksi. Uuden äkillisen lisätilan tarve pakottaa kiireellisiin toimenpiteisiin, jotta nykyinen 1.luokan luokkatila olisi käytössä koko talvikauden. Rehtori/koulutoimenjohtaja Hannele Lehtimäki puh sähköposti Khall 345 Ehdotus: Lattiaa ei suljeta. Nykyisen 1. luokan luokkatilan lämmöneristystä parannetaan väliaikaisesti, jotta nykyisen 1. luokan luokkatila olisi käytössä talvikauden. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

28 Kunnanhallitus Pöytäkirjamerkintä: Rehtori-koulutoimenjohtaja Hannele Lehtimäki oli kuultavana asiantuntijana ko. :n aikana ennen päätöksentekoa klo

29 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 342, 343, 344 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 337, 338, 339, 340, 341, 345 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Vehmaan kunnanhallitus, Saarikontie 8, Vinkkilä Pykälät: 337, 338, 339, 340, 341, 345 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, Turku Kunnallisvalitus, pykälät valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun pääkanslia Sairashuoneenkatu Turku (PL 376, Turku) , Telekopio pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä, pj.

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot