OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE"

Transkriptio

1 OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI Länsi-Suomen lääninhallitus

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä EU -projekti 6 2. Rahoitusta hakevan muistilista 6 3. Hakemuksen käsittely 9 II YLEISTÄ HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA 1. Projektin hallinnoijan tehtävät Ohjausryhmä Projektipäällikkö Projektin asiakirjat Projektikäsikirja Projektipäiväkirja 15 III RAHOITUS 1. Rahoituspäätös Rahoituspäätöksen ja projektisuunnitelman muutokset Jatkorahoitushakemuksen tekeminen Rahoituksen maksaminen 21 IV PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 1. Kilpailuttaminen Tekijänoikeusasiat Projektin raportointi Projektin arviointi Projektin verkottuminen ja tiedottaminen Projektin päättäminen 29 V EU-PROJEKTIEN TALOUSHALLINTO 1. Projektin kirjanpito Tukikelpoisuusehdot Yleistä Mitä ovat tukikelpoiset kustannukset? 33 VI MAKSATUS 1. Toteuttajan kirjanpitoon tulevat kustannukset Laskennalliset kustannukset ja luontoissuoritukset Maksatuksen hakeminen Maksatushakemuksen liitteet Maksatuspäätös 46 VII VALVONTA JA TARKASTUS 47 LÄHTEET 49 LIITTEET: Rahoituspäätösmalli, maksatushakemuslomakkeet

4 4

5 5 Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittamille EU:n rakennerahastoprojekteille. Projekteja sääntelevät säädökset ja eri ministeriöiden ohjeet on oppaassa esitetty siten, että opas tarjoaa ratkaisumalleja käytännön projektityölle. Ohjeet sisältävät myös tarkastuksissa saatua palautetta sekä projektien itsensä esittämiä kysymyksiä. Opas perustuu Etelä-Suomen lääninhallituksen Projektin vetäjän oppaaseen, jonka ovat laatineet Eija Karhatsu ja Merja Rossi (ESLH:n rakennerahastojulkaisut 2, 2002). Länsi-Suomen lääninhallituksen version oppaasta valmistelivat EU-koordinaattorit Katriina Kunelius, Salme Lehtola, Tuire Raudaskoski sekä sivistystoimentarkastaja Marianne West-Ståhl. Oppaan sisältö perustuu Länsi-Suomen lääninhallituksen viranomaisohjeisiin ja omiin linjauksiin. Näiden muuttuessa kesken ohjelmakautta, opas päivitetään siltä osin ja ajan tasalla oleva opas on saatavilla lääninhallituksen internet-sivuilta osoitteesta Sivuilta löytyvät myös Länsi-Suomen lääninhallituksessa EU-rahoitustehtävissä työskentelevien yhteystiedot pidetään yhteyttä! Onnea ja menestystä projektityössä toivottaen Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto

6 6 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä EU-projekti Hyvin toteutettu ja tavoitteiltaan kohderyhmää hyvin palveleva kehittämishanke saa aikaan monenlaista positiivista kehitystä. Se lisää aina toteuttajansa osaamista ja kokemusta, joiden tuloksena kehittyy usein uusia toimintamalleja, hyviä käytäntöjä. EU-projektin toteuttamiseen liittyy paljon määrämuotoista dokumentointia, seurantaa. Niiltä ei voi valitettavasti välttyä, koska hankkeiden toteuttamista säätelevät säännökset ja määräykset ovat samat kaikille EU:n osarahoittamien projektien toteuttajatahoille. Ne ovat rahoituksen myöntämisen ehtoja, joista selviää parhaiten tekemällä niin kuin rahoittaja ohjeistaa. Hyvä hanke on arvokas koko ohjelma-alueelle, kohderyhmälle ja toteuttajalle. Parhaimmillaan se Lisää alueen vetovoimaa, kilpailukykyä ja osaamista Luo pohjaa uusien työpaikkojen ja yritysten syntymiselle Edistää teknologiaa Lisää yhteistyötä On levittämiskelpoinen ja laajasti hyödynnettävissä Vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja tasa-arvon kehittymiseen Tekee tunnetuksi projektitoimia ja toimijoita Rakentaa osaltaan toteuttajaorganisaation profiilia 2. Rahoitusta hakevan muistilista Kilpailu rahoituksen saamisesta hankkeelle kovenee ja hakemusten taso nousee vuosi vuodelta. Hankkeen suunnittelu on paitsi mielenkiintoista ja avartavaa, myös varsin työlästä ja siis aina riskin ottamista, joten projektin suunnitteluun kannattaa panostaa. Suunnittele projekti hyvin Anna suunnittelulle ja idean kypsymiselle riittävästi aikaa Ohjelmien avulla halutaan kehittää uutta mieti, mitä uutta hanke luo Hankkeiden tehtävänä on tuottaa pysyviä vaikutuksia puntaroi, miten hankkeen tulokset näkyvät projektin jälkeen ja miten tuloksia levitetään Tutustu ohjelma-asiakirjoihin ja tarkista, sopiiko hankeidea niiden tavoitteisiin. Usein törmää hyvään ideaan, joka ansaitsisi tulla rahoitetuksi, mutta joka ei sovi mihinkään ohjelmaan sisältönsä ja tavoitteidensa puolesta. EU-ohjelmilla edistetään vain tiettyjä, valittuja teemoja ja rahoitusta on mahdollista saada vain niihin Huomaathan, että ESR-hankkeet kohdistuvat pääosin työelämässä jo oleviin tai sinne pyrkiviin, yli 15-vuotiaisiin henkilöihin. Rahoittaja voi asettaa myös tätä korkeampia ikärajoja. Myöskään eläkeläiset eivät voi olla kohteena muuta kuin poikkeustapauksissa, esimerkiksi pyrkiessään siirtymään eläkkeeltä takaisin työelämään Rajaa hanke hallittavaksi kokonaisuudeksi, älä kerää liian paljon erilaisia tavoitteita ja toimintoja samaan hankkeeseen, laadi realistinen aikataulu Jätä myös loppuraportoinnille riittävästi aikaa Selvitä yhteistyömahdollisuudet, ohjelmissa suositaan erilaisia kumppanuusrakenteita

7 7 Hankkeesi kilpailee muiden vastaaviin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden kanssa rahoituksesta, laadi siis kustannusarvio realistisesti Rahoittajalta saat tarvittaessa lisätietoja haettavana olevasta rahoituksesta, rahoitusrakenteesta sekä ohjeita ja neuvoja hakuprosessiin Tavoite 3 ohjelmaa toteutetaan koko Länsi-Suomen läänin alueella, lukuun ottamatta tavoite 1-aluetta. Alueet, joilla toteutetaan tavoite 1- ja 2-ohjelmia näkyvät kartasta

8 8 Muista suunnitellessasi, että hankehakemuksen käsittely vie aikaa vähintään 3 kk, yleensä enemmän

9 Valmistaudu myös siihen, ettei hankkeesi saa rahoitusta Täytä hakemus huolellisesti 9 Hakemuslomake on se asiakirja, jonka perusteella hanketta arvioidaan, täytä siis kaikki kohdat Käytä selkeää kieltä ja tiivistä tarvittaessa Kerro tarkasti, mitä hankkeessa konkreettisesti tehdään ja mihin rahat käytetään Keksi hankkeellesi lyhyt ja ytimekäs nimi Kaiken oleellisen tiedon tulee olla hakemuslomakkeessa: muista kaikki pakolliset liitteet, mutta vältä suurta ylimääräisten liitteiden määrää. EAKR hankkeissa erillinen hankesuunnitelma on pakollinen liite. Varmista rahoitussuunnitelmaa tehdessäsi kunnallisen ja yksityisen rahan saanti; 100 % EU:n ja valtion tukea ei voi hankkeelle saada Yksityisiltä toteuttajilta (yrityksiltä, yhdistyksiltä ja säätiöiltä) vaaditaan verottajan antama todistus verojen ja työnantajasuoritusten hoitamisesta (verovelkatodistus) rahoitushakemuksen liitteenä Varmista, että hakemuksen allekirjoittaa hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö Muista päivätä hakemus Noudata hakuaikoja Hankerahoitusten hakuajoista ilmoitetaan internetissä ja pääsääntöisesti myös maakuntalehdissä Kaikki hakuajan loppuun mennessä tulleet hakemukset käsitellään samanaikaisesti Hakuajan päättymisen jälkeen tulleet hakemukset palautetaan hakijalle Huomaa, että hakemus tulee saattaa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi hakuajan kuluessa ei siis riitä, että sen toimittaa jollekin valtion viranomaiselle 3. Hakemuksen käsittely Saat hakemuksen saapumisesta Länsi-Suomen lääninhallitukselta ilmoituksen, josta löytyvät hakemuksen käsittelijän yhteystiedot Hakemuksen käsittelyvaiheessa siihen saatetaan pyytää lisäselvityksiä hanke hioutuu vielä käsittelyn aikana, ole siis kärsivällinen Vaikka hakemuksesi tulisikin väärälle viranomaiselle, toimitetaan se viran puolesta (=hallintolain nojalla) oikeaan osoitteeseen. Saat myös siirrosta kirjallisen ilmoituksen. Siirto saattaa kuitenkin johtaa hakemuksen käsittelyn viivästymiseen tai pahimmassa tapauksessa hakemus voi jäädä ao. haussa kokonaan käsittelemättä, ellei siirtoa ehditä tehdä hakuajan puitteissa. Tavoite 1- ja tavoite 2-ohjelmissa eli ns. alueohjelmissa rahoituspäätös tehdään vasta sen jälkeen, kun hanke on saanut puoltavan lausunnon eri rahoittajaviranomaisten muodostamassa hankeryhmässä tai maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristössä ja isojen hankkeiden osalta myös yhteistyöryhmässä Tavoite 3-ohjelman rahoitus/valintaprosessi toteutetaan kokonaisuudessaan lääninhallituksessa

10 10 Lisäksi: lääninhallitus pyytää korkeakoulututkintoon johtavan koulutushankkeen aloittamisesta sekä yliopistojen rakennushankkeista opetusministeriön lausunnon lääninhallitus pyytää merkittäviin museotoiminnan piiriin kuuluviin kulttuurihankkeisiin museoviraston tai maakuntamuseon lausunnon kulttuuritoiminnan piiriin lukeutuvista hankkeista lääninhallitus pyytää lausunnot alueellisilta taidetoimikunnilta; tarvittaessa lausuntoa pyydetään myös muilta asiantuntijatahoilta hankkeen toimialan ja sisältöalueen mukaisesti maakunnittain vaihtelevan käytännön mukaisesti hankkeesta (lähinnä EAKRhankkeista) tarvitaan myös ympäristövaikutusten arviointi (YVA) aloittaminen ennen rahoituspäätöksen saamista on aina hakijalle riski lääninhallituksen EU-rahoitustehtävissä työskentelevät opastavat hakuun ja toteutukseen liittyvissä asioissa hyväksyttyjen hankkeiden toteuttaja-/hallinnoijaorganisaatioille (vetäjät, taloushallinto ym.) järjestetään sekä projektityön hyviä käytäntöjä että projektin taloushallintoa ja maksatuskäytäntöjä koskevaa koulutusta. Jos hankkeen toteuttamiseen osallistuu osatoteuttajia (partnereita), hallinnoijaorganisaation tulee toimittaa saamansa kutsu myös näille.

11 11 II YLEISTÄ HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA 1. Projektin hallinnoijan tehtävät Projektin hallinnoija on se organisaatio, joka on jättänyt allekirjoitetun projektihakemuksen. Hallinnoija on kokonaisvastuussa hankkeen toteutuksesta Länsi-Suomen lääninhallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti, kustannus- ja rahoitusosio mukaan lukien. Hallinnoija vastaa suhteessa rahoittajaan myös mahdollisten toteuttamiseen osallistuvien osatoteuttajien toiminnasta siksi kannattaa neuvotella ja varmistaa jo etukäteen, mitä tämä yhteistyö osapuolilta vaatii ja tehdä kirjallinen sopimus asiasta. Hallinnoija esittää hyväksyttäväksi projektin aloittamisen, mahdolliset projektisuunnitelman muutokset, keskeyttämisen ja päättämisen nimeää projektin ohjausryhmän kaikkiin Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittamiin projekteihin on nimettävä ohjausryhmä lääninhallituksen EU-rahoitustehtävissä työskentelevät eivät ole ohjausryhmän jäseniä, vaan osallistuvat ohjausryhmän kokouksiin rahoittajaviranomaisen edustajana, valvojan ominaisuudessa. Rahoituspäätöksessä mainitulle hankkeen valvojalle toimitetaan kaikki ohjausryhmälle lähetettävä materiaali, esimerkiksi kokouskutsut, pöytäkirjat, raportit ja kokousaineistot. Ainakin ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen ajankohta onkin hyvä sopia hankkeen valvojan kanssa. Pääsääntöisesti hankkeen valvojana lääninhallituksessa toimii rahoituspäätöksen esittelijä vastaa siitä, että projektilla on käytettävissä tarvittavat henkilö- ja tilaresurssit huolehtii siitä, että projektin asiakirjat allekirjoittaa toteuttajaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava tai valtuuttama henkilö. Johtosäännössä, yhtiöjärjestyksessä tai vastaavassa on mainittu kenellä on oikeus allekirjoittaa organisaation viralliset sopimukset ym. asiakirjat 2. Ohjausryhmä Hyvä ohjausryhmä on projektin vetäjän paras apu. Se voi edistää ratkaisevasti projektin tavoitteiden toteuttamista ja verkottumista. Hyvä ohjausryhmä koostuu sellaisten organisaatioiden ja sidosryhmien edustajista, joille hankkeen toteutuminen on tärkeä ja mielenkiintoinen haaste, ei ylimääräinen velvollisuus ja vaivalloinen lisätyö. Ohjausryhmässä on hyvä olla myös toiminnan kohteena olevan ryhmän edustus. Ohjausryhmän tulee kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa. Käytännössä se kokoontuu yleensä useamminkin. Hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa ohjausryhmälle selvitetään sille annetut tehtävät, nimetään puheenjohtaja ja sihteeri ja sovitaan kokouskäytännöistä, kuten kokouskutsujen ja muistioiden lähettämisestä sekä siitä, maksetaanko ohjausryhmän jäsenille kokouspalkkioita ja/tai korvauksia matkakuluista. Kokouspalkkioita tai korvausta matkakuluista ei makseta henkilöille, joiden työnkuvaan tai virkatehtäviin kuuluvat ohjausryhmätyöskentelyn kaltaiset tehtävät. Ohjausryhmän kokouspalkkion suuruus määritellään yhdenmukaiseksi toteuttajaorganisaation muussa toiminnassa soveltaman käytännön mukaan. Ohjausryhmällä ei ole päätösvaltaa projekti- tai rahoitussuunnitelman muutoksiin, vaan päätökset niistä tekee lääninhallitus hankkeen hallinnoijan esityksestä. Ohjausryhmän

12 12 tehtävänä on kuitenkin käsitellä mahdollisia projektisuunnitelman muutosesityksiä ennen niiden esittämistä rahoittajalle. Ohjausryhmä: 3. Projektipäällikkö - käsittelee projektin toteuttajan tarkentaman toimintasuunnitelman - käsittelee projektin tavoitteet ja toiminnan / yhteistyön pelisäännöt - käsittelee suunnitelmiin tulevat muutokset - valvoo ja seuraa projektin edistymistä - arvioi hankkeen etenemistä mahdollisen itsearvioinnin pohjalta - levittää projektin tuloksia - seuraa rahankäyttöä - käsittelee / hyväksyy projektin raportit - antaa asiantuntemuksensa projektin käyttöön - toimii linkkinä sidosryhmiin - vastaa osaltaan projektin vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta - käy viimeisessä kokouksessaan projektin tulokset ja palautteet läpi sekä sopii tulosten levittämisestä myös hankkeen päättymisen jälkeen Ohjausryhmän kolme tärkeintä kysymystä projektin vetäjälle: Miksi? Miten? Mitä hyötyä? Ohjausryhmän tärkein kysymys itselleen: Mitä me voimme tehdä projektin edistämiseksi? Projekti tarvitsee onnistuakseen hyvän vetäjän. Kehittämishankkeen, projektin, vetäminen vaatii paljon. Kokeneilta projektipäälliköiltä saadun palautteen mukaan hyvän projektinvetäjän ominaisuuksiin kuuluvat ainakin seuraavat seikat: rohkeus aito innostuneisuus asiaan avoimuus, ulospäin suuntautuneisuus ahkeruus rehellisyys organisointikyky ja kyky hallita kokonaisuutta lojaalisuus toteuttajaorganisaatiota kohtaan kyky innostaa muita joustavuus pitkäjänteisyys stressin sietokyky jämäkkyys kustannustietoisuus kyky pitää asiat ja paperit järjestyksessä Luettelossa ovat siis kaikki hyvälle työntekijälle, johtajalle, kehittäjälle jne. asetetut odotukset, joita tarvitaan missä tahansa toimessa. Hänen ei välttämättä tarvitse olla projektin sisällön asiantuntija. Projektin vetäjä on yhteistyön virittäjä ja siltojen rakentaja

13 13 myös rahoittajan suuntaan. Hankkeen vetämiseen tarvittavat ominaisuudet ja tiedot ovat ensisijaisia avuja. Kokemus EU-rahoitteisen hankkeen vetämisestä on aina arvokas ja painava asia projektin vetäjää valittaessa. Projektin vetäjä on se henkilö, jonka käsissä projektikokonaisuus lopulta on. Hän pitää huolen siitä, että suunnitellut toiminnot toteutuvat ja työnjako ja muu organisointi tapahtuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Projektipäällikkö: on isäntäorganisaation eli hankkeen toteuttajaorganisaation edustaja; vastaa projektin toteutuksesta johtaa toimeenpanoa ja tehtävien antoa informoi rahoittajaa projektin etenemisestä ja mahdollisista yhteystietojen muutoksista huolehtii dokumentoinnista ja arkistoinnista valmistelee ohjausryhmän kokoukset vastaa projektin tiedottamisesta laatii raportit vastaa talouden seurannasta ja maksatushakemusten tekemisestä Projektipäällikön tehtävät kannattaa määritellä selkeästi. Ne on hyvä todeta myös kirjallisessa työsopimuksessa. Usein tehtäväkuvauksen perusmalli on esitetty organisaation oman projektitoiminnan käsikirjassa, mikäli sellainen on laadittu. Projektipäällikkö vaihtui projektissa ja uusi henkilö tuli dokumenttien kanssa lääninhallitukseen kysymään mitä hänen nyt pitäisi tehdä ja miten jatkaa kesken jäänyttä työtä jota ei tunne. Hyvä näin, koska voitiin neuvoa uutta päällikköä käytännöissä, mutta organisaation pitää ottaa vastuu työntekijänsä perehdyttämisessä. Projektin maksatushakemusta ei toimitettu lääninhallitukseen. Asiaa päätettiin tiedustella projektilta, mutta projektin puhelinnumero oli vaihtunut eikä sähköpostiin vastannut kukaan. Selvisi, että projektipäällikkö oli vaihtunut jo useita kuukausia aiemmin ja projektitoimisto muuttanut uuteen osoitteeseen. Maksatushakemuksen täyttämisessäkin oli ongelmia, joten projektin säännöllinen maksatus kangerteli tietokatkoksen vuoksi. Aina kannattaa kysyä hankkeen valvojalta, jos epäröi tai haluaa varmistaa omaa ratkaisumalliaan asioihin. Kysyminen on viisautta! Verkotu myös muiden alueesi rakennerahastohankkeiden kanssa vastaavia kokemuksia saattaa olla muillakin. 4. Projektin asiakirjat Projektin kaikki aineisto tulee säilyttää huolellisesti. On erittäin tärkeää koota talteen asiakirjat kilpailuttamisesta, koulutukseen ja muihin hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista, kopiot lehti-ilmoituksista, kaikki tiedotus- ja markkinointiaineisto, tehdyt sopimukset, ohjausryhmän pöytäkirjat, rahoituspäätökset, maksatushakemukset ja -päätökset jne. Projektimapin tulee sisältää ainakin:

14 4.1 Projektikäsikirja 14 - rahoituspäätökset, jatkorahoitus- ja muutospäätökset (myös esim. kuntien rahoituspäätökset hankkeen osarahoituksen osalta) - hyväksytty projektisuunnitelma - hankintaluettelo (erityisesti EAKR -hankkeissa) - maksatushakemukset ja -päätökset - ohjausryhmän kokouskutsut ja pöytäkirjat - yhteistyösopimukset - hankintasopimukset (koneet, laitteet, palvelut) - kilpailuttamisasiakirjat: kirjalliset tarjouspyynnöt, saadut tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirjat ja hankintapäätökset tai dokumentit muulla tavoin tehdyistä kyselyistä, kirjallinen selvitys saaduista vastauksista ja perusteista, joilla valinta on tehty - toteutettujen koulutusten ja seminaarien ohjelmat - luettelot koulutuksiin, tiedotustilaisuuksiin ym. projektin tapahtumiin osallistuneista mieluiten niin, että osallistuja on itse omalla nimikirjoituksellaan vahvistanut osallistumisensa kustakin tilaisuudesta erikseen; osallistujaluettelojen tulee sisältää tieto osallistujan kotipaikasta tai työpaikan sijaintipaikkakunnasta - lehti-ilmoitukset, esitteet, lehtiartikkelit ja muu projektin julkistamiseen liittyvä aineisto - projektihenkilöstön työaikaseurannat - selvitykset, ilmoitukset ja yhteenvedot erikseen raportoitavista laskennallisista kustannuksista - tositekopiot, pääkirjan raportit ja muut talousseurannan dokumentit - vuosi- ja seurantaraportit Organisaation, jolla on useita hankkeita, kannattaa koota projektitoiminnan pelisäännöt kirjalliseen, helposti jaettavaan muotoon henkilökunnalleen ohjeeksi ja avuksi projektien toteuttamiseen. Käsikirja kertoo, miten organisaatiossa hankkeita suunnitellaan, haetaan ja hallinnoidaan omaa tehtäväkenttää ja profiilia vahvistaen. Näin organisaation jokaisella projektin toimijalla on yhtenäiset tiedot ja käytännöt sekä selkeä kuvaus omista tehtävistään. Käsikirjan sisältö voisi olla esim. seuraavanlainen: 1. Projektitoiminnan periaatteet organisaatiossa; mikä lisäarvo hankkeilla on organisaatiolle, mikä sopii toteuttajan profiiliin ja toimintaan 2. Projektin suunnittelu ja rahoituksen hakeminen 3. Projektiorganisaatio, vastuu ja valtuudet ohjausryhmä projektipäällikkö muu projektihenkilöstö organisaation sisäiset palvelutoiminnot 5. Toimeenpano, aikataulut ja päätöksenteko 6. Tapa, jolla hankkeen etenemistä seurataan 7. Mahdollinen hankkeen itsearviointi tai muu palautteen kerääminen 8. Markkinointi ja tiedottaminen 9. Raportointi ja dokumentointi 10. Arkistointiohjeet 11. Ohjeet kilpailuttamisesta, hankintaohjeet

15 Valvonta ja tarkastuksiin varautuminen Käsikirja voi liittää myös kuvauksen hallinnoijaorganisaation seuraavista käytännöistä: Hallinto- ja johtosäännöt Asiahallintajärjestelmät Arkistointisuunnitelma Kirjanpitojärjestelmä Arvonlisäveron käsittely Tilikartta Sopimuskäytännöt Projektikäsikirjaa ei kannata kopioida muilta toteuttajilta, vaan jokaisen organisaation kannattaa itse pohtia ja kirjata omat käytäntönsä käsikirjaksi ja ohjenuoraksi oman organisaationsa toimijoille. Käsikirja on siis mitä suurimmassa määrin organisaatiokohtainen. 4.2 Projektipäiväkirja Hyvä käytäntö ja luotettava tapa dokumentoida projektin tapahtumia on kirjata ne projektipäiväkirjaksi. Malleja löytyy varmaankin lähes yhtä monta kuin on projektipäiväkirjojen pitäjiä. ESR -rahoitteiset hankkeet voivat kerätä aineistoa loppuraporttia varten viranomaisten ylläpitämän ESR rahastonhallintajärjestelmä ESRA:n loppuraporttipohjalle. Aineistoa kannattaa kerätä hankkeen alusta alkaen. Lisätietoja ESRA:sta saat tämän oppaan kappaleesta IV 6 Projektin päättäminen. Projektit ovat keskenään erilaisia ja työtavat ovat persoonallisia, joten tässä oppaassa ei esitetä mitään yksiselitteistä parasta käytäntöä malliksi. Päiväkirjaan kirjataan yleensä hankkeen tärkeimmät tapahtumat, kuten esim. koulutustilaisuudet ja neuvottelut ja niistä ajankohta, aihe, tiedotustoimenpiteet, osallistujat, sisältö, tulokset ja palautteet. Lisäksi projektipäiväkirjaan voi dokumentoida käytyä kirjeenvaihtoa ja keskustelua rahoittajan kanssa. Projektipäiväkirja palvelee ennen muuta raportointia sekä projektitoimien arviointia. Se toimii muistin tukena mietittäessä myös hyvien käytäntöjen toistamista ja levittämistä. Projektipäiväkirja ei kuitenkaan korvaa ohjausryhmän ja muiden ryhmien kokousten pöytäkirjoja ja muistioita.

16 16 III RAHOITUS Rahoituspäätöksessä vahvistettu rahoitussuunnitelma sitoo hankkeen toteuttajaa. Eri ohjelma-asiakirjoissa (tavoiteohjelmat 1, 2 ja 3) määritellään, kuinka paljon EU:n ja valtion tukea voidaan enintään myöntää ja kuinka paljon hankkeisiin tulee saada yksityistä ja kuntarahoitusta. Päätöksessä on määritelty juuri kyseessä olevan hankkeen rahoituksen rakenne. Myöntäessään EU- ja valtion tukea lääninhallitus edellyttää, että muukin rahoitus on sovittu ja toteutuu rahoituksen hakijan esittämissä suhteissa. Kunnallisten ja yksityisten rahoittajien kanssa tulee sopia jo hakuvaiheessa rahoituksen järjestämisestä ja aikataulusta. Erityisesti on varmistettava yksityisen rahoittajan (osallistujien todelliseen tuntipalkkaan perustuvien) palkkakustannustietojen saaminen projektin käyttöön. Rahoitushakemuksen yhteydessä on toimitettava menolajikohtainen kustannusarvion täsmennys, jossa selvitetään, mitä kustannuksia ja kuinka paljon mihinkin menolajikohtaan sisältyy. Osallistujien palkka- ja matkakustannusten osalta on hyvä kertoa myös minkälaisiin oletuskustannuksiin ne perustuvat. Kustannusarvion täsmennyksen laatimisen tueksi on lääninhallituksen nettisivuilta saatavissa valmis lomakepohja. 1. Rahoituspäätös Rahoituspäätös muodostuu seuraavista asiakirjoista. 1. Päätöskirje, joka sisältää mm. seuraavat asiat: keskeiset tunnistetiedot (poimittuna viimeisimmästä hakemus- /projektisuunnitelmalomakkeesta), kuten hakijan nimi ja osoite sekä projektin nimi, rahoittajan hankkeelle antama koodinumero, hankkeen hyväksytty kokonaistoteutusaika ja tällä päätöksellä myönnetyn rahoituksen kestoaika hyväksytty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ja aika, jolle rahoitusta on myönnetty, tuen EU:n ja valtion osuus sekä kunnallisen ja yksityisen rahoituksen määrä lääninhallituksen nimeämän hankkeen valvojan nimi ja yhteystiedot 2. Liitteet Hyväksytty projektisuunnitelma = viimeisin täydennetty rahoitushakemus (eli kopio hakijan täyttämästä ja allekirjoittamasta hakemuslomakkeesta) Projektisuunnitelma määrittää, millaisiin toimiin rahoitus on myönnetty Rahoituksen käytölle asetettavat ehdot 3. Oikaisuvaatimusosoitus 4. Erityisliite valtion virastoille ja laitoksille tehtäviin rahoituspäätöksiin (sisältää mm. ohjeen arvonlisäverojen kirjauksesta) Projektin vastuuhenkilöiden tulee tutustua päätösaineistoon ja sen asiakirjoihin ja toimia niiden mukaisesti.

17 17 Rahoituspäätös (malli liitteenä 1.) on hallinnollinen asiakirja, joka sisältää keskeiset projektin toteuttamisen ehdot. Projektihenkilöstön kannattaa perehtyä tehtyyn päätöksen perusteellisesti. Ensimmäisessä rahoituspäätöksessä hyväksytään projektisuunnitelma kustannusarvioineen ja rahoitussuunnitelmineen koko projektin toteutusajalle, mutta useimmiten rahoitus myönnetään kerrallaan vain yhdelle tai kahdelle kalenterivuodelle. Seuraavien vuosien rahoituksesta tehdään aikanaan projektin jatkorahoituspäätös, mikäli projekti on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Päätöksen otsikossa on maininta siitä, mihin tavoiteohjelmaan hanke kuuluu ja mistä rahastosta se saa tukea. EU:n kahden rakennerahaston toiminnallinen ero on seuraava: ESR (Euroopan sosiaalirahasto) on yhteisön tärkein väline alueiden inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi. ESR edistää työllisyyden kehittämistä tukemalla työllistettävyyttä, yrittäjyyttä, sopeutumiskykyä ja tasaarvoa sekä investoimalla henkilöresursseihin. Toimenpiteet suunnataan lähinnä koulutukseen sekä osaamisen ja ammattitaidon lisäämiseen tavoitteena työmarkkinoiden kehittäminen ja uusien työpaikkojen synty. ESRprojekteihin ei voida sisällyttää investointeja. EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) edistää alueiden välisten kehitys- ja elintasoerojen ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyden vähentämistä. EAKR -rahoituksella voidaan tukea kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden rakenteellista sopeuttamista ja niiden taloudellista uudistamista. Sen toimenpiteet suunnataan pääasiassa tuotannollisten investointien lisäämiseen ja infrastruktuurin tason parantamiseen sekä työllistävän kehityksen aikaansaamiseen ongelmallisimmilla alueilla. EAKR on rahoituslähteenä myös kulttuurialan hankkeissa. Projektikoodi Rahoittaja antaa projektille 5-numeroisen projektikoodin, jota käytetään kaikissa projektin asiakirjoissa. Koodi on tunniste, jonka avulla tiedot löytyvät rahoittajan tietojärjestelmistä. Sitä tulee käyttää kaikessa kirjeenvaihdossa rahoittajan kanssa ja se kannattaa liittää aina myös sähköpostikyselyihin Hankkeen nimi sama nimi on oltava myös kirjanpitoaineistossa, esitteissä, ilmoituksissa jne. keksi siis projektille lyhyt ja ytimekäs nimi Projektin toteutusaika kustannukset hyväksytään vain toteutusajalta Kohdealue toimenpiteiden on kohdennuttava ohjelma-alueelle ja kohderyhmän oltava kokonaisuudessaan ohjelma-alueelta ja rahoituspäätöksen mukaiselta kohdealueelta. Epäselvissä tapauksissa kannattaa asia varmistaa hankkeen valvojalta. Hyväksytty kustannusarvio ja kustannuslajit hyväksytty kustannusarvio ja kustannuslajien keskinäinen jako ovat toteuttajaa ja rahoittajaa sitovia

18 18 Hyväksytty rahoitussuunnitelma sitoo sekä toteuttajaa että rahoittajaa EU:n ja valtion osuudet on tarkasti määritelty: Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tai Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämää valtion rahoitusta enintään rahoituspäätöksen tukiprosentin mukaisesti sisältää myös muiden rahoittajien osuudet; kunta, muu julkinen, yksityinen Muu julkinen rahoitus Mm. seurakunnat (Suomessa verotusoikeuden omaavat seurakunnat; evankelis-luterilainen ja ortodoksinen), Raha-automaattiyhdistys (RAY) Valtion laitoksilla (esim. yliopistot) ei voi olla omaa rahoitusta Kuntien rahoitus Kuntien tai kuntayhtymien maksamat osallistumismaksut projektille Kuntien päätöksillään maksama tuki projektin toteuttamiseen, joka on projektin käytettävissä projektisuunnitelman mukaisiin kuluihin Muu kunnan rahoitus hankkeelle, esim. kunnan omarahoitus itse toteuttamalleen hankkeelle tai kuntien omistamien oppilaitosten omarahoitus Yksityinen rahoitus Yritysten maksamat osallistumismaksut projektille Yleensä koulutukseen osallistumisesta ei peritä maksuja osallistuvilta henkilöiltä, yritykset ja muut taustayhteisöt osallistuvat sen sijaan yleisesti hankkeen, myös sen sisältämän koulutuksen, rahoittamiseen Projektin projektisuunnitelman mukaiselta kohderyhmältä perityt suunnitelman mukaiset osallistumismaksut eivät ole tuloa vaan rahoitusta. Kohderyhmän ulkopuolisilta saadut osallistumismaksut ovat tuloa Yksityiseltä sektorilta tuleva muu rahoitusosuus hankkeelle, esim. yksityisen toteuttajan omarahoitus Projektin tulot Projektin tuottamien palveluiden ja tuotteiden myynnistä aiheutuva tulo (joka siis ei ole yksityistä rahoitusta) Jos hankkeen toimintoja tarjotaan muille kuin hankesuunnitelman mukaiselle kohderyhmälle, palveluista on perittävä markkinahintainen maksu. Hankerahoitusta ei siis saa käyttää hintojen alentamiseen Myös projektin päättymisen jälkeen kertyvät tulot otetaan huomioon (jopa 2 vuotta projektin päättymisestä) Ennen hankkeelle myönnettävän EU- ja valtion rahoituksen laskemista toteuttajan kustannuksista vähennetään aina projektin saama tulo. Tulojen ja rahoituksen erot: TULO Laskutetaan, sisältää yleensä arvonlisäveron

19 19 Korvaus hankkeen aikaansaamasta tuotoksesta, ts. myydään hankkeessa tehty tuote tai palvelu Projektin aikana hankittavat tulot esim. oppilastyöt Opiskelijoiden /osallistujien tekemien tuotteiden myynnistä saadut tulot RAHOITUS Perustuu maksajan päätökseen Hankkeen käytettävissä projektisuunnitelman mukaiseen toimintaan Erikseen raportoitava rahoitus (ns. laskennallinen rahoitus) ESR Kuntien rahoitus kuntien osallistujien palkka- ja matkakulut luontoissuoritukset, esim. tilojen ja laitteiden käyttökulut (Luontoissuorituksia ei voi olla, ellei niitä ole mainittu jo projektisuunnitelmassa ja hyväksytty rahoituspäätöksessä) Yksityinen rahoitus osallistujien koulutusajan palkka- ja matkakulut luontoissuoritukset talkootyö; hinnoitteluperiaatteet EAKR -hankkeiden ohjeiden mukaan, edellyttää talkootyöpäivää, josta selviää kuka talkootöitä on tehnyt, kuinka kauan ja mitä taksaa on käytetty Kirjanpidon järjestäminen osana hallinnoijan kirjanpitoa oma kustannuspaikka Aineiston säilytys vuoden 2015 loppuun, kaikki projektin lääninhallitukseen raportoima aineisto tarvitaan myös paperille tulostettuna sähköisessä muodossa oleva arkistointitapa on hyväksyttävä, mikäli aineiston säilyvyys ja arkistointiohjelmistojen käytettävyys voidaan taata vuoden 2015 loppuun saakka aineistosta on käytävä ilmi koko projektin elinkaari, saavutetut tulokset, syntyneet kustannukset ja perustelut niiden syntymisille Kysymys: Koska päätöksen ohjautuminen oikealle yhteyshenkilölle saattaa viipyä, eikö lääninhallitus voi lähettää projektin rahoituspäätöstä automaattisesti tiedoksi projektin yhteyshenkilölle tai muulle projektiin osallistuvalle? Vastaus: Päätös on virallinen asiakirja, joka toimitetaan hakijalle, joka on projektin hallinnoijaorganisaatio. Päätöksessä on maininta, että saajan on toimitettava päätös viipymättä tiedoksi projektin osapuolille. Hallinnoija on siis vastuussa päätöksen ja myös sen liitteiden jakelusta. Esimerkkejä rahoituksesta Esimerkki 1.

20 20 Rahoituspäätöksessä hankkeelle myönnettiin EU- ja valtion rahoitusta yhteensä 50 % kokonaiskustannuksista. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat: - toteuttajan kirjanpito erikseen raportoitavat Kokonaiskustannukset yhteensä Hanke oli saanut tuloa EU- ja valtion tuki laskettiin seuraavasti: Kirjanpidon kustannukset Laskennalliset kustannukset Yhteensä Tulot Nettokustannukset Tuki= 50% Esimerkki 2: Yhdistys XZ on tilannut projektilta esittelyvideon ja maksaa siitä 1000 euroa. Onko se projektille yksityistä rahoitusta vai tuloa? Vastaus: Se on tuloa. Yhdistys saa rahalleen selkeän, sovitun vastineen, jolloin on kyse myynnistä. 2. Rahoituspäätöksen ja projektisuunnitelman muutokset Joskus käy niin, että projektin kuluessa huomataan, ettei hankkeen toteuttaminen suunnitellulla tavalla ole järkevää tai mahdollista. Silloin tulee pikaisesti ottaa yhteys projektin valvojaan. Muutoksista tehdään rahoittajalle hakemus, jonka muoto riippuu siitä, mihin seikkaan muutosta haetaan. Projektin ohjausryhmän tulee käsitellä kaikki oleelliset projektisuunnitelman muutokset, mutta lopullinen päätösvalta niiden hyväksymisestä on aina lääninhallituksella. Jos muutos kohdistuu keskeisten projektitoimien toteutukseen ja/tai rahoitukseen liittyviin asioihin, tarvitaan uusi, päivitetty projektisuunnitelma/rahoitushakemuslomake kokonaan täytettynä ja asianmukaisesti allekirjoitettuna. Kaikkien muutostarpeiden osalta kannattaa kysyä neuvoa valvojalta siitä, millä tavalla ja minkälainen muutoshakemus tulee tehdä. Muutokset pitää hyväksyttää aina etukäteen ennen niiden toteutumista. Muutospäätöksiä ei tehdä projektin päättymisen jälkeen. Yleisimpiä muutoksen kohteita ovat toteutusaika, kustannuslajien väliset muutokset, rahoitukseen esitettävät muutokset sekä merkittävät muutokset toteutettavissa toimenpiteissä ja projektin sisällössä. Hakemus tulee tehdä heti, kun muutokset ovat tiedossa tai jatkorahoitushakemuksen yhteydessä, jolloin voidaan tarkentaa seuraavan vuoden suunnitelmia. Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot: Kuvaus haetuista muutoksista (= mihin asiaan haetaan muutosta) Perustelut haetuille muutoksille

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Palvelusopimusten periaatteet 3 2. Hankintamenettely 3 3. Hakumenettely 3 4. Hakuaika 3 5. Tarjousten käsittely

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Rauno Hanhela Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tampere 27.5.2015 Rauno Hanhela 25.5.2015 Työsuojelurahaston kehittämisavustus Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä on uusi sähköinen palvelu hanke-, yritys- ja rakennetukien hakemiseen Helpottaa hakemuksen

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä 8. MAKSATUSHAKEMUKSET 8.1 Yleistä Rahoittaja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannukset rahoituspäätöksessä. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen maksamiseen liittyvät

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot