Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!"

Transkriptio

1 Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

2 w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja korvaukset Näin se homma etenee Henkilökohtaistaminen Töissä oppimassa hyvin suunnitellen onnistuu Matka jatkuu Uudet haasteet edessä Muuttuiko suunnitelma? Näyttötutkintojen maailma Töissä oppimassa Yhteispelillä se sujuu kouluttaja tukena Laki määrää Töissä oppimassa miten menee? Töissä oppimassa arvioinnin aika Tieto tiellä pitää Näytä osaamisesi

3 Oppisopimuksen alkaessa Opiskelijalle Oppisopimuksesi on allekirjoitettu ja koulutuksesi on alkamassa. Nyt on viimeistään aika miettiä, miten sovitat yhteen työn, opiskelun, perheen ja harrastukset. Vaikka oppisopimuskoulutuksessa on pääpaino työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa, kannattaa varautua myös omalla ajalla tehtäviin oppimistehtäviin. Voit ajatella koulutusaikaasi matkana, jossa on valittavana erilaisia reittivaihtoehtoja ja useita etappeja. Joskus tavoite voi tuntua mahdottomalta saavuttaa tai väsymys iskeä. Muista silloin: luottaa itseesi ja omiin kykyihisi uskoa päämäärän lähestyvän ettet anna periksi, sillä voit hävitä vain itsellesi pyytää tarvittaessa ohjausta ja tukea työpaik kakouluttajalta ja muilta työyhteisön jäseniltä Työpaikkakouluttajasi on tärkeä yhteistyökumppanisi koulutusaikana, joten ota hänet mukaan koulutuksesi suunnitteluun. Työpaikkakouluttajalle Olet aloittamassa haastavaa työpaikkakouluttajan tehtävää. Työpaikkakouluttajana toimiessasi tulet myös itse oppimaan ja kehittymään. Muista ohjaustyötä tehdessäsi antaa aikaa opiskelijalle antaa opiskelijalle mahdollisuus tehdä itsenäisesti, mutta samalla antaa ohjausta antaa palautetta ja kannustaa opiskelijaa kohti päämäärää että ohjaajalla on myös oikeus erehtyä ja oppia kokemuksista kannustaa opiskelijaa omatoimisuuteen ja tehdä itsesi vähitellen tarpeettomaksi Osallistu opiskelijan koulutuksen suunnitteluun ja pohdi yhdessä hänen kanssaan, millaista ohjausta tarvitaan koulutuksen eri vaiheissa. Ole avoin uusille ideoille ja valmis muuttamaan ohjaustasi, niin onnistut ohjaajana. Olette aloittamassa yhteistä koulutusmatkaa, johon osallistuu omalta osaltaan myös koko työyhteisö. Tästä kansiosta löydätte tietoja, ohjeita ja neuvoja sekä lomakkeita oppisopimuskoulutuksen ajalle. Tutustukaa materiaaleihin yhdessä ja palatkaa niihin aina tarvittaessa koulutuksen aikana. Tsemppiä!

4 Näin se homma etenee Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. HAKEUTUMINEN Lähtötilanteen arviointi Koulutustavotteiden asettaminen Oppisopimuksen allekirjoitus Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta Yhteistyössä työpaikan, opiskelijan, koulutussuunnittelijan ja oppilaitoksen kanssa. Opiskeluohjelman tarkennus HENKILÖKOHTAISTAMINEN OSAAMISEN HANKKIMINEN TUTKINNON SUORITTAMINEN Työpaikalla tapahtuva koulutus on oppisopimuksen perusta. Suurin osa tiedollisista ja taidollisista tavoitteista opitaan työpaikalla. Arviointi Arviointi Arviointi Arviointi Tietopuoliset opinnot tukevat ja täydentävät työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Tutkinnon suorittamissuunnitelma Yhdessä tutkinnon järjestäjän, tutkinnon suorittajan ja työpaikan kesken Tutkintotilaisuudet ja arvioinnit Oppilaitos järjestää tutkintotilaisuudet Osallistumistodistus Tutkintotodistus

5 Henkilökohtaistaminen Opiskelijalle Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa: Hakeutuminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaminen (Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys (43/011/2006) Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava ja dokumentointi kootaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi. Käytännössä se sisältää ainakin oppisopimusopiskelijan hakeutumisvaiheen esitiedot, henkilökohtaisen opiskeluohjelman sekä tutkinnon suorittamisen suunnitelman. Dokumentoinnissa on oppilaitoskohtaisia eroja, mutta sen tulee sisältää yllä mainitut kolme osaaluetta ja se täydentyy opintojen edetessä. Kaikissa henkilökohtaistamisen vaiheissa huomioidaan työnantajan strategiset tavoitteet ja osaamisen kehittämisen merkitys. Koulutuksen henkilökohtaistaminen on käynnistynyt hakeutumisvaiheessa, jolloin selvitettiin yhdessä opiskelijan, työnantajan ja koulutussuunnittelijan kanssa, millainen koulutus soveltuu parhaiten opiskelijan ja työpaikan tarpeisiin. Suunnitteluun vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutustausta ja työkokemus sekä työpaikan koulutustarpeet ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Henkilökohtaistamisen alkuvaiheessa tehdään yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan, koulutussuunnittelijan ja mahdollisesti oppilaitoksen edustajan kanssa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa sovitaan keskeiset työtehtävät sekä tietopuolisten opintojen sisältö ja ajoitus, sillä tarkkuudella, kun se on alkuvaiheessa tiedossa. Lisäksi kirjataan mahdolliset muut oppimiseen vaikuttavat asiat. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjana on tavoitteena olevan tutkinnon peruste. Henkilökohtainen opiskeluohjelma on osa henkilökohtaistamissuunnitelmaa, joka sisältää myös tutkinnon suorittamisen suunnitelman ja tarkemman tietopuolisen koulutuksen suunnitelman. Suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistuvat kaikki oppisopimuskoulutuksen toimijat: opiskelija, työpaikkakouluttaja, koulutussuunnittelija, oppilaitoksen opettaja sekä tutkintotilaisuuden järjestäjä.

6 Henkilökohtaistaminen Osa opintojesi henkilökohtaistamista - henkilökohtainen opiskeluohjelma Kuten edellä jo todettiin, on oppisopimusopiskelu pääosin työpaikalla tapahtuvaa, opiskelijan työpaikan arkea, käytännön työtä ja työtehtäviä. Tietopuolinen opetus, siihen liittyvät lähipäivät ja muut tietopuoliset opinnot antavat lisää valmiuksia tutkinnon suorittamiseen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus oppisopimusopinnoissa on suuri, yli 80 % oppiajasta. Siksi se tulee suunnitella huolellisesti. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laativat opiskelija ja hänen nimetty työpaikkakouluttajansa, ohjausta ja neuvontaa tarjoavat oppisopimuskoulutuksen yhteyshenkilösi sekä tietopuolista opetusta tarjoavan oppilaitoksen edustaja. Tutkinnon perusteet ovat henkilökohtaisen opiskeluohjelman perusta. Siksi opiskelija kartoittaa, mitä ne tarkoittavat juuri hänen työssään. Osaamiskartoitus työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelun apuna Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen alussa tehtävä opiskelijan lähtötason kartoitus fi- sivustolla antaa tietoa opiskelijan nykytilanteesta ja suuntaa opiskelua ja sen kehittämistä. Saadun tiedon perusteella on mahdollista toteuttaa koulutus työpaikalla niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee sekä työnantajaa, että opiskelijan oppimistarpeita. Lähetä osaamisraportti oppisopimuksen yhteyshenkilöllesi ja säilytä raportti myös itselläsi, sillä voit tarvita sitä myös tietopuolisissa opinnoissa. Henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjattavat oppimistavoitteet ja keskeiset työtehtävät Kun osaamisen lähtötilanteen kartoitus on tehty, opiskelija ja työpaikkakouluttaja voivat yhteisesti todeta, minkälaista osaamista opiskelijalta vielä puuttuu ja toisaalta, minkälaista osaamista työnantajaorganisaatiossa erityisesti tarvitaan. Tämän jälkeen voidaan ryhtyä kirjaamaan keskeisiä opiskelijan henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja keinoja osaamisen hankkimiseksi. Etsitään siis vastausta kysymykseen, missä ja miten, mitä asioita tekemällä voin hankkia tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon ja missä osa-alueissa minun toisaalta pitää kehittyä, toisaalta missä erityisesti haluan itseäni kehittää. Suunnittelussa on huomioitava, että työpaikalla tapahtuva opiskelu saattaa edellyttää työnkiertoa ja perehtymistä muihin työtehtäviin organisaatiossa. Opiskeluohjelmaan siis kirjataan keskeiset työtehtävät, näiden lisäksi siihen kirjataan myös tietopuolisen koulutuksen sisältöä ja aikataulutusta sillä tarkkuudella, kun se opetuksen alkuvaiheessa on tiedossa. Tietopuolisten opintojen järjestäjä ohjeistaa erikseen opintojesi henkilökohtaistamisen toista vaihetta: tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman päivittäminen Ja jottei urakka tuntuisi liian ylivoimaiselta muista, että hyvin tehty henkilökohtainen opiskeluohjelma toimii opintojesi selkärankana, jonka ei suinkaan tarvitse olla kerralla täydellinen. Opiskeluohjelmaa voi ja pitää muokata opintojen aikana sitä mukaa, kun omat ja organisaatiosi tavoitteet selkiytyvät.

7 Näyttötutkintojen maailma Kenelle? Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Järjestelmän keskeisenä periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Huomaa tämäkin! Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Oppisopimus voi olla myös ei tutkintotavoitteista lisäkoulutusta, joka syventää ja laajentaa ammattitaitoa sekä erikoisosaamista. Koulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan koulutustarpeiden pohjalta. Mitä? 1. Ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto on mahdollisuus suorittaa joko a) näyttötutkintona b) opetussuunnitelmaperusteisena tutkintona (= nuorten ammatillinen perustutkinto) Tutkinnossa osoitetaan ammattitaitovaatimusten edellyttämät tiedot ja taidot. 2. Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Ammattitutkinto Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Näyttötutkinnon muodostuminen Oppisopimusjärjestelmää rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka tekee myös päätökset tutkintorakenteesta ja tutkintonimikkeistä. Opetushallitus laatii tutkintojen perusteet yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnot voivat muodostua pakollisista, valinnaisista ja eri tutkinnoille yhteisistä osista. Koko tutkinnon suorittamisen sijasta tavoitteena voi olla myös yhden tai muutaman tutkinnon osan suorittaminen. Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajista (=kolmikanta) koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistuksen. Näyttötutkintoihin ja niiden perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen internet-sivuilla

8 Yhteispelillä se sujuu Osapuolten vastuut ja velvollisuudet oppisopimuskoulutuksessa Opiskelija sitoutuu tekemään työtä työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena sitoutuu työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja tietopuolisiin opintoihin henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti arvioi itse omaa edistymistään osallistuu näyttötutkinnon edellyttämiin tutkintotilaisuuksiin ilmoittaa oppisopimustoimistoon, tietopuolisen opetuksen järjestäjälle ja työnantajalle yhteystietojen muutokset ja mahdolliset poissaolot tietopuolisen opetuksen aikana maksaa tutkintomaksun Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee koulutuksen yhdessä opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän kanssa maksaa tietopuolisen opetuksen ja näyttötutkinnon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantajalle koulutuskorvaukset ja opiskelijalle tietopuolisen opetuksen sekä tutkintotilaisuuksien ajalta lain määrittämät opintososiaaliset edut antaa koulutukseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa seuraa ja arvioi koulutusta antaa opiskelijalle oppisopimuksen päätyttyä osallistumistodistuksen purkaa oppisopimuksen, mikäli sopimusosapuolet laiminlyövät velvollisuutensa

9 Yhteispelillä se sujuu Osapuolten vastuut ja velvollisuudet oppisopimuskoulutuksessa Työnantaja nimeää työpaikkakouluttajan, joka tukee, ohjaa ja arvioi opiskelijaa opiskelun aikana mahdollistaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset työtehtävät, ohjauksen ja arvioinnin järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin toimittaa määräajoin työpaikalla tapahtuvan oppimisen väliarvioinnit ja päättöarvioinnin oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle ilmoittaa oppisopimustoimistoon oppisopimusta koskevat muutokset oppisopimuksen muutokset -lomakkeella vastaa työnantajavelvoitteista maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaisen palkan Tietopuolisen opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä muiden osapuolten kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman tekemisestä järjestää tietopuolisen opetuksen, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa koulutusta sekä ohjaa opiskelijaa tutkinnon tai sen osien suorittamisessa ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa ja vastaa tutkintotilaisuuksien järjestämisestä arvioi oppimisen edistymistä ja antaa arvioinnin tietopuolisista opinnoista sekä toimittaa tiedot arvioinneista oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle

10 Laki määrää Oppisopimuskoulutusta ohjaavat sekä työoikeuden että opetustoimen lait ja asetukset. Oppisopimus Työoikeus työsopimuslaki 55/2001 työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säädökset (esim. työturvallisuuslaki L 738/2002) alaa koskeva työehtosopimus Opetustoimen lainsäädäntö laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998

11 Laki määrää Oppisopimuksessa sovelletaan opetustoimen lainsäädäntöä Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (laki ammatillisesta koulutuksesta 17 ). Oppisopimukseen liitetään aina henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Sopimuksen kesto vaihtelee neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia, jossa määritellään työnantajan sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Työsopimuslain soveltamisesta oppisopimukseen säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 18 ). Oppisopimukseen sovelletaan mm. työaikalainsäädäntöä, vuosiloma-lakia, työturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä muita säädöksiä, jotka koskevat työntekijän suojelua. Jos oppisopimus solmitaan jo voimassa olevan työ- tai virkasuhteen päälle, on oppisopimus määräaikainen koulutussopimus. Oppisopimusopiskelijan palkkaus Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut sekä vakuutukset. Jos työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa tietopuolisen opetuksen tai tutkintotilaisuuksien ajalta, maksaa oppisopimuskoulutus opiskelijalle lakisääteisiä opintososiaalisia etuja. Tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien päivät ovat vuosilomaan oikeuttavia päiviä. Oppisopimusopiskelijan työaika Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa.tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa katsotaan työssäoloajaksi. Osa-aikatyö on mahdollista, jos työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Mikäli työnantaja saa oppisopimus-opiskelijasta palkkatukea tai muuta etuutta, on minimityöaika vähintään 85 % alalla sovellettavasta säännöllisestä työajasta, ellei muuta ole sovittu. Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö on luettavissa kokonaisuudessaan mm. Valtion säädöstietopankin internetsivuilta

12 Ammattitaito kasvussa Ammattitaito perustuu oppimiseen. Oppimisessa on kyse tiedon ja kokemusten valikoinnista, muokkaamisesta, tulkinnasta ja soveltamisesta sekä jäsentämisestä aiemman tiedon ja kokemusten pohjalta. Oppimisen lähtökohtana ovat oppijan oma kiinnostus ja halu oppia ammatti. Sanotaan, että oppimisessa ihminen muuttaa omia tietojaan, taitojaan ja asenteitaan pysyvästi. Työelämä ja osaamisen vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, jolloin oppimista tapahtuu koko ajan. Ammattitaito koostuu monista taidoista, tiedoista ja asenteista sekä valmiuksista, jotka näkyvät työsuorituksissa. Ammattitaito voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jossa työprosessien hallinta kertoo työkokonaisuuden hallinnasta ja siihen liittyen mm. työn suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista. Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien hallinta kuvaa yksittäisten työhön ja työympäristöön soveltuvien menetelmien ja välineiden hallintaa. Työn perustana olevan tiedon hallinta kertoo työssä tarvittavan tiedon osaamisesta ja sen soveltamista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat kansalaisvalmiuksina keskeinen osa ammattitaitoa ja niitä tarvitaan mm. oppimisessa ja työelämän muuttuvista tilanteista selviytymisessä. Ammattitaito on kuitenkin kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Se on kokonaisvaltaista toimintaa, ei vain joukko yksittäisiä tehtäviä tai tekoja. Työprosessien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Ammattitaito Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

13 Töissä oppimassa hyvin suunnitellen onnistuu Työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa organisaation ja työpaikan päivittäistä toimintaa. Työ ja oppiminen sovitetaan yhteen ja organisoidaan siten, että kannustetaan opiskelijaa uuden tiedon etsintään ja saavuttamaan entistä parempia työtuloksia. Oppisopimus-koulutuksessa työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, sillä monet oppimistavoitteet saavutetaan työpaikalla työssä oppien. Onnistuneen koulutuksen perusta on huolellinen suunnittelu työpaikalla. Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta suunniteltaessa on huomioitava miten järjestetään tarvittaessa työnkierto, perehtyminen muihin työtehtäviin ja organisaatioon miten opiskelijan ohjaus järjestetään koulutuksen eri vaiheissa miten henkilöstölle tiedotetaan oppisopimus koulutuksesta ja koulutuksen tavoitteista miten henkilöstö sitoutetaan työpaikalla tapah tuvan koulutuksen edistämiseen miten varmistetaan koulutuksen toteutuminen ja oppimisen edistymisen seuranta miten koulutusta hyödynnetään toimintatapojen ja työyhteisön kehittämisessä Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen oppimistavoitteet pohjautuvat tutkinnon perusteisiin. Ne edellyttävät, että työtehtävät ovat riittävän monipuolisia ja soveltuvat suoritettavaan tutkintoon. Koulutusta työpaikalla edistävät selkeät tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi haasteelliset työtehtävä- ja vastuualueet sekä työnkierto kannustava ja kokeilun salliva työilmapiiri työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen yhdistäminen opiskelijan kannustaminen ongelmien ratkaisuun ja toiminnan kehittämiseen asioiden pohdinta yhdessä työkavereiden ja työyhteisön muiden jäsenten kanssa Työpaikalla tapahtuva koulutus on parhaimmillaan yhteistyötä, jossa kaikilla työyhteisössä on mahdollisuus oppia ja kehittyä.

14 Töissä oppimassa kouluttaja tukena Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaaminen Ammattitaitoinen kouluttaja on oppisopimusopiskelijan tukihenkilö ja yhteistyökumppani. Työpaikkakouluttajan tehtävänä on osallistua opintojen suunnitteluun opiskelijan, koulutussuunnittelijan ja oppilaitoksen kanssa sekä toimia tarvittaessa yhdyshenkilönä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Työpaikkakouluttajan lisäksi ohjaukseen voivat osallistua myös muut henkilöt työtehtävien ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Ohjauksen tarve vaihtelee yksilöllisesti, opintojen alussa sitä tarvitaan usein enemmän. Ohjauksen tarpeeseen vaikuttavat opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus, tavoitteena oleva tutkinto sekä työtehtävät. Toisinaan työpaikkakouluttajan roolina on toimia enemmän neuvonantajana ja keskustelukumppanina kuin kouluttajana. Tällöin ohjaus on opiskelijan ja työpaikkakouluttajan tasavertaista kokemusten, näkemysten ja osaamisen vaihtamista. Parhaimmillaan ohjaus on vuorovaikutusta, jossa opiskelija ja kouluttaja oppivat toinen toisiltaan. Työpaikkakouluttajan tehtävänä on: koulutuksen alussa perehdyttäminen henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa koulutuksen aikana henkilökohtaisen opiskeluohjelman tarkennus opiskelijan ohjaus opiskelijan avustaminen, ohjaaminen ja tukeminen esim. kehittämis- ja projektitehtäviin liittyen palautteen antaminen ja arviointi koulutuksen päättyessä päättöarviointi Opiskelija ja työpaikkakouluttaja sopivat keskenään, mitä ohjaus on käytännössä koulutuksen eri vaiheissa.

15 Töissä oppimassa miten menee? Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Oppisopimuskoulutuksessa oppimisen etenemistä seurataan säännöllisin väliajoin käytävissä väliarviointikeskusteluissa, joissa opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat oppimistavoitteiden saavuttamista ja oppimisjärjestelyjä sekä antavat palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Asetetuissa tavoitteissa tapahtunutta edistymistä ja osaamisen kehittymistä arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin, ammattitaidon kohteisiin ja kriteereihin ja siihen, miten ne on saavutettu. Arvioinnin tehtävänä on: ohjata, kannustaa ja innostaa opiskelijaa oppimaan uutta antaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja kehittämistarpeista kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja johtaa käytännön kehittämistoimenpiteisiin Arviointiin liittyy oleellisena osana palautteen antaminen. Palautteen anto ei liity ainoastaan arviointiin, vaan se on osa päivittäistä ohjaustoimintaa. Oppimisen arviointi ei ole arvostelua vaan arviointia, jolla ohjataan oppimista. Hyvin rullaa!

16 Töissä oppimassa arvioinnin aika Työpaikalla tapahtunutta oppimista arvioidaan väli- ja päättöarviointikeskusteluissa. Väliarviointikeskusteluissa arvioidaan opiskelijan osaamisen kehittymistä sekä tarkennetaan tai asetetaan uusia oppimistavoitteita. Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan lisäksi arviointi-keskusteluun voivat osallistua myös muut työyhteisön jäsenet, joiden kanssa opiskelija toimii ja tekee töitä. Jos työjärjestelyt eivät mahdollista muiden työyhteisön jäsenten osallistumista keskusteluun, kannattaa muilta työyhteisön jäseniltä pyytää palautetta ennen keskustelua. Arvioinnin toteutuksessa muistettavaa: ennakkovalmistelut sopikaa keskusteluaika ja varatkaa riittävästi aikaa keskusteluun valmistautukaa keskusteluun ennalta ottakaa mukaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, tutkinnon perusteet ja tarvittaessa oman osaamisen arviointi keskustelussa käsiteltäviä asioita opiskelijan itsearviointi opiskelijan osaamisen kehittyminen oppimistavoitteiden asettaminen seuraavalle jaksolle oppimisjärjestelyt työpaikalla esim. mahdollinen työnkierto molemminpuolinen palaute Varsinaisten väliarviointikeskustelujen lisäksi kannattaa koulutuksen aikana pitää ohjauskeskusteluja tarpeen mukaan. Ohjauskeskusteluissa voidaan käsitellä samoja asioita kuin arviointikeskusteluissa tai keskittyä vain sovittuun teemaan. Muista sopia arviointiaika!

17 Töissä oppimassa väliarvioinnin aika Väliarvioinnin tekeminen Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen väliarvioinnissa arvioidaan työpaikalla tapahtunutta oppimista, ei tietopuolisia opintoja tai tutkinnon suorittamista. Arviointi tehdään käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1). Arvioinnissa käytettävä arviointikriteeristö löytyy tutkinnon perusteista, joissa vaadittava osaaminen eri tasoilla on ilmaistu seuraavasti: Ammatillisissa perustutkinnoissa on tutkinnon osittain esitetty ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä kriteerit osaamistasoille kiitettävä, hyvä, tyydyttävä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on tutkinnon osittain esitetty ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä arvioinnin kriteerit kiitettävälle osaamiselle. Osaaminen jää tyydyttävälle tasolle, jos useissa arvioinnin kohteissa ja kriteerien toteutumi sessa on keskeisiä puutteita. Työssäoppimisen väliarviointi tehdään seuraavan aikataulun mukaan, jollei ole sovittu muunlaisesta arviointiaikataulusta Arvioinnin eteneminen: keskusteluun valmistautuminen keskustelu väliarvioinnin palauttaminen joko sähköisesti tai paperilomakkeella Palautetun väliarvioinnin avulla EKAMIn Oppisopimuskoulutus voi seurata työpaikalla tapahtuvan koulutuksen etenemistä sekä maksaa työnantajalle sovitun koulutuskorvauksen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen päättöarviointi ks. Loppusuora Rasti ruutuun!

18 Arvioinnin tekeminen SopimusPro-verkkopalvelussa Väli- ja päättöarviointikeskustelun tulos kirjataan SopimusPro verkkopalvelun arviointilomakkeelle, jollei oppisopimusta solmittaessa ole sovittu muusta arviointikäytännöstä. Kirjautuminen verkkopalveluun tapahtuu osoitteessa https://oppisopimus.ekami.fi Opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat oppisopimuksen alkuvaiheessa käyttäjätunnuksen ja salasanan verkkopalveluun. Yksityiskohtaisemmat ohjeet arviointilomakkeen täyttämisestä löytyvät SopimusPro verkkopalvelun käyttöliittymäohjeista. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro-verkkopalvelussa 1. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat sähkö postiin viestin arvioinnin tekemisestä sekä linkin verkkopalveluun. 2. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija käyvät arviointikeskustelun, jonka tuloksen (arvo sanat, sanallinen arviointi sisältäen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteet seuraavalle puolelle vuodelle sekä koulutuksen toteutu misen) kouluttaja kirjaa ohjelmaan kohtaan Hae korvausta ja tee arviointi. 4. Opiskelija kirjautuu ohjelmaan ja kuittaa arvioinnin kohdasta Kuittaa arviointi. 5. Arviointi ja koulutuskorvaushakemus siirtyvät automaattisesti EKAMIn Oppisopimuskoulutuksen käsiteltäväksi.

19 Tieto tiellä pitää Tietopuolinen opetus oppilaitoksessa on keskeinen osa oppisopimuskoulutusta. Tietopuolinen opetus täydentää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja antaa tiedollista perustaa työhön, sen kehittämiseen ja ammatilliseen ajatteluun. Tietopuolisten opintojen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan osaamisesta. Osana henkilökohtaistamista tehdään tarkempi tietopuolisten opintojen suunnitelma. Tietopuolisia opintoja suunnittelevat oppilaitoksen opettaja, opiskelija ja työnantaja. Tietopuoliset opinnot toteutetaan usein monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta sekä yhä useammin myös opintoja verkko-oppimisympäristössä. Tietopuoliset opinnot voivat sisältää mm.: opettajan ohjausta oppilaitoksessa (esim. luennot, ryhmätyöt, tutustumiskäynnit) opintoja työpaikalla työpaikkakouluttajan ja työyhteisön ohjauksessa, esim. omaan työpaikkaan liittyvät kehittämis- ja projektitehtävät ohjattuja verkko-opintoja (esim. oppimistehtävät, ryhmätyöt, verkkokeskustelut, opettajan ohjaus) itsenäisiä oppimistehtäviä ja tiedon hankintaa (mm. internet, lähdekirjallisuus) Tietopuoliset opinnot arvioidaan asteikolla 3 (kiitettävä), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Arviointi voi perustua esimerkiksi ryhmätöihin, erilaisiin tehtäviin ja kokeisiin. Kaikki tieto matkassa!

20 Näytä osaamisesi Näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämän aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuuksissa. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. Ammattitaidon arviointi Arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, joihin tutkintosuoritusta verrataan. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan osaamista. Arvioinnissa todetaan saavutettu ammattitaito poiketen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnista, jossa arvioidaan oppimista. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, ryhmä- ja itsearviointia. Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä opetusalan edustajat (kolmikanta). Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Tutkinnon osan tai osien suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijat. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä ja lisäksi perustutkinnoissa arvosanaa (1-3). Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tarkemmat ohjeet näyttötutkinnon suorittamisesta, tutkinnon suorittamissuunnitelman tekemisestä ja ammattitaidon arvioinnista antaa näyttötutkinnon järjestäjä, joka on yleensä tietopuolisen opetuksen järjestäjä. Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteessa

21 Maali häämöttää Oppisopimus päättyy oppisopimuksessa määritellyn oppiajan loppuessa tai oppisopimuksen purkautuessa. Oppisopimuskoulutuksen lopputai päätösvaiheessa opiskelija ja työpaikkakouluttaja tekevät yhdessä kokoavan päättöarvioinnin, jossa kaikki tutkinnon osat arvioidaan käyttäen asteikkoa 3 (kiitettävä), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Päättöarviointikeskustelussa opiskelijan osaamista ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan tutkinnon vaatimusten pohjalta. Palautetun, allekirjoitetun päättöarvioinnin pohjalta työnantajalle voidaan maksaa loput koulutuskorvaukset. Työpaikka Työpaikalla tapahtuneen koulutuksen päättöarviointi arvosana 1-3 päättöarviointi tehdään tutkinnon vaatimusten mukaisesti Oppilaitos Tietopuolisten opintojen arviointi arvosana 1-3 arvioidaan osaamista ja oppimista tutkinnon vaatimusten mukaisesti Tutkintotoimikunta Tutkintotilaisuudet Osallistumistodistuksen arvosanat ovat työnantajan ja tietopuolisen opetuksen arviointien yhdistelmä, jossa työnantajan arviointi painottuu. Työnantajan arviointi Tietopuolisen opetuksen arviointi Tutkintotodistus Osallistumistodistus

22 Matka jatkuu Ammattitutkintostipendi Voit hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta suoritettuasi näyttötutkinnon. Stipendin myöntämisen/saamisen ehtona on, että olet ollut työssä suomalaisen työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta etkä ole täyttänyt 64 vuotta. Ammattitutkintostipendin suuruus on 365 (vuonna 2011). Hae stipendiä viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Stipendiä ei myönnetä, jos suoritit osatutkinnon tai laajensit tai päivitit aikaisemmin suoritettua näyttötutkintoa. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saat Jatko-opiskelukelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto sekä opetussuunnitelma-perusteinen ammatillinen perustutkinto antavat kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Muistathan jatko-opintoja suunnitellessasi, että sinulla on mahdollisuus paitsi hakeutua korkeakouluopintojen pariin, myös suorittaa muita toisen asteen tutkintoja oppisopimuksella. Tutkintorakenne Suomessa Korkeakoulututkinto Toisen asteen tutkinto Yliopistotutkinnot Ylioppilastutkinto Mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutuksena Ammattikorkeakoulututkinnot Nuorten ammatillinen perustutkinto Perusopetus Esiopetus Erikoisammattitutkinto Ammattitutkinto Aikuisten ammatillinen perustutkinto

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot