Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!"

Transkriptio

1 Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

2 w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja korvaukset Näin se homma etenee Henkilökohtaistaminen Töissä oppimassa hyvin suunnitellen onnistuu Matka jatkuu Uudet haasteet edessä Muuttuiko suunnitelma? Näyttötutkintojen maailma Töissä oppimassa Yhteispelillä se sujuu kouluttaja tukena Laki määrää Töissä oppimassa miten menee? Töissä oppimassa arvioinnin aika Tieto tiellä pitää Näytä osaamisesi

3 Oppisopimuksen alkaessa Opiskelijalle Oppisopimuksesi on allekirjoitettu ja koulutuksesi on alkamassa. Nyt on viimeistään aika miettiä, miten sovitat yhteen työn, opiskelun, perheen ja harrastukset. Vaikka oppisopimuskoulutuksessa on pääpaino työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa, kannattaa varautua myös omalla ajalla tehtäviin oppimistehtäviin. Voit ajatella koulutusaikaasi matkana, jossa on valittavana erilaisia reittivaihtoehtoja ja useita etappeja. Joskus tavoite voi tuntua mahdottomalta saavuttaa tai väsymys iskeä. Muista silloin: luottaa itseesi ja omiin kykyihisi uskoa päämäärän lähestyvän ettet anna periksi, sillä voit hävitä vain itsellesi pyytää tarvittaessa ohjausta ja tukea työpaik kakouluttajalta ja muilta työyhteisön jäseniltä Työpaikkakouluttajasi on tärkeä yhteistyökumppanisi koulutusaikana, joten ota hänet mukaan koulutuksesi suunnitteluun. Työpaikkakouluttajalle Olet aloittamassa haastavaa työpaikkakouluttajan tehtävää. Työpaikkakouluttajana toimiessasi tulet myös itse oppimaan ja kehittymään. Muista ohjaustyötä tehdessäsi antaa aikaa opiskelijalle antaa opiskelijalle mahdollisuus tehdä itsenäisesti, mutta samalla antaa ohjausta antaa palautetta ja kannustaa opiskelijaa kohti päämäärää että ohjaajalla on myös oikeus erehtyä ja oppia kokemuksista kannustaa opiskelijaa omatoimisuuteen ja tehdä itsesi vähitellen tarpeettomaksi Osallistu opiskelijan koulutuksen suunnitteluun ja pohdi yhdessä hänen kanssaan, millaista ohjausta tarvitaan koulutuksen eri vaiheissa. Ole avoin uusille ideoille ja valmis muuttamaan ohjaustasi, niin onnistut ohjaajana. Olette aloittamassa yhteistä koulutusmatkaa, johon osallistuu omalta osaltaan myös koko työyhteisö. Tästä kansiosta löydätte tietoja, ohjeita ja neuvoja sekä lomakkeita oppisopimuskoulutuksen ajalle. Tutustukaa materiaaleihin yhdessä ja palatkaa niihin aina tarvittaessa koulutuksen aikana. Tsemppiä!

4 Näin se homma etenee Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. HAKEUTUMINEN Lähtötilanteen arviointi Koulutustavotteiden asettaminen Oppisopimuksen allekirjoitus Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta Yhteistyössä työpaikan, opiskelijan, koulutussuunnittelijan ja oppilaitoksen kanssa. Opiskeluohjelman tarkennus HENKILÖKOHTAISTAMINEN OSAAMISEN HANKKIMINEN TUTKINNON SUORITTAMINEN Työpaikalla tapahtuva koulutus on oppisopimuksen perusta. Suurin osa tiedollisista ja taidollisista tavoitteista opitaan työpaikalla. Arviointi Arviointi Arviointi Arviointi Tietopuoliset opinnot tukevat ja täydentävät työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Tutkinnon suorittamissuunnitelma Yhdessä tutkinnon järjestäjän, tutkinnon suorittajan ja työpaikan kesken Tutkintotilaisuudet ja arvioinnit Oppilaitos järjestää tutkintotilaisuudet Osallistumistodistus Tutkintotodistus

5 Henkilökohtaistaminen Opiskelijalle Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa: Hakeutuminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaminen (Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys (43/011/2006) Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava ja dokumentointi kootaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi. Käytännössä se sisältää ainakin oppisopimusopiskelijan hakeutumisvaiheen esitiedot, henkilökohtaisen opiskeluohjelman sekä tutkinnon suorittamisen suunnitelman. Dokumentoinnissa on oppilaitoskohtaisia eroja, mutta sen tulee sisältää yllä mainitut kolme osaaluetta ja se täydentyy opintojen edetessä. Kaikissa henkilökohtaistamisen vaiheissa huomioidaan työnantajan strategiset tavoitteet ja osaamisen kehittämisen merkitys. Koulutuksen henkilökohtaistaminen on käynnistynyt hakeutumisvaiheessa, jolloin selvitettiin yhdessä opiskelijan, työnantajan ja koulutussuunnittelijan kanssa, millainen koulutus soveltuu parhaiten opiskelijan ja työpaikan tarpeisiin. Suunnitteluun vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutustausta ja työkokemus sekä työpaikan koulutustarpeet ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Henkilökohtaistamisen alkuvaiheessa tehdään yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan, koulutussuunnittelijan ja mahdollisesti oppilaitoksen edustajan kanssa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa sovitaan keskeiset työtehtävät sekä tietopuolisten opintojen sisältö ja ajoitus, sillä tarkkuudella, kun se on alkuvaiheessa tiedossa. Lisäksi kirjataan mahdolliset muut oppimiseen vaikuttavat asiat. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjana on tavoitteena olevan tutkinnon peruste. Henkilökohtainen opiskeluohjelma on osa henkilökohtaistamissuunnitelmaa, joka sisältää myös tutkinnon suorittamisen suunnitelman ja tarkemman tietopuolisen koulutuksen suunnitelman. Suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistuvat kaikki oppisopimuskoulutuksen toimijat: opiskelija, työpaikkakouluttaja, koulutussuunnittelija, oppilaitoksen opettaja sekä tutkintotilaisuuden järjestäjä.

6 Henkilökohtaistaminen Osa opintojesi henkilökohtaistamista - henkilökohtainen opiskeluohjelma Kuten edellä jo todettiin, on oppisopimusopiskelu pääosin työpaikalla tapahtuvaa, opiskelijan työpaikan arkea, käytännön työtä ja työtehtäviä. Tietopuolinen opetus, siihen liittyvät lähipäivät ja muut tietopuoliset opinnot antavat lisää valmiuksia tutkinnon suorittamiseen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus oppisopimusopinnoissa on suuri, yli 80 % oppiajasta. Siksi se tulee suunnitella huolellisesti. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laativat opiskelija ja hänen nimetty työpaikkakouluttajansa, ohjausta ja neuvontaa tarjoavat oppisopimuskoulutuksen yhteyshenkilösi sekä tietopuolista opetusta tarjoavan oppilaitoksen edustaja. Tutkinnon perusteet ovat henkilökohtaisen opiskeluohjelman perusta. Siksi opiskelija kartoittaa, mitä ne tarkoittavat juuri hänen työssään. Osaamiskartoitus työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelun apuna Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen alussa tehtävä opiskelijan lähtötason kartoitus fi- sivustolla antaa tietoa opiskelijan nykytilanteesta ja suuntaa opiskelua ja sen kehittämistä. Saadun tiedon perusteella on mahdollista toteuttaa koulutus työpaikalla niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee sekä työnantajaa, että opiskelijan oppimistarpeita. Lähetä osaamisraportti oppisopimuksen yhteyshenkilöllesi ja säilytä raportti myös itselläsi, sillä voit tarvita sitä myös tietopuolisissa opinnoissa. Henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjattavat oppimistavoitteet ja keskeiset työtehtävät Kun osaamisen lähtötilanteen kartoitus on tehty, opiskelija ja työpaikkakouluttaja voivat yhteisesti todeta, minkälaista osaamista opiskelijalta vielä puuttuu ja toisaalta, minkälaista osaamista työnantajaorganisaatiossa erityisesti tarvitaan. Tämän jälkeen voidaan ryhtyä kirjaamaan keskeisiä opiskelijan henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja keinoja osaamisen hankkimiseksi. Etsitään siis vastausta kysymykseen, missä ja miten, mitä asioita tekemällä voin hankkia tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon ja missä osa-alueissa minun toisaalta pitää kehittyä, toisaalta missä erityisesti haluan itseäni kehittää. Suunnittelussa on huomioitava, että työpaikalla tapahtuva opiskelu saattaa edellyttää työnkiertoa ja perehtymistä muihin työtehtäviin organisaatiossa. Opiskeluohjelmaan siis kirjataan keskeiset työtehtävät, näiden lisäksi siihen kirjataan myös tietopuolisen koulutuksen sisältöä ja aikataulutusta sillä tarkkuudella, kun se opetuksen alkuvaiheessa on tiedossa. Tietopuolisten opintojen järjestäjä ohjeistaa erikseen opintojesi henkilökohtaistamisen toista vaihetta: tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman päivittäminen Ja jottei urakka tuntuisi liian ylivoimaiselta muista, että hyvin tehty henkilökohtainen opiskeluohjelma toimii opintojesi selkärankana, jonka ei suinkaan tarvitse olla kerralla täydellinen. Opiskeluohjelmaa voi ja pitää muokata opintojen aikana sitä mukaa, kun omat ja organisaatiosi tavoitteet selkiytyvät.

7 Näyttötutkintojen maailma Kenelle? Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Järjestelmän keskeisenä periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Huomaa tämäkin! Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Oppisopimus voi olla myös ei tutkintotavoitteista lisäkoulutusta, joka syventää ja laajentaa ammattitaitoa sekä erikoisosaamista. Koulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan koulutustarpeiden pohjalta. Mitä? 1. Ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto on mahdollisuus suorittaa joko a) näyttötutkintona b) opetussuunnitelmaperusteisena tutkintona (= nuorten ammatillinen perustutkinto) Tutkinnossa osoitetaan ammattitaitovaatimusten edellyttämät tiedot ja taidot. 2. Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Ammattitutkinto Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Näyttötutkinnon muodostuminen Oppisopimusjärjestelmää rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka tekee myös päätökset tutkintorakenteesta ja tutkintonimikkeistä. Opetushallitus laatii tutkintojen perusteet yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnot voivat muodostua pakollisista, valinnaisista ja eri tutkinnoille yhteisistä osista. Koko tutkinnon suorittamisen sijasta tavoitteena voi olla myös yhden tai muutaman tutkinnon osan suorittaminen. Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajista (=kolmikanta) koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistuksen. Näyttötutkintoihin ja niiden perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen internet-sivuilla

8 Yhteispelillä se sujuu Osapuolten vastuut ja velvollisuudet oppisopimuskoulutuksessa Opiskelija sitoutuu tekemään työtä työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena sitoutuu työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja tietopuolisiin opintoihin henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti arvioi itse omaa edistymistään osallistuu näyttötutkinnon edellyttämiin tutkintotilaisuuksiin ilmoittaa oppisopimustoimistoon, tietopuolisen opetuksen järjestäjälle ja työnantajalle yhteystietojen muutokset ja mahdolliset poissaolot tietopuolisen opetuksen aikana maksaa tutkintomaksun Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee koulutuksen yhdessä opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän kanssa maksaa tietopuolisen opetuksen ja näyttötutkinnon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantajalle koulutuskorvaukset ja opiskelijalle tietopuolisen opetuksen sekä tutkintotilaisuuksien ajalta lain määrittämät opintososiaaliset edut antaa koulutukseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa seuraa ja arvioi koulutusta antaa opiskelijalle oppisopimuksen päätyttyä osallistumistodistuksen purkaa oppisopimuksen, mikäli sopimusosapuolet laiminlyövät velvollisuutensa

9 Yhteispelillä se sujuu Osapuolten vastuut ja velvollisuudet oppisopimuskoulutuksessa Työnantaja nimeää työpaikkakouluttajan, joka tukee, ohjaa ja arvioi opiskelijaa opiskelun aikana mahdollistaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset työtehtävät, ohjauksen ja arvioinnin järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin toimittaa määräajoin työpaikalla tapahtuvan oppimisen väliarvioinnit ja päättöarvioinnin oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle ilmoittaa oppisopimustoimistoon oppisopimusta koskevat muutokset oppisopimuksen muutokset -lomakkeella vastaa työnantajavelvoitteista maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaisen palkan Tietopuolisen opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä muiden osapuolten kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman tekemisestä järjestää tietopuolisen opetuksen, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa koulutusta sekä ohjaa opiskelijaa tutkinnon tai sen osien suorittamisessa ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa ja vastaa tutkintotilaisuuksien järjestämisestä arvioi oppimisen edistymistä ja antaa arvioinnin tietopuolisista opinnoista sekä toimittaa tiedot arvioinneista oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle

10 Laki määrää Oppisopimuskoulutusta ohjaavat sekä työoikeuden että opetustoimen lait ja asetukset. Oppisopimus Työoikeus työsopimuslaki 55/2001 työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säädökset (esim. työturvallisuuslaki L 738/2002) alaa koskeva työehtosopimus Opetustoimen lainsäädäntö laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998

11 Laki määrää Oppisopimuksessa sovelletaan opetustoimen lainsäädäntöä Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (laki ammatillisesta koulutuksesta 17 ). Oppisopimukseen liitetään aina henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Sopimuksen kesto vaihtelee neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia, jossa määritellään työnantajan sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Työsopimuslain soveltamisesta oppisopimukseen säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 18 ). Oppisopimukseen sovelletaan mm. työaikalainsäädäntöä, vuosiloma-lakia, työturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä muita säädöksiä, jotka koskevat työntekijän suojelua. Jos oppisopimus solmitaan jo voimassa olevan työ- tai virkasuhteen päälle, on oppisopimus määräaikainen koulutussopimus. Oppisopimusopiskelijan palkkaus Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut sekä vakuutukset. Jos työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa tietopuolisen opetuksen tai tutkintotilaisuuksien ajalta, maksaa oppisopimuskoulutus opiskelijalle lakisääteisiä opintososiaalisia etuja. Tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien päivät ovat vuosilomaan oikeuttavia päiviä. Oppisopimusopiskelijan työaika Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa.tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa katsotaan työssäoloajaksi. Osa-aikatyö on mahdollista, jos työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Mikäli työnantaja saa oppisopimus-opiskelijasta palkkatukea tai muuta etuutta, on minimityöaika vähintään 85 % alalla sovellettavasta säännöllisestä työajasta, ellei muuta ole sovittu. Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö on luettavissa kokonaisuudessaan mm. Valtion säädöstietopankin internetsivuilta

12 Ammattitaito kasvussa Ammattitaito perustuu oppimiseen. Oppimisessa on kyse tiedon ja kokemusten valikoinnista, muokkaamisesta, tulkinnasta ja soveltamisesta sekä jäsentämisestä aiemman tiedon ja kokemusten pohjalta. Oppimisen lähtökohtana ovat oppijan oma kiinnostus ja halu oppia ammatti. Sanotaan, että oppimisessa ihminen muuttaa omia tietojaan, taitojaan ja asenteitaan pysyvästi. Työelämä ja osaamisen vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, jolloin oppimista tapahtuu koko ajan. Ammattitaito koostuu monista taidoista, tiedoista ja asenteista sekä valmiuksista, jotka näkyvät työsuorituksissa. Ammattitaito voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jossa työprosessien hallinta kertoo työkokonaisuuden hallinnasta ja siihen liittyen mm. työn suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista. Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien hallinta kuvaa yksittäisten työhön ja työympäristöön soveltuvien menetelmien ja välineiden hallintaa. Työn perustana olevan tiedon hallinta kertoo työssä tarvittavan tiedon osaamisesta ja sen soveltamista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat kansalaisvalmiuksina keskeinen osa ammattitaitoa ja niitä tarvitaan mm. oppimisessa ja työelämän muuttuvista tilanteista selviytymisessä. Ammattitaito on kuitenkin kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Se on kokonaisvaltaista toimintaa, ei vain joukko yksittäisiä tehtäviä tai tekoja. Työprosessien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Ammattitaito Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

13 Töissä oppimassa hyvin suunnitellen onnistuu Työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa organisaation ja työpaikan päivittäistä toimintaa. Työ ja oppiminen sovitetaan yhteen ja organisoidaan siten, että kannustetaan opiskelijaa uuden tiedon etsintään ja saavuttamaan entistä parempia työtuloksia. Oppisopimus-koulutuksessa työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, sillä monet oppimistavoitteet saavutetaan työpaikalla työssä oppien. Onnistuneen koulutuksen perusta on huolellinen suunnittelu työpaikalla. Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta suunniteltaessa on huomioitava miten järjestetään tarvittaessa työnkierto, perehtyminen muihin työtehtäviin ja organisaatioon miten opiskelijan ohjaus järjestetään koulutuksen eri vaiheissa miten henkilöstölle tiedotetaan oppisopimus koulutuksesta ja koulutuksen tavoitteista miten henkilöstö sitoutetaan työpaikalla tapah tuvan koulutuksen edistämiseen miten varmistetaan koulutuksen toteutuminen ja oppimisen edistymisen seuranta miten koulutusta hyödynnetään toimintatapojen ja työyhteisön kehittämisessä Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen oppimistavoitteet pohjautuvat tutkinnon perusteisiin. Ne edellyttävät, että työtehtävät ovat riittävän monipuolisia ja soveltuvat suoritettavaan tutkintoon. Koulutusta työpaikalla edistävät selkeät tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi haasteelliset työtehtävä- ja vastuualueet sekä työnkierto kannustava ja kokeilun salliva työilmapiiri työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen yhdistäminen opiskelijan kannustaminen ongelmien ratkaisuun ja toiminnan kehittämiseen asioiden pohdinta yhdessä työkavereiden ja työyhteisön muiden jäsenten kanssa Työpaikalla tapahtuva koulutus on parhaimmillaan yhteistyötä, jossa kaikilla työyhteisössä on mahdollisuus oppia ja kehittyä.

14 Töissä oppimassa kouluttaja tukena Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaaminen Ammattitaitoinen kouluttaja on oppisopimusopiskelijan tukihenkilö ja yhteistyökumppani. Työpaikkakouluttajan tehtävänä on osallistua opintojen suunnitteluun opiskelijan, koulutussuunnittelijan ja oppilaitoksen kanssa sekä toimia tarvittaessa yhdyshenkilönä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Työpaikkakouluttajan lisäksi ohjaukseen voivat osallistua myös muut henkilöt työtehtävien ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Ohjauksen tarve vaihtelee yksilöllisesti, opintojen alussa sitä tarvitaan usein enemmän. Ohjauksen tarpeeseen vaikuttavat opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus, tavoitteena oleva tutkinto sekä työtehtävät. Toisinaan työpaikkakouluttajan roolina on toimia enemmän neuvonantajana ja keskustelukumppanina kuin kouluttajana. Tällöin ohjaus on opiskelijan ja työpaikkakouluttajan tasavertaista kokemusten, näkemysten ja osaamisen vaihtamista. Parhaimmillaan ohjaus on vuorovaikutusta, jossa opiskelija ja kouluttaja oppivat toinen toisiltaan. Työpaikkakouluttajan tehtävänä on: koulutuksen alussa perehdyttäminen henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa koulutuksen aikana henkilökohtaisen opiskeluohjelman tarkennus opiskelijan ohjaus opiskelijan avustaminen, ohjaaminen ja tukeminen esim. kehittämis- ja projektitehtäviin liittyen palautteen antaminen ja arviointi koulutuksen päättyessä päättöarviointi Opiskelija ja työpaikkakouluttaja sopivat keskenään, mitä ohjaus on käytännössä koulutuksen eri vaiheissa.

15 Töissä oppimassa miten menee? Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Oppisopimuskoulutuksessa oppimisen etenemistä seurataan säännöllisin väliajoin käytävissä väliarviointikeskusteluissa, joissa opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat oppimistavoitteiden saavuttamista ja oppimisjärjestelyjä sekä antavat palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Asetetuissa tavoitteissa tapahtunutta edistymistä ja osaamisen kehittymistä arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin, ammattitaidon kohteisiin ja kriteereihin ja siihen, miten ne on saavutettu. Arvioinnin tehtävänä on: ohjata, kannustaa ja innostaa opiskelijaa oppimaan uutta antaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja kehittämistarpeista kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja johtaa käytännön kehittämistoimenpiteisiin Arviointiin liittyy oleellisena osana palautteen antaminen. Palautteen anto ei liity ainoastaan arviointiin, vaan se on osa päivittäistä ohjaustoimintaa. Oppimisen arviointi ei ole arvostelua vaan arviointia, jolla ohjataan oppimista. Hyvin rullaa!

16 Töissä oppimassa arvioinnin aika Työpaikalla tapahtunutta oppimista arvioidaan väli- ja päättöarviointikeskusteluissa. Väliarviointikeskusteluissa arvioidaan opiskelijan osaamisen kehittymistä sekä tarkennetaan tai asetetaan uusia oppimistavoitteita. Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan lisäksi arviointi-keskusteluun voivat osallistua myös muut työyhteisön jäsenet, joiden kanssa opiskelija toimii ja tekee töitä. Jos työjärjestelyt eivät mahdollista muiden työyhteisön jäsenten osallistumista keskusteluun, kannattaa muilta työyhteisön jäseniltä pyytää palautetta ennen keskustelua. Arvioinnin toteutuksessa muistettavaa: ennakkovalmistelut sopikaa keskusteluaika ja varatkaa riittävästi aikaa keskusteluun valmistautukaa keskusteluun ennalta ottakaa mukaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, tutkinnon perusteet ja tarvittaessa oman osaamisen arviointi keskustelussa käsiteltäviä asioita opiskelijan itsearviointi opiskelijan osaamisen kehittyminen oppimistavoitteiden asettaminen seuraavalle jaksolle oppimisjärjestelyt työpaikalla esim. mahdollinen työnkierto molemminpuolinen palaute Varsinaisten väliarviointikeskustelujen lisäksi kannattaa koulutuksen aikana pitää ohjauskeskusteluja tarpeen mukaan. Ohjauskeskusteluissa voidaan käsitellä samoja asioita kuin arviointikeskusteluissa tai keskittyä vain sovittuun teemaan. Muista sopia arviointiaika!

17 Töissä oppimassa väliarvioinnin aika Väliarvioinnin tekeminen Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen väliarvioinnissa arvioidaan työpaikalla tapahtunutta oppimista, ei tietopuolisia opintoja tai tutkinnon suorittamista. Arviointi tehdään käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1). Arvioinnissa käytettävä arviointikriteeristö löytyy tutkinnon perusteista, joissa vaadittava osaaminen eri tasoilla on ilmaistu seuraavasti: Ammatillisissa perustutkinnoissa on tutkinnon osittain esitetty ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä kriteerit osaamistasoille kiitettävä, hyvä, tyydyttävä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on tutkinnon osittain esitetty ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä arvioinnin kriteerit kiitettävälle osaamiselle. Osaaminen jää tyydyttävälle tasolle, jos useissa arvioinnin kohteissa ja kriteerien toteutumi sessa on keskeisiä puutteita. Työssäoppimisen väliarviointi tehdään seuraavan aikataulun mukaan, jollei ole sovittu muunlaisesta arviointiaikataulusta Arvioinnin eteneminen: keskusteluun valmistautuminen keskustelu väliarvioinnin palauttaminen joko sähköisesti tai paperilomakkeella Palautetun väliarvioinnin avulla EKAMIn Oppisopimuskoulutus voi seurata työpaikalla tapahtuvan koulutuksen etenemistä sekä maksaa työnantajalle sovitun koulutuskorvauksen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen päättöarviointi ks. Loppusuora Rasti ruutuun!

18 Arvioinnin tekeminen SopimusPro-verkkopalvelussa Väli- ja päättöarviointikeskustelun tulos kirjataan SopimusPro verkkopalvelun arviointilomakkeelle, jollei oppisopimusta solmittaessa ole sovittu muusta arviointikäytännöstä. Kirjautuminen verkkopalveluun tapahtuu osoitteessa https://oppisopimus.ekami.fi Opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat oppisopimuksen alkuvaiheessa käyttäjätunnuksen ja salasanan verkkopalveluun. Yksityiskohtaisemmat ohjeet arviointilomakkeen täyttämisestä löytyvät SopimusPro verkkopalvelun käyttöliittymäohjeista. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro-verkkopalvelussa 1. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat sähkö postiin viestin arvioinnin tekemisestä sekä linkin verkkopalveluun. 2. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija käyvät arviointikeskustelun, jonka tuloksen (arvo sanat, sanallinen arviointi sisältäen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteet seuraavalle puolelle vuodelle sekä koulutuksen toteutu misen) kouluttaja kirjaa ohjelmaan kohtaan Hae korvausta ja tee arviointi. 4. Opiskelija kirjautuu ohjelmaan ja kuittaa arvioinnin kohdasta Kuittaa arviointi. 5. Arviointi ja koulutuskorvaushakemus siirtyvät automaattisesti EKAMIn Oppisopimuskoulutuksen käsiteltäväksi.

19 Tieto tiellä pitää Tietopuolinen opetus oppilaitoksessa on keskeinen osa oppisopimuskoulutusta. Tietopuolinen opetus täydentää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja antaa tiedollista perustaa työhön, sen kehittämiseen ja ammatilliseen ajatteluun. Tietopuolisten opintojen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan osaamisesta. Osana henkilökohtaistamista tehdään tarkempi tietopuolisten opintojen suunnitelma. Tietopuolisia opintoja suunnittelevat oppilaitoksen opettaja, opiskelija ja työnantaja. Tietopuoliset opinnot toteutetaan usein monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta sekä yhä useammin myös opintoja verkko-oppimisympäristössä. Tietopuoliset opinnot voivat sisältää mm.: opettajan ohjausta oppilaitoksessa (esim. luennot, ryhmätyöt, tutustumiskäynnit) opintoja työpaikalla työpaikkakouluttajan ja työyhteisön ohjauksessa, esim. omaan työpaikkaan liittyvät kehittämis- ja projektitehtävät ohjattuja verkko-opintoja (esim. oppimistehtävät, ryhmätyöt, verkkokeskustelut, opettajan ohjaus) itsenäisiä oppimistehtäviä ja tiedon hankintaa (mm. internet, lähdekirjallisuus) Tietopuoliset opinnot arvioidaan asteikolla 3 (kiitettävä), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Arviointi voi perustua esimerkiksi ryhmätöihin, erilaisiin tehtäviin ja kokeisiin. Kaikki tieto matkassa!

20 Näytä osaamisesi Näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämän aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuuksissa. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. Ammattitaidon arviointi Arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, joihin tutkintosuoritusta verrataan. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan osaamista. Arvioinnissa todetaan saavutettu ammattitaito poiketen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnista, jossa arvioidaan oppimista. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, ryhmä- ja itsearviointia. Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä opetusalan edustajat (kolmikanta). Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Tutkinnon osan tai osien suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijat. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä ja lisäksi perustutkinnoissa arvosanaa (1-3). Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tarkemmat ohjeet näyttötutkinnon suorittamisesta, tutkinnon suorittamissuunnitelman tekemisestä ja ammattitaidon arvioinnista antaa näyttötutkinnon järjestäjä, joka on yleensä tietopuolisen opetuksen järjestäjä. Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteessa

21 Maali häämöttää Oppisopimus päättyy oppisopimuksessa määritellyn oppiajan loppuessa tai oppisopimuksen purkautuessa. Oppisopimuskoulutuksen lopputai päätösvaiheessa opiskelija ja työpaikkakouluttaja tekevät yhdessä kokoavan päättöarvioinnin, jossa kaikki tutkinnon osat arvioidaan käyttäen asteikkoa 3 (kiitettävä), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Päättöarviointikeskustelussa opiskelijan osaamista ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan tutkinnon vaatimusten pohjalta. Palautetun, allekirjoitetun päättöarvioinnin pohjalta työnantajalle voidaan maksaa loput koulutuskorvaukset. Työpaikka Työpaikalla tapahtuneen koulutuksen päättöarviointi arvosana 1-3 päättöarviointi tehdään tutkinnon vaatimusten mukaisesti Oppilaitos Tietopuolisten opintojen arviointi arvosana 1-3 arvioidaan osaamista ja oppimista tutkinnon vaatimusten mukaisesti Tutkintotoimikunta Tutkintotilaisuudet Osallistumistodistuksen arvosanat ovat työnantajan ja tietopuolisen opetuksen arviointien yhdistelmä, jossa työnantajan arviointi painottuu. Työnantajan arviointi Tietopuolisen opetuksen arviointi Tutkintotodistus Osallistumistodistus

22 Matka jatkuu Ammattitutkintostipendi Voit hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta suoritettuasi näyttötutkinnon. Stipendin myöntämisen/saamisen ehtona on, että olet ollut työssä suomalaisen työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta etkä ole täyttänyt 64 vuotta. Ammattitutkintostipendin suuruus on 365 (vuonna 2011). Hae stipendiä viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Stipendiä ei myönnetä, jos suoritit osatutkinnon tai laajensit tai päivitit aikaisemmin suoritettua näyttötutkintoa. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saat Jatko-opiskelukelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto sekä opetussuunnitelma-perusteinen ammatillinen perustutkinto antavat kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Muistathan jatko-opintoja suunnitellessasi, että sinulla on mahdollisuus paitsi hakeutua korkeakouluopintojen pariin, myös suorittaa muita toisen asteen tutkintoja oppisopimuksella. Tutkintorakenne Suomessa Korkeakoulututkinto Toisen asteen tutkinto Yliopistotutkinnot Ylioppilastutkinto Mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutuksena Ammattikorkeakoulututkinnot Nuorten ammatillinen perustutkinto Perusopetus Esiopetus Erikoisammattitutkinto Ammattitutkinto Aikuisten ammatillinen perustutkinto

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA OMISTAUTUNUT SINULLE Erotu eduksesi OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Rastorin opas Oppisopimusmaailmaan www.rastor.fi 01 Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Oppisopimus on yhteistyötä,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Erotu eduksesi OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA Rastorin opas Oppisopimusmaailmaan Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright Rastor Oy www.rastor.fi 01 Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen!

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnittelusta käytäntöön Mari Pastila-Eklund Oulu 14.11.2017 Tampere 16.11.2017 Mikkeli 29.11.2017 Helsinki 30.11.2017

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot