Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!"

Transkriptio

1 Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

2 w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja korvaukset Näin se homma etenee Henkilökohtaistaminen Töissä oppimassa hyvin suunnitellen onnistuu Matka jatkuu Uudet haasteet edessä Muuttuiko suunnitelma? Näyttötutkintojen maailma Töissä oppimassa Yhteispelillä se sujuu kouluttaja tukena Laki määrää Töissä oppimassa miten menee? Töissä oppimassa arvioinnin aika Tieto tiellä pitää Näytä osaamisesi

3 Oppisopimuksen alkaessa Opiskelijalle Oppisopimuksesi on allekirjoitettu ja koulutuksesi on alkamassa. Nyt on viimeistään aika miettiä, miten sovitat yhteen työn, opiskelun, perheen ja harrastukset. Vaikka oppisopimuskoulutuksessa on pääpaino työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa, kannattaa varautua myös omalla ajalla tehtäviin oppimistehtäviin. Voit ajatella koulutusaikaasi matkana, jossa on valittavana erilaisia reittivaihtoehtoja ja useita etappeja. Joskus tavoite voi tuntua mahdottomalta saavuttaa tai väsymys iskeä. Muista silloin: luottaa itseesi ja omiin kykyihisi uskoa päämäärän lähestyvän ettet anna periksi, sillä voit hävitä vain itsellesi pyytää tarvittaessa ohjausta ja tukea työpaik kakouluttajalta ja muilta työyhteisön jäseniltä Työpaikkakouluttajasi on tärkeä yhteistyökumppanisi koulutusaikana, joten ota hänet mukaan koulutuksesi suunnitteluun. Työpaikkakouluttajalle Olet aloittamassa haastavaa työpaikkakouluttajan tehtävää. Työpaikkakouluttajana toimiessasi tulet myös itse oppimaan ja kehittymään. Muista ohjaustyötä tehdessäsi antaa aikaa opiskelijalle antaa opiskelijalle mahdollisuus tehdä itsenäisesti, mutta samalla antaa ohjausta antaa palautetta ja kannustaa opiskelijaa kohti päämäärää että ohjaajalla on myös oikeus erehtyä ja oppia kokemuksista kannustaa opiskelijaa omatoimisuuteen ja tehdä itsesi vähitellen tarpeettomaksi Osallistu opiskelijan koulutuksen suunnitteluun ja pohdi yhdessä hänen kanssaan, millaista ohjausta tarvitaan koulutuksen eri vaiheissa. Ole avoin uusille ideoille ja valmis muuttamaan ohjaustasi, niin onnistut ohjaajana. Olette aloittamassa yhteistä koulutusmatkaa, johon osallistuu omalta osaltaan myös koko työyhteisö. Tästä kansiosta löydätte tietoja, ohjeita ja neuvoja sekä lomakkeita oppisopimuskoulutuksen ajalle. Tutustukaa materiaaleihin yhdessä ja palatkaa niihin aina tarvittaessa koulutuksen aikana. Tsemppiä!

4 Näin se homma etenee Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. HAKEUTUMINEN Lähtötilanteen arviointi Koulutustavotteiden asettaminen Oppisopimuksen allekirjoitus Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta Yhteistyössä työpaikan, opiskelijan, koulutussuunnittelijan ja oppilaitoksen kanssa. Opiskeluohjelman tarkennus HENKILÖKOHTAISTAMINEN OSAAMISEN HANKKIMINEN TUTKINNON SUORITTAMINEN Työpaikalla tapahtuva koulutus on oppisopimuksen perusta. Suurin osa tiedollisista ja taidollisista tavoitteista opitaan työpaikalla. Arviointi Arviointi Arviointi Arviointi Tietopuoliset opinnot tukevat ja täydentävät työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Tutkinnon suorittamissuunnitelma Yhdessä tutkinnon järjestäjän, tutkinnon suorittajan ja työpaikan kesken Tutkintotilaisuudet ja arvioinnit Oppilaitos järjestää tutkintotilaisuudet Osallistumistodistus Tutkintotodistus

5 Henkilökohtaistaminen Opiskelijalle Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa: Hakeutuminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaminen (Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys (43/011/2006) Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava ja dokumentointi kootaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi. Käytännössä se sisältää ainakin oppisopimusopiskelijan hakeutumisvaiheen esitiedot, henkilökohtaisen opiskeluohjelman sekä tutkinnon suorittamisen suunnitelman. Dokumentoinnissa on oppilaitoskohtaisia eroja, mutta sen tulee sisältää yllä mainitut kolme osaaluetta ja se täydentyy opintojen edetessä. Kaikissa henkilökohtaistamisen vaiheissa huomioidaan työnantajan strategiset tavoitteet ja osaamisen kehittämisen merkitys. Koulutuksen henkilökohtaistaminen on käynnistynyt hakeutumisvaiheessa, jolloin selvitettiin yhdessä opiskelijan, työnantajan ja koulutussuunnittelijan kanssa, millainen koulutus soveltuu parhaiten opiskelijan ja työpaikan tarpeisiin. Suunnitteluun vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutustausta ja työkokemus sekä työpaikan koulutustarpeet ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Henkilökohtaistamisen alkuvaiheessa tehdään yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan, koulutussuunnittelijan ja mahdollisesti oppilaitoksen edustajan kanssa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa sovitaan keskeiset työtehtävät sekä tietopuolisten opintojen sisältö ja ajoitus, sillä tarkkuudella, kun se on alkuvaiheessa tiedossa. Lisäksi kirjataan mahdolliset muut oppimiseen vaikuttavat asiat. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjana on tavoitteena olevan tutkinnon peruste. Henkilökohtainen opiskeluohjelma on osa henkilökohtaistamissuunnitelmaa, joka sisältää myös tutkinnon suorittamisen suunnitelman ja tarkemman tietopuolisen koulutuksen suunnitelman. Suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistuvat kaikki oppisopimuskoulutuksen toimijat: opiskelija, työpaikkakouluttaja, koulutussuunnittelija, oppilaitoksen opettaja sekä tutkintotilaisuuden järjestäjä.

6 Henkilökohtaistaminen Osa opintojesi henkilökohtaistamista - henkilökohtainen opiskeluohjelma Kuten edellä jo todettiin, on oppisopimusopiskelu pääosin työpaikalla tapahtuvaa, opiskelijan työpaikan arkea, käytännön työtä ja työtehtäviä. Tietopuolinen opetus, siihen liittyvät lähipäivät ja muut tietopuoliset opinnot antavat lisää valmiuksia tutkinnon suorittamiseen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus oppisopimusopinnoissa on suuri, yli 80 % oppiajasta. Siksi se tulee suunnitella huolellisesti. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laativat opiskelija ja hänen nimetty työpaikkakouluttajansa, ohjausta ja neuvontaa tarjoavat oppisopimuskoulutuksen yhteyshenkilösi sekä tietopuolista opetusta tarjoavan oppilaitoksen edustaja. Tutkinnon perusteet ovat henkilökohtaisen opiskeluohjelman perusta. Siksi opiskelija kartoittaa, mitä ne tarkoittavat juuri hänen työssään. Osaamiskartoitus työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelun apuna Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen alussa tehtävä opiskelijan lähtötason kartoitus fi- sivustolla antaa tietoa opiskelijan nykytilanteesta ja suuntaa opiskelua ja sen kehittämistä. Saadun tiedon perusteella on mahdollista toteuttaa koulutus työpaikalla niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee sekä työnantajaa, että opiskelijan oppimistarpeita. Lähetä osaamisraportti oppisopimuksen yhteyshenkilöllesi ja säilytä raportti myös itselläsi, sillä voit tarvita sitä myös tietopuolisissa opinnoissa. Henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjattavat oppimistavoitteet ja keskeiset työtehtävät Kun osaamisen lähtötilanteen kartoitus on tehty, opiskelija ja työpaikkakouluttaja voivat yhteisesti todeta, minkälaista osaamista opiskelijalta vielä puuttuu ja toisaalta, minkälaista osaamista työnantajaorganisaatiossa erityisesti tarvitaan. Tämän jälkeen voidaan ryhtyä kirjaamaan keskeisiä opiskelijan henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja keinoja osaamisen hankkimiseksi. Etsitään siis vastausta kysymykseen, missä ja miten, mitä asioita tekemällä voin hankkia tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon ja missä osa-alueissa minun toisaalta pitää kehittyä, toisaalta missä erityisesti haluan itseäni kehittää. Suunnittelussa on huomioitava, että työpaikalla tapahtuva opiskelu saattaa edellyttää työnkiertoa ja perehtymistä muihin työtehtäviin organisaatiossa. Opiskeluohjelmaan siis kirjataan keskeiset työtehtävät, näiden lisäksi siihen kirjataan myös tietopuolisen koulutuksen sisältöä ja aikataulutusta sillä tarkkuudella, kun se opetuksen alkuvaiheessa on tiedossa. Tietopuolisten opintojen järjestäjä ohjeistaa erikseen opintojesi henkilökohtaistamisen toista vaihetta: tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman päivittäminen Ja jottei urakka tuntuisi liian ylivoimaiselta muista, että hyvin tehty henkilökohtainen opiskeluohjelma toimii opintojesi selkärankana, jonka ei suinkaan tarvitse olla kerralla täydellinen. Opiskeluohjelmaa voi ja pitää muokata opintojen aikana sitä mukaa, kun omat ja organisaatiosi tavoitteet selkiytyvät.

7 Näyttötutkintojen maailma Kenelle? Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Järjestelmän keskeisenä periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Huomaa tämäkin! Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Oppisopimus voi olla myös ei tutkintotavoitteista lisäkoulutusta, joka syventää ja laajentaa ammattitaitoa sekä erikoisosaamista. Koulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan koulutustarpeiden pohjalta. Mitä? 1. Ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto on mahdollisuus suorittaa joko a) näyttötutkintona b) opetussuunnitelmaperusteisena tutkintona (= nuorten ammatillinen perustutkinto) Tutkinnossa osoitetaan ammattitaitovaatimusten edellyttämät tiedot ja taidot. 2. Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Ammattitutkinto Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Näyttötutkinnon muodostuminen Oppisopimusjärjestelmää rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka tekee myös päätökset tutkintorakenteesta ja tutkintonimikkeistä. Opetushallitus laatii tutkintojen perusteet yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnot voivat muodostua pakollisista, valinnaisista ja eri tutkinnoille yhteisistä osista. Koko tutkinnon suorittamisen sijasta tavoitteena voi olla myös yhden tai muutaman tutkinnon osan suorittaminen. Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajista (=kolmikanta) koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistuksen. Näyttötutkintoihin ja niiden perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen internet-sivuilla

8 Yhteispelillä se sujuu Osapuolten vastuut ja velvollisuudet oppisopimuskoulutuksessa Opiskelija sitoutuu tekemään työtä työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena sitoutuu työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja tietopuolisiin opintoihin henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti arvioi itse omaa edistymistään osallistuu näyttötutkinnon edellyttämiin tutkintotilaisuuksiin ilmoittaa oppisopimustoimistoon, tietopuolisen opetuksen järjestäjälle ja työnantajalle yhteystietojen muutokset ja mahdolliset poissaolot tietopuolisen opetuksen aikana maksaa tutkintomaksun Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee koulutuksen yhdessä opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän kanssa maksaa tietopuolisen opetuksen ja näyttötutkinnon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantajalle koulutuskorvaukset ja opiskelijalle tietopuolisen opetuksen sekä tutkintotilaisuuksien ajalta lain määrittämät opintososiaaliset edut antaa koulutukseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa seuraa ja arvioi koulutusta antaa opiskelijalle oppisopimuksen päätyttyä osallistumistodistuksen purkaa oppisopimuksen, mikäli sopimusosapuolet laiminlyövät velvollisuutensa

9 Yhteispelillä se sujuu Osapuolten vastuut ja velvollisuudet oppisopimuskoulutuksessa Työnantaja nimeää työpaikkakouluttajan, joka tukee, ohjaa ja arvioi opiskelijaa opiskelun aikana mahdollistaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset työtehtävät, ohjauksen ja arvioinnin järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin toimittaa määräajoin työpaikalla tapahtuvan oppimisen väliarvioinnit ja päättöarvioinnin oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle ilmoittaa oppisopimustoimistoon oppisopimusta koskevat muutokset oppisopimuksen muutokset -lomakkeella vastaa työnantajavelvoitteista maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaisen palkan Tietopuolisen opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä muiden osapuolten kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman tekemisestä järjestää tietopuolisen opetuksen, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa koulutusta sekä ohjaa opiskelijaa tutkinnon tai sen osien suorittamisessa ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisen suunnittelussa ja vastaa tutkintotilaisuuksien järjestämisestä arvioi oppimisen edistymistä ja antaa arvioinnin tietopuolisista opinnoista sekä toimittaa tiedot arvioinneista oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle

10 Laki määrää Oppisopimuskoulutusta ohjaavat sekä työoikeuden että opetustoimen lait ja asetukset. Oppisopimus Työoikeus työsopimuslaki 55/2001 työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säädökset (esim. työturvallisuuslaki L 738/2002) alaa koskeva työehtosopimus Opetustoimen lainsäädäntö laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998

11 Laki määrää Oppisopimuksessa sovelletaan opetustoimen lainsäädäntöä Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (laki ammatillisesta koulutuksesta 17 ). Oppisopimukseen liitetään aina henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Sopimuksen kesto vaihtelee neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia, jossa määritellään työnantajan sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Työsopimuslain soveltamisesta oppisopimukseen säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 18 ). Oppisopimukseen sovelletaan mm. työaikalainsäädäntöä, vuosiloma-lakia, työturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä muita säädöksiä, jotka koskevat työntekijän suojelua. Jos oppisopimus solmitaan jo voimassa olevan työ- tai virkasuhteen päälle, on oppisopimus määräaikainen koulutussopimus. Oppisopimusopiskelijan palkkaus Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut sekä vakuutukset. Jos työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa tietopuolisen opetuksen tai tutkintotilaisuuksien ajalta, maksaa oppisopimuskoulutus opiskelijalle lakisääteisiä opintososiaalisia etuja. Tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien päivät ovat vuosilomaan oikeuttavia päiviä. Oppisopimusopiskelijan työaika Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa.tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa katsotaan työssäoloajaksi. Osa-aikatyö on mahdollista, jos työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Mikäli työnantaja saa oppisopimus-opiskelijasta palkkatukea tai muuta etuutta, on minimityöaika vähintään 85 % alalla sovellettavasta säännöllisestä työajasta, ellei muuta ole sovittu. Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö on luettavissa kokonaisuudessaan mm. Valtion säädöstietopankin internetsivuilta

12 Ammattitaito kasvussa Ammattitaito perustuu oppimiseen. Oppimisessa on kyse tiedon ja kokemusten valikoinnista, muokkaamisesta, tulkinnasta ja soveltamisesta sekä jäsentämisestä aiemman tiedon ja kokemusten pohjalta. Oppimisen lähtökohtana ovat oppijan oma kiinnostus ja halu oppia ammatti. Sanotaan, että oppimisessa ihminen muuttaa omia tietojaan, taitojaan ja asenteitaan pysyvästi. Työelämä ja osaamisen vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, jolloin oppimista tapahtuu koko ajan. Ammattitaito koostuu monista taidoista, tiedoista ja asenteista sekä valmiuksista, jotka näkyvät työsuorituksissa. Ammattitaito voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jossa työprosessien hallinta kertoo työkokonaisuuden hallinnasta ja siihen liittyen mm. työn suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista. Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien hallinta kuvaa yksittäisten työhön ja työympäristöön soveltuvien menetelmien ja välineiden hallintaa. Työn perustana olevan tiedon hallinta kertoo työssä tarvittavan tiedon osaamisesta ja sen soveltamista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat kansalaisvalmiuksina keskeinen osa ammattitaitoa ja niitä tarvitaan mm. oppimisessa ja työelämän muuttuvista tilanteista selviytymisessä. Ammattitaito on kuitenkin kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Se on kokonaisvaltaista toimintaa, ei vain joukko yksittäisiä tehtäviä tai tekoja. Työprosessien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Ammattitaito Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

13 Töissä oppimassa hyvin suunnitellen onnistuu Työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa organisaation ja työpaikan päivittäistä toimintaa. Työ ja oppiminen sovitetaan yhteen ja organisoidaan siten, että kannustetaan opiskelijaa uuden tiedon etsintään ja saavuttamaan entistä parempia työtuloksia. Oppisopimus-koulutuksessa työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, sillä monet oppimistavoitteet saavutetaan työpaikalla työssä oppien. Onnistuneen koulutuksen perusta on huolellinen suunnittelu työpaikalla. Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta suunniteltaessa on huomioitava miten järjestetään tarvittaessa työnkierto, perehtyminen muihin työtehtäviin ja organisaatioon miten opiskelijan ohjaus järjestetään koulutuksen eri vaiheissa miten henkilöstölle tiedotetaan oppisopimus koulutuksesta ja koulutuksen tavoitteista miten henkilöstö sitoutetaan työpaikalla tapah tuvan koulutuksen edistämiseen miten varmistetaan koulutuksen toteutuminen ja oppimisen edistymisen seuranta miten koulutusta hyödynnetään toimintatapojen ja työyhteisön kehittämisessä Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen oppimistavoitteet pohjautuvat tutkinnon perusteisiin. Ne edellyttävät, että työtehtävät ovat riittävän monipuolisia ja soveltuvat suoritettavaan tutkintoon. Koulutusta työpaikalla edistävät selkeät tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi haasteelliset työtehtävä- ja vastuualueet sekä työnkierto kannustava ja kokeilun salliva työilmapiiri työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen yhdistäminen opiskelijan kannustaminen ongelmien ratkaisuun ja toiminnan kehittämiseen asioiden pohdinta yhdessä työkavereiden ja työyhteisön muiden jäsenten kanssa Työpaikalla tapahtuva koulutus on parhaimmillaan yhteistyötä, jossa kaikilla työyhteisössä on mahdollisuus oppia ja kehittyä.

14 Töissä oppimassa kouluttaja tukena Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaaminen Ammattitaitoinen kouluttaja on oppisopimusopiskelijan tukihenkilö ja yhteistyökumppani. Työpaikkakouluttajan tehtävänä on osallistua opintojen suunnitteluun opiskelijan, koulutussuunnittelijan ja oppilaitoksen kanssa sekä toimia tarvittaessa yhdyshenkilönä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Työpaikkakouluttajan lisäksi ohjaukseen voivat osallistua myös muut henkilöt työtehtävien ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Ohjauksen tarve vaihtelee yksilöllisesti, opintojen alussa sitä tarvitaan usein enemmän. Ohjauksen tarpeeseen vaikuttavat opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus, tavoitteena oleva tutkinto sekä työtehtävät. Toisinaan työpaikkakouluttajan roolina on toimia enemmän neuvonantajana ja keskustelukumppanina kuin kouluttajana. Tällöin ohjaus on opiskelijan ja työpaikkakouluttajan tasavertaista kokemusten, näkemysten ja osaamisen vaihtamista. Parhaimmillaan ohjaus on vuorovaikutusta, jossa opiskelija ja kouluttaja oppivat toinen toisiltaan. Työpaikkakouluttajan tehtävänä on: koulutuksen alussa perehdyttäminen henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa koulutuksen aikana henkilökohtaisen opiskeluohjelman tarkennus opiskelijan ohjaus opiskelijan avustaminen, ohjaaminen ja tukeminen esim. kehittämis- ja projektitehtäviin liittyen palautteen antaminen ja arviointi koulutuksen päättyessä päättöarviointi Opiskelija ja työpaikkakouluttaja sopivat keskenään, mitä ohjaus on käytännössä koulutuksen eri vaiheissa.

15 Töissä oppimassa miten menee? Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Oppisopimuskoulutuksessa oppimisen etenemistä seurataan säännöllisin väliajoin käytävissä väliarviointikeskusteluissa, joissa opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat oppimistavoitteiden saavuttamista ja oppimisjärjestelyjä sekä antavat palautetta oppimisen edistymisestä. Oppimista ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Asetetuissa tavoitteissa tapahtunutta edistymistä ja osaamisen kehittymistä arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin, ammattitaidon kohteisiin ja kriteereihin ja siihen, miten ne on saavutettu. Arvioinnin tehtävänä on: ohjata, kannustaa ja innostaa opiskelijaa oppimaan uutta antaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja kehittämistarpeista kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja johtaa käytännön kehittämistoimenpiteisiin Arviointiin liittyy oleellisena osana palautteen antaminen. Palautteen anto ei liity ainoastaan arviointiin, vaan se on osa päivittäistä ohjaustoimintaa. Oppimisen arviointi ei ole arvostelua vaan arviointia, jolla ohjataan oppimista. Hyvin rullaa!

16 Töissä oppimassa arvioinnin aika Työpaikalla tapahtunutta oppimista arvioidaan väli- ja päättöarviointikeskusteluissa. Väliarviointikeskusteluissa arvioidaan opiskelijan osaamisen kehittymistä sekä tarkennetaan tai asetetaan uusia oppimistavoitteita. Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan lisäksi arviointi-keskusteluun voivat osallistua myös muut työyhteisön jäsenet, joiden kanssa opiskelija toimii ja tekee töitä. Jos työjärjestelyt eivät mahdollista muiden työyhteisön jäsenten osallistumista keskusteluun, kannattaa muilta työyhteisön jäseniltä pyytää palautetta ennen keskustelua. Arvioinnin toteutuksessa muistettavaa: ennakkovalmistelut sopikaa keskusteluaika ja varatkaa riittävästi aikaa keskusteluun valmistautukaa keskusteluun ennalta ottakaa mukaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, tutkinnon perusteet ja tarvittaessa oman osaamisen arviointi keskustelussa käsiteltäviä asioita opiskelijan itsearviointi opiskelijan osaamisen kehittyminen oppimistavoitteiden asettaminen seuraavalle jaksolle oppimisjärjestelyt työpaikalla esim. mahdollinen työnkierto molemminpuolinen palaute Varsinaisten väliarviointikeskustelujen lisäksi kannattaa koulutuksen aikana pitää ohjauskeskusteluja tarpeen mukaan. Ohjauskeskusteluissa voidaan käsitellä samoja asioita kuin arviointikeskusteluissa tai keskittyä vain sovittuun teemaan. Muista sopia arviointiaika!

17 Töissä oppimassa väliarvioinnin aika Väliarvioinnin tekeminen Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen väliarvioinnissa arvioidaan työpaikalla tapahtunutta oppimista, ei tietopuolisia opintoja tai tutkinnon suorittamista. Arviointi tehdään käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1). Arvioinnissa käytettävä arviointikriteeristö löytyy tutkinnon perusteista, joissa vaadittava osaaminen eri tasoilla on ilmaistu seuraavasti: Ammatillisissa perustutkinnoissa on tutkinnon osittain esitetty ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä kriteerit osaamistasoille kiitettävä, hyvä, tyydyttävä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on tutkinnon osittain esitetty ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet sekä arvioinnin kriteerit kiitettävälle osaamiselle. Osaaminen jää tyydyttävälle tasolle, jos useissa arvioinnin kohteissa ja kriteerien toteutumi sessa on keskeisiä puutteita. Työssäoppimisen väliarviointi tehdään seuraavan aikataulun mukaan, jollei ole sovittu muunlaisesta arviointiaikataulusta Arvioinnin eteneminen: keskusteluun valmistautuminen keskustelu väliarvioinnin palauttaminen joko sähköisesti tai paperilomakkeella Palautetun väliarvioinnin avulla EKAMIn Oppisopimuskoulutus voi seurata työpaikalla tapahtuvan koulutuksen etenemistä sekä maksaa työnantajalle sovitun koulutuskorvauksen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen päättöarviointi ks. Loppusuora Rasti ruutuun!

18 Arvioinnin tekeminen SopimusPro-verkkopalvelussa Väli- ja päättöarviointikeskustelun tulos kirjataan SopimusPro verkkopalvelun arviointilomakkeelle, jollei oppisopimusta solmittaessa ole sovittu muusta arviointikäytännöstä. Kirjautuminen verkkopalveluun tapahtuu osoitteessa https://oppisopimus.ekami.fi Opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat oppisopimuksen alkuvaiheessa käyttäjätunnuksen ja salasanan verkkopalveluun. Yksityiskohtaisemmat ohjeet arviointilomakkeen täyttämisestä löytyvät SopimusPro verkkopalvelun käyttöliittymäohjeista. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro-verkkopalvelussa 1. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat sähkö postiin viestin arvioinnin tekemisestä sekä linkin verkkopalveluun. 2. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija käyvät arviointikeskustelun, jonka tuloksen (arvo sanat, sanallinen arviointi sisältäen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteet seuraavalle puolelle vuodelle sekä koulutuksen toteutu misen) kouluttaja kirjaa ohjelmaan kohtaan Hae korvausta ja tee arviointi. 4. Opiskelija kirjautuu ohjelmaan ja kuittaa arvioinnin kohdasta Kuittaa arviointi. 5. Arviointi ja koulutuskorvaushakemus siirtyvät automaattisesti EKAMIn Oppisopimuskoulutuksen käsiteltäväksi.

19 Tieto tiellä pitää Tietopuolinen opetus oppilaitoksessa on keskeinen osa oppisopimuskoulutusta. Tietopuolinen opetus täydentää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja antaa tiedollista perustaa työhön, sen kehittämiseen ja ammatilliseen ajatteluun. Tietopuolisten opintojen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan osaamisesta. Osana henkilökohtaistamista tehdään tarkempi tietopuolisten opintojen suunnitelma. Tietopuolisia opintoja suunnittelevat oppilaitoksen opettaja, opiskelija ja työnantaja. Tietopuoliset opinnot toteutetaan usein monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta sekä yhä useammin myös opintoja verkko-oppimisympäristössä. Tietopuoliset opinnot voivat sisältää mm.: opettajan ohjausta oppilaitoksessa (esim. luennot, ryhmätyöt, tutustumiskäynnit) opintoja työpaikalla työpaikkakouluttajan ja työyhteisön ohjauksessa, esim. omaan työpaikkaan liittyvät kehittämis- ja projektitehtävät ohjattuja verkko-opintoja (esim. oppimistehtävät, ryhmätyöt, verkkokeskustelut, opettajan ohjaus) itsenäisiä oppimistehtäviä ja tiedon hankintaa (mm. internet, lähdekirjallisuus) Tietopuoliset opinnot arvioidaan asteikolla 3 (kiitettävä), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Arviointi voi perustua esimerkiksi ryhmätöihin, erilaisiin tehtäviin ja kokeisiin. Kaikki tieto matkassa!

20 Näytä osaamisesi Näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämän aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuuksissa. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. Ammattitaidon arviointi Arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, joihin tutkintosuoritusta verrataan. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan osaamista. Arvioinnissa todetaan saavutettu ammattitaito poiketen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnista, jossa arvioidaan oppimista. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, ryhmä- ja itsearviointia. Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä opetusalan edustajat (kolmikanta). Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Tutkinnon osan tai osien suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijat. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä ja lisäksi perustutkinnoissa arvosanaa (1-3). Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tarkemmat ohjeet näyttötutkinnon suorittamisesta, tutkinnon suorittamissuunnitelman tekemisestä ja ammattitaidon arvioinnista antaa näyttötutkinnon järjestäjä, joka on yleensä tietopuolisen opetuksen järjestäjä. Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteessa

21 Maali häämöttää Oppisopimus päättyy oppisopimuksessa määritellyn oppiajan loppuessa tai oppisopimuksen purkautuessa. Oppisopimuskoulutuksen lopputai päätösvaiheessa opiskelija ja työpaikkakouluttaja tekevät yhdessä kokoavan päättöarvioinnin, jossa kaikki tutkinnon osat arvioidaan käyttäen asteikkoa 3 (kiitettävä), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Päättöarviointikeskustelussa opiskelijan osaamista ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan tutkinnon vaatimusten pohjalta. Palautetun, allekirjoitetun päättöarvioinnin pohjalta työnantajalle voidaan maksaa loput koulutuskorvaukset. Työpaikka Työpaikalla tapahtuneen koulutuksen päättöarviointi arvosana 1-3 päättöarviointi tehdään tutkinnon vaatimusten mukaisesti Oppilaitos Tietopuolisten opintojen arviointi arvosana 1-3 arvioidaan osaamista ja oppimista tutkinnon vaatimusten mukaisesti Tutkintotoimikunta Tutkintotilaisuudet Osallistumistodistuksen arvosanat ovat työnantajan ja tietopuolisen opetuksen arviointien yhdistelmä, jossa työnantajan arviointi painottuu. Työnantajan arviointi Tietopuolisen opetuksen arviointi Tutkintotodistus Osallistumistodistus

22 Matka jatkuu Ammattitutkintostipendi Voit hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta suoritettuasi näyttötutkinnon. Stipendin myöntämisen/saamisen ehtona on, että olet ollut työssä suomalaisen työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta etkä ole täyttänyt 64 vuotta. Ammattitutkintostipendin suuruus on 365 (vuonna 2011). Hae stipendiä viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Stipendiä ei myönnetä, jos suoritit osatutkinnon tai laajensit tai päivitit aikaisemmin suoritettua näyttötutkintoa. Lisätietoja ja hakemuslomakkeen saat Jatko-opiskelukelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto sekä opetussuunnitelma-perusteinen ammatillinen perustutkinto antavat kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Muistathan jatko-opintoja suunnitellessasi, että sinulla on mahdollisuus paitsi hakeutua korkeakouluopintojen pariin, myös suorittaa muita toisen asteen tutkintoja oppisopimuksella. Tutkintorakenne Suomessa Korkeakoulututkinto Toisen asteen tutkinto Yliopistotutkinnot Ylioppilastutkinto Mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutuksena Ammattikorkeakoulututkinnot Nuorten ammatillinen perustutkinto Perusopetus Esiopetus Erikoisammattitutkinto Ammattitutkinto Aikuisten ammatillinen perustutkinto

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp)

Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa. Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) Työssäoppiminen, sen ohjaus ja arviointi oppisopimuksella kohti näyttötutkintoa Työpaikkaohjaajan koulutus (1,5 osp) SISÄLTÖ 1) Oppiminen, osaaminen, ohjaus ja arviointi Oppimalla saavutetaan tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot