TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE"

Transkriptio

1 TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto

2 1. Mitä työssäoppiminen on Työssäoppiminen pähkinänkuoressa Tavoitteet ja sisällöt Työssäoppimisjaksojen käytännöstä opiskelijana Työsuhde Työaika Poissaolot ja niiden korvaaminen Ruokailut Työturvallisuus Työaikaseuranta Yhteydenpito Liikkumisen ja asumisen kustannukset Työssäoppimistehtävät Tavoitteet Oppimispäiväkirja Raportti Työnäyte Esitys Arviointi ja työssäoppimisen ohjaaminen Arviointiohjeet Arviointi asteikolla Opiskelijan lunttilista Oppimistehtävä: Av-alaan tutustuminen

3 2 1. Mitä työssäoppiminen on Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisen yleistavoite on, että opiskelija saa tilaisuuden ammatilliseen kasvuun ja työkokemukseen aidossa työympäristössä ja harjaantuu vähitellen todelliseen työprosessin hallintaan Työssäoppiminen pähkinänkuoressa Työssäoppimisen jaksot sijoittuvat 2. ja 3. lukuvuodelle siten, että 2. lukuvuonna jakson maksimipituus on pääsääntöisesti (2-)3 kuukautta ja 3. lukuvuonna (3-)4 kuukautta. Pääosa työssäoppimisesta sisältyy eriytyviin ammatillisiin opintokokonaisuuksiin. Tällöin opiskelija osaa jo perusasiat AV-viestinnän perustehtävistä työpaikalle mennessään ja työssäoppimisjaksojen painopiste on erikoitumisopinnoissa. Työssäoppimiseen perehtynyt ammatillisten opintojen opettaja järjestää työssäoppimisen paikat yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettaja varmistaa, että työpaikoilla on käytetettävissä koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan nimetä opiskelijan vastuullinen työnohjaaja. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että työnohjaajalla on riittävästi aikaa ja resursseja tukea opiskelijaa. Ohjaava opettaja neuvottelee ja oppilaitos tekee kirjallisen sopimuksen työnantajan kanssa. Sopimukseen kirjataan mm. osapuolten tehtävät, opiskelijan tavoitteet ja keskeiset työtehtävät. Työssäoppimissopimus viimeistellään yhdessä työnohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan kesken. Keskustelussa otetaan huomioon työyhteisön tarpeet ja mahdollisuudet mm. opiskelijan työtehtävien, työtilan ja käytettävissä olevan laitteiston ja ohjelmien suhteen. Työssäoppimisjaksosta laaditaan opiskelijan henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma. Työssäoppimisjakson tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan vastaamaan paremmin opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja työssäoppimispaikan työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija valmistelee etukäteen suunnitelman, jota tarkennetaan viimeistään ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Suunnitelma lisätään työssäoppimissopimuksen liitteeksi. Oppilaitos valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten perusopintojen avulla sekä antaa hänelle tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksonkin aikana opintoihin liittyvää ammattitietoutta. Ennen työssäoppimisjakson alkua ammatillisten opintojen opettaja käy opiskelijoiden kanssa läpi alan tärkeimmät työturvallisuusasiat sekä asenteelliset valmiudet.

4 3 Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat kiinnittää huomiota turvalliseen työskentely-ympäristöön riippumatta paikasta tai työtehtävistä. Tämän lisäksi opiskelijan on osattava kysyä neuvoa, jos hän ei suoriudu työtehtävistä itsenäisesti. Työssäoppimispaikan työnohjaaja perehdyttää opiskelijan työturvallisuusohjeisiin. Myös vastuukysymykset käydään läpi. Työpaikalla kiinnitetään erityistä huomiota ohjaukseen ja valvontaan sekä palautteen antamiseen. Av-viestinnän opiskelijoiden työssäoppimisjakson pituus on yhteensä 24ov. Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson joko palkallisena työsuhteessa tai palkattomana oppilaitoksen opiskelijana. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Siitä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ulkomailla suoritettavaan työssäoppimiseen voi hakea avustusta. Lisätietoja antaa ohjaava opettaja. Arviointi suoritetaan työssäoppimisjakson päätyttyä opettajan, opiskelijan ja työnantajan edustajan (mielellään työnohjaaja) yhteisessä palaverissa. Myös opiskelija pääsee arvioimaan omaa oppimistaan ja työtehtävien suoritustaan sekä antamaan oman palautteensa työssäoppimispaikasta, ohjauksesta ja ohjaavan opettajan toiminnasta. Näin parannetaan kykyä arvioida itseään ja muita sekä lisätään elinikäisen oppimisen valmiuksia Tavoitteet ja sisällöt Työssäoppimisjaksojen tavoitteet ja sisällöt muodostuvat soveltuvasti sitä vastaavan opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Lisäksi työssäoppimiseen liittyy olennaisena osana asenteellisten valmiuksien, arviointitaitojen ja sosiaalisten taitojen tavoitteet ja niiden saavuttaminen. TO-jaksolla opiskelija kehittää edelleen niitä ammattitekniikan ja ammattiilmaisun perustaitojaan, joita hän on tähänastisessa opiskelussaan hankkinut. Opiskelijat ovat suorittaneet ennen työssäoppimisjaksoaan mm. kuvaamisen, valaisun, äänen, editoinnin, valokuvaamisen, kuvankäsittelyn, animaation ja tuotantotyön peruskurssit.. Opiskelijat ovat suorittaneet edellä mainittujen opintojen lisäksi kulttuuri- ja taidealan sekä tietojenkäsittelyn perusopintoja sekä joitakin yleisaineita. Heillä on myös ollut projektitöitä, joissa he ovat harjoitelleet produktioissa työskentelemistä ja saaneet tilaisuuksia seurata ja harjoitella työprosesseja produktioiden alusta loppuun asti. Suurin osa työssäoppimisjaksojen ammatillisista opinnoista määritellään henkilökohtaisissa opetussuunnitelmassa soveltuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu joillakin av-alan suuntautumisen alalla.

5 4 Työssäoppimisen aikana suoritettaan 2 näyttöä eri ammattiosaamisen kokonaisuuksista. Ammattiosaamisen näyttö voi olla tavallinen työpaikalla suoritettava työkokonaisuus. Näytöistä sovitaan työpaikan työssäoppimisen ohjaajan ja näytöistä vastaavan opettajan kanssa. Työssäoppijan pitää suunnitella näyttötehtävä ja sen aikataulu yhdessä työssäoppimisen ohjaajan kanssa ja esittää se hyväksyttäväksi työssäoppimisen opettajalle. Näyttö järjestetään sovitun aikataulun mukaan työssäoppimisen loppupuolella; viimeistään noin kaksi viikkoa ennen työssäoppimisen loppumista,. Työssäoppimisen arviointiin sisältyy näyttö ja sen arviointi työssäoppimisjakson lopussa. Näytön arvointikeskustelu voidaan tehdä ennen työssäoppimisen arviointia tai sen yhteydessä. Keskusteluun osallistuu opiskelija ja työpaikan työssäoppimisen ohjaaja sekä ohjaava opettaja. 2. Työssäoppimisjaksojen käytännöstä opiskelijana 2.1. Työsuhde Jos opiskelija ei ole työssäoppimisjakson aikanan työsuhteessa työnantajaan, hän on oikeutettu saamaan normaalisti opintotukea ja opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun ja joissain tapauksissa matkakustannuskorvauksia (kotityöpaikka). Työssäoppiminen voidaan suorittaa myös työsuhteessa, jolloin em. opiskelijaetuudet poistuvat. Kaikissa tapauksissa työnantajan toivotaan mahdollisuuksien mukaan järjestävän työpaikkaruokailun Työaika Opiskelijan työaika noudattaa vastaavan kokopäiväisen työntekijän työaikaa kuitenkin niin, että työtunteja täytyy kertyä päivässä vähintään 7 h ja viikossa 35 h. Työsuhteessa oleva opiskelija noudattaa voimassaolevia, normaaleja työsuhteen asetuksia, säädöksiä ja sopimuksia. Työajasta tulee maininta sopimukseen. Opiskelijan opintoviikkokertymään on laskettu myös oppimistehtävien tekeminen, joten joidenkin opiskelijoiden kohdalla todellinen viikoittainen työaika tehtävineen nousee ajoittain yli 40 h:n.

6 5 Työssäoppimisjaksoon Sisältyy viiden- kahden työpäivän pituinen syysloma, talviloma. Opiskelija voi sopia työnantajan kanssa sen pidettäväksi myös muuna ajankohtana Poissaolot ja niiden korvaaminen Jos sairastut TO-jakson aikana ja sairaus kestää yli viikon, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaasi Ruokailut Opiskelija kysyy ensisijaisesti työnantajan tarjoamaa ruokailumahdollisuutta, ilmaisena tai maksullisena. Tieto tästä laitetaan sopimukseen. Jos opiskelija on työsuhteessa, hänelle kuuluu järjestää ruokailumahdollisuus niinä päivinä, kun työaika ylittää 5 h päivässä. Oppilaitoksen opiskelijana hänelle kuuluu yksi lämmin ruokailumahdollisuus joka päivä, kuitenkin juuri vain työssäoppimisjakson työpäivien lukumäärän verran yhteensä. Ruokailut maksetaan opiskelijan pankkitilille ateriakorvauksena. Ateriakorvausta varten täytetään kirjallinen hakemus,joka toimitetaan työssäoppimisen ohjaavan opettajan allekirjoitettavaksi. Lomake löytyyt AV-viestinnän www-sivuilta 2.5. Työturvallisuus Kaikille osapuolille selvitetään työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantajan ja oppilaitoksen on yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Työssäoppimisen järjestämistä säätelevät lisäksi mm. laki nuorista työntekijöistä (998/93, muutettu 754/98), asetus nuorten työntekijöiden suojelusta (508/86, muutettu 679/90 ja 1428/93) ja mainittujen säädösten nojalla annetut työministeriön päätökset sopivista kevyistä töistä (1431/93) ja vaarallisista töistä (1432/93) sekä vahingonkorvauslaki (412/74) Työaikaseuranta Opiskelija täyttää työaikaseurantataulukkoa, joko valmista pohjaa tai muuta vastaavaa. TO:n jälkeen opiskelija toimittaa työpaikan ohjaajan allekirjoittamat työaikaseurantalistat ohjaavalle opettajalle.

7 Yhteydenpito Ohjaava opettaja vierailee työpaikalla työssäoppimisjakson alussa ja lopussa. Sekä näytön antamistilaisuudessa, jossa suoritetaan näyttö ja mahdollisesti myös arviointi. Tarvittaessa ohjaava opettaja käy opiskelijan luona myös muuna aikana. Syy tällaiseen käyntiin voi olla esimerkiksi työnohjaajan tai opiskelijan pyyntö. Viimeisillä viikoilla tehdyn käynnin yhteydessä keskustellaan ohjaajan kanssa arvioinnista. Opiskelija palauttaa välittömästi työssäoppimisjakson jälkeen oppimistehtävänsä ja oppimispäiväkirjansa sekä työaikaseurantataulukon, johon hän on hankkinut ohjaajaltaan allekirjoituksen. Ongelmatilanteen sattuessa opiskelija ottaa yhteyden ohjaavaan opettajaan tai osastonjohtajaan Liikkumisen ja asumisen kustannukset Opiskelijan opintososiaaliset edut säilyvät ennallaan, jos työssäoppimisjakso suoritetaan palkattomana. Mikäli opiskelija on palkallisessa työsuhteessa, tuloissa tapahtuvat muutokset on syytä ilmoittaa Kelalle hyvissä ajoin, jotta vältytään ikäviltä takaisinperinnöiltä. 3. Työssäoppimistehtävät 3.1. Tavoitteet Opiskelijat laativat etukäteen työssäoppimisjaksolleen omat henkilökohtaiset oppimisen tavoitteensa. Niitä tarkennetaan ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Tavoitteet tulevat liitteeksi sopimukseen Oppimispäiväkirja Opiskelijat pitävät jokaisesta työpäivästään oppimispäiväkirjaa, jonka sisällöstä keskustellaan lisää vielä ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä. Oppimispäiväkirjan tarkoitus ei ole vain mekaanisesti luetella, mitä opiskelija on päivän mittaan tehnyt, vaan siitä tulisi käydä ilmi, mitä uusia tietoja, taitoja, asenteita, arvoja opiskelija mahdollisesti on mielestään omaksunut, tai mitä ajatuksia työ on opiskelijan mielessä herättänyt. Oma ajatuksellinen panos oppimispäiväkirjassa on tärkeintä.

8 Raportti Oppimispäiväkirjasta laaditaan kirjallinen raportti. Raportin pituus on 5-7 liuskaa. Formaatti: Kansilehti, sisällysluettelo, teksti sekä mahd. liitteet. Otsikot ovat: 1) Yrityksen esittely, 2) Työni yrityksessä, 3) Pohdintaa. Riviväli 1,5, fontti Arial tai Times New Roman ja fonttikoko 12. Työhön voi liittää kuvia, muistiinpanoja yms. mikä on oleellista työn kannalta Työpaikalla suoritettava näyttö tehtävä 2-3 kpl Työpaikalla suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä. Näytön sisällön tulee vastata valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia osaamisvaatimuksia. Pohdi mikä näyttösi voisi olla. ja palauta suunnitelma työssäoppimisen ohjaajallesi hyväksyttäväksi Esitys Työssäoppimisjakson päätyttyä opiskelija esittää yhteistilaisuudessa alemman vuosikurssin opiskelijoista ja opettajista koostuvalle yleisölle lyhyen selostuksen työssäoppimisjakson työyhteisöstä, työtehtävistä, odotuksistaan, mahdollisen konkreettisen työnäytteensä (esim. ääni-, video- tai multimediatallenne), oma arvio tästä työssäoppimispaikasta, omasta pärjäämisestään työtehtävissään ja oppimisprosessistaan. 4. Arviointi ja työssäoppimisen ohjaaminen Opiskelija laatii ennen työssäoppimisjaksoa itselleen omat henkilökohtaiset oppimisen tavoitteensa, joita hän tarkentaa ohjaavan opettajan ensimmäisen käynnin yhteydessä yhdessä työnohjaajan ja opettajan kanssa. Tässä tilaisuudessa täsmennetään kolmikantaperiaatteella myös jakson oppimisen toteuttamissuunnitelma: mitä työtehtäviä opiskelijalle annetaan, mitä hän niiden kautta oppii, mitä kalustoa ja ohjelmistoa käyttää, kuka on ensisijainen työpaikkaohjaaja, työajat, valta- ja vastuukysymykset jne. Suunnitelma saa olla hyvin konkreettinen. Arvioinnista annetaan erilliset ohjeet, ks. s. 8. Myös työyhteisölle ja työssäoppimisen ohjaajalle annetaan ohjaavan opettajan ensimmäisellä käynnillä opastusta työssäoppimisjakson arvioinnista. Arvioinnissa on seuraavanlaisia periaatteita: jatkuva arviointi (opiskelijan jatkuvaa työtoimintaa arvioidaan, ei vain tulosta), kannustava ja itsenäiseen toimintaan ohjaava arviointi (esim. opiskelijaa kannustetaan positiivisesti löytämään itse parhaimmat työtapansa, etsimään tietoa, miettimään asenteitaan ja arvojaan ja suhdettaan alan työtehtäviin), ja itsearviointi (oppimispäiväkirja on tässä hyvä väline).

9 8 Arviointi perustuu työssäoppimisen ohjaajan arviointiin, ohjaavan opettajan arviointiin sekä opiskelijan itsensä antamaan arviointiin. Arvosana koostuu suoritetusta työssäoppimisjaksosta täysine työpäivineen, työssäoppimisen ohjaajan antamasta arvosanasta, tehdyistä oppimistehtävistä, niistä ohjaavan opettajan antamasta arvosanasta sekä opiskelijan omasta arviosta. Viimeisillä viikoilla tehdyn käynnin yhteydessä keskustellaan työssäoppimisen ohjaajan kanssa arvioinnista. Lopullisen arvosanan antaa ohjaava opettaja. Arvosana-asteikko on: täydennettävä suoritettu (0--3) Opiskelija palauttaa välittömästi työssäoppimisjakson jälkeen oppimispäiväkirjansa sekä työaikaseurantakaavakkeen, johon hän on hankkinut ohjaajaltaan allekirjoituksen. Esitykset työssäoppimisjaksosta pidetään välittömästi jakson päätyttyä, joten opiskelija joutuu koostamaan esitystään jo jakson viimeisillä viikoilla. 4.1.Arviointiohjeet Työssäoppimisen arvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita, jotka on määritelty opetushallituksen määräyksessä ja tarkennettu oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. Arviointia suoritetaan koko työssäoppimisprosessin ajan. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen arvioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien osana, joihin työssäoppiminen sisältyy. Arvioinnin periaatteet ja niiden soveltaminen selvitetään opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja vastuuopettajan kesken. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta hänen kohdallaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla tulee olla ennen työssäoppimista tieto arvioitavista kohteista, kiitettävän, hyvän ja tyydyttävän tasolla sekä oppimisen arvioinnin menettelytavat, joita häneen tullaan soveltamaan. Työssäoppimisjakson arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä opiskelijan, vastuuopettajan ja työpaikkaohjaajan arviointikeskusteluun. Työssäoppimisjakson arvioinnista päättävät vastuuopettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Työssäoppimisen lopulliseen arviointiin vaikuttavat työpaikkaohjaajan arvio, opiskelijan itsearviointi, vastuuopettajan arvio ja työssäoppimisjakson oppimistehtävien suorittaminen. Arviointipäätöksen allekirjoittavat sekä vastuuopettaja, työpaikkaohjaaja että opiskelija arviointikeskustelun jälkeen. Työnantaja antaa opiskelijalle erillisen todistuksen ja arvion työssäoppimisesta niin sovittaessa. Mikäli opiskelija on työsopimussuhteessa, työnantaja antaa työtodistuksen. Tutkintotodistukseen merkitään erikseen näkyviin työssäoppimisen laajuus, mutta ei erillistä arvosanaa. Arviointikohteita ovat:

10 9 opiskelijan omat tavoitteet oppimistehtävien suorittaminen opiskelijan vahvuudet ja kehittämisalueet kyseisen työssäoppimisjakson ammatilliset tavoitteet työssäoppimiseen liittyvä ydinosaaminen 4.2. Arviointi asteikolla 1-3 Työssäoppimiseen liittyvä ydinosaaminen ja ammatilliset tavoitteet Koska ensimmäinen työssäoppimisjakso sijoittuu toisen opintovuoden puoleenväliin, takana on opiskelua vasta puolitoista vuotta. Yhteisten aineiden ja laaja-alaisten ammatillisten perusopintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus oppimisessaan työpaikalla keskittyä ensimmäistä kertaa suuntaaviin ammatillisiin opintoihin. Hän voi myös edelleen tutustu laaja-alaisemmin erilaisiin työtehtäviin, menetelmiin ja laitteistoihin sekä ohjelmistoihin. Työssäoppimisjakson arvioinnissa huomio kiinnittyy seuraavien vahvuuksien ja kehittämisalueiden löytymiseen: - sosiaaliset taidot - asenne työhön - ryhmätyötaidot - aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja luotettavuus - ammattitekniikan ja ammatti-ilmaisun perustaidot Sekä keskitytään löytämään edellisten lisäksi seuraavia vahvuuksia ja kehittämisalueita: - tekniset tiedot ja taidot - ammattitoimintaan liittyvät tiedot ja taidot - ammatti-ilmaisuun liittyvät tiedot ja taidot. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan toisten huomioonottamista ja normaalia hyvää käyttäytymistä. Asenteen työhön tulee olla innokas, mutta kuitenkin tilanneherkkä. Opiskelijan tulee tunnistaa oman valtansa ja vastuunsa rajat: milloin on oikea aika kysyä ja kuka on oikea henkilö, jolta voi kysyä, mitä saa tehdä oma-aloitteisesti, mihin tulee pyytää lupa, mistä pitää suoriutua yksin, mihin tulee pyytää apua. Ryhmätyötaidot: opiskelijan on ymmärrettävä oma merkityksensä ryhmän jäsenenä koko ryhmän toiminnalle. Hänen on kyettävä ryhmätoimintaan tilanteen niin vaatiessa, hänen tulee aktiivisesti hakeutua tarvittaessa muiden kanssa yhteistyöhön.

11 10 Alan osaaminen tekninen, toiminnallinen ja ilmaisullinen - ja sen arviointiperusteet määritellään kunkin opiskelijan kohdalla henkilökohtaisten tavoitteiden ja toteuttamissuunnitelman yhteydessä. Palaute tavoitteiden toteutumisesta ja työssäoppimisjaksosta yleensä annetaan kolmikantaperiaatteella arviointipalaverissa to-jakson loppupuolella yhdessä ohjaavan opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kanssa. Osapuolet, opiskelija ja työssäoppimisen ohjaaja, kertovat oman näkemyksensä tavoitteidensa toteutumisesta perustellusti ja antavat arvioin oppimisesta myös numeerisesti asteikolla 0-3. Ohjaava opettaja kirjaa työnantajan palautteen muistiin ja antaa arvionsa näiden kahden arvion sekä toteutuneiden oppimistehtävien arvioinnin perusteella. Opiskelujakson jälleen alkaessa to-jakson jälkeen oppilaitoksessa järjestetään muutaman päivän pituinen to-show, jossa jokainen opiskelija kertoo suullisesti työssäoppimisjaksostaan ja mikäli mahdollista, esittää myös työnäytteen. Se voi olla video, ääninauha, nettisivut, mikä tahansa esitettävissä oleva tallenne, jota opiskelija on ollut mukana tekemässä. Keskeiset sisällöt ovat Mitä opin? Saavutinko tavoitteet ja millä tavoin niihin pääsin? Jos en, missä syy? Työpaikan arviointi oppijan näkökulmasta? Esityksen arviointi painottuu esityksen sisältöön ja siihen, miten realistinen käsitys opiskelijalla on itsestään ja työpaikastaan. Mitä työssäoppiminen on? 5. Opiskelijan lunttilista Ohjattua ja tavoitteellista oppimista työpaikalla. Ohjauksesta huolehtivat työnohjaaja työpaikalla ja oma työssäoppimisesta vastaava opettaja oppilaitoksessa. Valtakunnallisen OPSin vähimmäismäärä 20 ov AV-viestinnässä vapaasti valittavat opinnot, 4 ov, suoritetaan työssäoppimalla Miten edetään? 1. Paikan haku Opiskelija hankkii paikan ensisijaisesti itse Mikä minua kiinnostaa? Listaa ainakin 3 asiaa Missä sitä voi tehdä? Listaa yritykset Ota yhteyttä yritykseen ja tiedustele to-paikkaa Opettajien apu ja kontaktiverkot käytettävissä

12 11 Oppilaitos on viimekädessä vastuussa paikan hankinnasta, silloin tosin ei enää valinnanvaraa liiemmälti ole 2. Ennen TO-jaksoa Kirjoita tavoitteet paperille. Huom! Paperi tulee liitteeksi sopimukseen, joten muista asiallisuus ja siisteys. Työnantaja muodostaa kuvaa sinusta myös kirjallisen työn kautta. Paikan saatuasi toimita to-opettajalle työpaikkasi yhteystiedot kirjallisena Oppilaitos vastaa ruokailun kustannuksista, (ellei työnanataja tarjoa järjestä sitä). Tapaturmavakuutuksesi on voimassa työssäoppimisjaksolla, mutta vain kotimaassa. Jos lähdet to-jaksolle ulkomaille tai tiedossasi on ulkomaan keikkoja, ilmoita niistä hyvissä ajoin to-opettajalle, jolloin saat vakuutuskortin mukaasi. Tapaturman sattuessa toimintaohjeista on erillinen liite (liite 4). 3. Työssä oppimassa Sopimustapaaminen opettajan ja työnohjaajan kanssa jakson alkupuolella Työssäoppijan työaika seuraa työpaikan työaikaa. Normaali työaika on 37,5 x 24vko = 900 tuntia, 840 työtuntia Ammattiosaamisen näyttö ja arviointi Työssäoppimistehtävät -kirjallinen raportti, työaikalistat - suullinen raportti - työnäyte, 3-5 min. oman suuntautumisalan mukaisesti Arviointitapaaminen opettajan ja työnohjaaja kanssa jakson loppupuolella 4. Kouluun palattuasi Esitykset

13 12 Työssäoppimisjakson tavoitteet Opiskelijan nimi Ryhmä: Kirjoita vähintään kolme tavoitetta, jotka haluat työssäoppimisjaksollasi saavuttaa:

14 13 5. Oppimistehtävä: Av-alaan tutustuminen Opiskelijalle: - tutustu valitsemaasi työpaikkaan monipuolisesti seuraavien aihealueiden kautta - kysele työntekijöiltä, asiakkailta, muilta harjoittelijoilta jne. - muista kertoa, minkä vuoksi kyselet: teet oppimistehtävää, jonka tarkoitus on saada yleiskuva alasta tämän yhden työyhteisön kautta - tarkkaile työpäivän ja työnteon kulkua, tee havaintoja, kerää kokemuksia - raporttia varten kirjoita huomioitasi ylös jo päivän mittaan, unohtuvat helposti!! - kysele sekä asianosaisilta itseltään, että tee itse havaintoja kaikista allaolevista aiheista - havainnot eivät aina mene välttämättä yksiin! Työpaikan kuvaus, yleistä mikä organisaatio on kyseessä, mitkä tavoitteet sillä on, mitkä toiminnan periaatteet, mitä työtä työpaikalla tehdään, kuka organisaation omistaa (kyseessä yritys) ja/tai kuka sitä hallinnoi (jos kyseessä kunnan/valtion/seurakunnan yms. työyhteisö) kuinka paljon työntekijöitä työpaikalla on, mitä ammatteja työpaikalla on, miten työtehtävät ovat jakaantuneet, miehiä/naisia, työntekijöiden koulutustausta, ikäjakauma, miten pitkiä työsuhteita työntekijöillä on takanaan minkälaiset työvälineet työnteolle on; mitä laitteita, ohjelmistoja, järjestelmiä, koneita, apuvälineitä työpaikalla on, minkä työn avuksi ne on hankittu, miten toimivia ja tarkoituksenmukaisia ne ovat minkälaiset työtilat työpaikalla on; huoneluku, asiakkaiden määrä, erilaiset työtilat eri toiminnoille, työntekijöiden sosiaalitilat, työntekijöiden omat työtilat, minkälaiset tilat millekin työntekijäryhmälle kuinka työpäivät yleensä on organisoitu; työvuorot, tehtävien vaihtuvuus / vaihtuminen (eri ammattilaisten kesken), tiedonkulku mahdollisesti seuraavaa vuoroa tekeville tai eri työntekijäryhmien välillä (mitä tietoa ja kenelle), palaverit, kokoukset, ruokailut, muut tauot Työnjako, valta ja vastuu tarkempi työnjaon kuvaus; kuka tekee mitäkin vastaako todellinen työnjako "virallisia" toimenkuvia eli tekevätkö työntekijät sitä työtä, mihin heidät on alunperin palkattu

15 14 eri virka/toiminimikkeillä: valta ja vastuu (mistä asioista eri työntekijät saavat työssään päättää, mistä asioista he ovat työnteossaan itse vastuussa, mistä ryhmä, mistä esimiehet / työnantaja) miten työntehtävien jako vastaa koulutusta tai osaamista: onko se kohdallaan vai onko jotain korjattavaa työntekijöiden itsensä mielestä, esim. onko käyttämättömiä resursseja (työntekijöillä olisi tietoja ja taitoja, muttei mahdollisuuksia käyttää niitä) tai tunteeko joku tekevänsä työtä, jota ei oikeastaan osaa miten työnjako vastaa asiakasryhmän tarpeita; tekevätkö oikeat ihmiset asiakkaiden kannalta "edullisimpia" työtehtäviä; mitä muutoksia työnjaossa voitaisiin tehdä, että työn varsinainen tavoite saavutettaisiin mahdollisimman hyvin (niillä periaatteilla, mitkä on toiminnalle annettu, katso ensimmäinen kohta) onko työnjako pysyvää (mitkään tehtävät eivät ole muuttuneet työntekijöiden muistin mukaan juuri lainkaan), vaikeasti muutettavissa olevaa (tehtäväkuvia on muutettu, mutta se on ollut ihmissuhteiden tai toimivuuden kannalta hyvin vaikea asia), helposti muutettavissa olevaa (työnjako joustaa ja työntekijät sopeutuvat muutoksiin kivutta), vai onko se ailahtelevaa (selkeää, eli kenelle kuuluu mitkäkin tehtävät, ei edes ole) Asiakkaat minkälaisia asiakasryhmiä työpaikalla / työntekijöillä on (toimiala, ammatti, taustayhteisö, ikä, sukupuoli, kuinka paljon vakituisia / satunnaisia asiakkaita, vuorovaikutussuhteiden kesto, laatu, määrä vakiasiakkaiden kanssa) tarkemmin vuorovaikutuksen sisällöstä: millä tavalla asiakasryhmien kanssa ollaan vuorovaikutuksessa (käytännössä, tiedollisesti, taidollisesti, asenteellisesti), mitä puutteita ja toisaalta hyviä puolia kanssakäymisestä löytyy

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Sopimus työssäoppimisympäristöstä

Sopimus työssäoppimisympäristöstä Kanneljärven Opisto TYÖSSÄOPPIMISLOMAKKEET LIITE 1 Sopimus työssäoppimisympäristöstä ILMOITTAUTUMINEN KANNELJÄRVEN OPISTON PYSYVÄKSI TYÖSSÄOPPIMISPAIKAKSI Työnantaja Työpaikka Osoite Työpaikkaohjaajat

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN WILMASSA, opiskelijat

TYÖSSÄOPPIMINEN WILMASSA, opiskelijat 1 TYÖSSÄOPPIMINEN WILMASSA, opiskelijat 2 Huomaathan, että Wilmasta on julkaistu sovellus Android-käyttöjärjestelmälle http://www.starsoft.fi/public/?q=node/14708 ja ios-käyttöjärjestelmälle http://www.starsoft.fi/public/?q=node/14710

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJA. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

TYÖPAIKKAOHJAAJA. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus TYÖPAIKKAOHJAAJA momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältö Työssäoppiminen ja ammatillinen koulutus Ammattiosaamisen näytöt Työssäoppiminen käytännössä ja osapuolten

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

1. TYÖSSÄOPPIMINEN 3 2 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sopimukset Työssäoppimispaikan hankinta Ohjaavan opettajan tehtävät 5

1. TYÖSSÄOPPIMINEN 3 2 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sopimukset Työssäoppimispaikan hankinta Ohjaavan opettajan tehtävät 5 SISÄLLYS sivu 1. TYÖSSÄOPPIMINEN 3 2 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 4 2.1 Sopimukset 4 2.2 Työssäoppimispaikan hankinta 4 2.3 Ohjaavan opettajan tehtävät 5 2.4 Työpaikkaohjaajan tehtävät 5 2.5 Opiskelijan tehtävät

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot