MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT"

Transkriptio

1 MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT Alla esitetyissä kommenteissa viitataan otsikoittain vastaavien kohtien lyhennelmiin Martinlaakson kehityskuva 2014 nro dokumenteissa. Kommentit ovat alkuperäisasukkaan näkemyksiä kehityskuvasta. Martinlaakson kehityskuva - mikä se on? Martinlaakson kehityskuvassa tutkitaan mm. keskusta-alueen kehittämistä, alueen imagoa, täydennysrakentamisalueita, maisemaa, liikenneasioita ja ekologisuutta. Martinlaaksossa on aikoinaan määritelty yksi keskusta (vuonna 2008 asemakaavasuunnitelmissa nro ) - uuden Ostarin, tornitalon ja jatkeena olevien Laajaniityn aukion sekä Martinmuurin muodostama kokonaisuus. Sen ansiosta ainakin alueen yhtenäinen, luonnoläheinen imago on kärsinyt. Miten voidaan muilta osin jo valmiiksi rakennettua aluetta kehittää, kun sieltä ovat merkittävimmät palvelut yksi toisensa jälkeen kadonneet? Lisäksi Martinlaaksosta on poistettu sen merkittävyys alueena - Martinlaakso oli aiemmin pinta-alaltaan Vantaan suurimman alueen aluekeskus sekä oman palvelualueensa keskus. Nykyisin Martinlaaksossa ei ole enää edes omaa aluetoimikuntaa, vaan se on alistettu Myyrmäkeen. Alueelle on viime vuosina rakennettu satoja asuntoja. Miten ne ovat parantaneet palveluja - lisänneet palveluja tai parantaneet palvelujen tasoa? Ei mitenkään. Varsinkin läntisen Martinlaakson päivittäistavarapalvelut ovat asukasmäärään nähden alle kaiken arvostelun. Eikö lähes asukkaan määrä edellyttäisi jonkinlaisia toimia palveluiden kehittämiseksi? Kaupungin päättäjien tärkeimpänä ja ensisijaisena tehtävänä olisi tehostaa kauppojen palveluita hankkimalla niitä lähemmäs toisiaan, jotta syntyisi laadullista kilpailua. Esim. Martinkeskukseen olisi saatava sekä S-ryhmän että K- ryhmän päivittäistavarakaupat (kuten ennen oli). Erityisesti iäkkäämpää väestöä ajatellen olisi palautettava kunnalliset peruspalvelut kuten laboratoriotoiminnot sekä hammashoito Martinlaakson terveysasemalle ja palautettava hyvin toiminut yhteispalvelupiste kirjaston yhteyteen. Tärkeintä olisi tehostaa Martinkeskuksen palveluja - luotava mahdollisuus liikkeille, joista läntisen Martinlaakson vanhemmalle väestölle olisi jotain todellista hyötyä. Kehityskuvan tavoitteet - miksi kehityskuva tehdään? Kehityskuvan tavoite; määrittää periaatteet Martinlaakson keskustan kehittämiseksi. Täydennysrakentamiseen soveltuvia paikkoja kartoitetaan ja pyritään ohjaamaan siten, että kaupunkikuva paranee nykyisestä. Martinlaaksoa halutaan kehittää elinvoimaisena, omaleimaisena, ja viihtyisänä keskustana ja kaupunginosana, jonne halutaan muuttaa ja jossa halutaan käydä. (sivulla 5) Alueen imago on vaikeasti määriteltävä asia. Mistään kaupunkikuvasta tai kaupunkikuvallisuudesta ei lähiössä voida puhua edes kuvaannollisesti. Martinlaakso on kautta aikojen mielletty luonnonläheiseksi lähiöksi, mutta alueen omaleimaisuus ja luonnonläheisyys on ainakin viime vuosina saanut melkoisen kolhun asemanseudun (ns. keskusta-alueen) ylikorkean tornitalon ja sen jatkeena olevan hyvin tummasävyisen "Berliinin muurin" johdosta. Ne eivät istu lainkaan Martinlaakson alkuperäiseen omaleimaiseen, väljään, luonnonläheiseen, viihtyisään yhtenäiseen vaaleasävyiseen ilmeeseen. Itse asiassa mitään erityistä "keskusta-aluetta" ei Martinlaaksolle ole alun alkaen julkisesti määritelty kuin vasta vuonna 2008 esitetyssä asemakaavamuutoksessa nro Sen sivulla 21 (kohta 4.4.1) todetaan radan itäpuolisesta alueesta mm. - - Paikka on näkyvä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä." -- ja - - Aluekeskuksen liikenteellistä solmukohtaa ja keskustatoimintojen aluetta korostetaan maamerkkinä toimivalla uudella 15-kerroksisella asuintornilla. - - Martinlaakso on lähiö, se ei myöskään ole enää mikään aluekeskus eikä sille voida mitenkään luoda "kaupunkikuvallista ilmettä" tällaisella väljästi rakennetulla alueella rikkomatta sen alkuperäistä väljyyttä, luonnonläheisyyttä ja nykyistä yhtenäisen ilmeen omaavaa ominaisilmettä. Martinlaakso rakennettiin jo 1970-luvulla valmiiksi luonnonläheiseksi, avaraksi, viihtyisäksi ja omaleimaiseksi, yhtenäisen ilmeen omaavaksi kerrostalovaltaiseksi lähiöksi. Martinlaakso on suunniteltu lähiöksi, johon on hyvä tulla asumaan. Omaleimaisuutta ja viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä alueella kyllä löytyy (taloyhtiöiden vuosijuhlat, Martinmarkkinat, lisäksi Martinlaaksolla on oma laulu Laajavuoren laulu) ja tänne on tultu asumaan jo vuosikymmeniä sitten ja myös jääty alueelle juuri näiden ominaisuuksien vuoksi. Täydennysrakentamista yritetään nyt väen väkisin ahtaa jo 1970-luvulla valmiiksi yhtenäiseksi kerrostalovaltaiseksi, mutta luonnonläheiseksi alueeksi luotuun Martinlaaksoon ja pilaamaan sen alkuperäinen väljyys, viihtyvyys ja luonnonläheisyys. Ei Länsi-Vantaan alue pääty Martinlaaksoon. Kyllä Kehä III:n pohjoispuolellakin riittää vielä Vantaalla tilaa kaupunkimaiseen rakentamiseen ja luoda tuota niin toivottua kaupunkikuvallista ilmettä korkeine kerros- ja tornitaloineen ja kivijalkakauppoineen. Entäpä hulevedet? Miten alueen liiallinen tiivistäminen vaikuttaa hulevesien haihduttamiseen? Helsingin Sanomissa oli pääkirjoituksena "Näppituntuma ei tee hyvää kaupunkia". Siinä käsiteltiin mm. liian tiiviin rakentamisen aiheuttamista lisäkustannuksista hulevesien suodattamisista, kun sade- ja sulamisvedet eivät enää mahdu viemäreihin. Näin aiheutuu ns. kapunkitulvia, kun ei ole riittävästi vettä läpäiseviä pintoja kuten pihoja, puistoja ja viheralueita. Martinlaaksossa ei tällaisia ongelmia pääse edes syntymään juuri avarien piha- ja puistoalueiden johdosta.

2 Kulttuurihistorialliset arvot Vantaalla modernia rakennuskulttuuria on inventoitu ja arvotettu vuonna 2002 valmistuneessa Vantaan Moderni rakennuskulttuuri inventoinnissa (sivu 17). Sekä määritelty erillisessä tuoreessa dokumentissa kehityskuvaan liittyen ( ). Kuitenkin kehityskuva-dokumentin kuvassa 150 (sivu 82) saa selkeän kuvan siitä, että Martinkeskus on vastoin Vantaan Kaupunginmuseon rakennusperintödokumentissa esitettyä päätelmää tarkoitus korvata asuinkerrostaloilla tavoitteena saada samaan yhteyteen ns. kivijalkakauppoja. Viitteellisen kuvan mukaan Martinkeskuksen tontille olisi tulossa kuitenkin vain yksi päivittäistavarakauppa (nykyisen Martinkeskuksen itäisen parkkipaikan paikalle). Vantaan Kaupunginmuseon rakennusperintödokumentissa todetaan mm. Martinkeskuksen kuuluvan arvostusluokkaan A2 (= kohde on lähiympäristön kannalta merkittävä). Näin ainakin radan länsipuolisten monimuotoisten kaupallisten palveluiden muodossa. Kehityskuvassa esitetyt viitteelliset kuvat eivät todellakaan edusta tuota Vantaan kaupunginmuseon rakennusperintömäärittelyä. EHEYTTÄ TÄYDENNYSRAKENTAMISELLA (sivu 52) Laajavuoren koulun tontti, "Elämänkaarikortteli" (sivu 54) vireillä, asemakaavamuutos , tontinluovutuskilpailu keväällä 2014 Rakentamisen aloitus n kem² asumista asukasta liiketilaa n. 200 kem², päiväkoti, jonka yhteyteen yhteisöllistä tilaa Tontti kaupungin omistuksessa Laajavuoren koulu puretaan huonokuntoisuuden vuoksi. Viereinen Martinlaakson koulu on peruskorjattu ja laajennettu äskettäin. Vapaaksi jäävälle Laajavuoren koulun tontille on tarkoitus suunnitella asuinrakentamista sekä päiväkoti ja yhteisöllistä tilaa. Viitteellisissä kuvissa on koulun tontin rakenteellinen käyttö muuttunut täysin vuoden 2008 ehdotuksesta. Tämän alueen "täydennysrakentamisessa" on kuitenkin huomioitava ympäristössä olevat rakennukset ja niiden perinteiset arkkitehtooniset arvot muodot, pintamateriaalien väritykset (vaaleat sävyt) ja väljyys sekä luonnonläheisyys. Ei siis minkäänlaisia synkkiä punatiilisiä tai vinofasadisia teollisuusrakennuksia. Martinkeskuksen tontti (sivu 54) vireillä, asemakaavamuutos Rakentamisen aloitus n kem² asumista asukasta liiketilaa n kem² Tontti osin yksityisen, osin kaupungin omistuksessa Tässä yhteydessä tulee erityisesti huomioida mitä mieltä Vantaan Kaupunginmuseon rakennusperintö dokumentissa ( ) asiasta todetaan. Sen perusteella Martinkeskus tulisi säilyttää ja sen palveluja parantaa. Asiasta voi lukea pääkohdat lyhennettynä versiona Martinlaakson kotisivuilta. EHEÄ KAUPUNKIKUVA (sivu 48) Yleiset kaupunkikuvalliset periaatteet urbaanin sykkeen alueet Urbaanin sykkeen alueille sijoittuu runsaasti uutta asuinrakentamista ja palveluita. Pääpaino on Martinlaakson koululta asemalle vievällä raitilla, josta pyritään tekemään asukkaiden yhteinen ulko-olohuone. Raitin tärkeys asukkaille tuli esille jo haastatteluissa, nettikyselyssä ja asukasillassa. Raitin suunnittelussa tulee olla vahva kevyen liikenteen näkökulma ja turvallinen kulku erityisryhmille. Raitti sisältää erilaisia virikkeitä kauppakeskukselta koululle, kuten esimerkiksi kävelyraittia, aukioita, pihakatua, jne Martinlaakso on lähiö. Se "eheytettiin" jo 1970-luvulla yhtenäisen ilmeen omaavaksi lähiöksi. Voidaanko Martinlaakson kaltaisessa nukkumalähiössä puhua koskaan mistään "urbaanista sykkeestä"? Voiko kehitteillä olevan raitin tärkeydestä tehdä mitään kattavaa päätelmää, jos esim. asukasillassa (2013) oli paikalla Martinlaakson lähes

3 asukkaasta vain 15 tai nettikyselyssä saatiin alle 300 vastausta (joista vain n. puolet oli paikkakuntalaisia)? Raitin suunnittelussa jälkikäteen jo olemassa olevaan rakennuskantaan ongelmana vain on se, että esim. Laajaniityntien kohdalla sen pohjoispuoliset alueet ovat yksityisalueita ja taloyhtiöiden omistuksessa. Yksikään näistä taloyhtiöistä ei todennäköisesti halua eikä tule luovuttamaan pienintäkään osaa maa-alueistaan kaavaillulle täydennysrakentamiselle.(ks. kaavakuva 115) ainakaan kaupungin edellyttämillä ehdoilla. Virikkeellisyyttä ja toritapahtumia voisi aivan hyvin luoda jo valmistuneelle ulko-olohuoneelle" Laajaniityn aukiolle radan itäpuolella, joka nykyisellään näyttää ankealta vailla mitään tarkoitusta. KAUPUNKIMAISET TÄYDENTYVÄT JULKISIVUT Luodaan yhtenäisyyttä raittien varrelle ja kaupunkikuvallisesti tärkeille katujulkisivuille. Martinlaakson itä- ja länsipuoliskot kudotaan yhteen kaupunkisuunnittelullisin keinoin radan aiheuttaman estevaikutuksen eliminoimiseksi. Martinlaaksontielle pyritään luomaan yhtenäinen ja täydentyvä katujulkisivu, joka kuitenkin sisältää myös yllätyksellisyyttä ja kerroksellisuutta. Katutilassa säilytetään bulevardimaisuus ja otetaan huomioon jalankulkijan, pyöräilijän, autoilijan ja julkisen liikenteen käyttäjän näkökulmat. Laajaniityntien (10-12) taloyhtiöiden nykyiset luontoarvot, luonnonläheisyys, viihtyisyys, väljyys ja avaruus peittyvät täysin tällaisella ratkaisulla. Sitäpaitsi Martinlaaksossa ei voida missään vaiheessa nyt eikä tulevaisuudessa puhua mistään "kaupunkimaisuudesta", "kaupunkikuvallisuudesta" tai "täydentyvistä katujulkisivuista". Martinlaakso on suunniteltu asumiseen. Katutason eli ns. kivijalkaliikkeiden aika on jo täysin ohi, kun liiketoimintoja on keskitetty suuriin ostoskeskuksiin. Martinlaakso on lähiö, eikä sitä millään keinoin voi kaupunkimaiseksi muuttaa rikkomatta alkuperäistä yhtenäistä lähiömäistä ja omaleimaista ilmettä. Varsinkaan tällaista lähes yhtenäistä ns. "kaupunkikuvallista" rakennusmuuria eivät taloyhtiöt omille tonteilleen halua eikä varsinkaan etelänpuoleiselle sivulle sulkemaan heidän piha-alueensa sekä talot likimain yhtenäisen rakennusmuurin taakse. Martinlaakso on lähiö toisaalta myös siksi, että teiden, polkujen ja kujien nimet on alun alkaenkin nimetty lähiöperiaatteiden mukaisiksi. Niinpä Martinlaaksossa onkin vain yksi katu - sekin poikkeusluvalla nimetty - Jaakonkatu. Bulevardimaisuus on jo aluperin totetutettu (mutta tuhottu) Martinlaaksontiellä. Sielläkin esimerkiksi Laajaniityntie 1:n rakennuksissa on Martinlaaksontien puoli aidattu korkeilla aitaelementeillä! Muita Bulevardeja ei alueelle kaivata. Radan itä- ja länsipuoli olisi voitu jo uuden ostarin yhteydessä "kutoa" yhteen rakentamalla aseman yhteyteen yhdistävä katettu "silta". Tällaistakin oli jo aikoinaan asukkaiden toimesta ehdotettu (mutta ei koskaan toteutettu mahdollisen kalleuden vuoksi). Miten voisi kehityskuvassa esitetty Laajaniityntien pihakatu myöskään koskaan toteutua taloyhtiöiden pysäköintilaitosten erittäin kalliilla kerroksellisilla ratkaisuilla? 3. MAAMERKIT JA MERKITTÄVÄT KAUPUNKIKUVALLISET KIINNEKOHDAT Korkeammat rakennukset toimivat maamerkkeinä. Ne tulee havaita jo kaukaa. Kaupunkikuvalliset kiinnekohdat helpottavat ympäristössä liikkujaa jäsentämään ja hahmottamaan aluetta. Niitä ovat esimerkiksi korkeampi rakennuksen osa, erikoinen julkisivu, muusta rakenteesta poikkeava kattomuoto, materiaali, sommittelu tai väritys. Saapumiskohdat Martinlaaksoon ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä paikkoja. Ne pyritään suunnittelemaan arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisiksi kiintopisteiksi ja tunnistettaviksi Martinlaakson kulmapisteiksi. Tulijalle välittyy ajatus Martinlaaksoon saapumisesta ja alueen identiteetistä. Alueen sisällä 8-kerroksiset asuintornit jaksottavat kävelyraitin vartta asemalta koululle. Tornit pyritään suunnittelemaan rungoltaan kapeiksi, jotta ne eivät varjosta pohjoispuolisia alueita. Tornien välistä aurinko pääsee vapaasti paistamaan pohjoispuolen tonteille. Ovatko tässä kuvatut rakennelmat lähiölle tyypillisiä? Eivät varmastikaan ole. Martinlaakson kaltainen alunpitäen yhtenäisen ilmeen omaava lähiö ei olisi kaivannut minkäänlaista maamerkkiä. Varsinkaan sellaista ympäristön alkuperäistä imagoa romuttavaa rakennelmaa (tornitalo), joka nyt on toteutettu asukkaiden vastustuksesta huolimatta. Tornitalot eivät kuulu lähiöön. Lue Helsingin Sanomien teettämä tutkimus: "Pääkaupunkiseudun asukkaat eivät kaipaa pilvenpiirtäjiä. Sama koskee myös alueen yleisilmeeltä räikeästi poik-

4 keavia Martinlaakson Ostarin pysäköintilaitoksen korkeaa ja pitkää yhtenäistä tiilimuuria ja sen jatkeena olevaa vinofasadista Martinmuuria. Alueen sisällä tulisi noudattaa keskimääräistä yleistä rakennuskorkeutta. Martinlaakson asemaakaan ei kaupunki ole saanut vuosikymmenien aikana vieläkään korjatuksi. Sitäpaitsi jälleen on lyhytjänteisessä suunnittelussa hukattu katutason kivijalkaliikkeiden mahdollisuus merkittävällä keskeisellä paikalla levennetyllä Kivivuorentiellä pysäköintilaitoksen yhtenäisellä korkealla ja useiden kymmenien metrien mittaisella yhtenäisellä tiilimuurilla! Yhtään uutta tornitaloa tai Martinmuurin kaltaisia tiilimuurisävytteisiä kerrostaloja ei enää kaivata ainakaan radan länsipuolelle nykyisten asuinrakennusten läheisyyteen. Viimeinenkin punatiilinen rakennus, Laajavuoren koulu, on jo tuomittu purettavaksi. Punatiilisiä rakennuksia ei tavata juuri missään muualla kuin teollisuuskiinteistöissä! ARKKITEHTUURI (sivu 51) Täydennysrakentamisen arkkitehtuurille asetetaan kehityskuvassa tiettyjä vaatimuksia. Pyritään luomaan sellaisia suunnitteluratkaisuja, jotka sopeutuvat muun muassa paikalliseen rakennusperintöön, historiaan ja maisemaan. Täydentyvien katujulkisivujen linjoille sekä kaupunkikuvallisesti tärkeille paikoille sijoittuva rakentaminen edellyttää erityistä panostusta rakennusten arkkitehtuuriin. Materiaali- ja värivalinnoissa tulee huomioida olemassa oleva rakennuskanta. - - Myös asukkaille tehdyn nettikyselyn palautteesta on saatu hyviä huomioita. Kuten kyselyn palauteosiossa todettiin, suuri osa vastaajista toivoi uuden rakentamisen olevan arkkitehtuuriltaan Martinlaakson vanhaan rakennuskantaan sopivaa, tähän päivään päivitettyjä, maustettuna väriruiskein. Haluttiin ekologista, vaihtelevaa ja vihreää rakentamista. - - Tässä jos missään ollaan suunnittelussa menty Martinlaaksossa täysin pieleen. Ns. keskusta-alueen kaupunkikuvallisesti tärkeille paikoille sijoitetut rakennukset (tornitalo, ostarin pysäköintilaitoksen tiilimuuri ja Martinmuurin vinofasadiset rakennukset) poikkeavat perusteellisesti lähiympäristön arkkitehtuurista niin muotojen, materiaalien kuin värivalintojenkin suhteen. Olemassa olevaa rakennuskantaa, historiaa, maisemaa ja sen ominaisilmettä tai maasto-olosuhteita ei ole suunnittelussa huomioitu lainkaan, kuten ei myöskään nettikyselyissä esitettyjä mielipiteitä! KAAVATALOUS (sivu 58) Kaavataloudella tarkoitetaan lähinnä maankäytön muutoksen aiheuttamia kustannuksia ja tuloja. Asemakaavan muutos aiheuttaa kunnalle ainakin kaavoituskustannuksia, yhdyskuntateknisen huollon (infra) rakentamistarpeita, mahdollisesti myös esirakentamista. Näitä peritään maanomistajilta kaavoitus-, toteuttamis- ja kunnallistekniikan sopimuksilla. Maanomistaja hyötyy silti kaavoituksella saatavasta rakennusoikeuden myynnistä, kunta puolestaan kiinteistö-, ja tuloveroina. Myös palveluiden turvaaminen on olennainen osa tiivistyvässä palvelurakenteessa. Palvelut voidaan tuottaa tehokkaammin, kun niiden käyttäjiä on riittävästi. Palvelujen järjestämistä on viime vuosina kaupungin talouden parantamiseksi tehostettu, mikä on tarkoittanut esimerkiksi päiväkotien ja koulujen yhdistämisiä. Martinlaakso on jo sen verran tiiviisti rakennettu alue, että täysin uutta infrarakentamista ei juurikaan tarvita; kadut, kaukolämpö-, vesi- ja viemärijohdot ynnä muut ovat jo hyvin pitkälti valmiiksi rakennettuja. Aivan oikein! Martinlaakso on todella rakennettu niin tiiviiksi kuin vain väljältä ja luonnonläheiseltä lähiöltä voi odottaa, mutta silti palvelut vain ovat kaikonneet asukasmäärän lisääntyessä. Eikö lähes asukkaan lähiö riitä palveluiden tehokkaaseen järjestämiseen? Miten palveluita on muka turvattu? Kaupunki on todellakin tehostanut palveluitaan vähentämällä, yhdistelemällä tai poistamalla kokonaan asukkaille tärkeitä palveluita. Kaikenlainen lisätiivistäminen Martinlaakson kaltaisella alueella tuhoaa samalla olemassa olevaa luontoa ja viihtyisyyttä. Sitäpaitsi Martinlaakson alkuperäisasukkaat ovat jo aikanaan maksaneet tiet, vesi- ja viemäröintijohdot sekä koulut ja puistot asuntojensa hinnoissa. Vantaan kaupunki (silloinen Helsingin maalaiskunta) on ne saanut ilmaiseksi. Kaupungin päättäjien, kaavoittajien ja arkkitehtien on ollut helppoa piirrellä pöytiensä äärellä hienoja viitteellisiä kuvioitaan toisten asuinalueille (jopa yksityisille tonteille) varsinkin, jos eivät itse asu näiden kaavailujen vaikutuspiirissä. RAKENTAMISEN TALOUDELLISUUS (sivu 58) Hankalaksi taloudellisen yhtälön saamisen toimivaksi varsinkin asunto-osakeyhtiöillä tekee etupäässä pysäköinti. Nykyiset laajat parkkikentät ovat olleet edullisia rakentaa ja ylläpitää, mutta tuhlaavat hyvää rakennusmaata. Nykyisten autopaikkojen korvaaminen rakenteellisella pysäköinnillä (kansiratkaisut, pysäköintilaitos, parkkihalli) on kallista, mutta tilalle saatava rakennusoikeus kompensoi tätä. Nykyiset laajat etelään aukeavat parkkipaikat ovat taloyhtiöiden omilla tonteilla ja tuovat tonteille myös harkitusti lisää tarkoituksenmukaista valoa ja avaruutta. Taloyhtiöiden nykyiset maanpäälliset parkkipaikat eivät loju tyhjän panttina. Ne tuovat myös tuloja valoisuuden ja avaruuden lisäksi, koska parkkipaikojen haltijat maksavat niistä vuokraa. Sähköpaikoista enemmän ja kylmistä paikoista vähemmän läpi koko vuoden vaikka esim. sähköä ei tarvitsisikaan. Rakenteelliset ratkaisut olisivat taloyhtiöille ylitsepääsemätön ongelma kustannuksien vuoksi.

5 Esimerkki tiivistävän täydennysrakentamisen kannat-tavuudesta, Laajaniityntie 8-12 (sivu 58) Ote Martinlaakson kehityskuva 2014 dokumentista: Taloudellinen vaikutus tonttien omistajille riippuu jonkin verran pysäköintijärjestelyistä: jos kaikki autopaikat toteutettaisiin rakenteellisena pysäköintinä, autopaikkojen rakentamiskustannukset söisivät rakennusoikeuden myynnistä saatavan tulon niin pieneksi, ettei hanke olisi houkutteleva maanomistajalle tai rakennuttajaliikkeelle. Karkea laskelma ei sisällä esimerkiksi johtosiirtoja tai kaupungille maksettavaa kehittämiskorvausta. Tässä voi olla nykyisen käytännön ongelma: asunto-osakeyhtiöillä ei ole mahdollisuuksia päästä kannattavaan tulokseen tiivistämishankkeissa, jos kaupunki edellyttää kehittämiskorvauksena puolta tulevasta rakennusoikeuden arvosta rahana. Asunto-osakeyhtiöiden saaminen mukaan tällaisiin hankkeisiin saattaa olla vaikeaa, koska ne vaativat asiantuntemusta sekä rakennuttamisesta että esimerkiksi asunto-osakeyhtiölaista ja vaivaa sekä laajaa yksimielisyyttä osakkaiden kesken. Nämä Martinlaaksossa ensimmäisinä rakennetut taloyhtiöt sijaitsevat sattumalta hyvinkin keskeisillä paikoilla. Viitteellisissä kuvitelmissa niiden tonteille rakentaminen esitetyn kaltaisilla rakennuksilla, varsinkaan lähes yhtenäisellä rakennusmuurilla, tuskin koskaan tulee toteutumaan, koska näissä taloyhtiöissä asuu vielä alkuperäisiä asukkaita, jotka ovat niihin muuttaneet juuri luonnonläheisyyden, väljyyden ja avaruuden vuoksi, kuten myös näihin taloihin jo muuttaneet uudet asukaat. Ja kaiken kukkuraksi kaupunki edellyttää kehittämiskorvauksena puolta tulevasta rakennusoikeuden arvosta rahana! (muutettu 35%:ksi vuonna 2015) Tämähän on täysin typerää! Kaupunginhan pitäisi pikemminkin maksaa tällä tavoin mahdollisesti saamastaan maa-alueesta ja ylimääräisestä rakennusmaan kaavoitusoikeudesta! Aiotaanko tämän kaltaisella yhtenäisellä rakennusmuurilla peittää alueen perinteinen lähiömäisyys? Näkymät taloyhtiöissä muuttuisivat radikaalisesti kaikkiin suuntiin varsinkin alimmissa kerroksissa. Ainoa luonto mikä jäisi näkyviin, olisivat olleet oman pihan ja naapuritaloyhtiön pihan puut. Luontonäkymät Martinkeskuksen suuntaan sekä aseman suuntaan tukkeutuisivat kokonaan. Tämä tietäisi myös toisaalta näiden 288 asunnon jyrkkää arvon alenemista. Laajaniityntien eteläpuoli olisi myös ollut toiminnallisesti merkittävä ja Laajaniityntien kaupunkikuvallisen toiminnallisuuden olisi voinut toteuttaa jo Laajaniityntie 1:n kerrostalojen kohdalla, mikäli ne olisi toteutettu toisin päin - yhtenäisempi talorivi Laajaniityntien puolelle ja katutasoon jätetty tilaa liikkeille tai nykyisessä muodossa järjestetty tilaa kivijalkapuodeille bulevardimaisen Martinlaaksontien puolelle. Nämä mahdollisuudet kaavoittajat ja arkkitehdit lyhytjänteisyydessään kokonaan hukkasivat, vaikka kyseessä oli alun pitäen juuri keskustatoimintojen korttelialue. ELINVOIMAINEN MARTINLAAKSO (sivu 70) Keskeinen osa elinvoimaista kaupunkia ovat elinvoimaiset ja omaleimaiset asuinalueet. Kasvavan kaupungin ideaalissa kehitys ei saa rajoittua vain sen historiallisen, hallinnollisen tai kaupallisen keskustan kehittämiseen vaan myös asumispainotteisia suuralueita tulisi kehittää ja vaalia osana monikeskuksista kaupunkikokonaisuutta. Martinlaakso on todellakin ollut omaleimainen asuinalueomalla erityisellä yhteneväisellä rakennuskannalla. Asumispainotteista Martinlaaksoa onkin jo vuosien varrella kehitetty supistamalla tai poistamalla erityisesti vanhemmalle väestölle tärkeitä lähipalveluita. Eikä Martinlaakso ole minkään hallinnollisten tai kaupallisten toimintojen keskus. Lukuisat väestölle välttämättömät toiminnot on keskitetty jo valmiiksi ruuhkaiseen Myyrmäkeen. Liikkumisen helppoutta olisi syytä lisätä. Samoin palveluiden kehittämistä (= lisäämistä) radan länsipuolelle (mm. Martinkeskukseen tai sen paikalle). Esim. radan länsipuolen liikuntarajoitteisille Martinlaakson uuden Ostarin palveluiden saavuttaminen on nykyisellään erittäin haastavaa. Edessä ovat joko jyrkät portaat tai hankala ja usein erityisesti talviaikaan huonosti hoidettu kiertotie. Ennen kaikkea turhaa kehittelyä kannattaisi saada alueen nykyiset asukkaat aktiivisemmiksi. Vuosien varrella on järjestetty mm. lukuisia erilaisia matineoita, joissa kaupunki on esitellyt palveluitaan. Lisäksi on ollut erilaisia tapahtumia, kuten viime vuosien paikallisen asukasyhdistyksen junailemat Martinmarkkinat. Niissäkään ei voida puhua mistään väenpaljouksista. Useimmiten asukkaita on ollut vain kourallinen. Viimeksi vuonna 2013 järjestettyyn asukasiltaan oli tullut 11 kaupungin edustajan lisäksi 15 asukasta! Nettikyselyyn vuonna 2013 saatiin vastauksia yhteensä 289. Vastaajista 54 % asuu Martinlaaksossa, 13 % vastaajista on töissä Martinlaaksossa. Muu osa on lähinnä opiskelijoita ja koululaisia, jotka eivät välttämättä edes asu Martinlaaksossa. Näiden tietojen painoarvo lähtökohtana on lähes olematon verrattuna alueen asukaslukuun tai alueella asuvien mielipiteisiin. Mitä tämä kertoo? Edelleen selkeää kuvaa alueen asukkaiden passiivisuudesta. Kaikki viitteelliset "kaupunkikuvalliset" viritelmät eivät auta - elinvoimaisuuden lisäämiseksi tarvitaan ensisijaisesti erilaisia lähipalveluita, niin päivittäistavara- kuin vaate- ja pientarvikeliikkeitä (pieniä erikoisliikkeitä) vanhenevan väestön tarpeiden turvaamiseksi. Alkuperäisversiot Martinlaakson kehityskuva 2014 nro dokumenteista löytyvät Vantaan sivuilta osoitteesta:http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus/lansivantaan_asemakaavayksikko/martinlaakso/prime102_fi.aspx Edellä esitetyt lyhennelmät vastaavista dokumenteista kommentteineen löytyvät myös osoitteesta: Martinlaakson kotisivuilta löytyy myös muita alueen kokonaisuutta ja ominaisuuksia ilmentäviä tietoja. Kommentit ja aineiston on koonnut Martinlaakson alkuperäisasukas Aulis Nylund

POIMINTOJA LEHTIKIRJOITUKSISTA

POIMINTOJA LEHTIKIRJOITUKSISTA POIMINTOJA LEHTIKIRJOITUKSISTA JÄLLEEN MARTINLAAKSOA SORRETAAN Helsingin Sanomissa oli 15.10.2010 kirjoitus, jonka eräässä osassa kaupunginjohtaja Pajunen ehdotti Länsi- Vantaalla kahden hammashoitolan,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio ASUKASPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN OMISTAMISEN, HALLINNAN JA KUNNOSSAPIDON ORGANISOINTI Kaupunki Omistaa ja vuokraa maata P-yhtiölle Kaavoittaa Kaupungin pysäköinninvalvonta Alueellinen huoltoyhtiö Huoltaa ja ylläpitää

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 2 2009 40-vuotisjuhlanumero Kiinteistöpalveluyritys kaupunkikuvan kehittäjänä Merellinen, vihreä kaupunginosa Täydennysrakentaminen Länsimetro

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot