Pakilan seurakuntaneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakilan seurakuntaneuvosto"

Transkriptio

1 Palosuontie Helsinki (09) Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 4/2014 aika tiistaina klo paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali, Palosuontie 1, Helsinki 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Työjärjestyksen hyväksyminen 4. Pöytäkirjan tarkastajat 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 6. Ilmoitusasiat 7. Kirkkoherran päätösluettelo 8. Talousraportti 1 4/ Seurakuntasihteerin vallinta 10. Toimintakauden suunnittelu 11. Pakilan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon (TaHe) prosessit ja vastuumatriisit Hyvän Paimenen kirkon parkkipaikka 13. Vox Sonoran ja Kaskipartion toiminta-avustukset 14. Vaalilautakunnan täydentäminen 15. Kalustepoistot 16. Muut asiat 17. Seuraavat kokoukset 18. Valitusosoituksen antaminen 19. Kokouksen päättäminen 20. Iltahartaus Liitteet: A. Edellisen kokouksen pöytäkirja B. Kirkkoherran päätökset C. Talousraportti 1 4/2014 (C1 ja C2) D. Seurakuntasihteerin viran hakijat (D1), Seurakuntasihteerin viran prosessikuvaus (D2) E. Kirkko Helsingissä ihmistä varten, toiminnan suunnittelun kysymykset ja projektin suunnitelma F. Pakilan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja vastuumatriisit 2014 G. Hyvän Paimenen kirkon paikoitusalue H. Kaskipartion toimintasuunnitelma ja talousarvio (H1) Vox Sonoran toimintasuunnitelma ja talousarvio (H2) I. Irtaimiston poistoluettelo (I1 ja I2)

2 sivu 2 / 8 Pöytäkirja Läsnä Leena Hannula Elina Heikkilä-Kopperoinen Ari Järvinen Jonny Keinänen Leo Norja Tapio Nurminen Juhani Nyyssönen Urpo Oksanen Jessi Orpana Juhana Saarinen Marja Salonen Ulla Turunen Raila Vuori Mikko Värtö puheenjohtaja varajäsen kirkkoherra varajäsen sihteeri varajäsen varajäsen Poissa Liisa Halme Marja Huhta Riitta Kallio-Saukkonen Jorma Skyttä Nina Suomalainen Heidi Vehviläinen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 4. Pöytäkirjan tarkastajat Seurakuntaneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Juhani Nyyssösen ja Juhana Saarisen.

3 sivu 3 / 8 Liite A 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Seurakuntaneuvosto merkitsi pöytäkirjan tiedoksi 6. Ilmoitusasiat 1. Oulunkylän seurakuntaneuvosto puoltaa Heinäsarantien ja Heinäsarankaaren kortteleiden liittämistä Pakilan seurakuntaan. 2. Helsingin kaupunki suunnittelee Pikkusuonkujan ympäristöön kerrostaloja ja liiketilaa. Lisäksi alueelle suunnitellaan lähiliikuntapaikkaa ja tutkitaan kevyen liikenteen raittien ja katujen liikennejärjestelyjä. (Kaupungin suunnittelukohde 51). 3. Hyvän Paimenen kirkossa järjestettävän messun kirkkokahvilla kirkkoherra informoi seurakuntavaaleista Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 7. Kirkkoherran päätösluettelo Liite B Luettelo kirkkoherran päätöksistä 21 22/2014 Seurakuntaneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että niistä ei seuraa muita toimenpiteitä. Liite C1,2 8. Talousraportti 1 4/2014 Liitteenä on työaloittainen budjettiseuranta. Kirkkoherra täsmensi seurantaa kokouksessa. Päätös Seurakuntaneuvosto merkitsi talousraportin tiedoksi. Liite D1,2 Päätösesitys: 9. Seurakuntasihteerin valinta Seurakuntasihteerin määräaikaiseen virkaan tuli neljä hakemusta. Erittely hakijoista on esityslistan liitteenä. Kirkkoherra on haastatellut hakijoista esityslistan laatimiseen mennessä kolme. Kirkkoherra tekee esityksen kokouksessa ja mahdollisuuksien mukaan haastattelee pääehdokkaan/pääehdokkaat yhdessä seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan kanssa. Seurakuntaneuvosto päättää 1. edellytetäänkö, että seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja tai ryhmä seurakuntaneuvoston jäseniä tapaa valittavan, ennen kuin päätös vahvistuu 2. merkitsee tiedoksi, että palkkatoimikunta on vahvistanut viran vaativuusryhmäksi vaativuusryhmän valitsee seurakuntasihteerin määräaikaiseen virkaan kokouksessa esitetyn henkilön

4 sivu 4 / 8 4. valtuuttaa kirkkoherran palkkaamaan seurakuntasihteerin kesälomasijaiseksi Sara Norjan. Käsittely: Kirkkoherra jakoi seurakuntasihteerin viran prosessikuvauksen (liite D2) Päätösesitystä kannatettiin, mutta keskustelun aikana Jessi Orpana esitti vastaehdotuksen: Noudatetaan seurakuntasihteerin valinnassa samaa menettelyä kuin muissakin vähintään tämän mittaisissa seurakunnan rekrytoinneissa. Linjan mukaista olisi perustaa työryhmä, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä. Työryhmä valtuutetaan tapaamaan vähintään kaksi kärkihakijaa ja tekemään lopullinen ratkaisu. Molemmat esitykset saivat kannatusta. Pidettiin äänestys, äänin 5-7 Jessi Orpanan esitys valittiin menettelytavaksi. Seurakuntaneuvosto päätti 1. että seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Ari Järvinen ja Tapio Nurminen kirkkoherran kanssa tapaavat Taina Haterman ja Liisa Sirviön. Työryhmä valtuutetaan tekemään valinta. 2. merkitä tiedoksi, että palkkatoimikunta on vahvistanut viran vaativuusryhmäksi vaativuusryhmän valtuuttaa kirkkoherran palkkaamaan seurakuntasihteerin kesälomasijaiseksi Sara Norjan. Liite E 10. Toimintakauden suunnittelu Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessa vahvistanut seuraavan toimintakauden määrärahan jaon. Kustannusten nousu lisää budjetin menojen vähentämistarvetta. Vuoden 2016 luvut ovat tässä taulukossa arvio. Pakilan seurakunnan toiminnan suunnittelun raamit olivat esillä edellisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa. Keskeiset, toteutuvat ja kokonaisuutta hahmottavat projektit ovat Toimiva seurakunta -projekti ja Yhteinen dialoginen johtaminen -projekti. Raamien määrittelyssä viitataan myös liittymiseen Kirkko Helsingissä kärkihankkeisiin. Jäsenelle parasta -hankkeen osaprojekteista kolme ensimmäistä ovat Pakilan seurakunnan kannalta keskeisimpiä. Pienelle parasta -kärkihanke Monimuotoinen hartauselämä -kärkihanke Suurella sydämellä -vapaaehtoispankki Osallisuus yhteiskunnassa ja kirkossa -kärkihanke Kirkkovuoden ajankohtiin liittyvä mainonta

5 sivu 5 / 8 Suvivirsi-kokonaisuus: Stadin suvivirsi -tapahtuma Narinkkatorilla, Suvivirren sunnuntai -tilaisuudet seurakunnissa Kauneimmat joululaulut Narinkkatorilla Messuille osallistuminen Uskotoivorakkaus.fi-nettisivut Raamattu-yhteistyö Suomen Pipliaseuran kanssa Kirkko Helsingissä ihmistä varten strategian keskeisistä tavoitteista on tehty visuaalinen kuva (liite). Hengellinen elämä vahvistuu Kirkko puolustaa heikoilla olevia Kirkon jäsen nousee keskiöön Ylös, ulos ja verkostoihin Voivavarat kuntoon Seuraavan toimintakauden suunnitelmat tehdään tiimien osalta liitteen E 2 kysymyksenasettelun pohjalta. Toiminta jaetaan keskeisiksi projekteiksi, joista tehdään erilliset suunnitelmat. Näissä suunnitelmissa toiminta kohdennetaan segmenttiryhmien mukaan. Toimintaan käytettävä varat hahmotetaan näiden projektisuunnitelmien mukaan. Seurakuntaneuvosto merkitsi suunnittelun näkökohdat tiedoksi. Liite F 11. Pakilan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon (TaHe) prosessit ja vastuumatriisit 2014 Helsingin seurakuntayhtymässä toteutetaan vuosien aikana talous- ja henkilöstöhallinnon (TaHe) prosessien ja vastuumatriisien kehittämiseen liittyvä projekti. Pakilan seurakunnan osalta projekti aloitettiin hankkeen konsultin Hannu Ronimuksen johdolla työyhteisöpäivässä Kirkkoherra on työstänyt materiaalia yhdessä ydinyhmän kanssa. Liitteessä F Pakilan seurakunnan toimintamallit kuvataan Helsingin seurakuntayhtymän kokonaiskuvaan liittyen. Talent Vectian konsultit, Helsingin seurakuntien tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski ja Pakilan seurakunnan lähiesimiehet sekä kirkkoherra kokoontuvat tarkistamaan materiaalin maanantaina Yhteinen dialoginen johtaminen -prosessin yhteydessä toteutettavat työskentelyrakenteen muutokset kirjataan prosessi ja vastuumatriiseihin niistä tehtyjen päätösten toteutuksen yhteydessä. Seurakuntaneuvosto merkitsi Pakilan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja vastuumatriisit 2014 tiedoksi. Liite G 12. Hyvän Paimenen kirkon parkkipaikka Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto on vienyt Hyvän Paimenen kirkon paikoitusalueen suunnittelua ja toteutusta eteenpäin. Alueesta on liitteissä kuvattu suunnitelma ja suunnittelu etenee tällä hetkellä tarvittavien lupien ja urakkakilpailutuksen vaiheessa. Alkuperäistä suunnitelmaa on hieman yksinkertaistettu. Toteutusvaiheeseen päästänee syksyllä 2014.

6 sivu 6 / 8 Seurakuntaneuvosto merkitsi Hyvän Paimenen kirkon paikoitusalueen suunnittelun nykytilanteen tiedoksi. Liite H1,2 13. Vox Sonoran ja Kaskipartion toiminta-avustukset Pakilan seurakunnan läheisessä yhteydessä toimii kolme rekisteröityä yhdistystä, joita seurakunta on taloudellisesti tukenut: Tormaystävät, Vox Sonora ja Kaskipartio. Tormaystävät on perustettu Virossa toimivan Torman Maarjan seurakunnan kanssa toteutuvaan ystävyysseurakuntatoimintaan liittyen. Viime vuodet Pakilan seurakunta on tukenut Torman Maarjan seurakuntaa suoraan papin palkkauksen tukena. Tuki on tänä vuonna 3000 ja tuki välitetään seurakuntaan neljä kertaa vuodessa. Vox Sonora on Pakilan seurakunnan kuoro. Kuorolle on annettu 2000 suuruinen toiminta-avustus. Vuoden 2014 budjetin yhteydessä suunniteltua tukimäärää on leikattu vastaavalla tavalla kuin seurakunnan oman toiminnan toimintaa suuntautuvien varojenkin yhteydessä. Kuorolle on varattu budjetissa 1800 suuruinen toimintatuki. Pakilan seurakunta on toiminut Kaskipartio lippukunnan taustajärjestönä sen perustamisesta lähitien. Lippukunnalla oli jäseniä 178. Seurakunta on tarjonnut lippukunnalle toimintatilat Paloheinän kirkolta ja lippukunnalla on retkeilymaja Helsingin seurakuntayhtymän mailla Siuntion Korpirauhassa. Vuoden 2014 alusta lukien Pakilan seurakunta on osoittanut lippukunnalle tilat VälKeen toimitilasta Välitalontiellä. Kaskipartion lippukunta on saanut toiminta-avustusta monen vuoden ajan 2500 arvoisesti. Pakilan seurakunnan budjettiin on vuodelle 2014 merkitty toiminta-avustukseksi Tässä yhteydessä on alkuperäinen avustus merkitty alun perin 2000 suuruiseksi ja siitä on tehty budjettia valmisteltaessa 10 % supistus, niin kuin moneen muuhunkin yksityiskohtaan. Omassa talousarviossaan 2014 Kaskipartio on laskenut Pakilan seurakunnan tuen 2500 suuruiseksi. Johdonmukaista seurakunnan budjetin rakentumiselle olisi korjata budjetin laadinnan yhteydessä tehty avustusmerkintä ja myöntää Kaskipartiolle2250 toiminta-avustus vuodelle Käsittely: Kirkkoherra jakoi Vox Sonora ry:n vuosikokouksen materiaalin (liite H2) Seurakuntaneuvosto 1. merkitsee Torman Maarjan seurakunnan papin palkkauksen avustuksen tiedoksi 2. antaa Vox Sonora -kuorolle 1800 suuruisen toimintaavustuksen 3. antaa Kaskipartio lippukunnalle 2250 suuruisen toimintaavustuksen

7 Päätösesitys: 14. Vaalilautakunnan täydentäminen Lisäpäätösehdotus: sivu 7 / 8 Seurakuntaneuvosto on valinnut vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Olli Aulion ja jäseniksi Leo Norjan, Leena Hannulan, Marja Huhdan ja Tapio Nurmisen sekä varajäseneksi Jessi Orpanan, Matti Halmeen ja Urpo Oksasen. Vaalilautakunnassa on käytännön toimivuuden takaamiseksi hyvä olla useampia varajäseniä. Seurakuntaneuvosto täydentää vaalilautakunnan kokouksessa. Vaalilautakunnan varajäseniksi valitaan kokouksessa esitetyt henkilöt. Vaalilautakunnan varajäseniksi valitaan Yrjö Saarinen, Pia Hyvönen ja Hanna Putkonen-Kankaanpää. Käsittely: Ari Järvinen ilmoitti, että hän on käytettävissä. Vaalilautakunnan varajäseniksi valitaan Ari Järvinen, Yrjö Saarinen, Pia Hyvönen ja Hanna Putkonen-Kankaanpää. 15. Kalustepoistot Liite I Käsittely: Pääsuntio Mirja Korhola on koonnut luettelon vanhentuneista ja käytöstä poistetuista kalusteista ja laitteista Pakilan seurakunnan toimitiloissa. Nämä kalusteet ja laitteet poistetaan seurakunnan kalusteluettelosta. Kirkkoherra jakoi pääsuntio Mirja Korholan täydentämän laitteiden ja kalusteiden poistolistan (liite I2) Liitteen I:n mukaiset laitteet ja kalusteet merkitään poistettaviksi. Lisäpäätösehdotus: Liitteen I2:n mukaiset laitteet ja kalusteet merkitään poistettaviksi. 16. Muut asiat Ei muita asioita. 17. Seuraavat kokoukset Seurakuntaneuvosto syyskauden kokoukset pidetään tiistaisin / 9.9. / / / Hyvän Paimenen kirkon Paimensalissa alkaen klo Valitusosoituksen antaminen Pöytäkirja on valmiina allekirjoitettavaksi viimeistään Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

8 sivu 8 / Iltahartaus Iltahartauden piti Leena Hannula Ari Järvinen puheenjohtaja Ulla Turunen sihteeri Juhani Nyyssönen Juhana Saarinen

Aika: maanantai 5.11.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

Aika: maanantai 5.11.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2012 Aika: maanantai 5.11.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A PL 117, Myllykallionrinne 1 F 00201 Helsinki (09) 2340 4300 lauttasaari.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika: 11.12.2012 klo 18, kahvit klo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot