Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin"

Transkriptio

1 SKOLin uutiskirje 2/2013 Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin Lisäaika suunnitteluun on tuonut merkittäviä parannuksia Kalasataman keskuksen toteutukseen Kalasataman keskuksen toteutus pysähtyi lähes kokonaan kesällä 2012 johtuen Kalasataman keskuksen asemakaavaan tehdystä valituksesta. Suunnittelijoiden saama lisäaika on kuitenkin antanut mahdollisuuden kehittää suunnitelmia tavalla, joka hyödyttää sekä kaupunkia, hankkeen toteuttajaa että tulevia käyttäjiä. Samalla on tullut jälleen kerran todistetuksi, että suunnitteluun panostettu lisätyö maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tehokkaampina, viihtyisämpinä ja käytettävyydeltään parempina toteutusratkaisuina. Hankkeen pääsuunnittelija Tuomas Wichmann Helin & Co arkkitehtitoimistosta ja yleisten alueiden infrasuunnittelusta vastaava Paavo Åvist Sitosta painavat pitkää päivää. Vaikka itse rakentamisen aloitus on viivästynyt, suunnittelua on jatkettu täydellä teholla. Koko alueen liikennejärjestelyt mietittiin uusiksi Perustavaa laatua oleva Kalasataman keskusta rauhoittava, turvallisuutta parantava ja viihtyvyyttä lisäävä muutos liikennejärjestelyihin tuli mahdolliseksi, kun Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi viime kesäkuussa kaavan, joka mahdollistaa Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen. Alkuperäisessä suunnitelmassa kauppakeskuksen läpäisevä, 26 metriä leveä joukkoliikennekaduksi suunniteltu Kalasatamankatu voitiin suunnitella uudelleen ja kaventaa 14- metriseksi kävelykaduksi. Koko katuverkko alueella rauhoittuu paikallisiksi kaduiksi. Alun perin läpiajoliikenteelle suunniteltu Hermannin rantatien pääväylä muutetaan kokooja- ja joukkoliikennekaduksi, ja läpiajoliikenne Lahdentien suuntaan kulkee jatkossa Sörnäisten tunnelin kautta, Paavo Åvist toteaa tyytyväisenä. Tuomas Wichmann tuo esille hyödyt tuleville käyttäjille ja hankkeen toteutettavuudelle. Turvallinen ja elävä kävelykatu parantaa kauppakeskuksen sisäistä toimivuutta ja kavennuksen tuoma lisärakennusoikeus parantaa myös kaupallisen konseptin toteuttamiskelpoisuutta, Wichmann listaa suunnitelmien kehittämisestä saatavia hyötyjä.

2 Kalasatamankatu kavennettiin ja muutettiin rauhalliseksi ja turvalliseksi kävelykaduksi, joka yhdistää liiketilat toisiinsa. Katutila toimii myös viihtyisänä oleskelutilana ja kohtaamispaikkana. Myös kaupunginosan kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä on parannettu merkittävästi, kun suunnitelmaa on ehditty jalostaa. Suunnittelun lisäaikana rakennusvirasto käynnisti Tukkutorin ja Suvilahden alueen välisen kevyen liikenteen yhteyden suunnittelun. Uusi väylä ristittiin heti Festarikujaksi Suvilahden monien suurtapahtumien hengessä, itsekin festareilla viihtyvä Åvist kertoo. Festarikuja kulkee pohjois-eteläsuuntaisena Junatien ali kolmen alikulkukäytävän kautta ja parantaa koko alueen kevyen liikenteen verkon yhteyksiä sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Vielä yksi merkittävä pyöräilyä edistävä parannus on voitu tehdä kun suunnitteluaikaa on saatu lisää, Åvist täydentää. Keväällä 2013 julkaistiin kaupungin pyöräilystrategia, jossa on määritelty Helsingin pyöräilyverkoston tulevat runkoreitit. Teollisuuskadun ja Itäkeskuksen välille suunniteltu runkoreitti on voitu huomioida leventämällä Kalasataman keskuksen läpi kulkevaa siltaa, jolloin itäinen pyöräilybaana saadaan mahdutettua uudelle sillalle. Pysäköintijärjestelyt paranivat olennaisesti Alkuperäisessä suunnitelmassa keskuksen alla oli neljä kellarikerrosta, jotka oli varattu kokonaan pysäköinnille ja väestönsuojatiloiksi. Lisäajan turvin pysäköintikonseptia pystyttiin kehittämään, ja

3 alueelle suunniteltiin uusi erillinen kallioparkki. Kauppakeskuksen alimmasta kellarikerroksesta voitiin samalla luopua ja muuttaa ylin kellarikerros myymälätiloiksi ja huoltopihaksi, mikä paransi myös kaupallista konseptia. Pysäköintipaikkoja saadaan alueelle lisää, kallioparkki on sekä alueen tulevien asukkaiden että kauppakeskuksen asiakkaiden käytössä, ja lisäksi Kalasatamaan saadaan toimivat liityntäpysäköintitilat jotka osaltaan tulevat vähentämään keskustan ruuhkia, kertoo Åvist. Kaupunki oli tässä vahvasti mukana. Kallioparkin vaatima kaava muutos tehtiin vauhdilla. Myös väestönsuojelutilat voidaan sijoittaa kallioparkkiin, mikä lisää itse keskuksen pysäköintitiloja. Ajotunnelien sijaintia, geometriaa ja poikkileikkausta on ehditty hioa toimivuudeltaan ja taloudellisuudeltaan parhaan ratkaisun aikaansaamiseksi. Suunnitteluvaihe ja kaupallisen konseptin kehittäminen tasapainoon Hankkeen kaupallinen konsepti on saatu samaan vaiheeseen suunnittelun kanssa, kun rakentamisen aloitus on lykkääntynyt. Markkinoiden muutokset, asunto-, toimitila- ja liiketilatrendit ja niiden muutokset on pystytty huomioimaan paremmin tilasuunnittelussa ja kaupallista konseptia on pystytty parantamaan lisäämällä kerrosalaa rakennusten ulkovaippaa suurentamatta. Kalasataman keskus on valtava kiinteistökehityskohde, jonka kokonaiskerrosala on yhteensä noin neliömetriä liiketiloja, toimistotiloja ja asuntoja. Kalasataman keskuksen ensimmäiset osat valmistuvat vuonna 2017 ja keskus valmistuu kokonaisuudessaan näillä näkymin vuonna Kuva Helin & Co Kaupallista konseptia ja tilasuunnittelua tehdään nykyisin kaikissa hankkeissa samanaikaisesti. Tässä hankkeessa rakentamisen viivästyminen on kuitenkin antanut mahdollisuuden kehittää suunnitelmia pidemmälle. Vuokralaisten profiili on tarkentunut ja tilat voidaan suunnitella tarkasti vuokralaisten tarpeita vastaaviksi, Wichmann kertoo.

4 Tiivis yhteistyö tuottaa hyvää laatua ja uusia ideoita Rakennusvirasto ja hankkeen toteuttaja SRV ovat järjestäneet odotusaikana kutsukilpailun Kalasataman siltojen alla Englantilaisaukion maisema- ja ympäristösuunnittelusta. Suunnittelua tekevät Maanlumo Oy ja Sito Oy. Rakennusvirasto on valinnut samat tiimit tekemään myös viereisen Kalasataman puiston suunnittelua. Åvist ja Wichmann pitävät menettelyä hyvänä: Näin varmistetaan suunnitelmien yhteensopivuus, tiimin hyvä yhteistoiminta muiden suunnittelualojen kanssa ja kaiken jo kertyneen tiedon säilyminen suunnitteluryhmässä. Itäväylän kattavaa kansirakennetta on kehitetty itäosastaan alkuperäistä kevyemmäksi ja ilmavammaksi ristikkokaarirakenteeksi, joka voidaan tukea kokonaan siltarakenteisiin. Näin Englantilaisaukiolta saadaan poistettua tukipilarit kokonaan ja tilasta tulee yhtenäinen ja entistäkin viihtyisämpi kokonaisuus, Wichmann kertoo ratkaisun taustoista. Puistokansirakenne eristää itäväylän liikenteen Kalasataman keskuksesta ja poistaa melun ja hiukkaspäästöt, Wichmann jatkaa. Myös Itäväylän siltarakennetta ja sillan toteutusmenetelmää on kehitetty SRV:n ja suunnittelijoiden yhteistyönä työn nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Kalasataman keskuksen hankekuvaus Hanke perustuu syksyllä 2009 käynnistettyyn julkiseen hankintakilpailuun Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Neuvottelujen jälkeen kaupunginvaltuusto valitsi SRV Yhtiöt Oyj:n kilpailun voittajaksi ja hankkeen toteuttajaksi. Alueelle on suunnitteilla keskus, joka koostuu maanpäälliseltä osaltaan kaupallisesta jalustaosasta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli. Torneissa on kerrosta. Niihin tulee noin 2000 asukasta. Junatie/ Itäväylä ja metrorata katetaan viherkannella, jolle suunnitellaan asukkaiden piha-alueet ja julkinen puisto. Kalasataman keskus tulee toimimaan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn solmukohtana itäisessä kantakaupungissa. Keskus tulee muodostamaan uuden kaupunginosan ytimen, ja samalla se yleiskaavan mukaisesti yhdistää Kalasataman etelä- ja pohjoisosaa toisiinsa sekä vähentää Itäväylän ja metroradan aiheuttamaa haittavaikutusta. (Lähde: Helin & Co Arkkitehdit, hankekuvaus) Teksti: Matti Mannonen Tornitaloista avautuvat upeat näkymät yli Helsingin. Kuva Helin & Co

5 Halpa suunnitelma tulee kalliiksi Julkiset hankinnat on tehtävä hankintalain mukaisesti, ja yksinkertaisin valintakriteeri on halvin hinta. Vähänkin vaativampaa suunnittelua hankittaessa halpa hinta on kuitenkin kokonaan väärä valintaperuste, joka johtaa tilaajan ja yhteiskunnan kannalta huonoon lopputulokseen. Suunnittelu on pieni osa investoinnista, suunnittelun hinta on korkeintaan muutama prosentti investoinnin elinkaaren aikaisista kustannuksista. Suunnitteluvaiheessa sidotaan kuitenkin 90 hankkeen kustannuksista. Kokonaisinvestoinnin kannalta mitättömällä lisäpanostuksella suunnitteluun voidaan pienentää investoinnin elinkaarikustannuksia jopa kymmenillä prosenteilla, ja aikaansaada samalla käytettävyydeltään, ominaisuuksiltaan ja ekotehokkuudeltaan parempi lopputulos. Sitä saa, mitä tilaa Otsikko on kulunut klisee - ja samalla vanha ja paikkansa pitävä viisaus. On tärkeää, että tilaaja tuntee suunnittelutarjouksen tekijän tarjouslogiikkaa voidakseen ymmärtää mitä eri menettelytavoilla oikeasti tulee tilanneeksi. Millaista laatua tarjouspyyntö ohjaa tarjoamaan? Suunnittelukin on liiketoimintaa, jota pitää yrittää tehdä kannattavasti. Tilaajalle tarjottava työohjelma ja suunnitteluryhmä riippuvat ratkaisevasti tilaajan valitsemasta hankintamenettelystä. Tarkastellaan esimerkkinä kahta vaihtoehtoista toimintatapaa suunnittelijan valinnassa: Kun konsultin pääasiallisina valintakriteereinä ovat tarjoajan osaaminen, työohjelma, lopputuotteen kokonaistaloudellisuus ja suunnittelutyön korkea laatu, työtä tekemään kootaan paras tarjolla oleva tiimi, jolla on kyseiseen hankkeeseen soveltuvin osaaminen ja kokemus. Kun valinta perustuu laatuun, suunnitteluyritys mitoittaa työmäärät siten, että työ on tehtävissä laadukkaasti tarjotuilla työmäärillä. Hyvän laadun ja kokonaistaloudellisesti parhaan lopputuloksen varmistamiseksi ja osoittamiseksi työohjelmaan sisällytetään vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen suunnittelua ja vertailua. Työohjelmaan on mahdollista myös sisällyttää riittävästi vuoropuhelua tilaajan kanssa, jotta tilaajan tavoitteet tulevat oikein huomioiduksi suunnitelmassa. Yhteistyöhön muiden suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajan ja loppukäyttäjien kanssa voidaan varata aikaa suunnitelmien yhteensopivuuden, toteutettavuuden ja hyvän käytettävyyden varmistamiseksi.

6 Toisessa vaihtoehdossa suunnittelun valintaperusteena on pelkästään tai pääasiassa halvin hinta. Työn voi nyt voittaa vain jos tarjoaa mahdollisimman vähän suunnittelua ja käyttää työssä mahdollisimman edullisia (ja samalla kokemattomia) suunnittelijoita. Koska suunnittelutunteja on vähän käytettävissä, se ohjaa suunnittelijaa itse työssä valitsemaan ensimmäisen toteuttamiskelpoisen suunnitteluratkaisun. Vaihtoehtoisten ratkaisujen ideointi ja vertailu parhaan ratkaisun löytämiseksi minimoidaan tai jätetään kokonaan pois. Myös kaikki vuorovaikutus tilaajan, muiden suunnittelijoiden, rakennuttajakonsultin, urakoitsijoiden, valmisosatoimittajien ja hankkeen muiden osapuolten kanssa mitoitetaan tarjouksessa niin pieneksi kuin mahdollista, jälleen koska työtunnit on pakko yrittää minimoida työn voittamiseksi. Hankkeen onnistuminen riippuu tilaajan valitsemasta hankintamenettelystä Mihin yllä kuvatut vaihtoehdot sitten johtavat? Ensimmäinen vaihtoehto - osaamiseen, kokonaistaloudellisuuteen ja laatuun perustuva suunnittelun hankintastrategia johtaa lähes poikkeuksetta onnistuneeseen investointiin. Perustelut ovat yksinkertaiset. Asiantuntevin suunnittelutiimi osaa hyödyntää alan parasta tietoa ja osaamista, on hioutunut toimimaan yhteen, kokee tilaajan arvostavan hyvää suunnittelua ja on siksi motivoitunut tuottamaan korkealaatuisia, virheettömiä suunnitelmia. Aktiivinen vuoropuhelu tilaajan kanssa varmistaa, että tilaajan tavoitteet ymmärretään oikein ja saavutetaan tai mieluiten ylitetään. Jatkuva yhteistyö eri suunnittelualojen kesken varmistaa suunnitelmien yhteensopivuuden. Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen ja vertailu tuottaa elinkaarikustannuksiltaan taloudellisimman ratkaisun. Yhteistyö toteuttajan ja rakennuttajan kanssa varmistaa tehokkaan toteutettavuuden, aikataulussa pysymisen ja selkeän vastuunjaon osapuolten kesken. Yhteistyö loppukäyttäjien kanssa varmistaa lopputuotteen hyvän käytettävyyden. Suunnittelua hinnalla kilpailutettaessa alimitoitettu suunnittelupanostus puolestaan johtaa keskinkertaisiin suunnitteluratkaisuihin, kompromisseihin suunnitelmien ja tilaajan tavoitteiden välillä ja kovasta kustannus- ja aikataulupaineesta aiheutuvaan huonoon työmotivaatioon. Minimiin resursoitu yhteistyö ja vuorovaikutus johtaa suunnitelmien puutteelliseen yhteensopivuuteen ja rakennustyön epäoptimaaliseen toteutettavuuteen. Tästä seuraa tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välisiä riitoja ja keskinäisiä vaatimuksia koskien rajapintoja ja vastuita. Rakennuskustannukset viiveineen ja lisätöineen voivat nousta kymmeniä prosentteja korkeammiksi kuin hyvin suunnitellussa hankkeessa, ja ilman vaihtoehtovertailua valitut toteutusratkaisut ovat elinkaarikustannuksiltaan epätaloudellisia. Käytettävyydeltään lopputulos on todennäköisesti korkeintaan keskinkertainen, kun loppukäyttäjiäkään ei ole juuri kuultu. Suunnittelussa näennäisesti säästetty euro johtaa toteutuksessa, käytössä ja ylläpidossa jopa monikymmenkertaisiin lisäkustannuksiin verrattuna kuviteltuun säästöön. Eihän kukaan tilaaja oikeasti halua tällaista lopputulosta, mutta valitettavasti juuri tätä silti tilataan silloin kun suunnittelun pääasiallisena valintaperusteena on halvin hinta. Suunnittelun hyvät hankintamenettelyt Hyvä suunnittelu on investointihankkeessa kaikkien osapuolten etu. Kysyt suunnittelun merkityksestä keneltä tahansa, niin vastaus on: suunnittelussa ei kannata säästää. Miten suunnittelun hankintamenettelyjä siis voisi kehittää nykyistä toimivimmiksi? SKOL käy jatkuvaa

7 vuoropuhelua toimialaa kehittävien julkisten tilaajien kanssa kaikkien osapuolten kannalta parhaiden menettelyiden kehittämiseksi. Ensinnäkin on muistettava oikeat lähtökohdat. Suunnittelija on parhaimmillaan tilaajan kumppanina. Hyvä suunnittelu vaatii aikaa, resursseja, tilaajan selkeän tahtotilan tavoitteista ja aktiivisen vuorovaikutuksen tilaajan ja suunnittelijan välillä koko suunnitteluprosessin ajan. Hyvänä esimerkkinä suunnitteluajan merkityksestä toimii tämän uutiskirjeen juttu Kalasataman suunnittelulle saadun lisäajan positiivisista vaikutuksista. Parhaiden ratkaisujen hiominen vaatii aikaa - mutta kannattaa varmasti. Senaatti-kiinteistöjen edustajat ja SKOLin talosektorin suunnittelijat miettimässä yhteistyön kehittämistä Hyvän suunnittelutarjouspyynnön valmistelu on erittäin vaativaa ja asiantuntemusta edellyttävää työtä. Tilaajalla tulee olla substanssiosaamista ja resurssit tehdä työtään. Tilaajan ja potentiaalisten tarjoajien yhteiset kokoukset ja tiedonvaihto ennen tarjouspyynnön viimeistelyä ( suunnittelun hankintaklinikka ) auttavat tilaajaa tekemään tarjouspyynnöstä selkeän ja ymmärrettävän, ja aikataulultaan, tehtäväsisällöltään ja muilta vaatimuksiltaan järkevän. Vuorovaikutus lisää tarjoajien tarjoushalukkuutta ja vähentää sekä tilaajan että tarjoajien riskejä. Hintadominanssin aito vähentäminen on tärkeää tarjoajien ohjaamiseksi tarjoamaan hyvää laatua. Laadun painoarvon suunnitteluhankinnoissa tulisi olla sitä suurempi mitä vaativammasta hankkeesta ja suunnitteluvaiheesta on kyse. Vaikka tarjousten arvioinnissa nykyisin olisikin näennäisesti korkea laadun painoarvo, käytännössä laatutekijät arvioidaan usein lähelle toisiaan ja hinnan merkitys nousee arvioinnissa määrääväksi, mikä ohjaa tarjoajia aliresursoimaan työn. Hintadominanssin osoittavat esimerkiksi tilastot viime vuosilta yhdyskuntasektorilta lähes 90 prosentissa tarjousarvioinneista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on samalla ollut halvin. Liikenneviraston joissakin hankkeissa käyttöön ottama

8 kahden kulmakertoimen hintakäyrä on osoittautunut toimivaksi ohjauskeinoksi. Hintapisteet halvimman hinnan ja tarjousten mediaanihinnan välillä laskevat vain loivasti (esim. 10 -> 9,5), ja vasta mediaanihinnan jälkeen jyrkemmin. Tämä ohjaa suunnittelutarjouksen tekijät panostamaan tarjouksen laatuun, oikeaan resursointiin ja tehtävään parhaiten soveltuvien resurssien käyttöön. Oikea laatupisteytyksen painoarvo saadaan aikaan käyttämällä koko skaalaa: esimerkiksi skaalaamalla laatupisteytys koko asteikolle, tai antamalla laatuarvioijalle vain kolme pistevaihtoehtoa (esim 1, 6 ja 10), jolloin laadun painoarvoksi tulee todellisuudessakin tarjouspyynnössä ilmoitettu painoarvo. Ideointivaiheessa ja asiantuntijatehtävissä laatupainotus voi olla lähellä sataa prosenttia, jolloin lähestytään neuvottelumenettelyä. Esi- ja yleissuunnittelussa laadun painotuksen tulisi olla prosenttia ja myöhemmissä suunnitteluvaiheissa prosenttia. Vain pienehköissä, yksinkertaisimmissa suunnittelutehtävissä hinnan painoarvo voi olla määräävä. Myös kannustimien avulla voidaan ohjata suoritusta. Tarjouspyynnössä voidaan määritellä esimerkiksi aikatauluun, kustannusarvioon, laskennallisiin elinkaarikustannuksiin, ympäristövaikutuksiin, yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, sosiaalisiin vaikutuksiin tai muihin kriteereihin liittyviä tavoitteita, joiden saavuttamisesta tai ylittämisestä suoritetaan kannustinpalkkioita. Vastaavasti sovittujen kriteerien alittamisesta syntyy sanktioita. Edellä jo mainittu neuvottelumenettely on hyvä toimintatapa, jota voidaan hankintalain mukaan käyttää alle 50,000 euron palveluhankinnoissa ja myös suuremmissa hankinnoissa silloin kun, hankintalakia siteeraten suunnitteluhankinta edellyttää palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia tai kun tarjouspyyntöä ei voida tai sitä ei ole tarkoituksenmukaista laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Viime vuosina on ryhdytty kokeilemaan myös uusia yhteistoimintamenettelyjä kuten esimerkiksi allianssit ja Tukefin-yhteistyö, joiden tarkoituksena on tuoda kaikkien hankkeen osapuolten osaaminen yhteen ja muokata osapuolten tavoitteet yhdensuuntaisiksi. Myös RYM-ohjelman puitteissa haetaan uusia yhteistyömalleja. Esimerkiksi Model Nova työpaketissa on tutkittu tietomallintamisen hyödyntämistä sekä käyttäytymistieteiden että liiketoiminnan näkökulmista, tavoitteena tuottaa uusia kestävämpiä ja resurssitehokkaampia toimintatapoja hankkeiden läpivientiin. Loppusuoralla oleva uusi hankintadirektiivi tuo näillä näkymin asiantuntijapalvelujen hankinnan kannalta joitakin positiivisia muutoksia hankintalainsäädäntöön. Valinnat tulee tehdä tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteella elinkaarikustannukset huomioiden, pelkkä hintakilpailu kiellettäneen kokonaan. Myös kynnysarvot nousevat nykyisestä. Uutena hankintamenettelynä esitellään innovaatiokumppanuus, jonka tarkempi määrittely ja käyttötapojen kehittäminen ovat vielä tarpeen. Panostus hyviin hankintamenettelyihin ja osapuolten yhteistyöhön parantaa suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja lopputuotteen laatua, käytettävyyttä ja elinkaaritehokkuutta. Yhteiskunnalle tästä syntyvä hyöty on miljardiluokkaa.

9 Eduskunnassa vireilla oleva Maanka ytto - ja rakennuslain uudistus toimii suunnittelijapa tevyyksien osalta pa invastoin kuin on tavoiteltu Maankäyttö- ja rakennuslain parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva uudistus muuttaisi rakennus- ja erityissuunnittelualojen AA-pätevyysvaatimuksia siten, että ensi vuoden alusta AA-pätevyys edellyttäisi aina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Lakimuutos peruuttaisi AMK-tutkinnon tai aiemman opistotason suorittaneiden nykyiset AApätevyydet ja sulkisi pois mahdollisuuden tulevaan AA-pätevyyteen AMK-tutkinnon suorittaneille. Miksi pätevyyksien menetys on ongelma Opiskelulla ja työnteolla ansaitut pätevyydet poistetaan sadoilta opisto- ja amk-insinööreiltä, rakennusarkkitehdeilta ja rakennusmestareilta. Samalla nuoret amk-insinöörit jotka ovat koulutuksessa tai aikovat koulutukseen menettävät siihen mahdollisuuden. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet myöntävän FISE:n arvion mukaan pätevyyden menettää mm. AA-luokan pääsuunnittelijoista noin 15, Betonirakenteiden AAluokan suunnittelijoista noin 40, Teräsrakenteiden AA-luokan suunnittelijoista noin 30, Puurakenteiden AA-luokan suunnittelijoista noin 40, sekä 1-luokan betonityönjohtajista yli 40. Lisäksi vastaava ongelma koskee AA-luokan LVI-suunnittelijoita, AA-luokan rakennusfysiikan suunnittelijoita, sekä betoni-, teräs- ja puurakenteiden ulkopuolisen tarkastajan pätevyyksiä. Käytännön työelämässä ongelma on vielä suurempi johtuen siitä, että suuri osa korkeakoulun käynneistä AA-luokan pätevyyden omaavista henkilöistä toimivat johto- ja päällikkötehtävissä ja ovat poissa varsinaisesta projektitoiminnasta. SKOL ry:n tekemän kyselyn mukaan tilanne on suunnitteluyrityksissä vielä merkittävästi FISE:n tilastoja pahempi ja kokonaisuudessaan AA-luokan pätevyyden menettäisi noin 60 nykyisistä AA-pätevyyden omaavista suunnitteluyritysten työntekijöistä. Lisäksi etäämmällä alan yliopistokoulutusta tarjoavista paikkakunnista prosenttiluku on vielä paljon suurempi ja suuressa osassa pienempiä maakuntatoimistoja menetetään toimistojen ainoat AA-pätevyydet. Muutettu laki tarjoaa tulevaisuudessa AMK-tasoisille suunnittelijoille ainoana mahdollisuutena pätevöityä AA-luokkaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen. Tämä vaatii kuitenkin noin 1,5-2 vuoden opiskelua, josta suuri osa tulee suorittaa päätoimisena niillä paikkakunnilla joihin siihen on mahdollisuus. Tämä tulee karsimaan AMK-tasoiset pätevyyden hakijat arviolta kymmenesosaan nykyisistä ja sekin vaatii luonnollisesti erittäin pitkän siirtymäajan.

10 Toimistoille pätevyyksien menetys muodostaa totaalisen pullokaulan toimituskyvylle välittömästi lain tultua voimaan, eikä se tule tunnetussa tulevaisuudessa poistumaan johtuen DI-tasoisen henkilökunnan huutavasta pulasta alalla. Resurssipulaa kasvattaa tulevaisuudessa entisestään Aalto-yliopiston strategia, joka muuttaa yliopisto-opetuksen painopistettä tieteellisempään suuntaan ja lisää entisestään ammattikorkeakoulujen roolia käytännön osaajien kouluttamisessa yritysten tarpeisiin. Kun nykyiset AA-pätevyydet poistetaan noin puolelta niitä omaavilta suunnittelijoilta, todellinen ongelma syntyy niille käynnissä oleville kohteille, joille ei ole vielä haettu rakennuslupaa, mutta joiden suunnittelu on jo aloitettu. Näiden kohteiden suunnittelu ajautuisi vakaviin vaikeuksiin ja niiden toteutusta olisi pakko lykätä pätevien suunnittelijoiden puuttuessa. Suuressa määrässä kohteita myös suunnittelutoimisto jouduttaisiin vaihtamaan, koska yrityksiltä häviää myös niiden ainoita pätevyyksiä. Muutos johtaisi jäljelle jäävien AA-pätevien suunnittelijoiden ylikuormittumiseen, suunnittelun laadun ja rakennusturvallisuuden heikkenemiseen, vakaviin ongelmiin suunnittelu- ja konsultointiyritysten toiminnassa ja työllistämismahdollisuuksissa, ja rakennustoiminnan hidastumiseen. Jäljelle jäävät AA-luokan pätevyyden omaavat joutuisivat ottamaan vastuulleen tuplamäärän kohteita. Suunnittelijan vastuu muuttuisi nimelliseksi, aivan kuten monesti pääsuunnittelijan tehtävissä on nykyään. Tämä heikentäisi suunnittelun laatua nykytilanteesta. Muutokselle esitetyt perustelut Muutosta on perusteltu siten, että tällä hetkellä AA-luokaan kuuluviksi on luokiteltu noin 5 kaikista rakennuksista, mutta lakimuutoksen jälkeen siihen kuuluisi vain 1-2 kaikista rakennuksista. Perustelu on rakennusalan kannalta katsottuna käsittämätön ja johtaa siihen, että suurin osa nykyisin AA-luokkaan luokitelluista rakennuksista laskettaisiin A-luokkaan. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että niiden suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset laskevat aivan oleellisesti nykyisistä. Nykymuodossa lakimuutos vaarantaa selkeästi rakentamisen ja rakennusten turvallisuuden verrattuna nykytilanteeseen. Toisin kuin lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteissa kohdassa 5. Suhde perustuslakiin / Työ- ja elinkeinovapaus esitetään, ehdotetut kelpoisuusvaatimusten muutokset eivät ole välttämättömiä suunnittelun ja rakentamisen laadun turvaamiseksi. Mikään ei osoita, että AMK- tai opistoinsinööritaustaisten erittäin vaativien kohteiden suunnittelijoiden työn laatu poikkeaisi ylemmän korkeakorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaavia suunnittelutehtäviä tekevien suunnittelijoiden työn laadusta. Merkittävällä osalla Suomen arvostetuimmista AA-pätevyyden omaavista suunnittelijoista on AMK- tai opistoinsinööritausta. Alan kannalta ainoa rakentamisen turvallisuuden kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu olisi nykyistä AA-luokan rakennusten vaativimman viidenneksen erottaminen omaksi AAAluokakseen. Seuraavalla sivulla: SKOL:in jäsenyrityskyselyn tulokset Teksti: Harri Tinkanen

11 11,9 16,9 v 11,9 m 59,3 11,9 13,6 13, ,6 8,5 13,6 59,3 0 45,8 20,3 33,9 0 27,1 13,6 59,3 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton jäsenkysely ehdotetun MRL-uudistuksen kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksista yritysten toimintaan N=59 1. Mikä -osuus yrityksenne AA-luokan pätevyyden omaavista henkilöistä on koulutustaustaltaan joko opisto- tai amk-tasoisia? 63 lisäänty ennallaa laskee laskee 2. Miten pätevyyksien muutos vaikuttaa yrityksenne liiketoiminnan volyymiin? a. lisääntyy b. ennallaan c. laskee vähän d. laskee merkittävästi lisääntyy ennallaan laskee vähän laskee merkittävästi 3. Miten muutos vaikuttaa yrityksen työllistämismahdollisuuksiin? a. paranevat paranev b. ennallaan ennallaa c. heikkenevät vähän heikken d. heikkenevät merkittävästi heikken paranevat ennallaan heikkenevät vähän heikkenevät merkittävästi 4. Miten muutos vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn? a. paranee paranee b. ennallaan ennallaa c. heikkenee vähän heikken d. heikkenee merkittävästi heikken paranee ennallaan heikkenee vähän heikkenee merkittävästi paranee ennallaa heikken heikken 5. Miten muutos vaikuttaa meneillään olevien projektien toimituskykyyn? a. paranee b. ennallaan c. heikkenee vähän d. heikkenee merkittävästi paranee ennallaan heikkenee vähän heikkenee merkittävästi 6. Miten muutos vaikuttaa henkilöstön pätevöittämiskoulutukseen? a. helpottaa helpotta b. ennallaan ennallaa c. vaikeuttaa vähän vaikeutt d. vaikeuttaa merkittävästi vaikeutt helpottaa ennallaan vaikeuttaa vähän vaikeuttaa merkittävästi Eteläranta 10, PL 10 FI Helsinki Y-tunnus tel: fax:

12 Projektipa ivilla puhuttiin suunnittelun johtamisesta Vuoden 2013 Projektipäivillä oli suunnittelualan oma seminaari teemalla Resurssien ja osaamisen näkökulma suunnitteluprojektien johtamisessa. Suunnitteluprojektien johtamiselle on ominaista, että hankkeissa on mukana suuri määrä organisaatiota ja henkilöitä vaihtelevin työpanoksin. Vaikka teollisuussektorin, infrahankkeiden ja talonrakentamisen projektit eroavatkin toisistaan toteutusprosessien, kaupallisten käytäntöjen, sopimusehtojen sekä normien ja teknisten määräysten suhteen, toimialoja yhdistäviä piirteitä löytyy runsaasti. Niitä ovat mm. haasteet resurssien organisoinnin ja aikataulun hallinnan, vuorovaikutuksen ja tiedonhallinnan, sekä vaadittavan kompetenssin ja asiantuntemuksen hyödyntämisen suhteen. Myös hankintalainsäädäntö ja kilpailulainsäädäntö vaikuttavat erityisesti julkisten hankintayksiköiden ollessa mukana. Suunnitteluseminaari keräsi kuulijoita (kuva: Matti Kiiskinen) Nichlas Råtts Citecistä kuvasi voimalaitoksen suunnitteluhankkeiden resurssienhallintaa ja organisointia, jossa käytetään apuna mm. tehtävän jakamista sopiviin työpaketteihin. Resursoinnin haasteena ovat erityisesti muuttuva aikataulu ja lähtötiedot sekä maakohtaisesti vaihtelevat tekniset vaatimukset. Myös raportointi ja oikeiden henkilöiden kiinnittäminen hankkeeseen ovat avainasemassa. Resursoinnin epäonnistumisen aiheuttavat useimmiten heikko projektiraportointi, tietämättömyys projektin laajuudesta ja vaatimuksista, projektiryhmän ylikuormitus tai projektiryhmän sopimaton kokoonpano. Seppo Massinen Rambollista kertoi suurten infrasuunnitteluhankkeiden johtamiskokemuksista. Johtamisen kulmakiviä ovat yhteistyökyky, motivointi, ennakointi,

13 kokonaisuuden hallinta ja hyvä ilmapiiri. Toteutussuunnittelun keskeisenä osana on tiukka aikataulu ja nopea rakentamisen käynnistäminen. Innovointitilaa ja mahdollisuuksia rajoittavat lopputilaajan asettamat yksityiskohtaisetkin vaatimukset ja tiukka aikataulu. Myös rahoittajien näkökulmasta selkeät vaatimukset vähentävät riskejä. Eri osapuolten vastuuhenkilöitä tulisi kouluttaa uusiin hankintamalleihin ja alan yhteisesti sopimia parannusehdotuksia jalkauttaa käytäntöön nykyistä enemmän. Seppo Massinen kertoi yleisölle konsulttiryhmän menestyksellisestä johtamisesta Harri Tinkanen WISE Groupista valotti monitahoista talonrakentamisen maailmaa. Projektien yksilöllisyydestä johtuen yritysten ja projektiin osallistuvien henkilöiden asiantuntemus korostuu. Yrityksen tehtävänä on luoda ja ylläpitää yrityskulttuuria, jossa annetaan mahdollisuudet ja myös vaaditaan laadullisesti korkeatasoisten suunnitelmien tuottamista. Kustannustietoisuus on merkittävä osa jokaisen suunnittelutoimiston ja yksittäisen suunnittelijan ammattitaitoa. Rakennusten energiatehokkuus ja siihen tähtäävä suunnittelu muodostavat nykyään talonsuunnitteluprojektissa merkittävän ja vaativan osuuden. Rakennusprojektit ovat monimuotoisia ja aina erilaisia, tarkoin määräyksillä säädeltyjä, tarkasti kustannusohjattuja ja tiukasti aikataulutettuja. Projektipäivät keräsi tänä vuonna jälleen yli osallistujaa, 20 yhteistyökumppania sekä yli 80 puhujaa kahdeksi päiväksi Espoon Dipoliin. Teksti: Matti Kiiskinen

14 Suunnittelualan kiinnostavimmat tyo nantajat T-lehden suunnitteluekstrassa alan parhaat työnantajat kertovat, millaisia eri uramahdollisuuksia he tarjoavat nykyisille ja tuleville työntekijöilleen T-Median suuressa työnantajakuvatutkimuksessa alan kiinnostavimmaksi yritykseksi nousi tänä vuonna Pöyry. Toiseksi kiinnostavimmaksi kipusi Ramboll perässään FCG Finnish Consulting Group. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneet arvostavat työpaikoissaan erityisesti työn haasteellisuutta ja kiinnostavuutta. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakouluopiskelijat puolestaan arvostavat eniten hyvää palkkausta, työn haasteellisuuden ja kiinnostavuuden seuraten perässä toiseksi tärkeimpänä työpaikan valintaperusteena. Työnantajien tarjoamista eduista tärkeimpien listalle nousevat terveyspalvelut ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Tutkimukseen vastasi välisenä aikana 659 suunnittelualasta kiinnostunutta tekniikan korkeakouluopiskelijaa ja tutkinnon suorittanutta.

15 SKOLin hallitus vuonna 2014 SKOLin syyskokouksessa 19. marraskuuta valittiin liitolle uusi hallitus. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa SITO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo Fischer (kuva). Varapuheenjohtajana jatkaa Link Desing and Development Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Anttila ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Oy Citec Ab:n toimitusjohtaja Martin Strand. Uusina valittiin hallituksen jäseniksi A-Insinöörit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Käkönen, Ramboll Finland Oy:n johtaja Jukka- Pekka Pitkänen ja Sweco Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Varis. Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtajan Pasi Tolppasen ja Saanio & Riekkola Oy:n toimitusjohtajan Reijo Riekkolan hallituskausi jatkuu vielä vuonna Uudelleen, toiseksi kaksivuotiskaudeksi, hallitukseen valittiin Granlund Oy:n toimitusjohtaja Pekka Metsi ja Vison Alliance Partners Oy:n partneri Jani Saarinen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus edustaa jäsenkunnan rakennetta varsin kattavasti. Edustettuna ovat alan kolme pääsektoria talonrakennus, infra ja teollisuus. Myös erikokoiset yritykset ovat edustettuna. Pääkaupunkiseudun ulkopuolista näkemystä hallituksessa edustavat Martin Strand ja Heikki Käkönen. SKOL on nyt nimelta a n Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Syyskokous hyväksyi toisessa käsittelyssä myös SKOLin uuden nimen. Uusi nimi on Suunnitteluja konsultointiyritykset SKOL ry. Nimenmuutos vaatii vielä rekisteröinnin yhdistysrekisteriin, mutta uutta nimeä käytetään liiton toiminnassa jo nyt.

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Elokuu 2008 projektin hallinta Ja -JOHTAMINEN Projektinhallinnan ja -johdon valmennus Kokenutkin projektipäällikkö voi lisätä

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015

Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015 Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015 Vaikuttaminen toimintaympäristön kehittämiseen Lainsäädäntöön, erityisesti hankintalain valmisteluun vaikuttaminen Nykyisten julkisen hankinnan käytäntöjen

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot