Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin"

Transkriptio

1 SKOLin uutiskirje 2/2013 Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin Lisäaika suunnitteluun on tuonut merkittäviä parannuksia Kalasataman keskuksen toteutukseen Kalasataman keskuksen toteutus pysähtyi lähes kokonaan kesällä 2012 johtuen Kalasataman keskuksen asemakaavaan tehdystä valituksesta. Suunnittelijoiden saama lisäaika on kuitenkin antanut mahdollisuuden kehittää suunnitelmia tavalla, joka hyödyttää sekä kaupunkia, hankkeen toteuttajaa että tulevia käyttäjiä. Samalla on tullut jälleen kerran todistetuksi, että suunnitteluun panostettu lisätyö maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tehokkaampina, viihtyisämpinä ja käytettävyydeltään parempina toteutusratkaisuina. Hankkeen pääsuunnittelija Tuomas Wichmann Helin & Co arkkitehtitoimistosta ja yleisten alueiden infrasuunnittelusta vastaava Paavo Åvist Sitosta painavat pitkää päivää. Vaikka itse rakentamisen aloitus on viivästynyt, suunnittelua on jatkettu täydellä teholla. Koko alueen liikennejärjestelyt mietittiin uusiksi Perustavaa laatua oleva Kalasataman keskusta rauhoittava, turvallisuutta parantava ja viihtyvyyttä lisäävä muutos liikennejärjestelyihin tuli mahdolliseksi, kun Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi viime kesäkuussa kaavan, joka mahdollistaa Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen. Alkuperäisessä suunnitelmassa kauppakeskuksen läpäisevä, 26 metriä leveä joukkoliikennekaduksi suunniteltu Kalasatamankatu voitiin suunnitella uudelleen ja kaventaa 14- metriseksi kävelykaduksi. Koko katuverkko alueella rauhoittuu paikallisiksi kaduiksi. Alun perin läpiajoliikenteelle suunniteltu Hermannin rantatien pääväylä muutetaan kokooja- ja joukkoliikennekaduksi, ja läpiajoliikenne Lahdentien suuntaan kulkee jatkossa Sörnäisten tunnelin kautta, Paavo Åvist toteaa tyytyväisenä. Tuomas Wichmann tuo esille hyödyt tuleville käyttäjille ja hankkeen toteutettavuudelle. Turvallinen ja elävä kävelykatu parantaa kauppakeskuksen sisäistä toimivuutta ja kavennuksen tuoma lisärakennusoikeus parantaa myös kaupallisen konseptin toteuttamiskelpoisuutta, Wichmann listaa suunnitelmien kehittämisestä saatavia hyötyjä.

2 Kalasatamankatu kavennettiin ja muutettiin rauhalliseksi ja turvalliseksi kävelykaduksi, joka yhdistää liiketilat toisiinsa. Katutila toimii myös viihtyisänä oleskelutilana ja kohtaamispaikkana. Myös kaupunginosan kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä on parannettu merkittävästi, kun suunnitelmaa on ehditty jalostaa. Suunnittelun lisäaikana rakennusvirasto käynnisti Tukkutorin ja Suvilahden alueen välisen kevyen liikenteen yhteyden suunnittelun. Uusi väylä ristittiin heti Festarikujaksi Suvilahden monien suurtapahtumien hengessä, itsekin festareilla viihtyvä Åvist kertoo. Festarikuja kulkee pohjois-eteläsuuntaisena Junatien ali kolmen alikulkukäytävän kautta ja parantaa koko alueen kevyen liikenteen verkon yhteyksiä sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Vielä yksi merkittävä pyöräilyä edistävä parannus on voitu tehdä kun suunnitteluaikaa on saatu lisää, Åvist täydentää. Keväällä 2013 julkaistiin kaupungin pyöräilystrategia, jossa on määritelty Helsingin pyöräilyverkoston tulevat runkoreitit. Teollisuuskadun ja Itäkeskuksen välille suunniteltu runkoreitti on voitu huomioida leventämällä Kalasataman keskuksen läpi kulkevaa siltaa, jolloin itäinen pyöräilybaana saadaan mahdutettua uudelle sillalle. Pysäköintijärjestelyt paranivat olennaisesti Alkuperäisessä suunnitelmassa keskuksen alla oli neljä kellarikerrosta, jotka oli varattu kokonaan pysäköinnille ja väestönsuojatiloiksi. Lisäajan turvin pysäköintikonseptia pystyttiin kehittämään, ja

3 alueelle suunniteltiin uusi erillinen kallioparkki. Kauppakeskuksen alimmasta kellarikerroksesta voitiin samalla luopua ja muuttaa ylin kellarikerros myymälätiloiksi ja huoltopihaksi, mikä paransi myös kaupallista konseptia. Pysäköintipaikkoja saadaan alueelle lisää, kallioparkki on sekä alueen tulevien asukkaiden että kauppakeskuksen asiakkaiden käytössä, ja lisäksi Kalasatamaan saadaan toimivat liityntäpysäköintitilat jotka osaltaan tulevat vähentämään keskustan ruuhkia, kertoo Åvist. Kaupunki oli tässä vahvasti mukana. Kallioparkin vaatima kaava muutos tehtiin vauhdilla. Myös väestönsuojelutilat voidaan sijoittaa kallioparkkiin, mikä lisää itse keskuksen pysäköintitiloja. Ajotunnelien sijaintia, geometriaa ja poikkileikkausta on ehditty hioa toimivuudeltaan ja taloudellisuudeltaan parhaan ratkaisun aikaansaamiseksi. Suunnitteluvaihe ja kaupallisen konseptin kehittäminen tasapainoon Hankkeen kaupallinen konsepti on saatu samaan vaiheeseen suunnittelun kanssa, kun rakentamisen aloitus on lykkääntynyt. Markkinoiden muutokset, asunto-, toimitila- ja liiketilatrendit ja niiden muutokset on pystytty huomioimaan paremmin tilasuunnittelussa ja kaupallista konseptia on pystytty parantamaan lisäämällä kerrosalaa rakennusten ulkovaippaa suurentamatta. Kalasataman keskus on valtava kiinteistökehityskohde, jonka kokonaiskerrosala on yhteensä noin neliömetriä liiketiloja, toimistotiloja ja asuntoja. Kalasataman keskuksen ensimmäiset osat valmistuvat vuonna 2017 ja keskus valmistuu kokonaisuudessaan näillä näkymin vuonna Kuva Helin & Co Kaupallista konseptia ja tilasuunnittelua tehdään nykyisin kaikissa hankkeissa samanaikaisesti. Tässä hankkeessa rakentamisen viivästyminen on kuitenkin antanut mahdollisuuden kehittää suunnitelmia pidemmälle. Vuokralaisten profiili on tarkentunut ja tilat voidaan suunnitella tarkasti vuokralaisten tarpeita vastaaviksi, Wichmann kertoo.

4 Tiivis yhteistyö tuottaa hyvää laatua ja uusia ideoita Rakennusvirasto ja hankkeen toteuttaja SRV ovat järjestäneet odotusaikana kutsukilpailun Kalasataman siltojen alla Englantilaisaukion maisema- ja ympäristösuunnittelusta. Suunnittelua tekevät Maanlumo Oy ja Sito Oy. Rakennusvirasto on valinnut samat tiimit tekemään myös viereisen Kalasataman puiston suunnittelua. Åvist ja Wichmann pitävät menettelyä hyvänä: Näin varmistetaan suunnitelmien yhteensopivuus, tiimin hyvä yhteistoiminta muiden suunnittelualojen kanssa ja kaiken jo kertyneen tiedon säilyminen suunnitteluryhmässä. Itäväylän kattavaa kansirakennetta on kehitetty itäosastaan alkuperäistä kevyemmäksi ja ilmavammaksi ristikkokaarirakenteeksi, joka voidaan tukea kokonaan siltarakenteisiin. Näin Englantilaisaukiolta saadaan poistettua tukipilarit kokonaan ja tilasta tulee yhtenäinen ja entistäkin viihtyisämpi kokonaisuus, Wichmann kertoo ratkaisun taustoista. Puistokansirakenne eristää itäväylän liikenteen Kalasataman keskuksesta ja poistaa melun ja hiukkaspäästöt, Wichmann jatkaa. Myös Itäväylän siltarakennetta ja sillan toteutusmenetelmää on kehitetty SRV:n ja suunnittelijoiden yhteistyönä työn nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Kalasataman keskuksen hankekuvaus Hanke perustuu syksyllä 2009 käynnistettyyn julkiseen hankintakilpailuun Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Neuvottelujen jälkeen kaupunginvaltuusto valitsi SRV Yhtiöt Oyj:n kilpailun voittajaksi ja hankkeen toteuttajaksi. Alueelle on suunnitteilla keskus, joka koostuu maanpäälliseltä osaltaan kaupallisesta jalustaosasta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli. Torneissa on kerrosta. Niihin tulee noin 2000 asukasta. Junatie/ Itäväylä ja metrorata katetaan viherkannella, jolle suunnitellaan asukkaiden piha-alueet ja julkinen puisto. Kalasataman keskus tulee toimimaan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn solmukohtana itäisessä kantakaupungissa. Keskus tulee muodostamaan uuden kaupunginosan ytimen, ja samalla se yleiskaavan mukaisesti yhdistää Kalasataman etelä- ja pohjoisosaa toisiinsa sekä vähentää Itäväylän ja metroradan aiheuttamaa haittavaikutusta. (Lähde: Helin & Co Arkkitehdit, hankekuvaus) Teksti: Matti Mannonen Tornitaloista avautuvat upeat näkymät yli Helsingin. Kuva Helin & Co

5 Halpa suunnitelma tulee kalliiksi Julkiset hankinnat on tehtävä hankintalain mukaisesti, ja yksinkertaisin valintakriteeri on halvin hinta. Vähänkin vaativampaa suunnittelua hankittaessa halpa hinta on kuitenkin kokonaan väärä valintaperuste, joka johtaa tilaajan ja yhteiskunnan kannalta huonoon lopputulokseen. Suunnittelu on pieni osa investoinnista, suunnittelun hinta on korkeintaan muutama prosentti investoinnin elinkaaren aikaisista kustannuksista. Suunnitteluvaiheessa sidotaan kuitenkin 90 hankkeen kustannuksista. Kokonaisinvestoinnin kannalta mitättömällä lisäpanostuksella suunnitteluun voidaan pienentää investoinnin elinkaarikustannuksia jopa kymmenillä prosenteilla, ja aikaansaada samalla käytettävyydeltään, ominaisuuksiltaan ja ekotehokkuudeltaan parempi lopputulos. Sitä saa, mitä tilaa Otsikko on kulunut klisee - ja samalla vanha ja paikkansa pitävä viisaus. On tärkeää, että tilaaja tuntee suunnittelutarjouksen tekijän tarjouslogiikkaa voidakseen ymmärtää mitä eri menettelytavoilla oikeasti tulee tilanneeksi. Millaista laatua tarjouspyyntö ohjaa tarjoamaan? Suunnittelukin on liiketoimintaa, jota pitää yrittää tehdä kannattavasti. Tilaajalle tarjottava työohjelma ja suunnitteluryhmä riippuvat ratkaisevasti tilaajan valitsemasta hankintamenettelystä. Tarkastellaan esimerkkinä kahta vaihtoehtoista toimintatapaa suunnittelijan valinnassa: Kun konsultin pääasiallisina valintakriteereinä ovat tarjoajan osaaminen, työohjelma, lopputuotteen kokonaistaloudellisuus ja suunnittelutyön korkea laatu, työtä tekemään kootaan paras tarjolla oleva tiimi, jolla on kyseiseen hankkeeseen soveltuvin osaaminen ja kokemus. Kun valinta perustuu laatuun, suunnitteluyritys mitoittaa työmäärät siten, että työ on tehtävissä laadukkaasti tarjotuilla työmäärillä. Hyvän laadun ja kokonaistaloudellisesti parhaan lopputuloksen varmistamiseksi ja osoittamiseksi työohjelmaan sisällytetään vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen suunnittelua ja vertailua. Työohjelmaan on mahdollista myös sisällyttää riittävästi vuoropuhelua tilaajan kanssa, jotta tilaajan tavoitteet tulevat oikein huomioiduksi suunnitelmassa. Yhteistyöhön muiden suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajan ja loppukäyttäjien kanssa voidaan varata aikaa suunnitelmien yhteensopivuuden, toteutettavuuden ja hyvän käytettävyyden varmistamiseksi.

6 Toisessa vaihtoehdossa suunnittelun valintaperusteena on pelkästään tai pääasiassa halvin hinta. Työn voi nyt voittaa vain jos tarjoaa mahdollisimman vähän suunnittelua ja käyttää työssä mahdollisimman edullisia (ja samalla kokemattomia) suunnittelijoita. Koska suunnittelutunteja on vähän käytettävissä, se ohjaa suunnittelijaa itse työssä valitsemaan ensimmäisen toteuttamiskelpoisen suunnitteluratkaisun. Vaihtoehtoisten ratkaisujen ideointi ja vertailu parhaan ratkaisun löytämiseksi minimoidaan tai jätetään kokonaan pois. Myös kaikki vuorovaikutus tilaajan, muiden suunnittelijoiden, rakennuttajakonsultin, urakoitsijoiden, valmisosatoimittajien ja hankkeen muiden osapuolten kanssa mitoitetaan tarjouksessa niin pieneksi kuin mahdollista, jälleen koska työtunnit on pakko yrittää minimoida työn voittamiseksi. Hankkeen onnistuminen riippuu tilaajan valitsemasta hankintamenettelystä Mihin yllä kuvatut vaihtoehdot sitten johtavat? Ensimmäinen vaihtoehto - osaamiseen, kokonaistaloudellisuuteen ja laatuun perustuva suunnittelun hankintastrategia johtaa lähes poikkeuksetta onnistuneeseen investointiin. Perustelut ovat yksinkertaiset. Asiantuntevin suunnittelutiimi osaa hyödyntää alan parasta tietoa ja osaamista, on hioutunut toimimaan yhteen, kokee tilaajan arvostavan hyvää suunnittelua ja on siksi motivoitunut tuottamaan korkealaatuisia, virheettömiä suunnitelmia. Aktiivinen vuoropuhelu tilaajan kanssa varmistaa, että tilaajan tavoitteet ymmärretään oikein ja saavutetaan tai mieluiten ylitetään. Jatkuva yhteistyö eri suunnittelualojen kesken varmistaa suunnitelmien yhteensopivuuden. Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen ja vertailu tuottaa elinkaarikustannuksiltaan taloudellisimman ratkaisun. Yhteistyö toteuttajan ja rakennuttajan kanssa varmistaa tehokkaan toteutettavuuden, aikataulussa pysymisen ja selkeän vastuunjaon osapuolten kesken. Yhteistyö loppukäyttäjien kanssa varmistaa lopputuotteen hyvän käytettävyyden. Suunnittelua hinnalla kilpailutettaessa alimitoitettu suunnittelupanostus puolestaan johtaa keskinkertaisiin suunnitteluratkaisuihin, kompromisseihin suunnitelmien ja tilaajan tavoitteiden välillä ja kovasta kustannus- ja aikataulupaineesta aiheutuvaan huonoon työmotivaatioon. Minimiin resursoitu yhteistyö ja vuorovaikutus johtaa suunnitelmien puutteelliseen yhteensopivuuteen ja rakennustyön epäoptimaaliseen toteutettavuuteen. Tästä seuraa tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välisiä riitoja ja keskinäisiä vaatimuksia koskien rajapintoja ja vastuita. Rakennuskustannukset viiveineen ja lisätöineen voivat nousta kymmeniä prosentteja korkeammiksi kuin hyvin suunnitellussa hankkeessa, ja ilman vaihtoehtovertailua valitut toteutusratkaisut ovat elinkaarikustannuksiltaan epätaloudellisia. Käytettävyydeltään lopputulos on todennäköisesti korkeintaan keskinkertainen, kun loppukäyttäjiäkään ei ole juuri kuultu. Suunnittelussa näennäisesti säästetty euro johtaa toteutuksessa, käytössä ja ylläpidossa jopa monikymmenkertaisiin lisäkustannuksiin verrattuna kuviteltuun säästöön. Eihän kukaan tilaaja oikeasti halua tällaista lopputulosta, mutta valitettavasti juuri tätä silti tilataan silloin kun suunnittelun pääasiallisena valintaperusteena on halvin hinta. Suunnittelun hyvät hankintamenettelyt Hyvä suunnittelu on investointihankkeessa kaikkien osapuolten etu. Kysyt suunnittelun merkityksestä keneltä tahansa, niin vastaus on: suunnittelussa ei kannata säästää. Miten suunnittelun hankintamenettelyjä siis voisi kehittää nykyistä toimivimmiksi? SKOL käy jatkuvaa

7 vuoropuhelua toimialaa kehittävien julkisten tilaajien kanssa kaikkien osapuolten kannalta parhaiden menettelyiden kehittämiseksi. Ensinnäkin on muistettava oikeat lähtökohdat. Suunnittelija on parhaimmillaan tilaajan kumppanina. Hyvä suunnittelu vaatii aikaa, resursseja, tilaajan selkeän tahtotilan tavoitteista ja aktiivisen vuorovaikutuksen tilaajan ja suunnittelijan välillä koko suunnitteluprosessin ajan. Hyvänä esimerkkinä suunnitteluajan merkityksestä toimii tämän uutiskirjeen juttu Kalasataman suunnittelulle saadun lisäajan positiivisista vaikutuksista. Parhaiden ratkaisujen hiominen vaatii aikaa - mutta kannattaa varmasti. Senaatti-kiinteistöjen edustajat ja SKOLin talosektorin suunnittelijat miettimässä yhteistyön kehittämistä Hyvän suunnittelutarjouspyynnön valmistelu on erittäin vaativaa ja asiantuntemusta edellyttävää työtä. Tilaajalla tulee olla substanssiosaamista ja resurssit tehdä työtään. Tilaajan ja potentiaalisten tarjoajien yhteiset kokoukset ja tiedonvaihto ennen tarjouspyynnön viimeistelyä ( suunnittelun hankintaklinikka ) auttavat tilaajaa tekemään tarjouspyynnöstä selkeän ja ymmärrettävän, ja aikataulultaan, tehtäväsisällöltään ja muilta vaatimuksiltaan järkevän. Vuorovaikutus lisää tarjoajien tarjoushalukkuutta ja vähentää sekä tilaajan että tarjoajien riskejä. Hintadominanssin aito vähentäminen on tärkeää tarjoajien ohjaamiseksi tarjoamaan hyvää laatua. Laadun painoarvon suunnitteluhankinnoissa tulisi olla sitä suurempi mitä vaativammasta hankkeesta ja suunnitteluvaiheesta on kyse. Vaikka tarjousten arvioinnissa nykyisin olisikin näennäisesti korkea laadun painoarvo, käytännössä laatutekijät arvioidaan usein lähelle toisiaan ja hinnan merkitys nousee arvioinnissa määrääväksi, mikä ohjaa tarjoajia aliresursoimaan työn. Hintadominanssin osoittavat esimerkiksi tilastot viime vuosilta yhdyskuntasektorilta lähes 90 prosentissa tarjousarvioinneista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on samalla ollut halvin. Liikenneviraston joissakin hankkeissa käyttöön ottama

8 kahden kulmakertoimen hintakäyrä on osoittautunut toimivaksi ohjauskeinoksi. Hintapisteet halvimman hinnan ja tarjousten mediaanihinnan välillä laskevat vain loivasti (esim. 10 -> 9,5), ja vasta mediaanihinnan jälkeen jyrkemmin. Tämä ohjaa suunnittelutarjouksen tekijät panostamaan tarjouksen laatuun, oikeaan resursointiin ja tehtävään parhaiten soveltuvien resurssien käyttöön. Oikea laatupisteytyksen painoarvo saadaan aikaan käyttämällä koko skaalaa: esimerkiksi skaalaamalla laatupisteytys koko asteikolle, tai antamalla laatuarvioijalle vain kolme pistevaihtoehtoa (esim 1, 6 ja 10), jolloin laadun painoarvoksi tulee todellisuudessakin tarjouspyynnössä ilmoitettu painoarvo. Ideointivaiheessa ja asiantuntijatehtävissä laatupainotus voi olla lähellä sataa prosenttia, jolloin lähestytään neuvottelumenettelyä. Esi- ja yleissuunnittelussa laadun painotuksen tulisi olla prosenttia ja myöhemmissä suunnitteluvaiheissa prosenttia. Vain pienehköissä, yksinkertaisimmissa suunnittelutehtävissä hinnan painoarvo voi olla määräävä. Myös kannustimien avulla voidaan ohjata suoritusta. Tarjouspyynnössä voidaan määritellä esimerkiksi aikatauluun, kustannusarvioon, laskennallisiin elinkaarikustannuksiin, ympäristövaikutuksiin, yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, sosiaalisiin vaikutuksiin tai muihin kriteereihin liittyviä tavoitteita, joiden saavuttamisesta tai ylittämisestä suoritetaan kannustinpalkkioita. Vastaavasti sovittujen kriteerien alittamisesta syntyy sanktioita. Edellä jo mainittu neuvottelumenettely on hyvä toimintatapa, jota voidaan hankintalain mukaan käyttää alle 50,000 euron palveluhankinnoissa ja myös suuremmissa hankinnoissa silloin kun, hankintalakia siteeraten suunnitteluhankinta edellyttää palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia tai kun tarjouspyyntöä ei voida tai sitä ei ole tarkoituksenmukaista laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Viime vuosina on ryhdytty kokeilemaan myös uusia yhteistoimintamenettelyjä kuten esimerkiksi allianssit ja Tukefin-yhteistyö, joiden tarkoituksena on tuoda kaikkien hankkeen osapuolten osaaminen yhteen ja muokata osapuolten tavoitteet yhdensuuntaisiksi. Myös RYM-ohjelman puitteissa haetaan uusia yhteistyömalleja. Esimerkiksi Model Nova työpaketissa on tutkittu tietomallintamisen hyödyntämistä sekä käyttäytymistieteiden että liiketoiminnan näkökulmista, tavoitteena tuottaa uusia kestävämpiä ja resurssitehokkaampia toimintatapoja hankkeiden läpivientiin. Loppusuoralla oleva uusi hankintadirektiivi tuo näillä näkymin asiantuntijapalvelujen hankinnan kannalta joitakin positiivisia muutoksia hankintalainsäädäntöön. Valinnat tulee tehdä tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteella elinkaarikustannukset huomioiden, pelkkä hintakilpailu kiellettäneen kokonaan. Myös kynnysarvot nousevat nykyisestä. Uutena hankintamenettelynä esitellään innovaatiokumppanuus, jonka tarkempi määrittely ja käyttötapojen kehittäminen ovat vielä tarpeen. Panostus hyviin hankintamenettelyihin ja osapuolten yhteistyöhön parantaa suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja lopputuotteen laatua, käytettävyyttä ja elinkaaritehokkuutta. Yhteiskunnalle tästä syntyvä hyöty on miljardiluokkaa.

9 Eduskunnassa vireilla oleva Maanka ytto - ja rakennuslain uudistus toimii suunnittelijapa tevyyksien osalta pa invastoin kuin on tavoiteltu Maankäyttö- ja rakennuslain parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva uudistus muuttaisi rakennus- ja erityissuunnittelualojen AA-pätevyysvaatimuksia siten, että ensi vuoden alusta AA-pätevyys edellyttäisi aina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Lakimuutos peruuttaisi AMK-tutkinnon tai aiemman opistotason suorittaneiden nykyiset AApätevyydet ja sulkisi pois mahdollisuuden tulevaan AA-pätevyyteen AMK-tutkinnon suorittaneille. Miksi pätevyyksien menetys on ongelma Opiskelulla ja työnteolla ansaitut pätevyydet poistetaan sadoilta opisto- ja amk-insinööreiltä, rakennusarkkitehdeilta ja rakennusmestareilta. Samalla nuoret amk-insinöörit jotka ovat koulutuksessa tai aikovat koulutukseen menettävät siihen mahdollisuuden. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet myöntävän FISE:n arvion mukaan pätevyyden menettää mm. AA-luokan pääsuunnittelijoista noin 15, Betonirakenteiden AAluokan suunnittelijoista noin 40, Teräsrakenteiden AA-luokan suunnittelijoista noin 30, Puurakenteiden AA-luokan suunnittelijoista noin 40, sekä 1-luokan betonityönjohtajista yli 40. Lisäksi vastaava ongelma koskee AA-luokan LVI-suunnittelijoita, AA-luokan rakennusfysiikan suunnittelijoita, sekä betoni-, teräs- ja puurakenteiden ulkopuolisen tarkastajan pätevyyksiä. Käytännön työelämässä ongelma on vielä suurempi johtuen siitä, että suuri osa korkeakoulun käynneistä AA-luokan pätevyyden omaavista henkilöistä toimivat johto- ja päällikkötehtävissä ja ovat poissa varsinaisesta projektitoiminnasta. SKOL ry:n tekemän kyselyn mukaan tilanne on suunnitteluyrityksissä vielä merkittävästi FISE:n tilastoja pahempi ja kokonaisuudessaan AA-luokan pätevyyden menettäisi noin 60 nykyisistä AA-pätevyyden omaavista suunnitteluyritysten työntekijöistä. Lisäksi etäämmällä alan yliopistokoulutusta tarjoavista paikkakunnista prosenttiluku on vielä paljon suurempi ja suuressa osassa pienempiä maakuntatoimistoja menetetään toimistojen ainoat AA-pätevyydet. Muutettu laki tarjoaa tulevaisuudessa AMK-tasoisille suunnittelijoille ainoana mahdollisuutena pätevöityä AA-luokkaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen. Tämä vaatii kuitenkin noin 1,5-2 vuoden opiskelua, josta suuri osa tulee suorittaa päätoimisena niillä paikkakunnilla joihin siihen on mahdollisuus. Tämä tulee karsimaan AMK-tasoiset pätevyyden hakijat arviolta kymmenesosaan nykyisistä ja sekin vaatii luonnollisesti erittäin pitkän siirtymäajan.

10 Toimistoille pätevyyksien menetys muodostaa totaalisen pullokaulan toimituskyvylle välittömästi lain tultua voimaan, eikä se tule tunnetussa tulevaisuudessa poistumaan johtuen DI-tasoisen henkilökunnan huutavasta pulasta alalla. Resurssipulaa kasvattaa tulevaisuudessa entisestään Aalto-yliopiston strategia, joka muuttaa yliopisto-opetuksen painopistettä tieteellisempään suuntaan ja lisää entisestään ammattikorkeakoulujen roolia käytännön osaajien kouluttamisessa yritysten tarpeisiin. Kun nykyiset AA-pätevyydet poistetaan noin puolelta niitä omaavilta suunnittelijoilta, todellinen ongelma syntyy niille käynnissä oleville kohteille, joille ei ole vielä haettu rakennuslupaa, mutta joiden suunnittelu on jo aloitettu. Näiden kohteiden suunnittelu ajautuisi vakaviin vaikeuksiin ja niiden toteutusta olisi pakko lykätä pätevien suunnittelijoiden puuttuessa. Suuressa määrässä kohteita myös suunnittelutoimisto jouduttaisiin vaihtamaan, koska yrityksiltä häviää myös niiden ainoita pätevyyksiä. Muutos johtaisi jäljelle jäävien AA-pätevien suunnittelijoiden ylikuormittumiseen, suunnittelun laadun ja rakennusturvallisuuden heikkenemiseen, vakaviin ongelmiin suunnittelu- ja konsultointiyritysten toiminnassa ja työllistämismahdollisuuksissa, ja rakennustoiminnan hidastumiseen. Jäljelle jäävät AA-luokan pätevyyden omaavat joutuisivat ottamaan vastuulleen tuplamäärän kohteita. Suunnittelijan vastuu muuttuisi nimelliseksi, aivan kuten monesti pääsuunnittelijan tehtävissä on nykyään. Tämä heikentäisi suunnittelun laatua nykytilanteesta. Muutokselle esitetyt perustelut Muutosta on perusteltu siten, että tällä hetkellä AA-luokaan kuuluviksi on luokiteltu noin 5 kaikista rakennuksista, mutta lakimuutoksen jälkeen siihen kuuluisi vain 1-2 kaikista rakennuksista. Perustelu on rakennusalan kannalta katsottuna käsittämätön ja johtaa siihen, että suurin osa nykyisin AA-luokkaan luokitelluista rakennuksista laskettaisiin A-luokkaan. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että niiden suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset laskevat aivan oleellisesti nykyisistä. Nykymuodossa lakimuutos vaarantaa selkeästi rakentamisen ja rakennusten turvallisuuden verrattuna nykytilanteeseen. Toisin kuin lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteissa kohdassa 5. Suhde perustuslakiin / Työ- ja elinkeinovapaus esitetään, ehdotetut kelpoisuusvaatimusten muutokset eivät ole välttämättömiä suunnittelun ja rakentamisen laadun turvaamiseksi. Mikään ei osoita, että AMK- tai opistoinsinööritaustaisten erittäin vaativien kohteiden suunnittelijoiden työn laatu poikkeaisi ylemmän korkeakorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaavia suunnittelutehtäviä tekevien suunnittelijoiden työn laadusta. Merkittävällä osalla Suomen arvostetuimmista AA-pätevyyden omaavista suunnittelijoista on AMK- tai opistoinsinööritausta. Alan kannalta ainoa rakentamisen turvallisuuden kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu olisi nykyistä AA-luokan rakennusten vaativimman viidenneksen erottaminen omaksi AAAluokakseen. Seuraavalla sivulla: SKOL:in jäsenyrityskyselyn tulokset Teksti: Harri Tinkanen

11 11,9 16,9 v 11,9 m 59,3 11,9 13,6 13, ,6 8,5 13,6 59,3 0 45,8 20,3 33,9 0 27,1 13,6 59,3 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton jäsenkysely ehdotetun MRL-uudistuksen kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksista yritysten toimintaan N=59 1. Mikä -osuus yrityksenne AA-luokan pätevyyden omaavista henkilöistä on koulutustaustaltaan joko opisto- tai amk-tasoisia? 63 lisäänty ennallaa laskee laskee 2. Miten pätevyyksien muutos vaikuttaa yrityksenne liiketoiminnan volyymiin? a. lisääntyy b. ennallaan c. laskee vähän d. laskee merkittävästi lisääntyy ennallaan laskee vähän laskee merkittävästi 3. Miten muutos vaikuttaa yrityksen työllistämismahdollisuuksiin? a. paranevat paranev b. ennallaan ennallaa c. heikkenevät vähän heikken d. heikkenevät merkittävästi heikken paranevat ennallaan heikkenevät vähän heikkenevät merkittävästi 4. Miten muutos vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn? a. paranee paranee b. ennallaan ennallaa c. heikkenee vähän heikken d. heikkenee merkittävästi heikken paranee ennallaan heikkenee vähän heikkenee merkittävästi paranee ennallaa heikken heikken 5. Miten muutos vaikuttaa meneillään olevien projektien toimituskykyyn? a. paranee b. ennallaan c. heikkenee vähän d. heikkenee merkittävästi paranee ennallaan heikkenee vähän heikkenee merkittävästi 6. Miten muutos vaikuttaa henkilöstön pätevöittämiskoulutukseen? a. helpottaa helpotta b. ennallaan ennallaa c. vaikeuttaa vähän vaikeutt d. vaikeuttaa merkittävästi vaikeutt helpottaa ennallaan vaikeuttaa vähän vaikeuttaa merkittävästi Eteläranta 10, PL 10 FI Helsinki Y-tunnus tel: fax:

12 Projektipa ivilla puhuttiin suunnittelun johtamisesta Vuoden 2013 Projektipäivillä oli suunnittelualan oma seminaari teemalla Resurssien ja osaamisen näkökulma suunnitteluprojektien johtamisessa. Suunnitteluprojektien johtamiselle on ominaista, että hankkeissa on mukana suuri määrä organisaatiota ja henkilöitä vaihtelevin työpanoksin. Vaikka teollisuussektorin, infrahankkeiden ja talonrakentamisen projektit eroavatkin toisistaan toteutusprosessien, kaupallisten käytäntöjen, sopimusehtojen sekä normien ja teknisten määräysten suhteen, toimialoja yhdistäviä piirteitä löytyy runsaasti. Niitä ovat mm. haasteet resurssien organisoinnin ja aikataulun hallinnan, vuorovaikutuksen ja tiedonhallinnan, sekä vaadittavan kompetenssin ja asiantuntemuksen hyödyntämisen suhteen. Myös hankintalainsäädäntö ja kilpailulainsäädäntö vaikuttavat erityisesti julkisten hankintayksiköiden ollessa mukana. Suunnitteluseminaari keräsi kuulijoita (kuva: Matti Kiiskinen) Nichlas Råtts Citecistä kuvasi voimalaitoksen suunnitteluhankkeiden resurssienhallintaa ja organisointia, jossa käytetään apuna mm. tehtävän jakamista sopiviin työpaketteihin. Resursoinnin haasteena ovat erityisesti muuttuva aikataulu ja lähtötiedot sekä maakohtaisesti vaihtelevat tekniset vaatimukset. Myös raportointi ja oikeiden henkilöiden kiinnittäminen hankkeeseen ovat avainasemassa. Resursoinnin epäonnistumisen aiheuttavat useimmiten heikko projektiraportointi, tietämättömyys projektin laajuudesta ja vaatimuksista, projektiryhmän ylikuormitus tai projektiryhmän sopimaton kokoonpano. Seppo Massinen Rambollista kertoi suurten infrasuunnitteluhankkeiden johtamiskokemuksista. Johtamisen kulmakiviä ovat yhteistyökyky, motivointi, ennakointi,

13 kokonaisuuden hallinta ja hyvä ilmapiiri. Toteutussuunnittelun keskeisenä osana on tiukka aikataulu ja nopea rakentamisen käynnistäminen. Innovointitilaa ja mahdollisuuksia rajoittavat lopputilaajan asettamat yksityiskohtaisetkin vaatimukset ja tiukka aikataulu. Myös rahoittajien näkökulmasta selkeät vaatimukset vähentävät riskejä. Eri osapuolten vastuuhenkilöitä tulisi kouluttaa uusiin hankintamalleihin ja alan yhteisesti sopimia parannusehdotuksia jalkauttaa käytäntöön nykyistä enemmän. Seppo Massinen kertoi yleisölle konsulttiryhmän menestyksellisestä johtamisesta Harri Tinkanen WISE Groupista valotti monitahoista talonrakentamisen maailmaa. Projektien yksilöllisyydestä johtuen yritysten ja projektiin osallistuvien henkilöiden asiantuntemus korostuu. Yrityksen tehtävänä on luoda ja ylläpitää yrityskulttuuria, jossa annetaan mahdollisuudet ja myös vaaditaan laadullisesti korkeatasoisten suunnitelmien tuottamista. Kustannustietoisuus on merkittävä osa jokaisen suunnittelutoimiston ja yksittäisen suunnittelijan ammattitaitoa. Rakennusten energiatehokkuus ja siihen tähtäävä suunnittelu muodostavat nykyään talonsuunnitteluprojektissa merkittävän ja vaativan osuuden. Rakennusprojektit ovat monimuotoisia ja aina erilaisia, tarkoin määräyksillä säädeltyjä, tarkasti kustannusohjattuja ja tiukasti aikataulutettuja. Projektipäivät keräsi tänä vuonna jälleen yli osallistujaa, 20 yhteistyökumppania sekä yli 80 puhujaa kahdeksi päiväksi Espoon Dipoliin. Teksti: Matti Kiiskinen

14 Suunnittelualan kiinnostavimmat tyo nantajat T-lehden suunnitteluekstrassa alan parhaat työnantajat kertovat, millaisia eri uramahdollisuuksia he tarjoavat nykyisille ja tuleville työntekijöilleen T-Median suuressa työnantajakuvatutkimuksessa alan kiinnostavimmaksi yritykseksi nousi tänä vuonna Pöyry. Toiseksi kiinnostavimmaksi kipusi Ramboll perässään FCG Finnish Consulting Group. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneet arvostavat työpaikoissaan erityisesti työn haasteellisuutta ja kiinnostavuutta. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakouluopiskelijat puolestaan arvostavat eniten hyvää palkkausta, työn haasteellisuuden ja kiinnostavuuden seuraten perässä toiseksi tärkeimpänä työpaikan valintaperusteena. Työnantajien tarjoamista eduista tärkeimpien listalle nousevat terveyspalvelut ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Tutkimukseen vastasi välisenä aikana 659 suunnittelualasta kiinnostunutta tekniikan korkeakouluopiskelijaa ja tutkinnon suorittanutta.

15 SKOLin hallitus vuonna 2014 SKOLin syyskokouksessa 19. marraskuuta valittiin liitolle uusi hallitus. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa SITO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo Fischer (kuva). Varapuheenjohtajana jatkaa Link Desing and Development Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Anttila ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Oy Citec Ab:n toimitusjohtaja Martin Strand. Uusina valittiin hallituksen jäseniksi A-Insinöörit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Käkönen, Ramboll Finland Oy:n johtaja Jukka- Pekka Pitkänen ja Sweco Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Varis. Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtajan Pasi Tolppasen ja Saanio & Riekkola Oy:n toimitusjohtajan Reijo Riekkolan hallituskausi jatkuu vielä vuonna Uudelleen, toiseksi kaksivuotiskaudeksi, hallitukseen valittiin Granlund Oy:n toimitusjohtaja Pekka Metsi ja Vison Alliance Partners Oy:n partneri Jani Saarinen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus edustaa jäsenkunnan rakennetta varsin kattavasti. Edustettuna ovat alan kolme pääsektoria talonrakennus, infra ja teollisuus. Myös erikokoiset yritykset ovat edustettuna. Pääkaupunkiseudun ulkopuolista näkemystä hallituksessa edustavat Martin Strand ja Heikki Käkönen. SKOL on nyt nimelta a n Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Syyskokous hyväksyi toisessa käsittelyssä myös SKOLin uuden nimen. Uusi nimi on Suunnitteluja konsultointiyritykset SKOL ry. Nimenmuutos vaatii vielä rekisteröinnin yhdistysrekisteriin, mutta uutta nimeä käytetään liiton toiminnassa jo nyt.

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen Toimialat RAP, RAK,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (5) 178 Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointi -konsulttityön tilaaminen HEL 2013-005056 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Suunnittelun vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (6) 3 Katujen suunnittelun puitesopimus 2016-2017, konsulttien valinta Pöydälle 12.01.2016 HEL 2015-008566 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää sulkea Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) PUISTOJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014 2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelun puitesopimus 2014

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2014 Sivu 1/ 5 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa 1 Helsingin Sanomat..pikku uutinen muutaman vuoden takaa 2 Esimerkki tältä aamulta (13.6.2017, klo 9:08) Viimeisin Hilmassa julkaistu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014

Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014 Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014 Hankintalain tavoitteita Heka Vesala Viitankruununtie Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä Turvata

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Tavoitteet Tunnistaa integroitujen

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat - HKL

Innovatiiviset hankinnat - HKL Innovatiiviset hankinnat - HKL Liikennealan kasvuohjelma 26.10.2017 Hankinta innovatiivisuuden lähteillä Hankintoja ohjaavien lakien tarkoitus on tasapuolistaa hankintaa, mutta varjopuolena se ei anna

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä.

Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä. ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL RY Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä. Julkisten hankintojen tarjousten valintakriteerinä

Lisätiedot

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi Pöytäkirja 1(13) Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus 2016-2017

Lisätiedot

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA #1 IPT-hankkeiden

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin

IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin Hankkeen päätösseminaari 9.6.2014 Case Hämeenlinnan Engelinranta kokemuksia hankintojen kilpailutuksesta Markku Raimovaara Hämeen ammattikorkeakoulu Missä

Lisätiedot

Pöytäkirja Määräaikaan klo mennessä saatiin viisi tarjousta:

Pöytäkirja Määräaikaan klo mennessä saatiin viisi tarjousta: MÄKELÄNKADUN SUUNNITTELU, TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1. Pyydetyt tarjoukset Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jätti Mäkelänkadun suunnittelua (HEL 201-002329) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Rakennusfoorumi 10.6.2014 12. kesäkuuta 2014 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Nykyisiä ongelmia Edelleen silloin tällöin hankintayksiköt pyytävät

Lisätiedot

Lahden monitoimitalot

Lahden monitoimitalot Lahden monitoimitalot Lahden kaupungin tavoitteet hankintaklinikalle Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Lähtökohta Lähtökohta - Kaksi 1970-luvun

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA 7-8.10.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula IPT-hanke: 3. työpaja 7-8.10.2014 AVAUS

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1314 Matkakeskuksen liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / aluesuunnittelu

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta

Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta Tämän kuvan tilalle kuva hankkeesta Syvälahden monitoimitalo (työnimi SYKA) Tilaaja: KOY Turun Syvälahden koulu SYVÄLAHDEN MONITOIMITALO ALLIANSSIMALLILLA JS 22.1.18 FIKSU JULKINEN RAKENTAMINEN fiksu =

Lisätiedot

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Tekes, Korjausrakentamisen kehittäminen RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Teeman aktivaattorit Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista IPT 9.5.-17, LIVI Mauri Mäkiaho Väylämuodot Hyödynnämme tietoa monipuolisesti Koko yhteiskunnan käytössä oleva liikennetieto mahdollistaa liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti

Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti 09.06.2014 Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti Arja Lukin Kaupunginarkkitehti Vantaan kaupunki Tilakeskus Miksi lähes nollaenergiapilotti? Strategia velvoittaa:

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto LCI-Päivä 2016 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 8.12.2016 Naistenlahti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(13) KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Katujen suunnittelun puitesopimus 2014-2015 tarjousten laatuarvioinnin

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015. Järjestövuoropuhelun ja nettikyselyn tuloksia

IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015. Järjestövuoropuhelun ja nettikyselyn tuloksia IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015 Järjestövuoropuhelun ja nettikyselyn tuloksia IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015 JÄRJESTÖVUOROPUHELUSTA NOUSSEET KEHITYSTARPEET Skol ry:n palaute

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (8) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Päätös Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (8) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Päätös Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2016 1 (8) 418 Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelut, puitesopimus HEL 2016-004405 T 02 08 02 00 Päätös päätti panna

Lisätiedot

Hankinnan ABC. Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Hankinnan ABC. Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankinnan ABC Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Tieto on hyvän kaupanteon lähde tarvekartoitus markkinaviestintä hankinnan määrittely kilpailutus

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) 2 Järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalvelujen hankinta 2013-2016 HEL 2013-005715 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

OHJELMA Aamukahvi

OHJELMA Aamukahvi OHJELMA 8.30 Aamukahvi 9.00 Tervetuloa; Miksi kannattaa tehdä innovatiivinen hankinta ja miten innovatiivisuutta voi mitata? Johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry 9.20 Innovatiivisuus kaupungin

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-pätevyysjärjestelmä Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. FISEn pätevyyslautakunta toteaa lakiin ja täydentäviin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/206 (5) 27.0.206 3 HKL:n arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn tilaaminen HEL 206-00065 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa.

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 2 Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut, puitejärjestely HEL 2016-007563 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

8.12.2015. Tarjouspyyntö kunnossapidon vuositarjouksista kirvesmies-, sähkö-, LV-töistä ja IV-töistä

8.12.2015. Tarjouspyyntö kunnossapidon vuositarjouksista kirvesmies-, sähkö-, LV-töistä ja IV-töistä OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 8.12.2015 Tarjouspyyntö kunnossapidon vuositarjouksista kirvesmies-, sähkö-, LV-töistä ja IV-töistä Oulaisten kaupungin tekninen keskus pyytää vuositarjoukset

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot