Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin"

Transkriptio

1 SKOLin uutiskirje 2/2013 Kalasataman keskuksesta uusi maamerkki Helsinkiin Lisäaika suunnitteluun on tuonut merkittäviä parannuksia Kalasataman keskuksen toteutukseen Kalasataman keskuksen toteutus pysähtyi lähes kokonaan kesällä 2012 johtuen Kalasataman keskuksen asemakaavaan tehdystä valituksesta. Suunnittelijoiden saama lisäaika on kuitenkin antanut mahdollisuuden kehittää suunnitelmia tavalla, joka hyödyttää sekä kaupunkia, hankkeen toteuttajaa että tulevia käyttäjiä. Samalla on tullut jälleen kerran todistetuksi, että suunnitteluun panostettu lisätyö maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tehokkaampina, viihtyisämpinä ja käytettävyydeltään parempina toteutusratkaisuina. Hankkeen pääsuunnittelija Tuomas Wichmann Helin & Co arkkitehtitoimistosta ja yleisten alueiden infrasuunnittelusta vastaava Paavo Åvist Sitosta painavat pitkää päivää. Vaikka itse rakentamisen aloitus on viivästynyt, suunnittelua on jatkettu täydellä teholla. Koko alueen liikennejärjestelyt mietittiin uusiksi Perustavaa laatua oleva Kalasataman keskusta rauhoittava, turvallisuutta parantava ja viihtyvyyttä lisäävä muutos liikennejärjestelyihin tuli mahdolliseksi, kun Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi viime kesäkuussa kaavan, joka mahdollistaa Sörnäisten liikennetunnelin rakentamisen. Alkuperäisessä suunnitelmassa kauppakeskuksen läpäisevä, 26 metriä leveä joukkoliikennekaduksi suunniteltu Kalasatamankatu voitiin suunnitella uudelleen ja kaventaa 14- metriseksi kävelykaduksi. Koko katuverkko alueella rauhoittuu paikallisiksi kaduiksi. Alun perin läpiajoliikenteelle suunniteltu Hermannin rantatien pääväylä muutetaan kokooja- ja joukkoliikennekaduksi, ja läpiajoliikenne Lahdentien suuntaan kulkee jatkossa Sörnäisten tunnelin kautta, Paavo Åvist toteaa tyytyväisenä. Tuomas Wichmann tuo esille hyödyt tuleville käyttäjille ja hankkeen toteutettavuudelle. Turvallinen ja elävä kävelykatu parantaa kauppakeskuksen sisäistä toimivuutta ja kavennuksen tuoma lisärakennusoikeus parantaa myös kaupallisen konseptin toteuttamiskelpoisuutta, Wichmann listaa suunnitelmien kehittämisestä saatavia hyötyjä.

2 Kalasatamankatu kavennettiin ja muutettiin rauhalliseksi ja turvalliseksi kävelykaduksi, joka yhdistää liiketilat toisiinsa. Katutila toimii myös viihtyisänä oleskelutilana ja kohtaamispaikkana. Myös kaupunginosan kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä on parannettu merkittävästi, kun suunnitelmaa on ehditty jalostaa. Suunnittelun lisäaikana rakennusvirasto käynnisti Tukkutorin ja Suvilahden alueen välisen kevyen liikenteen yhteyden suunnittelun. Uusi väylä ristittiin heti Festarikujaksi Suvilahden monien suurtapahtumien hengessä, itsekin festareilla viihtyvä Åvist kertoo. Festarikuja kulkee pohjois-eteläsuuntaisena Junatien ali kolmen alikulkukäytävän kautta ja parantaa koko alueen kevyen liikenteen verkon yhteyksiä sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Vielä yksi merkittävä pyöräilyä edistävä parannus on voitu tehdä kun suunnitteluaikaa on saatu lisää, Åvist täydentää. Keväällä 2013 julkaistiin kaupungin pyöräilystrategia, jossa on määritelty Helsingin pyöräilyverkoston tulevat runkoreitit. Teollisuuskadun ja Itäkeskuksen välille suunniteltu runkoreitti on voitu huomioida leventämällä Kalasataman keskuksen läpi kulkevaa siltaa, jolloin itäinen pyöräilybaana saadaan mahdutettua uudelle sillalle. Pysäköintijärjestelyt paranivat olennaisesti Alkuperäisessä suunnitelmassa keskuksen alla oli neljä kellarikerrosta, jotka oli varattu kokonaan pysäköinnille ja väestönsuojatiloiksi. Lisäajan turvin pysäköintikonseptia pystyttiin kehittämään, ja

3 alueelle suunniteltiin uusi erillinen kallioparkki. Kauppakeskuksen alimmasta kellarikerroksesta voitiin samalla luopua ja muuttaa ylin kellarikerros myymälätiloiksi ja huoltopihaksi, mikä paransi myös kaupallista konseptia. Pysäköintipaikkoja saadaan alueelle lisää, kallioparkki on sekä alueen tulevien asukkaiden että kauppakeskuksen asiakkaiden käytössä, ja lisäksi Kalasatamaan saadaan toimivat liityntäpysäköintitilat jotka osaltaan tulevat vähentämään keskustan ruuhkia, kertoo Åvist. Kaupunki oli tässä vahvasti mukana. Kallioparkin vaatima kaava muutos tehtiin vauhdilla. Myös väestönsuojelutilat voidaan sijoittaa kallioparkkiin, mikä lisää itse keskuksen pysäköintitiloja. Ajotunnelien sijaintia, geometriaa ja poikkileikkausta on ehditty hioa toimivuudeltaan ja taloudellisuudeltaan parhaan ratkaisun aikaansaamiseksi. Suunnitteluvaihe ja kaupallisen konseptin kehittäminen tasapainoon Hankkeen kaupallinen konsepti on saatu samaan vaiheeseen suunnittelun kanssa, kun rakentamisen aloitus on lykkääntynyt. Markkinoiden muutokset, asunto-, toimitila- ja liiketilatrendit ja niiden muutokset on pystytty huomioimaan paremmin tilasuunnittelussa ja kaupallista konseptia on pystytty parantamaan lisäämällä kerrosalaa rakennusten ulkovaippaa suurentamatta. Kalasataman keskus on valtava kiinteistökehityskohde, jonka kokonaiskerrosala on yhteensä noin neliömetriä liiketiloja, toimistotiloja ja asuntoja. Kalasataman keskuksen ensimmäiset osat valmistuvat vuonna 2017 ja keskus valmistuu kokonaisuudessaan näillä näkymin vuonna Kuva Helin & Co Kaupallista konseptia ja tilasuunnittelua tehdään nykyisin kaikissa hankkeissa samanaikaisesti. Tässä hankkeessa rakentamisen viivästyminen on kuitenkin antanut mahdollisuuden kehittää suunnitelmia pidemmälle. Vuokralaisten profiili on tarkentunut ja tilat voidaan suunnitella tarkasti vuokralaisten tarpeita vastaaviksi, Wichmann kertoo.

4 Tiivis yhteistyö tuottaa hyvää laatua ja uusia ideoita Rakennusvirasto ja hankkeen toteuttaja SRV ovat järjestäneet odotusaikana kutsukilpailun Kalasataman siltojen alla Englantilaisaukion maisema- ja ympäristösuunnittelusta. Suunnittelua tekevät Maanlumo Oy ja Sito Oy. Rakennusvirasto on valinnut samat tiimit tekemään myös viereisen Kalasataman puiston suunnittelua. Åvist ja Wichmann pitävät menettelyä hyvänä: Näin varmistetaan suunnitelmien yhteensopivuus, tiimin hyvä yhteistoiminta muiden suunnittelualojen kanssa ja kaiken jo kertyneen tiedon säilyminen suunnitteluryhmässä. Itäväylän kattavaa kansirakennetta on kehitetty itäosastaan alkuperäistä kevyemmäksi ja ilmavammaksi ristikkokaarirakenteeksi, joka voidaan tukea kokonaan siltarakenteisiin. Näin Englantilaisaukiolta saadaan poistettua tukipilarit kokonaan ja tilasta tulee yhtenäinen ja entistäkin viihtyisämpi kokonaisuus, Wichmann kertoo ratkaisun taustoista. Puistokansirakenne eristää itäväylän liikenteen Kalasataman keskuksesta ja poistaa melun ja hiukkaspäästöt, Wichmann jatkaa. Myös Itäväylän siltarakennetta ja sillan toteutusmenetelmää on kehitetty SRV:n ja suunnittelijoiden yhteistyönä työn nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Kalasataman keskuksen hankekuvaus Hanke perustuu syksyllä 2009 käynnistettyyn julkiseen hankintakilpailuun Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Neuvottelujen jälkeen kaupunginvaltuusto valitsi SRV Yhtiöt Oyj:n kilpailun voittajaksi ja hankkeen toteuttajaksi. Alueelle on suunnitteilla keskus, joka koostuu maanpäälliseltä osaltaan kaupallisesta jalustaosasta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli. Torneissa on kerrosta. Niihin tulee noin 2000 asukasta. Junatie/ Itäväylä ja metrorata katetaan viherkannella, jolle suunnitellaan asukkaiden piha-alueet ja julkinen puisto. Kalasataman keskus tulee toimimaan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn solmukohtana itäisessä kantakaupungissa. Keskus tulee muodostamaan uuden kaupunginosan ytimen, ja samalla se yleiskaavan mukaisesti yhdistää Kalasataman etelä- ja pohjoisosaa toisiinsa sekä vähentää Itäväylän ja metroradan aiheuttamaa haittavaikutusta. (Lähde: Helin & Co Arkkitehdit, hankekuvaus) Teksti: Matti Mannonen Tornitaloista avautuvat upeat näkymät yli Helsingin. Kuva Helin & Co

5 Halpa suunnitelma tulee kalliiksi Julkiset hankinnat on tehtävä hankintalain mukaisesti, ja yksinkertaisin valintakriteeri on halvin hinta. Vähänkin vaativampaa suunnittelua hankittaessa halpa hinta on kuitenkin kokonaan väärä valintaperuste, joka johtaa tilaajan ja yhteiskunnan kannalta huonoon lopputulokseen. Suunnittelu on pieni osa investoinnista, suunnittelun hinta on korkeintaan muutama prosentti investoinnin elinkaaren aikaisista kustannuksista. Suunnitteluvaiheessa sidotaan kuitenkin 90 hankkeen kustannuksista. Kokonaisinvestoinnin kannalta mitättömällä lisäpanostuksella suunnitteluun voidaan pienentää investoinnin elinkaarikustannuksia jopa kymmenillä prosenteilla, ja aikaansaada samalla käytettävyydeltään, ominaisuuksiltaan ja ekotehokkuudeltaan parempi lopputulos. Sitä saa, mitä tilaa Otsikko on kulunut klisee - ja samalla vanha ja paikkansa pitävä viisaus. On tärkeää, että tilaaja tuntee suunnittelutarjouksen tekijän tarjouslogiikkaa voidakseen ymmärtää mitä eri menettelytavoilla oikeasti tulee tilanneeksi. Millaista laatua tarjouspyyntö ohjaa tarjoamaan? Suunnittelukin on liiketoimintaa, jota pitää yrittää tehdä kannattavasti. Tilaajalle tarjottava työohjelma ja suunnitteluryhmä riippuvat ratkaisevasti tilaajan valitsemasta hankintamenettelystä. Tarkastellaan esimerkkinä kahta vaihtoehtoista toimintatapaa suunnittelijan valinnassa: Kun konsultin pääasiallisina valintakriteereinä ovat tarjoajan osaaminen, työohjelma, lopputuotteen kokonaistaloudellisuus ja suunnittelutyön korkea laatu, työtä tekemään kootaan paras tarjolla oleva tiimi, jolla on kyseiseen hankkeeseen soveltuvin osaaminen ja kokemus. Kun valinta perustuu laatuun, suunnitteluyritys mitoittaa työmäärät siten, että työ on tehtävissä laadukkaasti tarjotuilla työmäärillä. Hyvän laadun ja kokonaistaloudellisesti parhaan lopputuloksen varmistamiseksi ja osoittamiseksi työohjelmaan sisällytetään vaihtoehtoisten toteutusratkaisujen suunnittelua ja vertailua. Työohjelmaan on mahdollista myös sisällyttää riittävästi vuoropuhelua tilaajan kanssa, jotta tilaajan tavoitteet tulevat oikein huomioiduksi suunnitelmassa. Yhteistyöhön muiden suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajan ja loppukäyttäjien kanssa voidaan varata aikaa suunnitelmien yhteensopivuuden, toteutettavuuden ja hyvän käytettävyyden varmistamiseksi.

6 Toisessa vaihtoehdossa suunnittelun valintaperusteena on pelkästään tai pääasiassa halvin hinta. Työn voi nyt voittaa vain jos tarjoaa mahdollisimman vähän suunnittelua ja käyttää työssä mahdollisimman edullisia (ja samalla kokemattomia) suunnittelijoita. Koska suunnittelutunteja on vähän käytettävissä, se ohjaa suunnittelijaa itse työssä valitsemaan ensimmäisen toteuttamiskelpoisen suunnitteluratkaisun. Vaihtoehtoisten ratkaisujen ideointi ja vertailu parhaan ratkaisun löytämiseksi minimoidaan tai jätetään kokonaan pois. Myös kaikki vuorovaikutus tilaajan, muiden suunnittelijoiden, rakennuttajakonsultin, urakoitsijoiden, valmisosatoimittajien ja hankkeen muiden osapuolten kanssa mitoitetaan tarjouksessa niin pieneksi kuin mahdollista, jälleen koska työtunnit on pakko yrittää minimoida työn voittamiseksi. Hankkeen onnistuminen riippuu tilaajan valitsemasta hankintamenettelystä Mihin yllä kuvatut vaihtoehdot sitten johtavat? Ensimmäinen vaihtoehto - osaamiseen, kokonaistaloudellisuuteen ja laatuun perustuva suunnittelun hankintastrategia johtaa lähes poikkeuksetta onnistuneeseen investointiin. Perustelut ovat yksinkertaiset. Asiantuntevin suunnittelutiimi osaa hyödyntää alan parasta tietoa ja osaamista, on hioutunut toimimaan yhteen, kokee tilaajan arvostavan hyvää suunnittelua ja on siksi motivoitunut tuottamaan korkealaatuisia, virheettömiä suunnitelmia. Aktiivinen vuoropuhelu tilaajan kanssa varmistaa, että tilaajan tavoitteet ymmärretään oikein ja saavutetaan tai mieluiten ylitetään. Jatkuva yhteistyö eri suunnittelualojen kesken varmistaa suunnitelmien yhteensopivuuden. Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen ja vertailu tuottaa elinkaarikustannuksiltaan taloudellisimman ratkaisun. Yhteistyö toteuttajan ja rakennuttajan kanssa varmistaa tehokkaan toteutettavuuden, aikataulussa pysymisen ja selkeän vastuunjaon osapuolten kesken. Yhteistyö loppukäyttäjien kanssa varmistaa lopputuotteen hyvän käytettävyyden. Suunnittelua hinnalla kilpailutettaessa alimitoitettu suunnittelupanostus puolestaan johtaa keskinkertaisiin suunnitteluratkaisuihin, kompromisseihin suunnitelmien ja tilaajan tavoitteiden välillä ja kovasta kustannus- ja aikataulupaineesta aiheutuvaan huonoon työmotivaatioon. Minimiin resursoitu yhteistyö ja vuorovaikutus johtaa suunnitelmien puutteelliseen yhteensopivuuteen ja rakennustyön epäoptimaaliseen toteutettavuuteen. Tästä seuraa tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välisiä riitoja ja keskinäisiä vaatimuksia koskien rajapintoja ja vastuita. Rakennuskustannukset viiveineen ja lisätöineen voivat nousta kymmeniä prosentteja korkeammiksi kuin hyvin suunnitellussa hankkeessa, ja ilman vaihtoehtovertailua valitut toteutusratkaisut ovat elinkaarikustannuksiltaan epätaloudellisia. Käytettävyydeltään lopputulos on todennäköisesti korkeintaan keskinkertainen, kun loppukäyttäjiäkään ei ole juuri kuultu. Suunnittelussa näennäisesti säästetty euro johtaa toteutuksessa, käytössä ja ylläpidossa jopa monikymmenkertaisiin lisäkustannuksiin verrattuna kuviteltuun säästöön. Eihän kukaan tilaaja oikeasti halua tällaista lopputulosta, mutta valitettavasti juuri tätä silti tilataan silloin kun suunnittelun pääasiallisena valintaperusteena on halvin hinta. Suunnittelun hyvät hankintamenettelyt Hyvä suunnittelu on investointihankkeessa kaikkien osapuolten etu. Kysyt suunnittelun merkityksestä keneltä tahansa, niin vastaus on: suunnittelussa ei kannata säästää. Miten suunnittelun hankintamenettelyjä siis voisi kehittää nykyistä toimivimmiksi? SKOL käy jatkuvaa

7 vuoropuhelua toimialaa kehittävien julkisten tilaajien kanssa kaikkien osapuolten kannalta parhaiden menettelyiden kehittämiseksi. Ensinnäkin on muistettava oikeat lähtökohdat. Suunnittelija on parhaimmillaan tilaajan kumppanina. Hyvä suunnittelu vaatii aikaa, resursseja, tilaajan selkeän tahtotilan tavoitteista ja aktiivisen vuorovaikutuksen tilaajan ja suunnittelijan välillä koko suunnitteluprosessin ajan. Hyvänä esimerkkinä suunnitteluajan merkityksestä toimii tämän uutiskirjeen juttu Kalasataman suunnittelulle saadun lisäajan positiivisista vaikutuksista. Parhaiden ratkaisujen hiominen vaatii aikaa - mutta kannattaa varmasti. Senaatti-kiinteistöjen edustajat ja SKOLin talosektorin suunnittelijat miettimässä yhteistyön kehittämistä Hyvän suunnittelutarjouspyynnön valmistelu on erittäin vaativaa ja asiantuntemusta edellyttävää työtä. Tilaajalla tulee olla substanssiosaamista ja resurssit tehdä työtään. Tilaajan ja potentiaalisten tarjoajien yhteiset kokoukset ja tiedonvaihto ennen tarjouspyynnön viimeistelyä ( suunnittelun hankintaklinikka ) auttavat tilaajaa tekemään tarjouspyynnöstä selkeän ja ymmärrettävän, ja aikataulultaan, tehtäväsisällöltään ja muilta vaatimuksiltaan järkevän. Vuorovaikutus lisää tarjoajien tarjoushalukkuutta ja vähentää sekä tilaajan että tarjoajien riskejä. Hintadominanssin aito vähentäminen on tärkeää tarjoajien ohjaamiseksi tarjoamaan hyvää laatua. Laadun painoarvon suunnitteluhankinnoissa tulisi olla sitä suurempi mitä vaativammasta hankkeesta ja suunnitteluvaiheesta on kyse. Vaikka tarjousten arvioinnissa nykyisin olisikin näennäisesti korkea laadun painoarvo, käytännössä laatutekijät arvioidaan usein lähelle toisiaan ja hinnan merkitys nousee arvioinnissa määrääväksi, mikä ohjaa tarjoajia aliresursoimaan työn. Hintadominanssin osoittavat esimerkiksi tilastot viime vuosilta yhdyskuntasektorilta lähes 90 prosentissa tarjousarvioinneista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on samalla ollut halvin. Liikenneviraston joissakin hankkeissa käyttöön ottama

8 kahden kulmakertoimen hintakäyrä on osoittautunut toimivaksi ohjauskeinoksi. Hintapisteet halvimman hinnan ja tarjousten mediaanihinnan välillä laskevat vain loivasti (esim. 10 -> 9,5), ja vasta mediaanihinnan jälkeen jyrkemmin. Tämä ohjaa suunnittelutarjouksen tekijät panostamaan tarjouksen laatuun, oikeaan resursointiin ja tehtävään parhaiten soveltuvien resurssien käyttöön. Oikea laatupisteytyksen painoarvo saadaan aikaan käyttämällä koko skaalaa: esimerkiksi skaalaamalla laatupisteytys koko asteikolle, tai antamalla laatuarvioijalle vain kolme pistevaihtoehtoa (esim 1, 6 ja 10), jolloin laadun painoarvoksi tulee todellisuudessakin tarjouspyynnössä ilmoitettu painoarvo. Ideointivaiheessa ja asiantuntijatehtävissä laatupainotus voi olla lähellä sataa prosenttia, jolloin lähestytään neuvottelumenettelyä. Esi- ja yleissuunnittelussa laadun painotuksen tulisi olla prosenttia ja myöhemmissä suunnitteluvaiheissa prosenttia. Vain pienehköissä, yksinkertaisimmissa suunnittelutehtävissä hinnan painoarvo voi olla määräävä. Myös kannustimien avulla voidaan ohjata suoritusta. Tarjouspyynnössä voidaan määritellä esimerkiksi aikatauluun, kustannusarvioon, laskennallisiin elinkaarikustannuksiin, ympäristövaikutuksiin, yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, sosiaalisiin vaikutuksiin tai muihin kriteereihin liittyviä tavoitteita, joiden saavuttamisesta tai ylittämisestä suoritetaan kannustinpalkkioita. Vastaavasti sovittujen kriteerien alittamisesta syntyy sanktioita. Edellä jo mainittu neuvottelumenettely on hyvä toimintatapa, jota voidaan hankintalain mukaan käyttää alle 50,000 euron palveluhankinnoissa ja myös suuremmissa hankinnoissa silloin kun, hankintalakia siteeraten suunnitteluhankinta edellyttää palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia tai kun tarjouspyyntöä ei voida tai sitä ei ole tarkoituksenmukaista laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Viime vuosina on ryhdytty kokeilemaan myös uusia yhteistoimintamenettelyjä kuten esimerkiksi allianssit ja Tukefin-yhteistyö, joiden tarkoituksena on tuoda kaikkien hankkeen osapuolten osaaminen yhteen ja muokata osapuolten tavoitteet yhdensuuntaisiksi. Myös RYM-ohjelman puitteissa haetaan uusia yhteistyömalleja. Esimerkiksi Model Nova työpaketissa on tutkittu tietomallintamisen hyödyntämistä sekä käyttäytymistieteiden että liiketoiminnan näkökulmista, tavoitteena tuottaa uusia kestävämpiä ja resurssitehokkaampia toimintatapoja hankkeiden läpivientiin. Loppusuoralla oleva uusi hankintadirektiivi tuo näillä näkymin asiantuntijapalvelujen hankinnan kannalta joitakin positiivisia muutoksia hankintalainsäädäntöön. Valinnat tulee tehdä tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteella elinkaarikustannukset huomioiden, pelkkä hintakilpailu kiellettäneen kokonaan. Myös kynnysarvot nousevat nykyisestä. Uutena hankintamenettelynä esitellään innovaatiokumppanuus, jonka tarkempi määrittely ja käyttötapojen kehittäminen ovat vielä tarpeen. Panostus hyviin hankintamenettelyihin ja osapuolten yhteistyöhön parantaa suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja lopputuotteen laatua, käytettävyyttä ja elinkaaritehokkuutta. Yhteiskunnalle tästä syntyvä hyöty on miljardiluokkaa.

9 Eduskunnassa vireilla oleva Maanka ytto - ja rakennuslain uudistus toimii suunnittelijapa tevyyksien osalta pa invastoin kuin on tavoiteltu Maankäyttö- ja rakennuslain parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva uudistus muuttaisi rakennus- ja erityissuunnittelualojen AA-pätevyysvaatimuksia siten, että ensi vuoden alusta AA-pätevyys edellyttäisi aina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Lakimuutos peruuttaisi AMK-tutkinnon tai aiemman opistotason suorittaneiden nykyiset AApätevyydet ja sulkisi pois mahdollisuuden tulevaan AA-pätevyyteen AMK-tutkinnon suorittaneille. Miksi pätevyyksien menetys on ongelma Opiskelulla ja työnteolla ansaitut pätevyydet poistetaan sadoilta opisto- ja amk-insinööreiltä, rakennusarkkitehdeilta ja rakennusmestareilta. Samalla nuoret amk-insinöörit jotka ovat koulutuksessa tai aikovat koulutukseen menettävät siihen mahdollisuuden. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet myöntävän FISE:n arvion mukaan pätevyyden menettää mm. AA-luokan pääsuunnittelijoista noin 15, Betonirakenteiden AAluokan suunnittelijoista noin 40, Teräsrakenteiden AA-luokan suunnittelijoista noin 30, Puurakenteiden AA-luokan suunnittelijoista noin 40, sekä 1-luokan betonityönjohtajista yli 40. Lisäksi vastaava ongelma koskee AA-luokan LVI-suunnittelijoita, AA-luokan rakennusfysiikan suunnittelijoita, sekä betoni-, teräs- ja puurakenteiden ulkopuolisen tarkastajan pätevyyksiä. Käytännön työelämässä ongelma on vielä suurempi johtuen siitä, että suuri osa korkeakoulun käynneistä AA-luokan pätevyyden omaavista henkilöistä toimivat johto- ja päällikkötehtävissä ja ovat poissa varsinaisesta projektitoiminnasta. SKOL ry:n tekemän kyselyn mukaan tilanne on suunnitteluyrityksissä vielä merkittävästi FISE:n tilastoja pahempi ja kokonaisuudessaan AA-luokan pätevyyden menettäisi noin 60 nykyisistä AA-pätevyyden omaavista suunnitteluyritysten työntekijöistä. Lisäksi etäämmällä alan yliopistokoulutusta tarjoavista paikkakunnista prosenttiluku on vielä paljon suurempi ja suuressa osassa pienempiä maakuntatoimistoja menetetään toimistojen ainoat AA-pätevyydet. Muutettu laki tarjoaa tulevaisuudessa AMK-tasoisille suunnittelijoille ainoana mahdollisuutena pätevöityä AA-luokkaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen. Tämä vaatii kuitenkin noin 1,5-2 vuoden opiskelua, josta suuri osa tulee suorittaa päätoimisena niillä paikkakunnilla joihin siihen on mahdollisuus. Tämä tulee karsimaan AMK-tasoiset pätevyyden hakijat arviolta kymmenesosaan nykyisistä ja sekin vaatii luonnollisesti erittäin pitkän siirtymäajan.

10 Toimistoille pätevyyksien menetys muodostaa totaalisen pullokaulan toimituskyvylle välittömästi lain tultua voimaan, eikä se tule tunnetussa tulevaisuudessa poistumaan johtuen DI-tasoisen henkilökunnan huutavasta pulasta alalla. Resurssipulaa kasvattaa tulevaisuudessa entisestään Aalto-yliopiston strategia, joka muuttaa yliopisto-opetuksen painopistettä tieteellisempään suuntaan ja lisää entisestään ammattikorkeakoulujen roolia käytännön osaajien kouluttamisessa yritysten tarpeisiin. Kun nykyiset AA-pätevyydet poistetaan noin puolelta niitä omaavilta suunnittelijoilta, todellinen ongelma syntyy niille käynnissä oleville kohteille, joille ei ole vielä haettu rakennuslupaa, mutta joiden suunnittelu on jo aloitettu. Näiden kohteiden suunnittelu ajautuisi vakaviin vaikeuksiin ja niiden toteutusta olisi pakko lykätä pätevien suunnittelijoiden puuttuessa. Suuressa määrässä kohteita myös suunnittelutoimisto jouduttaisiin vaihtamaan, koska yrityksiltä häviää myös niiden ainoita pätevyyksiä. Muutos johtaisi jäljelle jäävien AA-pätevien suunnittelijoiden ylikuormittumiseen, suunnittelun laadun ja rakennusturvallisuuden heikkenemiseen, vakaviin ongelmiin suunnittelu- ja konsultointiyritysten toiminnassa ja työllistämismahdollisuuksissa, ja rakennustoiminnan hidastumiseen. Jäljelle jäävät AA-luokan pätevyyden omaavat joutuisivat ottamaan vastuulleen tuplamäärän kohteita. Suunnittelijan vastuu muuttuisi nimelliseksi, aivan kuten monesti pääsuunnittelijan tehtävissä on nykyään. Tämä heikentäisi suunnittelun laatua nykytilanteesta. Muutokselle esitetyt perustelut Muutosta on perusteltu siten, että tällä hetkellä AA-luokaan kuuluviksi on luokiteltu noin 5 kaikista rakennuksista, mutta lakimuutoksen jälkeen siihen kuuluisi vain 1-2 kaikista rakennuksista. Perustelu on rakennusalan kannalta katsottuna käsittämätön ja johtaa siihen, että suurin osa nykyisin AA-luokkaan luokitelluista rakennuksista laskettaisiin A-luokkaan. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että niiden suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset laskevat aivan oleellisesti nykyisistä. Nykymuodossa lakimuutos vaarantaa selkeästi rakentamisen ja rakennusten turvallisuuden verrattuna nykytilanteeseen. Toisin kuin lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteissa kohdassa 5. Suhde perustuslakiin / Työ- ja elinkeinovapaus esitetään, ehdotetut kelpoisuusvaatimusten muutokset eivät ole välttämättömiä suunnittelun ja rakentamisen laadun turvaamiseksi. Mikään ei osoita, että AMK- tai opistoinsinööritaustaisten erittäin vaativien kohteiden suunnittelijoiden työn laatu poikkeaisi ylemmän korkeakorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaavia suunnittelutehtäviä tekevien suunnittelijoiden työn laadusta. Merkittävällä osalla Suomen arvostetuimmista AA-pätevyyden omaavista suunnittelijoista on AMK- tai opistoinsinööritausta. Alan kannalta ainoa rakentamisen turvallisuuden kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu olisi nykyistä AA-luokan rakennusten vaativimman viidenneksen erottaminen omaksi AAAluokakseen. Seuraavalla sivulla: SKOL:in jäsenyrityskyselyn tulokset Teksti: Harri Tinkanen

11 11,9 16,9 v 11,9 m 59,3 11,9 13,6 13, ,6 8,5 13,6 59,3 0 45,8 20,3 33,9 0 27,1 13,6 59,3 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton jäsenkysely ehdotetun MRL-uudistuksen kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksista yritysten toimintaan N=59 1. Mikä -osuus yrityksenne AA-luokan pätevyyden omaavista henkilöistä on koulutustaustaltaan joko opisto- tai amk-tasoisia? 63 lisäänty ennallaa laskee laskee 2. Miten pätevyyksien muutos vaikuttaa yrityksenne liiketoiminnan volyymiin? a. lisääntyy b. ennallaan c. laskee vähän d. laskee merkittävästi lisääntyy ennallaan laskee vähän laskee merkittävästi 3. Miten muutos vaikuttaa yrityksen työllistämismahdollisuuksiin? a. paranevat paranev b. ennallaan ennallaa c. heikkenevät vähän heikken d. heikkenevät merkittävästi heikken paranevat ennallaan heikkenevät vähän heikkenevät merkittävästi 4. Miten muutos vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn? a. paranee paranee b. ennallaan ennallaa c. heikkenee vähän heikken d. heikkenee merkittävästi heikken paranee ennallaan heikkenee vähän heikkenee merkittävästi paranee ennallaa heikken heikken 5. Miten muutos vaikuttaa meneillään olevien projektien toimituskykyyn? a. paranee b. ennallaan c. heikkenee vähän d. heikkenee merkittävästi paranee ennallaan heikkenee vähän heikkenee merkittävästi 6. Miten muutos vaikuttaa henkilöstön pätevöittämiskoulutukseen? a. helpottaa helpotta b. ennallaan ennallaa c. vaikeuttaa vähän vaikeutt d. vaikeuttaa merkittävästi vaikeutt helpottaa ennallaan vaikeuttaa vähän vaikeuttaa merkittävästi Eteläranta 10, PL 10 FI Helsinki Y-tunnus tel: fax:

12 Projektipa ivilla puhuttiin suunnittelun johtamisesta Vuoden 2013 Projektipäivillä oli suunnittelualan oma seminaari teemalla Resurssien ja osaamisen näkökulma suunnitteluprojektien johtamisessa. Suunnitteluprojektien johtamiselle on ominaista, että hankkeissa on mukana suuri määrä organisaatiota ja henkilöitä vaihtelevin työpanoksin. Vaikka teollisuussektorin, infrahankkeiden ja talonrakentamisen projektit eroavatkin toisistaan toteutusprosessien, kaupallisten käytäntöjen, sopimusehtojen sekä normien ja teknisten määräysten suhteen, toimialoja yhdistäviä piirteitä löytyy runsaasti. Niitä ovat mm. haasteet resurssien organisoinnin ja aikataulun hallinnan, vuorovaikutuksen ja tiedonhallinnan, sekä vaadittavan kompetenssin ja asiantuntemuksen hyödyntämisen suhteen. Myös hankintalainsäädäntö ja kilpailulainsäädäntö vaikuttavat erityisesti julkisten hankintayksiköiden ollessa mukana. Suunnitteluseminaari keräsi kuulijoita (kuva: Matti Kiiskinen) Nichlas Råtts Citecistä kuvasi voimalaitoksen suunnitteluhankkeiden resurssienhallintaa ja organisointia, jossa käytetään apuna mm. tehtävän jakamista sopiviin työpaketteihin. Resursoinnin haasteena ovat erityisesti muuttuva aikataulu ja lähtötiedot sekä maakohtaisesti vaihtelevat tekniset vaatimukset. Myös raportointi ja oikeiden henkilöiden kiinnittäminen hankkeeseen ovat avainasemassa. Resursoinnin epäonnistumisen aiheuttavat useimmiten heikko projektiraportointi, tietämättömyys projektin laajuudesta ja vaatimuksista, projektiryhmän ylikuormitus tai projektiryhmän sopimaton kokoonpano. Seppo Massinen Rambollista kertoi suurten infrasuunnitteluhankkeiden johtamiskokemuksista. Johtamisen kulmakiviä ovat yhteistyökyky, motivointi, ennakointi,

13 kokonaisuuden hallinta ja hyvä ilmapiiri. Toteutussuunnittelun keskeisenä osana on tiukka aikataulu ja nopea rakentamisen käynnistäminen. Innovointitilaa ja mahdollisuuksia rajoittavat lopputilaajan asettamat yksityiskohtaisetkin vaatimukset ja tiukka aikataulu. Myös rahoittajien näkökulmasta selkeät vaatimukset vähentävät riskejä. Eri osapuolten vastuuhenkilöitä tulisi kouluttaa uusiin hankintamalleihin ja alan yhteisesti sopimia parannusehdotuksia jalkauttaa käytäntöön nykyistä enemmän. Seppo Massinen kertoi yleisölle konsulttiryhmän menestyksellisestä johtamisesta Harri Tinkanen WISE Groupista valotti monitahoista talonrakentamisen maailmaa. Projektien yksilöllisyydestä johtuen yritysten ja projektiin osallistuvien henkilöiden asiantuntemus korostuu. Yrityksen tehtävänä on luoda ja ylläpitää yrityskulttuuria, jossa annetaan mahdollisuudet ja myös vaaditaan laadullisesti korkeatasoisten suunnitelmien tuottamista. Kustannustietoisuus on merkittävä osa jokaisen suunnittelutoimiston ja yksittäisen suunnittelijan ammattitaitoa. Rakennusten energiatehokkuus ja siihen tähtäävä suunnittelu muodostavat nykyään talonsuunnitteluprojektissa merkittävän ja vaativan osuuden. Rakennusprojektit ovat monimuotoisia ja aina erilaisia, tarkoin määräyksillä säädeltyjä, tarkasti kustannusohjattuja ja tiukasti aikataulutettuja. Projektipäivät keräsi tänä vuonna jälleen yli osallistujaa, 20 yhteistyökumppania sekä yli 80 puhujaa kahdeksi päiväksi Espoon Dipoliin. Teksti: Matti Kiiskinen

14 Suunnittelualan kiinnostavimmat tyo nantajat T-lehden suunnitteluekstrassa alan parhaat työnantajat kertovat, millaisia eri uramahdollisuuksia he tarjoavat nykyisille ja tuleville työntekijöilleen T-Median suuressa työnantajakuvatutkimuksessa alan kiinnostavimmaksi yritykseksi nousi tänä vuonna Pöyry. Toiseksi kiinnostavimmaksi kipusi Ramboll perässään FCG Finnish Consulting Group. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneet arvostavat työpaikoissaan erityisesti työn haasteellisuutta ja kiinnostavuutta. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakouluopiskelijat puolestaan arvostavat eniten hyvää palkkausta, työn haasteellisuuden ja kiinnostavuuden seuraten perässä toiseksi tärkeimpänä työpaikan valintaperusteena. Työnantajien tarjoamista eduista tärkeimpien listalle nousevat terveyspalvelut ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Tutkimukseen vastasi välisenä aikana 659 suunnittelualasta kiinnostunutta tekniikan korkeakouluopiskelijaa ja tutkinnon suorittanutta.

15 SKOLin hallitus vuonna 2014 SKOLin syyskokouksessa 19. marraskuuta valittiin liitolle uusi hallitus. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa SITO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo Fischer (kuva). Varapuheenjohtajana jatkaa Link Desing and Development Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Anttila ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Oy Citec Ab:n toimitusjohtaja Martin Strand. Uusina valittiin hallituksen jäseniksi A-Insinöörit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Käkönen, Ramboll Finland Oy:n johtaja Jukka- Pekka Pitkänen ja Sweco Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Varis. Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtajan Pasi Tolppasen ja Saanio & Riekkola Oy:n toimitusjohtajan Reijo Riekkolan hallituskausi jatkuu vielä vuonna Uudelleen, toiseksi kaksivuotiskaudeksi, hallitukseen valittiin Granlund Oy:n toimitusjohtaja Pekka Metsi ja Vison Alliance Partners Oy:n partneri Jani Saarinen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus edustaa jäsenkunnan rakennetta varsin kattavasti. Edustettuna ovat alan kolme pääsektoria talonrakennus, infra ja teollisuus. Myös erikokoiset yritykset ovat edustettuna. Pääkaupunkiseudun ulkopuolista näkemystä hallituksessa edustavat Martin Strand ja Heikki Käkönen. SKOL on nyt nimelta a n Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Syyskokous hyväksyi toisessa käsittelyssä myös SKOLin uuden nimen. Uusi nimi on Suunnitteluja konsultointiyritykset SKOL ry. Nimenmuutos vaatii vielä rekisteröinnin yhdistysrekisteriin, mutta uutta nimeä käytetään liiton toiminnassa jo nyt.

Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Integroidut projektintoteutusmallit Suunnittelu- ja konsultointialan näkemykset Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry Suunnittelun vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä.

Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä. ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL RY Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä. Julkisten hankintojen tarjousten valintakriteerinä

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi Pöytäkirja 1(13) Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus 2016-2017

Lisätiedot

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto LCI-Päivä 2016 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 8.12.2016 Naistenlahti

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2016 1 (5) 3 Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) Pöydälle 22.11.2016 HEL 2016-011208 T 08 00 04 Ksv 4465_1 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

OHJELMA Aamukahvi

OHJELMA Aamukahvi OHJELMA 8.30 Aamukahvi 9.00 Tervetuloa; Miksi kannattaa tehdä innovatiivinen hankinta ja miten innovatiivisuutta voi mitata? Johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry 9.20 Innovatiivisuus kaupungin

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 50742 Koulutus- ja konsultointipalvelut, Joensuun Tiedepuisto Oy Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/7 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 13746 KORJAUSILMOITUS: Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut Hankinnan kohde: kilpailutti

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 2 Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut, puitejärjestely HEL 2016-007563 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

Lahden monitoimitalot

Lahden monitoimitalot Lahden monitoimitalot Monitoimitalot kilpailullisella neuvottelumenettelyllä Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Kokemuksia? - Toteutuivatko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/5 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 295 Vuosille 2014-2016 tehdyn sähkösuunnittelupalvelujen puitesopimustoimittajien valintaa koskevan hankintapäätöksen oikaiseminen HEL 2014-000986 T 02 08 03

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(10) SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun puitesopimus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Tarjousten pisteytys- ja valintaperusteet 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset

Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset Gilbert Koskela projektijohtaja 30.11.2016 Aikataulu 30.11.2016 kilpailun esittelytilaisuus

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 131 HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden tilaaminen HEL 2015-008728 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus. Työryhmän työn perusta

Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus. Työryhmän työn perusta Teknologiateollisuus, SKOL, Pro, YTN 1 (5) Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus Työryhmän työn perusta Työehtosopimusten

Lisätiedot

Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin Kehitystyöpaja #

Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin Kehitystyöpaja # Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin 2014-16 Kehitystyöpaja #8 15.11.2016 IPT-hankkeen päättyminen ja IPT2 Antti Piirainen, Vison IPT-hankkeen missio Vaikutukset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY 30.9.2016 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY Konsultin valinta, pisteytysmenettely 1 Yleistä Konsultiksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous on paras hinta-laatusuhteeltaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Tekes, Korjausrakentamisen teematyöpaja 9.12.2014 PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Teeman aktivaattori Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Yhteistyössä Työkaluja infra alalle (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentamisen rakenne Suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu?

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? To 5.11.2015, 15.15-15.45, LVI-Päivät OTM, Lakimies Minna Rautiainen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Keitä me olemme? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti.

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/34971865.aspx Ulkoinen hankinta ID 300860-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot