7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy Tampereen Viatek Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy"

Transkriptio

1

2

3

4

5 7$03(5((1Ã3$,.$//,6/,,.(17((1Ã+$//,17$-b5-(67(/0bà 5$.( ,7(/0$,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja tavoitteet Yleiset vaatimukset Bussilaitteisto Yleinen kuvaus Laitteistolle asetettavat vaatimukset Ajoneuvotietokone Yleistä Tietokannat Ohjelmistopäivitykset Reitin mittauslaitteisto Bussilaitteistojen toiminnan testaus Bussien paikannus Matkustajanäyttö Kuljettajan näyttö Dataradio Kuljettajan toiminnot Bussilaitteet - optiot Radiojärjestelmä Yleinen kuvaus Tiedonsiirto Radiojärjestelmä - optiot Näyttölaitteet Yleistä Informaatiotaulut Tekniset vaatimukset Toiminnalliset vaatimukset Monitorit Tietoliikenne näyttölaitteiden ja keskuksen välillä Keskuslaitteisto Yleistä Tekninen laitteisto Prosessit Ohjelmistot Yleistä Käyttöliittymät... 23

6 Yleistä Reaaliaikaiset näytöt Tietokantojen hallinta Tilastot Etävalvonta / hälytykset Muut vaatimukset Liitännät Työasemat Yleistä Keskuslaitteisto TAKL-työasema Liikennöitsijän työasema (Väinö Paunu Oy) Liikennöitsijän työasema (Länsilinjat Oy) Tampereen kaupungin työasema Liikennekeskus Optiot Liikennevaloetuudet Ajoneuvot Risteyslaitteisto Keskuslaitteiston työasematoiminnot Tiedonsiirto ja sähkönsyöttö Tiedonsiirto Sähkönsyöttö Asennus ja sähkötyöt Optiot Keskustorin vaihtuva laituriohjaus LIITTEET 1. Linjastokartta 2. Pilottivaiheen linjat keskusta-alueella 3. Taulujen ja monitorien sijainti 4. Näyttötaulun ohjeellinen mittakuva 5. Ohjauskeskuksen ja työasemien alustava sijainti 6. Pilottivaiheessa toteutettavat bussietuisuudet 7. Pysäkkien yhdyskaapelointi nykyisessä liikennevaloverkossa

7 1 Ã 7\ QÃWDXVWDÃMDÃWDYRLWWHHW Tampereen kaupungin liikennelaitoksen, Tampereen kaupungin ja liikenneministeriön yhteistyönä valmistui maaliskuussa 1998 hankesuunnitelma Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä Suunnitelmassa tarkasteltiin paikallisliikenteen hallintajärjestelmän käyttömahdollisuuksia ja arvioitiin millaisia ovat Tampereen seudulle mahdollisesti vuoteen 2002 mennessä toteutettavien järjestelmien tavoitteet, laajuus, hyödyt ja kustannukset. Hankesuunnitelman perusteella päätettiin, että Tampereen seudulla toteutetaan paikallisliikenteen hallintajärjestelmä, joka pitkällä tähtäimellä kattaa Tampereen sisäisen liikenteen lisäksi myös seutuliikenteen. Rakennussuunnitelma on tehty Tampereen kaupungin liikennelaitoksen, Tampereen kaupungin, Hämeen tiepiirin ja Liikenneministeriön toimeksiannosta. Työhön ovat osallistuneet tilaajien puolelta yli-insinööri Seppo Öörni LM:stä, suunnittelupäällikkö Matti Rainio ja DI Kirsi Koski TAKL:sta, liikenneinsinööri Risto Laaksonen ja DI Reijo Väliharju Tampereen kaupungilta sekä Heikki Ikonen Hämeen tiepiiristä. Työhön ovat myös osallistuneet liikennejohtaja Jarmo Paunu Väinö Paunu Oy:stä, toimitusjohtaja Jorma Penttilä Länsilinjat Oy:stä sekä alueasiamies Tuomo Kojo Linja-autoliitosta. Suunnitelma on laadittu Viatek Oy:n (Espoon yksikkö) ja :n yhteistyönä. Päävastuuhenkilönä on ollut Juhani Vehviläinen Viatek Oy:stä. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet myös toimialapäällikkö Rauno Laitinen Viatek Oy:stä sekä toimitusjohtaja Markku Toiviainen ja insinööri Pia Tuupanen Tampereen Viatek Oy:stä. Hankkeeseen osallistuvat pilottivaiheessa: Liikenneministeriö, Tampereen kaupungin liikennelaitos, Tampereen kaupunki, tielaitos / Hämeen tiepiiri, Väinö Paunu Oy ja Länsilinjat Oy. Seudulliseksi järjestelmäksi laajentamisen yhteydessä hankkeeseen tulenevat mukaan myös ympäristökunnat, muut Tampereen seudun yksityiset liikennöitsijät sekä Pirkanmaan liitto. Paikallisliikenteen hallintajärjestelmän pilottijärjestelmän on tarkoitus olla valmis syksyllä 2000 ja tavoitetilan Tampereen seudulla on 46 bussilinjaa, joista 25 on Tampereen kaupungin liikennelaitoksen hoidossa ja 21 yksityisten liikenteenharjoittajien hoidossa. Raportin liitteenä 1 olevassa linjakartassa on esitetty Tampereen seudun joukkoliikennelinjat. Liitteessä 2 on esitetty pilottivaiheen linjat keskusta-alueella. Vuosittain joukkoliikenteessä matkustaa n. 34,5 miljoonaa matkustajaa. Sisäisessä liikenteessä matkustajia on n. 30 milj.ãja seutuliikenteessä n. 4,5 milj. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella on käytössä 160 bussia. Koko kaupunkialueella kaluston määrä Sivu 1 ( 36)

8 2 on 300 kun otetaan mukaan yksityiset liikenteenharjoittajat. Tässä rakennussuunnitelmassa kuvataan tekniset ja toiminnalliset vaatimukset järjestelmälle, joka: antaa reaaliaikaista matkustajainformaatiota pysäkeillä Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjoilta numero 16 (Kissanmaa Lentävänniemi) ja 22 (Annala Haukiluoma), Väinö Paunu Oy:n linjalta numero 70 (Nokia Kangasala - Tampere) sekä Länsilinjat Oy:n linjalta numero 80/85/86 (Ylöjärven suunta). ja johon järjestelmään liittyen linjoilla 16, 22,70 ja 80/85/86 liikkuvat ajoneuvot varustetaan ajoneuvoilmaisimilla ja ohjelmoidaan tässä rakennussuunnitelmassa määriteltyihin liikennevaloristeyksiin joukkoliikenteen liikennevaloetuudet, jotta linjojen reittinopeuksia saadaan nostetuksi ja kulun säännöllisyyttä parannetuksi ja jonka keskuslaitteisto tarjoaa liikenteenharjoittajille monipuolisia työkaluja liittyen kaluston hallintaan ja liikennesuunnitteluun ja joka on laajennettavissa tavoitetilaan vuoteen 2002 mennessä järjestelmäksi, johon on liitetty kaikkiaan 300 bussia ja reaaliaikaista informaatiota tarjotaan 200 näyttölaitteen kautta. Internetin kautta reaaliaikaista informaatiota voidaan jakaa kaikista seudun pysäkeistä. Liikennevaloetuudet varaudutaan toteuttamaan kaikkiaan noin sadassa risteyksessä. Sivu 2 ( 36)

9 3 Kuva 1.1 Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä. Sivu 3 ( 36)

10 4 Ã <OHLVHWÃYDDWLPXNVHW Tässä rakennussuunnitelmassa esitetään Tampereen kaupungin paikallisliikenteen hallintajärjestelmän toiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet ja kalusteet valmistetaan tämän suunnitelman ja sen liitteiden sekä mahdollisten myöhemmin annettavien lisäohjeiden mukaisesti. Laitteiden tulee täyttää niille asetetut ympäristövaatimukset. Asennustöiden suorittamisessa tulee käyttää hyväksi ammattitaitoista työvoimaa. Lisäksi on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä ja niitä täydentäviä tiedonantoja sekä virtaa jakavan energialaitoksen mahdollisia erikoismääräyksiä. Laitteiden tulee täyttää EMC säädösten mukaiset vaatimukset ja niiden tulee olla CE hyväksyttyjä. Kaikkien järjestelmään kuuluvien laitteiden ja niiden käyttämien ohjelmistojen yhteensopivuus on testattava ennen järjestelmän käyttöönottoa ja sitä edeltävää koekäyttöä. Koekäytöllä tarkoitetaan kaikkien laitteiden toiminnan ja kytkentöjen tarkastusta sekä järjestelmän säätöä täyteen käyttökuntoon toimimaan suunnitelman mukaisesti. Kaikkien järjestelmään kuuluvien ohjelmistojen ja laitteiden ohjelmointi tulee toteuttaa voimassa olevien standardien mukaan siten, että toteutettava järjestelmä on avoin. Kaikki järjestelmään liittyvät rajapinnat tulee avata siten, että järjestelmän laajentaminen myöhemmissä vaiheissa ei ole laitetoimittajariippuvainen. Sivu 4 ( 36)

11 5 Ã %XVVLODLWWHLVWR Ã <OHLQHQÃNXYDXV Bussilaitteiston pääasialliset tehtävät Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmässä ovat: 1. Välittää paikallisliikenteen hallintajärjestelmän keskuslaitteistolle tieto bussin paikasta ja ajettavasta reitistä. 2. Välittää bussiin asennetulle rahastuslaitejärjestelmälle tieto bussin paikasta. 3. Välittää halutuissa pisteissä liikennevalo-ohjattuihin risteyksiin pyyntö joukkoliikenne-etuudesta ja/tai kuitata jo toteutunut etuus. 4. Välittää bussin kuljettajalle tieto bussin aikataulussa pysymisestä. 5. Välittää myöhemmin mahdollisesti asennettavan sisäisen näyttölaitteen välityksellä informaatiota bussin matkustajille (seuraava pysäkki tai muu matkustajille välitettävä tiedotus). Paikallisliikenteen hallintajärjestelmän edellyttämät bussilaitteet ovat: ajoneuvolaitteiston eri moduuleita ohjaava ajoneuvotietokone dataradio antenneineen kuljettajan näyttö satelliittivastaanotin antenneineen järjestelmä paikannukseen satelliittien katvealueilla virransyöttö edellisille tarvittavat yhteyskaapelit tarvittavat katkaisijat, kannakkeet ja asennustarvikkeet Sivu 5 ( 36)

12 6 Kuva 3.1 Ajoneuvolaitteisto Bussin lähtiessä päätepysäkiltä, saadaan linjatunnus nykyisin käytössä olevasta rahastusjärjestelmästä, jonka on toimittanut Oy Inter Marketing Ab. Toteutettavan järjestelmän ajoneuvotietokone kytketään mahdollisimman hyvin tulossa olevaa CEN278/WG3 CANopen standardia noudattavalla ajoneuvon sisäisellä tiedonsiirtoväylällä rahastusjärjestelmään (BusLAN projekti, TEKES 40681/81). Kuljettaja syöttää rahastusjärjestelmän laitteistolle tarvittavat tiedot, josta ne siirretään nyt toteutettavan järjestelmän käyttöön. Rahastusjärjestelmästä linjatunnus voidaan saada kahdella eri tavalla, joita kumpaakin voidaan käyttää järjestelmässä: 1. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kalusto Kuljettaja asettaa rahastusjärjestelmän kautta vuoronumeron. Vuorolla tarkoitetaan tässä yhden bussin ajosuoritusta yhden päivän aikana. Ajosuoritus sisältää ko. bussin kaikki aikataulunmukaiset lähdöt. 2. Yksityisten liikennöitsijöiden kalusto Kuljettaja asettaa rahastusjärjestelmän kautta käytössä olevan linjatunnuksen lähdöittäin. Lähdöllä tarkoitetaan tässä bussin aikataulunmukaista lähtöä linjan päätepysäkiltä. Dataradio välittää järjestelmän keskuslaitteelle tiedon bussin linjatunnuksesta ja ajosuunnasta, ajoneuvotietokoneeseen ohjelmoidusta kalustokoodista (bussin identifiointi) sekä satelliittivastaanottimen tai satelliittien katvealueilla käytetyn paikannusjärjestel- Sivu 6 ( 36)

13 7 män tuottamasta bussin sijaintitiedosta. Lisäksi dataradio lähettää suoraan liikennevaloristeyskojeelle (esim. lyhyen kantaman radiolähettimen avulla) ilmaisuviestin liikennevaloetuuksien toteuttamiseksi luvun 7 mukaisesti. Myös ratkaisu, jossa matkustajainformaatiojärjestelmä ja liikennevaloetuusjärjestelmä käyttävät eri radiolähettimiä voidaan hyväksyä. Bussilaitteet kytketään bussin sähköjärjestelmään päävirtakytkimen kautta siten, että laitteet normaalisti aktivoituvat aina, kun bussin päävirtakytkin avataan. Bussin päävirtakytkimen jälkeen täytyy asentaa katkaisija, josta kuljettaja voi kytkeä bussilaitteet pois toiminnasta esim. laitevian takia. Bussilaitteistojen ohjelmointimuutokset tulee voida tehdä radioteitse. Keskuslaitteisto päivittää automaattisesti radioteitse järjestelmään kuuluvien bussien tietokannat aina, kun se on järjestelmän toiminnan kannalta tarpeen. Järjestelmän toteuttamisessa on huomioitava, että yksittäinen bussi voi liikennöidä kaikilla järjestelmään kuuluvilla linjoilla. Ã /DLWWHLVWROOHÃDVHWHWWDYDWÃYDDWLPXNVHW Laitteiden tulee täyttää ajoneuvokäyttöön tarkoitettujen laitteistojen vaatimukset lämpötilan, iskunkestävyyden, tärinän, pölyn, kosteuden yms. osalta CEN TC 278/WG3:n julkaisemien standardien mukaisesti (lämpöluokka T3, sähkökatkosluokka S2). Ajoneuvon ulkopuolisten antennien tulee kestää konepesun aiheuttamat rasitukset. Ã $MRQHXYRWLHWRNRQH Ã <OHLVWl Bussilaitteiston toimintaa ohjaa busseihin asennettava ajoneuvotietokone. Kuvassa 3.2 on esitetty tärkeimmät ohjattavat prosessit. Sivu 7 ( 36)

14 8 Kuva 3.2 Ajoneuvotietokoneen prosessit Ajoneuvotietokoneen sisäiseen ohjelmamuistiin ohjelmoidaan bussin kalustokoodi ja liikennöitsijätunnus tilaajan toimittaman luettelon mukaisesti. Laitteen ohjelmiston tulee mahdollistaa kalustokoodin ja liikennöitsijätunnuksen muuttaminen jälkikäteen tilaajan toimesta. Ohjelmisto täytyy suojata siten, että koodien yms. muuttaminen on mahdollista vain siihen oikeutetuille henkilöille (esim. salasana tms.). Ratkaisu, jossa liikennöitsijätunnuksen ylläpito tapahtuu järjestelmän keskuslaitteiston tietokannoissa eikä itse ajoneuvossa on myös hyväksyttävissä. Ajoneuvotietokoneen täytyy voida kytkeä tai integroida myöhemmin myös muita, tässä suunnitelmassa määrittelemättömiä oheislaitteita yleisesti käytettyjen sarjaliikenneporttien kautta (esim. linjakilpien ohjaus, ajoneuvon teknisen tilan seuranta). Ajoneuvotietokone tulee varustaa vähintään kahdella "kylmällä" RS-liitännällä tai vastaavalla siten, että myöhemmin bussiin asennettavien järjestelmien liittäminen on mahdollisimman yksinkertaista. Ajoneuvotietokone lukee kuljettajan syöttämän vuoronumeron/linjatunnuksen Oy Inter Marketing Ab:n toimittamalta rahastusjärjestelmästä. Ajoneuvotietokoneen on pidettävä lokilistaa ajoneuvon lähettämistä viesteistä. Listassa on oltava vähintään 100 viimeisintä viestiä. Sivu 8 ( 36)

15 9 Ã 7LHWRNDQQDW Ajoneuvotietokoneen muistiin on tallennettava järjestelmän toiminnan kannalta tarvittavat tietokannat. Tarvittavia tietokantoja ovat ainakin: 1. Reittikuvaukset 2. Pysäkkien tunniste- ja sijaintitiedot koodi 6 ASCII merkkiä selväkielinen nimi 2 x 25 merkkiä (d)gps-paikannusta käytettäessä mahdollisesti tarvittavat koordinaattitiedot 3. Liikennevaloetuuksien ilmaisupisteet ja koodit 4. Laskennalliset ajo-ajat pysäkkiväleittäin eri vuorokauden aikoina (etuajassa/myöhässä-seuranta) 5. Reittikohtaiset aikataulut (yksityiset liikennöitsijät) ja vuorokohtaiset aikataulut (TAKL) 6. Muut tarvittavat tiedot, jotta tässä rakennussuunnitelmassa kuvattu toiminnallisuus voidaan toteuttaa. Ajoneuvotietokoneelle ohjelmoidaan kaikki ko. liikennöitsijän (TAKL, Länsilinjat Oy, Väinö Paunu Oy) paikallisliikenteen hallintajärjestelmään liittyvät reitit. Ajoneuvotietokoneen muisti on mitoitettava siten, että sen kapasiteetista saa olla käytössä korkeintaan 50 % tilanteessa, jossa ajoneuvotietokoneen sisäisen ohjelmoinnin lisäksi ajoneuvotietokoneelle on tallennettu seuraavat tiedot: 50 linjan reittikuvaukset, reittikohtaiset aikataulut, 600 pysäkin tunnistetiedot (koodi 6 merkkiä + selväkielinen nimi 2 x 25 merkkiä) 300 ilmaisupistettä, muut tarvittavat tiedot, jotta tässä rakennussuunnitelmassa kuvattu toiminnallisuus voidaan toteuttaa. Tietokantojen muutokset, esim. reitti- tai aikataulutietojen muuttuessa, suoritetaan radioteitse yöaikaan bussien seisoessa varikolla joko järjestelmän varsinaisen radioverkon tai erillisen varikkoradion kautta. Keskusjärjestelmä ylläpitää listaa busseista, jotka ovat vastaanottaneet tietokantapäivityksen ja tekee automaattisesti hälytyksen niistä busseista, joiden tietokantapäivitys ei ole onnistunut. Mikäli tietokantapäivitys ei ole onnistunut, tulee järjestelmän keskuslaitteiston pystyä ohjaamaan pysäkeillä olevien näyttölaitteiden toimintaa keskuslaitteistossa ylläpidettävien tietojen perusteella bussista saadun linjatunnuksen ja paikannustietojen perusteella. Keskuslaitteisto lähettää tällaisessa tapauksessa kuljettajanäytölle viestin ohjelmiston päivitystarpeesta. Ohjelmistopäivitys suoritetaan joko varikolla tai ajan salliessa bussin seisoessa päätepysäkillä. Sivu 9 ( 36)

16 10 Ã 2KMHOPLVWRSlLYLW\NVHW Ajoneuvotietokoneen ohjelmistoon tehtäviä muutoksia on kahta pääluokkaa: 1. harvoin tehtävät sisäiset ohjelmistomuutokset, jossa lisätään bussilaitteistoon uutta toiminnallisuutta tai korjataan mahdollisia virheitä 2. hitaasti muuttuviin tietokantoihin tehtävät muutokset, esim. liikennevaloetuuksien aktivointipisteet. Kaikki ohjelmistomuutokset tehdään radioteitse yöaikaan bussien seisoessa varikolla joko järjestelmän varsinaisen radioverkon tai erillisen varikkoradion kautta. Keskuslaitteistolla ylläpidetään tietokantaa, jossa on listattuna yksilöitynä jokainen bussilaite ja niissä oleva ohjelmaversio. Liikennevaloetuuspisteiden muutokset aktivoidaan Tampereen kaupungin työasemalta ja niiden päivitys tapahtuu joko kohdassa mainittujen päivitysten yhteydessä samanaikaisesti tai erillispäivityksenä. Ã 5HLWLQÃPLWWDXVODLWWHLVWR Bussilaitteeksi luetaan myös reitin mittauslaitteisto, jonka avulla voidaan rekisteröidä uusia reittejä. Uuden reitin rekisteröinti tapahtuu ajamalla bussilla haluttu reitti läpi ja syöttämällä laitteistolle reitillä olevien pysäkkien koodit. Reitin mittauslaitteiston avulla tallennettu uusi reittitiedosto voidaan siirtää järjestelmän keskustietokoneelle joko: siirtämällä se dataradion välityksellä radioteitse tai tallettamalla mitattu reitti mittauslaitteiston sisäiseen muistiin ja purkamalla tiedot erillisen liitynnän kautta keskuslaitteistolle. Ã %XVVLODLWWHLVWRMHQÃWRLPLQQDQÃWHVWDXV Asennettavat bussilaitteet on varustettava sisäisellä diagnostiikkaohjelmistolla, joka huolehtii laitteistojen toimintakunnon tarkastuksesta automaattisesti aina, kun päävirta kytketään päälle. Diagnostiikkaohjelmistoon tulee ilmoittaa havaitut viat kohdassa 3.6 kuvatulla kuljettajan näytöllä. Yksityiskohtaisempi testaus ja vianhaku voidaan tehdä erillisen kannettavan huoltopäätteen avulla. Sivu 10 ( 36)

17 11 Ã %XVVLHQÃSDLNDQQXV Bussien paikannusta varten asennettavan satelliittivastaanottimen ja satelliittien katvealueilla käytettävän paikannusjärjestelmän tulee mahdollistaa paikannus aina +/- 5 m tarkkuudella. Ajoneuvon paikannuksen tulee olla jatkuvaa. Normaalissa satelliittipaikannuksessa esiintyvän virheen kalibrointi tulee poistaa käyttämällä nk. differentiaalikorjattua paikannusta tai muuta vaihtoehtoista vastaavan paikannustarkkuuden tarjoavaa järjestelmää. Satelliittivastaanottimen sijoituspaikan tulee olla sellainen, että normaalit huoltotoimenpiteet on yksinkertaista suorittaa. Kaikki johdotukset ja liitokset sekä asennukset on tehtävä siten, että ne kestävät normaalien ajo-olosuhteiden rasitukset. Ajoneuvon ulkopuolisen antennin tulee kestää konepesun aiheuttamat rasitukset. Mikäli satelliittien katvealueilla käytettävä paikannusjärjestelmä perustuu kuljetun matkan mittaamiseen ödometrin avulla, tulee ödometrin tuottama pulssimuotoinen tieto olla monistettavissa myös muille oheisjärjestelmille. Ã 0DWNXVWDMDQl\WW Kun paikannuslaitteisto tunnistaa bussin lähteneen pysäkiltä tai ohittaneen pysäkin sillä pysähtymättä, bussin sisälle asennettavassa näyttölaitteessa näytetään seuraavan pysäkin nimi suomeksi (ohjelmallisesti tulee varautua myös ruotsinkielisen pysäkin nimen näyttöön). Näytöllä voidaan mahdollisesti välittää myös muita tietoja, esim. tietoja vaihtoyhteyksistä ja tärkeimmistä kohteista reitin varrella. Mikäli bussi liikenne-esteen tai muun syyn takia joutuu siirtymään poikkeusreitille tulee tämä voida ilmaista siten, että kuljettaja joko sammuttaa näytön tai vaihtaa tekstiksi "Poikkeava reitti ". Vaunuihin asennettavan näyttölaitteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Laitteen ulkomitat maks x 175 x 75 mm Käyttöjännite 24 V DC Yksi tekstirivi noin 75 mm korkeaa tekstiä, vähintään 25 alfanumeerista merkkiä. Matriisi merkkiä kohden (mikäli näyttö on matriisityyppinen): vähintään 7 x 9 pistettä. Myös kirjainten g,j,p,q,y alapitkot näkyviin perusrivin alapuolelle. Myös kirjaimet å,ä,ö,å,ä,ö saatava kunnollisesti näkyviin. Sivu 11 ( 36)

18 12 Ã.XOMHWWDMDQÃQl\WW Kuljettajan näyttö sijoitetaan siten, että käytössä oleva linjatunnus näkyy kuljettajalle normaalissa ajotilanteessa. Näytöllä voidaan näyttää myös keskuskojeen automaattisesti generoimat viestit tai operaattorin manuaalisesti lähettämät viestit. Näytöllä tulee voida näyttää vähintään 10 viimeistä viestiä. Viestit näytetään siten, että uusin viesti näytetään aina ensimmäisenä ja vanhin viesti viimeisenä. Kuittausnäppäimen painallus tuo esiin aikajärjestyksessä seuraavan viestin. Kuljettajan näyttölaitteessa tulee olla näkyvissä onko bussi aikatauluunsa nähden etuajassa vai myöhässä. Se tulee ilmaista esimerkiksi väri- tai muun selvän koodin avulla ja/tai poikkeaman suuntaa ja pituutta osoittavan lukeman avulla. Näyttö on varustettava yhdellä nk. kuittausnäppäimellä, jota painamalla kuljettaja voi kuitata keskuskojeen tai operaattorin lähettämän viestin vastaanotetuksi. Näytöllä näytetään bussilaitteiston käynnistyksen yhteydessä sisäisen itsediagnostiikkatestin tulokset (OK/vikailmoitukset) sekä käytössä oleva ajoneuvotietokoneen ohjelmistoversio. Ã 'DWDUDGLR Dataradio huolehtii tiedonsiirrosta bussin ja järjestelmän keskuslaitteiston välillä. Tiedonsiirtoyhteys on kaksisuuntainen. Bussin paikannus- ja linjatunnustieto täytyy välittää järjestelmän keskuslaitteistolle vähintään 30 sekunnin välein. Radioliikenteessä käytettävien taajuusalueiden tulee olla telehallintokeskuksen määräysten mukaiset. Järjestelmän edelleen laajentaminen luvussa 1 kuvattuun tavoitetilaan ei saa edellyttää laitteistomuutoksia busseissa. Mahdollisten kanavanvalintojen tms. täytyy tapahtua automaattisesti, jos tarjottu järjestelmä edellyttää kanavan vaihtoa linjalla olon aikana. Dataradio lähettää erikseen määritellyiltä ilmaisupisteiltä (esim. lyhyen kantaman radiolähettimen avulla), kulkematta erillisten radiojärjestelmän tukiasemien kautta, viestin liikennevaloristeykselle (ks. luku 7). Sivu 12 ( 36)

19 13 Ã.XOMHWWDMDQÃWRLPLQQRW Kuljettaja syöttää reitille lähtiessään vuoron tunnuksen (TAKL) tai linjan tunnuksen ja ajosuunnan (yksityiset liikennöitsijät) rahastusjärjestelmään liittyvän näppäimistön kautta. Kuljettaja kuittaa keskuslaitteen tai operaattorin lähettämät viestit painamalla kuittausnäppäintä. Ã %XVVLODLWWHHWÃÃRSWLRW 1. Kuulutuslaite Bussin äänentoistojärjestelmän kautta tulee välittää seuraavan pysäkin nimi. Mahdollisesti tullaan välittämään muitakin tietoja, kuten tietoja vaihtoyhteyksistä ja tärkeimmistä kohteista reitin varrella. Vaunuihin tulee asentaa staattiset kuulutusmuistit, jotka on sovitettava vaunun äänentoistolaitteisiin siten, että kuulutukset kytkeytyvät automaattisesti. Vaunujen äänentoistolaitteet eivät sisälly tähän hankintaan. 2. Ajoneuvotietokone välittää dataradion kautta bussiin kytketyn muun mittauslaitteiston tiedot erikseen määriteltyyn osoitteeseen (esim. tienpinnan liukkaus tms. tietoja tielaitoksen liikennekeskukseen). 3. Nk. dummy bus -laite, jossa (d)gps-paikannusta käytettäessä: logiikkayksikkö, jossa kalustokoodi, liitäntä joka lukee rahastuslaitteelta linjatunnuksen ja GPS-järjestelmästä koordinaatit ja ohjaa dataradiota dataradio, joka välittää paikkatiedon ja linjatunnuksen keskuslaitteelle. Sivu 13 ( 36)

20 14 à 5DGLRMlUMHVWHOPl à <OHLQHQÃNXYDXV Radiojärjestelmän pääasiallisena tehtävänä on huolehtia järjestelmään liittyvien bussien ja järjestelmän keskuslaitteiston välisestä tiedonsiirrosta. Lisäksi radiojärjestelmän kautta on mahdollista ohjata myös informaatiolaitteiden näyttöjä. Radiojärjestelmällä tarkoitetaan tässä ajoneuvoihin sekä myöhemmin määriteltäviin informaatiotauluihin ja monitoreihin asennettavien dataradioiden, radiojärjestelmän tukiaseman/tukiasemien (ml. tarvittava antenni ja masto asennuksineen), liikennöitsijöiden varikoille mahdollisesti sijoitettavien varikkoasemien ja radiojärjestelmän ja keskuslaitteiston tiedonsiirtoyhteyden muodostamaa kokonaisuutta. Radiojärjestelmän toimitukseen sisältyy Telehallintokeskuksen edellyttämän radioverkkosuunnitelman laatiminen. Radiojärjestelmä kattaa koko Tampereen seudun joukkoliikennealueen mukaan lukien ympäristökunnat eli Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä ja Kangasala (liite 1). Koko liikennöintialueen kattamiseksi arvioitu tarve on neljä tukiasemaa. Tukiasemista yksi sijoitetaan Näsinneulaan ja muut tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan. Tietoliikennekapasiteetin tukiaseman ja järjestelmän keskuslaitteiston välillä tulee olla vähintään 512 kbit/s. Tukiasema varustetaan varavirtalähteellä, joka syöttää tarvittavan käyttöjännitteen mahdollisten sähkökatkosten yhteydessä. Varavirtalähteen tulee pystyä toimimaan yhtäjaksoisesti 2 tunnin ajan. Sähköjen kytkeytyessä varavirtalähteen tulee kytkeytyä automaattisesti valmiustilaan. Varavirtalähteen päällekytkeytymisestä lähetetään vikailmoitus järjestelmän keskuslaitteistolle ja erilliseen valvontapisteeseen, joka sijoitetaan Tampereelle sijoitettavan liikennekeskuksen tiloihin. Tukiaseman tulee kytkeytyä automaattisesti toimintaan sähköjen kytkeytyessä mikäli sähkökatkos on ollut niin pitkä, että varavirtalähde ei ole taannut keskeytymätöntä toimintaa. Radiojärjestelmä huolehtii tiedonsiirrosta järjestelmän keskuslaitteiston ja bussien välillä. Radiojärjestelmän kapasiteetin pitää olla jo ensimmäisessä vaiheessa riittävä järjestel- Sivu 14 ( 36)

21 15 män tavoitetilannetta silmällä pitäen. Tämä koskee sekä kuuluvuusaluetta, että järjestelmän käyttöön varattavien kanavien lukumäärää, joita tulee olla vähintään kahdeksan (yksi varataan LIVA-etuuksille ja osa varikoille). Lennossa tapahtuviin ajoneuvotietokoneen muistin päivityksiin on varattava tarvittaessa vähintään yksi erillinen kanava (ks ). Dataradiolle asetettavia vaatimuksia on kuvattu edellä kohdassa 3.7. Radiojärjestelmä on toteutettava siten, että järjestelmän toiminnan kannalta haitalliset katvealueet poistetaan asentamalla tarvittavat lisävahvistimet ja niiden edellyttämät lisälaitteet. Kuva 4.1 Radiojärjestelmän liittyminen keskuslaitteistoon. Ã 7LHGRQVLLUWR Järjestelmään kuuluvien bussien sijainti tulee päivittää vähintään 30 sekunnin välein. Bussista keskuskojeelle radiojärjestelmän kautta välitettävän tiedon tulee olla sellaista, että bussi pystytään riittävän tarkasti yksilöimään informaatiojärjestelmän toiminnan edellyttämällä tavalla. Radiojärjestelmään on toteutettava varmistukset siten, että vähintään 95 % bussien lä- Sivu 15 ( 36)

22 16 hettämistä paikannusviesteistä välitetään keskuslaitteistolle. Bussin ajonopeus ei saa vaikuttaa lähetysvarmuuteen laskevasti (ajonopeus vaihtelee normaalisti välillä 0 km/h. 100 km/h.) Radiojärjestelmään on toteutettava varmistukset siten, että vähintään 98 % bussien lähettämistä sisäänkirjoitusviesteistä välittyy keskuslaitteistolle. Ã 5DGLRMlUMHVWHOPlÃÃRSWLRW 1. Järjestelmään kuuluvien bussien sijainti päivitetään 15 sekunnin välein. 2. Liikennöitsijöiden työasemien tiedonsiirto kaapeliverkon sijasta radioverkon kautta. Tällöin on yksikäsitteisesti määriteltävä mahdolliset rajoitukset/varaukset luvussa 6 määriteltyihin toimintojen toteuttamiseen. Sivu 16 ( 36)

23 17 Ã 1l\WW ODLWWHHW Ã <OHLVWl Järjestelmään kuuluvien näyttölaitteiden tehtävänä on antaa joukkoliikenteen matkustajille tosiaikaista informaatiota Tampereen alueen joukkoliikenteen kulusta. Pääasiassa tämä tapahtuu ilmoittamalla joukkoliikenteen pysäkeillä tai muissa joukkoliikennejärjestelmän kannalta tärkeissä pisteissä odotusaika seuraavan bussin saapumiseen. Järjestelmään kuuluu ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa 20 informaatiotaulua, jotka asennetaan 8 pysäkille/pysäkkialueelle (Särkänniemi, Pyynikintori, Metso, Keskustori, Koskipuisto, rautatieasema, Tampere-talo ja TAYS) sekä 6 monitoria, jotka sijoitetaan pääsääntöisesti sisätiloihin (Särkänniemi, Metso, Keskustori/TAKL, rautatieasema Tampere-talo ja TAYS). Informaatiotaulut ja monitorit sijoitetaan liitteessä 3 mainituille paikoille. Informaatiotaulut pystytetään omiin pylväisiinsä, noin 5-10 m pysäkkimerkistä bussin tulosuuntaan riittävän ylös siten, että taulu ei estä pysäkille saapuvan bussin havainnointia, kunnossapitoa tai liikkumista pysäkkialueella. Taulujen kiinnitys jo olemassa oleviin pysäkkirakenteisiin on myös mahdollista. Ã,QIRUPDDWLRWDXOXW Ã 7HNQLVHWÃYDDWLPXNVHW Liitteessä 4 on esitetty informaatiotaulun ohjeellinen mitoituspiirustus, sekä pysäkkiä käyttävien bussilinjojen lukumäärä. Näyttölaitteen mitoituksessa on otettava huomioon tavoitetila, jossa informaatiotaulussa voidaan näyttää kaikki pysäkin kautta kulkevat bussilinjat. Informaatiotaulun yläosassa esitetään pysäkkikohtaiset kiinteät tunnistetiedot. Taulun keskiosassa on kaksirivinen muuttuva kenttä, jossa voidaan esittää järjestelmän keskustietokoneelle esiohjelmoituja viestejä tai vapaamuotoista tekstiä. Alaosassa esitetään bussilinjojen numerot ja reaaliaikainen ennuste siitä, monenko minuutin päästä kunkin linjan kaksi seuraava bussia on tulossa. Taulujen kannatinrakenteena käytetään φ 186 mm pylvästä. Perustusanturan minimikorkeus ulkoasennuksissa on mm. Taulujen tarkka suuntaus suoritetaan asennustöiden yhteydessä. Kannatinrakenteiden tulee mahdollistaa pystysuunnassa +/- 5 asteen säätövara. Sivu 17 ( 36)

24 18 Informaatiotaulujen kotelon runko tulee valmistaa alumiiniprofiilista, muovista tai vastaavasta siten, että rakenne on roiskevesitiivis ja kestää normaalin ilkivallan, tärinän, irtokivien ja aurauslumen aiheuttaman rasituksen. Taulujen on oltava värinsä pitäviä. Kotelossa tulee varautua kondenssiveden poistoon. Kotelo tulee suojata korroosiolta siten, että se säilyy vaurioitumattomana vähintään seitsemän vuotta. Taulun etulevyn tulee olla vähintään 5 mm:n polykarbonaattia tai muuta vastaavat kestävyysominaisuudet omaavaa materiaalia. Heijastuksien poistamiseksi etulevy on pintakäsiteltävä. Etulevyn kiinnityksen tulee olla painevedenpitävä. Kaapelointi tauluille tulee viedä kosketussuojattuna kannatinrakenteissa. Informaatiotaulun yläosa valaistaan sisältä. Informaatiotaulut varustetaan termostaattiohjatulla lämmittimellä huurtumisen ehkäisemiseksi sekä tarvittavalla tuuletuksella. Usein vaihdettavat ja paljon kunnossapitoa vaativat osat tulee sijoittaa siten, että niiden kunnossapito on helppoa taulun takapuolelta taulua irrottamatta. Huoltoluukun on oltava lukittava. Bussin linjanumeron ja odotusajan muuttuvat kentät toteutetaan LED-merkkeinä. Näiden yläpuolella oleva muuttuva kenttä, jossa voidaan esittää vapaamuotoista tekstiä, toteutetaan myös LED:eillä. LED:ien valovoiman säädön täytyy tapahtua automaattisesti, portaattomasti tai vähintään 6 portaisesti ja taulukohtaisesti ulkoisen valaistuksen mukaan. Erivärisille näytöille täytyy kullekin olla oma säätölaite. Informaatiotaulujen luettavuus on teknisin tai rakenteellisin keinoin varmistettava kaikissa valaistusolosuhteissa laajakulmaisesti 1-10 metrin etäisyydellä. Bussin linjatunnukseen täytyy olla käytettävissä vähintään neljä merkkiä, jotka ovat joko numeroita tai kirjaimia. Odotusaika ilmoitetaan kahdella merkillä. Vapaamuotoisen tekstin ilmoittamisessa täytyy olla vähintään 2 x 16 merkkiä, jotka voivat olla kirjaimia tai numeroita. LED-matriisin koko on vähintään 5 x 7. Myös skandi -merkkien (Å,å,Ä,ä,Ö,ö) näyttö on mahdollista. Merkkien vähimmäiskorkeus on 8 cm (vapaamuotoisen tekstin vähimmäiskorkeus on 5 cm). Luettavuuden takia odotusajan osoittavan taulun osan staattisen tilan on oltava joka vaihdon jälkeen vähintään 10 s. Informaatiotaulun yhteyteen asennetaan lämpömittari. Informaatiotauluissa kotelon sisällä tulee olla merkkilamput tai vastaavat, joista käy ilmi kyseisessä opasteessa olevat häiriöt ja viat. Taulun ohjausjärjestelmän tulee sisältää itsediagnostiikkaa, joka häiriötilanteissa poistaa virheelliset tai puutteelliset näytöt ja ilmoittaa häiriöistä keskuslaitteistolle. Itsediagnostiikan vikaantuessa tulee näyttötaulu voida kytkeä pimeäksi keskuslaitteistolta. Näyttötaulun tulee mennä automaattisesti pimeäksi, mikäli keskusohjaus katkeaa. Sivu 18 ( 36)

,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7

,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 PARAS 1 Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä 2002 Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä 2002 Rakennussuunnitelma AP 98 TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 4 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42)

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ

VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ 1. Tietojärjestelmän yleisluontoinen kuvailu 2. Saapuvien ulkomaisten julkaisujen käsittely 3. Haku tietokannasta Internetin kautta Vaihdot ja kehitys seminaari Tieteiden

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua A Lista Sinulle on annettu lista, joka sisältää kokonaisluvut 1, 2,, n jossakin järjestyksessä. Tehtäväsi on järjestää luvut pienimmästä suurimpaan käyttäen seuraavia operaatioita: S: siirtää listan ensimmäisen

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Millosemeni

Harjoitustyö 3 - Millosemeni Harjoitustyö 3 - Millosemeni Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuillaan Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen reaaliaikaiseen seurantaan. Näinpä erilaisille

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta.

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Vastauksia kysymyksiin Miten hahmon saa hyppäämään? Yksinkertaisen hypyn

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla? Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ruudulla näkyvästä valikosta

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS JILMO JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: 1.2 2.1.2004 VERSIONHALLINTALUETTELO Laatija: Tarkastaja: Tiedosto: Arkistoviite: Hyväksynyt: Jarkko Vehkala JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: Muutettu kohta

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 TILANNEKATSAUS HANKKEESTA JENKA - JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUDET JOKAISEEN KAUPUNKIIN Kslk 2008-40 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä

Lisätiedot

Vivago Domi -hälytyskriteerit

Vivago Domi -hälytyskriteerit Vivago Domi -hälytyskriteerit 100: Turvahälytys Care-kellosta tai Vivago Domi Point -tukiasemasta on muodostettu hälytys. 150: Poikkeava vireystila Kuva 1. Vivago Care -kello Kuva 2. Vivago Domi Point

Lisätiedot

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin. TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin. TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn Column Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Hintakuvasto TwinColumn TwinColumn Rec REP, Com TwinTouch MultiColumn multimediavaunut edulliset näyttövaunut erikoismallit kosketusnäytöille Nelikko

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot