7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy Tampereen Viatek Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy"

Transkriptio

1

2

3

4

5 7$03(5((1Ã3$,.$//,6/,,.(17((1Ã+$//,17$-b5-(67(/0bà 5$.( ,7(/0$,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja tavoitteet Yleiset vaatimukset Bussilaitteisto Yleinen kuvaus Laitteistolle asetettavat vaatimukset Ajoneuvotietokone Yleistä Tietokannat Ohjelmistopäivitykset Reitin mittauslaitteisto Bussilaitteistojen toiminnan testaus Bussien paikannus Matkustajanäyttö Kuljettajan näyttö Dataradio Kuljettajan toiminnot Bussilaitteet - optiot Radiojärjestelmä Yleinen kuvaus Tiedonsiirto Radiojärjestelmä - optiot Näyttölaitteet Yleistä Informaatiotaulut Tekniset vaatimukset Toiminnalliset vaatimukset Monitorit Tietoliikenne näyttölaitteiden ja keskuksen välillä Keskuslaitteisto Yleistä Tekninen laitteisto Prosessit Ohjelmistot Yleistä Käyttöliittymät... 23

6 Yleistä Reaaliaikaiset näytöt Tietokantojen hallinta Tilastot Etävalvonta / hälytykset Muut vaatimukset Liitännät Työasemat Yleistä Keskuslaitteisto TAKL-työasema Liikennöitsijän työasema (Väinö Paunu Oy) Liikennöitsijän työasema (Länsilinjat Oy) Tampereen kaupungin työasema Liikennekeskus Optiot Liikennevaloetuudet Ajoneuvot Risteyslaitteisto Keskuslaitteiston työasematoiminnot Tiedonsiirto ja sähkönsyöttö Tiedonsiirto Sähkönsyöttö Asennus ja sähkötyöt Optiot Keskustorin vaihtuva laituriohjaus LIITTEET 1. Linjastokartta 2. Pilottivaiheen linjat keskusta-alueella 3. Taulujen ja monitorien sijainti 4. Näyttötaulun ohjeellinen mittakuva 5. Ohjauskeskuksen ja työasemien alustava sijainti 6. Pilottivaiheessa toteutettavat bussietuisuudet 7. Pysäkkien yhdyskaapelointi nykyisessä liikennevaloverkossa

7 1 Ã 7\ QÃWDXVWDÃMDÃWDYRLWWHHW Tampereen kaupungin liikennelaitoksen, Tampereen kaupungin ja liikenneministeriön yhteistyönä valmistui maaliskuussa 1998 hankesuunnitelma Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä Suunnitelmassa tarkasteltiin paikallisliikenteen hallintajärjestelmän käyttömahdollisuuksia ja arvioitiin millaisia ovat Tampereen seudulle mahdollisesti vuoteen 2002 mennessä toteutettavien järjestelmien tavoitteet, laajuus, hyödyt ja kustannukset. Hankesuunnitelman perusteella päätettiin, että Tampereen seudulla toteutetaan paikallisliikenteen hallintajärjestelmä, joka pitkällä tähtäimellä kattaa Tampereen sisäisen liikenteen lisäksi myös seutuliikenteen. Rakennussuunnitelma on tehty Tampereen kaupungin liikennelaitoksen, Tampereen kaupungin, Hämeen tiepiirin ja Liikenneministeriön toimeksiannosta. Työhön ovat osallistuneet tilaajien puolelta yli-insinööri Seppo Öörni LM:stä, suunnittelupäällikkö Matti Rainio ja DI Kirsi Koski TAKL:sta, liikenneinsinööri Risto Laaksonen ja DI Reijo Väliharju Tampereen kaupungilta sekä Heikki Ikonen Hämeen tiepiiristä. Työhön ovat myös osallistuneet liikennejohtaja Jarmo Paunu Väinö Paunu Oy:stä, toimitusjohtaja Jorma Penttilä Länsilinjat Oy:stä sekä alueasiamies Tuomo Kojo Linja-autoliitosta. Suunnitelma on laadittu Viatek Oy:n (Espoon yksikkö) ja :n yhteistyönä. Päävastuuhenkilönä on ollut Juhani Vehviläinen Viatek Oy:stä. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet myös toimialapäällikkö Rauno Laitinen Viatek Oy:stä sekä toimitusjohtaja Markku Toiviainen ja insinööri Pia Tuupanen Tampereen Viatek Oy:stä. Hankkeeseen osallistuvat pilottivaiheessa: Liikenneministeriö, Tampereen kaupungin liikennelaitos, Tampereen kaupunki, tielaitos / Hämeen tiepiiri, Väinö Paunu Oy ja Länsilinjat Oy. Seudulliseksi järjestelmäksi laajentamisen yhteydessä hankkeeseen tulenevat mukaan myös ympäristökunnat, muut Tampereen seudun yksityiset liikennöitsijät sekä Pirkanmaan liitto. Paikallisliikenteen hallintajärjestelmän pilottijärjestelmän on tarkoitus olla valmis syksyllä 2000 ja tavoitetilan Tampereen seudulla on 46 bussilinjaa, joista 25 on Tampereen kaupungin liikennelaitoksen hoidossa ja 21 yksityisten liikenteenharjoittajien hoidossa. Raportin liitteenä 1 olevassa linjakartassa on esitetty Tampereen seudun joukkoliikennelinjat. Liitteessä 2 on esitetty pilottivaiheen linjat keskusta-alueella. Vuosittain joukkoliikenteessä matkustaa n. 34,5 miljoonaa matkustajaa. Sisäisessä liikenteessä matkustajia on n. 30 milj.ãja seutuliikenteessä n. 4,5 milj. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella on käytössä 160 bussia. Koko kaupunkialueella kaluston määrä Sivu 1 ( 36)

8 2 on 300 kun otetaan mukaan yksityiset liikenteenharjoittajat. Tässä rakennussuunnitelmassa kuvataan tekniset ja toiminnalliset vaatimukset järjestelmälle, joka: antaa reaaliaikaista matkustajainformaatiota pysäkeillä Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjoilta numero 16 (Kissanmaa Lentävänniemi) ja 22 (Annala Haukiluoma), Väinö Paunu Oy:n linjalta numero 70 (Nokia Kangasala - Tampere) sekä Länsilinjat Oy:n linjalta numero 80/85/86 (Ylöjärven suunta). ja johon järjestelmään liittyen linjoilla 16, 22,70 ja 80/85/86 liikkuvat ajoneuvot varustetaan ajoneuvoilmaisimilla ja ohjelmoidaan tässä rakennussuunnitelmassa määriteltyihin liikennevaloristeyksiin joukkoliikenteen liikennevaloetuudet, jotta linjojen reittinopeuksia saadaan nostetuksi ja kulun säännöllisyyttä parannetuksi ja jonka keskuslaitteisto tarjoaa liikenteenharjoittajille monipuolisia työkaluja liittyen kaluston hallintaan ja liikennesuunnitteluun ja joka on laajennettavissa tavoitetilaan vuoteen 2002 mennessä järjestelmäksi, johon on liitetty kaikkiaan 300 bussia ja reaaliaikaista informaatiota tarjotaan 200 näyttölaitteen kautta. Internetin kautta reaaliaikaista informaatiota voidaan jakaa kaikista seudun pysäkeistä. Liikennevaloetuudet varaudutaan toteuttamaan kaikkiaan noin sadassa risteyksessä. Sivu 2 ( 36)

9 3 Kuva 1.1 Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä. Sivu 3 ( 36)

10 4 Ã <OHLVHWÃYDDWLPXNVHW Tässä rakennussuunnitelmassa esitetään Tampereen kaupungin paikallisliikenteen hallintajärjestelmän toiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet ja kalusteet valmistetaan tämän suunnitelman ja sen liitteiden sekä mahdollisten myöhemmin annettavien lisäohjeiden mukaisesti. Laitteiden tulee täyttää niille asetetut ympäristövaatimukset. Asennustöiden suorittamisessa tulee käyttää hyväksi ammattitaitoista työvoimaa. Lisäksi on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä ja niitä täydentäviä tiedonantoja sekä virtaa jakavan energialaitoksen mahdollisia erikoismääräyksiä. Laitteiden tulee täyttää EMC säädösten mukaiset vaatimukset ja niiden tulee olla CE hyväksyttyjä. Kaikkien järjestelmään kuuluvien laitteiden ja niiden käyttämien ohjelmistojen yhteensopivuus on testattava ennen järjestelmän käyttöönottoa ja sitä edeltävää koekäyttöä. Koekäytöllä tarkoitetaan kaikkien laitteiden toiminnan ja kytkentöjen tarkastusta sekä järjestelmän säätöä täyteen käyttökuntoon toimimaan suunnitelman mukaisesti. Kaikkien järjestelmään kuuluvien ohjelmistojen ja laitteiden ohjelmointi tulee toteuttaa voimassa olevien standardien mukaan siten, että toteutettava järjestelmä on avoin. Kaikki järjestelmään liittyvät rajapinnat tulee avata siten, että järjestelmän laajentaminen myöhemmissä vaiheissa ei ole laitetoimittajariippuvainen. Sivu 4 ( 36)

11 5 Ã %XVVLODLWWHLVWR Ã <OHLQHQÃNXYDXV Bussilaitteiston pääasialliset tehtävät Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmässä ovat: 1. Välittää paikallisliikenteen hallintajärjestelmän keskuslaitteistolle tieto bussin paikasta ja ajettavasta reitistä. 2. Välittää bussiin asennetulle rahastuslaitejärjestelmälle tieto bussin paikasta. 3. Välittää halutuissa pisteissä liikennevalo-ohjattuihin risteyksiin pyyntö joukkoliikenne-etuudesta ja/tai kuitata jo toteutunut etuus. 4. Välittää bussin kuljettajalle tieto bussin aikataulussa pysymisestä. 5. Välittää myöhemmin mahdollisesti asennettavan sisäisen näyttölaitteen välityksellä informaatiota bussin matkustajille (seuraava pysäkki tai muu matkustajille välitettävä tiedotus). Paikallisliikenteen hallintajärjestelmän edellyttämät bussilaitteet ovat: ajoneuvolaitteiston eri moduuleita ohjaava ajoneuvotietokone dataradio antenneineen kuljettajan näyttö satelliittivastaanotin antenneineen järjestelmä paikannukseen satelliittien katvealueilla virransyöttö edellisille tarvittavat yhteyskaapelit tarvittavat katkaisijat, kannakkeet ja asennustarvikkeet Sivu 5 ( 36)

12 6 Kuva 3.1 Ajoneuvolaitteisto Bussin lähtiessä päätepysäkiltä, saadaan linjatunnus nykyisin käytössä olevasta rahastusjärjestelmästä, jonka on toimittanut Oy Inter Marketing Ab. Toteutettavan järjestelmän ajoneuvotietokone kytketään mahdollisimman hyvin tulossa olevaa CEN278/WG3 CANopen standardia noudattavalla ajoneuvon sisäisellä tiedonsiirtoväylällä rahastusjärjestelmään (BusLAN projekti, TEKES 40681/81). Kuljettaja syöttää rahastusjärjestelmän laitteistolle tarvittavat tiedot, josta ne siirretään nyt toteutettavan järjestelmän käyttöön. Rahastusjärjestelmästä linjatunnus voidaan saada kahdella eri tavalla, joita kumpaakin voidaan käyttää järjestelmässä: 1. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kalusto Kuljettaja asettaa rahastusjärjestelmän kautta vuoronumeron. Vuorolla tarkoitetaan tässä yhden bussin ajosuoritusta yhden päivän aikana. Ajosuoritus sisältää ko. bussin kaikki aikataulunmukaiset lähdöt. 2. Yksityisten liikennöitsijöiden kalusto Kuljettaja asettaa rahastusjärjestelmän kautta käytössä olevan linjatunnuksen lähdöittäin. Lähdöllä tarkoitetaan tässä bussin aikataulunmukaista lähtöä linjan päätepysäkiltä. Dataradio välittää järjestelmän keskuslaitteelle tiedon bussin linjatunnuksesta ja ajosuunnasta, ajoneuvotietokoneeseen ohjelmoidusta kalustokoodista (bussin identifiointi) sekä satelliittivastaanottimen tai satelliittien katvealueilla käytetyn paikannusjärjestel- Sivu 6 ( 36)

13 7 män tuottamasta bussin sijaintitiedosta. Lisäksi dataradio lähettää suoraan liikennevaloristeyskojeelle (esim. lyhyen kantaman radiolähettimen avulla) ilmaisuviestin liikennevaloetuuksien toteuttamiseksi luvun 7 mukaisesti. Myös ratkaisu, jossa matkustajainformaatiojärjestelmä ja liikennevaloetuusjärjestelmä käyttävät eri radiolähettimiä voidaan hyväksyä. Bussilaitteet kytketään bussin sähköjärjestelmään päävirtakytkimen kautta siten, että laitteet normaalisti aktivoituvat aina, kun bussin päävirtakytkin avataan. Bussin päävirtakytkimen jälkeen täytyy asentaa katkaisija, josta kuljettaja voi kytkeä bussilaitteet pois toiminnasta esim. laitevian takia. Bussilaitteistojen ohjelmointimuutokset tulee voida tehdä radioteitse. Keskuslaitteisto päivittää automaattisesti radioteitse järjestelmään kuuluvien bussien tietokannat aina, kun se on järjestelmän toiminnan kannalta tarpeen. Järjestelmän toteuttamisessa on huomioitava, että yksittäinen bussi voi liikennöidä kaikilla järjestelmään kuuluvilla linjoilla. Ã /DLWWHLVWROOHÃDVHWHWWDYDWÃYDDWLPXNVHW Laitteiden tulee täyttää ajoneuvokäyttöön tarkoitettujen laitteistojen vaatimukset lämpötilan, iskunkestävyyden, tärinän, pölyn, kosteuden yms. osalta CEN TC 278/WG3:n julkaisemien standardien mukaisesti (lämpöluokka T3, sähkökatkosluokka S2). Ajoneuvon ulkopuolisten antennien tulee kestää konepesun aiheuttamat rasitukset. Ã $MRQHXYRWLHWRNRQH Ã <OHLVWl Bussilaitteiston toimintaa ohjaa busseihin asennettava ajoneuvotietokone. Kuvassa 3.2 on esitetty tärkeimmät ohjattavat prosessit. Sivu 7 ( 36)

14 8 Kuva 3.2 Ajoneuvotietokoneen prosessit Ajoneuvotietokoneen sisäiseen ohjelmamuistiin ohjelmoidaan bussin kalustokoodi ja liikennöitsijätunnus tilaajan toimittaman luettelon mukaisesti. Laitteen ohjelmiston tulee mahdollistaa kalustokoodin ja liikennöitsijätunnuksen muuttaminen jälkikäteen tilaajan toimesta. Ohjelmisto täytyy suojata siten, että koodien yms. muuttaminen on mahdollista vain siihen oikeutetuille henkilöille (esim. salasana tms.). Ratkaisu, jossa liikennöitsijätunnuksen ylläpito tapahtuu järjestelmän keskuslaitteiston tietokannoissa eikä itse ajoneuvossa on myös hyväksyttävissä. Ajoneuvotietokoneen täytyy voida kytkeä tai integroida myöhemmin myös muita, tässä suunnitelmassa määrittelemättömiä oheislaitteita yleisesti käytettyjen sarjaliikenneporttien kautta (esim. linjakilpien ohjaus, ajoneuvon teknisen tilan seuranta). Ajoneuvotietokone tulee varustaa vähintään kahdella "kylmällä" RS-liitännällä tai vastaavalla siten, että myöhemmin bussiin asennettavien järjestelmien liittäminen on mahdollisimman yksinkertaista. Ajoneuvotietokone lukee kuljettajan syöttämän vuoronumeron/linjatunnuksen Oy Inter Marketing Ab:n toimittamalta rahastusjärjestelmästä. Ajoneuvotietokoneen on pidettävä lokilistaa ajoneuvon lähettämistä viesteistä. Listassa on oltava vähintään 100 viimeisintä viestiä. Sivu 8 ( 36)

15 9 Ã 7LHWRNDQQDW Ajoneuvotietokoneen muistiin on tallennettava järjestelmän toiminnan kannalta tarvittavat tietokannat. Tarvittavia tietokantoja ovat ainakin: 1. Reittikuvaukset 2. Pysäkkien tunniste- ja sijaintitiedot koodi 6 ASCII merkkiä selväkielinen nimi 2 x 25 merkkiä (d)gps-paikannusta käytettäessä mahdollisesti tarvittavat koordinaattitiedot 3. Liikennevaloetuuksien ilmaisupisteet ja koodit 4. Laskennalliset ajo-ajat pysäkkiväleittäin eri vuorokauden aikoina (etuajassa/myöhässä-seuranta) 5. Reittikohtaiset aikataulut (yksityiset liikennöitsijät) ja vuorokohtaiset aikataulut (TAKL) 6. Muut tarvittavat tiedot, jotta tässä rakennussuunnitelmassa kuvattu toiminnallisuus voidaan toteuttaa. Ajoneuvotietokoneelle ohjelmoidaan kaikki ko. liikennöitsijän (TAKL, Länsilinjat Oy, Väinö Paunu Oy) paikallisliikenteen hallintajärjestelmään liittyvät reitit. Ajoneuvotietokoneen muisti on mitoitettava siten, että sen kapasiteetista saa olla käytössä korkeintaan 50 % tilanteessa, jossa ajoneuvotietokoneen sisäisen ohjelmoinnin lisäksi ajoneuvotietokoneelle on tallennettu seuraavat tiedot: 50 linjan reittikuvaukset, reittikohtaiset aikataulut, 600 pysäkin tunnistetiedot (koodi 6 merkkiä + selväkielinen nimi 2 x 25 merkkiä) 300 ilmaisupistettä, muut tarvittavat tiedot, jotta tässä rakennussuunnitelmassa kuvattu toiminnallisuus voidaan toteuttaa. Tietokantojen muutokset, esim. reitti- tai aikataulutietojen muuttuessa, suoritetaan radioteitse yöaikaan bussien seisoessa varikolla joko järjestelmän varsinaisen radioverkon tai erillisen varikkoradion kautta. Keskusjärjestelmä ylläpitää listaa busseista, jotka ovat vastaanottaneet tietokantapäivityksen ja tekee automaattisesti hälytyksen niistä busseista, joiden tietokantapäivitys ei ole onnistunut. Mikäli tietokantapäivitys ei ole onnistunut, tulee järjestelmän keskuslaitteiston pystyä ohjaamaan pysäkeillä olevien näyttölaitteiden toimintaa keskuslaitteistossa ylläpidettävien tietojen perusteella bussista saadun linjatunnuksen ja paikannustietojen perusteella. Keskuslaitteisto lähettää tällaisessa tapauksessa kuljettajanäytölle viestin ohjelmiston päivitystarpeesta. Ohjelmistopäivitys suoritetaan joko varikolla tai ajan salliessa bussin seisoessa päätepysäkillä. Sivu 9 ( 36)

16 10 Ã 2KMHOPLVWRSlLYLW\NVHW Ajoneuvotietokoneen ohjelmistoon tehtäviä muutoksia on kahta pääluokkaa: 1. harvoin tehtävät sisäiset ohjelmistomuutokset, jossa lisätään bussilaitteistoon uutta toiminnallisuutta tai korjataan mahdollisia virheitä 2. hitaasti muuttuviin tietokantoihin tehtävät muutokset, esim. liikennevaloetuuksien aktivointipisteet. Kaikki ohjelmistomuutokset tehdään radioteitse yöaikaan bussien seisoessa varikolla joko järjestelmän varsinaisen radioverkon tai erillisen varikkoradion kautta. Keskuslaitteistolla ylläpidetään tietokantaa, jossa on listattuna yksilöitynä jokainen bussilaite ja niissä oleva ohjelmaversio. Liikennevaloetuuspisteiden muutokset aktivoidaan Tampereen kaupungin työasemalta ja niiden päivitys tapahtuu joko kohdassa mainittujen päivitysten yhteydessä samanaikaisesti tai erillispäivityksenä. Ã 5HLWLQÃPLWWDXVODLWWHLVWR Bussilaitteeksi luetaan myös reitin mittauslaitteisto, jonka avulla voidaan rekisteröidä uusia reittejä. Uuden reitin rekisteröinti tapahtuu ajamalla bussilla haluttu reitti läpi ja syöttämällä laitteistolle reitillä olevien pysäkkien koodit. Reitin mittauslaitteiston avulla tallennettu uusi reittitiedosto voidaan siirtää järjestelmän keskustietokoneelle joko: siirtämällä se dataradion välityksellä radioteitse tai tallettamalla mitattu reitti mittauslaitteiston sisäiseen muistiin ja purkamalla tiedot erillisen liitynnän kautta keskuslaitteistolle. Ã %XVVLODLWWHLVWRMHQÃWRLPLQQDQÃWHVWDXV Asennettavat bussilaitteet on varustettava sisäisellä diagnostiikkaohjelmistolla, joka huolehtii laitteistojen toimintakunnon tarkastuksesta automaattisesti aina, kun päävirta kytketään päälle. Diagnostiikkaohjelmistoon tulee ilmoittaa havaitut viat kohdassa 3.6 kuvatulla kuljettajan näytöllä. Yksityiskohtaisempi testaus ja vianhaku voidaan tehdä erillisen kannettavan huoltopäätteen avulla. Sivu 10 ( 36)

17 11 Ã %XVVLHQÃSDLNDQQXV Bussien paikannusta varten asennettavan satelliittivastaanottimen ja satelliittien katvealueilla käytettävän paikannusjärjestelmän tulee mahdollistaa paikannus aina +/- 5 m tarkkuudella. Ajoneuvon paikannuksen tulee olla jatkuvaa. Normaalissa satelliittipaikannuksessa esiintyvän virheen kalibrointi tulee poistaa käyttämällä nk. differentiaalikorjattua paikannusta tai muuta vaihtoehtoista vastaavan paikannustarkkuuden tarjoavaa järjestelmää. Satelliittivastaanottimen sijoituspaikan tulee olla sellainen, että normaalit huoltotoimenpiteet on yksinkertaista suorittaa. Kaikki johdotukset ja liitokset sekä asennukset on tehtävä siten, että ne kestävät normaalien ajo-olosuhteiden rasitukset. Ajoneuvon ulkopuolisen antennin tulee kestää konepesun aiheuttamat rasitukset. Mikäli satelliittien katvealueilla käytettävä paikannusjärjestelmä perustuu kuljetun matkan mittaamiseen ödometrin avulla, tulee ödometrin tuottama pulssimuotoinen tieto olla monistettavissa myös muille oheisjärjestelmille. Ã 0DWNXVWDMDQl\WW Kun paikannuslaitteisto tunnistaa bussin lähteneen pysäkiltä tai ohittaneen pysäkin sillä pysähtymättä, bussin sisälle asennettavassa näyttölaitteessa näytetään seuraavan pysäkin nimi suomeksi (ohjelmallisesti tulee varautua myös ruotsinkielisen pysäkin nimen näyttöön). Näytöllä voidaan mahdollisesti välittää myös muita tietoja, esim. tietoja vaihtoyhteyksistä ja tärkeimmistä kohteista reitin varrella. Mikäli bussi liikenne-esteen tai muun syyn takia joutuu siirtymään poikkeusreitille tulee tämä voida ilmaista siten, että kuljettaja joko sammuttaa näytön tai vaihtaa tekstiksi "Poikkeava reitti ". Vaunuihin asennettavan näyttölaitteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Laitteen ulkomitat maks x 175 x 75 mm Käyttöjännite 24 V DC Yksi tekstirivi noin 75 mm korkeaa tekstiä, vähintään 25 alfanumeerista merkkiä. Matriisi merkkiä kohden (mikäli näyttö on matriisityyppinen): vähintään 7 x 9 pistettä. Myös kirjainten g,j,p,q,y alapitkot näkyviin perusrivin alapuolelle. Myös kirjaimet å,ä,ö,å,ä,ö saatava kunnollisesti näkyviin. Sivu 11 ( 36)

18 12 Ã.XOMHWWDMDQÃQl\WW Kuljettajan näyttö sijoitetaan siten, että käytössä oleva linjatunnus näkyy kuljettajalle normaalissa ajotilanteessa. Näytöllä voidaan näyttää myös keskuskojeen automaattisesti generoimat viestit tai operaattorin manuaalisesti lähettämät viestit. Näytöllä tulee voida näyttää vähintään 10 viimeistä viestiä. Viestit näytetään siten, että uusin viesti näytetään aina ensimmäisenä ja vanhin viesti viimeisenä. Kuittausnäppäimen painallus tuo esiin aikajärjestyksessä seuraavan viestin. Kuljettajan näyttölaitteessa tulee olla näkyvissä onko bussi aikatauluunsa nähden etuajassa vai myöhässä. Se tulee ilmaista esimerkiksi väri- tai muun selvän koodin avulla ja/tai poikkeaman suuntaa ja pituutta osoittavan lukeman avulla. Näyttö on varustettava yhdellä nk. kuittausnäppäimellä, jota painamalla kuljettaja voi kuitata keskuskojeen tai operaattorin lähettämän viestin vastaanotetuksi. Näytöllä näytetään bussilaitteiston käynnistyksen yhteydessä sisäisen itsediagnostiikkatestin tulokset (OK/vikailmoitukset) sekä käytössä oleva ajoneuvotietokoneen ohjelmistoversio. Ã 'DWDUDGLR Dataradio huolehtii tiedonsiirrosta bussin ja järjestelmän keskuslaitteiston välillä. Tiedonsiirtoyhteys on kaksisuuntainen. Bussin paikannus- ja linjatunnustieto täytyy välittää järjestelmän keskuslaitteistolle vähintään 30 sekunnin välein. Radioliikenteessä käytettävien taajuusalueiden tulee olla telehallintokeskuksen määräysten mukaiset. Järjestelmän edelleen laajentaminen luvussa 1 kuvattuun tavoitetilaan ei saa edellyttää laitteistomuutoksia busseissa. Mahdollisten kanavanvalintojen tms. täytyy tapahtua automaattisesti, jos tarjottu järjestelmä edellyttää kanavan vaihtoa linjalla olon aikana. Dataradio lähettää erikseen määritellyiltä ilmaisupisteiltä (esim. lyhyen kantaman radiolähettimen avulla), kulkematta erillisten radiojärjestelmän tukiasemien kautta, viestin liikennevaloristeykselle (ks. luku 7). Sivu 12 ( 36)

19 13 Ã.XOMHWWDMDQÃWRLPLQQRW Kuljettaja syöttää reitille lähtiessään vuoron tunnuksen (TAKL) tai linjan tunnuksen ja ajosuunnan (yksityiset liikennöitsijät) rahastusjärjestelmään liittyvän näppäimistön kautta. Kuljettaja kuittaa keskuslaitteen tai operaattorin lähettämät viestit painamalla kuittausnäppäintä. Ã %XVVLODLWWHHWÃÃRSWLRW 1. Kuulutuslaite Bussin äänentoistojärjestelmän kautta tulee välittää seuraavan pysäkin nimi. Mahdollisesti tullaan välittämään muitakin tietoja, kuten tietoja vaihtoyhteyksistä ja tärkeimmistä kohteista reitin varrella. Vaunuihin tulee asentaa staattiset kuulutusmuistit, jotka on sovitettava vaunun äänentoistolaitteisiin siten, että kuulutukset kytkeytyvät automaattisesti. Vaunujen äänentoistolaitteet eivät sisälly tähän hankintaan. 2. Ajoneuvotietokone välittää dataradion kautta bussiin kytketyn muun mittauslaitteiston tiedot erikseen määriteltyyn osoitteeseen (esim. tienpinnan liukkaus tms. tietoja tielaitoksen liikennekeskukseen). 3. Nk. dummy bus -laite, jossa (d)gps-paikannusta käytettäessä: logiikkayksikkö, jossa kalustokoodi, liitäntä joka lukee rahastuslaitteelta linjatunnuksen ja GPS-järjestelmästä koordinaatit ja ohjaa dataradiota dataradio, joka välittää paikkatiedon ja linjatunnuksen keskuslaitteelle. Sivu 13 ( 36)

20 14 à 5DGLRMlUMHVWHOPl à <OHLQHQÃNXYDXV Radiojärjestelmän pääasiallisena tehtävänä on huolehtia järjestelmään liittyvien bussien ja järjestelmän keskuslaitteiston välisestä tiedonsiirrosta. Lisäksi radiojärjestelmän kautta on mahdollista ohjata myös informaatiolaitteiden näyttöjä. Radiojärjestelmällä tarkoitetaan tässä ajoneuvoihin sekä myöhemmin määriteltäviin informaatiotauluihin ja monitoreihin asennettavien dataradioiden, radiojärjestelmän tukiaseman/tukiasemien (ml. tarvittava antenni ja masto asennuksineen), liikennöitsijöiden varikoille mahdollisesti sijoitettavien varikkoasemien ja radiojärjestelmän ja keskuslaitteiston tiedonsiirtoyhteyden muodostamaa kokonaisuutta. Radiojärjestelmän toimitukseen sisältyy Telehallintokeskuksen edellyttämän radioverkkosuunnitelman laatiminen. Radiojärjestelmä kattaa koko Tampereen seudun joukkoliikennealueen mukaan lukien ympäristökunnat eli Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä ja Kangasala (liite 1). Koko liikennöintialueen kattamiseksi arvioitu tarve on neljä tukiasemaa. Tukiasemista yksi sijoitetaan Näsinneulaan ja muut tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan. Tietoliikennekapasiteetin tukiaseman ja järjestelmän keskuslaitteiston välillä tulee olla vähintään 512 kbit/s. Tukiasema varustetaan varavirtalähteellä, joka syöttää tarvittavan käyttöjännitteen mahdollisten sähkökatkosten yhteydessä. Varavirtalähteen tulee pystyä toimimaan yhtäjaksoisesti 2 tunnin ajan. Sähköjen kytkeytyessä varavirtalähteen tulee kytkeytyä automaattisesti valmiustilaan. Varavirtalähteen päällekytkeytymisestä lähetetään vikailmoitus järjestelmän keskuslaitteistolle ja erilliseen valvontapisteeseen, joka sijoitetaan Tampereelle sijoitettavan liikennekeskuksen tiloihin. Tukiaseman tulee kytkeytyä automaattisesti toimintaan sähköjen kytkeytyessä mikäli sähkökatkos on ollut niin pitkä, että varavirtalähde ei ole taannut keskeytymätöntä toimintaa. Radiojärjestelmä huolehtii tiedonsiirrosta järjestelmän keskuslaitteiston ja bussien välillä. Radiojärjestelmän kapasiteetin pitää olla jo ensimmäisessä vaiheessa riittävä järjestel- Sivu 14 ( 36)

21 15 män tavoitetilannetta silmällä pitäen. Tämä koskee sekä kuuluvuusaluetta, että järjestelmän käyttöön varattavien kanavien lukumäärää, joita tulee olla vähintään kahdeksan (yksi varataan LIVA-etuuksille ja osa varikoille). Lennossa tapahtuviin ajoneuvotietokoneen muistin päivityksiin on varattava tarvittaessa vähintään yksi erillinen kanava (ks ). Dataradiolle asetettavia vaatimuksia on kuvattu edellä kohdassa 3.7. Radiojärjestelmä on toteutettava siten, että järjestelmän toiminnan kannalta haitalliset katvealueet poistetaan asentamalla tarvittavat lisävahvistimet ja niiden edellyttämät lisälaitteet. Kuva 4.1 Radiojärjestelmän liittyminen keskuslaitteistoon. Ã 7LHGRQVLLUWR Järjestelmään kuuluvien bussien sijainti tulee päivittää vähintään 30 sekunnin välein. Bussista keskuskojeelle radiojärjestelmän kautta välitettävän tiedon tulee olla sellaista, että bussi pystytään riittävän tarkasti yksilöimään informaatiojärjestelmän toiminnan edellyttämällä tavalla. Radiojärjestelmään on toteutettava varmistukset siten, että vähintään 95 % bussien lä- Sivu 15 ( 36)

22 16 hettämistä paikannusviesteistä välitetään keskuslaitteistolle. Bussin ajonopeus ei saa vaikuttaa lähetysvarmuuteen laskevasti (ajonopeus vaihtelee normaalisti välillä 0 km/h. 100 km/h.) Radiojärjestelmään on toteutettava varmistukset siten, että vähintään 98 % bussien lähettämistä sisäänkirjoitusviesteistä välittyy keskuslaitteistolle. Ã 5DGLRMlUMHVWHOPlÃÃRSWLRW 1. Järjestelmään kuuluvien bussien sijainti päivitetään 15 sekunnin välein. 2. Liikennöitsijöiden työasemien tiedonsiirto kaapeliverkon sijasta radioverkon kautta. Tällöin on yksikäsitteisesti määriteltävä mahdolliset rajoitukset/varaukset luvussa 6 määriteltyihin toimintojen toteuttamiseen. Sivu 16 ( 36)

23 17 Ã 1l\WW ODLWWHHW Ã <OHLVWl Järjestelmään kuuluvien näyttölaitteiden tehtävänä on antaa joukkoliikenteen matkustajille tosiaikaista informaatiota Tampereen alueen joukkoliikenteen kulusta. Pääasiassa tämä tapahtuu ilmoittamalla joukkoliikenteen pysäkeillä tai muissa joukkoliikennejärjestelmän kannalta tärkeissä pisteissä odotusaika seuraavan bussin saapumiseen. Järjestelmään kuuluu ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa 20 informaatiotaulua, jotka asennetaan 8 pysäkille/pysäkkialueelle (Särkänniemi, Pyynikintori, Metso, Keskustori, Koskipuisto, rautatieasema, Tampere-talo ja TAYS) sekä 6 monitoria, jotka sijoitetaan pääsääntöisesti sisätiloihin (Särkänniemi, Metso, Keskustori/TAKL, rautatieasema Tampere-talo ja TAYS). Informaatiotaulut ja monitorit sijoitetaan liitteessä 3 mainituille paikoille. Informaatiotaulut pystytetään omiin pylväisiinsä, noin 5-10 m pysäkkimerkistä bussin tulosuuntaan riittävän ylös siten, että taulu ei estä pysäkille saapuvan bussin havainnointia, kunnossapitoa tai liikkumista pysäkkialueella. Taulujen kiinnitys jo olemassa oleviin pysäkkirakenteisiin on myös mahdollista. Ã,QIRUPDDWLRWDXOXW Ã 7HNQLVHWÃYDDWLPXNVHW Liitteessä 4 on esitetty informaatiotaulun ohjeellinen mitoituspiirustus, sekä pysäkkiä käyttävien bussilinjojen lukumäärä. Näyttölaitteen mitoituksessa on otettava huomioon tavoitetila, jossa informaatiotaulussa voidaan näyttää kaikki pysäkin kautta kulkevat bussilinjat. Informaatiotaulun yläosassa esitetään pysäkkikohtaiset kiinteät tunnistetiedot. Taulun keskiosassa on kaksirivinen muuttuva kenttä, jossa voidaan esittää järjestelmän keskustietokoneelle esiohjelmoituja viestejä tai vapaamuotoista tekstiä. Alaosassa esitetään bussilinjojen numerot ja reaaliaikainen ennuste siitä, monenko minuutin päästä kunkin linjan kaksi seuraava bussia on tulossa. Taulujen kannatinrakenteena käytetään φ 186 mm pylvästä. Perustusanturan minimikorkeus ulkoasennuksissa on mm. Taulujen tarkka suuntaus suoritetaan asennustöiden yhteydessä. Kannatinrakenteiden tulee mahdollistaa pystysuunnassa +/- 5 asteen säätövara. Sivu 17 ( 36)

24 18 Informaatiotaulujen kotelon runko tulee valmistaa alumiiniprofiilista, muovista tai vastaavasta siten, että rakenne on roiskevesitiivis ja kestää normaalin ilkivallan, tärinän, irtokivien ja aurauslumen aiheuttaman rasituksen. Taulujen on oltava värinsä pitäviä. Kotelossa tulee varautua kondenssiveden poistoon. Kotelo tulee suojata korroosiolta siten, että se säilyy vaurioitumattomana vähintään seitsemän vuotta. Taulun etulevyn tulee olla vähintään 5 mm:n polykarbonaattia tai muuta vastaavat kestävyysominaisuudet omaavaa materiaalia. Heijastuksien poistamiseksi etulevy on pintakäsiteltävä. Etulevyn kiinnityksen tulee olla painevedenpitävä. Kaapelointi tauluille tulee viedä kosketussuojattuna kannatinrakenteissa. Informaatiotaulun yläosa valaistaan sisältä. Informaatiotaulut varustetaan termostaattiohjatulla lämmittimellä huurtumisen ehkäisemiseksi sekä tarvittavalla tuuletuksella. Usein vaihdettavat ja paljon kunnossapitoa vaativat osat tulee sijoittaa siten, että niiden kunnossapito on helppoa taulun takapuolelta taulua irrottamatta. Huoltoluukun on oltava lukittava. Bussin linjanumeron ja odotusajan muuttuvat kentät toteutetaan LED-merkkeinä. Näiden yläpuolella oleva muuttuva kenttä, jossa voidaan esittää vapaamuotoista tekstiä, toteutetaan myös LED:eillä. LED:ien valovoiman säädön täytyy tapahtua automaattisesti, portaattomasti tai vähintään 6 portaisesti ja taulukohtaisesti ulkoisen valaistuksen mukaan. Erivärisille näytöille täytyy kullekin olla oma säätölaite. Informaatiotaulujen luettavuus on teknisin tai rakenteellisin keinoin varmistettava kaikissa valaistusolosuhteissa laajakulmaisesti 1-10 metrin etäisyydellä. Bussin linjatunnukseen täytyy olla käytettävissä vähintään neljä merkkiä, jotka ovat joko numeroita tai kirjaimia. Odotusaika ilmoitetaan kahdella merkillä. Vapaamuotoisen tekstin ilmoittamisessa täytyy olla vähintään 2 x 16 merkkiä, jotka voivat olla kirjaimia tai numeroita. LED-matriisin koko on vähintään 5 x 7. Myös skandi -merkkien (Å,å,Ä,ä,Ö,ö) näyttö on mahdollista. Merkkien vähimmäiskorkeus on 8 cm (vapaamuotoisen tekstin vähimmäiskorkeus on 5 cm). Luettavuuden takia odotusajan osoittavan taulun osan staattisen tilan on oltava joka vaihdon jälkeen vähintään 10 s. Informaatiotaulun yhteyteen asennetaan lämpömittari. Informaatiotauluissa kotelon sisällä tulee olla merkkilamput tai vastaavat, joista käy ilmi kyseisessä opasteessa olevat häiriöt ja viat. Taulun ohjausjärjestelmän tulee sisältää itsediagnostiikkaa, joka häiriötilanteissa poistaa virheelliset tai puutteelliset näytöt ja ilmoittaa häiriöistä keskuslaitteistolle. Itsediagnostiikan vikaantuessa tulee näyttötaulu voida kytkeä pimeäksi keskuslaitteistolta. Näyttötaulun tulee mennä automaattisesti pimeäksi, mikäli keskusohjaus katkeaa. Sivu 18 ( 36)

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohteet... 3 2. LAITTEISTO JA KAAPELOINTI... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Valvomopalvelu...

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta.

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta. Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje 31.10.2014 LUONNOS Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje Tämä teknisluonteinen dokumentti kuvaa sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisen erityispiirteet.

Lisätiedot

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE. EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE. EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE Smarthome by EKE EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo 200043-I (2014-25b) Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 Ebts on erinomainen valinta

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE. Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE

HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE. Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE HELPPOA KODINHALLINTAA KAIKILLE Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140 KÄYTTÖOHJE EKE BUILDING TECHNOLOGY SYSTEMS EKE Kotiautomaatio, Piispanportti 7, 02240 Espoo 200043-G (2014-04a) Ebts-kodinhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot Magellan explorist XL Viitetiedot ***VAROITUKSET*** 5TURVALLISUUDEN VUOKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NAVIGOINTILAITETTA AJAESSASI AJONEUVOA. Älä yritä muuttaa mitään Magellan Exploristin asetuksia ajaessasi. Pysäytä

Lisätiedot

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio 6.8.2010 Vesihuollon avoin automaatiohankkeen toteuttajat Jouko Vilmi, Oulu Rooper Ky, Haukipudas

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöohje. Matkailuautoihin ja -vaunuihin. Veneisiin. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital. SAT-DOM 75 M-GS Digital

Käyttöohje. Matkailuautoihin ja -vaunuihin. Veneisiin. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital. SAT-DOM 75 M-GS Digital Käyttöohje Matkailuautoihin ja -vaunuihin SAT-DOM 50 ST Digital SAT-DOM 50 GS Digital Veneisiin SAT-DOM 50 M-GS Digital SAT-DOM 75 M-GS Digital SAT-DOM 77 M-GS Digital Innovative Mobile Technology Päiväys:

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

PIONEER-ROBOTIN OHJAUS JADE-AGENTILLA

PIONEER-ROBOTIN OHJAUS JADE-AGENTILLA PIONEER-ROBOTIN OHJAUS JADE-AGENTILLA Antti Kukkasjärvi Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Tammikuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, luonnontieteiden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400. Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400. Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013 Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013 1 Ohjelman ja puhelimen tiedot Rekisteröintikoodi: ID (sarjanumero) / IMEI Puhelinnumero: Jakonimi: Katselijan salasana:

Lisätiedot