7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy Tampereen Viatek Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy"

Transkriptio

1

2

3

4

5 7$03(5((1Ã3$,.$//,6/,,.(17((1Ã+$//,17$-b5-(67(/0bà 5$.( ,7(/0$,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja tavoitteet Yleiset vaatimukset Bussilaitteisto Yleinen kuvaus Laitteistolle asetettavat vaatimukset Ajoneuvotietokone Yleistä Tietokannat Ohjelmistopäivitykset Reitin mittauslaitteisto Bussilaitteistojen toiminnan testaus Bussien paikannus Matkustajanäyttö Kuljettajan näyttö Dataradio Kuljettajan toiminnot Bussilaitteet - optiot Radiojärjestelmä Yleinen kuvaus Tiedonsiirto Radiojärjestelmä - optiot Näyttölaitteet Yleistä Informaatiotaulut Tekniset vaatimukset Toiminnalliset vaatimukset Monitorit Tietoliikenne näyttölaitteiden ja keskuksen välillä Keskuslaitteisto Yleistä Tekninen laitteisto Prosessit Ohjelmistot Yleistä Käyttöliittymät... 23

6 Yleistä Reaaliaikaiset näytöt Tietokantojen hallinta Tilastot Etävalvonta / hälytykset Muut vaatimukset Liitännät Työasemat Yleistä Keskuslaitteisto TAKL-työasema Liikennöitsijän työasema (Väinö Paunu Oy) Liikennöitsijän työasema (Länsilinjat Oy) Tampereen kaupungin työasema Liikennekeskus Optiot Liikennevaloetuudet Ajoneuvot Risteyslaitteisto Keskuslaitteiston työasematoiminnot Tiedonsiirto ja sähkönsyöttö Tiedonsiirto Sähkönsyöttö Asennus ja sähkötyöt Optiot Keskustorin vaihtuva laituriohjaus LIITTEET 1. Linjastokartta 2. Pilottivaiheen linjat keskusta-alueella 3. Taulujen ja monitorien sijainti 4. Näyttötaulun ohjeellinen mittakuva 5. Ohjauskeskuksen ja työasemien alustava sijainti 6. Pilottivaiheessa toteutettavat bussietuisuudet 7. Pysäkkien yhdyskaapelointi nykyisessä liikennevaloverkossa

7 1 Ã 7\ QÃWDXVWDÃMDÃWDYRLWWHHW Tampereen kaupungin liikennelaitoksen, Tampereen kaupungin ja liikenneministeriön yhteistyönä valmistui maaliskuussa 1998 hankesuunnitelma Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä Suunnitelmassa tarkasteltiin paikallisliikenteen hallintajärjestelmän käyttömahdollisuuksia ja arvioitiin millaisia ovat Tampereen seudulle mahdollisesti vuoteen 2002 mennessä toteutettavien järjestelmien tavoitteet, laajuus, hyödyt ja kustannukset. Hankesuunnitelman perusteella päätettiin, että Tampereen seudulla toteutetaan paikallisliikenteen hallintajärjestelmä, joka pitkällä tähtäimellä kattaa Tampereen sisäisen liikenteen lisäksi myös seutuliikenteen. Rakennussuunnitelma on tehty Tampereen kaupungin liikennelaitoksen, Tampereen kaupungin, Hämeen tiepiirin ja Liikenneministeriön toimeksiannosta. Työhön ovat osallistuneet tilaajien puolelta yli-insinööri Seppo Öörni LM:stä, suunnittelupäällikkö Matti Rainio ja DI Kirsi Koski TAKL:sta, liikenneinsinööri Risto Laaksonen ja DI Reijo Väliharju Tampereen kaupungilta sekä Heikki Ikonen Hämeen tiepiiristä. Työhön ovat myös osallistuneet liikennejohtaja Jarmo Paunu Väinö Paunu Oy:stä, toimitusjohtaja Jorma Penttilä Länsilinjat Oy:stä sekä alueasiamies Tuomo Kojo Linja-autoliitosta. Suunnitelma on laadittu Viatek Oy:n (Espoon yksikkö) ja :n yhteistyönä. Päävastuuhenkilönä on ollut Juhani Vehviläinen Viatek Oy:stä. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet myös toimialapäällikkö Rauno Laitinen Viatek Oy:stä sekä toimitusjohtaja Markku Toiviainen ja insinööri Pia Tuupanen Tampereen Viatek Oy:stä. Hankkeeseen osallistuvat pilottivaiheessa: Liikenneministeriö, Tampereen kaupungin liikennelaitos, Tampereen kaupunki, tielaitos / Hämeen tiepiiri, Väinö Paunu Oy ja Länsilinjat Oy. Seudulliseksi järjestelmäksi laajentamisen yhteydessä hankkeeseen tulenevat mukaan myös ympäristökunnat, muut Tampereen seudun yksityiset liikennöitsijät sekä Pirkanmaan liitto. Paikallisliikenteen hallintajärjestelmän pilottijärjestelmän on tarkoitus olla valmis syksyllä 2000 ja tavoitetilan Tampereen seudulla on 46 bussilinjaa, joista 25 on Tampereen kaupungin liikennelaitoksen hoidossa ja 21 yksityisten liikenteenharjoittajien hoidossa. Raportin liitteenä 1 olevassa linjakartassa on esitetty Tampereen seudun joukkoliikennelinjat. Liitteessä 2 on esitetty pilottivaiheen linjat keskusta-alueella. Vuosittain joukkoliikenteessä matkustaa n. 34,5 miljoonaa matkustajaa. Sisäisessä liikenteessä matkustajia on n. 30 milj.ãja seutuliikenteessä n. 4,5 milj. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella on käytössä 160 bussia. Koko kaupunkialueella kaluston määrä Sivu 1 ( 36)

8 2 on 300 kun otetaan mukaan yksityiset liikenteenharjoittajat. Tässä rakennussuunnitelmassa kuvataan tekniset ja toiminnalliset vaatimukset järjestelmälle, joka: antaa reaaliaikaista matkustajainformaatiota pysäkeillä Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjoilta numero 16 (Kissanmaa Lentävänniemi) ja 22 (Annala Haukiluoma), Väinö Paunu Oy:n linjalta numero 70 (Nokia Kangasala - Tampere) sekä Länsilinjat Oy:n linjalta numero 80/85/86 (Ylöjärven suunta). ja johon järjestelmään liittyen linjoilla 16, 22,70 ja 80/85/86 liikkuvat ajoneuvot varustetaan ajoneuvoilmaisimilla ja ohjelmoidaan tässä rakennussuunnitelmassa määriteltyihin liikennevaloristeyksiin joukkoliikenteen liikennevaloetuudet, jotta linjojen reittinopeuksia saadaan nostetuksi ja kulun säännöllisyyttä parannetuksi ja jonka keskuslaitteisto tarjoaa liikenteenharjoittajille monipuolisia työkaluja liittyen kaluston hallintaan ja liikennesuunnitteluun ja joka on laajennettavissa tavoitetilaan vuoteen 2002 mennessä järjestelmäksi, johon on liitetty kaikkiaan 300 bussia ja reaaliaikaista informaatiota tarjotaan 200 näyttölaitteen kautta. Internetin kautta reaaliaikaista informaatiota voidaan jakaa kaikista seudun pysäkeistä. Liikennevaloetuudet varaudutaan toteuttamaan kaikkiaan noin sadassa risteyksessä. Sivu 2 ( 36)

9 3 Kuva 1.1 Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä. Sivu 3 ( 36)

10 4 Ã <OHLVHWÃYDDWLPXNVHW Tässä rakennussuunnitelmassa esitetään Tampereen kaupungin paikallisliikenteen hallintajärjestelmän toiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet ja kalusteet valmistetaan tämän suunnitelman ja sen liitteiden sekä mahdollisten myöhemmin annettavien lisäohjeiden mukaisesti. Laitteiden tulee täyttää niille asetetut ympäristövaatimukset. Asennustöiden suorittamisessa tulee käyttää hyväksi ammattitaitoista työvoimaa. Lisäksi on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä ja niitä täydentäviä tiedonantoja sekä virtaa jakavan energialaitoksen mahdollisia erikoismääräyksiä. Laitteiden tulee täyttää EMC säädösten mukaiset vaatimukset ja niiden tulee olla CE hyväksyttyjä. Kaikkien järjestelmään kuuluvien laitteiden ja niiden käyttämien ohjelmistojen yhteensopivuus on testattava ennen järjestelmän käyttöönottoa ja sitä edeltävää koekäyttöä. Koekäytöllä tarkoitetaan kaikkien laitteiden toiminnan ja kytkentöjen tarkastusta sekä järjestelmän säätöä täyteen käyttökuntoon toimimaan suunnitelman mukaisesti. Kaikkien järjestelmään kuuluvien ohjelmistojen ja laitteiden ohjelmointi tulee toteuttaa voimassa olevien standardien mukaan siten, että toteutettava järjestelmä on avoin. Kaikki järjestelmään liittyvät rajapinnat tulee avata siten, että järjestelmän laajentaminen myöhemmissä vaiheissa ei ole laitetoimittajariippuvainen. Sivu 4 ( 36)

11 5 Ã %XVVLODLWWHLVWR Ã <OHLQHQÃNXYDXV Bussilaitteiston pääasialliset tehtävät Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmässä ovat: 1. Välittää paikallisliikenteen hallintajärjestelmän keskuslaitteistolle tieto bussin paikasta ja ajettavasta reitistä. 2. Välittää bussiin asennetulle rahastuslaitejärjestelmälle tieto bussin paikasta. 3. Välittää halutuissa pisteissä liikennevalo-ohjattuihin risteyksiin pyyntö joukkoliikenne-etuudesta ja/tai kuitata jo toteutunut etuus. 4. Välittää bussin kuljettajalle tieto bussin aikataulussa pysymisestä. 5. Välittää myöhemmin mahdollisesti asennettavan sisäisen näyttölaitteen välityksellä informaatiota bussin matkustajille (seuraava pysäkki tai muu matkustajille välitettävä tiedotus). Paikallisliikenteen hallintajärjestelmän edellyttämät bussilaitteet ovat: ajoneuvolaitteiston eri moduuleita ohjaava ajoneuvotietokone dataradio antenneineen kuljettajan näyttö satelliittivastaanotin antenneineen järjestelmä paikannukseen satelliittien katvealueilla virransyöttö edellisille tarvittavat yhteyskaapelit tarvittavat katkaisijat, kannakkeet ja asennustarvikkeet Sivu 5 ( 36)

12 6 Kuva 3.1 Ajoneuvolaitteisto Bussin lähtiessä päätepysäkiltä, saadaan linjatunnus nykyisin käytössä olevasta rahastusjärjestelmästä, jonka on toimittanut Oy Inter Marketing Ab. Toteutettavan järjestelmän ajoneuvotietokone kytketään mahdollisimman hyvin tulossa olevaa CEN278/WG3 CANopen standardia noudattavalla ajoneuvon sisäisellä tiedonsiirtoväylällä rahastusjärjestelmään (BusLAN projekti, TEKES 40681/81). Kuljettaja syöttää rahastusjärjestelmän laitteistolle tarvittavat tiedot, josta ne siirretään nyt toteutettavan järjestelmän käyttöön. Rahastusjärjestelmästä linjatunnus voidaan saada kahdella eri tavalla, joita kumpaakin voidaan käyttää järjestelmässä: 1. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kalusto Kuljettaja asettaa rahastusjärjestelmän kautta vuoronumeron. Vuorolla tarkoitetaan tässä yhden bussin ajosuoritusta yhden päivän aikana. Ajosuoritus sisältää ko. bussin kaikki aikataulunmukaiset lähdöt. 2. Yksityisten liikennöitsijöiden kalusto Kuljettaja asettaa rahastusjärjestelmän kautta käytössä olevan linjatunnuksen lähdöittäin. Lähdöllä tarkoitetaan tässä bussin aikataulunmukaista lähtöä linjan päätepysäkiltä. Dataradio välittää järjestelmän keskuslaitteelle tiedon bussin linjatunnuksesta ja ajosuunnasta, ajoneuvotietokoneeseen ohjelmoidusta kalustokoodista (bussin identifiointi) sekä satelliittivastaanottimen tai satelliittien katvealueilla käytetyn paikannusjärjestel- Sivu 6 ( 36)

13 7 män tuottamasta bussin sijaintitiedosta. Lisäksi dataradio lähettää suoraan liikennevaloristeyskojeelle (esim. lyhyen kantaman radiolähettimen avulla) ilmaisuviestin liikennevaloetuuksien toteuttamiseksi luvun 7 mukaisesti. Myös ratkaisu, jossa matkustajainformaatiojärjestelmä ja liikennevaloetuusjärjestelmä käyttävät eri radiolähettimiä voidaan hyväksyä. Bussilaitteet kytketään bussin sähköjärjestelmään päävirtakytkimen kautta siten, että laitteet normaalisti aktivoituvat aina, kun bussin päävirtakytkin avataan. Bussin päävirtakytkimen jälkeen täytyy asentaa katkaisija, josta kuljettaja voi kytkeä bussilaitteet pois toiminnasta esim. laitevian takia. Bussilaitteistojen ohjelmointimuutokset tulee voida tehdä radioteitse. Keskuslaitteisto päivittää automaattisesti radioteitse järjestelmään kuuluvien bussien tietokannat aina, kun se on järjestelmän toiminnan kannalta tarpeen. Järjestelmän toteuttamisessa on huomioitava, että yksittäinen bussi voi liikennöidä kaikilla järjestelmään kuuluvilla linjoilla. Ã /DLWWHLVWROOHÃDVHWHWWDYDWÃYDDWLPXNVHW Laitteiden tulee täyttää ajoneuvokäyttöön tarkoitettujen laitteistojen vaatimukset lämpötilan, iskunkestävyyden, tärinän, pölyn, kosteuden yms. osalta CEN TC 278/WG3:n julkaisemien standardien mukaisesti (lämpöluokka T3, sähkökatkosluokka S2). Ajoneuvon ulkopuolisten antennien tulee kestää konepesun aiheuttamat rasitukset. Ã $MRQHXYRWLHWRNRQH Ã <OHLVWl Bussilaitteiston toimintaa ohjaa busseihin asennettava ajoneuvotietokone. Kuvassa 3.2 on esitetty tärkeimmät ohjattavat prosessit. Sivu 7 ( 36)

14 8 Kuva 3.2 Ajoneuvotietokoneen prosessit Ajoneuvotietokoneen sisäiseen ohjelmamuistiin ohjelmoidaan bussin kalustokoodi ja liikennöitsijätunnus tilaajan toimittaman luettelon mukaisesti. Laitteen ohjelmiston tulee mahdollistaa kalustokoodin ja liikennöitsijätunnuksen muuttaminen jälkikäteen tilaajan toimesta. Ohjelmisto täytyy suojata siten, että koodien yms. muuttaminen on mahdollista vain siihen oikeutetuille henkilöille (esim. salasana tms.). Ratkaisu, jossa liikennöitsijätunnuksen ylläpito tapahtuu järjestelmän keskuslaitteiston tietokannoissa eikä itse ajoneuvossa on myös hyväksyttävissä. Ajoneuvotietokoneen täytyy voida kytkeä tai integroida myöhemmin myös muita, tässä suunnitelmassa määrittelemättömiä oheislaitteita yleisesti käytettyjen sarjaliikenneporttien kautta (esim. linjakilpien ohjaus, ajoneuvon teknisen tilan seuranta). Ajoneuvotietokone tulee varustaa vähintään kahdella "kylmällä" RS-liitännällä tai vastaavalla siten, että myöhemmin bussiin asennettavien järjestelmien liittäminen on mahdollisimman yksinkertaista. Ajoneuvotietokone lukee kuljettajan syöttämän vuoronumeron/linjatunnuksen Oy Inter Marketing Ab:n toimittamalta rahastusjärjestelmästä. Ajoneuvotietokoneen on pidettävä lokilistaa ajoneuvon lähettämistä viesteistä. Listassa on oltava vähintään 100 viimeisintä viestiä. Sivu 8 ( 36)

15 9 Ã 7LHWRNDQQDW Ajoneuvotietokoneen muistiin on tallennettava järjestelmän toiminnan kannalta tarvittavat tietokannat. Tarvittavia tietokantoja ovat ainakin: 1. Reittikuvaukset 2. Pysäkkien tunniste- ja sijaintitiedot koodi 6 ASCII merkkiä selväkielinen nimi 2 x 25 merkkiä (d)gps-paikannusta käytettäessä mahdollisesti tarvittavat koordinaattitiedot 3. Liikennevaloetuuksien ilmaisupisteet ja koodit 4. Laskennalliset ajo-ajat pysäkkiväleittäin eri vuorokauden aikoina (etuajassa/myöhässä-seuranta) 5. Reittikohtaiset aikataulut (yksityiset liikennöitsijät) ja vuorokohtaiset aikataulut (TAKL) 6. Muut tarvittavat tiedot, jotta tässä rakennussuunnitelmassa kuvattu toiminnallisuus voidaan toteuttaa. Ajoneuvotietokoneelle ohjelmoidaan kaikki ko. liikennöitsijän (TAKL, Länsilinjat Oy, Väinö Paunu Oy) paikallisliikenteen hallintajärjestelmään liittyvät reitit. Ajoneuvotietokoneen muisti on mitoitettava siten, että sen kapasiteetista saa olla käytössä korkeintaan 50 % tilanteessa, jossa ajoneuvotietokoneen sisäisen ohjelmoinnin lisäksi ajoneuvotietokoneelle on tallennettu seuraavat tiedot: 50 linjan reittikuvaukset, reittikohtaiset aikataulut, 600 pysäkin tunnistetiedot (koodi 6 merkkiä + selväkielinen nimi 2 x 25 merkkiä) 300 ilmaisupistettä, muut tarvittavat tiedot, jotta tässä rakennussuunnitelmassa kuvattu toiminnallisuus voidaan toteuttaa. Tietokantojen muutokset, esim. reitti- tai aikataulutietojen muuttuessa, suoritetaan radioteitse yöaikaan bussien seisoessa varikolla joko järjestelmän varsinaisen radioverkon tai erillisen varikkoradion kautta. Keskusjärjestelmä ylläpitää listaa busseista, jotka ovat vastaanottaneet tietokantapäivityksen ja tekee automaattisesti hälytyksen niistä busseista, joiden tietokantapäivitys ei ole onnistunut. Mikäli tietokantapäivitys ei ole onnistunut, tulee järjestelmän keskuslaitteiston pystyä ohjaamaan pysäkeillä olevien näyttölaitteiden toimintaa keskuslaitteistossa ylläpidettävien tietojen perusteella bussista saadun linjatunnuksen ja paikannustietojen perusteella. Keskuslaitteisto lähettää tällaisessa tapauksessa kuljettajanäytölle viestin ohjelmiston päivitystarpeesta. Ohjelmistopäivitys suoritetaan joko varikolla tai ajan salliessa bussin seisoessa päätepysäkillä. Sivu 9 ( 36)

16 10 Ã 2KMHOPLVWRSlLYLW\NVHW Ajoneuvotietokoneen ohjelmistoon tehtäviä muutoksia on kahta pääluokkaa: 1. harvoin tehtävät sisäiset ohjelmistomuutokset, jossa lisätään bussilaitteistoon uutta toiminnallisuutta tai korjataan mahdollisia virheitä 2. hitaasti muuttuviin tietokantoihin tehtävät muutokset, esim. liikennevaloetuuksien aktivointipisteet. Kaikki ohjelmistomuutokset tehdään radioteitse yöaikaan bussien seisoessa varikolla joko järjestelmän varsinaisen radioverkon tai erillisen varikkoradion kautta. Keskuslaitteistolla ylläpidetään tietokantaa, jossa on listattuna yksilöitynä jokainen bussilaite ja niissä oleva ohjelmaversio. Liikennevaloetuuspisteiden muutokset aktivoidaan Tampereen kaupungin työasemalta ja niiden päivitys tapahtuu joko kohdassa mainittujen päivitysten yhteydessä samanaikaisesti tai erillispäivityksenä. Ã 5HLWLQÃPLWWDXVODLWWHLVWR Bussilaitteeksi luetaan myös reitin mittauslaitteisto, jonka avulla voidaan rekisteröidä uusia reittejä. Uuden reitin rekisteröinti tapahtuu ajamalla bussilla haluttu reitti läpi ja syöttämällä laitteistolle reitillä olevien pysäkkien koodit. Reitin mittauslaitteiston avulla tallennettu uusi reittitiedosto voidaan siirtää järjestelmän keskustietokoneelle joko: siirtämällä se dataradion välityksellä radioteitse tai tallettamalla mitattu reitti mittauslaitteiston sisäiseen muistiin ja purkamalla tiedot erillisen liitynnän kautta keskuslaitteistolle. Ã %XVVLODLWWHLVWRMHQÃWRLPLQQDQÃWHVWDXV Asennettavat bussilaitteet on varustettava sisäisellä diagnostiikkaohjelmistolla, joka huolehtii laitteistojen toimintakunnon tarkastuksesta automaattisesti aina, kun päävirta kytketään päälle. Diagnostiikkaohjelmistoon tulee ilmoittaa havaitut viat kohdassa 3.6 kuvatulla kuljettajan näytöllä. Yksityiskohtaisempi testaus ja vianhaku voidaan tehdä erillisen kannettavan huoltopäätteen avulla. Sivu 10 ( 36)

17 11 Ã %XVVLHQÃSDLNDQQXV Bussien paikannusta varten asennettavan satelliittivastaanottimen ja satelliittien katvealueilla käytettävän paikannusjärjestelmän tulee mahdollistaa paikannus aina +/- 5 m tarkkuudella. Ajoneuvon paikannuksen tulee olla jatkuvaa. Normaalissa satelliittipaikannuksessa esiintyvän virheen kalibrointi tulee poistaa käyttämällä nk. differentiaalikorjattua paikannusta tai muuta vaihtoehtoista vastaavan paikannustarkkuuden tarjoavaa järjestelmää. Satelliittivastaanottimen sijoituspaikan tulee olla sellainen, että normaalit huoltotoimenpiteet on yksinkertaista suorittaa. Kaikki johdotukset ja liitokset sekä asennukset on tehtävä siten, että ne kestävät normaalien ajo-olosuhteiden rasitukset. Ajoneuvon ulkopuolisen antennin tulee kestää konepesun aiheuttamat rasitukset. Mikäli satelliittien katvealueilla käytettävä paikannusjärjestelmä perustuu kuljetun matkan mittaamiseen ödometrin avulla, tulee ödometrin tuottama pulssimuotoinen tieto olla monistettavissa myös muille oheisjärjestelmille. Ã 0DWNXVWDMDQl\WW Kun paikannuslaitteisto tunnistaa bussin lähteneen pysäkiltä tai ohittaneen pysäkin sillä pysähtymättä, bussin sisälle asennettavassa näyttölaitteessa näytetään seuraavan pysäkin nimi suomeksi (ohjelmallisesti tulee varautua myös ruotsinkielisen pysäkin nimen näyttöön). Näytöllä voidaan mahdollisesti välittää myös muita tietoja, esim. tietoja vaihtoyhteyksistä ja tärkeimmistä kohteista reitin varrella. Mikäli bussi liikenne-esteen tai muun syyn takia joutuu siirtymään poikkeusreitille tulee tämä voida ilmaista siten, että kuljettaja joko sammuttaa näytön tai vaihtaa tekstiksi "Poikkeava reitti ". Vaunuihin asennettavan näyttölaitteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Laitteen ulkomitat maks x 175 x 75 mm Käyttöjännite 24 V DC Yksi tekstirivi noin 75 mm korkeaa tekstiä, vähintään 25 alfanumeerista merkkiä. Matriisi merkkiä kohden (mikäli näyttö on matriisityyppinen): vähintään 7 x 9 pistettä. Myös kirjainten g,j,p,q,y alapitkot näkyviin perusrivin alapuolelle. Myös kirjaimet å,ä,ö,å,ä,ö saatava kunnollisesti näkyviin. Sivu 11 ( 36)

18 12 Ã.XOMHWWDMDQÃQl\WW Kuljettajan näyttö sijoitetaan siten, että käytössä oleva linjatunnus näkyy kuljettajalle normaalissa ajotilanteessa. Näytöllä voidaan näyttää myös keskuskojeen automaattisesti generoimat viestit tai operaattorin manuaalisesti lähettämät viestit. Näytöllä tulee voida näyttää vähintään 10 viimeistä viestiä. Viestit näytetään siten, että uusin viesti näytetään aina ensimmäisenä ja vanhin viesti viimeisenä. Kuittausnäppäimen painallus tuo esiin aikajärjestyksessä seuraavan viestin. Kuljettajan näyttölaitteessa tulee olla näkyvissä onko bussi aikatauluunsa nähden etuajassa vai myöhässä. Se tulee ilmaista esimerkiksi väri- tai muun selvän koodin avulla ja/tai poikkeaman suuntaa ja pituutta osoittavan lukeman avulla. Näyttö on varustettava yhdellä nk. kuittausnäppäimellä, jota painamalla kuljettaja voi kuitata keskuskojeen tai operaattorin lähettämän viestin vastaanotetuksi. Näytöllä näytetään bussilaitteiston käynnistyksen yhteydessä sisäisen itsediagnostiikkatestin tulokset (OK/vikailmoitukset) sekä käytössä oleva ajoneuvotietokoneen ohjelmistoversio. Ã 'DWDUDGLR Dataradio huolehtii tiedonsiirrosta bussin ja järjestelmän keskuslaitteiston välillä. Tiedonsiirtoyhteys on kaksisuuntainen. Bussin paikannus- ja linjatunnustieto täytyy välittää järjestelmän keskuslaitteistolle vähintään 30 sekunnin välein. Radioliikenteessä käytettävien taajuusalueiden tulee olla telehallintokeskuksen määräysten mukaiset. Järjestelmän edelleen laajentaminen luvussa 1 kuvattuun tavoitetilaan ei saa edellyttää laitteistomuutoksia busseissa. Mahdollisten kanavanvalintojen tms. täytyy tapahtua automaattisesti, jos tarjottu järjestelmä edellyttää kanavan vaihtoa linjalla olon aikana. Dataradio lähettää erikseen määritellyiltä ilmaisupisteiltä (esim. lyhyen kantaman radiolähettimen avulla), kulkematta erillisten radiojärjestelmän tukiasemien kautta, viestin liikennevaloristeykselle (ks. luku 7). Sivu 12 ( 36)

19 13 Ã.XOMHWWDMDQÃWRLPLQQRW Kuljettaja syöttää reitille lähtiessään vuoron tunnuksen (TAKL) tai linjan tunnuksen ja ajosuunnan (yksityiset liikennöitsijät) rahastusjärjestelmään liittyvän näppäimistön kautta. Kuljettaja kuittaa keskuslaitteen tai operaattorin lähettämät viestit painamalla kuittausnäppäintä. Ã %XVVLODLWWHHWÃÃRSWLRW 1. Kuulutuslaite Bussin äänentoistojärjestelmän kautta tulee välittää seuraavan pysäkin nimi. Mahdollisesti tullaan välittämään muitakin tietoja, kuten tietoja vaihtoyhteyksistä ja tärkeimmistä kohteista reitin varrella. Vaunuihin tulee asentaa staattiset kuulutusmuistit, jotka on sovitettava vaunun äänentoistolaitteisiin siten, että kuulutukset kytkeytyvät automaattisesti. Vaunujen äänentoistolaitteet eivät sisälly tähän hankintaan. 2. Ajoneuvotietokone välittää dataradion kautta bussiin kytketyn muun mittauslaitteiston tiedot erikseen määriteltyyn osoitteeseen (esim. tienpinnan liukkaus tms. tietoja tielaitoksen liikennekeskukseen). 3. Nk. dummy bus -laite, jossa (d)gps-paikannusta käytettäessä: logiikkayksikkö, jossa kalustokoodi, liitäntä joka lukee rahastuslaitteelta linjatunnuksen ja GPS-järjestelmästä koordinaatit ja ohjaa dataradiota dataradio, joka välittää paikkatiedon ja linjatunnuksen keskuslaitteelle. Sivu 13 ( 36)

20 14 à 5DGLRMlUMHVWHOPl à <OHLQHQÃNXYDXV Radiojärjestelmän pääasiallisena tehtävänä on huolehtia järjestelmään liittyvien bussien ja järjestelmän keskuslaitteiston välisestä tiedonsiirrosta. Lisäksi radiojärjestelmän kautta on mahdollista ohjata myös informaatiolaitteiden näyttöjä. Radiojärjestelmällä tarkoitetaan tässä ajoneuvoihin sekä myöhemmin määriteltäviin informaatiotauluihin ja monitoreihin asennettavien dataradioiden, radiojärjestelmän tukiaseman/tukiasemien (ml. tarvittava antenni ja masto asennuksineen), liikennöitsijöiden varikoille mahdollisesti sijoitettavien varikkoasemien ja radiojärjestelmän ja keskuslaitteiston tiedonsiirtoyhteyden muodostamaa kokonaisuutta. Radiojärjestelmän toimitukseen sisältyy Telehallintokeskuksen edellyttämän radioverkkosuunnitelman laatiminen. Radiojärjestelmä kattaa koko Tampereen seudun joukkoliikennealueen mukaan lukien ympäristökunnat eli Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä ja Kangasala (liite 1). Koko liikennöintialueen kattamiseksi arvioitu tarve on neljä tukiasemaa. Tukiasemista yksi sijoitetaan Näsinneulaan ja muut tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan. Tietoliikennekapasiteetin tukiaseman ja järjestelmän keskuslaitteiston välillä tulee olla vähintään 512 kbit/s. Tukiasema varustetaan varavirtalähteellä, joka syöttää tarvittavan käyttöjännitteen mahdollisten sähkökatkosten yhteydessä. Varavirtalähteen tulee pystyä toimimaan yhtäjaksoisesti 2 tunnin ajan. Sähköjen kytkeytyessä varavirtalähteen tulee kytkeytyä automaattisesti valmiustilaan. Varavirtalähteen päällekytkeytymisestä lähetetään vikailmoitus järjestelmän keskuslaitteistolle ja erilliseen valvontapisteeseen, joka sijoitetaan Tampereelle sijoitettavan liikennekeskuksen tiloihin. Tukiaseman tulee kytkeytyä automaattisesti toimintaan sähköjen kytkeytyessä mikäli sähkökatkos on ollut niin pitkä, että varavirtalähde ei ole taannut keskeytymätöntä toimintaa. Radiojärjestelmä huolehtii tiedonsiirrosta järjestelmän keskuslaitteiston ja bussien välillä. Radiojärjestelmän kapasiteetin pitää olla jo ensimmäisessä vaiheessa riittävä järjestel- Sivu 14 ( 36)

21 15 män tavoitetilannetta silmällä pitäen. Tämä koskee sekä kuuluvuusaluetta, että järjestelmän käyttöön varattavien kanavien lukumäärää, joita tulee olla vähintään kahdeksan (yksi varataan LIVA-etuuksille ja osa varikoille). Lennossa tapahtuviin ajoneuvotietokoneen muistin päivityksiin on varattava tarvittaessa vähintään yksi erillinen kanava (ks ). Dataradiolle asetettavia vaatimuksia on kuvattu edellä kohdassa 3.7. Radiojärjestelmä on toteutettava siten, että järjestelmän toiminnan kannalta haitalliset katvealueet poistetaan asentamalla tarvittavat lisävahvistimet ja niiden edellyttämät lisälaitteet. Kuva 4.1 Radiojärjestelmän liittyminen keskuslaitteistoon. Ã 7LHGRQVLLUWR Järjestelmään kuuluvien bussien sijainti tulee päivittää vähintään 30 sekunnin välein. Bussista keskuskojeelle radiojärjestelmän kautta välitettävän tiedon tulee olla sellaista, että bussi pystytään riittävän tarkasti yksilöimään informaatiojärjestelmän toiminnan edellyttämällä tavalla. Radiojärjestelmään on toteutettava varmistukset siten, että vähintään 95 % bussien lä- Sivu 15 ( 36)

22 16 hettämistä paikannusviesteistä välitetään keskuslaitteistolle. Bussin ajonopeus ei saa vaikuttaa lähetysvarmuuteen laskevasti (ajonopeus vaihtelee normaalisti välillä 0 km/h. 100 km/h.) Radiojärjestelmään on toteutettava varmistukset siten, että vähintään 98 % bussien lähettämistä sisäänkirjoitusviesteistä välittyy keskuslaitteistolle. Ã 5DGLRMlUMHVWHOPlÃÃRSWLRW 1. Järjestelmään kuuluvien bussien sijainti päivitetään 15 sekunnin välein. 2. Liikennöitsijöiden työasemien tiedonsiirto kaapeliverkon sijasta radioverkon kautta. Tällöin on yksikäsitteisesti määriteltävä mahdolliset rajoitukset/varaukset luvussa 6 määriteltyihin toimintojen toteuttamiseen. Sivu 16 ( 36)

23 17 Ã 1l\WW ODLWWHHW Ã <OHLVWl Järjestelmään kuuluvien näyttölaitteiden tehtävänä on antaa joukkoliikenteen matkustajille tosiaikaista informaatiota Tampereen alueen joukkoliikenteen kulusta. Pääasiassa tämä tapahtuu ilmoittamalla joukkoliikenteen pysäkeillä tai muissa joukkoliikennejärjestelmän kannalta tärkeissä pisteissä odotusaika seuraavan bussin saapumiseen. Järjestelmään kuuluu ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa 20 informaatiotaulua, jotka asennetaan 8 pysäkille/pysäkkialueelle (Särkänniemi, Pyynikintori, Metso, Keskustori, Koskipuisto, rautatieasema, Tampere-talo ja TAYS) sekä 6 monitoria, jotka sijoitetaan pääsääntöisesti sisätiloihin (Särkänniemi, Metso, Keskustori/TAKL, rautatieasema Tampere-talo ja TAYS). Informaatiotaulut ja monitorit sijoitetaan liitteessä 3 mainituille paikoille. Informaatiotaulut pystytetään omiin pylväisiinsä, noin 5-10 m pysäkkimerkistä bussin tulosuuntaan riittävän ylös siten, että taulu ei estä pysäkille saapuvan bussin havainnointia, kunnossapitoa tai liikkumista pysäkkialueella. Taulujen kiinnitys jo olemassa oleviin pysäkkirakenteisiin on myös mahdollista. Ã,QIRUPDDWLRWDXOXW Ã 7HNQLVHWÃYDDWLPXNVHW Liitteessä 4 on esitetty informaatiotaulun ohjeellinen mitoituspiirustus, sekä pysäkkiä käyttävien bussilinjojen lukumäärä. Näyttölaitteen mitoituksessa on otettava huomioon tavoitetila, jossa informaatiotaulussa voidaan näyttää kaikki pysäkin kautta kulkevat bussilinjat. Informaatiotaulun yläosassa esitetään pysäkkikohtaiset kiinteät tunnistetiedot. Taulun keskiosassa on kaksirivinen muuttuva kenttä, jossa voidaan esittää järjestelmän keskustietokoneelle esiohjelmoituja viestejä tai vapaamuotoista tekstiä. Alaosassa esitetään bussilinjojen numerot ja reaaliaikainen ennuste siitä, monenko minuutin päästä kunkin linjan kaksi seuraava bussia on tulossa. Taulujen kannatinrakenteena käytetään φ 186 mm pylvästä. Perustusanturan minimikorkeus ulkoasennuksissa on mm. Taulujen tarkka suuntaus suoritetaan asennustöiden yhteydessä. Kannatinrakenteiden tulee mahdollistaa pystysuunnassa +/- 5 asteen säätövara. Sivu 17 ( 36)

24 18 Informaatiotaulujen kotelon runko tulee valmistaa alumiiniprofiilista, muovista tai vastaavasta siten, että rakenne on roiskevesitiivis ja kestää normaalin ilkivallan, tärinän, irtokivien ja aurauslumen aiheuttaman rasituksen. Taulujen on oltava värinsä pitäviä. Kotelossa tulee varautua kondenssiveden poistoon. Kotelo tulee suojata korroosiolta siten, että se säilyy vaurioitumattomana vähintään seitsemän vuotta. Taulun etulevyn tulee olla vähintään 5 mm:n polykarbonaattia tai muuta vastaavat kestävyysominaisuudet omaavaa materiaalia. Heijastuksien poistamiseksi etulevy on pintakäsiteltävä. Etulevyn kiinnityksen tulee olla painevedenpitävä. Kaapelointi tauluille tulee viedä kosketussuojattuna kannatinrakenteissa. Informaatiotaulun yläosa valaistaan sisältä. Informaatiotaulut varustetaan termostaattiohjatulla lämmittimellä huurtumisen ehkäisemiseksi sekä tarvittavalla tuuletuksella. Usein vaihdettavat ja paljon kunnossapitoa vaativat osat tulee sijoittaa siten, että niiden kunnossapito on helppoa taulun takapuolelta taulua irrottamatta. Huoltoluukun on oltava lukittava. Bussin linjanumeron ja odotusajan muuttuvat kentät toteutetaan LED-merkkeinä. Näiden yläpuolella oleva muuttuva kenttä, jossa voidaan esittää vapaamuotoista tekstiä, toteutetaan myös LED:eillä. LED:ien valovoiman säädön täytyy tapahtua automaattisesti, portaattomasti tai vähintään 6 portaisesti ja taulukohtaisesti ulkoisen valaistuksen mukaan. Erivärisille näytöille täytyy kullekin olla oma säätölaite. Informaatiotaulujen luettavuus on teknisin tai rakenteellisin keinoin varmistettava kaikissa valaistusolosuhteissa laajakulmaisesti 1-10 metrin etäisyydellä. Bussin linjatunnukseen täytyy olla käytettävissä vähintään neljä merkkiä, jotka ovat joko numeroita tai kirjaimia. Odotusaika ilmoitetaan kahdella merkillä. Vapaamuotoisen tekstin ilmoittamisessa täytyy olla vähintään 2 x 16 merkkiä, jotka voivat olla kirjaimia tai numeroita. LED-matriisin koko on vähintään 5 x 7. Myös skandi -merkkien (Å,å,Ä,ä,Ö,ö) näyttö on mahdollista. Merkkien vähimmäiskorkeus on 8 cm (vapaamuotoisen tekstin vähimmäiskorkeus on 5 cm). Luettavuuden takia odotusajan osoittavan taulun osan staattisen tilan on oltava joka vaihdon jälkeen vähintään 10 s. Informaatiotaulun yhteyteen asennetaan lämpömittari. Informaatiotauluissa kotelon sisällä tulee olla merkkilamput tai vastaavat, joista käy ilmi kyseisessä opasteessa olevat häiriöt ja viat. Taulun ohjausjärjestelmän tulee sisältää itsediagnostiikkaa, joka häiriötilanteissa poistaa virheelliset tai puutteelliset näytöt ja ilmoittaa häiriöistä keskuslaitteistolle. Itsediagnostiikan vikaantuessa tulee näyttötaulu voida kytkeä pimeäksi keskuslaitteistolta. Näyttötaulun tulee mennä automaattisesti pimeäksi, mikäli keskusohjaus katkeaa. Sivu 18 ( 36)

,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7

,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 PARAS 1 Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä 2002 Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä 2002 Rakennussuunnitelma AP 98 TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 3 AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU... 5 4 PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT...

1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 3 AVOIMEN REAALIAIKARAJAPINNAN TOTEUTUSRATKAISU... 5 4 PROJEKTIN ONNISTUMINEN JA RISKIT... 1 (15) PARAS REAALIAIKARAJAPINTA SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2.1 Rajapintojen tavoitteet...3 2.1.1 PARAS-järjestelmän sisäisen rajapinnan (1) vaatimukset...3 2.1.2 Reaaliaikarajapinnan

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Liikennevaloetuudet ja Matkustajainformaatio

Liikennevaloetuudet ja Matkustajainformaatio Helsingin joukkoliikenteen Liikennevaloetuudet ja Matkustajainformaatio Liikennelaitos Liikennesuunnitteluosasto 1999 HeLMi - JOUKKOLIIKENTEEN TELEMATIIKKA Paikannus Pysäkki-informaatio Pysäkillä Vaunussa

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Käyttöopas. Confienta Plus

Käyttöopas. Confienta Plus Käyttöopas Confienta Plus 1 Sisältö 1. Paikantava turvaranneke... 3 2. Näyttö... 4 3. Rannekkeen lataaminen... 4 4. SOS-painike... 5 5. Käyttöönotto... 5 6. Karttasovellus & Turva-alue... 5 7. Karttasovellukseen

Lisätiedot

Karttaselain Paikannin J2ME

Karttaselain Paikannin J2ME Karttaselain Paikannin J2ME Käyttöohje Päivitetty 8.9.2014 Sisältö Tervetuloa...3 Tuetut laitteet...3 Sovelluksen lataaminen...3 Päänäyttö...4 Sovelluksen valikko...5 Laitetunniste (IMEI-koodi)...5 Sovelluksen

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 4 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42)

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

Satelliittipaikannus

Satelliittipaikannus Kolme maailmalaajuista järjestelmää 1. GPS (USAn puolustusministeriö) Täydessä laajuudessaan toiminnassa v. 1994. http://www.navcen.uscg.gov/gps/default.htm 2. GLONASS (Venäjän hallitus) Ilmeisesti 11

Lisätiedot

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi)

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) MyBus Apps4Pirkanmaa Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) 1 Sisällys MyBus yleisesti Tavoite ja kohderyhmät Pääominaisuudet Toimintamalli Käyttöohjeet

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

NOPEUSNÄYTÖT LIIKENNETILASTOT

NOPEUSNÄYTÖT LIIKENNETILASTOT NOPEUSNÄYTÖT JA LIIKENNETILASTOT EVOLIS SOLUTION Maahantuonti ja myynti: Tapio Sorjonen Oy, Saviniemenkatu 23 49200 Hamina ELAN CITE, JOHTAVA EUROOPPALAINEN NOPEUSNÄYTTÖIHIN ERIKOISTUNUT YRITYS Vuodesta

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet Tarjouskilpaulu 2017/1 (VARELY/378/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 1 Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

MINPak Monitori VIANMÄÄRITYS, TARKASTUS JA PAIKANNUS. Ominaisuudet. Ominaisuudet

MINPak Monitori VIANMÄÄRITYS, TARKASTUS JA PAIKANNUS. Ominaisuudet. Ominaisuudet MINPak Monitori Litiumioniakku 5 tunnin jatkuva käyttö ennen uudelleenlatausta. Painikekäyttöliittymä Helppo LED-valojen, lähettimen, näyttöasetusten ja järjestelmän on/ off-toimintojen käyttö. Integroitu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Käyttöopas. Confienta Piccolo

Käyttöopas. Confienta Piccolo Käyttöopas Confienta Piccolo Sisällysluettelo 1. Confienta Piccolo... 3 1.1. Piccolon painikkeet... 4 1.2. Piccolon käyttöönotto... 6 2. Karttasovellus... 7 2.1. Sovellukseen kirjautuminen... 7 2.2. Karttanäkymä...

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin

Column. Hintakuvasto. Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Column Näyttö- ja esitys kalusteet julkisiin tiloihin Hintakuvasto TwinColumn sivu -1- TwinColumn II videoneuvotteluun sivu -2- TwinC lisätarvikkeet sivu -3- Kiinnikkeet sivu -4- TwinColumn Double 2-puolinen

Lisätiedot

XRS sauvalukija emerkeille

XRS sauvalukija emerkeille XRS sauvalukija emerkeille Sisältö - Tru-Test XRS sauvalukija - Tuotetiedot - Avainominaisuudet: Visuaalisen korvanumeron näyttö - Avainominaisuudet : Tiedon syöttö/keruu eläimille - Avainominaisuudet

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3 LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset Liite 1 10.2.2010 Liite 1 2(6) Sisällysluettelo 1. Hankinnan kohteen määrittely... 3 2. Sähkötekniset vaatimukset... 3 3. Käyttöympäristö... 4 4. Mekaaniset vaatimukset... 4 5. Huoltoliitäntä [local maintenance

Lisätiedot

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa.

I T. SurePath. Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien DALI hyväksyttyjen turva- ja poistumistievalojen kanssa. SurePath on DALI pohjainen turvavalaistuksen valontajärjestelmä joka tarjoaa täysin yhteensopivan

Lisätiedot

3 TAPAA KATSELLA OHJAUSPANEELIA - 1

3 TAPAA KATSELLA OHJAUSPANEELIA - 1 WINDOWSIN ASETUKSET WINDOWSIN ASETUKSET Asetuksilla pyritään siihen, että käyttö olisi turvallisempaa, helpompaa ja mukavampaa Windowsin asetukset löytyvät Ohjauspaneelista Osa asetuksista on lisäohjelmakohtaisia

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen 161115-215 9.5.2017 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ Sami Reina Toni Soininen Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Käyttöohjekirja myupway

Käyttöohjekirja myupway TM Käyttöohjekirja UHB FI 1605-1 331759 1 Yleistä Internetin ja :n avulla voit tarkastaa lämpöpumppusi tilan ja asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti seurata ja ohjata

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 1 Sisällysluettelo Yleiset säännöt 2, 3 Mittaus 4 Katsastus 4 Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5 Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 Luokat 6-7 Pistetaulukko 7 Osallistumismaksu 8 2 Team EastAudio

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin)

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) MALLI: Nexa MLR-1105 MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) Oppimispainike Äänenvoimakkuuden valintapainike Soittoäänen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

... MEM-O-MATIC 6800; KÄYTTÄJÄN OHJE. Näppäin Kutsulaitteen näyttö. Näyttötaulu L 28 3 L 28 3. Näyttö sammunut NEXT L 31 L 31 3

... MEM-O-MATIC 6800; KÄYTTÄJÄN OHJE. Näppäin Kutsulaitteen näyttö. Näyttötaulu L 28 3 L 28 3. Näyttö sammunut NEXT L 31 L 31 3 Kuusikkotie 25, Vantaa tel. 8571187 fax. 8571258 info@raita.com www.raita.com/electronics MEM-O-MATIC 68; KÄYTTÄJÄN OHJE Toiminto Näppäin Kutsulaitteen näyttö Näyttötaulu Numero Huone Seuraavan vuorossa

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

SuperWISE II / SuperWISE SC II

SuperWISE II / SuperWISE SC II SuperWISE II / SuperWISE SC II WISE-järjestelmän tiedonsiirtoyksikkö LYHYESTI SuperWISE on tiedonsiirtoyksikkö, joka kokoaa kaikki tiedot antaakseen yleiskuvan WISE-järjestelmästä. Lukee ja jakaa IC Designissä

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (HAMINALAHTI, KAISLASTENLAHTI,

Lisätiedot