Lappeenranta 2028-strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenranta 2028-strategia"

Transkriptio

1 Lappeenranta -strategia Elinkeino-ohjelma Mikko Ojapelto/ Markku Heinonen

2 Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on mahdollisuus hyvään elämään. Aktiiviset lappeenrantalaiset rakentavat rohkeasti kasvavaa, yritysystävällistä kaupunkiaan yhdessä. Kaupungin elinvoima Tulevaisuudenkuva 2016 Kaupungin elinkeinorakenne on uudistunut ja yritysten kilpailukyky menestyä kansainvälisillä markkinoilla on parantunut. Uusien osaamispohjaisten työpaikkojen määrä on vahvassa kasvussa. Työpaikkojen kasvun seurauksena työllisyys Lappeenrannassa paranee. Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena on pitkäaikais ja nuorisotyöttömiä onnistuneesti ohjattu osaksi aktiivista työelämää ja koulutukseen. Venäläisten matkailijamäärät ovat kaksinkertaistuneet vuoden 2012 tasosta ja luoneet Lappeenrantaan uutta työpaikkaa. Palvelutarjonta on laajentunut ja sen jalostusarvo noussut. Myös muutoin maantieteellisen sijaintiaseman tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnetty Työllisyyden parantuminen Elinkeino rakenteen uudistuminen ja Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki,jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Kaupunkirakenteen eheytyminen Suomen houkuttelevin ja viihtyisin kaupunkikeskusta Lappeenranta on yksi Suomen kuudesta suuresta korkeakoulukeskittymästä. Opiskelijat kokevat Lappeenrannan haluttuna opiskelukaupunkina. Kasvavat työmarkkinat ja uudet työpaikat pitävät opiskelijat valmistuttuaankin Lappeenrannassa. Myös kansainväliset opiskelijat ja muuttajat arvostavat eurooppalaisen rajakaupungin avointa ja yhdenvertaista ilmapiiriä. Tulevaisuudenkuva Lappeenrannan kaupunkiseutu on johtava Venäjä markkinoihin tukeutuva kyvykäs kestävän kehityksen osaamiskeskittymä, jonka vetovoima tunnistetaan globaalisti. Lappeenranta on ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki ja kaupunkiin on syntynyt energia ja ympäristöalaan sekä muuhun Skinnarilan keskittymän tietotaitoon pohjautuvaa osaamispohjaista työpaikkaa. Päivystävä sairaala ja yksityiset hyvinvointipalvelut toimivat merkittävinä työllistäjinä. Päivitetyt yleis ja asemakaavat mahdollistavat kaupungin kasvun ja kaupunkirakenteen edelleen tiivistymisen. Kaupunki tarjoaa houkuttelevia tontteja sekä yrityksille että asukkaille. Tonttitakuuvalikoima kattaa sekä kaupungin oman että yksityisen tonttitarjonnan. Lappeenrannan ydinkeskustan rakentamisen myötä keskusta alueen palvelut ovat entisestään monipuolistuneet. Kaunis, eheä ja esteetön keskusta toimii niin paikallisten kuin täällä vierailevien matkailijoiden elävänä kohtauspaikkana. Kaupunginlahti ja Linnoitus ovat entistä kiinteämmin kytkeytyneet osaksi keskusta aluetta. 2

3 Toimenpidekokonaisuudet 1. Elinkeinorakenteen uudistuminen 2. Osaamispohjaiset työpaikat kasvuun 3. Yliopisto- ja korkeakoulukeskittymän kehittäminen 4. Oppilaitokset elinkeinoelämän yhteistyökumppaneina ja nuorisotakuun toteuttajina 5. Maakunnan matkailun kehittäminen 6. Terveys- ja hyvinvointialan liiketoiminnan kehittäminen 7. Kaupan alan kehittäminen 8. Lappeenrannan brändin vahvistaminen vatovoimaisena kaupunkina asua, opiskella ja yrittää 9. Hankinnoilla tuloksia ja elinvoimaa 3

4 Elinkeinorakenteen uudistuminen ja Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. 1. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Vuoteen 2016 mennessä syntyy yli 100 uutta osaamispohjaista työpaikkaa ja kärkialoille 25 sijoittautunutta yritystä. Elinkeinorakenteen uudistaminen valituilla kärkialoilla. Energia ja ympäristötekniikan, terveysalan, luovien alojen sekä ICT osaamiseen perustuvien yritysklustereiden luominen. Kaupunki tukee omalla toiminnallaan (kaavoitus, infra) klusterin yritysten kehittymistä., tekninen ltk Kärkialoihin keskittyvä sijoittautumismarkkinointi. Terveysalan osalta fokusointi venäläisiin yrityksiin yhdessä Team Finlandin kanssa. Alueelle on syntynyt toimivat ja kasvavat kärkiklusterit, jotka hyödyntävät kansainvälisiä markkinoita. Klusteri koostuu tuotannollista ja palveluliiketoimintaa harjoittavista yrityksistä sekä arvoketjun eri vaiheen toimijoista. Mittari: yritysten ja työpaikkojen määrä klustereittain Sijoittautumismarkkinointi on hyvin fokusoitunutta ja tuloksellista. Kaikilla avaintoimijoilla yhteinen perusmarkkinointimateriaali sijoittautumismarkkinointiin. Avaintoimijat ovat, kaupunki, LUT, Saimia, Technopolis. Resurssit pitkäjänteiselle työlle on varmistettu. Vuonna 2016 Lappeenrantaan sijoittuu 25 kärkiklustereita tukevaa yritystä. Mittari: sijoittautuneiden yritysten määrä Uuden yrityspalvelukonseptin luominen ja käyttöönotto yhteistyössä ELY keskuksen ja TE toimiston kanssa. Kokeiluympäristöjen luominen yhteistyössä LUT/Saimian ja yritysten kanssa puhtaan ympäristön ja kestävän hyvinvoinnin kokonaisuuksiin, Lpr Energia, strategiayksikkö Yritys ja henkilöasiakkailla on helppokäyttöiset interaktiiviset sähköiset palvelut. Henkilökohtainen palvelu kohdistetaan kansainvälistymis ja kasvupotentiaalia omaaviin osaamispohjaisiin asiakkuuksiin. Mittari: sähköisen palveluvolyymin kasvu versus henkilökohtainen palvelu. Kokeiluympäristötoiminta käynnistynyt seuraavissa kokonaisuuksissa: Jätteetön maailma, Veden puhdistus, Hajautettu energian tuotanto ja jakelu, Kuntoutus ja vaativan sairaanhoidon palveluiden vientitoiminta Mittari: Kokeiluympäristöjen ja työpaikkojen määrä 4

5 Työllisyyden parantuminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille Veropohjan vahvistaminen seuraavalle valtuustokaudelle. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja investointeja lisäämällä. Vuoteen 2016 mennessä syntyy yli 100 uutta osaamispohjaista työpaikkaa 2. Osaamispohjaiset työpaikat kasvuun Hautomotoimintamallin suunnittelu ja toimijoiden sitouttaminen sekä rahoituksen varmistaminen Aktivointi ja hautomotoiminta käyntiin 2014 alusta alkaen, Hautomopalvelun toteuttaja Malli valmis ja seuraavat toimijat sitoutuneet siihen: Lappeenrannan kaupunki, LUT, Saimia, Sampo, Technopolis, yksityiset rahoittajat (esim. FIBAN), julkiset rahoittajat (ELY/Tekes), yrittäjäjärjestöt. Malli sisältää aktivoinnin, esihautomon, hautomon ja kiihdyttämön. Kohderyhmänä ovat osaamis ja teknologiapohjaiset aloittavat yritykset ja olemassa olevat yritykset. Mittari: toimintamalli valmis 9/2013 Toiminta alkanut aikataulussa syntyy 20 uuttaa osaamispohjaista yritystä sekä 15 jo olemassa olevaa yritystä aloittaa uuden liiketoimintakokonaisuuden. Nämä työllistävät vuoden 2016 lopulla yli 100 työntekijää. Mittari: työpaikat ja yritykset Teknologisesta osaamisesta synnytetään liiketoimintaa. Myös perusteollisuudessa tavoitellaan uudistumista vastaamaan muuntuviin asiakastarpeisiin ja kansainväliseen kysyntään., alueen yritykset Teollisten työpaikkojen määrä ei olennaisesti vähene ja muuntuu teknologista osaamista painottavaan suuntaan. Myös palvelualoilla entistä useampi työpaikka perustuu teknologisiin innovaatioihin ja teollisen palveluliiketoiminnan kasvuun. 5

6 Työllisyyden parantuminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille Elinkeinorakenteen uudistuminen ja Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan Asiakaskeskeinen, kuntalaisen vahvaan osallisuuteen perustuva jatkuva kehittäminen. Lappeenranta on yksi Suomen kuudesta suuresta korkeakoulukeskittymästä 3. Yliopisto- ja korkeakoulukeskittymän kehittäminen Varmistetaan monipuolinen koulutustarjonta Skinnarilan kampuksella Oppilaitokset, KH ja tulevaisuusjaosto Laajennetaan monialaista tutkimus, kehitys ja innovaatiotoimintaa sekä syvennetään yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa Korkeakoulutuksen määrä ja laatu, LUT:n ja Saimian vetovoima ( koulutukseen hakeutuneiden määrä) Tutkimus ja innovaatiotoiminnan määrä ja laatu sekä syntyneet start upyritykset. Oppilaitokset, konsernijohto Kaikkien opintoasteiden kansainvälisyyden lisääminen. Koulutusvientitoiminnan käynnistäminen oppilaitoksissa. oppilaitokset Tuetaan LUT:a Green Campuksen laajentamiseksi Skinnarilanniemen ja sen ulkopuolisiin toimijoihin. Ulkomaisten opiskelijoiden ja opintojen määrä kasvaa. Oppilaitosten kansainvälisen tutkimus ja kehitystoiminnan määrä kasvaa. Venäjänkielisten osaajia tulee elinkeinoelämän käyttöön ja palveluiden saatavuus venäjäksi paranee. Koulutusvientituotteet ja niiden liikevaihto. Mittari: määrä, liikevaihto ja kasvu % Green Campus/LUT toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaan Saimian ja Technopolis Oyj:n kanssa. Innovaatio ja kehitysalusta on laajentunut koko alueelle. Mittari: mukana olevien toimijoiden määrä 6

7 Työllisyyden parantuminen Nuorten syrjäytymisen vähentyminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Sujuva arki, arvokas vanhuus ja turvallinen perheyhteisö sekä kasvuympäristö. Opiskelijoiden työllistymisaste alueelle ja syrjäytyneiden määrä 4. Oppilaitokset elinkeinoelämän yhteistyökumppaneina ja nuorisotakuun toteuttajina 2. asteen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston koulutuksen järjestäminen elinkeinoelämän tarpeisiin Oppilaitokset, kaupungin johto Oppisopimusten ja muun käytännön läheisen koulutustarjonnan monipuolistaminen vähentämään Kasvatus ja opetusltk, koulupudokkaiden määrää strategiayksikkö Nivelvaiheen koulutuksen ja tarvittavien tukitoimintojen järjestäminen Oppilaitokset Työllistyminen omalle alueelle. Mittari %:ia valmistuneista Oppisopimuksiin ja räätälöityihin koulutuksiin osallistuneiden määrä Yhteistyön laajentuminen alueen elinkeinoelämän kanssa Nuorisotakuuseen kuuluvan koulutustakuun toteutuminen maakunnassa Mittari: syrjäytyneiden määrä 7

8 Kaupungin elinvoima 2016 Työllisyyden parantaminen Suomen johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki Suomen taitavin kaupunki hyödyntämään Venäjän ostovoimaa yritysten kasvualustana Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Ympärivuotisten majoitusvuorokausien määrä ja kasvu 5. Maakunnan matkailun kehittäminen Pallonlahtea, Linnoitusniemeä, Kaupunginlahtea ja Myllysaarta kehitetään kokonaisuutena Maakunnan matkailumarkkinointia tehostetaan yritysten ja kuntien välillä Rauha Ukonniemen alueen yhteistyön tiivistäminen ja alueen kehittäminen, Saimaan kanavapuiston, Huhtiniemen ja muiden matkailuinvestointien edistäminen Ranta alueesta tulee matkailun ympärivuotinen käyntikortti ja Saimaan alueen suosituin kohde. Lappeenrannassa on tunnettuja ja menestyviä tapahtumia 1 /kk. Alueen kävijämäärä t kaksinkertaistuuvat. Mittari: kävijöiden määrä gosaimaa brändi nousee selkeästi tunnettuudessa. Mittari: kansallinen bränditutkimus Matkailuyritykset osallistuvat laajasta gosaimaa markkinointiin Mittari: yritysten määrä ja satsatut eurot Alueen yritykset työllistävät kaksinkertaisen määrän 2016 lopulla. Mittari: työntekijöiden määrä Matkailijoiden infopalveluiden sähköistäminen ja liikkuvien palveluiden kehittäminen Infopalvelut toteutetaan liikkuvina ja sähköisinä. Mittari: ko palveluiden osuus koko info panostuksesta Yritykset vahvasti mukana infopalveluiden tuottamisessa. Mittari: yritysten määrä 8

9 Veropohjan vahvistaminen seuraavalle valtuustokaudelle. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä Yritysten määrä 10 ja vientiliikevaihto 40 M 6. Terveys- ja hyvinvointialan liiketoiminnan kehittäminen Terveys ja hyvinvointipalvelujen konseptointi hyödyntäen eri yritysten osaamisaloja (esim. hotellit, ravintolat, majoitusyritykset, matkailualan yritykset, hyvinvointiyritykset, kulttuuri, ICT, liikunta alan yritykset, kuljetusyritykset), Eksote ja yritykset Kohdennettu sijoittautumismyynti operaattorin ja yritysten saamiseksi alueelle ja yritykset Kokeiluympäristön hyödyntäminen innovatiivisten terveys ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Alueellisten yritysten aktiivinen hyödyntäminen kotona asumista tukevissa ja sähköisissä palveluissa Eksote Palvelupaketteja on tarjolla mm. perheiden hyvinvointipalvelut, ryhmille suunnatut työhyvinvointipaketit, yksittäiset täsmäpalvelut, toimenpiteiden/operaatioiden jälkeinen jatkokuntoutus. Mittari: yritysten määrä ja vientiliikevaihto Mittari: Operaattorin sijoittautuminen alueelle Alueelle on syntynyt kokeilualusta, jossa palvelulaboratorion kautta syntyy uusia palvelukonsepteja jotka johtavat Start Up yritysten syntyyn Mittari: Uusien yritysten määrä. Etelä Karjalasta liikkuvien ja kotona asumista tukevien palvelujen sekä sähköisen asioinnin edelläkävijämarkkina alue Mittari: palveluvolyymi ja mukana olevien alueellisten yritysten määrä

10 Työllisyyden parantuminen Elinkeinorakenteen uudistuminen ja Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Suomen houkuttelevin ja viihtyisin kaupunkikeskusta. Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä. Kaupan ala työllistää 1500 uutta henkilöä vuonna Kaupan alan kehittäminen Kaavoitetaan riittävä määrä liiketontteja, rakennetaan toimiva infrastruktuuri ja parannetaan alueen saavutettavuutta. Edistäminen yhteistyössä ELY keskuksen kanssa. Lappeenrannan kaupunki Kaupan alan veturiyrityksiä houkutellaan sijoittumaan alueelle. Kaupan alan työpaikkojen määrä ja alan työntekijöiltä saatava verotulokertymä kasvaa. Kaupan alan yrityksiltä saatava yhteisö ja kiinteistöverotulo kasvaa. Mittari: kaupan alan työntekijöiden määrä sekä kiinteistö ja yhteisveron määrä Lappeenrantaan sijoittuu merkittäviä kaupan alan toimijoita, jotka houkuttelevat ympärilleen muita palvelualan yrityksiä. Mittari: sijoittautuneiden yritysten määrä 10

11 Elinkeinorakenteen uudistuminen ja Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille Työllisyyden parantuminen Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä. Kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettuutta mittaavat kyselyt 8. Lappeenranta-brändin vahvistaminen vetovoimaisena kaupunkina asua, opiskella ja yrittää Toteutetaan jatkuvaa brändimarkkinointia ja sijoittautumismarkkinointitoimia strategian painopisteiden mukaisesti. Vetovoimatekijöinä yliopisto ja opiskelijakaupunki, Skinnarilan kampus, kasvu, kansainvälisyys, ostovoima, matkailu, läheisyys, saavutettavuus, kansainväliset yhteydet, yhteistyökykyinen innovatiivinen uusiutuva elinkeinoelämä, viihtyisyys ja Saimaa. Kaupungin viestintäryhmä, Vuosittain toteutetaan kaupungin yleistä vetovoimaisuutta tukevaa ja elinkeinotoimintaa houkuttelevia markkinointikampanjoita, joiden avulla kaupungin tunnettuus kasvaa ja imago vetovoimaisena kaupunkina paranee. Lappeenrantaan halutaan muuttaa opiskelemaan ja asumaan. Yritysten kiinnostus sijoittua Lappeenrantaan kasvaa. Mitataan kaupungin tunnettuutta ja imagoa selvittävillä tutkimuksilla sekä Lappeenrantaan sijoittautuneiden yritysten määrällä. Tiivistetään yhteistyötä ja luodaan toimintamallit vuoropuhelulle elinkeinoelämän ja alueen muiden sidosryhmien kanssa. Rakennetaan Lappeenranta brändia alueen elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kuten oppilaitosten yhteistyönä. Kaupungin johto/ + muut yhtiöt Koulutetaan kaupunkikonsernin ao. henkilöstö brändilähettiläiksi. Jalkautetaan strategiaan pohjautuvat viestinnän ja markkinoinnin perusviestit koko organisaatioon. Viestintä / Vima ryhmä Kehitetään Green Energy Showroom ikkuna Lappeenrannan seudun uusiutuvan energian innovaatioihin, kehitysympäristöihin ja yrityksiin., strategiayksikkö Kaupunkikonsernilla on toimivat ja aktiiviset yhteistyömuodot elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaupungin vetovoimaisuutta ja elinkeinoelämää tukevia toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä elinkeinoelämän edustajien ja sidosryhmien kanssa. Lappeenranta brändi koetaan yhteiseksi asiaksi. Lappeenranta koetaan yritysystävälliseksi kaupungiksi. Mitataan valtakunnallisella yrittäjäbarometrikyselyllä ja omilla sidosryhmäkyselyillä. Henkilökunta on sisäistänyt kaupunkikonsernin brändin sisällön sekä viestinnän ja markkinoinnin perusviestit ja toteuttaa niitä omassa toiminnassaan. Kaikki kaupunkikonsernin työntekijät ovat Lappeenrannan brändilähettiläitä. Mitataan työtyyväisyys ja asiakastyytyväisyyskyselyllä. Vahvistaa Lappeenrannan brändiä globaalina energia ja ympäristötekniikan osaajana. Mittari: 11

12 Omistajaohjauksen selkeyttäminen Osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on keskitytty ydintehtäviin, muissa palveluissa verkostomaiset toimintatavat kokeiluympäristöt ovat tuoneet alueelle 600 työpaikkaa 9. Hankinnoilla tuloksia ja elinvoimaa Hankinnat eriytetään palvelukokonaisuuksittain ottaen huomioon paikallisen elinkeinoelämän tarjonta. E K hankintapalvelut/ toimialat/ Eksote Hankintapalvelut laativat ohjeistukset, työkalut, dokumenttipohjat esikaupallisiin ja innovatiivisiin hankintatilanteisiin ja vastaavat niiden käyttöönotosta E K:n hankintapalvelut Esikaupallisia hankintamenettelyjä sovelletaan aktiivisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuissa (jätehuolto, vesihuolto, energia jne.) Tekninen toimi/lpr Energia/ EKJH Oy Suurimmat hankintayksiköt sekä kaupunkikonsernissa että eksotessa ovat ottaneet toimittajamarkkinoiden johtamisen käytännöt käyttöönsä Mittari: käytännöt hyväksytty 2014 ja käytössä viim Käyttöönotto toteutuu 2015 mennessä Mittari: toimintamalli käytössä ja käytön volyymi Ensimmäiset sovellukset toteutettu 2014 Mittari: määrä 12

13 Osaamispohjaisten yritysten verotulovaikutusarvio Vuosi Uusia yrityksiä Uuden yrityksen aloitus Liikevaihto (k ) Palkat Kunnallisvero % % osuus lv:sta 2 per henkilö Yritys palkkaa joka vuosi % 20 % Kertoimet 1,5 Liikevaihto (k ) Palkkakertymä (k ) Verokertymä (k ) Uudet työpaikat per vuosi Kumulat. per vuosi per vuosi per vuosi per vuosi Kumulat

Elinvoimaa osaamisesta

Elinvoimaa osaamisesta Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma 2013- Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI 6.2.2015 ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI Metsä- ja metalliteollisuus Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Suomen keskeisen toimialan - metsäteollisuuden - rakennemuutoksen vaikutukset ovat

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot