Turku Science Park Oy vuonna 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park Oy vuonna 2008"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2008

2 2

3 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park Oy vuonna 2008 Toimitusjohtajan katsaus...4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa...6 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa vuonna BioTurku...10 Case: Bioyritys HyTest voi hyvin...12 Biocelex Oy...13 Soveltava ICT ja kehittämishankkeet...14 Case: Lingsoftilla menestyksekäs vuosi...15 Case: Käytännön tietotekniikka-apua pk-yrityksille...16 Osaamiskeskus ja kansainväliset toiminnot...18 Case: Älypakkauksella takuutuoretta kalaa...19 Case: Kieleltä mieleen: Mikä oikeastaan tekee tuotteesta miellyttävän?...20 Verkosto tarjoaa keinoja kansainvälistymiseen...21 Yrityskehitys...22 Case: Hautomoyritys Medbase kansainvälistyy vauhdilla...23 Case: Turku Science Parkissa oma digi-klusteri. Digi-TV osaamisen ja kehittämisen kärjessä...24 Markkinointi ja viestintä...26 Turku Science Parkin vuoden 2008 uutisotsikoita...27 Turku Science Parkin Imago- ja asiakastutkimus...28 Turku Science Park Oy:n 20-vuotisjuhla korosti kansainvälisyyttä...29 Kiinteistöt...30 Case: Piirisuunnittelijoille tilat Turku Science Parkista...30 Hallitustyöskentely...32 Tuloslaskelma ja tase Innovatiivisen kasvun vauhdittaja...34

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Turku Science Parkin tehtävänä on kaupallistaa alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa syntyneitä innovaatioita sekä edistää korkean osaamistason liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua erityisesti bioteknologian ja sovelletun tietotekniikan alueilla. Parikymmenvuotisen toimintamme aikana olemme nähneet, miten taloudellisesti tiukkenevat ajat entisestään korostavat luovuuden ja korkeatasoisesta koulutuksesta ponnistavan osaamisen merkitystä. Turku Science Parkia tarvitaan liittämään yritykset, tutkimus ja julkinen sektori yhteen - kanavoimaan mahdollisuudet toiminnaksi ja työpaikoiksi. Autamme alkavia yrityksiä liiketoiminnan käynnistämisessä ja rahoituksen hankinnassa. Vuoden aikana yrityshautomoissamme on aloittanut 8 uutta yritystä ja hautomovaiheesta on kasvanut ulos 4 yritystä. Yrityshautomoohjelmassa on tällä hetkellä 26 yritystä ja kaikkiaan sen on läpikäynyt 180 yritystä, jotka työllistävät tällä hetkellä noin 1000 korkean teknologian ammattilaista. Vuonna 2008 hautomoyritykset saivat pääoma- ja hankerahoitusta yhteensä yli 4 miljoonaa euroa. Rakennamme toimivien yritysten ja tutkimuslaitosten välille yhteistyöverkostoja niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Tarjoamme asiantuntijapalveluita ja toimitiloja erityisesti alkaville ja kasvuyrityksille. Vuoden 2008 merkittävä teema oli kansainvälisen kumppanuusverkoston rakentaminen. Edellisenä vuonna käynnistetty kehitys- ja rahoitusyhteistyö Karoliinisen tutkimuslaitoksen kanssa pääsi täyteen vauhtiin. Keväällä kumppanuutta syvennettiin sopimuksella Karolinska Development Ab:n kanssa. Sopimus avaa rahoituskanavan suomalaisille alkaville biolääketieteen yrityksille. Käytännössä yhteistyötä toteutetaan Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n valtaosin omistaman Biocelex Oy:n kautta. Vuoden lopulla Turku Science Park Oy teki vielä strategisen sijoituksen Karolinska Development Ab:n osakeannissa. Eurooppalaisen bioalan valiojoukkoon Karolinskan tavoin kuuluvan Heidelbergin tiedepuiston kanssa solmittiin kesällä 2008 yhteistyösopimus. Sen puitteissa järjestetään esimerkiksi yritysten ja tutkimusryhmien seminaareja, erityisesti biokuvantamisen alueella. Tietotekniikan ja sitä sivuavien yritysten joukossa, joita on Varsinais- Suomessa noin 1600, tehtiin tarvekartoitus yritysten toiveista ja odotuksista. Uusien palvelujen tuotteistus on aloitettu. Yhtiön toimintasuunnitelmaan kuuluu taseessa olevista kiinteistöistä luopuminen yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Tätä tavoitetta ei vuoden 2008 aikana saavutettu. Erityisesti Biolaakson alueella sijaitsevan lääketeollisuuskiinteistön vajaakäyttöiset erikoistilat aiheuttavat yhtiölle taloudellisen rasitteen, joka näkyy vuoden tuloksessa. Turun kaupungin panostukset elinkeinopoliittisiin palveluihin ovat vähentyneet vuodesta 2006 silloin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toiminta on kuitenkin säilynyt laaja-alaisena ja kustannustehokkuus toistaiseksi kasvanut. Yhtiön toiminnan seurauksena kaupungin panostukset tulivat takaisin moninkertaisesti: ulkopuolista rahaa saatiin 4,8-kertainen määrä. Tämä on yksi konkreettinen näyttö siitä, miten toteutamme lupaustamme innovatiivisen kasvun vauhdittamisesta. Ilkka Kouvonen Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja

5 5

6 6 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa Bioala eteni Turussa vuonna 2008 kokonaisuutena hyvin, vaikka globaali rahoitusalan kriisi heijastui yritysten liiketoimintaan erityisesti vuoden loppupuolella. Alueen selkeäksi veturiyritykseksi nousi Bayer Schering Pharma. Sen Pansion tehtaalla valmistauduttiin ottamaan käyttöön jo neljäs ehkäisykierukoiden tuotantolinja, joka lisää hormoniehkäisykierukka Mirenan vuotuisen valmistuskapasiteetin kolmesta miljoonasta neljään miljoonaan. Mirenan menekki jatkui voimakkaana ja myynti kasvoi jo 462 miljoonaan euroon. Bayer on Turussa myös tuplaamassa tablettien valmistuskapasiteettiaan konsernin sisäisten järjestelyiden myötä. Kasvaneen kysynnän johdosta Bayer palkkasi noin 55 uutta työntekijää, minkä ansiosta yrityksen työntekijämäärä Turussa nousi vuoden 2008 lopulla jo noin 600:an. PerkinElmer Human Health (turkulaisittain Wallac) kasvatti myös tuotantoaan Turussa, mutta Yhdysvaltojen dollarin heikko kurssi verotti yrityksen tuloskehitystä. Turussa pääkonttoriaan pitävä Genetic Screening yksikkö on vahvistanut asemaansa konsernissa, ja se vastaa jo noin ¾ Wallacin liikevaihdosta. Wallac on alallaan ehdoton markkinajohtaja koko maailmassa. Sen markkinaosuus vastasyntyneiden seulontajärjestelmissä on yli 65 % ja raskaudenaikaisissa sikiöseulontajärjestelmissä yli 30 %. Suutarin lapsilla ei nykymaailmassakaan ole kenkiä. Suomessa toimii seulonnan markkinajohtaja maailmassa, mutta suomalaisilta vauvoilta testataan vain yksi sairaus, kun naapurimaissamme seulotaan jopa 20 sairautta. Wallac aloitti siksi Turussa TYKSin kanssa vastasyntyneiden laajemmat seulonnat koeluontoisesti ja lahjoitti testausvälineeet sairaalalle kolmeksi vuodeksi. Orion vihki kesäkuussa Turun toimipisteessä käyttöön 2000 neliötä uutta tutkimustilaa. Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalaisen mukaan laboratoriotilat olivat loppumassa ja tutkimus- ja kehitystyöhön tarvittiin uusimpien kansainvälisten vaatimusten mukaisia tiloja. Loppuvuonna yritys ilmoitti uudistavansa lääkekehityksen ja tutkimuksen toimintamallia, koska sen tärkeimpiä tuotteita suojaavien peruspatenttien voimassaolo päättyy ensi vuosikymmenen alkupuolella. Käytännössä yritys irtisanoi väkeä, Turustakin 55 henkeä, mutta uskoo yhä oman tuotekehityksensä ja valmistuksensa strategiseen kilpailukykyyn. Tulosta ja tuotekehitystä Edellisiä pienemmät bioalan yritykset ja tutkimustoiminta saavuttivat nekin konkreettisia merkkipaaluja. Turku Science Parkissa toimiva HyTest Oy jatkoi loistavaa tuloskehitystään ja onnistui heikentyneestä dollarista huolimatta kasvattamaan liikevaihtonsa jo yli 7 miljoonan euron. Kaiken lisäksi sen liiketoiminta oli erittäin kannattavaa: liikevoitto nousi lähes 2,2 miljoonaan euroon. Muista pk-yrityksistä Biotie Therapies, BioCis Pharma sekä Faron Pharmaceuticals julkistivat merkittäviä tutkimuksellisia ja liiketoiminnallisia saavutuksia. Biotie Therapies Oyj sopi loppuvuonna ostavansa saksalaisen lääketutkimus- ja kehitysyhtiö elbion GmbH:n. Yhdistymisen jälkeen Biotiellä on tuotekehityssalkussaan alansa kärkeä edustavia lääkkeitä kliinisen ja

7 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 7 prekliinisen kehityksen eri vaiheissa. Lisäksi Biotien lisenssikumppani H. Lundbeck A/S ilmoitti aloittavansa kolme vaiheen III kliinistä tutkimusta nalmefeenilla alkoholiriippuvuuden hoidossa. Tutkimusten päätulosten odotetaan olevan saatavilla vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Turku Science Parkin yrityshautomossa toimivan lääkekehitysyritys BioCis Pharma Oy:n tuotekehitys eteni vauhdilla. Yritys aloitti kliiniset potilastutkimukset kehittämällään ihottumalääkkeellä Suomessa syksyllä. Alkuvuonna suoritettiin lääkkeen ensimmäinen kliininen tutkimus terveillä vapaaehtoisilla. Tutkimuksessa lääke osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi. Lisäksi lääke hillitsi ärsytysoireita merkitsevästi paremmin kuin lumelääke. BioCis onnistui huonoista suhdanteista huolimatta vahvistamaan myös rahoituspohjaansa ja sai mm. uuden pääomasijoittajan Ruotsista. Lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals aloitti kliiniset tutkimukset akuutin keuhkovamman potilailla syksyllä Iso-Britanniassa. Faron uskoo positiivisen kehityksensä jatkuvan ja johtavan lääkkeen myyntilupahakemukseen vuoden 2012 tienoilla. Tiedepuistossa toimintansa aloitti viisi uutta bioalan yritystä viime vuonna. Tutkimuksesta uusia avauksia Euroopan unionin komissio myönsi Turussa toimivalle valtakunnalliselle PET-keskukselle yli euroa Alzheimer-tutkimukseen. Turussa hankeosapuolena on PET-keskus, jonka toiminta perustuu Turun yliopiston, Åbo Akademin ja TYKSin yhteissopimukseen. Alzheimer-tutkimus on EU:n 7. puiteohjelman tutkimushanke, johon osallistuu 19 eri eurooppalaista tutkimuskeskusta yhteensä 15 eri maasta. Tutkimus on viisivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 14,6 miljoonaa euroa. VTT ja Turun yliopisto solmivat syksyllä kumppanuussopimuksen, joka entisestään tiivistää vuonna 2002 aloitettua tutkimusyhteistyötä lääkekehityksen alalla. Sopimus painottuu lääketieteellisen biotekniikan tutkimukseen. Tavoitteena on erityisesti genomitiedon hyödyntäminen muun muassa rinta- ja eturauhassyövän syntymekanismien tutkimuksessa sekä uusien diagnostisten menetelmien ja hoitojen kehittämisessä. VTT:n ja Turun yliopiston tutkijat tekivät kansainvälisesti merkittävän löydön, joka osittain selvittää ja havainnollistaa syövän syntymekanismeja. Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Biotekniikan keskus BTK vahvisti kansainvälistä profiiliaan mikrosirutekniikan osaajana. Agilent Technologies Inc., yksi maailman johtavista mikrosirupohjaisten genomitutkimusratkaisujen toimittajista, antoi BTK:lle ns. Certified Service Provider statuksen, jonka BTK sai ensimmäisenä pohjoismaisena laboratoriona. Sairaanhoitopiirin käynnistämä, tapaturmaisten aivovammojen hoitoon keskittyvän kansallisen aivovammakeskuksen perustaminen on merkittävä uusi avaus. Keskus nojaa Turussa jo noin 12 vuotta toimineen tutkimusryhmän työhön ja se kehittää kuvantamista, käynnistää epidemiologista seurantaa sekä etsii uusia hoitokeinoja aivovammojen akuuttihoitoon eli aivojen suojaamiseen tai toipumisen edistämiseen. Lisäksi keskus kehittää aivokudosvaurion biomarkkereita. Aivovammakeskus sijoitetaan Tyksin tiloihin uuden T-sairaalan yhteyteen, jonne keskitetään myös Turun ja sen lähiympäristön päivystyslääketieteellinen toiminta. Potilastyö alkaa syksyllä Koulutus- ja tutkimustoiminta alkanee jo vuoden 2010 puolella, mikäli hankkeen rahoitus saadaan toteutumaan. Yliopistojen tutkimusyksiköt (Tautimallinnuskeskus TCDM, Kliinisen tutkimuksen keskus CRC ja Biomateriaalikeskus BMK) ovat selkeyttäneet alan tutkimus- ja palvelutoiminnan infrastruktuuria Turussa. Niihin pitää nyt saada yhä enemmän sellaista sisältöä ja kapasiteettia, jota niin turkulaiset bioyritykset kuin alan kansainväliset jätit ovat valmiit ostamaan. Käytännössä tavoitteiden saavuttaminen merkitsee täysipäiväisen henkilökunnan palkkaamista tutkimukseen ja osaamisen markkinointiin. Uusien tutkimusyksiköiden tehokas toiminta ei onnistu muun tehtävän ohella. Bioalan näkymät kokonaisuudessaan ovat edelleen melko hyvät, mutta kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena haasteena on erityisesti riskipääomien saaminen alalle toimiville pääomasijoittajille ja sitä kautta bioalan yrityksiin. Bioalalla yritysten kasvu ja tuotekehitys edellyttävät pitkäjänteistä rahoitusta. Julkisen tutkimusrahoituksen rooli korostuu suhdannekuopan tasoittamisessa.

8 8 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa vuonna 2008 Tieto- ja viestintäteknologian alan yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi vuoden 2008 aikana 1600:an. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Turku-Salo -alue muodostaa edelleen alan vahvimman osaamisen keskittymän Suomessa. Tieteellinen keskus sijaitsee Turku Science Parkissa. Alkaneen taantuman vaikutukset heijastuvat kuitenkin myös tieto- ja viestintäsektorille. Nokia Oyj ilmoitti marraskuussa aikovansa sulkea 220 henkeä työllistäneen Turun yksikkönsä. Suurin osa suljetun yksikön työntekijöistä siirtyi kuitenkin Saloon, joten Varsinais-Suomen kannalta tilanne ei oleellisesti muuttunut. Turun kannalta positiivista oli sen sijaan maailman suurimpiin kuuluvan mikroelektroniikan sovellusten kehittäjän tytäryrityksen STMicroelectronics R&D Oy:n (emoyritys sittemmin ST-Ericsson Oy) t&k-toimintojen sijoittuminen Turku Science Parkiin keväällä. Toisena alueen tieto- ja viestintäteknologian profiilia nostavana seikkana voidaan pitää Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen DTV-

9 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen 9 ryhmän johtamaa FinLab-klusteria, joka on sitoutunut edistämään toimialan teknologista kehitystä Suomessa. Noin 5,2 miljoonan euron hanke käynnistyi syksyllä 2008 ja toimii tiiviissä yhteydessä toimialan yritysten, strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK), osaamiskeskusten ja aluekehitysorganisaatioiden kanssa. Uusia markkinoita ja pääomasijoituksia Useat alueen yritykset uutisoivat kansainvälistymisestään sekä uusista pääomasijoituksista. Salolainen Nordic ID, joka on yksi Euroopan johtavista UHF RFID -käsipäätelaitteiden valmistajista, kertoi toimintojensa laajentamisesta Venäjälle. Langattomaan televisioteknologiaan erikoistunut turkulainen Axel Technologies Oy taas hankki edustajan kasvaville markkinoille Hongkongiin. Yritys sai lisäksi 2,4 miljoonan euron pääomasijoituksen. Pääomasijoituksen hankki myös turkulainen IT Mill Oy, joka sai sijoituksen myötä osakkaakseen Michael Monty Wideniuksen. Widenius tunnetaan maailmalla erityisesti perustamastaan MySQLyhtiöstä, joka myytiin amerikkalaiselle Sun Microsystemsille miljardilla dollarilla tammikuussa Kieliteknologiaan keskittynyt Lingsoft Oy julkisti syksyllä solmineensa merkittävän käännöspalvelusopimuksen Euroopan parlamentin kanssa. Yrityksen kehittämä One-Hour Words -alusta puolestaan voitti Uuden Teknologian Säätiön järjestämän Edelcrantz Challenge -innovaatiokilpailun. Lingsoft on toiminut aktiivisena kumppanina vuoden 2009 alussa päättyvässä terveys- ja hyvinvointiteknologian piiriin kuuluvassa Louhihankkeessa, jossa tutkitaan tekstimuotoisen tiedon, kuten potilasasiakirjojen, sisältöjen analysointiin soveltuvia välineitä. Yhteistyö jalostui informaatio- ja kieliteknologian konsortioksi (IKITIK), jossa on tavoitteena toteuttaa kaupallistettavia eli ns. industry grade -tason sovelluksia erityisesti terveydenhuoltoon. Opetusteknologian kehittämiseen erikoistunut Sanako Oy jatkoi maailmanvalloitustaan. Marraskuussa yritys kertoi uuden toimiston avaamisesta Pekingiin, Kiinaan. Yrityksen tuotteista yli 95 % viedään maailmalle, muun muassa useisiin Euroopan maihin, Kanadaan, Peruun, Venäjälle, Kiinaan, Libyaan ja Kuwaitiin. Lingsoft Oy:n tavoin myös Sanako Oy:n yhteistyö Microsoft Corporationin kanssa on vahvaa ja se saavutti korkeimman tason (Gold Certified Partner) Microsoftin partneriohjelmassa. Terveydenhuollon viestintä- ja hälytysjärjestelmiin erikoistunut Miratel Oy hakee sekin voimakasta kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Yritys on käynnistänyt 1,8 miljoonan euron kansainvälistymisprojektin, jota Tekes osin rahoittaa. Miratelin tavoitteena on nelinkertaistaa liikevaihto ja kaksinkertaistaa työntekijöiden määrä vuoteen 2015 mennessä. Turkulainen teknologia-osaaminen vaikuttaa myös Suomen Eduskunnassa, jossa otettiin syysistuntokauden alkaessa käyttöön Audico Systems Oy:n toimittama äänentoistojärjestelmä. Yritys kehittää, suunnittelee ja valmistaa äänentoisto-, äänievakuointi- ja informaatiojärjestelmiä ja on markkinajohtajana Suomessa. Turku Science Park Oy yhteistyökumppaneineen on ollut aktiivinen toimija kansallisen tason tietoyhteiskuntakehityksessä. Viestintäministeri Suvi Lindén julkaisi keväällä tavoitteen ulottaa nopeat laajakaistayhteydet koko maan alueelle. Varsinais-Suomen liiton ja Turku Science Park Oy:n kokoama laajakaistatyöryhmä on osaltaan edesauttanut tavoitteen saavuttamista. Korkeakoulut ovat olleet aktiivisesti mukana strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) valmistelussa. Tieto- ja viestintäteknologian alalle perustettiin helmikuussa 2008 keskittymän operatiiviseksi toteuttajaksi Tivit Oy. Alueellisina osakkaina Tivit Oy:ssä ovat Åbo Akademi ja Turku Science Park Oy. Tutkimuksen kannalta tärkeä Turun ammattikorkeakoulun yhteistyösopimus Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen (Turku Centre for Computer Science, TUCS) eteni hyväksyttäväksi. Alueella isännöitiin useita kansainvälisiä toimialan tieteellisiä konferensseja. Näistä yksi suurimmista oli Compsac 2008, johon osallistui 490 tiedeyhteisöjen ja yritysten asiantuntijoita yli 40 eri maasta. Muista kansainvälisistä tilaisuuksista mainittakoon marraskuussa järjestetty vietnamilais-turkulainen tieto- ja viestintäteknologia-alan yhteistyöseminaari Emerging Tiger - Business Opportunities in Vietnam. Toimialan keskeisimpänä kolmannen sektorin yhteistyötahona jatkoi 41 vuotta toiminut Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry (VSTKY). Se järjesti 12 eritasoista yhteistyötapahtumaa toimialan ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten informaatioyhteiskunnan valvontaan, liittyen. Taloudellisen laskusuhdanteen vastapainoksi alueella on vahva kasvupotentiaali alan liike- ja tutkimustoiminnalle. Jotta tätä voidaan täysimääräisesti hyödyntää, on ensiarvoisen tärkeää luoda tasapaino yritysten tarpeiden ja tarjottavan koulutuksen välille. Alueen yritysten ja tutkimuslaitosten on myös löydettävä toisensa aiempaa paremmin. Tähän haasteeseen vastaa Turku Science Park Oy - myös vuonna 2009.

10 10 BioTurku BioTurku BioTurku keskittyi vuonna 2008 alueellisten hankkeiden tukemiseen, bioalan ja muiden toimialojen välisen yhteistyön edistämiseen, sekä alueen yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen. Uudet keskukset etenivät Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden perustama biokuvantamisen tutkimuksen ja opetuksen poikkitieteellinen työyhteisö Turku Bioimaging hyödyntää uusia kuvantamisteknologioita tehokkaasti, perustutkimuksesta aina kliinisiin potilastutkimuksiin saakka. Euroopan unionin komissio myönsi Turun yliopiston, Åbo Akademin sekä TYKSin yhdessä perustamalle valtakunnalliselle PET-keskukselle euroa Alzheimer-tutkimukseen. Sen tarkoituksena on selvittää nanopartikkeleiden käyttöä taudin diagnostiikassa ja hoidossa. BioTurku tuotti markkinointivälineeksi alueen monipuolisesta kuvantamisosaamisesta kertovan esitteen. Turun yliopiston Tautimallinnuskeskuksen tuotteistamisen ja palvelumyynnin tukemiseksi on osallistuttu keskuksen markkinointiesitteiden tuottamiseen sekä optisen kuvantamisen työkalujen kartoittamiseen. Turun yliopiston ja Åbo Akademin orgaanisen kemian tutkijoiden osaamisen levittämiseksi järjestettiin yritysseminaari ja tuotettiin markkinointimateriaalia. Syksyllä BioTurku edisti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käynnistämän Kansallisen aivovammakeskuksen liiketoimintamallin suunnittelua. Tähtäimessä on tapaturmaisten aivovammojen hoitoon ja tutkimukseen paneutuva keskus, joka tulee olemaan ainutlaatuinen Euroopassa. BioTurku rahoitti myös sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston yhteisen Kliinisen tutkimuskeskuksen CRC:n toimintamallin tekemistä.

11 BioTurku 11 Yhteistyötä yli toimialarajojen BioTurku ja Turun yliopiston Functional Foods Forum ovat yhdessä pyrkineet lisäämään poikkitieteellistä yhteistyötä lääkealan ja elintarvikealan toimijoiden välille. Kevättalven Food, host & defense ja kevään Lääkinnälliset elintarvikkeet seminaareissa oli lähes 200 osallistujaa. Turun alueen systeemibiologian osaamisen profiilia on nostettu osallistumalla neljän poikkitieteellisen informaatiotekniikan alan seminaarin järjestämiseen (Informatics in Biotechnology, NEXT konferenssi, Louhi-projektin loppuseminaari sekä Bioinformatiikkafoorumi). Uudenlaista, potilaslähtöistä lähestymistapaa haettiin loppuvuonna järjestetyllä syöpäfoorumilla. Targeteista ja tutkimuksesta syövän hoitoon tilaisuuteen osallistui tutkijoiden lisäksi yrityksiä, ja totutusta poiketen syövän tutkimuksen ja hoidon suuntaamista pohdittiin potilaiden tarpeista lähtien. Seminaarista syntyneitä ideoita tullaan toteuttamaan vuoden 2009 aikana. Kansainvälisen liiketoiminnan edistämistä BioTurku osallistui, jälleen osana Skandinaavista yhteispaviljonkia, USA:n BIO2008:an, maailman suurimpaan bioalan tapahtumaan. Kerran vuodessa järjestettävä alan päätapahtuma keräsi yli osallistujaa. BioTurkukonseptia ja koko klusterin osaamista esiteltiin osastotyöskentelyn lisäksi suoraan sijoittaja- ja asiakaskandidaateille. Vuonna 2008 osallistuttiin alan partnerointitapahtumiin myös Kööpenhaminassa ja Heidelbergissa. Aktiivisen asiakashankinnan ansiosta kaksi suuryritystä Merck ja Eli Lilly saatiin saapumaan Turkuun tarkemmin tutustumaan alueemme yrityksiin ja tutkimusosaamiseen. Lisäksi BioTurku isännöi esimerkiksi Italiasta, Ranskasta ja Etelä-Afrikasta saapuneita delegaatioita, jotka olivat kiinnostuneita alueemme yritysten ja tutkimusyksiköiden palvelutarjonnasta sekä yhteistyöprojekteista oman maansa yritysten ja tutkijoiden kanssa. BioTurku on koordinoinut mittavaa Tekes-rahoitteista Suomen bio- ja lääkealan palvelusektorin kansainvälistymishanketta, jonka ansiosta turkulaisetkin alan palveluyritykset ovat oleellisesti pystyneet kehittämään kansainvälistä toimintaansa ja myyntiään. Loppuseminaari pidettiin Turussa keväällä. Tilaisuus sai paljon medianäkyvyyttä, koska hankkeella oli niin merkittävä vaikutus yritysten liiketoimintaan. Alueen yrityksille ja tutkimusyksiköille räätälöity valmennus perustui todennettuihin tarpeisiin ja toimijoiden kysyntään. Valmennus keskittyi rahoituksen saantiin ja kansainvälistymisen edistämiseen. Kaksiosaiselle kansainväliselle partnerointi- ja esiintymisvalmennuskurssille osallistui pääasiassa yrityksiä, ja EU-hankkeiden koulutukseen bioalan tutkijoita. Kansainvälinen biokeskusyhteistyö kehittyi voimakkaasti. Turku Science Park Oy ja saksalainen Technologiepark Heidelberg GmbH solmivat kesällä bioteknologiaan keskittyvän yhteistyösopimuksen, joka tähtää tietojen vaihtoon tieteellisten innovaatioiden kaupallistamiseksi sekä yrityshautomoissa olevien uusien yritysten kansainvälistämiseksi. Turku Science Park Oy teki loppuvuodesta noin kahden miljoonan euron sijoituksen ruotsalaiseen Karolinska Development -rahastoon, joka tekee pääomasijoituksia alkaviin life science -alan yrityksiin. Sijoitus syventää jo alkanutta strategista yhteistyötä Turku Science Park Oy:n ja Karoliinisen Instituutin välillä. Käytännössä yhteistyötä, eli kohdeyritysten etsintää, toteuttaa etenkin Biocelex Oy, joka on Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutets Holding Ab:n yhteisyritys. Itämeren piirissä toimivan bioalan ScanBalt -yhteistyöverkoston kautta BioTurku on ollut mukana käynnistämässä kansainvälisiä maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmia. Turku Science Park Oy koordinoi myös kansallista HealthBIO-Terveyden bioklusteri -osaamiskeskusohjelmaa. HealthBIOn puitteissa alueella järjestettiin kaksipäiväinen vuosiseminaari, joka luultavasti oli vuoden suurin Suomen bioalan yrityksiä kokoon saanut tapahtuma. HealthBIOn tärkeimpiä toimia ovat olleet aktiivinen kansainvälinen viestintä Suomen bio-osaamisesta, työ kansallisen kliinisen tutkimuksen verkoston muodostamiseksi, sekä Kiinan markkinoita ja yhteistyömahdollisuuksia lisäävä Pharmaceutical Gateway China Finland/Europe -hanke.

12 12 BioTurku CASE: Bioyritys HyTest voi hyvin Turku Science Parkissa toimiva HyTest on yksi maailman johtavista diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiden toimittajista. HyTest myy tuotteitaan 41 eri maahan kaikille kuudelle mantereelle. Turussa ja Moskovassa toimiva HyTest valmistaa monoklonaalisia vastaaineita sekä antigeenejä diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiksi, pääasiassa erilaisten laboratoriotestien avainkomponenteiksi. Yritys on saavuttanut kansainvälisen markkinajohtajan aseman tiettyjen immunologisten reagenssien, mm. sydänmerkkiaineiden sekä influenssavasta-aineiden valmistajana. HyTestin ensisijaisia asiakkaita ovat diagnostiikka-alan valmistavat yritykset ja kansainväliset tutkimusryhmät. - Moskovasta saatava erittäin korkeatasoinen tutkimushenkilöstö on ollut meille suuri etu. Tieteellinen tutkimus ja sen tulosten julkaiseminen arvostetuilla areenoilla on kulkenut meillä koko ajan tuotekehityksen rinnalla, sanoo Lehikoinen. Viime vuosina HyTest on edelleen laajentanut patenttisalkkuaan sekä kasvattanut tuotevalikoimaansa voimakaasti mm. influenssan diagnosointiin. Se onkin noussut yhdeksi johtavista influenssan vasta-aineiden toimittajista maailmassa. Tuotekehityspuolella voimakkaimmat panostukset ovat edelleen kohdistuneet yrityksen vahvan alueen, sydämen vajaatoiminnan, diagnostiikkaan. Toimintaa jo 15 vuotta - Yrityksemme muodostettiin aikanaan Turun yliopiston ja Moskovan yliopiston tutkimusyhteistyön pohjalle ja yliopistoyhteistyö on vieläkin meille tärkeää. Turku Science Parkin kehityksen alkuvaiheessa toiminut yliopiston tutkimustulosten kaupallistamisyhtiö Aboatech oli vuonna 1994 voimakkaasti vaikuttamassa yrityksen käynnistymiseen. Olemmekin toimineet koko ajan Turku Science Parkin alueella, lähes kaikissa teknologiarakennuksissa; BioCitystä EuroCityn ja PharmaCityn kautta nykyiseen Intelligateen, kertoo HyTestin myyntijohtaja Jukka Lehikoinen. HyTest työllistää tällä hetkellä 30 henkilöä, heistä puolet Moskovassa. Turkuun on sijoittunut yrityksen hallinto, myynti ja markkinointi sekä osa tuotekehityksestä ja tuotannosta, Moskovaan puolestaan osa tuotannosta ja tuotekehityksestä. HyTest vuonna 2008 HyTestin liikevaihto lokakuun lopussa päättyneeltä tilikaudelta oli 7,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 19 %. Liikevoitto oli lähes 2,2 miljoonaa euroa. Viennin osuus myynnistä oli 97 %. Suurin yksittäinen markkina-alue on edelleen Yhdysvallat 58 %:n osuudella myynnistä. Muita tärkeitä markkina-alueita ovat EU-maat (Saksa 5 %, Iso-Britannia 10 %, Ranska 4 % ja Suomi 3 %) sekä Aasia (Japani 4 %, ja Korea 3 %). HyTestin kannattavuus on pysynyt erittäin hyvänä huolimatta voimakkaista panostuksista tuotekehitykseen ja asiakasprosessien hallintaan: liikevoittoprosentti oli 29 %. Hyvän kannattavuutensa ansiosta HyTestin onkin ollut mahdollista koko ajan kasvattaa toimintaansa tulorahoituksen turvin. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / BioTurku, johtaja Tero Piispanen, puh

13 Biocelex Oy 13 Biocelex Oy Biocelex Oy perustettiin heinäkuussa 2007 ja operatiivinen toiminta käynnistyi Yhtiön osakkaina vuoden lopussa ovat Turku Science Park Oy (59 %), Karolinska Institutet Holding AB (25 %), Turun Seudun Osuuspankki (10 %) ja yhtiön johto (6 %). Toimintakautena yhtiö panosti liiketoiminnan vakiinnuttamiseen. Liiketoiminnan perustaksi on muotoutunut innovaatioiden etsintä Suomesta, liiketoiminnan kehityspalvelujen myynti sekä vielä seuraavat kolme vuotta kestävän Tekesin Pharma-ohjelman koordinointi. Tilikauden päättyessä yrityksen palveluksessa oli 3 henkilöä. Innovaatioiden kehitys Liiketoiminnan kehityspalvelut Liiketoiminnan kehittäminen sisältää mm. strategiasuunnittelun, tuotteistamisen, kansainvälistymisen sekä rahoitusprosessin. Biocelex Oy myy liiketoiminnan kehittämismispalveluja pääasiassa suomalaisille life science alan toimijoille. Potentiaalisia asiakkaita ovat varhais- ja kasvuvaiheen yritykset sekä myös jo vakiintuneet suuremmat alan toimijat. Lisätietoja: Biocelex Oy, toimitusjohtaja Kai Lahtonen, puh Innovaatioiden kehitystoiminta sisältää varsinaissuomalaisten ja laajemmin suomalaisten life science alan ideoiden ja innovaatioaihioiden etsintää, alustavaa kaupallistamispotentiaalin evaluointia sekä aihioiden esittämistä Karolinskan innovaatioiden arviointiprosessin hoidettavaksi. Biocelex Oy soveltaa omassa toiminnassaan koko Suomessa ns. Karolinska Institutet Innovations AB:n innovaatioiden kehitysmallia. Mallia on muunneltu suomalaiseen life science alaan soveltuvaksi ja toimintavuoden aikana toimintamallia on toteutettu tehokkaasti potentiaalisten innovaatiotoimijoiden keskuudessa. Biocelex Oy solmi toimintavuoden aikana innovaatioiden etsintätoiminnasta yhteistyösopimuksen Karolinska Development AB rahaston kanssa ( Turku Deal Flow Agreement ).

14 14 Soveltava ICT ja kehittämishankkeet Soveltava ICT ja kehittämishankkeet ICT-toimialaan keskittyvä työ Turku Science Park Oy:ssä kohdistettiin uudelleen vuoden 2008 alkupuolella tehdyn selvitys- ja suunnittelutyön perusteella. Toimialan tilannetta koskevassa kartoituksessa tiedusteltiin ICT-alan yritysten ja tutkijoiden näkemyksiä heidän kehittämistarpeistaan sekä yritysten välisestä toiminnasta. Selvitys tehtiin yhteistyössä Salon seudun kanssa. Turussa ICT liittyy tiiviisti terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin, bioteknologiaan, puhe- ja kieliteknologiaan sekä meri- ja metallialaan. Osaaminen näillä aloilla on vahvaa ja koulutus korkeatasoista. Työvoiman saatavuus oli yritysten kasvua rajoittava tekijä ennen talouden taantumaa. Selvityksestä ilmeni, että yritykset haluavat korkeatasoista asiantuntemusta kansainvälistymisen ja tuotekehityksen tueksi. Vastatakseen niin tähän haasteeseen kuin myös ICT-alan yritysten rahoitustarpeisiin Turku Science Park Oy on kokeneen asiantuntijaryhmän kanssa käynnistänyt uuden, liiketaloudellisin periaattein toimivan yrityskehitysyhtiön valmistelun. Yritykset toivovat ulkoista rahoitus- ja asiantuntijatukea oman toimintansa kehittämiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnatun rahoituksen lisäksi tukea tarvitaan liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Keväällä 2008 tehdyn selvitystyön tuloksena syntyi lisäksi T&Khankkeiden aihioita, joista on jo käynnistetty meriklusterin tiedonhallintaa edistävä projekti. Se linkittyy vahvasti myös Varsinais-Suomen liiton ja Turku Science Park Oy:n johdolla toteutettuun Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntaohjelmaan. Ohjelmaa on toteutettu kehittämishankkeita valmistelemalla ja vaikuttamalla kansallisiin laajakaistalinjauksiin.

15 Soveltava ICT ja kehittämishankkeet 15 CASE: Lingsoftilla menestyksekäs vuosi Toimintavuoden aikana koottiin informaatio- ja kieliteknologian konsortio (IKITIK), jonka tavoitteena on tehdä Turusta lääke- ja hoitotieteellisen kieliteknologian keskeisin toimija Suomessa vuoteen 2015 mennessä. Terveys- ja hyvinvointiteknologian saralla kolmivuotiset Tekes-hankkeet Lääkitystiedon hallinta sekä Louhi päättyivät, ja uutena avauksena syntyi kansalaiskeskeiseen terveys- ja hyvinvointiasiointiin painottuva OmaHyvinvointi-hanke. Turku Science Park Oy on johtanut ja toteuttanut yli kymmenen vuoden ajan Euroopan unionin tutkimuksen puiteohjelmista rahoitettuja T&K-hankkeita. Tämä työ on jatkunut 3,2 miljoonan euron suuruisessa Connect-hankkeessa, joka johdettiin tuloksellisesti päätökseen. Hankkeessa kehitettiin mobiilien sovellusten käyttäjäturvallisuutta. Turku Science Park Oy koordinoi hanketta ja osallistujia olivat mm. TeleAtlas, Siemens, Mawell Oy ja Telecom Italia. Pk-yritysten tietoteknisten valmiuksien parantamista on jatkettu aikaisempina vuosina saatujen hyvien kokemusten innoittamana. elive-hankkeessa järjestetään konsultointia ja tietojärjestelmien entistä parempaa hyödyntämistä 200:lle varsinaissuomalaiselle pk-yritykselle. Suurin osa kustannuksista katetaan Euroopan unionin rahoituksella. Toimintaresurssien vähenemisestä huolimatta vuoden 2008 aikana syntyi useita uusia aloitteita. Alueen yritysten palautteen perusteella palveluja keskitetään tärkeimpinä pidettyihin kokonaisuuksiin. Lingsoft Oy on kansainvälinen täyden palvelun kielitalo, jonka tuotevalikoimaan kuuluu esimerkiksi käännöksiä ja sanastoja, kirjoittajan ja lukijan työkaluja, hakupalveluita, tekstinlouhintaa, opetussovelluksia, puheohjattuja palveluita sekä e-kirjoja. Lingsoft on saanut menestystä niin EU:n tarjouskilpailussa kuin kotimaisessa innovaatiokisassakin. Yritys toimii aktiivisesti Science Parkin ICT-klusterissa ja sillä on toimipisteet Turussa, Helsingissä ja Kouvolassa. Agricolasta mobiilikirjaan Lingsoft Oy:n julkaisualusta One-Hour Words voitti Uuden Teknologian Säätiön Edelcrantz Challenge innovaatiokilpailun, jonka teemana oli Kulttuuripalveluiden saatavuutta edistävät innovaatiot. Monikanavainen One-Hour Words on julkaisutyökalu, joka vastaa nykyaikaisen tiedonvälityksen vaatimuksia yhdistämällä elektronisen tiedon hallinnan, liikkuvuuden ja helppokäyttöisyyden. One-Hour Words -alusta yhdistää sisältöön kohdistuvan integroidun markkinoinnin sekä painetun ja sähköisen julkaisemisen edut. Tässä konseptissa sama sisältö voidaan julkaista kevyenä painettuna vihkona, internetistä ladattavana e-kirjana sekä matkapuhelimeen ladattavana mobiilikirjana. Lisäksi Lingsoft voi tuottaa samasta aineistosta nopeasti äänikirjan synteettisenä tekopuheena. Lingsoftin sovellusta onkin käytetty näiden kahden maailman yhdistämiseen havainnollistamalla Agricolan juhlavuotta uudella tekniikalla. EU:kin kääntyy suomeksi Lingsoftilla on jo vankka asema EU-käännösten ja julkishallinnon käännösten toimittajana. Kesällä yritys sai uuden 4-vuotisen, arvoltaan 3,9 miljoonan euron käännöspalvelusopimuksen Euroopan parlamentin kanssa. Sopimus kattaa käännöspalvelut 16:sta Euroopan unionin virallisesta kielestä suomeksi. Palvelut koskevat Euroopan parlamentin ja muiden Euroopan unionin toimielinten toimintaan liittyvien tekstien kääntämistä, muokkaamista ja tarkastamista. Lisäksi Lingsoft jatkoi yhteistyötään Microsoft Corporationin kanssa tuottamalla toimistosovelluksissa käytettävän kielentarkistimen grönlannin kielelle. - Meillä on käännöspalvelusopimukset myös Euroopan komission, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen sekä useiden Suomen ministeriöiden ja virastojen kanssa. Kehittämämme EU-kielentarkistin ja uusi tehokas projektinhallintajärjestelmämme tukevat osaltaan näiden tärkeiden asiakkuuksien menestyksellistä hoitamista, sanoo Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman. Agricolan juhlavuoden sovellusten jälkeen Lingsoft on julkaissut One- Hour Words -sarjassaan mm. sanaston aiheesta Turku tunnissa - opas turkulaisuuteen.

16 16 Soveltava ICT ja kehittämishankkeet CASE: Käytännön tietotekniikka-apua pk-yrityksille Yritys-ICT -kehittämishankkeessa 140 pk-yritystä sai apua ja toimenpide-ehdotuksia oman toimintansa kehittämiseen tietoteknisestä näkökulmasta. Palvelu koordinoitiin Turku Science Park Oy:ssä ja sen vetäjänä toimi Kalle Luhtinen. Turun kauppakorkeakoulussa tehdyn LogOn Turus -esiselvityksen mukaan tietotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa oli valtaosalla pkyrityksiä edelleen varsin vähäistä. Niinpä todettiin, että pk-yrityksilla on todellinen tarve saada apua tietotekniikan ja liiketoiminnan yhteensovittamiseksi. Kun Turku Science Park Oy liittyi valtakunnallisen sähköisen liiketoiminnan kehittämisverkoston (elive) jäseneksi, mahdollistui muualla jo aikaisemmin hyviksi koettujen käytäntöjen hyödyntäminen myös Varsinais-Suomessa. Konkreettiset kehittämisehdotukset yrityskohtaisesti Yritys-ICT -palvelua tarjoamaan valittiin kilpailutuksen kautta viisi konsulttiyritystä. Yhden konsultointipäivän kestävään palveluun kuului kartoitus yrityksen laitteistoista ja ohjelmistoista sekä niiden käyttötarkoitus. Erityistä huomiota kiinnitettiin tietotekniikan ja liiketoiminnan yhtymäkohtiin sekä siihen, miten tietotekniikka palveli työntekijöitä jokapäiväisissä työprosesseissa. Havaintojen perusteella konsultti kirjoitti yritykselle tietotekniset kehittämisehdotukset raportin muodossa. Oleellista oli, että kehittämiskohteet räätälöitiin juuri kyseisen yrityksen tarpeiden mukaisesti ja ne käytiin vielä läpi yrittäjän kanssa, jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin. Kehittämiskohteet pitivät sisällään monenlaista: esimerkiksi langattomia ratkaisuja, tietoturvaa, asiakastietojen hallintaa, sähköistä laskutusta, www-sivuja sekä laite- ja ohjelmistohankintoja. Julkisen rahoituksen tuella konsultointipalvelu saatiin hyvin myös kaikkein pienimpien yritysten ulottuville, sillä paketin hinta oli vain 100 euroa yritykselle. Palvelun hyödynsi yhteensä 140 yritystä, jotka olivat hyvin erilaisilta toimialoilta. Yritys ICT -hanketta rahoittivat EU, Turun kaupunki, Aluekeskusohjelma, Osaamiskeskusohjelma sekä Turun Seudun Osuuspankki. Jatkoa toivottiin Konsultoiduilta yrityksiltä kerätystä palautteesta kävi ilmi, että tietotekniseen apuun oltiin pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Usein toivottiin kuitenkin, että konsultoinnille olisi mahdollista saada jatkuvuutta ja että ongelmiin voitaisiin keskittyä vielä syvällisemmin. Tietotekniikan hyödyntämisen tarve on yrityksissä siis edelleen olemassa ja positiivisen palautteen kannustamana käynnistyy vuoden 2009 alusta kaksi vastaa- vaa pk-yrityksille suunnattua palvelua: elive ja ICT-portti, joka sittemmin tuotteistettiin TUTKA TM :ksi. Näissä kummassakin Turku Science Park Oy:n kanssa yhteistyötä tekevät mm. Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Esimerkkinä Acentra ja Lingsoft Ohjelmistopalveluja tarjoava Acentra Oy aloitti yhteistyön kieliteknologiaan keskittyvän Lingsoft-konsernin kanssa Yritys-ICT -hankkeen kautta. Siinä Acentra kartoitti Lingsoft-konsernin operatiivisten järjestelmien tilaa ja ongelmia sekä antoi ehdotuksen järjestelmien yli kulkevien liiketoimintaprosessien automatisoimisesta. Yhteistyö sai jatkoa, kun Acentra oli mukana ratkaisemassa Lingsoftkonserniin kuuluvan Ellibs Oy:n sähköisten kirjojen julkaisuprosessin automatisointia. Tämän jälkeen Acentran ja Lingsoftin yhteistyö jatkui tuotekehityspuolella. Acentra on ollut mukana rakentamassa yhdessä Lingsoftin kanssa palvelupohjaista (SaaS) kielipalvelualustaa Lingsoftin kieliteknologiatuotteille. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen ja on poikinut useita aliprojekteja ja tuoteideoita. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / Soveltava ICT ja kehittämishankkeet, johtaja Sirpa Simola, puh

17 Soveltava ICT ja kehittämishankkeet 17 TUTKA turvaa yrityksen jatkuvuuden Tietojärjestelmien tutkauspalvelu kiskoo pk-yritysten tietojärjestelmissä piilevät peikot päivänvaloon ja turvaa yrityksen jatkuvuuden. Tutkaraportista yrittäjä näkee mahdolliset riskit ja pullonkaulat sekä saa vähintään kolme keinoa bisneksen tehostamiseen. Palvelu maksaa yritykselle vain 200 euroa, EU maksaa loput ja Turku Science Park Oy hoitaa byrokratian.

18 18 Osaamiskeskus Osaamiskeskus ja kansainväliset toiminnot Varsinais-Suomen Osaamiskeskus Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma on yksi tärkeimmistä maakunnan ja Turun kaupungin osaamis- ja elinkeinostrategiaa toteuttavista kokonaisuuksista. Ohjelman kokonaisbudjetti 5:lle toimialalle oli kuluneena toimikautena yli 2 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston vuonna 2006 tekemän päätöksen mukaisesti Varsinais- Suomen osaamisalat ovat mukana kaikkiaan 5:ssä klusterissa. Alueellinen vastuu on Turku Science Park Oy:llä. HealthBIO klusterin toimijana on Turku Science Park Oy, jolla on myös kansallinen koordinaatiovastuu. Meriklusterin kansallinen koordinaatio sekä alueellinen toiminta on sijoitettu Koneteknologiakeskus Turkuun. Matkailuklusterin vetovastuu on Rovaniemellä ja alueellinen toimija on Turku Touring. Elintarvikekehityksen klusterin osaaminen sijoittuu Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskukseen ja kokonaisuutta koordinoidaan Seinäjoelta. Metsäklusterissa Turku Science Parkin vastuulla ovat uudet materiaalit ja painopinnat. Klusterikoordinaatio sijoittuu Lappeenrantaan. Vuoden 2008 toiminnan ja 2009 suunnitelmien arvioinnissa alueen hankkeet menestyivät keskimääräistä paremmin. Työ- ja elinkeinoministeriön positiivisin palaute alueen toiminnan kehittymisessä tuli Elintarvikekehityssekä Matkailuklusterille. HealthBIO:n verkosto on perinteisesti ollut yksi valtakunnan parhaista. Meriklusterin alueellinen merkitys telakan ja sen satojen alihankkijoiden kautta on edelleenkin vahva. Metsäklusterin alueellinen toiminta tukeutuu yliopistojen vahvaan tutkimusosaamiseen. Materiaalit, uudet painopinnat sekä älypakkausten sovellukset ovat pian tätä päivää. Osaamiskeskusohjelman jatkosta vuodelle 2008 saatiin ministeriöltä vahva valtakirja ja suunnitellut rahalliset resurssit. Kansainväliset toiminnot Kansainvälisen toiminnan painopiste oli tälläkin kaudella Etelä- Afrikassa COFISA ohjelman (Cooperative Framework on Innovation Systems between Finland and South Africa) parissa. Turku Science Park Oy:n rooli korostui kuluneella kaudella tässä ohjelmassa, joka päättyy vuonna Osaamiskeskusohjelman soveltamisesta tehtiin selvitys Kapkaupungin alueella. Alueen teollisuus ja tutkimus painottuvat paitsi bioteknologian ja lääketieteen osaamiseen, myös ICT-sovelluksiin ja veneenrakennukseen. Maailman tiedepuistojärjestön IASP:n (International Association of Science Parks) vuosikongressissa Johannesburgissa raportoitiin osaamiskeskusohjelman toteutuksesta ja mahdollisuuksista Afrikan mantereella. Edellisten selvitysten pohjalta käynnistettiin Etelä-Afrikan tasavallan pääkaupunkiseudulla (Pretoria-Johannesburg) osaamiskeskusohjelman eteläafrikkalainen sovellutus Activator. Uusista EU-maista aktiivista yhteistyötä tehtiin etenkin Slovakian kanssa. Bratislavassa järjestettiin useita seminaareja ja tilaisuuksia, joissa esiteltiin Suomen kansallista innovaatiojärjestelmää ja yhtiön osaamista. Toiminnan tuloksena saatiin kosolti julkisuutta Euroopan unionin Euractiv -nettisivustolla sekä itäisen Euroopan medioissa. Yhtiön Life science -profiili sai nostetta Heidelberg Technologieparkin kanssa solmitusta yhteisyösopimuksesta. Kansainvälisen toiminnan sopimuspohjaisesta laajentamisesta käytiin neuvotteluja hollantilaisten kanssa. Yhtiön omien kansainvälisten yhteyksien tueksi käynnistyi Euroopan unionin hallinnoima Yritys-Eurooppa, verkostojen verkosto, jossa on kontaktit yli 6000 innovaatiokehittäjään kaikkialla Euroopassa. Saarinen: Co-operation key to Finland s innovation excellence Published: Wednesday 30 January 2008 Niilo Tapani Saarinen is the vice-president of the Science & Technology Park in Turku, Finland. He was interviewed by Mano Strauch of EurActiv Slovakia. A special research and innovation co-operation model bringing together the government, companies and universities as well as some 30 science parks serving as the interface between industry and universities are the main reasons behind Finland s excellent track record on science and innovation, argues a representative of one of the science parks

19 Osaamiskeskus 19 CASE: Älypakkauksella takuutuoretta kalaa Metsäteollisuutemme tuotevalikoimiin kuuluu jo nyt monenlaisia pakkauksia ja tarroja, mutta niiden jalostusastetta voidaan vielä huomattavasti nostaa esimerkiksi kehittämällä materiaaleja ja tuomalla pakkauksiin monenlaista älyä. Varsinais-Suomen Osaamiskeskusohjelmaan kuuluvien Uudistuva metsäteollisuus- sekä Elintarvikekehityksen klustereiden toimijat kokosivat kalayritykset ja tutkimusasiantuntijat yhteen keskustelemaan tuoreusindikaattoreista ja älypakkausten mahdollisuuksista kalatuotteissa. Tilaisuus innosti osallistujat pilottihankkeen valmisteluun. Kalatuotteissa logistiikkaketju erityisen tärkeä Herkästi pilaantuvana elintarvikkeena kalaa tulee säilyttää alle +3 C lämpötilassa tiukasti koko tuotantoketjun ajan kalastajalta kuluttajalle, etteivät haitalliset bakteerit ja muut tekijät pääse lisääntymään. Kylmäketjun säilyminen on kriittistä kalatuotteiden mikrobiologisen laadun kannalta ja samalla logistiikan heikoin lenkki. Pakkauksessa olevien tuoreusindikaattoreiden avulla olisi mahdollista seurata tuotteiden laatua kaikkien kuljetusten aikana, kaupassa ja vielä perillä kuluttajan jääkaapissakin. Mitä voidaan ja mikä kannattaa Tuoreusindikaattoreita on mahdollista toteuttaa esimerkiksi radiotaajuisen etätunnistuksen eli RFId-tekniikan, optisten pakkausvahtien tai muiden sensorien avulla. Optinen pakkausvahti on mahdollista tehdä painamalla sensori kalvon tai paperin pintaan. Käytännössä vahti on siis esimerkiksi pakkauksen pinnassa oleva tarra, joka muuttaa väriään havaitessaan muutoksen mittaamassaan suureessa. Pakkausvahti hyödyttäisi kuluttajan lisäksi myös kauppaa, joka pystyisi näin entistä helpommin tarkkailemaan myytävien tuotteiden laatua. Yhteinen tutkimushanke Keskustelu- ja ideapäivään osallistui tutkimus- ja kehittäjätahojen lisäksi 14 kalayrityksen edustajaa - myös Varsinais-Suomen ulkopuolelta - ja käyty keskustelu oli erittäin vilkasta ja antoisaa. Päivä saavutti tavoitteensa myös siinä, että 3:n yrityksen ja tutkijatahojen konsortio on ryhtynyt viemään yhteistä pilottihankesuunnitelmaa eteenpäin. Tilaisuuden järjestivät Osaamiskeskusohjelma OSKEen kuuluvat Uusiutuva metsäteollisuus klusteri ja Elintarvikekehityksen osaamisklusteri yhteistyössä. Suunnittelussa olivat mukana asiantuntijoina Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Åbo Akademin Funktionaaliset Materiaalit keskus (FunMat), Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT, Pakkausteknologia - PTR ry ja Pro Kala ry. Suuriin tukkueriin liitetyn pakkausvahdin yksikkökustannus voi olla vähäistä suurempikin, mutta yksittäisessä kuluttajapakkauksessa toteutuksen täytyy olla erittäin edullinen. Toisaalta, mikäli hyödyt voidaan osoittaa riittävän selvästi, on kuluttajakin valmis maksamaan älypakkauksesta.

20 20 Osaamiskeskus CASE: Kieleltä mieleen: Mikä oikeasti tekee tuotteesta miellyttävän? Mieltymysprofiililla saadaan tarkasti selville, mitkä elintarvikkeiden aistittavat ominaisuudet tutkitusti vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien mieltymyksiin. Onko ero suussa tuntuvassa tuotteen koostumuksessa tai makeudessa vai kenties värissä? Tuotekehittäjän ei tarvitse vain tyytyä kuluttajakommenttiin tämä oli pahaa tai tykkäsin tuosta toisesta enemmän. Ammattimaisesti selvitetyt mieltymyserot auttavat kohdistamaan tuotekehitystä tarkemmin, kun tiedetään, mitä ominaisuuksia tuotteessa pitää kehittää ja mihin suuntaan. Tuotteistus tehty OSKEssa Turun yliopiston erillislaitoksena toimiva Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF, Functional Foods Forum) ja Seinäjoella toimiva Foodwest Oy ovat yhdessä tuotteistaneet Mieltymysprofiilin. Tarjottavassa palvelussa yhdistyvät koulutetun raadin tuottamat tuotteiden ominaisuusprofiilit ja kuluttajatesteillä selvitetyt kuluttajien mieltymykset. Tilastollisen analyysin osaamisesta, raatien kouluttamisesta ja arvioinneista huolehtii FFF, kuluttajatesteistä taas Foodwest Oy. Molemmat ovat Osaamiskeskus (OSKE)-ohjelmaan kuuluvan Elintarvikekehityksen osaamisklusterin toteuttajia. - Tässä siirretään yliopiston huippuosaamista yritysten käyttöön. Mieltymysprofiili on selkeästi asiakaslähtöinen tutkimuspalvelutuote, joka vastaa elintarvikealan yritysten tarpeisiin markkinatutkimuksessa. Palvelu sopii moneen tilanteeseen, sillä voidaan analysoida esimerkiksi olemassa olevaa tuotevalikoimaa ja tuotekehitysversioita sekä verrata niitä kilpailijoiden tuotteisiin. Tulosten perusteella voidaan myös saada ideoita uusiin tuotteisiin, sanoo koordinaattori Saara Lundén. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / Osaamiskeskus ja Kansainväliset toiminnot, johtaja N. Tapani Saarinen, puh

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2013 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS sivu 12 sivu 2 sivu 6 sivu 23 TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS kasvaa nopeasti NUMERO 3/2009 GREEN OFFICE -TOIMISTOSSA tehdään arjen ympäristötekoja MUSLIMIEN NETTIYHTEISÖLLE kasvualusta Suomesta TECHNOPOLIS

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy menestykseen 2 3 osaamista Uteliaisuutta ja kokeilunhalua. Pitkäjänteistä tutkimusta sekä määrätietoista tutkimustulosten hyödyntämistä. Rohkeutta uskaltaa uutta. Turku Science Parkissa kolmen tiedekorkeakoulun

Lisätiedot

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL NUMERO 1/2009 sivu 6 NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL avaa kännykkäjätin ideasalkun sivu 2 JOUSTAVAT TILAT kasvuyritysten tukena sivu10 TAMPEREEN TEKNOLOGIAKESKUKSEEN myös kokous- ja konferenssikeskus

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot