PALVELUSOPIMUS RANUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS 2014 - RANUA"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS RANUA Palvelusopimuksen tavoitteena on toteuttaa Ranuan valtuuston hyväksymää elinkeinojen kehittämisohjelmaa (liite 1). Tässä sopimuksessa on määritelty palvelukokonaisuudet ja niiden hinta sekä maksukäytännöt ja raportointi. Liitteessä 2 on määritelty yksityiskohtaisemmin yritys- ja hankepalveluiden sisältö. Palvelukokonaisuudet: 1. Yrityspalvelut 2. Hankepalvelut 3. Strategia ja johtaminen 1. YRITYSPALVELUT 1.1. Uusyritysneuvonta uuden yrityksen perustamisneuvonta yrityksen kehittämisneuvonta toimitilapalvelut tonttipalvelut 1.2. Yritystoiminnan kehittäminen toimialojen kehittäminen yritysten kasvun edistäminen kansainvälistyminen myynninedistäminen sukupolvenvaihdokset 1.3. Aluekehitys aluemarkkinointi yritysverkostot yritysrekrytointi kansainvälistyminen tapahtumien kehittäminen 2. HANKEPALVELUT hankeideointi hankkeiden esiselvitykset hankkeiden rahoituksen hankkiminen hankkeiden hallinnointi ja toteutus 3. STRATEGIA JA JOHTAMINEN Strategioiden valmistelu ja toteutus Yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito Lainopillinen tuki kunnalle Kunnan elinkeinoryhmän työskentelyyn osallistuminen

2 Ranu alle tuotettavat palvelut 2014: Strategia ja johtaminen - hallinto, uusien hankkeiden valmistelu Yrityspalvelut - yritysneuvonta - matkat Yritystoiminnan kehittäminen Alueen markkinointi Hankepalvelut - hankkeiden omarahoitus/varaus Edellyttää Ranuan kunnanhallituksen / kunnanjohtajan päätöstä hankkeisiin osallistumisesta YHTEENVETO: Hallinto Yrityspalvelut Hankkeet YHT EENSÄ Ranuan kunta sitoutuu maksamaan ennakkoa ,00 euroa, ennakkoa ,00 euroa, ennakkoa ,00 euroa ja ennakkoa ,00 euroa. Rovaniemen Kehitys Oy raportoi neljännesvuosittain seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Lisäksi Ranuan kunta sitoutuu maksamaan hyväksyttyjen hankkeiden omarahoitusosuudet enintään euroa kunnan päätöksestä 14 vrk. Rov aniemen Kehitys Oy raportoi koko v uoden toteutumasta v iimeistään helmikuussa 2015 ja samalla lähettää loppulaskun/ennakoiden palautuksen toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Rovaniemen Kehitys Oy käy vähintään kerran vuodessa kunnanhallituksen tai valtuuston kokouksessa esittelemässä ja raportoimassa toiminnastaan. Ranuan kunta sitoutuu maksamaa n Rovaniemen Kehitys Oy:lle vuonna 2014 enintään C. Rovaniemellä / 2013 Ranualla / 2013 ROVANIEMEN KEHITYS OY RANUAN KUNNANHALLITUS Juha Seppälä Sirpa Hakala Eija Kokko-Petäjäjärvi Toimitusjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja Rovaniemen Kehitys Oy Ranuan kunta Ranuan kunta

3 Liite 1 5 Kehittämisoh jelmat 5. 1 Elinkeinojen kehittämisohjelma Visio ja menestysteki.jät r R ar V 5 4 r ' i I r 1. Matkailukohteena kehittyminen > eläinpuiston kehittäminen käynti kohteesta matkailukohteeksi > luonto- ja elämysmatkailun edistäminen ja tuotteistaminen; Simojoki, Simojärvi, Siuruanjoki, Litokaira, hillamatkailu 2. Monipuolisen pienyrittäjyyden kehittäminen ja edistäminen > uusien yritysten synnyttäminen ja olemassa olevien yritysten kasvun tukeminen palvelualoilla, matkailussa, maataloudessa ja teollisuudessa > toimialojen monipuolistaminen 3. Maaseutuelinkeinon monipuolistaminen Y maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen ja liitännäiselinkeino jen edistäminen luonnontuotteiden (hilla/marjat, kala, poro, sienet, yrtit) jatkojalostaminen > lähi- ja luomuruoon sekä luonnontuotteiden tuotantoedellytysten edistäminen Y bioenergiavarojen (energiapuu, turve) hyödyntäminen ja jatkojalostaminen 4. Kaivostoiminnan alihankintateollisuuden ja -palveluiden kehittäminen alihankintateollisuus- ja palveluyritysten kehittämismallin laatiminen osaamisen ja koulutuspaikkojen kartoittaminen ja varmistaminen 4

4 toimivat palvelut -ja infrastri 1. Monipuoliset palvelut riittävien palveluiden saatavuuden turvaaminen kunnan oma tuotanto sekä hankinta palveluntarjoajilta > riittävien ja laadukkoiden yritysneuvontapalveluiden varmistaminen 2. Myönteinen yrittäjyysilmopiiri keskustelu- ja tiedotustilaisuudet Y aktiivinen elinkeinoryhmä 3. Yritysten toimintaedellytykset tavoitteellinen yhteistyö Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa > tietoliikenneyhteydet ja tiestön ylläpito > yritysten tarpeiden huomiointi kaavoitus- ja investointipäätöksissä 1. Yhteistyö lähialueiden kanssa yhteistyö kunnan ja yritysten sekä sidosryhmien välillä seutuyhteistyö aktiivinen elinkeinopolitiikka 2. Paikallisuus ja yhteisöllisyys voimavarana Y paikallisuuden, paikalliskulttuurin ja omien kilpailukykytekijöiden hyödyntäminen yhteistyö ja yhdessä tekemisen meininki kuntaimagon vahvistaminen eläinpuiston, luonnon ja hillan ympärille VETOYoINV! uv,n - R ankeånua Laadukkaat kuntapalvelut Tulo- ja kiinteistöveroprosentit maan keskitasolla Puhdas luonto Turvallinen asuinpaikka Asumisen edullisuus Yritysmyönteinen ilmapiiri Hyvät harrastusmahdollisuudet 5

5 Valtuuston vahvistamat periaatteet kunnan ja Yritysten välisissä suhteissa - Elinkeinopoliittiset kehittämistoimet kohdistuvat koko yrityskenttään - Kunta ja Rovaniemen Kehitys Oy tarjoavat yrityksille maksutonta neuvontaa - Kunta tarjoaa aktiivisesti edullisia rakennuskelpoisia tontteja - Kunnan kotisivuilla ylläpidetään luetteloa myytävistä tai vuokrattavista liike- ja teollisuustiloista - Kunta myöntää lainoja vain kunnan määräämisvallassa oleville yrityksille - Kunta takaa lainoja vain kunnan määräämisvallassa oleville yrityksille sekä tarveharkintaisesti myös yleishyödyllisilie yhteisöille - Kunta myöntää kesätyöpaikkatukea ja oppisopimustukea pk-yrityksille vahvistettujen periaatteiden ja määrärahojen mukaisesti - Aloittaville ja toimintaansa laajentaville yrityksille myönnetään harkinnanvaraista markkinointitukea ja yrityskonsultointiavustusta vahvistettujen periaatteiden ja vuosittain vahvistettavien määrärahojen mukaisesti - Kunta on mukana yhteismarkkinoinnissa vahvistettujen määrärahojen mukaisesti - Kunta osallistuu erillispäätöksin elinkeinopolitiikkaa koskevien kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksiin Kunnan päätöksenteossa otetaan huomioon yritysvaikutukset - Kunta edistää ja koordinoi pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja välityömarkkinoiden kehittymistä Kunta mahdollistaa soveltuvien lähi palveluiden tuottamisessa palvelusetelin käytön Kunta kannustaa yrityksiä työkykyä ylläpitävään toimintaan. 6

6 RANUAN PALVELUSOPIMUS / TOIMENPIDESUUNNITELMA 2014 ROVANIEMEN KEHITYS Oy Liite 2 1. HILLABRÄNDIN KEHITTÄMINEN Laaditaan aikataulutus toimenpiteistä a) Hillan ja muiden luonnonmarjojen jalostusarvon nostaminen - Vientiselvitys Japanin markkinoille, gourmet -sektorin mahdollisuudet b) Hillan tuotantokokeilun käynnistäminen - MTT yhteistyö, koeviljelyalueet, mehiläispesien käyttö viljelyn tehosteena c) Hillauutisten julkaiseminen - Säännölliset hillatiedotteet d) Vuoden hillatuotekilpailu Lanseeraus ELMA messuilla Uusien kiinnostavien tuotteiden etsiminen valtakunnallisesti, kriteerinä marjojen käyttö jossakin muodossa e) Hillakuume -seminaarin järjestäminen kärkenä: o o o o marjoihin liittyvän monipuolisen liiketoiminnan mahdollisuudet Terveysvaikutteisuuden korostaminen/liiketoiminta (hillan luu, lehdet, marjat) keskiössä uudet innovatiiviset tavat hyödyntää marjoja, ei pelkästään ruokana kansainvälisyys, vienti ja esimerkkejä maailmalta 2. YRITYSNEUVONTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN a) Yritysneuvonnan ja yritysaktivaattoritoiminnan yhteensovittaminen - Laaditaan hankesuunnitelma ja haetaan rahoitusta yritysaktivaattorihankkeelle - Hankkeen tarkoituksena on tiivistää yritysten tarpeiden kartoitusta, edesauttaa yritysideoiden kehittämistä ja yritysten alueelle sijoittumista - Tiivis yhteistyö yritysneuvonnan ja kunnan elinkeinopalveluiden kanssa Hanke tehostaa osaltaan yritysneuvonnan markkinointia yrityksille R o v anie me n K e h itys O y Ainonkatu Rovaniemi rovaniemenkehitys rovariemni fi

7 b) Yritysneuvontapalveluiden markkinoinnin tehostaminen Rovaniemen Kehitys jalkautuu laajemmalla henkilöstöllä Ranualle säännöllisesti kerran kuussa ja sopimuksesta tarpeen mukaan. Muuten tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla arkipäivisin. Yritysneuvoja Ranualla säännöllisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona ja sopimuksesta tarpeen mukaan. Muuten tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla arkipäivisin. Tiedotetaan asiasta eri tilaisuuksissa, medioissa ilmoituksilla sekä lehtiartikkelein. c) Haja-asutusalueiden mahdollisuuksien ja kylien elinvoiman kasvattaminen Kehitetään ja edistetään yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kuidun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä Edistetään maaseudun liitännäiselinkeinojen kehittämistä mm. osaaikayrittäjyysmahdollisuuksia o yhteistyö Peräpohjolan Kehitys ry:n, MTK Ranuan, Pro Agrian, Kylien neuvoston ja kunnan maaseutu- ja elinkeinopalveluiden kanssa d) Yritysilmapiirin kehittäminen Kunnanjohtajan ja Rovaniemen Kehitys Oy:n yritystapaamiset Yritysillat kvartaaleittain Osallistuminen yrittäjien aamukahveille Yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen päätöksenteossa Me -hengen luominen e) Yhteistyön tiivistäminen Oppilaitosyhteistyö (Lapin yliopisto, RAMK, LAO) Osallistuminen Ranuan oppilaitosyhteistyöhön yhdessä Ranuan Yrittäjien ja MTK Ranuan kanssa Yhteistyö Te-toimiston, Monet-hankkeen ja työllisyyskoordinaattorin kanssa 0 Osallistuminen koulutusten järjestämisiin Yrityksille suunnatut ajankohtaiskoulutukset Bioenergiaseminaari (kevät 2014) 3. ELINTARVIKEALAN KEHITTÄMINEN a) Liha-alan tuotantoketjun kehittäminen ja elintarviketuotannon jatkojalostusmahdollisuuksien edistäminen Erityisesti teurastamomahdollisuuksien arviointi - Pienelintarvikekeskittymän esiselvityshankkeen jatkomahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollisen hankkeen valmistelu ja käynnistäminen Rovaniemen Kehitys Oy Ainonkatu 1, Rovaniemi fi

8 Lähiruokamahdollisuuksien edistäminen b) Maatalouden ja matkailutoiminnan yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen - Ohjelmapalveluiden kehittäminen, ruokakulttuurin edistäminen 4. YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN 5. SUHANKO a) Koulutuksen koordinointi yrityksen kansainvälistymisestä ja verkkokaupasta b) Lappi Grow Now II -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet a) Kaivoshankkeen valmistelun seuranta ja toimenpiteisiin varautuminen 6. ELÄINPUISTON ALUE a) Viipymän lisääminen Eläinpuiston palvelukohteiden kehittämistä tukemalla b) Luonto - ja elämysmatkailuyritystoiminnan edistäminen 7. LOMA-ASUNTOTONTTIEN MARKKINOINNIN TEHOSTAMISTOIMENPITEET a) Toimintasuunnitelman laatiminen loma-asuntomyynnin vauhdittamiseksi b) Toimenpiteiden toteuttaminen kunnan kanssa sovitun mallin mukaisesti 8. MAASEUTUELINKEINON MONIPUOLISTAMINEN a) Bioenergiavarojen (energiapuu, turve) hyödyntäminen ja jatkojalostaminen b) Pienmädättämöiden toimintamallien selvittäminen ja mahdollinen hankkeistaminen c) Osallistuminen kunnassa käynnistettävään oman alueen energiapuun käyttömahdollisuuksien hyödyntämiseen kuntakonsernin omassa lämmöntuotannossa Rovaniemen Kehitys Oy Ainonk.atu 1, Rovaniemi fi fi

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN OSTOPALVELUSOPIMUS 2015 1 (5) Tämän sopimuksen perustana on Lempäälän kunnanvaltuuston päätös 24.11.2010 Elinkeinotoimen toiminnan ja organisaation kehittämisestä sekä kunnanhallituksen 10.01.2011 hyväksymä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 2 Sisältö 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. SAARIJÄRVEN MAATILOJEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Saarijärven maaseudun nykytila... 4 2.2. Maaseudun tulevaisuudennäkymät...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 Tuusniemen kunnanvaltuusto 26.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 Elinkeinopolitiikan tavoitetila...3 1.2 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2014-2015

TEUVAN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2014-2015 TEUVAN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2014-2015 Kvalt 16.6.2014 35 - 2 - VISIO TEUVA 2020 Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Katsaus valtuustolle marraskuussa 2013 Valtuustoseminaari 30.9.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 1. Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

Savukosken kunnan elinkeinostrategia 2014-2018 Hyväksytty kvalt 9.10.2014 27 (lisäys kvalt 31.10.2014 32)

Savukosken kunnan elinkeinostrategia 2014-2018 Hyväksytty kvalt 9.10.2014 27 (lisäys kvalt 31.10.2014 32) Savukosken kunnan elinkeinostrategia 2014-2018 Hyväksytty kvalt 9.10.2014 27 (lisäys kvalt 31.10.2014 32) Savukosken kunnan elinkeinostrategian sisältö Aihealue Sivu Johdanto 3 Miksi elinkeinostrategia

Lisätiedot

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA Kuva: Esko Pitkänen HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2021 1.3.2011 Hailuodon kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa. 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa. 2011 Sisältö: 0) Esipuhe 1) Johdanto

Lisätiedot