EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa 1. tarkentaa IT-infrastruktuurin kehittämissuunnitelmaa, jotta voimme kuvata ITympäristöön tarvittavat muutokset 2. tarkentaa nykyaikaiselle sairaalajärjestelmälle asettamiamme tavoitteita ja kilpailuttaa sairaalajärjestelmät 3. suunnitella arkistojen käyttöä ja uudistaa arkistosäännön ja arkistonmuotostussuunnitelman. Kaikki tavoitteet toteutettiin. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU euroa ja valtion osuus euroa. Hanke on parantanut Reumasairaalan mahdollisuuksia toimia alansa kansainvälisenä osaamiskeskuksena. Hanke toteuttaa maakuntastrategian tavoitteita tuottavuuden ja tehokkuuden nostamisen kärkimaakuntana ja vahvistuneena T&K maakuntana. Paikalliset vaikutukset - IT-infrastruktuurin tarkennettu kehittämissuunnitelma antaa mahdollisuuden kehittää sairaalan perustietotekniikkaa vastaamaan nykytekniikan tasoa. Kansalliset ja kansainväliset vaikutukset Selvästi perinteisestä lähestymistavasta poikkeavana hanke on herättänyt mielipidejohtajien keskuudessa laajaa kiinnostusta. Kansainvälisesti hankkeemme ja lähestymistapamme on myös huomattu. Esimerkiksi ohjausryhmän jäsen Mikko Nenonen sai kutsun korkeatasoiseen asiantuntijaryhmään, johon koottiin asiantuntijoita ympäri maailman.

2 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Puuseppäverkoston tuotannonhallinta projekti, PHL 543, Promotto Oy 15 puuseppäyrittäjän perustaman kehitys-, myynti-, markkinointi- ja brändin hallintoyhtiön tavoitteena oli kehittää tietojenhallintajärjestelmäänsä ja tuotantologistiikkaansa. Tavoitteena oli tuotantokapasiteetin maksimointi, verkoston laajentaminen uusiin yrittäjiin, valmiuden parantaminen vastata markkinoiden vaatimuksiin sekä yrittäjien liiketoiminnan kehittäminen. Tehdyt toimenpiteet: 1. Tietojenhallintajärjestelmän käyttöönotto koskien taloushallintoa, resurssienhallintaa(materiaalit ja työ), tiedonsiirtoa keskuksen ja verstaiden välillä. 2. Tuotantologistiikan jatkotoimenpiteet ja verkoston laajentaminen, CNC-jyrsinnän ja muun alihankintayhteistyön integroiminen tietojenhallintajärjestelmään. 3. Solid works-ohjelman käyttöönotto, malliston ja työkuvien tiedonsiirto ja integrointi CNC koneelle. 4. Markkinoinnin terävöittäminen. 5. www-sivujen kehittäminen ja kauppapaikka. 6. Kansainvälistymisen jatkaminen. Hanke onnistui tuotantoresurssien maksimoinnissa, yrityksen toimintavalmiudet lisääntyivät kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja hankkeessa mukana olleiden puuseppäyrittäjien liiketoiminta kehittyi merkittävästi. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta oli euroa ja valtion vastinrahaa euroa. Hankkeen rahalla mitattuna tuloksena tuotettavien tuotteiden tuotantohinnat laskivat 0-10 prosenttia, vaikka puuseppien kate parani. Uusia työpaikkoja ei syntynyt. Hanke toteuttaa maakuntastrategian tavoitetta yritysten liiketoimintakykyjen parantaminen, puun jalostus ja huonekaluteollisuus hyvinvointiteollisuudeksi.

3 TEHDYT TOIMENPITEET SEURANTAKAUDELLA Tietojenhallintajärjestemän testaus, muutostyöt ja koulutus. Solidworks mallinnoskuvien integroiminen CNC koneelle. Malliston kaikkien tuotteiden työkuvat ja -piirustukset. Tuotekohtaiset kustannuslaskelmat sekä yksittäisille tuotteille että erikokoisille sarjoille. Malliston muutos- ja täydennystyöt sekä uusien protomallien valmistus Designmaitapahtumaa varten. Verkoston erikoistumisen loppuunsaattaminen, vastuuverstaat tuolille, pöydille ja kaapeille. Markkinoinnin terävöittäminen, www-sivujen uudistaminen, hinnaston uudistaminen sekä Designmai-tapahtumaa varten tuotettu tiedotus- ja markkinointimateriaali. Osallistuminen Designmai tapahtumaan Berliinissä. Hanketta ja sen toimenpiteitä ja tuloksia esittelevän powerpoint- esityksen tuottaminen hankkeen päättyessä.

4 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Puuproffa hanke, PHL Pro Puu ry Tavoitteena oli sähköinen puualan palvelujärjestelmä puutietouden jakamiseksi suunnittelijoille ja valmistajille, opiskelijoille ja myös suurelle yleisölle. Palvelu sijoitettiin yhdistyksen Internet-sivustojen yhteyteen. Sivusto keskittyy palvelemaan erityisesti puusepäntyön ja puuarkkitehtuurin keskeisissä aihealueissa. Tavoitteena oli edistää kotimaisen puun käyttöä sisustamisessa, kalustamisessa, ympäristörakentamisessa ja puurakentamisessa tiedon välityksen ja opastuksen avulla. Linkittyminen alueelliseen valmistajaverkostoon luo kontakteja asiakkaiden ja palvelun tuottajan välille. Näin PuuProffa voi lisätä työtilaisuuksia. Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelma on rahoittanut esihankkeen, jonka aikana on suunniteltu sivustot, tuotettu tarvittava data ja luotu linkitykset sekä perustettu puupaneeli asiantuntijoista. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU-tukea hanke sai euroa ja valtion vastinrahaa euroa. Hanke synnytti yhden uuden työpaikan ja säilytti yhden jo olemassa olevan työpaikan. Maakuntastrategian tavoitteena on Puulaakso ja puualan tutkimuksen keskittäminen maakuntaan sekä puurakentamisen tieto- ja palvelukeskus. Tämä hanke oli osa tuotekehitysja suunnittelupalveluita sekä tieto-ja palvelukeskusta. suora kopiointi: Hankkeen eteneminen Puuproffa-palvelun rakentaminen on sujunut teknisten alkuvaikeuksien jälkeen suunnitelmien

5 ja aikataulun mukaisesti. On onnistuttu luomaan luontevia ja tehokkaita käytäntöjä tiedon kokoamiseksi ja sen päivittämiseksi ja kuvittamiseksi. Itse kootun perustietouden lisäksi on kyetty saamaan keskeistä ja ammatillisesti kiinnostavaa erikoistietoutta alan pedagogeilta ja asiantuntijoilta. Näin toimien on kyetty aikaansaamaan myös säästöjä ja saamaan päivitettyä ja varmaa tietoa tehokkaammin. He ovat myös sitoutuneet olemaan sivustojen erikoisasiantuntijoina siellä käytävässä keskustelussa ja kertyneen materiaalin tarkastajina. Puupanelistien rooli säilyy säännöllisesti kokoontuvana keskusteluryhmänä ja sivustojen sisällön arvioijana. Koottu materiaali on edelleen kuitenkin aina tarkastettu ja päivitetty ProPuussa. Aihekuvitus on itse tuotettua materiaalia, jota ollaan järjestämässä kuva-arkistoksi, joka voi jatkossa palvella laajempaakin käyttäjäjoukkoa. Talous Projektin talous on pysynyt pääpiirteittään alkuperäisessä budjetissa. Markkinointikuluarviot ovat hieman ylittyneet etupäässä parin messuesiintymisen vuoksi. Projektihenkilöstö Alkuperäinen työnjako on todettu toimivaksi ja tehokas ja ammattitaitoinen työyhteisö on mahdollistanut myös teknisesti kaikkien ajatusten toteuttamisen. Ulkopuolisia asiantuntijoita on ollut saatavilla jo aiemminkin syntyneiden kontaktien kautta. Tiedottaminen PuuProffa-palvelusta on tiedotettu laajalti ammattipiireihin ja alan oppilaitoksiin sekä sähköisillä mainoksilla että painotuotteilla. Esiintyminen useilla ammattimessuilla ja näyttelyissä on ollut osa tiedotusohjelmaa. Sivuston kehittämistä jatketaan hankkeen päätyttyäkin resurssien mukaa. Tavoitteena on parantaa mm. keskustelufoorumia ja hakuohjelmaa. Palvelun sisältö on toteutunut jopa alkuperäistavoitteita laajempana. Materiaalia tuotetaan jatkossakin asiantuntijalähtöisesti. Puuproffan saama käyttäjäpalaute on ollut erittäin myönteistä ja seurantaraportit kertovat yhä lisääntyvistä kävijämääristä.

6 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Langaton Lahden alue hanke, PHL Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Hanke kuului hankekokonaisuuteen, jonka tarkoituksena oli verkostoida sosiaali- ja terveyssektorin toimijat sähköisiin palveluihin liittyviin palvelukehityshankkeisiin. Tavoitteena oli kehittyä hyvinvointipalveluiden mobiiliteknologian osaamiskeskittymäksi ja tuottaa hyvinvointipalveluihin liittyviä langattomia palveluja ja niihin liittyviä ohjelmisto- ja sisältötuotteita. Esimerkkejä kehitettävistä sähköisistä palveluista ovat suun terveydenhuollon, terveyskeskusten ja neuvoloiden sovellukset ajanvaraukseen, peruutusaikojen välitykseen ja päivystyspoliklinikoiden jononhallintaan. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta euroa EU-tukea ja euroa valtion vastinrahaa. Hanke synnytti kaksi uutta työpaikkaa ja säilytti kaksi olemassa olevaa työpaikkaa. Hanke tukee maakunnan pyrkimystä olla merkittävä tekijä sosiaali- ja terveyssektorin sekä hyvinvointipalvelujen lisäarvopalveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Seurantajakso , toteutetut toimenpiteet: riittävän vahvojen yritysvetureiden sitouttaminen hankkeeseen (Elisa Oyj, Silta Oy, WMdata Oyj) alueellisten yhteistyökumppaneiden sitouttaminen hankkeeseen, ns. tilaaja-tuottaja-malli LLA:n ja sen tulosten/toiminnan/suunnitelmien markkinoiminen muille alueille (Helsinki, Joensuu, Etelä-Karjala, Hämeenlinna, Vaasa, Vantaa...) Systemaattinen markkinointi ja tiedottaminen (Langattomuuden laineilla - seminaari, Technopolis Vantaa, , TelecomCity, Blekinge, , TV1:n

7 tietoyhteiskuntasarjan KLIK-sarjan kuvaukset , Innovaatioista käytäntöön seminaari, Culminatum, , Sujuva Elo seminaari , AKO-extrat, lehtiartikkelit jne.) Eri sidosryhmien (Lahden kaupungin johtoryhmä , Workshop Lahden kaupungin johdon ja toimialajohdon kanssa , Lahden kaupungin johtoryhmä ), poliitikkojen ja ministeriöiden virkamiesten informoiminen, integroituminen kansallisiin ohjelmiin ja kansallisen tason prosesseihin (tiivis yhteydenpito STM:n, SM:n, tietoyhteiskuntaohjelman, JUPA-hankkeen jne. yhteyshenkilöiden kanssa), alueen tahdonilmaus toimitettu SITRA:lle/eduskunnan tulevaisuusvaliokunnannalle ns. teleasiakkuuden keskuksen perustamisesta Lahteen (ns. SoTech-visio)) uusien hankkeiden tunnistaminen ja käynnistäminen, rahoituksen hankkiminen (Päivähoidon mobiilialvelut (JUPA), Sähköisen asioinnin palvelualusta, SkyNetworks Oy/Anssiturvapaikannin (ei käynnistynyt), Lahden kaupungin Contact Center kehitysprojekti, GSM2- hanke (STM, ei saanut rahoitusta), Työajanhallinta-projekti, Kylä Kännykkään-hanke, AIAhankekokonaisuus TEKES:n Finwell-hakuun, ns. Maksuliikennehanke (VRK, Elisa, ESLH LTYP, QCF) jne.) toimintaa tukevan infrastruktuurin kehittäminen (mm. SoftaTest Lahti/CC-kehitysympäristö, sähköisen asioinnin kehitys-, testaus- ja pilotointialusta liittyen Palvelualustaprojektiin) Em. tavoitteiden mukaisesti on pyritty tiivistämään yhteistyötä Elisa Oyj:n kanssa. Tämä on johtanut yhteistyösopimuksen solmimiseen Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään myös vahvistamaan yhteistyö sopimuksin. Samoin yhteistyötä on jatkettu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Päijät- Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa. Tämä on konkretisoitunut mm. STM:n rahoituksella toteutettavien suun terveydenhuollon palvelujen (päivystyssovellus ja muistutuspalvelu) ja PHKS:n päiväkirurgian tulevien uusien palvelujen muodossa. Lahdessa kehitettyjä palveluja on markkinoitu muille sairaanhoitopiireille ja valtakunnallisesti. Tämä on johtanut mm. Kuopion kaupungin suun terveydenhuollon kanssa solmittuun sopimukseen vastaavien palvelujen kehittämiseksi Kuopioon. Lisäksi Lahteen on saatu eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Innovatiivisuus Voimavaraksiseminaari jossa LLA-toimintaa esiteltiin LLA-kehitysohjelmaa on esitelty Lahden kaupungin johtoryhmälle sekä päijäthämäläisille kansanedustajille. Yhteyksiä Suomen tietoyhteiskuntaohjelmaan sekä JUPA-hankkeeseen, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Kuntaliittoon on pidetty yllä. LLA-toiminnalla on osallistuttu pääministerin Parhaat Käytännöt-kilpailuun jossa saavutimme sosiaali- ja terveysluokan voiton. Lisäksi Quickclic Finland Oy voitti Mobile Monday tapahtumassa parhaan mobiilisovelluksen palkinnon keväällä F:\C\EUROOPAN UNIONIN OHJELMAT\2-OHJELMA \VALMISTELIJA - VALVOJA\LOPPUARVIOINTI MAAKUNTAHALLITUKSELLE.doc

8 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 349 Suurtapahtumat Maakunnan Veturina hanke, Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy sekä Lahden Hiihtoseura ry/hiihdon 2001 MMkilpailut ja Finlandia-Hiihto ry. Hankkeen kehittämistoimenpiteiden tarkoituksena oli edistää uusien työpaikkojen syntymistä, tapahtumiin liittyvän urheiluteknologian uudistamista sekä uusien suurtapahtumien saantia Päijät-Hämeeseen ja Suomeen. Hankkeen tavoitteena oli Finlandia Hiihto ry:n osalta kehittää vuosittaista Finlandia-hiihto tapahtumaa, luoda uusia työpaikkoja järjestävään seuraan ja uudistaa tapahtuman järjestämiseen liittyvää teknologiaa. Finlandia-hiihdon kehitystyö edesauttoi myös Finlandia-hiihto ry:n muiden vuosittaisten tapahtumien kehittymistä ja luo niille jatkuvuutta. Lahden Hiihtoseura ry:n osalta hiihdon 2001 MM-kilpailujen markkinoinnin tukemisen tavoitteena oli lisätä Päijät-Hämeen maakunnan tunnettavuutta sekä edistää uusien suurtapahtumien saantia Päijät-Hämeeseen. Lahden Hiihtoseura ry:n tapahtumien toistuvuus mahdollisti yhden uuden pysyvän työpaikan syntymisen järjestävään seuraan. Hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin hyvin. Hankkeen toimenpiteitä jatkettiin Tapahtumat Matkailun Veturina hankkeessa ( ) Hankkeen kokonaisrahoitus oli markkaa, josta EU rahoitusta markkaa ja kansallista julkista rahoitusta markkaa. Hankkeen budjetissa olin markkaa yksityistä rahoitusta. Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, lisäsi paikallista toimintaa ja yhteistyötä matkailun ja liikunnan toimijoiden välillä. Hanke tuki Päijät-Hämeen maakuntastrategian osatavoitetta matkailuyritystoiminnan aktivointi ja siihen liittyvää keinoa matkailuimagon luominen ja markkinointi luomalla Päijät-Hämeestä tapahtumien maakunta.

9 Rahoituksen päähuomio kohdistui maakunnassa säännöllisesti toistuvien tapahtumien selkeään uudelleen kehittämiseen ja jatkuvuuden korostamiseen. Lisäksi yksittäisenä tapahtumana on mukana Hiihdon 2001 MM - kilpailut sen merkittävyyden takia. Rahoitus kohdennettiin Finlandia - Hiihdon kehittämiseen, Hiihdon 2001 MM - Kilpailujen markkinointikulujen kattamiseen sekä Lahden Seudun Yrityskeskus Oy:lle hankkeen hallinnointiin. Lahden Hiihtoseura ry/ Hiihdon 2001 MM - Kilpailuille vuosina tukiosuuden suuruus mk. Finlandia - Hiihto ry/finlandia - Hiihto tukiosuus vuosina yhteensä mk.

10 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 409 Tapahtumat Matkailun Veturina hanke, Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy sekä yli 30 liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin liittyvää päijäthämäläistä tapahtumaa. Hanke on jatkoa Suurtapahtumat Matkailun Veturina hankkeelle ( ). Tapahtumat Matkailun Veturina -hankkeen toteutusaika oli Hanke sai jatkoaikaa saakka. Hankkeen suoriksi työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin hanketta hyväksyttäessä 6 uutta pysyvää työpaikkaa, 6 projektin aikaista työpaikkaa ja 8 säilytettävää työpaikkaa. Loppuraportin mukaan hankkeessa oli 7 projektin aikaista työpaikkaa ja hankkeen työllistävä vaikutus oli hankkeen päätyttyä 1 uusi työpaikka, 1 säilytettävä työpaikka ja 4 henkilöä työllistyi uuteen Event Management hankkeeseen. Välillisesti hankkeen vaikutuksesta hankkeessa mukana olleita promoottoreita työllistyi uusiin työsuhteisiin (4 uutta työpaikkaa). Promoottorit olivat vapaaehtoistyöntekijöitä. Hankkeen avulla edistettiin tapahtumajärjestäjien sekä matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa luotiin yhteisiä toimintamalleja tukemaan luotettavaa tapahtumien järjestämistä. Yhteismarkkinointitoimenpiteet olivat keskeinen osa hanketta, joihin erityisesti pienemmillä tapahtumilla ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua ilman laajamittaista hankeyhteistyötä. Hanke oli myös mukana valmistelemassa ja hakemassa uusia tapahtumia maakuntaan. Hankkeen puitteissa kehitettiin myös tapahtumien lipunmyyntiä, minkä myötä valtakunnallisten lipunmyyntijärjestelmien kautta myydään lähes kaikkien ennakkomyynnissä olevien hankkeeseen osallistuneiden tapahtumien lippuja. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä rahoitusta ja hankkeelle hyväksyttiin euroa laskennallista. Hankkeen kustannusarvio muodostui lähes kokonaisuudessaan yhteismarkkinoinnista syntyneistä kuluista (lähes puolet) ja henkilöstökuluista. Tapahtumien yhteismarkkinointi oli kuitenkin pitkäjänteistä ja kustannustehokasta, yhdellä markkinointitoimenpiteellä useampi tapahtuma sai samanaikaisesti laajaa näkyvyyttä. Hanke toimi valtakunnallisestikin yhteismarkkinoinnin pilottihankkeena.

11 Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, lisäsi paikallista toimintaa ja yhteistyötä matkailun, taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden välillä sekä työllisyyttä kulttuuri- ja matkailuelinkeinon piirissä. Hanke tuki Päijät-Hämeen maakuntastrategian osatavoitetta matkailuyritystoiminnan aktivointi ja siihen liittyvää keinoa matkailuimagon luominen ja markkinointi luomalla Päijät-Hämeestä tapahtumien maakunta. Tapahtumat Matkailun Veturina -hankkeessa on mukana vuonna 2003 kaikkiaan 27 tapahtumaa, joista kertaluonteisia ovat Kuninkuusravit ja Työpaikkaliikunnan Festivaalit. Kesällä 2003 päämarkkinointivälineet olivat Tapahtumien Lahti -esite, MTV 3 kanava ja paikallisradiot. Lisäksi mainontaa tehtiin printtimedioissa, aikaisemmin käytössä ollut Iltalehti tosin jätettiin tapahtumajärjestäjien toiveesta pois. Myös ulkomainontaa (näyteikkunat, ulkotaulut) on käytetty runsaasti. Messujen osalta tapahtumia on markkinoitu Matkamessuilla Helsingissä ja Tallinnassa sekä tietyillä erikoismessuilla. Hankkeen oma sähköinen tiedotuslehti Tapahtumien Lahti Newsletter ilmestyi edelleen säännöllisesti. Uusia, tapahtumien käyttöön tarkoitettuja Promoja valittiin näyttävän hakuprosessin jälkeen 13 tyttöä ja 2 poikaa. Promot toimivat aktiivisesti tapahtumien Pr -toiminnoissa ja VIP -vieraiden isäntina ja emäntinä. Tapahtumien keskinäinen verkostoituminen eteni suotuisasti. Kolmen lahtelaisen liigaseuran, Namika Lahden, FC Lahden ja Pelicansin kanssa luotiin yhteinen kausikortti. Kortti on ainutlaatuinen ainakin Suomessa. Yksi tapahtumakoordinaattori siirtyi talon sisällä toisiin tehtäviin. Päijät-Hämeessä majoitusliikkeiden yöpymismäärät näyttivät edelleen nousevaa trendiä, kun vastaavasti muun Suomen luvuissa oli nähtävissä hienoista laskua. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kevään 2003 aikana yhden kerran. Tässä ohjausryhmän kokouksessa tuotiin tapahtumien järjestäjien taholta selkeästi esille se toivomus, että vastaavanlaista hanketta tarvitaan ja edelleen korostettiin sitä, että painopisteet tulee olla yhteismarkkinoinnissa, sponsoritoiminnoissa, koulutuksessa ja sekä nykyisten että uusien tapahtumien kehittämisessä. Uusia tapahtumia on merkittävästi tulossa ja niiden mielenkiinto suunniteltua jatkohanketta kohtaan on ollut suuri. Hanke on herättänyt muutenkin edelleen valtakunnallisesti mielenkiintoa. Syksyllä 2003 ohjausryhmä kokoontui kerran ja myös seminaari pidettiin aiheina tapahtumamarkkinointi ja tapahtumajärjestäjien koulutus. Luennoitsijoina olivat toimitusjohtaja Mikko Vanni ja konsultti Pekka Palmunen. Event Management hankkeen valmistelu alkoi. Kyseessä on kaksiosainen hanke. Toinen osio käsittää tapahtumien markkinointia, verkostoitumista, uusien tapahtumien hakua sekä elinkeinoelämän ja tapahtumien välisen yhteistoiminnan kehittämistä. Hankkeen toinen osio on koulutuksellinen. Siinä yhteistyössä on mukana Suomen Urheiluopisto Vierumäeltä. Koulutusta annetaan tapahtumien vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille. Kehitetään Ammattikorkeakoulutasoinen oppijakso tapahtumien järjestämisestä sekä erikoiskoulutusta oppiarvoineen tapahtumien huippujohtajille. Hanke saavutti merkittävässä määrin sille asetetut tavoitteet. Tästä erinomaisena esimerkkinä on se halu ja into, jolla tapahtumat lähtivät mukaan kehittämään uutta yhteistoiminta -, markkinointi -, kehittämis - ja koulutushanketta. Myös kunnat olivat tyytyväisiä siihen näkyvyyteen, mitä hankkeen kautta tapahtumat toivat esille paikkakuntaansa. Hankkeen mukana syntyi 5 uutta tapahtumaa.

12 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 443 Lahden Seudun Markkinointi ja Yrityshankinta hanke, Toteuttaja: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy Hankkeen avulla lisättiin pääkaupunkilaisten tietoisuutta oikoradasta ja sen tuomista eduista. Hankkeen avulla toteutettiin seudulliset asumis- ja muuttoinformaation sekä yritysten sijoittumisessa tarpeellisen tiedon sisältävät Internet-sivustot palvelemaan seudusta asuinpaikkana tai yrityksen sijaintipaikkana kiinnostuneita. Sivustoja tukemaan tuotettiin esitemateriaalia. Lisäksi markkinointilehdellä, kampanjoimalla ja messuille osallistumalla oli tavoitteena hankkia uusia asukkaita ja yrityksiä seudulle. Hankkeessa osallistuttiin Heinolan asuntomessuille seudun yhteisellä osastolla. Tarkoituksena oli luoda pysyvä toimintamalli asumiseen, vapaa-aikaan ja yrittämiseen kohdistuvassa viestinnässä. Tuloksena syntyi seudullinen asumisen Internet-sivusto, yritysten sijoittumispalvelun Internet-sivusto, seudulliset kartat tonteista (asuin- ja teollisuusalueet) ja kuvapankki alueen markkinointia varten, Näköala-markkinointilehti sekä suuret infotaulut valtaväylien varteen tonttitarjonnasta. Hankkeen toimenpiteet jatkuvat Lahden seudun markkinointiviestintä hankkeen puitteissa (toteutusaika ). Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä rahoitusta. Hankkeen kustannusarviosta noin 60% muodostui ostopalveluista ja loput henkilöstökuluista. Hanke vahvisti maakunnan ja Lahden seudun vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuus on lyhyellä aikavälillä vaikeahkosti mitattavissa. Markkinointitoimenpiteet jatkuvat jatkohankkeessa

13 Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden saaminen Lahden seudulle. Hankkeen lyhyen keston vuoksi tilastotietoja asukas- ja matkailijamäärien kehityksestä ei ole saatavilla, eikä myöskään uusien yritysten lopullisesta määrästä vielä voida olla varmoja. Hankkeen aikana tehty työ poikii tulosta vasta myöhemmin, sillä muuttopäätös ja muuton toteutuminen ja varsinkin yrityksen siirtyminen tai laajentuminen toiselle paikkakunnalle on aina pitkä prosessi. Hankkeen aikana solmitut kontaktit ja käytävät neuvottelut jatkuvat vielä pitkään hankkeen päätyttyä. Uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden saaminen edellyttää positiivisen mielikuvan aikaansaamista seudusta asuinpaikkana, yrityksen sijaintipaikkana ja matkailukohteena. Positiivisen mielikuvan tavoitteeseen pääseminen laajalti on pitkä prosessi, johon tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Mielikuvatavoitteiden saavuttamista ei voida mitata lyhyellä aikavälillä ja niiden saavuttamiseksi työn on jatkuttava vielä vuosikausia. Tähän pitkän aikavälin tavoitteeseen pääsemistä edistettiin hankkeessa toteutetuilla toimenpiteillä. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden tavoitteena oli saada kohderyhmät kiinnostumaan Lahden seudusta, saada heidät etsimään lisätietoa ja tehdä tiedon saaminen mahdollisimman helpoksi. Tavoitteena oli myös lisätä kohderyhmien tietoisuutta oikoradan merkityksestä ja lyhenevästä matka-ajasta pääkaupunkiseudulle. Asumiseen ja yrityksen sijoittumiseen liittyvän tiedon hankinta on nyt helppoa hankkeessa toteutetun - sivuston kautta. Kohderyhmien kiinnostuksesta ja lisätiedon hakemisesta kertoo runsas palaute markkinointilehdestä, sekä em. sivuston kävijämäärät ja sivuston kautta tulleet esitepyynnöt.

14 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 435 Päijät-Häme Senaatintorilla 2003 hanke, (jatkoaika asti) Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy, Päijät-Hämeen kunnat, Heinolan asuntomessut ja Hämäläisosakunta Hankkeen tarkoituksena oli lisätä Päijät-Hämeen maakunnan vetovoimaa asuin- ja yritysalueena sekä tunnettuutta vapaa-ajan palvelujen tarjoajana. Tavoitteena oli saada näytteilleasettajiksi ja ohjelman esittäjiksi vähintään yritystä ja yhteisöä maakunnasta (teemat: ruokamyynti ja elintarvikkeiden markkinointi, käsityöt ja käsityönäytökset, matkailu ja liikenne, ohjelmat (musiikki, tanssi), asuminen ja ympäristö (Heinolan asuntomessut, Hartolan loma-asuntomessut), kulttuuri sekä koulutus ja osaaminen). Hankkeen tavoitteena oli tehdä Päijät-Hämettä ja sen kuntia tunnetuksi pääkaupunkiseudun asukkaille, luoda positiivista mielikuvaa maakunnasta, parantaa alueella toimivien yritysten, yhteisöjen ja taiteilijoiden kilpailukykyä sekä lisätä maakunnan vetovoimaa. Hanke onnistui tavoitteissaan hyvin. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa, kansallista julkista rahoitusta euroa ja euroa yksityistä rahoitusta. Myynti- ja markkinointitavoitteiden arvioimiseksi näytteilleasettajille tehtiin kyselytutkimus tapahtuman jälkeen. Helsingin kaupunki kokosi mediaseurannan ja laati julkisuusraportin. Tapahtuma sai pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti runsaasti huomiota, tapahtumassa vieraili kolmen päivän aikana noin kävijää. Tapahtuman kokoon nähden toimenpiteet toteutettiin kustannustehokkaasti. Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, identiteettiä ja yhteistyötä eri maakunnan toimijoiden välillä. Hanke lisäsi merkittävällä tavalla maakunnan tunnettuutta. Raportointijakson aikana - hankkeen alkamisesta saakka on tehty seuraavat toimenpiteet: -laadittiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus- projektipäällikkö on aloittanut työskentelyn hankkeen suunnitteluryhmä kokoontui kerran ja nimettiin ohjausryhmä hankkeelle -käynnistettiin asiantuntija- mainostoimisto- ja

15 toriravintoloitsijatarjouskilpailut Raportointijakson aikana on tehty seuraavat toimenpiteet: - hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 8 kertaa - ohjausryhmän toimeksiannosta on kokoontunut neljä teemaryhmää työstämään tapahtuman sisältöä sekä hankkimaan näytteilleasettajia ja esiintyjiä, työryhmät ovat kokoontuneet yhteensä 12 kertaa (ohjelmatyöryhmä, torityöryhmä, työryhmä: asuminen, ympäristö, osaaminen, yritysmarkkinointi, työryhmä: matkailu, liikunta, liikenne), työryhmät ovat antaneet kirjalliset loppuraportit ohjausryhmälle - kilpailutettu hankintoja seuraavasti: torirankentaminen, tabloid-lehden painatus, tiedottaja, kuljetukset,lattialaattojen hankinta, banderollien ja kuvasuurennosten valmistaminen, näytteilleasettajien t-paidat - valmisteltu ja toteutettu markkinointitoimenpiteet: nettisivut (www.paijat-hame.fi/senaatintori/index.htm), 8-sivuinen tabloidlehti, painos kpl: ilmoituskampanja Helsingin Sanomissa (8 ilmoitusta), ilmoitukset ESS:ssa ja Raitti-lehdessä: Helsingin katukuvassa metrojunien maksilööpit, raitiovaunujen ovisivujen mainokset, jättilakana Stockmannin seinässä, kuusi banderollia keskustassa ja sisääntuloteiden yläpuolella - tiedottaminen: mm. julkaistu kolme projektiuutisia -tiedoteta, palkattu tiedottaja toukokuun alusta tapahtumaviikon loppuun saakka hoitamaan ulkoista tiedottamista - toteutettu tapahtuma Helsingin Senaatintorilla suunnitelmien mukaisesti: näytteilleasettajien määrä 120 (tavoite ), 58 osastolla (tavoite 65), kävijämäärä Helsingin kaupungilta saadun arvion mukaan (tavoite ) - tehty näytteilleasettajille, ohjelmansuorittajille sekä tapahtuman järjestelyyn osallistuneille tahoille ja sponsoreille kysely, jonka yhteenveto jukaistaan loppuraportin liitteenä - laadittu rahoittajalle yksi maksatushakemus - hankesuunnitelman mukaisesti myyty kaikki torilla olleet kojurakenteet ja tuloutettu ne hankkeelle - Raportointijakson aikana on tehty seuraavat toimenpiteet: - hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kerran - laadittu rahoittajalle yksi maksatushakemus - tehty yhteenveto näytteilleasettajien, ohjelmansuorittajen jne. kyselystä (lähetetty n. 300 lomaketta, vastauksia saatu 50) - laadittu hankkeen loppuraportti, jonka ohjausryhmä on hyväksynyt julkaistavaksi - kilpailutettu hankkeen loppuraportin taitto- ja painatustyö - hankkeelle on haettu kuukauden jatkoaika, jotta kaikki kulut saadaan sisällytettyä hankkeelle - toimitettu loppuraportti tiedoksi yhteistyökumppaneille - valmisteltu hankkeen toimeksiantajan (Päijät-Hämeen liiton) kanssa hankkeen lopputiedottamista - purettu hankkeen järjestelyorganisaatio ja projektipäällikön toimisto ja siirretty hankkeen aineistot toimeksiantajan (Päijät-Hämeen liiton) haltuun F:\C\EUROOPAN UNIONIN OHJELMAT\2-OHJELMA \VALMISTELIJA - VALVOJA\LOPPUARVIOINTI MAAKUNTAHALLITUKSELLE.doc

16 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 456 Event Management hanke, Toteuttajat: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy sekä 25 liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin liittyvää päijäthämäläistä tapahtumaa. Hanke on jatkoa Tapahtumat Matkailun Veturina hankkeelle ( ). Event Management -hankkeen toteutusaika oli Hanke päätettiin alkuperäisesti suunniteltua aikaisemmin, jonka jälkeen tämän hankkeen toimia on jatkettu uuden Matkailun kasvu-ohjelma hankkeen puitteissa (hankeaika loppuun). Hankkeen suoriksi työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin hanketta hyväksyttäessä 8 uutta pysyvää työpaikkaa, 6 projektin aikaista työpaikkaa ja 5 säilytettävää työpaikkaa. Loppuraportin mukaan hankkeessa oli 5 projektin aikaista työpaikkaa ja hankkeen työllistävä vaikutus oli hankkeen päätyttyä 1 säilytettävä työpaikka ja 4 henkilöä työllistyi uuteen Matkailun kasvuohjelma hankkeeseen. Välillisesti hankkeen vaikutuksesta mm. hankkeessa mukana olleita promoottoreita työllistyi uusiin työsuhteisiin. Välillisesti syntyneiden työpaikkojen määrää ei ole arvioitu. Hankkeen avulla edistettiin tapahtumajärjestäjien sekä matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa luotiin yhteisiä toimintamalleja tukemaan luotettavaa tapahtumien järjestämistä. Yhteismarkkinointitoimenpiteet olivat keskeinen osa hanketta, joihin erityisesti pienemmillä tapahtumilla ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua ilman laajamittaista hankeyhteistyötä. Hanke oli myös mukana valmistelemassa ja hakemassa uusia tapahtumia maakuntaan. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä rahoitusta ja hankkeelle hyväksyttiin euroa laskennallista. Hankkeen kustannusarvio muodostui lähes kokonaisuudessaan yhteismarkkinoinnista syntyneistä kuluista (lähes puolet) ja henkilöstökuluista. Tapahtumien yhteismarkkinointi oli kuitenkin kustannustehokasta, yhdellä markkinointitoimenpiteellä useampi tapahtuma sai samanaikaisesti laajaa näkyvyyttä. Hanke vahvisti maakunnan vetovoimaisuutta, lisäsi paikallista toimintaa ja yhteistyötä

17 matkailun, taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden välillä sekä työllisyyttä kulttuuri- ja matkailuelinkeinon piirissä. Hanke tuki Päijät-Hämeen maakuntastrategian osatavoitetta matkailuyritystoiminnan aktivointi ja siihen liittyvää keinoa matkailuimagon luominen ja markkinointi luomalla Päijät-Hämeestä tapahtumien maakunta. Event Management - hanke, joka alkoi , päättyi periaatteessa Tosin loppuraportti ja tilinpäätös toteutetaan vuoden 2006 alkupuolella. Tämän hankkeen tilalle tuli alkaen Päijät - Hämeen Matkailun kasvuohjelma niminen hanke. Ohjausryhmän kokoukset ovat olleet vuonna ja Operatiiviinen työryhmä on kokoontunut koulutusryhmä yhteensä 12 oppilasta pysyi koossa loppuun asti. Koulutus käsitti 8 lähiopetusjaksoa 4-5 päivää kerrallaan. Pääaiheet olivat tapahtumien johtaminen, kaupallinen tuotanto, tekninen tuotanto ja sisältötuotanto. Event Management hanke keskittyi vuonna 2005 tapahtumien kehittämiseen sekä Event hanke keskityyi uusien tapahtumien koordinointiin.uudet tapahtumat kuten Olympiaravit ja Hollo ja Martta - tapahtuma näyttivät heti menestymismahdollisuutensa ja saavuttivat merkittävän yleisömenestyksen. Kulttuuritapahtumista Isojano, Lahden Yöt, Karaoken MM - kilpailut ja Sibelius - festivaali olivat menestystarinoita ja näiden tapahtumien kanssa tullaan jatkossa keskittymään entistä enemmän niiden tuotekehitykseen. TV- markkinoinnissa käytössä oli sekä MainosTV että 4 - kanava. Radiopuolella sopimukset tehtiin Radio 99, Iskelmäradion sekä NRJ:n kanssa. Tapahtumat 2005 ja Uuden Lahden tapahtumaliite antoivat omalta osaltaan hankkeen tapahtumille merkittävää näkyvyyttä. Kaikkiaan hankkeessa näiden kahden vuoden aikana on ollut mukana runsaat 30 kulttuuri-, liikunta- ja urheilutapahtumaa. mukaantulijoita olisi ollut huomattavasti enemmän kuin mitä oli mahdollista ottaa. Hankkeen sisällössä kehitettiin myös tapahtumamatriisi eli Lahden seudun arvotapahtumien sekä massatapahtumien ( läh. liikuna ) tavoitteet vuosina Jako perustuu neljään tapahtumakategoriaan: huippu-urheilu, massatapahtumat, junioritapahtumat sekä yritysten liikuntapäivät ja vastaavat. Veteraanien yleisurheilun MM - kilpailut vuodelle 2009 myönneettiin Lahdelle. Lacrossen EM - kilpailut vuonna 2008 Lahti sai myös järjestettäväkseen. Suomen ehdokas hiihdon MM - kilpailujen pitopaikaksi vuonna 2013 on Lahti ja hakuprosesseissa hankesuunnitelman mukaisesti. Promot ovat myös toimineet näkyvästi yhteistyössä tapahtumien kanssa. Hankkeen taloutta on mukautettu budjettiperusteisiin. Kilpailutuksessa ja hankintaperusteissa on noudatettu tarkoin annettuja EU - säännöksiä.

18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 335 Eco-performance and trade: Päijät-Häme Sichuan Environmental Technology Transfer, Toteuttaja: Neopoli Oy Hankkeen tarkoituksena oli PK-yritysten kansainvälistymisen edistäminen markkinayhteyksien avaamisella. 1. Partneriyritysten haku Päijät-Hämeessä ja Sichuanin tiede- ja teknologiakomission avulla Chengdussa 2. Chengdun yhteistyöyritysten tilannekartoitus ja päijäthämäläisen osaamisen markkinointi 3. Päijäthämäläisten yritysten esittelyt ja seminaari teollisuus- ja ympäristöteemasta Päijät-Hämeessä. Hankkeella luotiin ja vahvistettiin suhteita sichuanilaiseen yritysmaailmaan ja julkisviranomaisiin. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeen budjetissa euroa yksityistä. Hankkeella edistettiin Päijät-Hämeen tunnettavuutta ja vahvistettiin yhteistoimintaa sekä yhteistoimintamuotoja sichuanilaisten yhteistyötahojen kanssa. Kiina-hanke tähtää yritysyhteistyön edistämiseen Kiinan Sichuanin maakunnan ja Päijät- Hämeen yritysten kesken. Hanke alkoi Hankkeen aikana on pidetty monipuolista yhteyttä Sichuanin tiede- ja teknologiakomiteaan sekä maakunnan kauppakamariin. Vuoden aikana on rakennettu molemminpuolista vierailuohjelmaa. Sichuanista kävi syksyn 2001 aikana huonekalualan edustajia Lahdessa. Suomesta vieraili yritys- ja viranomaisdelegaatio tammikuussa 2002 Shengdussa ja tutustui mm. teknologiakeskusten ja niiden yhteydessä tomivien laboratorioiden toimintaan. Neopoli Oy:ssä hankkeen veetäjänä on toiminut Paul Carroll kesäkuun loppuun 2001 saakka.

19 Sen jälkeen hankkeen vetäjänä on toiminut Hannu Kokko. Delegaatioiden kokoamisessa on avustanut sekä Suomessa että Kiinassa Risto Kauhala. Neopoli Oy:ssä on ollut lisäksi palkattuna kiinalaisia opiskelijoita Jiang Shuang Qiang ( ) ja Huang Xin ( ). Kiinalaiset ovat kontaktoineet suoraan kiinalaisten kumppaneiden kanssa sekä auttaneet vierailujärjestelyissä. Eräänä strategiana on luoda työyhteys Sichuanin tiede- ja teknologiakeskusten ja Päijät-Hämeen teknologiakeskusten kesken. Koska näillä instituutioilla on tehtävänään elinkeinojen edistäminen, saadaan suhteisiin luotua uutta pysyvyyttä. Vuoden 2002 loppupuolella on vieraillut Lahdessa ja Päijät-Hämeessä kaksi delegaatiota Shengdusta. F:\C\EUROOPAN UNIONIN OHJELMAT\2-OHJELMA \VALMISTELIJA - VALVOJA\LOPPUARVIOINTI MAAKUNTAHALLITUKSELLE.doc

20 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI 396 Lahden seudun matkailukeskus hanke, Toteuttaja: Lahden Seudun Yrityskeskus Oy Lahden seudun matkailukeskus hankkeen (Matkailukeskus Aleksi) tavoitteena oli palvella seudun matkailijoita sekä Päijät-Hämeen kuntien omia asukkaita yhdestä pisteestä, Lahden Matkailun toimiston yhteyteen sijoittuvasta Matkailukeskuksesta. Normaaliin matkailuneuvontaan lisättiin lippupalvelu, hotellivaraus, incoming-toiminta, ryhmäpalvelut ja valuutanvaihto. Matkailukeskukseen sijoitettiin myös kuntien miehittämätön info-osasto sekä yrittäjävetoiset matkamuistomyymälä ja nettikahvila. Tiloissa tarjottiin mahdollisuus paikallisten näyttelyiden esilläpitoon sekä erilaisten näytösten ja konserttien esittämiseen. Päijät-Hämeen luonto- ja matkailukohteita esiteltiin hyväksikäyttäen uutta teknologiaa ja multimediaa (nettikahvila ja asiakaspalvelun yleisön käytettävissä olevat internetnäyttöpäätteet). Matkailukeskuksesta vuokrattiin toimistotiloja matkailutoimeen läheisesti liittyville yrityksille ja organisaatioille. Hankkeella saavutettiin erinomaisesti sille asetetut tavoitteet. Hanke oli myös toimiva esimerkki eri rahoittajien yhteisesti rahoittamasta projektista. Lahden seudun yrityskeskuksen (myöhemmin Lahden seudullisen kehittämisyhtiön LAKES) organisaatiojärjestelyjen seurauksena Lahden seudun matkailukeskuksen toiminta ajettiin alas ja keskus suljettiin kesällä Toimintaa on tämän jälkeen jatkettu uudella konseptilla Lahti Travel Oy:n muodossa uusissa toimitiloissa. Hankkeen kokonaisrahoitus oli euroa, josta EU rahoitusta euroa ja kansallista julkista rahoitusta euroa. Hankkeella saavutettiin suunnitelman mukaisesti kaksi uutta pysyvää työpaikkaa. Yhden uuden yrityksen syntymisen sijaan hanke myötävaikutti kahden uuden yrityksen syntymiseen molemmat naisyrityksiä. Projektin kokonaistaloudellisuus ja investointien tarkoituksenmukaisuus voidaan asettaa kyseenalaiseksi Lahden seudun matkailukeskuksen (Matkailukeskus Aleksi) toiminnan loputtua projektin tarkoittamassa muodossa kesällä 2006.

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma

Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma Linnan Kehitys, PN Linnan Kehitys, PN Tarvitaan laajapohjainen kasvuohjelma 2017-2030 VIERAILIJAT i laakso VETOVOIMATEKIJÄT EROTTUVUUSTEKIJÄT Linnan Kehitys, PN I-laakso projektin toimenpiteet 2017-2018

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Suomalainen ruoka työllistää Näkemyksen taustaa 1990-91

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Sari Hänninen 4.11.2009 Hyvinvointitoimialan kehittämisen alkutaival Päijät-Hämeessä LUT School of Innovation Alueelliset kehittäjäorganisaatiot

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 TUOTTEISTAMISEN PERUSTEKIJÄT 1. Palvelun/tuotteen nimi 2. Asiakas (kenelle tarjotaan B2B/B2C) ja minkä haasteen palvelu/tuote ratkaisee + mahdollinen palvelulupaus

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN Aluearkkitehti Ilmari Mattila puh. 044-5772726 TAUSTAA Honkajoen Pesämäen monitoimialueelle on toteutettu isot kehittämistoimet vuosien

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot