Hyrrä 10h aamupäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30"

Transkriptio

1 Hyrrä 10h aamupäivä Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen eli yrittäjäporukka syntyy Innovointi, luovuus ja liikeidea; Innovoikaa liikeidea ja jakakaa roolit Yrityksen nimi Johtaminen visio, missio, strategia ja arvot Tuotteet ja palvelut, elinkaari Lounas ja liikeidean jalostaminen 1

2 Hyrrä 10h iltapäivä Liikeideoiden esittely ja vertaisarviointi Yrityksen toimintaympäristö, markkinointi, kilpailijat Kilpailija-analyysi (pelitehtävä) plus kahvi Hinnoittelu Riskit, riskianalyysi : SWOT-analyysi : Messuille valmistautuminen ja messut, purku : Päivän yhteenveto ja palaute 2

3 Hyrrä-kymppi: kymmenen tunnin sprintti hyvinvointiyrittäjyyteen, SX00BG

4 Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija ymmärtää hyvinvointiyrittämisen kokonaisuuden Opiskelija osaa tarkastella yrittäjyyttä monipuolisesti ja saa valmiuksia hyvinvointiyrittäjänä toimimiseen Sisältö Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi: Liikeidean muotoilu ja jalostamien, kilpailija- ja sidosryhmäanalyysit, hinnoittelu, markkinointi ja johtamisen periaatteet. Päivän aikana työstetään pelillisillä tehtävillä yritysaihiot valituista ideoista. Päivä päättyy yritysideoiden esittelyyn messuilla. 4

5 Miksi koululla puhutaan yrittäjyydestä? Eurooppa tarvitsee BKT kasvua, se toteutuu vain yritysten avulla Suuret toiveet pk-sektorin yrityksiin: Vuosina yli 85% uusista työpaikoista EU:n alueella syntyi pk-sektorin yrityksiin Nopeutuva rakennemuutos ja väestön ikääntyminen korostavat yrittäjyyden merkitystä Julkisen sektorin roolin muuttuminen palveluiden tuottajasta järjestäjäksi Yritykset ovat uusien työpaikkojen luojia Suuri merkitys kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen Siirtymä palkkatyöyhteiskunnasta yrittäjyysyhteiskuntaan - yrittäjyyden ja palkkatyön välinen raja on hämärtymässä Muuttuva työelämä edellyttää yrittäjämäistä otetta ja yrittäjyyden periaatteiden ymmärtämistä! 5

6 Yrittäjyysdiili pelin idea Pelataan ryhmissä, joukkueissa, jotka ovat yrityksiä Lyhyitä luento-osuuksia, tietoiskuja, pelitehtäviä, joista saa pisteitä Kaikki yritykset esittäytyvät päivän päätteeksi messuilla Eniten pisteitä koko pelin aikana kerännyt yritys voittaa 6

7 Yrittäjyysdiili peli, yrittäjyysopintoja pelillisesti Kyse on yhteisöllisestä oppimisesta, jota sovelletaan peliin Yhteistoiminnallinen ryhmä, tässä yritys Ei ole sama kuin perinteinen ryhmätyö Oppiminen ja työskentely pitkäkestoisessa ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Jokainen saavuttaa samanaikaisesti jotain itselleen ja koko ryhmälle Toisten oppimisen ja työskentelyn auttamista Jokaisen omakohtaista aktiivista osallistumista 7

8 Päivän juoksutus : Orientaatio Innovointi ja liikeidea, roolit : Yrityksen toimintaympäristö, sidosryhmät, markkina ja kilpailijat, tuotteet ja palvelut Lounas ja liikeidean jalostaminen (tuotteet ja palvelut) 12.15: Liikeideoiden esittely ja vertaisarviointi : Nimi, johtamisen suuntaviivat sekä kahvi : Hinnoittelu, riskit ja riskianalyysi : SWOT-analyysi : Messuille valmistautuminen ja messut, purku : Päivän yhteenveto ja palaute 8

9 Ja ei kun asiaan!

10 Mitä on yrittäminen? Mikä on yritys? Itsenäistä kaupallista toimintaa Tuotteita tai palveluja myydään korvausta vastaan omalla riskillä Yrittäjä vastaa itse omista kustannuksistaan, sosiaaliturvastaan sekä liiketoiminnan kannattavuudesta Ottamalla vastuun itselleen yrittäjä saa vapauden toteuttaa liiketoimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla Yrittäjän tärkein vastuu on tulojen hankkiminen, jotta toiminta olisi kannattavaa Yrityksen avulla hoidetaan liiketoimintaa Taloudellisen toiminnan järjestämistä, jotta saadaan tuotteita ja palveluja Päätarkoitus on ansaita rahaa omistajilleen Lain määrittämiä velvollisuuksia ja vastuita Luotettavuus, sopimukset 10

11 Yrittäjän motiiveja ja mahdollisuuksia Omista aikatauluista ja työtehtävistä päättäminen Monipuolisuus Uusien asioiden oppiminen Omien ideoiden toteuttaminen Työllistyminen, työllistäminen Taloudellinen hyöty Riippumattomuus, itsenäisyys Oman luovuuden kehittäminen 11

12 Liiketoimintasuunnitelma Mikä on liiketoimintasuunnitelma? Yritystoiminnan kokonaisvaltainen suunnitelma, joka analysoi, perustelee ja täsmentää liikeideaa Hyvä liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan perusta ja ohjenuora Se laaditaan yrittäjää itseään varten, mutta myös rahoittajia varten 12

13 Liiketoimintasuunnitelman osat, ainakin nämä Kansilehti: Yrityksen nimi Liiketoimintasuunnitelman laatijat lyhyesti, koulutus ja osaaminen suhteessa liiketoimintaan Sisältö Yhtiömuoto Liikeidea Tuotteet ja palvelut, asiakkaat, toimintatapa Visio, strategia (missio, arvot) Aloittavan yrityksen markkinointi Toimiala ja sen markkinatilanne, kilpailijat Perustamislaskelmat ja riskit SWOT analyysi Lisätiedot

14 Yrittäjyysdiili peli Muodostetaan 4 hengen ryhmiä Ryhmästä tulee yritys Yritykset pyrkivät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla Päivän aikana tehdyistä tehtävistä jaetaan pisteitä Eniten pisteitä kerännyt yritys voittaa Yrittäjyysdiili -pelin 14

15 Muodostetaan ryhmät, ryhmäytyminen: Yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien kädet Tiimillä on fläppipaperi sekä värikkäitä tusseja Jokainen tiimin jäsen laittaa kätensä paperille ja piirtää käden ääriviivat tussilla Tiimissä keskustellaan toisten kanssa ja etsitään asioita, joissa ollaan erilaisia ja samanlaisia Jokainen yrittää etsiä oman piirretyn kätensä sormiin kirjoitettaviksi asioita, joissa eroaa muista (esim. harrastan sulkapalloa, vihaan pizzaa jne.). Jokaisen piirretyn käden kämmeneen taas yritetään etsiä asia, joka yhdistää koko tiimiä (esim. kaikilla on veli, kaikki seuraa Putousta jne.). Aikaa tehtävän suorittamiseen on n minuuttia 15

16 Innovointi, luovuus ja liikeidea

17 Luovuus Kykyä tuottaa tietoisesti jotakin merkittävästi uutta ja ainutlaatuista Uusien ja hyödyllisten ajatusten tuottamista sekä niistä kertomista eteenpäin Ongelmanratkaisukykyä Tavanomaisesta poikkeavaa ajattelua Itsensä toteuttamista Monien yritysten liikeideat perustuvat ammatilliseen osaamiseen pohjautuvaan luovuuteen Yksilön luovuus on lähellä yrittäjyyttä: Kummassakin yksilö on halukas ponnistelemaan ja toteuttamaan omia ideoitaan 17

18 Luova prosessi Valmistautuminen Hautuminen Oivaltaminen Todentaminen 18

19 Innovaatiotoiminta Toimenpiteet jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa Uusia ja parannettuja tuotteita, palveluja ja valmistusmenetelmiä Usein yhteistyötä Esimerkiksi Uuden tuotteen esittely Uuden tuotantotavan tai menetelmän esittely Uuden markkinan avautuminen Uuden raaka-aineen käyttöönotto Uusi tapa tuottaa raaka-ainetta 19

20 Ideoinnin kortit Yrityksenne laittaa LOHAS-korttipakkansa kortit selkäpuoli ylöspäin pöydälle Ensimmäinen pelaaja nostaa kortin Hänellä on tiimalasin valumisen verran aikaa ideoida hyvinvointialan yrittäjyyttä kortin teemasta Onko muille ryhmässä tullut tästä aiheesta ideoita mieleen? Kirjataan ideat Kun kaikki ovat nostaneet kortin ja ideoineet vuorollaan, käydään keskustelu nousisiko joku näistä ideoista teidän kannalta toteuttamiskelpoiseksi? Peilaa omaan ammattiosaamiseen Mahdollisesti toinen ideoinnin kierros? 20

21 Yritykselle johtoryhmä Jakakaa yrityspeliä varten roolit Kaikille rooleille tulee pelin kuluessa tehtäviä Jaettavat tehtävät Toimitusjohtaja, Markkinointijohtaja, Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Pikainen 5min neuvottelu 21

22 Hanna 22 Erkko ja Anne Tiihonen Toimintaympäristö, sidosryhmät, markkina ja kilpailijat

23 Yritys ei toimi tyhjiössä Toimintaympäristön ulkoiset tekijät Yritystä ympäröivä maailma ihmiset, toiset yritykset sekä maantieteelliset ja yhteiskunnalliset asiat, joita yritys ei voi sivuuttaa Yritys ei voi hallita ulkoisia tekijöitä Lähialue, mikroympäristö Lainsäädäntö, kulttuuri, makroympäristö Toimintaympäristön sisäiset tekijät Yritys itse suunnittelee omat vaikutusmahdollisuudet, resurssit, kilpailuetu, asiakaslupaukset 23

24 Sidosryhmät Kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä ja joihin sen toiminta vaikuttaa ilman sidosryhmiä yritys ei voi toimia niitä on yrityksen sisällä ja ulkopuolella Sidosryhmäsuhteet ovat vuorovaikutussuhteita Lyhyellä aikavälillä yritystoimintaa hoidetaan numeroilla, pitkällä aikavälillä johtaminen on vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. (Asmo Kalpala, Tapiola ryhmän pääjohtaja, 2007) 24

25 Suppea sidosryhmämalli Asiakkaat Omistajat Yritys Työntekijät Toimittajat 25

26 Normaali sidosryhmämalli Asiakkaat Järjestöt, kansalaisyhteiskunta Valtiokoneisto Kilpailijat Yritys Omistajat Työntekijät Toimittajat 26

27 Yritykselle tarpeellisia sidosryhmiä 27

28 Keskeisiä käsitteitä Markkinat = asiakkaat jotka haluavat ostaa yrityksen tuotteita Kysyntä = määrä, jonka ostajat haluavat ostaa tiettynä ajanjaksona yrityksen toiminta-alueella (=> ostohalukkuus) Kulutus = toteutunut kysyntä eli mitä ihmiset todella ostivat Yritys pyrkii ennustamaan kysyntää suunnitellakseen omaa toimintaansa ja löytääkseen markkinarakoja 28

29 29

30 Markkinoinnin tehtävät Saada yritys ja sen tuotteet asiakkaiden tietoisuuteen ja näkyville Markkinointiin liittyy paljon lainsäädäntöä Kuluttajansuojalaki Tavaramerkkilaki Tuoteturvallisuuslaki Tuotevastuulaki Toimialakohtaiset säädökset 30

31 Markkinoin perusajatuksia Markkinointi perustuu yrityksen visioon tulevaisuudesta nopea reagointi tarve kerätä luotettavasti tietoa muutoksista Asiakassuhdeajattelu kestävät asiakassuhteet, kanta-asiakkaat asiakaskohderyhmät eli segmentit Markkina- ja tuoteanalyysi Kilpailija-analyysi 31

32 Asiakkuus Yhteistyötä, jolla on suunta Asiakassuhde: tuottaja ja käyttäjä ovat yhteistyössä Onnistunutta vaihdantaa Palveluntuottajat ovat riippuvaisia asiakkaistaan Asiakas merkitsee tulevaisuutta ja investointia Kuuntele asiakasta! Asiakkaat osallistuvat ja vaikuttavat 32

33 Asiakassuhteen elinkaari Tarve Otetaan selvää palveluista Harkinta Päätös Palvelun kokemus suhteessa odotuksiin, luottamus Palaute, mielikuva 33

34 Kilpailu Harvalla yrityksellä ei ole lainkaan kilpailijoita Kilpailu on kysynnän ohella oleellinen tekijä yrityksen toimintaympäristössä Usein alalla on kysyntää ja asiakkaita, mutta kilpailu saattaa olla niin kovaa, että uuden yrityksen on mahdotonta päästä markkinoille Ainoa keino on löytää oma erikoistumisalueensa ja erottua muista yrityksistä!!! = > SEGMENTOINTI! 34

35 Pelitehtävä: Kilpailija-analyysi Tavoitteena on, että jokainen yritys löytää ja tunnistaa markkinoilla olevat kilpailijansa. Tehtävän vetää markkinointijohtaja. Toteutus, n 20min Yhteinen pohdinta, n 5min Aluksi johtoryhmä miettii, minkälaisia erilaisia kilpailijoita liiketoiminnalla voisi olla. Kilpailijoita on tarkoitus pohtia mahdollisimman laajasta näkökulmasta; kilpailijoita ovat muutkin kuin juuri samaa tuotetta/palvelua tarjoavat Etsintä, n 15min Seuraavaksi johtoryhmä etsii kilpailijoita Internetistä ja esimerkiksi alan lehdistä (kirjasto) ja listaa niitä ylös. Jokaisesta kilpailijasta kirjataan parin lauseen kuvaus. Tiimin tulee miettiä, mikä tekee heidän tuotteestaan erilaisen suhteessa kilpailijan tuotteeseen. Kilpailijakartoitus taulukon täyttäminen, n 5 min 35

36 Kysymykset Johtoryhmä käyttää seuraavia kysymyksiä apuna kartoittaessa ja kuvaillessa kilpailijoitaan: Ketkä ovat pahimmat kilpailijanne? Mainitse 3-5 tärkeintä. Mitkä ovat heidän vahvuutensa? Mitkä ovat heidän heikkoutensa? Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut? Kuinka kilpailijoiden tuotteet / palvelut eroavat omistanne? Mitkä ovat kilpailijoiden käyttämät markkinointi- ja mainosvälineet? 36

37 Kilpailija-analyysi Kilpailija Nimi, liikevaihto, henkilöstö Vahvuudet Kilpailukeino? Kilpailuetu? Heikkoudet Kilpailukeino? Kilpailuetu? Erilainen/ samanlainen kuin Huomautuksia Miten kilpailu tulee kehittymään lähivuosina? Johtopäätökset: mitä yrityksen tulee tehdä? 37

38 Pisteytys, kilpailija-analyysi, max 5pistettä 1 piste, kehittyminen analysoitu huolella 1 piste, johtopäätökset laadittu huolella Lisäksi max 3 pistettä 3 kilpailijaa etsitty ja analysoitu, monipuolisuus ja huolellisuus 38

39 Tuotteet ja palvelut, tuotteistaminen

40 Mikä on tuote? Monipuolinen käsite Fyysinen tuote, mittanauha Palvelutuote, hiustenleikkuu Ymmärrettävä paljon laajemmin Raja näiden kahden välillä hämärtyy Palvelun lisääminen fyysisiin tuotteisiin 40

41 Tuotekäsitteen eri tasot 1) ydintuote, auto 2) lisäedut; takuu, huolto, lisävarusteet 3) mielikuvatuote: imagollisesti mahdollisimman houkutteleva; auton väri, muotoilu, tyyli ja nimi 41

42 Palvelu Palvelun luonne on monimutkainen Tämä luo haasteita viestinnälle ja markkinoinnille Palvelu on Aineetonta Heterogeenistä Tuotanto ja kulutus samaan aikaan Ainutkertaista 42

43 Tuotteistaminen Palvelu tuotteistetaan, siitä kehitetään selkeitä palvelukokonaisuuksia tai palveluprosesseja Asiakkaalle räätälöity palvelu, tuote tai ohjelma, tuotepaketti Antaa realistisen kuvan, mistä tuote muodostuu Antaa oikean hinta-laatusuhteen Lopputuloksena palvelulla tai tuotteella on nimi ja konsepti eli asiakas- ja tuotantolähtöinen kuvaus kokonaisuudesta 43

44 Tuotteistamisprosessi Palveluaihio Hinnoittelu Jakelukanava Prototyyppi, testaus Asiakaskohderyhmä Markkinointiviestintä Tarve/ hyöty Palvelun rakentaminen Brändin rakentaminen 44

45 Mitä kaikkea voi myydä? Tavaratuotteita, osta mikroskooppi Palvelutuotteita, mikroskoopin vuokraus tai huolto Tietoa, koulutusta mikroskoopin käyttöön Elämyksiä, Hei tavis, analysoi ja tutki itse omat näytteesi Paikkatuotteita, Ammattilainen, meillä voit mikroskopoida näytteesi Henkilötuotteita, Mrs X Mikroskopoinnin asiantuntija Taidetuotteita, valokuvia mikroskopoiduista näytteistä Tapahtumatuotteita, Mikroskopointipäivä lukiolaisille, Kokeile ja kysy 45

46 Liikeidea, miten sillä ansaitaan rahaa? Kiteytettynä yrityksen syy olla olemassa Liikeidean jalostamasta uudesta tuotteesta tai palvelusta on niin paljon hyötyä potentiaalisille asiakkaille, että he ovat valmiita hankkimaan sen Jotta ideasta syntyy kannattavaa liiketoimintaa, sen potentiaalisen asiakaskunnan tulee olla riittävän suuri Tiivistäen liikeidea vastaa kysymyksiin: Minkä hyödyn asiakas saa ja minkä tarpeen idea täyttää? Mitkä ovat markkinat? Kuka on asiakas? 46

47 Liikeideamalli Miksi? Tarve/hyöty asiakkaalle Mielikuva yrityksestä eli imago Kenelle? Asiakkaat/ asiakasryhmät Markkinalohkot Mitä? Tuotteet/ tuoteryhmät/ Palvelut Tuote-/ palvelujärjestelmät Miten? Toimintatavat Voimavarat ja organisaatio Ohjaus- ja valvontajärjestelmä Johtamistapa 47

48 Liikeideamalli, toimitusjohtajan johdolla Miksi? Tarve/hyöty asiakkaalle Mitä? Tuotteet/ tuoteryhmät/ palvelut Kenelle? Asiakkaat/ asiakasryhmät Markkinalohkot Millaisen mielikuvan haluamme antaa yrityksestä eli imago? Miten? Toimintatavat? 48

49 Liikeidean jatkojalostus, max 5p Jokainen osa-alue huolellisesti analysoitu: Mihin tarpeeseen palvelunne/tuotteenne vastaa? Miksi joku ostaisi sen? 1p Määrittäkää ideoimallenne liikeidealle tuote, tuotteet tai palvelut, mitä ruutu, 1op Nimi, konsepti luotu? Pohtikaa sopivaa asiakasryhmää /- ryhmiä tarjottaville tuotteille ja palveluille. Liikeidean kehittämisen kannalta asiakkaat ovat kullan arvoisia, kenelle ruutu, 1op Segmentointi Pohtikaa miten ideoimanne tuote tai palvelu tuotettaisiin, miten ruutu, 1op Mistä yrityksenne tunnettaisiin, imago ruutu, 1op 49

50 Yritykselle nimi

51 Mikä yritykselle nimeksi? Syntynyt yrittäjän nimestä suoraan tai mutkan kautta Ikea, Porsche, Ford, Pöyry, Vaisala, Adidas Vain nimi alkujaan Alma, Elisa Tarkoittaa jotain Suomen Asiakastieto, Teippitalo, Valmennuskeskus Täysin keksitty Itella, Ixonos Väännös jostain kantasanasta Destia, Talentum, Securitas, mukakieliset nimet 51

52 52

53 Hyvän nimen ominaisuuksia Lyhyt, kuitenkin minimissään 4 kirjainta Synnyttää myönteisiä mielikuvia (Meri-Eira, Terveystalo) Personoi (Dell, Ford, Heinz, Eilakaisla) Yhdistää tuotteen ja yrityksen (Noiro => Lumene) Sopivasti yllättävä (Diesel) Löytyy särmää J (Fcuk, Gsus) Viittaa tuotekategoriaan (Suunto, Rautia) Löytyy rytmiä (Coca-Cola) Löytyy aakkosten alkupäästä (a-, e-, i-alkuiset) Nimeen liittyy tarina 53

54 Yritysnimen 10 ehtoa 1. Nimen on oltava ainutlaatuinen ja rekisteröitävissä 2. Toimittava puhuttuna (Merlot-viini) 3. Toimittava suomeksi => taivutus 4. Toimittava englanniksi => skandinaaviset merkit pois 5. Ei kaksoismerkityksiä, Nothing sucks like Electrolux 6. Ei saa syntyä väännöstä 7. Nimi ei saa olla numero 8. Nimi ei saa olla yleissana 9. Nimi ei saa hapantua eikä lukita 10. Nimen on oltava relevantti (Hepsankeikkakonsultit) 54

55 Pelitehtävä: Yritykselle nimi, 10 min Ideoikaa yrityksellenne nimi - Huomioikaa liikeidea Jokainen ideoi n 3 min yksin, nimiehdotukset omille lapuilleen Laput esiin ja samantapaiset ryhmiksi, keskustelu, syntyykö uusia ideoita? 5min Jokaisella on 3 ääntä, merkitse kolmelle eri nimiehdotukselle kullekin + Laskekaa plussat eli äänestyksen tulos, keskustelu, löytyykö voittaja? Mistä löydät hyviä nimi-ideoita? Jos ette itse keksi hyvää nimeä, käyttäkää toisten ideoita hyväksi Esimerkiksi domain-kauppias NetworkSolutions tarjoaa sivuillaan listaa lähiaikoina mahdollisesti vapautuvista verkkotunnuksista Googlaa expired domain ja katso mitä löytyy! Toinen inspiraation lähde löytyy erilaisista sanastoista 55

56 Nimiäänestys Äänestetään paras nimi Nimet taululla näkyvissä Jokaisen yrityksen johtoryhmä päättää yhdessä minkä yrityksen nimi on paras Yrityksellä on vain yksi ääni Itseään ei voi äänestää 56

57 Yrityksen johtaminen: Yrityksen suunta

58 Johtaminen Tavoitteellista vuorovaikutusta Tavoite määritetään strategiassa Organisaation pitkän tähtäyksen suunta ja toiminnan punainen lanka, keinot Kuvaa aktiviteetteja, niiden kokonaisuutta ja suuntaa, jolla tavoite saavutetaan Sopeuttaa organisaation toiminnan laajuuden, rakenteen ja resurssit ympäristön muutoksiin Ei ole yhdentekevää kuinka organisaatiota johdetaan 58

59 Visio, strategia ja missio Organisaatiolla tulee olla suunta ja päämäärä, visio Visio = mitä haluamme olla 5 vuoden kuluttua Organisaation tulee tietää mitä se oikein tekee ja miksi se on olemassa joka päivä Missio = mitä haluamme pysyvästi tehdä Organisaation tulee määrittää, kuinka se toteuttaa missiotaan ja saavuttaa visionsa, strategia Strategia = tiemme maaliin, miten toimimme 59

60 Organisaatiokulttuuri Hyvä johtaminen: Arvot Visio Strategia Missio Organisaatiorakenne 1) tuottavuus 2) työhyvinvointi 3) vastuullisuus 60

61 Mikä on visio Visio on näkemys siitä, millainen yrityksen tai organisaation tulevaisuus on kolmen, viiden tai kymmenen vuoden päästä Visioon sisältyy näkemys myös yrittäjän omasta tulevaisuudesta Rahoitustakin haettaessa on tärkeää, että visio on innostava, selkeä ja vakuuttava! 61

62 Missio, sivistyssanakirja Yrityksen toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä mihin yritys haluaa pidemmällä aikavälillä päästä Kertoo yrityksen roolista ja tehtävästä yhteiskunnassa Missio on yhdessä arvojen ja vision kanssa osatekijä yrityksen strategian määrittelyssä yksi strategian perusosista, joiden päälle strategia rakennetaan 62

63 Arvot, periaatteet, joiden pohjalta toimitaan Niitä asioita, periaatteita, joita organisaatiossa pidetään tärkeinä, ohjaavat tekemään valintoja Jokaisella henkilölläkin on olemassa omat sisäiset arvonsa Jokaisessa organisaatiossa ja yrityksessä on olemassa arvot, vaikka niitä ei olisi kirjattu ylös 63

64 Finpro Visiomme: Olla luotettavin kumppani tavoiteltaessa kansainvälistä menestystä Missiomme: Rakennamme kansainvälisesti menestyvää Suomea Strategiamme ennakointitoiminta, kansainvälistymisosaaminen, kilpailukykyiset palvelut, maailmanlaajuinen verkosto Arvot asiakkaamme menestys, avoimuus ja yhteistyö, osaaminen ja jatkuva kehittyminen, sitoutuminen työhön ja sen kehittäminen 64

65 Pelitehtävä: Johtamispohdinta, yksilötyö, n 10 min Missio, yrityksenne toiminta-ajatus, mitä halutaan olla 1 lause Visio, mitä yrityksenne on 5 vuoden kuluttua 1 lause Strategia, kuinka toimitaan tämän saavuttamiseksi Max 5 asiaa Arvot, millaiset arvot teitä mielestäsi ohjaavat 3-5 arvoa 65

66 Johtamisen suuntaviivat Tehtävän vetäjänä toimii henkilöstöjohtaja, n 10min. Päättäkää johtoryhmäläisten valmistelemien esitysten perusteella yrityksenne missio, visio, strategia ja arvot. Jokainen esittelee lyhyesti ehdotuksensa Keskustellen valitaan ja muotoillaan lopullinen versio 66

67 Hinnoittelu

68 Hinnoittelun motto Niin luovaa prosessia markkinoinnissa ei olekaan kuin hinnoitteluprosessi 68

69 Hinta Hinta on tuotteen arvon mittari, kallis laatu, halpa - huono Hinta on hyvin näkyvä kilpailukeino, johon on helppo reagoida Oikea hinta on sellainen, jonka asiakas on valmis maksamaan tuotteesta => tuotteen laadun tulee näkyä hinnassa Hinta on tärkeä kilpailukeino, sillä se vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen 69

70 Hintaan vaikuttavat tekijät Kilpailu eli kysynnän ja tarjonnan suhde => kilpailijoiden hintojen vaikutus oman tuotteen hintaan Korkea hinta: uutuus, laadukas, asiakkaiden valikoiminen Keskihinta: hinta lähellä kilpailijoiden hintoja Alhainen hinta: tarjouksilla houkutellaan paikalle Julkinen valta => verot, sääntely (esim. tupakkatuotteiden hinnat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö) Tuotteen aiheuttamat kustannukset => toiminnan jatkuvuuden takaaminen 70

71 Hintaan vaikuttavat tekijät Tuotteen ominaisuudet => raaka-aineet, design, omaleimaisuus Yrityksen tavoitteet : myynti => hinnan on houkuteltava ostajia voitto => hinnan on oltava reilusti yli kustannusten markkinaosuus => hintatarjoukset ja näkyvä mainonta laadukas imago => tuote ei saa olla liian halpa 71

72 Hinnan muutokset Hintaporrastus tarkoittaa saman tuotteen myymistä eri ostajille eri hinnalla Näin saadaan ostajia hiljaisina aikoina ja ostajia myös varsinaisen kohderyhmän ulkopuolelta Ajan mukainen porrastus: päivämäärä, kellonaika, ennakkotilaus tai viime hetki Ostajan mukainen porrastus: ikä, kanta-asiakkuus, tietty ryhmä Alueellinen hintaporrastus: esimerkiksi vyöhykkeet julkisessa liikenteessä 72

73 Hinnan muutokset Psykologinen hinnoittelu Vähän alle hinnat: 9,90, 995 Hinta / pieni yksikkö: 1,95 /100g Hintaan liitetty ostorajoitus: vain 1 kpl/asiakas Alennus joko euroina tai prosentteina sen mukaan, kumpi näyttää edullisemmalta (esimerkiksi 4 maksavien sukkahousujen alennus -40% eikä 1,60 ) 73

74 Pelitehtävä: hinnoittelu, talousjohtaja vetää Tavoitteena löytää myytävälle tuotteelle/ palvelulle oikea hinta ja ymmärtää hinnoittelun keskeinen merkitys myynnille Aloitetaan hinnan muodostaminen miettimällä tuotteen tai palvelun tuotannosta aiheutuvia kustannuksia Kustannukset listataan paperille, ja lasketaan yhteen, jolloin saadaan selville tuotteen tai palvelun valmistuskustannukset Seuraavaksi mietitään, mikä on pienin hinta, millä tuotetta tai palvelua voidaan myydä ja mikä hinta on mahdollisesti niin suuri, että se ei mene kaupaksi? Päätetään, mihin kohtaan hinta asetetaan minimi- ja maksimihinnan välille. Kirjataan tuotteen tai palvelun lopullinen hinta ja perustelut (kustannukset, hintahaarukka) kuinka siihen on päädytty 74

75 Apuna hinnanmuodostusta mietittäessä: Tuotteen/palvelun arvon mittari: Hinta osoittaa asiakkaalle tuotteen arvon Kannattavuuteen vaikuttava tekijä: Jokainen tuotteesta/palvelusta saatava lisäeuro parantaa kannattavuutta Tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä: Hinnalla kohdennetaan tuote eri kohderyhmiin Hinta on kilpailuun vaikuttava perustekijä: Edistää tai heikentää yrityksen kilpailuetua 75

76 Liiketoiminnan riskit

77 Aina kaikki ei onnistu... Yritystoiminnan riskit Riski = vahingon tai tappion uhka tai vaara Yritystoimintaan liittyy paljon riskejä, koska yrityksen tulevaisuutta ei voida koskaan täysin ennustaa Riskejä on monenlaisia Liiketoiminta, henkilöt Omaisuusriskit ja rikokset Keskeytys ja riippuvaisuus 77

78 Liikeriskit ja henkilöriskit Taloudelliset Yrityksen kannattavuus, kilpailijoiden toiminta, Asiakasluotot, takaukset Tekniset Tuotanto, tuotekehitys, teknologia, toimitusten myöhästyminen Poliittiset riskit Yhteiskunnan ongelmista aiheutuvia riskejä, esim. kaupparajoitukset Henkilöriskit Sairaus, tapaturma, avainhenkilöihin kohdistuvat riskit Eroaminen, eläkkeelle siirtyminen, sukupolvenvaihdos 78

79 Omaisuusriskit ja rikokset Tulipalo, vesivahinko, myrsky Kone-, kuljetus, kalusto- tai liikennevahinko Murto, ryöstö, pommiuhka, ilkivalta Tietovarkaus 79

80 Keskeytys- ja riippuvuusvahingot Tavarantoimittajan toiminnasta johtuvat menetykset Asiakkaan vahingoista johtuvat menetykset Infrastruktuurista esimerkiksi sähkön keskeytyksestä johtuvat menetykset Viranomaismääräykset 80

81 Riskien 10 käskyä 1. Huolehdi yrityksen avainhenkilöistä 2. Tee sopimukset kirjallisesti 3. Varaudu siihen, ettei kaikki mene suunnitelmien mukaan 4. Selvitä kumppaneiden luottokelpoisuus säännöllisesti 5. Vaali hyviä liikesuhteita 6. Perehdy lainsäädäntöön ja standardeihin 7. Hyödynnä muiden palveluja 8. Pidä kiinni sopimuksista ja aikatauluista 9. Tee asiat kilpailijoita paremmin 10. Suojaa yrityksen tiedot ja osaaminen 81

82 Vahingonkorvausvaatimukset, vastuuriski Korvausvastuu toiselle aiheutetusta vahingosta Vastuuriskit Toiminnan vastuu = toiminnassa havaittu laiminlyönti tai huolimattomuus, jolla selkeä yhteys aiheutuneeseen vahinkoon => työntekijän aiheuttama vahinko: yrityksellä isännänvastuu Tieto- ja sopimusvastuu Tuotevastuu = vastuu mm. oman tuotteen turvallisuudesta Ympäristövastuu = toiminnan aiheuttama ympäristön saastuttaminen 82

83 Riskienhallinta Prosessi, jonka avulla yritys pyrkii tunnistamaan ja kontrolloimaan yritystoiminnan riskejä => torjutaan uhkaavia vaaroja => minimoidaan vaaroista aiheutuvia vahinkoja Nykyisin riskienhallinta on yritykselle jatkuva ja monitahoinen prosessi 83

84 Riskienhallinnan säännöt Älä ota suurempaa riskiä kuin mihin sinulla on varaa Älä ota suurta riskiä pienen hyödyn saavuttamiseksi Harkitse eri mahdollisuuksia tarkkaan => Nykyään puhutaan myös turvallisuus-johtamisesta riskienhallinnan yhteydessä 84

85 Pelitehtävä: Johtoryhmän kokous Tehkää yrityksellenne riskikartoitus ja riskianalyysi, josta muodostuu riskien hallintaohjelma Tehtävän vetäjänä toimii toimitusjohtaja Aikaa noin 30min Tuokaa riskein hallinnanohjelmanne luokkaan paperilla 85

86 Vinkkejä riskien suuruuden arviointiin Mahdollinen vaikutus 1-5 (erittäin vakavaa) Mitä vahingosta voi pahimmassa tapauksessa aiheutua? Mitä vahingosta normaalisti aiheutuu? Esimerkiksi arkipäiväiseltä ja harmittomalta vaikuttavan kaatumisen seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat. Toisaalta pienikin hoitamaton maksuhäiriö voi pahimmillaan johtaa vuosien luotonsaantiongelmiin. Mihin kaikkeen vahinko vaikuttaa? Miten monia ihmisiä, töitä, koneita, asiakkaita tai esimerkiksi tuote-eriä vahinko ja sen seuraukset koskevat? Mihin kaikkeen vahinko voi vaikuttaa? Mitkä ovat vahingon välilliset seuraukset? Välilliset seuraukset voivat olla usein paljon suuremmat kuin välittömästi seuraava vahinko. Esimerkiksi tietokoneen hajoaminen on vain tuhansien eurojen vahinko, mutta sen seurauksena voi mm. tilausten hoito keskeytyä. Todennäköisyys 1-5 (erittäin todennäköinen) Miten usein työssä tapahtuu tilanteita, joissa vahinko on mahdollinen? Liittyykö työhön kiirettä, väsymystä, huonoja olosuhteita ja vaikeasti käytettäviä laitteita? Jos vahinko voi sattua ellet ole erityisen huolellinen, se on usein liian todennäköinen. Suojautumistoimenpide? 86

87 Riskien hallintaohjelma 87

88 Riskien hallintaohjelma 88

89 Riskien hallinta, max 5 pistettä Kaikkiin 6 alueeseen on otettu kantaa, 1p Käsitellyt riskit on analysoitu huolellisesti eri osaalueilta noin 0,3p per riskialue, 2p Analyysin monipuolisuus ja kattavuus, noin 0,3 p per riskialue, 2p 89

90 SWOT-analyysi

91 SWOT-analyysi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eli vahvuudet, heikkoudet, uhat, mahdollisuudet Nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä Voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä. 91

92 SWOT-nelikenttä Kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. 92

93 SWOT-työkalu Positiivistä Strenghts, vahvuudet, S Negatiivistä Weaknesses, heikkoudet, W Omat, sisäiset Opportunities, mahdollisuudet, O Threats, uhat, T ulkoiset 93

94 Pelitehtävä: Johtoryhmän kokous: SWOTanalyysi Tavoitteena on, että johtoryhmä oppii ymmärtämään yrityksensä kilpailuvaltteja ja heikkouksia sekä kehityskohteita Havaittuihin kilpailijoihin verraten johtoryhmä käy läpi tuotteensa/ palvelunsa sekä kokonaisuutensa Johtoryhmä rakentaa SWOT-analyysin Tehtävän puheenjohtajana ja vetäjänä toimii henkilöstöjohtaja. 94

95 SWOT: Toteutus, n 30 min SWOT-analyysissä hyödynnetään kilpailijakartoituksessa esiin tullutta tietoa ja mietitään yhdessä oman yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kilpailijoihin ja koko toimialaan nähden. Yksilöpohdinta, n 5-10 min Jokainen johtoryhmässä pohtii omalle paperille nelikenttään yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kilpailijoihin ja koko toimialaan nähden Osa-alueittainen keskustelu, pohdinta ja kartoitus, n 20 min Kukin osa-alue käydään yksitellen läpi Jokainen johtoryhmässä osallistuu Kunkin osa-alueen osalta yhdessä sovitut muotoilut kirjataan yhteiseen SWOT-nelikenttään Nelikentän palautus paperina 95

96 SWOT, max 5p 1p nelikenttä täytetty Jokaiselle laatikolle 1p Jokaisessa laatikossa on monipuolinen ja huolellisesti harkittu sisältö Analyyttisyys? Paneutuneisuus? Keskustelevatko laatikot keskenään? 96

97 Valmistautuminen messuille

98 Kutsu messuille! Tervetuloa Metropolian hyvinvointialojen opiskelijoiden yritysmessuille torstaina klo Tukholmankatu 10, ala-aula Esittelyssä innovatiivisia yritysideoita! Ilmoitathan etukäteen pääsetkö tulemaan, ohjaava lehtori Hanna Erkko, sähköpostitse

99 Yritysmessut, valmistelu Johtoryhmän kokous: Presentaation valmistelu yritysmessuille, vetäjänä markkinointijohtaja Kukin yritys laatii messuille osaston, jossa esitellään yrityksen toimintaa Yrityksen henkilöstö ja roolit, liikeidea, yritys tiivistelmänä, toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus, hinnoittelu, kilpailijat Innovatiivisen liikeideanne luova esiintuonti! Havainnollistaminen? Esitys tehdään PowerPoint-ohjelmalla, max 10 diaa, jotka voi kiinnittää seinäkkeisiin Tarkistus, että kaikki on kunnossa 99

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot