Hyrrä 10h aamupäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30"

Transkriptio

1 Hyrrä 10h aamupäivä Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen eli yrittäjäporukka syntyy Innovointi, luovuus ja liikeidea; Innovoikaa liikeidea ja jakakaa roolit Yrityksen nimi Johtaminen visio, missio, strategia ja arvot Tuotteet ja palvelut, elinkaari Lounas ja liikeidean jalostaminen 1

2 Hyrrä 10h iltapäivä Liikeideoiden esittely ja vertaisarviointi Yrityksen toimintaympäristö, markkinointi, kilpailijat Kilpailija-analyysi (pelitehtävä) plus kahvi Hinnoittelu Riskit, riskianalyysi : SWOT-analyysi : Messuille valmistautuminen ja messut, purku : Päivän yhteenveto ja palaute 2

3 Hyrrä-kymppi: kymmenen tunnin sprintti hyvinvointiyrittäjyyteen, SX00BG

4 Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija ymmärtää hyvinvointiyrittämisen kokonaisuuden Opiskelija osaa tarkastella yrittäjyyttä monipuolisesti ja saa valmiuksia hyvinvointiyrittäjänä toimimiseen Sisältö Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi: Liikeidean muotoilu ja jalostamien, kilpailija- ja sidosryhmäanalyysit, hinnoittelu, markkinointi ja johtamisen periaatteet. Päivän aikana työstetään pelillisillä tehtävillä yritysaihiot valituista ideoista. Päivä päättyy yritysideoiden esittelyyn messuilla. 4

5 Miksi koululla puhutaan yrittäjyydestä? Eurooppa tarvitsee BKT kasvua, se toteutuu vain yritysten avulla Suuret toiveet pk-sektorin yrityksiin: Vuosina yli 85% uusista työpaikoista EU:n alueella syntyi pk-sektorin yrityksiin Nopeutuva rakennemuutos ja väestön ikääntyminen korostavat yrittäjyyden merkitystä Julkisen sektorin roolin muuttuminen palveluiden tuottajasta järjestäjäksi Yritykset ovat uusien työpaikkojen luojia Suuri merkitys kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen Siirtymä palkkatyöyhteiskunnasta yrittäjyysyhteiskuntaan - yrittäjyyden ja palkkatyön välinen raja on hämärtymässä Muuttuva työelämä edellyttää yrittäjämäistä otetta ja yrittäjyyden periaatteiden ymmärtämistä! 5

6 Yrittäjyysdiili pelin idea Pelataan ryhmissä, joukkueissa, jotka ovat yrityksiä Lyhyitä luento-osuuksia, tietoiskuja, pelitehtäviä, joista saa pisteitä Kaikki yritykset esittäytyvät päivän päätteeksi messuilla Eniten pisteitä koko pelin aikana kerännyt yritys voittaa 6

7 Yrittäjyysdiili peli, yrittäjyysopintoja pelillisesti Kyse on yhteisöllisestä oppimisesta, jota sovelletaan peliin Yhteistoiminnallinen ryhmä, tässä yritys Ei ole sama kuin perinteinen ryhmätyö Oppiminen ja työskentely pitkäkestoisessa ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Jokainen saavuttaa samanaikaisesti jotain itselleen ja koko ryhmälle Toisten oppimisen ja työskentelyn auttamista Jokaisen omakohtaista aktiivista osallistumista 7

8 Päivän juoksutus : Orientaatio Innovointi ja liikeidea, roolit : Yrityksen toimintaympäristö, sidosryhmät, markkina ja kilpailijat, tuotteet ja palvelut Lounas ja liikeidean jalostaminen (tuotteet ja palvelut) 12.15: Liikeideoiden esittely ja vertaisarviointi : Nimi, johtamisen suuntaviivat sekä kahvi : Hinnoittelu, riskit ja riskianalyysi : SWOT-analyysi : Messuille valmistautuminen ja messut, purku : Päivän yhteenveto ja palaute 8

9 Ja ei kun asiaan!

10 Mitä on yrittäminen? Mikä on yritys? Itsenäistä kaupallista toimintaa Tuotteita tai palveluja myydään korvausta vastaan omalla riskillä Yrittäjä vastaa itse omista kustannuksistaan, sosiaaliturvastaan sekä liiketoiminnan kannattavuudesta Ottamalla vastuun itselleen yrittäjä saa vapauden toteuttaa liiketoimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla Yrittäjän tärkein vastuu on tulojen hankkiminen, jotta toiminta olisi kannattavaa Yrityksen avulla hoidetaan liiketoimintaa Taloudellisen toiminnan järjestämistä, jotta saadaan tuotteita ja palveluja Päätarkoitus on ansaita rahaa omistajilleen Lain määrittämiä velvollisuuksia ja vastuita Luotettavuus, sopimukset 10

11 Yrittäjän motiiveja ja mahdollisuuksia Omista aikatauluista ja työtehtävistä päättäminen Monipuolisuus Uusien asioiden oppiminen Omien ideoiden toteuttaminen Työllistyminen, työllistäminen Taloudellinen hyöty Riippumattomuus, itsenäisyys Oman luovuuden kehittäminen 11

12 Liiketoimintasuunnitelma Mikä on liiketoimintasuunnitelma? Yritystoiminnan kokonaisvaltainen suunnitelma, joka analysoi, perustelee ja täsmentää liikeideaa Hyvä liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan perusta ja ohjenuora Se laaditaan yrittäjää itseään varten, mutta myös rahoittajia varten 12

13 Liiketoimintasuunnitelman osat, ainakin nämä Kansilehti: Yrityksen nimi Liiketoimintasuunnitelman laatijat lyhyesti, koulutus ja osaaminen suhteessa liiketoimintaan Sisältö Yhtiömuoto Liikeidea Tuotteet ja palvelut, asiakkaat, toimintatapa Visio, strategia (missio, arvot) Aloittavan yrityksen markkinointi Toimiala ja sen markkinatilanne, kilpailijat Perustamislaskelmat ja riskit SWOT analyysi Lisätiedot

14 Yrittäjyysdiili peli Muodostetaan 4 hengen ryhmiä Ryhmästä tulee yritys Yritykset pyrkivät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla Päivän aikana tehdyistä tehtävistä jaetaan pisteitä Eniten pisteitä kerännyt yritys voittaa Yrittäjyysdiili -pelin 14

15 Muodostetaan ryhmät, ryhmäytyminen: Yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien kädet Tiimillä on fläppipaperi sekä värikkäitä tusseja Jokainen tiimin jäsen laittaa kätensä paperille ja piirtää käden ääriviivat tussilla Tiimissä keskustellaan toisten kanssa ja etsitään asioita, joissa ollaan erilaisia ja samanlaisia Jokainen yrittää etsiä oman piirretyn kätensä sormiin kirjoitettaviksi asioita, joissa eroaa muista (esim. harrastan sulkapalloa, vihaan pizzaa jne.). Jokaisen piirretyn käden kämmeneen taas yritetään etsiä asia, joka yhdistää koko tiimiä (esim. kaikilla on veli, kaikki seuraa Putousta jne.). Aikaa tehtävän suorittamiseen on n minuuttia 15

16 Innovointi, luovuus ja liikeidea

17 Luovuus Kykyä tuottaa tietoisesti jotakin merkittävästi uutta ja ainutlaatuista Uusien ja hyödyllisten ajatusten tuottamista sekä niistä kertomista eteenpäin Ongelmanratkaisukykyä Tavanomaisesta poikkeavaa ajattelua Itsensä toteuttamista Monien yritysten liikeideat perustuvat ammatilliseen osaamiseen pohjautuvaan luovuuteen Yksilön luovuus on lähellä yrittäjyyttä: Kummassakin yksilö on halukas ponnistelemaan ja toteuttamaan omia ideoitaan 17

18 Luova prosessi Valmistautuminen Hautuminen Oivaltaminen Todentaminen 18

19 Innovaatiotoiminta Toimenpiteet jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa Uusia ja parannettuja tuotteita, palveluja ja valmistusmenetelmiä Usein yhteistyötä Esimerkiksi Uuden tuotteen esittely Uuden tuotantotavan tai menetelmän esittely Uuden markkinan avautuminen Uuden raaka-aineen käyttöönotto Uusi tapa tuottaa raaka-ainetta 19

20 Ideoinnin kortit Yrityksenne laittaa LOHAS-korttipakkansa kortit selkäpuoli ylöspäin pöydälle Ensimmäinen pelaaja nostaa kortin Hänellä on tiimalasin valumisen verran aikaa ideoida hyvinvointialan yrittäjyyttä kortin teemasta Onko muille ryhmässä tullut tästä aiheesta ideoita mieleen? Kirjataan ideat Kun kaikki ovat nostaneet kortin ja ideoineet vuorollaan, käydään keskustelu nousisiko joku näistä ideoista teidän kannalta toteuttamiskelpoiseksi? Peilaa omaan ammattiosaamiseen Mahdollisesti toinen ideoinnin kierros? 20

21 Yritykselle johtoryhmä Jakakaa yrityspeliä varten roolit Kaikille rooleille tulee pelin kuluessa tehtäviä Jaettavat tehtävät Toimitusjohtaja, Markkinointijohtaja, Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Pikainen 5min neuvottelu 21

22 Hanna 22 Erkko ja Anne Tiihonen Toimintaympäristö, sidosryhmät, markkina ja kilpailijat

23 Yritys ei toimi tyhjiössä Toimintaympäristön ulkoiset tekijät Yritystä ympäröivä maailma ihmiset, toiset yritykset sekä maantieteelliset ja yhteiskunnalliset asiat, joita yritys ei voi sivuuttaa Yritys ei voi hallita ulkoisia tekijöitä Lähialue, mikroympäristö Lainsäädäntö, kulttuuri, makroympäristö Toimintaympäristön sisäiset tekijät Yritys itse suunnittelee omat vaikutusmahdollisuudet, resurssit, kilpailuetu, asiakaslupaukset 23

24 Sidosryhmät Kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä ja joihin sen toiminta vaikuttaa ilman sidosryhmiä yritys ei voi toimia niitä on yrityksen sisällä ja ulkopuolella Sidosryhmäsuhteet ovat vuorovaikutussuhteita Lyhyellä aikavälillä yritystoimintaa hoidetaan numeroilla, pitkällä aikavälillä johtaminen on vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. (Asmo Kalpala, Tapiola ryhmän pääjohtaja, 2007) 24

25 Suppea sidosryhmämalli Asiakkaat Omistajat Yritys Työntekijät Toimittajat 25

26 Normaali sidosryhmämalli Asiakkaat Järjestöt, kansalaisyhteiskunta Valtiokoneisto Kilpailijat Yritys Omistajat Työntekijät Toimittajat 26

27 Yritykselle tarpeellisia sidosryhmiä 27

28 Keskeisiä käsitteitä Markkinat = asiakkaat jotka haluavat ostaa yrityksen tuotteita Kysyntä = määrä, jonka ostajat haluavat ostaa tiettynä ajanjaksona yrityksen toiminta-alueella (=> ostohalukkuus) Kulutus = toteutunut kysyntä eli mitä ihmiset todella ostivat Yritys pyrkii ennustamaan kysyntää suunnitellakseen omaa toimintaansa ja löytääkseen markkinarakoja 28

29 29

30 Markkinoinnin tehtävät Saada yritys ja sen tuotteet asiakkaiden tietoisuuteen ja näkyville Markkinointiin liittyy paljon lainsäädäntöä Kuluttajansuojalaki Tavaramerkkilaki Tuoteturvallisuuslaki Tuotevastuulaki Toimialakohtaiset säädökset 30

31 Markkinoin perusajatuksia Markkinointi perustuu yrityksen visioon tulevaisuudesta nopea reagointi tarve kerätä luotettavasti tietoa muutoksista Asiakassuhdeajattelu kestävät asiakassuhteet, kanta-asiakkaat asiakaskohderyhmät eli segmentit Markkina- ja tuoteanalyysi Kilpailija-analyysi 31

32 Asiakkuus Yhteistyötä, jolla on suunta Asiakassuhde: tuottaja ja käyttäjä ovat yhteistyössä Onnistunutta vaihdantaa Palveluntuottajat ovat riippuvaisia asiakkaistaan Asiakas merkitsee tulevaisuutta ja investointia Kuuntele asiakasta! Asiakkaat osallistuvat ja vaikuttavat 32

33 Asiakassuhteen elinkaari Tarve Otetaan selvää palveluista Harkinta Päätös Palvelun kokemus suhteessa odotuksiin, luottamus Palaute, mielikuva 33

34 Kilpailu Harvalla yrityksellä ei ole lainkaan kilpailijoita Kilpailu on kysynnän ohella oleellinen tekijä yrityksen toimintaympäristössä Usein alalla on kysyntää ja asiakkaita, mutta kilpailu saattaa olla niin kovaa, että uuden yrityksen on mahdotonta päästä markkinoille Ainoa keino on löytää oma erikoistumisalueensa ja erottua muista yrityksistä!!! = > SEGMENTOINTI! 34

35 Pelitehtävä: Kilpailija-analyysi Tavoitteena on, että jokainen yritys löytää ja tunnistaa markkinoilla olevat kilpailijansa. Tehtävän vetää markkinointijohtaja. Toteutus, n 20min Yhteinen pohdinta, n 5min Aluksi johtoryhmä miettii, minkälaisia erilaisia kilpailijoita liiketoiminnalla voisi olla. Kilpailijoita on tarkoitus pohtia mahdollisimman laajasta näkökulmasta; kilpailijoita ovat muutkin kuin juuri samaa tuotetta/palvelua tarjoavat Etsintä, n 15min Seuraavaksi johtoryhmä etsii kilpailijoita Internetistä ja esimerkiksi alan lehdistä (kirjasto) ja listaa niitä ylös. Jokaisesta kilpailijasta kirjataan parin lauseen kuvaus. Tiimin tulee miettiä, mikä tekee heidän tuotteestaan erilaisen suhteessa kilpailijan tuotteeseen. Kilpailijakartoitus taulukon täyttäminen, n 5 min 35

36 Kysymykset Johtoryhmä käyttää seuraavia kysymyksiä apuna kartoittaessa ja kuvaillessa kilpailijoitaan: Ketkä ovat pahimmat kilpailijanne? Mainitse 3-5 tärkeintä. Mitkä ovat heidän vahvuutensa? Mitkä ovat heidän heikkoutensa? Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut? Kuinka kilpailijoiden tuotteet / palvelut eroavat omistanne? Mitkä ovat kilpailijoiden käyttämät markkinointi- ja mainosvälineet? 36

37 Kilpailija-analyysi Kilpailija Nimi, liikevaihto, henkilöstö Vahvuudet Kilpailukeino? Kilpailuetu? Heikkoudet Kilpailukeino? Kilpailuetu? Erilainen/ samanlainen kuin Huomautuksia Miten kilpailu tulee kehittymään lähivuosina? Johtopäätökset: mitä yrityksen tulee tehdä? 37

38 Pisteytys, kilpailija-analyysi, max 5pistettä 1 piste, kehittyminen analysoitu huolella 1 piste, johtopäätökset laadittu huolella Lisäksi max 3 pistettä 3 kilpailijaa etsitty ja analysoitu, monipuolisuus ja huolellisuus 38

39 Tuotteet ja palvelut, tuotteistaminen

40 Mikä on tuote? Monipuolinen käsite Fyysinen tuote, mittanauha Palvelutuote, hiustenleikkuu Ymmärrettävä paljon laajemmin Raja näiden kahden välillä hämärtyy Palvelun lisääminen fyysisiin tuotteisiin 40

41 Tuotekäsitteen eri tasot 1) ydintuote, auto 2) lisäedut; takuu, huolto, lisävarusteet 3) mielikuvatuote: imagollisesti mahdollisimman houkutteleva; auton väri, muotoilu, tyyli ja nimi 41

42 Palvelu Palvelun luonne on monimutkainen Tämä luo haasteita viestinnälle ja markkinoinnille Palvelu on Aineetonta Heterogeenistä Tuotanto ja kulutus samaan aikaan Ainutkertaista 42

43 Tuotteistaminen Palvelu tuotteistetaan, siitä kehitetään selkeitä palvelukokonaisuuksia tai palveluprosesseja Asiakkaalle räätälöity palvelu, tuote tai ohjelma, tuotepaketti Antaa realistisen kuvan, mistä tuote muodostuu Antaa oikean hinta-laatusuhteen Lopputuloksena palvelulla tai tuotteella on nimi ja konsepti eli asiakas- ja tuotantolähtöinen kuvaus kokonaisuudesta 43

44 Tuotteistamisprosessi Palveluaihio Hinnoittelu Jakelukanava Prototyyppi, testaus Asiakaskohderyhmä Markkinointiviestintä Tarve/ hyöty Palvelun rakentaminen Brändin rakentaminen 44

45 Mitä kaikkea voi myydä? Tavaratuotteita, osta mikroskooppi Palvelutuotteita, mikroskoopin vuokraus tai huolto Tietoa, koulutusta mikroskoopin käyttöön Elämyksiä, Hei tavis, analysoi ja tutki itse omat näytteesi Paikkatuotteita, Ammattilainen, meillä voit mikroskopoida näytteesi Henkilötuotteita, Mrs X Mikroskopoinnin asiantuntija Taidetuotteita, valokuvia mikroskopoiduista näytteistä Tapahtumatuotteita, Mikroskopointipäivä lukiolaisille, Kokeile ja kysy 45

46 Liikeidea, miten sillä ansaitaan rahaa? Kiteytettynä yrityksen syy olla olemassa Liikeidean jalostamasta uudesta tuotteesta tai palvelusta on niin paljon hyötyä potentiaalisille asiakkaille, että he ovat valmiita hankkimaan sen Jotta ideasta syntyy kannattavaa liiketoimintaa, sen potentiaalisen asiakaskunnan tulee olla riittävän suuri Tiivistäen liikeidea vastaa kysymyksiin: Minkä hyödyn asiakas saa ja minkä tarpeen idea täyttää? Mitkä ovat markkinat? Kuka on asiakas? 46

47 Liikeideamalli Miksi? Tarve/hyöty asiakkaalle Mielikuva yrityksestä eli imago Kenelle? Asiakkaat/ asiakasryhmät Markkinalohkot Mitä? Tuotteet/ tuoteryhmät/ Palvelut Tuote-/ palvelujärjestelmät Miten? Toimintatavat Voimavarat ja organisaatio Ohjaus- ja valvontajärjestelmä Johtamistapa 47

48 Liikeideamalli, toimitusjohtajan johdolla Miksi? Tarve/hyöty asiakkaalle Mitä? Tuotteet/ tuoteryhmät/ palvelut Kenelle? Asiakkaat/ asiakasryhmät Markkinalohkot Millaisen mielikuvan haluamme antaa yrityksestä eli imago? Miten? Toimintatavat? 48

49 Liikeidean jatkojalostus, max 5p Jokainen osa-alue huolellisesti analysoitu: Mihin tarpeeseen palvelunne/tuotteenne vastaa? Miksi joku ostaisi sen? 1p Määrittäkää ideoimallenne liikeidealle tuote, tuotteet tai palvelut, mitä ruutu, 1op Nimi, konsepti luotu? Pohtikaa sopivaa asiakasryhmää /- ryhmiä tarjottaville tuotteille ja palveluille. Liikeidean kehittämisen kannalta asiakkaat ovat kullan arvoisia, kenelle ruutu, 1op Segmentointi Pohtikaa miten ideoimanne tuote tai palvelu tuotettaisiin, miten ruutu, 1op Mistä yrityksenne tunnettaisiin, imago ruutu, 1op 49

50 Yritykselle nimi

51 Mikä yritykselle nimeksi? Syntynyt yrittäjän nimestä suoraan tai mutkan kautta Ikea, Porsche, Ford, Pöyry, Vaisala, Adidas Vain nimi alkujaan Alma, Elisa Tarkoittaa jotain Suomen Asiakastieto, Teippitalo, Valmennuskeskus Täysin keksitty Itella, Ixonos Väännös jostain kantasanasta Destia, Talentum, Securitas, mukakieliset nimet 51

52 52

53 Hyvän nimen ominaisuuksia Lyhyt, kuitenkin minimissään 4 kirjainta Synnyttää myönteisiä mielikuvia (Meri-Eira, Terveystalo) Personoi (Dell, Ford, Heinz, Eilakaisla) Yhdistää tuotteen ja yrityksen (Noiro => Lumene) Sopivasti yllättävä (Diesel) Löytyy särmää J (Fcuk, Gsus) Viittaa tuotekategoriaan (Suunto, Rautia) Löytyy rytmiä (Coca-Cola) Löytyy aakkosten alkupäästä (a-, e-, i-alkuiset) Nimeen liittyy tarina 53

54 Yritysnimen 10 ehtoa 1. Nimen on oltava ainutlaatuinen ja rekisteröitävissä 2. Toimittava puhuttuna (Merlot-viini) 3. Toimittava suomeksi => taivutus 4. Toimittava englanniksi => skandinaaviset merkit pois 5. Ei kaksoismerkityksiä, Nothing sucks like Electrolux 6. Ei saa syntyä väännöstä 7. Nimi ei saa olla numero 8. Nimi ei saa olla yleissana 9. Nimi ei saa hapantua eikä lukita 10. Nimen on oltava relevantti (Hepsankeikkakonsultit) 54

55 Pelitehtävä: Yritykselle nimi, 10 min Ideoikaa yrityksellenne nimi - Huomioikaa liikeidea Jokainen ideoi n 3 min yksin, nimiehdotukset omille lapuilleen Laput esiin ja samantapaiset ryhmiksi, keskustelu, syntyykö uusia ideoita? 5min Jokaisella on 3 ääntä, merkitse kolmelle eri nimiehdotukselle kullekin + Laskekaa plussat eli äänestyksen tulos, keskustelu, löytyykö voittaja? Mistä löydät hyviä nimi-ideoita? Jos ette itse keksi hyvää nimeä, käyttäkää toisten ideoita hyväksi Esimerkiksi domain-kauppias NetworkSolutions tarjoaa sivuillaan listaa lähiaikoina mahdollisesti vapautuvista verkkotunnuksista Googlaa expired domain ja katso mitä löytyy! Toinen inspiraation lähde löytyy erilaisista sanastoista 55

56 Nimiäänestys Äänestetään paras nimi Nimet taululla näkyvissä Jokaisen yrityksen johtoryhmä päättää yhdessä minkä yrityksen nimi on paras Yrityksellä on vain yksi ääni Itseään ei voi äänestää 56

57 Yrityksen johtaminen: Yrityksen suunta

58 Johtaminen Tavoitteellista vuorovaikutusta Tavoite määritetään strategiassa Organisaation pitkän tähtäyksen suunta ja toiminnan punainen lanka, keinot Kuvaa aktiviteetteja, niiden kokonaisuutta ja suuntaa, jolla tavoite saavutetaan Sopeuttaa organisaation toiminnan laajuuden, rakenteen ja resurssit ympäristön muutoksiin Ei ole yhdentekevää kuinka organisaatiota johdetaan 58

59 Visio, strategia ja missio Organisaatiolla tulee olla suunta ja päämäärä, visio Visio = mitä haluamme olla 5 vuoden kuluttua Organisaation tulee tietää mitä se oikein tekee ja miksi se on olemassa joka päivä Missio = mitä haluamme pysyvästi tehdä Organisaation tulee määrittää, kuinka se toteuttaa missiotaan ja saavuttaa visionsa, strategia Strategia = tiemme maaliin, miten toimimme 59

60 Organisaatiokulttuuri Hyvä johtaminen: Arvot Visio Strategia Missio Organisaatiorakenne 1) tuottavuus 2) työhyvinvointi 3) vastuullisuus 60

61 Mikä on visio Visio on näkemys siitä, millainen yrityksen tai organisaation tulevaisuus on kolmen, viiden tai kymmenen vuoden päästä Visioon sisältyy näkemys myös yrittäjän omasta tulevaisuudesta Rahoitustakin haettaessa on tärkeää, että visio on innostava, selkeä ja vakuuttava! 61

62 Missio, sivistyssanakirja Yrityksen toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä mihin yritys haluaa pidemmällä aikavälillä päästä Kertoo yrityksen roolista ja tehtävästä yhteiskunnassa Missio on yhdessä arvojen ja vision kanssa osatekijä yrityksen strategian määrittelyssä yksi strategian perusosista, joiden päälle strategia rakennetaan 62

63 Arvot, periaatteet, joiden pohjalta toimitaan Niitä asioita, periaatteita, joita organisaatiossa pidetään tärkeinä, ohjaavat tekemään valintoja Jokaisella henkilölläkin on olemassa omat sisäiset arvonsa Jokaisessa organisaatiossa ja yrityksessä on olemassa arvot, vaikka niitä ei olisi kirjattu ylös 63

64 Finpro Visiomme: Olla luotettavin kumppani tavoiteltaessa kansainvälistä menestystä Missiomme: Rakennamme kansainvälisesti menestyvää Suomea Strategiamme ennakointitoiminta, kansainvälistymisosaaminen, kilpailukykyiset palvelut, maailmanlaajuinen verkosto Arvot asiakkaamme menestys, avoimuus ja yhteistyö, osaaminen ja jatkuva kehittyminen, sitoutuminen työhön ja sen kehittäminen 64

65 Pelitehtävä: Johtamispohdinta, yksilötyö, n 10 min Missio, yrityksenne toiminta-ajatus, mitä halutaan olla 1 lause Visio, mitä yrityksenne on 5 vuoden kuluttua 1 lause Strategia, kuinka toimitaan tämän saavuttamiseksi Max 5 asiaa Arvot, millaiset arvot teitä mielestäsi ohjaavat 3-5 arvoa 65

66 Johtamisen suuntaviivat Tehtävän vetäjänä toimii henkilöstöjohtaja, n 10min. Päättäkää johtoryhmäläisten valmistelemien esitysten perusteella yrityksenne missio, visio, strategia ja arvot. Jokainen esittelee lyhyesti ehdotuksensa Keskustellen valitaan ja muotoillaan lopullinen versio 66

67 Hinnoittelu

68 Hinnoittelun motto Niin luovaa prosessia markkinoinnissa ei olekaan kuin hinnoitteluprosessi 68

69 Hinta Hinta on tuotteen arvon mittari, kallis laatu, halpa - huono Hinta on hyvin näkyvä kilpailukeino, johon on helppo reagoida Oikea hinta on sellainen, jonka asiakas on valmis maksamaan tuotteesta => tuotteen laadun tulee näkyä hinnassa Hinta on tärkeä kilpailukeino, sillä se vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen 69

70 Hintaan vaikuttavat tekijät Kilpailu eli kysynnän ja tarjonnan suhde => kilpailijoiden hintojen vaikutus oman tuotteen hintaan Korkea hinta: uutuus, laadukas, asiakkaiden valikoiminen Keskihinta: hinta lähellä kilpailijoiden hintoja Alhainen hinta: tarjouksilla houkutellaan paikalle Julkinen valta => verot, sääntely (esim. tupakkatuotteiden hinnat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö) Tuotteen aiheuttamat kustannukset => toiminnan jatkuvuuden takaaminen 70

71 Hintaan vaikuttavat tekijät Tuotteen ominaisuudet => raaka-aineet, design, omaleimaisuus Yrityksen tavoitteet : myynti => hinnan on houkuteltava ostajia voitto => hinnan on oltava reilusti yli kustannusten markkinaosuus => hintatarjoukset ja näkyvä mainonta laadukas imago => tuote ei saa olla liian halpa 71

72 Hinnan muutokset Hintaporrastus tarkoittaa saman tuotteen myymistä eri ostajille eri hinnalla Näin saadaan ostajia hiljaisina aikoina ja ostajia myös varsinaisen kohderyhmän ulkopuolelta Ajan mukainen porrastus: päivämäärä, kellonaika, ennakkotilaus tai viime hetki Ostajan mukainen porrastus: ikä, kanta-asiakkuus, tietty ryhmä Alueellinen hintaporrastus: esimerkiksi vyöhykkeet julkisessa liikenteessä 72

73 Hinnan muutokset Psykologinen hinnoittelu Vähän alle hinnat: 9,90, 995 Hinta / pieni yksikkö: 1,95 /100g Hintaan liitetty ostorajoitus: vain 1 kpl/asiakas Alennus joko euroina tai prosentteina sen mukaan, kumpi näyttää edullisemmalta (esimerkiksi 4 maksavien sukkahousujen alennus -40% eikä 1,60 ) 73

74 Pelitehtävä: hinnoittelu, talousjohtaja vetää Tavoitteena löytää myytävälle tuotteelle/ palvelulle oikea hinta ja ymmärtää hinnoittelun keskeinen merkitys myynnille Aloitetaan hinnan muodostaminen miettimällä tuotteen tai palvelun tuotannosta aiheutuvia kustannuksia Kustannukset listataan paperille, ja lasketaan yhteen, jolloin saadaan selville tuotteen tai palvelun valmistuskustannukset Seuraavaksi mietitään, mikä on pienin hinta, millä tuotetta tai palvelua voidaan myydä ja mikä hinta on mahdollisesti niin suuri, että se ei mene kaupaksi? Päätetään, mihin kohtaan hinta asetetaan minimi- ja maksimihinnan välille. Kirjataan tuotteen tai palvelun lopullinen hinta ja perustelut (kustannukset, hintahaarukka) kuinka siihen on päädytty 74

75 Apuna hinnanmuodostusta mietittäessä: Tuotteen/palvelun arvon mittari: Hinta osoittaa asiakkaalle tuotteen arvon Kannattavuuteen vaikuttava tekijä: Jokainen tuotteesta/palvelusta saatava lisäeuro parantaa kannattavuutta Tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä: Hinnalla kohdennetaan tuote eri kohderyhmiin Hinta on kilpailuun vaikuttava perustekijä: Edistää tai heikentää yrityksen kilpailuetua 75

76 Liiketoiminnan riskit

77 Aina kaikki ei onnistu... Yritystoiminnan riskit Riski = vahingon tai tappion uhka tai vaara Yritystoimintaan liittyy paljon riskejä, koska yrityksen tulevaisuutta ei voida koskaan täysin ennustaa Riskejä on monenlaisia Liiketoiminta, henkilöt Omaisuusriskit ja rikokset Keskeytys ja riippuvaisuus 77

78 Liikeriskit ja henkilöriskit Taloudelliset Yrityksen kannattavuus, kilpailijoiden toiminta, Asiakasluotot, takaukset Tekniset Tuotanto, tuotekehitys, teknologia, toimitusten myöhästyminen Poliittiset riskit Yhteiskunnan ongelmista aiheutuvia riskejä, esim. kaupparajoitukset Henkilöriskit Sairaus, tapaturma, avainhenkilöihin kohdistuvat riskit Eroaminen, eläkkeelle siirtyminen, sukupolvenvaihdos 78

79 Omaisuusriskit ja rikokset Tulipalo, vesivahinko, myrsky Kone-, kuljetus, kalusto- tai liikennevahinko Murto, ryöstö, pommiuhka, ilkivalta Tietovarkaus 79

80 Keskeytys- ja riippuvuusvahingot Tavarantoimittajan toiminnasta johtuvat menetykset Asiakkaan vahingoista johtuvat menetykset Infrastruktuurista esimerkiksi sähkön keskeytyksestä johtuvat menetykset Viranomaismääräykset 80

81 Riskien 10 käskyä 1. Huolehdi yrityksen avainhenkilöistä 2. Tee sopimukset kirjallisesti 3. Varaudu siihen, ettei kaikki mene suunnitelmien mukaan 4. Selvitä kumppaneiden luottokelpoisuus säännöllisesti 5. Vaali hyviä liikesuhteita 6. Perehdy lainsäädäntöön ja standardeihin 7. Hyödynnä muiden palveluja 8. Pidä kiinni sopimuksista ja aikatauluista 9. Tee asiat kilpailijoita paremmin 10. Suojaa yrityksen tiedot ja osaaminen 81

82 Vahingonkorvausvaatimukset, vastuuriski Korvausvastuu toiselle aiheutetusta vahingosta Vastuuriskit Toiminnan vastuu = toiminnassa havaittu laiminlyönti tai huolimattomuus, jolla selkeä yhteys aiheutuneeseen vahinkoon => työntekijän aiheuttama vahinko: yrityksellä isännänvastuu Tieto- ja sopimusvastuu Tuotevastuu = vastuu mm. oman tuotteen turvallisuudesta Ympäristövastuu = toiminnan aiheuttama ympäristön saastuttaminen 82

83 Riskienhallinta Prosessi, jonka avulla yritys pyrkii tunnistamaan ja kontrolloimaan yritystoiminnan riskejä => torjutaan uhkaavia vaaroja => minimoidaan vaaroista aiheutuvia vahinkoja Nykyisin riskienhallinta on yritykselle jatkuva ja monitahoinen prosessi 83

84 Riskienhallinnan säännöt Älä ota suurempaa riskiä kuin mihin sinulla on varaa Älä ota suurta riskiä pienen hyödyn saavuttamiseksi Harkitse eri mahdollisuuksia tarkkaan => Nykyään puhutaan myös turvallisuus-johtamisesta riskienhallinnan yhteydessä 84

85 Pelitehtävä: Johtoryhmän kokous Tehkää yrityksellenne riskikartoitus ja riskianalyysi, josta muodostuu riskien hallintaohjelma Tehtävän vetäjänä toimii toimitusjohtaja Aikaa noin 30min Tuokaa riskein hallinnanohjelmanne luokkaan paperilla 85

86 Vinkkejä riskien suuruuden arviointiin Mahdollinen vaikutus 1-5 (erittäin vakavaa) Mitä vahingosta voi pahimmassa tapauksessa aiheutua? Mitä vahingosta normaalisti aiheutuu? Esimerkiksi arkipäiväiseltä ja harmittomalta vaikuttavan kaatumisen seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat. Toisaalta pienikin hoitamaton maksuhäiriö voi pahimmillaan johtaa vuosien luotonsaantiongelmiin. Mihin kaikkeen vahinko vaikuttaa? Miten monia ihmisiä, töitä, koneita, asiakkaita tai esimerkiksi tuote-eriä vahinko ja sen seuraukset koskevat? Mihin kaikkeen vahinko voi vaikuttaa? Mitkä ovat vahingon välilliset seuraukset? Välilliset seuraukset voivat olla usein paljon suuremmat kuin välittömästi seuraava vahinko. Esimerkiksi tietokoneen hajoaminen on vain tuhansien eurojen vahinko, mutta sen seurauksena voi mm. tilausten hoito keskeytyä. Todennäköisyys 1-5 (erittäin todennäköinen) Miten usein työssä tapahtuu tilanteita, joissa vahinko on mahdollinen? Liittyykö työhön kiirettä, väsymystä, huonoja olosuhteita ja vaikeasti käytettäviä laitteita? Jos vahinko voi sattua ellet ole erityisen huolellinen, se on usein liian todennäköinen. Suojautumistoimenpide? 86

87 Riskien hallintaohjelma 87

88 Riskien hallintaohjelma 88

89 Riskien hallinta, max 5 pistettä Kaikkiin 6 alueeseen on otettu kantaa, 1p Käsitellyt riskit on analysoitu huolellisesti eri osaalueilta noin 0,3p per riskialue, 2p Analyysin monipuolisuus ja kattavuus, noin 0,3 p per riskialue, 2p 89

90 SWOT-analyysi

91 SWOT-analyysi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eli vahvuudet, heikkoudet, uhat, mahdollisuudet Nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä Voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä. 91

92 SWOT-nelikenttä Kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. 92

93 SWOT-työkalu Positiivistä Strenghts, vahvuudet, S Negatiivistä Weaknesses, heikkoudet, W Omat, sisäiset Opportunities, mahdollisuudet, O Threats, uhat, T ulkoiset 93

94 Pelitehtävä: Johtoryhmän kokous: SWOTanalyysi Tavoitteena on, että johtoryhmä oppii ymmärtämään yrityksensä kilpailuvaltteja ja heikkouksia sekä kehityskohteita Havaittuihin kilpailijoihin verraten johtoryhmä käy läpi tuotteensa/ palvelunsa sekä kokonaisuutensa Johtoryhmä rakentaa SWOT-analyysin Tehtävän puheenjohtajana ja vetäjänä toimii henkilöstöjohtaja. 94

95 SWOT: Toteutus, n 30 min SWOT-analyysissä hyödynnetään kilpailijakartoituksessa esiin tullutta tietoa ja mietitään yhdessä oman yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kilpailijoihin ja koko toimialaan nähden. Yksilöpohdinta, n 5-10 min Jokainen johtoryhmässä pohtii omalle paperille nelikenttään yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kilpailijoihin ja koko toimialaan nähden Osa-alueittainen keskustelu, pohdinta ja kartoitus, n 20 min Kukin osa-alue käydään yksitellen läpi Jokainen johtoryhmässä osallistuu Kunkin osa-alueen osalta yhdessä sovitut muotoilut kirjataan yhteiseen SWOT-nelikenttään Nelikentän palautus paperina 95

96 SWOT, max 5p 1p nelikenttä täytetty Jokaiselle laatikolle 1p Jokaisessa laatikossa on monipuolinen ja huolellisesti harkittu sisältö Analyyttisyys? Paneutuneisuus? Keskustelevatko laatikot keskenään? 96

97 Valmistautuminen messuille

98 Kutsu messuille! Tervetuloa Metropolian hyvinvointialojen opiskelijoiden yritysmessuille torstaina klo Tukholmankatu 10, ala-aula Esittelyssä innovatiivisia yritysideoita! Ilmoitathan etukäteen pääsetkö tulemaan, ohjaava lehtori Hanna Erkko, sähköpostitse

99 Yritysmessut, valmistelu Johtoryhmän kokous: Presentaation valmistelu yritysmessuille, vetäjänä markkinointijohtaja Kukin yritys laatii messuille osaston, jossa esitellään yrityksen toimintaa Yrityksen henkilöstö ja roolit, liikeidea, yritys tiivistelmänä, toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus, hinnoittelu, kilpailijat Innovatiivisen liikeideanne luova esiintuonti! Havainnollistaminen? Esitys tehdään PowerPoint-ohjelmalla, max 10 diaa, jotka voi kiinnittää seinäkkeisiin Tarkistus, että kaikki on kunnossa 99

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Säätytalo 17.8.2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1 (28) Tehtävä Lähtökohdat Työkalut Aikataulu NABC Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2 (28) TEHTÄVÄ Luo liiketoimintasuunnitelma alan toimijalle,

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AMMATTINA TAITEILIJA +TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.4.2012 ROVANIEMI MAGENTA-HANKE

AMMATTINA TAITEILIJA +TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.4.2012 ROVANIEMI MAGENTA-HANKE AMMATTINA TAITEILIJA +TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 2.4.2012 ROVANIEMI MAGENTA-HANKE M A N A G E R I T A I J A S A I L I O M A I N I O D E S I G N @ G M A I L. C O M Materiaalikooste osallistujien käyttöön,

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot