Hyrrä 10h aamupäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30"

Transkriptio

1 Hyrrä 10h aamupäivä Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen eli yrittäjäporukka syntyy Innovointi, luovuus ja liikeidea; Innovoikaa liikeidea ja jakakaa roolit Yrityksen nimi Johtaminen visio, missio, strategia ja arvot Tuotteet ja palvelut, elinkaari Lounas ja liikeidean jalostaminen 1

2 Hyrrä 10h iltapäivä Liikeideoiden esittely ja vertaisarviointi Yrityksen toimintaympäristö, markkinointi, kilpailijat Kilpailija-analyysi (pelitehtävä) plus kahvi Hinnoittelu Riskit, riskianalyysi : SWOT-analyysi : Messuille valmistautuminen ja messut, purku : Päivän yhteenveto ja palaute 2

3 Hyrrä-kymppi: kymmenen tunnin sprintti hyvinvointiyrittäjyyteen, SX00BG

4 Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija ymmärtää hyvinvointiyrittämisen kokonaisuuden Opiskelija osaa tarkastella yrittäjyyttä monipuolisesti ja saa valmiuksia hyvinvointiyrittäjänä toimimiseen Sisältö Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi: Liikeidean muotoilu ja jalostamien, kilpailija- ja sidosryhmäanalyysit, hinnoittelu, markkinointi ja johtamisen periaatteet. Päivän aikana työstetään pelillisillä tehtävillä yritysaihiot valituista ideoista. Päivä päättyy yritysideoiden esittelyyn messuilla. 4

5 Miksi koululla puhutaan yrittäjyydestä? Eurooppa tarvitsee BKT kasvua, se toteutuu vain yritysten avulla Suuret toiveet pk-sektorin yrityksiin: Vuosina yli 85% uusista työpaikoista EU:n alueella syntyi pk-sektorin yrityksiin Nopeutuva rakennemuutos ja väestön ikääntyminen korostavat yrittäjyyden merkitystä Julkisen sektorin roolin muuttuminen palveluiden tuottajasta järjestäjäksi Yritykset ovat uusien työpaikkojen luojia Suuri merkitys kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen Siirtymä palkkatyöyhteiskunnasta yrittäjyysyhteiskuntaan - yrittäjyyden ja palkkatyön välinen raja on hämärtymässä Muuttuva työelämä edellyttää yrittäjämäistä otetta ja yrittäjyyden periaatteiden ymmärtämistä! 5

6 Yrittäjyysdiili pelin idea Pelataan ryhmissä, joukkueissa, jotka ovat yrityksiä Lyhyitä luento-osuuksia, tietoiskuja, pelitehtäviä, joista saa pisteitä Kaikki yritykset esittäytyvät päivän päätteeksi messuilla Eniten pisteitä koko pelin aikana kerännyt yritys voittaa 6

7 Yrittäjyysdiili peli, yrittäjyysopintoja pelillisesti Kyse on yhteisöllisestä oppimisesta, jota sovelletaan peliin Yhteistoiminnallinen ryhmä, tässä yritys Ei ole sama kuin perinteinen ryhmätyö Oppiminen ja työskentely pitkäkestoisessa ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Jokainen saavuttaa samanaikaisesti jotain itselleen ja koko ryhmälle Toisten oppimisen ja työskentelyn auttamista Jokaisen omakohtaista aktiivista osallistumista 7

8 Päivän juoksutus : Orientaatio Innovointi ja liikeidea, roolit : Yrityksen toimintaympäristö, sidosryhmät, markkina ja kilpailijat, tuotteet ja palvelut Lounas ja liikeidean jalostaminen (tuotteet ja palvelut) 12.15: Liikeideoiden esittely ja vertaisarviointi : Nimi, johtamisen suuntaviivat sekä kahvi : Hinnoittelu, riskit ja riskianalyysi : SWOT-analyysi : Messuille valmistautuminen ja messut, purku : Päivän yhteenveto ja palaute 8

9 Ja ei kun asiaan!

10 Mitä on yrittäminen? Mikä on yritys? Itsenäistä kaupallista toimintaa Tuotteita tai palveluja myydään korvausta vastaan omalla riskillä Yrittäjä vastaa itse omista kustannuksistaan, sosiaaliturvastaan sekä liiketoiminnan kannattavuudesta Ottamalla vastuun itselleen yrittäjä saa vapauden toteuttaa liiketoimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla Yrittäjän tärkein vastuu on tulojen hankkiminen, jotta toiminta olisi kannattavaa Yrityksen avulla hoidetaan liiketoimintaa Taloudellisen toiminnan järjestämistä, jotta saadaan tuotteita ja palveluja Päätarkoitus on ansaita rahaa omistajilleen Lain määrittämiä velvollisuuksia ja vastuita Luotettavuus, sopimukset 10

11 Yrittäjän motiiveja ja mahdollisuuksia Omista aikatauluista ja työtehtävistä päättäminen Monipuolisuus Uusien asioiden oppiminen Omien ideoiden toteuttaminen Työllistyminen, työllistäminen Taloudellinen hyöty Riippumattomuus, itsenäisyys Oman luovuuden kehittäminen 11

12 Liiketoimintasuunnitelma Mikä on liiketoimintasuunnitelma? Yritystoiminnan kokonaisvaltainen suunnitelma, joka analysoi, perustelee ja täsmentää liikeideaa Hyvä liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan perusta ja ohjenuora Se laaditaan yrittäjää itseään varten, mutta myös rahoittajia varten 12

13 Liiketoimintasuunnitelman osat, ainakin nämä Kansilehti: Yrityksen nimi Liiketoimintasuunnitelman laatijat lyhyesti, koulutus ja osaaminen suhteessa liiketoimintaan Sisältö Yhtiömuoto Liikeidea Tuotteet ja palvelut, asiakkaat, toimintatapa Visio, strategia (missio, arvot) Aloittavan yrityksen markkinointi Toimiala ja sen markkinatilanne, kilpailijat Perustamislaskelmat ja riskit SWOT analyysi Lisätiedot

14 Yrittäjyysdiili peli Muodostetaan 4 hengen ryhmiä Ryhmästä tulee yritys Yritykset pyrkivät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla Päivän aikana tehdyistä tehtävistä jaetaan pisteitä Eniten pisteitä kerännyt yritys voittaa Yrittäjyysdiili -pelin 14

15 Muodostetaan ryhmät, ryhmäytyminen: Yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien kädet Tiimillä on fläppipaperi sekä värikkäitä tusseja Jokainen tiimin jäsen laittaa kätensä paperille ja piirtää käden ääriviivat tussilla Tiimissä keskustellaan toisten kanssa ja etsitään asioita, joissa ollaan erilaisia ja samanlaisia Jokainen yrittää etsiä oman piirretyn kätensä sormiin kirjoitettaviksi asioita, joissa eroaa muista (esim. harrastan sulkapalloa, vihaan pizzaa jne.). Jokaisen piirretyn käden kämmeneen taas yritetään etsiä asia, joka yhdistää koko tiimiä (esim. kaikilla on veli, kaikki seuraa Putousta jne.). Aikaa tehtävän suorittamiseen on n minuuttia 15

16 Innovointi, luovuus ja liikeidea

17 Luovuus Kykyä tuottaa tietoisesti jotakin merkittävästi uutta ja ainutlaatuista Uusien ja hyödyllisten ajatusten tuottamista sekä niistä kertomista eteenpäin Ongelmanratkaisukykyä Tavanomaisesta poikkeavaa ajattelua Itsensä toteuttamista Monien yritysten liikeideat perustuvat ammatilliseen osaamiseen pohjautuvaan luovuuteen Yksilön luovuus on lähellä yrittäjyyttä: Kummassakin yksilö on halukas ponnistelemaan ja toteuttamaan omia ideoitaan 17

18 Luova prosessi Valmistautuminen Hautuminen Oivaltaminen Todentaminen 18

19 Innovaatiotoiminta Toimenpiteet jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa Uusia ja parannettuja tuotteita, palveluja ja valmistusmenetelmiä Usein yhteistyötä Esimerkiksi Uuden tuotteen esittely Uuden tuotantotavan tai menetelmän esittely Uuden markkinan avautuminen Uuden raaka-aineen käyttöönotto Uusi tapa tuottaa raaka-ainetta 19

20 Ideoinnin kortit Yrityksenne laittaa LOHAS-korttipakkansa kortit selkäpuoli ylöspäin pöydälle Ensimmäinen pelaaja nostaa kortin Hänellä on tiimalasin valumisen verran aikaa ideoida hyvinvointialan yrittäjyyttä kortin teemasta Onko muille ryhmässä tullut tästä aiheesta ideoita mieleen? Kirjataan ideat Kun kaikki ovat nostaneet kortin ja ideoineet vuorollaan, käydään keskustelu nousisiko joku näistä ideoista teidän kannalta toteuttamiskelpoiseksi? Peilaa omaan ammattiosaamiseen Mahdollisesti toinen ideoinnin kierros? 20

21 Yritykselle johtoryhmä Jakakaa yrityspeliä varten roolit Kaikille rooleille tulee pelin kuluessa tehtäviä Jaettavat tehtävät Toimitusjohtaja, Markkinointijohtaja, Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Pikainen 5min neuvottelu 21

22 Hanna 22 Erkko ja Anne Tiihonen Toimintaympäristö, sidosryhmät, markkina ja kilpailijat

23 Yritys ei toimi tyhjiössä Toimintaympäristön ulkoiset tekijät Yritystä ympäröivä maailma ihmiset, toiset yritykset sekä maantieteelliset ja yhteiskunnalliset asiat, joita yritys ei voi sivuuttaa Yritys ei voi hallita ulkoisia tekijöitä Lähialue, mikroympäristö Lainsäädäntö, kulttuuri, makroympäristö Toimintaympäristön sisäiset tekijät Yritys itse suunnittelee omat vaikutusmahdollisuudet, resurssit, kilpailuetu, asiakaslupaukset 23

24 Sidosryhmät Kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä ja joihin sen toiminta vaikuttaa ilman sidosryhmiä yritys ei voi toimia niitä on yrityksen sisällä ja ulkopuolella Sidosryhmäsuhteet ovat vuorovaikutussuhteita Lyhyellä aikavälillä yritystoimintaa hoidetaan numeroilla, pitkällä aikavälillä johtaminen on vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. (Asmo Kalpala, Tapiola ryhmän pääjohtaja, 2007) 24

25 Suppea sidosryhmämalli Asiakkaat Omistajat Yritys Työntekijät Toimittajat 25

26 Normaali sidosryhmämalli Asiakkaat Järjestöt, kansalaisyhteiskunta Valtiokoneisto Kilpailijat Yritys Omistajat Työntekijät Toimittajat 26

27 Yritykselle tarpeellisia sidosryhmiä 27

28 Keskeisiä käsitteitä Markkinat = asiakkaat jotka haluavat ostaa yrityksen tuotteita Kysyntä = määrä, jonka ostajat haluavat ostaa tiettynä ajanjaksona yrityksen toiminta-alueella (=> ostohalukkuus) Kulutus = toteutunut kysyntä eli mitä ihmiset todella ostivat Yritys pyrkii ennustamaan kysyntää suunnitellakseen omaa toimintaansa ja löytääkseen markkinarakoja 28

29 29

30 Markkinoinnin tehtävät Saada yritys ja sen tuotteet asiakkaiden tietoisuuteen ja näkyville Markkinointiin liittyy paljon lainsäädäntöä Kuluttajansuojalaki Tavaramerkkilaki Tuoteturvallisuuslaki Tuotevastuulaki Toimialakohtaiset säädökset 30

31 Markkinoin perusajatuksia Markkinointi perustuu yrityksen visioon tulevaisuudesta nopea reagointi tarve kerätä luotettavasti tietoa muutoksista Asiakassuhdeajattelu kestävät asiakassuhteet, kanta-asiakkaat asiakaskohderyhmät eli segmentit Markkina- ja tuoteanalyysi Kilpailija-analyysi 31

32 Asiakkuus Yhteistyötä, jolla on suunta Asiakassuhde: tuottaja ja käyttäjä ovat yhteistyössä Onnistunutta vaihdantaa Palveluntuottajat ovat riippuvaisia asiakkaistaan Asiakas merkitsee tulevaisuutta ja investointia Kuuntele asiakasta! Asiakkaat osallistuvat ja vaikuttavat 32

33 Asiakassuhteen elinkaari Tarve Otetaan selvää palveluista Harkinta Päätös Palvelun kokemus suhteessa odotuksiin, luottamus Palaute, mielikuva 33

34 Kilpailu Harvalla yrityksellä ei ole lainkaan kilpailijoita Kilpailu on kysynnän ohella oleellinen tekijä yrityksen toimintaympäristössä Usein alalla on kysyntää ja asiakkaita, mutta kilpailu saattaa olla niin kovaa, että uuden yrityksen on mahdotonta päästä markkinoille Ainoa keino on löytää oma erikoistumisalueensa ja erottua muista yrityksistä!!! = > SEGMENTOINTI! 34

35 Pelitehtävä: Kilpailija-analyysi Tavoitteena on, että jokainen yritys löytää ja tunnistaa markkinoilla olevat kilpailijansa. Tehtävän vetää markkinointijohtaja. Toteutus, n 20min Yhteinen pohdinta, n 5min Aluksi johtoryhmä miettii, minkälaisia erilaisia kilpailijoita liiketoiminnalla voisi olla. Kilpailijoita on tarkoitus pohtia mahdollisimman laajasta näkökulmasta; kilpailijoita ovat muutkin kuin juuri samaa tuotetta/palvelua tarjoavat Etsintä, n 15min Seuraavaksi johtoryhmä etsii kilpailijoita Internetistä ja esimerkiksi alan lehdistä (kirjasto) ja listaa niitä ylös. Jokaisesta kilpailijasta kirjataan parin lauseen kuvaus. Tiimin tulee miettiä, mikä tekee heidän tuotteestaan erilaisen suhteessa kilpailijan tuotteeseen. Kilpailijakartoitus taulukon täyttäminen, n 5 min 35

36 Kysymykset Johtoryhmä käyttää seuraavia kysymyksiä apuna kartoittaessa ja kuvaillessa kilpailijoitaan: Ketkä ovat pahimmat kilpailijanne? Mainitse 3-5 tärkeintä. Mitkä ovat heidän vahvuutensa? Mitkä ovat heidän heikkoutensa? Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut? Kuinka kilpailijoiden tuotteet / palvelut eroavat omistanne? Mitkä ovat kilpailijoiden käyttämät markkinointi- ja mainosvälineet? 36

37 Kilpailija-analyysi Kilpailija Nimi, liikevaihto, henkilöstö Vahvuudet Kilpailukeino? Kilpailuetu? Heikkoudet Kilpailukeino? Kilpailuetu? Erilainen/ samanlainen kuin Huomautuksia Miten kilpailu tulee kehittymään lähivuosina? Johtopäätökset: mitä yrityksen tulee tehdä? 37

38 Pisteytys, kilpailija-analyysi, max 5pistettä 1 piste, kehittyminen analysoitu huolella 1 piste, johtopäätökset laadittu huolella Lisäksi max 3 pistettä 3 kilpailijaa etsitty ja analysoitu, monipuolisuus ja huolellisuus 38

39 Tuotteet ja palvelut, tuotteistaminen

40 Mikä on tuote? Monipuolinen käsite Fyysinen tuote, mittanauha Palvelutuote, hiustenleikkuu Ymmärrettävä paljon laajemmin Raja näiden kahden välillä hämärtyy Palvelun lisääminen fyysisiin tuotteisiin 40

41 Tuotekäsitteen eri tasot 1) ydintuote, auto 2) lisäedut; takuu, huolto, lisävarusteet 3) mielikuvatuote: imagollisesti mahdollisimman houkutteleva; auton väri, muotoilu, tyyli ja nimi 41

42 Palvelu Palvelun luonne on monimutkainen Tämä luo haasteita viestinnälle ja markkinoinnille Palvelu on Aineetonta Heterogeenistä Tuotanto ja kulutus samaan aikaan Ainutkertaista 42

43 Tuotteistaminen Palvelu tuotteistetaan, siitä kehitetään selkeitä palvelukokonaisuuksia tai palveluprosesseja Asiakkaalle räätälöity palvelu, tuote tai ohjelma, tuotepaketti Antaa realistisen kuvan, mistä tuote muodostuu Antaa oikean hinta-laatusuhteen Lopputuloksena palvelulla tai tuotteella on nimi ja konsepti eli asiakas- ja tuotantolähtöinen kuvaus kokonaisuudesta 43

44 Tuotteistamisprosessi Palveluaihio Hinnoittelu Jakelukanava Prototyyppi, testaus Asiakaskohderyhmä Markkinointiviestintä Tarve/ hyöty Palvelun rakentaminen Brändin rakentaminen 44

45 Mitä kaikkea voi myydä? Tavaratuotteita, osta mikroskooppi Palvelutuotteita, mikroskoopin vuokraus tai huolto Tietoa, koulutusta mikroskoopin käyttöön Elämyksiä, Hei tavis, analysoi ja tutki itse omat näytteesi Paikkatuotteita, Ammattilainen, meillä voit mikroskopoida näytteesi Henkilötuotteita, Mrs X Mikroskopoinnin asiantuntija Taidetuotteita, valokuvia mikroskopoiduista näytteistä Tapahtumatuotteita, Mikroskopointipäivä lukiolaisille, Kokeile ja kysy 45

46 Liikeidea, miten sillä ansaitaan rahaa? Kiteytettynä yrityksen syy olla olemassa Liikeidean jalostamasta uudesta tuotteesta tai palvelusta on niin paljon hyötyä potentiaalisille asiakkaille, että he ovat valmiita hankkimaan sen Jotta ideasta syntyy kannattavaa liiketoimintaa, sen potentiaalisen asiakaskunnan tulee olla riittävän suuri Tiivistäen liikeidea vastaa kysymyksiin: Minkä hyödyn asiakas saa ja minkä tarpeen idea täyttää? Mitkä ovat markkinat? Kuka on asiakas? 46

47 Liikeideamalli Miksi? Tarve/hyöty asiakkaalle Mielikuva yrityksestä eli imago Kenelle? Asiakkaat/ asiakasryhmät Markkinalohkot Mitä? Tuotteet/ tuoteryhmät/ Palvelut Tuote-/ palvelujärjestelmät Miten? Toimintatavat Voimavarat ja organisaatio Ohjaus- ja valvontajärjestelmä Johtamistapa 47

48 Liikeideamalli, toimitusjohtajan johdolla Miksi? Tarve/hyöty asiakkaalle Mitä? Tuotteet/ tuoteryhmät/ palvelut Kenelle? Asiakkaat/ asiakasryhmät Markkinalohkot Millaisen mielikuvan haluamme antaa yrityksestä eli imago? Miten? Toimintatavat? 48

49 Liikeidean jatkojalostus, max 5p Jokainen osa-alue huolellisesti analysoitu: Mihin tarpeeseen palvelunne/tuotteenne vastaa? Miksi joku ostaisi sen? 1p Määrittäkää ideoimallenne liikeidealle tuote, tuotteet tai palvelut, mitä ruutu, 1op Nimi, konsepti luotu? Pohtikaa sopivaa asiakasryhmää /- ryhmiä tarjottaville tuotteille ja palveluille. Liikeidean kehittämisen kannalta asiakkaat ovat kullan arvoisia, kenelle ruutu, 1op Segmentointi Pohtikaa miten ideoimanne tuote tai palvelu tuotettaisiin, miten ruutu, 1op Mistä yrityksenne tunnettaisiin, imago ruutu, 1op 49

50 Yritykselle nimi

51 Mikä yritykselle nimeksi? Syntynyt yrittäjän nimestä suoraan tai mutkan kautta Ikea, Porsche, Ford, Pöyry, Vaisala, Adidas Vain nimi alkujaan Alma, Elisa Tarkoittaa jotain Suomen Asiakastieto, Teippitalo, Valmennuskeskus Täysin keksitty Itella, Ixonos Väännös jostain kantasanasta Destia, Talentum, Securitas, mukakieliset nimet 51

52 52

53 Hyvän nimen ominaisuuksia Lyhyt, kuitenkin minimissään 4 kirjainta Synnyttää myönteisiä mielikuvia (Meri-Eira, Terveystalo) Personoi (Dell, Ford, Heinz, Eilakaisla) Yhdistää tuotteen ja yrityksen (Noiro => Lumene) Sopivasti yllättävä (Diesel) Löytyy särmää J (Fcuk, Gsus) Viittaa tuotekategoriaan (Suunto, Rautia) Löytyy rytmiä (Coca-Cola) Löytyy aakkosten alkupäästä (a-, e-, i-alkuiset) Nimeen liittyy tarina 53

54 Yritysnimen 10 ehtoa 1. Nimen on oltava ainutlaatuinen ja rekisteröitävissä 2. Toimittava puhuttuna (Merlot-viini) 3. Toimittava suomeksi => taivutus 4. Toimittava englanniksi => skandinaaviset merkit pois 5. Ei kaksoismerkityksiä, Nothing sucks like Electrolux 6. Ei saa syntyä väännöstä 7. Nimi ei saa olla numero 8. Nimi ei saa olla yleissana 9. Nimi ei saa hapantua eikä lukita 10. Nimen on oltava relevantti (Hepsankeikkakonsultit) 54

55 Pelitehtävä: Yritykselle nimi, 10 min Ideoikaa yrityksellenne nimi - Huomioikaa liikeidea Jokainen ideoi n 3 min yksin, nimiehdotukset omille lapuilleen Laput esiin ja samantapaiset ryhmiksi, keskustelu, syntyykö uusia ideoita? 5min Jokaisella on 3 ääntä, merkitse kolmelle eri nimiehdotukselle kullekin + Laskekaa plussat eli äänestyksen tulos, keskustelu, löytyykö voittaja? Mistä löydät hyviä nimi-ideoita? Jos ette itse keksi hyvää nimeä, käyttäkää toisten ideoita hyväksi Esimerkiksi domain-kauppias NetworkSolutions tarjoaa sivuillaan listaa lähiaikoina mahdollisesti vapautuvista verkkotunnuksista Googlaa expired domain ja katso mitä löytyy! Toinen inspiraation lähde löytyy erilaisista sanastoista 55

56 Nimiäänestys Äänestetään paras nimi Nimet taululla näkyvissä Jokaisen yrityksen johtoryhmä päättää yhdessä minkä yrityksen nimi on paras Yrityksellä on vain yksi ääni Itseään ei voi äänestää 56

57 Yrityksen johtaminen: Yrityksen suunta

58 Johtaminen Tavoitteellista vuorovaikutusta Tavoite määritetään strategiassa Organisaation pitkän tähtäyksen suunta ja toiminnan punainen lanka, keinot Kuvaa aktiviteetteja, niiden kokonaisuutta ja suuntaa, jolla tavoite saavutetaan Sopeuttaa organisaation toiminnan laajuuden, rakenteen ja resurssit ympäristön muutoksiin Ei ole yhdentekevää kuinka organisaatiota johdetaan 58

59 Visio, strategia ja missio Organisaatiolla tulee olla suunta ja päämäärä, visio Visio = mitä haluamme olla 5 vuoden kuluttua Organisaation tulee tietää mitä se oikein tekee ja miksi se on olemassa joka päivä Missio = mitä haluamme pysyvästi tehdä Organisaation tulee määrittää, kuinka se toteuttaa missiotaan ja saavuttaa visionsa, strategia Strategia = tiemme maaliin, miten toimimme 59

60 Organisaatiokulttuuri Hyvä johtaminen: Arvot Visio Strategia Missio Organisaatiorakenne 1) tuottavuus 2) työhyvinvointi 3) vastuullisuus 60

61 Mikä on visio Visio on näkemys siitä, millainen yrityksen tai organisaation tulevaisuus on kolmen, viiden tai kymmenen vuoden päästä Visioon sisältyy näkemys myös yrittäjän omasta tulevaisuudesta Rahoitustakin haettaessa on tärkeää, että visio on innostava, selkeä ja vakuuttava! 61

62 Missio, sivistyssanakirja Yrityksen toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä mihin yritys haluaa pidemmällä aikavälillä päästä Kertoo yrityksen roolista ja tehtävästä yhteiskunnassa Missio on yhdessä arvojen ja vision kanssa osatekijä yrityksen strategian määrittelyssä yksi strategian perusosista, joiden päälle strategia rakennetaan 62

63 Arvot, periaatteet, joiden pohjalta toimitaan Niitä asioita, periaatteita, joita organisaatiossa pidetään tärkeinä, ohjaavat tekemään valintoja Jokaisella henkilölläkin on olemassa omat sisäiset arvonsa Jokaisessa organisaatiossa ja yrityksessä on olemassa arvot, vaikka niitä ei olisi kirjattu ylös 63

64 Finpro Visiomme: Olla luotettavin kumppani tavoiteltaessa kansainvälistä menestystä Missiomme: Rakennamme kansainvälisesti menestyvää Suomea Strategiamme ennakointitoiminta, kansainvälistymisosaaminen, kilpailukykyiset palvelut, maailmanlaajuinen verkosto Arvot asiakkaamme menestys, avoimuus ja yhteistyö, osaaminen ja jatkuva kehittyminen, sitoutuminen työhön ja sen kehittäminen 64

65 Pelitehtävä: Johtamispohdinta, yksilötyö, n 10 min Missio, yrityksenne toiminta-ajatus, mitä halutaan olla 1 lause Visio, mitä yrityksenne on 5 vuoden kuluttua 1 lause Strategia, kuinka toimitaan tämän saavuttamiseksi Max 5 asiaa Arvot, millaiset arvot teitä mielestäsi ohjaavat 3-5 arvoa 65

66 Johtamisen suuntaviivat Tehtävän vetäjänä toimii henkilöstöjohtaja, n 10min. Päättäkää johtoryhmäläisten valmistelemien esitysten perusteella yrityksenne missio, visio, strategia ja arvot. Jokainen esittelee lyhyesti ehdotuksensa Keskustellen valitaan ja muotoillaan lopullinen versio 66

67 Hinnoittelu

68 Hinnoittelun motto Niin luovaa prosessia markkinoinnissa ei olekaan kuin hinnoitteluprosessi 68

69 Hinta Hinta on tuotteen arvon mittari, kallis laatu, halpa - huono Hinta on hyvin näkyvä kilpailukeino, johon on helppo reagoida Oikea hinta on sellainen, jonka asiakas on valmis maksamaan tuotteesta => tuotteen laadun tulee näkyä hinnassa Hinta on tärkeä kilpailukeino, sillä se vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen 69

70 Hintaan vaikuttavat tekijät Kilpailu eli kysynnän ja tarjonnan suhde => kilpailijoiden hintojen vaikutus oman tuotteen hintaan Korkea hinta: uutuus, laadukas, asiakkaiden valikoiminen Keskihinta: hinta lähellä kilpailijoiden hintoja Alhainen hinta: tarjouksilla houkutellaan paikalle Julkinen valta => verot, sääntely (esim. tupakkatuotteiden hinnat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö) Tuotteen aiheuttamat kustannukset => toiminnan jatkuvuuden takaaminen 70

71 Hintaan vaikuttavat tekijät Tuotteen ominaisuudet => raaka-aineet, design, omaleimaisuus Yrityksen tavoitteet : myynti => hinnan on houkuteltava ostajia voitto => hinnan on oltava reilusti yli kustannusten markkinaosuus => hintatarjoukset ja näkyvä mainonta laadukas imago => tuote ei saa olla liian halpa 71

72 Hinnan muutokset Hintaporrastus tarkoittaa saman tuotteen myymistä eri ostajille eri hinnalla Näin saadaan ostajia hiljaisina aikoina ja ostajia myös varsinaisen kohderyhmän ulkopuolelta Ajan mukainen porrastus: päivämäärä, kellonaika, ennakkotilaus tai viime hetki Ostajan mukainen porrastus: ikä, kanta-asiakkuus, tietty ryhmä Alueellinen hintaporrastus: esimerkiksi vyöhykkeet julkisessa liikenteessä 72

73 Hinnan muutokset Psykologinen hinnoittelu Vähän alle hinnat: 9,90, 995 Hinta / pieni yksikkö: 1,95 /100g Hintaan liitetty ostorajoitus: vain 1 kpl/asiakas Alennus joko euroina tai prosentteina sen mukaan, kumpi näyttää edullisemmalta (esimerkiksi 4 maksavien sukkahousujen alennus -40% eikä 1,60 ) 73

74 Pelitehtävä: hinnoittelu, talousjohtaja vetää Tavoitteena löytää myytävälle tuotteelle/ palvelulle oikea hinta ja ymmärtää hinnoittelun keskeinen merkitys myynnille Aloitetaan hinnan muodostaminen miettimällä tuotteen tai palvelun tuotannosta aiheutuvia kustannuksia Kustannukset listataan paperille, ja lasketaan yhteen, jolloin saadaan selville tuotteen tai palvelun valmistuskustannukset Seuraavaksi mietitään, mikä on pienin hinta, millä tuotetta tai palvelua voidaan myydä ja mikä hinta on mahdollisesti niin suuri, että se ei mene kaupaksi? Päätetään, mihin kohtaan hinta asetetaan minimi- ja maksimihinnan välille. Kirjataan tuotteen tai palvelun lopullinen hinta ja perustelut (kustannukset, hintahaarukka) kuinka siihen on päädytty 74

75 Apuna hinnanmuodostusta mietittäessä: Tuotteen/palvelun arvon mittari: Hinta osoittaa asiakkaalle tuotteen arvon Kannattavuuteen vaikuttava tekijä: Jokainen tuotteesta/palvelusta saatava lisäeuro parantaa kannattavuutta Tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä: Hinnalla kohdennetaan tuote eri kohderyhmiin Hinta on kilpailuun vaikuttava perustekijä: Edistää tai heikentää yrityksen kilpailuetua 75

76 Liiketoiminnan riskit

77 Aina kaikki ei onnistu... Yritystoiminnan riskit Riski = vahingon tai tappion uhka tai vaara Yritystoimintaan liittyy paljon riskejä, koska yrityksen tulevaisuutta ei voida koskaan täysin ennustaa Riskejä on monenlaisia Liiketoiminta, henkilöt Omaisuusriskit ja rikokset Keskeytys ja riippuvaisuus 77

78 Liikeriskit ja henkilöriskit Taloudelliset Yrityksen kannattavuus, kilpailijoiden toiminta, Asiakasluotot, takaukset Tekniset Tuotanto, tuotekehitys, teknologia, toimitusten myöhästyminen Poliittiset riskit Yhteiskunnan ongelmista aiheutuvia riskejä, esim. kaupparajoitukset Henkilöriskit Sairaus, tapaturma, avainhenkilöihin kohdistuvat riskit Eroaminen, eläkkeelle siirtyminen, sukupolvenvaihdos 78

79 Omaisuusriskit ja rikokset Tulipalo, vesivahinko, myrsky Kone-, kuljetus, kalusto- tai liikennevahinko Murto, ryöstö, pommiuhka, ilkivalta Tietovarkaus 79

80 Keskeytys- ja riippuvuusvahingot Tavarantoimittajan toiminnasta johtuvat menetykset Asiakkaan vahingoista johtuvat menetykset Infrastruktuurista esimerkiksi sähkön keskeytyksestä johtuvat menetykset Viranomaismääräykset 80

81 Riskien 10 käskyä 1. Huolehdi yrityksen avainhenkilöistä 2. Tee sopimukset kirjallisesti 3. Varaudu siihen, ettei kaikki mene suunnitelmien mukaan 4. Selvitä kumppaneiden luottokelpoisuus säännöllisesti 5. Vaali hyviä liikesuhteita 6. Perehdy lainsäädäntöön ja standardeihin 7. Hyödynnä muiden palveluja 8. Pidä kiinni sopimuksista ja aikatauluista 9. Tee asiat kilpailijoita paremmin 10. Suojaa yrityksen tiedot ja osaaminen 81

82 Vahingonkorvausvaatimukset, vastuuriski Korvausvastuu toiselle aiheutetusta vahingosta Vastuuriskit Toiminnan vastuu = toiminnassa havaittu laiminlyönti tai huolimattomuus, jolla selkeä yhteys aiheutuneeseen vahinkoon => työntekijän aiheuttama vahinko: yrityksellä isännänvastuu Tieto- ja sopimusvastuu Tuotevastuu = vastuu mm. oman tuotteen turvallisuudesta Ympäristövastuu = toiminnan aiheuttama ympäristön saastuttaminen 82

83 Riskienhallinta Prosessi, jonka avulla yritys pyrkii tunnistamaan ja kontrolloimaan yritystoiminnan riskejä => torjutaan uhkaavia vaaroja => minimoidaan vaaroista aiheutuvia vahinkoja Nykyisin riskienhallinta on yritykselle jatkuva ja monitahoinen prosessi 83

84 Riskienhallinnan säännöt Älä ota suurempaa riskiä kuin mihin sinulla on varaa Älä ota suurta riskiä pienen hyödyn saavuttamiseksi Harkitse eri mahdollisuuksia tarkkaan => Nykyään puhutaan myös turvallisuus-johtamisesta riskienhallinnan yhteydessä 84

85 Pelitehtävä: Johtoryhmän kokous Tehkää yrityksellenne riskikartoitus ja riskianalyysi, josta muodostuu riskien hallintaohjelma Tehtävän vetäjänä toimii toimitusjohtaja Aikaa noin 30min Tuokaa riskein hallinnanohjelmanne luokkaan paperilla 85

86 Vinkkejä riskien suuruuden arviointiin Mahdollinen vaikutus 1-5 (erittäin vakavaa) Mitä vahingosta voi pahimmassa tapauksessa aiheutua? Mitä vahingosta normaalisti aiheutuu? Esimerkiksi arkipäiväiseltä ja harmittomalta vaikuttavan kaatumisen seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat. Toisaalta pienikin hoitamaton maksuhäiriö voi pahimmillaan johtaa vuosien luotonsaantiongelmiin. Mihin kaikkeen vahinko vaikuttaa? Miten monia ihmisiä, töitä, koneita, asiakkaita tai esimerkiksi tuote-eriä vahinko ja sen seuraukset koskevat? Mihin kaikkeen vahinko voi vaikuttaa? Mitkä ovat vahingon välilliset seuraukset? Välilliset seuraukset voivat olla usein paljon suuremmat kuin välittömästi seuraava vahinko. Esimerkiksi tietokoneen hajoaminen on vain tuhansien eurojen vahinko, mutta sen seurauksena voi mm. tilausten hoito keskeytyä. Todennäköisyys 1-5 (erittäin todennäköinen) Miten usein työssä tapahtuu tilanteita, joissa vahinko on mahdollinen? Liittyykö työhön kiirettä, väsymystä, huonoja olosuhteita ja vaikeasti käytettäviä laitteita? Jos vahinko voi sattua ellet ole erityisen huolellinen, se on usein liian todennäköinen. Suojautumistoimenpide? 86

87 Riskien hallintaohjelma 87

88 Riskien hallintaohjelma 88

89 Riskien hallinta, max 5 pistettä Kaikkiin 6 alueeseen on otettu kantaa, 1p Käsitellyt riskit on analysoitu huolellisesti eri osaalueilta noin 0,3p per riskialue, 2p Analyysin monipuolisuus ja kattavuus, noin 0,3 p per riskialue, 2p 89

90 SWOT-analyysi

91 SWOT-analyysi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eli vahvuudet, heikkoudet, uhat, mahdollisuudet Nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä Voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä. 91

92 SWOT-nelikenttä Kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. 92

93 SWOT-työkalu Positiivistä Strenghts, vahvuudet, S Negatiivistä Weaknesses, heikkoudet, W Omat, sisäiset Opportunities, mahdollisuudet, O Threats, uhat, T ulkoiset 93

94 Pelitehtävä: Johtoryhmän kokous: SWOTanalyysi Tavoitteena on, että johtoryhmä oppii ymmärtämään yrityksensä kilpailuvaltteja ja heikkouksia sekä kehityskohteita Havaittuihin kilpailijoihin verraten johtoryhmä käy läpi tuotteensa/ palvelunsa sekä kokonaisuutensa Johtoryhmä rakentaa SWOT-analyysin Tehtävän puheenjohtajana ja vetäjänä toimii henkilöstöjohtaja. 94

95 SWOT: Toteutus, n 30 min SWOT-analyysissä hyödynnetään kilpailijakartoituksessa esiin tullutta tietoa ja mietitään yhdessä oman yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kilpailijoihin ja koko toimialaan nähden. Yksilöpohdinta, n 5-10 min Jokainen johtoryhmässä pohtii omalle paperille nelikenttään yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kilpailijoihin ja koko toimialaan nähden Osa-alueittainen keskustelu, pohdinta ja kartoitus, n 20 min Kukin osa-alue käydään yksitellen läpi Jokainen johtoryhmässä osallistuu Kunkin osa-alueen osalta yhdessä sovitut muotoilut kirjataan yhteiseen SWOT-nelikenttään Nelikentän palautus paperina 95

96 SWOT, max 5p 1p nelikenttä täytetty Jokaiselle laatikolle 1p Jokaisessa laatikossa on monipuolinen ja huolellisesti harkittu sisältö Analyyttisyys? Paneutuneisuus? Keskustelevatko laatikot keskenään? 96

97 Valmistautuminen messuille

98 Kutsu messuille! Tervetuloa Metropolian hyvinvointialojen opiskelijoiden yritysmessuille torstaina klo Tukholmankatu 10, ala-aula Esittelyssä innovatiivisia yritysideoita! Ilmoitathan etukäteen pääsetkö tulemaan, ohjaava lehtori Hanna Erkko, sähköpostitse

99 Yritysmessut, valmistelu Johtoryhmän kokous: Presentaation valmistelu yritysmessuille, vetäjänä markkinointijohtaja Kukin yritys laatii messuille osaston, jossa esitellään yrityksen toimintaa Yrityksen henkilöstö ja roolit, liikeidea, yritys tiivistelmänä, toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus, hinnoittelu, kilpailijat Innovatiivisen liikeideanne luova esiintuonti! Havainnollistaminen? Esitys tehdään PowerPoint-ohjelmalla, max 10 diaa, jotka voi kiinnittää seinäkkeisiin Tarkistus, että kaikki on kunnossa 99

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Tuotteistajan nimiopas

Tuotteistajan nimiopas Tuotteistajan nimiopas Muistiinpanoja Parantainen, Jari. 2007. Tuotteistajan nimiopas. Talentum. Yrittäjän & valmentajan Parhaat Kirjat -valintaoppaan suositus Allekirjoittaneen inspiraatio kirjojen lukemiseen

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu 1 TAITAJA 2014 YRITTÄJYYS Semifinaali, paikkakuntaxxx Osoite:XXX Lajin semifinaalivastaavat: paikallinen koordinaattori Tuomarit: XXX XXX XXX Paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa,

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos 1 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYDEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi ENNAKOINTI MAHDOLLISUUKSIEN IDE NT IF IOINT I IDE A IDE AN ARVIOINTI JALOSTAMINEN LT KONSEPTIN S UUNNITTEL U TUOTEKEHITYS TUOTANTO LANSEERAUS L IIKETOIMINNAN UUDIS TAMINEN G1 G2 G3 G4 IDE OINT IPR OS E

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit K Pk-yrityksen liikeriskit VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

1. periodin palautetilaisuus

1. periodin palautetilaisuus 1. periodin palautetilaisuus CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 22.10.2015 Tapani Vuorinen ja Pia Lahti Ohjelma Tervetuloa! SÄTKY ja oma terveys, Katariina Tamminen, YTHS Vaihtoinfo, Heidi Flinkman

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Tavoitteet Tämä diaesitys kannustaa jäsentämään suunnitelmia toteuttamiskelpoisiksi. Välineiden käytön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys etenemisestä

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:10:24 Skill No. D2 Skill Yrittäjyys Competitor No. Competitor Name Member Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 Ello -verstas 4.5.2011 Turku TY kauppakorkeakoulu Alueelliset tulevaisuuspajat sekä prosessi Ellohankkeessa Webropol-kysely 1: Kuljetuskäytävän hahmottelu, muutostekijät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1 Sub Criterion Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Sub Criterion A2 ing Scheme Lock 02-04-2014 08:41:11 Entry Lock 08-04-2014 18:18:36

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot