YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 2 - Esimerkkitunnit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 2 - Esimerkkitunnit"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 2 - Esimerkkitunnit

2 Konkreettisia esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta

3 Nuori Yrittäjyys ry:n 4 oppitunnin/kerran ohjelma 1.-2 luokkalaisille Lisää Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmista

4 Mikä on NY minä+sinä=me? Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatusta tukevien opintoohjelmien alkupolku, jossa esi- ja alkuopetuksen (1.-2.lk) oppilaat toteuttavat prosessinomaisesti tekemällä oppien omien taitojen harjaannuttamista ja tiedostamista, yhdessä toimimista ja lopuksi tapahtuman järjestämisen. Opinto-ohjelma sisältöalueina ovat mm. omien taitojen ja kiinnostusten kohteiden pohtiminen, omien taitojen tiedostaminen, hyödyntäminen ja käyttöönottaminen, yhteistyö muiden lasten kanssa erilaisia taitoja huomioiden koko ryhmän yhteinen juhla, jossa hyödynnetään erilaisia taitoja, kiinnostuksen kohteita ja osaamista.

5 1. Vaihe = minä Tavoitteet: itsetuntemuksen, itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen Tehtävä: laatikon sisustaminen ja omien taitojen esittely Toteutus Peilitehtävä; tutustutaan itseen - Miltä näytän, mitä osaan, mitä tunnen - Millaisia asioita voi nähdä, millaisia asioita ei näe (mm. Ominaisuudet/taidot jne.) Laatikko - Jokainen saa laatikon, joka maalataan koulussa peiteväreillä ja sisustetaan joko kotona tai ryhmässä/koulussa. HUOM! Muista lähettää saatekirje kotiin. Laatikkoa varten ei osteta varta vasten uusia asioita! - Laatikon kautta käydään läpi jokaisen omia erilaisia taitoja. Taidot kirjataan materiaalin ohessa olevalle Taitojani- pohjalle.

6 2. Vaihe = sinä Tavoitteet: toisten erilaisten kykyjen ja taitojen huomioiminen, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja vahvistaminen Tehtävä: toisten taitojen havainnointi ja huomiointi ryhmässä Toteutus Laatikko - Laatikkonäyttely, jollon tutustutaan erilaisiin koko luokan laatikoihin/ erilaisiin taitoihin - Erilaisia taitoja pohditaan yhdessä keskustellen - Jokaiselta lapselta nostetaan esiin jokin taito. Tämä taito voi olla sellainen, joka ei ole tullut esim. luokkatyöskentelyssä esille. Vinkki! Tässä vaiheessa taidot voi yhdistää silhuettiomakuviin ja tehdä näistä luokan seinälle näyttelyn. Omakuvat ja vahvuudet voi ryhmitellä jo seuraavaa vaihetta varten 3-4 hengen ryhmiksi. Tämä edistää erilaisten vahvuuksien hahmottamista tehtävän reflektointivaiheessa.

7 3. Vaihe = me Tavoitteet: erilaisten kykyjen ja taitojen käyttöönottaminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvistaminen, ryhmässätoimiminen Tehtävä: yhteisten tehtävien tekeminen pienryhmässä Toteutus - Opettaja jakaa ryhmän/luokan pienempiin ryhmiin siten, että jokaisessa ryhmässä on erilaisia taitoja omaavia lapsia (3-5). - Opettaja on laatinut listan toiminnallisista tehtävistä (esim. 10 kpl) ja esittelee valitut tehtävät ryhmälle/luokalle. - Pienryhmien tehtävä on valita esitetyistä tehtävistä 4-7 (tai vaihtoehtoisesti kaikki), jotka he haluavat yhdessä tehdä. Jokaisen taitoja tarvitaan! - Pienryhmä tekee tehtävät (valmiita tuotoksia/prosessia voi kuvata/ dokumentoida kameralla tmv.) - Tehtävien jälkeen keskustellaan millaisia taitoja tarvittiin. Tässä voi hyödyntää ryhmiteltyjä omakuvasilhuetteja ja taitojanipohjia.

8 Yhteinen tapahtuma kruunaa oppisprosessin! Tavoitteet Yhdessä oppiminen, sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen, ryhmätyöskentely, alusta loppuun - prosessin oivaltaminen. Toteutus Ohjelman loppuhuipennuksena ryhmä/luokka voi suunnitella tapahtuman tai projektin, jota rinnakkaisluokka tai vanhemmat (vanhempainillan yhteydessä) voivat tulla seuraamaan. Tapahtuman/projektin valmistelussa jokainen saa vahvuuksien ja taitojen mukaan vastuutehtävän joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. Tapahtuman/prosessin lopuksi tai loppuhuipennustapahtuman päätteeksi keskustellaan kokonaisuudesta ja jaetaan todistukset.

9 NY minä+sinä=me Yhteys - Keski-Suomen YES-keskuselle - Ilmoittautumista vastaan saa oppaan, tukimateriaalin ja sparrausta Materiaali - Opas opettajalle - Taitojani- pohja - Kirje vanhemmille - Todistus opinto-ohjelmasta

10

11 Kerhokeskuksen materiaalit 1 oppitunnin/kerran ohjelma luokkalaisille Lisää Kerhokeskuksen valmiista materiaaleista into_-_yrittajyyteen_-materiaali

12

13 Mitä yrityksissä tehdään? Oppitunnilla mietitään, mitä yrityksiä kotiseudulla on. Tavoitteena on pohtia, mitä työtä yrityksissä työskentelevät henkilöt tekevät ja tehdäänkö samaa työtä muualla kuin ensin mainitussa paikassa. Tehtävässä kerätään kotiseudun yritysten esitteitä tai mainoksia ja pohditaan sitä, mikä on yritys. Tavoitteena on erottaa miten esim. kirjasto tai neuvola eroavat kaupasta tai pankista? Miksi terveyskeskus ei ole yritys, mutta yksityinen lääkäriasema on? Mallioppitunnille on useita kysymyksiä mm. seuraavista teemoista Mitä yrityksiä tiedätte kotiseudullanne olevan? Mitä kaikkia töitä aikuiset tekevät koulussasi? Missä kotiseutusi yrityksessä näitä töitä voisi tehdä? Keksi yritys, jonka haluaisit perustaa Mieti, minkälaisessa yrityksessä tarvitaan sinun erikoistaitojasi? Kesto: 1 oppitunti Materiaalit: Valmis runko oppitunnille joka pohjautuu kysymyksiin, selvitettäviin tehtäviin, keskusteluihin ja työskentelyyn oman idean parissa Katso lisää: Into -YRITTÄJYYTEEN! verkkomateriaalit opettajat_ja_ohjaajat/yrittajyyskasvatus ja tulostettava tehtäväkirja s

14 Yrittäsit edes materiaalit 1-3 oppituntia/kertaa luokkalaisille Lisää Yrittäisit edes aineistoa

15 Sisällys' ' NUORIYRITTÄJÄ+MATTILINDHOLM ' 1.#TUOTESUUNNITTELUA#OPPITUNNEILLE# Lahjojapukinkonttiin Puustaerätuotteita Satuhahmonvalmistaminen Huovuttamisensalat Leluompelua Tuunausjauusiokäyttö # Kulutustottumuksetsyyniin Muoviosanaarkea Kierrätyksenkiemuratsuoriksi Säästäsähköä! Yhteistyölläluokkakirjasto # Antiikinolympialaiset Leikkiälumella Parkour+time! Pieninaskelinsuuriatuloksia Retkilähiympäristöön Vipinäävälkälle # Lämpötilatjasääennusteet Ravintoketju Vesikoulu:Vedenkiertokulku Ihmeellinenvesi! # Junioritoimittajat Markkinoimainoksella Teemalehti 6.#ARJESTA#MATEMATIIKKAA# Elämääaikataulujenkeskellä Geometriaapiparkakkutalosta Leivontaamurtoluvuilla Mansikkapirtelöä,kiitos! Säästärahaaostoslistalla Sanomalehtimatikkaa! # Ammatittutuiksi Diili Olipakerranyritys # Tutustumaatilanarkeen! Maidonmatkassa Paikallinenruokatutuksi Pankkivierailu Paikallisteatteriintutustuminen Kauppaan,mars!

16 AnnuPaasonen JanneKuronen! TUUNAUSJAUUSIOKÄYTTÖ OSTOS$TV(45min,luokat3$6) Oppitunninalussaopettajajakaaoppilaatpareiksi.Opettajaon tuonuttunnille paljoneriskummallisiatavaroita.tavaratvoivatollajokojonkinsuuremmanta> varanosia,esimerkiksipahvilaatikko,taivaikkawc>paperirullanhylsy.tavarois> savoiollauseampivaihtoehto,taisittenjokaiselleparillejaetaansamatavara. Pareille annetaan tehtäväksi luoda saamalleen tavaralle täysin uusi käyttötar> koitussekäkoristellatavarakäyttötarkoituksenmukaisesti.parientehtävänäon myössuunnitellaostos>tv:tämuistuttavamyyntipuheomalleuudelletuotteel> leen.aikaatähänvaiheeseentarvitaannoin20minuuttia. OPETUSTAIDOLLISETHAASTEET Tärkeinyleinenhaastetunninosaltaonajankäytönsuunnittelu.Jotkutoppilais> ta voivat olla paljon nopeampia, kun taas osalla työskentely saattaisi vaatia enemmänaikaa. Oppiaineksen didaktiikka: Opettajanhaasteenaonluodaluokkaanturvallinen jaluovailmapiiri,jossaoppilaatvoivatesiintyäjaesittääideoitaanvapaasti. Vuorovaikutus javalmiuksiasekälisäävätluokankeskinäistäluottamusta. Suunnittelu> ja harjoitteluvaiheen jälkeen oppilasparit saavat esittää oman Luokanhallinta:Opettajantäytyytunteaomaluokkansa,jottahänpystyyjaka> > maan parit siten, että työskentely onnistuu. Myös jokaisen parin esitystä on haluaisivatostaakyseisentuotteen. kunnioitettavajaannettavaesiintymisrauha. Jokaiselleryhmälleontärkeääantaapositiivistapalautettaesitystenjälkeen. Motivointi: Oppilaiden motivointiin opettaja voisi näyttää videon (ks. Aihee> seenliittyväämateriaalia).videoonklippivedetäänhatusta>ohjelmasta,jossa Tunnin lopussa kannattaa jättää aikaa keskustelulle, jossa käytäisiin tehtävää > >sketsi,missäesineillekeksitäänuusiakäyttötarkoituksia. hieman läpi; Kuinka parit omasta mielestä onnistuivat? Miltä tuntui tehdä täl> laistatyötä? Työtavatja$menetelmät:Ohjeistus,parityöskentely,esitykset,seuraaminenja palautteenantaminen. Työnvoitoteuttaasujuvastialakoulunylemmilläluokka>asteilla.Joshaluaateh> dä tämän tyyppisen työn 3.>4.>luokkalaisten kanssa, ohjeistukseen kannattaa Integrointi(oppiaineet ja aihekokonaisuudet): ympäristö>jaluonnontieto,äi> varata hieman enemmän aikaa. Myös valmiit esimerkit saattavat auttaa pie> dinkielijakuvataide. nempiäoppilaitapääsemääntyöhönkiinni. Tämän harjoituksen voisi liittää ympäristö> ja luonnontietoon, sillä tavaroiden uusiokäyttöjakierrätysvoiollalähellämoniaoppineenteemoja.myösäidinkie> lessäesiintymistäjaesittämistävoidaanharjoitellatämäntyönkautta. Harjoituksentoteutusonnistuuomassaluokassa. Opettajantäytyyvainvalmis> tellatuntietukäteenjatuodatarpeeksiesineitäluokkaan. Harjoitus onnistuu yhdessä tunnissa. Jos kuitenkin haluaisi laajentaa työtä, voi leja. Eriyttäminen:Nopeimmilleoppilaspareillevoiantaalisäohjeeksikeksiäuseam> piakäyttötarkoituksiaomalleesineelleen. Suunnittelujaesivalmistelut: > >tunnille.lisäksiopettajajoutuukeräämääntuunaukseensopiviavälineitä. OPPIMINENJAARVIOINTI Tavoitteenaonoppiaajattelemaanarjenperusasioitauudellatavallajaymmärtääuusiokäytönmerkitys.Sessioantaaoppilaillemahdollisuudentuunaukseenjaitsensäilmai> suun.opettajaarvioioppilaidensitoutumistatehtävään,sekämotivaatiotatehtäväntekemiseen.opettajamyösantaapalautteenesitystenjälkeenkullekinparille. YRITTÄJYYSKASVATUS OPETUSSUUNNITELMASSA tietoisia,kestäväänelämäntapaansitoutuneitakansa> laisia.kouluntuleeopettaatulevaisuusajatteluajatule> vaisuudenrakentamistaekologisesti,taloudellisesti, Tätätavoitettatukeeajatusuusiokäytöstä,mikäontä> mänharjoituksentehtävä. sestipäämääränsaavuttamiseksisekäarvioimaanomaa Yksinkertainentehtäväwc>paperinuusiokäytöstävaatii pitkäjänteistätyöskentelyäjatehtävänpurkaminen opettajajohtoisestiauttaaoppilastatekemäänarviointia tehtävänonnistumisesta. Jopavessapaperirullastavoisaadatuunauksellaaikai> seksijotainuuttajakaunista. LÄHDE Sahlberg, P. Leppilampi, A., Yksinään vai yhteis> toimin? >yhdessäoppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki:Yliopistopaino AIHEESEENLIITTYVÄÄMATERIAALIA

17 Diili tehtävä 1 oppitunti - 1 opintojakso luokkalaisille

18 Diili tehtävä Diilissä sovelletaan televisiosta tuttua tosielämän ongelman ratkaisua käytännön tekemisen kautta. Käytettävässä olevasta ajasta ja oppimistavoitteista riippuen Diili-ideaa voidaan soveltaa yhden oppitunnin mittaisesta minitehtävästä opintojakson laajuiseen kokonaisuuteen. Ryhmän koosta ja taitotasosta riippuen fokus tehtävässä voi olla ideoinnissa, ryhmän sisäisen toiminnan arvioinnissa, kontaktien ottamisessa koulun ulkopuolisiin toimijoihin tai käytännön myyntityössä. Määrittämällä tehtävälle mahdollisimman monta eri arvioinnin kohdetta ryhmän erilaiset osaamiset saadaan nostettua esiin. Diili lyhyesti 1. Opettaja määrittelee tehtävän ja tavoitteet sekä hankkii tarvittaessa yhteistyökumppanit. 2. Opettaja jakaa tiimit, jotka tekevät tehtävänjakonsa. Oppilaat valitsevat keskuudestaan esim. tiimi- ja markkinointijohtajan. 3. Tiimit tekevät toimintastrategiansa ja esittelevät ne opettajalle. 4. Käytännön toiminta aikataulun puitteissa. Opettaja toimii sivustaseuraajana, mutta tarvittaessa neuvoo ja tukee tiimejä. 5. Painotus käytännön tekemisessä suunnittelun sijaan. Kesto: 1 oppitunti tai teemapäivä tai koonainen opintojakso integroituna aineen sisältöön tai valinnaisaineen kurssiin Materiaalit: Ei materiaaleja, tärkeintä on suunnitella oppilaita kiinnostava tehtävä, joka oikeasti hyödyttää esim. jotain yritystä tai ratkoo olemassa olevan ongelmaa Katso lisää: Löydät eri oppilaitosten diili sovelluksia verkosta hakusanalla diili yrittäjyyskasvastus

19

20 VILLINIKKARIT OY Kauppakatu Jyväskylä Petrikki Tukiainen Tarja Nieminen Marja Heinistö

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI susilähettiläille petolähettiläille Lukijalle Tämä on Luonto-Liiton susiryhmän opetuspaketti, joka on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun 7 9-luokkalaisille ja lukiolaisten

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot