HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN"

Transkriptio

1 HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

2 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 2 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet Tutkimuksen sisältö Tutkimuskohteet Tutkimusmenetelmät ja seurantajakso Tutkimustulokset Autoilijoiden käyttäytymisen muutos Havaintoja Välkkyjen toiminnasta JOHTOPÄÄTÖKSET... 9 Liitteet Kohteiden laskentataulukot

3 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 3 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Suomessa kuolee liikenteessä vuosittain 50 ja loukkaantuu yli 600 jalankulkijaa. Kuolemista 30 prosenttia ja loukkaantumisista jopa 45 prosenttia tapahtuu suojateillä. Tilanteen syntyyn on usein vaikuttanut auton kuljettajan mielestä se, että jalankulkija on ilmaantunut huomaamatta ja yllättäen suojatielle. Näihin tilanteisiin voidaan vaikuttaa ennakoivalla ajotavalla, jolloin keskeistä on suojateiden ja etenkin jalankulkijoiden hyvä ja riittävän aikainen havaitseminen. Havainne Oy on kehittänyt suojateiden yhteyteen asennettavan vilkkuvalla LED-valolla varustetun havainnepylvään tuotenimeltä Välkky, joka toimii passiivisena heijastimena silloin kun suojatiellä tai sen läheisyydessä ei ole liikkujia aikeissa ylittää suojatietä. Jalankulkijan tai pyöräilijän saapuessa suojatien läheisyyteen, Välkky tunnistaa kulkijan ja siihen asennetut LED-valot alkavat vilkkua varoittaen autoilijoita suojatielle tulevasta kulkijasta. Samalla aktivoituvat myös kadun toisella puolella sekä mahdollisessa keskisaarekkeessa olevat Välkyt ja alkavat vilkuttaa merkkivaloa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia Välkyn pitkäaikaisia liikenneturvallisuusvaikutuksia. Tieliikennelain mukaan suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Tämän mukaisesti tutkimuksen tavoitteena on selvittää lisääkö Välkky niiden ajoneuvojen osuutta, jotka pysähtyvät tai hidastavat ja antavat esteettömän kulun jalankulkijalle Välkyn avulla pyritään pitkällä aikavälillä erityisesti lisäämään autoilijoiden kunnioitusta suojatielle lähestyvää jalankulkijaa ja nykyistä lakiin perustuvaa väistämissääntöä kohtaan. Tämän vaikutuksen mittaamisessa kuljettajan toiminnan tarkkailu on ensisijainen tutkimustapa. 2. TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ 2.1 Tutkimuskohteet Tutkimuskohteet edustavat normaaleja pää- tai kokoojakatujen liittymiä. Seuranta tehtiin pääsuunnassa eli pää-/kokoojakadun ylittävien suojateiden osalta. Valitut suojatiet edustavat tyypillisiä jalankulkijoiden vakavien onnettomuuksien riskipaikkoja. Välkyt asennettiin Espoossa seuraaviin kohteisiin: 1. Kuunkatu/Maapallonkuja, Olari 2. Nihtisilta, Kilo 3. Olarinkatu/Kuutamokatu, Olari 4. Kalevalantie/Mielikinviita, Tapiola 2.2 Tutkimusmenetelmät ja seurantajakso Kuljettajan toiminnan seurannan tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri osuus autoista antaa esteettömän kulun jalankulkijalle. Hypoteesina oli, että kuljettaja havaitsee Välkyn merkkivalojen ansiosta jalankulkijan ajoissa, jolloin hänellä on riittävästi aikaa päätöksentekoon pysäyttää ajoneuvo. Tätä päätöksentekoa tukee merkkivalojen aikaansaama efekti. Kuljettajan toiminnan seurannan avulla voidaan arvioida erityisesti, voidaanko Välkyn avulla lisätä nykyisen väistämissäännön noudattamista.

4 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 4 Tutkimus tehtiin ennen - jälkeen seurantatutkimuksena. Ennen -laskennat suoritettiin kaikissa kohteissa ilman Välkkyjä. Tiistaina laskettiin Kalevalantien ja Nihtisillan suojateiden kohdat ja torstaina Kuunkadun ja Olarinkadun suojateiden kohdat. Sää oli tiistaina poutainen ja kirkas, lämpötila astetta. Torstaina sää oli myös selkeä ja poutainen, lämpötila n. +10 astetta. Ensimmäiset jälkeen -laskennat suoritettiin viikon kahden sisällä siitä, kun Välkyt oli asennettu. Laskennat tehtiin torstaina aamupäivällä (sää pilvinen ja tihkusateinen, + 2), tiistaina iltapäivällä (sää poutainen ja selkeä, + 2 C), torstaina iltapäivällä (sää pilvinen, tihkusateinen, + 5) sekä keskiviikkona (sää pilvipoutainen + 5). Toiset jälkeen -laskennat suoritettiin noin vuoden kuluttua Välkky -havainnekapselien asennuksesta ja ensimmäisestä jälkeen mittauksesta. Toisessa jälkeen -laskennassa kohteista mukana oli enää kaksi suojatietä eli Olarin Kuunkatu ja Kilon Nihtisilta. Laskennat tehtiin Olarin Kuunkadulla torstaina (sää pilvinen, + 10 C) ja Kilon Nihtisillassa torstaina (sää poutainen, C). Laskennat suoritettiin samoina kellonaikoina kuin aikaisemmat laskennat. Tutkittavissa kohteissa laskettiin kaikki moottoriajoneuvot, jotka jalankulkijan odottaessa hidastivat tai pysähtyivät ennen suojatietä sekä pysähtymättä ajavien ajoneuvojen määrät ennen ja jälkeen -tilanteissa. 3. TUTKIMUSTULOKSET Kohteissa laskettiin kaikki suojatietä lähestyvät ajoneuvot silloin, kun suojatien laidassa oli odottamassa jalankulkija/jalankulkijoita tai polkupyörää taluttavia henkilöitä. Laskettavista ajoneuvoista pyrittiin erottelemaan ne ajoneuvot, jotka hidastivat siten, että jalankulkijat pääsivät rauhassa ylittämään suojatien sekä ne ajoneuvot, jotka pysähtyivät suojatien eteen, jotta jalankulkija pääsee ylittämään suojatien. Käytännössä tässä erottelussa oli ongelmia niissä kohteissa (Kalevalantie/Mielikinviita ja Kuunkatu/Maapallonkuja), joissa liikennemäärät olivat suuret ja liikennevirtaan syntyi jonomuodostelmia. Laskentatuloksista jonossa odottavat jätettiin pois. Olarin Olarinkatu - Kuutamokatu kohteessa eikä Tapiolan Kalevalantie Mielikinviita kohteissa ei suoritettu toista jälkeen -laskentaa. Tulokset on aluksi esitetty kohteittain ja sitten yhteisesti taulukon muotoisesti. Kohde: Kuunkatu Maapallonkuja, Olari Kuunkadun suojatiellä tilanteita oli ennen -laskennassa 604 kpl ja ensimmäisessä jälkeen -laskennassa 480 kpl ja toisessa jälkeen -laskennassa 534 kpl eli tilanteiden määrä vaihteli kohteessa. Sää vaikuttaa todennäköisesti jonkin verran jalankulkijoiden määriin: ennen tilanteessa oli selkeä, poutainen, selkeä ja melko lämmin sää, ensimmäisessä jälkeen -laskennassa sää oli pilvinen ja lämpötila + 5 astetta, toisessa jälkeen -laskennassa sää oli yhtä lämmin kuin ennen -laskennassa, mutta pilvinen. Kuunkadulla ajoneuvoliikenteen nopeudet ovat nopeusrajoituksesta (30 km/h) ja keskustamaisesta ympäristöstä johtuen alhaiset. Ennen -seurannassa 35 % (n=209) autoilijoista väisti eli antoi jalankulkijalle tietä, ensimmäisessä jälkeen -seurannassa väistäneiden autoilijoiden osuus oli 50 % (n=239) ja jälkeen laskennassa 54 % autoilijoista väisti jalankulkijaa (n=289). Hidastamalla tietä antaneiden osuus pysyi ensin samana (14 % 14 %), mutta toisessa jälkeen -laskennassa hidastaneiden osuus nousi 23 %. Pysähtymällä tietä antaneiden osuus nousi ensin merkittävästi; 21 % 36 %. Toisessa vaiheessa pysähtyneiden osuus oli 31 %. Kokonaisuudessaan tietä antaneiden autoilijoiden osuus oli ennen tilanteessa 35

5 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 5 %, kuukausi laitteiden asennuksen jälkeen 50 % ja vuosi asennusten jälkeen 54 %. Eli väistäneiden autoilijoiden osuus kasvoi vuoden aikana 19 %. Olarin Kuunkadulla suojatietä ylittävien tilanne siis parani selvästi. Kohde: Nihtisilta, Kilo Nihtisillan suojatien kohdalla on varsinkin ruuhka-aikoina hyvin vilkas liikenne, ja suojatien sijainti on sellainen, että sen huomiointi on mm. läheisten liittymien ja liikennevalojen vuoksi jonkin verran hankalaa. Nihtisillan suojatie on keskisaarekkeellinen suojatie, jonka kohdalla on neljä ajokaistaa, kaksi ajokaistaa/ajosuunta. Suojatietä ylittävien on oltava erityisen tarkkoja suurten liikennemäärien ja kahden ajokaistan ylitystarpeen vuoksi. Kohteessa sattui laskenta-ajankohtina useampia tilanteita, joissa toiselle ajokaistalle, suojatien eteen pysähtyneen auton ohitti pysähtymättä useampi ajoneuvo ja aiheutti suuren vaaran suojatietä ylittämään lähteneelle jalankulkijalle. Nihtisillan suojatiellä jalankulkijan ja auton kohtaamistilanteita oli ennen -seurannan aikana 749 kappaletta, ensimmäisen jälkeen -seurannan aikana 861 kappaletta ja toisen jälkeen -seurannan aikana 842 kappaletta. Liikenne oli aika ajoin jonoutunutta mm. suojatien lähistöllä olevista liikennevaloista johtuen. Jonossa olleiden osuus lasketuista ajoneuvoista oli ennen -seurannan aikaan 3 prosenttia ja jälkeen -seurantojen aikaan noin 5 prosenttia. Jonoutuneet autot jätettiin pois laskentatuloksista samoin kuin Kalevalantien laskentatuloksista. Ennen -seurannan aikana 18 prosenttia (n=209) autoilijoista antoi tietä jalankulkijalle, ensimmäisen jälkeen seurannan aikana 21 % prosenttia (n=239) ja toisen jälkeen seurannan aikana 38 % (n=289) eli väistämällä tietä antavien autoilijoiden määrä nousi ensimmäisen kuukauden aikana 3 %, mutta vuoden jälkeen jo 20 %. Seurannassa hidastamalla tietä antaneiden osuus nousi ensin selvästi (10 % 18 %) mutta laski sitten vuoden jälkeen jonkin verran (18 % 6 %). Sen sijaan pysähtymällä tietä antaneiden osuus laski aluksi(7 % 3 %), mutta nousi vuoden aikana selvästi (3 % 25 %). Kokonaistilanne parani siis selvästi Nihtisillan suojatien kohdalla. Suojatietä ylittämään lähteviä väisti ennen -tilanteessa 18 % autoilijoista, kuukausi Välkkyjen asentamisen jälkeen 21 %. Mutta vuosi laitteiden asentamisen jälkeen jo 38 % autoilijoista väisti suojatietä ylittämään lähteviä. Väistäneiden autoilijoiden osuus kasvoi vuoden aikana 20 %. Kohde: Olarinkatu Kuutamokatu, Olari Olarinkadulla tilanteita, joissa jalankulkija tai polkupyörää taluttava henkilö ja moottoriajoneuvo sattuivat suojatien kohdalle yhtä aikaa, oli ennen -laskennassa (n=109 kpl) selvästi enemmän kuin jälkeen -laskennassa (n=64 kpl). Tilanteeseen vaikutti todennäköisesti ratkaisevasti säätilanne, joka jälkeen -laskennan aikana oli selvästi kylmempi ja pilvisempi. Olarinkadun suojatien kohdalla sekä jalankulkijoita että autoilijoita oli seurantojen aikana melko vähän. Ennen -seurannassa autoilija väisti eli antoi jalankulkijalle tietä 19 tapauksessa eli noin 17 % kaikista tilanteista (n=109), ja jälkeen -seurannassa 18 tapauksessa eli 28 % tilanteita (n=64). Sekä hidastaneiden osuus (7 % 14 %) että pysähtyneiden osuus (10 % 17 %) nousi selvästi Välkkyjen asentamisen jälkeen, mikä lisää suojatietä ylittävän turvallisuutta. Kohteessa ei tehty toista jälkeen laskentaa. Kohde: Kalevalantie Mielikinviita, Tapiola Kalevalantiellä ennen - ja jälkeen -tilanteita oli lähes yhtä paljon (ne=758 ja nj=730), vaikka sää toisella laskentakerralla oli selvästi huonompi. Paikka on kuitenkin sellainen, jossa työ- ja opiskelupaikkoja sekä asutusta on lähellä varsin paljon. Eli joka tapaukses-

6 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 6 sa kuljetaan jalkaisin paljon säästä riippumatta. Liikennemäärä kaiken kaikkiaan on suuri ja ruuhka-aikoina syntyy jonoja. Jonoutuneet autot jätettiin pois laskentatuloksista. Ennen -seurannan aikana kohteessa liikkui runsaasti jalankulkijoita, joiden toimintaja/tai havainnointikyky oli alentunut (näkö- tai liikuntarajoitteinen). Jälkeen -seurannan aikana vastaavaa havaintoa ei tehty. Ennen -seurannan aikana autoilija väisti eli antoi tietä jalankulkijalle tai polkupyörää taluttaneelle 166 tapauksessa, eli 23 % tilanteita ja jälkeen seurannan aikana 243 tapauksessa, eli 32 %. Suojatietä ylittämään lähtevät huomioitiin siis Välkkyjen asentamisen jälkeen selvästi paremmin. Kalevalantien kohteessa ennen -seurannassa ei eritelty hidastavia ja kokonaan pysähtyneitä ajoneuvoja, vaan laskettiin jalankulkijaa tai polkupyörää taluttavaa väistäneet ajoneuvot. Jälkeen -seurannassa hidastaneita ja tietä antaneita oli 167 ajoneuvoa eli 22 % ja pysähtyneitä ajoneuvoja oli 10 %. Kohteessa ei tehty toista jälkeen -laskentaa. 3.1 Autoilijoiden käyttäytymisen muutos Autoilijoiden käyttäytyminen erosi melko paljon kohteittain. Olarin keskustassa Kuunkadun suojatiellä autoilijat antoivat hyvin tietä suojatien reunassa odottaville, kun taas Olarinkadun hiljaisella suojatiellä sekä Nihtisillan runsaan liikennemäärän suojatiellä tietä annettiin huonommin sekä ennen että jälkeen -tilanteissa. Ennen -seurannan aikana väistäneiden osuus vaihteli % ja jälkeen -seurannoissa %, määrän kasvu oli kohteesta riippuen ensimmäisessä jälkeen -seurannassa 3 15 % ja toisessa jälkeen -seurannassa %. Hidastamalla tietä antavien osuus vaihteli ennen -laskennassa % ja jälkeen -laskennoissa 6 23 %, hidastaneiden osuuden muutos oli kohteesta riippuen -4-8 %. Pysähtymällä tietä antavien autoilijoiden osuus vaihteli ennen -laskennassa 7-21 % ja jälkeen - laskennoissa 3 36 %, muutosta kohteesta riippuen -4 % - 25 %. Taulukko 1. Tarkasteltaessa muutoksia kellonajoittain; aamupäivä, keskipäivä ja iltapäivä, niin Kuunkadulla väistettiin suojatietä ylittämään lähteviä ennen -tilanteessa melko tasaisesti kaikkina ajankohtina. Kuukausi laitteiden asentamisen jälkeen yli puolet autoilijoista väisti jalankulkijoita sekä keskipäivällä että iltapäivällä. Vuosi Välkkyjen asentamisen jälkeen paras tilanne oli aamulla, jolloin 62 % autoilijoista väisti suojatietä ylittämään lähteviä. Kokonaisuudessa muutos (ennen 2. jälkeen -laskenta) oli suurin, 32 %, aamutunteina klo Taulukossa 2 on esitetty Kuunkadun laskentatulokset kellonajoittain. Nihtisillassa autoilijat väistivät suojatietä ylittämään lähteviä iltapäivän tunteina, klo kaikkina laskentakertoina. Iltapäivällä kulkijoiden määrät olivat myös suurimmat, joten väistämisen vaikutuskin oli suurin. Kuukausi laitteiden asentamisen jälkeen käyttäytymisen muutos oli vielä pientä; väistäneiden osuus oli kellonajasta riippuen %, ja muutos ennen -tilanteeseen 2-5 %. Vuosi Välkkyjen asentamisen jälkeen väistäneiden autoilijoiden osuus oli noussut % ja muutos ennen -tilanteeseen oli jo selkeä eli %. Taulukossa 3 on esitetty Nihtisillan laskentatulokset kellonajoittain. Parhaiten suojatietä ylittäviä kunnioitettiin Olarin Kuunkadulla sekä ennen että jälkeen tilanteissa.

7 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 7 Kohde Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KUUNKATU tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 15 % % 19 % hidastaneet % % 0 % % 10 % pysähtyneet % % 15 % % 10 % NIHTISILTA tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 3 % % 21 % hidastaneet % % 8 % 54 6 % -4 % pysähtyneet 55 7 % 26 3 % -4 % % 25 % OLARINKATU tilanteita ei laskettu kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 11 % hidastaneet 8 7 % 9 14 % 7 % pysähtyneet % 9 14 % 4 % KALEVALANTIE tilanteita, ei laskettu kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 9 % hidastaneet ei eritelty pysähtyneet ei eritelty Taulukko 1: Jalankulkijalle hidastamalla tai pysähtymällä eli väistämällä tietä antaneiden autoilijoiden osuudet eri seurantakohteissa ennen ja jälkeen Välkkylaitteiden asentamisen. KUUNKATU Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KLO710 tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 11 % % 32 % hidastaneet % % 3 % % 14 % pysähtyneet % % 8 % % 18 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 18 % % 17 % hidastaneet % % -3 % % 10 % pysähtyneet % % 21 % % 8 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 16 % % 15 % hidastaneet % % 1 % % 8 % pysähtyneet % % 15 % % 6 % Taulukko 2: Kuunkadun laskentatulokset ennen ja jälkeen -laskennoissa kellonajoittain.

8 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 8 NIHTISILTA Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KLO710 tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 2 % % 13 % hidastaneet 21 7 % % 11 % 26 8 % 0 % pysähtyneet % 2 1 % -9 % % 13 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet 9 7 % % 5 % % 15 % hidastaneet 3 2 % % 9 % % 9 % pysähtyneet 6 5 % 1 1 % -4 % % 6 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 2 % % 27 % hidastaneet % % 5 % 12 3 % -12 % pysähtyneet % 23 7 % -4 % % 39 % Taulukko 3: Nihtisillan laskentatulokset ennen ja jälkeen -laskennoissa kellonajoittain. 3.2 Havaintoja Välkkyjen toiminnasta Ensimmäisellä laskentakerralla mm. Kalevalantien Välkkyjen säädöt eivät koko ajan olleet kohdallaan, sillä laitteet eivät aina rekisteröineet jalankulkijaa oikein. Välkky saattoi lopettaa toiminnan 15 sekunnin päästä aloittamisesta, vaikka jalankulkijoita oli vielä tulossa peräkkäin suojatielle. Tämä johtuu siitä, että Välkky ei reagoi toiseen liikkeeseen sillä aikaa kun se vilkkuu. Nihtisillassa huomattiin kaikilla laskentakerroilla, että keskisaarekkeeseen odottamaan jääviä jalankulkijoita Välkyt eivät enää havainneet heidän lähtiessä ylittämään katua (Välkyt eivät olleet siis toiminnassa keskisaarekkeessa). Uutta kapeammalle sektorille havainnoivaa liiketunnistinta ollaan kokeilemassa. Nihtisillassa sekä Olarin Kuunkadulla huomattiin Välkyn toiminnassa ongelmia silloin, kun jalankulkija tuli suojatien viereen aivan havainnepylvään läheltä. Välkyt eivät alkaneet toimia. Jos jalankulkija esim. koiran kanssa jäi odottamaan suojatien kohdalle, mutta yli metrin kadun reunasta poispäin, Välkyt eivät alkaneet toimia hänen aloittaessa kadun ylityksen. Marraskuussa 2011 tätä ongelmaa ei enää havaittu. Se miten autoilijat antoivat tietä suojatietä ylittäville eri ajankohtina (aamu, keskipäivä, iltapäivä) vaihteli kohteittain, joten yleistävää johtopäätöstä ajankohdan vaikutuksesta ei voida tehdä.

9 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 9 4. JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikissa kohteissa Välkyt näyttivät kasvattaneen niiden autoilijoiden määrää ja osuutta, jotka antoivat tietä jalankulkijalle joko hidastamalla ennen suojatietä tai pysähtymällä sen eteen. Välkkyjen vaikutus oli positiivinen ja suojatien ylitystä odottavat huomioitiin aikaisempaa paremmin. Tämän tutkimuksen ja näiden suojatiekohteiden seurantatulosten perusteella kävi ilmi, että jalankulkijalle tietä antavien autoilijoiden osuus oli kuukausi Välkkyjen asentamisen jälkeen keskimäärin noin 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin ennen -tilanteessa (muutoksen vaihteluväli 3 15 %). Yksi vuosi laitteiden asentamisen jälkeen suojatietä ylittämään lähteville jalankulkijoille tietä antavien autoilijoiden osuus nousi n. 20 prosenttiyksikköä (muutoksen vaihteluväli %) ennen -tilanteeseen verrattuna, osuus siis kaksinkertaistui vuoden aikana. Väistäneiden autoilijoiden määrä vaihteli vuoden jälkeen %, kun väistävien autoilijoiden määrä oli ennen Välkkyjen asentamista %. Muutokset olivat positiivisia ja niitä voidaan pitää tutkimuskohteissa erittäin hyvinä sekä jalankulkijoiden tai polkupyörää taluttavien turvallisuutta lisäävinä. Eri kellonaikoina tapahtuneet muutokset olivat kohdekohtaisia eikä niistä voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä.

10 Liite1/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpätila: Selkeäpoutainen~10astettta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 3henkilöauto YHT.3kpl 3henkilöauto YHT.3kpl henkilöauto 1bussi YHT.10kpl 7henkilöauto 1bussi YHT.8kpl 2henkilöauto, 3X)henkilöauto 1mopo YHT.5kpl+1mopo 13henkilöauto 1bussi 2kuormaauto YHT.16kpl 2henkilöauto 1bussi YHT.3kpl 1ambulanssi 1kuormaauto 5bussi 25henkilöauto 3X)henkilöauto YHT.35kpl 43henkilöauto 3bussi 2kuormaauto 1mopo YHT.48kpl+1mopo 24henkilöauto 2bussi 2kuormaauto 1mopo YHT.28kpl+1mopo Yhteensä mopo 111+2mopo

11 Liite1/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Selkeäpoutainen~10astettta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat henkilöauto 1kuormaauto YHT.14kpl 16henkilöauto YHT.16kpl 13henkilöauto 1taksi 1mopo YHT.14kpl+1mopo 10henkilöauto 1mopo YHT.10kpl+1mopo 2henkilöauto YHT.2kpl 1henkilöauto YHT.1kpl TAUKO 7henkilöauto 1bussi YHT.8kpl 13henkilöauto 1X)henkilöauto 2bussi YHT.16kpl 26henkilöauto 1X)henkilöauto 2bussi 1taksi YHT.30kpl 41henkilöauto 2bussi 2taksi 1pakettiauto 1mopo YHT.46kpl+1mopo 33henkilöauto 2bussi 1kuormaauto 1taksi YHT.37kpl 45henkilöauto 5bussi 1X)bussi 1ambulanssi 3mopo 2moottoripyörä YHT.52kpl+5mp 109henkilöauto 8bussi 8mopo 1X)mopo YHT.117kpl+9mopo 52henkilöauto 7bussi 1roskaauto 1pakettiauto 1mopo YHT.61kpl+1mopo Yhteensä 54+2mopo mopo mopo+2moottoripyörä Kaikki yhteensä 75+2mopo mopo mopo+2mp yht.604

12 Liite1/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin5astettta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 5autoa YHT.5kpl 4autoa YHT.4kpl 1bussi 4autoa YHT.5kpl 89 12autoa YHT.12kpl 15autoa YHT.15kpl 3bussia 3taksia 37autoa YHT.43kpl 910 6autoa YHT.6kpl 2kuormaautoa 1bussi 7autoa YHT.10kpl 26autoa YHT.26kpl Yhteensä 23kpl 29kpl 74kpl

13 Liite1/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin5astettta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat autoa YHT.12kpl 1bussi 1taksi 11autoa YHT.13kpl 2bussia 16autoa YHT.18kpl bussi 8autoa YHT.9kpl 12autoa YHT.12kpl TAUKO 2bussia 31autoa YHT.33kpl 48autoa YHT.48kpl 5bussia 2taksia 31autoa YHT.38kpl 10bussia 1taksi 41autoa YHT.52kpl autoa YHT.12kpl 1bussi 1taksi 46autoa YHT.48kpl 5bussia 54autoa YHT.59kpl Yhteensä 45kpl 142kpl 167kpl Kaikki yhteensä 68kpl 171kpl 241kpl yht.480

14 Liite1/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin10astetta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 3autoa YHT.3kpl 7autoa YHT.7kpl 17autoa YHT.17kpl 89 10autoa YHT.10kpl 26autoa YHT.26kpl 2bussia 15autoa YHT.17kpl autoa YHT.22kpl 1kuormaauto 1bussi 6autoa YHT.8kpl 1bussi 11autoa YHT.12kpl Yhteensä 35kpl 41kpl 46kpl

15 Liite1/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin10astetta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat autoa YHT.17kpl 1bussi 1traktori 9autoa YHT.11kpl 3kuormaautoa 4bussia 19autoa YHT.26kpl bussi 21autoa YHT.22kpl 1bussi 19autoa YHT.20kpl 2bussia 1taksi 3mopoa 28autoa YHT.34kpl autoa YHT.20kpl TAUKO 1bussi 57autoa YHT.58kpl 8bussia 56autoa YHT.64kpl bussia 28autoa YHT.31kpl 1bussi 1taksi 32autoa YHT.34kpl 3bussia 1mopo 71autoa YHT.75kpl Yhteensä 90kpl 123kpl 199kpl Kaikki yhteensä 125kpl 164kpl 245kpl

16 Liite2/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvetöntaivas,n610astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:2 Keskisaarekkeelta:2 Keskisaarekkeelta:1 89 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:10,joista2tuli jonossa =11eijonossa Keskisaarekkeelta:2 Ajoradanreunasta:10,joistayksioli bussi Keskisaarekkeelta:11,joista2 jonossa=9 yht.19 Ajoradanreunasta:2 Keskisaarekkeelta:9,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:55,joistayksiajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohi Keskisaarekkeelta:56 Eieritelty:1 Ajoradanreunasta:62 Keskisaarekkeelta: Keskisaarekkeelta:3 Ajoradanreunasta:6 Keskisaarekkeelta:7 Yhteensä 18(20,2jonossa) 3 29(32,jonossa3) 240

17 Liite2/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvetöntaivas,n610astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Keskisaarekkeelta:2 Ajoradanreunasta:3,joistayhdessä tapauksessatoinenkaista jonoutunut(suojatieneteen pysähtynytautotoisellakaistalla) Ajoradanreunasta:26 Keskisaarekkeelta: Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:1,autooli tulossavaloihin Keskisaarekkeelta:2,joistatoinenoli bussi TAUKO Ajoradanreunasta:12 Keskisaarekkeelta:19,joista3 jonossa Eieritelty:1 yht.29 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:18,joista3 jonossa yht.25 Ajoradanreunasta:6,joista2 jonossa Keskisaarekkeelta:7,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:5,joista2 jonossa Keskisaarekkeelta:8,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:37 Keskisaarekkeelta:30 Ajoradanreunasta:111,joista4ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohija1olijonossa Keskisaarekkeelta:54,joistayksi pysähtyisuojatielle,3jonossaja2ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohi Eieritelty:17 yht.178 Ajoradanreunasta:46 Keskisaarekkeelta:41,joista2ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohija1olijonossa yht.86 Yhteensä 57(63,6jonossa) 26(32,6jonossa) 376(381,5jonossa) Kaikki yhteensä

18 Liite2/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvinen,n5astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:21 Ajoradanreunasta:2,joista1 jonossa Ajoradanreunasta:50 Keskisaarekkeelta:66,joista1jonossa yht Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:21 Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:65 Keskisaarekkeelta:99 yht Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:4 yht.14 Yhteensä 66 2(1jonossa) 293(1jonossa)

19 Liite2/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvinen,n5astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Keskisaarekkeelta:4,joista1 jonossa yht.3 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:23 Keskisaarekkeelta: Ajoradanreunasta:5,yksijkjuoksi Keskisaarekkeelta:8 yht.13 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:67 Keskisaarekkeelta:17 TAUKO Ajoradanreunasta:33,joista12oli jonossa Keskisaarekkeelta:36,joista12oli jonossa yht.45 Ajoradanreunasta:22,joista11oli jonossa Keskisaarekkeelta:23,joista7oli jonossa yht.27 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:11 Ajoradanreunasta:6 Keskisaarekkeelta:3 Ajoradanreunasta:117 Keskisaarekkeelta:49 Ajoradanreunasta:49 Keskisaarekkeelta:41 Yhteensä 88(43jonossa) Kaikki yhteensä

20 Liite2/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Poutainen,n.5astetta(aamulla3astetta) Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:9 YHT.12 Ajoradanreunasta:9 Keskisaarekkeelta:21 YHT.30 Ajoradanreunasta:55 Keskisaarekkeelta:34 YHT Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:3 YHT.6 Ajoradanreunasta:15 Keskisaarekkeelta:25 YHT.40 Ajoradanreunasta:74 Keskisaarekkeelta:35 YHT Ajoradanreunasta:1 Keskisaarekkeelta:7 YHT.8 Ajoradanreunasta:1 Keskisaarekkeelta:6 YHT.7 Ajoradanreunasta:14 Keskisaarekkeelta:27 YHT.41 Yhteensä

21 Liite2/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Poutainen,n5astetta(aamulla3astetta) Havainnoitsija: MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:2 YHT.5 Keskisaarekkeelta:3 YHT.3 Ajoradanreunasta:14 Keskisaarekkeelta:12 YHT Ajoradanreunasta:4 Keskisaarekkeelta:7 YHT.11 TAUKO Ajoradanreunasta:4 Keskisaarekkeelta:9 YHT.13 Ajoradanreunasta:57 Keskisaarekkeelta:25 YHT Keskisaarekkeelta:8 YHT.8 Ajoradanreunasta:59 Keskisaarekkeelta:40 YHT.99 Ajoradanreunasta:40 Keskisaarekkeelta:67 YHT Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:1 YHT.4 Ajoradanreunasta:42 Keskisaarekkeelta:35 YHT.77 Ajoradanreunasta:35 Keskisaarekkeelta:30 YHT.65 Yhteensä Kaikki yhteensä

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS SISÄLTÖ: ENNAKOIVA AJOTAPA...4 Ennakoi pidä pelivaraa...4 Jos pelivara käy vähiin...4 Jos pelivaraa ei enää ole...4 Näin saat itsellesi pelivaraa...4 MOPO...6 Mopon määritelmä...6

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Törmäysvaimentimen käytön hyödyllisyys liikenne- ja työturvallisuuden näkökulmasta

Törmäysvaimentimen käytön hyödyllisyys liikenne- ja työturvallisuuden näkökulmasta 2013 MERVI HARJU MIRA PENTTINEN ANTTI LAINE Törmäysvaimentimen käytön hyödyllisyys liikenne- ja työturvallisuuden näkökulmasta TIEMERKINTÄ- JA VALAISTUSURAKAT Mervi Harju, Mira Penttinen, Antti Laine

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Väylät & Liikenne 2004 - Jyväskylä Paviljonki 13.-14.10.2004 Heikki Summala, Helsingin yliopisto Päivi Nuutinen, Tiehallinto KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Tiehallinnossa on ollut

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä

Mopon paikka liikenneympäristössä 1 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 1/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Reijo Vaarala Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? 1 MOOTTORIPYÖRÄILY SUOMESSA > > > > > 2 MOOTTORIPYÖRÄKANTA ON LÄHES KOLMINKERTAISTUNUT 2000-LUVUN AIKANA Vuonna 2000 noin 90 000 moottoripyörää

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu 22 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä RIIKKA RAJAMÄKI SALLA SALENIUS Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu Riikka Rajamäki, Salla Salenius Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Pyhtään kunta Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012 Tutkimusraportti Tero Ilomäki & Petri Parkko 30.11.2012 Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 5 2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 4 2014 Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 Huomiovarkaat liikenteessä s. 16 Katseen ollessa pois tiestä yli kaksi sekuntia, onnettomuuriski kolminkertaistuu.

Lisätiedot

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto Antero Olli Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto 1. Johdanto Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus, jolla pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan osallistuminen liikenteeseen silloin, kun

Lisätiedot