HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN"

Transkriptio

1 HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

2 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 2 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet Tutkimuksen sisältö Tutkimuskohteet Tutkimusmenetelmät ja seurantajakso Tutkimustulokset Autoilijoiden käyttäytymisen muutos Havaintoja Välkkyjen toiminnasta JOHTOPÄÄTÖKSET... 9 Liitteet Kohteiden laskentataulukot

3 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 3 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Suomessa kuolee liikenteessä vuosittain 50 ja loukkaantuu yli 600 jalankulkijaa. Kuolemista 30 prosenttia ja loukkaantumisista jopa 45 prosenttia tapahtuu suojateillä. Tilanteen syntyyn on usein vaikuttanut auton kuljettajan mielestä se, että jalankulkija on ilmaantunut huomaamatta ja yllättäen suojatielle. Näihin tilanteisiin voidaan vaikuttaa ennakoivalla ajotavalla, jolloin keskeistä on suojateiden ja etenkin jalankulkijoiden hyvä ja riittävän aikainen havaitseminen. Havainne Oy on kehittänyt suojateiden yhteyteen asennettavan vilkkuvalla LED-valolla varustetun havainnepylvään tuotenimeltä Välkky, joka toimii passiivisena heijastimena silloin kun suojatiellä tai sen läheisyydessä ei ole liikkujia aikeissa ylittää suojatietä. Jalankulkijan tai pyöräilijän saapuessa suojatien läheisyyteen, Välkky tunnistaa kulkijan ja siihen asennetut LED-valot alkavat vilkkua varoittaen autoilijoita suojatielle tulevasta kulkijasta. Samalla aktivoituvat myös kadun toisella puolella sekä mahdollisessa keskisaarekkeessa olevat Välkyt ja alkavat vilkuttaa merkkivaloa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia Välkyn pitkäaikaisia liikenneturvallisuusvaikutuksia. Tieliikennelain mukaan suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Tämän mukaisesti tutkimuksen tavoitteena on selvittää lisääkö Välkky niiden ajoneuvojen osuutta, jotka pysähtyvät tai hidastavat ja antavat esteettömän kulun jalankulkijalle Välkyn avulla pyritään pitkällä aikavälillä erityisesti lisäämään autoilijoiden kunnioitusta suojatielle lähestyvää jalankulkijaa ja nykyistä lakiin perustuvaa väistämissääntöä kohtaan. Tämän vaikutuksen mittaamisessa kuljettajan toiminnan tarkkailu on ensisijainen tutkimustapa. 2. TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ 2.1 Tutkimuskohteet Tutkimuskohteet edustavat normaaleja pää- tai kokoojakatujen liittymiä. Seuranta tehtiin pääsuunnassa eli pää-/kokoojakadun ylittävien suojateiden osalta. Valitut suojatiet edustavat tyypillisiä jalankulkijoiden vakavien onnettomuuksien riskipaikkoja. Välkyt asennettiin Espoossa seuraaviin kohteisiin: 1. Kuunkatu/Maapallonkuja, Olari 2. Nihtisilta, Kilo 3. Olarinkatu/Kuutamokatu, Olari 4. Kalevalantie/Mielikinviita, Tapiola 2.2 Tutkimusmenetelmät ja seurantajakso Kuljettajan toiminnan seurannan tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri osuus autoista antaa esteettömän kulun jalankulkijalle. Hypoteesina oli, että kuljettaja havaitsee Välkyn merkkivalojen ansiosta jalankulkijan ajoissa, jolloin hänellä on riittävästi aikaa päätöksentekoon pysäyttää ajoneuvo. Tätä päätöksentekoa tukee merkkivalojen aikaansaama efekti. Kuljettajan toiminnan seurannan avulla voidaan arvioida erityisesti, voidaanko Välkyn avulla lisätä nykyisen väistämissäännön noudattamista.

4 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 4 Tutkimus tehtiin ennen - jälkeen seurantatutkimuksena. Ennen -laskennat suoritettiin kaikissa kohteissa ilman Välkkyjä. Tiistaina laskettiin Kalevalantien ja Nihtisillan suojateiden kohdat ja torstaina Kuunkadun ja Olarinkadun suojateiden kohdat. Sää oli tiistaina poutainen ja kirkas, lämpötila astetta. Torstaina sää oli myös selkeä ja poutainen, lämpötila n. +10 astetta. Ensimmäiset jälkeen -laskennat suoritettiin viikon kahden sisällä siitä, kun Välkyt oli asennettu. Laskennat tehtiin torstaina aamupäivällä (sää pilvinen ja tihkusateinen, + 2), tiistaina iltapäivällä (sää poutainen ja selkeä, + 2 C), torstaina iltapäivällä (sää pilvinen, tihkusateinen, + 5) sekä keskiviikkona (sää pilvipoutainen + 5). Toiset jälkeen -laskennat suoritettiin noin vuoden kuluttua Välkky -havainnekapselien asennuksesta ja ensimmäisestä jälkeen mittauksesta. Toisessa jälkeen -laskennassa kohteista mukana oli enää kaksi suojatietä eli Olarin Kuunkatu ja Kilon Nihtisilta. Laskennat tehtiin Olarin Kuunkadulla torstaina (sää pilvinen, + 10 C) ja Kilon Nihtisillassa torstaina (sää poutainen, C). Laskennat suoritettiin samoina kellonaikoina kuin aikaisemmat laskennat. Tutkittavissa kohteissa laskettiin kaikki moottoriajoneuvot, jotka jalankulkijan odottaessa hidastivat tai pysähtyivät ennen suojatietä sekä pysähtymättä ajavien ajoneuvojen määrät ennen ja jälkeen -tilanteissa. 3. TUTKIMUSTULOKSET Kohteissa laskettiin kaikki suojatietä lähestyvät ajoneuvot silloin, kun suojatien laidassa oli odottamassa jalankulkija/jalankulkijoita tai polkupyörää taluttavia henkilöitä. Laskettavista ajoneuvoista pyrittiin erottelemaan ne ajoneuvot, jotka hidastivat siten, että jalankulkijat pääsivät rauhassa ylittämään suojatien sekä ne ajoneuvot, jotka pysähtyivät suojatien eteen, jotta jalankulkija pääsee ylittämään suojatien. Käytännössä tässä erottelussa oli ongelmia niissä kohteissa (Kalevalantie/Mielikinviita ja Kuunkatu/Maapallonkuja), joissa liikennemäärät olivat suuret ja liikennevirtaan syntyi jonomuodostelmia. Laskentatuloksista jonossa odottavat jätettiin pois. Olarin Olarinkatu - Kuutamokatu kohteessa eikä Tapiolan Kalevalantie Mielikinviita kohteissa ei suoritettu toista jälkeen -laskentaa. Tulokset on aluksi esitetty kohteittain ja sitten yhteisesti taulukon muotoisesti. Kohde: Kuunkatu Maapallonkuja, Olari Kuunkadun suojatiellä tilanteita oli ennen -laskennassa 604 kpl ja ensimmäisessä jälkeen -laskennassa 480 kpl ja toisessa jälkeen -laskennassa 534 kpl eli tilanteiden määrä vaihteli kohteessa. Sää vaikuttaa todennäköisesti jonkin verran jalankulkijoiden määriin: ennen tilanteessa oli selkeä, poutainen, selkeä ja melko lämmin sää, ensimmäisessä jälkeen -laskennassa sää oli pilvinen ja lämpötila + 5 astetta, toisessa jälkeen -laskennassa sää oli yhtä lämmin kuin ennen -laskennassa, mutta pilvinen. Kuunkadulla ajoneuvoliikenteen nopeudet ovat nopeusrajoituksesta (30 km/h) ja keskustamaisesta ympäristöstä johtuen alhaiset. Ennen -seurannassa 35 % (n=209) autoilijoista väisti eli antoi jalankulkijalle tietä, ensimmäisessä jälkeen -seurannassa väistäneiden autoilijoiden osuus oli 50 % (n=239) ja jälkeen laskennassa 54 % autoilijoista väisti jalankulkijaa (n=289). Hidastamalla tietä antaneiden osuus pysyi ensin samana (14 % 14 %), mutta toisessa jälkeen -laskennassa hidastaneiden osuus nousi 23 %. Pysähtymällä tietä antaneiden osuus nousi ensin merkittävästi; 21 % 36 %. Toisessa vaiheessa pysähtyneiden osuus oli 31 %. Kokonaisuudessaan tietä antaneiden autoilijoiden osuus oli ennen tilanteessa 35

5 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 5 %, kuukausi laitteiden asennuksen jälkeen 50 % ja vuosi asennusten jälkeen 54 %. Eli väistäneiden autoilijoiden osuus kasvoi vuoden aikana 19 %. Olarin Kuunkadulla suojatietä ylittävien tilanne siis parani selvästi. Kohde: Nihtisilta, Kilo Nihtisillan suojatien kohdalla on varsinkin ruuhka-aikoina hyvin vilkas liikenne, ja suojatien sijainti on sellainen, että sen huomiointi on mm. läheisten liittymien ja liikennevalojen vuoksi jonkin verran hankalaa. Nihtisillan suojatie on keskisaarekkeellinen suojatie, jonka kohdalla on neljä ajokaistaa, kaksi ajokaistaa/ajosuunta. Suojatietä ylittävien on oltava erityisen tarkkoja suurten liikennemäärien ja kahden ajokaistan ylitystarpeen vuoksi. Kohteessa sattui laskenta-ajankohtina useampia tilanteita, joissa toiselle ajokaistalle, suojatien eteen pysähtyneen auton ohitti pysähtymättä useampi ajoneuvo ja aiheutti suuren vaaran suojatietä ylittämään lähteneelle jalankulkijalle. Nihtisillan suojatiellä jalankulkijan ja auton kohtaamistilanteita oli ennen -seurannan aikana 749 kappaletta, ensimmäisen jälkeen -seurannan aikana 861 kappaletta ja toisen jälkeen -seurannan aikana 842 kappaletta. Liikenne oli aika ajoin jonoutunutta mm. suojatien lähistöllä olevista liikennevaloista johtuen. Jonossa olleiden osuus lasketuista ajoneuvoista oli ennen -seurannan aikaan 3 prosenttia ja jälkeen -seurantojen aikaan noin 5 prosenttia. Jonoutuneet autot jätettiin pois laskentatuloksista samoin kuin Kalevalantien laskentatuloksista. Ennen -seurannan aikana 18 prosenttia (n=209) autoilijoista antoi tietä jalankulkijalle, ensimmäisen jälkeen seurannan aikana 21 % prosenttia (n=239) ja toisen jälkeen seurannan aikana 38 % (n=289) eli väistämällä tietä antavien autoilijoiden määrä nousi ensimmäisen kuukauden aikana 3 %, mutta vuoden jälkeen jo 20 %. Seurannassa hidastamalla tietä antaneiden osuus nousi ensin selvästi (10 % 18 %) mutta laski sitten vuoden jälkeen jonkin verran (18 % 6 %). Sen sijaan pysähtymällä tietä antaneiden osuus laski aluksi(7 % 3 %), mutta nousi vuoden aikana selvästi (3 % 25 %). Kokonaistilanne parani siis selvästi Nihtisillan suojatien kohdalla. Suojatietä ylittämään lähteviä väisti ennen -tilanteessa 18 % autoilijoista, kuukausi Välkkyjen asentamisen jälkeen 21 %. Mutta vuosi laitteiden asentamisen jälkeen jo 38 % autoilijoista väisti suojatietä ylittämään lähteviä. Väistäneiden autoilijoiden osuus kasvoi vuoden aikana 20 %. Kohde: Olarinkatu Kuutamokatu, Olari Olarinkadulla tilanteita, joissa jalankulkija tai polkupyörää taluttava henkilö ja moottoriajoneuvo sattuivat suojatien kohdalle yhtä aikaa, oli ennen -laskennassa (n=109 kpl) selvästi enemmän kuin jälkeen -laskennassa (n=64 kpl). Tilanteeseen vaikutti todennäköisesti ratkaisevasti säätilanne, joka jälkeen -laskennan aikana oli selvästi kylmempi ja pilvisempi. Olarinkadun suojatien kohdalla sekä jalankulkijoita että autoilijoita oli seurantojen aikana melko vähän. Ennen -seurannassa autoilija väisti eli antoi jalankulkijalle tietä 19 tapauksessa eli noin 17 % kaikista tilanteista (n=109), ja jälkeen -seurannassa 18 tapauksessa eli 28 % tilanteita (n=64). Sekä hidastaneiden osuus (7 % 14 %) että pysähtyneiden osuus (10 % 17 %) nousi selvästi Välkkyjen asentamisen jälkeen, mikä lisää suojatietä ylittävän turvallisuutta. Kohteessa ei tehty toista jälkeen laskentaa. Kohde: Kalevalantie Mielikinviita, Tapiola Kalevalantiellä ennen - ja jälkeen -tilanteita oli lähes yhtä paljon (ne=758 ja nj=730), vaikka sää toisella laskentakerralla oli selvästi huonompi. Paikka on kuitenkin sellainen, jossa työ- ja opiskelupaikkoja sekä asutusta on lähellä varsin paljon. Eli joka tapaukses-

6 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 6 sa kuljetaan jalkaisin paljon säästä riippumatta. Liikennemäärä kaiken kaikkiaan on suuri ja ruuhka-aikoina syntyy jonoja. Jonoutuneet autot jätettiin pois laskentatuloksista. Ennen -seurannan aikana kohteessa liikkui runsaasti jalankulkijoita, joiden toimintaja/tai havainnointikyky oli alentunut (näkö- tai liikuntarajoitteinen). Jälkeen -seurannan aikana vastaavaa havaintoa ei tehty. Ennen -seurannan aikana autoilija väisti eli antoi tietä jalankulkijalle tai polkupyörää taluttaneelle 166 tapauksessa, eli 23 % tilanteita ja jälkeen seurannan aikana 243 tapauksessa, eli 32 %. Suojatietä ylittämään lähtevät huomioitiin siis Välkkyjen asentamisen jälkeen selvästi paremmin. Kalevalantien kohteessa ennen -seurannassa ei eritelty hidastavia ja kokonaan pysähtyneitä ajoneuvoja, vaan laskettiin jalankulkijaa tai polkupyörää taluttavaa väistäneet ajoneuvot. Jälkeen -seurannassa hidastaneita ja tietä antaneita oli 167 ajoneuvoa eli 22 % ja pysähtyneitä ajoneuvoja oli 10 %. Kohteessa ei tehty toista jälkeen -laskentaa. 3.1 Autoilijoiden käyttäytymisen muutos Autoilijoiden käyttäytyminen erosi melko paljon kohteittain. Olarin keskustassa Kuunkadun suojatiellä autoilijat antoivat hyvin tietä suojatien reunassa odottaville, kun taas Olarinkadun hiljaisella suojatiellä sekä Nihtisillan runsaan liikennemäärän suojatiellä tietä annettiin huonommin sekä ennen että jälkeen -tilanteissa. Ennen -seurannan aikana väistäneiden osuus vaihteli % ja jälkeen -seurannoissa %, määrän kasvu oli kohteesta riippuen ensimmäisessä jälkeen -seurannassa 3 15 % ja toisessa jälkeen -seurannassa %. Hidastamalla tietä antavien osuus vaihteli ennen -laskennassa % ja jälkeen -laskennoissa 6 23 %, hidastaneiden osuuden muutos oli kohteesta riippuen -4-8 %. Pysähtymällä tietä antavien autoilijoiden osuus vaihteli ennen -laskennassa 7-21 % ja jälkeen - laskennoissa 3 36 %, muutosta kohteesta riippuen -4 % - 25 %. Taulukko 1. Tarkasteltaessa muutoksia kellonajoittain; aamupäivä, keskipäivä ja iltapäivä, niin Kuunkadulla väistettiin suojatietä ylittämään lähteviä ennen -tilanteessa melko tasaisesti kaikkina ajankohtina. Kuukausi laitteiden asentamisen jälkeen yli puolet autoilijoista väisti jalankulkijoita sekä keskipäivällä että iltapäivällä. Vuosi Välkkyjen asentamisen jälkeen paras tilanne oli aamulla, jolloin 62 % autoilijoista väisti suojatietä ylittämään lähteviä. Kokonaisuudessa muutos (ennen 2. jälkeen -laskenta) oli suurin, 32 %, aamutunteina klo Taulukossa 2 on esitetty Kuunkadun laskentatulokset kellonajoittain. Nihtisillassa autoilijat väistivät suojatietä ylittämään lähteviä iltapäivän tunteina, klo kaikkina laskentakertoina. Iltapäivällä kulkijoiden määrät olivat myös suurimmat, joten väistämisen vaikutuskin oli suurin. Kuukausi laitteiden asentamisen jälkeen käyttäytymisen muutos oli vielä pientä; väistäneiden osuus oli kellonajasta riippuen %, ja muutos ennen -tilanteeseen 2-5 %. Vuosi Välkkyjen asentamisen jälkeen väistäneiden autoilijoiden osuus oli noussut % ja muutos ennen -tilanteeseen oli jo selkeä eli %. Taulukossa 3 on esitetty Nihtisillan laskentatulokset kellonajoittain. Parhaiten suojatietä ylittäviä kunnioitettiin Olarin Kuunkadulla sekä ennen että jälkeen tilanteissa.

7 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 7 Kohde Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KUUNKATU tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 15 % % 19 % hidastaneet % % 0 % % 10 % pysähtyneet % % 15 % % 10 % NIHTISILTA tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 3 % % 21 % hidastaneet % % 8 % 54 6 % -4 % pysähtyneet 55 7 % 26 3 % -4 % % 25 % OLARINKATU tilanteita ei laskettu kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 11 % hidastaneet 8 7 % 9 14 % 7 % pysähtyneet % 9 14 % 4 % KALEVALANTIE tilanteita, ei laskettu kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 9 % hidastaneet ei eritelty pysähtyneet ei eritelty Taulukko 1: Jalankulkijalle hidastamalla tai pysähtymällä eli väistämällä tietä antaneiden autoilijoiden osuudet eri seurantakohteissa ennen ja jälkeen Välkkylaitteiden asentamisen. KUUNKATU Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KLO710 tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 11 % % 32 % hidastaneet % % 3 % % 14 % pysähtyneet % % 8 % % 18 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 18 % % 17 % hidastaneet % % -3 % % 10 % pysähtyneet % % 21 % % 8 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 16 % % 15 % hidastaneet % % 1 % % 8 % pysähtyneet % % 15 % % 6 % Taulukko 2: Kuunkadun laskentatulokset ennen ja jälkeen -laskennoissa kellonajoittain.

8 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 8 NIHTISILTA Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KLO710 tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 2 % % 13 % hidastaneet 21 7 % % 11 % 26 8 % 0 % pysähtyneet % 2 1 % -9 % % 13 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet 9 7 % % 5 % % 15 % hidastaneet 3 2 % % 9 % % 9 % pysähtyneet 6 5 % 1 1 % -4 % % 6 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 2 % % 27 % hidastaneet % % 5 % 12 3 % -12 % pysähtyneet % 23 7 % -4 % % 39 % Taulukko 3: Nihtisillan laskentatulokset ennen ja jälkeen -laskennoissa kellonajoittain. 3.2 Havaintoja Välkkyjen toiminnasta Ensimmäisellä laskentakerralla mm. Kalevalantien Välkkyjen säädöt eivät koko ajan olleet kohdallaan, sillä laitteet eivät aina rekisteröineet jalankulkijaa oikein. Välkky saattoi lopettaa toiminnan 15 sekunnin päästä aloittamisesta, vaikka jalankulkijoita oli vielä tulossa peräkkäin suojatielle. Tämä johtuu siitä, että Välkky ei reagoi toiseen liikkeeseen sillä aikaa kun se vilkkuu. Nihtisillassa huomattiin kaikilla laskentakerroilla, että keskisaarekkeeseen odottamaan jääviä jalankulkijoita Välkyt eivät enää havainneet heidän lähtiessä ylittämään katua (Välkyt eivät olleet siis toiminnassa keskisaarekkeessa). Uutta kapeammalle sektorille havainnoivaa liiketunnistinta ollaan kokeilemassa. Nihtisillassa sekä Olarin Kuunkadulla huomattiin Välkyn toiminnassa ongelmia silloin, kun jalankulkija tuli suojatien viereen aivan havainnepylvään läheltä. Välkyt eivät alkaneet toimia. Jos jalankulkija esim. koiran kanssa jäi odottamaan suojatien kohdalle, mutta yli metrin kadun reunasta poispäin, Välkyt eivät alkaneet toimia hänen aloittaessa kadun ylityksen. Marraskuussa 2011 tätä ongelmaa ei enää havaittu. Se miten autoilijat antoivat tietä suojatietä ylittäville eri ajankohtina (aamu, keskipäivä, iltapäivä) vaihteli kohteittain, joten yleistävää johtopäätöstä ajankohdan vaikutuksesta ei voida tehdä.

9 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 9 4. JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikissa kohteissa Välkyt näyttivät kasvattaneen niiden autoilijoiden määrää ja osuutta, jotka antoivat tietä jalankulkijalle joko hidastamalla ennen suojatietä tai pysähtymällä sen eteen. Välkkyjen vaikutus oli positiivinen ja suojatien ylitystä odottavat huomioitiin aikaisempaa paremmin. Tämän tutkimuksen ja näiden suojatiekohteiden seurantatulosten perusteella kävi ilmi, että jalankulkijalle tietä antavien autoilijoiden osuus oli kuukausi Välkkyjen asentamisen jälkeen keskimäärin noin 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin ennen -tilanteessa (muutoksen vaihteluväli 3 15 %). Yksi vuosi laitteiden asentamisen jälkeen suojatietä ylittämään lähteville jalankulkijoille tietä antavien autoilijoiden osuus nousi n. 20 prosenttiyksikköä (muutoksen vaihteluväli %) ennen -tilanteeseen verrattuna, osuus siis kaksinkertaistui vuoden aikana. Väistäneiden autoilijoiden määrä vaihteli vuoden jälkeen %, kun väistävien autoilijoiden määrä oli ennen Välkkyjen asentamista %. Muutokset olivat positiivisia ja niitä voidaan pitää tutkimuskohteissa erittäin hyvinä sekä jalankulkijoiden tai polkupyörää taluttavien turvallisuutta lisäävinä. Eri kellonaikoina tapahtuneet muutokset olivat kohdekohtaisia eikä niistä voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä.

10 Liite1/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpätila: Selkeäpoutainen~10astettta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 3henkilöauto YHT.3kpl 3henkilöauto YHT.3kpl henkilöauto 1bussi YHT.10kpl 7henkilöauto 1bussi YHT.8kpl 2henkilöauto, 3X)henkilöauto 1mopo YHT.5kpl+1mopo 13henkilöauto 1bussi 2kuormaauto YHT.16kpl 2henkilöauto 1bussi YHT.3kpl 1ambulanssi 1kuormaauto 5bussi 25henkilöauto 3X)henkilöauto YHT.35kpl 43henkilöauto 3bussi 2kuormaauto 1mopo YHT.48kpl+1mopo 24henkilöauto 2bussi 2kuormaauto 1mopo YHT.28kpl+1mopo Yhteensä mopo 111+2mopo

11 Liite1/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Selkeäpoutainen~10astettta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat henkilöauto 1kuormaauto YHT.14kpl 16henkilöauto YHT.16kpl 13henkilöauto 1taksi 1mopo YHT.14kpl+1mopo 10henkilöauto 1mopo YHT.10kpl+1mopo 2henkilöauto YHT.2kpl 1henkilöauto YHT.1kpl TAUKO 7henkilöauto 1bussi YHT.8kpl 13henkilöauto 1X)henkilöauto 2bussi YHT.16kpl 26henkilöauto 1X)henkilöauto 2bussi 1taksi YHT.30kpl 41henkilöauto 2bussi 2taksi 1pakettiauto 1mopo YHT.46kpl+1mopo 33henkilöauto 2bussi 1kuormaauto 1taksi YHT.37kpl 45henkilöauto 5bussi 1X)bussi 1ambulanssi 3mopo 2moottoripyörä YHT.52kpl+5mp 109henkilöauto 8bussi 8mopo 1X)mopo YHT.117kpl+9mopo 52henkilöauto 7bussi 1roskaauto 1pakettiauto 1mopo YHT.61kpl+1mopo Yhteensä 54+2mopo mopo mopo+2moottoripyörä Kaikki yhteensä 75+2mopo mopo mopo+2mp yht.604

12 Liite1/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin5astettta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 5autoa YHT.5kpl 4autoa YHT.4kpl 1bussi 4autoa YHT.5kpl 89 12autoa YHT.12kpl 15autoa YHT.15kpl 3bussia 3taksia 37autoa YHT.43kpl 910 6autoa YHT.6kpl 2kuormaautoa 1bussi 7autoa YHT.10kpl 26autoa YHT.26kpl Yhteensä 23kpl 29kpl 74kpl

13 Liite1/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin5astettta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat autoa YHT.12kpl 1bussi 1taksi 11autoa YHT.13kpl 2bussia 16autoa YHT.18kpl bussi 8autoa YHT.9kpl 12autoa YHT.12kpl TAUKO 2bussia 31autoa YHT.33kpl 48autoa YHT.48kpl 5bussia 2taksia 31autoa YHT.38kpl 10bussia 1taksi 41autoa YHT.52kpl autoa YHT.12kpl 1bussi 1taksi 46autoa YHT.48kpl 5bussia 54autoa YHT.59kpl Yhteensä 45kpl 142kpl 167kpl Kaikki yhteensä 68kpl 171kpl 241kpl yht.480

14 Liite1/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin10astetta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 3autoa YHT.3kpl 7autoa YHT.7kpl 17autoa YHT.17kpl 89 10autoa YHT.10kpl 26autoa YHT.26kpl 2bussia 15autoa YHT.17kpl autoa YHT.22kpl 1kuormaauto 1bussi 6autoa YHT.8kpl 1bussi 11autoa YHT.12kpl Yhteensä 35kpl 41kpl 46kpl

15 Liite1/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin10astetta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat autoa YHT.17kpl 1bussi 1traktori 9autoa YHT.11kpl 3kuormaautoa 4bussia 19autoa YHT.26kpl bussi 21autoa YHT.22kpl 1bussi 19autoa YHT.20kpl 2bussia 1taksi 3mopoa 28autoa YHT.34kpl autoa YHT.20kpl TAUKO 1bussi 57autoa YHT.58kpl 8bussia 56autoa YHT.64kpl bussia 28autoa YHT.31kpl 1bussi 1taksi 32autoa YHT.34kpl 3bussia 1mopo 71autoa YHT.75kpl Yhteensä 90kpl 123kpl 199kpl Kaikki yhteensä 125kpl 164kpl 245kpl

16 Liite2/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvetöntaivas,n610astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:2 Keskisaarekkeelta:2 Keskisaarekkeelta:1 89 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:10,joista2tuli jonossa =11eijonossa Keskisaarekkeelta:2 Ajoradanreunasta:10,joistayksioli bussi Keskisaarekkeelta:11,joista2 jonossa=9 yht.19 Ajoradanreunasta:2 Keskisaarekkeelta:9,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:55,joistayksiajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohi Keskisaarekkeelta:56 Eieritelty:1 Ajoradanreunasta:62 Keskisaarekkeelta: Keskisaarekkeelta:3 Ajoradanreunasta:6 Keskisaarekkeelta:7 Yhteensä 18(20,2jonossa) 3 29(32,jonossa3) 240

17 Liite2/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvetöntaivas,n610astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Keskisaarekkeelta:2 Ajoradanreunasta:3,joistayhdessä tapauksessatoinenkaista jonoutunut(suojatieneteen pysähtynytautotoisellakaistalla) Ajoradanreunasta:26 Keskisaarekkeelta: Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:1,autooli tulossavaloihin Keskisaarekkeelta:2,joistatoinenoli bussi TAUKO Ajoradanreunasta:12 Keskisaarekkeelta:19,joista3 jonossa Eieritelty:1 yht.29 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:18,joista3 jonossa yht.25 Ajoradanreunasta:6,joista2 jonossa Keskisaarekkeelta:7,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:5,joista2 jonossa Keskisaarekkeelta:8,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:37 Keskisaarekkeelta:30 Ajoradanreunasta:111,joista4ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohija1olijonossa Keskisaarekkeelta:54,joistayksi pysähtyisuojatielle,3jonossaja2ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohi Eieritelty:17 yht.178 Ajoradanreunasta:46 Keskisaarekkeelta:41,joista2ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohija1olijonossa yht.86 Yhteensä 57(63,6jonossa) 26(32,6jonossa) 376(381,5jonossa) Kaikki yhteensä

18 Liite2/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvinen,n5astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:21 Ajoradanreunasta:2,joista1 jonossa Ajoradanreunasta:50 Keskisaarekkeelta:66,joista1jonossa yht Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:21 Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:65 Keskisaarekkeelta:99 yht Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:4 yht.14 Yhteensä 66 2(1jonossa) 293(1jonossa)

19 Liite2/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvinen,n5astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Keskisaarekkeelta:4,joista1 jonossa yht.3 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:23 Keskisaarekkeelta: Ajoradanreunasta:5,yksijkjuoksi Keskisaarekkeelta:8 yht.13 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:67 Keskisaarekkeelta:17 TAUKO Ajoradanreunasta:33,joista12oli jonossa Keskisaarekkeelta:36,joista12oli jonossa yht.45 Ajoradanreunasta:22,joista11oli jonossa Keskisaarekkeelta:23,joista7oli jonossa yht.27 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:11 Ajoradanreunasta:6 Keskisaarekkeelta:3 Ajoradanreunasta:117 Keskisaarekkeelta:49 Ajoradanreunasta:49 Keskisaarekkeelta:41 Yhteensä 88(43jonossa) Kaikki yhteensä

20 Liite2/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Poutainen,n.5astetta(aamulla3astetta) Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:9 YHT.12 Ajoradanreunasta:9 Keskisaarekkeelta:21 YHT.30 Ajoradanreunasta:55 Keskisaarekkeelta:34 YHT Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:3 YHT.6 Ajoradanreunasta:15 Keskisaarekkeelta:25 YHT.40 Ajoradanreunasta:74 Keskisaarekkeelta:35 YHT Ajoradanreunasta:1 Keskisaarekkeelta:7 YHT.8 Ajoradanreunasta:1 Keskisaarekkeelta:6 YHT.7 Ajoradanreunasta:14 Keskisaarekkeelta:27 YHT.41 Yhteensä

21 Liite2/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Poutainen,n5astetta(aamulla3astetta) Havainnoitsija: MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:2 YHT.5 Keskisaarekkeelta:3 YHT.3 Ajoradanreunasta:14 Keskisaarekkeelta:12 YHT Ajoradanreunasta:4 Keskisaarekkeelta:7 YHT.11 TAUKO Ajoradanreunasta:4 Keskisaarekkeelta:9 YHT.13 Ajoradanreunasta:57 Keskisaarekkeelta:25 YHT Keskisaarekkeelta:8 YHT.8 Ajoradanreunasta:59 Keskisaarekkeelta:40 YHT.99 Ajoradanreunasta:40 Keskisaarekkeelta:67 YHT Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:1 YHT.4 Ajoradanreunasta:42 Keskisaarekkeelta:35 YHT.77 Ajoradanreunasta:35 Keskisaarekkeelta:30 YHT.65 Yhteensä Kaikki yhteensä

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN 1. VÄLIRAPORTTI, 9.12.2010 Havainnepylväiden led- valojen vaikutukset suojateiden turvallisuuteen 2 Havainnepylväiden led- valojen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS HELSINGISSÄ VUONNA 2004

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS HELSINGISSÄ VUONNA 2004 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS HELSINGISSÄ VUONNA 24 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 21.6.24 / Tuija Hellman 1 Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

SUTI. Suojateiden turvallisuus

SUTI. Suojateiden turvallisuus SUTI Suojateiden turvallisuus Suojatie Övergångsställe Pedestrian (zebra) crossing Fußgängerüberweg El paso cebra Le strisce zebra Keskusta 1965 Suojatie Keskusta 2007 Helsinki ( = Rautatieasema) Pariisi

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

#vihreillävaloillamennään

#vihreillävaloillamennään #vihreillävaloillamennään Liikennekäyttäytyminen liikennevalo-ohjatuissa liittymissä Mediainfo 1 Ohjelma Valmistellut puheenvuorot: Avaus: apulaispormestari Aleksi Jäntti Hankkeen esittely ja alustavat

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Taulukko 1. Kantakaupungin rajan pisteiden henkilöautomäärä vuorokaudessa (KVAL) vuonna 2013

Taulukko 1. Kantakaupungin rajan pisteiden henkilöautomäärä vuorokaudessa (KVAL) vuonna 2013 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Liikennesuunnitteluosasto seuraa henkilöliikenteen kulkutavan kehitystä Helsingin kantakaupungin rajalla. Henkilöautojen henkilökuormituslaskentoja on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Kartat laskentapisteiden sijainnista ja laskentasuunnista laatii työn tilaaja.

Kartat laskentapisteiden sijainnista ja laskentasuunnista laatii työn tilaaja. HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN JALANKULUN KÄSINLASKENNAT VUONNA 2014: KENTTÄTÖIDEN Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistää Helsingin keskusta-alueiden jalankulkututkimuksen,

Lisätiedot

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman?

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Perinteisesti arvellaaan, että liikennevalo-ohjatut suojatiet ovat turvallisempia kuin ilman liikennevaloja olevat suojatiet.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna Kuntatekniikan keskus

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna Kuntatekniikan keskus Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 21 Kuntatekniikan keskus Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Kehittämisyksikkö Teksti ja taulukot: Jaana Virtanen ja Timo Väistö

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 b 2 SELVITYS LIIKENNEVALOJEN TOIMINTAPERIAATTEISTA PAINONAPEILLA VARUSTETUILLA VALO-OHJATUILLA SUOJATEILLÄ HELSINGISSÄ Kslk 2010-1434 hankenro 0912_2 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) HEL 2017-003541 T 08 00 00 Hankenumero 0861_3 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Yleistä

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

Suojatie päättyy nurmikolle

Suojatie päättyy nurmikolle 1 Hei, edustan Hornhattulan asukasyhdistystä ja lähestyn aiheella joka liittyy Hornhattulan liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kaupunginvaltuutettu Jere Riikonen on ollut yhteistyössä asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 1.11.2011

Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 1.11.2011 Kaupunkisuunnitteluvirasto MUISTIO Liikennesuunnitteluosasto 1.11.2011 SUOJATEIDEN HUOMIOVALOKOKEILU Käyttökohteet ja huomiovalojen vaikuttavuus Intiankatu Intiankadulla huomiovalojen testikohteena oli

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Mitä ja miksi? Taajamamerkin alueella neljäsosa liikennekuolemista Niukasti tietoa taajamaonnettomuuksien tapahtumapaikoista Maantieonnettomuuksia tarkasteltaessa

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueen kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu kesäisin käsilaskentana kesä- ja heinäkuussa noin viiden viikon aikana. Laskentapisteitä

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Väylät & Liikenne 2004 - Jyväskylä Paviljonki 13.-14.10.2004 Heikki Summala, Helsingin yliopisto Päivi Nuutinen, Tiehallinto KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Tiehallinnossa on ollut

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

TARKKAILIJA VON KAARA

TARKKAILIJA VON KAARA TARKKAILIJA VON KAARA Tavoite: Oppilaat tiedostavat henkilöautojen hallitsevan aseman jokapäiväisessä elämässämme. Verrata henkilöautojen suosioita muihin liikkumistapoihin. Osoittaa, millä perusteella

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 - 1 - KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LASKENTA 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 LASKENTA- AIKA 2 2.3 LASKENTAPISTEET 2 2.4 SÄÄTILA LASKENTAPÄIVÄNÄ 3 3. TULOKSET 3.1 VIIKONPÄIVÄVAIHTELU

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot