HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN"

Transkriptio

1 HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

2 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 2 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet Tutkimuksen sisältö Tutkimuskohteet Tutkimusmenetelmät ja seurantajakso Tutkimustulokset Autoilijoiden käyttäytymisen muutos Havaintoja Välkkyjen toiminnasta JOHTOPÄÄTÖKSET... 9 Liitteet Kohteiden laskentataulukot

3 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 3 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Suomessa kuolee liikenteessä vuosittain 50 ja loukkaantuu yli 600 jalankulkijaa. Kuolemista 30 prosenttia ja loukkaantumisista jopa 45 prosenttia tapahtuu suojateillä. Tilanteen syntyyn on usein vaikuttanut auton kuljettajan mielestä se, että jalankulkija on ilmaantunut huomaamatta ja yllättäen suojatielle. Näihin tilanteisiin voidaan vaikuttaa ennakoivalla ajotavalla, jolloin keskeistä on suojateiden ja etenkin jalankulkijoiden hyvä ja riittävän aikainen havaitseminen. Havainne Oy on kehittänyt suojateiden yhteyteen asennettavan vilkkuvalla LED-valolla varustetun havainnepylvään tuotenimeltä Välkky, joka toimii passiivisena heijastimena silloin kun suojatiellä tai sen läheisyydessä ei ole liikkujia aikeissa ylittää suojatietä. Jalankulkijan tai pyöräilijän saapuessa suojatien läheisyyteen, Välkky tunnistaa kulkijan ja siihen asennetut LED-valot alkavat vilkkua varoittaen autoilijoita suojatielle tulevasta kulkijasta. Samalla aktivoituvat myös kadun toisella puolella sekä mahdollisessa keskisaarekkeessa olevat Välkyt ja alkavat vilkuttaa merkkivaloa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia Välkyn pitkäaikaisia liikenneturvallisuusvaikutuksia. Tieliikennelain mukaan suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Tämän mukaisesti tutkimuksen tavoitteena on selvittää lisääkö Välkky niiden ajoneuvojen osuutta, jotka pysähtyvät tai hidastavat ja antavat esteettömän kulun jalankulkijalle Välkyn avulla pyritään pitkällä aikavälillä erityisesti lisäämään autoilijoiden kunnioitusta suojatielle lähestyvää jalankulkijaa ja nykyistä lakiin perustuvaa väistämissääntöä kohtaan. Tämän vaikutuksen mittaamisessa kuljettajan toiminnan tarkkailu on ensisijainen tutkimustapa. 2. TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ 2.1 Tutkimuskohteet Tutkimuskohteet edustavat normaaleja pää- tai kokoojakatujen liittymiä. Seuranta tehtiin pääsuunnassa eli pää-/kokoojakadun ylittävien suojateiden osalta. Valitut suojatiet edustavat tyypillisiä jalankulkijoiden vakavien onnettomuuksien riskipaikkoja. Välkyt asennettiin Espoossa seuraaviin kohteisiin: 1. Kuunkatu/Maapallonkuja, Olari 2. Nihtisilta, Kilo 3. Olarinkatu/Kuutamokatu, Olari 4. Kalevalantie/Mielikinviita, Tapiola 2.2 Tutkimusmenetelmät ja seurantajakso Kuljettajan toiminnan seurannan tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri osuus autoista antaa esteettömän kulun jalankulkijalle. Hypoteesina oli, että kuljettaja havaitsee Välkyn merkkivalojen ansiosta jalankulkijan ajoissa, jolloin hänellä on riittävästi aikaa päätöksentekoon pysäyttää ajoneuvo. Tätä päätöksentekoa tukee merkkivalojen aikaansaama efekti. Kuljettajan toiminnan seurannan avulla voidaan arvioida erityisesti, voidaanko Välkyn avulla lisätä nykyisen väistämissäännön noudattamista.

4 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 4 Tutkimus tehtiin ennen - jälkeen seurantatutkimuksena. Ennen -laskennat suoritettiin kaikissa kohteissa ilman Välkkyjä. Tiistaina laskettiin Kalevalantien ja Nihtisillan suojateiden kohdat ja torstaina Kuunkadun ja Olarinkadun suojateiden kohdat. Sää oli tiistaina poutainen ja kirkas, lämpötila astetta. Torstaina sää oli myös selkeä ja poutainen, lämpötila n. +10 astetta. Ensimmäiset jälkeen -laskennat suoritettiin viikon kahden sisällä siitä, kun Välkyt oli asennettu. Laskennat tehtiin torstaina aamupäivällä (sää pilvinen ja tihkusateinen, + 2), tiistaina iltapäivällä (sää poutainen ja selkeä, + 2 C), torstaina iltapäivällä (sää pilvinen, tihkusateinen, + 5) sekä keskiviikkona (sää pilvipoutainen + 5). Toiset jälkeen -laskennat suoritettiin noin vuoden kuluttua Välkky -havainnekapselien asennuksesta ja ensimmäisestä jälkeen mittauksesta. Toisessa jälkeen -laskennassa kohteista mukana oli enää kaksi suojatietä eli Olarin Kuunkatu ja Kilon Nihtisilta. Laskennat tehtiin Olarin Kuunkadulla torstaina (sää pilvinen, + 10 C) ja Kilon Nihtisillassa torstaina (sää poutainen, C). Laskennat suoritettiin samoina kellonaikoina kuin aikaisemmat laskennat. Tutkittavissa kohteissa laskettiin kaikki moottoriajoneuvot, jotka jalankulkijan odottaessa hidastivat tai pysähtyivät ennen suojatietä sekä pysähtymättä ajavien ajoneuvojen määrät ennen ja jälkeen -tilanteissa. 3. TUTKIMUSTULOKSET Kohteissa laskettiin kaikki suojatietä lähestyvät ajoneuvot silloin, kun suojatien laidassa oli odottamassa jalankulkija/jalankulkijoita tai polkupyörää taluttavia henkilöitä. Laskettavista ajoneuvoista pyrittiin erottelemaan ne ajoneuvot, jotka hidastivat siten, että jalankulkijat pääsivät rauhassa ylittämään suojatien sekä ne ajoneuvot, jotka pysähtyivät suojatien eteen, jotta jalankulkija pääsee ylittämään suojatien. Käytännössä tässä erottelussa oli ongelmia niissä kohteissa (Kalevalantie/Mielikinviita ja Kuunkatu/Maapallonkuja), joissa liikennemäärät olivat suuret ja liikennevirtaan syntyi jonomuodostelmia. Laskentatuloksista jonossa odottavat jätettiin pois. Olarin Olarinkatu - Kuutamokatu kohteessa eikä Tapiolan Kalevalantie Mielikinviita kohteissa ei suoritettu toista jälkeen -laskentaa. Tulokset on aluksi esitetty kohteittain ja sitten yhteisesti taulukon muotoisesti. Kohde: Kuunkatu Maapallonkuja, Olari Kuunkadun suojatiellä tilanteita oli ennen -laskennassa 604 kpl ja ensimmäisessä jälkeen -laskennassa 480 kpl ja toisessa jälkeen -laskennassa 534 kpl eli tilanteiden määrä vaihteli kohteessa. Sää vaikuttaa todennäköisesti jonkin verran jalankulkijoiden määriin: ennen tilanteessa oli selkeä, poutainen, selkeä ja melko lämmin sää, ensimmäisessä jälkeen -laskennassa sää oli pilvinen ja lämpötila + 5 astetta, toisessa jälkeen -laskennassa sää oli yhtä lämmin kuin ennen -laskennassa, mutta pilvinen. Kuunkadulla ajoneuvoliikenteen nopeudet ovat nopeusrajoituksesta (30 km/h) ja keskustamaisesta ympäristöstä johtuen alhaiset. Ennen -seurannassa 35 % (n=209) autoilijoista väisti eli antoi jalankulkijalle tietä, ensimmäisessä jälkeen -seurannassa väistäneiden autoilijoiden osuus oli 50 % (n=239) ja jälkeen laskennassa 54 % autoilijoista väisti jalankulkijaa (n=289). Hidastamalla tietä antaneiden osuus pysyi ensin samana (14 % 14 %), mutta toisessa jälkeen -laskennassa hidastaneiden osuus nousi 23 %. Pysähtymällä tietä antaneiden osuus nousi ensin merkittävästi; 21 % 36 %. Toisessa vaiheessa pysähtyneiden osuus oli 31 %. Kokonaisuudessaan tietä antaneiden autoilijoiden osuus oli ennen tilanteessa 35

5 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 5 %, kuukausi laitteiden asennuksen jälkeen 50 % ja vuosi asennusten jälkeen 54 %. Eli väistäneiden autoilijoiden osuus kasvoi vuoden aikana 19 %. Olarin Kuunkadulla suojatietä ylittävien tilanne siis parani selvästi. Kohde: Nihtisilta, Kilo Nihtisillan suojatien kohdalla on varsinkin ruuhka-aikoina hyvin vilkas liikenne, ja suojatien sijainti on sellainen, että sen huomiointi on mm. läheisten liittymien ja liikennevalojen vuoksi jonkin verran hankalaa. Nihtisillan suojatie on keskisaarekkeellinen suojatie, jonka kohdalla on neljä ajokaistaa, kaksi ajokaistaa/ajosuunta. Suojatietä ylittävien on oltava erityisen tarkkoja suurten liikennemäärien ja kahden ajokaistan ylitystarpeen vuoksi. Kohteessa sattui laskenta-ajankohtina useampia tilanteita, joissa toiselle ajokaistalle, suojatien eteen pysähtyneen auton ohitti pysähtymättä useampi ajoneuvo ja aiheutti suuren vaaran suojatietä ylittämään lähteneelle jalankulkijalle. Nihtisillan suojatiellä jalankulkijan ja auton kohtaamistilanteita oli ennen -seurannan aikana 749 kappaletta, ensimmäisen jälkeen -seurannan aikana 861 kappaletta ja toisen jälkeen -seurannan aikana 842 kappaletta. Liikenne oli aika ajoin jonoutunutta mm. suojatien lähistöllä olevista liikennevaloista johtuen. Jonossa olleiden osuus lasketuista ajoneuvoista oli ennen -seurannan aikaan 3 prosenttia ja jälkeen -seurantojen aikaan noin 5 prosenttia. Jonoutuneet autot jätettiin pois laskentatuloksista samoin kuin Kalevalantien laskentatuloksista. Ennen -seurannan aikana 18 prosenttia (n=209) autoilijoista antoi tietä jalankulkijalle, ensimmäisen jälkeen seurannan aikana 21 % prosenttia (n=239) ja toisen jälkeen seurannan aikana 38 % (n=289) eli väistämällä tietä antavien autoilijoiden määrä nousi ensimmäisen kuukauden aikana 3 %, mutta vuoden jälkeen jo 20 %. Seurannassa hidastamalla tietä antaneiden osuus nousi ensin selvästi (10 % 18 %) mutta laski sitten vuoden jälkeen jonkin verran (18 % 6 %). Sen sijaan pysähtymällä tietä antaneiden osuus laski aluksi(7 % 3 %), mutta nousi vuoden aikana selvästi (3 % 25 %). Kokonaistilanne parani siis selvästi Nihtisillan suojatien kohdalla. Suojatietä ylittämään lähteviä väisti ennen -tilanteessa 18 % autoilijoista, kuukausi Välkkyjen asentamisen jälkeen 21 %. Mutta vuosi laitteiden asentamisen jälkeen jo 38 % autoilijoista väisti suojatietä ylittämään lähteviä. Väistäneiden autoilijoiden osuus kasvoi vuoden aikana 20 %. Kohde: Olarinkatu Kuutamokatu, Olari Olarinkadulla tilanteita, joissa jalankulkija tai polkupyörää taluttava henkilö ja moottoriajoneuvo sattuivat suojatien kohdalle yhtä aikaa, oli ennen -laskennassa (n=109 kpl) selvästi enemmän kuin jälkeen -laskennassa (n=64 kpl). Tilanteeseen vaikutti todennäköisesti ratkaisevasti säätilanne, joka jälkeen -laskennan aikana oli selvästi kylmempi ja pilvisempi. Olarinkadun suojatien kohdalla sekä jalankulkijoita että autoilijoita oli seurantojen aikana melko vähän. Ennen -seurannassa autoilija väisti eli antoi jalankulkijalle tietä 19 tapauksessa eli noin 17 % kaikista tilanteista (n=109), ja jälkeen -seurannassa 18 tapauksessa eli 28 % tilanteita (n=64). Sekä hidastaneiden osuus (7 % 14 %) että pysähtyneiden osuus (10 % 17 %) nousi selvästi Välkkyjen asentamisen jälkeen, mikä lisää suojatietä ylittävän turvallisuutta. Kohteessa ei tehty toista jälkeen laskentaa. Kohde: Kalevalantie Mielikinviita, Tapiola Kalevalantiellä ennen - ja jälkeen -tilanteita oli lähes yhtä paljon (ne=758 ja nj=730), vaikka sää toisella laskentakerralla oli selvästi huonompi. Paikka on kuitenkin sellainen, jossa työ- ja opiskelupaikkoja sekä asutusta on lähellä varsin paljon. Eli joka tapaukses-

6 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 6 sa kuljetaan jalkaisin paljon säästä riippumatta. Liikennemäärä kaiken kaikkiaan on suuri ja ruuhka-aikoina syntyy jonoja. Jonoutuneet autot jätettiin pois laskentatuloksista. Ennen -seurannan aikana kohteessa liikkui runsaasti jalankulkijoita, joiden toimintaja/tai havainnointikyky oli alentunut (näkö- tai liikuntarajoitteinen). Jälkeen -seurannan aikana vastaavaa havaintoa ei tehty. Ennen -seurannan aikana autoilija väisti eli antoi tietä jalankulkijalle tai polkupyörää taluttaneelle 166 tapauksessa, eli 23 % tilanteita ja jälkeen seurannan aikana 243 tapauksessa, eli 32 %. Suojatietä ylittämään lähtevät huomioitiin siis Välkkyjen asentamisen jälkeen selvästi paremmin. Kalevalantien kohteessa ennen -seurannassa ei eritelty hidastavia ja kokonaan pysähtyneitä ajoneuvoja, vaan laskettiin jalankulkijaa tai polkupyörää taluttavaa väistäneet ajoneuvot. Jälkeen -seurannassa hidastaneita ja tietä antaneita oli 167 ajoneuvoa eli 22 % ja pysähtyneitä ajoneuvoja oli 10 %. Kohteessa ei tehty toista jälkeen -laskentaa. 3.1 Autoilijoiden käyttäytymisen muutos Autoilijoiden käyttäytyminen erosi melko paljon kohteittain. Olarin keskustassa Kuunkadun suojatiellä autoilijat antoivat hyvin tietä suojatien reunassa odottaville, kun taas Olarinkadun hiljaisella suojatiellä sekä Nihtisillan runsaan liikennemäärän suojatiellä tietä annettiin huonommin sekä ennen että jälkeen -tilanteissa. Ennen -seurannan aikana väistäneiden osuus vaihteli % ja jälkeen -seurannoissa %, määrän kasvu oli kohteesta riippuen ensimmäisessä jälkeen -seurannassa 3 15 % ja toisessa jälkeen -seurannassa %. Hidastamalla tietä antavien osuus vaihteli ennen -laskennassa % ja jälkeen -laskennoissa 6 23 %, hidastaneiden osuuden muutos oli kohteesta riippuen -4-8 %. Pysähtymällä tietä antavien autoilijoiden osuus vaihteli ennen -laskennassa 7-21 % ja jälkeen - laskennoissa 3 36 %, muutosta kohteesta riippuen -4 % - 25 %. Taulukko 1. Tarkasteltaessa muutoksia kellonajoittain; aamupäivä, keskipäivä ja iltapäivä, niin Kuunkadulla väistettiin suojatietä ylittämään lähteviä ennen -tilanteessa melko tasaisesti kaikkina ajankohtina. Kuukausi laitteiden asentamisen jälkeen yli puolet autoilijoista väisti jalankulkijoita sekä keskipäivällä että iltapäivällä. Vuosi Välkkyjen asentamisen jälkeen paras tilanne oli aamulla, jolloin 62 % autoilijoista väisti suojatietä ylittämään lähteviä. Kokonaisuudessa muutos (ennen 2. jälkeen -laskenta) oli suurin, 32 %, aamutunteina klo Taulukossa 2 on esitetty Kuunkadun laskentatulokset kellonajoittain. Nihtisillassa autoilijat väistivät suojatietä ylittämään lähteviä iltapäivän tunteina, klo kaikkina laskentakertoina. Iltapäivällä kulkijoiden määrät olivat myös suurimmat, joten väistämisen vaikutuskin oli suurin. Kuukausi laitteiden asentamisen jälkeen käyttäytymisen muutos oli vielä pientä; väistäneiden osuus oli kellonajasta riippuen %, ja muutos ennen -tilanteeseen 2-5 %. Vuosi Välkkyjen asentamisen jälkeen väistäneiden autoilijoiden osuus oli noussut % ja muutos ennen -tilanteeseen oli jo selkeä eli %. Taulukossa 3 on esitetty Nihtisillan laskentatulokset kellonajoittain. Parhaiten suojatietä ylittäviä kunnioitettiin Olarin Kuunkadulla sekä ennen että jälkeen tilanteissa.

7 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 7 Kohde Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KUUNKATU tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 15 % % 19 % hidastaneet % % 0 % % 10 % pysähtyneet % % 15 % % 10 % NIHTISILTA tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 3 % % 21 % hidastaneet % % 8 % 54 6 % -4 % pysähtyneet 55 7 % 26 3 % -4 % % 25 % OLARINKATU tilanteita ei laskettu kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 11 % hidastaneet 8 7 % 9 14 % 7 % pysähtyneet % 9 14 % 4 % KALEVALANTIE tilanteita, ei laskettu kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 9 % hidastaneet ei eritelty pysähtyneet ei eritelty Taulukko 1: Jalankulkijalle hidastamalla tai pysähtymällä eli väistämällä tietä antaneiden autoilijoiden osuudet eri seurantakohteissa ennen ja jälkeen Välkkylaitteiden asentamisen. KUUNKATU Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KLO710 tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 11 % % 32 % hidastaneet % % 3 % % 14 % pysähtyneet % % 8 % % 18 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 18 % % 17 % hidastaneet % % -3 % % 10 % pysähtyneet % % 21 % % 8 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 16 % % 15 % hidastaneet % % 1 % % 8 % pysähtyneet % % 15 % % 6 % Taulukko 2: Kuunkadun laskentatulokset ennen ja jälkeen -laskennoissa kellonajoittain.

8 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 8 NIHTISILTA Ennen lokakuu 2010 Jälkeen 1. marraskuu 2010 Muutos Jälkeen 2. Muutos 1 kk marraskuu vuosi KLO710 tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 2 % % 13 % hidastaneet 21 7 % % 11 % 26 8 % 0 % pysähtyneet % 2 1 % -9 % % 13 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet 9 7 % % 5 % % 15 % hidastaneet 3 2 % % 9 % % 9 % pysähtyneet 6 5 % 1 1 % -4 % % 6 % KLO tilanteita kpl % kpl % kpl % väistäneet % % 2 % % 27 % hidastaneet % % 5 % 12 3 % -12 % pysähtyneet % 23 7 % -4 % % 39 % Taulukko 3: Nihtisillan laskentatulokset ennen ja jälkeen -laskennoissa kellonajoittain. 3.2 Havaintoja Välkkyjen toiminnasta Ensimmäisellä laskentakerralla mm. Kalevalantien Välkkyjen säädöt eivät koko ajan olleet kohdallaan, sillä laitteet eivät aina rekisteröineet jalankulkijaa oikein. Välkky saattoi lopettaa toiminnan 15 sekunnin päästä aloittamisesta, vaikka jalankulkijoita oli vielä tulossa peräkkäin suojatielle. Tämä johtuu siitä, että Välkky ei reagoi toiseen liikkeeseen sillä aikaa kun se vilkkuu. Nihtisillassa huomattiin kaikilla laskentakerroilla, että keskisaarekkeeseen odottamaan jääviä jalankulkijoita Välkyt eivät enää havainneet heidän lähtiessä ylittämään katua (Välkyt eivät olleet siis toiminnassa keskisaarekkeessa). Uutta kapeammalle sektorille havainnoivaa liiketunnistinta ollaan kokeilemassa. Nihtisillassa sekä Olarin Kuunkadulla huomattiin Välkyn toiminnassa ongelmia silloin, kun jalankulkija tuli suojatien viereen aivan havainnepylvään läheltä. Välkyt eivät alkaneet toimia. Jos jalankulkija esim. koiran kanssa jäi odottamaan suojatien kohdalle, mutta yli metrin kadun reunasta poispäin, Välkyt eivät alkaneet toimia hänen aloittaessa kadun ylityksen. Marraskuussa 2011 tätä ongelmaa ei enää havaittu. Se miten autoilijat antoivat tietä suojatietä ylittäville eri ajankohtina (aamu, keskipäivä, iltapäivä) vaihteli kohteittain, joten yleistävää johtopäätöstä ajankohdan vaikutuksesta ei voida tehdä.

9 Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 9 4. JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikissa kohteissa Välkyt näyttivät kasvattaneen niiden autoilijoiden määrää ja osuutta, jotka antoivat tietä jalankulkijalle joko hidastamalla ennen suojatietä tai pysähtymällä sen eteen. Välkkyjen vaikutus oli positiivinen ja suojatien ylitystä odottavat huomioitiin aikaisempaa paremmin. Tämän tutkimuksen ja näiden suojatiekohteiden seurantatulosten perusteella kävi ilmi, että jalankulkijalle tietä antavien autoilijoiden osuus oli kuukausi Välkkyjen asentamisen jälkeen keskimäärin noin 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin ennen -tilanteessa (muutoksen vaihteluväli 3 15 %). Yksi vuosi laitteiden asentamisen jälkeen suojatietä ylittämään lähteville jalankulkijoille tietä antavien autoilijoiden osuus nousi n. 20 prosenttiyksikköä (muutoksen vaihteluväli %) ennen -tilanteeseen verrattuna, osuus siis kaksinkertaistui vuoden aikana. Väistäneiden autoilijoiden määrä vaihteli vuoden jälkeen %, kun väistävien autoilijoiden määrä oli ennen Välkkyjen asentamista %. Muutokset olivat positiivisia ja niitä voidaan pitää tutkimuskohteissa erittäin hyvinä sekä jalankulkijoiden tai polkupyörää taluttavien turvallisuutta lisäävinä. Eri kellonaikoina tapahtuneet muutokset olivat kohdekohtaisia eikä niistä voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä.

10 Liite1/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpätila: Selkeäpoutainen~10astettta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 3henkilöauto YHT.3kpl 3henkilöauto YHT.3kpl henkilöauto 1bussi YHT.10kpl 7henkilöauto 1bussi YHT.8kpl 2henkilöauto, 3X)henkilöauto 1mopo YHT.5kpl+1mopo 13henkilöauto 1bussi 2kuormaauto YHT.16kpl 2henkilöauto 1bussi YHT.3kpl 1ambulanssi 1kuormaauto 5bussi 25henkilöauto 3X)henkilöauto YHT.35kpl 43henkilöauto 3bussi 2kuormaauto 1mopo YHT.48kpl+1mopo 24henkilöauto 2bussi 2kuormaauto 1mopo YHT.28kpl+1mopo Yhteensä mopo 111+2mopo

11 Liite1/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Selkeäpoutainen~10astettta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat henkilöauto 1kuormaauto YHT.14kpl 16henkilöauto YHT.16kpl 13henkilöauto 1taksi 1mopo YHT.14kpl+1mopo 10henkilöauto 1mopo YHT.10kpl+1mopo 2henkilöauto YHT.2kpl 1henkilöauto YHT.1kpl TAUKO 7henkilöauto 1bussi YHT.8kpl 13henkilöauto 1X)henkilöauto 2bussi YHT.16kpl 26henkilöauto 1X)henkilöauto 2bussi 1taksi YHT.30kpl 41henkilöauto 2bussi 2taksi 1pakettiauto 1mopo YHT.46kpl+1mopo 33henkilöauto 2bussi 1kuormaauto 1taksi YHT.37kpl 45henkilöauto 5bussi 1X)bussi 1ambulanssi 3mopo 2moottoripyörä YHT.52kpl+5mp 109henkilöauto 8bussi 8mopo 1X)mopo YHT.117kpl+9mopo 52henkilöauto 7bussi 1roskaauto 1pakettiauto 1mopo YHT.61kpl+1mopo Yhteensä 54+2mopo mopo mopo+2moottoripyörä Kaikki yhteensä 75+2mopo mopo mopo+2mp yht.604

12 Liite1/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin5astettta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 5autoa YHT.5kpl 4autoa YHT.4kpl 1bussi 4autoa YHT.5kpl 89 12autoa YHT.12kpl 15autoa YHT.15kpl 3bussia 3taksia 37autoa YHT.43kpl 910 6autoa YHT.6kpl 2kuormaautoa 1bussi 7autoa YHT.10kpl 26autoa YHT.26kpl Yhteensä 23kpl 29kpl 74kpl

13 Liite1/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin5astettta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat autoa YHT.12kpl 1bussi 1taksi 11autoa YHT.13kpl 2bussia 16autoa YHT.18kpl bussi 8autoa YHT.9kpl 12autoa YHT.12kpl TAUKO 2bussia 31autoa YHT.33kpl 48autoa YHT.48kpl 5bussia 2taksia 31autoa YHT.38kpl 10bussia 1taksi 41autoa YHT.52kpl autoa YHT.12kpl 1bussi 1taksi 46autoa YHT.48kpl 5bussia 54autoa YHT.59kpl Yhteensä 45kpl 142kpl 167kpl Kaikki yhteensä 68kpl 171kpl 241kpl yht.480

14 Liite1/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin10astetta Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 3autoa YHT.3kpl 7autoa YHT.7kpl 17autoa YHT.17kpl 89 10autoa YHT.10kpl 26autoa YHT.26kpl 2bussia 15autoa YHT.17kpl autoa YHT.22kpl 1kuormaauto 1bussi 6autoa YHT.8kpl 1bussi 11autoa YHT.12kpl Yhteensä 35kpl 41kpl 46kpl

15 Liite1/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: KUUNKATUMAAPALLONKUJA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pilvinen,noin10astetta Havainnoitsija:MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt MENNYT JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat autoa YHT.17kpl 1bussi 1traktori 9autoa YHT.11kpl 3kuormaautoa 4bussia 19autoa YHT.26kpl bussi 21autoa YHT.22kpl 1bussi 19autoa YHT.20kpl 2bussia 1taksi 3mopoa 28autoa YHT.34kpl autoa YHT.20kpl TAUKO 1bussi 57autoa YHT.58kpl 8bussia 56autoa YHT.64kpl bussia 28autoa YHT.31kpl 1bussi 1taksi 32autoa YHT.34kpl 3bussia 1mopo 71autoa YHT.75kpl Yhteensä 90kpl 123kpl 199kpl Kaikki yhteensä 125kpl 164kpl 245kpl

16 Liite2/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvetöntaivas,n610astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:2 Keskisaarekkeelta:2 Keskisaarekkeelta:1 89 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:10,joista2tuli jonossa =11eijonossa Keskisaarekkeelta:2 Ajoradanreunasta:10,joistayksioli bussi Keskisaarekkeelta:11,joista2 jonossa=9 yht.19 Ajoradanreunasta:2 Keskisaarekkeelta:9,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:55,joistayksiajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohi Keskisaarekkeelta:56 Eieritelty:1 Ajoradanreunasta:62 Keskisaarekkeelta: Keskisaarekkeelta:3 Ajoradanreunasta:6 Keskisaarekkeelta:7 Yhteensä 18(20,2jonossa) 3 29(32,jonossa3) 240

17 Liite2/1 Välkky/Ennenseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvetöntaivas,n610astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Keskisaarekkeelta:2 Ajoradanreunasta:3,joistayhdessä tapauksessatoinenkaista jonoutunut(suojatieneteen pysähtynytautotoisellakaistalla) Ajoradanreunasta:26 Keskisaarekkeelta: Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:1,autooli tulossavaloihin Keskisaarekkeelta:2,joistatoinenoli bussi TAUKO Ajoradanreunasta:12 Keskisaarekkeelta:19,joista3 jonossa Eieritelty:1 yht.29 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:18,joista3 jonossa yht.25 Ajoradanreunasta:6,joista2 jonossa Keskisaarekkeelta:7,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:5,joista2 jonossa Keskisaarekkeelta:8,joista1jonossa yht.10 Ajoradanreunasta:37 Keskisaarekkeelta:30 Ajoradanreunasta:111,joista4ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohija1olijonossa Keskisaarekkeelta:54,joistayksi pysähtyisuojatielle,3jonossaja2ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohi Eieritelty:17 yht.178 Ajoradanreunasta:46 Keskisaarekkeelta:41,joista2ajoi pysähtymättäsuojatieneteen pysähtyneenautonohija1olijonossa yht.86 Yhteensä 57(63,6jonossa) 26(32,6jonossa) 376(381,5jonossa) Kaikki yhteensä

18 Liite2/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvinen,n5astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:21 Ajoradanreunasta:2,joista1 jonossa Ajoradanreunasta:50 Keskisaarekkeelta:66,joista1jonossa yht Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:21 Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:65 Keskisaarekkeelta:99 yht Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:1 Ajoradanreunasta:10 Keskisaarekkeelta:4 yht.14 Yhteensä 66 2(1jonossa) 293(1jonossa)

19 Liite2/2 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Pouta,pilvinen,n5astetta Havainnoitsija: KirsiJärvenpää AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Keskisaarekkeelta:4,joista1 jonossa yht.3 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:23 Keskisaarekkeelta: Ajoradanreunasta:5,yksijkjuoksi Keskisaarekkeelta:8 yht.13 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:67 Keskisaarekkeelta:17 TAUKO Ajoradanreunasta:33,joista12oli jonossa Keskisaarekkeelta:36,joista12oli jonossa yht.45 Ajoradanreunasta:22,joista11oli jonossa Keskisaarekkeelta:23,joista7oli jonossa yht.27 Ajoradanreunasta:1 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:11 Ajoradanreunasta:6 Keskisaarekkeelta:3 Ajoradanreunasta:117 Keskisaarekkeelta:49 Ajoradanreunasta:49 Keskisaarekkeelta:41 Yhteensä 88(43jonossa) Kaikki yhteensä

20 Liite2/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Poutainen,n.5astetta(aamulla3astetta) Havainnoitsija: MinnaLeppo Kellonaika AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 78 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:9 YHT.12 Ajoradanreunasta:9 Keskisaarekkeelta:21 YHT.30 Ajoradanreunasta:55 Keskisaarekkeelta:34 YHT Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:3 YHT.6 Ajoradanreunasta:15 Keskisaarekkeelta:25 YHT.40 Ajoradanreunasta:74 Keskisaarekkeelta:35 YHT Ajoradanreunasta:1 Keskisaarekkeelta:7 YHT.8 Ajoradanreunasta:1 Keskisaarekkeelta:6 YHT.7 Ajoradanreunasta:14 Keskisaarekkeelta:27 YHT.41 Yhteensä

21 Liite2/3 Välkky/JÄLKEENseuranta Havaintokohde: NIHTISILTA Päivämäärä: Sääjalämpötila: Poutainen,n5astetta(aamulla3astetta) Havainnoitsija: MinnaLeppo AutoilijaHIDASTIjaväisti AutoilijahidastimuttajalankulkijaEI Autoilijapysähtyijaväisti AutoilijaEIväistänyt mennytyli JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat JKjapyöräätaluttavat 1213 Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:2 YHT.5 Keskisaarekkeelta:3 YHT.3 Ajoradanreunasta:14 Keskisaarekkeelta:12 YHT Ajoradanreunasta:4 Keskisaarekkeelta:7 YHT.11 TAUKO Ajoradanreunasta:4 Keskisaarekkeelta:9 YHT.13 Ajoradanreunasta:57 Keskisaarekkeelta:25 YHT Keskisaarekkeelta:8 YHT.8 Ajoradanreunasta:59 Keskisaarekkeelta:40 YHT.99 Ajoradanreunasta:40 Keskisaarekkeelta:67 YHT Ajoradanreunasta:3 Keskisaarekkeelta:1 YHT.4 Ajoradanreunasta:42 Keskisaarekkeelta:35 YHT.77 Ajoradanreunasta:35 Keskisaarekkeelta:30 YHT.65 Yhteensä Kaikki yhteensä

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN 1. VÄLIRAPORTTI, 9.12.2010 Havainnepylväiden led- valojen vaikutukset suojateiden turvallisuuteen 2 Havainnepylväiden led- valojen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Mitä ja miksi? Taajamamerkin alueella neljäsosa liikennekuolemista Niukasti tietoa taajamaonnettomuuksien tapahtumapaikoista Maantieonnettomuuksia tarkasteltaessa

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 - 1 - KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LASKENTA 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 LASKENTA- AIKA 2 2.3 LASKENTAPISTEET 2 2.4 SÄÄTILA LASKENTAPÄIVÄNÄ 3 3. TULOKSET 3.1 VIIKONPÄIVÄVAIHTELU

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT - Pistenopeusvalvonta - Alennettu puuttumiskynnys - Keskinopeusvalvonta 2 Automaatti-valvonnalla olevat tiejaksot

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueen kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu kesäisin käsilaskentana kesä- ja heinäkuussa noin viiden viikon aikana. Laskentapisteitä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1424/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1424/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 81 Asianro 1424/08.00.00/2015 Kuntalaisen aloite / liikenneturvallisuus Petosen ostoskeskuksen ja Lidlin välillä Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI Infratieto-Tiestö Turku 3.9.1 NAANTALIN KAUPUNKI Nopeusmittaukset / Elokuu 1 Nopeusmittaukset 1 Naantalin kaupunki ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Jätteet haetaan klo 5-22 välillä mitä siitä seuraa? Logistiikkapäällikkö Juho Nuutinen, HSY:n jätehuolto

Jätteet haetaan klo 5-22 välillä mitä siitä seuraa? Logistiikkapäällikkö Juho Nuutinen, HSY:n jätehuolto Jätteet haetaan klo 5-22 välillä mitä siitä seuraa? Logistiikkapäällikkö Juho Nuutinen, HSY:n jätehuolto - 20 sekuntia jätekuljettajan arkea kantakaupungissa - ja tämä oli kiinteistöltä,

Lisätiedot

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS

ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS ROVANIEMEN LIIKENNETUTKIMUS 2012 KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUS Esipuhe Rovaniemelle laadittiin liikennejärjestelmäsuunnitelma 1990-luvun alkupuoliskolla. Suunnittelualue käsitti kaupungin lisäksi silloisen

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET Vastaanottaja Nastolan kunta Päivämäärä 13.5.2015 NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS-HANKKEET Päivämäärä 13.5.2015 Laatija Tarkastaja Janne Rautio, Jani Saarinen Kimmo

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta?

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Liikenneonnettomuuksien tutkinta Liikennevakuutuskeskus

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA Liikennemääräraportti 2013 Liikennemääräraportti 2013 2 16.6.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Tampereen ajoneuvokannan kehitys... 3 Joukkoliikenteen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen E18 Koskenkylä - Kotka EKM Palvelusopimus ERIKOISKULJETUKSET MOOTTORITIELLÄ VÄLILLÄ 1 (3) HEINLAHTI - SUTELA, KOTKA päivitetty Erityisehdot ja toimintamalli syyskuusta 2014 alkaen 17.12.2014 Erikoiskuljetusten

Lisätiedot

TOT 6/09. pyörien alle

TOT 6/09. pyörien alle TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 6/09 Kuorma-autonkuljettaja jäi peruuttavan kuorma-auton pyörien alle Kuorma-autonkuljettaja NN (23 v.) oli hakemassa hakekuormaa ti lapäiseltä haketuspaikalta.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:7. Nopeusrajoitukset Helsingissä

HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:7. Nopeusrajoitukset Helsingissä HELSINKI SUUNNITTELEE 25:7 Nopeusrajoitukset Helsingissä Nopeusrajoitukset Helsingissä Kesällä 24 alennettiin monien Helsingin katujen nopeusrajoitusta kymmenellä kilometrillä tunnissa. Toimenpide alensi

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

KSV/ LSO/ Hanna Strömmer, Antti Räikkönen 13.9.2011

KSV/ LSO/ Hanna Strömmer, Antti Räikkönen 13.9.2011 KSV/ LSO/ Hanna Strömmer, Antti Räikkönen 13.9.2011 KIERTOLIITTYMIEN ONNETTOMUUSSELVITYS JA SUUNNITTELUNÄKÖKOHTIA Yleistä Helsinkiin on vuosina 1993 2009 rakennettu 55 kiertoliittymää. Ensimmäinen kiertoliittymä

Lisätiedot