Nuorten asiakkuus - esimerkkejä verkostotyöstä -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten asiakkuus - esimerkkejä verkostotyöstä -"

Transkriptio

1 Nuorten asiakkuus - esimerkkejä verkostotyöstä - = OLEMME TOISTEMME SUMMA = KUNTOUTUSAKATEMIA, HELSINKI - Huolipuheesta mielekkääseen toimintaan ja tekemiseen - YTM, sosiaalityöntekijä Kristiina Ahlgrén Hämeenlinnan aikuissosiaalityö, alle 29-vuotiaat (ei lapsiperheet) puh

2 Nuoria varten Nuorille, alle 29-vuotiaille, on Hämeenlinnassa ollut oma sosiaaliohjaaja v.2013 alk. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistus alkaen muutti toimintaa siten, että aikuissosiaalityöntekijöille tuotiin 2 sosiaaliohjaajan palveluohjaus (ei tiukkaa ikärajausta). Sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät nostavat toimeentulotuen hakemuksista mm. nuoria tulottomia ja/tai pitkään työttömänä olleita. Työskentelyn lähtökohta on mm. nuorisotakuu, interventio esim. työttömyyteen, sekä palveluohjaus. OHJAUS -> Erityisen tuen palveluihin nuorten omalle sosiaalityöntekijälle (3/2014 alk), lapsiperheiden sosiaalityöntekijälle tai TYP:n sosiaalityöntekijälle kesäkuusta 2015 alk. on ollut mahdollisuus myös nk. poluttaa nuoria sosiaalityöntekijää vaihtamatta esim. sosiaalisesta kuntoutuksesta TYP:n (laki monialaisesta työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1368/2014), Ajatuksena on huomioiden kuntoutukselliset ja työllistymistä tukevat palvelut sekä toimenpiteet. Hämeenlinnassa sosiaaliohjaajat sekä sosiaalityöntekijät tekevät sekä asiakaskohtaista että rakenteellista sosiaalityötä

3 Nuorten sosiaalityöntekijä Nuorille, alle 29-vuotiaille, on Hämeenlinnassa oma sosiaalityöntekijä (lapsiperhetyö erillisenä) Sosiaalityöntekijä kontaktoi etuuskäsittelystä, sosiaaliohjaajalta tai muualta verkostosta tulleita erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita. Työssä on myös suoria kontakteja mm. nuorilta itseltään, heidän läheisiltään ja yhteistyötahoilta. * Työssä on myös liikkumista toimijoiden luona (nuorisotila, terveyspisteet, kuntouttavan työtoiminnan paikat, lähiökeskukset jne) Tavoitteena on ollut maaliskuusta 2014 alkaen mm. toimeentulotuen tulottomien ja/tai pitkään työttömänä olleiden nuorten muutossosiaalityö. * Työ on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista sosiaalityötä yhdessä asiakkaan ja asiakkaalle kootun monialaisen (monitoimijuus) verkoston ja asiakkaan oman lähipiirin kanssa (asiakkaan niin halutessa). Lähtöasetelma on asiakkaan tarvitsemat sosiaaliset, elämänhallinnalliset, kuntoutukselliset sekä muutossuuntaiset tarpeet. * Asiakkaan toiveet, pyrkimykset ja unelmat mm. arjen & opin- ja urapolkunsa suhteen Keväästä keväälle 2015: noin 2/3 osaa eli 77 % asiakkaista tavoitettu kutsutulle ajalle/tapaamiseen

4 Sosiaalityöntekijä arjessa apuna ketterästi kentällä Sosiaalityöntekijä tapaa nuorta asiakasta vastaanottoajalla, kotikäynnillä, monialaisen verkostotyön toimijoiden luona, kutsuttuna työpariksi nk. akuuttiin tilanteeseen, ryhmätoiminnoissa, kuntouttavan työtoiminnan paikoissa, nuorten neuvonta- ja kohtaamispaikoissa, nuoren itsensä valitsemassa paikassa jne. Missä on sosiaalityön /sosiaalityöntekijän paikka? Mieti! Tien risteyksessä liikennevalot. Ne pitävät järjestystä yllä, kehottavat kulkemaan eteenpäin, huomioimaan vaihtuvat valot tai pysähtymään. Valot myös suojelevat tien käyttäjää - jotta ei synny kaaos ja vaaratilanne. Liikennevalot eivät kuitenkaan määrää, koska ja miten tie tulisi ylittää. Suojatien reunaan voi myös omavalintaisesti jäädä

5 Sosiaalityöntekijän haasteet ja mahdollisuudet Luovuus, rohkeus myös viranomaistyössä! SOSIAALISET KEKSINNÖT ajanvarauksen paikka kieli/kommunikointi reflektointi, tunneäly MOTIVAATIO, SITOUTUMINEN! ONNISTUMISEN TUNTEET MYÖS ASAIAKKALLE SOSSU ON VALMENTAJA SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN TUKIJOUKOT (VERKOSTO)

6 Työpareja sosiaalityöntekijälle - tukijoukkoja nuorelle asiakkaalle Oman organisaation sosiaaliohjaajat, etuuskäsittelijät TE- toimiston & TYPIN asiantuntijat, mm. ammatinvalinnan psykologi ENO, etsivä nuorisotyöntekijä A-klinikan sairaanhoitaja, terapeutit Terveysasemien, avokuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon omahoitajat, psyk. sairaanhoitaja, kotikuntoutuksen ohjaaja, psykologi, oma lääkäri Mielenterveys- tai päihdetyön muu työntekijä Hämeenlinnan Asunnot Oy:n asumisohjaaja NUAS:n asumisohjaus/ henkilökunta ostetut tukihenkilöt KELA ja kelaneuvojat Työhönvalmentajat Nuorten terveyspisteen WALK IN:n terveydenhoitaja Oppilaitoksen nuoriso-ohjaaja, kuraattori tai opinto- ohjaaja Toinen sosiaalityöntekijä esim. Maahanmuuttajapalveluista Kolmannen sektorin toimijat Hämeenlinnassa mm. Setlementti, 4H, Sininuha, Luotsi-ssäätiö jne. Asiakkaan läheiset, ystävät ja omaiset Hankkeet ja projektit Jne

7 Kokemusääni verkostosta kun teemme yhdessä Nuoria, joilla on elämässä monia haasteita; koulu, työ, terveys, päihteet, tukiverkoston puute yms: verkostossa toimiminen auttaa kaikkia osapuolia. Tieto kulkee nopeammin ja nuoren kokonaistilanne hahmottuu helpommin. Nuoren asioiden hoito helpottuu ja luukulta luukulle kulkeminen vähenee. Nuori näkee verkoston toimijat yhdessä ja väitän tämän selkiyttävän nuorelle sitä, miten eri osaalueet linkittyvät toisiinsa. Nuoria on kannustettava itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen, mutta monien kohdalla on enemmän kuin hyvä, että heillä on tukipilarit, kontrolli ja seuranta. --- On ollut hienoa huomata kuinka hyvin asiakkaat ottavat tämän mahdollisuuden vastaan. Se kertoo paljon se (Asumisohjaaja, Hämeenlinnan Asunnot Oy). Nopea yhteydenotto ja tavoitettavuus sosiaalityöntekijään, joka hallinnoi yhteistyöverkostoa ja järjestää yhteisiä tapaamisia. Suunnitelmallinen työskentely ja yhteistyöhön luottaminen = nuoren asioiden eteenpäin viemiseksi. Tiedon säännöllinen jakaminen, Kuulumisten vaihtaminen puolin ja toisin: ajan hermolla oleminen kentällä tapahtuvista ilmiöistä Kummallakin osapuolella on oma työote ja erilainen näkökulma nuoren tilanteeseen: kumpikin osapuoli tuo oman, erilaisen, työotteensa tilanteeseen, selkeä työnjako on olemassa, eikä tehdä päällekkäistä työtä. Toisen työtavan tunteminen Unohtamatta hyvää huumoria. (ENOT eli etsivät nuorisotyöntekijät, Hämeenlinna)

8 Työn kehittäminen Käytössä olleita, nyt kokeilussa olevia ja /tai tulevia SOMET aikuissosiaalityön chat Chatelli (tauolla), nuorten tekemät videoprojektit (esim. OVAT ryhmien mainos), erilaiset Facebook- sivut ja www-sivut nuorille / yhteistoimijoille, sosiaalitoimen palveluiinfot NUORTEN OMAT TOIVEET Asiakkaiden ääni kuuluviin mm. asiakasraatikokeilu, asiakaskäyntien aikana kerätty tieto ja nuorten parissa liikuttaessa saatu tieto RAKENTEELLINEN SOSIAALITYÖ HAKEVA ryhmä, nuorten parissa työskenteleville (nuorten löytäminen palveluihin, uudet ilmiöt, uudet hankkeet ja toimintamallit, koulutusinfot mm. NAO) ENOT etsivän nuorisotyön kokooma, nuorten parissa työskentelevien iso verkostotapaaminen n. 4-5 x vuodessa. LASTEN JA NUORTEN KONSULTAATIORYHMÄ (13-29V,kokeiluvuosi 2015) Mukana mm. oppilashuoltoa, terveydenhuoltoa, nuorten terveyspiste Walk in, sosiaalityö jne)

9 TEKEMISTÄ JA TOIMINTAA > OVAT- RYHMÄT OVAT- ryhmät (OVAT= osallistu- voimaannu-aktivoidu-toimi) ovat Hämeenlinnan kaupungin uusia kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintoja pitkään työttömänä olleille, työmarkkinatukea saaville henkilöille. BUDJETOINTI VUODELLE 2015 /KOKEILU. IDEOINNISSA MUKANA MM. ASIAKASPALAUTTEET, SEKÄ SOSIAALITYÖN ERI TYÖNTEKIJÖIDEN ESILLE TUOMAT AJATUKSET. Ryhmät tarjoavat osallistujille: * maksutonta toiminnallista tekemistä * työelämässä ja arjessa tarvittavien taitojen kohentamista * huomion kiinnittämistä omaan hyvinvointiin * sisältää välipalan tai ruuan Ryhmät toteutetaan: kerran viikossa 3-5 kuukauden ajan, ryhmäkoko Mukaan pääsee aikuissosiaalityön tai Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijöiden kautta. Toimintaan palkattu sosiaaliohjaaja (Veera Jormakalle, puh )

10 NUORILLE suunnattuja OVAT- ryhmiä ja mitä muuta? mm. Tuunaa Koti (4H), Ruveta eli Ruoka-velka-talous (Martat, Hämeen Sininauha ry), Höntsä- liikunta (avoin, nonstop ryhmä, ei kuntouttavaa työtoimintaa). Nuoria ja muita ikäryhmiä sekaisin: mm. Atk- ja verkko- ryhmät, Palstaviljely (kaupunkiviljelyä), Taideolkkari, Vertaisohjaus, Terveys ja hyvinvointi, Retkellä (erätaitoja), Rules (liikunta), Köökki ja kauppakassi (Pro Agria, lapsiperheille). Ajankohtaista tietoa löytyy: OVAT- mainos löytyy: YouTubessa Kino Wanhakop:n tekemä mainos (Nuorten hanke, Hämeen Mokia ry) https://www.youtube.com/watch?v=ii5yrznfj_e#t=23 Sama mainos on myös Hämeenlinnan kaupungin sivulla:

11 ANONYYMIT TARINAT 4 teemaa. Tammikuussa 2015 nuorten sostt Kristiina Ahlgrén laati pyydetysti kuvauksia terveydenhuollon ja sosiaalityön (SOTE) selvitykseen onnistuneista yhteistyömalleista ja tapauksista yli ammatti- ja/tai organisaatiorajojen (Tampereen yliopisto) 4 casea > asiakasteemat: Erakko ( profiilin kadottaneet ja eristäytyneet ja heidän mahdollistajansa ) Mie-Pä (päihteiden ja mielenterveyden noidankehä. Kumpaa probleemaa hoidetaan, vai hoidetaanko kumpaakaan?) A + KuTy (A- klinikka tai joku muu mielekäs suunnitelma PLUS kuntouttava työtoiminta) Tuloton ja työkyvytön (toimeentulotuen pitkäaikaiset asiakkaat, joilla on taustalla pitkä työttömyysaika, mutta olematon tai hyvin lyhyt työvoimatoimiston historia + terveydentilan haasteet)

12 ja 4 todellista sankaritarinaa nuorten ottamilla kuvilla

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tää ei nyt. Nuoret aikuiset palvelujärjestelmän asiantuntijoina. Matala kynnys! Kohtaamisia työntekijöiden kanssa! Luottamus!

Tää ei nyt. Nuoret aikuiset palvelujärjestelmän asiantuntijoina. Matala kynnys! Kohtaamisia työntekijöiden kanssa! Luottamus! Tää ei nyt vaan toimi Nuoret aikuiset palvelujärjestelmän asiantuntijoina Matala kynnys! Kohtaamisia työntekijöiden kanssa! Luottamus! Kooste Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmän tuotoksista kevät

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen Kohti suunnitelmallista ja tavoitteellista työotetta aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden id palveluprosessien kehittäminen Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi 24.-25.1.2012

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset: socca@hel.fi waris.instituutti@hel.fi

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot