Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People"

Transkriptio

1 Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People Uusia välineitä kestävän liikkumisen suunnitteluun-seminaari Helsinki, 18. syyskuuta 2012 Maija Rusanen Itämeren kaupunkien liitto (UBC)

2 Sisältö Eurooppalainen viitekehys Kestävän liikkumisen suunnitelmat Planning for People Uusia välineitä ja malleja kestävän liikkumisen suunnitteluun Kokemuksia Euroopasta Konseptin soveltaminen Suomessa

3 Millaisia haluamme kaupunkiemme olevan tulevaisuudessa?

4 If you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for people and places, you get people and places. Fred Kent, Project for Public Spaces

5 Kestävän liikkumisen suunnittelu on kaupungin tulevaisuuden suunnittelua, jossa lähtökohtana ovat asukkaat. Planning for people

6 Eurooppalainen viitekehys Liikkumisen ja liikenteen suunnittelu ja ohjaus kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla on ollut jatkuvan muutoksen kohteena niin Euroopassa kuin laajemmaltikin. Euroopan komissio haluaa edistää kestävän liikkumisen suunnitelmien (Sustainable Urban Mobility Plan) laaja-alaista valmistelua ja toimeenpanoa eurooppalaisissa kaupungeissa. Kestävän liikkumisen suunnittelu konseptia on kehitetty erilaisissa EU- hankkeissa jo useamman vuoden ajan (BUSTRIP, PILOT, QUEST, Advance etc.)

7 Eurooppalainen viitekehys Tarve konseptin jalkauttamiselle tunnistettu useissa EU:n asiakirjoissa: Action Plan on Urban Mobility: Action 1 Accelerating the take-up of Sustainable Urban Mobility plans (2009): Tukea paikallisviranomaisille kestävän liikkumisen suunnitelmien laatimiseen Euroopan Komissio tarjoaa rahoittamiensa hankkeiden kautta ohjeistusmateriaalia, edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja tukee liikenteen ja liikkumisen ammattilaisten koulutusta. Komissio saattaa esittää aloitteita ja suosituksia jatkossa

8 Eurooppalainen viitekehys Valkoinen kirja: Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (maaliskuu 2011): Kaupunkien tulisi integroida paremmin maankäytön, liikenteen ja infrastruktuurin suunnittelu, jotta liikenteen ruuhkia ja päästöjä voidaan vähentää. Esittää mahdollisuutta velvoittaa tietyn kokoisia kaupunkeja laatimaan kestävän liikkumisen suunnitelma.

9 Kestävän liikkumisen suunnitelmat Planning for People Kestävän liikkumisen suunnitelma on strateginen suunnitelma, jonka tavoitteena on laadukas elinympäristö, joka vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän liikkumistarpeisiin. Suunnitelman tulisi ulottua koko toiminnalliselle kaupunkiseudulle ja sen tulisi huomioida kaikki liikkumismuodot

10 Kestävän liikkumisen suunnitelmat Planning for People Suunnitelman tavoitteena on kestävä liikennejärjestelmä, joka huomioi vähintään seuraavat tavoitteet perustuen kuitenkin kansallisiin olemassa oleviin käytäntöihin sekä säännöksiin: Liikennejärjestelmä on helposti saavutettava ja kaikkien käytettävissä; Käyttäjien turvallisuus parantuu; Ilmansaasteet, melu, kasvihuonekaasupäästöt sekä energian kulutus pienenevät; Ihmisten ja tavaroiden kuljetuksen tehokkuus sekä kustannustehokkuus parantuvat; Kaupunkiympäristön vetovoima ja laatu lisääntyvät.

11 Kestävän liikkumisen suunnitelmat Planning for People Perinteinen liikennesuunnittelu Infrastruktuurin kehittäminen keskeistä Projektisuunnittelu Suljettu päätöksenteko Liikennevirtojen kasvattaminen ja korkea nopeus päätavoitteet Lähtökohtana liikenne Investointi keskeinen suunnittelu Liikenteen kysyntään vastaaminen Suuret ja kalliit projektit Liikenneinsinöörien vastuulla Liikenneprojektien valinta ilman strategista arviointia Kestävän liikkumisen suunnittelu Infrastruktuuri keino saavuuttaa laajempia tavoitteita Strateginen ja tavoiteorientoitunut suunnittelu Läpinäkyvä päätöksenteko Saavutettavuus ja elämänlaatu päätavoitteena Lähtökohtana ihmiset Kustannustehokas suunnittelu Liikenteen kysynnän hallinta Tehokkaat ja vähittäiset parannukset Monitieteistä: liikennesuunnittelun, terveyden, ympäristön, maankäytön, aluesuunnittelun yms. näkökulmien integrointi Strateginen vaihtoehtojen arviointi, tavoitteiden harkinta

12 Kestävän liikkumisen suunnitelmat Planning for People Keskeiset elementit: Asukkaat ja muut sidosryhmät tulisi ottaa mukaan suunnitteluun - Planning for People. Integroitu lähestymistapa Toimialarajat ylittävä lähestymistapa Yhteistyö eri hallinnon tasojen välillä Koordinoitu toiminta yli kuntarajojen Lähtökohtana sitoutuminen kestävyyden tavoitteisiin - tasapaino sekä taloudelliselle kasvulle, sosiaaliselle tasa-arvolle ja ympäristön laadulle asetettavien tavoitteiden välille.

13 Uusia välineitä ja malleja kestävän liikkumisen suunnitteluun Yleiseurooppalainen ohjeistus, laadittu Eltisplus-projektin puitteissa Systemaattinen malli suunnitteluprosessille Esimerkkejä jo laadituista suunnitelmista ympäri Eurooppaa Suunnittelua tukevia työkaluja

14 Esimerkkejä kirjasta!!!!

15 Uusia välineitä ja malleja kestävän liikkumisen suunnitteluun Kolme keskeistä osa-aluetta: 1. suunnittelu (prosessi); 2. itse suunnitelma (asiakirjan sisältö, jossa esimerkit ja monipuolinen keinovalikoima korostuvat); 3. poliittiset päätökset (suunnitelman käytännön toteuttaminen ja lopullinen hyväksyntä).

16 Uusia välineitä ja malleja kestävän liikkumisen suunnitteluun 4 vaihetta: I: Suunnitteluprosessin valmistelu II: Viisas ja läpinäkyvä tavoitteiden asettaminen III: Suunnitelman laatiminen IV: Suunnitelman toteuttaminen

17 SUMP SYKLI

18 Vaihe I:Suunnitteluprosessin valmistelu

19 Vaihe I: Suunnitteluprosessin valmistelu Lähtökohta: Haluamme parantaa liikkumista ja liikennejärjestelmää sekä asukkaidemme elämänlaatua. Sitoutuminen kestävän liikkumisen edistämiseen olennaista!

20 Vaihe I: Suunnitteluprosessin valmistelu 1. Arvioi mahdollisuudet menestyksekkään kestävän liikkumisen suunnitelman laatimiselle ole kunnianhimoinen, mutta myös realistinen sen suhteen, mikä on mahdollista ja kuka osallistuu 2. Suunnitteluprosessin valmistelu ja suunnitelman laajuus Suunnitelman maantieteellinen kattavuus Kuka koordinoi? Toimijoiden välinen yhteistyö Asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistuminen Prosessin johtaminen

21 Vaihe I: Suunnitteluprosessin valmistelu 3. Arvioi liikkumisen ja liikennejärjestelmän nykytilanne ja kehitä vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita Merkkipaalu: Analyysi ongelmista ja mahdollisuuksista laadittu

22 Vaihe II: Viisas ja läpinäkyvä tavoitteiden asettaminen

23 Vaihe II: Viisas ja läpinäkyvä tavoitteiden asettaminen: 4. Laadi visio ja muodosta yhteinen näkemys, miten kaupungissa liikutaan tulevaisuudessa (kaupunki 20 vuoden kuluttua)

24 Vaihe II: Viisas ja läpinäkyvä tavoitteiden asettaminen: 5. Aseta päämäärät ja valitse helposti mitattavat tavoitteet

25 Vaihe II: Viisas ja läpinäkyvä tavoitteiden asettaminen: 6. Valitse keinot, joilla voit saavuttaa asettamasi tavoitteet Merkkipaalu: Toimenpiteet valittu

26 Vaihe III: Suunnitelman laatiminen

27 Vaihe III: Suunnitelman laatiminen 7. Sovi vastuualueista ja määritä käytettävissä oleva budjetti

28 Vaihe III: Suunnitelman laatiminen 8. Laadi seuranta- ja arviointisuunnitelma

29 Vaihe III: Suunnitelman laatiminen 9. Suunnitelman hyväksyminen ja siitä tiedottaminen Merkkipaalu: Kestävän liikkumisen suunnitelma hyväksytty SUMP Planning for People

30 Vaihe IV: Suunnitelman toteuttaminen

31 Vaihe IV: Suunnitelman toteuttaminen 10. Huolellinen johtaminen ja viestintä suunnitelman toteuttamisen aikana Toimenpiteen toteuttaminen Tavoitteiden saavuttaminen Sujuva yhteistyö Tiedottaminen sidosryhmille Toimenpide pääsyn rajoittamiseksi Organisoitu koordinointi Toimenpiteen edistyminen

32 Vaihe IV: Suunnitelman toteuttaminen 11. Kokemuksista oppiminen ja opitun hyödyntäminen Merkkipaalu: Tulosten vaikutusten arviointi suoritettu To-do list Seuraava SUMP Pysäköinnin tilanne Kansalaisten osallistuminen Yhteistyö

33 Kestävän liikkumisen suunnitelmat Planning for People Tehokas lähestymistapa kohti suunnittelukulttuuria ja käytäntöjä, jotka tähtäävät aidosti kestävän liikennejärjestelmän kehittämiseen ja liikkumisen edistämiseen. Kestävän liikkumisen suunnittelu on kulkemista oikeaan suuntaan. Suunnitelmien tulisi kehittyä jo olemassa olevista käytännöistä eurooppalaisissa kaupungeissa, joissa jo sovelletaan monia kestävän liikkumisen näkökulmia.

34 Kestävän liikkumisen suunnitelmat Planning for People Kohonnut elämänlaatu & houkuttelevammat julkiset tilat Turvallisempi elinympäristö Vähemmän päästö- ja meluhaittoja Avoimempi ja helposti saavutettava liikennejärjestelmä Kestävä kaupunkirakenne Positiiviset terveysvaikutukset Parantunut saavutettavuus ja liikkuvuus Kansalaisten ja sidosryhmien tukemat päätökset Mahdollisuus uuteen visioon ja integraatioon Tulokset näkyviä erityisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

35 Kokemuksia Euroopasta Suunnitelmia on laadittu tai on valmisteilla useissa Euroopan maissa erilaisia lähestymistapoja, ei yhtä oikeaa mallia suunnitelmalle Malliesimerkkeinä: Ranskan lakisääteiset Plan de Déplacement Urbain sekä Englannin lakisääteiset Local Transport Plans Muita esimerkkejä: Ruotsi: Transportplan för Örebro kommun; Belgia: Gent; Saksa: Freiburg

36 Kokemuksia Euroopasta Ranska: Plans de Déplacements Urbains Yhteiset päämäärät ja tavoitteet: suunnitelman tehtävänä on varmistaa kaikkien liikennemuotojen koordinoitu kehittäminen sekä edistää vähäpäästöisempien ja energiatehokkaimpien kulkumuotojen käyttöä Pakollinen kaupunkiseuduille, joilla yli asukasta, muille vapaaehtoinen Vastuutaho yleensä kaupungin, metropolialueen tai julkisen liikenteen viranomainen Täytyy olla linjassa esim. kaupunkikehitykselle, ilmanlaadulle ja ilmaston suojelulle, alueelliselle kehitykselle sekä korkeamman tason liikenne- ja väyläverkostoille laadittujen suunnitelmien ja strategioiden kanssa

37 Kokemuksia Euroopasta

38 Konseptin soveltaminen Suomessa Kestävän liikkumisen suunnitelmien konsepti ei vielä Suomessa yleisesti tunnettu, ei yhteistä määritelmää Tavoite asetettu esim. ERA17-toimintaohjelmassa

39 Konseptin soveltaminen Suomessa Miten kestävän liikkumisen näkökulmat voidaan huomioida entistä paremmin olemassa olevissa suunnitelmissa ja strategioissa? Suomalaiset esimerkit: Kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat Liikennejärjestelmäsuunnitelmat

40 Konseptin soveltaminen Suomessa poikkihallinnollisuus elämänlaatu

41 Kiitos! Maija Rusanen,

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella 9 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HEIKKI METSÄRANTA PEKKA MILD INNA BERG Priorisointi vaikuttavuuden perusteella AJATTELUMALLI LIIKENTEEN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Puolustushallinnon tutkimustoiminta

Puolustushallinnon tutkimustoiminta Osastrategia Puolustushallinnon tutkimustoiminta Puolustushallinnon tutkimustoiminta osastrategia Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimustoiminnan periaatteet... 2 Tutkimustoiminnan kehittäminen... 3 Hallinnonalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot