CS10A Projektien ja ratkaisujen markkinointi. Harjoitus 2: Alustustehtävien purku Minna Oinonen Nuorempi tutkija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CS10A0401 - Projektien ja ratkaisujen markkinointi. Harjoitus 2: Alustustehtävien purku 13.10.2011 Minna Oinonen Nuorempi tutkija"

Transkriptio

1

2 CS10A Projektien ja ratkaisujen markkinointi Harjoitus 2: Alustustehtävien purku Minna Oinonen Nuorempi tutkija

3 Artikkelit Tuli, K.R, Kohli, A.K, and Bharadwaj, S.G, (2007) "Rethinking Customer Solutions: From Product Bundles to Relational Processes 2. Jalkala, A., Cova, B., Salle R. and Salminen, R.T. (2010), Changing project business orientations: Towards a new logic of project marketing 3. Windahl, C. and Lakemond, N. (2010),"Integrated solutions from a servicecentered perspective: Applicability and limitations in the capital goods industry 4. Alajoutsijärvi, K., Mainela, T., Salminen, R. T. and Ulkuniemi, P. (2011). Perceived customer involvement and organizational design in project business 5. Storbacka, K. (2011). A solution business model: Capabilities and management practices for integrated solutions 6. Sharma, A., Iyer, G., R. (2011). Are pricing policies an impediment to the success of customer solutions? 7. Ulaga, W., Reinartz, W.J. (2011). Hybrid Offerings: How Manufacturing Firms Combine Goods and Services Successfully

4 Alustusryhmät Artikkeli Tuli, K.R, Kohli, A.K, and Bharadwaj, S.G, (2007) "Rethinking Customer Solutions: From Product Bundles to Relational Processes" Jalkala, A., Cova, B., Salle R. and Salminen, R.T. (2010), Changing project business orientations: Towards a new logic of project marketing Windahl, C. and Lakemond, N. (2010),"Integrated solutions from a service-centered perspective: Applicability and limitations in the capital goods industry Alajoutsijärvi, K., Mainela, T., Salminen, R. T. and Ulkuniemi, P. (2011). Perceived ustomer involvement and organizational design in project business Storbacka, K. (2011). A solution business model: Capabilities and management practices for integrated solutions Sharma, A., Iyer, G., R. (2011). Are pricing policies an impediment to the success of customer solutions? Ulaga, W., Reinartz, W.J. (2011). Hybrid Offerings: How Manufacturing Firms Combine Goods and Services Successfully Alustajat Asikainen Joonas M, Asikainen Matti T, Ekman Jyri P Heikkinen Mika M T Hiltunen Reetta H Jokinen Juuso M Kaljunen Olli E Kauhanen Juho T Kavén Erika S Mattila Janiina M Nuojua Petri M Parikka Antti M T Patala Samuli K A Piela V Johannes Pylvänäinen Riina P Pöyhönen Jouni H Ritokallio Antti I Ström Pasi A Tulokas Tiia C Vasara Valde P I Vatjus Olli-Matti

5 Kapil R. Tuli, Ajay K. Kohli, & Sundar G. Bharadwaj Rethinking Customer Solutions: From Product Bundles to Relational Processes Joonas Asikainen Matti Asikainen Jyri Ekman

6 Artikkelin päämäärät Vertailee kirjallisuuden olemassa olevaa teoriaa käytännön toimittajien ja asiakkaiden näkökulmien kanssa Luoda näkökanta muuttujista, jotka vaikuttavat toimittajan kykyyn tuottaa tehokkaita ratkaisuja asiakkaille

7 Ratkaisutarjonta

8 Ratkaisun tehokkuuteen vaikuttavat tekijät

9 Changing project business orientations: Towards a new logic of project marketing Anne Jalkala, Bernard Cova, Robert Salle, Risto T. Salminen (2010) Reetta Hiltunen Juuso Jokinen

10 Artikkelin rakenne Johdatus projektiliiketoimintaan ja markkinointiin Projektiliiketoiminnan muutosorientaatiot viime vuosien ajalta Perustuu kahteen tutkimusohjelmaan (Ranskassa ja Suomessa) Vaikutukset projektimarkkinoinnin teoriaan ja käytäntöihin Ehdotukset uusiksi tutkimuskohteiksi

11 Tunnistetut muutosorientaatiot 1. Asiakasverkostotoimijoiden muuttuva rooli [BOD Defence] 2. Toimittajien asiakaskannan nopea muuttuminen [Airbus] 3. Muuttuva ostoprosessi ja kasvanut riskitekijä [City of Lille] 4. Projektiorientoituneisuudesta asiakasorientoituneisuuteen [Systel] 5. Asiakasorientoituneet projektitoimitus ja -implementointi [Logtel 1] 6. Toimittajien ylä- sekä alavirtaan liikehdintä [B construction] 7. Tarjooman laajentaminen [Larox] 8. Brändäys projektimarkkinointiin[logtel 2] 9. Referensseistä super-referensseihin [Eiffage ja Systel 2] 10. Yritysten markkinointitilanteitten moninaisuus [Safran]

12 Johtopäätökset Epäjatkuvuudesta jatkuvuuteen Laajentuminen, monipuolistuminen Monimutkaisuus, uniikkius Jatkuva muutos, dynaamisuus Konstruktiivisuus (deterministisyys ei enää mahdollista)

13 CS10A0401 Projektien ja ratkaisujen markkinointi - Artikkelialustus Windalh, C. & Lakemond, N. (2010) Integrated solutions from a service-centered perspective: Applicability and limitations in the capital goods industry Olli Kaljunen Erika Kavén

14 Artikkelin aihealueet Kuinka palveluita pystytään integroimaan osaksi yrityksen tarjoamaa ratkaisuliiketoimintaa ja kuinka niitä voidaan käytännössä toteuttaa Kuinka integroidut ratkaisut muuttavat asiakkaan ja toimittajan välistä riippuvuutta Teollisuuden siirtyminen valmistusliiketoiminnasta kohti palveluliiketoimintaa ja kokonaisratkaisujen tarjontaa Asiakkaan pitkäaikainen, ratkaisun elinkaaren mittainen sitouttaminen toimittajaan

15 Keskeisin sisältö Projektin ja integroitujen ratkaisujen tavoitteena on luoda arvoa sekä asiakkaalle että omalle yritykselle Saavutettu hyöty on molemmin puolista Tullaan osaksi asiakkaan liiketoimintaa Ei myydä enää pelkästään palvelun ja tuotteen yhdistelmää, vaan toimitaan osana asiakasyritystä ja sen ydin- sekä tukiprosesseja Toimittaja-asiakassuhde riippuvuuden kasvattaminen Jaettu riski asiakkaan kanssa, mutta myös hyödyt ovat molemmin puoleisia

16 Johtopäätökset Palvelua sisältävät ratkaisut ja tuotteet muodostavat erottamattoman, uudenlaisen liiketoiminta-alueen Uudet liiketoimintamallit vs. jo olemassa olevat Asiakas ja ratkaisutoimittaja jakavat aiempaa enemmän liiketoiminnan riskejä ja tietotaitoa kuin myös tuottoja Aiempaa tiiviimmät suhteet Passiivinen toimittaja-vastaanottaja asetelma muuttuu vuorovaikutteiseksi suhteeksi Toimittaja ns. lisää tietotaitoaan ja asiakas menettää sitä

17 Perceived customer involvement and organizational design in project business Alajoutsijärvi, K., Mainela, T., Salminen, R., Ulkuniemi, P Janiina Mattila Petri Nuojua Antti Parikka

18 Artikkelin aihe - Tutkimuskysymys - Mikä yhteys on asiakkaan osallistumisella projektiyritysten organisationaaliseen designiin? - Tutkimustyyppi - monitapaus / eksploratiivinen tutkimus, 4 yritystä - Organisationaalisen designia koskevan aiemman tutkimuksen ja teollisen- sekä projektimarkkinointitutkimuksen yhdistäminen, joita yhdistämällä johdettiin uusi malli.

19 Keskeisin sisältö - Projektien ainutlaatuisuus ja työn koordinointi nähdään erottavina dimensioina projektiliiketoiminnan organisoinnissa - Asiakasosallistuminen voidaan jakaa - aikaikkunaan ja - Intensiteettiin - 4 case-yritystä - Eri kokoluokkien yrityksiä ( työntekijää) - Projektien pituudet ja investointien suuruuksissa eroja vuotta & 1 M M - Miksi juuri nämä yritykset valittiin?

20 Organisaation sisäisten designien tyypit teollisessa projektiliiketoiminnassa Työn koordinointi (Coordination of work) rinnakkainen (parallel) peräkkäinen (sequential) Projektin ainutlaatuisuus (Uniqueness projects) matala korkea (low) (high) Tuotteenomainen Äärimmäinen projektiliiketoiminta projektiliiketoiminta (Product-like project (Extreme project business) business) Modulaarinen Menestyksekäs projektiliiketoiminta erikoisprojektiliiketoiminta (Modular project (Successively operating business) adhocracy) Jokaisessa yrityksessä useampia tyyppejä

21 Kaj Storbacka, 2010 A solution business model: capabilities and management practices for integrated solutions Samuli Patala

22 Taustat ja tutkimusmenetelmät Menestyminen ratkaisuliiketoiminnassa vaatii koko yrityksen laajuista yhteistyötä Ei voi olla vain yhden liiketoimintayksikön vastuulla Tarve viitekehykselle joka ottaa huomioon tasapainon yksittäisten asiakkaiden erikoistarpeiden sekä teollistamisen välillä Tutkimuksen pohjana yhteensä 15 asiantuntijahaastattelua sekä 2 workshopia yhteensä kymmenestä eri aloja edustavista kansainvälisistä yrityksistä

23 Ratkaisuliiketoiminnan viitekehys Tuloksena 12-kenttäinen viitekehys ja yhteensä 64 kyvykkyyttä ja toimintoa ratkaisuliiketoiminnan integroimiseksi

24 Merkitys Ratkaisut voidaan määritellä prosesseiksi Kaupallistaminen ja teollistaminen usein samanaikaisia prosesseja eivätkä peräkkäisiä Kokonaisvaltainen ratkaisuliiketoiminnan viitekehys Merkitykset yrityksille: Yritysten tulisi löytää tasapaino kaupallistamisen ja teollistamisen välillä Yrityksen eri yksiköiden integrointi ratkaisuliiketoimintaan erityisen tärkeää Ratkaisuliiketoiminnassa menestyminen vaatii myös aiempaa laajemman yhteistyön asiakkaiden kanssa, ja kehittyneemmän asiakastiedon analysoinnin

25 Are pricing policies an inpediment to the success of customer solutions? Arun Sharma, Gopalkrishnan R. Iyer 2011 Pasi Ström Jouni Pöyhönen

26 Ratkaisujen hinnoittelu Yhä useampi yritys siirtymässä projekti- ja ratkaisuliiketoimintaan Hinnoittelu kriittisessä osassa menestymisen kannalta Riittävä tekninen ja taloudellinen integraatio vaatimuksena Tuote-/palvelupaketit Asiakkaat eivät ole halukkaita maksamaan pyydettyä hintaa Hinnoittelumallit Perinteinen malli Epäsymmetrisen informaation malli Arvoperusteinen malli

27 BPO-/sähköntuotantoteollisuus (PGE) PGE on tuote-/palveluvaiheessa BPO lähestymässä ratkaisuliiketoimintaa Kummallakaan alalla ei todellista ratkaisujen myyntiä Myynti tullut asiakaslähtöisemmäksi molemmilla aloilla Hinnoittelustrategiat perustuvat tuotteiden/palveluiden hintojen pilkkomiseen Kummallakin alalla käytetään hinnoittelussa pääosin kulut+voitto mallia Molemmilla aloilla tunnistetaan ratkaisujen hinnoittelun tärkeys, mutta hinnoitteluilla on väärät perusteet.

28 Hybrid Offerings: How Manufacturing Firms Combine Goods and Services Successfully Wolfgang Ulaga & Werner J. Reinartz (2011) Olli-Matti Vatjus

29 Artikkelin tausta ja tavoitteet Palveluliiketoiminnan yhdistämisessä perinteiseen hyödykeliiketoimintaan nähdään selkeitä kilpailuetua lisääviä hyötyjä Toisaalta vain 21% yrityksistä onnistuu tässä ja 25% jopa menettää rahaa Yhtenä ongelmana teorioissa nähdään hyödyke palvelu ajattelun kaksijakoisuus Tavoitteena luoda malli, joka auttaa yrityksiä toteuttamaan palveluliiketoiminnan lisäämistä Olli-Matti Vatjus

30 Aikaansaatu malli Malli perustuu yrityksen resursseihin ja valmiuksiin Resurssit (4) ovat hyödykeliiketoiminnassa kehitettyjä voimavaroja, jotka auttavat painopisteen muutoksessa Valmiudet ovat niitä erityisiä taitoja, joita yritysten tulee kehittää, jotta resursseja voidaan käyttää hyödyksi Mallista katsotaan olevan hyötyä differentaatiossa, mutta myös kustannustehokkuudessa Olli-Matti Vatjus

31 Lopputulos Yritysten tulee kehittää hybridi-liiketoimintamalleja sen sijaan, että palveluliiketoiminta nähtäisiin vain lisänä perinteisen liiketoiminnan päällä Artikkelissa luokitellaan yhdistelmäliiketoimintamalleja, mikä auttaa ymmärtämään kuinka yrityksen tällä hetkellä käyttävät tuote palvelu balanssia Päätelmistä käy ilmi, että aihe on monimutkainen ja erilaisia malleja on monia Onnistuminen vaatii innovatiivisuutta ja korkeaa strategista osaamista Olli-Matti Vatjus

32 Ulaga, W., Reinartz, W.J. (2011) Hybrid Offerings: How Manufacturing Firms Combine Goods and Services Successfully Valde Vasara

33 Traditional manufacturers have moved into service and customer solution fields has led to the well-documented shift from a goods-dominant to a service dominant logic in business markets Despite emerging body of research we know little about what drives the success or failure of an effort to increase the service component Authors use case studies and depth interviews with senior executives in manufacturing companies develop a resource capability framework as a basis for research and practice

34 To find out how manufacturers can ensure that their service activities succeed, the study investigates three main research questions: o What distinctive capabilities must goods-focused manufacturers (compared with pure-service players) develop to generate successful hybrid offerings? o Which unique resources must manufacturers leverage to build these distinctive capabilities? o How can goods manufacturers translate unique resources and distinctive service capabilities into positional advantages, and how do these effects vary across different types of services?

35 By answering these questions they make two main contributions: o First, using the resource-based view as a theoretical base, we identify resources and capabilities that are key for a successful hybrid offering deployment o Second, considering the many types of hybrid offerings, we develop a fine-grained typology that reveals how different types of hybrid offerings moderate the link between service capabilities and positional advantage

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH 62100 LAPUA, FINLAND, TEL. +358 20 124 5282, FAX

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Sisällysluettelo Johdanto 3 Yritysten maailma muuttuu radikaalisti avaintoiminnot hajautuvat maailmalle 4 Investoinneissa suuret yritykset reagoivat

Lisätiedot

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN ALEKSI PULKKANEN FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN Diplomityö Prof. Saku Mäkinen ja yliopistotutkija Marko Seppänen hyväksytty tarkastajiksi teknis-taloudellisen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA i SAILA KINNI OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Heli Aronpää Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen Työn 1. tarkastaja: Professori Mikael Collan Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

HYBRIDIORGANISAATION. Lasse Mitronen JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA. Sarja A 35 Series

HYBRIDIORGANISAATION. Lasse Mitronen JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA. Sarja A 35 Series Sarja A 35 Series HYBRIDIORGANISAATION JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA Lasse Mitronen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2002

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TIEDONANTOJA 215 1996 PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TERRI KUPIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Toimittaneet Pirjo Järvelä ja Markku Tinnilä Digitaalisen median raportti 1/00 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan LTT-Tutkimus Oy Elektronisen kaupan instituutti

Lisätiedot

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Matti Kautto Helsinki School of Economics Arto Lindblom Helsinki School of Economics Lasse

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot