SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014"

Transkriptio

1 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Toiminta-ajatus JÄRJESTÖTOIMINTA Yleistä Hallintoelimet Hiihtopiirikokous Hallitus Työryhmät Strategiatyö VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Viestinnän organisointi Kumppanitoiminta Hiihtäjä-lehti Sporttikauppa HUIPPU-URHEILU Yleistä Huippu-urheilun johtaminen A-maajoukkueen toiminta Olympiaprojekti Akatemiatoiminta B-maajoukkueen (U23) toiminta St1-maajoukkueen toiminta Vammaishiihtotoiminta Antidoping-toiminta NUORISOTOIMINTA Yleistä Habita-ryhmän toiminta Nuorten SM-kisat ja Hopeasompa Sinettiseurat PIIRI- JA SEURATOIMINTA Yleistä Kotimainen kilpailutoiminta Tärkeimmät kotimaan kilpailut Koulutus Seuratoiminta Hiihtopiirit Harrastehiihto Erillistapahtumat TALOUSARVIO... 14

3 1 1 YLEISTÄ 1.1 Toiminta-ajatus Suomen Maastohiihto ry:n toimii maastohiihdon alalla Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä keskuselimenä ja sen tehtävänä on maastohiihdon urheilutoiminnan edistäminen ja tukeminen. Yhdistys huolehtii jäsentensä yhteisistä kehittämis- ja edunvalvontatehtävistä sekä edistää maastohiihdon huippu-urheilua ja hiihdon harrastusta Suomen kansan keskuudessa. Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, kansallinen ja kansainvälinen antidopingtyö ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään laaja-alaisesti tasa-arvoista liikuntakulttuuria. Valmennustoiminnan tavoitteena on jatkaa ryhmien välistä yhteistyötä ja suunnitelmallista valmennustyön kehittämistä nuorten sarjoista huipulle asti. Huippu-urheilun menestyksen parantaminen takaa median entistä laajemman lajin positiivisen näkyvyyden. Kilpailupaikkojen olosuhteiden kehittäminen ja varmistaminen yhdessä kuntien ja seurojen kanssa on tärkeässä roolissa harrastajamäärien kehittämisessä. Jotta laji pysyy vetovoimaisena urheilijoiden, yleisön ja tukijoiden suuntaan, kilpailujen ja tapahtumien tasoa on kehitettävä. Seurojen toimintaa tuetaan kouluttamalla seuran organisaatiota, vetäjiä ja valmentajia. Seurojen toiminta on entistä tärkeämpi koko väestön hyvinvoinnille - seura toimii liikuttajana sekä terveyttä edistävän liikunnan tuottajana. Tehostamalla ympärivuotista toimintaa, massahiihtoja tukemalla ja kehittämällä sekä terveysliikuntaa ja hiihdon hyvinvointivaikutuksia korostamalla lisätään harrastajamääriä kaikissa ikäluokissa. Lasten ja nuorten toimintaan järjestetään uusia, kiinnostavia tapahtumia harrastajamäärien lisäämiseksi. Taloudellisesta näkökulmasta tuleva kausi on erittäin haastava. Talousarvioon on budjetoitu tuottoja 1,8 miljoonaa euroa, joka on euroa vähemmän kuin edellisen kauden toteutunut tuotto. Arvioitu kulumäärä on 1,84 miljoonaa euroa, joka on euroa vähemmän kuin edellisen kauden toteutuneet menot. Talousarvio on jäämässä euroa alijäämäiseksi ja tämän tuloksen saavuttaminen vaatii säästötoimenpiteitä kaikilla osa-alueilla sekä tarkkaa kulujen seurantaa. Negatiivisen oman pääoman korjaaminen ei toteudu näin ollen vielä tulevalla toimintakaudella ja yhdistys tulee tarvitsemaan rahoitusjärjestelyjä rahoittaakseen kauden toiminnan.

4 2 2 JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1 Yleistä Järjestötoiminnan kokonaisbudjetin kustannukset ovat euroa, josta suurin osa muodostuu hallinnollisista kustannuksista sekä markkinoinnista ja viestinnästä. Suurimmat budjetoidut tuottoerät ovat lisenssimaksut euroa ja Suomen Hiihtoliiton jakama tuotto maailmancup-kilpailujen järjestämisestä. Tuotonjaosta päättää Hiihtoliiton johtokunta vasta kilpailukauden jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on budjetoitu edellisen vuoden tasolle, euroa, ja sitä käytetään kaikkeen Maastohiihto ry:n toimintaan. Valmentaja- ja suksihuoltokerho toimii itsenäisenä yksikkönä yhdistyksen sisällä ja käyttää tulevalla kaudella edellisillä kausilla keräämäänsä tuottoa toimintansa kehittämiseen. 2.2 Hallintoelimet Suomen Maastohiihto ry:n toimielimiä ovat hiihtopiirikokous ja hallitus sekä ei-päättävinä eliminä hallituksen kulloinkin tarpeelliseksi katsomat työryhmät maastohiihdon asioiden valmistelemista ja hoitamista varten. Toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt hoitavat yhdistyksen asioita hallituksen asettamien suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. Maa on jaettu lisäksi piireihin ja alueisiin, joista jokainen muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. 2.3 Hiihtopiirikokous Suomen Maastohiihto ry:n jäseniä ovat 18 hiihtopiiriä ja Finlands Svenska Skidförbundet FSS r.f., jotka muodostavat ylimmän päättävän elimen. Hiihtopiirikokous on yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Varsinainen hiihtopiirikokous pidetään sääntöjen mukaan syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous on mahdollista pitää, jos hiihtopiirikokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun riittävä määrä äänioikeutettuja jäseniä erityisesti ilmoitettua asiaa varten tätä vaatii. 2.4 Hallitus Hiihtopiirikokous valitsee Suomen Maastohiihto ry:lle johtoelimen, hallituksen. Hallitus käyttää päätösvaltaa yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä mainituissa asioissa. Hallituksen muodostavat kaudella puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus voi nimetä tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä maastohiihdon asioiden valmistelua ja hoitamista varten. Näissä mahdollisissa työryhmissä on kussakin mukana ainakin yksi hallituksen jäsen. Hallitus pitää kauden aikana 5 10 istuntokokousta ja tämän lisäksi tarvittaessa puhelin- ja sähköpostikokouksia.

5 3 2.5 Työryhmät Marraskuussa 2013 valittava hallitus täydentää ja valitsee kaudelle maastohiihtoasioita valmistelemaan ja toimintoja suunnittelemaan tarpeelliseksi katsomansa työryhmät työskentelemään koko kauden tai tietyn tehtävän hoitamiseksi. Vanhat, koko edellisen kauden toimineet työryhmät olivat: MTV-ryhmä (markkinointi-, talous- ja viestintäryhmä), kenttätyöryhmä, valmennus- ja koulutustyöryhmä, kilpa- ja huippu-urheilutyöryhmä, olosuhdetyöryhmä sekä sääntötyöryhmä. Ryhmien jäsenet kokoontuvat tarpeen mukaan muutaman kerran kaudessa ja valmistelevat asioita hallituksen päätettäviksi. Erityinen hoidettava asia on valmennuksen järjestäminen mukaan lukien uuden päävalmentajan valinta, jota varten on tarkoituksenmukaista nimetä oma työryhmänsä. 2.6 Strategiatyö Suomen Hiihtoliiton strategiatyöhön osallistumisen lisäksi Maastohiihto ry tekee oman strategisen yhteenvetonsa. Tässä yhteydessä selvitetään myös käytännön edellytykset lakkauttaa Maastohiihto ry ja siirtää yhdistyksen toiminta suoraan takasin Suomen Hiihtoliittoon. Asian hoitamiseksi pidetään tarvittaessa ylimääräinen hiihtopiirikokous keväällä Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä tai muuna sopivana aikana. Maastohiihto ry pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin huolehtimaan siitä, että tulevaisuuden hiihtourheilijoillamme ovat kaikki parhaat ja mahdolliset komponentit käytössään. Tämä koskee niin kokonaisvaltaista välinehuoltoa kuten kaikkia muitakin huippu-urheilun osa-alueita. Välineurheilussa, jota tämän päivän hiihto mitä suurimmassa määrin on, tulokset tehdään yhdessä, taitavan huoltotiimin, parhaiden koneiden ja välineiden sekä kunnossa olevien urheilijoiden ansiosta. Tavoitteena on jatkossa kartoittaa avoimesti ja puolueettomasti kaikki se ammattitaito, joka meillä on eri osa-alueilta saatavilla hiihtäjiemme käyttöön.

6 4 3 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 3.1 Viestinnän organisointi Maastohiihdon viestintä hoidetaan pääsääntöisesti sähköisiä viestintätapoja käyttäen, päävälineitä ovat lajiyhdistyksen nettisivut ja uutiskirjeet. Oleellinen osa viestintää on kiinteä yhteistyö suomalaisten TV-kanavien (YLE ja MTV3) ja muiden päämedioiden kanssa. Hallitus hyväksyy viestintäsuunnitelman, joka tehdään yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton kanssa ja Hiihtoliiton resursseihin tukeutuen. Olympiakisojen lajikohtainen viestintä hoidetaan Sotšia varten perustetun erillisprojektin yhteydessä. 3.2 Kumppanitoiminta Maastohiihdon markkinoinnissa tiivistetään yhteistyötä Suomen Hiihtoliiton kanssa. Markkinoinnin hoitamisesta tehdään sopimus Samla Sponsoring Management Oy:n kanssa. Suomen Cupin ja Suomen mestaruushiihtojen markkinointi yhdistetään ja tässäkin tiivistetään yhteistyötä Hiihtoliiton kanssa mäen ja yhdistetyn SM-kisojen osalta. 3.3 Hiihtäjä-lehti Suomen Maastohiihto ry:n julkaisema Hiihtäjä-lehti ja Kustannus Oy Juoksijan julkaisema Hiihtolehti aloittivat syksyllä 2011 yhteistyön. Hiihtäjä ilmestyy kuusi kertaa vuodessa julkaistavan Hiihtolehden liitteenä kahdesti hiihtokaudessa syksyllä ja keväällä. Maastohiihto ry myy mainostilaa Hiihtäjä-lehtiin ja lehdissä on mahdollista julkaista myös kilpailuilmoituksia. Hiihtäjän ja Hiihdon yhteistyöhön sisältyy Hiihto-lehden tarjoaminen seuroille ja lisenssiurheilijoille edulliseen vuosihintaan. Hiihto-lehti on myös Valmentajakerhon ja Suksihuoltajakerhon jäsenlehti. 3.4 Sporttikauppa Maastohiihdon tuotemyynti tapahtuu Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry:n sähköisessä Sporttikaupassa. Kaupassa on myynnissä harjoituspäiväkirjoja, Hopeasompa-tuotteita, oppaita ja tekstiilejä. Tarkoituksena on päivittää tuotteita ja lisätä myytävää materiaalia. Tulevan kauden aikana Sporttikaupan organisointi tarkastellaan uudelleen.

7 5 Järjestötoiminta Yhteistyösopimukset 109,0 109,0 Hallinto -250,0-250,0 Markkinointi -50,0-50,0 Viestintä -53,0-53,0 Hallitus -12,0-12,0 Sporttikauppa 5,0-6,0-1,0 Muut työryhmät -12,0-12,0 Valmentajakerho 20,0-29,0-9,0 Hiihtäjä 35,0-35,0 0,0 Kansainvälinen toiminta -11,5-11,5 Lisenssit 185,0 185,0 yhteensä 354,0-458,5-104,5 OKM 622,0 622,0 4 HUIPPU-URHEILU 4.1 Yleistä Huippu-urheilua rahoitetaan yhteistyösopimuksilla, joiden arvo on tulevalla kaudella talousarviossa euroa. FIS:n, Olympiakomitean sekä Paralympiakomitean tuet ovat yhteensä euroa, joka on euroa vähemmän kuin edellisellä kaudella johtuen Olympiakomitean tuen suuntaamisesta suoraan urheilijoille huippuyksilötukena. Huippu-urheilun suurimmat kuluerät ovat hallinnolliset kustannukset euroa, A-maajoukkueen leiritys euroa sekä kilpailukausi euroa. A-maajoukkueen toimintaan on budjetoitu yhteensä euroa vähemmän kustannuksia kuin edellisellä kaudella. Myös B- ja St1 maajoukkueiden kuluja on jouduttu supistamaan tulevalle kaudelle, kokonaisbudjetti on supistettu lähes puoleen edellisen kauden toteutumasta. Huoltokeskuksen budjetti on tälle kaudelle euroa ja huippu-urheilun akatemiayhteistyön euroa. 4.2 Huippu-urheilun johtaminen Maastohiihdon huippu-urheilutoiminnan johtaminen päätetään tulevan kauden aikana uudelleen. Tämä tarkoittaa, että kesän 2013 aikana valmisteltu Maastohiihto ry:n toiminnanjohtajan tehtävän täyttäminen siirtyy marraskuussa valittavan hallituksen päätettäväksi. Päätöksenteossa otetaan huomioon urheilun järjestökentässä ja ennen kaikkea huippu-urheilun johtamisesta ja rahoituksesta tulevat muutospaineet.

8 6 Valmennuksen asiantuntijaryhmä (VAR) tukee edelleen SMH:n huippu-urheiluvalmennusta. Mukana toiminnassa on Kilpa- ja huippu-urheilu yksikkö (KIHU), Jyväskylän yliopisto, Olympiakomitea, alan eri tutkijoita ja SMH. SMH tekee edelleen vahvaa yhteistyötä Suomen valmentajakerhon kanssa. B-maajoukkue- (U23), St1-maajoukkue- ja muut valmennusryhmätoiminnot on integroitu tiiviiseen yhteistyöhön Suomessa toimivien Urheiluakatemioiden kanssa. Tätä työtä tiivistetään edelleen. Toimintakauden aikana aloitetaan suomalaisen hiihtovalmennuksen kehitystyö, jonka tavoitteena on valmistautua Sotšin olympialaisten jälkeisten vuosien haasteisiin. Samalla selvitetään mahdollisuus lajipäällikön/valmennuksen johtajan palkkaamiseen tulevina vuosina. Päävalmentajan rekrytoimisessa tehdään tiivistä yhteistyötä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. 4.3 A-maajoukkueen toiminta Maastohiihdon huippu-urheilun tärkein tavoite tulevalle kaudelle on menestyminen Sotšin olympiakisoissa. Maastohiihdon tavoitteena on saavuttaa mitali niin viesteissä (mukaan lukien parisprintti) kuin henkilökohtaisilla matkoillakin sekä 2-3 pistesijaa Kiitettäväksi suorituksen nostaisi kultainen mitali ja kaksi himmeämpää mitalia muutaman pistesijan ohella Kaudella maailmacupin osakilpailuihin osallistutaan tavoitteena menestyminen kokonaiscupissa joukkueena sekä henkilökohtaisesti. Olympialaisten jälkeisten maailmancupin osakilpailuihin osallistumisesta tehdään erillinen päätös kauden aikana, loppukausi voidaan joutua viemään läpi supistetulla ohjelmalla/joukkueilla. Maajoukkuetoiminnassa on keskeistä valmennusolosuhteiden optimoiminen ja urheilijoiden pitkäjänteinen kehittäminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennus toteutetaan eettisesti kestävien periaatteiden pohjalta. Valmennusryhmien välistä avointa yhteistyötä jatketaan. Tällä autetaan nuorten hiihtäjien nousua kansainväliselle huipulle. Varsinaisia maajoukkueita on kolme: A-maajoukkue, B-maajoukkue/ U23-ryhmä ja St1-ryhmä (nuorten maajoukkue). 4.4 Olympiaprojekti Sotšin olympiakisojen valmistautuminen ja kisamatkan valmistelu hoidetaan Suomen Hiihtoliiton johtamassa erillisprojektissa tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Tämä projekti hoitaa keskitetysti myös esimerkiksi suksihuoltoon liittyvät asiat. Projektin vedosta vastaa Hiihtoliiton nimittämä projektipäällikkö, ohjausryhmänä toimii Hiihtoliiton hallituksen työvaliokunta, jossa Maastohiihdolla on edustaja.

9 7 4.5 Akatemiatoiminta Huippu-urheilun muutosryhmän työn keskeinen sisältö on tukea urheilijan polkua sen ratkaisevissa vaiheissa. Hiihtäjän uralla eräs ratkaiseva vaihe on ns. valintavaihe, jolloin hiihtäjä tehnee lopullisen päätöksen maailman huipun tavoittelussa. Tuota ratkaisevaa vaihetta tuetaan akatemiatoiminnalla, joka sisältää keskitetyn toimintamallin ja valmentajien työn ohjaamisen Rovaniemen, Vuokatin, Vaasan ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemioissa. Maastohiihdon akatemiatoiminta sisältää B- ja St1-maajoukkueiden toiminnan, Habita-ryhmätoiminnan sekä Lapin aluekehittäjän ja Päijät- Hämeen sekä Vaasan akatemiavalmentajien toiminnan. 4.6 B-maajoukkueen (U23) toiminta Alle 23-vuotiaiden maajoukkueeseen kuuluu yhdeksän urheilijaa. Joukkue leireilee kotimaassa leiripäivää ja ulkomailla 12 päivää eli yhden leirin verran. Kotimaan leireistä osa tehdään yhteistyössä A-maajoukkueen kanssa ja osa St1-ryhmän kanssa. Tavoitteena on menestyä alle 23-vuotiaiden MM-kisoissa Val di Fiemmessä sekä Skandinavia-cupissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on urheilijoiden nouseminen A-maajoukkueeseen. 4.7 St1-maajoukkueen toiminta Nuorten MM-ryhmän toiminnasta vastaa pääosin nuorten valmentaja ja hänen apunaan keikkatyöntekijöinä fysioterapeutti/hieroja, lääkäri, huoltopäällikkö, mediavastaava ja apuvalmentaja osalla leireistä. Leirit koostuvat pääosin perusharjoittelusta, jolla pyritään ohjaamaan nuoria harjoittelussa niin määrällisesti kuin laadullisesti kohti aikuishuippu-urheilun asettamia vaatimuksia. Arvokilpailujoukkueen valinnan jälkeen valmistautuminen etenee kotona henkilökohtaisten valmentajien johdolla, johon ryhmävalmentaja antaa tukea valmistautumisvaiheessa. 4.8 Vammaishiihtotoiminta Vammaisurheilijoiden harjoittelu tapahtuu osittain integroituna muun maajoukkueen kanssa. Vammaisurheilijoiden toimintaa koordinoi ja ohja oma valmentaja. Kaudella vammaishiihdon maailmancup alkaa Vuokatissa joulukuussa. Kauden kohokohtana ovat paralympialaiset Sotšissa. 4.9 Antidoping-toiminta Lajiyhdistys ja sen varsinaiset jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton (FIS) dopingsäännöstöön. AD-työtä tehdään kaikilla lajiyhdistyksen valmennuksen ja koulutuksen tasoilla.

10 8 Huippu-urheilu TUOTOT KULUT TULOS Yhteistyösopimukset 305,0 305,0 FIS ja OK-tuet 281,0 281,0 HU hallinto -488,0-488,0 A-mj leirit -170,0-170,0 A-mj kilpailukausi -145,0-145,0 Olympialaiset -35,0-35,0 Paralympia 35,0-45,0-10,0 B-mj+ST1 leirit ja kilpailut 20,5-85,0-64,5 Akatemiatoiminta -91,4-91,4 Huoltorekka -65,0-65,0 yhteensä 641,5-1124,4-482,9 5 NUORISOTOIMINTA 5.1 Yleistä Nuorisotoimintoja ovat nuorisovalmennuksen linjaus, koordinointi ja valvonta. Tehtävänä on kannustaa yhä useampia lapsia ja nuoria mukaan hiihtoseuratoimintaan sekä kehittää seuratoimintaa ja lasten ja nuorten valmennusta. Kauden Kultasomparyhmä alkoi toimia nimellä Habita-ryhmä uuden yhteistyökumppanin mukaisesti. Nuorisotoiminnan kokonaiskulubudjetti on euroa ja arvioidut tuotot yhteensä euroa. Suurimmat kuluerät tulevat hallinnollisista kustannuksista sekä Habita-ryhmän toiminnasta. Tuotot koostuvat nuorisotoiminnan omista yhteistyösopimuksista, kilpailujen järjestämismaksuista sekä urheilijoiden omavastuumaksuista. Myös nuorisotoimintaan on tehty säästötoimenpiteitä koskien yleistä nuorisotoimintaa sekä Habita-ryhmää. 5.2 Habita-ryhmän toiminta Habita-ryhmät ovat 18-sarjalaisten valtakunnallisia valmennusryhmiä. Valmennusryhmien koko on noin 20 urheilijaa ja valinta ryhmiin tapahtuu edellisen talven hiihtotulosten sekä pääsykokeiden perusteella. Leiritystä järjestetään harjoituskauden aikana kolmessa alueellisessa ryhmässä kuuden leirin verran. Yksi leireistä on kaikille yhteinen ja sen yhteydessä kilpaillaan Junnu Aateli Racekilpailu. Tämän leirin yhteydessä myös muut liiton ryhmät ovat leirillä ja ryhmien kesken tehdään yhteistyötä valmennuksen osalta.

11 9 Habita-ryhmien leiritys suunnitellaan ryhmävalmentajien kesken yhdessä, jotta edetään samoilla valmennuksellisilla linjoilla. Valmentajien välinen koordinaattori järjestelee kilpailut, kisareissut ja muut ryhmään liittyvän toiminnan. Habita-ryhmien valmennuksen keskeisenä teemana on nostaa harjoitteluun sitoutumista - aloitetaan tietoisesti keskittymään eri ominaisuuksien kehittämiseen ja luodaan valmiuksia yleisessä sarjassa menestymiselle. Kauden tärkein arvokilpailu 18-sarjalaisille ovat kauden aikana Suomessa järjestettävät Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Rovaniemellä, Ounasvaaralla Näihin kilpailuihin lähetetään varsinaisen maajoukkueen lisäksi myös aluejoukkueet ja tavoitteena on menestyminen laajalla rintamalla. Matkustamiset näihin kisoihin suoritetaan ajoissa ja valmistautuminen kisapaikalla tehdään porukalla. Habita-ryhmien toimintaan on budjetoitu kuluja euroa. Tuottoja on budjetoitu euroa, josta euroa on Hopeasomman loppukilpailun järjestämismaksu ja loppuosa urheilijoiden omavastuita leireistä sekä kilpailuista. 5.3 Nuorten SM-kisat ja Hopeasompa Vuoden 2014 nuorten SM-kisat hiihdetään helmikuussa Lahdessa (viestit ja pitkät matkat) sekä maaliskuussa Ristijärvellä (normaalimatkat) ja Inarissa (sprintit ja KLL:n SM-kilpailut). Hopeasomman loppukilpailu järjestetään Kalajoella Tavoitteena on saada mukaan noin 1000 nuorta sekä henkilökohtaiseen kilpailuun että viesteihin. Hopeasomman valtakunnallisia leirejä vuotiaille järjestetään yhteistyössä Vuokatin ja Lapin Urheiluopistojen, Pajulahden Liikuntakeskuksen sekä Hopeasomman pääyhteistyökumppani ONE WAY Sport Oy:n kanssa. Leiritysten tavoitteena on kehittää nuoria urheilijoita harjoittelemaan monipuolisesti ja oikein iän mukaisesti sekä auttaa valmennuksen linjauksen siirtymistä paremmin seura- ja piiritasolle. 5.4 Sinettiseurat Maastohiihdolla on 33 sinettiseuraa. Sinettiseurojen auditointi jatkuu toimintakauden aikana vuonna 2011 uusituilla sinettikriteereillä. Tavoitteena on auditoida 10 sinettiseuraa uudelleen. Maastohiihto ry järjestää lajiohjelmaa valtakunnalliseen sinettiseurojen tapaamiseen mahdollisimman kattavasti. Lisäksi Maastohiihto ry järjestää kevätkaudella 2014 oman sinettiseurojen tapaamisen esimerkiksi Valmentajakerhon tapaamisen yhteyteen. Sinettiseurojen tiedottamista nettisivujen ja sähköpostin välityksellä parannetaan ja seuroille pyritään tekemään omia tiedotteita Maastohiihdon tapahtumista. Sinettiseminaarin järjestämiseen on budjetoitu euroa.

12 10 Nuorisoliikunta Yhteistyösopimukset 40,0-9,5 30,5 Hallinto -47,0-47,0 Yleinen nuorisotoiminta -7,00-7,0 Habita-ryhmä 15,00-55,0-40,0 Nuorten SM+Hopeasompa 14,00-7,00 7,0 yhteensä 69,00-125,5-56,5 6 PIIRI- JA SEURATOIMINTA 6.1 Yleistä Seurojen toiminta on entistä tärkeämpi koko väestön hyvinvoinnille - seura toimii liikuttajana sekä terveyttä edistävän liikunnan tuottajana. Tehostamalla ympärivuotista toimintaa, kilpailujärjestelmää kehittämällä sekä terveysliikuntaa ja hiihdon hyvinvointivaikutuksia korostamalla lisätään harrastajamääriä kaikissa ikäluokissa. Yhteiskunnan urheilutoiminnalle osoittama tuki ohjautuu entistä enemmän suoraan seuratoimintaan. Maastohiihto ry yhdessä Hiihtoliiton kanssa rakentaa seuraväen käyttöön ohjaus- ja tukijärjestelmän avustamaan suorien seura-avustusten kohteiden määrittelyssä, anomusten laadinnassa, valvonnassa ja raportoinnissa. 6.2 Kotimainen kilpailutoiminta Kaudella järjestetään noin 200 kansallista kilpailua, joista noin kolmasosa on rankingkilpailuja. Näiden lisäksi kalenterissa on myös kansainvälisiä arvokilpailuja ja maailmancup-kilpailuja. Tulevana kautena Maastohiihto ry:n hallitus parantaa SM-kisojen haku- ja sopimusmenettelyjä niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin sekä luo järjestelmän järjestelykokemusten keräämiseksi ja eteenpäin viemiseksi uusille järjestäjille. Seurat hakevat kansalliset kilpailunsa sähköisen järjestelmän (www.hiihtokalenteri.fi) kautta. Kansallinen kilpailukalenteri käsitellään Kilpa- ja huippu-urheilutyöryhmässä. Lisäksi pyydetään valmentajilta esitykset katsastus- ja tarkkailukilpailuista sekä tulevan kauden cup-kilpailuista. Kilpailukalenteri julkaistaan -sivustolla syyskuun puolessavälissä. Kilpailutiedot ovat reaaliaikaiset ja niitä päivitetään kilpailukauden aikana. Piirikunnalliset kilpailut haetaan kansallisen kalenterin valmistuttua samalla tavoin kuin kansallisetkin. Piirikunnallisia kilpailuja on kaudella noin 140 kappaletta.

13 11 Kansallisten kilpailujen sääntöjen mukaiset kilpailukutsut hoidetaan myös Hiihtokalenteri-sivuston kautta. Kilpailukutsujen hinnat vaihtelevat euroon kaudella valitusta maksuluokasta riippuen. Sääntöjen mukainen Kilmo-maksu, 50 /tapahtuma sisältyy edellisvuoden tapaan kilpailulupaan. Piirikunnalliset kilpailut voivat halutessaan käyttää myös Hiihtokalenterin kilpailukutsu- ja Kilmoominaisuutta hyödykseen. Piirikunnallisista kilpailuista veloitetaan piiriä keväällä 30 /kilpailu. Hiihtokalenterin ja Kilmon hallintaa sekä kilpailujen siirtoja ja muutoksia varten on kaudella ostopalveluna hankittu yksi henkilö (Eeva Käyhkö), joka vastaa myös Hiihtokalenterija Kilmo-tuesta kilpailukaudella. Tukitoiminnoilla Maastohiihto Ry haluaa palvella seurojen ja piirien edustajia myös normaalien toimistoaikojen ulkopuolella. Lisäksi ostopalveluna on hankittu kilpailutoiminnan ranking-laskenta, tilastointi sekä tulosarkistopalvelu. Uusi, hyvän vastaanoton saanut tulosarkistopalvelu otettiin käyttöön viime kaudella ja tulevalla kaudella tarkoituksena on edelleen kehittää palvelua käyttäjien toiveiden mukaisesti osana Hiihtoliiton nettisivu-uudistusta. Hiihtokalenterin ja Kilmon kehittämiseen ei tulevalla kaudella panosteta, käyttö- ja toimintavarmuuteen liittyvää pakollista työtä lukuun ottamatta. Kansallisten ja piirikunnallisten kilpailujen kilpailuluvat sekä kilpailukutsut laskutetaan kaudella Hiihtokalenterin ja Kilmon hoitajan toimesta Maastohiihdon sähköistä taloushallintoohjelmistoa hyödyntäen. Näin pystytään vapauttamaan Helsingin toimiston resursseja ja vältytään työn päällekkäisyyksiltä. Maksunvalvonta hoidetaan edelleen Helsingistä. 6.3 Tärkeimmät kotimaan kilpailut Yleisen sarjan SM-kilpailut järjestää Vantaan Hiihtoseura tammikuussa Vantaalla ja Huhtasuon Hiihto 2000 maaliskuussa Jyväskylässä. Veteraanit ratkovat Suomen-mestaruudet helmi-maaliskuun vaihteessa Ylitorniolla Aavasaksan Urheilijoiden järjestämissä kisoissa. Kaudella järjestetään Suomen Cupissa neljä henkilökohtaisia kisoja, sprinttejä ja viestejä sisältävää osakilpailuviikonloppua kahden SM-kisaviikonlopun lisäksi. Suomen Cup televisioidaan Ylen kanavilla tulevanakin talvena. Kaudella järjestetään ensimmäistä kertaa Marathon Skier Cup. Cup järjestetään Suomen Maastohiihto ry:n ja Finlandia-hiihto ry:n yhteistyönä. Cupissa hiihdetään kolme osakilpailua helmikuussa Helsingissä, Jämillä ja Lahdessa. Kotimaisesta kilpailutoiminnasta on talousarvioon arvioitu tuottoa euroa sekä kuluja euroa. Aikuisten SM-kilpailujen sekä Suomen Cup -sarjan tuotto-odotus Suomen Hiihtoliitolta on yhteensä euroa.

14 Koulutus Maastohiihto ry:n järjestämä erilliskoulutus koordinoidaan tulevan kauden aikana tiukemmin urheilujärjestöjen (etupäässä Valo) järjestämään valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen. I-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia järjestävät hiihtopiirit, aluekehittäjät ja mahdolliset muut hyväksytyt tahot. Valmentajakoulutuksen sisällöt, aikataulut, maksut ja paikkakunnat löytyvät liiton nettisivuilta. Huoltokoulutuksen piiritilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan sopivina ajankohtina kullakin paikkakunnalla 3 5 tunnin kokonaisuuksina pääosin Maastohiihdon huoltoryhmän jäsenen vetäminä. Maastohiihdon I-tason huoltokoulutusta järjestetään syksyllä Jämillä, Vuokatissa ja Rovaniemellä. II-tason huoltokoulutus järjestetään loka-marraskuussa Vuokatissa. Vuoden 2014 SM-kisajärjestäjien koulutus ja TD-kertauskoulutus järjestetään lokakuun loppupuolella Jyväskylässä. TD-peruskoulutusta (C-taso) järjestetään paikallisesti ja B-tason koulutusta maantieteellisesti keskeisissä paikoissa. Koulutusten budjetointi on tehty siten, että kurssimaksuilla peitetään aiheutuneet kulut sekä osa hallinnollisista kustannuksista. 6.5 Seuratoiminta Seuroja kehotetaan piirin ja alueiden järjestämien tapahtumien lisäksi seuramaan Valon järjestämiä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia seura-aktiiveille. Seurayhteyshenkilöille lähetetään sähköinen seura- ja piiritiedote ajankohtaisista asioista muutaman kerran vuodessa. Suomen Hiihtoliiton jäsenseurojen vuosi-ilmoitusmenettelyä uudistettiin viime kaudella. Tulevana kautena ei erillistä kattavaa vuosi-ilmoitusta enää vaadita vaan seuraluokittelupisteiden laskemiseen tarvittavat tiedot kerätään jo kauden aikana. Ainoastaan muutamia erityistietoja saatetaan kysyä seuroilta - siitä tiedotetaan maaliskuun 2014 aikana. Seuraluokittelu on virallinen tilastointijärjestelmä ja se julkistetaan ja parhaat seurat palkitaan Hiihtoliiton liittovaltuuston kevätkokouksessa. 6.6 Hiihtopiirit Itsenäiset hiihtopiirit tarjoavat Maastohiihto ry:n ja piirin kesken sovittuja palveluja alueensa seuroille. Piirejä tiedotetaan ajankohtaisista asioista netin sekä sähköisten seura- ja piiritiedotteiden avulla. Piirien puheenjohtajia tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksistä.

15 13 Piirien valmennustoimintaa tuetaan akatemiatoiminnan avulla paikkakunnilla, joilla on saavutettu päätoiminen resurssi (Rovaniemi, Lahti, Vaasa, Vuokatti). Perinteistä piiritukea jaetaan piireille, joissa valmennus ei kohdistu akatemiaympäristöön tai toiminta on osa- aikaista. Piiritukea maksetaan tulevalla kaudella 6000 euroa jo voimassaolevista sopimuksista, 4000 euroa on mahdollista vielä jakaa hakemusten perusteella. 6.7 Harrastehiihto Harraste- ja terveyshiihdon osalta on käynnissä terveysprofiili-hanke, jonka kohderyhmä on uudet harrastajat, jotka aikovat parantaa terveyttään. Maastohiihdon terveysprofiilin laatimisen lähtökohtana on tarkastella hiihtoa kuntohiihdon ja terveyshiihdon näkökulmasta. Terveysliikunnan lähestymisajatuksena ovat aikuiset, jotka ovat aloittamassa hiihtoharrastustaan. Tavoitteena on profiilin avulla nähdä lajin vaikuttavuus tutkimusten pohjalta, ja oheisharjoitteiden avulla täydentää vaikutuksia. Kuntohiihtäjille profiili kertoo lajin terveysvaikutuksista ja samalla auttaa suunnittelemaan oheisharjoitteita. 6.8 Erillistapahtumat Maastohiihto ry osallistuu yhdessä Koululiikuntaliitto ry:n, Reserviläisurheiluliitto ry:n, Suomen Latu ry:n, Finlands Svenska Skidsförbund rf:n ja Talvisotayhdistys ry:n kanssa talvella järjestettävään talvisodan 75-vuotismuistovuoden tapahtumiin. Tapahtumien ensisijainen tarkoitus on pyrkiä laajentamaan koko kansan hiihtoharrastusta ja kuntoa, parantaa ja monipuolistaa talvisodan tuntemusta sekä kerätä varoja Talvisotayhdistykselle ja paikallisille järjestäjille. Talvisotayhdistys käyttää varansa ensisijaisesti talvisodan muistomerkin rakentamiseen Helsingin Kasarmintorille. Maastohiihto ry hakee osallistumisellaan paikallisille hiihtoseuroille mahdollisuutta omaan varainhankintaan ja yhteistyöhön muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Tilaisuuksien suunnittelu alkaa kaudella Yhteistyösopimus allekirjoitetaan Eduskunnassa. Aikuisten liikunta Yhteistyösopimukset Hallinto -45,0-45,0 Suomen Cup+SM 20,0 20,0 Kotimainen kilpailutoiminta 65,0-50,0 15,0 Koulutus 30,0-35,0-5,0 Piirituet -10,0-10,0 yhteensä 115,0-140,0-25,0

16 14 7 TALOUSARVIO TALOUSARVIO Huippu-urheilu TUOTOT KULUT TULOS Yhteistyösopimukset 305,0 305,0 FIS ja OK-tuet 281,0 281,0 HU hallinto -488,0-488,0 A-mj leirit -170,0-170,0 A-mj kilpailukausi -145,0-145,0 Olympialaiset -35,0-35,0 Paralympia 35,0-45,0-10,0 B-mj+ST1 leirit ja kilpailut 20,5-85,0-64,5 Akatemiatoiminta -91,4-91,4 Huoltorekka -65,0-65,0 yhteensä 641,5-1124,4-482,9 Aikuisten liikunta Yhteistyösopimukset Hallinto -45,0-45,0 Suomen Cup+SM 20,0 20,0 Kotimainen kilpailutoiminta 65,0-50,0 15,0 Koulutus 30,0-35,0-5,0 Piirituet -10,0-10,0 yhteensä 115,0-140,0-25,0 Nuorisoliikunta Yhteistyösopimukset 40,0-9,5 30,5 Hallinto -47,0-47,0 Yleinen nuorisotoiminta -7,00-7,0 Habita-ryhmä 15,00-55,0-40,0 Nuorten SM+Hopeasompa 14,00-7,00 7,0 yhteensä 69,00-125,5-56,5 Järjestötoiminta Yhteistyösopimukset 109,0 109,0 Hallinto -250,0-250,0 Markkinointi -50,0-50,0 Viestintä -53,0-53,0 Hallitus -12,0-12,0 Sporttikauppa 5,0-6,0-1,0 Muut työryhmät -12,0-12,0 Valmentajakerho 20,0-29,0-9,0 Hiihtäjä 35,0-35,0 0,0 Kansainvälinen toiminta -11,5-11,5 Lisenssit 185,0 185,0 yhteensä 354,0-458,5-104,5 OKM 622,0 622,0 YHTEENSÄ ,9

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

LeKi hiihdon yhteistyökumppanuus

LeKi hiihdon yhteistyökumppanuus LeKi hiihdon yhteistyökumppanuus 2017-2018 Lempäälän Kisa hiihto Lempäälän Kisa hiihto Perustettu vuonna 1904 (yleisseura) Noussut maastohiihdon seuraluokittelussa valioluokan seuraksi Seuraluokittelussa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö 2016-2017 yleiskatsaus, huippu-urheilu MM-LAHTI 2017 ONNISTUMINEN!!! https://www.youtube.com/watch?v=li4t-beuao4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

egroup 2014 Valmennusryhmä-info

egroup 2014 Valmennusryhmä-info egroup 2014 Valmennusryhmä-info 12.12.2013 Kilpasuunnistajan polku Essussa egroup ja egrouph-valmennusryhmät vastaavat sarjoissa H/D 16-21 kilpasuunnistajana menestymään pyrkivien urheilijoiden valmennuksesta

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2018

Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailukausi muuttuu Lex Laukkanen kymmenkunta muuta pienempää muutosta 1.1.8. Kilpailut Monikansallinen määritys jää kokonaan pois Kilpailukauden muutos - Laatinut

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi VUOSIKERTOMUS

Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi VUOSIKERTOMUS Suomen Hiihtoliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO hiihtoliitto@hiihtoliitto.fi www.hiihtoliitto.fi VUOSIKERTOMUS TILIKAUSI 1.6.2014 31.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Johdanto 1 2 Organisaatio, hallinto

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS 1.6.2011 31.5.2012 1. JOHDANTO Suomen Maastohiihto ry vastaa yhtenä Hiihtoliiton lajiyhdistyksenä maastohiihdon lajitoiminnasta. Muut Hiihtoliiton lajiyhdistykset ovat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS 1.6.2012 31.5.2013 1. JOHDANTO Suomen Maastohiihto ry vastaa Hiihtoliiton lajiyhdistyksenä maastohiihdon monipuolisesta lajitoiminnasta. Kausi 1.6.2012 31.5.2013 oli

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND R.Y.:N SÄÄNNÖT 3.11.2008. 1 Yhdistyksen nimi on Ski Sport Finland r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

SKI SPORT FINLAND R.Y.:N SÄÄNNÖT 3.11.2008. 1 Yhdistyksen nimi on Ski Sport Finland r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki. SKI SPORT FINLAND R.Y.:N SÄÄNNÖT 3.11.2008 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ski Sport Finland r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 1 (7) Toimintasuunnitelma 2015 2016 Hämeenlinnan Hiihtoseura ry. 2 (7) 1. YLEISTÄ Tämä toimintasuunnitelma kattaa Hämeenlinnan Hiihtoseura ry:n toiminnan ja tavoitteet kaudelle 1.5.2015-30.4.2016. Suunnitelmaa

Lisätiedot

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS

SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS SUOMEN MAASTOHIIHTO RY VUOSIKERTOMUS 1.1.2010 31.5.2011 1. JOHDANTO Suomen Hiihtoliiton toiminta organisoitui uudella tavalla 1.1.2010. Pääosa Hiihtoliiton lajitoiminnasta siirtyi kolmen lajiyhdistyksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

MAAJOUKKUE VALINNAT KOHTI LAHTEA OLYMPIAKAUSI Valmentajakerhon kevätseminaari Kisakallio Reijo Jylhä Päävalmentaja

MAAJOUKKUE VALINNAT KOHTI LAHTEA OLYMPIAKAUSI Valmentajakerhon kevätseminaari Kisakallio Reijo Jylhä Päävalmentaja MAAJOUKKUE VALINNAT KOHTI LAHTEA 2016-2017 OLYMPIAKAUSI 2017-2018 Valmentajakerhon kevätseminaari Kisakallio 30.4.2017 Reijo Jylhä Päävalmentaja RAKENNE Menestyksen takana olevat valinnat Kauden 2016-207

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Seura- ja aluejärjestö Pohjois-Suomen Pyöräily ry Toimintasuunnitelma 2014 Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n toiminta perustuu vahvoihin ja elinvoimaisiin Pohjois-Suomalaisiin seuroihin, sekä niiden aktiivisiin

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 2015

Toimintasuunnitelma 2014 2015 1 (8) Toimintasuunnitelma 2014 2015 Hämeenlinnan Hiihtoseura ry. 2 (8) 1. YLEISTÄ Tämä toimintasuunnitelma kattaa Hämeenlinnan Hiihtoseura ry:n toiminnan ja tavoitteet kaudelle 1.5.2014-30.4.2015 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 2002 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kaksi vastuuhenkilöä, yhden ajopuolelta ja toisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto uusi rakenne

Suomen Bridgeliitto uusi rakenne Suomen Bridgeliitto uusi rakenne Suomen Bridgeliitto (SBL), Keskitetystä hajautettuun - hierarkioista verkostoihin Nykyinen hallitusvetoinen toimintamalli on etäinen Tarvitaan johtamista, joka on lähellä

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kymenlaakson Yleisurheilu ry keskittyy uudistetun yleisurheilustrategian painopisteiden mukaisesti alueen ja piirin kilpailujen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10 ULVILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO LIIKUNTATOIMI Täyttäkää sinisellä merkityt kentät!.) VALMENTAJAT * Voivat olla seuran jäseniä tai ostopalveluna hankittuja valmentajia *

Lisätiedot

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet

Kotimaiset TV - kisat. Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Kotimaiset TV - kisat Ketkä mukana? Kuka tekee mitä? Vastuut ja velvoitteet Esittely: Hannu Koivusalo 41 v. Urheilumanageri Oma yritys: Via Sport (urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumamarkkinointi) -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY THE FINNISH BIATHLON ASSOCIATION TOIMINTASUUNNITELMA ACTION PLAN 2016 Perustuu Suomen Ampumahiihtoliiton Strategiaan vuosille 2015-2020 VUODEN 2015 TOIMINNAN PÄÄLINJAUKSET

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot