SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2013 31.5.2014"

Transkriptio

1 SUOMEN MAASTOHIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Toiminta-ajatus JÄRJESTÖTOIMINTA Yleistä Hallintoelimet Hiihtopiirikokous Hallitus Työryhmät Strategiatyö VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Viestinnän organisointi Kumppanitoiminta Hiihtäjä-lehti Sporttikauppa HUIPPU-URHEILU Yleistä Huippu-urheilun johtaminen A-maajoukkueen toiminta Olympiaprojekti Akatemiatoiminta B-maajoukkueen (U23) toiminta St1-maajoukkueen toiminta Vammaishiihtotoiminta Antidoping-toiminta NUORISOTOIMINTA Yleistä Habita-ryhmän toiminta Nuorten SM-kisat ja Hopeasompa Sinettiseurat PIIRI- JA SEURATOIMINTA Yleistä Kotimainen kilpailutoiminta Tärkeimmät kotimaan kilpailut Koulutus Seuratoiminta Hiihtopiirit Harrastehiihto Erillistapahtumat TALOUSARVIO... 14

3 1 1 YLEISTÄ 1.1 Toiminta-ajatus Suomen Maastohiihto ry:n toimii maastohiihdon alalla Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä keskuselimenä ja sen tehtävänä on maastohiihdon urheilutoiminnan edistäminen ja tukeminen. Yhdistys huolehtii jäsentensä yhteisistä kehittämis- ja edunvalvontatehtävistä sekä edistää maastohiihdon huippu-urheilua ja hiihdon harrastusta Suomen kansan keskuudessa. Yhdistyksen toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, kansallinen ja kansainvälinen antidopingtyö ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään laaja-alaisesti tasa-arvoista liikuntakulttuuria. Valmennustoiminnan tavoitteena on jatkaa ryhmien välistä yhteistyötä ja suunnitelmallista valmennustyön kehittämistä nuorten sarjoista huipulle asti. Huippu-urheilun menestyksen parantaminen takaa median entistä laajemman lajin positiivisen näkyvyyden. Kilpailupaikkojen olosuhteiden kehittäminen ja varmistaminen yhdessä kuntien ja seurojen kanssa on tärkeässä roolissa harrastajamäärien kehittämisessä. Jotta laji pysyy vetovoimaisena urheilijoiden, yleisön ja tukijoiden suuntaan, kilpailujen ja tapahtumien tasoa on kehitettävä. Seurojen toimintaa tuetaan kouluttamalla seuran organisaatiota, vetäjiä ja valmentajia. Seurojen toiminta on entistä tärkeämpi koko väestön hyvinvoinnille - seura toimii liikuttajana sekä terveyttä edistävän liikunnan tuottajana. Tehostamalla ympärivuotista toimintaa, massahiihtoja tukemalla ja kehittämällä sekä terveysliikuntaa ja hiihdon hyvinvointivaikutuksia korostamalla lisätään harrastajamääriä kaikissa ikäluokissa. Lasten ja nuorten toimintaan järjestetään uusia, kiinnostavia tapahtumia harrastajamäärien lisäämiseksi. Taloudellisesta näkökulmasta tuleva kausi on erittäin haastava. Talousarvioon on budjetoitu tuottoja 1,8 miljoonaa euroa, joka on euroa vähemmän kuin edellisen kauden toteutunut tuotto. Arvioitu kulumäärä on 1,84 miljoonaa euroa, joka on euroa vähemmän kuin edellisen kauden toteutuneet menot. Talousarvio on jäämässä euroa alijäämäiseksi ja tämän tuloksen saavuttaminen vaatii säästötoimenpiteitä kaikilla osa-alueilla sekä tarkkaa kulujen seurantaa. Negatiivisen oman pääoman korjaaminen ei toteudu näin ollen vielä tulevalla toimintakaudella ja yhdistys tulee tarvitsemaan rahoitusjärjestelyjä rahoittaakseen kauden toiminnan.

4 2 2 JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1 Yleistä Järjestötoiminnan kokonaisbudjetin kustannukset ovat euroa, josta suurin osa muodostuu hallinnollisista kustannuksista sekä markkinoinnista ja viestinnästä. Suurimmat budjetoidut tuottoerät ovat lisenssimaksut euroa ja Suomen Hiihtoliiton jakama tuotto maailmancup-kilpailujen järjestämisestä. Tuotonjaosta päättää Hiihtoliiton johtokunta vasta kilpailukauden jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on budjetoitu edellisen vuoden tasolle, euroa, ja sitä käytetään kaikkeen Maastohiihto ry:n toimintaan. Valmentaja- ja suksihuoltokerho toimii itsenäisenä yksikkönä yhdistyksen sisällä ja käyttää tulevalla kaudella edellisillä kausilla keräämäänsä tuottoa toimintansa kehittämiseen. 2.2 Hallintoelimet Suomen Maastohiihto ry:n toimielimiä ovat hiihtopiirikokous ja hallitus sekä ei-päättävinä eliminä hallituksen kulloinkin tarpeelliseksi katsomat työryhmät maastohiihdon asioiden valmistelemista ja hoitamista varten. Toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt hoitavat yhdistyksen asioita hallituksen asettamien suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. Maa on jaettu lisäksi piireihin ja alueisiin, joista jokainen muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. 2.3 Hiihtopiirikokous Suomen Maastohiihto ry:n jäseniä ovat 18 hiihtopiiriä ja Finlands Svenska Skidförbundet FSS r.f., jotka muodostavat ylimmän päättävän elimen. Hiihtopiirikokous on yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Varsinainen hiihtopiirikokous pidetään sääntöjen mukaan syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous on mahdollista pitää, jos hiihtopiirikokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun riittävä määrä äänioikeutettuja jäseniä erityisesti ilmoitettua asiaa varten tätä vaatii. 2.4 Hallitus Hiihtopiirikokous valitsee Suomen Maastohiihto ry:lle johtoelimen, hallituksen. Hallitus käyttää päätösvaltaa yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä mainituissa asioissa. Hallituksen muodostavat kaudella puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus voi nimetä tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä maastohiihdon asioiden valmistelua ja hoitamista varten. Näissä mahdollisissa työryhmissä on kussakin mukana ainakin yksi hallituksen jäsen. Hallitus pitää kauden aikana 5 10 istuntokokousta ja tämän lisäksi tarvittaessa puhelin- ja sähköpostikokouksia.

5 3 2.5 Työryhmät Marraskuussa 2013 valittava hallitus täydentää ja valitsee kaudelle maastohiihtoasioita valmistelemaan ja toimintoja suunnittelemaan tarpeelliseksi katsomansa työryhmät työskentelemään koko kauden tai tietyn tehtävän hoitamiseksi. Vanhat, koko edellisen kauden toimineet työryhmät olivat: MTV-ryhmä (markkinointi-, talous- ja viestintäryhmä), kenttätyöryhmä, valmennus- ja koulutustyöryhmä, kilpa- ja huippu-urheilutyöryhmä, olosuhdetyöryhmä sekä sääntötyöryhmä. Ryhmien jäsenet kokoontuvat tarpeen mukaan muutaman kerran kaudessa ja valmistelevat asioita hallituksen päätettäviksi. Erityinen hoidettava asia on valmennuksen järjestäminen mukaan lukien uuden päävalmentajan valinta, jota varten on tarkoituksenmukaista nimetä oma työryhmänsä. 2.6 Strategiatyö Suomen Hiihtoliiton strategiatyöhön osallistumisen lisäksi Maastohiihto ry tekee oman strategisen yhteenvetonsa. Tässä yhteydessä selvitetään myös käytännön edellytykset lakkauttaa Maastohiihto ry ja siirtää yhdistyksen toiminta suoraan takasin Suomen Hiihtoliittoon. Asian hoitamiseksi pidetään tarvittaessa ylimääräinen hiihtopiirikokous keväällä Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä tai muuna sopivana aikana. Maastohiihto ry pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin huolehtimaan siitä, että tulevaisuuden hiihtourheilijoillamme ovat kaikki parhaat ja mahdolliset komponentit käytössään. Tämä koskee niin kokonaisvaltaista välinehuoltoa kuten kaikkia muitakin huippu-urheilun osa-alueita. Välineurheilussa, jota tämän päivän hiihto mitä suurimmassa määrin on, tulokset tehdään yhdessä, taitavan huoltotiimin, parhaiden koneiden ja välineiden sekä kunnossa olevien urheilijoiden ansiosta. Tavoitteena on jatkossa kartoittaa avoimesti ja puolueettomasti kaikki se ammattitaito, joka meillä on eri osa-alueilta saatavilla hiihtäjiemme käyttöön.

6 4 3 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 3.1 Viestinnän organisointi Maastohiihdon viestintä hoidetaan pääsääntöisesti sähköisiä viestintätapoja käyttäen, päävälineitä ovat lajiyhdistyksen nettisivut ja uutiskirjeet. Oleellinen osa viestintää on kiinteä yhteistyö suomalaisten TV-kanavien (YLE ja MTV3) ja muiden päämedioiden kanssa. Hallitus hyväksyy viestintäsuunnitelman, joka tehdään yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton kanssa ja Hiihtoliiton resursseihin tukeutuen. Olympiakisojen lajikohtainen viestintä hoidetaan Sotšia varten perustetun erillisprojektin yhteydessä. 3.2 Kumppanitoiminta Maastohiihdon markkinoinnissa tiivistetään yhteistyötä Suomen Hiihtoliiton kanssa. Markkinoinnin hoitamisesta tehdään sopimus Samla Sponsoring Management Oy:n kanssa. Suomen Cupin ja Suomen mestaruushiihtojen markkinointi yhdistetään ja tässäkin tiivistetään yhteistyötä Hiihtoliiton kanssa mäen ja yhdistetyn SM-kisojen osalta. 3.3 Hiihtäjä-lehti Suomen Maastohiihto ry:n julkaisema Hiihtäjä-lehti ja Kustannus Oy Juoksijan julkaisema Hiihtolehti aloittivat syksyllä 2011 yhteistyön. Hiihtäjä ilmestyy kuusi kertaa vuodessa julkaistavan Hiihtolehden liitteenä kahdesti hiihtokaudessa syksyllä ja keväällä. Maastohiihto ry myy mainostilaa Hiihtäjä-lehtiin ja lehdissä on mahdollista julkaista myös kilpailuilmoituksia. Hiihtäjän ja Hiihdon yhteistyöhön sisältyy Hiihto-lehden tarjoaminen seuroille ja lisenssiurheilijoille edulliseen vuosihintaan. Hiihto-lehti on myös Valmentajakerhon ja Suksihuoltajakerhon jäsenlehti. 3.4 Sporttikauppa Maastohiihdon tuotemyynti tapahtuu Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry:n sähköisessä Sporttikaupassa. Kaupassa on myynnissä harjoituspäiväkirjoja, Hopeasompa-tuotteita, oppaita ja tekstiilejä. Tarkoituksena on päivittää tuotteita ja lisätä myytävää materiaalia. Tulevan kauden aikana Sporttikaupan organisointi tarkastellaan uudelleen.

7 5 Järjestötoiminta Yhteistyösopimukset 109,0 109,0 Hallinto -250,0-250,0 Markkinointi -50,0-50,0 Viestintä -53,0-53,0 Hallitus -12,0-12,0 Sporttikauppa 5,0-6,0-1,0 Muut työryhmät -12,0-12,0 Valmentajakerho 20,0-29,0-9,0 Hiihtäjä 35,0-35,0 0,0 Kansainvälinen toiminta -11,5-11,5 Lisenssit 185,0 185,0 yhteensä 354,0-458,5-104,5 OKM 622,0 622,0 4 HUIPPU-URHEILU 4.1 Yleistä Huippu-urheilua rahoitetaan yhteistyösopimuksilla, joiden arvo on tulevalla kaudella talousarviossa euroa. FIS:n, Olympiakomitean sekä Paralympiakomitean tuet ovat yhteensä euroa, joka on euroa vähemmän kuin edellisellä kaudella johtuen Olympiakomitean tuen suuntaamisesta suoraan urheilijoille huippuyksilötukena. Huippu-urheilun suurimmat kuluerät ovat hallinnolliset kustannukset euroa, A-maajoukkueen leiritys euroa sekä kilpailukausi euroa. A-maajoukkueen toimintaan on budjetoitu yhteensä euroa vähemmän kustannuksia kuin edellisellä kaudella. Myös B- ja St1 maajoukkueiden kuluja on jouduttu supistamaan tulevalle kaudelle, kokonaisbudjetti on supistettu lähes puoleen edellisen kauden toteutumasta. Huoltokeskuksen budjetti on tälle kaudelle euroa ja huippu-urheilun akatemiayhteistyön euroa. 4.2 Huippu-urheilun johtaminen Maastohiihdon huippu-urheilutoiminnan johtaminen päätetään tulevan kauden aikana uudelleen. Tämä tarkoittaa, että kesän 2013 aikana valmisteltu Maastohiihto ry:n toiminnanjohtajan tehtävän täyttäminen siirtyy marraskuussa valittavan hallituksen päätettäväksi. Päätöksenteossa otetaan huomioon urheilun järjestökentässä ja ennen kaikkea huippu-urheilun johtamisesta ja rahoituksesta tulevat muutospaineet.

8 6 Valmennuksen asiantuntijaryhmä (VAR) tukee edelleen SMH:n huippu-urheiluvalmennusta. Mukana toiminnassa on Kilpa- ja huippu-urheilu yksikkö (KIHU), Jyväskylän yliopisto, Olympiakomitea, alan eri tutkijoita ja SMH. SMH tekee edelleen vahvaa yhteistyötä Suomen valmentajakerhon kanssa. B-maajoukkue- (U23), St1-maajoukkue- ja muut valmennusryhmätoiminnot on integroitu tiiviiseen yhteistyöhön Suomessa toimivien Urheiluakatemioiden kanssa. Tätä työtä tiivistetään edelleen. Toimintakauden aikana aloitetaan suomalaisen hiihtovalmennuksen kehitystyö, jonka tavoitteena on valmistautua Sotšin olympialaisten jälkeisten vuosien haasteisiin. Samalla selvitetään mahdollisuus lajipäällikön/valmennuksen johtajan palkkaamiseen tulevina vuosina. Päävalmentajan rekrytoimisessa tehdään tiivistä yhteistyötä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. 4.3 A-maajoukkueen toiminta Maastohiihdon huippu-urheilun tärkein tavoite tulevalle kaudelle on menestyminen Sotšin olympiakisoissa. Maastohiihdon tavoitteena on saavuttaa mitali niin viesteissä (mukaan lukien parisprintti) kuin henkilökohtaisilla matkoillakin sekä 2-3 pistesijaa Kiitettäväksi suorituksen nostaisi kultainen mitali ja kaksi himmeämpää mitalia muutaman pistesijan ohella Kaudella maailmacupin osakilpailuihin osallistutaan tavoitteena menestyminen kokonaiscupissa joukkueena sekä henkilökohtaisesti. Olympialaisten jälkeisten maailmancupin osakilpailuihin osallistumisesta tehdään erillinen päätös kauden aikana, loppukausi voidaan joutua viemään läpi supistetulla ohjelmalla/joukkueilla. Maajoukkuetoiminnassa on keskeistä valmennusolosuhteiden optimoiminen ja urheilijoiden pitkäjänteinen kehittäminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennus toteutetaan eettisesti kestävien periaatteiden pohjalta. Valmennusryhmien välistä avointa yhteistyötä jatketaan. Tällä autetaan nuorten hiihtäjien nousua kansainväliselle huipulle. Varsinaisia maajoukkueita on kolme: A-maajoukkue, B-maajoukkue/ U23-ryhmä ja St1-ryhmä (nuorten maajoukkue). 4.4 Olympiaprojekti Sotšin olympiakisojen valmistautuminen ja kisamatkan valmistelu hoidetaan Suomen Hiihtoliiton johtamassa erillisprojektissa tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Tämä projekti hoitaa keskitetysti myös esimerkiksi suksihuoltoon liittyvät asiat. Projektin vedosta vastaa Hiihtoliiton nimittämä projektipäällikkö, ohjausryhmänä toimii Hiihtoliiton hallituksen työvaliokunta, jossa Maastohiihdolla on edustaja.

9 7 4.5 Akatemiatoiminta Huippu-urheilun muutosryhmän työn keskeinen sisältö on tukea urheilijan polkua sen ratkaisevissa vaiheissa. Hiihtäjän uralla eräs ratkaiseva vaihe on ns. valintavaihe, jolloin hiihtäjä tehnee lopullisen päätöksen maailman huipun tavoittelussa. Tuota ratkaisevaa vaihetta tuetaan akatemiatoiminnalla, joka sisältää keskitetyn toimintamallin ja valmentajien työn ohjaamisen Rovaniemen, Vuokatin, Vaasan ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemioissa. Maastohiihdon akatemiatoiminta sisältää B- ja St1-maajoukkueiden toiminnan, Habita-ryhmätoiminnan sekä Lapin aluekehittäjän ja Päijät- Hämeen sekä Vaasan akatemiavalmentajien toiminnan. 4.6 B-maajoukkueen (U23) toiminta Alle 23-vuotiaiden maajoukkueeseen kuuluu yhdeksän urheilijaa. Joukkue leireilee kotimaassa leiripäivää ja ulkomailla 12 päivää eli yhden leirin verran. Kotimaan leireistä osa tehdään yhteistyössä A-maajoukkueen kanssa ja osa St1-ryhmän kanssa. Tavoitteena on menestyä alle 23-vuotiaiden MM-kisoissa Val di Fiemmessä sekä Skandinavia-cupissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on urheilijoiden nouseminen A-maajoukkueeseen. 4.7 St1-maajoukkueen toiminta Nuorten MM-ryhmän toiminnasta vastaa pääosin nuorten valmentaja ja hänen apunaan keikkatyöntekijöinä fysioterapeutti/hieroja, lääkäri, huoltopäällikkö, mediavastaava ja apuvalmentaja osalla leireistä. Leirit koostuvat pääosin perusharjoittelusta, jolla pyritään ohjaamaan nuoria harjoittelussa niin määrällisesti kuin laadullisesti kohti aikuishuippu-urheilun asettamia vaatimuksia. Arvokilpailujoukkueen valinnan jälkeen valmistautuminen etenee kotona henkilökohtaisten valmentajien johdolla, johon ryhmävalmentaja antaa tukea valmistautumisvaiheessa. 4.8 Vammaishiihtotoiminta Vammaisurheilijoiden harjoittelu tapahtuu osittain integroituna muun maajoukkueen kanssa. Vammaisurheilijoiden toimintaa koordinoi ja ohja oma valmentaja. Kaudella vammaishiihdon maailmancup alkaa Vuokatissa joulukuussa. Kauden kohokohtana ovat paralympialaiset Sotšissa. 4.9 Antidoping-toiminta Lajiyhdistys ja sen varsinaiset jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton (FIS) dopingsäännöstöön. AD-työtä tehdään kaikilla lajiyhdistyksen valmennuksen ja koulutuksen tasoilla.

10 8 Huippu-urheilu TUOTOT KULUT TULOS Yhteistyösopimukset 305,0 305,0 FIS ja OK-tuet 281,0 281,0 HU hallinto -488,0-488,0 A-mj leirit -170,0-170,0 A-mj kilpailukausi -145,0-145,0 Olympialaiset -35,0-35,0 Paralympia 35,0-45,0-10,0 B-mj+ST1 leirit ja kilpailut 20,5-85,0-64,5 Akatemiatoiminta -91,4-91,4 Huoltorekka -65,0-65,0 yhteensä 641,5-1124,4-482,9 5 NUORISOTOIMINTA 5.1 Yleistä Nuorisotoimintoja ovat nuorisovalmennuksen linjaus, koordinointi ja valvonta. Tehtävänä on kannustaa yhä useampia lapsia ja nuoria mukaan hiihtoseuratoimintaan sekä kehittää seuratoimintaa ja lasten ja nuorten valmennusta. Kauden Kultasomparyhmä alkoi toimia nimellä Habita-ryhmä uuden yhteistyökumppanin mukaisesti. Nuorisotoiminnan kokonaiskulubudjetti on euroa ja arvioidut tuotot yhteensä euroa. Suurimmat kuluerät tulevat hallinnollisista kustannuksista sekä Habita-ryhmän toiminnasta. Tuotot koostuvat nuorisotoiminnan omista yhteistyösopimuksista, kilpailujen järjestämismaksuista sekä urheilijoiden omavastuumaksuista. Myös nuorisotoimintaan on tehty säästötoimenpiteitä koskien yleistä nuorisotoimintaa sekä Habita-ryhmää. 5.2 Habita-ryhmän toiminta Habita-ryhmät ovat 18-sarjalaisten valtakunnallisia valmennusryhmiä. Valmennusryhmien koko on noin 20 urheilijaa ja valinta ryhmiin tapahtuu edellisen talven hiihtotulosten sekä pääsykokeiden perusteella. Leiritystä järjestetään harjoituskauden aikana kolmessa alueellisessa ryhmässä kuuden leirin verran. Yksi leireistä on kaikille yhteinen ja sen yhteydessä kilpaillaan Junnu Aateli Racekilpailu. Tämän leirin yhteydessä myös muut liiton ryhmät ovat leirillä ja ryhmien kesken tehdään yhteistyötä valmennuksen osalta.

11 9 Habita-ryhmien leiritys suunnitellaan ryhmävalmentajien kesken yhdessä, jotta edetään samoilla valmennuksellisilla linjoilla. Valmentajien välinen koordinaattori järjestelee kilpailut, kisareissut ja muut ryhmään liittyvän toiminnan. Habita-ryhmien valmennuksen keskeisenä teemana on nostaa harjoitteluun sitoutumista - aloitetaan tietoisesti keskittymään eri ominaisuuksien kehittämiseen ja luodaan valmiuksia yleisessä sarjassa menestymiselle. Kauden tärkein arvokilpailu 18-sarjalaisille ovat kauden aikana Suomessa järjestettävät Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Rovaniemellä, Ounasvaaralla Näihin kilpailuihin lähetetään varsinaisen maajoukkueen lisäksi myös aluejoukkueet ja tavoitteena on menestyminen laajalla rintamalla. Matkustamiset näihin kisoihin suoritetaan ajoissa ja valmistautuminen kisapaikalla tehdään porukalla. Habita-ryhmien toimintaan on budjetoitu kuluja euroa. Tuottoja on budjetoitu euroa, josta euroa on Hopeasomman loppukilpailun järjestämismaksu ja loppuosa urheilijoiden omavastuita leireistä sekä kilpailuista. 5.3 Nuorten SM-kisat ja Hopeasompa Vuoden 2014 nuorten SM-kisat hiihdetään helmikuussa Lahdessa (viestit ja pitkät matkat) sekä maaliskuussa Ristijärvellä (normaalimatkat) ja Inarissa (sprintit ja KLL:n SM-kilpailut). Hopeasomman loppukilpailu järjestetään Kalajoella Tavoitteena on saada mukaan noin 1000 nuorta sekä henkilökohtaiseen kilpailuun että viesteihin. Hopeasomman valtakunnallisia leirejä vuotiaille järjestetään yhteistyössä Vuokatin ja Lapin Urheiluopistojen, Pajulahden Liikuntakeskuksen sekä Hopeasomman pääyhteistyökumppani ONE WAY Sport Oy:n kanssa. Leiritysten tavoitteena on kehittää nuoria urheilijoita harjoittelemaan monipuolisesti ja oikein iän mukaisesti sekä auttaa valmennuksen linjauksen siirtymistä paremmin seura- ja piiritasolle. 5.4 Sinettiseurat Maastohiihdolla on 33 sinettiseuraa. Sinettiseurojen auditointi jatkuu toimintakauden aikana vuonna 2011 uusituilla sinettikriteereillä. Tavoitteena on auditoida 10 sinettiseuraa uudelleen. Maastohiihto ry järjestää lajiohjelmaa valtakunnalliseen sinettiseurojen tapaamiseen mahdollisimman kattavasti. Lisäksi Maastohiihto ry järjestää kevätkaudella 2014 oman sinettiseurojen tapaamisen esimerkiksi Valmentajakerhon tapaamisen yhteyteen. Sinettiseurojen tiedottamista nettisivujen ja sähköpostin välityksellä parannetaan ja seuroille pyritään tekemään omia tiedotteita Maastohiihdon tapahtumista. Sinettiseminaarin järjestämiseen on budjetoitu euroa.

12 10 Nuorisoliikunta Yhteistyösopimukset 40,0-9,5 30,5 Hallinto -47,0-47,0 Yleinen nuorisotoiminta -7,00-7,0 Habita-ryhmä 15,00-55,0-40,0 Nuorten SM+Hopeasompa 14,00-7,00 7,0 yhteensä 69,00-125,5-56,5 6 PIIRI- JA SEURATOIMINTA 6.1 Yleistä Seurojen toiminta on entistä tärkeämpi koko väestön hyvinvoinnille - seura toimii liikuttajana sekä terveyttä edistävän liikunnan tuottajana. Tehostamalla ympärivuotista toimintaa, kilpailujärjestelmää kehittämällä sekä terveysliikuntaa ja hiihdon hyvinvointivaikutuksia korostamalla lisätään harrastajamääriä kaikissa ikäluokissa. Yhteiskunnan urheilutoiminnalle osoittama tuki ohjautuu entistä enemmän suoraan seuratoimintaan. Maastohiihto ry yhdessä Hiihtoliiton kanssa rakentaa seuraväen käyttöön ohjaus- ja tukijärjestelmän avustamaan suorien seura-avustusten kohteiden määrittelyssä, anomusten laadinnassa, valvonnassa ja raportoinnissa. 6.2 Kotimainen kilpailutoiminta Kaudella järjestetään noin 200 kansallista kilpailua, joista noin kolmasosa on rankingkilpailuja. Näiden lisäksi kalenterissa on myös kansainvälisiä arvokilpailuja ja maailmancup-kilpailuja. Tulevana kautena Maastohiihto ry:n hallitus parantaa SM-kisojen haku- ja sopimusmenettelyjä niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin sekä luo järjestelmän järjestelykokemusten keräämiseksi ja eteenpäin viemiseksi uusille järjestäjille. Seurat hakevat kansalliset kilpailunsa sähköisen järjestelmän (www.hiihtokalenteri.fi) kautta. Kansallinen kilpailukalenteri käsitellään Kilpa- ja huippu-urheilutyöryhmässä. Lisäksi pyydetään valmentajilta esitykset katsastus- ja tarkkailukilpailuista sekä tulevan kauden cup-kilpailuista. Kilpailukalenteri julkaistaan -sivustolla syyskuun puolessavälissä. Kilpailutiedot ovat reaaliaikaiset ja niitä päivitetään kilpailukauden aikana. Piirikunnalliset kilpailut haetaan kansallisen kalenterin valmistuttua samalla tavoin kuin kansallisetkin. Piirikunnallisia kilpailuja on kaudella noin 140 kappaletta.

13 11 Kansallisten kilpailujen sääntöjen mukaiset kilpailukutsut hoidetaan myös Hiihtokalenteri-sivuston kautta. Kilpailukutsujen hinnat vaihtelevat euroon kaudella valitusta maksuluokasta riippuen. Sääntöjen mukainen Kilmo-maksu, 50 /tapahtuma sisältyy edellisvuoden tapaan kilpailulupaan. Piirikunnalliset kilpailut voivat halutessaan käyttää myös Hiihtokalenterin kilpailukutsu- ja Kilmoominaisuutta hyödykseen. Piirikunnallisista kilpailuista veloitetaan piiriä keväällä 30 /kilpailu. Hiihtokalenterin ja Kilmon hallintaa sekä kilpailujen siirtoja ja muutoksia varten on kaudella ostopalveluna hankittu yksi henkilö (Eeva Käyhkö), joka vastaa myös Hiihtokalenterija Kilmo-tuesta kilpailukaudella. Tukitoiminnoilla Maastohiihto Ry haluaa palvella seurojen ja piirien edustajia myös normaalien toimistoaikojen ulkopuolella. Lisäksi ostopalveluna on hankittu kilpailutoiminnan ranking-laskenta, tilastointi sekä tulosarkistopalvelu. Uusi, hyvän vastaanoton saanut tulosarkistopalvelu otettiin käyttöön viime kaudella ja tulevalla kaudella tarkoituksena on edelleen kehittää palvelua käyttäjien toiveiden mukaisesti osana Hiihtoliiton nettisivu-uudistusta. Hiihtokalenterin ja Kilmon kehittämiseen ei tulevalla kaudella panosteta, käyttö- ja toimintavarmuuteen liittyvää pakollista työtä lukuun ottamatta. Kansallisten ja piirikunnallisten kilpailujen kilpailuluvat sekä kilpailukutsut laskutetaan kaudella Hiihtokalenterin ja Kilmon hoitajan toimesta Maastohiihdon sähköistä taloushallintoohjelmistoa hyödyntäen. Näin pystytään vapauttamaan Helsingin toimiston resursseja ja vältytään työn päällekkäisyyksiltä. Maksunvalvonta hoidetaan edelleen Helsingistä. 6.3 Tärkeimmät kotimaan kilpailut Yleisen sarjan SM-kilpailut järjestää Vantaan Hiihtoseura tammikuussa Vantaalla ja Huhtasuon Hiihto 2000 maaliskuussa Jyväskylässä. Veteraanit ratkovat Suomen-mestaruudet helmi-maaliskuun vaihteessa Ylitorniolla Aavasaksan Urheilijoiden järjestämissä kisoissa. Kaudella järjestetään Suomen Cupissa neljä henkilökohtaisia kisoja, sprinttejä ja viestejä sisältävää osakilpailuviikonloppua kahden SM-kisaviikonlopun lisäksi. Suomen Cup televisioidaan Ylen kanavilla tulevanakin talvena. Kaudella järjestetään ensimmäistä kertaa Marathon Skier Cup. Cup järjestetään Suomen Maastohiihto ry:n ja Finlandia-hiihto ry:n yhteistyönä. Cupissa hiihdetään kolme osakilpailua helmikuussa Helsingissä, Jämillä ja Lahdessa. Kotimaisesta kilpailutoiminnasta on talousarvioon arvioitu tuottoa euroa sekä kuluja euroa. Aikuisten SM-kilpailujen sekä Suomen Cup -sarjan tuotto-odotus Suomen Hiihtoliitolta on yhteensä euroa.

14 Koulutus Maastohiihto ry:n järjestämä erilliskoulutus koordinoidaan tulevan kauden aikana tiukemmin urheilujärjestöjen (etupäässä Valo) järjestämään valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen. I-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia järjestävät hiihtopiirit, aluekehittäjät ja mahdolliset muut hyväksytyt tahot. Valmentajakoulutuksen sisällöt, aikataulut, maksut ja paikkakunnat löytyvät liiton nettisivuilta. Huoltokoulutuksen piiritilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan sopivina ajankohtina kullakin paikkakunnalla 3 5 tunnin kokonaisuuksina pääosin Maastohiihdon huoltoryhmän jäsenen vetäminä. Maastohiihdon I-tason huoltokoulutusta järjestetään syksyllä Jämillä, Vuokatissa ja Rovaniemellä. II-tason huoltokoulutus järjestetään loka-marraskuussa Vuokatissa. Vuoden 2014 SM-kisajärjestäjien koulutus ja TD-kertauskoulutus järjestetään lokakuun loppupuolella Jyväskylässä. TD-peruskoulutusta (C-taso) järjestetään paikallisesti ja B-tason koulutusta maantieteellisesti keskeisissä paikoissa. Koulutusten budjetointi on tehty siten, että kurssimaksuilla peitetään aiheutuneet kulut sekä osa hallinnollisista kustannuksista. 6.5 Seuratoiminta Seuroja kehotetaan piirin ja alueiden järjestämien tapahtumien lisäksi seuramaan Valon järjestämiä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia seura-aktiiveille. Seurayhteyshenkilöille lähetetään sähköinen seura- ja piiritiedote ajankohtaisista asioista muutaman kerran vuodessa. Suomen Hiihtoliiton jäsenseurojen vuosi-ilmoitusmenettelyä uudistettiin viime kaudella. Tulevana kautena ei erillistä kattavaa vuosi-ilmoitusta enää vaadita vaan seuraluokittelupisteiden laskemiseen tarvittavat tiedot kerätään jo kauden aikana. Ainoastaan muutamia erityistietoja saatetaan kysyä seuroilta - siitä tiedotetaan maaliskuun 2014 aikana. Seuraluokittelu on virallinen tilastointijärjestelmä ja se julkistetaan ja parhaat seurat palkitaan Hiihtoliiton liittovaltuuston kevätkokouksessa. 6.6 Hiihtopiirit Itsenäiset hiihtopiirit tarjoavat Maastohiihto ry:n ja piirin kesken sovittuja palveluja alueensa seuroille. Piirejä tiedotetaan ajankohtaisista asioista netin sekä sähköisten seura- ja piiritiedotteiden avulla. Piirien puheenjohtajia tiedotetaan erikseen hallituksen päätöksistä.

15 13 Piirien valmennustoimintaa tuetaan akatemiatoiminnan avulla paikkakunnilla, joilla on saavutettu päätoiminen resurssi (Rovaniemi, Lahti, Vaasa, Vuokatti). Perinteistä piiritukea jaetaan piireille, joissa valmennus ei kohdistu akatemiaympäristöön tai toiminta on osa- aikaista. Piiritukea maksetaan tulevalla kaudella 6000 euroa jo voimassaolevista sopimuksista, 4000 euroa on mahdollista vielä jakaa hakemusten perusteella. 6.7 Harrastehiihto Harraste- ja terveyshiihdon osalta on käynnissä terveysprofiili-hanke, jonka kohderyhmä on uudet harrastajat, jotka aikovat parantaa terveyttään. Maastohiihdon terveysprofiilin laatimisen lähtökohtana on tarkastella hiihtoa kuntohiihdon ja terveyshiihdon näkökulmasta. Terveysliikunnan lähestymisajatuksena ovat aikuiset, jotka ovat aloittamassa hiihtoharrastustaan. Tavoitteena on profiilin avulla nähdä lajin vaikuttavuus tutkimusten pohjalta, ja oheisharjoitteiden avulla täydentää vaikutuksia. Kuntohiihtäjille profiili kertoo lajin terveysvaikutuksista ja samalla auttaa suunnittelemaan oheisharjoitteita. 6.8 Erillistapahtumat Maastohiihto ry osallistuu yhdessä Koululiikuntaliitto ry:n, Reserviläisurheiluliitto ry:n, Suomen Latu ry:n, Finlands Svenska Skidsförbund rf:n ja Talvisotayhdistys ry:n kanssa talvella järjestettävään talvisodan 75-vuotismuistovuoden tapahtumiin. Tapahtumien ensisijainen tarkoitus on pyrkiä laajentamaan koko kansan hiihtoharrastusta ja kuntoa, parantaa ja monipuolistaa talvisodan tuntemusta sekä kerätä varoja Talvisotayhdistykselle ja paikallisille järjestäjille. Talvisotayhdistys käyttää varansa ensisijaisesti talvisodan muistomerkin rakentamiseen Helsingin Kasarmintorille. Maastohiihto ry hakee osallistumisellaan paikallisille hiihtoseuroille mahdollisuutta omaan varainhankintaan ja yhteistyöhön muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Tilaisuuksien suunnittelu alkaa kaudella Yhteistyösopimus allekirjoitetaan Eduskunnassa. Aikuisten liikunta Yhteistyösopimukset Hallinto -45,0-45,0 Suomen Cup+SM 20,0 20,0 Kotimainen kilpailutoiminta 65,0-50,0 15,0 Koulutus 30,0-35,0-5,0 Piirituet -10,0-10,0 yhteensä 115,0-140,0-25,0

16 14 7 TALOUSARVIO TALOUSARVIO Huippu-urheilu TUOTOT KULUT TULOS Yhteistyösopimukset 305,0 305,0 FIS ja OK-tuet 281,0 281,0 HU hallinto -488,0-488,0 A-mj leirit -170,0-170,0 A-mj kilpailukausi -145,0-145,0 Olympialaiset -35,0-35,0 Paralympia 35,0-45,0-10,0 B-mj+ST1 leirit ja kilpailut 20,5-85,0-64,5 Akatemiatoiminta -91,4-91,4 Huoltorekka -65,0-65,0 yhteensä 641,5-1124,4-482,9 Aikuisten liikunta Yhteistyösopimukset Hallinto -45,0-45,0 Suomen Cup+SM 20,0 20,0 Kotimainen kilpailutoiminta 65,0-50,0 15,0 Koulutus 30,0-35,0-5,0 Piirituet -10,0-10,0 yhteensä 115,0-140,0-25,0 Nuorisoliikunta Yhteistyösopimukset 40,0-9,5 30,5 Hallinto -47,0-47,0 Yleinen nuorisotoiminta -7,00-7,0 Habita-ryhmä 15,00-55,0-40,0 Nuorten SM+Hopeasompa 14,00-7,00 7,0 yhteensä 69,00-125,5-56,5 Järjestötoiminta Yhteistyösopimukset 109,0 109,0 Hallinto -250,0-250,0 Markkinointi -50,0-50,0 Viestintä -53,0-53,0 Hallitus -12,0-12,0 Sporttikauppa 5,0-6,0-1,0 Muut työryhmät -12,0-12,0 Valmentajakerho 20,0-29,0-9,0 Hiihtäjä 35,0-35,0 0,0 Kansainvälinen toiminta -11,5-11,5 Lisenssit 185,0 185,0 yhteensä 354,0-458,5-104,5 OKM 622,0 622,0 YHTEENSÄ ,9

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

egroup 2014 Valmennusryhmä-info

egroup 2014 Valmennusryhmä-info egroup 2014 Valmennusryhmä-info 12.12.2013 Kilpasuunnistajan polku Essussa egroup ja egrouph-valmennusryhmät vastaavat sarjoissa H/D 16-21 kilpasuunnistajana menestymään pyrkivien urheilijoiden valmennuksesta

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Tiistai klo 18:00 19:30. Kuivasjärven Auran maja

Tiistai klo 18:00 19:30. Kuivasjärven Auran maja Sivu 1/8 KOKOUSAIKA Tiistai 22.8.2011 klo 18:00 19:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuivasjärven Auran maja Jouni Pääkkölä Jani Laine Oili Loukusa Petri Ollonen Kari Hourula pj. j. j. ja siht.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paralympiakomitea ry, ruotsiksi Finlands Paralympiska Kommitté rf. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SISÄLTÖ 1 Yleiset säännöt 3 2 Stipendit/tunnustuspalkinnot 5 3 Kunnon Kuntalainen 6 3 Ilmoituslomakkeet (1-3)

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA UIMALIITON VALMENTAJA- JA OHJAAJAFOORUMI, 20.9.2015, HYVINKÄÄ OUTI AARRESOLA TUTKIJA, KIHU TÄNÄÄN KÄSITTELEMME: LAATU, MITÄ JA MIKSI LAATUTYÖKALUT SEURATOIMINNASSA

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY THE FINNISH BIATHLON ASSOCIATION TOIMINTASUUNNITELMA ACTION PLAN 2016 Perustuu Suomen Ampumahiihtoliiton Strategiaan vuosille 2015-2020 VUODEN 2015 TOIMINNAN PÄÄLINJAUKSET

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS Olympiakasvatuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS2016 Itä-Suomen Liikkuva koulu seminaari Mikkeli 28.9.2016 Suomen Olympiakomitea Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä:

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Toimintasuunnitelma 1 (6) vuodelle Porin Pyrintö ry Luistelujaosto LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Toimintasuunnitelma 1 (6) LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yleistä Hallinto Talous n päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu. Lapsille tarjoamme perheluistelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 127 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi HEL 2012-008331 T 00 01 06 Päätös

Lisätiedot