ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Koulutustilaisuus Boreniuksella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu 2014-2015. Koulutustilaisuus Boreniuksella 14.1.2015"

Transkriptio

1

2 ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Koulutustilaisuus Boreniuksella

3 TILAISUUDEN AGENDA 1. Boreniuksen yleisesittely 2. Listautuminen käytännössä 3. Listautumisen sääntely 4. Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus 5. Vahingonkorvaussäännökset 6. Prosessaaminen käytännössä 3

4 BORENIUKSEN YLEISESITTELY 4

5 ATTORNEYS AT LAW BORENIUS LTD Established 1911 One of the largest law firms in Finland Main office in Helsinki with branch offices in Tampere and St. Petersburg, also office Attorneys-At-Law Borenius LLP in New York Services cover all areas of corporate law China, German, London, Nordic and Private Clients Desks Member of Borenius Group 5

6 BORENIUS GROUP Borenius Group consists of over 200 lawyers in six jurisdictions. The member firms of Borenius Group are separate legal entities practicing advocacy for their own account and following their respective local Bar rules 6

7 PRACTICE AREAS Antitrust & Marketing Associations & Foundations Banking, Finance & Restructuring Capital Markets Commercial Agreements Construction Corporate Crime Corporate Law Dispute Resolution Employment, Pension & Benefits Environment & Infrastructure Fund Formation & Investment Management Intellectual Property & Technology Intellectual Property & Technology Litigation M&A & Private Equity Outsourcing Public Procurement & State Aid Real Estate Transactions Restructuring & Insolvency Shipping, Transport and Insurance Tax Trademarks 7

8 CAPITAL MARKETS We assist shareholders, issuers, underwriters and arrangers in all equity and debt securities offerings, from IPOs and listings to public offerings and placements We advise issuers and shareholders in complex secondary market transactions and offerings that are often part of a larger restructuring, acquisition or financing arrangement Our Capital Markets team also provides clients with legal advice and analysis about the option of a future listing and crucial day-to-day advice to listed companies and their shareholders and managers CHAMBERS EUROPE 2013: "The team's negotiation skills are significant, along with the ability to find solutions to potential problems." 8

9 M&A & PRIVATE EQUITY We have one of the largest and most experienced M&A teams in Finland We advise leading Finnish and foreign corporations as well as private equity houses on all aspects of public and private mergers and acquisitions Many of our M&A deals have a global dimension and we advise foreign buyers entering the Finnish market We advise many of the most active independent private equity firms, funds and management companies on all aspects and stages of investment and exit from those investments 9

10 M&A & PRIVATE EQUITY CHAMBERS EUROPE 2013: This firm holds its own in the rankings, thanks to a full-service practice that allows it to undertake cases of high complexity and to act for a range of domestic and international clients from a variety of industries. One of the firm s strongest points is its ability to solve problems innovatively. LEGAL 500, 2013: Very responsive to all requests, and divides labour appropriately to deliver good value." 10

11 TRAINEE-OHJELMAT Lähetti (Courier): osa-aikaisia (1-3 pvä/vko), tyypillisesti 1. tai 2. vuosikurssin opiskelijoita, yleensä 6 kk työsopimukset Trainee: osa-aikaisia (2-3 pvä/vko), tyypillisesti 3. tai 4. vuosikurssin opiskelijoita (vähintään 160 opintopistettä), yleensä 6 kk sopimukset Ryhmätrainee (Group Trainee): täysipäiväisiä praktiikkaryhmänsä työntekijöitä 4 kk:n ajan; jaksot (hakuaika elo- syyskuu), (hakuaika joulu- tammikuu) ja (hakuaika huhti- toukokuu), opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. 11

12 TRAINEEDEN TYÖNKUVA YLEISESTI Lähetit: Asianajotoimiston lähetin tehtävät, virastoissa asiointi ja yleisten toimistorutiinien hoitaminen Traineet: Juridisen tiedon hankinta/selvitystyöt, muistioiden laadintaa eri kielillä, käännöstyöt Juridisten asiakirjojen laatiminen ja muokkaaminen Ryhmätraineet: Työtehtävät samoja kuin ryhmänsä nuoremmilla juristeilla 12

13 TRANSAKTIORYHMÄN TRAINEEOHJELMA - TYÖNKUVA Tehtävät M&A-, rahoitus- ja capital markets -ryhmien lakimiesten avustaminen erilaisissa tehtävissä Yhtiöoikeudellisten dokumenttien ja sopimusten laatiminen Erilaiset selvitystehtävät Due diligence -tarkastuksissa avustaminen 13

14 TRANSAKTIORYHMÄN TRAINEEOHJELMA - OMINAISUUDET Odotuksemme traineelta: Hyvä suullinen ja kirjallinen englanti (muu kielitaito katsotaan eduksi) Aito kiinnostus yrityskauppoja kohtaan Halu ja kyky oppia uutta; aiempi kokemus transaktioiden parissa katsotaan eduksi Hyvät sosiaaliset taidot ja joukkuehenki Pystyy työskentelemään täysipäiväisesti 14

15 OIKEUSTAPAUSKILPAILUN KOULUTUS IPO KÄYTÄNNÖSSÄ 15

16 LISTAUTUMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 1. Listautumistarpeen tunnistaminen, neuvonantajien valinta 3. Due diligence -tarkastus 5. Markkinointi: roadshow, lehdistö ja analyytikot 8. Osakkeiden liikkeeseenlasku ja listalleotto 2. Valmistelu: aikataulutus, dd:n laajuus ja yhtiöoikeudelliset toimenpiteet 4. Listalleottoesitteen ja 6. Merkintäaika markkinointimateriaalin laatiminen 7. Listautumisannin hinnoittelu Noin 6 kuukautta 16

17 LISTAUTUMISEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 1. Listautumisprosessin aloitus a) Listautumistarpeen tunnistaminen Tavoite laajentaa toimintaa ja tarve pääoman keräämiseen Omistajien tarkoituksena rahastaa omistuksensa b) Neuvonantajien valinta (Pää)järjestäjä(t) pankki (Taloudellinen neuvonantaja) esim. Corporate finance yhtiö Lainopillinen neuvonantaja asianajotoimisto Tilintarkastaja yleensä yhtiön oma tilintarkastaja Viestintätoimisto listautumisen markkinoinnin koordinointi ja valmistelu 2. Valmistelu a) Aikataulutus koko prosessille päivä/viikkotasolla b) DD-tarkastuksen laajuuden päättäminen (esim. jos (ulkomaalaisia) tytäryhtiöitä) c) Yhtiöoikeudelliset toimenpiteet esim. Oy:n muuttaminen Oyj:ksi, osakemäärän ja pääoman muutos, hallituksen laajennus 17

18 LISTAUTUMISEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 3. Due diligence tarkastus a) Legal DD lainopillisen neuvonantajan vastuulla: yhtiön oikeudellisten asioiden läpikäynti mahdollisten listautumiseen vaikuttavien seikkojen selvittämiseksi Löydöksien perusteella tehdään suositukset puutteiden korjaamiseksi b) Business DD pääjärjestäjän vastuulla: yhtiön liiketoiminnan ja siihen liittyvien riskien selvittäminen c) Financial DD tilintarkastajan vastuulla: yhtiön raportointikäytännön ja historiallisten lukujen laatimisen läpikäynti d) IPO DD yleensä tilintarkastajan vastuulla: yhtiön listautumisvalmiuden varmistaminen e) Bring down DD ennen merkintäajan alkua ja sen jälkeen varmistutaan, ettei yhtiön taloudellisessa asemassa tai muuten ole tapahtunut muutoksia 18

19 LISTAUTUMISEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 4. Listalleottoesitteen ja markinointimateriaalin laatiminen a) Listalleottoesitettä koordinoi lainopillinen neuvonantaja Konkreettinen kirjoitustyö jaetaan yhtiön, järjestäjän ja aa-toimiston välillä, tilintarkastaja tarkastaa esitteessä esitettyjen lukujen yhdenmukaisuuden suhteessa tilinpäätöksen lukuihin Finanssivalvonta ( Fiva ) kommentoi ja hyväksyy lopullisen version Ei vastaa esitteen tietojen oikeellisuudesta b) Markkinointimateriaalin laatii viestintätoimisto Yhtiö, järjestäjä ja aa-toimisto kommentoivat Ei saa sisältää esitteen sisällöstä poikkeavaa tietoa 5. Markkinointi a) Pääjärjestäjä ja yhtiö markkinoivat IPOa ja listautuvaa yhtiötä analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle Markkinointi rajoitettua ennen kuin esite on julkistettu Tilaisuuksien sisällön tulee perustua esitteen tietoihin 19

20 LISTAUTUMISEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 6. Merkintäaika a) Yleensä kaksi viikkoa 7. Listautumisannin hinnoittelu a) Hinta pohjautuu institutionaalisten sijoittajien antamiin merkintätarjouksiin ( book building ) b) Ylimerkintätilanteissa päätetään osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken 8. Osakkeiden liikkeeseenlasku ja listalleotto a) Käytännössä kaksi päivää hinnoittelun jälkeen b) Jos kyseessä osakeanti ja myynti, osakkeet ensin Pre-listalle ja tämän jälkeen pörssilistalle 20

21 SOPIMUSSUHTEET LISTAUTUMISESSA Järjestämissopimus (Placing Agreement) yhtiön ja (pää)järjestäjän välillä Toimeksiannon sisältö Vastuunjako yhtiön ja järjestäjän välillä indemnification -ehdot tavanomainen osa järjestämissopimusta Toimeksiantosopimukset (Engagement Letter) yhtiön ja lainopillisen neuvonantajan välillä sekä yhtiön ja tilintarkastajan välillä Neuvonantajien toimeksiannon sisältö Comfort Letter Tilintarkastajalta järjestäjälle ja yhtiölle Esitteen lukujen oikeellisuuden vahvistaminen Legal Opinion Lainopilliselta neuvonantajalta järjestäjälle Yhtiö toimivaltainen sitoutumaan järjestämissopimukseen 21

22 LISTAUTUMISEN SÄÄNTELY 22

23 LISTAUTUMISEN SÄÄNTELYKOKONAISUUS Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä Komission asetus mm. rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta Listauskelpoisuus ja -menettely VMA arvopaperin ottamisesta pörssilistalle Helsingin Pörssin säännöt Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Arvopaperimarkkinalaki Tiedonanto- ja esiteasiat Komission esiteasetus ja ESMA:n esitesuositus VMA (1019/2012) arvopaperimarkkinalain 3-5 luvussa tarkoitetusta esitteestä Fivan määräykset ja ohjeet Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Osakeyhtiölaki Arvo-osuuslainsäädäntö ja Euroclear Finlandin säännöt Muuta 23

24 IPO ESITESÄÄNTELY 1. Arvopaperimarkkinalaki (746/2012) 1:2-4 - yleiset periaatteet, jotka soveltuvat kaikkeen toimintaan rahoitusmarkkinoilla Kielto menetellä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti Kielto antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja Riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon Järkevän sijoittajan kriteeri Esitesääntely lain 3 5 luvuissa (perustuu esitedirektiiviin 2003/71/EY) 3 luku: soveltamisala ja määritelmät 4 luku: esitteen julkaiseminen ja sisältö IPOn osalta poikkeuspykälät eivät käytännössä sovellu 5 luku: esitteen hyväksyminen Lisäinfoa mm. hallituksen esityksistä ja esitevastuutyöryhmän mietinnöstä 10/

25 IPO ESITESÄÄNTELY 2. Komission esiteasetus (EY) N:o 809/2004 Määrittelee IPO-esitteen sisällön! Normaalikokoisen yhtiön IPO:ssa sovelletaan liitteitä I, III ja XXII Liitteessä I esitetään yhtiötietojen minimivaatimukset Liitteessä II arvopaperitiedot Liitteessä XXII tiivistelmä (Liitteessä II pro foma tiedot, jos yhtiön historialliset taloudelliset tiedot eivät vastaa listattavaa kokonaisuutta) PK-yrityksille ja vähäisen markkina-arvon yrityksille oma rekisteröintiasiakirjaa koskeva liite, jossa kevyemmät tietovaatimukset yhtiön osalta Markkinointisyistä sovelletaan kuitenkin useimmiten normaaleja vaatimuksia, etenkin taloudelliset tiedot kiinnostavia sijoittajien näkökulmasta Komission esiteasetusta täydentävät ESMAn suositus (ESMA/2011/81) ja ESMAn prospectus Q&A 25

26 IPO ESITESÄÄNTELY 3. Finanssivalvonnan määräyskokoelman (MOK) Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Fivan määräyksiä ja tulkintoja sekä AML:n että esiteasetuksen soveltamisesta esim. esitteen vakuutuksen sekä taloudellisten tietojen osalta 4. Pörssin säännöt säätelevät listalleottohakemuksen sisällön Pörssin listauskomitea ( Lisko ) päättää listauksesta Säännöt sisältävät määräyksiä listalleottamisen edellytyksistä ja yhtiön hallinnosta 26

27 PÖRSSIYHTIÖN TIEDONANTOVELVOLLISUUS 27

28 TIEDONANTOVELVOLLISUUS PÖRSSIYHTIÖSSÄ Tiedonantovelvollisuus jakaantuu jatkuvaan ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen Säännöllinen tiedonantovelvollisuus käsittää käytännössä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsaukset Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden sisältö AML 6:4 Kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava kaikki sellaiset päätöksensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan mainitun arvopaperin arvoon. Julkistettavan tiedon perusteella pitää voida arvioida päätöksen tai tapahtuman vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan ja liiketoimintaan ja tätä kautta arvopaperien arvoon Tiedon on oltava selkeää sekä niin täydellistä, ettei se johda sijoittajia harhaan! Tavoite: mahdollistaa pörssiyhtiön arvopaperin arvon perustellun määrityksen 28

29 TIEDONANTOVELVOLLISUUS PÖRSSIYHTIÖSSÄ Yhtiön tiedonantovelvollisuus syntyy siitä, kun se hakee arvopaperinsa ottamista kaupankäynnin kohteeksi pörssissä (AML 6:1) Listalleottohakemuksen jättäminen pörssille Ensimmäisen tiedotteen sisältö AML:n yleissäännöksen lisäksi Helsingin Pörssin säännöt sisältävät sääntöjä siitä, mitkä tiedot on julkistettava Fivan MOK 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus sisältää Fivan tulkintaa AML 6:4 tulkinnasta Minkälaisia tietoja Tiedottamisen aikataulu 29

30 VAHINGONKORVAUSSÄÄNNÖKSET 30

31 AML:N VAHINGONKORVAUSSÄÄNNÖS AML 4 luvun 1 :n 4 momentin ja 1 luvun 4 :n nojalla esitteen laatimisesta ja julkaisemisesta sekä riittävien tietojen saatavilla pitämisestä ovat vastuussa yhtiön hallitus ja pääjärjestäjä. OYL 6 luvun 2 :n 1 momentin nojalla hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). AML 16 luvun 1 :n vahingonkorvaussäännös: Joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vahinkoa tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka avoimuusdirektiivin, esitedirektiivin tai markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla annettujen Euroopan komission asetusten tai päätösten vastaisella menettelyllä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 31

32 AML:N VAHINGONKORVAUSSÄÄNNÖS Vastuuperusteena on tahallinen tai tuottamuksellinen menettely, josta aiheutuu vahinkoa. Hallituksen esityksen mukaan säännös ei sulje pois esimerkiksi sopimusperusteista vastuuta, VahL:iiin perustuvaa vastuuta tai OYL 22 luvun mukaista vastuuta. Toisin kuin OYL:ssa, AML:ssa säädetään myös yhtiön aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Henkilö- tai esinevahinkoon liittymätön ns. puhdas varallisuusvahinko tulee korvattavaksi ilman VahL:ssa säädettyjä erittäin painavia syitä. Pykälä voi tulla sovellettavaksi myös, jos vahinko on aiheutettu pelkästään rikkomalla AML 1 luvun 2-4 :ssä säädettyjä yleisiä säännöksiä. 32

33 TUOTTAMUSTA KOSKEVA TODISTUSTAAKKA AML:n hallituksen esityksen mukaan tuottamusta koskevan todistustaakan jako määräytyy oikeuskäytännössä asiaa koskevien yleisten periaatteiden ja kunkin vahinkotilanteen olosuhteiden mukaan. OK 17 luvun 1 :n 1 momentin nojalla todistustaakka on lähtökohtaisesti kantajalla. Kuitenkin esimerkiksi Esitevastuutyöryhmä on esittänyt 2005 julkaisemassaan mietinnössä, että todistustaakan esitevastuun perustavasta tuottamuksesta tulisi olla sopimussuhteille ominaisella tavalla käännetty. Novera-tapauksessa (Helsingin KäO S 92/8960, lainvoimainen) käräjäoikeus katsoi, että Postipankin olisi lainan järjestäjänä tullut näyttää toteen, että se on joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yhteydessä täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa. 33

34 SYY-YHTEYS ARVOPAPERIMARKKINOILLA Vahingonkorvausoikeudessa todistustaakka syntyneen vahingon ja syy-yhteyden osalta on korvausta vaativalla. Arvopaperimarkkinoilla syy-yhteyden olemassaolo on usein vaikeasti arvioitavissa, koska markkinariskiin kuuluvat tappiot ja korvattavaksi mahdollisesti tulevat vahingot on erotettava toisistaan. Arvopaperimarkkinoilla sijoittajan ei tarvitse yleensä näyttää toteen sitä, että hän olisi nimenomaisesti luottanut markkinoilla olevaan informaatioon, vaan riittävän syy-yhteyden näyttämiseksi voi riittää pelkästään sen näyttäminen, että yhtiö on antanut epätäydellistä informaatiota tai muuten toiminut huolimattomasti markkinoilla (esim. Rudanko: Arvopaperimarkkinat ja siviilioikeus, Helsinki 1992). 34

35 VAHINGONKORVAUSVASTUUN JAKAUTUMINEN Sekä AML että OYL: Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään. Ellei vastuunjaosta ole sovittu osapuolten kesken, vastaavat osapuolet vahingosta yhteisvastuullisesti. VahL 6 luvun 3 :n mukaan korvausvelvollisten kesken korvausmäärä on jaettava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta ehkä saatu etu ja muut seikat. Pääsääntöisesti yhtiö, osakemyyjät ja arvopaperien tarjoaja saavat mahdollisesta hyödystä suurimman osan. Pohjoismaalaisessa oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua siitä, rajoittavatko OYL:n varojenjakosäännökset yhtiön mahdollisuuksia maksaa vahingonkorvausta osakkeenomistajalle. 35

36 FIVAN TULKINTA VASTUUN JAKAUTUMISESTA Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 1 luvun 4 :n ja 4 luvun 1 :n mukainen tiedonantovelvollisuus on ensisijaisesti arvopaperin tarjoajalla tai kaupankäynnin kohteeksi hakevalla. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan pääjärjestäjän selonottovelvollisuus niistä tiedoista, joita AML:n 1 luvun 4 :n ja 4 luvun 1 :n tiedonantovelvollisuuden täyttäminen edellyttää, ulottuu myös siihen, mitä informaatiota sen voidaan edellyttää kohtuudella hankkivan liikkeeseenlaskijasta ottaessaan vastaan toimeksiannon ja toimeksiannon aikana. Muulla järjestäjällä on vastuu AML:n 1 luvun 4 :n ja 4 luvun 1 :n tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä siltä osin kuin sillä on ollut saatavilla informaatiota säännöksissä edellytetyistä tiedoista. Fivan ohjeet eivät ole oikeudellisesti velvoittavia oikeussääntöjä. 36

37 HALLINNOLLISET JA RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET Hallinnolliset seuraamukset Julkinen varoitus (Finanssivalvonnasta annetun lain 39 ) Seuraamusmaksu (Finanssivalvonnasta annetun lain 40 ) Rikosoikeudelliset seuraamukset RL 51:5: Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1) rahoitusvälineen markkinoinnissa tai vaihdannassa elinkeinotoiminnassa antaa rahoitusvälineeseen liittyviä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja tai 2) jättää asianmukaisesti antamatta arvopaperiin liittyvän tiedon, jonka arvopaperimarkkinalaki (746/2012) velvoittaa antamaan ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon, tai arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuutta täyttäessään antaa sellaisen, arvopaperiin liittyvän totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon, on tuomittava arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Huom. kuitenkin KKO 2000:82, jonka mukaan osakkeita merkinneillä piensijoittajilla ei ollut rikosjutussa asianomistajan puhevaltaa. 37

38 OIKEUSKÄYTÄNTÖ JA -KIRJALLISUUS Suomessa vain muutama arvopaperimarkkinaoikeudellista vahingonkorvausta koskevaa ratkaisua Kansallisanti-tapaus (ei kysymys listautumisannista) Novera-tapaus (bondiesite) TJ Group -tapaus (ei kysymys listautumisannista) Hyvää kirjallisuutta Hidén: Listautuminen ja vahingonkorvausvastuu. Lakimiesliiton kustannus 2002 (kumotun AML:n mukainen). Esitevastuutyöryhmän mietintö 10/2005 (kumotun AML:n mukainen). Norros: Vahingonkorvausvastuu arvopaperimarkkinoilla. WSOY Pro 2009 (kumotun AML:n mukainen). Häyrynen Kajala: Uusi arvopaperimarkkinalaki. Lakimiesliiton kustannus Parkkonen Knuts: Arvopaperimarkkinalaki. Talentum Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Talentum af Sandeberg: Prospektansvaret. Caveat emptor eller caveat venditor? Iustus Förlag

39 CONTACT INFORMATION Attorneys at law Borenius Ltd Yrjönkatu 13 A FI HELSINKI, FINLAND Office Fax Web 39

40 40

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006).

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 1(14) LAKIEHDOTUKSET säädetään: 1. Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 2. 2 R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot