Asiakkaan arvon luominen ostettaessa luontomatkailupalveluja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkaan arvon luominen ostettaessa luontomatkailupalveluja"

Transkriptio

1 Asiakkaan arvon luominen ostettaessa luontomatkailupalveluja 2010 Leena, ETL Laurea 1

2 Väitöskirjan taustaa Tarkoituksena on selvittää yritysostajille tärkeitä arvokäsityksiä, jotta voidaan tukea asiakkaan arvon luomista. Teoreettinen tausta: palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka Konteksti: luontomatkailupalvelut Kohdejoukko: yritysostajat Ostaja-asiakas Arvokäsitys, Service experience through co-creation Lisensiaatintutkimus Väitöskirjatutkimus Arvokäsitys Esitutkimuksen faktorointi Ymmärryksen syveneminen Esiymmärrys Hiljainen tieto Viitekehys Praktinen tieto 2

3 Luontomatkailupalvelut, b-to-b -asiakkaat Yleisesti luontomatkailulla tarkoitetaan kaikkea luontoon tukeutuvaa matkailua. Tällöin matkailun vetovoimaisuus ja aktiviteetit perustuvat oleellisilta osiltaan luonnonympäristöön sekä siellä toteutettavaan toimintaan (Matkailun edistämiskeskus 2010). B-to-b markkinoilla on yritys tai muu organisaatio sekä myyjänä että ostajana (Vitale ja Giglierano 2002). 3

4 Tuottaja 1 Tuottaja 2 Yritys ostajana Incentive-matkaagentti, kongressipalvelutoimisto ERIKOISTUNUT TUOTE Yritys ostajana Tuottaja 3 Tuottaja n Viikkoohjelma Matkailukeskus, DMO, välittäjä Matkatoimisto, muu jälleenmyyjä Yritys ostajana Kuluttaja ostajana MASSATUOTE Luontomatkailupalvelujen myynnistä (Toimialaraportti). 4

5 Palveluihin liittyvä tutkimus 2010 luvulla: tutkimuksissa tulevat korostumaan erityisesti Strategiset prioriteetit Kasvun aikaansaaminen palvelujen avulla Hyvinvoinnin edistäminen palvelujen avulla Kehittämisprioriteetit Palveluinnovaatioiden synnyttäminen Palvelumuotoilun edistäminen Toteuttamistasoon yhdistyvät prioriteetit Palvelujen vaikuttava brändääminen ja myyminen Palvelukokemusten parantaminen yhteisellä arvonluonnilla Palvelukulttuurin luominen ja ylläpitäminen Palveluverkostojen ja arvoketjujen kehittäminen Palvelujen arvon mittaaminen ja optimointi (Ostrom, Bitner, Brown, Burkhard, Goal, Smith-Daniels, Demirkan, Rabinovich Moving Forward and making difference) 5

6 Teoreettinen tausta Service dominant logic = palvelukeskeinen liiketoimintamalli, jossa pääpaino on kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen luomisessa (Vargo, R. F. & Lusch, S. L The Service Dominant Logic of Marketing) Means-end on arvokäsityksiä selvittävä teoreettinen menetelmä, jossa selvitetään palveluominaisuuksia, käytön seurauksia ja arvoa. (Sondergaard, H Market oriented new product development. European Journal of Innovation Management ) 6

7 Metodologiset valinnat Makrotasolla: Tieteenfilosofinen valinta (Anttila, P.) ontologia S X O praktinen tiedonintressi, teoriahakuinen tavoite, tuottaa perustutkimusta sovellusta varten Tutkimuksen päättelyn luonne: abduktiivinen, kartoittava ja kuvaileva lähestyminen Näyte: harkinnanvarainen, lumipallo Laddering-aineisto: Koottu syvähaastattelulla (39), kysymykset ovat avoimia, mutta lomake puolistrukturoitu means-end tekniikalla Means-end: ominaisuudet, seuraukset, arvopäämäärä Laddering-analyysi: 1 Nauhoitus ja litterointi, ladder-askelmat, 2 Ryhmittelyanalyysi, 3 Sisällön analyysi, (4 Sisällön analyysin koodaus, 5 Merkitysmatriisi, 6 Arvohierarkiakartta) 7

8 Tuloksista tällä hetkellä Kohdejoukon tietoja Tietoja palveluista Means end-tekniikka Ominaisuudet, käytön seuraukset ja arvo Asiakkaan arvon luominen Johtopäätöksiä 8

9 Yritysasiakkaat, esimerkkejä Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy, Tikkurila Metso Power Oy, Tampere Orion Oy, Snappertuna Oulun terapiapiste Oy, Ylivieska SignalNetworks OY, Helsinki Confidea Business Consulting Oy, Espoo Nokia Industry Analyst Relations, Espoo Ensto Oy, Porvoo VTT, Oulu Metsätissue Oy, Mänttä (39) yrittäjiä toimitusjohtajia sihteereitä johdon assistentteja markkinointipäälliköitä myyntijohtajia kongressipäällikkö suunnittelijoita tutkijoita 9

10 Yritysostajista Ikäjakauma 25-34v v v v. 7 yli 65v. 2 Ovat kokeneita ostajia, kaikilla kokemusta yli 2 vuotta Ovat olleet mukana palvelujen käyttäjinä a) aina 30 b) toisinaan 7 c) ei yleensä 2 10

11 Loppukäyttäjät (heitä varten ostetaan) Loppukäyttäjinä yritysten vieraat yritysten asiakkaat henkilöstö jopa perheiden jäsenet Loppukäyttäjinä naisia ja miehiä eri-ikäisiä ja erikuntoisia henkilöitä kotimaisia ja ulkomaalaisia henkilöitä yhteistyökumppaneita 11

12 Esimerkkejä käytetyistä palveluista (haastattelut) Kalastus ja meri Kanoottiretket Suunnistusta Makkaranpaistoa kodassa Pilkkionginta Karhujen katselu Luontoon tutustuminen Retkiluistelu ym. 12

13 Palvelun hinta, sisällön analyysia (vaihtoarvo vai käyttöarvo) Hinta merkitsee meidän budjetti on pieni se voi merkitä jonkin verran ihmetellään, tällä rahalla vain tämä on tavallaan merkitystä, ei haluta maksaa ylihintaa voi tuntua kalliilta ollaan mukavuudenhaluisia, laatu merkitsee enemmän ei ole ensimmäinen kriteeri maksetaan, mutta odotetaan myös enemmän ei ole määräsummia asiakasretkillä ei ole suurta merkitystä tärkeämpää on se, mitä palveluun kuuluu, kokonaisuus ei ole kynnyskysymys mieluummin luotettava kuin halpa 13

14 Esimerkki, means end, ladder-askelmat Me tehtiin virkistysretki henkilökunnalle Miksi se oli teille tärkeä? Haluttiin tekemistä ulkona Miksi juuri sitä? Toivottiin porukan yhdessäoloa rennosti Miksi piditte sitä tärkeänä? Opitaan samalla tuntemaan toisiamme vapaaaikana, se helpottaa myös arkipäivän tilanteita täällä työpaikalla, tulee jutun juurta (H8) 14

15 Ladder-askelmien tarkastelu HAASTATTELUSTA Tarvitaan ammattimaiset varusteet tarvitaan hyvät turvallisuussäännöt TULKINTAAN Ominaisuus: ammattimaiset varusteet Ominaisuus: turvallisuusasiat Kaikki kertoo ammattimaisesta toteutuksesta, asiakasjoukkomme on vaativaa Seuraus: korostetaan palveluosaamista ja satsausta asiakkaiden viihtymiseen Hyvä toteutus nostaa meidän ammattimaisuuden tasoa Saavutetaan professional friendship (H10) Arvo: profilointi liiketoimintaan Arvon luominen: sitouttaminen henkilökohtaisella tasolla ammatillinen luottamus 15

16 Ominaisuuksien kategorisointia (mukaellen Holbrook, 1999) Ulkoiset tekijät Oston helppous, paketointi, lisäarvoa markkinointiin, helppo saavutettavuus, sopivuus, eriytyvä ja kaikille sopiva ohjelma, yrityssuhde, ostajan mieltymys, isännän rooli Ammattimaisuus, laadukkuus, palveluosaaminen, luottamus ja varmuus, myyntitaito, opastustaito, vieraanvaraisuus, ruokailujärjestelyt Vaikuttavuus, hyväntuulisuus, terveellisyys, suomalaisuus, yllätyksellisyys, turvallisuus Kokemuksen omistus: uusia tietoja ja taitoja, oppia mukaan vietäväksi, muistoja, uutuus, ainutlaatuisuus Sisäiset tekijät Nautinto, aktiivinen tekeminen, leikkimielisyys, nostalgisuuden tunne, vapaaajan vietto yhdessä, sosiaalisuus, virkistys ja hyvä olo, osallistuminen, tunnelmaa, arjen vastapainoa Maisema, luonnon monimuotoisuus, uusi erilainen kohde, suomalaisuudesta ammentaminen Luonnon arvostus, ihmisten arvostus, asiakkaiden ja kumppaneiden arvostus, erilaisuuden arvostus Elämys, vahva tunnekokemus, luonnon kauneus ja kunnioitus 16

17 Käytön seuraukset antavat vastauksia siihen, miksi jokin ominaisuus halutaan ostaa tai saada, on lähellä hyötyjen kokemista Toimitusjohtajan on tärkeää olla mukana, siinä samassa tilaisuudessa pystyt parhaiten arvioimaan onnistumisen, tulokset näkyy vasta vuoden päästä, mutta fiiliksen koet siinä (H39) 17

18 Arvokäsityksen analyysia (luokitus: mukaellen Sheth, Newman & Gross1991, ja Holbrook 1999) Arvokäsitysryhmät Sosiaalinen Tunteisiin liittyvä Toimintaan liittyvä Episteeminen Ehdollisuuteen liittyvä Ulkoinen arvoulottuvuus Ostaja-myyjä -suhteen toimivuus, varmuus Luottamus ja ostajan onnistumisen kokemus Sopivuus ja tehokkuus Oppiminen yrityssuhteessa Yhteinen räätälöinti ja toteutus Ostajan mieltymyksen jakaminen, yritysasiakkaan arvoihin sopiva Sisäinen arvoulottuvuus Yhteisöllinen kokemus ja ryhmän voimaannuttava vaikutus Elämys, tunnekokemus, aitous, isänmaallisuus Hauskuus ja nautinnollisuus Uuden tiedon ja taidon oppiminen ja itsensä ylittäminen Eettisyys luonnon ehdoilla 18

19 Asiakkaan arvon luominen Kun osataan pitää vieraana, osataan hoitaa muutkin asiat kunnolla Synnyttään muistoja asiakkaille, tarvitaan tyytyväisyys ja yrityksen nimi jää mieleen Oppaan ammattitaito projisoidaan samalle tasolle firman kanssa Halutaan tilauksia asiakkailta, vaikutuksia myyntiin Arvoketjun rakentaminen, ketjun eri kohdista kumppanit samaan veneeseen Nostaa meidän ammattimaisuuden tasoa, ammatillista ystävyyttä ja kumppanuutta Ihmiset olivat ihastuksissaan, jää myönteinen mielikuva firmasta ja Suomesta Mentiin vanhan merimiehen kanssa rantaan, tehtiin itse voileipiä, ja vain istuttiin; tuli mahtava tunne ja meri oli niin kaunis, oli lähellä pyhyyden tunnetta 19

20 Joitakin johtopäätöksiä tässä vaiheessa arvo luonto-ohjelmapalveluista yhdistyy käyttöarvoon yritysasiakkaan vieraita kestittäessä ei hinta ole merkityksellinen, suorastaan ei saa olla halpaa palvelu on erikoistunut, räätälöity, asiakas myös luo arvoa tärkeää on myös se, ketä on läsnä tilaisuudessa, uutuusajattelu yritysasiakas on ulkoistanut pr-toimintoa luontomatkailupalveluyrittäjän asemalla ja osaamisella on suurempi merkitys, kun on ajateltu asiakkaan arvon luomisesta on hyvä tietää myytäessä ja kehitettäessä palveluja arvon selvittäminen on syvällistä ymmärrystä vaativaa, ovat usein asiakkaalla itselläkin piilossa substituuttituote ravintolailloille, halutaan aitoa suomalaista 20

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Pekka

Lisätiedot

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN Case: OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelut Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA Case Ilves Futsal Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Pekka Tuominen Antti

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Elämyspalvelun tuotteistaminen

Elämyspalvelun tuotteistaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Miika Saari Teemu Reini Opinnäytetyö Elämyspalvelun tuotteistaminen Case: Murhamysteeri-illalliset Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2009 lehtori

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

HAIRPRO OY:N KOULUTUSTEN MYYNTILÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN

HAIRPRO OY:N KOULUTUSTEN MYYNTILÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN HAIRPRO OY:N KOULUTUSTEN MYYNTILÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma Estenomi Opinnäytetyö Kevät 2008 Eveliina Järvisalo Kulttuuri- ja palveluala Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot